پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

مشخص نشده 3 MB 29328 122
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۵,۸۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  (M.A)

  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

  زمستان 1391

  چکیده

  در تحقیق حاضر تأثیر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه محصولات جدید در شرکت های فرش شهر آران و بیدگل مورد برسی قرار گرفته است. بدین منظور با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تکنولوژی، بازاریابی، نوآوری، تیم توسعه محصول استخراج گردید و با توجه به مورد مطالعه که شرکت های فرش است، عامل    نرم افزار بوریا که تخصصی ترین و منحصر به فرد ترین  نرم افزار طراحی فرش است به عوامل مورد بررسی اضافه گردید. روش آماری مورد استفاده روش همبستگی و ابزار سنجش، پرسشنامه بوده که از مدیران    شرکت های فرش صورت گرفته است. نتایج تحقیق و تأیید فرضیه ها حاکی از این است که تمامی عوامل بر توسعه محصول جدید در شرکت های فرش آران و بیدگل تأثیر مثبت و بالایی دارند. از لحاظ میزان و رتبه تأثیر گذاری عامل تکنولوژی بالاترین رتبه و بیشترین میزان تأثیر را دارد. تیم توسعه محصول، بازاریابی و نرم افزاربوریا در رتبه های بعدی و نوآوری در آخرین رتبه قرار دارد.

   

  واژگان کلیدی: تکنولوژی، تیم توسعه محصول، بازاریابی، نوآوری، نرم افزار بوریا

   

   

  مقدمه

  محصولات جدید از ضروریات شرکت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به کار گرفته می‌شوند، از فناوری‌های پیشرفت استفاده می‌شود و درعین حال ممکن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های تولید کننده فرش انجام گرفته است. توجه به تغییر ذائقه وسلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابت و تکنولوژیک پیش می آید ، یک شرکت نمی تواند و نباید منحصرا به کالاهای تولیدی فعلی خود متکی باشد. مشتریان خواهان کالاهای جدید وکالاهای پیشرفته تر هستند و این همان چیزی است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جدید از ضروریات شرکتهای امروزی به شمار می روند . درحقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جدید، بخش مهمی ازهر تجارت است و فرصت های رشد و مزیت رقابتی را برای شرکت ها فراهم می کند متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های فرش انجام گرفته است. بدین منظور با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تکنولوژی، بازاریابی، نوآوری، تیم توسعه محصول استخراج گردید و با توجه به مورد مطالعه که شرکت های فرش است، عامل    نرم افزار بوریا که تخصصی ترین و منحصر به فرد ترین  نرم افزار طراحی فرش است به عوامل مورد بررسی اضافه گردید. . نتایج تحقیق و تأیید فرضیه ها حاکی از این است که تمامی عوامل بر توسعه محصول جدید در شرکت های فرش آران و بیدگل تأثیر مثبت و بالایی دارند. از لحاظ میزان و رتبه تأثیر گذاری عامل تکنولوژی بالاترین رتبه و بیشترین میزان تأثیر را دارد. تیم توسعه محصول، بازاریابی و نرم افزاربوریا در رتبه های بعدی و نوآوری در آخرین رتبه قرار دارد.

   فصل اول

  کلیات تحقیق 

  مقدمه

  محصولات جدید از ضروریات شرکت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید را در کارخانجات فرش ماشینی مورد بررسی قرار داده است.

   

  بیان مساله

  محصولات جدید از ضروریات شرکت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به کار گرفته می‌شوند، از فناوری‌های پیشرفت استفاده می‌شود و درعین حال ممکن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه می شود ( .(Surak, 1996;Hollingsworth, 1996, 1998; Hoban, 1998

  آنچه که امروزه در میان عوامل مهم در موفقیت محصولات جدید حائز اهمیت و تأکیدی بیشتر است، نقش عوامل سازمانی در موفقیت توسعه محصولات جدید می‌باشد. چه بسا سازمان‌هایی که به‌رغم سرمایه‌گذاری زیاد برای توسعه محصولات جدید، بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و جذب افراد متخصص به سختی شکست خورده‌اند. زیرا مشکل عمده این‌گونه سازمان‌ها، عدم شناسایی عوامل موثر در اداره فرایند توسعه محصولات بوده است (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006).

