پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی

مشخص نشده 10 MB 29522 146
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری(M.A )

  پاییز 1392

   

  چکیده

  امروزه سالمندان قشر بزرگی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند، به دلیل کنترل رشد جمعیت و افزایش خدمات بهداشتی-درمانی تعداد سالمندان رو به افزایش است، بنحوی که نرخ رشد سالمندان از نرخ رشد جمعیت بیشتر شده است. جمعیت شناسان تخمین زده اند، تا سال 2050 جمعیت سالمندان به دومیلیارد نفر رسیده و به ازای هر 5 نفر یک سالمند وجود داشته باشد. با تحولات فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی جامعه نگهداری سالمندان در منزل با چالش روبرو گشته است و هر ساله ارجاع به سرای سالمندان بیشتر می شود. این در حالی است که اکثر سراهای موجود در ایران و بویژه مرکز نگهداری سالمندان در ایلام فاقد امکانات و فضای مناسب جهت زیست می باشد.دوره سالمندی با بیماری های جسمی- روانی مختلفی(دمانس،افسردگی و..) همراه است که نیاز به طراحی فضای متناسب را الزامی نموده است. جهت تامین نیازها و رضایت سالمندان در این تحقیق، نظرات‌شان در قالب پرسشنامه ای اخذ گردیده، جامعه آماری سالمندان شهر ایلام است ، نمونه آماری 120 نفر انتخاب ، که 30 نفر مقیم و مابقی غیر مقیم بوده اند. 60 درصد سالمندان نمونه زن، 93 درصد بیسواد و 2/9 درصد دیپلم و بالاتر، حداقل سن 51 سال برای بانوان و 48 سال برای مردان و حداکثر بترتیب 74 و 75 سال، 3/73 درصد سالمندان سوئیت های 3 نفره، 77 درصد فضاهای متنوع، 62 درصد فضاهای دارای رونق را می پسندند. میانگین رضایت سالمندان از ارتباط با طبیعت 37/4 (متوسط مد نظر3) و داشتن فضای جانبی در اقامتگاه 85/3 به دست آمده است.

  واژگان کلیدی

  سرای سالمندان، رضایتمندی، سالمند، طراحی

  فصل اول :کلیات تحقیق

  -1-مقدمه

  انسان ها از هنگام انعقاد نطفه تا زمان مرگ دوره های مختلفی را از نظر مراحل رشد طی می کنند هر کدام از این مراحل دارای ویژگی هایی است که سبب متفاوت بودن مراحل رشد از یکدیگر می شود. انسان ها در مرحله کودکی و سالمندی معمولا به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارند و به دیگران وابسته هستند که شاید در مراحل دیگر رشد به این صورت نباشد (انوری 1382، 2:1247).

  از عمده ترین آثار تغییرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف، تغییر در ساخت خانواده به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکن اجتماعات بشری است. خانواده ها ازیک نظام خویشاوندی گسترده به یک خانواده ی هسته ای تبدیل شده اند و یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گردیده است. خانواده به دلیل کوچک تر شدن ، افزایش تعداد طلاق ها و افزایش تعداد زنان شاغل ، این وظیفه را در مواردی به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است.اگر چه ایده آل آن است که سالمندان در محیط گرم خانواده زندگی کنند اما از طرف دیگر،مطالعات انجام شده درباره ی علل سپردن سالمندان به آسایشگاه های سالمندی در ایران نشانگرآنند که عواملی چون سطح سواد، طلاق،تجرد، آسیب پذیری خانواده-در مقابل بحران هان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی– برخوردار نبودن از مسکن ملکی و نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه تاثیر گذار می باشند(میرفلاح نصیری 1386، 6).

  به نظر می رسد که باب پژوهش در چنین زمینه های مهمی ،هم چنان باز مانده است . نکته ی مهم، لزوم توجه و مطالعه ی چگونگی ارتباط دگرگونی های جسمی ، روحی و عاطفی با هم و پی آمدهای تاثیرات تشدیدی آنها بر یکدیگر در سالمندان است.

  شمار سالمندان هشیار و فعال در کشور رو به افزایش است.در واقع بخش بزرگتر از اهداف تلاش ها و برنامه ریزی های اجتماعی ، بالاتر بودن سطح رفاه و بهداشت فردی و اجتماعی شهروندان است که خود ، منجر به بالاتر رفتن میانگین عمر افراد و ازدیاد شمار سالمندان می شود، به طوری که شمار جمعیت سالمندان از کودکان بیشتر گشته است. طراحی ، توجه، برنامه ریزی و مناسب سازی محیط، باید نقش و مسؤلیت خود را در پهنه های عمیق تر و گسترده تری ازآن چه تا کنون بوده است ، جستجو کند( اناری 1388، 14).

  1-2-بیان مسأله

  بخش بزرگی از جمعیت هر جامعه‌ای را سالخوردگان تشکیل می‌دهند که با گذشت زمان در ترکیب جمعیت سهم آنها بیشتر می‌شود به نحوی که جمعیت‌شناسان تخمین زده‌ا‌ند تا سال 2050 جمعیت افراد بالای 60 سال به دو میلیارد نفر می‌رسد و این بدان معناست به ازای هر 5 نفر یک سالمند وجود دارد ، این افزایش بی‌رویه‌ی سالمندی از یک سو و صنعتی شدن جوامع و به فراموشی سپردن سالمندان و عدم توجه به خواسته‌ها و نیاز های آنها که موجب سرخوردگی و انزوای آنها گشته است، از سوی دیگر باعث شده نحوه اسکان سالمندان به مسئله حاد مبدل شود (میرفلاح نصیری 1386، 11).

