پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

مشخص نشده 735 KB 29219 138
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات فارسی
قیمت قبل:۳۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده رساله

  کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به  پنج  بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :

  بخش اول

   

  مقایسه گلستان و بهارستان جامی

  فهرست عناوین بخش اول : انواع نثر         ( قرن چهارم تا قن نهم ه . ق )

   

  1- مقدمه :

  2- فصل اول                            1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول

                                                2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم

                                                3- ویژگی های نثر مرسل اول و دوم

   

  1- موزون مرسل

  2- موزون فنی

   

  3- فصل دوم                            1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات

                                                2- تقسیم بندی موزون به دو دسته

                                                3- ویژگی های نثر موزون مرسل

                                                4- ویژگی های نثر موزون فنی

                                                5- دیدگاه نثرنویسان درباره نثر موزون فنی

   

  4- فصل سوم                           1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات

                                                2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم

                                                3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی

                          

  5-  فصل چهارم                       1- نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات

                                                2- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری

                                                3- جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری

                         

  مقدمه

  در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های دیگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند  و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .

  هنگامی که ، متن زیبای گلستان سعدی ،رحمه الله علیه ، را می خوانیم گوش ما ، زیبایی                  دل انگیز نثر ، و عطر آن را با مشام دل ، احساس می کند . و مانند پرنده سبک بار ، می خواهد به ملکوت عروج پیدا کند .

   « با مدادان که خاطر باز آمدن ، بر رأی نشستن غالب آمد . دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضَیَمران فراهم آورده و آهنگ رجوع کرده . گفتم : گل بستان را چنان که دانی بقائی ؛ و عهد گلستان را وفائی نباشد و حکیمان گفته اند : هرچه نپاید ؛ دلبستگی را نشاید . گفتا : طریق چیست ؟ گفتم : برای نزهت ناظران و فُسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد . و گردش زمان ، عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند .

  به چه کار آیدت زگل طبقی ؟                                از گلستان من ببر ورقی

  گل همین پنج روز و شش باشد                               وین گلستان همیشه خوش باشد »

   ( یوسفی ، 1384 ،ص54 )    

  و یا حکمتی ، در بهارستان جامی می خوانیم التذاذ ادبی ، بسیاری از آن به ما دست می دهد . و اندیشه این بزرگان در ادب پارسی ، فرا راه ما می شود  و چراغی می شود تا ما را به سر منزل هدایت و خوشبختی برساند .

  « حکمت – هر نعمتی که به مرگ زوال بپذیرد ( آن را خردمند ) در حساب نعمت نگیرد . ( عمر اگرچه دراز بود ) چون مرگ روی نمود از آن درازی چه سود ؟ نوح هزار سال در جهان به سر برده است ، امروز پنج هزار سال است که مرده است . قدر ، نعمتی را بود که جاودانه باشد و از آفت زوال بر کرانه .

  قطعه :

  به نزد مرد دانا نعمت آنست                           کزو جانت بود جاوید و مسرور

  نه سیم و زر که چون گورت شود جای           بماند همچو سنگت بر سر گور »

  ( حاکمی ،1385،ص42 ) 

  بزرگترین گنجینه بشری ، در طول تاریخ هر کشور ( ادبیات ) آن کشور است که به صورت مکتوب  از گذشتگان ما ، به یادگار مانده است . انسانها ، یکی پس از دیگری می آیند و می روند .

  ولی ادبیات ، پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد . و هر گاه که روی به پستی و نزول می گذارد  روح تازه ای در آن دمیده می شود و تنه تنومند آن را از گزند حفظ می کند . به راستی راز جاودانه بودن ادبیات در چیست ؟ راز جاودانگی آن را باید در زبان آن ملت جستجو کرد . در طول حیات ادبی ، همگام و همصدا پیش می رود . مانند موجی خروشان است که در برابر طوفان های زمانه ، می ایستد و خم نمی شود . و در برابر حوادث روزگار ، سر تسلیم فرود نمی آورد و ادبیات را به سر منزل غایی ، که همان رسیدن به تعالی و شکوفایی است رهنمون می سازد .

