پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

مشخص نشده 4 MB 29550 122
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۴,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

  گروه صنایع

  مهر ۱۳۹۳

  چکیده:

  در بعضی کشورها و از آن جمله ایران، موتورسیکلتها و راکبان آنها بخش لاینفکی از ترافیک بوده و در نتیجه امنیت راکبان درست مثل سایر استفاده کنندگان از جاده ها باید مورد توجه قرار بگیرد. اما به دلیل آسیب پذیری بیشتر موتورسواران در مقایسه با سرنشینان خودرو، گروه نخست نیازمند توجه بیشتری هستند و علی رغم این واقعیت ، نیازها و مشکلات آنها همچنان مورد توجه مقامات ذی صلاح، طراحان جاده ها و مدیران ترافیک نیست. هدفاز این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد که بدین منظور بر اساس آمار های اداره حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی استان، تصادفات موتورسیکلت در بازه زمانی 1390 تا 1393مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس توزیع تصادفات بر اساس فاکتورهای موجود در گزارشات بررسی و با توجه به مهمترین مولفه عوامل تاثیر گذار بر تصادف از طریق مصاحبه با کارشناسان و افسران با تجربه راهنمایی و رانندگی شناسایی شد. در ادامه پرسشنامه ای بر اساس مثلث تصادفات طرح گردید و با توجه به نمونه گیری تصادفی در اختیار 40 نفر از مامورین و کارشناسان راهنمایی و رانندگی قرار گرفت و پس از تکمیل و کدگذاری در نرم افزار spss آزمون فرض هریک از بخش های پرسشنامه انجام و مهمترین عوامل از نظر جامعه نمونه شناسایی شد. از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصادفات موتورسیکلت را می توان زیاد بودن تعداد موتورسیکلت، استفاده بیش از حد از موتورسیکلت، قانون شکنی و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط راکبان موتورسیکلت، عدم توجه در هنگام تردد فرعی به اصلی، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، نبود دید کافی در شب، نقص سیستم روشنایی موتورسیکلت، نبود چراغ قرمز ( چراغ خطر ) در برخی سه راهها و چهارراههای سطح شهروعدم رعایت فاصله طولی نام برد.

   

  کلمات کلیدی : تصادفات ، استان یزد ، راهنمایی و رانندگی ، موتورسیکلت ، مثلث تصادفات

  فصل اول

   

  کلیات پژوهش

  ۱-۱- مقدمه

  علاوه بر جوانب بشردوستانه امنیت جاده، آسیب ها و مرگ و میرهایی که در اثر تصادفات جاده ای رخ می دهند دارای مفاهیم مهم برای یک کشور هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی هستند.در اثر تنوع وسیع فعالیت های امنیت جاده ای و معیارهای مدیریت ترافیک، سطوح تصادف جاده ای در اکثر کشورهای صنعتی در حال کاهش می باشد، ولی در کشورهای در حال توسعه وضعیت با افزایش مرگ و میرهای تصادف جاده ای بدتر می شود.[۵۶]

  در دهه های اخیر میزان استفاده از این وسیله نقلیه بسیار افزایش یافته است و همچنان در حال گسترش است و در نتیجه تولید این وسیله نیز با رشد چشمگیری مواجه شده است.بر اساس برخی آمارهای ارائه شده از سوی راهنمایی و رانندگی استان یزد، هم اکنون بالغ بر ۲۸000۰ موتورسیکلت در استان یزد تردد دارند که شماره گذاری شده اند.آمار تصادفات موتورسیکلت در استان هنوز هم قابل توجه است. هرچند استفاده بیش از پیش از موتورسیکلت مشکلات ترافیکی شهر یزد را حل نکرده بلکه موجب افزایش معضلات و بروز حوادث متعدد گردیده است. ازادی عمل برای راکبان این سیستم در استفاده از فضاهایی نظیر پیاده روها و حرکت در جهت خلاف مسیر مقابل، بهره مندی از سیستم موتورسیکلت را افزایش داده و آنرا به سیستمی منحصر به فرد تبدیل نموده است.بنابراین توجه به تصادفات موتور سیکلت بسیار حائز اهمیت است. استان یزد ازجمله شهرهایی است که بیشتر تعداد موتور و موتورسوار را دارد. در این تحقیق سعی شده است علاوه بر اینکه عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت بررسی شود ، راهکارهایی نیز برای کاهش آن شناسایی شود.

