پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی)

word 14 MB 32551 134
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی           

  گرایش بیوتکنولوژی در کشاورزی

  چکیده

  این مطالعه به منظور بهینه سازی روش ریزازدیادی دو پایه بومی پاکوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی) و بهبود مرحله استقرار و شاخه زایی آنها انجام شد. ابتدا از سر شاخه های سالم و فعال درختان مادری این پایه ها در طول فصل رشد نمونه گرفته شد. پس از تهیه ریزنمونه‌ها (جوانه های جانبی و انتهای از سرشاخه های سالم، جوان و بالغ) و ضدعفونی سطحی آنها با استفاده ازهیپوکلرید سدیم و توین20، نانوسیلور، روی محیط‌های DKW، QL،  WPMو  MSحاوی مقادیر مختلف سیتوکنین ها و اکسین ها، در شرایط درون شیشه‌ای مستقر شدند. پس از طی مرحله استقرار و انتخاب بهترین محیط کشت پایه، ریز‌شاخه‌ها برای بهینه‌سازی مراحل پرآوری شاخه و سپس ریشه‌زایی مورد استفاده قرار گرفتند. در این تحقیق تأثیر تیمارهای مختلف بر استقرار، پرآوری و ریشه زایی شاخساره ها، تاثیر چهار محیط کشت پایه برای بدست آوردن بهترین محیط کشت پایه در مرحله استقرار دو رقم مربایی و زینتی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دیگر اثر سه محیط پایه QL, MS, WPM برای بدست آوردن بهترین محیط کشت پایه در مرحله شاخه زایی و همچنین کاربرد غلظت­های مختلف BAP در ترکیب با IBA در مرحله شاخه­زایی بررسی شد. همچنین دو نوع منبع قندی ساکارز و سوربیتول، اثرغلظت­های مختلف IBA در ترکیب با NAA بر ریشه­زایی ریزنمونه­های چند بار واکشت شده (ریزنمونه یکساله) و ریزنمونه­های بعد از مرحله اسقرار (ریزنمونه جدید) در رقم مربایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در مرحله استقرار بهترین پارامترهای رشدی در محیط کشت پایه QL بدست آمد. در مرحله پرآوری بهترین تیپ رشدی و بیشترین طول شاخه برای ریزنمونه­های کشت شده در محیط کشت پایه WPM بدست آمد. بیشترین تعداد شاخه در دو محیط کشت حاوی 5/0 میلی­گرم در لیترBAP  به همراه 1/0 یا 01/0 میلی­گرم در لیتر IBA برای رقم زینتی حاصل شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین تعداد برگ و بهترین کیفیت ظاهری رشددر محیط کشت حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز در مقایسه با سوربیتول برای رقم مربایی بدست آمد. کاربرد 4 میلی­گرم در لیتر IBA به همراه 25/0 میلی­گرم در لیتر NAA بیشترین درصد ریشه­زایی و طول ریشه را برای رقم سیب مربایی به دنبال داشت. بیشترین درصد تشکیل ریشه، بیشترین تعداد ریشه تولید شده در هر ریزنمونه و همچنین بهترین شاخص کیفیت ظاهری رشد ریزنمونه برای ریزنمونه­های چند بار واکشت شده (یکساله) مشاهده گردید.

  واژه های کلیدی: سیب (Malus × domestica. Borkh) ریزازدیادی، استقرار، پرآوری شاخه، ریشه زایی

   

   

  مقدمه

  بشر از هزاران سال قبل در تلاش برای بدست آوردن غذا و سرپناه بوده و در این مدت برای برای انتخاب بهترین گیاهان مطابق با خواسته های خود تلاش زیادی نمودند است که میوه، سبزی و صیفی نیز بخشی از نیازهای غذای را تشکیل داده است (ایزدپناه، 1380). پیش بینی می شود در سال 2015 میلادی جمعیت دنیا به 8 میلیارد نفر و در پایان نیمه اول قرن حاضر به 10 میلیارد نفر افزون گردد. در صورت تحقق این پیش بینی باید تولید مواد غذایی در سال 2015 میلادی به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد (میرمحمدی میبدی، 1382).

  تلاش متخصصین کشاورزی در دهه های اخیر، باعث افزایش توانایی بشر در تولید مواد غذایی شده است، به طوری که در دو دهه اخیر آمار و ارقام گویای افزایش تولد مواد غذایی بوده است (میرمحمدی میبدی، 1382). تکنیک های سنتی به نژادی گیاهان، پیشرفت های قابل توجهی را در اصلاح ارقام با پتانسیل بالای تولید به وجود آورده اند ولی این تکنیک ها قادر نیستند میزان تولید میوه ها و سبزی ها را نسبت به افزایش تقاضا برای این محصولات در کشورهای در حال توسعه بالا ببرند. لذا نیاز ضروری به استفاده از بیوتکنولوژی برای سرعت دادن به توسعه برنامه های اجرایی احساس می شود (ایزدپناه، 1380).

  بیوتکنولوژی یک جنبه جدیدی از بیولوژی و علوم کشاورزی است که ابزار و راهکار های جدیدی را برای حل مشکلات تولید غذا در دنیا مهیا می سازد. تکنولوژی های جدید حاصله در راستای افزایش کارایی نهاده های تولیدی (نظیر آب، خاک، نیروی انسانی، انرژی، بذر و نهال) بود  و باید در راستای بکارگیری حداقل نهاده ها با بالاترین کارایی تولید استفاده شود( ایزدپناه، 1380).

