پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

word 1 MB 29923 157
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: مدیریت آموزشی

  چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماربی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 32250 نفر می باشد که 400 نفر بر اساس جدول اچ اس بولا و به روش تصادفی خوشه ای ناهمگون انتخاب شدند. آزمودنی ها ابتدا به پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (2005 ) پاسخ دادند ، بعد از گذشت 2 ماه از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ، مجددا" آزمودنی ها به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادند . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمارتوصیفی و آمار استنباطی t همبسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس هوشمند بر تجربه عینی و  آزمایشگری فعال دانش آموزان موثر بوده و آنها را افزایش داده است . همچنین بر شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی نیز تاثیر گذار بوده و آنها را کاهش داده است.

  کلید واژه : مدارس هوشمند ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، فن آوری آموزشی ، سبک های یادگیری کلب ، سبک ( همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده ) 

  1مقدمه

  درآغاز هزاره ی سوم ، با گذر از دوران صنعتی موج چهارم حیات بشر که پیتر دراکر اصطلاح « جامعه دانش » را برای این موج به کار می برد ، شکل گرفته است و مدارس کشورهای پیشرفته در این دوران به ویژگی هایی دست یافته اند که با آن چه به صورت سنتی از مدارس درک می شود ، متمایز است .

  هم چنین تعلیم و تربیت همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ایفا کرده است و همراه با تغییر زندگی انسان و توسعه فن آوری ، دچار تغییر و دگرگونی گردیده است . بدین ترتیب می توان ادعا کرد که توسعه نظام آموزشی در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران است . در بسیاری از کشورهای جهان ، گسترش فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش مد نظر قرار گرفته است و کشورها اعم از توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ، برنامه های جامعی را برای مجهز کردن مدارس با امکانات گوناگون طراحی کرده اند .

  بر خلاف شرایط موجود در مدارس سنتی ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از مدارس به عنوان بخش ضروری در فرآیند یاددهی – یادگیری تبدیل شده است و تحولی عظیم را درکلیه مراحل آموزشی ایجاد نموده است . در مجموع می توان گفت که در دنیای پرسرعت امروزی ، روشهای سنتی آموزش ، کند و ناکارآمد هستند و نمی توانند مفاهیم جدید علمی و  آموزشی را با قدرت کافی و هیجان که نیاز نسل های امروزی دانش آموزان می باشند را برآورده سازند . همچنین معلم قادر به بازبینی بهتر عملکرد دانش آموز و تغییر فنون متناسب برای آموزش خواهد بود. امروزه روش های سنتی یاددهی و یادگیری جوابگوی نیازهای فراگیران نیست ، چون با به کارگیری روشهای سنتی ، دست یابی به مهارت حل مسئله ، به کارگیری اطلاعات ، مشارکت ، همکاری و تفاهم با یکدیگر میسر نیست ، بنابراین  فراگیران لذت ناشی از علم را نمی فهمند ومدرسه برایشان خسته کننده است و یکی از راه های حل برخورد با چنین مشکلاتی پیاده کردن شیوه های جدید در آموزش است . (نیاز آذری و حسینی ، 1391)

  لذا بهتر است با به کارگیری ابزارهایی که حاصل تلاش و پیشرفت دانشمندان در زمینه فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است ، ضمن افزایش سرعت یادگیری ، شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورند تا یادگیرنده ها با توجه به خصایص خود در محیط آموزشی مجهز به رایانه و سایر امکانات قرار بگیرند و آموزش ببینند .

  با ظهور و توسعه فن آوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتاب بیشتری با محوریت عنصر اطلاعات در حال گسترش است . این امر از محیط های نظامی آغاز و به محیط های دانشگاهی و مدنی منتقل شده است . بیشتر از دو دهه است که نظام فن آوری اطلاعات ، نظام آموزشی و محیط تحصیلی را در بر گرفته است . در  کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در ارتباط با فن آوری اطلاعات و ایجاد آمادگی برای ورود به جامعه ی اطلاعاتی و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش و استفاده بهینه از این دریای بیکران و افزایش تولید دانش از مدارس هوشمند به جای مدارس سنتی بهره برداری شده است .( محرابی ، 1390 )

  از آنجایی که فن آوری و تکنولوژی ، محور کلیه فعالیت های اقتصادی ، پزشکی ، اجتماعی و آموزشی قرار گرفته است لذا به کارگیری و آموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از سنین پایین لازم است . لذا برای اجرای این امر و پیشگیری از عقب افتادن کاروان دانش و فن آوری کشور به خصوص معلمان و دانش آموزان باید از این فن آوری ( هوشمند سازی مدارس ) در جهت آموزش بهتر با سرعت بیشتر و جلوگیری از هدر رفت زمان استفاده نمود و تا حد ممکن بتوان سبک های مختلف یادگیری ( مدل کلب) دانش آموزان متفاوت را پوشش داده و معلمین را در امر آموزش یاری نمود .

