پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر

word 8 MB 32541 91
1393 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته مهندسی کشاورزی

   علوم وصنایع غذایی

  گرایش تکنولوژی مواد غذایی

  چکیده

       در این کار تحقیقاتی  بررسی اثر ساپونین گیاه چوبک بر روی  پایداری و افزایش میزان کف در ماءالعشیر انجام شده است . همان طور که می دانیم  ریشه گیاه چوبک منبعی سرشار از ترکیبات ساپونینی به طوریکه مهمترین و فعال ترین ترکیبات موجود در آن محسوب می شوند . ساپونین ها فعالیت سطحی و بین سطحی بالایی دارند، به عنوان عامل امولسیون کننده عمل می کنند و در آب کف پایدار تشکیل می دهند از این رو می توان خصوصیات امولسیون کنندگی عصاره چوبک را تابعی از میزان حضور ساپونین ها درآن قلمداد کرد . ساپونین ها و عصاره های ساپونینی با منشا گیاهی در فرآوری مواد غذایی مختلف کاربردهای متنوعی دارند از جمله در ایران و ترکیه در تهیه برخی حلواهای سنتی و صنعتی از عصاره چوبک و سایر گیاهان مشابه آن به عنوان یک امولسیفایر استفاده می گردد . جهت افزایش پایداری یک سیستم امولسیونی باید کشش سطحی که ما بین دو مایع غیر قابل اختلاط وجود دارد را کاهش داد که در صنایع غذایی از یکسری عوامل فعال سطحی بنام امولسیفایر بدین منظور استفاده می شود . در حال حاضر در کشور امولسیفایرها یکی از پرکاربردترین ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون های مواد غذایی محسوب می شوند . بدین منظور ابتدا ریشه چوبک از شهرستان تربت حیدریه جمع آوری و سپس عملیات عصاره گیری انجام ومحلول هایی با غلظت های 0.05،0.1 ، 0.2 و 0.3 گرم برلیتر  از عصاره خشک شده را تهیه و به مایع ماءالشعیر قبل از پاستوریزاسیون اضافه کرده و عمل پاستوریزایسیون را انجام می دهیم . پس از گذشت مدتی میزان کف و پایداری آن را سنجیده و با نمونه فاقد عصاره گیاه چوبک مقایسه انجام شده و مشاهده گردید که افزودن ساپونین گیاه چوبک توانایی پایداری و افزایش میزان کف در ماءالعشیر را دارد.

   

  کلید واژه : ماءالشعیر ، ساپونین ، چوبک ،کف زایی

   

   

  گیاه شناسی چوبک

       نام عمومی چوبک به تعدادی از گیاهان گفته می شود که در قدیم از ریشه آنها به علت داشتن ماده ساپونین ، مانند صابون برای شستن و تمیز کردن لباس استفاده می کرده اند. این گیاهان از خانواده میخک[1] می باشند. تعدادی از آنها که بصورت درختچه و دارای ریشه ضخیمی هستند و بیشتر در ایران می رویند از جنس آکانتافیلوم[2] و تعدای دیگر که یکساله و چند ساله ولی علفی می باشند از جنس ساپوناریا[3]هستند که بیشتر در اروپا می رویند ولی معدودی از آنها در ایران نیز دیده می شوند(میرحیدر،1377 ).

       در مجموع 61 گونه از جنس آکانتافیلوم در دنیا وجود دارد که از این تعداد 33 گونه در ایران قابلیت رشد کردن دارد و 23 گونه نیز بومی این منطقه به حساب می آید ( غفاری ، 2004 ) . براساس منابع موجود بیشتر این گونه ها در قسمت های شرقی ایران ( استان خراسان ) و نواحی مجاورآن ( افغانستان و ترکمنستان) شناسایی شده اند ( هویر، 1967 ، اسچین ،1988).

  1-1-1- انواع چوبک

       از انواع چوبک می توان چوبک تماشایی ، کرک غده ای ، هراتی ، تنک ، چرک ، خاردار ، زبر و بلوچستانی را نام برد که هرکدام ویژگی های مخصوص به خود را دارد .