  با توجه به اینکه سالمندان معمولا توانایی انجام کارهای روزانه مربوط به خودشان را تدریجا در اثر بروز عوارض وبیماری های جسمی یا روانی از دست می دهند وکسی هم در محیط خانه ممکن است فرصت نگهداری ورسیدگی به فرد سالمند را نداشته باشد همچنین به علت گرفتاری های خانوادگی، عدم تمکن مالی، عدم امکان استخدام پرستار خصوصی و غیره نیز روز به روز امکان نگهداری سالمند در خانه دشوارتر می شود. ضرورت ایجاب می کند سالمندان در مراکز مناسبی که به منظور نگهداری و مراقبت کامل از سالمندان تاسیس شده اند اقامت نموده وبه زندگی خود ادامه دهند.لذا بطور کلی رفاه وآسایش سالمند واطرافیان در شرایط حاکم بر زندگی انسانها در دهه های اخیرخانه های سالمند را بوجود آورده است.

  در ایران بدون توجه به شرایط روحی سالمندان، آنان را در فضاهای کسل کننده و بدون اعمال نظر سالمند نگهداری می‌کنند. نداشتن تجربه کافی در زمینه طراحی فضاهای مختص سالمندان با اعمال نظر سالمند و خانوار باعث شده تا سرای سالمندان به واژه و معنایی خوفناک و بی‌اعتبار تبدیل شده که از دیدگاه اجتماعی وجه‌ی مناسبی نداشته باشد لذا به منظور جلب رضایت و حفظ حرمت سالمندان چه در معنای اخلاقی و چه در طراحی فضای معماری ایجاد خانه‌ای به معنای واقعی کلمه ، نه تنها به معنای سایبان ، سرپناه و پناه‌گاه لازم می‌باشد بگونه ای که امکان برقراری روابط اجتماعی مطلوب و شرایط رفاهی-تفریحی در راستای فعال ماندن ، با نشاط بودن و رضایت این قشر را محیا نماید . یافتن پاسخی مناسب برای اینکه چگونه می‌توان خانه‌های سالمند را از شکل طرد شده‌ی کنونی به محیطی گرم و رضایت بخش بدل کرد، کماکان مجهول و بی‌جواب مانده است (سیام،1381: 42).ارائه پاسخ مناسب به این مقولات منظور اساسی این تحقیق می‌باشد.

  به دلیل بافت سنتی در استان ایلام الگوهای جدید زیستی از قبیل خانه سالمندان دیرتر بوجود آمده است . در سالهای اخیر این مورد درشهر ایلام بعنوان مرکز استان شروع بکار نموده وتعدادی ازسالمندان در مکان هایی فاقد کاربری وامکانات مناسب نگهداری می شوند که توجه جدی به طراحی واحداث فضایی مناسب که در آن رضایت سالمندان لحاظ و استاندارهای لازم رعایت گردد، به مسئله ای اساسی تبدیل شده است.

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  طراحی و احداث خانه های سالمند بر حسب نیازهای جمعیتی شهرها بدون اخذ نظر گروه‌های هدف واعمال رضایتمندی آنها در ایران قابل رویت است. در بررسی سراهای سالمندان معمولا از سالمندان مقیم آسایشگاه پرسش و پاسخ شده است و فقط نظرات آنها درج گردیده است، در حالی که نظر سالمندان غیر مقیم و خانوارها لحاظ نگردیده ، معمولا از سالمندان درباره وضع موجود سوال شده و هیچ اشاره‌ای به شرایط مطلوب و آرمانی برای آنها نشده است.

  با رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و افزایش شدید مشغله خانواده‌ها نمی توان در خانه به سالمندان بخوبی رسیدگی کرد و یاری رساند، علاوه ‌بر این دوره سالمندی با بروز تغییرات جسمانی متعددی همراه است که توانایی‌ها و قابلیت‌های جسمانی را محدود می‌کند. به همین دلیل محیط برای زندگی سالمند باید طوری طراحی شود که او با تمام بیماری‌ها، محدودیت‌ها و ناتوانی‌های احتمالی خود بتواند به راحتی در آن زندگی کند(منصور 1381، 184).

  در فرهنگ‌ ماوجود بزرگ‌ترها در خانه نشانه‌ برکت در خانه است. اما نگهداری از سالمندان در خانه کار آسانی نیست و نیاز به توجه و دقت کافی دارد. امروزه سرای سالمندان به عنوان محلی ناگزیر برای اسکان تعدادی از سالمندان که جایی را برای زندگی ندارند و یا وضعیتی دارند که خانواده ناچار به سپردن آنان به این اماکن هستند، به شمار می‌رود.