  در سالهای اخیر کشت های متراکم درختان میوه در دنیا توسعه یافته که به جای کاشت چند صد اصل درخت در هکتار، هزران اصله نهال در هکتار را می توان کشت کرد. علاوه بر آن اخیرا باغبانی منازل[1] نیز مورد توجه قرار گرفته و در کشورهای پیشرفته، توسعه یافته است. برای دستیابی به این هدف، استفاده از پایه های کوتاه کننده در درختان میوه در سالیان گذشته مورد توجه قرار گرفته است. امکان احداث باغات یکدست با استفاده از نهال های بذری امکان پذیر نبوده لذا پایه های تولیدی باید به روش های رویشی تکثیر شوند و مورد استفاده قرار گیرند. در واقع مدیریت صحیح باغ باعث افزایش عملکرد در واحد سطح، داشت و برداشت مکانیزه باغ ها می شود. در نهایت استفاده از پایه های مقاوم در باغ به تناسب شرایط اقلیمی و محیطی مستلزم تکثیر پایه های مقاوم، پاکوتاه و رویشی خواهد بود (ایزد پناه، 1380).

  به منظور تولید انبوه نهال های مورد نیاز، به کارگیری روش های آزمایشگاهی (کشت بافت) در دنیا رواج یافته است و سالیانه در کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، مصر، هند و غیره چندین میلیون نهال و نشاء تولید می شود .در این رابطه تکثیر پایه های کوتاه کننده سیب به روش کشت بافت، برای تولید نهال های یکسان، ارزان و پاکوتاه ضرورت دارد و در صورت کار بر روی پایه های مورد استفاده در باغبانی منازل، از طریق استفاده از تکنیک های کشت بافت می توان به در ختان پاکوتاهی دست یافت که در عین زینتی بودن و باردهی خوب در آپارتمان ها نیز قابل استفاده و پرورش خواهند بود (کهریزی و همکاران، 1386).

  اساس نظری تکنولوژی کشت بافت با ایده گوتلیب هابرلند در مورد پرتوانی (تولید یک موجود از یک سلول) در اوایل قرن بیستم شروع گردید. هابرلند اظهار داشت که تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی باید توسعه یابند که اگر محیط کشت و تغذیه سلول های کشت شده دستورزی گردد، این سلول ها مراحل رشد و نمو طبیعی گیاهی را طی چند سال تکرار خواهند نمود. وی پیش بینی کرد که کشت بافت سلول های جنینی گیاهی می تواند موفق باشد. بنابراین وی مفهوم پرتوانی را ارائه کرد. تجارب پیشرفته او قبل و بعد از 1902 باعث شد که هابرلند به شکلی قابل توجیه به عنوان پدر کشت بافت شناخته شود. او فکر میکرد اگر تمام مواد غذایی مورد نیاز در اختیار سلول قرار گیرد می تواند به گیاهی کامل تبدیل شود. اولین کشت بافت موفق توسط وایت[2] در سال 1934 انجام شد او اولین کشت کالوس موفق هویج و توتون را تا سال 1939 گزارش داد در واقع پیشرفت های بعد از هابرلند که جزئیات زیادتری را در مورد کشت بافت گیاه بدست آورد به وسیله وایت (1963) و رزدان[3] و بوژانی (1983) بدست آمد (کهریزی و همکاران، 1386).

  ریزازدیادی به عنوان یکی از روش های نوین افزایش انبوه گیاهان بویژه پایه های درختان میوه در چند دهه اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. پایه های رویشی تولیدی غالبا عاری از آلودگی، دارای خلوص ژنتیکی و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند که برای تولید و احداث باغات یکدست و متراکم استفاده می شوند. از آنجایی که اساس احداث باغهای مکانیزه بر تولید نهال های رویشی و یکسان استوار است لذا بررسی روش های تکثیر رویشی مناسب بخصوص ریزازدیادی برای تولید انبوه پایه ها حائز اهمیت است (دژم پور، 1386).

  تکثیر رویشی از پرکاربردترین تکنولوژی های کشت بافت است از سه طریق انجام می گیرد:

  1)کشت جوانه انتهایی و جانبی که به میزان زیادی ریخته ارثی گیاه حفظ می شود.

  2) تولید جوانه های نابجا به طور مستقیم یا غیر مستقیم.

  3) جنین زایی سوماتیکی مستقیم یا غیرمستقیم که پتانسیل تولید بیشترین تعداد گیاه را دارد ولی در تعداد کمی از گونه های گیاهی قابل اجرا است.

  به طور کلی در شرایط کشت درون شیشه ای[4] این امکان وجود دارد که عملیات تکثیر را در تمام طول سال و به طور دائم انجام داد (هارتمن[5] و کستر[6] ، 1990).

  با توجه به سوابق و اطلاعات موجود می توان اظهار داشت که باغبانی منازل و استفاده از پایه های کوتاه کننده سهم به سزایی در استفاده از روش های تکثیر درون شیشه ای و تولید انبوه گیاهان سالم ویکنواخت دارد که به ککمک آن می توان گونه های برتر گیاهی موجود در طبیعت را به سرعت تکثیر و از آنها برای برنامه های اصلاحی و یا عرضه مستقیم به بازار استفاده کرد. پایه های رویشی کوتاه کننده به دلیل خصوصیاتی نظیر زودرسی، مقاومت در برابر بیماریها و عملکرد بالا نقش مهمی در باغبانی دارند ( سانساوینیز[7] و لوگی[8]، 1996).

  مناطق عمده تولید سیب در جهان بین عرض های شمالی و جنوبی 30 تا 60 درجه قرار گرفته است. به عنوان مثال سیب به ترتیب در کشورهای اروپای غربی، آمریکا، ارپای شرقی، کانادا، ژاپن، استرالیا و آرژانتین کشت می شود. عملکرد درختان سیب در حال رشد این مناطق بسیار متنوع است (میرمحمدی میبدی، 1382). بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان خواروبار کشاورزی جهان[9]، تولید سیب در سال 2012، 76378738 هزار تن بوده. در بین کشورهای جهان، ده کشور چین، آمریکا، ترکیه، لهستان، هند، ایتالیا، و و ایران جزو کشورهای عمده تولید کننده سیب می باشد. ایران کشوری با وسعت 6/1 میلیون کیلومتر مربع است که تولید سیب در ایران در سال 2012، 1700000تن بوده است (F.A.O).

