پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

word 14 MB 29719 120
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

  رشته جغرافیای طبیعی- اقلیم

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  مقدمه

  گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیا بوده که دارای رشد سریعی می باشد. برای بسیاری از نواحی گردشگری مهم ترین منبع درآمد است و برای دیگر مناطق بازده اقتصادی حاصل از گردشگری بسیار زیاد است (معصوم پور، خوش اخلاق). بر طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال 2020 گردشگری بین المللی به تعداد 1.6 میلیون نفر برسد و گردش مالی ناشی از آن به پیش از 2 تریلیون دلار در سراسر دنیا باشد (WTO, 1988).

  گردشگری به خاطر برخورداری از توانمندی بالا در خلق و ارتقاء مولفه های توسعه ملی، منطقه ایی و شهری و روستایی همیشه مورد توجه و ستایش بوده است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد به ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و تبادلات فرهنگی و انسانی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند (رشیدنیا، گندم کار، 1390: 2).

  امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. گردشگری در معنای اصل خود از قرن نوزدهم با اصالت و انگیزه است نه سفرهای بدون هدف و برنامه. در اصل گردشگری بر اساس خواست و اراده ی ملت ها صورت میگیرد .سازمان های دولتی و بخش خصوصی تنها برنامه ریزان این سفرهای هدفمند هستند که باید متناسب با خواسته های عمومی به برنامه ریزی بپردازند تا گردشگری به بهترین نحو انجام شود (توکلی و گلدی شرافت سید،1388: 44)

  جهانگردی و تفرج در ذات خود کمترین وابستگی را به تکنولوژی های آلاینده را دارد. توسعه خدمات جهانگردی نه فقط اصالت های منطقه ای را برجسته می نماید، بلکه از حاصل آن در حفظ و ساماندهی این اصالت ها و نیز در بوجود آوردن توازن بهینه منبع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی بهره می جوید و همزمان با آن از مزایای اقتصادی آمد و شدهای مربوطه برخوردار میشود(میکایلی، 1379: 22) . عوامل زیادی بر صنعت گردشگری تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین آنها آب وهواست.

  آب و هوا و اقلیم نقش مهمی را در گردشگری و موفقیت یک مقصد گردشگری ایفا می کند. (Bingo, Hamilton & Tol, 2006:915) با توجه به این مسئله که اقلیم در انتخاب مقصد گردشگری پارامتر بسیار با اهمیتی است، و به طور قابل ملاحظه ایی اقلیم در طی فصول مختلف بر روی برنامه ی آژانس های گردشگری اثر می گذارد. اقلیم مناسب و آسایش اقلیمی در افزایش میزان گردشگران در مناطق جاذب گردشگر شود. از طرف دیگر اقلیم و آب و هوا می تواند باعث افزایش هزینه ی تمام شده نیز شود.( به طور مثال افزایش میزان مصرف انرژی در وسایل سرمایشی در طول فصل گرم) همچنین تغییرات اقلیمی اثر مستقیمی بر روی مراکز گردشگری متکی بر طبیعت را دارد(Scott, Jonse & Konepek, 2007:572).

  از طرفی آسایش یعنی راحتی و استراحت یک موجود که در برابر تهاجم خارجی با آن مقابله می کند( خالدی، 1379). و آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) انسانی، به تعادل حرارتی بدن انسان با محیط پیرامون وابسته است. طیفی از درجه حرارت هایی که پراکنش حرارت به میزان رضایت بخشی در آن صورت گیرد، منطقه آسایش انسان نامیده می شود. از نظر فعالیت بدنی و راحتی انسان، هیچ اقلیمی را نمی توان کاملاً مطلوب یا نامطلوب فرض کرد. بنابراین آسایش هم در یک منطقه صد در صد ثابت نمی تواند باشد و برای افراد بر حسب سن، سلامت، فعالیت بدنی، نژاد، میزان پوشش و همچنین بر اساس فصل های مختلف سال و خو گرفتن افراد به محیط به طور نسبی تغییر می کند (محمدی، 1386). از سوی دیگر تعادل دمای بین بدن انسان و محیط در فضای داخل و بیرون ساختمان متفاوت است و شرایط آسایش و راحتی در هر دو محیط مهم است. مدل دمای معادل فیزیولوژیک به بررسی شرایط آسایش اقلیمی انسان هم در فضای داخلی ساختمان ها و هم در فضای بیرونی با توجه به نوع پوشش و فعالیت انسان بررسی می کند. لذا مدل دمای معادل فیریولوژیک در بین مدل های ارائه شده در باب آسایش اقلیمی انسان کارآمد تر و کامل تر می باشد. صنعت گردشگری استان نیاز به ارزیابی اقلیم به عنوان یکی از اصلی ترین منابع گردشگری دارد و لذا اقلیم گردشگری استان با استفاده از مدل دمای معادل فیزیولوژیک در محیط GIS ارزیابی شده تا نقاط قوت و پتانسیل های آن مشخص شود.

