پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

word 1008 KB 30132 132
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  عنوان: تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

  چکیده

  تحقیق حاضر با عنوان تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان در شهرستان های آستارا، تالش، ماسال، رضوانشهر، فومن، شفت و صومعه سرا انجام گردید و رابطه بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و همچنین قومیت کاندیداها با احتمال پیروزی کاندیداها در انتخابات به بوته آزمون قرار گرفت. هرچند تنها انتساب شخص به یک قوم عامل تاثیر گذاری در انتخاب شدن و رأی آوردن نیست بلکه خصوصیات شخصی، اجتماعی و نفوذ فردی و تاثیرگذاری خود شخص در سطح جامعه هم از عوامل دیگری در امر انتخاب می باشد. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد انتخاب نمایندگان مجلس در سه دوره اخیر در غرب گیلان با قومیت کاندیداها و همچنین جمعیت اقوام انطباق داشته است و تمایلات و تعصبات قبیله ای در دوره ها و انتخابات گذشته از اصلی ترین و عمده ترین فاکتورها برای انتخاب نماینده در مشارکت های سیاسی در شهرستان های غرب گیلان می باشد. این یعنی اینکه شهروندان و افراد جامعه هنوز به منفعتی فراتر از منافع قوم و طایفه برای خودشان متصور نیستند.  در واقع جامعه هنوز به آن حد نرسیده که خیالشان بابت انگیزه های قومی راحت شده باشد و به سراغ انگیزه های فراتر و دراز مدت تر بروند. 

  واژگان کلیدی: انتخابات، مشارکت سیاسی، قومیت، جمعیت، ویژگی های جغرافیایی.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

  انتخابات بعنوان یک رفتارسیاسی، مبین مرتبه ای از مشارکت سیاسی است که هر جامعه و هر فردی در جامعه بر اساس فهم سیاسی خود در محیط جغرافیایی جهت حمایت، اصلاح و تغییر در آن شرکت می کند و بخشی از اراده مردم را در اداره امور به حکومت واگذار می نماید. در این فرایند عوامل موثری از جمله اقوام مختلف دخیل هستند که با شناخت دقیق تر اقوام ساکن می توان به بررسی عوامل مختلف مؤثر در نتایج انتخابات از جمله عوامل مؤثر بر رفتار رأی دهندگان پرداخت.  این عامل در زمانها و مکانهای مختلف، تأثیرات متفاوتی بر نتایج انتخابات باقی می گذارد که بررسی و شناسایی آن هم برای حاکمان سیاسی کشور و هم برای احزاب و گروههای سیاسی مفید خواهد بود و می توان در برنامه ریزی های آینده انتخاباتی از نتایج آن استفاده کرد.  بنابراین با توجه به نقش و اهمیت برگزاری انتخابات در یک جامعه و تأثیر آراء اقوام در سرنوشت خود و کشورشان، انجام چنین تحقیقاتی که به بررسی تأثیر عناصر مختلف بر انتخابات می پردازد، می تواند شرایطی فراهم نماید تا انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و برگزار کنندگان انتخابات با آگاهی و اطلاعات بیشتری از جغرافیای انتخابات نواحی مختلف به فعالیت بپردازند. از این رو با توجه به مبانی نظری، اهداف زیر انتخاب گردید.

  بررسی رابطه بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و احتمال پیروزی کاندیداها در انتخابات.

  بررسی رابطه بین پیروزی کاندیداها در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی و قومیت آنها. 

  جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی و میدانی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز نیز با مطالعه متون، مقالات، کتب، نقشه و پایگاههای اینترنتی و با استفاده از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث جمع آوری گردید و پس از جمع آوری اطلاعات از طریق ابزارهای گردآوری، داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به ماهیت داده ها از روشهای آماری توصیفی مناسب استفاده شد.

  نتایج نشان داد که اکثریت اقوام ساکن در هر شهرستان متفاوت می باشد برای مثال در شهرستان آستارا بیشترین اقوام متعلق به قوم ترک (70 درصد) بوده و قوم تالش با 27 درصد در اقلیت می باشند و مابقی اقوام نیز براساس جمعیت شان هیچگاه توان مقابله انتخاباتی با دو قوم ترک و تالش را نخواهند داشت.