  لذا این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های فرش انجام میشود. در همین راستا مسئله اصلی این تحقیق بدین صورت بیان میشود: عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه شرکت های فرش کدامند؟

  توجه به توسعه محصول جدید – اصطلاحی که برای تشریح فرایندی بکار می رودکه از طریق آن یک محصول جدید ابداع می گردد- تا آنجا پیش رفته است که شرکتها به این مهم پی برده اند. اگرچه توسعه محصول جدید یک راهبرد اختیاری بلند مدت نیست، لذا انجام آن ضروری است و این امر ناشی از تغییرات بسیار سریع محیط خارجی در زمینه کوتاه تر کردن چرخه عمر محصول ، افزایش رقابت در بازارها و سرعت زیاد نوآوری و فن آوری است.می باشدماهیت توسعه محصول جدید یک مفهوم میان رشته ای است که از چند رشته برگرفته شده است. نویسندگان مدیریت و بازاریابی در زمینه توسعه محصول جدید از 2 واژه طراحی یا نوآوری و یا هردوی آن استفاده می کنند. انجام تحقیقات بسیار در این زمینه نشان دهنده اهمیت این حوزه از تحقیقات است.

  از دیدی وسیع تر توسعه محصول جدید عاملی مهم در توسعه ثروت اقتصادی یک کشور است.امانکته اینجاست که سطح اهمیت توسعه محصول جدید قابل قیاس با موفقیت  آن نبوده و خطر شکست در توسعه محصول جدید زیاداست. با وجود این امر و مشخص بودن نرخ های شکست محصول جدید، دانشمندان هشدار داده اند که درصد شکست محصولات جدید هنوز نگران کننده است. لذا بررسی عواملی که موجبات موفقیت توسعه محصول جدید را فراهم می سازد اهمیت زیادی پیدا می کند. در یک بررسی که در سال 1991 بر روی پروژه های توسعه محصول صورت گرفته نشان داده شده است که از هر یازده ایده و مفهوم نوآورانه تنها سه مورد توسعه یافته، مورد وارد بازار شده و در نهایت یک مورد موفق بوده است. (Francis, 2006; Winger and  Wall, 2006)از این روتلاشهای بسیاری صورت گرفته تا عوامل موفقیت و شکست اینگونه پروژه ها شناسایی گردند که از جمله این عوامل میتوان به عوامل سازمانی از جمله موقعیت بنگاه در بازار، استراتژی بنگاه، توانایی مالی بنگاه، نیروی انسانی کارآمد و تاکید مدیریت ارشد بر خلاقیت و نوآوری نام برد.متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته­اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال 1981 در مورد 700 شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال 1970، مقدار یک پنجم را نشان داده بود (Karakaya and Kobu, 1994; Henard and Szymanski, 2001)

  با توجه به موارد فوق، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید نیز نیازمند به کارگیری رویکردهای جدید مدیریتی است. رویکرد مسابقه راگبی که در آن سخت کوشی، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازی همزمان با سرعت رمز پیروزی است، از جمله رویکردهایی است که نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکتهایی هستند که چنین الگویی را به عنوان الگوی مرجع فرایندی توسعه محصولات جدید خود به کار گرفته اند. (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)

  عوامل کلیدی موفقیت زیر مجموعه عواملی هستند که کوپر(1999( آنها را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است: (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006)

  جهت گیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن؛
  تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛

  توجه به فعالیتهای قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
  تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود.
   ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛

  توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛

  اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید.

  در یک تقسیم بندی کلی عوامل تاثیر گذار سازمانی بر موفقیت محصول جدید به سه دسته معماری و ساختار، فرآیندها و فرهنگ سازمان تقسیم می شوند .هریک از ابعاد فوق در منابع مختلف دارای مفاهیم و تعابیر گوناگونی هستند

  در این تحقیق به دنبال این هستیم که عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدیدو میزان تاثیر هر یک از این عوامل  در شهرک صنعتی  آران وبیدگل را شناسایی و بررسی کنیم

   

  معرفی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید

  با توجه به مدل راهبردی کوپر1990)  Cooper,) در فرآیند توسعه محصل جدید که در قالب مدلی 6 مرحله‌ای، معرفی شده است کاتلر و آرمسترانگ ( Kotler& Amstrong,2001 ,) نیز در کتاب خود آن را به عنوان راهبرد NPD مرد تأکید قرار داده‌اند و از طرفی دیگر تدوین استراتژی  نقشه راه توسعه محصول در شرکت سایپا بر پایه مدل مذکور بوده، از این رو، اگر چه مدل‌های دیگری چون مدل 5 مرحله‌ای سادل و کلارک[1] (saddle&Cark, 1993, 19-23) یا مدل رینی[2] (Raine,2005) وجود داشته اند اما این مدل به عنوان مدلی پایه در این تحقیق لحاظ شده است.

