پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران

word 699 KB 30100 150
مشخص نشده کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

   

  مفهوم اعتماد مردم به رسانه و خبرهائی که منتشر می شود زیر بنائی ترین عامل کارکرد مطلوب و اثر بخش رسانه محسوب می شود این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان شهرستانهای جنوب شرق استان تهران به  اخبار 30/18 شبکه 5 سیما  می پر دازد .

  در این پژوهش از روش پیمایشی که یکی از کارآمد ترین و معمول ترین شیوه های تحقیق در علوم اجتماعی است، بهره گرفته ایم.جامعه آماری تحقیق شهروندان شهرستانهای پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا می باشند که حجم نمونه ازفرموا کوکران 384 نفر مشخص شد که با پرسشنامه حضوری نظرات آنها را جویا شدیم و بانرم افزار spss نسخه 16تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه وتحلیل در دو بخش توصیفی واستنباطی انجام شده است.

  به طور کلی 5/32 درصد از تلویزیون و30 درصد از بخش های خبر ماهواره اخبار مورد نیاز خود را کسب می کنند . 7/35 درصد از پاسخگویان  اعتماد خیلی کم وکم به اخبار تلویزیون دارند.

  همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد، بیشترین بیننده بخش خبری با36 درصداز پاسخگویان مربوط به بخش خبری ساعت 20:30  شبکه دو سیما می باشد و بخش خبر 30/18 شبکه 5 سیما فقط 2/12 درصد بیننده در شهرستانهای استان تهران دارد. 71 درصد معتقدند اخبار شهرستانهای استان تهران تهران  پرداخته  نمی شود و در این بخش خبری بیشتر به اخبار شهر تهران توجه می شود. 8/59 درصد معتقدند در صورت پخش اخبار به همین منوال مخاطبان اخبار30/18 شبکه 5 سیما کاهش پیدا می کند.

  پاسخگویان با تحصیلات بالاتر اعتماد کمترو افراد با درآمد بیشتر نیز اعتماد کمتری به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما دارند.

  نتایج نشان می دهد که عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما درحد «خیلی زیاد و زیاد»عبارتند از" پخش خبرهای محلی مورد نیاز" (2/63درصد) ، " پخش ارائه نظرات و نیازهای خبری مردم  " (5/68 درصد)، " بی طرفی و عدم جانبداری از یک جناح خاص" (74 درصد)، " عدم سانسور خبر" (79 درصد)، " سرعت انتشار خبر" (8/70 درصد)، " صحت و درستی خبر" (82 درصد)، " تازگی و به روز بودن خبر" (7/60 درصد)، " نقل قول منبع خبر ازیک منبع موثق" (4/60 درصد)، " اعلام منبع خبر" (2/55 درصد)،" ارائه خبر همراه با گزارش تصویری" (5/60)، " کامل بودن و جامعیت خبر" (5/59 درصد) و " استفاده از گوینده ، خبرنگار وکارشناسان  دعوت شده مجرب وچهره" (3/71 درصد) می باشد.که فرضیات مرتبط با این عوامل مورد تائید قرار گرفت.

   نتایج آماری نشان می دهد 57 درصد از پاسخگویان نقش صحنه آرائی و دکوراسیون استودیو خبر در اعتماد پیدا کردن به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما را کم وخیلی کم اعلام نموده اند که این فرضیه رد شد.

  مقدمه

   

  وسایل ارتباط جمعی امروزه جزء جدایی ‌ناپذیر زندگی انسانها شده اند، مردم برای گرفتن تصمیمات بهینه نیاز به اطلاعات و داده‌های درست ، جامع و روشن دارند که  معمولا این اطلاعات را از رسانه ها بدست می آورند.

  یکی از کارکردهای ویژه رسانه‌های ارتباط جمعی، پخش مداوم و روزانه اخبار است. در واقع می‌توان گفت، انتشار جریان رویدادهای اجتماعی، وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی است  .

   اخبار که جزء برنامه های آگاهی بخش دسته بندی شده است هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. همزمان با رشد اهمیت اخبار، شیوه های ارائه برنامه خبری نیز دچار تغییرات  می شود.

