پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت

word 595 KB 32722 157
1392 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

  چکیده:

  پژوهش حاضر تلاشی برای تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی (Spirituality)) در سینماست. در این مسیر ابتدا به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا و هم چنین کارگردان‏های خاصی که دغدغه معنویت‏گرایی در فیلم‏هایشان اهمیت داشته، نگاهی اجمالی شده است. سپس به بیان شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرایی و فیلم از منظر دین‏گرایان پرداخته شده و در ادامه نیز انواع رویکردهای تحلیل فیلم به عنوان روش‏های تحلیلی موجود مطرح شده است. روش و رویکرد تحلیلی این پژوهش بر ارزیابی فرم و قالب ارائه روایت داستانی در فیلم از نگاه نئوفرمالیست‏ها (پست‏فرمالیست‏‏ها) تکیه دارد. بنابراین در گام بعد نگرش نئوفرمالیستی در سینما و چگونگی کاربرد نظریه آن‏ها در فیلم تبیین شده و به نسبت فرم و محتوا در فیلم پرداخته شده است. در این رویکرد از آن جهت که فرم به نوعی محتوا را می‏آفریند؛ نزدیک به دیدگاه سنت گرایان در مورد نماد و صورت اثر هنری است که آن را جلوه ای از امر متعالی و قدسی می‏دانند. به تعبیر دیگر فرمی که محتوایی معنویت‏گرایانه را با خود دارد همان صورت هنر معنوی در نگاه اهل سنت است. این دیدگاه تبیین می‏کند که تجربه فرم فیلم در تعامل با تماشاگر تبدیل به یک تجربه معنوی - آیینی می‏شود. این رویکرد با دیدگاه اصحاب مکتب دریافت آلمان برای تبیین نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم تکمیل می‏شود. در این نگرش معتقدند که معنا و حس معنوی برآمده از فرم با مشارکت فعال تماشاگر و از طریق تجربه او، شکل می‏گیرد. درادامه به تبیین فرم فیلم پرداخته شده است. در این تبیین مواردی چون اصول فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل، اصول ساختار روایی در فیلم داستانی و عناصری چون میزانسن، قاب بندی و فیلمبرداری، تدوین، صدای فیلم و سبک کارگردانی بیان شده است. در پایان نیز به تحلیل چهار فیلم از فرانک دارابانت کارگردان صاحب نام آمریکایی مجاری تبار پرداخته شده است.

  واژگان کلیدی: حس معنوی – استعلایی، (Spirituality)، مضمون معنوی، فرم، نئوفرمالیسم، فرانک دارابانت.

   

  1-1-مقدمه

  هنر همواره بیانگر شکلی از اشتیاق آدمی برای جاودانگی است. به بیان امروزی مشتاق بودن یعنی هیجان زده‏ بودن برای چیزی. غلیان احساسات و شور و احساس برای درک، دریافت یا حس کردن امری را اشتیاق می‏نامند، جالب آنکه «مشتاق بودن» - (enthusiasm)- از دو لغت یونانی en  و  Theosگرفته شده است و به معنای ((in God «خدایی» است. این خدا گونه بودن و نسبت اشتیاق با امری خدایی همان حس کشش معنوی است که در هنر باعث ماندگاری، جاودانگی و ایجاد حسی متفاوت در مخاطب می‏گردد. این مشارکت مخاطب که در فضایی آکنده از اشتیاق و معنویت صورت می‏گیرد برای انسان تبدیل به تجربه ای معنوی شده و به زندگی انسان معنا و جهتی الهی می‏بخشد.

  با چنین رویکردی می‏توان تمامی امور زندگی و فضای خلاقیت هنری را به اموری معنوی و قدسی پیوند زد. از این رو می‏توان گفت فیلم‏ها خود به خود دارای معنویتی درونی هستند که آدمی را برای تأمل و جست و جوی ناخودآگاه فردیشان(و چه بسا جمعی) تحریک و تهییج می‏کند.