  1-2-بیان مسئله

  از مشخصه های بارز جوامع امروزی ، تغییرات پی در پی و مستمر می باشد . سازمان ها نیز به عنوان جزئی از این جوامع ، دچار این تغییرات و تحولات گسترده شده اند . محیط ناپایدار در حال تغییر ، مقوله جهانی شدن ، خصوصی سازی و ظهور فن آوری پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی ، چالش های جدی هستند که نهادهای آموزشی و مدارس به عنوان رکن اساسی و عملیاتی این نهادها با آن مواجه شده اند  . اگر نظام آموزشی و مدارس در پی مهندسی مجدد ساختار و کارکردشان نباشند و جایگاه خود را در جامعه تغییر ندهند ، آینده ای مبهم خواهند داشت .

  جامعه ای که هدف آن پیشرفت بر اساس دانش و فن آوری است ، باید ابتدا آموزش و پرورش خود را متحول کند . برای این کار باید فن آوری آموزشی ، یعنی طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی شده پژوهش های بنیادی و کاربردی را به کار گیرد . ( رستگار پور و عبدالهی ،1384 )

  پیدایش مدارس هوشمند به عنوان جزیی از سیستم های حمایت کننده آموزش رسمی برای یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهه 1960 فرصت های جدید یادگیری را فراهم نموده است . ( زمانی و همکاران ، 1388)

  در کشورهای در حال توسعه ، مدارس هوشمند به صورت حضوری برای جبران برخی از عقب  ماندگیها نظیر شیوه های ناکارآمد تدریس سنتی معلم محوری ، کمبود کتاب های درسی غنی و روز آمد ، فقر سواد اطلاعاتی و رایانه ای معلمان و دانش آموزان ، نیازهای روز افزون بازار کار به نیروهای انسانی کار آمد و مجهز به سواد فن آوری در حال شکل گیری و توسعه است .

  در این راستا جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و از سال 1383 به تاسیس مدارس هوشمند پرداخته و در این راستا سند راهبردی مدارس هوشمند به درخواست سازمان آموزش و پرورش استان تهران توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام شده است . در این سند در تعریف مدارس هوشمند آمده است که مدرسه هوشمند سازمانی است آموزشی ، با موجودیتی فیزیکی و حقیقی ( نه مجازی ) که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش خواهند دید . در این گونه مدارس ، دانش آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود به یادگیری می پردازند توجه به باور کردن تمامی استعدادها ی بالقوه دانش آموزان در تمامی فعالیت های آموزشی و فوق برنامه در این مدارس به چشم می خورد ، هم چنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود نخواهد داشت . ( پیش نویس سند راهبردی مدارس هوشمند ، 1384 )

  هدف مدارس هوشمند ، کمک به اجرای اهداف ملی آموزش کشور و نیز تقویت و پرورش نیروی کار آمد برای مواجه با رویدادهای قرن 21 بوده است . در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی ، تشریک مساعی ، خود گردانی ، پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتاب های الکترونیک ، نرم افزارهای چند رسانه ای ، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است . در مدارس هوشمند ، فن آوری به منزله پلی ارتباطات بین معلمان ، دانش آموزان و والدین را آسان تر و موثرتر می سازد .

  در گزارشی از سازمان یونسکو  [1]بیان شده که فن آوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرآیند یادگیری شده است . امروزه با توجه به گوناگونی جوامع ، انسان ها ، خلاقیت ها و علاقه مندی های آنان، نیاز به وجود تنوع روشهای یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد . ( اریک[2] ،  2006 )

  گیتس[3] در سخنرانی در سال 1999 به نقل از هوارد گاردنر[4]  در زمینه آموزش و پرورش می گوید :       «چون درک انسانها از جهان متفاوت است ، کودکان را باید با روشهای گوناگون آموزش داد.»