  تلویزیون با وجود برخوردار بودن از عنصر مهم، پر‌قدرت و جذاب تصویر، نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در رساندن اخبار به‌عهده دارد.

  امروزه به سبب تأثیرگذاری زیاد تلویزیون بر مخاطب، گرایش رسانه‌های خبری به این نوع خبر بیشتر مشهود و ملموس است.

  امکان پخش زنده جذابیت واعتماد بخشی را برای مخاطبان فراهم کرده است.

   توصیف چگونگی، چرایی و آثار یک رویداد از طریق حضور گزارشگر در محل و استفاده از روش‌های تصویرسازی از طریق  گزارش توصیفی، بهره‌گیری از اطلاعات افراد دارای منفعت ، شاهد یا مسئول، صداهای محیط ، مستندسازی اطلاعات از راه کسب آنها از مسئولان و حاضران، توجه به نکات ریز و حساس ، برجسته‌سازی طبیعی آنها، تهیه گزارش با مشخصه زنده بودن ، ایجاد جذابیت ، رعایت ایجاز و بهره‌گیری از ابزارهای تلویزیونی مناسب برای عرضه گزارشی مطلوب از خصایص گزارش خبری تلویزیونی است .

  تصویربرداری خبری باید مبتنی بر اصول حرفه ای تصویر برداری و در خدمت انتقال پیام و اثرگذاری بیشتر و در راستای  اعتماد بخشی به مخاطب  قرار گیرد. ضمن اینکه انتخاب موضوع ، زاویه‌ها و چرخش دوربین باید هنرمندانه و دقیق ودر راستای انتقال پیام به مخاطب  باشد.

  هر رسانه‌ خبری  برای آنکه بتواند مخاطبان وسیعی را جذب و به خود وابسته سازد، باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. از جمله اینکه، پیام ها را در اشکال زیبا و جذاب و قابل اعتماد وبا توجه به نیاز مخاطب و اهداف سازمان ارائه کند.

   

   

  1-2- بیان مسئله

  وجود رسانه های مختلف خبری و ظهور شبکه های مختلف ماهواره ای ،رقابت گرم برای جذب مخاطب با ارائه شیوه های نوین اطلاع رسانی برای جلب اعتماد مخاطبان فراهم نموده و در این رقابت باید رسانه ملی به ویژه خبر شبکه های استانی با ارائه اخبا ر صحیح و حرفه ای مخاطب خود را حفظ کنند. بدون شک رسانه ای می تواند ادامه حیات دهد که مخاطبان بتوانند به ان اعتماد کنند.

  در بحث رسانه یکی از عوامل سرنوشت ساز در جلب مخاطب و حفظ آن در برابر امواج رسانه ای رقیبان ، نقش جلب اعتماد مخاطبان به رسانه است و اگر در سه زمینه کنونی امکانات ارتباطی یعنی "ارتباطات کامپیوتری " ، " ارتباطات راه دور" و  "وسایل ارتباط جمعی" فاقد باورپذیری باشد یا نتوانند اعتماد و حمایت توده مردم را به دست آورند اعتبار خود را از دست داده و ادامه بقایشان با دشواری مواجه خواهد شد( معتمد نژاد ، 1355).

  موضوع اعتماد مخاطب به رسانه بسیارمهم است و این اعتماد در زمینه خبر بیش از همه بخش های دیگر مهم و اثر گذار می باشد و در واقع خبر رسانی ستون فقرات بسیاری از منابع اطلاع رسانی و ارتباطی مهم وپر نفوذ است.

  میزان اعتماد مردم به رسانه ها تابعی از میزان اعتبار رسانه است هرچه رسانه از محبوبیت برخوردار باشد میزان اعتبار و اعتماد مخاطب به ان و اخبار ان نیز در بر دارداعتماد مردم و مخاطبان به برنامه های خبری تلویزیون به اعتبار منبع ارتباطی و اطلاع رسانی باز می گردد.