  از سوی دیگر هنر قصه گویی در فیلم الهام گرفته از هنر قصه گویی بزرگان دینی و کتب آسمانی است. با تأملی گذرا در کتب آسمانی و الهی می‏توان دریافت که همواره برای مخاطبان عام (و چه بسا فرهیخته) از زبانی هنرمندانه و با پرداختی داستان وار برای انتقال مفاهیم معنوی استفاده شده است، فیلم نیز چنین شیوه ای را برای انتقال مفاهیم و معنای خود به مخاطب برگزیده است. از این رو یکی از هیجان انگیزترین مجاری ارتباطی که از طریق آن می‏توان آدمی را با مضامین معنوی پیوند داده و آشنا کرد استفاده از سینما و قصه گویی با تصاویر یک فیلم است.

  دیدگاه برخی مؤمنین و معنویت‏گرایان نیز بر آن است که زندگی انسان محل الهامِ علائم ربانی و معنوی است. به تعبیر دیگر خداوند از طریق نشانه‏هایی در زندگی آدمی به وی الهام نموده و پیام هایی را برای انسان ارسال می‏نماید و یکی از این نشانه‏ها و محل های علامت گذاری شده در زندگی انسان در دنیای امروز فیلم و سینما است. از این رو برخی نظریه پردازان معتقدند فیلم‏ها نیز به صورت ناخودآگاه نشانه‏هایی از معنویت را در خود دارند، چه فیلم ساز خواسته باشد چنین مفهومی را منتقل کند چه در ناخودآگاه و فرم خاص ارائه اثرش پنهان شده باشد.

  از سوی دیگر زندگی در دنیای امروز انسان را در کشاکش سهمگینی با مسائل معنوی و ماورائی قرار داده است که در گذشته وجود نداشته است، زندگی سنتی دیروز به دلیل عدم وجود تکنولوژی و رسانه‏ها فرصتی برای تأمل در طبیعت، هستی، معرفت و نگرش به درون آدمی برای وی فراهم می‏کرد. اما ارتباطات و رسانه‏های امروز (رسانه‏های تصویری چون سینما، تلویزیون و...) نه تنها چنین فرصتی را از وی دریغ می‏کنند، بلکه جنس نیازها و نگرش های آدمی را از مسائل درون گرایانه و معنوی دور می‏کنند. رسانه‏ها (رسانه‏های تصویری چون سینما، تلویزیون و...) امروزه به فرهنگ جمعی مفروضی برای جامعه بدل شده اند که اصلی ترین وظیفه آن تعریف زندگی است. برخی از نظریه پردازان معتقدند امروزه تربیت و پرورش خویشتن مذهبی و نگاه معنویت‏گرایانه نیز در زندگی انسان به مدد رسانه‏ها شکل می‏گیرد. به تعبیر دیگر امروزه کنش دینی فرد در تعامل و برداشت از رسانه‏هایی بدست می‏آید که در زندگی با آن‏ها درگیر است. چه بسا ساختار هویت فردی وی در تعامل با سینما و رسانه‏های تصویری امروز شکل می‏گیرد.

  در پژوهشی دانشگاهی در آمریکا در سال 2002 به دست آمد که به طور معمول دانشجویان یک دانشگاه در یک ماه درسی هشت تا ده فیلم می‏بینند و در این تحقیق دانشجویانی وجود داشتند که تا55 فیلم در یک ماه را مشاهده می‏کردند (بیشتر این دانشجویان تمایل داشتند که این فیلم‏ها را در سینما تماشا کنند) همین پژوهش نشان می‏دهد در سال 2002 آمریکایی ها بابت بلیط سینما بیشتر از 4/9 بیلیارد دلار هزینه کرده اند. به این آمار باید اضافه کرد که فروش دی وی دی در همان سال به 7/8 بیلیارد دلار و کاست وی اچ اس 4/3 بیلیارد دلار رسیده است.[1]

   آمار بدست آمده در این پژوهش –که با نسبت ها و درصدهای متفاوت در مورد جوانان و دانشجویان کشورهای دیگر قابل رد گیری و بررسی است- نشان می‏دهد که سیل بنیان کن توجه مخاطبان به سینما و فیلم (و البته رسانه‏های تصویری) روز به روز در حال افزایش است. این توجه نشان می‏دهد که یکی از ابزار های مهم برای فرهنگ سازی، هویت یابی و ایجاد تمرکز و معنویت در جوانان امروز رسانه سینما و فیلم است. از این رو سینما امروزه به صورت بخشی منظم از آموزش های فرهنگی و اجتماعی جوامع در آمده است.

