پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 576 KB 29675 132
1391 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۷,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

  چکیده

   

  تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود.

  در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت پرداخت سود سهام و سودآوری، جریان نقد آزاد، سهامداران نهادی و رابطه منفی بین سود تقسیمی و ریسک و همچنین رابطه­ی رشد فروش و فرصت های سرمایه گذاری با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. به دیگر سخن، سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، جریان نقد آزاد، ریسک و سهامداران نهادی به عنوان معیاری جهت تعیین میزان سود تقسیمی شرکت­ها استفاده می­کنند.

  کلمات کلیدی: سود نقدی، سهامداران نهادی، ریسک، جریان نقدینگی، سودآوری

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -1- مقدمه

  شرکت‌های موفق کسب سود می‌کنند. این سودها مجدداً در دارایی‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار می‌رود، یا در بازپرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود.

  اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهامداران توزیع شود، سه پرسش اساسی مطرح می‌شود:

  چه درصدی از سود توزیع شود؟

  توزیع سود به صورت پرداخت سود نقدی به سهامداران باشد و یا از طریق بازخرید سهام صورت پذیرد؟

  تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟

  سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات مهم مدیریت مالی است و سود نقدی برای بسیاری از شرکت‌ها، یک جریان نقدی خروجی قابل توجه به شمار می‌رود. به دیگر سخن تصمیم‌گیری درباره‌ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه‌ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم‌گیری مقدار پولی که باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. شاید بدیهی به نظر رسد که شرکت همواره بخواهد با تقسیم سود، در حد امکان پول سهامداران را برگرداند. از طرف دیگر، این هم بدیهی است که شرکت همواره می‌تواند به جای تقسیم سود، پول سهامداران را مجدداً سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه سؤال اصلی در بحث تقسیم سود این است: «آیا شرکت باید سود را به سهامداران بپردازد یا مجدداً آن را برای خود سهامداران سرمایه‌گذاری کند؟»

  دلایل زیادی بر علت پرداخت یا عدم پرداخت سود در شرکت‌ها وجود دارد. تابه حال یافته‌ها نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام می‌باشد که هنوز مساله ساز است. برنستاین (1996)[1] و ایویزین و هر دو2003))[2]دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998)[3]هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

  2-1- تعریف موضوع و بیان مسئله

  سود نقدی به صورت نقد پرداخت می‌شود و همه افراد به پول نقد علاقمندند. حال سؤال این است که آیا شرکت باید سود را به صورت نقدی به سهامداران بپردازد یا اکنون پول نقد را سرمایه‌گذاری کند و بعداً سود آن را بپردازد؟ بنابراین سیاست تقسیم سود، الگوی زمانی پرداخت سود است. در این زمینه سؤالی که اهمیت خاص دارد این است که شرکت اکنون چه درصدی از سود را باید تقسیم کند؟ این همان سؤال سیاست تقسیم سود است.

  موضوعاتی که درباره‌ی تصمیم گیری شرکت برای تضمین سودشان در برابر سهامداران پیش می‌آید عبارتند از چند درصد از سود باید توزیع شود. پرداخت سود چگونه باید باشد (نقدی، سود سهمی، و یا تجزیه سهام) سیستم توزیع سود تا چه اندازه باید پایدار بماند. این موضوعات بیشترین موارد بحث را در مورد سیاست‌های تقسیم سود به خود اختصاص دادند.

  تعداد تحقیقات تجربی و تئوریک در مورد سیاست تقسیم سود تا به حال دارای افزایش بی نظیر بوده است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند، که این معمای سود سهام می‌باشد، که هنوزمساله سازاست. برنستاین[4] و ایویزین[5] (2003) دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است. بر اساس بروک و همکارانش[6] (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

  تئوری نمایندگی برای حداقل کردن هزینه‌ها مرتبط با جداکردن مالکیت ازمدیریت می‌باشد. در شرکت‌هایی که مالکان سهم بیشتری از مدیریت دارند بدلیل چیدمان بهتر سهامداران و وجود کنترل مدیریتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد، جنسن و مکلینگ[7] (1976). شرکت‌هایی که گرو های بزرگی از سهامداران را دارند، قادرند بهتر فعالیت‌های مدیریتی را کنترل کنند. بر اساس نظریه فاما و جنسن (1983) به وسیله پرداخت سود سهام زیاد به سهام داران این اثرات را می‌توان تحت کنترل در آورد. معاهدات مربوط به بدهی به منظور کاهش در پرداخت‌های سود برای جلوگیری از انتقال‌های ثروت دارندگان اوراق قرضه به سهامداران لازم است جان و کالی[8] (1982). از طرفی دیگر سیاست تقسیم سود بر روی هزینه‌های نمایندگی تاثیر می‌گذارد که باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و افزایش نظارت بر بازار سرمایه می‌شود. در فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) بیان می‌کند که وجوه نقد باقی مانده پس از تامین مالی کلیه پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت باعث تاثیرگذاشتن بین منافع مدیران و سهامداران و باعث ایجاد هزینه نمایندگی می‌شود.