  1-1-2- خواص و کاربردها

       ریشه چوبک از نظر طبیعت گرم و خشک است و از خواص آن اینکه عطسه آور می باشد، سکسکه را تسکین می دهد و برای خرد کردن سنگ مثانه مفید است . ریختن قطره دم کرده آن در بینی بسیار عطسه آور است و برای باز کردن مجاری گرفته شده در موارد زکام بسیار نافع است. به قدری عطسه آور است که در برخی موارد بوییدن یا قطره بینی آن برای زن های باردار خطرناک است زیرا ممکن است آنقدر عطسه کنند که بچه را سقط نمایند . ضماد آن با سرکه برای تسکین درد سیاتیک و ورم طحال نافع است . مقدار خوراکی آن تا 5 گرم است . توجه شود چون  ماده ساپونین سم است بیش از 2 تا 3 گرم و حداکثر در مورد اشخاص قوی تا 5 گرم ، خوردن آن خطرناک است و مصرف 15 گرم آن به طور قطع کشنده است. بنابراین مصرف آن باید زیر نظرپزشک باشد . برای تهیه دم کرده آن 5-2 گرم ریشه را در 300-200 گرم آب جوش دم کرده پس از صاف کردن با قاشق کوچک به تدریج بیاشامد ( میرحیدر ،1377 ).

  1-1-3-ترکیبات شیمیایی

       از نظر ترکیبات شیمیایی در ریشه گیاهان چوبک ایران ( جنس آکانتوفیلوم) ، ماده ساپونین و برخی ترکیبات دیگر یافت می شود . ریشه گیاه چوبک منبعی سرشار از ترکیبات ساپونینی بطوریکه مهمترین و فعال ترین ترکیبات موجود در آن محسوب می شوند( میرحیدر، 1377). برهمین اساس بیشتر تحقیقات قبلی صورت گرفته با محوریت این گیاه عمدتاً بر روی شناسایی ساختار و تعیین ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی این ترکیبا ت متمرکز بوده است .

       آکانتوفیلوم اسکواروزوم از 23 گونه بومی ایران می باشد که ریشه آن از گذشته به عنوان شوینده مورد استفاده بوده است . با این وجود تا اوایل دهه گذشته هیچگونه بررسی شیمیایی و بیولوژیک بر روی این گونه انجام نشده بود . اولین بار لاکاییل دوبویس و همکاران (1993) ترکیباتی را از ریشه این گیاه جداسازی و تعیین ساختمان نمودند. ساپونین عمده این گیاه با نام اسکواروزیدA[4] از ریشه آن استخراج و به کمک روش های شیمیایی و NMR کربن و هیدروژن و IR  تعیین ساختمان گردید. این ساپونین از نوع تری ترپن[5] وفعالیت  به صورت پودر سفید آمورف بود.در بررسی فعالیت ایمونولوژیک [6]این ترکیب با استفاده از تست برون تن انتقال لنفوسیت[7] ، مشاهده شد که در غلظت های بالا ( 10 میکروگرم برلیتر) اسکواروزیدAمی تواند باعث مهار سیستم ایمنی شود ولی در غلطت های بسیار اندک (10 پیکوگرم برلیتر ) ، سیستم ایمنی را تحریک می کند. این اولین باری بود که اثرات وابسته به دوز یک ساپونین بر روی سیستم ایمنی گزارش می گردید. در سال 2000 با استفاده از روش های مختلف شیمیایی و دستگاهی ، ساختمان دومین ساپونین تری ترپن این گیاه تعیین گردید. این ساپونین هیچگونه تاثیر سمی بر روی لنفوسیت ها نداشت و اثرات سیستم ایمنی آن در مقایسه با اسکواروزید A بسیار ناچیزبود ( گایدی و همکارن ، 2000).

       گایدی و همکاران (2004 ) همچنین با بکارگیری تکنیک های ترکیبی ویژه ای ، موفق شدند 4 نوع ساپونین جدید را ازگونه ای چوبک دیگر بنام آکانتوفیلوم گلندولوزوم تعیین ساختار و شناسایی نمایند. آنها این 4 ساپونین جدید را گلندولوزید [8]A ، B ، Cو Dنام گذاری کردند.

        دستخوش و سرافراز (1380) با استخراج و خالص سازی ساپونین تام آکانتوفیلوم گلندولوزوم ، بیان نمودند که ساپونین های تام استخراجی از ریشه این گیاه دارای فعالیت سطحی قابل توجهی می باشندو قادرند غشاءبیولوژیک را دچار گسستگی نمایند.