   

   

  1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق

  امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در برگرفته است (توکلی 1388) و یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست. به همین علت پژوهشگران و متخصصان محلی علاقمند به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد (Albalate and bel,2009:426).

  در این بین نمی توان نقش کلیدی آب و هوا را در جذب گردشگر و رونق گردشگری یک منطقه نادیده گرفت. همچنین آب وهوا ارتباط مستقیمی با آسایش فردی برای گردشگران دارد. منظور از آسایش فردی مجموعه شرایطی است که از نطر حرارتی دست کم برای 80 درصد از افراد مناسب باشد (قبادیان و فیض مهدوی 1380). یکی از اطلاعات مورد نیاز گردشگران برای سفر، شرایط اقلیمی مقصد می باشد و اکثر گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری ملاحظلت اقلیمی را مورد بررسی قرار می دهند. اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری بسیار حائز اهمیت است و گردشگران معمولاً در جست وجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن، فرد هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد و این عامل نقش مهمی را در تصمیم گیری برای مقصد گردشگری دارا می باشد(Matzarakis, 2001:172). لذا اطلاع رسانی و شناخت صحیح از شرایط آب و هوایی می تواند مسافران و اقشار آسیب پذیر را پشتیبانی کند و در تصمیم گیری برای مقاصد آنها نقش مهمی را ایفا کند.

  برای این منظور و بررسی هرچه بهتر تاثیر اقلیم بر گردشگری مدل های گوناگونی تاکنون ارائه شده است. از بین آنها می توان از شاخص های مرتبط با فیزیولوژی انسانی که از معادله بیلان انرژی بدن انسان مشتق گردیده اند بهره جست که امروزه اعتبار بیشتری در مطالعات زیست اقلیم انسانی و هم چنین آب و هوا شناسی گردشگری کسب کرده اند (Matzarakis,2001:36). یکی از مدل های کارآمد که در ارتباط با این شاخص است مدل دمای معادل فیزیولوژیک یا PET است. که این مزیت را نسبت به سایر مدل های اقلیم گردشگری را داراست که نه تنها دمای محیط را در داخل بافت ساختمان در نظر می گیرد بلکه دمای محیط در خارج از ساختمان برای آسایش گردشگران را لحاظ می دارد. همچنین این مدل این قابلیت را نیز دارد که نوع فعالیت و پوشش گردشگر را نیز در بررسی میزان آسایش بررسی کند.

  با توجه به مسائل فوق و تنوع اقلیمی استان قزوین که  وسعتی حدود 15820کیلومتر مربع و بین 48 و 45 دقیقه تا 50 درجه طول شرقی و 35 درجه و 37 دقیقه تا 36 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و به دلیل ساختار توپوگرافی متفاوت که شرایط اقلیمی متفاوتی را به همراه به نحوی که اقلیم آن با نوسان آشکاری همراه است که شمال آن آب و هوای سرد و کوهستانی و آب و هوای خشک و نیمه خشک در نواحی مرکزی آن می توان شاهد بود ، بنابراین میتوان با توجه به مدل PET و پتانسیل های موجود در مکان های مختلف در سطح استان و با برنامه ریزی مناسب بهترین زمان و مکان را برای گردشگر شناسایی کرد.

  1-3- سوال تحقیق

  دوره های زمانی مناسب با توجه به استعدادهای مکانی جهت فعالیت های گردشگری در منطقه مورد مطالعه بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک کدامند؟

  1-4- فرضیه تحقیق

  با توجه به توپوگرافی منطقه مطالعاتی، مدل دمای معادل فیزیولوژیک دوره های زمانی متفاوتی را جهت فعالیت های توریستی پیشنهاد می کند.