  جذابیت سینما اگرچه امروزه در مواجهه و مقایسه با تلویزیون و رسانه‏های سهل الوصول امروزی کاهش یافته است، اما جوهره داستان گویی سینما و تکیه اش بر نیروی جذاب روایت داستان، همچنان تخیل و احساسات تماشاگر را به صورتی قدرتمند درگیر می‏کند. امروزه فیلم‏ها جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان هستند و گونه ای جدید از امکانات هویت یابی را برای وی فراهم می‏کنند.

  هم چنین داستان‏ها از تجربیات عادی زندگی برای هدایت انسان به قلمرو روحانی و معنوی استفاده می‏کنند. از این رو داستان فیلم نیز امکان ایجاد حسی معنوی، تجربه دینی و مکاشفه‏های معنوی را برای آدم های درگیر و گرفتار زندگی پیچیده و ماشین زده امروز فراهم می‏کند. درک حسی از بخشایش، دوستی، معرفت، احساس امید به زندگی، اعجاز و ایمان و هم چنین یافتن احساس ندامت از گناه، مجازات یا نقصان در اطاعت و مفاهیمی از این دست امروزه در روایت فیلم داستانی امکان پذیر است. بنابراین پرداختن به سینما و فیلم به عنوان یکی از مهم ترین جنبه‏های شکل‏گیری هویت معنوی و دینی در زندگی امروز اهمیتی دو چندان می‏یابد.

  از این رو پژوهشگران بسیار تلاش کرده اند تا از منظر های متفاوت به تعامل میان امور دینی (معنوی) و فیلم و تبیین چگونگی اثر گذاری سینما (فیلم) بر جامعه و دنیای پیرامون خود بپردازند. این پژوهش تلاش دارد تا به شیوه طرح مضامین معنوی و استعلایی و اثر گذاری فیلم داستانی بر مخاطب از طریق فرم و تکنیکی که در سینما بکار می‏رود؛ نگاهی بیاندازد. امید که این راهی باشد برای نزدیک شدن به الگویی کارآمد برای جهت دهی سینما و سینماگران به سمت معنویت و روشی باشد برای نقد و تحلیل معنوی فیلم‏های سینمایی.

   

   

   

   

  1-2-مسأله پژوهش:

  سوال اصلی:

  چگونه مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی)[2] به وسیله فرم و تکنیک در سینمای فرانک دارابانت (فیلم‏های او) به تصویر کشیده شده است؟

  سوالات فرعی:

  آیا تصویر کردن و انتقال این حس (حس معنوی – استعلایی) به مخاطب از فرم خاصی در سینما تبعیت می‏کند؟

  اگر ارائه چنین حسی (حس معنوی – استعلایی) و تصویر آن در سینما ممکن باشد، چگونه اتفاق می‏افتد؟ (تبیین چگونگی این امکان با تحلیل امکانات فرمال در سینمای فرانک دارابانت )

   

  1-3-فرضیه پژوهش

  امروزه علیرغم تلقی اصحاب دین و دین گرایان، سینما، رسانه و مؤلفه‏های دینی و معنوی روز به روز و بیشتر با هم مرتبط می‏شوند. بخش عمده آموزه‏های دینی و مضامین معنوی دوران معاصر، از طریق تصاویر و رسانه‏ها درک می‏شود. در این میان سینما یکی از مهمترین نقش ها را -در ارائه مضامین معنوی- در میان رسانه‏های صوتی- تصویری[3] ایفا می‏کند؛ چرا که سینما شیوه بیانش، برای ارائه مضامین معنوی و استعلایی، قصه گویی از ورای تصاویر است.

  از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به فیلم‏های سینمای روز جهان (بویژه سینمای هالیوود) در می‏یابیم که نمایش روز افزون معنویت در سینما، امروزه جزء جدایی ناپذیر سینمای عامه پسند جهانی است. همان طور که فرهنگ عامه در بررسی های جامعه شناسی به عنوان زمینه ای ارزشمند برای جستجوی رفتارها و المان های دینی، قابل تأمل است، سینما نیز به عنوان بخشی از فرهنگ عامه برای یافتن مؤلفه‏های دینی و استعلایی، حائز اهمیت است.