       در یک کار مشابه دیگر سجادی و همکاران (1379 ) با بررسی فعالیت بین سطحی ساپونین تام آکانتوفیلوم اسکواروزوم به این نتیجه رسیدند که ساپونین مذکور دارای فعالیت بین سطحی بسیار بالایی است به نحوی که قابلیت جایگزینی به جای سورفاکتانت[9] های شیمیایی را در فرمولاسیون های دارویی دارا می باشد . این محققین همچنین با بررسی اثر جذب افزایی این ساپونین برجذب انسولین از راه بینی و تاثیر آن برقند خون در رت ، عنوان کردند این نوع ساپونین دارای خاصیت جذب افزایی قابل ملاحظه ای است و اثر آن با ساپونین کیلایا قابل مقایسه می باشد( سجادی و همکاران ،1381).

       عاقل و همکاران ( 1386 ) نیز از ساپونین های آکانتوفیلوم اسکواروزوم به عنوان عوامل پاک کننده در تولید نوعی شامپو گیاهی استفاده کردند. خواص ارگانولپتیکی و فیزیکوشیمیایی شامپوگیاهی تولیدی  این محققین همگی قابل قبول بودند .

       آزاد بخت و همکاران (1384) محققین دیگری بودند که کارایی عصاره بدست آمده از گونه ای چوبک را در انگل زدایی از سبزی جعفری بررسی کردند و به قابلیت انگل زدایی بالای این عصاره ساپونینی در مقایسه با آب و همچنین ماده ضد عفونی کننده و پاک کننده تجاری مورد استفاده بدین منظور ، پی بردند .

   

  1-2-برخی از مهمترین گیاهان ساپونین

  1-2-1-شیرین بیان[10]

       شیرین بیان ، ریزوم[11] و ریشه های خشک شده گیاه گلیسیرایزا گلابرا می باشد که دارای چوبی زرد رنگ و شیرین است . ریشه شیرین بیان از ریشه و بخش های زیرزمینی تشکیل شده است . عصاره شیرین بیان با آب استخراج می شود ، سپس صاف شده و توسط خلاء تغلیظ می گردد تا توده ویسکوز حاصل شود. با ادامه عمل استخراج توده سختی حاصل می گردد . عصاره شیرین بیان به رنگ سیاه مایل به قهوه ای است و دارای ظاهر براق و طعم شیرین است (ساموالسون ، 1999).

       تری ترپنویید [12] ساپونینی که در ریشه گیاه گلیسیرایزا گلابرا یافت می شود ، گلیسریزین [13] نام دارد. گلیسریزین نام ملح پتاسیم و یا کلسیم گلیسریزینیک اسید [14] است . قسمت های اصلی این ساپونین عبارتند از : آگلایکون[15] گلیسیریتیک اسید [16] ، یک دنباله آلفا – دی گلوکورونیک اسید [17] که به آگلایکون متصل است و یک دنباله بتا – دی – گلوکورونیک اسید [18] که به کربن 2 دنباله گلوکورونیک اسید اولی متصل است . طعم گلیسریزین 50 بار شیرین تر از ساکاروز است . محتوای گلیسریزین 13-6  در ریشه و 25-20  در عصاره است . عصاره هایی که در خلاء تغلیظ نشده اند ، نیز در دسترس می باشند که محتوای گلیسریزین15-10  است . عصاره شیرین بیان به عنوان خلط آور در شربت های سرفه مصرف می شود . همچنین در موارد درمان ناراحتی معده بکار می رود . به خاطر داشتن مزه شیرین ، این عصاره در صنایع قنادی نیز کاربرد دارد ( ساموالسون ، 1999).

  1-2-2-کیلایا[19]

        این گیاه درختی به ارتفاع 18 متر است که بومی نواحی شیلی ، پرو و بولیوی می باشد . این ماده شامل قسمت های داخلی ریشه است و عموماً قبل از فروش قطعه قطعه می گردد. این دارو دارای طعمی تند و گس است و موجب عطسه می گردد. ریشه کیلایا حاوی 10  ترکیبات ساپونینی است و عصاره آن به عنوان خلط آور مصرف می شود . در صنعت از این ترکیب به عنوان یک پاک کننده ملایم برای شستشوی پارچه های نرم استفاده می شود . پوست گیاه کیلایا ساپوناریا حاوی مخلوطی از ساپونین ها شامل یک آگلایکون تری ترپنویید به همراه تعدادی باقیمانده قندی که به کربن 3 متصل می باشند، است . یک موقعیت آسیل [20] پیچیده نیز به یکی از دنباله های قندی متصل است ( ساموالسون ، 1999).