  1-5- اهداف تحقیق

  اجرای مدل دمای معادل فیزیولوژیک به منظور درک بهتر پتانسیل فعالیت گردشگری استان قزوین

  پهنه بندی اقلیم گردشگری استان بر اساس مدل معادل فیزیولوژیک با توجه به استعداد های مکانی موجود در منطقه مورد مطالعه

  1-6- روش تحقیق

  اخذ داده های اقلیمی مورد نیاز از ایستگاه های سینوپتیک استان و کنترل

  بررسی دقت داده های جمع آوری شده

  بررسی شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه بر اساس یکی از روش های متداول طبقه بندی

  اجرای مدل PET در مقیاس ماهانه

  تولید لایه های اطلاعاتی مورد نیاز در مدل معادل فیزیولوژیک جهت پهنه بندی اقلیم گردشگری منطقه مطالعاتی

  تفسیر داده های خروجی مدل PET در منطقه مطالعاتی

   

  1-7- محدودیت های پژوهش

  در نگارش این پایان نامه محدودیت های عدیده ای وجود داشت که موارد اصلی آن از قرار زیر است.

  مشکل دسترسی به منابع خارجی: علاوه بر پایین بودن سرعت اینترنت، دانلود کتب خارجی مستلزم پرداخت هزینه ی بالایی است. به عنوان مثال خرید مجازی یک جلد کتاب علمی با موضوع «آسایش اقلیمی» مستلزم 40 تا 50 دلار هزینه می باشد.

  نقص داده های اقلیمی: تعداد ایستگاه های سینوپتیک با دوره ی آماری بالا در منطقه مطالعاتی فوق العاده کم می باشد.

  1-8- پیشینه تحقیق

  تا کنون تلاش های زیادی در زمینه ی ابداع شاخص های تجربی برای ارزیابی آسایش حرارتی انسان صورت گرفته است که در مقیاس های مختلف جهانب تا محلی مورد استفاده قرار گرفته اند . در این راستا با توجه به تاثیر و اهمیت اقلیم بر تقاضای گردشگری و به دنبال تلاش های صورت گرفته برای ارزیابی شرایط و ویژگی های اقلیمی مناطق مختلف جغرافیایی و نیز شرایط مناسب اقلیمی برای جذب گردشگران تحقیقات متنوعی در سطح جهان و ایران صورت گرفته است. این مسئله نشان دهنده ی این واقعیت است که محققان به نقش اب وهوا و تغیرات بلند مدت و نوسانات کوتاه مدت آن بر گردشگری علاقمند هستند.

   

  Abstract

  Nowadays, using the bioclimatic information in science such as tourism medicine and health, architecture, urban planning and etc. is necessary.

  Heat balance models for the human body have become more and more accepted in the assessment of thermal comfort. The basis for these models is the human energy balance equation. One of these models is Physiological Equivalent Temperature (PET).

  In this research, PET index has been used Ghazvin province. For making this model the required data of 10 synoptic station has been used in the long time period on the daily scale (2001- 2010). For the calculations the surface analysis has been done by using Arc GIS.

  The length of the climatic comfort period which is recommended for the best time for tourism in Ghazvin is in May and September which are with no thermal stress for tourist. After that April an October with slight cold stress and June with slight heat stress are in the second rate. In the December, January and February all the province has extreme cold stress. It's back to the height and latitude of the case study.

   

  Keyword: Climatic comfort, Physiological Equivalent Temperature index, Physiologic stress, Ghazvin

