پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری

word 5 MB 32530 87
1392 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی

  گرایش: علوم و صنایع غذایی

  چکیده

  با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر می­رسد. در این مطالعه امکان افزایش عمر انباری و کاهش بار میکروبی دو نوع سبزی پرمصرف خوراکی نعناع و شاهی با کاربرد اسید سالیسیلیک (0، 5/0 و 1 میلی­مولار)، کلرید کلسیم (0، 1 و 2 درصد) و اسانس گیاهی (0،500 و 1000 پی پی ام) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و دو دوره نگهداری در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش دوره نگهداری در هر دو سبزی از سه روز به شش روز میزان فساد، نشت الکترولیت­ها، پرولین و محتوای رطوبت نسبی افزایش و میزان کلروفیل کاهش یافت. از میان تیمار­های به­کار رفته اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم سبب افزایش عمر ماندگاری هر دو سبزی شدند به طوری که این مواد سبب کاهش شاخص ظاهری فساد و نشت الکترولیت­ها، و افزایش محتوای رطوبت نسبی و میزان کلروفیل شدند. غلظت­های 5/0 میلی­مولار اسید سالیسیلیک و 1 درصد کلرید کلسیم موثرتر بودند. بر اساس نتایج به دست آمده تنها استفاده از اسانس گیاهی به طور معنی داری سبب کاهش بار میکروبی در سبزی­ها شد و سایر تیمار­ها بر این ویژگی موثر نبودند. به طور کلی می­توان اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم را برای افزایش عمر ماندگاری سبزی­ها در دوره نگهداری و اسانس گیاهی را برای کاهش بار میکروبی سبزیجات مورد مطالعه توصیه کرد.

   

  کلمات کلیدی:

  اسید سالیسیلیک، کلرید کلسیم، اسانس نعناع فلفلی

   

   

  - مقدمه

        میوه ها و سبزیجات تازه اجزاء ضروری رژیم غذایی انسان­ها می­باشند و مدارک قابل توجهی از فواید سلامتی زایی و تغذیه ای مصرف آنها وجود دارد . مصرف کنندگان انتظار دارند سبزیجات و میوه­های تازه و فرایند شده علاوه بر کیفیت تغذیه ای و ارگانولپتیکی بالا ، دوره نگهداری بالایی داشته باشند (آبادیاس و همکاران ، 2008)[1] . از کشت تا قفسه هر مرحله­ای که محصول در آن قرار می گیرد از لحاظ کیفیت و ایمنی اهمیت دارد . کیفیت میوه­ها و سبزیجات تازه ترکیبی از ویژگی­ها شامل ظاهر، بافت، طعم و ارزش تغذیه ای و ایمنی می­باشند. کیفیت میوه ها و سبزیجات آماده مصرف به عملیات کشاورزی قبل از برداشت (ژنوتیپ، شرایط آب و هوایی، عملیات کشت)، رسیدگی ( بلوغ و رسیدگی) و عوامل پس از برداشت (آسیب های فیزیکی هنگام برداشت و جابجایی، مدیریت دما و رطوبت نسبی، فرایندهای مکمل اعمالی روی محصول، فرایندهای مکمل با تغییر اتمسفر محصول و روش برداشت) بستگی دارد. برنامه تضمین کیفی مناسب باید همه این مواردی را که بر کیفیت میوه ها و سبزیجات سالم و محصولات تازه برش خورده آنها مورد نظر قرار دهد. سبزیجات کم فرآوری شده[2] به محصولاتی که آماده مصرف[3] یا فرآورده های برش خورده تازه[4] اطلاق می­گردد. در واقع سبزیجات و میوه جات خامی میباشند که قبل از بسته بندی برای مصرف کننده شسته و پوست گیری و اسلایس ، خرد و یا رنده می­گردد (آیالا- زاوالآ و همکاران ، 2008)[5] . همچنین این محصولات کم فرآوری شده به مواردی اطلاق می شود که فرایند هایی که روی محصول انجام می شود مانند فرایند کنسرو کردن یا انجماد نمی باشد اما در هر حال قبل از توزیع و پخش ارزش محصول را افزایش می­دهد(ویپول گوهل ، 2006)[6]. عملیات­های تولید محصول برش خورده تازه، مخصوصاً برش و پوست گیری موجب افزایش تنفس و تولید اتیلن، تشدید اتلاف آب، تحریک تجمع متابولیت­های ثانویه، تجزیه سلول و قهوه ای شدن آنزیمی می­شود. همچنین صدمه به بافت ممکن است موجب رشد و ازدیاد میکروبی و در نهایت فساد محصول شود. رشد میکروبی در بافت­ها تحت تاثیر ترکیب شیمیایی بافت قرار دارد تکنولوژی نگهداری ایمنی محصول برش خورده تازه باید میکروارگانیسم­های بیماریزا و فساد را کنترل کند و همزمان از فرایندهای شدید ممانعت کند و رشد و زیست پذیری بافت را کاهش دهد. این روش­ها بر پایه کاربرد یکسری عوامل ترکیبی ممانعت کننده(hurdles)  می باشند.

