پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج

word 6 MB 32533 70
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مهندسی کشاورزی          گرایش: زراعت

  چکیده

   

  زهکشی زیر زمینی اراضی شالیزاری با هدف خشک کردن زمین در زمان برداشت (بالابردن
   تحمل­پذیری خاک)، زهکشی میان­فصل و پایین آوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج (جهت کشت پاییزه و زمستانه) احداث می­گردد. به منظور بررسی اثر انواع زهکشی (سطحی و عمقی) و فواصل آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه پایه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت در سال 1392 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل الف- زهکشی سطحی با سطوح: 1- بدون زهکشی، 2- زهکشی سطحی با فواصل 5 متر و 3- زهکشی سطحی با فواصل 10 متر از یکدیگر و ب- زهکشی عمقی با عمق متوسط یک متر، 1- سطوح بدون زهکشی عمقی، 2- زهکشی عمقی با فواصل 5/7 متر از یکدیگر، 3- زهکشی عمقی با فواصل 10 متر از یکدیگر و 4- زهکشی عمقی با فواصل 15 از یکدیگر می­باشند. جنس لوله­های استفاده شده در این تحقیق P.V.C مشبک خرطومی با قطر 125 میلی­متر و پوشش به کار رفته برای لوله­های زهکش، پوسته برنج می­باشد. نتایج نشان داد که تاثیر زهکشی زیرزمینی و زهکشی سطحی بر ارتفاع بوته گیاه، طول سنبله، تعداد پنجه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، وزن ماده سبز در حالت علوفه­ای، عملکرد دانه در حالت برداشت علوفه­ای و دانه­ای در سطح آماری 1% معنی دار گردید. اثر متقابل فواصل زهکش زیرزمینی و زهکشی سطحی بر تعداد پنجه در سطح آماری 5 درصد معنی­دار است. ترکیب زهکشی زیرزمینی با فاصله 5/7 متر و زهکشی سطحی با فاصله 5 متر باعث 3 برابر شدن تعداد پنجه و تعداد سنبله در متر مربع نسبت به شاهد گردید، نیز باعث شش برابر شدن عملکرد دانه در حالت برداشت دانه­ای نسبت به شاهد شد. همچنین تاثیر زهکشی زیرزمینی و سطحی بر شاخص برداشت علوفه­ای و غیر علوفه­ای معنی­دار نگردید. در نهایت می­توان بیان نمود که ترکیب زهکش زیرزمینی و سطحی باعث افزایش عملکرد تریتیکاله می­شود.

   

  کلمات کلیدی: زهکشی زیر زمینی، زهکشی سطحی، تریتیکاله.

   

   

  جهان امروز با چالش­های زیادی در زمینه تأمین غذا و ایجاد شرایط اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جمعیت در حال ازدیاد روبروست. در ایران برنج بعد از گندم دومین غله­ای است که برای تغذیه مردم مورد استفاده قرار می­گیرد. بیشترین کشت برنج در ایران در سه استان شمالی کشور عبارت از گیلان، مازندران و گلستان با 71 درصد از سطح زیر کشت کل کشور انجام می­گیرد. بر اساس نتایج آخرین آمار موجود 238 هزار هکتار از اراضی استان گیلان به کشت برنج اختصاص دارد. پایین بودن سرانه مالکیت زمین برای هر خانوار کشاورز، واردات بی رویه برنج، افزایش سریع هزینه­های کشت برنج و کم­آبی در سال­های اخیر موجب کاهش شدید درآمد کشاورزان شالیکار گردیده است. ادامه روند مذکور می­تواند تولید برنج را مورد تهدید جدی قرار دهد. از مهم­ترین راهکارهای افزایش درآمد شالیکاران و تشویق آنان به ادامه تولید برنج توسعه کشت دوم بعد از برداشت برنج می­باشد. در این راستا حل چالش­های مهمی مانند مبارزه با غرقابی اراضی ناشی از باران­های نیمه دوم سال، گزینش محصولات مناسب کشت دوم و تاثیر آن بر کشت اول (برنج) و بازاریابی و فرآوری و همچنین اتخاذ سیاست­های حمایتی موجب توسعه کشت دوم خواهد شد با این کار اراضی مذکور می­تواند جهت تأمین بخشی از غذای جامعه، گریز از بیکاری فصلی کشاورزان و رهایی از کشاورزی تک محصولی مورد استفاده مفیدتر قرار گیرد. تک محصولی بودن یک منطقه جغرافیایی ممکن است تحت تأثیر پیامدهای ناگواری از قبیل سقوط ناگهانی قیمت محصول و یا بروز همه­گیری (اپیدمی) آفت­های گیاهی، ضررهای فراگیر اقتصادی به بار آورد. بدین منظور اجرای طرح­های کاربردی برای کشت دوم بعد از برنج می­تواند کمک ﻣﺆثری در رفع این معضلات باشد. در حال حاضر از اولویت­های مهم بخش کشاورزی استان گیلان فراهم­آوری امکان استفاده از مزارع شالیکاری برای کشت محصولات مناسب به عنوان کشت دوم می­باشد. برای نیل به این هدف تعیین اراضی مستعد برای کشت دوم، شناسایی محصولات متناسب با اقلیم منطقه، شناسایی محدودیت­های طبیعی و اقتصادی و اجتماعی کشت دوم و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب مربوط مدنظر می­باشد.