  این مراکز در چند دهه اخیر شکل گرفته اند و دلایل به وجود آمدن آن، قطعاًٌ بی‌رحمی انسان امروزه و حق ناشناسی جوانان نیست. تنها گذاشتن یک سالمند ناتوان و نیازمند در خانه‌ای کوچک، با لوازم مدرنی که نمی‌تواند از آن استفاده کند، نمی‌تواند کاری انسانی باشد. از طرفی واقعیت‌ این است که در حال حاضر و به خصوص در شهرهای بزرگ، الگوی مسکن دیگر آن خانه‌های بزرگ و جاداری نیست که یک خانواده کامل با عروس و داماد و نوه در آن زندگی می‌کردند. امروزه حد متوسط آپارتمان 75 متری یا حداکثر 90 متری است(کریمی 1375، 89).

  شاید ضرورت ایجاب نماید اینگونه افراد سالمند و سالمندانی در شرایط دیگر مانند نارسایی فیزیکی و روانی در مراکز مناسبی که به منظور نگهداری و مراقبت کامل از سالمندان تاسیس می شوند اقامت نموده و بطور موقت یا دائم به زندگی خود ادامه دهند.

  ولی اساس فکر در تاسیس آسایشگاه سالمندان را می توان در دو عبارت خلاصه کرد : رضایتمندی اطرافیان و رضایتمندی سالمندان . در مورد رضایتمندی اطرافیان سخن این است که بسیاری از سالمندان مواجه با مشکلات و دشواری هایی هستند و بیمارند، بیماری جسمی یا روانی آنان موجب سلب آسایش از خانواده می شود، پس بهتر است آنان از خانه دور باشند .

   در رابطه با رضایتمندی بحث این است که وضع حال و مزاج آنان به گونه ای است که به پرستاری و مراقبت خاص نیاز دارند و اگر در محیطی به دور از هیاهو و جنجال خانواده و تحت مراقبت های درمانی و بهداشتی ویژه ای باشند راحت تر و آسوده تر زندگی می کنند. در جوامع صنعتی تکیه بر رضایتمندی اطرافیان و در جوامع سنتی تکیه بر رضایتمندی سالمند بیشتر مد نظر است.

  در کل عواملی که سبب پدید آمدن آسایشگاه سالمندان شده ، عبارت از تغییرات و تحولات زیر است:
  -تغییر و تحولات اقتصادی در زمینه کار، مسکن، درآمدکافی، افزایش هزینه و مصرف و .....
  -تغییرات فرهنگی ناشی از دگرگونی فکرها ، فلسفه ها ، ارزش ها  ، آداب و رسوم و سنت ها ، خوش بینی و بد بینی و....
  -تغییرات اجتماعی ناشی از برخوردها، روابط، معیارهای اخلاقی، آسایش و رفاه جویی زندگی شهری ، احساس مسئولیت و.........
  -تغییرات خانوادگی به صورت سیستم واحد های محدود زاد و ولد، تنظیم خانواده، میل به آرامش و استقلال و...... (سیام 1381، 124).

  مزایای آسایشگاه سالمندان :

  - دور ماندن خانواده از مزاحمت و دشواری آفرینی‌های سالمندان.

  - راحت و آرام بودن خود سالمند و داشتن سرگرمی و اشتغالی مناسب.

  - بهره‌مندی از پرستاری‌ها و مراقبت‌های ویژه مورد نیاز که معمولاً در آن اماکن بیشتر قابل دسترس است.

  - استفاده از رژیم غذایی خاص، خواب و استراحت کافی.

  -دور ماندن از افسردگی اختلال در رفتار و عصبانیت‌ها. (همان،124).

  معایب آسایشگاه سالمندان :

  - داشتن زندگی یکنواخت و عادی بدون نوسان که خود وضع روحی افراد را مختل می‌کند.

  - دوری از خانواده و فرزندان و احساس محرومیت‌های عاطفی ناشی از آن.

  - درماندگی و بهره‌مندی از زندگی غیرطبیعی و پرستاری‌های تصنعی.

  - عدم استقلال و مدیریت در زندگی بدون مراقبت توأم با همدردی و غم‌خواری.

  - از هم پاشیدگی کانون خانواده، و در انزوا‌ قرار گرفتن (همان، 125).

  طراحی مناسب بگونه ای است که هم رضایت سالمندان را فراهم آورد و هم در کاهش وجه ی منفی سرای سالمندان موثر باشد، بدین منظور در این تحقیق پرسشنامه ای تنظیم می گردد و در اختیار دو گروه سالمندان مقیم، غیر مقیم قرار می گیرد که با تحلیل نتایج حاصله به بهترین الگوی طراحی برسیم.نکته قابل ذکر این است که شهر ایلام هم اکنون از فضایی نامناسب و با کاربری غیر مرتبط جهت اسکان سالمندان استفاده می شود و بهتر است آن را زندان سالمندان بنامیم تا سرای سالمندان.

  خانه های سالمندان دارای طرح اندیشیده شده در ایران اگر هم به صورت لوکس و هزینه گران اجرا شده اند در بدنه، حجم و پوسته معمولی هستند.بهتر است بدنه و نماهای این بناها را منحصر بفرد و گیرا و براساس نظرات خود سالمندان و مطابق با استاندارد به گونه ای که شرایط رضایت مندی آنها را فراهم نماید، طراحی کرد. استفاده از الگوهای بومی و فرهنگی منطقه همچنین طراحی متناسب با اقلیم و طبیعت بر مطلوبیت سرای سالمندان می افزاید، ایجاد فضاهای باز ، ورزشی ، نمایشگاهی و کارگاهی بطوری که سایر سالمندان غیر مقیم در آسایشگاه بتوانند در آن حضور یابند و امکان ارتباط با سالمندان مقیم فراهم باشد موجب استقبال و جلب نظر بیشتر مردم و رضایت سالمندان می گردد.

