پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده

مشخص نشده 2 MB 26599 119
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی شیمی
قیمت قبل:۳۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ رشته کارشناسی

  رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش

  سال 1383

   

  روغنهاي روان كننده (Lubricating Oils) معدني كه منشاء آنها از نفت خام است، كالاهاي نسبتاً ارزاني هستند كه در موتورها و ماشين آلات صنعتي بسيار گرانقيمت مورد استفاده قرار مي گيرند و اثر مستقيم روي كارآئي و عمر اين دستگاهها دارند، لذا بايد براي ايجاد اطمينان در عملكرد صحيح ماشين‌آلات، كيفيت روغن‌هاي مصرفي كاملاً مناسب باشد. ولي متأسفانه بسيار ديده شده است كه به اين امر مهم، حتي توسط متخصصين فني نيز توجه كافي نمي‌شود و در كشور ما، خيلي كمتر از آنچه شايسته است، به كيفيت روغن و طريقه كنترل آن، بها داده شده است.

  هدف نگارنده اين است كه خوانندگان آن، ضمن آشنايي با توليد روغنهاي روان كننده به ابعاد گوناگون كيفيت روغنها، توجه بيشتري مبذول بفرمايند.

  تعاريف متعددي براي كيفيت يك كالا، بعمل آمده است، اما شايد جملة ساده زير مناسبترين تعريف باشد:

  «كيفيت يك محصول، يعني مناسب بودن آن براي كار برد مورد نظر» يا به زبان انگليسي:

  Quality Is Fitness For Purpose

  مصداق اين تعريف بخوبي در تجربة آن شخص متجلي است كه گفته بود:

  «دريافته ام كه بهترين كره، بدترين روغن براي ساعت من است». در اين مثال، ديده مي شود كه چطور دو صفت متضاد بهترين و بدترين، به كيفيت يك كالا، در رابطه و با توجه به كاربردهاي خاص آن كالا، قابل اطلاق گشته است.

  كنترل كيفيت، امروزه يك مفهوم ارزشمند و دانشي بسيار پيشرفته است. برخلاف تصور بسياري از مردم، كه از كنترل كيفيت، برداشتني محدود و در حد بازرسي يا Inspection (كه بخشي از كنترل كيفيت است)، دارند، اين اصطلاح مفهومي وسيع و عميق را در بر دارد. كيفيت، در واقع، مجموعه اي از فعاليتهائي است كه يك كالا را از نقطه شروع تقاضاي آن در بازار، در مرحلة طراحي و توليد و عرضة آن به بازار، تا عكس العملهاي مصرف كنندگان و اثرات آن بر طراحي مجدد و نحوة توليد محصول، دربرمي‌گيرد.

  اما هميشه اين طور نيست و مصرف كنندة اصلي قادر نمي‌باشد كه كيفيت كالا را مستقيماً تشخيص داده و ارزيابي كند. اين موضوع در مواردي صدق مي كند كه كارائي و كيفيت محصول، علاوه بر خواص فيزيكي، به صفات شيميائي آن، يعني به واكنشهاي شيميائي نيز مربوط مي شود. واكنشهاي شيميائي عموماً با سرعت كم و به طور كند انجام مي پذيرند و لذا تشخيص آثار آنها هميشه در كوتاه مدت امكان پذير نمي باشد. به علاوه ممكن است كه آثار فعاليتهاي شيميائي با دخالت عوامل ديگري همراه گردد و باعث شود كه تشخيص دليل پديده هاي حاصله، بسيار پيچيده گردد. مثلاً وقتي يك حشره كش مورد استفاده قرار مي گيرد، بعضي از خواص آن كه از بين بردن حشرات است، قابل مشاهده است، ولي اثرات احتمالي مزمني كه ممكن است بر نسوج بدن داشته باشد، به اين سادگي ها براي مصرف كننده، قابل تشخيص نمي باشد. با همة اينها، كيفيت مواد شيميائي را نيز مي توان ولو به كمك آزمايشگاه، پيش بيني نمود. اگر ماده اي شيميائي براي بشر شناخته شده باشد، با تعيين خواص فيزيكي و تجزية عنصري و تعيين ساختمان شيميائي آن، هر بار مي توان آن را بازشناخت و كارائي و كيفيت آن را معين نمود. اگر ماده اي، مخلوطي از چند تركيب شيميائي خالص شناخته شده باشد، باز مي توان با تجزية عنصري و روشهاي ديگر، نسبت اين تركيبات در مخلوط را تعيين و خواص مخلوط را پيش‌بيني كرد.

