پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

word 13 MB 32616 134
1392 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک

  گرایش:

  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

  چکیده:

       یکی از مهمترین مؤلفه های سیستمهای انتقال سیالات، شیر های کنترلی می باشند که در مسیرهای مختلف خطوط لوله انتقال نفت و گاز و .... به چشم می خورد. در شیرهای کنترلی مهمترین مسأله، خاصیت جریان به منظور دستیابی به رفتار مناسب شیر، جهت کنترل دبی یا فشار جریان عبوری می باشد. در این پایان نامه یک شیر کنترلی با خاصیت جریان مناسب به منظور کاهش لرزش و سروصدای شدید طراحی و مدلسازی و سپس شبیه سازی شده است. بدین منظور با استفاده از مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی، رفتار جریان در داخل شیر بوسیله حل عددی در نرم افزار CFX شبیه سازی می گردد تا به کمک نتایج تحلیلی بتوان علاوه بر یک پروفیل داخلی مناسب برای شیر کنترلی، آن را به گونه ای طراحی نمود که از لحاظ دبی عبوری و خاصیت اعمال شده به شیر پاسخگوی نیاز مورد نظر باشد. و در حد امکان از ایجاد نویز و لرزش زیاد جلوگیری نمود. در این پایان نامه پروفیل داخلی یک نمونه شیر با خاصیت کنترلی مشخص، در نرم افزار Catia طراحی شده و سپس بوسیله نرم افزار CFX بررسی و تحلیل شده است. جهت کنترل صحت نتایج مدلسازی، نتایج بدست آمده با اطلاعات ارایه شده در محل نصب آن روی یکی از خطوط لوله گاز ناحیه آغار مقایسه و بررسی می گردد. که نتایج حاصله از شبیه سازی جریان در چند حالت مختلف بررسی گردید و مشخص گردید که نتایج نرم افزار در Cage حداکثر 2% و برای پروفیل داخلی بدنه شیر حداکثر 5% با نمونه اصلی تفاوت دارد. که قابلیت کنترل دبی با توجه به الگوی مشخص شده را دارا می باشد. همچنین جهت کاهش نویز نیز پس از بررسی ها مشخص گردید که صدای تولید شده در شیرهای کنترلی ناشی از عبور سیال از گلوگاه، کاویتاسیون، فلشینگ و ارتعاشات خط لوله است. صدای هیدرودینامیکی با پدیده هایی مانند کاویتاسیون و فلشینگ تشدید می شود. که سطح فشار صدا بوسیله عوامل محیطی افزایش و یا کاهش می یابد. مهمترین عامل افزایش سطح صدا در محیط وجود سطوح سخت منعکس کننده صدا است که معمولاً هر سطح حدود 3 دسی بل سبب افزایش سطح فشار صدا می شود.

  مقدمه

       شیرهای کنترلی بصورت وسیعی در زمینه های مختلف صنعتی از جمله صنایع نفت و گاز، نیروگاهها، پتروشیمی و سیستم های انتقال آب استفاده می شوند. این شیرها دارای انواع مختلفی می باشند که از آن جمله می توان به شیرهای نوع کروی (Glob)، توپی (Ball)، پروانه ای (Butterfly) و پلاگی(Plug) اشاره کرد. هدف از مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی، شبیه سازی رفتار جریان در داخل شیر با استفاده از نرم افزار CFX است تا به کمک نتایج آن بتوان یک پروفیل داخلی مناسب برای شیر کنترلی به گونه ای طراحی نمود که از لرزش و ایجاد نویز و سروصدای بیش از حد در شیر جلوگیری کند. بعلاوه با استفاده از مدلسازی می توان از ایجاد افت فشار بیش از حد در شیر جلوگیری کرد و در واقع از آسیب احتمالی شیر کنترلی اعم از سایش و خوردگی پیشگیری نمود. به عبارت دیگر استفاده از مدلسازی سیالاتی کمک می کند که به جای صرف هزینه و وقت زیاد برای انجام آزمایش های تجربی، رفتار سیال را در داخل شیر پیش بینی کرده و به بهینه سازی پارامترهای طراحی پرداخت.