  با توجه به مشکل تکثیر رویشی پایه های کوتاه کننده، این تحقیق با هدف تکثیر درون شیشه ای پایه های کوتاه کننده بومی سیب مربایی و زینتی انجام گرفت. در این تحقیق بررسی قابلیت ریزازدیادی و تعیین مناسب ترین محیط کشت و شرایط رشدی در کشت درون شیشه ای این دو رقم صور

  Abstract

  Thisstudy was conducted in order to optimizemicropropagationand also improving developmentstageandshootregeneration in two nativedwarfing apple rootstocks (Morbbaee and Zinati)

  Thebaseofactive and healthy branches of themothertreesweresampledduring the growing season. After preparationof explants(lateral buds andbranchesat the endofa healthy young adult) andsurface sterilizing (usingsodium hypochlorite , tween 20, nanosilver) , different culture media i.e. DKW, QL, WPMand MScontaining various levels ofcytokininsandauxins were tested forinvitroregeneration.Afterthedeployment process and selecting the bestmedium, smallbranches were used tooptimize shoot proliferationandrooting.In another experiment, the effect of QL, MS, WPM media to get the best performance in the field as well as the use of BAP was assessed in combination with IBA at various concentrationsin branching step.In addition, theeffectssucrose andsorbitolanddifferent concentrations of IBA incombinationwith NAAonrootingexplantswerestudiedintheMorbbaee.

  The results indicated that the developments tage of the parameters of the medium QL respectively

   Thehighestlengthfor thetypeof grow than dproli ferationin the explants culturedwas observed inWPMbasal medium.Higher number of branches0.5 was obtainedin the medium containing0.1mg/l BAPwithIBA0.01mgper liter in Zinaticultivars.

   The resultshowed that the maximumnumber of leavesandthe apparentquality growth was observed inthe medium containing30g ofsucroseperliter , compared with sorbitol for the Morbbaeecultivar.The use of4mg/l ofIBAandNAA0.25mg/l caused the highest rooting percentageand root lengthforthe Morbbaeeapple. The highestpercentage of root formation,the largest number ofrootsproducedper explants and the explants to explants thebest indicatorofthe quality was observed in theappearanceofseveral subcultures(one year).

   

  Keywords: apple (Malus × domestica. Borkh), micropropagation,deploy,shoot proliferation, rooting

 • فهرست:

  عنوان  مطالب                                                                                                                         صفحه

  چکیده 1

  فصل اول(کلیات) 2

  1-1 مقدمه 3

  1-1- تاریخچه............................................................................................................................................................................6

  1-2- مشخصات گیاه شناسی سیب ..........................................................................................................................................7

  1-3- ارزش غذایی ...................................................................................................................................................................8  

  1-4- شرایط آب و هوایی ........................................................................................................................................................9

  1-5- شرایط خاک ..................................................................................................................................................................10

  1-6- تکثیر ..............................................................................................................................................................................10

  1-6-1- ازدیاد جنسی .............................................................................................................................................................10

  1-6-2- پایه های غیر بذری ...................................................................................................................................................10

  1-7- روش های کوتاه کردن پایه ها ......................................................................................................................................11

  1-7-1- پیوند واسطه .............................................................................................................................................................11

  1-7-2- تعویض قسمتی از پوست ........................................................................................................................................11

  1-8- تربیت درختان پا کوتاه ..................................................................................................................................................11

  1-9- پایه های سیب ..............................................................................................................................................................12

  1-10- واریته های مختلف سیب ...........................................................................................................................................14

  1-10-1- واریته های سیب ایرانی .........................................................................................................................................14

  1-10-2- واریته های سیب خارجی ......................................................................................................................................14

  1-11- آفات و بیماری های سیب .........................................................................................................................................15

  1-12- کشت بافت گیاهی .....................................................................................................................................................16

  1-13- کاربرد کشت بافت گیاهی ..........................................................................................................................................17

  1-14- بیان مسئله (منظور تحقیق) .........................................................................................................................................17

  1-15- ضرورت انجام این تحقیق ..........................................................................................................................................18

  1-16- اهداف عمده ی این تحقیق ........................................................................................................................................18

  1-17- فرضیه های تحقیق .....................................................................................................................................................18

  1-18- پرسش اصلی تحقیق ...................................................................................................................................................19

  فصل دوم بررسی منابع ..........................................................................................................................................................20

  2-1- ریز ازدیادی ...................................................................................................................................................................21

  2-2- ریزازدیادی درختان میوه ................................................................................................................................................21

  2-3- زمان تهیه ریز نمونه ها ............... ..................................................................................................................................22

  2-4- ضدعفونی سطحی ریزنمونه ....... ..................................................................................................................................22

  2-5- مواد ضد عفونی کننده سطحی .................................................... .................................................................................23

  2-6- قهوه ای شدن بافت های گیاهی .................................................. .................................................................................26

  2-7- استقرار ریزنمونه ها ............ ..........................................................................................................................................28

  2-8- شاخه زایی ............... ....................................................................................................................................................29

  2-9- ریشه زایی .....................................................................................................................................................................35

  2-10- سازگاری .....................................................................................................................................................................37

  فصل سوم مواد و روشها ............................. .........................................................................................................................39

  3-1- محل انجام آزمایش .......................... ............................................................................................................................40

  3-2- مواد گیاهی .............................. ....................................................................................................................................40

  3-3- ضد عفونی ریز نمونه ها ............. .................................................................................................................................41

  3-4- محیط های کشت ..................... ...................................................................................................................................42

  3-5- تهیه محیط کشتQL  ............... ...................................................................................................................................43

  3-6- مرحله استقرار ..................... .........................................................................................................................................46

  3-6-1- کاربرد 4 محیط کشت پایه به صورت کامل و 2/1 برای بدست آوردن بهترین محیط کشت پایه در مرحله استقرار......................................................................................................................................................................................46

  3-6-2- کاربرد غلظت های مختلف بنزیل آمینو پورین در ترکیب با ایندول بوتیریک اسید در مرحله استقرار.. ...................46

  3-7- مرحله پرآوری ................ .............................................................................................................................................47

  3-7-1- اثر 3 نوع محیط پایه مختلف QL, MS, WPM  بر شاخه زایی دو رقم سیب زینتی و مربایی ...........................47