  اگر رسانه ای ملی یا عمومی حتی در سطح اخبار محلی دارای کارکردهای غیر حرفه ای ، گزینشی و جهت دار ،بی توجهی به نیاز مخاطب در پرداخت و انعکاس واقعیات جامعه داشته باشد اعتبار خود را از دست می دهد و هم رسانه و نظام را بحران بی اعتمادی مخاطب مبتلا خواهد کرد و چه بسا مردم نسبت به پیام ها و اخبار معتبر و درست به رسانه نیز واکنش حاکی از بی اعتمادی نشان دهند و میزان استفاده و اعتماد به رسانه تنزل یابد و مردم به رسانه جایگزین برای ارضای نیاز های خبری و اطلاع رسانی خود روی آورند.

  بنابراین اگر اعتماد مخاطبان خواسته یا نا خواسته نسبت به شیوه خبر رسانی در رسانه داخلی و اخبار محلی سلب شود زمینه مناسبی برای رسانه های رقیب هم داخلی و خارخی مهیا می شود و تمایل مردم به رسانه خارجی گسترش می یابد .

  شبکه های استانی صدا و سیما نقش مهمی در جلب اعتماد و رضایت و انعکاس خواست مردم مناطق مختلف کشوربا گویش ها ، قومیت های متفاوت دراستای اهداف رسانه ملی  دارند و می توانند به تقویت و ترویج هنجارها و ارزش های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و دینی بپردازند و با پخش و تولید برنامه های مناسب و مفید و توجه به نیازهای خبری مخاطب به جلیب و افزایش اعتماد مردم به رسانه ملی کمک کند و در کل در روی آوری ویا رویگرائی مردم به نظام سیاسی و اعتماد به آن تاثیر گذار باشد.

  در این تحقیق تلاش شده است دیدگاه شهروندان جنوب شرق استان تهران را نسبت به نقاط قوت و ضعف ارائه اخبار و اعتبار و مقبولیت رسانه و میزان اعتماد مردم به بخش خبری 18:30 و عوامل موثر در اعتماد مخاطب به اخبار شهرستانهای استان تهران را مورد بررسی قرار داده و شیوه های مطلوب و مورد نیاز مخاطب شهرستانهای استان تهرانی را  به دست آید.

  این تحقیق با پرسش از شهروندان شهرستانها در پی بررسی این مسئله است آیا نیاز های خبری شهروندان در خبر 30/18 شبکه تهران بیان می شود؟ آیا تعادل میان اخبار شهر تهران و شهرستانهای استان برقرار است؟شهروندان مایلند بیشتر چه اخباری برای آنان پخش شود و چه عواملی بر اعتماد مخاطبان تاثیر دارد؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  رسانه‌ها دارای سیاست‌ها و خط مشی‌های خاص خود هستند که مسئولان ومدیران آنها فعالیت خود را بر اساس آنها استوار می‌کنند.

   مطلع شدن از تحولات و اتفاقات به انسان امکان شناخت و درک بهتر محیط زندگی و رفع احتیاجات فردی و جمعی می‌دهد.فرد می‌تواند با آگاهی کامل به حقوق و مسئولیت‌های خود، با آسایش و آرامش به زندگی خود ادامه دهد.

  نیازهای خبری و اطلاع رسانی دقیق و صحیح از اصلی‌ترین عوامل تصمیم‌گیری از طرف مخاطبان برای استفاده از محصولات و خدمات رسانه‌ای است. مرتون و لازارسفلد در مقاله معروف خود با عنوان رسانه‌های جمعی و سلیقه مردم و کنش سازمان یافته، کارکرد رسانه‌ها را به خوبی مطرح می‌کنند.این دو معتقدند که رسانه‌ها از طریق ارائه درست یا نادرست مطالب باعث جهت‌گیری افراد می‌شوند و به نوعی قادر هستند که یک طرز تفکر عمومی در جامعه ایجاد کنند(میرفخرایی ،1385).

   تاثیرگذاری بر افکار دیگران و تلاش برای ایجاد تحول در آنها، ریشه ای طولانی و تقریبا ً به قدمت عمر بشر دارد . انسانها همواره کوشیده اند عقاید خود را، به همنوعان خود بقبولانند.

  خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی جهانی با اتکا به قدرت فن آوری ، توان نرم افزاری ، فکر و تدارک اطلاعات خود به ارائه چهره ای مخدوش از برخی حکومت‌ها ،فرهنگ‌ها، اقوام و یا اذهان می پردازند و به شکلی نظام مند در جهت دهی به افکار عمومی جهانی و شکل گیری عقاید و گرایش‌ها و رفتارهای مورد نظر خود تلاش می کنند.