   مازیلیز و تریمن[9] (1988) نتیجه می‌گیرند که هرچه تعهدات مالیاتی افزایش (کاهش )پیدا کند، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می‌یابد درحالیکه سرمایه گذاری مجدد درآمدها افزایش (کاهش ) پیدا خواهد کرد. مدل مالیات تعدیل شده همچنین فرض می‌کند که سرمایه گذاران سود پس از مالیات خود را حداکثر می‌کنند.

  فراکفورتر و لان[10] (1992) به این صورت بحث می‌کند که نامتقارن بودن اطلاعات و سهامداران باعث می‌شود که پرداخت‌های سود سهام باعث افزایش جذابیت موضوعات سرمایه‌ای شود. بر اساس نظریه مشل [11] (1979) ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیت‌های اجرایی در شرکت‌های رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار می‌گیرند، اگر آن‌ها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سود بیشتری را دارند مدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور راضی کردن سرمایه گذاران افزایش دهند.

   

   

  3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

  سود نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده‌ی سهام به عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این مسئله نزد مدیران شرکت‌ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد می‌شود. اما مسئله‌ی اصلی، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. در این تحقیق تلاش می‌شود که عواملی که برنسبت سود نقدی تاثیر گذار می‌باشند را تعیین نمائیم، که مورد استفاده سرمایه گذاران برای تصمیم گیری قرار می‌گیرد. تحقیقات تجربی قبلی عمدتا براقتصادهای توسعه یافته تمرکز داشتند. این تحقیق روابط بین شاخص‌های نسبت پرداخت سود در درون یک کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌کنیم عوامل را که بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می‌گذارد را مورد بررسی قرار دهیم چون یکی از عوامل مهم در تصمصم گیری سرمایه گذارن به خصوص سرمایه گذاران نهادی و همچنین در ارزش گذاری سهام، سود نقدی می‌باشد.

  4-1- فرضیه‌های تحقیق

  جریان نقدی آزاد خالص رابطه معناداری با نسبت پرداخت سودسهام دارد.

  فرصت‌های سرمایه گذاری رابطه معناداری با نسبت پرداخت سود سهام دارد.

  ریسک شرکت رابطه معناداری با نسبت پرداخت سود سهام دارد.

  سودآوری رابطه معناداری با نسبت پرداخت سود سهام دارد.

  سهام داران نهادی رابطه معناداری با نسبت پرداخت سود سهام دارد.

  رشد شرکت رابطه معناداری با نسبت پرداخت سود سهام دارد.

  5-1- پیشینه تحقیق

  ادبیات گسترده در نسبت‌های پرداخت سود برای شرکت‌ها، سیاست‌های از قبل تعیین شده یکسانی برای سطوح پرداخت سود که باعث حداکثرشدن ارزش سهام شود ایجاد نمی‌کند.

  دلایل زیادی بر علت پرداخت  یا عدم پرداخت سود در  شرکت ها وجود دارد.تابه حال یافته ها نشان می دهد که چرا شرکت ها سود پرداخت می کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام می باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998)[12]هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می گیرد .

  این موضوع مورد بحث قرار گرفت که سیاست تقسیم سود هیچ اثری بر قیمت سهام ندارد همچنین برهزینه های سرمایه‌شان نیز تاثیری ندارد. اگراین سیاست تقسیم سود هیچ اثر مهمی نداشته باشد پس سیاست تقسیم سود نامربوط است. میلر و مودیانی (1961) به این صورت بحث می‌کند که ارزش شرکت تنها با استفاده از قدرت سودهی پایه‌اش وریسک صنعت مشخص می‌شود. در مطالعات تجربی قبلی تعدادی از فاکتورهای تاثیرگذار بر نسبت‌های پرداخت سود شرکت‌ها که شامل سودآوری، ریسک، جریان نقدی، هزینه نمایندگی، رشد فروش مشخص شده‌اند. (هیکنس 1981 رزوف 9821 لوید و همکارانش 1985 ;پریوت و گیتمن 1991جنسن و همکارانش 1992الی و همکارانش 1993 کالینس و همکارانش 1996; دی زیگزا 1999)