  3-7-2- کاربرد غلظت های مختلف بنزیل آمینو پورین در ترکیب با ایندول بوتیریک اسید در مرحله شاخه زایی ..............47

  3-7-3- کاربرد غلظت های مختلف زآتین در مرحله شاخه زایی دو رقم سیب بومی مربایی و زینتی .................................47

  3-7-4- کاربرد غلظت های مختلف جیبرلیک اسید در مرحله شاخه زایی.............................................................................48

  3-7-5- کاربرد 2 هیدرات کربن مختلف در مرحله شاخه زایی.............................................................................................48

  3-8- مرحله ریشه زایی ............. ............................................................................................................................................49

  3-8-1- کاربرد تنظیم کننده های رشد ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی نوشاخه ها .....................49

  3-8-2- مقایسه توان ریشه زایی ریزنمونه های با واکشت های مختلف بعد از مرحله اسقرار ..............................................49

  3-9- انتقال و سازگاری ................. ........................................................................................................................................50

  3-10- تجزیه آماری ..................... .........................................................................................................................................50

  فصل چهارم نتایج ......................... ............................................................................ ............................................  .. .........51

  4-1- مرحله استقرار ....................... .......................................................................................................................................52

  4-1-1- بررسی اثر کاربرد 4 محیط کشت پایه به صورت کامل و 2/1 در مرحله استقرار .....................................................52

  4-1-2- اثر کاربرد غلظت های مختلف بنزیل آمینو پورین در ترکیب با ایندول بوتیریک اسید در مرحله استقرار.................57                                                     

  4-2- مرحله پرآوری ........... ..................................................................................................................................................63

  4-2-1- اثر سه نوع محیط پایه (QL, MS, WPM) بر شاخه­زایی دو رقم سیب زینتی و مربایی ......................................63

  4-2-2- بررسی اثر تیمارهای هورمونی بنزیل آمینو پورین در ترکیب با ایندول بوتیریک اسید در مرحله شاخه­زایی............68.

  4-2-3- اثر کاربرد غلظت های مختلف زآتین در مرحله شاخه زایی .......... .........................................................................77

  4-2-4- اثر کاربرد غلظت های مختلف جیبرلیک اسید در مرحله شاخه زایی .......................................................................79

  4-2-5- اثر کاربرد دو منبع مختلف قند در محیط کشت در مرحله شاخه­زایی........................................................................81

  4-3- مرحله ریشه­زایی ......................... .................................................................................................................................83

  4-3-1- بررسی اثرغلظت­های مختلف IBA در ترکیب با NAA بر روی ریشه­زایی ..........................................................83

  4-3-2- مقایسه ریشه­زایی ریزقلمه­های حاصل از چند بار واکشت (ریزنمونه یکساله) و یک بار واکشت (ریزنمونه جدید)90

  4-4- انتقال و سازگاری...........................................................................................................................................................93

  فصل پنجم بحث .......... .........................................................................................................................................................96

  5-1- مرحله استقرار ........ ......................................................................................................................................................97

  5-2- مرحله پرآوری .......... .................................................................................................................................................100

  5-3- مرحله ریشه­زایی .......... ..............................................................................................................................................104

  5-4- انتقال و سازگاری.........................................................................................................................................................106

  نتیجه گیری ................. .........................................................................................................................................................108

  پیشنهادات ................ ...........................................................................................................................................................108

  منابع ................................ .....................................................................................................................................................109

   

  منبع:

   

  ایزد پناه، م. 1380. ازدیاد گیلاس وحشی (prunus avaium) از طریق کشت درون شیشه ای. مجله پژوهش و سازندگی. (3)14: 74-68.

  باقری، ع.، زیارت نیا، م. و حسینی، م. 1383.  کشت بافت درختان، ترجمه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  خواجه الدینی، م. 1380. بررسی ریز ازدیادی سیب، پایه MM106 (مالینگ مرتون 106) با استفاده از تکنیک های کشت بافت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

  دانشورحسینی، ع. 1387. بررسی امکان ریزازدیادی و غربالگری ژنوتیپ های پاکوتاه محلب (Prunus mahaleb L.) بر مبنای سهولت تکثیر در شرایط In vitro. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

  دژم پور، ج. 1386. ارزیابی قابلیت ریزازدیادی و تحمل به شوری در چند پایه دورگه بین گونه ای جنس Prunus پایان نامه دکتری. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تبریز.

  ذوالفقار نسب، ر. 1382. بررسی مناسب­ترین روش ازدیاد دورگه زردآلو* گوجه در شرایط درون شیشه­ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی شیراز.

  قویدل ماسوله، ع. 1382. ریزازدیادی پایه مالینگ 26 (M26) و گمی آلماسی به روش درون شیشه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

  کمالی، ک. 1374. تعیین مناسب ترین محیط کشت و شرایط جهت ریزازدیادی پایه های رویشی GF677. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  مهدویان م.، بوذری ن. و عبداللهی ح. 1389. اثر محیط کشت و تنظیم کننده­های رشد بر پرآوری و ریشه­زایی پایه رویشی محلب (سنت لوسی 64). مجله به­نژادی نهال و بذر. 1- 26(1):  16-26.

  میری س.م.، واعظ لیواری ب.، خلیقی ا. و قایم مقامی س.ع. 1382. کاهش اکسیداسیون فنلی و پرآوری درون شیشه ای شاخساره همگروه های سیب. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 4(3و4): 154-145.

  Akbar MA, Karmakar  BK, Roy SK (2003)  Callus induction and high frequency plant regeneration of pine apple  (Ananas comosus L. Mers.). Plant Tissue Culture 13: 109- 16.

  Alvarez R, Nissen S, Stuur E G. 1989. Relationship of indole-3- butyric acid and adventitious rooting in M.26 apple (Malus pumila Mill.) shoots cultuted in vitro. J. Plant Growth Regul. 8(4): 263- 272.

  Amiri E.M. Elahinia A, 2011. Optimization of medium composition for apple rootstocks. African Journal of Biotechnology  10(18): 3594-3601.