  از سوی دیگر در بررسی سینما به عنوان محملی برای تصویر کردن و انتقال مفاهیم معنوی به مخاطب و تماشاگر، چگونگی این انتقال و تصویر سازی، و تبیین روش و فرم های خاصی که یک فیلم ساز به کار می‏گیرد، اهمیت می‏یابد. در این بررسی مفهوم فرم و شکل در هنر سینما، مطابق نظریه نئوفرمالیست‏ها، همان اصول فرمی و تکنیکی است که حامل معنا و جزء جدایی ناپذیر آن به شمار می‏آید. هم چنین مطابق نظر سنت گرایان، صورت و فرم همان معنا و روح اثر است. بنا براین فرم سینمایی همانند نماد در انتقال مفاهیم معنوی و استعلایی عمل می‏کند. به عبارت دیگر نقش نماد ها در هنر دینی، همانند نقش صورت و فرم در اندیشه و هنر استعلایی(در این بررسی: سینما) است.

  با این نگرش کارکرد صحیح هنر استعلایی (در سینما) همانا متجلی نمودن جلوه امر متعالی و یا دست کم ایجاد حسی معنوی و استعلایی است. پس این مهم در سینما امکان تحقق دارد. از این رو برای فهم چگونگی عملکرد فرم و تصویر سازی در ارائه حسی معنوی – استعلایی به تحلیل و بررسی اجزای فرمال فیلم‏های "فرانک دارابانت" کارگردان آمریکایی می‏پردازیم که تصویر کردن مضامین معنوی و استعلایی جزو دغدغه‏ها و مؤلفه‏های سینمایی وی بشمار می‏رود.

   

   

   

  Abstract:

  The present study attempts to analyze and evaluate the formation of spiritual themes (spiritual sense - transcendental) in cinema. At the beginning, the process of emergence of spirituality – oriented cinema as well as specific directors in whose movies the concern for tendency towards spirituality is observed has been delved into.

  Then the interaction between the spirituality – orientation approach and film in the view of religiously- minded ones has been brought up, and eventually various current styles of analyzing the film has been posed. The approach of this study is based on evaluating the narrative styles in film in the view of post formalism.

  Thus following that, the researcher has made effort to illustrate the view of neo formalism in cinema and how this point of view is applied in film, style, and content. Since in this approach form somehow creates the content, it gets close to traditional view regarding the symbol of the piece of art that is known to be a manifestation of a transcendental reality.

  In other words, the form that rings with itself spirituality – oriented content is actually the same art form in traditional point of view. This view illustrates the point that the experience of film form in interaction with the audience changes into a kind of ritual, spiritual experience. This approach is completed with the view of the followers of school of reception (Wolfgang Iser) for illustrating the role of the reader to form the content.  In this view, it is believed that the spiritual content of the form is completed with active participation of the audience and through his/her experience. After that film form has been discussed.

  During this illustration, such items as the principle of the film form, the criteria for evaluation and analysis, the principle of narrative structure in film, and also such elements as mise-en-scene , framing, cinematography, editing, sound editing, and directing style have been presented.  At the end, the researcher has presented the critique of four films by Frank Darabont, the famous Hungarian – American director.

  Key words: form, spiritual content, spiritual sense, transcendental, neo formalism, Frank Darabont

 • فهرست:

   

  چکیده: ‌ج

  فهرست مطالب: ‌د

  1- فصل اول: کلیات.. 2

  1-1-      مقدمه.. 2

  1-2-      مسأله پژوهش: 6

  1-3-      فرضیه پژوهش.... 6

  1-4- پیشینه پژوهش..................................................................................................................................... 8

  1-5-      ادبیات پژوهش: مبانی و پیش فرض ها 12

  1-6 روش پژوهش: 19

  2- فصل دوم: معنویت و سینما 22

  2-1-      نگاهی به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا در تاریخ سینما 22

  2-2-      کارگردان‏های خاص و دغدغه معنویت‏گرایی.. 34

  2-3- دیدگاه‏ها‏‏ و رویکردها........................................................................................................................... 42