  در سطح جهانی نیز افزایش شدید جمعیت و تقاضا برای مواد غذایی و فرآورده­های کشاورزی سبب گردیده اراضی زراعی بصورت متمرکز مورد بهره­برداری قرار گیرند. در این راستا در اراضی شالیزاری نیز سیاست کشت دوباره برنج و همچنین کشت گیاهان دیگر پس از برداشت برنج (کشت دوم) توسعه پیدا کرده است.

   

  1-2- ضرورت اجرای طرح کشت دوم بعد از برنج

  نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از هدف­های مهم برنامه­ریزی بخش کشاورزی است. تولید محصولات کشت دوم در اراضی شالی موجب افزایش توان مالی کشاورز و به تبع آن افزایش درآمد ناخالص ملی در بخش کشاورزی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد اشتغال در سطح روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، ترغیب سرمایه­گذران به ایجاد صنایع تبدیلی مواد غذایی و صنایع وابسته در روستاها از دیگر فواید کشت دوم در گیلان است. از طرفی استفاده از بقولات به عنوان کشت دوم در تناوب موجب کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی و در نتیجه حفظ محیط زیست می­شود. ایجاد زمینه مناسب برای تثبیت شالیزارها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی از دیگر پیامدهای مطلوب و بسیار مهم کشت دوم است. با افزایش تولیدات مواد غذایی در استان علاوه بر خودکفایی در این محصولات می­توان در جهت توسعه صادرات گام برداشت. خارج نمودن هرزآب­های مزرعه و تهویه مطلوب خاک، مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج که در میان کاه و کلش زمستان گذرانی می­کند و تهیه و تأمین بخشی از نیازهای دامداری­های استان از طریق کشت محصولاتی مانند شبدر، از دیگر اثرات مثبت کشت دوم است.

  تفکر کشت دوم بعد از برداشت برنج در اراضی شالیکاری استان گیلان از دیرباز مدنظر دست اندرکاران کشاورزی، کارشناسان و مروجان استان بوده و همواره این سوال مطرح می­شد که چرا بایستی سطحی وسیعی از اراضی مناسب شالیزار استان مدت 6 الی 7 ماه از سال بدون استفاده رها گردد. تولید و عرضه انواع محصولات سبزی و صیفی، علوفه، حبوبات و دانه­های روغنی که در حواشی جاده­های روستایی در معرض فروش از تولید به مصرف قرار می­گیرد مبین این واقعیت ملموس می­باشد که عدم کاشت و بدون استفاده ماندن اراضی شالیکاری استان به ویژه در 6 ماه دوم سال ناشی از کم­کاری کشاورزان نیست؛ بلکه از یک طرف ناشی از فقر تحقیقاتی و عدم معرفی محصولات و ارقام مناسب و از طرف دیگر عدم برنامه­های اجرایی حمایتی می­باشد.

  در این بین، استراتژی توسعه کشت محصولات دوره زراعی پاییزه در استان گیلان مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران قرار گرفته است. برخورداری فیزیکی از سامانه منابع تولیدی فراوان و ظرفیت به کارگیری 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری این استان برای توسعه کشت دوم نقاط قوتی است که لزوم پژوهش و تحقیق به منظور عملیاتی کردن این استراتژی را آشکار می­سازد. اگرچه فقدان زیر ساخت­های مناسب در استان گیلان برای توسعه کشت دوم تهدیدی جدی در مسیر توسعه بخش کشاورزی این استان است ولی منافع اجتماعی نظیر ایجاد درآمد جنبی، ایجاد اشتغال پایدار، تخصیص بهینه منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و افزایش تولید محصولات کشاورزی در راستای تحقق اهداف خودکفایی پارامترهایی است که توجه بیشتر به توسعه کشت دوم را حائز اهمیت نشان می­دهد.