  آلودگی باکتریایی با لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا و اشرشیاکلی سبزیجات تازه آماده مصرف در مراحل مختلف رشد، در طول برداشت، فرایندهای بعد برداشت یا هنگام جابجایی می تواند رخ دهد . شیوع بیماری های ناشی از میوه ها و سبزیجات در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است (آبادیاس ، 2008)[7]. افزودن عوامل ضدعفونی کننده به آب شستشو می تواند به طور قابل توجهی جمعیت سلول های باکتری های پلانکتون را کاهش دهد و بنابراین خطر آلودگی ثانویه را کاهش می­دهد. اینچنین کاهشی موجب بهبود ایمنی و ماندگاری محصول می شود، در نتیجه کارگاه ها و کارخانه های بسته بندی سبزیجات تازه آماده مصرف می توانند با ضدعفونی و گندزدایی زمان ماندگاری محصول را افزایش داده و بدنبال آن سهولت مصرف سبزیجات تازه را برای مصرف کنندگان داشته باشند. میزان کاهش میکروارگانیسم های بیماریزا طی فرایند شستشو و ضدعفونی به منظور تضمین کیفیت ماده غذایی کافی نمی باشد(جی . ام . ساپرس ، 2009 )[8]. ماندگاری میکروبی، حسی و تغذیه ای سبزیجات فرایند شده و میوه ها باید حداقل 7-4 روز باشد(ولیز رآیورآ، 2005 )[9] . کاهش مخمرها و کپک ها در سبزیجات فرایند شده و آماده مصرف برای بهبود کیفیت محصول نهایی و افزایش ماندگاری ضروری است(جی . دی . هیلگرین و همکاران ، 2000)[10] . شستشوی سبزیجات با آب فلور میکروبی طبیعی آن را تقریباً 1 واحد لگاریتمی کاهش می دهد. بنابراین نیاز به ترکیبات ضد میکروبی  برای کاهش بار میکروبی در سیستم­های آب شستشو می باشد. مطالعات متعددی نشان داده است که کلرین مورد استفاده در غلظت های مجاز FDA[11] کارایی لازم برای حذف پاتوژن های انسانی و میکروارگانیسم های عامل فساد را ندارد. علاوه بر این ممکن است با ماده آلی در آب ترکیب شده و ترکیبات جهش زا ایجاد کند. جایگزین های کلرین مثل کلرین دی اکسید، کلریت سدیم اسیدی شده، پراکسی استیک اسید و برخی اسانس ها اخیراً پیشنهاد شده اند(یوسفی زاد و همکاران ، 1391 ، سوئل رویز[12]،2012 .( پرسیدین %15[13] هیچ اثرجهش زایی ندارد و توسط FDA به عنوان ضدعفونی کننده سبزیجات و میوه جات تایید شده است. پرسیدین %15 ماده­ای ضدعفونی کننده با گرید غذایی بر پایه موثرترین و قوی ترین ترکیب بیوسید(میکروب کش) دنیا پراستیک اسید است. دارای مجوز رسمی تا میزان  ppm500 باقیمانده خوراکی بر روی سطوح در تماس با مواد خوراکی و  یک ضد عفونی کنندهHigh Level موثر بر روی کلیه میکرو ارگانیسم ها می باشد. بر خلاف کلر که باقیمانه سمی دارد مضر نیست و باقیمانده خوراکی دارد و کیفیت، ارزش غذایی و ویتامین های سبزی را حفظ می کند و آبکشی در مرحله پایانی حذف می گردد. عملکرد ضد میکروبی آن اساساً به تولید گونه های اکسیژن فعال مربوط می باشد که موجب آسیب رساندن به DNA، شکستن غشاء سلولی و بلوکه شدن آنزیمی می شود(یوسفی زاد و همکاران ، 1391). تعداد کل باکتریهای موجود در سبزی‌های تازه به هنگام ورود به کارخانه به گونه باکتری و شرایط موجود بستگی دارد و معمولاً از 102 تا 107 عدد در هر گرم متغیر است. (ویلیام فریزیر[14]و همکاران ، 1379).

  تمایل مصرف­کنندگان به استفاده از محصولات طبیعی و عاری از هر گونه فرایند و نگهدارنده شیمیایی و غیرایمن موجب شده است که تولیدکنندگان در جستجوی فرایندهای ایمن­تر برای افزایش ماندگاری محصولات برش خورده آماده مصرف باشند.ترکیبات غیر فرار مثل اسانس های گیاهی به دلیل GRAS[15]بودن مورد توجه قرار گرفته اند.مطالعات نشان داده است که بسیاری از اسانس خاصیت ضد میکروبی دارند که از اینها اسانس برگ بو، فلفل شیرین ، گشنیز، زیره سیاه، هل، رازیانه،جعفری،خردل، نعنا، شوید،میخک، پونه کوهی، رزماری، آویشن، مریم گلی و وانیل را می توان نام برد. ترکیبات فعال در اسانس­ها اغلب طیف ضد میکروبی گسترده­ای در مقابل میکروب­های بیماریزا با منشاء غذایی و باکتری­های فاسد­کننده دارند. البته بسیاری از این اسانس ها در برابر یک گونه میکروبی خاص موثرند. . ترکیبات فرار عمده دارای فعالیت ضدمیکروبی و طعم دهندگی اسانس­ها شامل ایزوپرنوئیدها، سولفور آلی، آلدهیدها، و الکل­ها می باشند. فعالیت ضد میکروبی اسانس­ها به دلیل ساختار شیمیایی آنها و مخصوصاً وجود گروه­­­های عملکردی هیدروفیل مثل گروه­های هیدروکسیل ترکیبات فنولی و یا لیپوفیل برخی اسانس­ها می باشد (لوسرآ و همکاران ، 2012 )[16] .

  با توجه به تأثیر سوء نگهدارندهای شیمیایی مورد استفاده در محصولات غذایی بر سلامت انسان، اسانس­ها به عنوان ترکیبات ایمن جهت افزایش مانداری میوه­ها و سبزیجات برش خورده تازه مطرح شده­اند.

  مراحل فرایند ضدعفونی و شستشو موجب اثرات فیزیولوژیک شامل تولید اتیلن، افزایش تنفس، از بین رفتن غشاء، اتلاف آب، حساسیت به فساد میکروبی، اتلاف کلروفیل، تشکیل پیگمنت ها، کاهش اسیدیته، افزایش شیرینی، تشکیل طعم های فرار، نرم شدن بافت، قهوه­ای شدن آنزیمی، لیپولیز و اکسیداسیون چربی می شود(ریکوآ و همکاران ، 2007 )[17]. اسید سالیسیلیک و متیل سالیسیلات از مواد طبیعی گیاهی بوده و در رشد و نمو، پاسخ‌های دفاعی گیاهی، تحریک مقاومت سیستمیک اکتسابی و انتقال علائم نقش مهمی را ایفا می‌کنند(جی .وآی . چن و همکاران ، 2006)[18]. اسید سالیسیلیک باعث افزایش فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالایز[19] می‌شود که یک آنزیم کلیدی در متابولیسم فنیل پروپانوئید بوده و تشکیل ترانس سینامیک اسید[20] را از طریق دی آمینه کردن اسید آمینه آروماتیک فنیل آلانین کاتالیز می‌کند. با افزایش فعالیت این آنزیم، سنتز و تجمع ترکیبات فنلی افزایش یافته و در نهایت ترکیبات فنلی با خواص آنتی‌اکسیدانی خود مقاومت بافت به تنش‌های زنده و غیرزنده را افزایش می‌دهند(ایرآسلان و همکاران ، 2007)[21]. اسید سالیسیلیک و متیل سالیسیلات مولکول‌های علامت دهنده گیاهی بوده که نقش کلیدی در رشد و نمو و پاسخهای دفاعی گیاهی دارند(چن و همکاران ، 2006). اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی ساده است که در تنظیم شماری از فرآیندهای رشد و نموی گیاه از جمله باز و بسته شدن روزنه‌ها، جوانه زدن بذر، جذب یونی، تفرق جنسی و تحریک مقاومت به بیماری دخیل می‌باشد. همچنین در بیوسنتز و عمل اتیلن در گیاهان نیز مداخله می‌کند. گزارش شده است که کاربرد اسید سالیسیلیک، تجمع فنیل پروپائونیدها از جمله متابولیت‌های کومارین را تحریک می‌کند. با این حال ارتباط بین اسید سالیسیلیک، PAL و ترکیبات فنلی در بیوسنتز مواد ناشناخته است(فونگ و همکاران ، 2004)[22]. خاصیت بازدارندگی اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ACC اکسیداز هم در دیسک‌های میوه سیب ثابت شده است. اسید سالیسیلیک همچنین از فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز (LOX) در دیسک‌های کیوی فروت جلوگیری می‌کند که در نتیجه تولید رادیکال آزاد و بیوسنتز اتیلن نیز کاهش می‌یابد. کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک سبب کاهش سرمازدگی می‌شود (چانگ و همکاران ، 2003)[23]. در محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات پس از برداشت میوه گوجه فرنگی میزان سفتی و ضخامت پوست افزایش یافته ، در زردآلو میزان اسیدیته و فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به میوه های شاهدمشاهده شده است. تیمار با اسید سالیسیلیک تاثیر معنی داری در جلوگیری از افزایش آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان قند در افزایش عمر انباری انار داشته است . که در کنترل ضایعات پس از برداشت و ماندگاری میوه های زردآلو،انار و گوجه فرنگی موثر می باشد(اردکانی و همکاران ، حافظ نیا و همکاران ، رحمانی و همکاران ، 1391).