  2-3-1- دیدگاه‏ها‏‏ 42

  2-3-2- شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرا و فیلم.. 48

  2-4- رویکردهای تحلیل و نقد فیلم در سینما 68

  3- فصل سوم: فرم فیلم و انتقال معنا 80

  3-1-      نگرش نئوفرمالیستی و فیلم.. 80

  3-1-1- فرمالیسم/ نئوفرمالیسم و نگره فیلم.. 80

  3-1-2- کارکردهای اجتماعی فیلم و ظهور نئوفرمالیسم.. 84

  3-1-3- نگرش فرمالیستی/نئوفرمالیستی فیلم: شکل‏گیری نظریه.. 86

  3-2-      نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم. 89

  3-3-      کاربرد و ویژگی های رویکرد نئوفرمالیسم (پست فرمالیسم) در سینما 93

  3-3-1- فرم و محتوا در نگرش نئوفرمالیست‏ها 99

  3-3-2- فرم و نسبت آن با صورت هنری در نگاه سنت گرایان. 101

  3-4-      فرم زیبایی شناختی فیلم.. 108

  3-4-1- انتظارات فرمال تماشاگر از فیلم.. 110

  3-4-2- قراردادهای فرمال و تجربه تماشاگر. 111

  3-4-3- برداشت معنا از فرم فیلم.. 112

  3-4-4- فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل.. 116

  3-5-      اصول فرم فیلم.. 117

  3-6-      اصول ساختار روایت در فیلم داستانی.. 120

  3-7-      تکنیک در فیلم داستانی.. 129

  3-7-1-         میزانسن.. 129

  3-7-2-         فیلمبرداری و قاب بندی.. 131

  3-7-3-         تدوین و چسباندن نماها 133

  3-7-4-         صدای فیلم.. 135

  3-8-      ژانر و سبک در فیلم داستانی.. 136

  4- فصل چهارم: تحلیل فیلم‏های نمونه معنویت‏گرا:مورد پژوهی سینمای فرانک دارابانت... 140

  4-1- سینمای معنویت‏گرای فرانک دارابانت... 140

  4-1-1- معرفی کارگردان: 140

  4-2- فیلم اول: رستگاری در شاوشنک The shawshank redemption.. 143

  4-2-1- تحلیل اصول فرمال فیلم.. 147

  4-3- فیلم دوم: مسیر سبز The Green Mile.. 157

  4-3-1- تحلیل اصول فرمال فیلم.. 162

  4-4- فیلم سوم: مجستیک The majestic.. 171

  4-4-1- تحلیل اصول فرمال فیلم.. 174

  4-5- فیلم چهارم: مه The Mist 183

  4-5-1- تحلیل اصول فرمال فیلم.. 187

  4-6- تحلیل کلی سبک و ویژگی های فرمال آثار سینمایی فرانک دارابانت... 197

  5- فصل پنجم: نتیجه گیری.. 210

  6- منابع: 213

   

  منبع:

  3- 

  آبرامسون، رونالد، «ساختار و معنا در سینما»، فصلنامه فارابی، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، دوره سوم شمار دوم، بهار 70.

  آشینبرگر، آمبروس ودیگران، نشانه‏های معنوی در سینما، ترجمه فرهاد ساسانی و دیگران، چاپ اول، تهران سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری 1380.

  آیشنبرگر، آمبروس، «رویکرد های نقد فیلم دینی»، نشانه های معنوی در سینما ، ترجمه فرهاد ساسانی، 1380، ص 19 تا 42 .

  ارجمند، مهدی، «انتقال بصری اندیشه و راز»، فصلنامه فارابی، دوره سوم شماره دوم، ص 6-11، بهار 70.

  ارجمند، مهدی، «انتقال بصری اندیشه و راز»، فصلنامه فارابی، دوره سوم شماره سوم، ص 120-127، تابستان 70.

  ارجمند، مهدی، «سینما و متافیزیک»، فصلنامه فارابی، شماره 32، بهار 78، ص412 تا 428.

  استم، رابرت، مقدمه ای بر نظریه فیلم، گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، چاپ دوم، تهران حوزه هنری سوره مهر، 1389.

