پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان)

word 8 MB 29715 180
1391 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A)

  چکیده:

  افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین بودن سطح دانش و آگاهی نداشتن از نحوه بهره برداری از پتانسیل‌های موجود نیز مزید بر علت شده و هم چون تازیانه ای بر پیکره بی جان این کشور ها کوبیده می‌شود.یکی از منابعی که به صورت عمده در عصر کنونی می تواند درآمد های قابل توجهی را رقم زده و با بالا بردن تولید ناخالص ملی‌، ‌‌در نهایت درآمد ملی را در صحنه بین المللی افزایش دهد صنعت گردش‌گری به خصوص اکوتوریسم است. در واقع اکوتوریسم یا گردش گری در طبیعت‌،‌‌‌ از گونه های مهم گردش گری است که بیش ترین سازگاری را با توسعه دارد. در حال حاضر اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در پی بهره گیری از توانمندی های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت گردش گری را به خود اختصاص دهند و با ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند. با وجودی که منابع طبیعی این استان‌می تواند یکی از جاذبه های ارزشمند برای جذب گردش گران داخلی و خارجی به شمار آید‌، ‌‌‌اما برنامه ریزی برای استفاده از این شرایط هنوز در ابتدای راه است و کار مهم و اساسی برای بهره‌برداری از جاذبه های طبیعی صورت نگرفته است.

  این رساله به دنبال بررسی این فرضیه است که : به نظر می رسد بین توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری و توسعه گردش گری استان رابطه معناداری وجود دارد.هم چنین این اهداف و سوالات را پی‌گیری می کند- شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش‌گری می‌تواند صورت گیرد.و‌آیا استان چهارمحال و بختیاری قابلیت توسعه گردش‌گری را دارد؟

  روش تحقیق در این رساله، ‌‌‌در دو قسمت کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد گرفت به نحوی که در بخش کتابخانه ای با استفاده از اسناد، ‌‌‌آمار و اطلاعات و تجربیات کشور های توسعه یافته جهان، ‌‌‌موضوع مورد مطالعه بررسی خواهد شد. در قسمت میدانی‌، ضمن بازدید از منابع گردش‌گری منطقه سامان و کسب نظرجامعه محلی و صاحبنظران، ‌‌‌جدول SWOT تنظیم خواهد شد.

  واژگان کلیدی:اکوتوریسم، ‌‌‌توریسم ورزشی، ‌‌‌برنامه ریزی‌، صنعت گردش گری، ‌‌استان چهارمحال و بختیاری، ‌‌منطقه سامان

  مقدمه:

  بشر از ابتدای خلقت به جابه جایی و سفر می پرداخته است. به دست آوردن غذا، ‌‌‌آب، ‌‌‌امنیت یا پیدا کردن منابع جدید، ‌‌‌انگیزه های اولیه برای تحرک و سفر بودند. اما بعد از آنکه نیاز های اولیه بشر تامین شد، ‌‌‌تفکر و اندیشه سفر برای‌، ‌‌‌سرگرمی لذت و کشف مکان های جدید‌،‌‌‌ آغاز شد.مسافرت اولیه برای یافتن چیزهای تازه‌،‌‌‌ به تامین امکانات و فن آوری تدارک لوازم یا طریقه سفر،‌‌‌ بستگی داشته است. مسافران اولیه با پای پیاده یا سوار بر حیوانات اهلی سفر می کردند.ساختن قایق و کشتی‌،‌‌‌ سفر های دریایی را ممکن کرد و اختراع چرخ روش های جدیدی برای مسافرت بر روی زمین را امکان پذیر نمود.هر پیشرفت و تکامل در دانش‌بشری و فن آوری، ‌‌‌فرصت های نوین گردش‌گری برای افراد انسانی را افزایش داد. در زمانی که تمدن شکل گرفت، ‌‌‌جاده ها بهبود پیدا کرد و حکومت ها برپا و مستحکم شدند، ‌‌‌میل به سفر به منظور کشف مکان های‌جدید، ‌‌‌کاووش برای یافتن منابع و امکانات بهتر زندگی، ‌‌‌فراگیری دانش‌،‌‌‌ بازدید و مقاصد مذهبی افزایش یافت.

  گردش گری مجموعه ای از اقدامات‌، ‌‌‌خدمات و صنایعی است که به مسافران خدمتی مانند‌،‌‌‌ حمل و نقل، ‌‌‌تامین محل های اقامت، ‌‌‌جایگاه های تهیه وتدارک غذا، ‌‌‌فروشگاه هاو بازارها‌، ‌‌‌محل های تجاری و تسهیلات دیگر ارائه می دهندو سایر خدمات میهمان نوازی برای افراد یا گروه هایی که از خانه یا محل زندگی دور افتاده اند را رافراهم می کند.(مهریاری، 1389: 2)

   در حال حاضر گردش گری به عنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح می باشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی‌، ‌‌‌اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است و به همین دلیل نیز به یک حوزه مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده است. از نظر اقتصادی، ‌‌‌گردش گری بین المللی بیشترین عایدی را ایجاد می کند،‌‌‌ دریافتی های ارزی خاص از گردش گری بین المللی بیشتر از محصولات نفتی، ‌‌‌خودرو و تجهیزات ارتباطی تامین می شود. گردش گری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری زیرساخت ها، ‌‌‌ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.یکی از ارکان توسعه جهان گردی،‌‌‌ تقاضا برای آن است که از ساختار پیچیده ای نیز برخورداراست ؛ زیرا کاهش یا افزایش سهم یک کشور از درآمدها گردش گری جهانی‌،‌‌‌ به عوامل و متغییر هایی بستگی دارد که با توجه به نوع کشور‌،‌‌‌ مسائل اداری واجرایی و سطح آمار و اطلاعات موجود می تواند متفاوت باشد.ایران با توجه به امتیازات فروانی که از نظر تنوع آب و هوایی‌، ‌‌جاذبه های طبیعی‌، ‌‌تاریخ و تمدن کهن‌، ‌آثار باستانی و مذهبی‌، ‌‌‌معماری، ‌‌‌صنایع دستی، ‌‌‌فرهنگی و جغرافیایی دارد، ‌‌‌از قابلیت های فراوانی برای تبدیل شدن به قطب گردش‌گری جهانی بر خوردار است؛ بنابراین سهم ایران از عایدی های صنعت گردش گری جهان بسیار ناچیز است.