  1-2- بیان مسئله

      مطابق تعریف مندرج در استاندارد ابزار دقیق امریکا، شیر کنترل وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، شیر کنترل شامل یک شیر است و به یک مکانیزم محرکه، که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد. این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت می کند. لذا با توجه به سر و صدای زیاد و لرزش شدید در یکی از شیرهای کنترلی جریان گاز (FCV) منطقه پارسیان، ما را بر آن داشت که با مدل کردن جریان درون شیر توسط نرم افزار CFX و شبیه سازی جریان درون آن بتوانیم تحلیل دقیق تری از نیروها و تنش های اعمالی در مورد قسمتهای مختلف شیر داشته باشیم تا بتوانیم علاوه بر بهینه سازی شرایط کاری، مساله نویز را نیز بررسی و در صورت امکان کاهش دهیم. که اولین قدم طراحی و مدلسازی شیر کنترلی و سپس شبیه سازی رفتار جریان درون شیر کنترلی و در نهایت بهینه سازی و ارائه راهکار می باشد. لذا با توجه به در دسترس بودن اطلاعات یک شیر کنترلی 3 اینچ از نوع کروی (Globe) با عملگر پنوماتیکی  و خاصیت خطی طبق استاندارد  ANSI 2500 به منظور کنترل دبی گاز چاه 10 آغار با طراحی و مدلسازی آن و سپس شبیه سازی جریان درون آن به بررسی پارامترهای مورد نظر پرداختیم.

  1-3- اهداف:

      جهت کاهش لرزش و سروصدا در شیرهای کنترلی و کنترل نویز میتوان بر روی منبع یا روی مسیر و یا بر روی هر دوی آنها تغییراتی اعمال کرد. کنترل نویز در محل منبع، بهترین روش کنترل آن است البته به شرطی که از لحاظ فیزیکی و اقتصادی ممکن باشد. یکی از راههای متداول برای کنترل نویز در محل منبع ایجاد نویز، استفاده از تریمهای مخصوص است. این نوع تریم با داشتن شیارهای باریک و متعدد اغتشاش جریان را تا حد ممکن کاهش می دهد و توزیع مطلوب سرعت را فراهم می کند. که جهت رسیدن به این نتایج و بدست آوردن توزیع سرعت می بایستی جریان درون شیر کنترلی را به کمک یکی از نرم افزارها شبیه سازی کرد تا بتوانیم تحلیل دقیقتری از نیروها و تنش های اعمالی در مورد قسمتهای مختلف شیر داشته باشیم و سپس مساله نویز را نیز بررسی کرده و در صورت امکان کاهش دهیم. که جهت انجام کار اولین قدم طراحی و مدلسازی شیر کنترلی و سپس شبیه سازی رفتار جریان درون شیر کنترلی و در نهایت بهینه سازی و ارائه راهکار می باشد.

  1-4- مدل مطالعه:

       شیر کنترلی مورد نظر جهت انجام شبیه سازی جریان درون آن یک شیر کنترلی 3 اینچ از نوع کروی (Globe) با عملگر پنوماتیکی  و خاصیت خطی طبق استاندارد  ANSI 2500به منظور کنترل دبی گاز چاه 10 آغار می باشد که در یک زمان خاص تحت فشار ورودی  Bar5/187 و فشار خروجی Bar 155 دمای ورودی 07/61 درصد باز بودن شیر کنترلی 29% و دبی خروجی از شیر    847/20 و سیال عامل گاز متان با 45/18   می باشد.

  1-5- روش کار

  روش پیاده شده در پایان نامه شامل دو قسمت اصلی طراحی و مدلسازی شیر کنترلی و شبیه سازی رفتار جریان درون شیر کنترلی با استفاده از دو نرم افزار Catia و Ansys CFX می باشد.

  1-5-1- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی

  طراحی تجهیزات مکانیکی را میتوان به دو دسته اصلی طراحی مستقیم و طراحی به روش مهندسی معکوس دسته بندی نمود. در این پروژه، به دلیل در اختیار بودن نمونه شیر کنترلی، طراحی Cage از روش فرایند مهندسی معکوس و طراحی مسیر عبور جریان درون بدنه از روش طراحی مستقیم بهره گیری شده است. که با توجه به مستندات و استانداردهای مرتبط با شیرهای کنترلی، مقایسه و سپس Cage آن بصورت مستقیم با نرم افزار Catia طراحی و مسیر عبور جریان درون شیر پس از چندین مرحله سعی و خطا طراحی گردید. و سپس به محیط Design Modler نرم افزار Ansys CFX انتقال داده شد که از بین آنها نتایج چند مدل مهمتر درفصل 4 و 5 به تفصیل آورده شده است.