  در شهرستان تالش وضعیت عکس می شود به عبارت دیگر جمعیت قوم تالش به 70 درصد می رسد و اقوام ترک به 25 درصد تنزل می یابند. این وضعیت در شهرستان ماسال نیز که در یک حوزه انتخاباتی با شهرستان تالش قرار دارد با شدت بیشتری به نفع قوم تالش قرار دارد بطوریکه 93 درصد از این اقوام را تالشان تشکیل می دهند. اما در شهرستان رضوانشهر که در حوزه انتخاباتی شهرستان تالش و ماسال قرار دارد با کاهش چشمگیری روبروست و جمعیت قوم تالش به 58 درصد می رسد و برعکس اقوام گیلک با 25 درصد ترک با 15 درصد قرار دارند. این وضعیت ترازو را به نفع تالشان و کاندیداهای تالش می چرخاند و اقوام ترک و گیلک را در آرزوی انتخاب کاندیدای نمایندگی مجلس باقی می گذارد.

  این وضعیت در شهرستان فومن و شفت که در یک حوزه انتخاباتی قرار دارند عکس می باشد با این توضیح که 63 درصد از اهالی فومن از قوم تالشند و 35 درصد از قوم گیلک اما برعکس آن در شهرستان شفت 58 درصد از قوم گیلک هستند و 41 درصد از قوم تالش که این امر اختلاف بین دو شهرستان را در انتخاب نماینده با چالش روبرو می سازد و ترفندهای انتخاباتی باید کاندیدای مورد نظر را انتخاب نماید.

  اما در شهرستان صومعه سرا 70 درصد را اقوام گیلک، 15 درصد را ترکان و 11 درصد را تالشان تشکیل می دهند. بدین صورت در این شهرستان نیز کفه به سمت قوم گیلک است و کاندیدای پیروز به احتمال بسیار باید از قوم گیلک باشد.

  هرچند تنها انتساب شخص به یک قوم عامل تاثیر گذاری در انتخاب شدن و رأی آوردن نیست بلکه خصوصیات شخصی، اجتماعی و نفوذ فردی و تاثیر گذاری خود شخص در سطح جامعه هم از عوامل دیگری در امر انتخاب می باشد. 

  اما نتایج نشان می دهد که تا چه حد اقوام در تصمیم گیری ها نقش داشته و این یعنی اینکه شهروندان و افراد جامعه هنوز به منفعتی فراتر از منافع قوم و طایفه برای خودشان متصور نیستند.  در واقع جامعه هنوز به آن حد نرسیده که خیالشان بابت انگیزه های قومی راحت شده باشد و به سراغ انگیزه های فراتر و دراز مدت تر بروند. 

  بنابراین باتوجه به یافته های تحقیق می توان گفت که بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و احتمال پیروزی کاندیداها در انتخابات رابطه مستقیم وجود دارد.

  تحلیل فرضیه دوم نیز نشان می دهد که انتخاب نمایندگان مجلس در سه دوره اخیر در غرب گیلان با قومیت آنها انطباق داشته است. بدین صورت که در شهرستان آستارا نماینده های ترک و در شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال و همچنین فومن و شفت نماینده های تالش پیروز انتخابات بوده اند.  نمونه عکس این موضوع در حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا و همچنین فومن و شفت اتفاق افتاده است بدین صورت که آقای دلخوش با قومیت فارس در شهرستانی که اکثریت آنها را گیلک تشکیل می داده اند پیروز شده است که این امر نیز می تواند به علت مناصب دولتی ایشان در فرمانداری شهرستان صومعه سرا و استانداری گیلان باشد. و همچنین در دوره هشتم که آقای میرزایی بالاترین آرا را به خود اختصاص داده است از نژاد گیلک می باشد که براساس ترفندهای انتخاباتی و غلیان هیجانات مردمی در شهرستان توانست پیروز انتخابات گردد. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد تمایلات و تعصبات قبیله ای در دوره ها و انتخابات گذشته از اصلی ترین و عمده ترین فاکتورها برای انتخاب نماینده در مشارکت های سیاسی در شهرستان های غرب گیلان بوده اگر چه نمی شود منکر عوامل دیگر شد  بنابراین از مجموع یافته های تحقیق می توان دریافت که بین پیروزی کاندیداها در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی و قومیت آنها رابطه مستقیم وجود دارد و فرضیه فوق تایید می گردد.

 • فهرست:

   

  فهرست منابع

  فهرست منابع فارسی

  ابوطالبی، علی ( .( 1378ترجمه علی کریمی، حقوق اقلیت ها و همگرایی »فصلنامه مطالعات ملی شماره 32  زمستان و بهار

  احمدی پور، زهرا و دیگران(1389)، تأثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعه فضای جغرافیایی(مورد مطالعه استان زنجان)، فصلنامه مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 14، شماره 4، تابستان 1389.

   احمدی پور، زهرا و دیگران(1390)، نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی(مورد مطالعه ایران)، فصلنامه مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 15، شماره 2، تابستان 1390.

   احمدی پور، زهرا، قلی زاده، علی ولی(1386): بررسی و تحلیل عوامل اصلی جابجایی پایتختها با تاکید بر انتخاب آنکارا به عنوان پایتخت ترکیه، فصلنامه جغرافیا، تهران، انجمن جغرافیایی ایران.