  امروزه توسعه گردش‌گری در تمامی عرصه ها‌،‌‌‌ چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصددیافتن راه های تازه ای برآیند.(لطفی‌،1384: 7)آگاهی جوامع از این که گردش گری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار یک کشور قرار می دهد، ‌‌‌باعث شده تا گردش گری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی‌،‌‌‌ اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود.(طهماسبی پاشاو مجیدی‌، ‌‌روفیا، ‌‌‌1384: 13)بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، ‌‌‌اشتغال، ‌‌‌رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. اگر چه در مناطق مختلف،‌‌‌ شرایط متفاوت است،‌‌‌ گردش گری همواره عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می‌آید.(ابراهیمی و خسرویان، ‌‌‌1384: 6)

  توسعه صنعت گردش گری‌، ‌‌‌به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی‌میزان بیکاری بالا، ‌‌‌محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کلان اقتصادی آن باپیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی،‌‌‌ سرمایه گذاری ناخالص، ‌‌‌درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر اقتصاد ایران به روشنی نشان دهنده این موضوع است.از این رو‌،‌‌‌ به منظور تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و درآمد های ارزی و هم چنین ایحاد فرصت های جدید شغلی در کشور‌،‌‌‌ توسعه صنعت گردش گری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛چرا که ایران از نظر جاذبه های گردش گری جز ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیاد جهان‌گردی و گردش گری بین المللی برخوردار است.(صباغ کرمانی و امیریان‌،1379: 17)از این رو باید زمینه های توسعه گردش گری‌، ‌‌‌به عنوان یک استراتژی از جنبه های اقتصادی،‌‌‌ سیاسی و حقوقی فراهم شود.

  فصل اول : کلیات تحقیق

  -1- بیان مسئله:

  سیرو سیاحت در سرزمین های مختلف‌ هموا ره جزئی از نیازهای زندگی انسان و یکی از روش های پررونق گذران اوقات فراغت به شمار می رود. حرکت شتابان به سوی قرن بیست‌ویکم شیوه های سنتی توسعه اقتصادی و اتکا به درآمد های‌محدود بخشی از سرمایه ای فسیلی را مطرود دانسته است و ضرورت ایجاد حرکت های نوین و دستیابی به مکانیزم های کارآمد در بهره گیری افزون تر از شرایط طبیعی موجود را به ویژه‌در کشور هایی که از فرهنگ غنی تاریخ کهن و آثار باستانی بسیاری برخوردار هستند ایجاب ‌می‌نماید. صنعت جهان‌گردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به شمار آمده ‌و به یقین«جهان گردی» در دهه های آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد‌یافت. بسیاری ازکشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال رشد بخش خصوصی و توسعه‌ساختار زیربنایی می دانند. (محلاتی،‌‌‌ 1:1380)از جمله استراتژی های توسعه مناطق فراموش شده تعریف کار بری های خاصی است که می‌تواند‌ضمن تقویت هویت مکانی آن ها شرایط توسعه پایدارآن ها را فراهم آورد.ایران با طبیعت گسترده وبی‌نظیر، ‌‌اقلیم متنوع وویژگی های زمین شناسی گوناگون وتنوع زمین شناختی می تواند از پدید های زمین شناختی(ژئوتوپ)در سراسر کشور مانند غار ها،‌‌‌ تنگه ها،‌‌‌ دره ها،‌‌‌ مناطق فسیلی‌، ‌‌دره های نشستی‌، ‌‌شکاف‌های بزرگ زمین شناختی‌، ‌‌گل فشان ها، ‌‌زمین های کارستیک، ‌‌انواع کانی ها‌، ‌‌هرم های ماسه‌ای، ‌‌‌سواحل صخره ای –سنگی، ‌‌معادن باستانی وغیره به عنوان میراث های زمین شناختی در قالب ژئوسایت های بالقوه متعدد، ‌‌پس از‌‌ تدارک زیر ساخت های گردش گری به عنوان ابزاری در راستای توسعه ژئوتوریسم وتاسیس ژئوپارک ها مورد استفاده قرار گیرد.‌‌ با آغاز قرن بیستم، ‌‌‌با توجه به دگرگونیهای وسیعی که در اوضاع اجتماعی، ‌‌‌اقتصادی و صنعتی روی داد، ‌‌‌گرایش به ایجاد تنوع در محیط زندگی یکنواخت و فرار از فضای پرهیاهو و خسته کننده شهرها و شناخت جهان و گسترش ارتباطات سیاسی- اقتصادی و نیاز مبرم مردم سرزمین ها و کشورها به یکدیگر، ‌‌‌موجبات شکوفایی جهان گردی و سیر و سیاحت به سبک و سیاق کنونی را فراهم آورد (محلاتی،‌‌‌ 1380،‌‌‌ 9). امروزه یکی از انواع جهان گردی که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است، ‌‌‌توریسم ورزشی است. برگزاری انواع مسابقات جهانی‌،ملی‌، منطقه ای انگیزه ای قوی برای حضور و شرکت مردم در محل برگزاری مسابقات است.‌‌ گردش گری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دوصنعت گردش گری وصنعت ورزش پدید آمده است(هاوکینز و هودمن).‌‌ به عبارت دیگر فعالیت های مهم گردش گران در حین گردش گری است وگردش گری و مسافرت با انواع مختلف ورزش همراه است (هینچ وهیگام‌، 2003).گرین وچالیپ (1998) نیز طی تحقیقات خود بیان می کند که گردش گری ورزشی به مانند بسیاری ازصنایع دنیا مثل حمل ونقل‌، ‌‌‌اتومبیل سازی و توریسم وغیره‌، ‌‌‌در حال تبدیل شدن به صنعتی مجزا ومهم است‌، ‌‌‌به طوری که بررسی ها نشان می دهد که از سال 1967 تا 1989 تمایل گردش گران برای شرکت در ورزش 1300 درصد رشد داشته است.به طوری که رشد ورواج روز افزون مسافرت های مرتبط با ورزش ورواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقمند شوند. لذا شهرهای مختلف جهان در بدست آوردن حق میزبانی بازی‌های المپیک ومسابقات قهرمانی جهان در رشته های ورزشی مختلف رقابت می کنند.