  1-5-2- مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی

  برای تحلیل سیالاتی شیر کنترلی از نرم افزار Ansys CFX استفاده شده است و شکل کلی شیر که با نرم افزار Catia طراحی شده را پس از انتقال به محیط Ansys CFX و جداسازی مسیر عبور سیال در محیط Desigen Modler و همچنین در مواردی نیز بدلیل داشتن تقارن نسبت به محور YZ از حالت Symmetry استفاده شده و پس از انجام عملیات یکسان سازی وارد محیط Meshing می کنیم. و با توجه به اینکه نرم افزار Ansys CFX خود شامل چندین محیط می باشد و در هر محیط نیز باید کارهای مربوط به همان محیط را انجام داد بنابراین روش انجام کار در محیط های مختلف به شرح ذیل می باشد.

  1-5-2-1- مدل المان محدود

  مدل طراحی شده در Catia وارد محیط CFX  می شود و در آنجا قسمت داخلی شیر (در واقع حجم کنترل) جدا شده و سپس این حجم کنترل وارد محیط ایجاد شبکه محاسباتی (Meshing) می گردد. در این محیط اندازه اولیه المانهای حجمی جسم و همچنین عملیاتی مانند ریزکردن المانهای یک ناحیه خاص انجام می گیرد. بعلاوه در دیواره های نزدیک سطوح مرزی (با توجه به اینکه سرعت تغییرات در نواحی نزدیک سطوح مرزی بالاست) المان منظم تری ایجاد می گردد. و در چندین حالت مختلف جریان گذرنده از درون Cage و مسیر عبور جریان از درون بدنه را بررسی می کنیم.

  1-5-2-2- شرایط مرزی

  با توجه به فیزیک مساله، شرایط مرزی مناسب یکی از سه حالت، اعمال فشار در ورودی و دبی در خروجی، فشار در خروجی و ورودی (اختلاف فشار ورودی و خروجی) و اعمال دبی در ورودی و فشار در خروجی می باشد. از آنجایی که شکل قفس از روش مهندسی معکوس بدست آمده و جهت بررسی نتایج نرم افزار و مقایسه با شرایط کارکرد واقعی، شرایط مرزی مطلوب، اعمال فشار در ورودی و خروجی می باشد تا دبی بدست آمده با دبی شرایط کارکرد، مقایسه گردد و سپس همان شرایط را برای شکل داخلی شیر که از فرآیند طراحی حاصل شده است، اعمال می کنیم و با توجه به افت فشار ایجاد شده، مقدار دبی را بدست می آوریم.

  1-5-2-3- روشهای حل

  با توجه به در اختیار نبودن اطلاعات کامل شیر کنترلی از شرکت سازنده، مراحل انجام کار را با نمونه بسته شده در مسیر جریانی گاز آغار بررسی و اطلاعات بدست آمده را با داده های خروجی از آن مقایسه گردید. همچنین با توجه به اینکه یکی از اهداف مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی، بدست آوردن نمودار عملکرد شیر (نمودار دبی بر اساس درصد بازشدگی) می باشد و این نمودار توسط شرکتهای سازنده تحت افت فشار ثابت ارایه می شود. بنابراین در اینجا نیز فشار ورودی و خروجی، در هر مرحله به شیر اعمال می گردد و توسط CFX دبی عبوری در درصد بازشدگی مورد نظر تحت افت فشار مشخص شده بدست می آید. همچنین در اکثر تحلیل های انجام شده با توجه به موقعیت قرارگیری قفس در داخل شیر، یکبار در حالت کامل و یکبار از تقارن مدل نسبت به صفحه YZ با توجه به شکل استفاده گردیده است و بقیه سطوح خارجی شیر نیز بعنوان دیواره در نظر گرفته شده است.