  شناسی در برنامه ریزی محیطی

  چکیده

  امروزه دسترسی به اطلاعات زیست اقلیمی در زمینه علوم کاربردی از قبیل گردشگری، پزشکی و سلامت، معماری شهرسازی و ورزشی یک نیاز ضروری است. شاخص های ترمو-دینامیکی که از معادله بیلان بدن انسان مشتق می شوند، جز کامل ترین شاخص های زیست اقلیمی هستند که در محاسبه ی آن ها چندین متغییر اقلیمی و محیطی لحاظ می گردد. در تحقیق حاضر سطح استان قزوین با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) در مقیاس ماهیانه پهنه بندی گردید. بدین منظور شاخص مدنظر، برای 10 ایستگاه همدیدی در داخل و مجاور استان با دوره ی آماری از 2001 الی 2010 محاسبه شد. تعمیم نتایج ایستگاهی محاسبه شده به سطح مورد مطالعه در محیط ArcGIS و با استفاده از روش درون یابی IDW صورت گرفت. بررسی الگوی تغییرات روزانه شاخص نشان داد ، دوره آسایش اقلیمی در قزوین شامل دو بازه ی زمانی در اواخر بهار و تابستان است. ماه های می و سپتامبر تنها ماه هایی هستند که بدون تنش سرمایی و گرمایی می باشند و به ترتیب آپریل و اکتبر با تنش سرمایی اندک و ژوئن با تنش گرمایی اندک در رتبه ی دوم قرار می گیرند. در طی ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه کل استان دارای تنش سرمایی شدید است. به نظر می رسد تغییرات مکانی شاخص PET در منطقه بیشتر تحت تاثیر ارتفاع و عرض جغرافیایی باشد.

  واژه های کلیدی: آسایش اقلیمی، شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، تنش فیزیولوژیک، قزوین

 • فهرست:

  چکیده

  1

  فصل اول- کلیات تحقیق  ---------------------------------------------------------

  2

  1-1- مقدمه--------------------------------------------------

  3

  1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق -------------------------------

  5

  1-3- سوال تحقیق --------------------------------------------

  6

  1-4- فرضیه تحقیق -------------------------------------------

  6

  1-5- اهداف تحقیق -------------------------------------------

  6

  1-6- روش تحقیق --------------------------------------------

  6

  1-7- محدودیت های پژوهش -----------------------------------

  7

  1-8- پیشینه تحقیق ------------------------------------------

  7

  1-7-1- پیشینه تحقیقاتی در جهان ---------------------------

  8

  1-7-2- پیشینه تحقیقاتی در ایران ----------------------------

  9

  فصل دوم – مبانی نظری -----------------------------------------

  10

  2-1- مقدمه --------------------------------------------------

  11

  2-2-اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی ---------------------------

  12

  2-3- فرهنگ گردشگری ----------------------------------------

  13

  2-4- گردشگری در ایران ----------------------------------------

  14

  2-5 رابطه گردشگری با محیط -----------------------------------

  15

  2-6 رابطه ی گردشگری و اقلیم ----------------------------------

  17

  2-6-1- اقلیم و انتخاب مقصد گردشگری ------------------------

  17

  2-6-2- جنبه های اقلیم گردشگری ----------------------------

  18

  2-6-3- اقلیم و نیازهای گردشگری -----------------------------

  19

  2-6-4- شرایط مناسب برای گردشگری در تابستان و زمستان --------

  20

  2-6-4-1- شرایط فصل زمستان -----------------------------

  20

  2-6-4-2- شرایط فصل تابستان -----------------------------

  21

  2-7- شاخص های اقلیم آسایش ----------------------------------

  21

  2-7-1- شاخص الگی ( نمودار زیست- اقلیمی) -------------------

  22

  2-7-2- دمای موثر ET (effective temperature) ------------

  22

   

  2-7-3- شاخص اقلیم آسایش گردشگری TCI (Tourism climate index) --------------------------------------------------

   

   

  22

  2-7-4- شاخص های فیزولوژیکی -----------------------------

  23

  2-7-4-1- شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) ------------

  26

  2-8- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) --------------------------