   

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  با توجه به تغییر ذائقه وسلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابت و تکنولوژیک پیش می آید ، یک شرکت نمی تواند و نباید منحصرا به کالاهای تولیدی فعلی خود متکی باشد. مشتریان خواهان کالاهای جدید وکالاهای پیشرفته تر هستند و این همان چیزی است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جدید از ضروریات شرکتهای امروزی به شمار می روند . درحقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جدید، بخش مهمی ازهر تجارت است و فرصت های رشد و مزیت رقابتی را برای شرکت ها فراهم می کند متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال 1891 در مورد 777 شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال 1877 ، مقدار یک پنجم را نشان داده بود. با توجه به اهمیت و جایگاه توسعه محصولات جدید در سازمان و نیز کاربردی بودن آن و از همه مهمتر اعتقاد و توجه مدیران به افزایش استفاده از این رویکرد ، ضرورت چنین مبحثی احساس می شود. مشخص است که توسعه محصولات جدید به عنوان ابزار توسعه دانش جدید نتایجی را به سیستم تولید سازمانها نیز تزریق می نماید و همچنین منابع سازمانها را در جهت کارآمدی این ابزار برای افزایش بهره وری مجاب می نماید تا از طریق بررسی های دقیق، از آزمون وخطاهای بی مورد جلوگیری شود و منابع مالی صرف هزینه های بی مورد نگردد و سبب اتلاف وقت و هدر دادن نیروی انسانی و سایر منابع نشود. از طرفی ضمن تغییر گرایش و روند ، عملکرد شرکت به جهت انطباق سازمان با مشتری حرکت می نماید ، به کارآیی و انجام موفق وظایف و اختیارات کمک نموده و موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت می گردد. در عصر حاضر ،ارائه محصول جدید موفق ، مبنا و اساسی برای موفقیت شرکت است . توسعه محصول جدید ، در حقیقت آشکار کردن راهبرد شرکت و یکی از مهم ترین روشهایی است که شرکت ها راهبرد خود را عملی می کنند  (خمسه، سرافراز و سرافراز،1390 : 3-2 )

   

  اهداف و سؤالات تحقیق

  بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

  بررسی رابطه بین عامل تکنولوژی و موفقیت توسعه محصولات جدید جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات

  بررسی رابطه بین بازاریابی و موفقیت توسعه محصولات  جدید

  بررسی رابطه بین تجاری کردن و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

  بررسری رابطه بین تیم توسعه محصول و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

  بررسی رابطه بین ارتباطات سازمان و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

  جهت دستیابی به اهداف تحقیق،  دو پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می باشیم:

  عوامل مؤثر در توسعه محصولات جدید کدامند؟

  ترتیب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این عوامل چگونه است؟

   

  استفاده کنندگان از تحقیق

  گرچه این تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های زیادی باشد اما به نظر می رسد که بیشتر مورد استفاده گروه های زیر باشد:

  شرکتهای کوچک و متوسط که بدنبال توسعه محصولات جدید هستند.

  2-شرکت های فرش ماشینی که از نرم افزار هایی به جز بوریا استفاده می کنند

  محققانی که درباره توسعه محصولات جدید در زمینه هایی مرتبط با فرش استفاده می کنند به طور مثال در نساجی،پوشاک و .....

  4-شرکت هایی که در توسعه محصول جدید  شکست خورده اند

   

  فرضیه های تحقیق

  براساس مبانی نظری و پژوهش های انجام شده فرضیات ذیل برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:

  فرضیات حاضر طبق مدلی از کوپر (NPD) طراحی شده است:

  فرضیه اول : عامل تکنولوژی در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.

  فرضیه دوم : عامل بازاریابی در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.

  فرضیه سوم : عامل نوآوری در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.

  فرضیه چهارم : عامل تیم توسعه محصول در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.

  فرضیه پنجم: نرم افزار بوریا بر موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه شرکت های فرش ماشینی جدید موثراست.

   

  Abstract

  In present study ,we consider key factors on developing new products in carpet factories of  ARAN BIDGOL town. For this reason , we extract product developing team with regarded to study literature and background, technology factors ,marketting, innovation and with regarded to case study , which is carpet factories ,BORIA software factor which is most special and unique carpet design soft ware , added to underconsidering factors. The used statistical method of correlation methods and assessment tools was questionary which was given from carpet factories managers .results of researchs and confirming proposes show that all factors have a high and positive effect on developing new products in carpet factories of  ARAN  BIDGOL town . product developing team , narketting , and BORIA software are in next ranges and innovation is an last rang.