   

  1-2- ضرورت انجام تحقیق:

  صنعت گردش گری در جهان در دهه های اخیر از رشد بسیار خوبی برخودار بوده است به طوری که در سال 1950 تعداد گردش گران بین المللی 25 میلیون نفر و درآمد حاصل از آن (2.1)میلیارد دلار بوده است. در سال 1999تعداد گردش گران به 656.9 میلیون نفر و میزان درآمد حاصل از آن به455 میلیارد دلار رسیده است پیش بینی می شود در سال 2005 تعداد گردش گران بین المللی به رقم 937 میلیون فر و تولید ناخالص این صنعت در جهان به 7.2 تریلیون دلار برسد.کشور های مختلف جهان سعی دارن که سهم بیش تری از این صنعت را به خود اختصاص دهن تا بر مشکلات اقتصادی خود از قبیل بیکاری، ‌‌‌کمبود منابع ارزی و. ... فائق آیند. ضرورت ایجاب می کند که با شناخت استعدادها و توانمندی های این صنعت در هر منطقه، گامی در جهت تقویت این صنعت برداشته شود.(فرزانه، 1389: 1)

  استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن محیط طبیعی،‌‌‌ چشم انداز ها و مناظر زیبای طبیعت که از کانون های اصلی و جاذبه های گردش‌گر پذیر این نوع گردش‌گری (اکوتوریسم )می باشد زمینه لازم را برای توسعه صنعت گردش گری‌دارا است.این گونه از گردش گری در قرن بیست ویکم از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان ملل متحد قرن حاضر را قرن اکوتوریسم نامیده است.(پاپلی یزدی و سقایی،‌‌‌ 1385: 6)

  از سوی دیگر‌، ‌‌‌یافته های این تحقیق می تواتد از سوی مسئولین و متولیان صنعت گردش گری در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

   

  1-3- اهداف تحقیق:

  1- معرفی انواع توریسم ورزشی ازجمله گردش گری ورزش های آبی (رفتینگ)،‌‌‌ گردش‌گری آب درمانی و سلامت توریسم و.... که از جنبه فرهنگی، ‌‌‌اعتقادی و وجود زیر ساخت ها امکان پیاده سازی در منطقه سامان‌را دارد.

  شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش‌گری می تواند صورت گیرد.

  بررسی مشکلات و موانع موجود در توسعه اکوتوریسم در منطقه سامان

  1-4- سوالات تحقیق:

  1-آیا استان چهارمحال و بختیاری قابلیت توسعه گردش گری را دارد؟

   

  1-5- فرضیات تحقیق:

  1- به نظر می رسد بین توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری و توسعه گردش گری استان رابطه معناداری وجود دارد.

  2- به نظر می رسد بین بهبود روش های مدیریتی و توسعه گردش گری در استان رابطه معنا داری وجود دارد.

   

  1-6- پیشینه تحقیق:

  با بررسی های به عمل آمده تاکنون در ارتباط با موضوع آن طور که این رساله مد نظر دارد تحقیقی صورت نگرفته است. اما به لحاظ ارتباط غیر مستقیم با موضوع مقالات و پژوهش های معدودی انجام شده است که به نوعی برخی از ابعاد موضوع این رساله را پوشش می دهد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

  1-یزدان پناه، ‌‌‌خیاطی و ریگی(1390)در مقاله ی تحت عنوان «ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم ژئوتوریسم»‌شهرستان خاش با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی‌ SWOT به این نتیجه رسیده اند که مهمترین نقاط موجود در منطقه توجه افراد آگاه به صنعت توریسم‌،‌‌‌ دولتی بودن زمین ها،‌‌‌ پایین بودن هزینه خدمات وتسهیلات گردش‌گری منطقه،‌‌‌ تنوع و تعدد جاذبه های طبیعی و فرهنگی گردش‌گری قابل توسعه،‌‌‌ دسترسی مناسب،‌‌‌ مشارکت مردم بومی و علاقه‌آنها‌به ورود گردش‌گر است.