  ۱-۲- بیان مسئله

  در بعضی کشورها و از آن جمله ایران، موتورسیکلتها و راکبان آنها بخش لاینفکی از ترافیک بوده و در نتیجه امنیت راکبان درست مثل سایر استفاده کنندگان از جاده ها باید مورد توجه قرار بگیرد. اما به دلیل اسیب پذیری بیشتر موتورسواران در مقایسه با سرنشینان خودرو، گروه نخست نیازمند توجه بیشتری هستند و علی رغم این واقعیت ، نیازها و مشکلات آنها همچنان مورد توجه مقامات ذی صلاح، طراحان جاده ها و مدیران ترافیک نیست. [16]

  بر اساس اعلام پلیس راه ایران عوامل موثر در تصادفات موتورسیکلت شامل عدم رعایت حق تقدم، تغییر ناگهانی مسیر وسیله نقلیه، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله ، تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی موتور سوار در کنترل موتور بوده است. افزون بر اینها مطالعات نشان می دهد که استفاده نکردن از کلاه ایمنی علت اصلی مرگ موتورسواران و مسافران آنهاست.استان یزد به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر بزرگراهها و جاده های متعددی که ارتباط بین مناطق شمالی و جنوب کشور را برقرار می کند قرار دارد و محل بروز حوادث متعددی می باشد. استان به علت وجود تعداد زیادی موتورسیکلت همه روزه شاهد تصادفات متعددی در مناطق شهری می باشد.با وجود مراقبت ها و کنترل هایی که در چند سال اخیر توسط راهنمایی و رانندگی استان در خصوص موتورسیکلت ها صورت گرفته است اما باز هم تصادفات موتورسیکلت گریبان گیر مردم یزد می باشد و این مشکل بزرگی است که همه روزه باید شاهد آن باشیم. این مطالعه به بررسی عوامل موثربر تصادفات موتورسیکلت که در استان یزد اتفاق افتاده است و دلایلی که باعث بروز چنین حوادثی شده است می پردازدتا اولا مشخص شود چه عواملی بر روی این تصادفات تاثیر گذارند و ثانیا چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد.

   

  ۱-۳-روش شناسی پژوهش

  این مطالعه به دنبال عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد.با استفاده از آمارهای بدست آمده در مورد تصادفات درونشهری موتورسیکلت،اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ابتدای ۱۳۹۳ جمع آوری شد و با توجه به کروکی های تصادفات، تصادفات موتورسیکلت بر حسب جزئیات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه به منظور کاملتر شدن پژوهش پرسشنامه ای بر اساس عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت که به سه بخش عامل انسانی ، عامل جاده و عامل وسیله نقلیه تقسیم می شود، طرح گردید. با توجه به اینکه این مطالعه در استان یزد انجام می شود، سوالات پرسشنامه بر اساس این استان طرح گردید ، نحوه سوالات به گونه ای است که از تجربیات مامورین و افسران راهنمایی و رانندگی استان بهره می گیرد. پاسخگویان سوالات تمام مامورین و افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی می باشند که یا خود در صحنه های تصادف بوده اند و یا اطلاعات لازم از جزئیات آن را دارند.  برخی از فاکتورهای مهم برای روایی و اعتبار پرسشنامه نظیر تعیین وضوح آیتم ها (item clarity) ، تعیین روایی صوری (Face validity) ، تعیین پایایی پرسشنامه (Riliability) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (Cronbach alpha coefficient) برای اعتبار سنجی پرسشنامه بررسی می گردد، و با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد ۴۰ نفر از مامورین و افسران با تجربه در راهنمایی و رانندگی انتخاب شده ،و این پرسشنامه بین آنها توزیع و پس از پاسخگویی جمع آوری، و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.در ادامه برای بررسی دلایل وقوع تصادفات با افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی مصاحبه صورت گرفت و در نهایت نیز پیشنهادات لازم و راهکارهای اساسی برای کاهش تصادفات موتورسیکلت ارائه شد.

   

  ۱-۴- جمع آوری داده ها

  برای جمع آوری یکسری از داده ها ترکیبی از روش های مختلف همچون مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و مدارک و گزارش های موجود، داده های راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، فرم های کام ۱۱۴[1] مربوط به کروکی تصادفات جاده ای ( اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ) و همچنین مصاحبه با افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ جمع آوری شد.برخی از آمارهای مورد نیاز با همکاری دفتر تحقیقات نیروی انتظامی صورت گرفته و داده ها به صورت محرمانه می باشد که در این پژوهش داده ها را به صورت درصدی بیان می شود.

   

  ۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش

  ضرورت این پژوهش از آنجایی اهمیت پیدا می کند که در استان یزد از بین خودروهای تصادفی شامل سواری، موتورسیکلت، وانت بار، کامیون وتریلی، اتوبوس و مینی بوس، در شش ماهه اول سال ۹۲ تنها ۲۳.۶درصد سهم موتورسیکلت بوده است و تصادفات با عابرین پیاده که منجر به مرگ انها شده است ۵ درصد سهم موتورسواران بوده است. بدیهی است که این امر تبعات اجتماعی زیادی می تواند برای مردم استان داشته باشد. قابل توجه آنکه طبق آمار بدست امده تصادفات موتورسیکلت توسط پلیس راهور ، تصادفات در سال ۹۲ تاکنون نسبت به سال ۹۱ با رشد همراه بوده است . بنابراین بسیار حائز اهمیت است که عوامل تاثیر گذار بر این تصادفات دلخراش بررسی شود تا حتی الامکان از بروز این تصادفات در استان جلوگیری شودو به دنبال ان پایه ای برای تحقیق بیشتر در مورد چگونگی بهبود موقعیت موتورسیکلت سواران بوجود اید.