  گاردنر بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از کارآموزی ، پروژه و فن آوری کرد تا در آن صورت هر دانش آموز ، خود را با نظام آموزش مذکور سازگار کند . ( نوروزی و همکاران ، 1387 )

  بکر[5] 1997 بیان کرده است که ورود فن آوری اطلاعات به مدارس منجر به یادگیری بهتر می شود . اغلب محققان معتقدند این تحول منجر به تغییر یادگیری معلم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می شود . در این میان معلمان باید در معرض تحولات آموزشی قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت های فن آوری جدید کسب نمایند . ( محرابی ، 1390 )

  همین طور طبق گزارش موسلی[6] در سال 1999 درباره ی تعلیم و تربیت همراه با فن آوری در مدارس ابتدایی انگلستان ، معلمانی که نسبت به کاربرد فن آوری نگرش مثبتی داشتند ، گرایش به کسب    مهارت های فن آوری اطلاعات داشتند و در کار مشارکتی دانش آموزان به جستجوگری و تصمیم گیری آن ها را ارج می نهادند . ( عطاران ، 1384 )

   

  1-3-اهمیت پژوهش

  با ورود به هزاره ی جدید میلادی و استفاده بسیاری از کشورهای جهان از فن آوری اطلاعات و گسترش روزافزون دانش و سرعت پیشرفت علم و دانش هیچ کشوری نباید از قطار سریع السیر آن جا بماند یا تنها مصرف کننده صرف این تکنولوژی باشد .

  کشور عظیم ایران با وجود سابقه دیرینه در تولید علم و دانش در  زمینه های بسیار از جمله طب سنتی ، علوم، ریاضی ، نجوم و فلسفه ... لازم است با استعانت از خداوند متعال و تجربه دانشمندان و اساتید دانشگاه و به کارگیری تخصص های مختلف و ترکیب و استفاده از آن ها با هوش زاینده ی دانشمندان و دانشجویان جوان در طراحی و ساخت و کاربرد این فن آوری در کشور تلاش خود را چند برابر  نموده تا در این زمینه نیز خود تولید کننده باشیم نه صرفا" مصرف کننده و به کارگیرنده فن آوری اطلاعات .

  شرط تحقق این سیاست راهبردی ، تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و کاردان است . چرا که آینده ی هر جامعه ای به کیفیت کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد . از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر و مفیدتر باشد جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد داشت . (یغما ، 1384)

  این پژوهش دارای دو اهمیت است :

  الف ) اهمیت نظری : که امید است بتوان یک فرضیه قابل قبولی بین هوشمند سازی مدارس و سبک های یادگیری اصیل تدوین نمود .

  ب ) اهمیت کاربردی : امید است بتوان راه حل های مفیدی به مسئولان امر ارائه نمود تا تحولی در کاربردی کردن در مدارس هوشمند صورت گیرد .

  بر همین اساس نتایج این پژوهش می تواند روشن سازد که هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری دانش آموزان  میتواند موثر باشد ؟ همچنین پس از اثبات تاثیر  هوشمند سازی بر یادگیری و سبک های یادگیری دانش آموزان ، از شیوه های مطلوب و دلخواه دانش آموزان  در امر آموزش استفاده شود .

  نتایج این تحقیق می تواند در اختیار آموزش و پرورش کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار گیرد، تا آن ها گامی موثر جهت توسعه و گسترش سیستم های الکترونیکی و تجهیز هوشمند سازی مراکز بردارند و یادگیری عمیق را در دانش آموزان ایجاد کنند و جلب مشارکت اولیا در فعالیت های مختلف را فراهم سازند .

   

  1-4-اهداف پژوهش

  1-4-1-هدف اصلی :

  تعیین میزان تاثیر گذاری هوشمند سازی مدارس بر نمرات دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

  1-4-2-اهداف فرعی :

  تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

  تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مشاهده تاملی  دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

  تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی  دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

  تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات آزمایشگری فعال  دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

   

  1-5-فرضیه های پژوهش

  1-5-1-فرضیه اصلی :

  بین مدارس هوشمند و سبک های یادگیری دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

  1-5-1فرضیه های فرعی :

  استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .

  استفاده از  مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده تاملی  دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .

  استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی  دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .

  استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات آزمایشگری فعال دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .

   

  1-6-تعریف مفاهیم :

  الف ) تعریف نظری :

  مدرسه هوشمند[7] : مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایند ها اعم از مدیریت ، نظارت ، کنترل، یاددهی – یادگیری ، منابع آموزشی و کمک آموزشی ، ارزشیابی ، اسناد و امور دفتری ، ارتباطات و مبانی توسعه آن ها ، مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است . ( نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران ، 1390 ، ص 26 )

  فن آوری [8]: کاربرد نظام مند همه منابع دانش سازمان یافته است . در این صورت فن آوری  آموزشی نیز کاربرد نظام مند یافته های علمی در موقعیت های آموزشی است . ( رضوی ، 1386 ، ص 6 )