  2- عباس بخشنده نصرت(1378)در مقاله « توزیع فضایی مکانی انواع سیاحت گاهها و ضرورت سامان دهی آنها در استان چهارمحال و بختیاری » به تقسیم بندی انواع توریسم از جمله: مذهبی‌،‌‌‌ تاریخی، ‌‌‌ورزشی،‌‌‌ زمستانی و... پرداخته است.

  3- نصرالله پورافکاری(1376)در مقاله «تلاشی در رهیابی عوامل توسعه توریسم در استان چهارمحال وبختیاری »به کاستی های فرهنگی منطقه و همچنین استعدادهای استان پرداخته است.

  4- عبدالحمید شمسی،‌‌‌ اکبر جابری،‌‌‌ مسعود نادریان و محمد حسین سلطانی در مقاله« ایران » به بررسی و تحلیل متغییر های‌مهم و اثر گذار برتوسعه مدیریت ورزشی در ایران پرداخته اند.

  5- افتخاری (1385)،‌‌‌ ‌‌‌با بکارگیری مدل SWOT برای توسعه گردش گری روستایی در دهستان لواسانات کوچک ثابت کرد که آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی به علت گردش گری بودن بسیار بالا است و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.

  Abstract:

  Increasing the population of the world , especially in developing countries, economic poverty and low rate of national income in these countries has led to economic pressure and dilemma for their population. these countries ,despite having good natural resources and also having potential sources of income, have accepted poverty and deprivation; and having low levels of knowledge and being unaware of how to exploit the existing sources is the additional‌factor that increase the problem and like a whip hit the lifeless bodies of these countries. one of the major sources of income in the current era that can made considerable income and by increasing national net production can increase national income in the international area ,is‌touring industry specially ecotourism. in fact ecotourism. in fact , ecotourism or nature tourism is one of the major kinds of tourism that is most compatible with development. Today, most countries of the world are in‌a close competition for taking advantage of their capabilities in order to can obtain a greater portion of their tourism industry and make jobs in the most simplest way.‌‌ CHahar Mahal O Bakhtiyari province in spite of having so many tourism attractions, yet failed to take advantage of this , as well. Although natural resources of the province can be considered valuable factors to attract domestic and foreign tourism but the plan make use of this situation is still in its infancy and yet the basic and‌important plan to use natural attractions didn’t take place. this work seeks to examine this hypothesis that:it seems that there is a significant relationship between the development of ecotourism and tourism development in Chahar Mahal o Bakhtiyari province. Also it pursue some goals such as: identifying activities that can convert Saman region into the tourism center or some questions such as:does our province has the capacity to develop tourism?

  The research method in this paper is conducted in two parts :library research and field research.‌‌ in the library‌ with using documents,statistics and data and experiences of developed countries‌the issue will be studied.in the field of tourism resources in the region in addition to visit the tourism resources in the Saman region and collecting the ideas of local people and experts,the SWot table will be set.

   

  Key words: ecotourism ,sport tourism,planning tourism,CHahar Mahal o Bakhtiyari province,Saman region

 • فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه. 2

  1-1- بیان مسئله. 5

  1-2-ضرورت انجام تحقیق. 6

  1-3-اهداف تحقیق. 6

  1-4-سوالات تحقیق 7

  1-5- فرضیات تحقیق. 7

  1-6- پیشینه تحقیق. 7

  1-7- نوع تحقیق 8

  1-8- روش تحقیق 8

  1-9-محیط پژوهش 8

  1-10- متغیرها 9

  1-11- روش جمع آوری اطلاعات.. 9

  1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9

  1-13- تنگناها و محدودیت های تحقیق 9

  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

  2-1-گردش گری.. 10

  2-2-گردش‌گر. 11

  2-2-1-تعریف گردش گر از نظر سازمان ملل : 12

  2-3-انواع گردش گر. 13

  2- 4- انواع گردش گری.. 14

  2-4-1-‌گردش گری فرهنگی- تاریخی.. 14

  2-4- 2-گردش گری ماجراجویانه. 14

  2-4- 3-گردش گری ورزشی.. 15

  2-4- 4- گردش گری درمانی.. 15

  2-4- 5- گردش گری انبوه یا تفریحی.. 16

  2-4- 6-‌گردش گری نوستالژیک... 16

  2-4- 7-‌گردش گری روستایی.. 17

  2-4- 8-‌گردش گری قومی.. 17

  2-4- 9- گردش گری شهری.. 18

  2-4- 10- گردش گری مبتنی بر کسب و کار. 18

  2-4- 11-‌گردش گری مذهبی.. 19

  2-4- 12- گردش گری مبتنی بر روی دادها 20

  2-4- 13-‌طبیعت گردی.. 20

  2-4- 14- گردش گری برای دیدار بستگان. 20

  2-5-‌تاریخچه گردش گری.. 21

  2-6-منابع و جاذبه‌های گردش گری.. 24

  2-7-گردش‌گری و آثار آن. 24

  2-7-1- آثار اقتصادی جهان گردی.. 24

  2-7-2- آثار اجتماعی و فرهنگی.. 25

  2-7-3- آثار محیطی.. 28

  2-8-نظریه‌های مختلف در خصوص‌گردش گری.. 29

  2-8-1-نظریه کرامپتون. 31

  2-8-2-نظریه اشمیت هاوزر. 32

  2-8-3-نظریه‌های اوپی دیک، ‌‌‌وان وین و ورهالن. 32

  2-8-4-نظریه‌های کوهن. 32

  2-8-5-نظریه‌ پلاگ... 33

  2-9- مدیریت گردش گری 34

  2-10- برنامه ریزی 40

  2-11-واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع. 42

  2-1-1- هدف علمی(objective) 42

  2-11-2 – خط مشی(pllicy) 42

  2-11-3- برنامه (plan) 42

  2-11-4- راهبرد. 42

  2-12- ویژگی‌های برنامه ریزی.. 42

  2-13- انواع برنامه ریزی.. 43

  2-13-1- انواع برنامه ریزی از نظر مدت زمان اجرا 43

  2-13-2- انواع برنامه ریزی از نظر وسعت اجرا 43

  2-13-3- انواع برنامه ریزی از نظر هدف.. 43

  2-13-4- انواع برنامه ریزی از نظر سطوح مکانی.. 43

  2-13-5- انواع دیگر. 44

  2-14-اهمیت برنامه ریزی جهان گردی.. 44

  2-15-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی.. 45

  2-15-1-سطح بین الملل. 45

  2-15-2-سطح ملی.. 45

  2-15-3-سطح منطقه ای.. 46

  2-16- اکوتوریسم‌ 46

  2-17-توریسم ورزشی.. 47

  2-17-1- رفتینگ ( قایقرانی در امواج خروشان) 48

  2-17-2-جذابیت و مخاطرات رفتینگ... 51

  2-17-3- شرایط سنی رفتیگ 52

  2-18- تاریخچه رفتیگ در جهان 53

  2-19-پیشینه فعالیت های رفتینگ در ایران 54

  2-20- گردش گری مبتنی بر آب 54

  2-20-1- آب و گردش گری تفریحی ورزشی.. 54

  2-20-2- آب و گردش گری سلامت 55

  2-20-3- گردش گری سلامت و چشمه های آب معدنی 56

  فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه

  3-1-جغرافیای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 58

  3-1-1- موقعیت جغرافیایی.. 58

  3-2- ناهمواری ها 61

  3-2-1- زمین شناسی عمومی 61

  3-2-2- شیب ها 63

  3-3-بررسی برخی متغیر های اقلیمی 63

  3-3-1-رژیم بادی 64

  3-3-2- رطوبت هوا 64

  3-3-3- رژیم بارشی 65

  3-3-4-رژیم دمایی 68

  3-3-5-پوشش ابری و ساعات آفتابی 68

  3-3-6-پوشش گیاهی 69

  3-3-7-حیات وحش... 70

  3-3-7-1-گونه های نادر گیاهی و جانوری.. 70

  3-4-منابع آبی.. 72

  3-5-جغرافیای انسانی استان چهارمحال و بختیاری.. 76

  3-5-1-جمعیت 76

  3-5-2-آموزش... 77

  3-5-3- مهاجرت.. 77

  3-5-4- خانه بهداشت 80

  3-6-جغرافیای اقتصادی.. 81

  3-6-1-نیروی انسانی و اشتغال بیکاری.. 81

  3-6-2- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی.. 82

  3-6-3- کشاورزی.. 83

  3-6-4-دام داری.. 84

  3-6-5-صنعت.. 84

  3-7-ویژگی های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری.. 84

  3-7-1- زبان 87

  3-7-2-آداب و رسوم. 88

  3-7-3-شب یلدا بختیاری 88

  3-7-4- جاذبه های فرهنگی استان  89

  3-7-4-1- پوشاک زنان بختیاری 90

  3-7-4-2- پوشاک  مردان بختیاری 90

  3-7-5-  عشایر استان چهارمحال و بختیاری.. 92

  3-8- صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری 93

  3-8-1- تولیدات ویژه 94

  9-3- جاذبه های طبیعی اکوتوریسمی استان چهارمحال و بختیاری 97

  3-9-1- دشت لاله های واژگون 97

  3-9-2-آبشار دره عشق 98

  3-9-3- آبشار آتشگاه  99

  3-9-4- آبشار تونل کوهرنگ 100

  3-9-5- غار یخی چما 100

  3-9-6- غار سراب  100

  3-9-7- پیر غار  100

  3-9-8- غار منج  101

  3-9-9- غار خراجی 101

  3-10- دریاچه ها و تالاب ها  101

  3-10-1- تالاب چغاخور  102

  3-10-2- تالاب دهنو 102

  3-10-3- تالاب گندمان 102

  3-10-4- تالاب سولگان  102

  3-10-5- رودخانه بازفت 103

  3-10-6- رودخانه کارون  103

  3-10-7- رودخانه زاینده رود  104

  3-11-پیست اسکی چلگرد  104

  3-12- چشمه های استان   105

  3-12-1- چشمه دیمه  105

  3-12- 2- چشمه کوهرنگ 105

  3-12- 3- چشمه برم 106

  3-12- 4- چشمه های مولا و سرداب 106

  3-12- 5- چشمه سیاسرد 106

  3-13- مناطق حفاظت شده 107

  3-13- 1- تنگ صیاد 107

  3-13- 2- منطقه حفاظت شده سبزکوه 107

  13-14-ویژگیهای تاریخی استان   108

  3-15- جاذبه های تاریخی و مذهبی   108

  3-15-1- اماکن مذهبی 108

  3-15-2- بناهای عام المنفعه   109

  3-15-3- پل زمانخان 109

  3-15-4-  قلعه دزک.. 109

  3-15-5- قلعه سردار اسعد بختیاری.. 110

  3-15-6- خانه آزاده چالشتر 110

  3-15-7-  خانه ستوده چالشتر 110

  3-15-8- سنگ نوشته های مشروطیت  110

  3-15-9- اطاق سنگی های جونقان 111

  3-15-10- شیر سنگی بختیاری ها 111

  3-15-11- بردگوری ها  111

  3-15-12-مسجد اتابکان. 112

  3-16- موقعیت جغرافیایی منطقه سامان   112

  3-16-1-ویژگی های اقلیمی شهر سامان   113

  3-16-2- دمای هوا 114

  3-16-3- روزهای یخبندان. 114

  3-16-4- بارش... 115

  3-16-5-باد 115

  3-17-منابع عمده آبی 115

  3-17-1-آب های سطحی 115

  3-17-2- آب های زیر زمینی  115

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1- بررسی توان اکولوژیکی منطقه در زمینه ی گردش گری.. 118