  Amiri, M. E., 2006, Effect of mineral concentration on tissue-cultured walnut (Juglans regia var. Zeiabadi) growth. Acta Horticulture 705: 383–386.

  Anderson W C, 1984. Microporopagation of filberts, Corylus avellono, Camb Proc Int Plant Prop Soc. 33: 132- 137.

  Andreu, P. & Marìn, J.A. 2005. In vitroculture establishment and multiplication of the Prunus rootstock ‘Adesoto 101’ (P. insititia L.) as affected by the type of propagation of the donor plant and by the culture medium composition. Sci. Hortic. 106: 258–267.

  Ansar A, Touqeer A, Nadeem A , Ishfaq A.H. 2009. Effect of different media and growth regulators on in vitroshoot proliferation of olive cultivar moraiolo. Pak. J. Bot., 41(2): 783-795,

  Arello, E.F.; Pinto, J.E.P. (1993), Propagação in vitrode Kielmeyera coriacea I. Efeito das diversas concentrações combinadas de benzilaminopurina e ácido naftalenacético na multiplicação de brotos. Pesq. Agropec. Bras., Brasília, 28(1): 25-31.

  Assessment of Genetic Stability of Micropropagated Plants Using RAPD Analysis. World Applied Sciences Journal 19 (5): 674-687. ISSN 1818-4952.

  Augusto, C.S.S. (2001), Micropropagação de amoreirapreta cv. Brazos. Dissertação, Mestrado em ProduçãoVegetal, Universidade  Federal  do  Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

  Bahmani R. Gholami M, Abdollahi H, Karami O. 2009. The effect of carbon source and concentration on in vitro shoot proliferation of MM.106 apple rootstock. Fruit Vegetable and Cereal and Biotechnology, 3 (1): 35-37.

  Bairu MW, Jain N, Stirk WA, Dolezal K, Van Staden J (2009) Solving  the  problem  of  shoot-tip necrosis in Harpagophytum procumbens by changing the  cytokinin  types,  calcium  and boron concentrations in the medium. South African Journal of Botany 75: 122–27.

  Barrueto Cid, L.P. (2000), Citocininas. In: Barrueto Cid, L.P. Introdução aos hormônios vegetais. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Pp. 55-81.

  Block, R., and C. Lankes. 1996. Measures tp prevent tissue browning of explants of the apple rootstock M.9 In vitro stablishment. Gartenbauwissenschaft. 60: 11-17.

  Bommineni1 V.R. Mathews H. Samuel S.B. Kramer M. and Wagner D.R. 2001. A New Method for Rapid In Vitro Propagation of Apple and Pear. Hortscience 36(6):1102–1106.

  Butiuc-Keul A, Halmagyi A, Isac V, Craciunas C, Carpa R. 2010. Apple shoot multiplication and plantlets reaction to in vitro culture. Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie. XVII / 1, pp. 70-75.

  Caboni E, Tonelli MG, Lauri P, Angeli SD, Damiano C (1999) In vitro shoot regeneration from leaves of wild pear. Plant Cell Tissue and Organ Culture 59: 1-7.

  Canli  FA,  Tian  L  (2008)  In  vitro  shoot  regeneration  from stored  mature  cotyledons  of  sweet  cherry  (Prunus  avium  L.) cultivars. Scientia Horticulture 116: 34-40.

  Chaturvedi H C, Sharma P L K, Agha B Q & Sharma M. 2004. Production of cloned trees of populous deltoids through in vitro regeneration from leaf stern and root exp;ants and their field cultivation, Indian J Biotechnol, 3: 203-208.

  Cheema G.S. and Sharma D. P. 1983. In vitro propagation of apple rootstock, Emla 25. Acta Hor, 131: 75- 88.

  Ciccotti A. M, Bisognin C, Battocletti I, Salvadori A, Herdemertens M, Jarausch W.2008. Micropropagation of apple proliferation-resistant apomictic Malus sieboldiigenotypes.  Agronomy Research 6(2): 445–458.

  Coffin R, Taper CD, Chong C. 1976. Sorbitol and sucrose for callus culture of some species of the Rosaceae. Canadian Journal of Botany, 54: 547-551.

  Coolet G F. 1988. Improvement to induce rooting of fruit trees in vitro. Acta Hort. 227: 318- 323.

  Cosac AC, Frasin LB (2008) In vitro propagation of some pear cultivars. Acta Horticulturae 800: 447-52.

  Das R, Hasan M. F, Rahman M. S, Rashid M. H. Rahman M. 2008.  Study on in vitropropagation through multiple shoot proliferation in wood apple. (Aegle marmelosL.). Int. J. Sustain. Crop Prod. 3(6): 16-20.

  De Klerk G J. Brugge J T, Kepple M, 1993. Successive phases during rooting of microcutting of Malus. Acta Hort. 336: 249- 253.

  De Klerk G J. Brugge J T, Marinova g. 1997. Texicity of ethanol during proliferation and adventitious root formation in apple microcuttings in vitro. Bio Plant, 39 (1): 105- 112.

  De Paoli G (1989) Micropropagation of  pear cultivars. Informatore Agrario 43: 71-73.

  Debnath, S. (2004), In vitro culture of lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Alt.). Small Fruits Review, 3 (3): 393-408.

  Dj. V. Ružić, T. I. Vujović. 2008. The effects of cytokinin types and their concentration onin vitro multiplication of sweet cherry cv. Lapins (Prunus aviumL.). Supported by the Ministry of Science of the Republic of Serbia, Project No. TR-6866.B. Hort. Sci. (Prague), 35, (1): 12–21.

  Dorkovic, J. (2006). Rapid micropropagetion of mature wild cheery (Prunus avium L.). Biologia Plantarum. 50(4): 733- 736.

  Draut, Ph. And R. Gruselle. 1986. Plum (prunus domestica) In: Y. P. S. Bajaj (ed). Biotechnology in Agriculture and Foresty, Vol. I:Trees I. Springer Varlag Berlin Heidelberg, Pp. 130-154.