  هنگامی که به ادبیات ایران ، این مرز و بوم کهن نیاکانمان ، نگاه می اندازیم به خود می بالیم ، که      در سرزمین فرهنگ و هنر زاده شده ایم .و در این سرزمین مقدس ، روح خود را تسلیم یگانه هستی   می کنیم .

  با بررسی انواع نثر ، در این بخش متوجه می شویم که : در بستر حوادث تاریخی ، و تغییر در بافت اجتماعی و سیاسی ، در هر برهه ای از زمان ، نثر فارسی راه تکامل و پیشرفت را سپری کرده است . و هر گاه حادثه ای رخ داده است ، درخت تنومند زبان فارسی ، قد خم نکرده است ؛ و در برابر طوفان حوادث ایستادگی کرده است . تا ما هم اکنون ، از ثمره آن سود ببریم .

  به همین دلیل در این بخش تکامل نثر فارسی را از ( قرن چهارم تا  قرن نهم ه . ق ) مورد            بررسی قرار می دهیم ، تا در ادامه مباحث متوجه شویم که سعدی ، شیرین سخن ، چه کمک شایانی به نثر پارسی کرده است . و در ادامه کار ، جامی ، نویسنده توانا و ماهر ، با روی آوردن به نثر        ساده ، چه کمک قابل توجهی به نویسندگان بعد از خود انجام داده است . تا در بخش های بعدی  راحت تر بتوانیم کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی را ، با دید علمی و مستند ، مورد نقد و بررسی قرار دهیم

  فصل اول                   1-  چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران اول

   

  « مرُسَل اسم مفعول از ارسال به معنی رها شده و آزاد است . یعنی نثر  بی تکلف و غیر مقیّد به صنایع ادبی و فنون تزئینی کلام . و آن معادل Prosa  یا proversa oratio  در لاتین ( prose انگلیسی ) است که به معنی نثر و سخن مستقیم و سر راست و آزاد است . به نثر مرسل ، نثر سبک خراسانی ( به اعتبار اینکه نخستین نویسندگان در خراسان بودند و به لهجه مادری خود می نوشتند ) و نثر بلعمی ( به اعتبار اینکه بلعمی ، جزو اولین و شاخص ترین نویسندگان این سبک است ) و نثر دوره اول هم میتوان گفت نثر مرسل به لحاظ تاریخی دو دوره سامانیان و غزنویان ( تغییراتی ) را دربر می گیرد . آغاز دوره   اول نیمه اول قرن چهارم هجری است ( سال 346 که شاهنامه ابومنصوری نوشته شد ) و پایان آن اواخر قرن پنجم است و بدین ترتیب مدت این دوره حدوداً 150 سال است . البته نثر مرسل در دوره های بعد هم تقلید می شد ، اما در آن به اعتبار هر دوره تغییراتی دیده می شود .»

  ( شمیسا ، 1377 ، صص 23-24 )

  « توجه و اقبالی که به زبان فارسی ، در عهد سامانیان شد . باعث شد که نثر پارسی ، مانند نظم ، رواج و رونقی بگیرد و کتاب های به زبان دری در انواع مطالب تالیف شود  و یا از تازی به پارسی درآید .      و تقریباً ، همان توجه و اقبالی را که پادشاهان و رجال قرن چهارم و اوایل قرن پنجم به شعر و شعرا داشتند . به نثر و نویسندگان ، علی الخصوص مورخان و مولفان کتب علمی و ادبی بذل می نمودند، و برای تالیف و تصنیف یا ترجمه کتب جوایزی اهدا می کردند »              ( صفا ، 1374 ، ص 136 )

  2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران دوم

  « سبک نثر سامانی در قرن پنجم و حتی ، قرن ششم هم تقلید می شد . البته در دوره غزنوی تغییراتی در نظام سیاسی و اجتماعی به وجود آمد که اندک اندک باعث تغییر تدریجی سبک شد . عمده ی این تغییرات اولاً روی کار آمدن عناصر ترک به جای سامانیان ایرانی نژاد بود ، لذا دیگر از آن تشویق و یا تایید ها در باب گسترش فرهنگ ایرانی و تدوین تاریخ پیش از اسلام خبری نبود . و ثانیاً به دلیل وابستگی غزنویان به دستگاه خلافت ( هرچند صوری ) نفوذ لغات عربی در فارسی بیشتر شد .