  شرط اصلی برای تاثیر گذاری بر ذهنیت اجتماعی مخاطبان به کارگیری شیوه های مطلوب ارائه خبر  است. شیوه هایی که نه تنها توجه مخاطب را جلب و حافظه او را تقویت می کند بلکه به دلیل رعایت شکل ارائه متعادل خبر اعتماد وی را نیز جلب می کند.

  شناخت مخاطبان تلویزیونی و آگاهی از دیدگاهها و نظرات انان در کنار تلاش در مسیر براورده کردن نظرات انان مولفه موثر در اعتماد سازی مخاطب است و امروزه برای برنامه سازان تلویزیونی و خبری یک ضرورت واقعی است .

  غفلت از این امر تنها اتلاف هزینه و وقت را برای رسانه در بر خواهد داشت .به همین دلیل است که " هوارد کوارتز" با تعبیری طنز آمیز در خصوص ضرورت و اهمیت شناخت مخاطب و توجه به نظرات و دیدگاههای آن می گوید: " تفاوت میان شناخت مخاطب و غفلت از آن مانند تفاوت میان کسی است که با مسلسل به سوی آسمان شلیک می کند ، به امید آنکه پرنده ای را شکار کند و کسی که با تفنگی مجهز ، به آبگیری از پیش ساخته می رود ، هدف می گیرد و پرنده ای را شکار می کند .( قاضی زاده ،1380،ص98).

  از منظری دیگر نیز می توان گفت این رسانه در سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته و در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشور ما ، بیشتر اوقات فراغت مردم را پر کرده است و اکثر مردم از این وسیله همه گیر سود می برند.

  رسانه یکی از ابزارهای اصلی و نفوذ درافکار عمومی به شمار می رود و دولت ها یا بخش خصوصی آن را در جهت اهداف مورد نظر خویش به کار می برند.

  به گفته کارشناسان، امروزه کشورها به منظور پیشبرد سیاستهای مورد نظر خود از  رسانه ها در جایگاه سلاحهای پیشرفته نظامی استفاده می کنند.

  "تیموتی گرین " در کتاب " چشم جهانی " به نقل از یک پروفسور جامعه شناس می نویسد: " بعد از بمب هیدروژنی تلویزیون خطرناک ترین چیز در جهان امروز است.(بیریوکف،1372،ص208)

  یکی از مباحث مورد نظر پژوهش های ارتباطات اجتماعی ، شناسایی مخاطبان پیام ، علایق و نظرات آنها می باشد .(معتمد نژاد،1348،ص7)

  شناخت دیدگاه ها و مولفه های اعتماد مخاطبان برای رسانه ها از اهمیت وافری برخورداراست ،چرا که رسانه ها تلاش می کنند بدانند که نقطه های برجسته تفکرات مخاطبان چیست تا از اینطریق خوراک رسانه ای خویش را برای آنها مهیا کنند. هجوم شبکه های مختلف خبری تلویزیونی در کشورهای مختلف که عمدتا از سوی کشورهای پیشرفته به سوی جهان سومی ها روانه شده است از مصادیق همین امر به حساب می آید.

  جعبه جادویی (تلویزیون ) هنوز قادر است با پشت سر گذاشتن مرزها و زمان ها افکار عمومی رابه تسخیر خود در آورد از آنجا که این رسانه  به عنوان یکی از ابزار اصلی نفوذ در افکار عمومی است ضرورت ارائه درست و صحیح خبر و اعتماد سازی  برای جلب مخاطب در رسانه انکار ناپذیر است .

  بدون شک این اعتماد مخاطب به رسانه است که موجب استفاده مستمر اطلاعاتی یک مخاطب از آن می شود.

  شناخت دیدگاهها و مولفه های اعتماد مخاطبان برای رسانه از اهمیت وافری برخوردار است چرا که رسانه تلاش می کند تا بداند تفکرات مخاطب چیست و بر اساس ان خوراک رسانه ای خویش را برای انان مهیا می کند  هجوم شبکه های مختلف خبر تلویزیونی ماهواره ای از سوی ابر قدرت ها و اپوزیسیون ها به همین دلیل است .