  Abstract

   

      Due to wide utilization in diet, special flavor properties and crucial role in human health, todays, vegetables are gaining more attention. Further research is necessary regarding little shelf life and microbial contamination of vegetables. In this survey, possibility of extending shelf life and reducing microbial load of more commonly used herbs ‘’ mint and cress’’ assessed by applying salicylic acid (0, 0.5 & 1 mmol), cacl2 (0 , 1 & 2%) and essential oils (0 , 500 & 1000 ppm) as treatments. The experiment was a factorial laid out in a randomized complete block design with 3-replication consisting 7 treatments and 2 time period of storage. Result showed that for both vegetables as storage time increased from 3 days to 6 days, spoilage, electrolyte leakage, proline and moisture content increased and chlorophyll content was reduced. Salicylic acid and calcium chloride treatments caused an increase in shelf life of both vegetables. Surface deterioration and electrolyte leakage were declined but moisture and chlorophyll content increased. Concentration ratio of 0.5 mmol salicylic acid and 1% calcium chloride were efficient. According to the results application of essential oils led to significant decrease in microbial load of vegetables but other treatments did not yield satisfactory results.  All in all, salicylic acid and calcium chloride could be used for shelf life extension and essential oils may be effective in decontamination and for reducing the microbial load of vegetables.

   

  Key words: salicylic acid , calcium chloride , Peppermint Oil

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه

  1-1- مقدمه.. 2

  1-2- فرضیات یا سوالات تحقیق: 6

   

  فصل دوم: کلیات و مرور منابع

  2-1- نعناع. 8

  2-2- شاهی.. 9

  2-2-1- برخی فواید شاهی برای سلامتی بدن. 10

  2-3- فرآوری و تولید سبزیجات تازه آماده مصرف... 12

  2-3-1 شرایط فرایند متداول.. 12

  2-3-2-  عملیات واحد.. 13

  2-3-3- عوامل مخاطره آمیز در محصولات برش خورده تازه. 16

  2-3-4- روشهای نگهداری ایمن تر. 17

  2-3-4-1- نگهداری زیستی.. 17

  2-3-4-2- استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی.. 18

  الف - باکتریوسینها 18

  ب - ترکیبات فرار گیاهی طبیعی.. 19

  2-3-4-3- مقاومت القایی.. 21

  الف. سنتز متابولیتهای ثانویه فنولی- لیگنین و فیتوآلکسینها 21

  ب. سنتز پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی.. 21

  ج. مقاومت القایی.. 21

  2-4- ضدعفونی کننده ها 22

  2-4-1- تکنیک های افزایش کیفیت میوه جات و سبزیجات.. 22

  2-4-2- سورفاکتانتها 25

  2-4-3- روش عمل عوامل فعال سطحی: 26

  2-4-4- انواع سورفاکتانت ها 26

  2-4-5- اثر بر سلامت مصرف کننده. 29

  2-5- اسانس.... 31

  2-5-1- ضرورت کنترل آلودگی.. 31

  2-5-2- اسانسهای گیاهی.. 31

  2-5-2-1- ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانسها 32

  2-5-2-2- ترکیبات ضد میکروبی موجود در اسانسها 33

  2-5-3- مکانیسم ضدباکتریایی اسانسها 34

  2-5-4- خاصیت آنتی مایکوتوکسیک اسانسها 36

  2-5-5- استفاده از اسانسهای گیاهی در محصولات برش خورده آماده مصرف... 36

  2-6- سالیسیلیک اسید.. 39

  2-6-1- راهکارهای مورد استفاده در کاهش سرمازدگی.. 39

  2-6-1-1- انبار با اتمسفر کنترل شده و تغییر داده شده. 39

  2-6-1-2- کاربرد قبل از انبار پلی‌آمین‌ها 39

  2-6-1-3- گرمادهی متناوب و تیمارهای گرمایی.. 39

  2-6-1-4- استفاده از مواد طبیعی.. 39

  2-6-2- ساختمان اسید سالیسیلیک و مشتقات آن. 40

  2-6-3- متابولیسم اسید سالیسیلیک.... 41

  2-7- کلرید کلسیم.. 42

  2-7-1- روشهای کاربرد کلرید کلسیم و عوامل موثر در این فرایندها 42

  2-7-2- روش اشباع کردن. 44

  2-7-3- واکنشهای موثردر فرایند با کلرید کلسیم.. 44

  2-7-4- تاثیر کلرید کلسیم بر ویژگی های کیفی محصولات برش خورده تازه. 45

   