  1-4- اهداف

  درباره ی آنچه در حال حاضر ، به دلیل عدم توجه به نیازهای سالمندان، در ایران اتفاق افتاده می توان گفت که ایجاد مراکز نگهداری از سالمندان و به ویژه سالمندان علیل ، قبل از آن که مشکل سالمندان را حل کند و رضایت آنان را جلب نماید، مسایل سایر اعضای خانواده را کاهش می دهد.به طور کلی در برنامه ریزی های دراز مدت، موضوع طراحی و ساخت خانه ی سالمندان نیاز یه توجه بیش تر دارد و مسلما باید در این گونه برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود. اما متاسفانه علی رغم وجود این نیاز تا کنون هیچ ضابطه ای اصولی و راهنمای کاملی در مورد استفاده از طراحی مناسب در ساخت این فضاها در کشور ما ، تدوین نشده است. در عین حال ، توجه زود هنگام کشورهای غربی به این موضوع (از دهه ی ۱۹۵۰ میلادی به بعد) و مطالعات وسیعی که در این ارتباط انجام شده است ، به دلیل زیر بنای ارزشی و فرهنگی خاص هر کشور ، نمی تواند مورد استفاده ی مستقیم در کشور ما قرار گیرد ، اما به هر حال بررسی و تجزیه و تحلیل تجربیات این کشورها نیز اجتناب ناپذیر می باشد.

   

  منابع فارسی

  انوری، حسن.(1382). فرهنگ  فشرده سخن . تهران : انتشارات سخن

  افشار سیستانی ،ایرج . )1372 ). نگاهی به ایلام و تمدن دیرینه آن .چاپ دوم .تهران :انتشارات فروردین

  استورانت، مارتا.(1373). روان‌شناسی سالمندی. سامک خدارحیمی. چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوی

  اسماعیلی شیرازی، مرضیه.( 1378). روانشناسی اجتماعی و سالمندی. چاپ اول، شیراز :نشر تخت جمشید

  اناری،مونا.( 1388). طراحی خانه سالمندان شهر کاشان.پایان نامه کارشناسی معماری. دانشکده فنی و مهندسی ایلام

  برک، لورا ای. (1385).  روان‌شناسی رشد. یحیی سیدمحمدی. چاپ پنجم. تهران : نشر ارسباران

  بذرافشان محمدرفیع،محمدعلی حسینی. مهدی رهگذر. سیدباقر مداح سادات. 1386. تاثیر ورزش برکیفیت زندگی زنان سالمند کانون جهاندیدگان شهر شیراز. سالمند.دوره دوم شماره سوم، ص 196-205  

  بهروز فر، فرزاد.  1389. شناخت مشخصات محیطی مناسب سالمندان. فصلنامه علمی پژوهشی ، 82-89

  پورافکاری، نصرت‌الله.(1382).  فرهنگ جامع روان‌شناسی – روان‌پزشکی. چاپ چهارم، جلد اول. تهران : فرهنگ معاصر

  پور جعفر،  محمدرضا . (1386). ارائه انگاره های محیطی بر شکل گیری فضاها . مجله سالمند

  حاجی نژاد، علی. مجتبی رفیعیان. 1389. بررسی متغیرهای فردی موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی. جغرافیا و توسعه. شماره17. صص63-89

  خاتم، اعظم. 1375. خانه و فضای اجتماعی شهر. فصلنامه معماری و شهرسازی. شماره 31 و 32

  دستورالعمل اجرایی آیین نامه تاسیس و اداره مراکز خصوصی معلولین و سالمندان.( 1365). تهران :انتشارات سازمان بهزیستی

  راد ،ناصر . (1374). تاریخ سرزمین ایلام از روزگار باستان تا انقراض حکومت والیان لرستان و ایلام .چاپ اول .تهران :ارغنون

  راهنمایی، محمدتقی.( 1371). مجموعه مباحث و روش های شهر سازی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران

  رفیع زاده، ندا. شعله نوذری. حسین روشن بخش.( 1380). رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان. تهران :انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  رفیعیان، مجتبی. زهرا خدائی. 1388.  بررسی شاخص ها و معیارهای موثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری.  نشریه راهبرد. شماره 53. سال هجدهم. صص 227تا248

  روزنهان، دیویدال.( 1386). آسیب‌شناسی روانی. یحیی سیدمحمدی. چاپ ششم. تهران :نشر ارسباران

  زنجانی ، حبیب الله . 1386. خانه سالمندان تجربه ای نا موفق . هفته نامه علوم اجتماعی.صص 123 تا 133

  زندیه،مهدی. 1391. منتاسب سازس منظر شهری برای سالمندان. مجله علمی پژوهشی سالمند. تهران

  سادوک، بنیامین.(1382). خلاصه روان‌پزشکی کاپلان‌سادوک. نصرت‌الله پورافکاری. چاپ اول، تهران: نشر

  سازمان برنامه و بودجه . (1370 ). طرح جامع توسعه استان ایلام .چاپ اول ،ایلام :سازمان برنامه و بودجه