  در مورد شرایط مرزی ورودی و خروجی شیر، با توجه به گزینه های موجود در محیط CFX، در ورودی فشار کل و در خروجی فشار استاتیکی به شیر اعمال می گردد. این مقادیر بر اساس فشارهای دو طرف شیر کنترلی انتخاب شده است که این مقدار اختلاف فشار در حالت کارکرد با توجه به دما و فشار گاز در ساعات مختلف مقادیر مختلفی است که برای بدست آوردن دبی و مقایسه کردن با آن در یک زمان خاص و تحت شرایط یکسان دما و فشار، دبی را مقایسه می کنیم. و سپس با توجه به شرایط کاری در هر مرحله پس از انجام عملیات با این شرایط مقایسه گردیده است.

  همچنین با فرض ناچیز بودن تغییرات دمایی در شیر نوع فرآیند همدما (Isothermal) و دمای فرآیند 61 درجه سانتیگراد انتخاب شده است. جریان در داخل شیر، مغشوش در نظرگرفته شده و این جریان مغشوش با استفاده از معادلات مدلk-ε  بیان شده است.

  همانطور که گفته شد Cage و مسیر عبور جریان در بدنه طراحی شده را در حالتهای مختلف بازشدگی، و هر کدام با چندین مرحله مش درشت و ریزتر بررسی گردید و سپس نتایج حاصله مقایسه گردید. همچنین برای بدست آوردن نمودار عملکرد شیر برای هر مدل شیر طراحی شده به ازای بازشدگی از 0 تا 100 درصد (به ازای بازه های 10 درصدی) می بایستی مقدار دبی توسط  CFX مشخص گردد. و در مقادیر مختلف بازشدگی، مقدار دبی بدست آمد و نمودار عملکرد شیر ترسیم گردید و با نمودار عملکرد شیر اصلی مقایسه گردید.

  1-5-2-4- خاصیت جریان شیر کنترلی

      خاصیت جریان شیر کنترلی بصورت رابطه نرخ جریان داخل شیر و حرکت پلاگ شیر در محدوده حرکتی 0 تا 100 درصد بیان می شود. خاصیت جریان شیر با سطح مقطع عبوری جریان (قفس شیر) و شکل هندسی پلاگ شیر مشخص می شود. عموماً خاصیت جریان در شیرها بصورت سه نوع خطی (Linear)، سریع باز شونده (Quick Opening) و درصد مساوی (Equal Percentage) تعریف می شود. این خواص جریان، بر اساس حساسیت تغییرات نرخ جریان به درصد بازشدگی پلاگ شیر تقسیم بندی شده اند.

       یکی از مهمترین نکات طراحی تریم در شیرهای کنترلی اعمال خاصیت جریان مناسب به جریان عبوری است. اعمال خاصیت مناسب به جریان نقش بسزایی در قابلیت کنترلی شیر و دبی عبوری از شیر دارد. خاصیت جریان در شیرهای کنترلی معمولاً با استفاده از تریم های دارای قفسه تعیین می گردد و در واقع با طراحی دهانه های قفس و شکل پلاگ اجزاء تنظیم کننده جریان در داخل شیر خاصیت جریان را اعمال می کنند. البته ممکن است خاصیت جریان در شیر تنها با شکل پلاگ (یا به عبارت دیگر سطح ایجاد شده بین پلاگ و نشیمنگاه که با توجه به شکل طراحی پلاگ تغییر می کند) تعیین گردد و در واقع از قفس استفاده نشود. لازم به ذکر است که در حالت استفاده از تریم های دارای قفس می توان از پلاگ بالانس یا غیر بالانس استفاده کرد. در پلاگ های بالانس (مورد مذکور) سوراخ هایی در پلاگ تعبیه شده است که باعث حرکت سیال به پشت پلاگ شده و باعث کاهش نیروی عملگر به شیر کنترلی می گردد. طراحی تریم با قفس و پلاگ بالانس، مزایای زیادی دارد که بطور خلاصه می توان به افزایش توانایی باز و بسته شدن در برابر فشارهای مختلف در محدوده کاری، قابلیت استفاده از عملگر کوچکتر و افزایش عمر آب بندها بعلت کاهش بار وارد بر ساقه و حرکت روانتر ساقه اشاره کرد.