  Abstract

       In the current research, the effect of chubak saponins on the stability and foam content increase in beer without alcohol has been investigated.

        As it is known Chubak root has abundant saponin compounds which accounts as major components in this plant root. Saponins have a high surface and interface activity and act as an emulsifier and produce stable foam in water, which is attributed to its hydrophile -lipophile nature. Saponins and saponin extracts with herbal origin have a variety of different applications in the processed food. Chubak extracts and some other similar plants are being utilized as an emulsifier in the preparation of some traditional and industrial halva in Iran and Turkey.

       In order to increase the stability of an emulsion system it is necessary to decrease surface tension between two different inevitable liquids, that in the food industry a series of surfactants named emulsifier are utilized for this purpose.

       In this study, Chubak root was collected from Torbat-Heydarieh city in Khorasan Province and then the extraction was carried out using conventional method. Solutions with concentrations of 0.05, 0.1, 0.2 and 0.3 g/Lit prepared from dried extract and added to liquid beer before pasteurization and then pasteurization was performed. Stability test, foam amount increase and turbidity tests have been done on samples listed.

      The results for the solutions listed done in the order 110, 130, 170, and 215 seconds of beer without alcohol product (Light), 110, 123, 139 and 188seconds for non-alcoholic beer flavored (lemon). It can be noted that with increasing Chubak plant saponins stability and the amount of foam increased, however it did not have effect on turbidity, color and pH of the product but it increased slightly the bitterness of beer without alcohol (light) and reduced the taste and smell of non-alcoholic beer flavored (lemon).

   

  Keywords: Beer; Chubak; Saponin; Foaming

 • فهرست:

                                                                                         فهرست  مطالب

  فصل اول: ساپونین ها. 2

  1-1- گیاه شناسی چوبک... 3

  1-1-1- انواع چوبک... 3

  1-1-2-خواص و کاربردها 3

  1-1-3-ترکیبات شیمیایی.. 4

  1-2-برخی از مهمترین گیاهان ساپونین. 5

  1-2-1-شیرین بیان. 5

  1-2-2-کیلایا 6

  1-2-3-سنگا 7

  1-2-4-جینسنگ... 8

  1-2-5-کواسیاآمارا 8

  1-3-ساپونین ها 9

  1-3-1-تعریف... 11

  1-3-2-بیوسنتز. 13

  1-3-3-طبقه بندی آگلایکون ها 14

  1-3-3-1-استروییدها 14

  1-3-4-تعیین ساختمان. 15

  1-3-5-ویژگی های فیزیکوشیمیایی ساپونین ها 16

  1-3-5-1- تشکیل کف پایدار 17

  1-3-5-2- امولسیون کنندگی.. 17

  1-3-5-3- تشکیل کمپلکس با کلسترول. 18

  1-3-5-4- همولیز. 18

  1-3-5-5- تلخی.. 18

  1-3-5-6- حل کنندگی.. 19

  1-3-6-ویژگی های فارماکولوژیک و بیولوژیک ساپونین ها 19

  1-3-6-1- فعالیت ضد میکروبی.. 19

  1-3-7-کاربرد ساپونین ها و عصاره های ساپونینی در صنایع غذایی.. 20

  1-4-تعریف امولسیون. 21

  1-4-1-انواع اموسیون ها 21

  1-4-2-امولسیون ها در مواد غذایی.. 23

  1-4-3-آماده سازی امولسیون. 23

  1-4-4-تقسیم بندی امولسیفایرها 24

  1-4-5-اندیس HLB.. 24

  1-4-6-عوامل موثر در انتخاب امولسیفایرها 26

  1-4-7-امولسفایرهای مورد مصرف در مواد غذایی و کاربرد آنها 26

  فصل دوم :ماءالشعیر. 29

  2-1- تاریخچه ماءالشعیر. 30

  2-2- معرفی محصول. 32

  2-2-1- جو. 33

  2-2-1-1-   ترکیبات دانه جو. 33

  2-2-1-2-  آنزیم های دانه جو: 34

  2-2-1-3- نگهداری جو : 34

  2-2-2- مالت.. 35

  2-2-2-1- انواع مالت.. 36

  2-2-2-2-  ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای مالت.. 36

  2-2-2-3- موارد استفاده مالت.. 37

  2-2-3-  عصاره مالت.. 37

  2-2-4- ماءالشعیر. 38

  2-2-4-1- خواص ماءالشعیر. 39

  2-3- بررسی تکنولوژی و روش های تولیدو عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها 43