  ساکی ،محمد علی . (1367 ). جغرافیای غرب کشور و کرمانشاهان .چاپ اول .تهران :رسا

  سام آرام ، علی. 1386 . احمد یبنی ز. بررسی عوامل مؤثر بر موقعیت سالمند در خانواده. مجله سالمندی ایران .شماره 32، 269-279

  سیام، شهره.( 1381). بررسی مسایل سالمندی در ایران وجهان. چاپ اول. تهران: انتشارات کتاب آشنا

  شاملو، غلام علی.( 1364). پیری چیست؟چرا پیر می شویم؟. چاپ اول، تهران :انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران شهرآشوب

  شهامت، هادی.( 1381). مرکز تفریحی تحقیقاتی توسعه جهانگردی ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد معماری. دانشگاه تبریز

  شیعه، اسماعیل.( 1373). مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری. تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

  صفرزاده، ابراهیم.(1382). روان‌پزشکی آکسفورد 1999. چاپ اول، تهران :نشر طبیب

  ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی و حرکتی.( 1378). تهران :مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  قایمی،علی .(1366). خانواده ومسایل سالمندان. چاپ اول . تهران :انتشارات انجمن اولیا ومربیان

  قوامی، شهین.(1373). شهر سالم « اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال و معلولیت». تهران :انتشار چاپ شهر

  کریمی، یوسف.( 1375). نظریه‌های رشد و مفاهیم و کاربردها. تهران :نشر ارسباران

  کرین، ویلیام کریستوفر.(1384). نظریه‌های رشد و مفاهیم و کاربردها. غلامرضا خوی‌نژاد و علیرضا رجایی. چاپ اول. تهران: نشر رشد

  کسمایی، مرتضی.(1382). اقلیم و معماری. ویراست دوم. چاپ پنجم. تهران: انتشارات خاک

  گروه نویسندگان.( 1364). روان‌شناسی رشد. نورالدین رحمانیان. چاپ اول. تهران :نشر آگاه

  گی فورد، رابرت.(1378). ادراک و شناخت محیطی. ترجمه نسرین دهباشی. فصلنامه معماری و فرهنگ. شماره دوم و سوم.

  گی فورت، رابرت.( 1378). روان شناسی محیط های مسکونی. ترجمه وحید قبادیان. فصلنامه معماری و فرهنگ. شماره دوم و سوم.

  مداح، سیدباقر. 1388. مقاله علمی پژوهشی سالمند. وضعیت فعالیت های اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ایران و سوئد، . تهران

  مرادی، احمد.( 1383). بررسی وضعیت معماری مسکن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی شهر ایلام. ایلام : سازمان مسکن و شهرسازی

  مزریا، ادوارد.( 1365). راهنمای کاربرد غیر فعال انرژی خورشیدی در ساختمان. ترجمه علی مهدوی. تهران: نشر کتیبه

  معتمدی، علی.همکاران. 1384. بررسی رابطه گرای شهای مذهبی و سالمندی موفق. دو ماهنامه دانشور رفتار ، ص 44-45

  منصور، محمود.(1381). روان‌شناسی ژنتیک. چاپ سوم. تهران :نشر سمت

  میرفلاح نصیری، سیدنعمت الله. 1386. مشخصه های جمعیت شناسی سالمندی جمعیت و نماگرهای مربوطه در ایران. نشریه گزیده مطالب آماری. مرکز آمار ایران . سال 18 شماره 4، صص 1-14

  نویفرت، ارنست و پیتر.( 1388). اطلاعات معماری. ترجمه حسین مظفری ترشیزی. چاپ پنجم. تهران: نشر آزاده

  واتسون، کنت . لب کنت.(1376). طراحی اقلیمی اصول اجرای کاربرد انرژی در ساختمان. وحید قبادیان، محمد فیض مهدوی. چاپ دوم. تهران:انتشارات دانشگاه تهران

  منابع لاتین

        

  Andresen M, Puggaard L. Autonomy among physically frail older people in nursing home settings:a study protocol for an intervention study. BMC Geriatr. 2008

  Burton E, Lynne M. Inclusive urban design: Streets for life. Oxford: Architectural Press; 2006.

  Brawley, E.C., Environmental design for Alzheimer’s disease: a quality of life issue, Aging & Mental Health; 5(Supplement 1; 2001.

  Community Living Centers (CLC), Design Guide, Department of Veterans Affairs (US), 2011 http://www.cfm.va.gov/til/dGuide/dgCLC.pdf

   

   

  Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; Literature Study, Journal of Landscape and Urban Planning 65, 5-18, Available at www.sciencedirect.com

  Cavendish R, Konecny L, Mitzeliotis C, Russo D, Luise BK, Medeíindt J, et al. Spiritual care activities of nurses using nursing interventions classification (NIC) labels. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications 2003

  Habibi A, Nikpour S, Seyedoshohadaei M, Haghani H. Health promoting behaviors and its related factors in elderly. IJN. 2006

   

  Moeen Z. Elderly’s health. Psychology. Rudehen: Azad University Publication; 2000.

  Young HM, Cochrane BB.Health aging for older women. Nurs clin North Am 2005.