  4-2- پتانسیل های موجود در منطقه سامان 119

  4-3- زمینه های فرهنگی- تاریخی 120

  4-4- روش بیکر 123

  4-5- فرآیند مدیریت راهبردی.. 128

  4-6- تدوین چشم انداز، ‌‌‌مأموریت، ‌‌‌اهداف و راهبردهای کلان منطقه سامان. 128

  4-7- مرحله صفر. 129

  4-7-1-تعیین چشم انداز شهر سامان. 129

  4-7-2- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان. 130

  4-7-2-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (‌E‌ F‌E) 130

  4-7-2-2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 132

  4-8- مرحله مقایسه. 133

  4-8-1-تشکیل ماتریس تهدیدات، ‌‌‌فرصتها، ‌‌‌نقاط قوت و ضعفها (SWOT) 133

  4-8-2- تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE) 134

  4-9- مرحله تصمیم گیری.. 135

  4-9-1- ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) 136

  10-4- گزارش بازدید و بررسی های میدانی از منطقه سامان. 149

  فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-1-آزمون فرضیات.. 151

  5-2- برنامه ها و نتیجه گیری.. 157

  5-3- مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی –اجتماعی – فرهنگی منطقه. 159

  5-3-1- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی گردش گری.. 160

  5-3-2- مدیریت و برنامه ریزی توسعه و ارتقاء محیط زیست منطقه. 160

  5-3-3- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی کالبدی – فضایی منطقه 162

  5-4- پیشنهادات 162

  منابع فارسی 164

  منابع انگلیسی  167

  .

  منبع:

  1-ابراهیمی، ‌‌‌علیرضا و خسرویان، ‌‌‌محمدرضا. (1384). عوامل مؤثر بر رشد و توسعه صنعت توریسم در استان مازندران، ‌‌‌مجموعه مقالات اولین همایش نقش صنعت گردش گری در توسعه استان مازندران، ‌‌‌تهران. انتشارات: رسانش

  2- الوانی، ‌‌‌سید مهدی. (1372). سازو کارهای لازم برای توسعه پایدار جهان گردی، ‌‌‌خلاصه مقالات برگزده دومین اجلاس جهان‌گردی (فرهنگ و توسعه)، ‌‌‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  3- امینی،‌‌‌ حمید،‌‌‌ 1384،‌‌‌ ”در همسایگی آسمان”،‌‌‌ انتشارات حافظ اصفهان.

  4- افشار سیستانی، ‌‌‌ایرج،‌‌‌ 1382، ‌‌‌گردش گری و میراث فرهنگی استان چهار محال وبختیاری :جاذبه های طبیعی، ‌‌‌تاریخی، ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌هنری و زیارتی، ‌‌‌مرکز نشر و تحقیقات قلم آشنا، ‌‌‌تهران

  5- پاپلی یزدی، ‌‌‌محمد حسین و سقایی، ‌‌‌مهدی. (1385). گردش گری (ماهیت و مفاهیم). تهران. نشر: سمت.

  6- پاپلی یزدی، ‌‌‌محمد حسین، ‌‌‌مهدی سقائی،‌‌‌ 1388، ‌‌‌گردش گری (ماهیت ومفاهیم)‌، ‌‌‌انتشارات سمت، ‌‌‌تهران

  7- پارسائیان، ‌‌‌علی،‌‌‌ اعرابی سید محمد، ‌‌‌(1382) –جهان گردی در چشم اندازی جامع (ترجمه) - دفتر پژوهش های فرهنگی تهران.

  8- پارسایی، ‌‌‌محمدمهدی. (1384). جاذبه های گردش گری توریستی، ‌‌‌ناشر: کانون بلیغاتی پارس.

  9- جواهری،‌‌‌ حسن( 1383 )، ‌‌‌«بررسی تطبیقی راهبردهای کوتاه مدت توسعه منابع انسانی گردش گری در برنامه های گردش‌گری ایران و ایرلند شمالی»، ‌‌‌همایش آموزش و اشتغال در صنعت گردش گری و مهمان پذیری، ‌‌‌دانشگاه علامه طباطبایی،‌‌‌ تهران.

  10- ضرغام،‌‌‌ حمید(1375)، ‌‌‌«مدل برنامه ریزی استراتژیک جهان گردی ایران»، ‌‌‌دفتر هماهنگی و هدایت طرح جامع توسعه و مدیریت جهان گردی، ‌‌‌سازمان ایران گردی وجهان گردی،‌‌‌ تهران.

  11- کاظمی.مهدی،‌‌‌ 1385،‌‌‌ مدیریت گردش گری،‌‌‌ انتشارات سمت.

  12- داس ویل.راجر، ‌‌‌(1379)،‌‌‌ مدیریت جهان گردی مبانی،‌‌‌ راهبردها و آثار،‌‌‌ محمد اعرابی و داود ایزدی، ‌‌‌انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی،‌‌‌ (چ دوم)1378.