  2-3-1- روش تولید در ایران و اروپا 43

  2-3-1-1- روش معمول در ایران. 43

  2-3-1-2- روش معمول در اروپا 44

  2-3-2- فرآیندتولید مالت.. 44

  2-3-2-1-  دریافت جو. 45

  2-3-2- 2- تمیز کردن و دانه بندی جو. 45

  2-3-2- 3- دانه بندی جو. 46

  2-3-2- 4- ذخیره جو. 48

  2-3-2-5-  شستشو و خیس کردن دانه. 49

  2-3-2- 6- فرآیند رشد. 51

  2-3-2- 7- فرآیند خشک کردن. 53

  2-3-2-8- تمیزکردن و آسیاب کردن. 54

  2-3-2-9- نگهداری مالت: 55

  2-3-3- فرآیند تولید عصاره مالت ماءالشعیر و واحدپرکنی.. 55

  2-4- تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژی های مرسوم درفرآیند تولید محصول. 56

  2-4-1- مزایای متدولوژی تولید منتخب ودلایل انتخاب آن. 56

  2-4-2- ضایعات تولیدی تکنولوژی. 58

  2- 1 - کف ها 63

  فصل سوم: مواد وروش ها. 70

  3-1- مواد مورد استفاده. 71

  3-2- روش ها 71

  3-2-1- آماده سازی ریشه چوبک برای فرآیند عصاره گیری. 72

  3-2-2- فرآیند عصاره گیری. 73

  3-2-2-1- چربی زدایی.. 73

  3-2-2-2- عصاره گیری به روش متداول. 73

  3-2-3- خصوصیات اندازه گیری شده برای تیمارها در فاز اول تحقیق.. 74

  3-2-3-1- شاخص تشکیل امولسیون (E24) 74

  3-2-3-2- توانایی تشکیل کف (Fh) 75

  3-2-4- آزمایشات شیمیایی ماءالشعیر. 75

  3-2-5- روش تهیه ماءالشعیر. 75

  3-2-6- خصوصیات اندازه گیری شده برای تیمار ها در فاز دوم تحقیق.. 76

  3-2-6-1- خصوصیات اندازه گیری شده  در مورد ماءالشعیر. 76

  3-2-7 - ارزیابی حسی.. 83

  3-2-8- طرح آماری و تجزیه وتحلیل داده ها 84

  فصل چهارم: بحث و بررسی نتایج.. 85

  4-1-  مقدمه. 86

  4-2-  ویژگیهای ماءالشعیر های مورد استفاده در آزمون. 86

  4-3-  تاثیر عصاره چوبک برویژگی های کیفی ماءالشعیربدون الکل ساده (لایت ) 88

  4-4- تاثیر عصاره چوبک برویژگی های کیفی ماءالشعیربدون الکل طعم دار (لیمویی) 88

  4-5-  پایداری کف... 89

  4-6- مقایسه امولسیفایر عصاره چوبک با ساپونین کیلایا و پروپیلن گلیکول آلژینات در ماءالشعیر بدون الکل طعم دار (لیمویی) 90

  4-7- مقایسه امولسیفایر عصاره چوبک با ساپونین کیلایا و پروپیلن گلیکول آلژینات در ماءالشعیر بدون الکل ساده (لایت ) 94

  4-8- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

  فهرست منابع.. 100

   

   

  منبع:

   

  [1] آزاد بخت م. 1384. بررسی میزان تاثیر عصاره آبی چوبک در انگل زدایی از سبزی جعفری و مقایسه آن با ماده ضدعفونی کننده و پاک کننده تجاری در شهر ساری،فصلنامه گیاهان دارویی ،صفحات 58-51.

  [2 ] اردشیرح. 1388.تکنولوژی و شیمی نوشابه های ملایم و آبمیوه ها ،چاپ اول انتشارات سروا،تهران.

  [3 ] پیغمبردوست س. ه. 1389. تکنولوژی فرآورده های غلات،جلد اول ،چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز.

  [4 ] پیغمبردوست س.ه .1388.تکنولوژی فرآورده های غلات،جلددوم ،چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز.

  [5 ]  پایان ر.1377. مقدمه ای بر تکنولوژی فرآورده های غلات، چاپ اول انتشارات نوپردازان ،تهرا ن.