  Dwivedi SK, Bist LD (1999) In vitro propagation of low-chill pear cv. Gola. Indian Journal of Horticulture 56: 189-93.

  Eccher, T.; Noé, N. (1989), Comparison between 2iP and zeatin the micropropagation of highbush blueberry (Vaccinum corymbosum ). Acta Hort., The Hague, 241: 185-190.

  Edriss M. H., Baghdadi G.A., Abd El-Razek, A. M., Abdrabboh G. A. and Abdel-Aziz, H. F. 2014. Micropropagation of Some Peach Rootstocks. Nature and Science, 12(3): 106-114.

  Elizete Beatriz Radmann, Valmor João Bianchi, José Carlos Fachinello, Letícia Vanni Ferreira and Roberto Pedroso de Oliveira. 2011. Braz. Arch. Biol. Technol. v.54 n. 1: pp. 25-34, Jan/Feb.

  Erbenova, M., Paprstrin, F. and Seldak, J. (2001). In vitro propagation of dwarf rootstocks for sweet cherry. Acta Horticulture. 560: 477- 480.

  Fan  KH,  Jiang  ZT  (1993)  Studies  on  callus  induction  and plantlet  regeneration  from  apple  cotyledon.  Journal  of Shanghai Agricultural College 11: 243-48.

  Gonzales, M.V.; Lopez, M.; Valdes, A.E.; Ordas, R.J. (2000), Microprogation of three berry fruits species using nodal segments from field-growth plants. Ann. of appl. biol., Cambridge, 137: 73-76.

  Grattapaglia, D.; Machado, M.A. (1998), Micropropagação. In-Cultura de tecidos e transformação genética de plantas , ed. In: Torres, A.C.; Caldas, L.S.; Buso, J.A. EmbrapaSPI/Embrapa-CNPH, Brasília, Pp.183-260.

  Gross  D.  and  Partiner  B. (1994)  Novel  natural substances  acting  in  plant  growth  regulation. Journal of Plant Growth Regulation 13(2): 93-114.

  Gurel, S. and Y. Gulsen. 1998a. The effect of IBA and BAP on In vitro shoot production of almond (Amygdalus comminus L.). Tr. J. of Botany, 22: 375- 37.

  Hansen, C. J. and Hartmann, H.T. (1968). The use of indol butyric acid and captan in the propagation of clonal peach and almond hybrid rootstocks by hard wood cutting. Proc. Amer. Soc. Hort.Sci. 92: 135-144.

  Hassanen. S. A. and Gabr M. F. (2012). In vitro propagation  of Pear Pyrus  betulaefolia rootstock. American  -Eurasian.  J.  Agric.  &  Environ Sci. (4).484-489.

  Hemaid I.A. 2012. Soliman. In vitroPropagation of Apricot (Prunus armeniacaL.) and

  Hossain, S. N., M. R. Munshi. M. R. Islam, L. Hakim and M. Hpssain. (2003). In vitro propagation of plum (Zyziphus Jujubalam). Plant Tissue Culture, 13(1): 81-84.

  Hu CY, Wang P J (1983) Meristem, shoot tip and bud culture. In:  D  A  Evans,  W  R  Sharp,  P  V  Ammirato  and  Y  Yamada (eds.)  Handbook  of  Plant  cell culture  vol  I.  MacMillan,  New York. Pp. 177-227

  Hutchinson J F. 1984. Factors affecting shoot proliferation and root initiation in organ cultures of the apple Northern Spy, Sci, Hort, 22: 347- 358.

  James D J, and Thurbon I J. 1979. Rapid in vitro rooting of the apple rootstock M9. J. Hort. Sci, 54 (4): 309- 311.

  James D J, and Thurbon I J. 1981. Shoot and root initiation in vitro in the apple rootstock M.9 and the promotive effects of phloroglucinol. J. Hort. Sci, 56 (1): 15- 20.

  Kadota  M,  Imizu  K,  Hirano  T  (2001)  Duble-phase  in  vitro culture using sorbitol increases shoot proliferation and reduces hyperhydricity in Japanese pear. Scientia Horticulture 89: 207-15.

  Karimpour S, Davarynejad GH, Bagheri A, Tehranifar  A (2013) In vitro establishment and clonal propagation of Sebri pear cultivar. Journal of Agricultural Sciences and Technology. 15: 1209-17.

  Kataoka I & Inove H, 1993. Microporopagation of Java apple (Eugenia javanica Lam.) Jpn J Trop Agric, 37: 209- 213.

  Keresa S, Mihovilovic bosnjak A, Habus jercic I, Baric M, Sarcevic H, Bisko A. 2012. Efficient Axillary Shoot Proliferation and in Vitro Rooting of Apple cv. ‘Topaz. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 40(1): 113-118.

  Koubouris, G. & M. Vasilakakis. 2006. Improvement of In vitro propagation of apricot cultivar Bebecou. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 85: 173- 180.

  Kozai, T., Kubota, Ch. And Jeona, B.R. (1997). Enviromental control for the large-scale production of plants through in vitro techniques. Plant Cell, tissue and Organ Culture. 51: 49- 56.

  Lamrioui .A,  Louerguioui. A, Bonaly. J, YakoubBougdal.  S,  Allili  N  and  Gana-Kebbouche.  S (2011).  Proliferation  and  rooting  of  wild  cherry: The  influence  of  cytokinin  and  auxin  types  and their  concentration.  African  Journal  of Biotechnology 10(43): 8613-8624.

  Lane W D, and McDogald J M. 1982. Shoot tissue culture of apple: comparative response of five cultivars to cytokinin and auxin. Can. J. Plant, Sci, 62: 689- 694.

  Lane W.D, 1992. Micropropagation of apple (Malus domestica Barkh). pp. 229–243. In Bajaj, Y.P.S. (ed.).Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol 18. High- Tech and Micropropagation II. Springer, Berlin Heidelberg New York.

  Lane, W. D., Looney, N.E. and Mage, F. (1982). A selective tissue culture medium for growth of compact (dwarf) mutants of apple. Theoretical and Applied Genetics 61(3): 219- 223.