  سودهای سال‌های پیشین به عنوان فاکتور مهمی درظرفیت شرکت‌ها برای پرداخت سود نگاه می‌باشد. بریت و گیتمن (1991) درمطالعه خودشان به این نتیجه رسیدند که سودهای سال جاری و سال‌های گذشته فاکتورهای مهمی هستند که در پرداخت سود موثر می‌باشند. همچنین بیکر و همکارانش (1985) یافتند که یک شاخص مهم درپرداخت سود، سطح پیش بینی درآمدهای آتی می‌باشد.

  همچنین پریوت و گیتمن (1991) دریافتند که شرکتی که درآمدهای نسبتا ثابتی دارند اقلب قادر به پیش بینی تقریبی درآمد آینده‌شان می‌باشند. بنابراین این نوع شرکت نسبت به شرکتی که درآمدهایشان در حال نوسان می‌باشد با احتمال زیادتری می‌تواند درصد سود بیشتری از درآمدهایشان راپرداخت کند. دردیگر مطالعات روزف (1982)[13]لوید و همکارانش (1985) و کولینس و همکارانش (1996) ازارزش بتای یک شرکت به عنوان شاخصی از ریسک بازار استفاده کردند. آن‌ها از طریق روش‌های آماری به این نتیجه رسیدند که یک رابطه منفی ومعناداری بین بتا و پرداخت سود وجود دارد. یافته‌ها آن‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دارای سطح ریسک بازار بیشتری هستند نسبت پرداخت سود کمتری دارند. دی زیگزا (1999) از طریق تحلیل‌های آماری به وجود رابطه منفی بین بتا و پرداخت سود دست یافت.

  نقدینگی و جریان نقد آزاد همچنین به عنوان شاخص‌های مهمی برای پرداخت‌های سود می‌باشند. وضعیت نقدینگی پایین به خاطرکمبود وجوه باعث پرداخت سود کمترمی شود. آلی و همکارانش (1993) [14]به صورت رسمی بیان کردند که پرداخت سود به جریان نقدی بستگی دارد تا به سودهای جاری که بیشتراز فعالیت‌های حسابداری تحت تاثیرند که منعکس کننده توانایی شرکت برای پرداخت سود می‌باشد. آن‌ها بیان می‌کنند که درآمدهای جاری به صورت واقعی توانایی شرکت را برای پرداخت سود منعکس نمی‌کنند.

  روزوف (1982) مدارکی را ارائه کرد که سطوح پرداخت سود سهام به طور منفی با سطوح سهامداران داخلی رابطه دارد. جنسن و همکارانش (1982) گالینس و همکارانش (1996) تائید می‌کنند که رابطه بین پرداخت سود و سهامداران داخلی منفی است. دی زیگزا (1999) [15]از طریق تحلیل‌های آماری نشان داده که رابطه منفی وعمده بین سهامداران نهادی و پرداخت سود وجود دارد. پازینتن(1983)[16]رسما اعلام کرد که نسبت‌های پرداخت سود هدف و گستره‌ای که سودها در آن مشخص می‌شوند از سیاست سرمایه گذاری مستقل است.هیگنز(1972) نشان داد که نسبت پرداخت سود به طور منفی با نیاز شرکت به وجوه نقد برای فرصت‌های رشد مالی مرتبط است روزف (1982) لوید و همکارانش (1982) گالینز و همکارانش (1996) یک رابطه معناداری منفی بین رشد فروش‌های تاریخی و پرداخت سود را نشان می‌دهد هرچند دی زیگزا (1999) نشان داد که یک رابطه مثبت ولی بی اهمیت درباره رشد وجود دارد و یک رابطه منفی ولی کم اهمیت در مورد ارزش بازار به ارزش دفتری وجود دارد. بر اساس نظریه مشل (1979)[17] ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیت‌های اجرایی در شرکت‌های رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار می‌گیرند، اگر آن‌ها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سودبیشتری را دارندمدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور ساکت کردن سرمایه گذاران افزایش دهند. فرانکفورتر و لان (1992) [18]پرداخت سود سهام قسمتی ازآن به صورت یک سنت و قسمتی دیگر به عنوان روش برای از بین بردن اضطراب سرمایه گذاران می‌باشد. پرداخت سود سهام به سهامداران باید به صورتی باشد که باعث شود به عنوان یک تجدید روابط بین مدیریت و مالک شود وبه ثبات در شرکت کمک می‌کند.