  با این همه به طور کلی می توان گفت : که سبک دوره سامانی و غزنوی به یک منوال است و تحول    فی الواقع بعد از 420 ه . که محمود ری و اصفهان را فتح کرد صورت می پذیرد . این حادثه به اختلاط مردم خراسان و عراق معروف است که بعداً به آن اشاره خواهد شد .»

  ( شمیسا ، 1374 ، ص 31 )

   

   

  3- ویژگی های نثر مرسل ، دوران اول و دوم

  « نثر این دوره ، کاملاً ساده و مبتنی بر طبیعت گفتار است . لغات عربی کم است . و ضرب المثل عربی اصلاً ندارد . آمیختن شعر و نثر به هم مرسوم نیست تا چه رسد به آوردن شعر عربی . استفاده از صنایع بدیعی و بیانی مرسوم نیست . جملات کوتاه و روشن اند . تکرار ، مخصوصاً تکرار فعل مرسوم است . سجع جز به ندرت – در خطبه کتاب – دیده نمی شود . از نظر فکری ، توصیفات بیشتر مربوط به بیرون است  تا درون و به اصطلاح نگاه ها آفاقی و عینی است ، نه انفسی و ذهنی .

  از نظر ادبی چنانچه اشاره شد  خبری از نکات بدیعی و بیانی نیست » ( صفا ، 1374 ،صص 136 -137 )

  مثال : « شیخ ابوسعید ، یک بار به طوس رسید مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند . شیخ اجابت کرد. بامداد در خانقاه ایستاد . تخت بنهادند و مردم می آمدند و می نشستند . چون شیخ بر تخت شد و مقریان قرآن برخواندند و مردم می آمد . چندان که کسی را جایی نماند . معرّف بر خاست و گفت : خدایش بیامرزد که هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید . » شیخ گفت : « هر چه ما خواستیم گفت و جمله ی پیغامبران بگفتند ، او بگفت : خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید . چون این کلمه بگفت ، از تخت فرود آمد و آن روز پیش از این نگفت » 

   ( اسرار التوحید ، ص 216 )

  از اوایل قرن ششم ، به علت حوادث تاریخی و تغییر در اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان ، نثر    مرسل ، جای خود را به نثر فنی می دهد . و نثر ساده و روان جای خود را به تن پوش لباس های فاخر وزن و قافیه همانند شعر می دهد . وظیفه خود را که همان انتقال تجارب به آیندگان است به فراموشی می سپارد . و اگر بزرگانی مانند : ( سعدی ) در قرن هفتم ظهور نمی کردند ، معلوم نبود که بر سر نثر فارسی ، چه آورده می شد .

   

  پایان نامه ی کارشناسی ارشد   

  رشته ی زبان و ادبیات فارسی

  بهمن 87

   

   

  فهرست منابع و مأخذ پایان نامه

  ابرقویی ، مقامات حمیدی ، دانشگاه اصفهان ، 1339 .

  انصاری ، خواجه عبدالله : رسائل تصحیح وحید دستگردی ، جلد 3 ، تهران ، فروغی 1349 .

  الهی قمشه ای ، حسین : قرآن ، چاپ نهم ، 1376 .

  بهار ، محمد تقی : سبک شناسی نثر ، جلد دوم ، چاپ نهم ، 1376 ، چاپخانه ورامین .

  ،     ،   ، جلد سوم ، چاپ پنجم ، 1385 ، انتشارات اطلاعات .

  جامی ، بهارستان ، تصحیح اسماعیل حاکمی ، چاپ پنجم ، 1385 ، انتشارات اطلاعات .

  خطیبی ، حسین : فن نثر در ادب پارسی ، چاپ دوم ، 1375 ، انتشارات زوّار .