   

  ۱-۶- اهداف پژوهش

  هدف اصلی در وهله اول بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد. سایر اهداف زیرمجموعه هدف اصلی به شرح زیر می باشد:

  ۱ – بررسی وضعیت تصادفات موتورسیکلت در مقایسه با سایر وسایل نقلیه

  ۲ – بررسی وضعیت تصادفات موتورسیکلت در خصوص زمان حادثه ( ماه ، روز ، ساعت )

  ۳ – شناسایی عوامل مربوط به وضعیت هوا در بروز تصادفات موتورسیکلت

  ۴ – شناسایی عوامل مربوط به شرایط جاده در بروز تصادفات موتورسیکلت

  ۵ – سهم مثلث تصادفات در بروز تصادفات موتورسیکلت

  ۱-۷- سوالات پژوهش

   عواملموثربرتصادفاتموتورسیکلتدراستانیزدکدامند؟

  سهم هریک از عوامل سه گانه تصادفات در بروز تصادفات موتورسیکلت به چه صورت است؟

   بیشترینتصادفات موتورسیکلتمربوطبهچهعاملی می باشد؟

   روندتصادفاتموتورسیکلتدراستانیزدبهچهصورتاست؟

  چهراهحلهاییبرایکاهشتصادفاتموتورسیکلتدراستانیزدوجوددارد؟

   

  ۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق

  این پژوهش کاربردی برای اولین بار در استان یزد اجرا شده است و می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های مربوط در امر مدیریت ترافیک شهری از جمله راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و حتی شهرداری ها باشد.

   

   

   

   

  فصل دوم

  ادبیات و گستره نظری

   

   

   

   

   

   

  ۲-۱- پیدایش موتورسیکلت

  ۲-۱-۱- تاریخچه موتورسیکلت

  روزى که انسان خود را شناخت و در راه تلاش و تکاپوى بسط و توسعه محیط زندگى خود، به راهاختراعاتوابداعاتگامنهاد،همیشهدرایناندیشهبودهوهستکهشرایطکارو زندگىراآسانتروبازدهىکاررابیشترسازد. نگاهىبهتاریخچهاختراعاتوابداعات بشرازابتداتاکنونمؤیداینادعاست. انسان با بستن چند تنه درخت به یکدیگر، نخستینوسیلهحمل ونقلرادرروىآباختراعکردوبعدهابااستفادهازستارگاندر شب،بیابانهاودریاهاراطىنمود،اینتلاشهاراهرابراىتجارتوفعالیت هاى اقتصادىبازکردوبشرتوانستازمحدودهپیرامونخودپافراتر نهد و به سرزمین هاى دوردستبرودوبهتبادلاطلاعاتوتجربیاتبپردازد. درپیشرفتتمدنآسیاىجنوبغربى سه اختراعمکانیکىبهپیشرفتتمدنکمککرد. این سه اختراعکهپسازکتابتوفلزکارى قرارداشتعبارتبودنداز: ساختنخیش،کارگاهبافندگىوچرخ. اختراعچرخمسیر بزرگى رابرابرترقیاتفنىگشودوحتىامروزهنیزرکناساسىبیشترماشینهاودستگاههاى مکانیکىراچرختشکیلمى دهد. درسال۱۸۱۷ میلادی درآلمانشخصىبهنام«بورن[2]»وسیله نقلیه اى ساخت که از لحاظ فنى داراى ارزش زیاد بود زیرا او اولین کسى بود که دوعددچرخیک وسیله نقیله را به جاى آنکه در حول یک محور مشترک قرار دهد در مقابل یکدیگرقرارداد. بااختراعزنجیرکهمى توانستحرکترکاب هارابهمحورچرخمنتقل کند،شکلدوچرخه هاتغییرکرد. زیرابااستفادهازاینوسیله،چرخدوچرخهدرمقابل هریکدورحرکترکابهامى توانست چندین چرخ بزند و در نتیجه دیگر لزومى نداشت که چرخجلوراخیلىبزرگبسازند. درایناوایلرکابهابهوسیلهزنجیربهچرخجلومتصلمى شدندوبعدهابهعلتاشکالىکهاینامردرتغییردادنفرماندوچرخهایجاد مى کرد،زنجیررابهچرخعقبوصلکردند.«دایملر[3]»در سالهاى ۱۸۳۵ میلادیموتورى ساختکهازنقطهنظرتکنیکىنسبتبهماشینهاىبخارخیلىکاملتروبهتربودوموجب پدیدآمدنتغییراتىشگرفدرصنعتساختوسایلنقلیهشد. دایملرنواقصفنىموتورىکه از قبلساخته شده بود راازبینبردوتوانستیکنوعموتورانفجارىبسازد که در آن پیستونهابهصورتچهارهنگامىحرکتمىکردند. ایناختراعنهتنهاحرکتوسایلنقلیه رابرروىزمینودردریاهابهمراتبآسانترنمودبلکهبهبشرامکاندادتادرهوا نیزبهپروازدرآید. تئورىموتورهاىچهارهنگامىتوسط«اوتو»وضعگردیدولىبهمرحلهعملدرآوردن این تئورى کار بسیار مشکلى بود. موتورگازى که «اوتو» ساخت، محتاج یک مخزن گازبسیاربزرگبود.او پس از دو سال کوشش شبانه روز در سال ۱۸۳۳ میلادىموفق شدموتورىبسازدکهسوختآنازراهمخلوطشدنذراتنفتباهواتأمینشود. ساختمان اینموتورباآنچهکهاوقبلاً ساخته بود فرق فراوان داشت. موتور قبلى در مقابل تولیدیکاسببخارنیرو ۷۳۰ کیلوگرموزنداشتدرحالىکهموتورجدیدبراىتولیدهمین مقدارنیروفقط ۴۴ کیلوگرموزنپیدامىکرد،اینموتورداراى ۱۸۰ دوردردقیقه بود.بااستفادهازاینموتور،ساختوسیلهنقلیهاى که بتواند خود به طور مستقیم نیروىحرکتخودراتأمینکند،ممکنگردید دایملر یک روز موتورى را که ساخته بود برروىیکدوچرخهنصبکردوبهاینترتیباولینموتوسیکلترادرجهانساخت.