  [6 ]  ترابی زاده ه .1381. امولسیون غذایی و امولسیفایرها، چاپ اول انتشارات کتاب ایران ( آییژ)،تهران.

  [7 ] دستخوش ز.،سرافراز س.1380. استخراج و خالص سازی ساپونین تام گونه ای چوبک و تعیین ویژگی های فیزیکوشیمیایی و همولیتیک آن ،هشتمین سمینار سراسری دانشجویان داروسازی کشور ،کرمان،صفحات 108-107.

  [8 ]   رجب زاده ن.1375. تکنولوژی آماده سازی و نگهداری غلات ، چاپ اول انتشارات دانشگاه امام رضا علیه السلام ،مشهد.

  [9 ]   رجب زاده ن .1382.مبانی فناوری غلات، جلد دوم ، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

  [10 ] سجادی ا.، رمضانی م.،مقیمی ا.1379.استخراج و بررسی فعالیت بین سطحی ساپونین گیاه اکانتافیلوم اسکوارزوم، هفتمین همایش علوم دارویی ایران.

  [11 ]   فیضی پور نامقی ا.،حسینی قابوس  س .ح .1389.مالت و ماءالشعیر، چاپ اول انتشارات علم کشاورزی ایران ،تهران.

  [12] فاطمی ح .1378.شیمی مواد غذایی ، چاپ هفتم شرکت سهامی انتشار ،تهران.

  [13] قدس ولی  ع. 1375 . پروژه مقایسه ی ارقام جو برتر و امیدبخش ایران جهت استخراج عصار ه ی مالت. گرگان، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.43 :74-20- 117.

  [14 ] کاراژیان ح .، کیهانی و.1390.ارزیابی مقدماتی ویژگی های کف زایی و امولسیون کنندگی عصاره گیاه چوبک به منظور جایگزینی آن با سفیده تخم مرغ در تولید کیک اسفنجی، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

  [15 ] کیهانی و.، مرتضوی س .ع .، کریمی م.،  کاراژیان ح.1390. بررسی تاثیر عصاره گیاه چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر بهبود کیفیت کیک روغنی، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

  [16 ]  مقصودلو ی.،کشیری م.،آقاجانی  ن.،دارایی کرمه خانی ا.1389. مالت (تکنولوژی تولید، کاربردها و کنترل کیفیت)، چاپ اول انتشارات مهر مهدیس با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان.

  [17 ]  میرحیدر ح.1375. معارف گیاهی ،جلد پنجم ،انتشارات دفتر فرهنگ ونشراسلامی ، تهران ،صفحات 140-142.

  [18] Aghel,N ., Moghimipour, E., Raies Dana, A.2007. Formulation of a Herbal Shampoo using Total Saponins of Acanthophyllum squarrosum. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ,6(3) : 167-172.

   [19] Agu, R. C. 2005. Quality assessment and performance of malted for food processing. Master Brewing Association of the Americas.

  42(3):199-203.

   [20] Bamforth, C. W. 2oo5. Food Fermentation and Micro-organisms. Blackwell Publishing. 216.

  [21] Belitz, H. D., Grosch, W and Schieberle. 2009. Food Chemistry. 4th ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1070.

  [22] Bhatty, R.S. 1996. Production of food malt from hull-less barley. Cereal Chemistry.73 (1):75-80.

  [23] Blasco, L., Vinas, M., G.Villa, T . 2011. Proteinsinfluencing foam formation in wine and beer. the role of yeast , INTERNATIONAL MICROBIOLOGY, 14:61-71.

  [24]Briggs, D. E. Malt and Malting. 1998.Blackie Academic and Profession.

  London. 79.

  [25]Buzrul S. A.2007. suitable model of microbial survival curves for beer pasteurization. LWT- food Sci Tech, 40(8): 1330-1336.

  [26 ] Carrillo, P.G., Mardaraz, C., Pitta-Alvarez, S.I., and Giulietti, A.M. 1996 .Isolation and selection of biosrfactant producing bacteria. World J. Microbiol. Biotechnol, 21 : 21-28 .

  [27 ] Celik, I., Yilmaz, Y., Isik, F., and Ustun, O. 2007. Effect of soapwort extract on physical and sensory properties of sponge cakes and rheological properties of sponge cake batters. Food Chemistry,707 : 301-377

  [28]Celuse, I., Brijs, K., and Delcour, A.2006. The effect of malting and mashing on barley protein extractability. Journal of Cereal Science. 44(2):203-211.