  1-6- نتیجه­ گیری کلی

       ابتدا با استفاده از اطلاعات مربوط به شیر و نحوه کارکرد آن، قفس و پروفیل داخلی شیر طراحی شد و سپس کل این مجموعه به صورت مجزا و با هم مورد تحلیل سیالاتی توسط نرم افزار CFX قرار گرفت و با مقایسه صورت گرفته با شیر کنترلی نصب شده در مسیر کنترل گاز آغار، مشخص شد که (با توجه به شکل Cage نمونه اصلی) نتایج نرم افزار حداکثر 2% با نمونه اصلی تفاوت دارد و همچنین طراحی انجام شده برای پروفیل داخلی بدنه شیر با توجه به اختلاف حداکثر 5% مناسب می باشد و قابلیت کنترل دبی با توجه به الگوی مشخص شده را دارا می باشد. لذا می توان با همین روش، شکلهای دیگری از قفس با خاصیتهای جریان متفاوت را طراحی و شبیه سازی نمود.

   

  Abstract

      One of the most important components of fluid transfer systems are control valves which are seen in different routes of oil and gas pipelines and etc. The most important issue of control valves is flow property to achieve good behavior of valve for controlling the flow rate or pressure. In the present study, a flow control valve with appropriate flow property is designed and modeled in order to reduce the effect of vibration and intensive noise. Using fluid modeling of control valve, the valve flow is simulated by numerical solution in CFX software to develop analytical result for designing the internal profile of the flow control valve such that the flow properties and flow rate considering needs. In this study, an internal profile of a valve sample with certain control properties is designed in Catia software and then analyzed using CFX software. To assess the accuracy of the modeling results, the results obtained here are compared with information on the location of the pipeline. The results of the simulations were conducted in several different states and found that the results of software has the maximum difference of 2% with the original sample and also design done for the internal profile of valve body according to the maximum difference of 5% is suitable and have the capability to control the flow rate with respect to the specified pattern. Also reduces the noise of the sound produced was found that the flow through the bottleneck of control valves, cavitation, Flashing, and vibration pipeline. Hydrodynamic sound was escalated whit phenomena such as Flashing & cavitation. Sound pressure level is increased or reduced by environmental factors. The most important factor is the increase in the noise level is hard surfaces reflect sound level that usually each surface increases the sound pressure level about 3 dB.

 • فهرست:

  چکیده: 1

  فصل اول (مقدمه) 2

  1-۱- مقدمه  2

  1-2- بیان مسئله  2

  1-3- اهداف: 3

  1-4- مدل مطالعه: 3

  1-5- روش کار  3

  1-5-1- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی   4

  1-5-2- مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی   4

  1-6- نتیجه گیری کلی   6

  1-7- ساختار پایان نامه: 7

  فصل دوم (پیشینه تحقیق) 8

  2-1- مقدمه  8

  2-2- پیشینه تحقیق: 10

  3-2- انواع شیرهای صنعتی و کاربرد آنها 12

  3-2-1- شیر دروازه ای (Gate Valve) 12

  3-2-2- شیر توپی Ball Valve) ) 13

  2-2-3- شیر مجرابند سماوری (Cock Valve) 14

  2-2-4- شیر ساچمه ای Globe Valve)) 15

  2-2-5- شیر یک طرفه  (Check Valve) 16

  2-2-6- شیر پروانه ای Butter fly Valve)) 17

  2-2-7- شیر ایمنی (Safety Valve) 18

  2-2-8- شیر کنترلی (Control Valve): 19

  2-2-9- شیر محدود کننده جریان  (Chock Valve) 20

  2-2-10- شیر سوزنی (Needle Valve) 20

  2-2-11- شیر زاویه ای (Angle Valve) 20

  2-3- نحوه انتخاب شیرها 21

  2-4- مهمترین کاربرد شیرها: 21

  2-4-1- قطع و وصل کردن جریان   21

  2-4-2- تنظیم یا کنترل جریان   21

  2-4-3- جلوگیری از برگشت جریان   22

  2-4-4- کاهش دادن فشار یک سیستم   22

  2-5- جریان عبوری از شیرها Flow Through Valves  23

  2-5-1- ضریب مقاومت ζ  23

  2-5-2- ضریب شیر و مقدار جریان   28

  2-5-3- رابطه متقابل بین ضرایب مقاومت و جریان   31

  2-6- پدیده کاویتاسیون در شیرها 31

  فصل سوم (شیرهای کنترلی) 33

  3-1- مقدمه  33

  3-1-1- تعریف شیر کنترل: 33

  3-2- تاریخچه شیر کنترل: 34

  3-3- انتخاب شیرهای کنترل: 35

  3-4- نحوه عملکرد شیر کنترل   35

  3-5- اصطلاحات فنی(Terminology) شیر کنترل   36

  3-6- انواع شیرهای کنترلی   38

  3-6-1- از نظر نوع کنترل جریان : 38

  3-6-2- از نظر مسیر  38

  3-6-3- از نظر عملکرد  40

  3-7- شیرهای با محور چرخان(Rotary Shaft) 42

  3-8- خطا ایمن (Fail Safe) 43

  3-9- مشخصات جریان عبوری برای شیرهای کنترل   44

  3-10- متعلقات شیر کنترل   46

  3-10-1- اکچویتورها یا محرک ها (Actuators) : 46

  3-10-2- پوزیشنر در شیر کنترل (Positioner) : 47

  3-10-3- سوئیچ های محدودکننده(Limit Switches) : 49

  3-10-4- شیرهای سولونوئید(Solenoid Valves) : 49

  3-10-5- رله های معکوسAir Lock (Lock up Relay) : 49

  3-10-6- مبدل ها(Transducers) 49

  3-10-7- شیرهای حبسی(Lock up Valves) 50

  3-10-8- رله های تقویت کننده (بوستر)Booster Relays and Amplifier : 50

  3-10-9- مخازن ظرفیت(Capacity Tanks) 50

  3-10-10-چرخ دستی های قابل نصب ازبالا وپهلو (Hand Wheel Actuators): 50

  3-10-11- رگولاتورهای تغذیه فشار با فیلتر و تله رطوبت (Moisture Trap): 50

  3-11- سایزینگ شیرهای کنترل (Sizing) 51

  3-12- کاویتاسیون (Cavitation) در شیرهای کنترل: 52

  3-13- Flashing: 53

  فصل چهارم (آشنایی بر روند انجام کار مدلسازی و شبیه سازی جریان با CFD) 55

  4-1- مقدمه: 55

  4-1-1- تاریخچه CFD: 55

  4-1-2- ریاضیات CFD: 56

  4-1-3- کاربردهای CFD: 58

  4-1-4- روش شناسیCFD   59

  4-2- آشنایی با نرم افزار ANSYS : 61

  4-3- ساختار نرم افزار  ANSYS CFX   62

  4-3-1- محیط Geometry یا Design Modler : 62

  4-3-2- محیط Meshing : 63

  4-3-3- محیط Setup یاCFX-Pre  : 63

  4-3-4- محیط Solution یاCFX-Solver  : 64

  4-3-5- محیط Results یاCFD-Post  : 64

  4-4- نحوه گسسته سازی و حل معادلات جریان: 64

  4-4-1- گسسته سازی عددی: 66

  4-4-2- استراتژی حل: 69

  4-4-3- حل معادله خطی   70

  4-5- آشنایی با نرم افزار CATIA   71

  4-6- خاصیت جریان شیر کنترلی   73

  4-6-1- انتخاب صحیح خاصیت جریان   74

  4-6-2- روش طراحی شیر کنترلی   74

  4-7- طراحی شیر کنترلی با نرم افزار CAD   75

  4-7-1- شیر کنترلی "8 موجود در منطقه آغار بعنوان نمونه: 75

  4-7-2- شیر کنترلی "8 به عنوان مدل با مقیاس 1 به 10: 77

  4-7-3- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی "3 : 78

  4-8- آشنایی با گاز طبیعی: 86

  4-8-1- مشخصات گاز طبیعی : 86

  4-8-2-  انواع گاز طبیعی   86

  فصل پنجم (مراحل شبیه سازی جریان درون شیرکنترلی با نرم افزار CFX) 87

  5-1- مقدمه  87

  5-1-1- مدل المان محدود: 87

  5-1-2- شرایط مرزی   87

  5-1-3- روشهای حل   88

  5-2- مراحل انجام شبیه سازی: 89

  5-2-1- شبیه سازی جریان درون Cage: 89

  5-2-2- شبیه سازی جریان درون بدنه شیر کنترلی: 109

  فصل ششم (جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیل و ارائه راهکار) 122