  Abstract

  IN some countries including Iran, motorcycles and their riders are an inseparable part of traffic and consequently safety of riders should be taken into the account just like other users of roads. However, with respect to more vulnerability of motorcycle riders in compare with car passengers, they needs more attention and in spite of this fact, their needs and problems have not yet been considered by authorities, road designers and traffic managers.The aim of this study was to identify the  affecting factors on  motorcycle accidents  in Yazd Province, that means, according to the State Department of Transportation and Traffic, motorcycle accidents were studied  in 2011 and 2014.Then,the accident distribution was determined based on existing  factors in the reports, and according to the most important components influencing factors of the accident through interviews with experts and experienced traffic officers was detected. In the following, the questionnaire was designed based on the traffic triangle, and due to the random sampling that was done by  40 officials and traffic experts and after completing  and coding them in SPSS software ,hypothesis testing in each of the sections of the questionnaire was to identify the most important factors in a community sample. Some of the most important influencing factors on  motorcycle accidents  can be called as: the large number of motorcycles, using the motorcycles a lot, breaking the law and violating the rules and regulations by bikers, not paying attention when crossing from the  byway to main way, violation of right of way, crossing the street when the traffic light is red, not enough light  to see at night, the defect of motorcycle lighting system ,the lack of red light(stoplight) in  some roads and intersections of the city and avoid tailgating.

   

  Keywords : accidents ,  Yazd Province , traffic officers , motorcycle , traffic triangle

   

  منابع و ماخذ

  مراجع فارسی

  حسن پور، شهاب / بابا پور، مهناز " مطالعه تطبیق قوانین موتور سیکلت سواران در ایران و سایر کشورهای جهان "اولین کنگره ملی مهندسی ساخت وارزیابی پروژه های عمرانی، گرگان، 11 اردیبهشت 1393                 

  حسین امینی، " تحلیلی آمار تصادفات جاده های ایران  و مقایسه آن با آمار جهانی " سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، اردیبهشت 1393

  ابوالقاسمی ماهانی، حسین / Hussein Hamid / آقا بزرگی، سعید / " برسی عوامل مؤثر بر شدت مجروحیت موتورسیکلت سواران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی " سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، اردیبهشت 1393

  فصیحی، کاظم/ روزنامه جامعه باز/ سال دوم/ شماره 316/ مرداد 1393

  ناصری علوی ، میر پویا / صیاد ، امین / حسینی ، سید محمد ، " ارزیابی و تحلیل خطر مرگ در تصادفات موتور سیکلت با اشیاء کنار جاده" هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت زاهدان ، اردیبهشت 1392

  حیدری ، محمود / خرم دل ، کاظم / رخشانی ، طیبه  " مقایسه نقش عامل انسانی در بروز تصادفات رانندگان صنوف مختلف " فصل نامه علمی امداد و نجات سال چهارم ، شماره 1 ، 1391

  امینی ، حسین، " بررسی برخی عوامل مهم وقوع تصادفات جاده ای در ایران با مقام نخست در تصادفات جهان"، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، آبان ماه 1390

  شیرازی ، جواد / هداوند خانی ، مریم / عبدالهی ، محمد باقر ، " بررسی عوامل مرتبط با حوادث جاده ای موتور سیکلت رانان" هفتمین همایش سراسری بهداشت وایمنی کار ، اریبهشت 1390

  محمدی ، فریبرز " بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تصادفات جاده ای در ایران ( 1380-1350 ).پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی همدان.۱۳۹۰