  31

  2-8-1- GIS و اقلیم ---------------------------------------

  32

  2-8-2- GIS و گردشگری -----------------------------------

  32

  فصل سوم- ویژگی های جغرافیایی منطقه ------------------------

  33

  3-1- مقدمه -------------------------------------------------

  34

  3-2- موقعیت جغرافیایی ---------------------------------------

  34

  3-3- توپوگرافی ----------------------------------------------

  37

  3-4- اقلیم منطقه --------------------------------------------

  40

  3-4-1- رویکرد برخی از پارامترهای اقلیمی در منطقه ی مورد مطالعه--

  41

  3-4-1-1 دما -------------------------------------------

  42

  3-4-1-2- رطوبت نسبی ----------------------------------

  46

  3-4-1-3- بارش -----------------------------------------

  48

  3-4-1-4- ساعت آفتابی -----------------------------------

  51

  3-4-2- تعیین اقلیم استان قزوین ------------------------------

  54

  3-4-2-1- تعیین اقلیم منطقه بر اساس ضریب خشکی دمارتن ---

  54

  3-4-2-2-  تعیین اقلیم استان قزوین بر اساس اقلیم نمای آمبرژه -

  55

  3-4-3- جمع بندی از اقلیم استان قزوین ------------------------

  57

  3-5- مشخصات زمین شناسی ------------------------------------

  59

  3-6- وضعیت منابع آب -----------------------------------------

  59

  3-7- پوشش گیاهی --------------------------------------------

  61

  فصل چهارم- مواد و روش ها -------------------------------------

  62

  4-1–  مقدمه -------------------------------------------------

  63

  4-2- نحوه اجراء مدل ------------------------------------------

  63

  4-2-1 - مدل Ray Man -----------------------------------

  63

  4-2-2- خصوصیات منطقه مورد مطالعه و استخراج داده های هواشناسی

      65

  4-2-3- وارد کردن داده ها به مدل Ray Man -------------------

  67

  4-3- داده ها و نرم افزار های مورد استفاده -------------------------

  74

  فصل پنجم – یافته های تحقیق -------------------------------------

  75

  5-1- روش انجام تحقیق ----------------------------------------

  76

  5-1-1- ورود اطلاعات به محیط GIS----------------------------

  76

  5-1- 2- درون یابی و تحلیل داده ها--------------------------

  76

  5-2- یافته های تحقیق-----------------------------------------

  77

  5-2-1- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری  PET در فصل زمستان -----------------------------

   

  77

  5-2-1-1 ژانویه (11 دی تا 12 بهمن) --------------------

  77

  5-2-1-2- فوریه ( 12 بهمن تا 11 اسفند) ----------------

  78

  5-2-1-3- مارس (11 اسفند تا 11 فروردین) --------------

  79

  5-2-1-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل زمستان -----

  79

  5-2-2- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری  PET در فصل بهار ---------------------------------

   

  83

  5-2-2-1- اپریل (11 فروردین تا 11 اردیبهشت) ----------

  83

  5-2-2-2- می ( 11 اردیبهشت تا 11 خرداد) -------------

  83

  5-2-2-3- ژوئن (11 خرداد تا 10 تیر) ------------------

  84

  5-2-2-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل بهار -------

  84

  5-2-3- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری  PET در فصل تابستان ---------------------------

   

  88

  5-2-3-1- ژوئیه (10 تیر تا 10 مرداد) ------------------

  88

  5-2-3-2- آگوست (10 مرداد تا 10 شهریور) -------------

  88

  5-2-3-3- سپتامبر (10 شهریور تا  9 مهر) ----------------

  88

  5-2-3-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل تابستان -----

  89

  5-2-4- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری PET در فصل پاییز --------------------------------

   

  93

  5-2-4-1- اکتبر (9 مهر تا 10 آبان) ---------------------

  93

  5-2-4-2- نوامبر (10 آبان تا 10 آذر) -------------------

  93

  5-2-4-3- دسامبر (10 آذر تا 11 دی) -------------------

  93

  5-2-4-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل پاییز -------

  94

  5-2-5- نتیجه -------------------------------------------

  98

  فصل ششم- نتیجه گیری و آزمون فرضیات ------------------------

  99

  6-1- مقدمه -------------------------------------------------

  100

  6-2- بحث و تحلیل نتایج ---------------------------------------

  100

  5-3- آزمون فرضیات -------------------------------------------

  104

  5-4- پیشنهادات ----------------------------------------------

  106

  منابع و مآخذ ----------------------------------------------------

  117

   

  .

  منبع:

  ابراهیمی ، ناصر. 1383. ارزیابی اقلیم برای توریست سردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران.

  احمدآبادی ، علی .1386. ارزیابی اقلیم توریستی ایران با استفاده از شاخص TCI و پهنه بندی آن با استفاده از GIS. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  ادراه کل هواشناسی قزوین 1378. پهنه بندی اقلیمی استان قروین با بهره گیری از GIS، پژوهشکده هواشناسی، قزوین.