  6-1- مقدمه  122

  6-2- جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیلی از نرم افزار  122

  6-2-1- اعتبارسنجی نتایج: .................122

  6-3-بررسی نویز درشیرهای کنترلی وروشهای کاربردی جهت کاهش آن   124

  6-3-1- استانداردهای نویز در شیر کنترل   124

  6-3-2 معرفی روش بیان شدت صدای تولید شده  125

  6-3-3- مراحل پیش بینی نویز  126

  6-3-4 روشهای کاهش صدای تولید شده در شیر  127

  6-4- نتیجه گیری   132

  6-5- پیشنهاد های ادامه پروژه  133

  منابع    134

  منبع:

   

  شرکت EMERSON، 1387، شیرهای کنترل، اکبر شیرخورشیدیان، تهران، نشر طراح

  کاظمی لاری و همکاران، 1391 مدلسازی و تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار Ansys CFX، تهران، نشر عابد

   امیر حسین همدانیان و همکاران " بررسی نویز در شیرهای کنترلی و روشهای کاربردی جهت کاهش آن" اولین همایش ملی صوت (اکوستیک)، تهران، دانشگاه مالک اشتر، 2009

  امیر حسین همدانیان و همکاران "طراحی و آنالیز تنش و مودال بدنه شیر کنترلی نمونه به روش مکانیک جامدات محاسباتی" بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان 1387

  سینا سالمی و همکاران،  "طراحی و بهینه سازی پروفیل داخلی یک نمونه شیر کنترلی با استفاده از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی"، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان 1387

  علی صیامی و همکاران، "طراحی و مدلسازی شیر کنترلی با خاصیت طراحی و بهینه سازی پروفیل داخلی یک نمونه شیر کنترلی با استفاده از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی جریان مشخص جهت کاربرد در مسیر آب تغذیه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی" بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان 1386

  فرهاد خسروی و همکاران " مقایسه عملکرد یک نمونه شیر کنترلی با دانش طراحی و ساخت در داخل کشور با نمونه های خارجی موجود در یک نیروگاه" مجموعه مقالات دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی دانشگاه صنعتی شریف آبان ماه 1389

  محسن بختیاری فرد و همکاران " چگونگی استفاده از روابط هندسی برای بدست آوردن دبی عبوری از مقطع کنترلی در یک شیر کنترلی موتور سوخت مایع خاص" هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، تهران، 1388

  محسن بختیاری فرد و همکاران " بهینه سازی یک شیر کنترلی با ایجاد کنار گذر داخلی در یک موتور سوخت مایع" هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، تهران، 1388

  Davis, J. A. "Prediciting Globe Control Valve Performanc-Part I: CFD Modeling", Journal of Fluids Engineering, September 2002, Volume 124, Issue 3,pp. 772-777.

  Salvador, G. P., Valverde, J. A. and Frankel, S."Three-Dimensional Control Valve with Complx Geometry: CFD Modeling and Experimental Validation" , 34th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 28 June-1 July 2004, Portland, Oregon, AIAA 2004-2422.

  Stares, J., Glaun, A. "Simulation Helps Design More Efficient Control Valve", Journal Articles by Fluent Software Users, JA 188,2003, .

  Skousen, P. L., Valve Handbook, Second Edition, United State, McGraw-Hill, 2004.