  1-2-1- اهداف کشت دوم

  مهمترین اهداف توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری استان شامل افزایش تولید محصولات کشاورزی و تأمین بخشی از نیاز غذایی کشور، تأمین و تولید علوفه مورد نیاز دام­ و بهبود دامپروری، تأمین قسمتی از روغن مصرفی کشور با کشت دانه­های روغنی، تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه از طریق کشت حبوبات، پایداری تولید برنج از طریق تقویت حاصلخیزی و حفظ خاک و بهبود کیفیت اراضی زیر کشت برنج، امکان کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی برای زراعت اصلی و کاهش واردات آنها، اشتغال­زایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، افزایش توان مالی کشاورزان، خارج نمودن هرز آب­ها و تهویه مطلوب خاک، تقویت و راه­اندازی صنایع تبدیلی مناسب در سطح روستاها می­باشد.

  1-2-2- مزایای کشت دوم

  1-عدم نیاز به آبیاری

  2- کار در زمان بیکاری کشاورزان (نیمه دوم سال)

  3- پایین­تر بودن هزینه کارگری و تولید

  4- کمتر بودن آفات­ها و بیماری­ها

  5- امکان کاهش برخی آفات و علف­های هرز برای کشت اصلی

  6- انتخاب محصول مورد کشت

  7- استفاده از مزایای تناوب زراعی در اراضی شالیزاری

  8- افزایش تولید پروتئین، سبزی و دانه­های روغنی

  9- پایداری تولید برنج

  10- عدم تغییر کاربری اراضی شالیکاری

  1-2-3- موانع و مشکلات کشت دوم

  1- کمبود نقدینگی کشاورزان: شروع کشت دوم مقارن با زمان برداشت برنج بوده و کشاورزان در این زمان هنوز از مشکلات اقتصادی کشت برنج رهایی نیافته و توانایی انجام هزینه جدید را ندارند.

   

  2- آبگیر بودن بخش زیادی از شالیزارها: نگاهی به آمار بارندگی در استان گیلان نشان می­دهد که بیشترین بارندگی­ها در استان گیلان در نیمه دوم سال اتفاق می­افتد. (حدود 63 درصد معادل 756
  میلی­متر در سال). بر خلاف برنج اکثر محصولات زراعی به غرقابی حساس بوده و از این عارضه خسارت می­بییند بنابراین اتخاذ روش­های مناسب زهکشی از ضروریات توسعه کشت دوم می­باشد.

  مشکل فروش محصولات کشت دوم: فروش محصول از عمده­ترین مشکلات کشاورزان است که در چند سال اخیر به کشاورزی و کشاورزان ضرر و زیان بسیاری وارد کرده است.

  3- کمبود تحقیقات برای معرفی گیاهان کشت دوم و حل مشکلات هر گیاه: انجام تحقیقات وسیع و عملیات آزمایشی در مورد نوع گیاه و رقم، زمان کشت، نحوه مبارزه با آفات و بیماری­ها از ضروریات توسعه کشت دوم می­باشد

   

  Abstract

   

  Subsurface drainage in paddy fields have been constructed in order to drying the soil at harvest time (increase tolerance soils), mid-season drainage and lowering of the water table after the rice harvest (for autum and winter Cultivation). In order to investigate the effect of drainage ( surface and subsurface) and drain spacing on yield and yield components of triticale as a second crop in paddy fields which have been studied in three replications as factorial based on the complete randomized block design in Rice Research Institute of Iran. Surface drainage space factor at three levels (zero, 5 and 10m) and subsurface drainage space factor at four levels (zero, 7.5, 10 and 15m) which have been studied in three replications as factorial based on the complete randomized block design. The flexible perforated PVC pipe used in this study had a diameter of 125 mm, and filter rice husk is used for drainage pipe covering. The results showed that the effect of subsurface drainage and surface drainage on plant height, length of spike, number of tillers, number of spikes per square meter, number of filled grains per panicle, thousand grain weight, the weight of the green fodder, grain yield at harvest was significant at the 1% statistical level. Interaction between subsurface drainage and surface drainage on the number of tillers was significant at the 5% statistical level. Combination of subsurface drainage with space of 7.5m and surface drainage with space of 5m Caused to increase the number of tillers and number of spikes per square meter three times in compared to the the control, also Caused a six times increase in yield at grain harvest in compared to control. The influence of surface and ground drainage on forage and non-forage harvest index was not significant. Finally it can be concluded that a combination of surface and subsurface drainage increase the yield and component yield of triticale.