  فن آوری اطلاعات و ارتباطات[9]: به عنوان مجموعه متفاوتی از ابزارها و منابع فن آوری به کار می رود که  می تواند برای برقراری ارتباط ، ایجاد ، انتشار ، ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد . این نوع فن آوری ها شامل  رایانه ، فن آوری های پخش برنامه ( رادیو و تلویزیون)و تلفن می باشد .  ( فتاحیان ، 1383 ، ص 32 )

  یادگیری[10] : فرآیند ایجاد تغییرات نسبتا" پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته     می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد . ( کیمبل ، 1961 / به نقل از هرگنهان و السون ، 1391 ، ص 47 )

  یادگیری الکترونیکی[11] : یادگیری الکترونیکی را می توان استفاده نظام مند از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس و یادگیری دانست . به طور کلی یادگیری الکترونیکی مفهومی است که بیانگر به کارگیری فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و نظام های چند رسانه ای به مثابه ابزارهایی برای بهبود و کیفیت یادگیری ازطریق مرحله تسهیلاتی برای دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی و فراهم کردن سازو کارهایی چون تعامل و همکاری از راه دور است . ( رضوی ، 1386 ، ص 224)

   

  [1] Unesco(united nations Educational ؛  scientific and cultural organization)

  [2] Eric

  [3] Gates

  [4] Howard Gardener

  [5]  Becker

  [6] Mosely

  [7] Smart School

  [8] Technology

  [9] Information and communication Tecndy (IcT)

  [10] I. Learning

  [11] E.Learning

  Abstract

  The purpose of this study was to investigate the intelligent impact on the schools of learning styles (Kolb model) in fifth grade students of elementary school education in Tehran . Semi-empirical study with pre-test and post-test was used. The population consisted of all fifth grade elementary school students in 19 districts of Tehran in the 93-92 school year) 32250 people(. For this reason, According to Table VHS Bula 400 randomly selected heterogeneous.  and first completed the  Kolb learning style questionnaire (2005). After 2 months of using information and communication technologies in smart schools subjects responded to the questionnaire again. For data analysis, descriptive statistical methods and paired t were used. The results showed that Smart schools was effective on concrete experience and active experimentation and increased them. Also was effective on Abstract conceptualization and reflective observation and reduced them.

   

  Keywords: Smart schools, information and communication technology ICT, educational technology, learning styles, Kolb's styles (converging, diverging, assimilating and conforming)

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                               صفحه

  چکیده 1

  فصل یکم:کلیات پژوهش

  1-1مقدمه 3

  1-2-بیان مسئله 5

  1-3-اهمیت پژوهش... 7

  1-4-اهداف پژوهش... 8

  1-4-1-هدف اصلی. 8

  1-4-2-اهداف فرعی. 8

  1-5-فرضیه های پژوهش... 9

  1-5-1-فرضیه اصلی. 9

  1-5-1فرضیه های فرعی. 9

  1-6-تعریف مفاهیم. 9

  1-7تعریف عملیاتی مفاهیم. 12

  1-8  متغیرهای پژوهش... 13

  فصل دوم:پیشینه مطالعاتی

  2-1- زمینه 15

  2-2- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران. 18

  2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان. 19

  2-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر. 21

  2-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند. 21

  2-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز. 21

  2-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی. 22

  2-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند. 23

  2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش.. 23

  2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی. 24

  2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی. 25

  2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط. 25

  2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی. 25

  2-5-5- کاربرد فن‌آوری  اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت.. 26