موضوع پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, نمونه پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, جستجوی پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, فایل Word پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, دانلود پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, فایل PDF پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, تحقیق در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, مقاله در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, پروژه در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, پروپوزال در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, تز دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, پروژه درباره پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD, رساله دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی یکی از راه های کاهش مصرف انرژی برای وسایل زیر آبی، کاهش درگ وارده بر این وسایل است. دماغه اجسام زیر آبی یکی از مهم­ترین قسمت­های این اجسام در برخورد با شاره­ها است. با بهینه سازی این قسمت می­توان درگ را از طریق کنترل بر لایه مرزی سیال، با کاهش آشفتگی جریان و حتی جلوگیری از تشکیل جریان توربولانسی در لایه مرزی، کاهش داد. در این ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بدون گرایش پیشگفتار امروزه شبیه‌سازی در فرآیندها، می‌تواند ابزاری مهم برای حل مشکلات در صنایع مختلف باشد. ایده‌ای جدید که بایستی در عالم واقعیت به روش آزمایش و خطا با صرف هزینه‌ها و خطرات بسیار انجام گیرد می‌تواند در محیط یک نرم‌افزار قوی، شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل مورد استفاده قرار گیرد. شبیه‌سازی همچنین می‌تواند برای بررسی و پشتیبانی ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 1-1-مقدمه همه انسان‌ها می‌دانند که قلب یک عضو حیاتی در بدن انسان است، به­طوری­که بدون داشتن آن نمی‌توانیم زندگی کنیم. اما با یک نگرش صرفاً مکانیکی قلب تنها یک پمپ است؛ یک پمپ بسیار پیچیده و مهم؛ و به لحاظ پمپ بودن همانند تمام پمپ‌ها امکان گرفتگی، خرابی و یا نیاز به تعمیر شدن دارد. این حساسیت قلب به عنوان یک عضو ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی چکیده لوله ورتکس یک وسیله ساده مکانیکی است که فاقد قسمت‌های متحرک بوده و یکی از تجهیزات مورد استفاده در سیستم تبرید می‌باشد، که در آن یک سیال پرفشار از طریق نازل‌های ورودی وارد لوله ورتکس شده و به دو جریان با دمای کمتر، و بیشتر از دمای ورودی منشعب می‌شود بدین صورت می‌توان دماهای تا 40- درجه سانتی‌گراد را ایجاد کرد. لوله ورتکس ...

پايان‌نام? کارشناسي ارشد رشت?‌: مهندسي عمران ( M.S.C) گرايش: سازه هاي هيدروليکي سال تحصيلي 1392 -1391 چکيده رودخانه ميناب مهمترين رودخان? آب شيرين استان هرمزگان مي باشد. اين رود

پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ‌: مهندسی عمران ( M.S.C) گرایش: سازه های هیدرولیکی چکیده رودخانه میناب مهمترین رودخانۀ آب شیرین استان هرمزگان می باشد. این رودخانه زهکش آبهای سطحی حوزۀ آبریز میناب است و بر روی آن دو پل، که اولی مسیر ارتباطی ورودی شهر میناب و دومی به فاصلۀ 1500 متر بعد از پل اول در مسیر کمربندی میناب- جاسک ساخته شده است. موضوع این تحقیق، بررسی پدیدۀ آبشستگی بر روی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکاترونیک چکیده فارسی هدف از این پروژه معرفی یک رویکرد جدید برای عیب یابی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از امواج مکانیکی است که این روش بسیار ارزان تر و آسان تر از روش های دیگری است. که در حال حاضر مشغول به کار هستند. این خطوط معمولا در شرایط محیطی سخت و دور از دسترس و در مسافت های طولانی قرار دارند و استفاده از سیستم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکاترونیک چکیده فارسی هدف از این پروژه معرفی یک رویکرد جدید برای عیب یابی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از امواج مکانیکی است که این روش بسیار ارزان تر و آسان تر از روش های دیگری است. که در حال حاضر مشغول به کار هستند. این خطوط معمولا در شرایط محیطی سخت و دور از دسترس و در مسافت های طولانی قرار دارند و استفاده از سیستم ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی چکیده در این پایان‌نامه، در زمینه فناوری خلأ، اهمیت، کاربرد و نقش این فناوری در صنعت و پیشبرد تحقیقات علمی، اصطلاحات فنی مرتبط با این فناوری، انواع پمپ‌های خلأ، کاربردها، مزیت و معایب هر یک از پمپ‌های خلأ، اهمیت مطالعه پمپ توربومولکولی محوری و کارهای انجام شده در این زمینه، مطالبی ارائه شده است. تمرکز عمده بر روش‌های شبیه‌سازی جریان ...

پايان نامه براي دريافت درجه­ي کارشناسي ارشد  « M.Sc» گرايش: راه و ترابري   زمستان  1393 چکيده آناليز ترافيک يک جزء ضروري و پيچيده­ سيستم هاي حمل­

ثبت سفارش