   [29 ] Evans, W.C.1996.Trease and Evans Pharmacognosy, Chapter 22. 41th edition ,Saunders Company Limited, London. UK: 292-209

  [30 ]  Fillaudeau L, Boissier B, Moreau A, Blanpain-avet P, Ermolaev S, Jitariouk N, et al. 2007.Investigation of rotating and vibrating filteration for clarification of

  rough beer. J. Food Eng, 80(1): 206-217.

  [31 ] Gaidi, G., Miyamoto, T., Ramezani, M., Lacaille-Dubois, M. A., Glandulosides A-D . 2004.Triterpene Saponins from Acanthophyllum glandulosum. J. Nat. Prod. 66: 1114-1111.

  [32] Ghaffari S.M. 2114.Cytotaxonomy of some species of Acanthophyllum (Caryophyllaceae) from Iran. Biol, 59 , Bratislava: 53-61 .

  [33] Ghiselli A, Natella F, Guidi A, Montanari L, Fantozzi P, Scaccini C. 2000.Beer increases plasma antioxidant capacity in humans. J Nutr Biochem

  , 11(2): 76-80.

  [34]Glatthar, J., Heinisch, J. J., and Senn, T.2005. Unmalted triticale cultivars as brewing adjuncts: effect of enzyme activities and composition on beer wort quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85:647-654.

  [35 ]  Hosseini Joobeh A.M, Seifkordi A, Kheyr ol omum A, Bastani D. 2004.Optimization of Ma-al-shaeer production with cold contact process by Saccharomyces cerevisiae. Iranian J Chem Chem Eng, (1): 43-49 [in Persian].

  [36 ] Hostettman, k., Marston, A.1995. Chemistry and pharmacology of natural products: Saponins. University press, UK.

  [37 ]Huige, N.J, Sanchez G.W, Leidig A.R. 1990.Process for preparing a nonalcoholic (less the 0.5 volume percent alcohol) malt beverage. US Patent No. 4,970,082.

  [38] Japanese Ministry of Health and Welfare. 2005 . List of Existing Food Additives.http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/list-exst.add,accessed 7707007005.

  [39 ] Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. 2007 . WHO Technical Report Series 377 :Evaluation of certain food additives and contaminants. Sixty-first report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO TRS 377 .pdf, accessed7707007005 .

  [40] Junker, B . 2007.Foam and Its Mitigation in Fermentation Systems, Biotechnol. Prog, 23: 767-784.

  [41] Karakashev, S.I.; Grozdanova, M. V. 2012.Foams and antifoams, Advances in Colloid and Interface Science 176 –177 : 1–17.

  [42]Kashiri, M.,Kashaninejad,M.,Aghajani,N.2010.Modeling water absorption of sorghum during soaking.Latin American Applied Reserearch.

  [43] Khalkhali S, Fazeli M.R, Norouzi J, Salehi M. 2008.The study of Enrichment of probiotic Ma-al-shaeer by four Lactobacillus. Microbiol Knowledge, (1):

  59-63 [in Persian].

  [44] Kihara, M., Saito, W., Okada, Y., Kaneko, T., Asakura, T., and Ito, K. 2002. Relationship between proteinase activity during malting and malt quality.

  Journal of the Institute of Brewing, 108: 371-376.

  [45]Klopper W.J. 1977. Measurement of foam stability. Brewers Digest, 52: 51–52.

  [46] Kordialik-Bogack, E ; Antczak, N.2011.Prediction of Beer Foam Stability from Malt Components, Czech J. Food Sci 29: 243–249.

  [47] Lacaille-Dubois, M.A., and Wagner, H.1993. A review of the biological and pharmacologicalactivities of saponins. Phytomedicine, 7 , 7331 : 919 –981 .

  [48] Lapcik O, Hill M, Hampl R, Wahala K, Adlercreutz H. 1998.Identification of isoflavonoids in beer. Steroids, 63(1): 14-20.

  [49]Lowe, D. P., Ulmer, H. M., Sinderene, D. V., and Arendt, E. K. 2004.

  Application of biological acidification to improve the quality and process ability

  of wort produced from 50% raw barley. Journal of Institute of Brewing. 110

  (2):133-140.

  [50] Micich, T. J., Foglia, T. A., and Holsinger, V. H. 1992. Polymer-supported saponins: An approachto cholesterol removal from butteroil. J. Agric. Food Chem., 70 , 7337 :7977 –7975 .