  فرآورده هاي نفتي، از نقطه نظر رابطة خواص فيزيكي و شيميائي با كارآئي عملي، پيچيده ترين وضعيت را دارند. مي دانيم كه نوع و نسبت تركيبات مختلفي كه در نفتهاي خام نقاط مختلف دنيا، يك كشور و يا يك منطقه وجود دارد، بسيار متغير است. حتي در يك چاه نفت بخصوص، در عمق هاي مختلف، انواع و درصد مواد شيميائي متفاوتي در نفت خام وجود دارد. روغنهاي روان كنندة نفتي نيز به همين دليل، شامل انواع گوناگوني از هيدروكربنها و مشتقات آنها هستند، بخصوص كه اجزاء روغنهاي روان كننده، عموماً از مولكولهاي بسيار بزرگ (C15 تا C30)، تشكيل شده اند. خوانندگان محترم، از شيمي آلي بياد دارند كه با بالا رفتن تعداد كربنها در مولكولهاي هيدروكربنها، تعداد ايزومرهاي آنها به سرعت افزايش مي‌يابد. مثلاً هيدروكربن سير شدة 20 كربنه به نام ايكوزان Eicosane، از لحاظ تئوري، مي تواند 366319 ايزومر مختلف داشته باشد. از اين ارقام مي توان دريافت كه تركيب و ساختمان شيميائي روغنهاي روان كننده چقدر متغير و پيچيده است. بديهي است كه جدا كردن هر يك از تركيبات شيميائي روغن و تعيين خواص آنها، به سادگي، امكان پذير نمي‌باشد. به همين دليل، براي چنين فرآورده‌اي، چيزي به مفهوم كلاسيك خواص شيميائي قابل تعريف نيست و در واقع آنچه كه تحت اين عناوين بيان مي شود، ميانگيني از خواص تك تك اجزاء روغن است و چون نسبت و نوع اين اجزاء در روغنهاي مختلف تغيير مي كند، خواص فيزيكي و شيميائي روغنها نيز ثابت نمي‌باشد.

  علاوه بر مطالبي كه ذكر آنها گذشت، روغنهاي روان كننده از يك لحاظ ديگر نيز بسيار پيچيده‌تر از ساير فرآورده هاي نفتي هستند. روغنهاي روان كننده در كاربردهاي متعددي كه دارند، بايد وظائف متنوعي را جامة عمل بپوشانند و براي اين منظور بايد خواص معيني را دارا باشند. آنچه كه از نفت خام تحت عنوان روغن حاصل شده و روغن پايه ناميده مي شود، فقط قادر است بعضي از وظائف ضروري روغنهاي موتور و ماشين آلات صنعتي را عملي نمايد و بقيه خواص لازم به وسيلة يك سري مواد شيميائي ويژه كه مواد افزودني (additives) ناميده مي‌شوند و به مقدار حدود متوسط 3 تا 10 درصد به روغنها اضافه مي شوند، به وجود مي آيند. اين مواد شيميائي نيز انواع بسيار متعدد و متنوعي دارند و نيز به نسبتهاي متغير به روغن ها افزوده مي‌گردند. لذا ملاحظه مي شود كه روغنهاي روان كننده از لحاظ ساختمان شيميائي، چه مجموعة پيچيده اي را تشكيل مي دهند.

  از همة صحبتهاي فوق نتيجه مي شود كه كيفيت روغهاي روان كننده را نمي توان مانند كالاهاي معمولي به كمك خواص فيزيكي، و يا مانند مواد شيميائي ديگر به وسيلة خواص فيزيكي و آناليز شيميائي، پيش بيني نمود. به عبارت ديگر بين خواص فيزيكي و شميائي (آناليز شيميائي) روغنها و كارآئي آنها در عمل، رابطة معين و ثابتي وجود ندارد. چه بسا ديده شده است كه دو روغن مختلف كه از لحاظ خواص فيزيكي و آناليز شيميائي (انواع و درصد عناصر) يكسان بوده اند، در عمل، دو نوع عملكرد (كيفيت و كارآئي) بسيار متفاوت (يكي قابل قبول و ديگري مردود) داشته اند.

  آنچه كه امروزه تحت نام روغن جهت روانكاري و يا كاربردهاي مخصوص ديگر همچون دستگاههاي هيدروليك، سيستم هاي حرارتي، عايق الكتريكي و يا برش فلزات به كار مي رود مي بايد داراي خصائص عديده‌اي باشد.