  2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.. 26

  2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس.. 27

  2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی. 28

  2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد) 28

  2-8-2- ونت (1920-1832) 29

  2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850) 29

  2-8-4- لوین (1947- 1890) 29

  2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896) 30

  2-8-6-گانیه (2002-1916) 30

  2-8-7-مریل (1937) 30

  2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس.. 31

  2-10- اهداف کلی آموزش در ایران. 31

  2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند. 32

  2-11- ارکان مدارس هوشمند. 33

  2-12- اصول مدارس هوشمند. 33

  2-13- اهداف مدارس هوشمند. 34

  2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر. 35

  2-14-1- اجرا و پیاده سازی. 35

  2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران. 37

  2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 37

  2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 38

  2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای. 38

  2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات.. 39

  2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای. 40

  2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات.. 41

  2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر. 41

  2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند. 42

  2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار 43

  2-15-3-1-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 43

  2-15-3-1-2- مدیریت امور دانش آموز 44

  2-15-3-1-3- مدیریت مدرسه 45

  2-15-3-1-4- مدیریت فن آوری. 46

  2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی. 46

  2-15-3-2-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 47

  2-15-3-2-2- مدیریت امور دانش آموزی. 48

  2-15-3-2-3- مدیریت مدرسه 49

  2-15-3-2-4-مدیریت فن آوری. 50

  2-15-3-3- لایه فنی. 50

  2-16- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری. 51

  2-16-1- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای. 51

  2-16-2- یادگیری در کلاس‌های آینده 51

  2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل. 52

  2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه 52

  2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری. 53

  2-18- مفهوم یادگیری. 53

  2-19- محورهای اساسی یادگیری. 55

  2-20- اهمیت یادگیری. 55

  2-21- شرایط یادگیری. 56

  2-22- تقسیم بندی سبک‌ها 57

  2-22-1- سبک‌های شناختی. 57

  2-22-2- سبک‌های عاطفی. 57

  2-22-3- سبک‌های فیزیولوژیکی. 57

  2-22-1-1- سبک های شناختی و انواع آن : 58

  2-22-1-2- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب.. 59

  2-23- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری. 60

  2-24- عناصر رویداد یادگیری. 62

  2-25- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری. 63

  2-26- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری. 64

  2-26-1- سبک یادگیری دان و دان. 64

  2-26-2- سبک‌های یادگیری ورمونت.. 65

  2-26-3- رویکردهای یادگیری بیگز. 66

  2-26-4- سبک های یادگیری فلدر و سولمان 67

  2-26-5- سبک‌های یادگیری کلب و فرای. 68

  2-26-5-1- نظریه یادگیری تجربه‌ای 68

  2-27- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم. 76

  2-28- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش.. 76

  2-29- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 77

  2-30- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 84

  2-31- جمع بندی. 91

  2-32-چهارچوب نظری پژوهش... 94

  فصل سوم:روش اجرای تحقیق

  مقدمه: 97

  3- 1 روش پژوهش... 97

  3-2- جامعه آماری. 97

  3-3- نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن: 97

  3-4 - ابزار اندازه گیری داده ها 98

  3- 5 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش: 98

  3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 99

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه 101

  4-1-توصیف داده ها 101

  4-1-1- توزیع فراوانی ، نمودار هیستوگرام و شاخص های توصیف متغیرهای پژوهش... 102

  4 – 2 تحلیل داده ها 120

  4- 2– 1 بررسی فرضیه اول. 121

  4 – 2 – 2 بررسی فرضیه دوم 122

  4 – 2 – 3 بررسی فرضیه سوم 123

  4 – 2 – 2 بررسی فرضیه چهارم 124

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

  مقدمه 126

  5-1نتیجه گیری. 126

  5-2-فرضیات پژوهش و نتایج آنها 127

  5-2-1- بررسی فرضیه اول. 127

  5-2-2- بررسی فرضیه دوم 128

  5-2-3  بررسی فرضیه سوّم 128

  5-2-4-بررسی فرضیه چهارم 129

  5-3- محدودیت ها 129

  5-4-پیشنهادات.. 131

  5-5-خلاصه پژوهش... 132

  منابع و ماخذ. 134

  ضمائم. 142

  منبع:

   

  منابع و ماخذ

  1-اتحادی ،محمد ،(1386)روزنامه رسالت ،مدرسه هوشمند

  http://www.irannamaye.ir/articale /view/1844968

  2-احدی ،فاطمه و همکاران (1388)((سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان )) مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی سمنان –جلد 11 ،شماه 34

   زمستان 88،ص 146-141

  3-احمدی ،کریم (1389)دسترسی از طریق :

  http://www.ahmadikarem.persuangig.com

  4-ایزدی،صمد ،محمد زاده ادملایی ،رجبعلی ،(1386)((بررسی رابطه سبک های یادگیری ،ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان )) ، و ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد ،شماره 27 ،ص 28-15.

  5-براری ،محسن .(1386)((بررسی رابطه بین سبک های یا دگیری چهار وجهی کلب و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجموعه پردیس دانشگاه مازندران ))،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم پردیس مازندران

  بیابانگرد ،اسماعیل.(1384)((تاثیر رسانه ها و فن آوری بر آموزش )) فصلنامه پژوهش و سنجش ،سال دوازدهم ،شماره 41 ،مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای ،ص 72-51.

  6-پاشا شریفی ،حسن ،(1381)"مبانی نظری آزمون های روانی ،تهران :آگاه

  7-تقوایی ،ناصر (1381)((مقایسه سبک های یادگیری همگرا ،واگرا ،جذب کننده و انطباق یابنده معلمان و د انش آموزان مراکز پیش دانشگاهی پسرانه رشته های علوم انسانی ،علوم تجربی و ریاضی فیزیک شهرستان ورامین ))پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم .

  8-ثمری ،عیسی،آتشک ،محمد (1388)((تاثیر میزان شناخت و کاربست فن آوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادهی –یادگیری دانش آموزان )) نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال چهارم ،جلد 4 ،شماره 2 ،صص 111-101

  9-جاریانی ،ابوالقاسم ،(1380).((تاثیر ICT برنامه ریزی درسی )) دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای . کارو دانش

  10-جان قلی ،فاطمه ،((تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر سبک های یادگیری در مدارس هوشمند راهنمایی قم )) پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  واحد اسلامشهر

  11-حاجی ،مرتضی.(1380) ((سخنرانی وزیر آموزش و پرورش در اولین همایش فن آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش )) نشریه رشد تکنولوژی آموزشی

  12-حسینی لرگانی ،مریم و سیف، علی اکبر (1380) ((مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت ،مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی )).فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 19 صص 114-113

  13-حسینی لرگانی ،مریم (1377)((مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زن و مرد قوی و ضعیف سه رشته علوم انسانی ،پزشکی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 77-76)) پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز .

  14-خورشیدی ،عباس ،قریشی ،سید حمیدرضا (1386) ((راهنمایی تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی ))،چاپ دوم ،تهران :یسطرون

  15-دلوز ، ژاک (1380) ((آموزش برای قرن بیست و یکم )) ترجمه سید فرهاد  افتخار زاده ، تهران :عابد

  16-دوایی ،زهرا ،(1379) ((بررسی راهبردهای تقویت روحیه و ابتکار معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر کاشان در زمینه ساخت وسایل آموزشی )).آموزش و پرورش اصفهان

  17-رستگارپور ،حسن ،عبدالهی ،لیدا ،(1384) .((راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT )) ،تهران :دانش مردم

  18-رضایی ،اکبر (1389) ((رابطه شیوه های یادگیری کلب و سبک های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان )) فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره 18 ،سال ششم ،پاییز 89 ،صص 18-2

  19-رضوی ،سید عباس .(1386) ((مباحث نوین در  فن آوری آموزش )) اهواز :دانشگاه شهید چمران .

  20-زمانی ، بی بی عشرت ،سعیدی ،ذوالفقار،عابدی ،احمد (1390) ((اثر بخشی و پایدارای تاثیر استفاده از چند رسانه ها برخود تنظیمی و عملکرد درس ریاضی سال اول دبیرستان ))رویکرد های نوین آموزشی ،شماره 14 ،پاییز و زمستان 1390 ، صص 22-1

  21-زمانی ، بی بی عشرت ،قصاب پور ،بیتا ،جبل عاملی ،جلال (1389)((بررسی نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها تهدیدی های فرا روی مدارس هوشمند ))فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره 36 ،زمستان 89،صص 99-79

  22-زمانی ،حسین و همکاران ،(1388)،مدارس هوشمند ،تهران ،انتشارات رشد

  23- سایت آموزش و پرورش  مالزی دسترسی از طریق :

  Ministry of Educations MalaysiaTIGRER WEB ROJECT.Available at : http://WWW.guage.u-gakuei.ac.j.p/apeid/apeidoo/Seminar Apedi 2000Malaysia.doc

  24-سایت آموزش و پرورش  فارس دسترسی از طریق :

  http://hppshmand .Farsedu.ir/portal/show.spx?lan=fa&page=20034

  25- سر چمی ،رامین و حسینی ،مسعود _(1383)((رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین )) مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی قزوین ،شماره 30 ،ص 67-64

  26-سیف ،علی اکبر (1386) ((روانشناسی پرورشی نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزش )) ویرایش ششم ،تهران :دوران .

  27- شمس اسفند آباد ، حسن ، امامی فر ، سوزان (1383) «مطالعه سبک های یادگیری در دانشجویان رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و معماری و رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت» مجله پژوهش های روانی – تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم ، سال اول ، شماره 1

  28- ضامنی ، فرشیده ، کاردان ، سحر (1389) «تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی» . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، شماره اول ، پاییز 89 ، 38 – 23

  29- ضامنی ، فرشیده و همکاران (1390) «تأثیر استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار» . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ساری ، سال دوم ، شماره دوم ، زمستان 90 ، صص 72 – 55

  30- عبدالهی ، حسین (1381) «ضرورت و توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اینترنت در آموزش و پرورش» پژوهش نامه آموزشی ، شماره 50 و 51

   31- عطاران ، محمد (1384) «جهانی شدن فن آوری اطلاعات و تعلیم و تربیت» مجموعه کتاب های یادگیری الکترونیکی

  32- علی آبادی ، خدیجه ، کریمی ، یوسف . (1387) «مقایسه های سبک های یادگیری دانش آموزان پنجم و سوم راهنمایی شهر تهران» فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 94 ، صص 40 – 9