  فصل سوم: مواد و روشها

  3-1- ویژگیهای محل و زمان اجرای آزمایش.... 49

  3-2- ویژگیهای سبزی مورد استفاده. 49

  3-3- طرح آزمایشی.. 49

  3-4- مراحل اجرای آزمایش.... 49

  3-5- زمان و روش نمونه برداری و اندازه گیری صفات.. 50

  3-6- صفات مورد ارزیابی.. 51

  3-6-1- اندازه گیری کلروفیل.. 51

  3-6-2- محتوای نسبی (RWC) 51

  3-6-3- اندازهگیری پرولین.. 52

  3-6-4- اندازه گیری نشت الکترولیت ها 53

  3-6-5- اندازه گیری شاخص ظاهری فساد: 54

  3-6-6- اندازه گیری آزمون های میکروبی: 54

  3-7- تجزیه آماری.. 55

   

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- نتایج و بحث... 57

  4-1-1- شاخص ظاهری.. 58

  4-1-2- محتوای رطوبت نسبی.. 60

  4-1-3- رنگیزههای فتوسنتزی.. 62

  4-1-4- نشت الکترولیتها 67

  4-1-5- پرولین.. 69

  4-1-6- بار میکروبی.. 72

   

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری

  5-1- نتیجه گیری.. 77

  5-2- پیشنهادات.. 79

  پیوست‌ها 92

   

  منبع:

   

  آرزمجو. ا، حیدری م. و قنبری ا )1388( بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامتر­های فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.). فصل­نامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 25 (4): 494-482 .

   

  اردکانی ، ا . ،داوری نژاد ، غ . ، عزیزی ، م . ، بررسی اثر پس از برداشت اسید سالیسیلیک و زمان نگهداری بر برخی صفات میوه های زردآلو ، اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت ، شیراز ، بهمن 1391.

   

  امید بیگی، ر. 1384. تولید و فرآور ی گیاهان دارویی. چلد دوم، چاپ چهارم. انتشارات آستان قدس رضوی.

   

   آمار نامه کشاورزی سال زراعی 79-80. معاونت برنامه ریزی و بودجه و اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، 1381.

   

  بحرینی، م. و همکاران، 1390، ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته‌بندی، نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 7، شماره 3، ص 242- 235 .

   

  بی نام، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،استاندارد ملی ایران به شماره 10080، 10082 .

   

  حافظ نیا ، م . ، مشایخی ، ک ، . قادری فر ، ف . تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات پس از برداشت میوه گوجه فرنگی ،  اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت ، شیراز ، بهمن 1391.

   

  حمزه زاد، خ.، ربیعی، و.، ناصری، ل.، همتی، س. 1388. اثرات پرتو تابی UV-C و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی. مجله علوم باغبانی ایران، 40(4): 53-59.

   

  خوشخوی، م.، شیبانی، ب.، روحانی، ا.، تفضلی، ع. 1383. اصول باغبانی، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه شیراز.

   

  داراب،حیدر و سلیمان پور،روح انگیز و زلفی،ابراهیم ،مجموعه ضدعفونی کننده ها و گندزداها ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ،گروه بهداشت محیط ، 1389 .

   

  رحمانی ، س . ، ربیعی ، و ، . طاهری ، م ، . افزایش عمر انباری انار رقم میخوش با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک و تیمار گرمایی ، اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت ، شیراز ، بهمن1391 .

  روحی ،ز ، . اصغری ، م ، . رسمی ، ی ف . بررسی اثر پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد ، اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت ، شیراز ، بهمن 1391

   

  عزیزخانی ، م . ،عطایی ، م . ، تعیین فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره و اسانس گیاه نعناع جمع آوری شده از منطقه شمال ایران ، نشریه پژوهش های صنایع غذایی جلد 22- شماره1- سال 1391

   

  فرهمندیان ، ع ، . ابوطالبی ، ع ، . محمدی ، س ، . تاثیر سالیسیلیک اسید بر کنترل پوسیدگی ، حفظ کیفیت پس از برداشت و عمر انباری نارنگی رقم کینو ، اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت ، شیراز ، بهمن 1391

   

   فرهمند، م. 1388. کنترل بهداشتی میوه و سبزیجات در کشور بر عهده چه ارگانی است. 68، شماره 13، تیر 1388.

   

  کاراژیان ، ح . ، طبیعت پلی الکتریکی صمغ دانه شاهی ، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران ، جلد 6 ، شماره 1 ، بهار 1389 ، صفحه 43-37

   

   کامکار، ج.، رضایی، م. ب. (1385). اسانس، دستگاههای تقطیر، روشهای آزمون و شاخص های بازداری در تجزیه اسانس. انتشارات. انجمن گیاهان دارویی، تهران، 350 صفحه. 12

   

  کرم نژاد . فاطمه ، حاجی لو . جعفر ، طباطبایی . سید جلال ، نقشی بند حسنی . رحیم ، بررسی تاثیر تیمارهای پس از برداشت کلرید کلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلو ، هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ، 17-14 شهریورماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان

   

  گیاهان دارویی، دانشگاه پیام نور، دکتر فرشاد ابراهیم پور مهندس خالد عیدی زاده، صفحه 191، 1390

   

  گیاهان دارویی، علی زرگری، انتشارات دانشگاه تهران، 1376

   

  مجیدی هروان ا (1372) مکانیزم فیزیولوژیکی مقاومت به تنگنا­های محیطی. چکیده مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، 134-133.

   

  محمودیان، ل، بررسی اثر تنش رطوبتی در مرحله زایشی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام ماش. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام، 1387.

   

  محمدی، م. و همکاران، 1388، تاثیر انجماد خانگی بر ویژگی های حسی سبزیجات برگی آماده ، ص 20-13

  نظری زهره ، همتی خدایار ، علی زاده مهری ، ارزیابی برخی صفات کیفی موجود در میوه های کیوی پس از محلول پاشی با کلرید کلسیم ، هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ، 17-14 شهریورماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.

   

  ویلیام فریزیر، د.و، میکروبیولوژی مواد غذایی، ترجمه مرتضوی و همکاران،1379، انتشارات فردوسی مشهد، شماره 272، ص 290-267.

  یوسفی زاد، ل. و همکاران،1391،تاثیر باقیمانده ضدعفونی کننده هاو سورفاکتانت ها درسبزیجات تازه آماده مصرف بر روی سلامت مصرف کننده،سومین همایش مواد فعال سطحی و صنایع شوینده دانشگاه شریف. 

   

   

  Abadias, M., Usall, J., Anguera, M., Solsona, C., Viñas I., 2008. Microbiological quality of fresh, minimally-processed fruit and vegetables,and sprouts from retail establishments. International Journal of Food Microbiology 123 (2008) 121–129

   

  Adams MR, Hartley AD, Cox LJ. 1989. Factors affecting the efficiency of washing procedures used in the production of prepared salads. Food Microbiology 6:69-77

   

  Allende, A., Martínez, B., Selma, M.V., Gil Muñoz, M. I., Suárez, J.E., Rodríguez, A.2007. Food Microbiology. 24(7-8): 759-766.