  بررسی مقطعی بنرجی و همکاران(2007) نشان می‌دهد سهامداران با نقدشوندگی کمتر(بیشتر)، تمایل بیشتر(کمتر) به دریافت سود نقدی دارند. از دیگر سو در طول زمان، افزایش قابل ملاحظه‌ی نقدشوندگی بازار سهام ایالات متحده، تمایل شرکت‌ها به کاهش سود نقدی را به همراه داشته است.

  فاما و فرنچ(2001) در بررسی زمانی نشان می‌دهند که شرکت‌هایی که با نرخ بالاتری سرمایه‌گذاری می‌کنند، منابع بیشتری جهت تحقیق و توسعه صرف می‌نمایند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌هایشان بالاتر است، نسبت به سایر شرکت‌ها سود نقدی کمتری پرداخت کرده یا اصلاً سودی پرداخت نمی‌کنند. با توجه به تحقیق پاستور و استامبو(2003)، شرکت‌هایی که شروع به پرداخت سود نقدی می‌کنند، بازده سهامشان حساسیت کمتری به نقدشوندگی نشان می‌دهد. تحقیقات فاما و فرنچ(2002)­ مؤید این مطلب است که شرکت‌هایی با سودآوری بالا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمتر، نسبت پرداخت سود نقدی بالاتری دارند. تحقیق پرسشنامه‌ای بریو و دیگران(2005) نشان از شواهدی مبنی بر توجه مدیران به نقدشوندگی بازار سهام هنگام تصمیم جهت کاهش سود نقدی دارد.

  سعیدی و بهنام(1388) در تحقیق خود یازده عامل را جهت بررسی سیاست تقسیم سود، مورد مطالعه قرار دادند که از میان آن‌ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه‌ی شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط سایر متغیرها مورد تأیید قرار نگرفت.

  Abstract:

   

  Dividend payout decision making and the amount of it is an important issue in the corporate finance, because in this decision making the amount of money which should be paid to the investors and should be retained for investment will be determined.

  In this study the effective factors on dividend payout ratios in Tehran Stock Exchange (TSE) are examined. The related results show that there is a positive relationship between dividend payout ratios and profitability, free cash flow, institutional stockholders, and there is a negative relationship between dividend payout and risk. Moreover, the relationship between sales growth and investment opportunities was not approved. In other words, Tehran Stock Exchange investors use profitability, free cash flow, risk and institutional stockholders as distinct criteria for determining the amount of corporates’ dividend payout.

   

  Keywords: Dividend, Institutional stockholders, Risk, Free cash flow, Profitability

 • فهرست:

  فصل اول: 1

  1-1- مقدمه. 2

  2-1- تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

  3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

  4-1- فرضیه‌های تحقیق.. 6

  5-1- پیشینه تحقیق.. 7

  6-1- تعریف عملیاتی متغیرها 11

  7-1- قلمرو تحقیق.. 13

  8-1- تعریف واژه‌های تخصصی تحقیق.. 13

  9-1- خلاصه. 14

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

  1-2- مقدمه. 17

  2-2- استراتژی‌های تقسیم سود. 20

  3-2- جانمایی استراتژی تقسیم سود. 21

  4-2- خط مشی تقسیم سود و چرخه عمر شرکت.. 22

  5-2- اهداف سیایت تقسیم سود. 23

  6-2- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود. 24

  1-6-2- نقدینگی.. 24

  2-6-2- بازپرداخت بدهی ‌ها 24

  3-6-2- ثبات سودآوری.. 25

  4-6-2- سیاست تقسیم سود رقبا 25

  5-6-2- علایق سرمایه گذاران. 25

  6-6-2- سود آوری فرصت‌های آتی.. 26

  7-6-2- الویت های مالیاتی.. 26

  8-6-2- الزامات قانونی.. 27

  9-6-2- تأثیرات هشدار دهنده. 27

  10-6-2- ملاحظات هزینه‌ای.. 28

  11-6-2- تورم. 28

  12-6-2- کنترل. 28

  13-6-2- هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام. 29

  14-6-2- هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید 29

  15-6-2- توانایی استقراض 30

  16-6-2- فرار از مالیات به سبب انباشت نامعقول سود. 30

  17-6-2- نرخ رشد و توسعه شرکت.. 31

  18-6-2- تأثیر دوره تجاری.. 31

  19-6-2- نوع شرکت.. 31

  20-6-2- هزینه نمایندگی 32

  21-6-2- درجه اهرم مالی.. 32

  7-2- تعیین سیاست تقسیم سود. 33

  1-7-2- سیاست تقسیم باقیمانده سود. 33

  2-7-2- ثبات سود نقدی.. 34

  3-7-2- سیاست سود نقدی بینابین.. 34

  8-2- سود سهام در مقابل عایدات سرمایه‌ای.. 35

  9-2- تئوری‌های مطرح در حوزه سیاست تقسیم سود. 36

  1-9-2- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود. 36

  2-9-2- نظریه پرنده در دست.. 38

  3-9-2- نظریه ترجیح مالیاتی.. 39

  10-2- عواملی که سود نقدی کم را توجیه می‌کنند. 39

  11-2-  عواملی که سود نقدی زیاد را توجیه می‌کنند. 40

  12-2- نظریات توجیه کننده مقدار سود تقسیمی.. 40

  13-2- شیوه‌های پرداخت سود سهام. 41

  1-13-2- پرداخت سود نقدی.. 42

  2-13-2- پرداخت سود تعهد شده. 42

  3-13-2- پرداخت سود سهمی.. 42

  4-13-2- تجزیه سهام. 43

  14-2- رابطه پروژه‌ها و جریان نقد شرکت با سیاست تقسیم سود. 43

  15-2- مطالعات تجربی در کشورهای مختلف.. 45

  16-2- مطالعات تجربی در ایران. 55

  17-2- خلاصه. 60

  فصل سوم: فصل سوم: روش تحقیق.. 62

  1-3- مقدمه. 63

  2-3- نوع تحقیق.. 63

  3-3- روش جمع آوری داده‌ها 63

  4-3- قلمرو تحقیق.. 64

  1-4-3- قلمرو زمانی تحقیق.. 64

  2-4-3- جامعه آماری.. 64

  3-4-3- نمونه آماری.. 64

  5-3- فرضیه تحقیق.. 66

  6-3- متغیرهای تحقیق.. 67

  7-3- تکنیک‌های آماری مورد استفاده. 68

  1-7-3- الگوی داده‌های تلفیقی.. 68

  2-7-3- آزمون‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 70

  8-3- خلاصه. 72

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 74

  1-4- مقدمه. 75

  2-4- توصیف داده ها 75

  3-4- مروری بر فرضیه تحقیق.. 76

  4-4- آمار توصیفی.. 77

  5-4- آزمون F لیمر و آزمون هاسمن (Hausman) 79

  6-4- نتایج و آزمون فرض... 80

  6-1-4- آزمون اثرات ثابت.. 81

  2-6-4- آزمون اثرات تصادفی.. 82

  7-4- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 85

  8-4- خلاصه. 89

  فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری.. 90

  1-5- مقدمه. 91

  2-5- خلاصه تحقیق.. 91

  3-5- نتایج تحقیق.. 93

  4-5- محدودیت‌های تحقیق.. 94

  5-5- پیشنهادها 95

  6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 95

  منابع و مآخذ. 96

  ضمائم تحقیق   .

  منبع:

   استفان، راس، (2002)، مدیریت مالی نوین. ترجمه جهانخوانی، علی و شوری، مجتبی  ، تهران: انتشارات سمت.

  اسکندر، هدی(1388) "بررسی رابطه­ی بین سیاست­های تقسیم سود و مالکین نهادی در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

  اعتمادی، حسین و چالاکی، پری(1383) "رابطه­ی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال­های 1381-1377"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 39.

  آذر، عادل و مومنی، منصور(1377)، آمارو کاربرد آن در مدیریت- تحلیل آماری ، تهران، انتشارات سمت.

  برارنیا ادبی، قربان(1383) "بررسی عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1380-1376"، دانشگاه مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

  برارنیا ادبی، قربان(1383) "بررسی عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1380-1376"، دانشگاه مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

  بروکز، کریس (1389). مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی. بدری، احمد و عبدالباقی، عبدالمجید. انتشارات نص. چاپ اول.

  بندر، روث، وارد، کیت (2002)، مدیریت استراتژیک مالی، ترجمه اعرابی، سیدمحمد، رزمجوئی، محرم، چاپ اول، تهران، انتشارات مهکامه، 1388.

  تهرانی، رضا (1384)، «مدیریت مالی : شرح درس، مفاهیم و نکات کلیدی»، تهران: نگار دانش.

  تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر(1387)، تئوری‌های مالی، تهران، انتشارات  نگاه دانش.