  13 -دیوید،‌‌‌ فرد آر،‌‌‌ ( 1379)-مدیریت استراتژیک‌، ‌‌‌دفترپژوهش های فرهنگی تهران

  14-رضوانی،‌‌‌ علی اصغر،‌‌‌ (1374)جغرافیاوصنعت توریسم- دانشگاه پیام-

  15- رضوانی،‌‌‌ محمدرضا. (1387). توسعه گردش گری روستایی با رویگرد گردش گری پایدار، ‌‌‌تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  16- رنجبریان، ‌‌‌بهرام و زاهدی، ‌‌‌محمد. (1386). خدمات صنعت گردش گری. اصفهان، ‌‌‌انتشارات: چهارباغ.

  17- رنجبریان، ‌‌‌بهرام و زاهدی، ‌‌‌محمد. (1388). خدمات صنعت گردش گری. اصفهان، ‌‌‌انتشارات: چهارباغ.

  18- سازمان جهان گردی. (1384). برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهان گردی، ‌‌‌ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده.

  19- سازمان جهانی جهان گردی. (1379). برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهان گردی، ‌‌‌مترجم: محمود عبدالله زاده، ‌‌‌ویرایش تخصصی نصرالله مستوفی، ‌‌‌چاپ اول، ‌‌‌تهران، ‌‌‌دفتر پژوهش های فرهنگی.

  20- کاظمی، ‌‌‌مهدی.(1385). گردش گری، ‌‌‌محیط و چالش های توسعه گردش گری پایدار برای کشورهای در حال توسعه گروه مدیریت، ‌‌‌دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  21- محلاتی، ‌‌‌صلاح الدین،‌‌‌ (1380 )،‌‌‌ ”در آمدی بر جهان گردی”، ‌‌‌مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ‌‌‌ص 15 تا20.

  22- مرسلوند،‌‌‌ حسن. (1376). تاریخچه سیر و سفر در ایران، ‌‌‌تهران: مرکز ت- زمانی فر، ‌‌‌حمیرا، ‌‌‌(1379)، ‌‌‌ایران، ‌‌‌صنعت گردش‌گری، ‌‌‌خدمات مسافرتی، ‌‌‌موسسه فرهنگی انتشاراتی زهدتحقیقات و مطالعات ایران گردی و جهان گردی

  23- فیض بخش‌، ‌‌‌هوشنگ (1355)‌، ‌‌‌صنعت جهان گردی در ایران و جهان (ترجمه و تنظیم)‌، ‌‌‌تهران : انتشارات مدرسه عالی خدمات جهان گردی و اطلاعات.

  24- جهانیان،‌‌‌ منوچهروزندی،‌‌‌ ابتهال،‌‌‌ (1390)،‌‌‌ «اکوتوریسم»،‌‌‌ انتشارات جهاد دانشگاهی

  25- شیوندی،‌‌‌ داودو نظریان،‌‌‌ علی رضا،‌‌‌ 1385،‌‌‌ «سیمای محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری»،‌‌‌ شرکت چاپ و نشر افست شهرکرد.

  26- حافظ­ نیا، ‌‌‌محمدرضا و رمضانی دارابی، ‌‌‌عیسی. (1382). برررسی تطبیقی بازتاب­های فضایی سیاست های گردش گری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (نمونه بابلسر)، ‌‌‌فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، ‌‌‌شماره 71.

  27- جهانیان،‌‌‌ منوچهر و نادعلی،‌‌‌ زهرا،‌‌‌ (1389)،‌‌‌ «گردش گری منابع آبی»انتشارات جها دانشگاهی،‌‌‌ مرکز گردش گری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران.

  28- وای گی، ‌‌‌چاک ( ١٣٧٧ )؛ جهان گردی در چشم اندازی جامع، ‌‌‌مترجمان: علی پارسائیان و محمد اعرابی، ‌‌‌چاپ اول، ‌‌‌تهران، ‌‌‌دفتر پژوهشهای فرهنگی

  29- صباغ کرمانی،‌‌‌ مجیدوامیریان،‌‌‌ سعید،‌‌‌ (1379)،‌‌‌ «بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده-ستانده»،‌‌‌ پژوهش نامه بازرگانی.

  30- طهماسبی،‌‌‌ پاشاومجیدی‌،‌‌‌ روفیا،‌‌‌ (1384)،‌‌‌ «چشم انداز گردش گری سواحل جنوبی دریای خزر و آثار آن بر توسعه شهرها و روستاهای منطقه»، ‌‌(مطالعه موردی :شهرستان تنکابن) ، ‌‌‌مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش گردش گری در توسعه استان مازندران،‌‌‌ تهران انتشارات رسانش.

  31- فرزانه،‌‌‌ پروین،‌‌‌ (13389)،‌‌‌ «چشم انداز گردش گری در سال 2000»،‌‌‌ اتشارات تهران دفتر بازاریابی و امور بین الملل سازمان ایران گردی و جهان گردی.

  32- لطفی،‌‌‌ صدیقه،‌‌‌ (1384)،‌‌‌ «نگرش سیستمی لازمه پایداری گردش گری در مازندران»، ‌‌‌مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش گردش گری در توسعه استان مازندران،‌‌‌ تهران انتشارات رسانش.

  33- محلاتی،‌‌‌ صلاح الدین،‌‌‌ (1382)،‌‌‌ «درآمدی بر جهان گردی»،‌‌‌ انتشارات تهران دانشگاه شهیدبهشتی.