  Leite GB, Finardi NL, Fortes GRL (1997) The effect of BAP and  NAA  concentration on multiplication “in vitro” of pears cv, Bartlett and clone OH × F 97. Ciencia-e-Agrotecnologia 21: 436-41.

  Mamaghani AB, Ghorbanli M, Assareh, MH, Ghamari ZA (2010) In vitro propagation of three Damask Roses accessions. Iranian Journal of Plant Physiology 1: 85-94.

  Miri S M, Livari B V. Khalighi-Maghami S A G.2003. Effect of carbohydrate, gibberellic asid, indole butyric acid, phloroglucinol, explants orientation and culture vessels volume on optimizing in vitro propagation of M.9 apple rootstock, Pajouhesh va Sazandegi, Agron Hortic, 59: 31- 37.

  Moncousin C, Ribaux M, O Rouke J, Gavillet S. 1992. Effect of type of carbohydrate during proliferation and rooting of microcuttings of Malus JORK 9. Agronomie. 12(10): 775- 781.

  Neculae L. Popescu, S. Isac, V. 1991. Aspects concerning the in vitro multiplication of some apple cultivars. pp. 82-83. In Proceedings of the IV-th National Symposium on In Vitro Plant Cell and Tissue Culture.

  Osterc, G., Luthar, Z. and Stampar, F (2004). The importance of the sterilization procedure for producting vigorous cherry plant (Pruns sp.) In vitro. Acta Horticulture Slovencia. 84:45-51.

  Parfitt, D. E. and Almehdi, A. A. (1994). Use of high CO2 atmosphere and medium modification for the successful micropropagation of pistachio. Can. J. Bot. 50: 199- 204.

  Parfitt, D.E.; Almedhi, A.A. (1986), In vitro propagation of peach: II. A medium for in vitro multiplication of 56 peach cultivars. Fruit  Variet. Jour ., Urbana-IL,  40(2): 46-47.

  Pasqual M & Ishida J S, 1994. Effect of growth regulators on in vitro proliferation of shoots in the apple rootstock M.I. 793, Rev Ceres, 39: 384- 390.

  Peer FA, Rather ZA, Dar KR, Mir MA, Hussain G (2013) Studies of in vitro propagation of sweet cherry cv. Bigarreau Noir Grossa. Indian Journal of Horticulture 70: 317-22.

  Perez- Tornero, O. and L. Burgos. 2000. Different media requirement for micropropagation of apricot cultivars. Plant Cell Tissus and Organ Culture, 63: 133- 141.

  Poessel JL, Martinez J, Mac Heix JJ, Jonard R (1980) Variations saisonnières de l’aptitude au greffage in vitro d’apex de pêcher (Prunus persica Batchs). Relations avec les teneurs en composés phénoliques et les activités péroxydasiques et polyphénoloxydasiques. Physiologie Végétale 18: 665-75.

  Popowich, E.A.; Filipenya, V.L. (1997), Effect exogenous cytokinin on variability of Vaccinum corymbosum explants in vitro. Journal of Plant Physiology, New York, 1: 90-93.

  Quorin, M., Lepoivre, P. & Boxus, P. 1977a. Un premier bilan de 10 années de recherche sur les cultures de méristèmes et la multiplication in vitrode fruitiers ligneux. In: Bull. Rech. Agron. Gembloux 1976–1977 ; and Rapp. Synth. CRAE, Gembloux (Belg)

  Rehman H U. Gill M I S. Sidhu G S and Dhaliwal H S. 2014. Micropropagation of kanth (pyrus pashia)- an important rootstock of pear in northern subtropical region of india. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 188- 196.

  Rogalski, M.; De-Moraes, L. K. A.; Feslibino, C.; Crestani,  L.;  Guerra,  M.  P.; Da-Silva,  A.  L.;  DeMoraes,  L.  K.  A.  and  Da-Silva,  A.  L.  (2003).  In vitro  rooting  of  Prunus  rootstocks.  RevistaBrasileira-de-Fruticultura, 25(2): 293-296.

  Rustaee M, Nazeri S, Ghadimzadeh M, Hemmaty S. 2009. Effect of Phloroglucinol, Medium Type and Some Component on In VitroProliferation of Dwarf Rootstock of Apple (Mallus domestica). International Journal of Agriculture & Biology. 11(2): 193-196.

  Rustaee M, Nazeri S, Ghadimzadeh M, Malboobi A.M. 2007. Optimizing In VitroRegeneration from Iranian Native Dwarf Rootstock of Apple (Malus domestica Borkh). International Journal of Agriculture & Biology.1560–8530–5–775–778.

  Santos- Serejo, J.A.; Junghans, T.G.; Soares, T.L. Silva, K.M. (2006), Meios nutritivos para micropropagação de plantas.  In: Souza, A.S.; Junghans, T.G.  In-Introdução à micropropagação de  plantas . Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Cruz das Almas, Pp.80-98.

  Sedlak J, Paprstein  F (2003) Influence of growth regulators on In Vitro  propagation of  Pyrus communis  cv. Koporecka.  Acta Hortic. 616: 25-29.

  Sedlák,\J.,VyzkumnaSlechtitelskyUstavOvocnarsky, H., &Paprstein, F. (2007).In vitro propagation of  blue  honeysuckle. Horticultural  Science-UZPI, 34.

  Sharma, M., M. MAanju, D. R. Sharma, M. Sharma, M. Modgil. 2000. Successful propagation in vitro of apple rootstock MM.106 and influence of phloro glucinol. Indian Journul of Experimental Biology, 38: (12): 1230- 1240.

  Shibli, R.A.; Ajlouni, M.M.; Jaradat, A.; Aljanabi, S.; Shatnawi, M. (1997),Micropropagation in wild pear (Pyrus syrica ). Scientia Horticulturae, 68: 237-242.

  Silveira, D.G.; Souza, F.V.D; Pelacani, C.R., Souza, A. da S.; Ledo, C.A. da S.; Santana, J.R.F de. (2009),Micropropagation and in Vitro Conservation of Neoglaziovia variegata (Arr. Cam.) Mez, a  Fiber Producing Bromeliad from Brazil. Braz. Arch. Biol. Technol., Curitiba, 52 (4): 923-932.