  33- علی پور ، نگار ، جهان آرا ، عبدالرحیم (1389) «نقش فن آوری و ارتباطات ICT در آموزش و یادگیری» اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پرورش ، مشهد

  http : //www.civilica.com/Paper_MTRC01_ MTRC01_051.html

  34- فتاحیان ، حسام الدین . (1383) «نقش ICT در آموزش» . قابل دسترسی در سایت مرکز اطلاعات و علمی ایران مجله الکترونیکی ، شماره اول ، دوره چهارم ، صص 40 – 32 . قابل دستیابی از طریق

   http://ejourmal.irandoc.ac.ir/brows.php?a_code=A-10-2-307

   

  35- فلوریان ، لنی و هگرتی ، جان (1391) «فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی» ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و فاطمه جعفر خانی ، تهران : آوای نور ، تاریخ چاپ به زبان اصلی (2004)

  36- قلی زاده ، رقیه ، احقر ، قدسی (1391) «بررسی نقش سبک های یادگیری در تبیین خود کار آمدی دانش آموزان دوره متوسطه» اندیشه های نوین تربیتی دوره 8 ، شماره 3 ، پاییز 1391 ، صص 84 – 67

  37- گانیه آر . ام و همکاران (1373) «شرایط یادگیری و نظریه آموزش» ترجمه جعفر نجفی زند ، تهران : رشد

  38- محرابی ، زهرا . (1390) «بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر تولید دانش با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سودا اطلاعاتی در دبیرستانهای هوشمند شهر تهران » ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده : فنی – مهندسی دانشگاه : پیام نور مرکز تهران

  39- محمدی ، خسرو ، نجفی ، حسین (1387) «نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش و دانش با تأکید بر نقش کتابخانه های مجازی» دسترسی به مقاله :

  http://www.jahanara.org/contents/39

  40- منصوری ، نغمه (1379) «بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا .

  41- مؤمنی راد ، اکبر (1389) دسترسی به سایت از طریق

  http://www.insetch.blogfa.com/post_32.aspx

  42- نادری ، مریم (1388) «بررسی رابطه میان سبک های یادگیری همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق یابنده با موفقیت تحصیلی فراگیران مقطع کارشناسی ارشد دوره های آموزش مجازی دانشگاه تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

  43- نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران (1390) دسترسی از طریق

  http ://www.medu.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID. . . 7548 . . .

  44- نقشه راه مدارس هوشمند آموزش و پرورش شهر تهران (1388) دسترسی از طریق :

  http://www.tehransmartschools.ir/page/1010/50

  45- نیازی آذری ، مرضیه ، حسینی ، سیده زهرا (1391) «تأثیر فن آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر بابل» ، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، سال سوم ، شماره اول ، پاییز 1391 ، صص 129 – 109

  46- نوروزی ، معصومه ، زندی ، فرامک ، موسی مدنی ، فریبرز (1387) «رتبه بندی روشهای کاربرد فن آوری اطلاعات در فرایند یاددهی – یادگیری مدارس» فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره 26 ، صص 34 – 9

  47- هرگنهان ، بی آر . السون ، متیو اچ (1391) «مقدمه ای بر نظریه های یادگیری » ، ترجمه علی اکبر سیف ، ویرایش هشتم ، تهران ، دوران ، تاریخ چاپ به زبان اصلی (1997)

  48- همایونی ، علیرضا ، عبداللهی ، محمد حسین . (1382) «بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی» ، مجله روانشناسی 26 سال هفتم ، شماره 2 ، صص 197 – 169

  49- یار محمدی ، واصل ، مسیب (1379) «مقایسه سبک های شناختی همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق یابنده استادان و دانشجویان زن و مرد در رشته های علوم انسانی ، پزشکی ،   فنی مهندسی و هنر دانشگاه تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی

  50- یازرلو ، زکریا ، (1389) «نقشه راه مدارس هوشمند» تهران : دانش آفرین

  51- یغما ، عادل . (1384) «ضرورت اصلاح و بهبود نظام آموزشی» ، رشد تکنولوژی آموزشی ، شماره 171 ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

  52- یونسکو ، (1376) «یادگیری گنج درون» . دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش ، تهران : تزکیه

   

   

   

  Ashley – Denison , F (2010) . An investigation of learning styles in both the online and face – to – face learning . Available at :http://www.gradworks.umi.com/34/09/340976/htmludini.proquest.Com

  Bartholemew , Cecil . (2007) Managing Director Smart school , Government of Grenda “smart school” . Available at : http : //www.grendu . com/programs projects/smart