  پارسا،منوچهر / کتاب علل تصادفات رانندگی در ایران و راهکارهای کاهش آن ، انتشارات امیرعلی، ۱۳۹۰

  همتیان، مهران / کلاه ایمنی استاندارد در موتورسواری / اولین دوره مربیگری موتور کراس ناجا 1390

  سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ استان یزد

  سالنامه اماری استان یزد سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ ،‌مرکز امار ایران

  پورحاجی ، سعید / خیری ، مهدی / تدین ، موسی الرضا / پورحاجی ، فاطمه / اکابری ، آرش / ، بررسی علل حوادث راکبین موتور سیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزه وار 1387 " فصل نامه علمی ، پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزه وار ، سال پانزدهم ، شماره 1 و 2 ، تابستان 1389

  صادقیان و همکاران / دستورالعمل ایمنی راه برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد / چاپ اول ، 1389

  مدقالچی ، علی / بهشتی ، امیر حسین / علی اکبری ، عبدالحسین ، " بررسی تصادفات موتورسیکلت در استان زنجان و شناسایی عوامل مؤثر و راهکارهای کاهش آن " اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی ، آذر 1388

  پؤوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و ترابری، ، هزینه تصادفات (بخش پژوهش ایمنی حمل و نقل)،‌چاپ اول۱۳۸۸

  رضایی مقدم ، فرزاد / افندی زاده ، شهریار/ زیاری ، مجتبی / " مدل های پیش بینی شدت تصادف های موتورسیکلت در بزرگراه های شهری با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی " فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ، سال چهارم ،  شماره 14 ، پاییز 1388

  سلمانی ، محمد / رمضان زاده ، مهدی / دریکوند ، مسلم ، " بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده ای و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه : منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک " پژوهش های جغرافیایی انسانی شماره 650، پاییز 1387

  طرحتفصیلیشهریزد،مطالعاتحملونقلوترافیک۱۳۸۷

  مهندس مشاور عرصه، ۱۳۸۶ ، طرح جامع شهر یزد

  رحمانی ، علی / فرزانه ، سیف الله / عباسی ، علی اصغر / ذبیح پور ، " بررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده ای ( مطالعه موردی رانندگان عمومی جاده ای شهرستان بابل " مجله مطالعات اجتماعی ایران ، دوره اول ، شماره 2 ، تابستان 1385

  باقیانی مقدم ، محمد حسین / حلوانی ، غلامحسین / احرامپوش ، محمد حسن " بررسی تیپ شخصیتی و وضعیت جاده در موتورسواران حادثه دیده شهرستان یزد" مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دوره شانزدهم ، شماره ۵۱ ، ۱۳۸۵

  عراقی/عزت، واحدیان/محمد " بررسی مستعد کننده و اسیب های ناشی از تصادفات با موتور سیکلت در شهرستان مشهد سال 1384 " مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی، دوره 13، شماره 1، بهار

  پورحسین ، مسعود / حسینی ، امیر سعید / بابایی ، محمود ، " بررسی وضعیت موتورسیکلت سواران متوفی ناشی از تصادفات جاده ای ارجاع شده به تالار تشریح مرکز پزشکی قانونی شهرستان ساری در سال 1382 " مجله علمی پزشکی قانونی، سال 10 ، شماره 350 ، پاییز 1383

  ستایش ولی پور،جعفر / شریعت مهیمنی، افشین " بررسی تحلیل امار موتورسیکلت در ایران " ماهنامه علمی تخصصی راهور ، شماره ۱۰ ، اسفند ۱۳۸۳

  مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل وترافیک (TTIC.IR)

  انجمن صنعت موتورسیکلت ایران motorcyclesandika.org

  www.volgamotor.com

  انتشار از وبلاگ مرکز فوریتهای پزشکی شوشتر به نقل از سایت News.police.ir

  آیین نامه قوانین و مقررات موتورسیکلت

  سازمانپزشک قانونی کشور/ مرکزتحقیقات پزشک

  http://lmrc.ir/?s=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81) -http://www.accident.blogsky.com/category/cat-3

  (اکادمی موتورسواری و اتومبیلرانی قهرمانان)

  مرکز آمار کشور

  دلاور/علی، ترجمه راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روانشناسی و علوم تربیتی ، ویلیام بی میشل (مولف). چاپ اول، پائیز ۱۳۷۶

  ایین نامه طراحی راه های شهری، ۱۳۷۴،‌وزارت مسکن و شهرسازی ، چاپ اول ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  مراجع لاتین

  Sivasankar . s , karmegam k , bahri MT , “ safety system for ohild pillion riders of underbone motorcycles in Malaysia “ traffic inj prev , faculty of medicine and health sciences ; 15 , pages 564 – 571, 2014

  Muhammad Marizwan Abdul Manan ,Thomas Jonsson, András Várhelyi"  "  Development of a safety performance function for motorcycle accident " Safety Science 60 , pages 13–20,2013