  Pallat. Paul.sociologie de la vieillesse.paris.1971.p:143       

  Les habitudes des personnes agees en habitat colletif paris.1972

  Le logoement des personnes agees troisieme conference mondiale de la SISC,ostende,1968

  Institute of Architecture Press (US). Design for Aging. The Institute; 1997

  Fogel BS. Psychological aspects of staying at home. Journal of the American Societyon Aging1992;XVI: 15-19.

  Lynch K. The Image of the City. Cambridge: MIT Press; 19.

  Purang A, Yazdi A. [Self efficacy beliefs and examination anxiety in student of university of southKhorasan]. Med J Gonabad Univ. 5(3), 2009.persian

  Rajabi, G. [Reliability and Validity of the General Self-Efficacy Beliefs Scale (GSE-10)

  Comparing the Psychology Students of Shahid Chamrin University and Azad University of Marvdasht]. New Thought Educate 2(1),2006. Persian

  Chang SH, Crogan NL, Wung SF. The Self-Care Self-Efficacy Enhancement Program for Chinese nursing home elders. Geriatr Nurs. 2007 Jan-Feb

  Hellstrom K, Lindmark B, Wahlberg B, Fugl-Meyer AR. Self-efficacy in relation to impairments

  and activities of daily living disability in elderly patients with stroke: a prospective investigation. J

  Rehabil Med. 2003 Sep.

   

  Pasha GH, Safarzadeh S, Mashak R. [Comparison of general health and social support in elderly

  living in sanitarium and elderly living with family]. Ahvaz Fam J. 2006, 3(9):503-15.Persian

  .Majd M. [Country plan of elderly health]. Tehran. Health ministry, treatment and medical

  education,Office of family health and population, 2002.Persian

  Lee TW, Ko IS, Lee KJ. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies 2006

  SamadI S, Bayat A, Taheri M, Joneid B, Rooz-Bahani N. Knowledge, attitude and practice of elderly towards lifestyle during aging. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2007

  Van kamp, Irene et al (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-being toward a

   

  Marquardt, Gesine, Wayfinding for people with dementia, Health Environments Research & Design”, 2011.

   

  Marquardt, Gesine, and Schmieg, Peter , “Dementia-friendly architecture:Environments that facilitate wayfinding in nursing homes.” American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 2009.

   

  Nova Scotia Long Term Care Facility Requirements (NS LTCFR) 2007 

 • چکیده

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه...............................................................................................................................3

  1-2-بیان مسأله......................................................................................................................َ. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................5

  1-4- اهداف ...........................................................................................................................7

  1-5-سئوالات وفرضیه ها........................................................................................................9

      1-5-1- سؤالات تحقیق.....................................................................................................9

      1-5-2-فرضیه‏های تحقیق..................................................................................................9

  1-6-مفاهیم.............................................................................................................................9

     1-6-1-تعریف پیری..........................................................................................................9

      1-6-2-سن پیری..............................................................................................................10

     1-6-3-فرهنگ پیری.........................................................................................................11

     1-6-4-مفهوم سالمندی.....................................................................................................12

     1-6-5-سن سالمندی........................................................................................................12

     1-6-6-مفهوم سرپناه.........................................................................................................12

     1-6-7-آسایشگاه..............................................................................................................12

     1-6-8-آسایشگاه سالمندان...............................................................................................13

     1-6-9-آسایشگاه معلولین جسمی....................................................................................13

     1-6-10-آسایشگاه روانی.................................................................................................13

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  2-1- رضایتمندی ................................................................................................................15

     2-1-1-مفهوم رضایتمندی ..............................................................................................15

     2-1-2-رضایتمندی سکونتی............................................................................................15

     2-1-3-رویکرد سنجش میزان رضایتمندی سکونتی........................................................16

     2-1-4-عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر رضایتمندی سکونتی........................................18

        2-1-4-1-رضایت از کیفیت بخش ها و عوامل فیزیکی.............................................18

        2-1-4-2-تاثیرات شخصی و رضایت........................................................................19

        2-1-4-3-تاثیرات اجتماعی و رضایت.......................................................................19

        2-1-4-4-تأثیرات فرهنگی و رضایت........................................................................19

        2-1-4-5-تاثیر طبیعت بر رضایت..............................................................................20

  2-2- سرای سالمندان..........................................................................................................21

     2-2-1-پیدایش و تجربه سراهای سالمندان در جهان.....................................................21

     2-2-2-پیدایش سراهای سالمندان در ایران....................................................................23

     2-2-3-انواع سرای سالمندان در ایران............................................................................24

  2-3-مخاطب شناسی............................................................................................. ............26

     2-3-1-دیدگاه عمومی از پیری......................................................................................26

     2-3-2-دیدگاه سالمند موفق(بیلتز 1990) .....................................................................27

     2-3-3-نظریات مرتبط با سالمندان................................................................................28

        2-3-3-1- نظریه مک کئون......................................................................................28

        2-3-3-2- نظریه استرهلر.........................................................................................28

        2-3-3-3-نظریه آشوف............................................................................................29

        2-3-3-4- نظریه کولاژن..........................................................................................29

        2-3-3-5- نظریه اسکلروز.......................................................................................29

        2-3-3-6- نظریه تاثیر عوامل محیطی در پیدایش مکانیزم پیری..............................29

     2-3-4-بیماری های روانی سالمندان و و رکود فعالیت های ذهنی..............................29