  استوت، دانیل آ، برگزیده دانشنامه دین، ارتباطات و رسانه، به کوشش سید حمید رضا قادری، چاپ اول، قم مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‏ها، دفتر عقل 1388.

  استون، برایان پی، مفاهیم مذهبی و کلامی درسینما، ترجمه امید نیک فرجام، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی، زمستان 1383.

  اف دیک، برنارد، آناتومی فیلم، ترجمه حمید رضا احمدی لاری، چاپ اول، نشر ساقی

  امون، ژاک و میشل ماری، تحلیل فیلم، ترجمه علی هاشمی، چاپ اول، مشهد انتشارات سیاه سفید 1385.

  اوحدی ، مسعود ، روایت فیلمیک: مبانی درک داستان سینمایی، فصلنامه هنر ، ش 82، ص 186 تا 218.

  اوحدی، مسعود، «رهیافت های اخلاقی در سینمای کلاسیک»، فصلنامه هنر، شماره 32  ،ص462 تا 467.

  اوحدی، مسعود، «سیری در نگره‏ها و مکاتب نگره ساز سینما»، فصلنامه هنر، شماره شصت، ص 186 -213.

  ایگلتون، تری، پیش در آمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، ویراست دوم، تهران نشر مرکز، 1380.

  ایندیک، ویلیام، سینما و روح بشر،ترجمه ابولحسن علوی طباطبایی، چاپ اول، تهران دانژه پاییز 1388.

  بارسوتی، کاترین ام، رابرت کی جانستین، جست و جوی نگره‏های دینی درسینما، ترجمه مهناز باقری، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1385.

  براهیمی، منصور، «درباره سینمای دینی»، ماهنامه تخصصی خانه هنر و اندیشه، اردیبهشت ماه 86،ص 62-75.

  برد، مایکل، «فیلم درمقام تجلی قدسی»، فصلنامه فارابی، ترجمه محمد شهبا، دوره پنجم، شماره چهارم، پاییز 1372، ص 4 تا 25.

  بردول، دیوید و کریستین تامپسن‏، هنر سینما، ترجمه فتاح محمدی، چاپ دوم، تهران نشر مرکز 1382.

  بردول، دیوید، «نگره فیلم»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، ترجمه علی عامری مهابادی، شماره 30، دی ماه 1387.

  بردول، دیوید، روایت در فیلم داستانی، علا الدین طباطبایی، جلد اول، چاپ دوم،  تهران،  بنیاد سینمایی فارابی، 1375.

  تاجدینی، علی، «ماهیت سینما»، ماهنامه نقد سینما، پاییز 78، شماره هجدهم، ص 7-18.

  جانستن، رابرت کی، معنویت در فیلم، ترجمه فتاح محمدی، چاپ اول،تهران، بنیاد سینمایی فارابی،1383.

  جسپر، دیوید، «در باب نظام مند کردن امر غیر نظام مند : واکنش»، کاوش در الهیات و سینما، ترجمه : امید نیک فرجام، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1384، ص 295 تا 304.  

  دانکین دین ، «فیلم»، برگزیده دانشنامه دین ارتباطات و رسانه، نیما ملک محمدی، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‏ها 1388 ص 231 تا 249.

  دبیرخانه جشنواره فیلم‏های کوتاه دینی رویش ، مجموعه مقالات سینمای دینی از منظری دیگر (هفتمین جشنواره فیلم‏های کوتاه دینی رویش)، سازمان توسعه سینمایی سوره .

  دهقان، محمد صادق و رقیه چاووشی، راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلم نامه، چاپ اول، قم مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 1390.

  رحیمی بندر آبادی، ابراهیم، ماوراء الطبیعه در هنر و فیلم، چاپ اول، قم انتشارات دفتر عقل 1387.

  رحیمیان، بهزاد، راهنمای فیلم روزنه: گزیده سینمای جهان 2000 تا 2021، ج اول، چاپ اول، تهران ، روزنه کار ،1392.

  رحیمیان، بهزاد، راهنمای فیلم روزنه: گزیده سینمای جهان1895 تا 2000، ج اول،چاپ اول، تهران ، روزنه کار ،1391.