  School/tabid/241/Defaultaspx

  Brogan .Pat(2000)Using the web for Interactive Teaching and Learn:The Imperative for the New Millennum , USA:Macromedia Publishing

  Cano , F & Hughes , E. H (2000) Learning and thinking Style an analysis of their influence on academic achievement . European Journal of Personality , No 10 , pp 405 – 425

  Clark (2008). The effectiveness of technology in schools . Jonrnal of Career and Technical Education . No . p 25

  Denig . S, J . (2004) . Multiple Intelligences and Learning , val 100 , No 1 , pp 96 – 111

  Donclark , Q (2000) . Learning Styles How we go from the unkown to the known , Available at http : //www.Learning Styles.com

  Educatioeducation . Research In formation center (2005) , smart school , www,EREC.com

  Foongme (2002) ICT in Malaysian school Plicy and Stromoting at:http://www.Unesco.org/Bangkok/education/ict/ict enabling/ap-policy/ malpol.Doc

  Haddad , W & Jurich , S . (2000)ICTfor Education , Potential and Potency . Available at : htttp://www.techknowlogia.Org

  Hanizar , A & Halim , A & Zain , Z . M & Luan , W . S & Atan , H (2005) The Taxonomical Analysis of science Educational software in Malasian smart schools

   Malaysian online journal of Instructional Techology , 2 (2) , pp 106 – 113

  Hargreves , D . (2006) A new shape for schooling special schools and academic trust .

  Honey . P & Mumford , A (1992) The manual of Learning Style . thired edition . Maid enhead , P . Honey .

  Jaschik , S . (2010) . Educause constituent groups online and face to face discussions on topics of interest . Retrieved from

  http : // www. Educause . edu.

  Johnson . N . (2004) : Written reflection reflection assignment , A vailable at : http://www.writing.com/main/view-item/item-id/919.34

  Kolb , A & Kolb , D (2003) Experiential Learning Theroy Bibliography .

  Experience Based Learning Systems Inc . Cleveland . OH

  Kolb , A & Kolb , D (2005) The Kolb Learning Style inventory : Version 3 , 1 2005 . technical specifications . Philadelphia , PA:Hay Group

  Kolb,D. (1985) Experimental learning and development: prentice-Hall , inc englwood cliffs-NJ.

  Kolb . D . A & Goldman , M . B (1973) Forward & Typology of Learning Styles and Learning Styles and discipline demands of academic deformance social adaotion and career choices of MIT Seiors .

  Cambrid ge : M . I . T Saloon school of management . No 688 – 730

  Magolda , M . B (1989) Gender differeces in coginitivent An analysis of cognitive complexity and learning styles . Journal of college student development . No 30 , pp 213 – 220

  Pelgrum & Law (2003) ICT in Education oround the World : trends , Prospects . International Institude for educational Planing .

  Pelgrum , W . J . (2001) Obstacles to integration of ICT in Education : reults from a world  wide Education al assessment . Comouter and Education , Volume 37 , Issue 2 , September 2001 , pp 163 – 178

  Perkinz , D (2007) . Smart School . Available at :

  http://www.pz.harvard.edu/research/smartsch.htm

  schofield. W(1995) evaluating what really mattersim computer based education.Available at:

  Http://www.edu.au

  Vermetten Y  , J , Lodewijks . H , G , Vermunt , J . D (2001) The Role of personality Traits and Goal orientation in strategy use . Contemporary Educational Psychology . No 26 , pp 149 – 170

   


موضوع پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, نمونه پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, جستجوی پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, فایل Word پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, دانلود پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, فایل PDF پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( گرایش منابع اطلاعاتی ) چکیده هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت بازرگانی گرایش:مالی چکیده چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی چکیده: فناوری اطلاعات علم نوظهور و رو به پیشرفتی است که سالانه شاهد حضور این علم در عرصه های مختلف و خبرهای مهم از نفوذ این علم در زندگی بشر هستیم .حضور دانش و آموزش و پرورش نیز یکی از این عرصه ها است که خالی از تاثیر فناوری اطلاعات مخصوصا کامپیوتر و اینترنت نبوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان مازندران بود که به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل می داد. برای این منظور سه اداره آموزش و پرورش در مرکز، شرق و غرب استان در نظر گرفته شد. ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیروجود عامل آموزشی متحرک در چند­رسانه­ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش­آموزان در درس جغرافیا صورت گرفته­است. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدم­دسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانه­ای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسه­ی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A" بهمن ماه 1393 منابع فارسي   چکيده هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير آزمايشگاه واقعي و مجازي بر يادگيري درس علوم تجربي بود. جامعه

ثبت سفارش