   

  Amawik &Aljamala . Effect of Lepidium sativum on lipid profiles and blood glucose in rats.jphs pharm Adv 2012, 2(8) : 277-281

   

  Aquino, S. D., A, Palma., F . Fronteddue and D. DM. Tedde.   2004.  Effects   of  preharvest andpostharvest  calcium treatments  on  chilling  Iinjury   and   decay of cold stored Fortunemandarins. 5th  International Conferences Postharvest-Verona.

   

  Artés, F., Conesa, M.A., Hernández, S., and Gil, M.I. 1999. “Keeping quality of fresh-cut tomato.” Postharvest Biol. Technol. 17: 153–162.

   

  Ayala-Zavala, J.F.,Oms-Oliu, G.,Odriozola-Serrano , I., González-Aguilar , G,A.,Álvarez-Parrilla, E., Martín-Belloso, O. 2008. Bio-preservation of fresh-cut tomatoes using natural antimicrobials. Eur Food Res Technol. 226:1047–1055.

   

  Ayala-Zavala, JF, González-Aguilar, GA and del-Toro-Sánchez, L. 2009.Enhancing safetyand aroma appealing of fresh-fresh-cut fruits and vegetables using the antimicrobial and aromatic power of essential oils.Journal of Food Science. 74(7):84-91.

   

  Barrett, D.M.. 1999. Evaluation of methods to improve the quality of minimally

  processed vegetables for the retail market. Final Rep. to Kraft Food Co..

   

  Barry- Ryan ,C. ,D.(1998) . Quality and shelf life of freash cut carrot slice as affected by slicing method . Journal of food science , 36,851-856

   

  Bassolé, I.H.N., and Juliani.H.R., 2012.Essential Oils in Combination and Their Antimicrobial Properties.Molecules.17:3989-4006.

  Beaulieu, J.C.,and Gorny, J.R. Fresh-cut Fruits. USDA, ARS, Southern Regional Research Center, New Orleans, LA International Fresh-cut Produce Association, Alexandria, VA.

   

  Bellei, B., Miguel, M., Mere Del Aguila, E. M., Silva, J. T. and Paschoalin, V. M. F.2011.Purification of a bacteriocin produced by Enterococcus faecium and its effectiveness for preservation of fresh-cut lettuce.Journal of Microbiology and Antimicrobials. 3(5): 119-125.

   

  Buck, J. W.  and Walcott,R. 2003. Recent Trends in Microbiological Safety of Fruits and Vegetables. Online. Plant Health Progress doi:10.1094/PHP-2003-0121-01-RV

   

  Bull, C.T., Wadsworth,ML., Sorenson, K.N., Takemoto, J., Austin, R., Smilanick, J.L.1998. Syringomycin E produced by biological agents controls green mold on lemons. Biol

  Control. 12:89-95.

   

  Burt, S. 2004. Essential oils: Their antibacterialproperties and potential applications in

  foods a review. International Journal ofFood Microbiology, 94(3): 223-253.

   

  Capdeville, G. D., Maffia, L. A., Finger, F. L. and Batista, u. G. 2003. Gray mold severity and vase life of rose buds after pulsing with citric acid, salicylic acid , calcium sulfate, sucrose and silver thiosulfate. Phytopatology, 28(5): 380-385.

   

  chen,J.Y.,wen.,w.F.kong.,etal . 2006.Effect of salicylic acid on phenylpropanoids and phenylalanine ammonia-lyase in harvested grape berries. Technol . 40:64-72

   

  Changli, Z. and Chanyou, C. 2010. Physiological effect of exogenous salicylic acid on decreasing salt damage to pepper seedlings

   

  Cowan, M.M., 1999. plant products as antimicrobial agents. Clin.Microbiol.Rev. 12(4), 564- 582.

   

  Davidson, P. M., Naidu, A. S., 2000. Phyto- phenols. In: Naidu, A. S. (Ed), Natural food antimicrobial systems. CRC press, Boca raton, FL, pp. 265- 294.

   

  Davis, P. J. 2005. Plant hormones biosynthesis, signal transduction,. Springer chapter F2

   

  Daferera, D. J., Ziogas, N., Polissiou, M. G., 2000. GC- MS analysis of essential oils from some Greek aromatic plants their fungitoxicity on penicilliumdigitatum.J. Agric. food chem. 48, 2576- 2581.

   

  Dawson, R., Heard, G.M., and Forbes-Smith, M. 1999. Proceedings of the Seventeenth

  International Conference of the International Committee on Food Microbiology and

  Hygiene (ICFMH), September 13–17, 1999, Veldhoven, the Netherlands, 231.

   

  Delavari, P. M., Baghizadeh, A., Enteshari, S. H., Kalantari, KH. M., Yazdanpanah, A., and Mousavi, E. A. 2010. The Effects of Salicylic Acid on Some of Biochemical and Morphological Characteristic of Ocimum Basilicucm under Salinity Stress. Australian   Journal of Basic and Applied Sciences, 4(10): 4832-4845.

  De Pascale, S., Ruggiero, C. and Barbieri, G. 2003. Physiological responses of pepper to salinity and drought. Journal of Amercan Society  Science, 128(1): 48-54

   

  Difas Dp, simth JP, Blanchfied BB, Sanders G, Austin JWand koukoutisis J. 2004. Effects of masticresin and its  essential oil on the growth of proteolytic clostridium botulinum. Int. J. Food Microbiol. 94:313- 322.

   

  El-tayeb, M. A. 2005. Response of barley grain to the interactive effect of salinity and salicylicacid. Plant Growth Regul. 45: 215-225.

   

  Eraslan , F., A.Gunes and M.2007. Impact of exogenous salicylic acid on the growth, antioxidant activity and physiology of carrot plants subjected to combined salinity and boron toxicity. Sci.hort.113:120-128

   

  Farooq, M., Basra, S. M. A., Wahid, A.,et al. 2009. Improving the drought tolerance in rice by exogenous application of salicylic acid. Journal of Agronomy and Crop Science,195: 237-246.

   

  Fazlara, A., Ekhtelat M., 2012. The Disinfectant Effects of Benzalkonium Chloride on Some Important Foodborne Pathogens. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 12 (1): 23-29.