        2-3-4-1-دلیریوم یا روان‌آشفتگی ..........................................................................30

        2-3-4-2-دمانس ....................................................................................................30

        2-3-4-3-آلزایمر.....................................................................................................30

        2-3-4-4-اختلالات افسردگی در سالمندان.............................................................30

     2-3-5-اختلالات جسمی در سالمندان........................................................................31

        2-3-5-1-اختلالات خواب.....................................................................................31

        2-3-5-2-اختلال بینایی و کاهش اطمینان ..............................................................31

        2-3-5-3-اختلال شنوایی و بویایی.........................................................................32

     2-3-6 -تحولات روحی در سالمندان.........................................................................32

        2-3-6-1-سلامت عاطفی .....................................................................................33

        2-3-6-2-نشانه هایی از خویشتن، هویت در آینده ..............................................33

        2-3-6-3-احساس تنهایی .....................................................................................33

     2-3- 7- عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان ..........................................................33

        2-3-7-1-نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت از آن...........................................33

        2-3-7-2-ارتباط سبک زندگی مطلوب و رضایت از زندگی.................................34

        2-3-7-3-ارتباط معنویت در دوران سالمندی و رضایت از زندگی........................35

        2-3-7-4-ارتباط مشارکت در اجتماع و رضایت از زندگی....................................35

        2-3-7-5-ارتباط موسیقی بر افزایش رضایت.........................................................35

        2-3-7-6-ارتباط خودکارآمدی و رضایتمندی........................................................36

        2-3-7-7-آفرینش رویدادهای مثبت با محیط جهت رضایتمندی سالمندان............37

     2-3-8-نارضایتی شناختی سالمندان در محیط ............................................................38

        2-3-8-1-آشنایی محیط .........................................................................................38

        2-3-8-2-حفظ تمرکز در محیط ............................................................................39

        2-3-8-3-مسیریابی.................................................................................................39

     2-3-9-مشخصات فضایی مطلوب  در جهت رضایتمندی و سلامت سالمندان..........40

        2-3-9-1- بخش ها و تجهیزات ضروری در سرای سالمندان ...............................40

        2-3-9-2-آسایش حرارتی و برودتی سالمندان.......................................................41

        2-3-9-3-نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان.................43

        2-3-9-4-فضای سبز............................................................................................45

     2-3-10-مشخصات بصری و روانی مطلوب محیط برای رضایت سالمندان.............46

        2-3-10-1-راه یابی و دسترسی............................................................................46

        2-3-10-2-ایمنی و امنیت ...................................................................................46

        2-3-10-3-آسایش ..............................................................................................46

        2-3-10-4-پویایی و جذابیت...............................................................................47

        2-3-10-5-هم آوایی با طبیعت............................................................................47

        2-3-10-6-رمز گرایی و ابهام...............................................................................47

        2-3-10-7-هویت ................................................................................................48

        2-3-10-8-آزادی .................................................................................................48

        2-3-10-9-رویداد پذیری......................................................................................48

        2-3-10-10-بوم گرایی..........................................................................................49

        2-3-10-11-وحدت..............................................................................................49

        2-3-10-12-نظم....................................................................................... ...........49

        2-3-10-13-خاطره ذهنی....................................................................... .............49

  2-4-تحقیقات انجام گرفته............................................................................... .............50

  2-5-مصادیق خانه سالمندان در جهان........................................................... ...............51

     2-5-1-تسهیلات جشنواره شهر خورشید.................................................... .............51

     2-5-2-طراحی خانه سالمندان در چارلتون ماساچوست............................... ..........54

        2-5-2-1-آنالیز سایت پلان.............................................................. ...................55

        2-5-2-2- پلان های ساختمان.......................................................... ..................58

        2-5-2-3-معرفی فضاها....................................................................... ................58

     2-5-3-  خانه سالمندان کانادا..................................................................... .............59

     2-5-4- کریک ویو هوس........................................................................ ................60   

     2-5-5- خانه سبز........................................................................................ .............61

     2-5-6- مقایسه کلی مصادیق...................................................................... .............62

        2-5-6-1-  سایت پلان های خانه سالمندان........................................... .............62

        2-5-6-2-  پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان......................... ...........63

        2-5-6-3- پلان سوئیت ها در نمونه های کار شده.................................. ...........64

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه..................................................................................................... ..............66

  3-2 – روش تحقیق.............................................................................................. ........66

  3-3 – مراحل انجام تحقیق............................................................................... ............67

  3-4 – جامعه آماری .................................................................................... ................68

  3-5 –نمونه آماری .............................................................................................. ........69

  3-6 – ابزار جمع آوری اطلاعات.................................................................... ............69

  3-7- مشخصات پرسشنامه.............................................................................. ...........70

     3-7-1-مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق...... ............70

  3–8 - روایی و پایایی پرسشنامه..................................................................... ..........70

     3-8-1- روایی............................................................................................... .......70

     3-8-2 –اعتبار یا پایایی............................................................................. ...........71

  3-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .....................................................................71

  3-10- تعریف متغیرها.................................................................................... ..........71

  3-11-استفاده از استانداردهای طراحی.............................................................. .......73

     3-11-1-استاندارد درها............................................................................... ........73

     3-11-2-راه پله و سطوح شیب دار............................................................. ........74