   

  Keywords: Subsurface drainage, Surface drainage, triticale

 • فهرست:

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- ضرورت اجرای طرح کشت دوم بعد از برنج. 4

  1-2-1- اهداف کشت دوم. 5

  1-2-2- مزایای کشت دوم. 5

  1-2-3- موانع و مشکلات کشت دوم. 5

  1-3- کشت تریتیکاله به عنوان کشت دوم: 6

  1-4- بررسی روند شکل گیری توسعه محصولات کشت دوم در برنامه های پنج ساله اول، دوم و سوم در استان گیلان: 7

  1-5- بررسی الگوی کشت محصولات کشت دوم در استان و شهرستانها 9

  1-5-1- نوع خاک.. 9

  1-5-2- میزان بارندگی و پراکنش آن. 10

  1-5-3- دوره رویش گیاه 10

  1-5-4- آب قابل دسترس.. 10

  1-6- کلیاتی در مورد زهکشی زیرزمینی. 11

  1-6-1- تاریخچه زهکشی. 11

  1-7- وضعیت زهکشی در جهان. 12

  1-8- وضعیت زهکشی در ایران. 15

  1-9- اهداف و اثرات زهکشی کشاورزی.. 16

  1-10- انواع روشهای زهکشی. 18

  1-11- نیاز زهکشی اراضی شالیزاری.. 19

  1-11-1- زهکشی شالیزار در اواسط فصل رشد برنج. 20

  1-11-2- زهکشی در زمان برداشت.. 21

  1-11-3- زهکشی اراضی شالیزاری و توسعه کشت دوم. 21

  2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 24

  3-1- موقعیت جغرافیایی استان و مشخصات محل اجرای پژوهش... 38

  3-2- طرح آزمایشی مورد استفاده 38

  3-3- پارامترهای مورد اندازه گیری در آزمایش... 44

  3-3-1 درصد رطوبت وزنی. 46

  3-4- تجزیه و تحلیل آماری.. 46

  4-1 ارتفاع بوته. 49

  4-2 طول سنبله. 50

  4-3 تعداد پنجه. 52

  4-4 تعداد دانه در خوشه. 53

  4-5 تعداد سنبله در متر مربع. 55

  4-6 وزن هزار دانه (گرم) 56

  4-7 وزن ماده سبز در حالت علوفه ای.. 58

  4-8 عملکرد دانه در حالت علوفه ای.. 60

  4-9 عملکرد دانه در حالت برداشت دانه ای.. 61

  4-10 شاخص برداشت غیر علوفه ای.. 63

  4-11 بررسی روند تغییرات عملکرد دانه نسبت به فواصل زهکش های زیرزمینی و سطحی. 65

  4-12 بررسی روند تغییرات میانگین رطوبت خاک سطحی در تیمارهای مختلف.. 66

  5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 69

  منابع. 71

   

  منبع:

   

  ابراهیمیان، ح. 1386. ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوسته برنج (مطالعه موردی: بهشهر)‌. پایان­نامه کارشناسی ارشد. 135 صفحه.

  اکرم، م. ۱۳۸۱ . مسایل و مشکلات اجرای شبکه­های زهکشی زیرزمینی در ایران. مجموعه مقالات نگرشی بر مسائل و مشکلات مطالعات و اجرای زهکشی زیرزمینی در ایران. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ، نشریه شماره ۲۳ ،٥٩ صفحه.

  اکرم، م. ۱۳۸۱ . روند تحولات زهکشی. مجموعه مقالات سومین کارگاه فنی زهکشی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، ۲۳ صفحه.

  کابوسی، ک. ١٣٨٤ .بررسی پوسته برنج به منظور پوشش زهکشی لوله­ای زیرزمینی. پایان­نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران.

  بای بوردی، م. ۱۳۸۴ ، اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک. انتشارات دانشگاه تهران، ۶۴۱ صفحه.