  مشخصه هاي عمومي كه هر روغني بايد داشته باشد همان مشخصه‌هاي اصلي است كه از ابتدا مد نظر بوده، مثلاً اصطكاك قطعات را به منظور حركت دو قطعه كاهش دهد و يا اينكه حرارت حاصل دو سيستم كه به طرق مختلف بوجود مي آيد تحمل و به نوعي برطرف نمايد و يا اينكه به نحوي آب بندي ايجاد كند كه از نفوذ ذرات خارجي جلوگيري نموده و يا برعكس ذرات ديگري كه از سائيدگي حاصل مي شود از محل مشترك دو قطعه برداشته و از محيط عمل خارج نمايد.

  وليكن تعدادي از مشخصه ها خيلي اختصاصي است و بستگي به نوع عملكرد آن دارد مثلاً روغنهائي كه در تراشكاري بكار مي رود بايد با آب بخوبي مخلوط شده و از اكسيد شدن قطعات بسيار داغ فلزي در مجاورت هوا و آب جلوگيري به عمل آورده و ضمناً عمر تيغه برش را بهبود بخشد و تعدادي مشخصه ديگر كه بعداً تشريح خواهد شد.

  به منظور ساخت يك روغن كه بتواند كليه مشخصات لازم را برحسب عملكرد داشته باشد دو ماده اصلي به نام روغن پايه و مواد افزودني را با يكديگر مخلوط مي‌نمائيم.

  روغن پايه ماده اي است نفتي و يا سنتتيك Synthetic (مصنوعي) كه در حدود 95-90 درصد روغن را برحسب نوع روغن تمام شده تشكيل مي دهد (در بعضي موارد از اين مقدار كمتر است) و مي توان نيازهاي يك روغن را تا حدودي بر حسب آن عملكرد برطرف نمايد.

  ركن اساسي هر روغن تمام شده ماده اي به نام روغن پايه است و بعد از مخلوط شدن با مواد ديگر تبديل به روغن محصول مي گردد.

  براي تهيه اين ماده در حال حاضر سه راه وجود دارد كه عبارت است از استفاده از برش مواد نفتي، تصفيه روغنهاي مصرف شده و تهيه مصنوعي آنها.

  مواد افزودني تعدادي مواد شيميائي با تركيبات مخصوص است كه افزودن آنها به مقدار معين به روغن پايه خواص روغن را ترميم و تصحيح نموده و علاوه بر آن تعدادي مشخصه مخصوص كه در روغن پايه وجود ندارد و يا ضعيف مي باشد به مجموع روغن مي دهد.

  - انواع روان كننده:

  كوشش بشر براي دريافت روان كننده هاي مؤثر سابقه اي ديرينه به قدمت تاريخ نوشته دارد. بسياري از مواد در طول زمان براي اين منظور مورد امتحان قرار گرفته و سپس مطرود و با مواد بهتري جانشين شده‌اند، اما بعضي از روان كننده هاي مورد استفاده تا به امروز به طرز شگفت آوري اصالتي قديمي دارند. مصريان در 1400 سال قبل از ميلاد مخلوطي از چربي حيواني و صابون آهكي را مي جوشاندند و به عنوان گريس بر چرخ ارابه ها به كار مي‌بردند.

  اما روان كننده هاي مورد مصرف در دنياي صنعتي امروز را مي توان از نظر حالت در چهار رده روان كننده هاي گازي، روان كننده هاي مايع، روان‌كننده هاي نيمه جامد و بالاخره روان كننده هاي جامد دسته بندي نمود.

  1-روان كننده هاي گازي به خصوص هوا براي روانكاري در كاربردهائي كه سرعت بسيار زياد و بار كم و ثبات شعاعي محور چرخش مورد نظر است يا شرايط غيرعادي درجه حرارت و يا وجود پرتوهاي هسته اي ايجاد كند مورد استفاده قرار مي گيرند.

  مثالهاي عملي كاربرد گاز و هوا به عنوان روان كننده، روانكاوي اولتراسانتريفيوژها، ماشين هاي ابزار سنگ زني دقيق با سرعت زياد، چرخ مته دندانپزشكي و گاز گردانهاي راكتورهاي اتمي است. امروزه تحقيقات وسيعي در زمينه استفاده از روان كننده هاي گازي و بخار مايعات براي موارد كاربردي از قبيل ماشين هاي ريسندگي پرسرعت، توربين گازي، موتور جت و ژيراسكوپ و غيره در جريان است.