  Key words : technology, product developing team, marketting, innovation, BORIA softwar

  منابع و مأخذ:

  منابع فارسی

  ابراهیمی،  عبدالحمید() ،"سمینار توسعه محصولات جدید راهنمای بهبود عملکرد"، (قابل دسترس در: www.Civilica.com  ).

  اخباری، محسن(1386) ،" فرآیند توسعه محصولات جدید" ، مجله تدبیر شماره  184.

  امیری، فرزاد، و دیگران(1386)، " چرخه عمر توسعه محصول جدید در محیط تولید کلاس جهانی"، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه.

  بحرینی، محمد علی و شادنام، محمد رضا (1386)،" تجاری سازی فناوری، انتشارات بازتاب".

  بینش، مسعود (1382)، "نقش واحدهای تحقیق و توسعه در توسعه محصول جدید"، چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.

  جوکار، محمد صادق (1386) ،" پروسه های ساختارمند برای توسعه محصول جدید،)مدل های نوآوری در ایجاد تکنولوژی ("،(قابل دسترس در: http://haftpeikar.blogfa.com/post-41.aspx).

  سید حسینی، سید محمد، و دیگران (1384)، "مدیریت محصولات جدید گامی به سوی موفقیت"، ماهنامه صنعت خودرو، شماره 92.

  دهقان دهنوی، حین و نایب زاده، شهناز (1387)، " بررسی عوامل مؤثر بر موقعیت توسعه محصول جدید (NPD) در صنعت نساجی"، سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ( قابل دسترس در: www.Civilica.com  ).

  خمسه، عباس و علیمرادیان، محیا (1390)، " ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آن ها"، (قابل دسترس در: www.sid.ir).

  خمسه، عباس، سرافراز، علی و سرافراز، داوود (1386)، "ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید در نقش نوآوری، R&D و تکنولوژی های در آن"،(قابل دسترس در: www.sid.ir).

  اسماعیل پور، رضا و جباری، مریم (1389)، " بررسی فرآیند نوسعه محصول جدید از ایده یابی تا عرضه به بازار"، مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران،( قابل دسترس در: www.Civilica.com  ).

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  ADEPT group consultant, newsletter of Targeting Innovation and Leveraging Product Development. Available 

  Ansoof, I, (1957), “Strategy for diversification”, Harvard business review (september/October).

  at: (http://www.adept-lm.com/images/Full_NPD_Flow.gif&imgrefurl)

  Baker, Mj, (2000), “Marketing strategy and management”, third edition, Macmillan Press LTD London.

  Barclay, I, Dann, z, and Holord, p, (2000) “New Product development”, IRWIN Publish.

  Booz, Allen & Hamilton, (1982), “ New  Product Management for the 1980s” New York (NY).

  Cooper, R.G, (1990), “Stagegate systems: a new tool for managin new Products”, Business Horizons, (Available at: www. Stage gate systems. Com).

  Cooper, R.G, (1994), “New Products: the factors that drive success”, International marketing review, Vol. 11, No. 1.

  Cooper, Robert G & Edgett, Scott J, (2003), “Overcoming the Current Crunch in NPD Resources”, Product Development Institute, Working Paper No.17.

  http://www.irmmc.com/index1.htm

  Jacobs, A.C, (2001), “Operation management for competitive advantage”, McGraw-hill.

  MD & M East, (2004), “Solving the New Product Development Dilemma”, Medipharm Manufacturing Group .

  merican Productivity & Quality Center (APQC), “Process Classification Framework (PCF)”, .2005

  Phillips ,R, Neailey, K, and T. Broughton, T, (1999) “A comparative study of six stagegate approaches to Product envelopments”, Integrated Manufacturing Systems.