  Soliman. H (2013). In Vitro Regeneration and Genetic Transformation of Peach (Prunus Persica L.) Plants Life Science Journal, 10(2): 487-496.

  Soni M, Thakur M, Modgil M. 2011. In vitro multiplication of Merton I.793- An apple rootstock. Indian Journal of Biotech. 10: 362- 368.

  Sriskandarajah S, Skirvin R M, Abu-Gaoud H & Korban S S, 1990. Factor involved in shoot elongation and growth of adventitious and axillary shoots of three scion apple cultivars in vitro, J Hortic Sci. 65: 113- 121.

  Sulusoglu, M. (2002). In vitro propagation of cherry rootstocks. Ph.D. Thesis. Ankara University.

  Tai, L., J.W. Pei, J. Wang, T. Lu, J.W. Pei, J. Wang. 200. Effect of promoting agents for increasing the trans planation survival rate of in vitro apple plant lets. China- Fruits, No 1- 17.

  Thorpe,  T.,  Stasolla,  C.,  Yeung,  E.C.,  de  Klerk., G.J.,  Roberts,  A.  and  Georg,  E.F,  (2008).plant growth  regulators  II:  Cytokinins,  their  Analogues and  Antagonsist.  Plant  propagation  by  tissu culture. Third Ed., Vol 1: 115-173.

  Tsipouridis, C. and T. Thomidis. 2003. Methods to improve the in vitro culture of GF677 (peach × almond) peach rootstock. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 31: 361- 364.

  Van Telgen H.J, Van Mil A, Kuneman B. 1992. Effect of propagation and rooting conditions on acclimatization of micropropagated plant. Acta Botanica Neerlandica. 41(4): 453- 459.

  Webster C.A, Jones O.P. 1989. Micropropagation of the apple rootstock M.9: effect of sustained subculture on apparent rejuvenation in vitro. J. Hort. Sci. 64(4): 421-428.

  Webster, C. & Jones, O.P. 1991. Micropropagation of some cold-hardy dwarfing rootstocks for apple. J. Hortic. Sci. 66: 1–6.

  Welander M, and Pawlicki N. 1993. A model system for studying root regeneration in woody species. Acta Hort. 336: 225- 230.

  Welander M, Welander NT, Brackman AS. 1989. Regulation of in vitro shoot multiplication of syringe, Alnus snd Malus by different carbon sources. Journal of Horticultural Science 64: 361-366.

  Welander M. 1983. In vitro rooting of the apple rootstock M.26 in adult and juvenile growth phases and acclimatization of the plantlets. Physiol. Plant. 58(3): 231- 238.

  Yaseen M, Ahmed T, Abbasi N. A, Hafiz I. A. 2009. In Vitroshoot Proliferation Competence OF Apple Rootstocks M. 9 And M. 26 On Different Carbon Sources. Pak. J. Bot. 41(4): 1781-1795.

  Zhang Z, Wang Z Z & Zhang Z Q, 2004. Studies on regeneration system of tissue culture in Granny Smith apple, Acta Bot Boreali Occidentalia Sinica, 24: 621- 626.

  Zimermman, R. T. (1993). Factors affecting in vitro propagation of apple cultivars. Acta Horticulture. 131: 263- 270.

  Zimmerman, R.H. & Fordham, I. 1985. Simplified method for rooting apple cultivars in vitro. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 110: 34–38.

  Zimmerman, R.H. 1984. Rooting apple cultivars in vitro: Interactions among light, temperature, phloroglucinol and auxin. Plant Cell Tissue Organ Cult. 3: 301–311.


موضوع پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), نمونه پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), جستجوی پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), فایل Word پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), دانلود پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), فایل PDF پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), تحقیق در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), مقاله در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), پروژه در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), پروپوزال در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), تز دکترا در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), پروژه درباره پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی), رساله دکترا در مورد پایان نامه بهینه سازی روش ریز ازدیادی دو پایه بومی پا کوتاه کننده سیب (زینتی و مربایی)

پایان­نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی چکیده: سیب ­زمینی (Solanum tuberosum L.) مهم­ترین گیاه مغذی بعد از غلات است و پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول عمده­ی دنیا به شمار می­رود. محصول سیب­زمینی به علت دارا بودن تکثیر رویشی، مستعد آلودگی به وسیله­ی باکتری­ها، قارچ­ها، ویروس­ها و ویروئیدها می­باشد که این عوامل بیماری­زا ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی (M.Sc) 1- مقدمه بیشتر گیاهان باغبانی به ویژه چند ساله‌های چوبی اگر در شرایط محیطی منا سب بدون دخالت انسان رشد کنند، پس از چند سال به درختان ویا درختچه‌هایی با شاخسارهای متراکم تبدیل خواهند شد، چه از نظر میزان وکیفیت باروری و چه از نظر شکل ظاهری مطلوب نخواهند بود. در اینگونه گیاهان، شاخه‌ها مزاحم رشد همدیگر بوده که دچار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه فرش( مواد اوليه و رنگرزي ) مهر 1393 چکيده:   فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثير عوامل و شرايط مح

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته منابع طبیعی (M. Sc) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژ چکیده در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده جنس Salvia متعلق به خانواده Lamiaceae است که شامل گونه­های متعددی می­باشد. در طب سنتی و در تجارت به خصوص در تولید اسانس و به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L.) مورد استفاده قرار می­گیرد. محل پراکنش این گیاه، حوزه مدیترانه و ایران معرفی شده است. اسانس یا مواد ...

پایان نامه دکتری رشته ی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده ایران یکی از زلزله‌ خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب‌های فراوان دیده‌اند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض انواع سوانح طبیعی می‌باشد که هر از گاهی بخشهای مختلفی از آن را تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌باری به جای می‌گذارد. واقع شدن ایران بر روی کمربند ...

ثبت سفارش