  فهرست منابع:

  1-دكتر گيتي ابوالحمد (1381) مباني پالايش نفت، انتشارات دانشگاه تهران

  2-دكتر مرتضي خسروي (1376) شيمي نفت، انتشارات دانشگاه تهران

  3-دكتر ابوالحسن خاكزاد (1350) تكنولوژي پالايش نفت، انتشارات دانشگاه تهران

  4-جمعي از متخصصين نفت (1365) پالايش نفت، انتشارات انجمن نفت

  5-جمعي از نويسندگان (1367) مجموعه مقالات سمينار شناخت و كاربرد روغن هاي روانساز صنعتي، شركت پالايش روغن تهران

  6-جمعي از متخصصين (1368) روانكاري بلبرينگ، بخش تحقيقات و پژوهش شركت بلبرينگ ايران

  7- Nelson, W.L., (1958). Petrolioum Refinery Engineering,
  4th Edition. Ed. McGraw Hill.

  8-سايت اينترنتي شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران به نشاني اينترنتي WWW.ITAN.ir

  9- سايت اينترنتي        WWW.Parseek.com

  10- سايت اينترنتي      WWW.Begardim.com

  11- و ......


 • فصل اول
  مقدماتی راجع به روغنهای روان کننده، آزمایشات و کیفیت آنها
  انواع روان کننده ها
  موارد استفاده روغتهای روان کننده
  وظایف روغنهای روان کننده
  خواص ضروری روغنهای روان کننده
  ترکیبات روغنهای روان کننده معدنی
  آزمایشات مربوط به روغنهای روان کننده
  ارگانها و سازمانها و مؤسسات ذیربط در کیفیت روغنها
  طبقه بندی ها و استانداردهای روغن

  فصل دوم
  مواد افزودنی به روغنهای روان کننده
  منابع قلیائیت و اثرات آن در روغنها
  خواص و فرمولهای انواع ادتیوهای مصرفی در روغنها

  1- افزایش دهنده های اندیس ویسکوزیته
  2- معلق کننده ها
  3- پاک کننده ها
  4- بازدارنده های اکسیداسیون
  5- مواد افزودنی ضد زنگ زدگی
  6- مواد افزودنی ضد سائیدگی
  7- بهبود دهنده های اصطکاک
  8- پائین آورنده های نقطه ریزش
  9- بازدارنده های کف
  چگونگی کنترل روغنها ضمن کار
  بررسی علل اضمحلال مواد افزودنی
  تعاریف و اصطلاحات مرسوم در قلمرو کنترل کیفیت روغنها
  فهرست منابع


تحقیق در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, مقاله در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, پروپوزال در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, تز دکترا در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, پروژه درباره پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده, رساله دکترا در مورد پایان نامه تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1384 فصل اول   شناخت، طبقه ‌بندي و کاربرد روغن‌هاي روانساز     1-1) مقدمه واژه روغن از دو قسمت «

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. Sc.) گرایش: بالینی چکیده کم کاری تیروئید بیماری مزمنی است که می تواند باعث ایجاد افسردگی و مشکلات خواب در افراد شود لذا از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا بود. در این ...

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A ( گرایش:روانشناسی بالینی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان­ های فراشناختی فردی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار بود. بدین منظور، 40 نفر از نوجوانان بزه کار مراکز اصلاح و تربیت شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نظامدار در دو گروه تصادفی (گروه درمان فراشناختی و گروهِ کنترل) با حجم مساوی (20 نفر) ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی گرایش : مدیریت آموزشی [1]چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » چکیده هدف: توجه به حمایت اجتماعی و سلامت روانی و مهارتهای مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهشتعیین حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)می باشد. روش وابزار: جامعه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش داخلی جراحی ) چکیده: مقدمه: آسیب مغزی ناشی از ضربه (TBI) یکی از مهم ترین مسائل سلامت عمومی است که تاثیر اجتماعی بسیار قوی روی میزان ابتلا و مرگ و میر جمعیت دارد. از آنجایی که افراد مبتلا به TBI اغلب توانایی­های عملکردی خود را از دست می دهند و زندگی وابسته­ ای دارند در نتیجه این بیماران جهت مراقبت و حمایت به مراقبت­ ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: افسردگی یکی از رایج ترین اختلال های روانی به شمار می رود. تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه الگوهای غذایی با افسردگی در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران در سال 1392 بود. ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته پزشکی چکیده فارسی عنوان : مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393 مقدمه : یبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های ...

ثبت سفارش