  Rajshree,Agarwal,StrategicTechnologyManagement,(www.business.uiuc.edu)

  Visa Friström,T-109.5410"Analysis of technology management in front end stage of innovation process"Technology Management in the Telecommunications Industry ,2006

   

   

 • چکیده..................................................................................................................................... 1

  مقدمه...................................................................................................................................... 2

  فصل اول: کلیات تحقیق......................................................................................................... 3

  1-1- مقدمه........................................................................................................................ 4

  1-2- بیان مساله.................................................................................................................. 4

  1-3- معرفی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید ............................................................. 7

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................... 7

  1-5- اهداف و سؤالات تحقیق............................................................................................. 7

  1-6- استفاده کنندگان از تحقیق............................................................................................ 9

  1-7- فرضیه های تحقیق..................................................................................................... 9

  1-8- متغیرهای تحقیق........................................................................................................ 10

  1-8-1- متغیر مستقل..................................................................................................... 10

  1-8-2 متغیر وابسته....................................................................................................... 10

  1-9- روش تحقیق............................................................................................................. 10

  1-10- روش گردآوری اطلاعات........................................................................................ 10

  1-11- قلمروهای تحقیق.................................................................................................... 11

  1-11-1- قلمرو موضوعی............................................................................................. 11

  1-11-2- قلمرو مکانی.................................................................................................. 11

  1-11-3- قلمرو زمانی.................................................................................................. 11

  1-12- واژگان کلیدی ........................................................................................................ 11

  1-13- ساختار تحقیق......................................................................................................... 13

  فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق............................................................................. 14

  2-1- مقدمه....................................................................................................................... 15

  2-2- تعاریف و مفاهیم...................................................................................................... 15

  2-2-1- تکنولوژی........................................................................................................ 15

  2-2-2 – بازاریابی........................................................................................................ 16

  2-2-2-1 بازاریابی صنعتی و مصرفی......................................................................... 17

   

  2-2-3- نوآوری........................................................................................................... 18

  2-2-3-1 نوآوری بازار ............................................................................................ 19

  2-2-3-2 انواع نوآوری............................................................................................. 20

  2-2-3-2-1 نوآوری تدریجی............................................................................... 20

  2-2-3-2-2 نوآوری نفوذی ................................................................................ 20

  2-2-3-2-3 نوآوری رادیکال .............................................................................. 20

  2-2-4- تیم توسعه محصول........................................................................................... 20

  2-2-5- نرم افزار طراحی فرش بوریا.............................................................................. 21

  2-2-6- مفهوم محصول جدید........................................................................................ 23

  2-3- ضرورت و اهمیت توسعه محصولات جدید................................................................. 25

  2-4- عوامل کلیدی در توسعه محصولات جدید.................................................................... 26

  2-4-1- فرآیند توسعه محصول جدید............................................................................. 28

  2-4-2- دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید................................................. 29

  2-5- نقش نوآوری در توسعه محصولات جدید.................................................................... 30

  2-6- نقش R&D در توسعه محصولات جدید...................................................................... 32

  2-7- نقش تکنولوژی در توسعه محصولات جدید................................................................. 33

  2-8- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید................................................. 34

  2-9- عوامل شکست محصولات جدید................................................................................ 36

  2-9-1- مهمترین عوامل شکست محصولات جدید.......................................................... 37

  2-9-2- علل وعوامل شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک............................... 38

  2-10- تجربیات جهانی برای کاهش شکست وافزایش موفقیت محصولات جدید.................... 39

  2-11- نقش مدیریت در توسعه محصولات جدید................................................................. 40

  2-12- عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید از دیدگاه کوپر............................................... 41

  2-13- راهبردهای توسعه محصول جدید.............................................................................. 49

  2-14- طبقه بندی و مقایسه الگوهای توسعه محصول جدید................................................... 51

  2-15- مدلهای مختلف توسعه محصول جدید ...................................................................... 53

  2-15-1- طبقه بندی توسعه محصول .............................................................................. 53

  2-15-2- بازاریابی و توسعه محصول ............................................................................. 54

  2-16- استراتژی‌ها و مدل‌های توسعه محصول ..................................................................... 54

  2-16-1- استراتژی‌های عمومی پورتر............................................................................. 55

  2-16-2- مدل استراتژی رقابتی آنسف............................................................................ 55

  2-17- مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارت‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت ......... 57

  2-18- مدل گسترش کارکرد کیفیت (QFD) ....................................................................... 60

  2-19- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر ................................................................ 61

  2-20- نتیجه گیری............................................................................................................. 63

  2-21- پیشینه تحقیق.......................................................................................................... 64

  2-21-1- تحقیقات خارجی........................................................................................... 64

  2-21-2-تحقیقات داخلی.............................................................................................. 65

  2-23- مدل تحقیق............................................................................................................. 66

  فصل سوم: روش تحقیق........................................................................................................ 68

  3-1- مقدمه....................................................................................................................... 69

  3-2- روش تحقیق............................................................................................................. 69

  3-3- روش گرد آوری اطلاعات......................................................................................... 70

  3-4- قلمروهای تحقیق...................................................................................................... 70