  Hans Manner, Laura Wünsch-Ziegler , " Analyzing the severity of accidents on the German Autobahn " Accident Analysis & Prevention, Volume 57,  Pages 40-48, 2013

  ammad Marizwan Abdul Manan, András Várhelyi " Motorcycle fatalities in Malaysia " IATSS Research, Volume 36, Issue 1,  Pages 30-39, 2012

  Türker Özkan, Timo Lajunen, Burak Doğruyol, Zümrüt Yıldırım, Ahmet Çoymak , , " Motorcycle accidents, rider behaviour, and psychological models " Accident Analysis & Prevention, Volume 49, Pages 124-132, 2012

  Nicolas Clabaux, Thierry Brenac, Christophe Perrin, Joël Magnin, Bastien Canu, Pierre Van Elslande, " Motorcyclists’ speed and “looked-but-failed-to-see” accidents " Accident Analysis & Prevention, Volume 49, Pages 73-77,2012

  Teik Hua Law, Robert B. Noland, Andrew W. Evans  , " Factors associated with the relationship between motorcycle deaths and economic growth " Accident Analysis & Prevention, Volume 41, Issue 2, March 2009, Pages 234-240,2009

  DOROTA MAŚNIAK ;; SOCIAL AND ECONOMIC COSTS OF ROAD ACCIDENTS IN EUROPE,(2007)

  www.WHO.int/world-health- day/2004/infomaterials/  world_report/ en/index.htm (Receive in 2006)

  Traffic safety facts. Motorcycels belmet laws. Washington, d.c, national highway traffic safety administration , ( www.nhtsa.dot.gov / people / injury / new-fact-sheet 3/ motorcycle helmet. 2006

  Pitayarangsarit s . policy choices for the prevention of road traffic injuries in Thailand. (report) . Bangkok , thai national health foundation organization , 2006

  Peden m ,eds. World report on road traffic injury prevention : world health organization , 2004

  Gururaj G . Head Injuries and belmets in kamataka : Towards belmet legislation and enforcement in Kamataka Bangalor , national Institute of Mental Health & Neuro sciences, 2005.

  Mohan d . traffic safety and health in indian cities. Journal of transport and infrastructure , 79 – 94, 2002

  Zhang j . motorcycle owenership and injury in china. Injury control safety promotion , 11 , 159_163, 2002

  Umar r . helmet initiatives in Malaysia  , in : proceedings of the world engineering congress. Kuching , Sarawak , Malaysia, institution of engineers , , 2002

  Blinco l , et al .  the economic impact of motor vehicle crashes  2000. Washington , d.c , national highway traffic safety administration , 2002

  Motorcycles safety helmet . cost 327 . Brussels , commission of the European communities , 2001.

  Gerald van belle and john f.c sung “ fatal motorcycle accidents and helmet laws in peninsular Malaysia “ accident analysis & prevention volume 16 , issue 3 , pages 157- 162 , 1984

  David Silcock ; Dr G Jacobs; Socio-economic aspects of road , 1997

  accidents in developing countries ; journal of Reduce accidents and increase road safety in rural and urban areas ; TRL Report 247 , p  3 – 19

  MuhMarkogiannakis H and et all. Motor vehicle trauma: analysis of injury profiles by road-user category. Emerg Med J. 2006 Jan;23(1):27-31

  Chadbunchachai w , saphanchaimat w . principle , strategies and outcome in traffic injury prevention and control project in khon khaen .(report).1997

   

  سایت های معتبر اینترنتی

  http://yazdeco.com/IranSd_Fa/

  http://www.wikipg.com/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%D8%B2%D8%A

  http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF

  http://www.iran.ir/about/city/yazd

  http://www.tasnimnews.com/

  http://www.yazdfarda.com/

 • فصل اول : کلیات پژوهش...............................................................................................................1

  ۱-۱-مقدمه........................................................................................................................................................................................2

  ۱-۲- بیان مسئله..............................................................................................................................................................................2

  ۱-۳- روش شناسی پژوهش...........................................................................................................................................................3

  ۱-۴- جمع آوری داده ها.................................................................................................................................................................4

  ۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش....................................................................................................................................................4

  ۱-۶- اهداف پژوهش........................................................................................................................................................................5

  ۱-۷- سوالات پژوهش......................................................................................................................................................................5

  ۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق...............................................................................................................................................................5

  فصل دوم : ادبیات و گستره نظری پژوهش....................................................................................6

  ۲-۱- پیدایش موتورسیکلت............................................................................................................................................................7

  ۲-۱-۱-تاریخچه موتورسیکلت......................................................................................................................................................7

  ۲-۲-۲-اولین موتورسیکلت...........................................................................................................................................................9

  ۲-۳- تاریخچه موتورسیکلت در ایران........................................................................................................................................11

  ۲-۴- آمار تولید موتورسیکلت در کشور....................................................................................................................................13

  ۲-۵- نگاهی به مهمترین قوانین مربوط به موتور سیکلت....................................................................................................14

  ۲-۵-۱- تجهیزات اختصاصی موتور سیکلت ...........................................................................................................................14