   

  Ferrat HL and Lovatt CJ (1999) Relationship between relative water content, nitrogen pools and growth of Phaseolus vulgaris L. and P. acutifolius A. gray during water deficit. Crop Sci. 39: 467-475

   

  Fung, R.W. M ., C.Y.Wang. et al . 2004 . Mesa and meja increase steady-state transcript levels of alternative oxidase and resistance against chilling injury in sweet peppers . plant Sin.166:711-719

   

  Garcia, E. & Barrett, D. 2002. Preservative treatments for fresh-cut fruits and vegetables. In O. Lamikanra, ed. Fresh-cut fruits and vegetables. Science, technology and market. Boca Raton, Florida, CRC Press. LLA.

   

  Gerasopoulos, D. & Drogoudi, P. D. (2005). Summer-pruning and preharvest calcium chloride sprays effect  storability  and  low  temperature  breakdown  incidence  in  Kiwifruit.  Postharvest  Biology  and Technology, 36, 303–308.

   

  Ghorbani Javid M, Sorooshzadeh A, Moradi F, Modarre-Sanavy SAM and Allahdadi I (2011) The role of phytohormones in alleviating salt stress in crop plants. Australian Journal of Crop Science. 5(6): 726-734

   

  Gill, AO and Holley, RA. 2004. Mechanisms of bactericidal action of cinnamic aldehyde

  against Listeria monocytogenes and of eugenol against L. monocytogenes and lactobacillus sakei. Applied andEnvironmental Microbiology 70(10):5750.

   

  Given, M.L., C. Lu, S.M. Bartell and M.A. Pearson. 2006. Estimation dietry consumption patterns among children: A comparison between cross-sectional and longitudinal study designs. Environ. Res. In press

   

  Gras, M. L., Vidal, D., Betoret, N., Chiralt, A., & Fito, P. 2003. Calcium fortification of vegetables by vacuum impregnation interactions with cellular matrix. Journal of Food Engineering, 56:279-284.

   

  Gupta, C, Garg, AP, Uniyal, RC and Kumari, A. 2008.Comparative analysis of the antimicrobial activity of cinnamon oil and cinnamon extract on some food-borne microbes. African Journal of Microbiology Research.2(9):247-251.

   

  Harvath, E., T. Janada., G. Szalai and E. Paldi. 2002. In vitro salicylic acid inhibition of catalase activity in maize: defferences between the isoenzymes and a possible role in the induction of chilling tolerance. Plant Sci 163: 1129-1135.

   

  Heard, G. 2000. Microbial safety of ready-to-eat salads and minimally processed vegetables and fruits. Food Science and Technology Today, 14, 15-21

   

  HilgrenJ.D,et al. 2000.Antimicrobial Efficacy of a Peroxyacetic/Octanoic Acid Mixture in Fresh-Cut-Vegetable Process Waters. JOURNAL OF FOOD SCIENCE  

   

  Holley, R.A., Patel D. 2005. Improve ment is shelf-life and safety of perishable food by plant essential oils and smoke antimicrobials. Food Microbiology 22:273- 293.

   

  http:// WHO. Org. 2004. WHO recommended classification of pesticide by hazard.

   

  Hun-Sik Chung , HSC, Peter, MA, Toivonen, PMATand Kwang-Dessentialoilsg Moon, KDM.2009. Effect of high vanillin treatment onstorage quality of fresh-cut apples. Food

  Science and Biotechnology 18(3):636-640.

   

  Issa-Zacharia, A., Kamitani, Y., MuhimbulaH.S., andNdabikunze B. K. 2010. A review of microbiological safety of fruits andvegetables and the introduction of electrolyzed wateras an alternative to sodium hypochlorite solution.African Journal of Food Science. 4(13):778 – 789.

   

  Janisiewicz, W.J., Conway, W.S., and Leverentz, B. 1999. Biological control of postharvest

  decays of apple can prevent growth of Escherichia coli O157:H7 in apple wounds.

  J. Food Prot. 62(12):1372–1375.

   

  Ji  HH  and  Seung  KL,  1999. Effect  of  calcium treatment  on tomato  fruit  ripening. Journal  of the Korea  Society for Horticultural Science 40: 638-64

   

   Lamikanra O. (Editor)  Fresh-Cut Fruits and Vegetables: Science, Technology, and Market. 2002. CRC Press

   

  Lamikanra, O., Richard, O.A., and Parker, A. 2002. Ultraviolet induced stress response on

  fresh cut cantaloupe. Phytochemistry. 60(1):27-32.

   

  Lamikanra, O. and M.A. Watson, 2004. Effect of calcium treatment temperature on fresh-cut cantaloupe melon during storage. J. Food Sci., 69: C468-C472.

   

  Leverentz, B., W.S. Conway, M.J. Camp, W.J. Janisiewicz, T. Abuladze, M. Yang, R. Saftner,and A. Sulakvelidze. 2003. Biocontrol of Listeria monocytogeneson fresh-cut produceby treatment with lytic bacteriophages and a bacteriocin. Appl. Environ. Microbiol.

  69:4519–4526.

   

  Leverentz, B., W.S. Conway, Z. Alavidze, W.J. Janisiewicz, Y. Fuchs, M.J. Camp, E.

  Chighladze, and A. Sulakvelidze. 2001. Examination of bacteriophage as a biocontrol

  method for salmonella on fresh-cut fruit: a model study. J. Food Prot. 64:1116–1121.

   

  lurie , s .1988. Postharvest heat treatments . Postharvest boil . Technol . 14:257-269

   

  Luna-Guzmán, I., Cantwell, M., and Barrett, D.M. 1999. “Fresh-cut cantaloupe: effects of

  CaCl2 dips and heat treatments on firmness and metabolic activity.” Postharvest Biol.

  Technol. 17: 201–213.

   

  Luna-Guzmán, I. and Barrett, D.M. 2000. “Comparison of calcium chloride and calcium

  lactate effectiveness in maintaining shelf stability and quality of fresh-cut cantaloupes.”

  Postharvest Biol. Technol. 19: 61–72.

   

  Lu Yingjian. 2011. Antibacterial and amtiviral activiral activites of  thymol against salmonella and coliphage MS2 on grape tomatoes, Both alone and in combination with organic acids and surfactants. Faculty of the University of Delaware. Dissertation

   

  Lucera ,A., Costa, C. , Conte, A., and Del Nobile, M. 2012.Food applications of natural antimicrobial compounds.FrontiersinMicrobiology Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy. 3(287):1-13.

   

  Liusia, J., J. Penuelas, and et al . 2005. Sustained accumulation of methyl salicylate altersantioxidant protection and reduces tolerance of Holm oak to heat stress. J. Physiol Plantarum. 124:353-361.