  اسماعیلی، رضا، امیر گندم کار و مجید منتظری. 1389. پهنه بندی اقلیم آسایشی خراسان رضوی با استفاده از شاخص دما – فیزیولوژیک (PET) . نشریه پژوهش های اقلیم شناسی . شماره اول و دوم: 100- 114.

  اسماعیلی، رضا، امیر گندم کار و مجید نوخندان. 1390. ارزیابی آسایش چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET). پژوهش های جغرافیای طبیعی. 75: 1-15.

  الوانی، سید مهدی و معصومه پیروز بخت. 1385: فرآیند مدیریت جهانگردی، انتشارات غزال، چاپ اول، تهران.

  بحرینی، سید حسین و کیوان کریمی. 1381. مجموعه مباحث و روش های شهر سازی محیط زیست. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. تهران.

  بقایی، مسیب، نورزی، امید و محمد چیذری، 1384. توریسم روستایی منبع درآمدی برای روستاییان. فصلنامه دهداری ها، شماره 16:

  پاپلی یزدی، محمد حسین، و مهدی سقایی، 1385. گردشگری(ماهیت و مفاهیم) انتشارات سمت ، چاپ اول، تهران.

  توکلی، مرتضی و امان گلدی شرافت سید. 1388. جاذبه های گردشگری طبیعت با تاکید بر ایران.  نشریه سپهر، 70: 44- 47

  رشیدنیا، طاهره و امیر گندم کار. 1390. بررسی وضعیت اقلیم استان همدان به منظور جذب بیشتر گردشگر به منظور جذب بیشتر گردشگر با استفاده از شاخص TCI. همایش گردشگری و توسعه پایدار:1-14

  رضایی منفرد، فرشته. 1390. تاثیر اقلیم بر صنعت توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

  رهنمایی، محمد تقی، 1382. مجموعه مباحث و روش های شهر سازی: جغرافیا. مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، تهران.

  حجازی زاده، زهرا و هیوا سلگی و حسن حسینی امینی. 1391. کاربر اقلیم در معماری و شهر سازی (شهر سقز)، انتشارات آثار معاصر، چاپ اول، تهران.

  خالدی، شهریار.1374. آب و هواشناسی کاربردی ، نشر قومس، چاپ اول.

  ذوالفقاری، حسن. 1386. تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردشگر در تبریز با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژیکی (PET) و متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (PMV). پژوهش های جغرافیایی، 62: 129-141

  سازمان برنامه و بودجه استان قزوین، 1384. سند ملی توسعه استان قزوین. قزوین.

  سنجری، سارا. 1387. راهنمای کاربردی ARC GIS، انتشارات عابد، تهران.

  شکویی ، حسین. 1354. مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی، انتشارات موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی ، شماره 15.

  شهام، افشین و هلیدا دادفر، 1384. جغرافیای جهانگردی ایران، انتشارات طراوت، به سفارش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران.

  علیجانی، بهلول. 1381. اقلیم شناسی سینوپتیک، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.

  فامیلی، داریوش، علیرضا تنهایی وش، حسین اینانلو، حسین هاشمی و عباس علایی نسب. 1390. جغرافیای استان قزوین، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، چاپ یازدهم، تهران.

  فرج زاده اصل، منوچهر. 1384. سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد ان در برنامه ریزی توریسم. انتشارات سمت ، تهران

  فرزین، محمد رضا، 1384. شناخت جایگاه  حوزه های فعالیت تعاونی های گردشگری در جهان وایران، نشریه مطالعات جهانگردی، 8 : 1-21.

  فرانسوالا- یونل نیچریل، 1384: گردشگری بین المللی، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و محمد کتابچی، انتشارات امیر کبیر تهران.

  قادری،زاهد، 1383. اصئل برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، تهران.

  قبادیان، وحید و محمد فیض مهدوی. 1380. طراحی اقلیمی –اصول نظریو اجرای کاربردی انرژی در ساختمان. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

  کاویانی ، محمد رضا و بهلول علیجانی، 1382. مبانی هواشناسی، انتشارات سمت.