  رامیار ، محمود: قرآن مجید و فهارس القرآن ، تهران ، امیر کبیر ، 1345 .

  سعدی ، گلستان ، تصحیح غلامحسین یوسفی ، چاپ هفتم 1374 ، انتشارات خوارزمی .

  شمیسا ، سیروس : سبک شناسی نثر ، چاپ دوم ، 1377 ، نشر میترا .

  صفا ، ذبیح الله : تاریخ ادبیات ایران ، جلد اول ، 1374 ، انتشارات ققنوس .

  ، ، جلد سوم ، 1374 ، انتشارات ققنوس .

  ، مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی ، چاپ سیزدهم ، 1368 ، انتشارات ققنوس.

  کشاورز ، کریم : هزار سال نثر فارسی ، سازمان کتاب های جیبی ، 5 جلد ، 1345 .

  گلبن ، محمد : بهار و ادب فارسی ، شرکت سهامی کتاب های جیبی ، 1371 .

  معین ، محمد : فرهنگ معین ، 6 جلد ، چاپ هیجدهم ، 1380 ، چاپ خانه سپهر .

  محمد بن منور ، اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ، به تصحیح ذبیح الله صفا ، تهران ، امیر کبیر ، 1348 .

  یا حقی ، محمد جعفر و ناصح محمد مهدی ، راهنمای نگارش و ویرایش مشهد ، آستان قدس رضوی ، 1363 .

  یوسفی ، غلامحسین : دیداری با اهل قلم ، جلد دوم ، چاپ دوم ، چاپخانه مهارت .

   

 • 1-

  2-

  بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم ه .ق ) ..... 13-26

  1-

  2-

                                                   2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ..................................... 15

                                            3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ............................................... 16

                                                  

  3-

  1- موزون مرسل

  2- موزون فنی

   

                                                   

                                           2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     

                                                        

                                           3- ویژگی های نثر موزون مرسل  ................................................. 18

                                           4- ویژگی های نثر موزون فنی ............................................... 18-19

                                           5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ............................ 19-20

   

   

  4-

                                          2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم .....................................23

                                          3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

   

  5- فصل چهارم

   

   

   

  بخش دوم :

   

   

  1- نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات .............................................. 25

  2- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری .......................................... 25

  3- جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری ............................................ 26

   

  مقامه چیست ؟ آیا گلستان نوعی مقامه است ؟ ............ 30-49

  مقایسه گلستان و مقامات حمیدی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1- مقدمه ......................................................................................................................................30

  2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  ..................................................................................... 31

                                 2- مقامات در معنی اصطلاحی  ..................................................................... 32

                                 3- ویژگی های مقامه ..............................................................................33-34

   

  3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  ...............................................................................35-37

                                  2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ......................................................38-40

                                  3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 

                                  4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   .....................................................41-42

   

  4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  .................................................................................43-44

                                  2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   ................................................44-45

                                  3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ..........................................46-49

   

   بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ....................... 53-70

   

   

  2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   ..................................................53-57

                                  2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   ..................................................58-60

   

   

  وجوه اشتراک ..61-65 

  وجوه افتراق .....66-70

   

   

   

  3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    

   

   

  بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ............ 73-103

  1- مقدمه    ..............................................................................................................................73

  2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   ................................73-74

  3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   .....................................................74-75

  4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان .......................... 76-84 

  به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  ................................85-91

   موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت ..............................92-95                                                               

                                                                               4- سلامت و سلامتی   ..............................96-98

                                                                               5- بخشش و بخشندگی  .........................99-101

                                                                               6- قناعت  ............................................102-103

   

  بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ........... 107-134

  1- مقدمه ................................................................................................................................... 107

   

  2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   ........................................108-114

                                                                         2- بار معنایی  .....................................................115

   

   

   

  3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  .........................................116-117

                                                                         4- بار معنایی  .....................................................118

   

   

   

  4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   ........................................119-120

                                                                         2- بار معنایی 

   

   

   

  5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  ...................................................121