   اما رسانه ملی در کشور ما که در 6 شبکه سراسری و 32 شبکه استانی ان اخبار از بخش های مختلف خبری پخش می کند که نوعی یکنواختی و شبیه هم بودن در ان قابل روئت است .

   در حالیکه بخش های مختلف خبر باید نیاز های متنوعی از مخاطبان را پاسخگو باشد  در این میان اخبار استانی و محلی باید بیشتر از سایر بخش ها خبر نیاز مخاطبان را براورده نماید .

  به هر حال وجود رابطه تعاملی میان مخاطب و رسانه وتلاش برای حفظ و تقویت آن از موضوعات مهم و ضروری در عرصه رقابت و اعتماد سازی رسانه ها است.

  تحقیق در باره رسانه ها، بویژه اخبار رسانه های تصویری درکشور اندک است .حتی تعداد کتابهایی که در  زمینه  اعتماد و نیاز مخاطب تلویزیونی ترجمه و تالیف شده است به اندازه انگشتان دست نیست.

  اغلب منابع و کتابهایی که تاکنون درزمینه اخبارو گزارش در داخل کشورتالیف و ترجمه شده است بیشتر درباره حرفه روزنامه نگاری است ودرباره گزارش تلویزیونی تنها در چند سال اخیر حدود سه کتاب تالیف شده است .

  این پیان نامه با برسی عوامل موثر در استفاده مخاطب از خبر و اعتماد مخاطب به اخبار  استانی پژوهشی نو و جدید می باشد که می تواند عوامل موثر بر اعتماد مخاطب را به مدیران رسانه معرفی کند.

  این تحقیق در پی دست یابی به عوامل موثر در ایجاد اعتماد مخاطبان جنوب شرقی استان تهران نسبت به خبر 18:30 شبکه استان تهران است و میزان استفاده مخاطبان و اولویت ها و نیاز های خبری این مخاطبان را مورد بررسی قرار می دهد.

  سیاست گذاران و دست اندرکاران رسانه ملی با استفاده از یافته های این پایان نامه می توان مهمترین عوامل اعتماد مخاطب به اخبار شبکه استانی و نیاز های شهروندان شهرستانی استان تهران را که پر جمعیت ترین شهرستانهای کشور را در خود جای داده است را به عنوان نمونه خوبی برای سایر استانهای کشور به منظور شناخت نیازهای مخاطب ، جلب اعتماد و نگهداری توجه مخاطب به رسانه ملی در جهت تقویت انسجام و همبستگی ملی معرفی کرد  .

   

  1-4- اهداف مشخص تحقیق

        الف : هدف کلی و اصلی این تحقیق پیمایشی عبارت است از:

  شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران بخش 30/18 

   

 • فهرست:

   

  منبع:

   

   

  منابع و ماخذ:

  - بینگر، اتولر(1376).ارتباطات اقناعی (مرکز تحقیقات، مطالعات وسنجش برنامه ای صداو سیما، مترجم).تهران : مرکزتحقیقات صداوسیما.( تاریخ نشر اثراصلی 1991)

  -پور محمدی ،اصغر( 1377 ).اعتمادبه تلویزیون و عوامل موثر آن. پایان نامه کارشناسی ارش،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  - پراتکانیس، آنتونی (1379).عصر تبلیغات : استفاده و سوء استفاده روزمره از اقناع (کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی ، مترجمان) .تهران : انتشارات سروش.(تاریخ نشر اثر اصلی 1996)

  - تامپسون، جان (1380).رسانه و مدرنیته .(مسعود اوحدی ، مترجم). تهران : انتشارات سروش.

  ( تاریخ نشر اثر اصلی 1996)

  - رزاقی ، افشین(1385). نظریه های ارتباطات اجتماعی .تهران :انتشارات آسم.

  - روغنی ها، محمد تقی(1382). گزارشگری کاربردی برای رسانه‌های جمعی. تهران: انتشارات روزنامه ایران.