  3 –5- فرضیات تحقیق ..................................................................................................... 70

  3- 6- متغیرهای تحقیق...................................................................................................... 71

  3-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری...................................................................... 71

  3-8- ابزار جمع آوری داده های تحقیق............................................................................... 72

  3-9- مقیاس ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) تحقیق................................................................. 73

  3-9 -1 - روایی ابزار تحقیق.......................................................................................... 74

  3-9 -2-  پایایی ابزار تحقیق.......................................................................................... 74

  3-10-  آمار توصیفی داده ها.............................................................................................. 78

  3-11-  چگونگی بررسی فرضیه ها .................................................................................... 79

  3-11-1-  آزمون نرمال بودن داده ها............................................................................... 79

  3-11-2- ماتریس همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون)................................................. 81

  3-12- خلاصه فصل.......................................................................................................... 81

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 82

  4-1-  مقدمه .................................................................................................................... 83

  4-2-  آمار توصیفی........................................................................................................... 83

  4-3-  آزمون فرضیات........................................................................................................ 88

  4-4- نتیجه گیری............................................................................................................... 93

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق.......................................................................... 94

  5-1- مقدمه....................................................................................................................... 95

  5-2- خلاصه موضوع تحقیق و روش تحقیق........................................................................ 95

  5-3- تحلیل یافته های تحقیق ............................................................................................ 97

  5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق.......................................................................................... 98

  5-5- محدودیت های تحقیق.............................................................................................. 99

  5-6- پیشنهادهای تحقیق................................................................................................... 100

  منابع و مأخذ......................................................................................................................... 101

  منابع فارسی.......................................................................................................................... 101

  منابع انگلیسی........................................................................................................................ 102

  پیوستها.................................................................................................................................. 104

  پیوست الف پرسشنامه............................................................................................................ 104

  پیوست ب-جداول آنالیز خروجی spss.................................................................................. 108

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

پایان ذنامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته : مدیریت چکیده امروزه تحولات جدید اقتصاد جهانی از جمله نوسان شدید قیمت مواد اولیه، بالارفتن دستمزد نیروی انسانی، افزایش هزینه حمل ونقل، انبارداری و سایر فاکتورهای تولید، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به فکر واداشته است تا برای موفقیت بیشتر در رقابت‌های تجاری، وارد عرصه تولید و تجارت کالاهایی شوند که کمترین میزان وابستگی به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : "بازاریابی" چکیده امروزه با پیشرفت تکنولوژی تمامی مفاهیم مرتبط با بازار و مصرف کننده دستخوش تغییرات اساسی شده است. رواج استفاده از کامپیوتر به عنوان یکی از اثرگذار ترین تکنولوژی­های قرن حاضر و هم­چنین همه­گیر شدن اینترنت و تلفیق آن با عرضه و فروش کالاها و خدمات باعث شده است که بازارهای الکترونیکی و فروش کالا از طریق وب سایت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده موفقیت سازمان های خدماتی در راستای فعالیتهای بازارگرایی مستلزم این است که تعهد کارکنان تضمین شود. یکی از راه های دستیابی به چنین تعهدی، اجرای برنامه های بازاریابی داخلی است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت تحول چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388) این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازاریابی گرایش داخلی چکیده: پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات عمیق و گسترده ای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان موثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش گسترده امکان رسیدن شرکت ها به بازارهای گوناگون را فراهم ساخته است. متأسفانه بسیاری از شرکت های ایرانی در زمینه چگونگی استفاده ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی) چکیده: بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی چکیده تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند لذا این پژوهش در صدد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد که برای ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه چکیده افزایش رقابت ،پویایی وپیچیده شدن محیط، رشد انتظارات مشتریان وظهورنوآوری های جدید در صنعت خدمات کشور،تحولات بسیاری در نگرش سازمانها نسبت به متولد مشتری ایجاد نموده وآنان را به اهمیت مشتری ومنافعی که می تواند برای آنان به دنبال داشته باشد واقف نموده است.سازمانها با درکی که از اهمیت رضایت ...

رشته : مدیریت اجرایی چکیده امروزه بازاریابی درونی به مسأله مهمی برای موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات در سازمانها تبدیل شده است. سازمان ها سعی می کنند از طریق مفاهیم و رویکردهای بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم سازند. یکی از ویژگیهای مهم خدمات، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کنندۀ رفتارهای مشتری مدارانه آن ها در برخورد ...

ثبت سفارش