  کروبی ، مهدی. 1382، فرهنگ و گردشگری، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردیف شماره 2.

  کروبی ، مهدی. 1387، فرهنگ قومی ، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصل نامه پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم. 28: 309- 324.

  گروه مطالعاتی استانداری قزوین 1386. مطالعات آمایش سرزمین، جلد اول، انتشارات استانداری قزوین.

  مسعودیان، ابوالفضل 1390. آب و هوای ایران، انتشارات شریعه توس، چاپ اول، مشهد.

  مخدوم ، مجید، 1384. شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم.

  کریمی هلیز آباد، سالار.1388. اقلیم شناسی توریستی بر اساس شاخص TCI در محیط GIS کردستان، رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

  مباشری، محمدرضا. 1379. آشنایی با فیزیک هوا. انتشارات استان قدس رضوی. مشهد.

  محمدی، حسین. 1386. آب و هواشناسی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

  محمدیان ، نوشین. 1383. تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهرستان کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ، دانشگاه تهران.

  موسایی، میثم، 1383، تخمین تابع تقاضای توریسم به ایران. فصلنامه پژ.هش های بازرگانی، شماره 22: 225- 244.

  منشی زاده، رحمت الله و حمید فلاحی، 1384. پهنه بندی توان اکوتوریسم در محدوده حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS. نشریه مطالعات جهانگردی، شماره 8: 59- 90.

  مهندسین مشاور جاماب. 1377. طرح جامع آب کشور حوزه آبریز دریاچه نمک، وزارت نیرو. تهران.

  مهندسین مشاور رویان. 1378. مطالعات منابع و محیط استان قزوین: اقلیم، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. تهران.

  موسسه پژوهش های برنامه ریزی کشاورزی، 1375. طرح جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه آبریز مرکزی و همدان: منابع خاک، جلد پنجم. وزارت کشاورزی، تهران.

  میکائیلی، علی رضا. 1379. برنامه ریزی توریستی بر اساس اصول اکولوژیکی ، پژوهش های جغرافیایی، 39: 21-28.

  وهاب زاده، عبدالحسین 1386. طراحی با طبیعت، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  Albalate, Daniel. Germa bel. 2009. Tourism and urban transport: Holding demand pressure under supply constraints. Tourism Management,31:425-433.

  Alhemoud,A. M, Armstrong E, G. 1996. Imahe of tourism attraction in Kuwait. Journal of Travel research. Vol 34: 76-80.

  Berrittella, Maria. Anderia Bigano. 2006. A general equilibrium analysis of climate change impact on tourism. Tourism management Vol 27: 913-924.

  Bingo, A., Hamilton, J. M & Tol, R.S.J. 2006. A general equilibrium analysis of climate change impacts on Tourism . Tourism Management, 27:913-924.

  C.R.De Freites, Daniel Scott and Geoffme Boyle, 2004. A new generation climate index for tourism, tourism climatology, icis. Workshop:19-26

  50-     Farajzadeh, Hassan & Andreas Matzarakis. 2009. Quantification of climate for tourist in northwest of Iran. Meteorol. Appl. 16: 545–555

  51-     Hoppe P., 1999, The Physiological Equivalent Temperature- a universal Index for the Biometeorological Assessment of Thermal Environment, Int. J. Biometeorology. 43: 71-75

  Jacqueline M. Hamilton, Richard S. J. Tol .2007: The Impact of Climate Change on Tourism in Germany, the UK and Ireland: a Simulation Study, Reg Environ Change 7:161–172

  Jacqueline M. Hamilton, Richard S. J. Tol. 2005: Climate Change and International Tourism: A simulation study. Global Environmental change. Vol15: 253-366

  Jacqueline M. Hamilton, Richard S. J. Tol. 2005. Effect of climate change on international tourism. Climate research clim Res. Vol29: 245-254

  Jacqueline M. Hamilton, Richard S. J. Tol. 2004. Climate and the destination choice of German Tourism: Asegmentation Approach, Vol 2: 207-214.

  Jinyang Deng, Berianking, Thomas Bauer, 2002. Evaluating natural Attrection for Tourism. Annals of Tourism Research. Vol2: 422- 428.