   

  Lopez-Malo, A, Alzamora, SM and Guerrero, S. 2000.Natural antimicrobials from plants, pp.

  237–264.In Stella M. Alzamora, MaríaS.Tapia, Aurelio López-Malo (eds) Minimally Processed Fruits andVegetables.Fundamentals Aspects andApplications, Aspen Publishing Inc., USA.

   

  Kuznetsov VI and Shevykova NI (1999) Proline under stress: Biological role, metabolism, and regulation. Russian Journal of Plant Physiology.  46: 274-287.

   

  Maxie, R.B. 1978. Lettuce salad as a carrier of microorganisms of public health significance. J.Food Prot. 41:435-438. 

   

  Marino M, Bersani C and Comi G. 2001. Impedance measurements to the antimicrobial activity of essential oils from Lamiaceae and compositae. Int.J. Food Microbiol. 67: 187-195.

   

  Maskoki, A.M., and  Mortazavi,  S.A. 2004. The effect of Thymus and Ammi on the control   of Aspergillus parasiticus on  Pear in the storage. Agricultural Uloum and Fonoon     and   Natural Resources J., 8: 2. 207-214.

  Martin-Dianaa, A.B., Ricoa, D., Frias, J.M., Baratb, , J.M., Henehana, G.T.M., Barry-Ryan, C. 2007. Calcium for extending the shelf life of fresh whole and minimally processed fruits and vegetables: a review. Trend in Food Science and Technology. 18:210-218

   

  Machado, F.L. de C., Alves, R.E., Figueiredo, R.W. 2008. Application of 1-methylcyclopropene, calcium chloride and calcium amino acid chelate on fresh-cut cantaloupe muskmelon.Pesq. agropec. Bras.43(5):569-574.

   

  Metwally, A., Finkemeier, I., Georgi, M. and Dietz, K. J. 2003. Salicylic acid alleviates the cadmium toxicity in barley seedlings. Plant Physiol, 132: 272–281.

   

  M.K. Patel, A. Theiß, E. Worrell,1998. Surfactant production and use in Germany: resource requirements and CO2 emissions. Resources, Conservation and Recycling 25 (1999) 61–78

   

  Muche, B.M., and Rupasinghe  H. P. V. 2011.Natural antimicrobial agents of cinnamon (Cinnamomumzeylanicum L. and C. cassia) and vanilla (Vanilla planifola, V.pompona, and V. tahitensis) for extending the shelf-life of fresh-cut fruits.Ethiop. J. Appl. Sci. Technol. 2(1): 1-13

   

  Nongtaodum, S., and Jangchud, A.2009. Effects of edible chitosan coating on quality of fresh-cutmangoes (fa-lun) during storage.Kasetsart J. (Nat. Sci.). 43 : 282 - 289.

   

  Nirupama Pila, Neeta B. Gol and T.V. Ramana Rao. 2010. Effect of post harvest treatments on physicochemical characteristics and shelf Life of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits during storage. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 9 (5): 470-479.

   

  Olusola Lamikanra. 2002. Fresh-cut fruits and vegetables: science, technology, and market.  CRC Press LLC. United States of America. Washington, D.C

   

  Picchioni, G.A. and Watada, A.E. 1998. “Membrane structural lipid changes in fresh-cut

  carrots; revisiting the “wounding and aging” phenomenon.” Acta Hort. 464: 237–242.

   

  Popova, L., V. Ananieva.,et al . 2003. Salicylic acid and methyl jasmonate-induced protevtion on photosynthesis to paraquat oxidative stress. J. Plant Physiol, Specal issue. 13: 152.

   

  QIANG, Z., DEMIRKOL,D.,  ERCAL,N,  ADAMS C. 2005. Impact of Food Disinfection on   Beneficial Biothiol Contents in Vegetables . J. Agric. Food Chem. 53, 9830-9840

   

  Raskin, I . 1992. Role of salicylic acid in plants . annu. Rew . plant physiol.43:439-463

   

  Raybaudi-Massilia, RM, Rojas-Grau, MA, Mosqueda-Melgar, J and Martin-Belloso, O. 2008a.Comparative study on essential oilsincorporated into an alginate-based edible coating to assure the safety and quality offresh-cut Fuji apples. Journal of Food Protection 71(6):1150-1161.

   

  Raybaudi-Massilia, RM, Mosqueda-Melgar, J andMartín-Belloso, O. 2008b. Edible alginatebasedcoating as carrier of antimicrobials toimprove shelf-life and safety of fresh-cut melon. International Journal of FoodMicrobiology 121(3):313-327.

   

  Raymond,L.V., Zhang, M. and RoknulAzam, S.M.  2012. Effect of Chitosan Coating on Physical and Microbial Characteristics ofFresh-Cut Green Peppers (Capsicum annuum L.). Pakistan Journal of Nutrition 11 (10): 806-811, 2012.

   

  Ricoa, D., Martı´n-Dianaa, A.B., Baratb J.M., and Barry-Ryan, C . 2007. Extending and measuring the quality of fresh-cut fruit and vegetables: a review. Trends in Food Science & Technology. 18 :373-386

   

  Rico, D., Martin-Diana, A. B., Henehan, G. T. M., Frias, J., Barat, J. M.,& Barry-Ryan, C. 2007. Improvement in texture using calcium lactate and heat-shock treatments for stored ready-to-eat carrots. Journal of Food Engineering, 79:1196-1206.

   

  Rosen, J.C. and Kader, A.A. 1989. “Postharvest physiology and quality maintenance of sliced

  pear and strawberry fruits.” J. Food Sci. 54: 656–659.

   

  Rodgers, S.L.,et al. 2004. A comparison of different chemicalsanitizers forinactivating Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes insolution and on apples, lettuce, strawberries, and cantaloupe. J. Food Prot. 67:721–731

   

  Rupasinghe, HPV, Boulter-Bitzer, J, Ahn, T andOdumeru, JA. 2006. Vanillin inhibits

  pathogenic and spoilage microorganisms invitro and aerobic microbial growth in

  fresh-cut apples. Food Research International.39(5):575-580.

   

  Sangsuwan, J, Rattanapanone, N and Rachtanapun,P. 2008. Effect of chitosan/methyl cellulosefilms on microbial and qualitycharacteristics of fresh-cut cantaloupe andpineapple. Postharvest Biology andTechnology 49(3):403-410.

   

  Sapers, G.M. and Miller, R.L. 1992. “Enzymatic browning control in potato with ascorbic

  acid-2-phosphates.” J. Food Sci. 57:1132–1135.