     3-11-3-میله‌های دستگرد........................................................................ ...........76

     3-11-4-حمام و دستشویی.................................................................... .............76

     3-11-5-استاندارد حمام برای سالمندانی که نیاز به کمک دیگران دارند.. ..........77

     3-11-6-پنجره ها...................................................................................... .........77

     3-11-7-آسانسورها............................................................................... .............78

     3-11-8-دسترسی ها................................................................................ ..........79

     3-11-9-تابلوها .......................................................................................... .......79

     3-11-10-راهروها و گذرگاه ها............................................................... ..........79

     3-11-11-آشپزخانه و غذاخوری ها......................................................... .........80

     3-11-12-استاندارد تراس ها و فضای سبز.............................................. .........81

     3-11-13-روشنایی................................................................................. ...........81

     3-11-14-فضاهای تجمع...................................................................... ..........82

     3-11-15-اتاق های خواب.................................................................... ..........82

     3-11-16-اتاق کارکنان و مدیران............................................................ .........82

     3-11-17-اتاق درمان............................................................................... ........83

     3-11-18-ورودی ها.................................................................................... ....83

     3-11-19-راه یابی در خانه سالمندان برای مبتلایان به آلزایمر.................. .......84

     3-11-20-طراحی محیط های عمومی برای سالمندان............................... .......85

        3-11-20-1-مسیر های عابر پیاده سالمندان در محیط......................... ........85

        3-11-20-2-پارکینگ ها...................................................................... ........86

        3-11-20-3-شیب ها........................................................................ ...........87

        3-11-20-4-سرویس های بهداشتی عمومی.......................................... ......87

  3-12-فضاهای فیزیکی اماکن مراقبت شبانه روزی از سالمندان...................... .....88

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1- مقدمه..................................................................................................... ......92

  4-2-تاریخچه ایلام......................................................................................... .......92

     4-2-1-نگاهی به پیشینه تاریخی فرهنگی ایلام.............................................. ...92

     4-2-2-تاریخچه پیدایش و رشد شهر ایلام............................................ ..........92

  4-3- موقعیت جغرافیایی............................................................................ ..........93

     4-3-1-موقعیت جغرافیایی استان ایلام..................................................... .......93

     4-3-2-موقعیت جغرافیایی شهر ایلام.................................................... .........94

     4-3-3-ویژگی های اقلیمی ................................................................ ...........95

     4-3-4-شرایط آب و هوایی............................................................. ...............95

     4-3-5-بارندگی.................................................................................... ..........97

     4-3-6-تابش آفتاب......................................................................... ...............98

     4-3-7-وزش باد................................................................................. ............99

  4-4-جمعیت شناسی سالمندان .............................................................. ............99

  4-5- تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه................................... ..........100

  4-6-بررسی اطلاعات غیر طیفی پرسشنامه............................................... .........104

   4-7-آزمون فرضیات................................................................................ .........107   

  فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات

  5-1-مقدمه........................................................................................... .............113

  5-2- نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای........................................... ...........113

  5-3- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه.................................................... .........114

  5-4- تحلیل سایت.................................................................................. .........115

     5-4-1-کاربری های اطراف سایت..................................................... .........115

     5-4-2-دسترسی های اطراف سایت............................................... .............116

     5-4-3-بررسی جهت بادهای غالب، نور مناسب و آلودگی صوتی.... .........117

     5-4-4-دیدهای اطراف سایت............................................................. .......119

  5-5- روند طراحی.................................................................................. ........120

  منابع فارسی........................................................................................................127

  منابع انگلیسی.....................................................................................................129


موضوع پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, نمونه پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, جستجوی پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, فایل Word پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, دانلود پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, فایل PDF پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, مقاله در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, پروژه در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, پروژه درباره پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام با رویکرد رضایتمندی

موضوع علم اقتصاد   اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع کمياب است. در جهان کنوني با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهاي بشري و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی((M.A گرایش: بازاریابی چکیده امروزه نام و نشان تجاری در بازارهای مصرف کننده بسیار پر اهمیت هستند. آنها جزء ارزشمندترین دارایی های نامحسوس به شمار می آیند و رابط بین مصرف کنندگان یک شرکت می باشند، مصرف کنندگان نیز به نام و نشان تجاری اعتماد می کنند و نسبت به آن ها وفادار می شوند، بنابراین نام و نشان تجاری به عنوان ...

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری گرایش: معماری تیر 93 چکیده کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژه ای دارد تا جایی که می توان آینده ملتها و جایگاه جهانی آنان را براساس خصوصیات کودکانشان پیش بینی نمود. در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین می نمایند.کودکان جهت رشد نیاز به شناخت توانایی ها و نیازهای روحی و جسمی، و ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه : فرش آبان 1393 چکيده : برخي از قالي هاي معاصر (اغلب تجاري) عيوبي در رنگ دارند که بنابر درخواست مشتري، توسط مرمت­گر مورد بررس

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري اسفند ماه 1392   1-­ فصل اول (طرح تحقيق) بيان مساله رابطه ي انسان با طبيعت موضوعي جذاب و مورد توجه در ام

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري اسفند 92 چکيده   با ­وجود اينکه در حال حاضر چند دهه از طراحي  و احداث  مجتمع هاي مسکوني مي&

ثبت سفارش