  57-     Matzarakis, Andreas , Mayer , H., and Lxiomon M G, 1999, Applications of Universal Thermal Index: Physiological Equivalent Temperature, Int. J. Biometorology. 43: 78-84.

  58-     Matzarakis, Andreas.2001: Assessing climate for tourism purposes: existing methods and tools for the thermal complex. Proceedings of the 1st International workshop on climate and tourism and recreation. international society of biometeorology.p:171- 184

  59-     Matzarakis, Andreas.2001. Heat Stress in Greece. International Journal Of Biometerology, 41:34-39

  60-     Matzarakis, Andreas.2004. Climate and Bio climate information for tourism in Greece. Meteorological Institute, University Of Freiburg: 171-184.

  61-     Matzarakis, Andreas.2007, Climate, Thermal Comfort and Tourism, Proceeding of the 2nd International workshop on climate Change and Tourism Assessment and Coping Strategies (Ed). A. Matzarakis And C.Bas Amelung – Krzysztof Blazejczyk – Andreas Matzarakis.

  62-     Matzarakis, Andreas , Rutz, F., Mayer ,H.,2007. Modelling Radiation Fluxes in Simple and complex Environments- application of RayMan Model, International Journal of Biometeorlogy. 51: 323-334.

  63-     Mieczkowski,Z.1985. The tourism climate index: A method of evaluating world Climates for Tourism. The Canadian Geographer; 29:220-233

  64-     Maureen Agnew. Jean P. Palutikof. 2001: Climate Impacts on the Demand for Tourism, Proceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation

  65-     M. Blen Gomez Martin, 2005. Weather, climate and tourism a Geography perpective, Annals of Tourism research. Vol32: 571-591.

  66-     Richards. G .1996. The Scope and significance of cultural Tourism in cultural Tourism in Europe. CAB International: walling ford: 19-46

  67-     Perry, Allen.2001: More Heat and Drought. Proceedings of The First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation.

  68-     Tzu-Ping Lin & Andreas Matzarakis. 2007: Tourism climate and thermal comfort in Sun Moon Lake, Taiwan. Int J Biometeorol 52:281–290

  Scott,D. Jones,B.,& Konepek, J. 2007. Impalications of climate and environmental change for nature –based tourism in Canadian Rocky Mountains: a case study of water ton lakes National Park. Tourism Management , 28:570-579.

  Traur. Brgite, 2006. Conceptualizing Special Interrest Tourism Frameworks for Analysis. Tourism Management. Vol 28.

  Vasconcelons, Joao , Veronika Oliveira, Paulo Imeida, Roberto Gamboa & Victor Prior, 2007. Could Climate change have appositive impaction in Potugels west tourism rigion coast?, International confrance on climate change impacts on Tourism , Lisbon, 7-8 th  Septamber.

  World Tourism Organization, 1988. Tourism 2020 vision. WTO Publications Unit, Worid Tourism Organization, Madrid, Spain.

  http://ww.mif.uni-freiburg.de/rayman

  .


موضوع پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), نمونه پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), جستجوی پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), فایل Word پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), دانلود پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), فایل PDF پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), تحقیق در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), مقاله در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), پروژه در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), پروپوزال در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), تز دکترا در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), پروژه درباره پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET), رساله دکترا در مورد پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی و محیط زیست در سطح دنیا، ایجاد شاخه های نوینی از علوم و صنایع مربوط را در پی داشته که هر یک به نوبه خود قابلیت اثرپذیری از بوم سازه طبیعی را دارا هستند. دانش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبه ترین و در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که به عنوان ابزاری برای ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی چکیده: پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت ...

فصل اول کلیات تحقیق بخش اول : کلیات تحقیق 1-1-1 مقدمه: امروزه پدیده گردشگری از یک پدیده ساده ی دید و بازدید فراتر رفته و ابعاد و اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که از آن به عنوان یک صنعت بزرگ و مولد و مادر نام برده می شود. به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی و برخی کشورهای در حال توسعه که از جاذبه های فراوان تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی و امکانات و تسهیلات خوب گردشگر ...

پایان‏نامه‌ برای دریافت کارشناسی ارشد درجه (M. A) رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

پايان نامه براي دريافت درجه                             

ثبت سفارش