  جهانخانی، علی و قربانی، سعید(1384) "شناسایی و تبیین عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 20.

  جی، فرودوستن، یوجین.اف بریگام، (1990)مدیریت مالی 2 ترجمه شریعت پناهی، سید مجید ، تهران: انتشارات آیلار.

  ریموندپی. نوو(1986)، مدیریت مالی، ترجمه جهانخوانی، علی و پارسائیان، علی. تهران انتشارات سمت.

  سعیدی، علی و بهنام، کیهان(1388) "بررسی عوامل مؤثر بر خط­مشی تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهشگر، شماره 18.

  فخاری، حسین و یوسفعلی تبار، نصیبه(1389)، "بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 62.

  قربانی، عبداله(1387). "بررسی رابطه نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود"، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

  مهرانی، کاوه(1383) "رابطه سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه­گذاری"، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان­نامه دکتری تخصصی.

  مهرگان، نادر و رضائی، روح اله(1388)، «راهنمایی ای ویوز 6 در اقتصادسنجی»، تهران، دانشکده علوم اقتصادی.

  وستون، بریگام و یوستون(1386) مدیریت مالی(چاپ دوم)، جلد دوم، ترجمه حسین عبده تبریزی و فرهاد حنیفی، انتشارات آگاه و پیشبرد، تهران.

  Al-Ajmi, Jasim & Hameeda, Abo Hussain (2011). “Corporate dividends decisions: evidence from Saudi Arabia”. The Journal of Risk Finance. Vol. 12 No. 1. pp. 41-56.

  Al-Najjar, Basil (2009). “Dividend behavior and smoothing new evidence from Jordanian panel data”. Studies in Economics and Finance. Vol 26 No 3 .pp 182-197.

  Amidu, M. a. (2006). Determinants of dividend payout ratios in Ghana. The Journal of Risk Finance , 7 (2), 136-146.

  Baker, H. Kent. Saadi, Samir.  Dutta, Shantanu& Gandhi, Devinder. (2007). “The perception of dividends by Canadian managers: new survey evidence”. International Journal of Managerial Finance. Vol 3 No 1. pp 70-91

  Baker, M.P., and J. Wurgler (2004). “a Catering Theory of Dividend”. Journal of Finance, 59, 1125-1165.

  Banerjee, S., V.A. Gatchev, and P.A. Spindt (2007). “Stock Market Liquidity and Firm Dividend Policy’. Journal of  Financial and Quantitative Analysis, Vol 42, No.2, 369-398.

  Beiner, S. (2001), “Theories and Determinants of Dividend Policy’, Journal of Corporate Finance, June.

  Bernstein, P.L. (1996), “Dividends: the puzzle”, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 9 No. 1, pp. 4-15.

  Bhattacharyya, Nalinaksha. Mawani, Amin & K.J. Morrill, Cameron (2008). “Dividend payout and executive compensation: theory and Canadian evidence”. Managerial Finance. Vol. 34 No 8. pp 585 601.

  Brave, A., J.R. Graham, C.R. Harvey, and R. Michaely (2005). “Payout Policy in the 21st Century”. Journal of  Financial Economics, 77, 483-527.

  D’Souza, J. (1999), “Agency cost, market risk, investment opportunities and dividend policy – an international perspective”, Managerial Finance, Vol. 25 No. 6, pp. 35-43.

  Damodaran,Aswat(2004). “Applied Corporate Finance”. Online Edition.

  Fama, E.F. and French, K.R. (2001), “Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?”,Journal of Financial Economics, Vol. 60, pp. 3-44.

  Fama, E.F., and K.R. French (2002). “Testing Trade-off and Pecking Order Predictions about Dividend and Debt”. Review of  Financial Study, 15, 1-33.

  Jensen, M.C. and Meckling, W. (1976), “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and capital structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-60.

  Pandey, I.M & Bhat, Ramesh (2007). “Dividend behavior of Indian companies under monetary policy restrictions”. Managerial Finance. Vol 33 No 1. pp 14-25

  Ross,S.A.; Weserfield, R.W. and Jaffe, J.(2001). “Corporate Finance”(6th edition), McGrow-Hill,Irwin.

  Rozeff, S.M. (1982), “Growth, beta and agency cost as determinants of dividend payout ratios”, Journal of Financial Research, Vol. 5, pp. 411-33.

  Shleifer, A. and Vishney, R.W. (1986), “Large shareholders and corporate control”, Journal of Political Economy, Vol. 94, pp. 461-88.

  .


تحقیق در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

ثبت سفارش