  پارسی نژاد، م.، لیاقت، ع.، نظری، ب. و علیزاده، ح.،  1317نگرشی بر ملاحظات تعیین عمق نصب زهکش­های زیرزمینی .مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 12 ص.

  پذیرا، ا. ۱387. زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری. مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، نشریه شماره 130 ،182صفحه.

  سلحشور، ف.1383. اثر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا. پایان­نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه آب و خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک تبریز.

  حقایقی مقدم، ا و اخوان، ک. ١٣٨٣ . ارزیابی عملکرد زهکش­های زیرزمینی احداث شده در منطقه مغان. مجموعه مقالات سومین کنگره فنی زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، ١٦ صفحه.

  زهکشی زیرزمینی؛ برنامه­ریزی، اجرا و بهره­برداری. ۱۳8۶ . کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، نشریه شماره 120، 254 صفحه.

  عظیمی،ع.ا. (1390). تریتیکاله و گندم. نشریه شماره6 معاونت بهبود و تولیدات زراعی. سازمان جهادکشاورزی فارس.

  فرزام صفت، آ، م.پارسی نژاد، م. ر. یزدانی، ج. شریعت احمدی، ح. نوری، ف. موسوی و ف. اجلالی. 1389. اثر شدت زهکشی در دوره­های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم بعد از برنج (مطالعه موردی: استان گیلان). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، نشریه شماره 41 ، ص 119-111.

  قبادی، م .ا. نادیان، ح. بخشنده، ع. اله فتحی، ق. قرینه، م.ح. قبادی، م (1385). بررسی رشد ریشه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در ژنوتیپ­های گندم در شرایط تنش غرقابی در مراحل مختلف رشد فصلنامه نهال و بذر، سال بیست و دوم، شماره 4، ص 513

  - قربانی، الف. ١٣٨1. تعیین گیاهان مناسب برای کشت دوم در اراضی کشاورزی استان گیلان. تحقیقات کاربردی استان گیلان، شماره ٤. کمیته انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان.

  قناد آموز، س. ١٣٨١ . کشت کلزای پاییزه در اراضی شالیزار به عنوان کشت دوم. تحقیقات کاربردی استان گیلان، شماره ٣. کمیته انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان گیلان.

  کاظمی اربط،ح. (1388). زراعت خصوصی غلات. ویرایش دوم.چاپ چهارم. مرکز نشر دانشگاهی.

  کافی.م. اسکندر زند، ب.ک. شریفی، ح.ر. و گلدانی،م.(1379). فیزیولوژی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  کریمی، و. یوسفیان،ح ، م. سلمانی (1386):" ارزیابی سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج در اراضی شالیزاری"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران. ص 247 تا 251.

  کریمی، و. یوسفیان،ح ، م. سلمانی (1388): "بررسی شبکه زهکشی زیرزمینی لوله­ای شالیزاری"، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران.

  گنجعلی فهایر و  پالتا، ع. ترنر، ن.(1387) تاثیر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام­های هوایی ژنوتیپ­های نخود. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 65، ص7.

  میرزایی . غ. 1381. تعیین فاصله زهکش­های زیرزمینی در ترکیب چندکشتی در اراضی شالیزاری مازندران. خلاصه مقالات اولین همایش علمی – کاربردی تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی  اراضی شالیزاری. دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر.ص6 تا 18.

  یزدانی ، م. م، قدسی . ف،  موسوی. 1386. مقایسه نوع و فواصل مختلف زهکشی سطحی در کشت کلزا پس از برداشت برنج در رشت. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی اصفهان .

  Ammar, K., M. Mergoum and S. Rajaram. 2004. The history and evolution of triticale. p. 2-9. In Mergoum, M. et al. (Ed.) Triticale Improvement and Production. FAO.

  Bakker, D. M., G. J. Hamilton, D. Houlbrooke and C. Spann. 2001. Raised bed farming of waterlogged duplex soils in western Australia. Proc. 10th Australian Agronomy Conference, Australian Society of Agronomy, Hobart, Jan.2001.

  Bluett, C. A. and B. D. Wightman. 1999. Growing canola on raised beds in south-west Victoria. Proc. 10th International Rapeseed Congress, Canberra, Australia

  Cannell, R. Q., R. K. Belford, K. Gales, C. W. Dennis, AND R. D. Prew. 1980. Effects of waterlogging at different stages of development on the growth of winter wheat. Journal of the Science of Food and Agriculture 31: 117-132.