  «روش نئوفرمالیستی در نقد فیلم»، فصل نامه سینمایی فارابی، شماره 31، زمستان 1377، ص 116.

  سایمون، استفن، الهامات معنوی در سینما، ترجمه شاپور عظیمی، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی زمستان 1383.

  سلدن، رآمان و پیتر ویدوسون، راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، چاپ سوم، تهران طرح نو 1384.

  شرایدر، بل، سبک استعلایی در سینما، ترجمه محمد گذر آبادی، چاپ اول، تهران انتشارات بنیاد سینمایی فارابی 1375.

  شهبا، محمد،  مقالات اولین و دومین هم اندیشی نقد هنر، انتشارات فرهنگستان هنر 1385.

  شوان، فریتیوف و دیگران، هنر و معنویت، ترجمه انشاء الله رحمتی، چاپ اول، تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران 1383.

  صداقت، محمد، «بحران اخلاقی در سینمای هالیوود»، فصلنامه فارابی، شماره 32، بهار 78، 429 تا 426.

  طاهری زاده، مهدی، قابلیت فیلم مستند برای انتقال مفاهیم دینی، چاپ اول، قم مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 1389.

  عادل، شهاب الدین، تحولات معاصر در مفهوم زمان سینمایی، اول ، تهران ، دانشگاه هنر ، 1389.

  عظیمی، شاپور، سایه‏های متحرک دین و فیلم به مثابه ی محصولات فرهنگی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1384.

  علوی مهیار نظریه‏های نقد ادبی معاصر، چاپ دوم، ، تهران، 1381.

  فرید، مهرداد و  رضا سالک، «ویژگی های سینمای دینی»، نشریه نقد سینما، پاییز 78، شماره هجدهم، ص 18-22.

  فرید، مهرداد و رضا سالک، «مفاد و موضوعات سینمای دینی»، نشریه نقد سینما، زمستان 78، شماره نوزدهم، ص119-121.

  کالکر، رابرت، فیلم، فرم و فرهنگ، ترجمه بابک تبرایی، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1384.

  کدیور، محسن و طیبه کرمی، «معنای سنت از دیدگاه سنت گرایان»، مقالات و بررسی ها دفتر 77 فلسفه، بهار و تابستان 84، ص 201 -223.

  کریستی، یان ، «فرمالیسم و نئوفرمالیسم»، رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم، ترجمه علی عامری مهابادی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1388، ص 121 تا 132.

  کوری، گریگوری، تصویر در ذهن، ترجمه محمد شهبا، چاپ اول، تهران نشر مهر نیوشا 1388.

  کوییک، اندرو، «پدیدار شناسی و فیلم»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، ترجمه روح الله عطایی، شماره 36، تیر ماه 1388، ص 48 تا 66.

  گالاخر، مایکل پل، «الهیات، تأویل و سینما»، نشانه های معنوی در سینما ، ترجمه: محمد کریمی، 1380 ، ص 95 تا 116.

  لیدن، جان،  «پژوهش های دینی و سینمای مردم پسند»، نقد سینما ، سودابه نبیئی، ش 19، زمستان 78 ، ص 113 تا 118.

  مارش، کلایو،سینما و مقصود، چالش فیلم با علوم الهی، ترجمه نگین نگهبان، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی بهمن 1385.

  مارش،کلایو و گی ارتیز، کاوش در الهیات و سینما، ترجمه امید نیک فرجام و دیگران، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1384.

  مشکوه، سید حمید، «فرمالیسم و نئوفرمالیسم»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، شماره 5، آذر ماه 1385، ص 66 تا 73 .

  معتمدی، احمدرضا، «سمبلیسم از نظر هگل و سنت گرایان»، فصلنامه قبسات، سال شانزدهم، تابستان 90، ص166 – 190.

  مکاریک، ایرنا ریما، دانش نامه نظریه‏های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ اول، تهران آگه، 1383.

  مورگان، ادوارد، «تصاویر، رسانه و آگاهی مذهبی»، فصلنامه فارابی، ترجمه مهدی ارجمند، شماره 32، ص 447 تا 462.

  موسوی گیلانی، سید رضی ، هنر و عرفان، دو زبان جهانی: با تکیه بر آرای سنت گرایان، فصلنامه دین و رسانه.