                                                                       4- بار معنایی 

   

   

  6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  ............................................122-129

                                                                   2- بار معنایی 

                                                                   3- اشاره به آیه و حدیث ................................ 130-131

   

   

  7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  ............................................ 132-134

                                                                   2- بار معنایی 

                                                                   3- اشاره به آیه و حدیث 

  8- نتیجه گیری کلی از پایان نامه .........................................................................................136-137


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (A.M) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده اعتدال و میانه‌ روی یکی از اصول بنیادی در تفکر و فرهنگ اسلامی به شمار می‌آید. در آموزه‌های قرآنی امری پسندیده شمرده شده است؛ و در آثار شاعران و نویسندگان انعکاس یافته است. سعدی و مجد خوافی ازجمله کسانی هستند که به مشی اعتدالی توجه خاص نشان داده‌اند. مفهوم اعتدال به نحو بارزی در آثار سعدی و مجد خوافی ...

پایان نامه کارشناسی‌ ارشدرشته‌ زبان و ادبیات فارسی چکیده بررسی امثال و مثل نماهای یک شاعر یا نویسنده، بیانگر میزان نفوذ این شخص در جامعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی امثال و مثل‌نماهای گلستان و بوستان سعدی است. شناخت امثال و مثل نماهای برساخته‌ی سعدی در گلستان و بوستان، شناخت بهتر سعدی در بین عامّه‌ی مردم، کمک به درک بهتر استفاده‌ی هنری سعدی از امثال، و درک بهتر سروده‌های سعدی از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پند و اندرز یکی از موضوعات بسیار مهم شعری است. استفاده از این شیوه و ابزار در ادب پارسی و ادب جهانی سابقه ی دیرینه دارد. شاعران برای بیان پند و اندرز از شیوه های مختلفی می توانند استفاده کنند. سعدی از جمله شاعرانی است که در به کار گیری پند و اندرز در آثار خود، هنرمندی و ظرافتی خاص از خویش نشان داده ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی چکیده نورالدّین عبدالرّحمن جامی ( شاعر و عارف بزرگ قرن نهم هجری ) از سرامدان زبان و ادب فارسی است. وی درزمینۀ زبان و ادب فارسی و عربی دارای تألیفاتی به نظم و نثر است. در زمان جامی مباحث و مسائل کلامی در بین اندیشمندان رواج داشت و به سبب اهمیّت این علم در شناخت دین و دفاع از آراء و عقاید دینی هرکدام از آنان که دارای ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد (M-A) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده بی تردید افصح المتکلمین سعدی شیرازی یکی از ارکان مهم ادب فارسی بلکه از چهره های درخشان و کم نظیر ادب جهان بشمار می اید . او شخصیت جامع وبی همتایی است که در دو میدان نظم و نثر اثار ارزشمند وجاویدی از خود به یادگار گذاشته است ودر هر دو زمینه به ابداعات ونواوری های خوبی دست یافته است . سعدی در معماری زبان ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های ...

چکیده منظره­پردازی در قرن حاضر تعریف سنتی­اش را از دست داده و موجودیت آن به­عنوان یک ژانر منسجم و واحد زیر سوأل رفته است. مطالعات مرتبط با آن هم تبدیل به شاخه­ای بینارشته­ای شده و شناخت و بررسی آثار مربوطه نیازمند درک منابع بسیار متنوع در رشته­های متعدد دانش است. با توجه به فقدان منابع فارسی در این زمینه، اهمیت رو به رشد این ژانر و در نهایت نیاز شخصی نگارنده به مطالعه بیش­تر در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده آنچه در این مقال آمده و پیش روی شما فرهیختگان گرامی قرار دارد گوشه ای از عرفان ناب اسلامی است که اهل طریقت و بصیرت آن را در هفت شهر عشق و یا هفت اقلیم در ادبیات کُهن یافته و بر آن پرداخته اند. هر چند شرح و بیان وادی پر سوز و گداز عشق و بخصوص تامل و تفحصّ در احوال عارفان واصل و دل در گرو عشق نهاده ...

ثبت سفارش