  - ریتزر، جورج(1381).نظریه جامعه شناسی .چاپ ششم، (محسن ثلاثی، مترجم). تهران : انتشارات علمی وفرهنگی .( تاریخ نشر اثر اصلی 1990)

  - زورق، محمدحسن(1386). ارتباطات و آگاهی، چاپ اول . تهران، انتشارات دانشکده صدا و سیما.

  - ساروخانی ، باقر( 1370).جامعه شناسی ارتباطات (چاپ دوم)تهران:انتشارات اطلاعات.

  - ساروخانی ،باقر(1386). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران : انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« جلد دوم».

  - سورین، ورنر و تانکارد، جیمز( 1381).نظریه های ارتباط جمعی، دکتر علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ نشر اثر اصلی 1992)

  - شکرخواه، یونس (1378).خبر. چاپ سوم. تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها .

  - عابدینی ، حسن (1385). گزارش خبری تلویزیونی . تهران: جزوه آموزش دانشکده صداوسیما.

  - عباسی ،حجت الله (1380).اصول کاربردی خبرنگاری وخبرنویسی در رادیو وتلویزیون . چاپ دوم .

  - فیسک، جان( 1386).درآمدی برمطالعات ارتباطی ، (مهدی غبرایی ، مترجم) . تهران : دفتر مطالعات وتوسعه رسانه ها .( تاریخ نشر اثر اصلی 1994 )

  - قربانی ، حسن (1385).چگونه گزارش خبری تلویزیونی بسازیم.تهران : انتشارات سروش.

  - کبیر، محمد رضا(1379)رونامه نگاری برای جوانان ، چاپ دوم. تهران : موسسه فرهنگی منادی تربیت .

  - کیا، علی اصغر و سعیدی ، رحمان(1383). مبانی ارتباط ، تبلیغ و اقناع . تهران موسسه انتشاراتی روزنامه ایران .

  - کرایب ،یان ( 1381). نظریه اجتماعی مدرن. (مخبر، مترجم) ، چاپ دوم . تهران: انتشارات آگه .     ( تاریخ نشر اثر اصلی بی تا)

  -گیدنز ، آننتونی (1381) نظریه جامعه شناسی. (منوچهر صبوری ، مترجم). تهران : نشر نی.(تاریخ نشر اثر اصلی1992)

  -گیل ، دیوید و بریجت، ادمز(1384). الفبای ارتباطات . (رامین کریمبان و دیگران ، مترجم). چاپ اول . تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.(تاریخ نشر اثر اصلی 2000)

  -لازار، ژودیت (1385). افکارعمومی. (مرتضی کتبی، مترجم). تهران : نشر نی . ( تاریخ نشر اثر اصلی 1998)

  -محسنیان راد، مهدی ( 1378). ارتباط شناسی .تهران : انتشارات سروش.

  - مک کوایل، دنیس(1382 ). درآمدی بر نظریات ارتیاط جمعی. (پرویز اجلالی، مترجم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. (تاریخ نشر اثراصلی 1988).

  - مک کوئین ، دیوید(1384). راهنمای شناخت تلویزیون . (فاطمه کرمعلی و عصمت گیویان ، مترجمان) . تهران : اداره کل پژوهش های سیما.( تاریخ نشر اثر اصلی  1998)

  - مهرداد، هرمز(1380). مقدمه ای برنظریات و مفاهیم ارتباط جمعی . تهران : انتشارات فاران.

  - معتمد نژاد ،کاظم(1371).وسایل ارتباط جمعی . تهران:انتشارات دانشکده علوم اجتماعی.

  - معین ، محمد(1371) .فرهنگ فارسی.تهران:انتشارات امیر کبیر.

  - مهرداد ، هرمز(1381).مقدمه بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی.تهرا:انتشارات فاران.

  - میرفخرایی، تژا (1386) ، مفاهیم نظری و عملی در اخبار تلویزیون ،چاپ اول. تهران : انتشارات مرکز تحقیقات ومطالعات وسنجش برنامه ای صداوسیما.

  - میرفخرایی ، تژا (1375)، جزوه تجزیه وتحلیل تلویزیون .تهران : دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی .

  - میلرسون ،جرالد(1380) ،فن برنامه سازی تلویزیونی ، چاپ سوم ، (مهدی رحیمیان، مترجم) .تهران : انتشارات سروش.( تاریخ نشر اثر اصلی 1982 )

  - نصرالهی ، اکبر (1382)، اصول خبر نویسی شتاخت ، جمع آوری و انتشار ، تهران : سروش .

  - نیکو ، مینو و دیگران ( 1381). شناخت مخاطب تلویزیون .تهران : انتشارات سروش.

  - وایت ،ری (1380)اخبار تلویزیونی ،(:محمد رضا حسن زاده ، مترجم)، چاپ اول .تهران :مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صداوسیما.( تاریخ نشر اثر اصلی 1990)

  - ویمر راجردی و دومینیک جوزف آر،(1384) تحقیق در رسانه های جمعی ، چاپ اول ، (کاووس سید امامی، مترجم) .تهران :انتشارات سروش و مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صداو سیما.(تاریخ نشر اثر اصلی 2005)

  - ویندال، سون؛ سیگنایزر، بنو؛ اولسون، جین (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات (علیرضا دهقان، مترجم). تهران: مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.(  تاریخ نشر اثر اصلی 1992)

  - یورک ،ایور(1379).مبانی گزارشگری تلویزیونی ، چاپ اول ، (اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صداوسیما،مترجم). تهران : مرکز تحقیقات ، مطالعات وسنجش برنامه ای صداوسیما.( تاریخ نشر اثر اصلی 1995)

   

  -Boyd, Andrew, ( 2001). Broadcast journalism. London: focal press.

   

  - Charles, f.cremer, phillip, o.keirstead, Richard,d.yoakam ( 1996). Eng: television news. America: mcgraw.hill companies.

   

  -Eric, k. gormly, ( 2004).  writing and producing television news. London: Blackwell publishing.

   

  - Hartley, john, (1982) .Understanding news. London: routledge.

   

  - Herbert, john, ( 2000) . In the digital age : theory and practice for

  broadcast, print and on line media. London: focal press.

   

  - Melvin, mencher, ( 1997). News reporting and writing. Columbia

  university: brown & benchmark.

  - White, ray, ( 1990) . Tv news. Boston London: focal press.

   

  -Wulfemeyer, k.tim, (2009). Beginning radio and tv news writing. London: wiley blacwell.


موضوع پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, نمونه پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, جستجوی پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, فایل Word پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, دانلود پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, فایل PDF پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, تحقیق در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, مقاله در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, پروژه در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, پروژه درباره پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده: امروزه با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، استفاده از تبلیغات برای معرفی خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است. هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : تحقیق در ارتباطات چکیده پایان‌نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به‌دست‌آمده): هدف پژوهش دستیابی به میزان اعتماد بینندگان اخبار تلویزیون به بخش خبری ساعت ۲1 شبکه یک با توجه به شرایط فردی ( سن، سنوات تحصیل و تأهل و... ) بررسی عوامل مؤثر در میزان اعتماد مردم نسبت به بخش‌های خبری ساعت ۲1، دستیابی به نظر بینندگان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی چکیده تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند لذا این پژوهش در صدد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد که برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (( M.A گرایش مدیریت بازرگانی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی میزان رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب در استان تهران نگارش یافته است. به منظور دستیابی به هدف فوق از چهار سوال استفاده شده است. چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر مدل AIDA بوده است. روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که در زمره روش‏های ...

پايان نامه دکتري تخصصي در مديريت رسانه اسفند ماه 1390 چکيده:  امروزه تحولات تکنولوژيک در حوزه هاي رسانه اي و دسترسي به شبکه هاي ماهواره اي و ورود رسانه هاي ديداري - شنيداري مبتني بر شبک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته:علوم ارتباطات چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده)،هدف کلی پژوهش حاضر بررسی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیا ساکتی) با توجه به مولفه های شهروندیو احترام به قانون بوده است. روش پژوهش حاضر نیز روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری نیز عبارت است از تمامی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده در عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی رقم زده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یک کمک کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به زندگی دلخواه, آرمانی و پربار دست یابد; ضمن آن که اگر ابزار مزبور به اشتباه و یا همراه با سوء نیت به ...

ثبت سفارش