  ۲-۵-۲- مقررات اختصاصی موتورسیکلت.................................................................................................................................14

  ۲-۶- پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................................14

  ۲-۶-۱- پیشینه پژوهش در ایران..............................................................................................................................................14

  ۲-۶-۲- پیشینه پژوهش در جهان.............................................................................................................................................20

  ۲-۷- تاریخچه اولین تصادف جهان............................................................................................................................................21

  ۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای..........................................................................................................................................22

  ۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از  مرگ و میرهای تصادفات رانندگی............................................23

  ۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخی از شهرهای آسیایی ...................................................................................................24

  ۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا.............................................................................................25

  ۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند..................................................................................................................26

  ۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان...............................................................................................26

  ۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی.............................................................27

  ۲-۱۵- پیشگیری از آسیب های ترافیکی را هها.....................................................................................................................28

  ۲-۱۶- پیشنهادات گزارش جهانی برای پیشگیری از آسیب های ترافیکی راهها.............................................................28

  ۲-۱۷- مدیریت ترافیک....................................................................... ........................................................................................28

  ۲-۱۸- پرترافیک‌ترین شهرهای جهان.......................................................................................................................................29

  ۲-۱۹- آسیب های سر و گردن علت اصلی مرگ و ناتوانی...................................................................................................30

  ۲-۲۰- کلاه ایمنی.........................................................................................................................................................................31

  ۲-۲۰-۱-  مشخصات کلی کلاه ایمنی......................................................................................................................................32

  ۲-۲۰-۲-  استاندارد بین‌المللی برای کلاه ایمنی در اروپا.....................................................................................................32

               فصل سوم : بررسی جغرافیایی استان یزد و بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی......34

  ۳-۱- تاریخچهگسترششهریزد.................................................................................................................................................35

  ۳-۲- قدمتوپیشینهتاریخی....................................................................................................................................................35

  ۳-۳- موقعیتاجتماعیواقتصادی............................................................................................................................................36

  ۳-۴- نژاد‌،‌ زبان، مذهب................................................................................................................................................................37

  ۳-۵- شبکهارتباطی......................................................................................................................................................................38

  ۳-۶- نقشۀ محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها...........................................................41

  ۳-۷- محورهای اصلی شهر یزد...................................................................................................................................................41

  ۳-۷-۱- راه های اصلی، فرعی و روستایی یزد.........................................................................................................................41

  ۳-۷-۲- راه های هوایی شهر یزد................................................................................................................................................42

  ۳-۷-۳- راهها و شاهراهای قدیمی استان یزد.........................................................................................................................42

  ۳-۸- منابع طبیعی یزد و مناطق اطراف آن.............................................................................................................................43

  ۳-۸-۱- زمین شناسی، پستی و بلندی و اراضی.....................................................................................................................43

  ۳-۱۰- نرخ رشد جمعیت.............................................................................................................................................................44

  ۳-۱۰-۱- ویژگیهایجمعیتی................................................................................................................................................44

  ۳-۱۰-۲- جمعیت بر اساس گروههای سنی............................................................................................................................46

  ۳-۱۱- ویژگی های اقلیمی استان یزد.......................................................................................................................................47

  ۳-۱۲- طرحتفصیلیبافتقدیمشهریزد................................................................................................................................48

  ۳-۱۳- تعریفسیستمحملونقلشهری................................................................................................................................49

  ۳-۱۳-۱-سیستمحملونقلدرونشهری...........................................................................................................................49

  ۳-۱۳-۲- مطالعاتطرحجامعشهریزد در بخش حمل و نقل..........................................................................................50

  ۳-۱۳-۳- تعیینمسائلومشکلاتشبکهارتباطیوسیستمحملونقلشهریزد......................................................51

  ۳-۱۴- سهمبالایترددموتورسیکلتهاومشکلاتمرتبطباآن.....................................................................................52

  ۳-۱۵- مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی.......................................................................................................53

  ۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده.......................................................................................53

  ۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان یزد ......................................................................................................53

  ۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش )..............................................54

  ۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود....................................................................................................................54

  ۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری....................................................................................................55

  ۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری............................................................................................................................56

  ۳-۲۱- فاصلهشبکهراههایدرونشهر...................................................................................................................................56

  ۳-۲۲- سیستمحملونقل.........................................................................................................................................................57

  ۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل.................................................................................................................57

  ۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی...............................................................................................................58

  ۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت.........................................................................................................64

  فصل چهارم : یافته های پژوهش.................................................................................................66

  ۴-۱- مقدمه....................................................................................................................................................................................67

  ۴-۲- نمای کلی تصادفات.............................................................................................................................................................67

  ۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل...................................................................................................................69

  ۴-۴- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع راه.............................................................................................................70

  ۴-۵- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع برخورد.....................................................................................................71

  ۴-۵- تصادفات موتورسیکلت در استان یزد بر اساس علت تامه تصادف............................................................................72

  ۴-۶- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس وضعیت برخورد.............................................................................................72