  موسوی گیلانی، سید رضی، جایگاه مراقبه و تمرکز در عرفان و هنر،رواق هنر و اندیشه، شماره 27، ماهنامه خانه هنر و اندیشه، سال هفتم، مهر 87،ص 58 –59

  موسوی گیلانی، سید رضی، در آمدی بر روش شناسی هنر اسلامی، چاپ اول، قم نشر ادیان و انتشارات مدرسه اسلامی هنر 1390.

  می، جان ر، «مقاله نظریه های معاصر درباره تفسیر فیلم دینی»،  نشانه های معنوی در سینما ، ترجمه فرهاد ساسانی ،1380، ص 41 تا 78 .

  میتری، ژان، روان شناسی و زیبایی شناسی سینما، ترجمه شاپور عظیمی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1388.

  میلز، مارگاریت آر، دیده و ایده: جایگاه مذهب و ارزش ها در فیلم‏های سینمایی، ترجمه حسن بلخاری، چاپ اول، تهران بیناد سینمایی فارابی بهمن 1385.

  نصر، سید حسین ، معرفت و معنویت، ترجمه انشالله رحمتی ، تهران سهروردی ،1380، ص 155 -156

  هانسبرگ پیتر ، «امور مذهبی در فیلم: از شاه شاهان تا شاه ماهی گیر»، نشانه های معنوی در سینما، ترجمه مریم صابری پور نوری فام ، 1380، ص 152 تا 181 .

  هوور، استوارت، دین در عصر رسانه، ترجمه علی عامری مهابادی و...، چاپ اول، قم انتشارات دفتر عقل 1388.

  هیل، جان و پاملاچرچ گیبسن، رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم، ترجمه علی عامری مهابادی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1388.

  هیوارد، سوزان، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، چاپ اول، زنجان نشر هزاره سوم 1381.

  ویلسون، جرج، «روایت فیلم و معنای روایت»، فصلنامه فلسفی ادبی فرهنگی ارغنون، ترجمه بابک مظلومی، شماره 23، زمستان 82، ص231-252.

  یزدانجو، پیام، اکران اندیشه: فصل هایی در فلسفه سینما، چاپ اول، تهران نشر مرکز 1383.

   

  Marsh, Clive, Theology goes to the movies, first published, New York, Routledge, 2007.


موضوع پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, نمونه پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, جستجوی پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, فایل Word پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, دانلود پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, فایل PDF پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, تحقیق در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, مقاله در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, پروژه در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, پروپوزال در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, تز دکترا در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, پروژه درباره پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت, رساله دکترا در مورد پایان نامه صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی- استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش زمستان 93 چکيده: اين پژوهش به ‌منظور تحليل محتواي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم و با هدف ارا

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش چکیده: این پژوهش به ‌منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم اخلاقی قرآن انجام گرفته است. در این مطالعه برای بررسی داده‌ها از روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، ...

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري اسفند 92 چکيده   با ­وجود اينکه در حال حاضر چند دهه از طراحي  و احداث  مجتمع هاي مسکوني مي&

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه معلمین متأهل زن و مرد شهر مشهد که در سال تحصیلی 93-92 در مقطع دبیرستان مشغول به تدریس بودند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش310 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش زنان و خانواده چکیده مقدمه شناختِ خانواده، درگیر شدن به امور مربوط به خانواده و بررسی ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اینکه به‌عنوانِ اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، ولی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. به‌طوری‌که شناختِ اهمیت، تأثیرها و کارکردهای آن، بسیار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل ...

پایان­نامه کارشناسی‌ ارشد رشته سینما مقدمه : واژه سینمای دینی خصوصا در این سه دهه اخیر واکنش ها و برداشت های متفاوتی را در ذهن اهالی هنر، سینماگرها، فیلمسازها، متفکران سینمایی و حتی مردم عادی جهان ایجاد کرده است تا جایی که با مروری بر کتب، نشریات، مقالات و انواع نوشته های سینمایی و غیر سینمایی درباره این مفهوم با انواع تعاریف متنوع روبرو می شویم که توسط انواع متفکران دینی، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد ،ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد ،حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزیه ...

ثبت سفارش