  [51]Moll MM. Water. In: Hardwick WA, editor. 1995.Handbook of Brewing. Marcel Dekker: New York,USA: 133-156.

  [52] Nardini M, Ghiselli A. 2004.Determination of free and bound phenolic acids in beer. Food Chem, 84: 137-143.

  [53]Navon,V .S. et al. 1995.a new bioemulsifier from Acinetrobacter radioresistens .Applied  and  Environmental  Microbiology,alas an.

  [54] Office for Official Publications of the European Communities. 7331 . Commission directive31011 /EC of 7 December 7331 laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/7331 /en 7331L0011 do007 .pdf,

  accessed 7707007005 .

  [55] Ogushi, K., Lim, P., Barr, A. R., Takahashi, S., Asakura, T., and Ito, K. 2002. Japanese barley meets Australia quality performance of malting barley crown different countries. Journal of Institute of Brewing, 108(3):303-309.

  [56 ] Organic Technologies. 2005. Organic Technologies Products.

  http://www. organictech.com/products/index.html accessed 7707007005.

  [57 ] Ross, J., and Miles, G. D. 1970. ASTM Standard Method D2243 –53, Philadelphia Pa., 2953, reapproved 2942.

  [58] Samuelsson, G. 1996. Drugs of Natural Origin. Chapter1, 7 th edition, Apotecarsocieteten,Sweden, 7333 : 901-977.

  [59] Schiman-Czeika H. 1988 .Acanthophyllum. In: Rechinger KH. (ed.) Flora Iranica. Vol 2 , Graz, Wien.

  [60] Seifkordi AA, Hosseini Joobeh M, Kheyr ol omum A, Bastani D. 2006.Reducing 3- methyl butanal and hexanal in sweet malt syrup by cold contact process Iranian J Chem Chem Eng, (1): 59-65 [inPersian].

  [61] Sogabe, T., Tamura, K., and Miyakoshi, M.2003. Natural keeping quality improving agent, food anddrink having improved keeping quality and method for improving keeping quality of food and drink.7009 , JP Patent 7000900030897 .

   [62 ] U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety & Applied Nutrition/Office of Food Additive Safety. 7005a. Summary of All GRAS Notices. http://www.cfsan.fda.gov/ rdb/opa-gras.html, accessed 7707007005.

  [63] Vanbeneden N, Delvaux F, Delvaux F.R. 2006.Determination of hydroxycinnamic acids and volatile phenols in wort and beer by isocratic highperformance liquid chromatography using electrochemical detection. J Chrom, 1136(2): 237-242.

   [64] Van-Iersel MFM, Van Dieren B, Rombouts FM,Abee T. 1999.Flavor formation and cell physiology during the production of alcohol-free beer with immobilized Saccharomycess cerevisiae. Enzyam Microbiol Technol, 24(7): 407-411.

  [65] Whitehurst, R.J. 2004. Emulsifiers in food technology, Blackwell publishing, Northampton


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک در ماءالشعیر

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: علوم باغبانی، گرایش: گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی و رقم بر ریشه­زایی قلمه­های گاردنیا مطالعه­ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور تنظیم کننده­ی رشد گیاهی شامل: IBA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی­گرم در لیتر) و NAA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در ...

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش گیاهان داروئی چکیده ماریتیغال ( Silybum marianum L.)از خانواده کاسنی (Asteraceae) گیاهی دارویی، علفی و یکساله است که در نقاط مختلف ایران به صورت وحشی یافت میشود. مواد مؤثره دانه های گیاه ماریتیغال از نوع فلاونولیگنان ها هستند که این مواد5/1تا3 درصدوزن دانه ماریتیغال راتشکیل می دهند. مهمترین فلاونوئیدهای موجود در ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniuculum vulgare) مقدمه: گیاه رازیانه (Foeniuculum vulgare) گیاهی علفی، پایا، معطر از خانواده چتریان است که در مناطق مختلف ایران مورد استفاده خوراکی و دارویی قرار می­گیرد. با توجه به اهمیت ترکیبات این گیاه در صنایع دارویی و غذایی هدف در این پژوهش بهینه سازی کشت بافت این گیاه تحت تیمارهای هورمونی و ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1384 فصل اول   شناخت، طبقه ‌بندي و کاربرد روغن‌هاي روانساز     1-1) مقدمه واژه روغن از دو قسمت «

ثبت سفارش