  Carter, C.E. and C.R. Camp. 1994. Drain spacing effects on water table control and sugarcane yields. Trans. of the ASAE 37(5): 1509-1513.

  Darzi-Naftchali, A., Mirlatifi, S. M., Shahnazari, A., Ejlali, F and M. H. Mahdian. 2013. Effect of subsurface drainage on water balance and water table in poorly drained paddy fields. Agricultural Water Management 130, 61-68.

  Dat JF, Capelli N, Folzer H, Bourgeade P, Badot P-M (2004) Sensing and signaling during plant flooding. Plant Physiol Biochem 42:273–282

  Davies, C.L., Turner, D.W., and Dracup, M. 2000. Yellow lupin (Lupinus Luteus) tolerates waterlogging better than narrow - leafed lupin (L.angustifolius). I. Shoot and root growth in a controlled environment. Aus. J. Agric. Res. 55: 701 – 709.

  Gardner, W. K., Drenedel, M. F. and McDonald, G.K. 1994. Growth and yield response of grain –legumes to different soil management practices after rainfed lowland rice. J. Exp. Agrc. 34, 41-48.

  Garrity, D.P. and Pernito, R. 1996. Mangbean response to surface drainage when grown as pre-rice crop on waterlog- Prone ricelands. Agric. Water Management. 29: 299-314

  Guitjens, G. C., J. E. Ayars, M. E. Grismer and L. S. Willardson. 1997. Drainage design for water quality management. ASCE, J. Irrig. and Drain. Eng. 123(3): 148-153.

  Jackson, M. B. 1983. Plant and crop responses to waterlogging. Aspects of Applied Biology 4: 99-116.

  Kalro, J.S. and H.S. Grwal. 1988. Green manure to sustain productivity and save nitrogen for rice in rice-wheat cropping system. IRRN. V.13. No.4.

  Lelley, T. 2006. Triticale: A Low-input Cereal with Untapped Potential. p. 398-430. In Singh, J. R. (Ed.)Genetic Resources Choromosome Engineering and Crop Improvement. CRC Taylor.

  Liao, C.T. and Lin C.H. ,2001. Physiological adaptation of crop plant to flooding stress. Proc Natl. Sci. Counc. ROC. (B) 25:148-157.

  Linkemer G, Board JE, Musgrave ME 1998 Waterlogging effects on growth and yield components of late-planted soybean. Crop Sci. 38: 1576–1584.

  Lynch, J. M., F. B. Ellis, S. H. T. Harper, AND C. D.G. 1981. The effect of straw on the establishment and growth of winter cereals. Agriculture and the Environment 5: 321-328

  Musgrave, M. E., Alston, G., Hopkins, J.R. and Christine, J. D., 1991. Oxygen insensitivity of photosynthesis by waterlogged Apios Americana. 31(1): 117-124.

  NIPPON COEI CO., Consulting Engineers. 1972. Report on Rasht pilot Farm Project, Tokio Japan.

  Peries, R., Johnson, T. Bluett , C. and Wightman, B. 2001. Raised-bed cropping leading the way in high - rainfall southern Australia. Proc. 10th Australian Agronomy Conference, Australian Society of Agronomy, Hobart, Jan.

  Probert ME, Keating BA (2000) What soil constraint should be included in crop and forest models Agric Ecosyst Environ 82:273–281

  Rimidis, A., W.Dierickx, 2003. Evaluation of subsurface drainage performance in Lithuania, Agriculture Water Management 59, pp: 15-31.

  Samad, A., Meisner, C.A., Saifuzzaman, M. and Ginkel, M.V. ,2001. Waterlogging tolerance. In [Reynolds, M.P. J.I. Ortiz-Monasterio, and A. Mc nab, Application of physiology in wheat breeding. CIMMYT- Mexico]. P.P.136-144.

  Setter, T.L. and Waters, I. 2003. Review of prospects for germplasm improvement for waterlogging tolerance in wheat, barley and oats. plant and soil. 253: 1-34.

  Sharma, D.P. and S.K.Gupta. 2006. Subsurface drainage for reversing degradation of waterlogged saline lands. Land Degradation and Development, Volume 17, Issue 6, Pages 605- 614.

  Sidhu, M. S. and et al. 1993. Effect of preceding crops on yield. IRRN. Vol. 18, No. 4.

  Sidhu, M. S., T. S. Sahota. B. P. Sharma and B. K. Dahiwal. 1990. ASome transplanted rice-based cropping systems. IRRN. Vol. 15, No. 3, 9-36.