  34- مهریاری،‌‌‌ حجت،‌‌‌ (1389)،‌‌‌ «موانع رشد صنعت گردش گری»،‌‌‌ سایت تبیان،‌‌‌ .tebyan-zn.ir

  35- سازمان میراث فرهنگی‌، ‌‌‌صنایع دستی و گردش گری استان چهارمحال و بختیاری

  36- مرکز آمار ایران‌، ‌‌‌سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385

  37- سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری‌، ‌‌‌1385

  38- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری‌، ‌‌‌دفتر مطالعات

  39- سازمان حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری

  40- طرح جامع گردش گری استان چهارمحال و بختیاری‌، ‌‌‌مهندسین مشاور برکلی‌،‌‌‌ 1388

  41- معاونت برنامه ریزی استانداری استان چهارمحال و بختیاری

  42- مهدی زاده،‌‌‌ جواد.(1377).توسعه گردش گری ازدیدگاه برنامه‌ریزی شهری ومنطقه‌ای،‌‌‌ ماهنامه شهرداری شماره 15.

  43- کیانی،‌‌‌ کاظم،‌‌‌ (1387)، ‌‌‌«خواص درمانی آب های گرم و شفا بخش معدنی ایران»،‌‌‌ انتشارات زرقلم

  ‌44- محمدی‌، ‌‌‌حسین‌، ‌‌‌1385 - آب و هواشناسی کاربردی‌، ‌‌‌انتشارات دانشگاه تهران

  45- داودی، ‌‌‌قدرت الله، ‌‌‌علیرضا نظریان،‌‌‌ 1386، ‌‌‌اکوتوریسم در استان چهار محال وبختیاری، ‌‌‌اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری‌، ‌‌‌شهرکرد

  46- دفتر آمار و اطلاعات،‌‌‌ 1389‌، ‌‌‌سالنامه آماری استان چهار محال و بختیاری سال 1388، ‌‌‌معاونت برنامه ریزی استان چهار محال و بختیاری، ‌‌‌شهرکرد

  47- دانشگاه شهرکرد (مرکز تحقیقات منابع آب)‌،‌‌‌ 1389، ‌‌‌طرح جامع ظرفیت‌یابی آب استان چهارمحال و بختیاری و راهکارهای بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، ‌‌‌جلد اول، ‌‌‌شهرکرد

  48- مجتبوی،‌‌‌ کوروش وبهرام پور،‌‌‌ هومن،‌‌‌ 1388،‌‌‌ «توریسم ورزشی»انتشارات کمیته ملی المپیک

   

   منابع انگلیسی:

   

  Burto,R.(1995).Travel Geography. London:Pitrnan Publishing.-1

  Imran,Suad(1995),Environmental and curative Tourism,Alam Alkutub,frist edition,Cairo.

   

  2-Doswell , R.‌‌ (1997) , tourism : How Differernt Butterworth and Heinemann

   

  3-Jiang, J., 2008, Evaluation of the Potential of Ecotourism to the Contribute to Local Sustainable Development: A Case Study of Tengtou Village, China, Massey University, New Zealand. Cohen, E (1972) toword a sociology of Tourism. Annals of Tourism Research, No.6, PP.18-35

   

  4-Jiang, J., 2008, Evaluation of the Potential of Ecotourism to the Contribute to Local Sustainable Development: A Case Study of Tengtou Village, China, Massey University, New Zealand.

   

  5- Kerr, J. and L. Packer, 1999: The impact of climate change on mammal diversity in Canada. Environ. Monit. Assess., 49, 263-270.

   

  6-www.tebyan-zn.irWTO (2000). International cultural Tourism charter: Managing tourism at place of Heritage significance. Mexico,October 1999.

  www.icf.ir

   

  7-‌Alavi, M. 2004, Regional stratigraphy of the Zagros fold-and- thrust belt of Iran and its proforland evolution., Am.J.Sci. V. 304, P.1-20

  Bolyai, B.2010, Contributions to inventory and assessement of the geomorphositesfrom calimani national park.Case study: Bistricior massif. 211101-517. 2011, Vols. 5-15, Analele UniversitaNii din Oradea – Seria Geografie

   

  Bottril, C.G.,& Pearce ,D.G,1993,Ecotourism: Towards a key elements approach to‌operationalizing the concept. In J. G. Nelson ,R. Butler,& G. Wall (E d s)

   

  10-Carton, A., Cavallin, A., Francavilla, F., Mantovani, F., Panizza, M., Pellegrini, G. G.,‌Tellini. C ,1994, Ricerche ambientali per l’individuazione e la valutazione dei beni geomorfologici – metodi ed esempi. Il Quaternario 7(1): 365-372Lande‌, B.(1994) ,

   

  .


موضوع پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), نمونه پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), جستجوی پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), فایل Word پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), فایل PDF پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), تحقیق در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), مقاله در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), پروژه در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), پروپوزال در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), تز دکترا در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), پروژه درباره پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان), رساله دکترا در مورد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم ( مطالعه موردی منطقه سامان)

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای ...

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی چکیده صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

پیشگفتار گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها موجب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده و جوامع انسانی را با مشکلات روحی مختلفی مواجه ساخته است .از آنجا که در شرایط کنونی ،کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن ،اشتغالزایی ،حفظ محیط زیست ،تعامل فرهنگها و در نهایت توسعه پایدار از جمله دغدغه های پیش روی کشورهاست لذا گردشگری بویژه اکوتوریسم برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم چکیده : صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده: اگر چه نظام ­‌ها‌ی آموزش عالی از اوان شکل­گیری جنبه­‌ها‌یی از جهانی شدن را با خود داشته‌اند اما این مفهوم در عصر حاضر ابعاد گسترده­تری پیدا کرده به گونه‌ای که بسیاری از صاحب نظران بازنمود پدیده جهانی شدن در آموزش عالی را بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها‌ توصیف کرده‌اند (جاودانی،1388) برخی جهانی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت ...

ثبت سفارش