   

  Sapers, G. M., Disinfection of Contaminated Produce with Conventional Washing and Sanitizing Technology. The Produce Contamination Problem: Causes and Solutions. Chapter 16. 393-424. Elsevier, Inc. 2009

   

  Saul Ruiz-Cruz1,et al 2012.. Effect of Sanitizers and Oregano Essential Oilstoss Reduce the Incidence of Salmonella and Other Pathogens in Vegetables.Salmonella Diversified Superbug 185-194

   

  Sayyari,m.,  M. Babalar, S. Kalantari, M. Serrano, D. Valero. Effect of salicylic acid treatment on reducing chilling injury in stored pomegranates. Postharvest Biology and Technology 53: 152–154

   

  Schutz M and Fangmeir E (2001) Growth and yield response of spring wheat (Triticum aestivum L. cv. Minaret) to elevated CO2 and water limitation. Environmental Pollution. 11: 187-194.

   

  Senaratna, T., Touchell, D., Bunn, E. and Dixon, K.2000. Acetyl salicylic acid (Aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regultor, 30: 157-161.       

                                                                                                                                                                      

  Sikkema, J., De bont, J. A. M., Poolman, B., 1995. Mechanism of membrane toxity of hydrocarbons.Microbiol.Rev. 59, 201- 222.

    

  Simons, L. (ed.). 2001. New washing treatments for minimally processed vegetables. Food Science Australia, Sydney, Australia.                                                                

   

  Tassou C, Koutsoumanis Kand Ny chas G. J. E. 2000. Inhibition of salmonella enteritidis and staphylococcus aureus in nutrient broth by mint essential oil. Food Res. Int. 33: 273- 280.

   

  Taiz L and Zeiger E (2002). Plant Physiology (3th ed). Sunderland: Sinauer Associates, In.

   

  Tournas, VH, Heeres, J and Burgess, L. 2006. Mouldsand yeasts in fruit salads and fruit juices.Food Microbiology 23(7):684-688.

   

  Varoquaux, P., Mazollier, J. and Albagnac, G. 1996. The influence of raw material characteristics on the storage life of fresh-cut butterhead lettuce. Postharvest Biol. and Technol. 9: 127–139.

   

  Valero , D ., et al . 1999. Polyamine roles on the post – harvest of fruits : a review . pp. 39-55

   

  Varoquaux, P. & Mazollier, J. 2002. Overview of the European fresh-cut produce industry. In O. Lamikanra, ed. Fresh-cut fruits and vegetables. Science, technology and market. Boca Raton, Florida, CRC Press. LLA.

   

  Vandekinderen I,.2009 et al.  Optimization and evaluation of a decontamination stepwith peroxyacetic acid for fresh-cut produce.Food Microbio. 26(8):882-888.

   

  Vescovo, M., Torriano, S., Orsi, C., Macchiarolo, F., and Scolari, G. 1996.Application of

  antimicrobial-producing lactic acid bacteria to control pathogens in ready-to-use vegetables. J. Appl. Bacteriol. 81(2):113–119.

   

  Velez Rivera, E., 2005.A Review of Chemical Disinfection Methods forMinimally Processed Leafy Vegetables:A Report. Kansas State University.Manhattan,

                                                 

  VipulGohel, Anil Singh, MaisuriaVimal, PhadnisAshwini and Chhatpar H.S.2006. Bioprospecting and antifungal potential of chitinolytic microorganisms.African Journal of Biotechnology.5 (2: 54-72.

   

  wang , c, Y , 1982. Physiological and biochemical responses of plant to chilling injury . HortScience . 17 : 171-174

  wang, C, y , w. s . Conway ., 1993 . Postharvest infiltration of polyamines and calcium influences ethylene production and texture changes in golden delicious apples . Sci . 118: 801-806

   

  Wan, J., Wilcock, A., and Coventry, M.J. 1998. The effect of essential oils of basil on the

  growth of Aeromonashydrophila and Pseudomonas fluorescens. J. Appl. Microbiol. 84(2):152–158.

   

  Windhom B. The health effects of pesticides. 2001. http:// Pesticide.

   

  Yin, M. C, cheng, W.S, 2003. Antioxidant and antimicrobial effects of four garlic-derived organo sulfur compound dsin ground 


موضوع پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, نمونه پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, جستجوی پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, فایل Word پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, دانلود پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, فایل PDF پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, تحقیق در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, مقاله در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, پروژه در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, پروپوزال در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, تز دکترا در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, پروژه درباره پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثرتیمار های پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده داوودی (Chrysanthemum morifolum L.) جز گل­های شاخه بریده­ی مهم دنیا است که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا می‏باشد. یکی از مشکلات مهم این گل انسداد آوندی و بر هم خوردن تعادل آبی در است. بدین منظور مطالعه‏ای بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار اسید فولویک اسید در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی- گرایش میوه کاری چکیده انگور میو ه‌ای نافرازگرا با فعالیت فیزیولوژیکی کم بوده و در طول دوره پس از برداشت در انبار و در طی حمل و نقل و همچنین بازاریابی به کاهش آب و آلودگی‌های قارچی به ویژه قارچ عامل کپک خاکستری بسیار حساس است. در پژوهش حاضر تاثیر تیمار آب گرم و ژل آلوئه ورا در سطوح مختلف بر ماندگاری و ...

گروه: تولیدات گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی چکیده گل رز(Rosa hybrida) یکی از محبوب ترین گل ها در سطح جهانی محسوب می شود و شاخه گل بریده آن بیشترین مصرف را در بین سایر گل ها داراست. شاخه گل بریده رز به دلایل فیزیولوژیکی و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه ای، شدیداً مستعد پژمردگی و کاهش طراوت و شادابی بوده و لازم است طول عمر شاخه بریده آن را تا حد امکان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی چکیده داودی با نام علمی (Dendranthema grandiflorum L.) از خانواده کلاه پرک سانان، یکی از گل­های نافرازگرا و حساس به انسداد آوندی می باشد. این مطالعه بر پایه طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار شامل اسانس گیاهی ژرانیوم در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب مقطر)، مورد در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی­های کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه تابستانه و مقدار اسانس آن به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 7 تیمار شامل: تیمار نمونه شاهد (بدون مصرف کود)، تیمار ورمی کمپوست، تیمار کود گوسفندی کاملا پوسیده شده و چهار تیمار کود شیمیایی با ترکیب عناصر اصلی ازت، فسفر و ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و تیمار کلرید ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

ثبت سفارش