  Singh. B., Y. Singh, M. S. Maskina and O. P. Meelu. 1988. Green manure as N source for flooded rice . IRRN. Vol. 13, No. 4.        

  Timsina, J., Garrity, D. P. and Pandey, R. K. 1994. The intraction of cowpea maturity with degree of  waterlogging in the post-rice environment . Field Crops Res. 39, 39-48.

  Visser EJW, Voesenek LACJ, Vartapetian BB, Jackson MB (2003).Flooding and plant growth. Ann. Bot., 91: 107-109.

  Waldhoff D, Furch B, Junk WJ (2002) Fluorescence parameters, chlorophyll concentration and anatomical features as indicators for flood adaptation of an abundant tree species in Central Amazonia: Symmeria paniculata. Environ Exp Bot 48:225–235.

  Safwat, A.D, H.P.Ritzema. 1990. Verification of drainage design criteria in the Nile Delta. Irrigation and drainage Systems 4:117-131.

   Wesseling, J. 1979. The effect of entrance resistance on drainage design. Proceedings of the international drainage workshop, ILRI, Wageningen, The Netherlands, 16-20 may, 1978.


موضوع پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, نمونه پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, جستجوی پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, فایل Word پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, دانلود پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, فایل PDF پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, تحقیق در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, مقاله در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, پروژه در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, پروژه درباره پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: زراعت چکیده: در استان گیلان در حدود 238 هزار هکتار شالیزار وجود دارد. به­منظور حفظ کشاورزی پایدار، ارتقاء تولید، ایجاد اشتغال، افزایش توان مالی کشاورزان، رعایت تناوب زراعی و در نتیجه حفظ محیط زیست برنامه­ریزی و مدیریت کشت دوم، مخصوصاً در اراضی شالیزاری شمال کشور دارای اولویت بالایی می‎باشد. یکی از مشکلات ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی چکیده آب به عنوان یکی ازمهمترین منابع پایه در فرایند توسعه در هر جامعه بشری شناخته میشود. بحران آب از چالشهای مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین اثرات حاصل از تفاوت نظامهای آبیاری برروی عملکرد و بهره وری اراضی شالیزاری استان گیلان صورت گرفت. این تحقیق از نظر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) رشته: مدیریت کشاورزی چکیده تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از گام­های مهم ایجاد زیربنای لازم برای تولید هرچه بیشتر محصول برنج می باشد هدف از این عملیات در یک جمله استفاده بهینه از آب، خاک و نهاده­ها می­باشد. در این راستا، به منظوربررسی عوامل پیش­برنده و بازدارنده توسعه تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب استان گیلان تحقیق به روش ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده در ایران بخش کشاورزی بزرگترین متقاضی آب است. پایین بودن قیمت نسبی نهاده­ی آب آبیاری مورد استفاده در بخش یادشده سبب عدم سرمایه­گذاری مناسب در فناوری­های آب اندوز و اتلاف آن تا بیش از 80 درصد می­شود.یکی از مسائل مهم بخش آب، پایین بودن غیر موجه قیمت یا تعرفه آب کشاورزی می­باشد.پژوهش حاضر ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي عمران/ مهندسي آب سرماي 1392 1-1- مقدمه در اين فصل مروري بر مفهوم تغيير اقليم و علل ايجاد آن و تاثير اين پديده بر منابع طبيعي و من

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: اقلیم شناسی چکیده: کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل همجواری با مرکز پر فشار جنب حاره ای STHP وشرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم ، از بارش کمی برخوردار است. در مناطق جنوبی کشور ، در نتیجه حاکمیت طولانی تر این سیستم ، پدیده خشکی حادتر می شود. تغییرات میزان بارش تأثیر به سزایی بر کشاورزی ، اقتصاد و به طور کلی سایر مسائل ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست چکیده در این تحقیق تاثیر واکنش‌ های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: کشاورزی چکیده این تحقیق به منظور تعیین و شناسایی اثرات اقتصادی و اجتماعی عملیات آبخیزداری در حوزه لسبو در شهرستان رودسر و همچنین بررسی دیدگاه ها و نظرات روستاییان از فعالیت های آبخیزداری نسبت به اثرگذاری عملیات مذکور انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه و اطلاعات موجود در اداره منابع طبیعی شهرستان ...

ثبت سفارش