  ۴-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه....................................................................................................................73

  ۴-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز...................................................................................................................75

  ۴-۹- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر حسب ساعت..............................................................................................................76

  ۴-۱۰- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روشنایی هوا................................................................................................77

  ۴-۱۱- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس شرایط جوی...............................................................................................78

  ۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی......................................................................................79

  ۴-۱۳- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع گواهینامه راننده مقصر.....................................................................81

  ۴-۱۴- یافته های پژوهش بر اساس پرسشنامه.......................................................................................................................82

  ۴-۱۴-۱- تعیین روایی و اعتبار ابزار مورد استفاده.................................................................................................................83

  ۴-۱۴-۲-تعیین وضوح آیتم ها (Item clarity) ...............................................................................................................83

  ۴-۱۴-۳- تعیین روایی صوری (Face validity) ...............................................................................................................83

  ۴-۱۴-۴-تعیین پایایی پرسشنامه (Reliability) ..............................................................................................................84

  ۴-۱۴-۵- محتوای پرسشنامه (Questionnaire Content) ......................................................................................84

  ۴-۱۵- تجزیه و تحلیل سوالات با توجه به بخش های پرسشنامه.......................................................................................86

  ۴-۱۵-۱- عامل انسانی..................................................................................................................................................................86

  ۴-۱۵-۲- عامل جاده....................................................................................................................................................................88

  ۴-۱۵-۳- عامل وسیله نقلیه........................................................................................................................................................89

  4-16- ازمون میانگین نمونه در مقابل یک مقدار شناخته شده (one _ sample T Test ).................................90

  4-16-1- نتایج حاصل از عامل انسانی......................................................................................................................................91

  4-16-2- نتایج حاصل از عامل جاده.........................................................................................................................................92

  4-16-3- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه............................................................................................................................92

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................94

                  منابع و ماخذ : .............................................................................................................................104


موضوع پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, نمونه پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, جستجوی پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, فایل Word پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, فایل PDF پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, پروژه در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, پروژه درباره پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A » رشته جغرافیا – گرایش اقلیم شناسی چکیده هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری) مقدمه و هدف: در استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جاده­ای است. هزینه های ناشی از آن، یکی از چالش­های مهم استان بوده و خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و استان تحمیل می­شود. ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود. هدف ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تصادفات چکیده: ایمنی در تردد وسائل نقلیه یکی از اصولی‌ترین مبانی در مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل در جهان است. رعایت نشدن اصول ایمنی در طراحی راه‌ها، نگهداری و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک در کشور، باعث شده که خسارات سنگینی بر جامعه وارد شود. مقاومت در برابر لغزندگی[1] ازجمله پارامترهای مهم تعیین وضعیت رویه آسفالتی و نهایتاً فاکتور ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات چکیده: این پژوهش درصدد بررسی و شناخت علل و عوامل موثر بر بروز یا شدت وقوع تصادفات جاده ای محور اردبیل- مغان است که در راستای آن رابطه بین متغیرهای جاده ای،انسانی،محیطی و خودرو با وقوع تصادفات و سوانح در محور مذکورمطالعه می شود. متد پژوهش حاضر روش توصیفی با رویکرد تحلیلی است. برای تحلیل داده ...

پروژه پايان نامه دوره کارشناسي در رشته ساخت و توليد  فصل اول مقدمه -1 سخن نگارنده :   آنچه که مرا راغب به تهيه پايان نامه با اين موضوع کرد ، بکر و تازگي و فراتر از همه محرومي

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی چکیده بر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در 7 گروه فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، نساجی و دسترسی به مواد اولیه و همچنین دیگر منابع، در کشور حائز اهمیت می­باشد لیکن به دلیل وجود مشکلات متعدد از جمله عدم انطباق با ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه:امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی است.مدیریت مطلوب در امر مراقبت و درمان این بیماران می تواند به میزان زیادی از بروز صدمات ثانویه پیشگیری و مرگ ومیر و ناتوانی این بیماران را کاهش و هزینه های اقتصادی و معضلات اجتماعی آن را تقلیل دهد.هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اورژانس پیش ...

مقدمه محيط در فارسي به معناي احاطه كننده و در برگيرندة دنيا بوده و معادل انگليسي آن Environment ( محيط متغير و ناپايدار) ميباشد  . بطوركلي ميتوان گفت كه محيط اصطلاح جامعي براي تشريح شرايطي از

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A." مديريت  شهريور  1390   چکيده هدف تحقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مرک

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ­ریزی شهری چکیده حمل­ و نقل شهری یکی از اصلی­ترین زیر بخش‌های توسعه و برنامه­ریزی شهری می­باشد. شهروندان همه روزه با شبکه­های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل­ونقل تماس داشته و برای پاسخ­گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل­ونقل شهری استفاده می­کنند؛ بنابراین حمل­ونقل به یکی از مهم­ترین بخش­های کیفیت ...

ثبت سفارش