   احمدی پور، زهرا، قلی زاده، علی ولی(1390): مبانی جغرافیایی- سیاسی مکان گزینی پایتخت ها در ایران، مشهد انتشارات پاپلی.

   احمدی پور، زهرا، منصوریان، علیرضا(1379)، تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره1.

  احمدی، حمید.  قومیت و قومیت‎گرایی در ایران.  تهران.  نشرنی، 1379

  احمدی، حمید، 1378، قومیت و قوم گرایی در ایران – از افسانه تا واقعیت، تهران نشر نی.

   احمدی، سید عباس، فرایی، بنت الهدی(1391): بررسی تاثیرگذاری فضایی پایتخت ها بر شهرهای همجوار مطالعه موردی: تهران و کرج، (مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی جغرافیای سیاسی ٣ و ۴ خرداد ٩١).

   استانداری گیلان- دفتر سیاسی و انتخابات(1371): نتایج آراء چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گیلان.

   استانداری گیلان- دفتر سیاسی و انتخابات(1374): نتایج آراء پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گیلان.

   استانداری گیلان- دفتر سیاسی و انتخابات(1378): نتایج آراء ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گیلان.

   استانداری گیلان- دفتر سیاسی و انتخابات(1382): نتایج آراء هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گیلان.

   استانداری گیلان- دفتر سیاسی و انتخابات(1386): نتایج آراء هشمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گیلان.

   استانداری گیلان- دفتر سیاسی و انتخابات(1390): نتایج آراء نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گیلان.

  آشوری، داریوش، تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1357

  امان اللهی بهاروند، اسکندر، بررسی علل گونگونی قومی در ایران از »دیدگاه انسان شناسی فصلنامه مطالعات ملی. سال سوم. شماره 9. پاییز

    امیدی آوج، مریم و دیگران(1392): تحلیل عوامل مؤثر در مشارکت شهروندان در انتخابات مختلف جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیای انتخابات(به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران، دهم اردیبهشت سال 1392 در دانشگاه خوارزمی تهران).

  ایزدی، رجب (1383) نگاهی به یک دهه چالش بر سر هویت آذربایجان تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

   ایوبی، حجت الله(1377): مشارکت انتخاباتی، علل و انگیزه ها، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی(به کوشش علی اکبر علیخانی)، نشر سفیر، تهران.

   ایوبی، حجت الله(1381): تحلیل رفتار انتخاباتی رأی دهندگان، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 136-135، تهران.

  برنامه راهبردی تحول نظام اداری (مرحله دوم) تهران، سازمان مدیریت امور اداری و استخدامی 1379

  بیگلو، مهدی، مرادیان، محسن (1391): ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی مشارکت در انتخابات)، فصلنامه علمی- پژوهشی«پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، سال اول، شماره 3: 115-87.  

   بیگلو، مهدی، مرادیان، محسن (1391): ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی مشارکت در انتخابات)، فصلنامه علمی- پژوهشی«پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، سال اول، شماره 3، ص 115-87. 

  پرچمی، داود(1386): بررسی مشارکت های مردم در نهمین انتخابات ریاست جمهوری،پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53.

  پیشگاهی فرد، زهرا(1372): جغرافیای انتخابات، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 33، ص 66-43.

  پیشگاهی فرد، زهرا، بایی لاشکی، مریم(1388): تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان(مورد مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی)، فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره سوم، 114-93.      

   پیشگاهی فرد، زهرا، بایی لاشکی، مریم(1388): تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان(مورد مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی)، فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره سوم، 114-93.     

  پیشگاهی فرد، زهرا، شریفی چابکی، رقیه(1390): جغرافیای انتخابات استان گیلان، چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 16: 30-15.

   پیشگاهی فرد، زهرا، شریفی چابکی، رقیه(1390): جغرافیای انتخابات استان گیلان، چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 16، ص 30-15.      

   پیشگاهی فرد، زهرا، شوشتری، محمد جواد(1387): مبانی جغرافیایی خاستگاه آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1387، ص 130-109. 

    تایلور، پی. جی و جانستون، آر. جی(1386): جغرافیای انتخابات، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری، نشر قومس، تهران.

  ترنبری، پاتریک.  حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی 1379.

   ثنایی ، کبری ، اکبری ، صادق و دیگران (1389): آمارنامه استان گیلان پیوست سالنامه آماری1388، ناشر معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان.

   ثنایی، کبری، اکبری، صادق و دیگران(1387): سالنامه آماری استان گیلان1386، ناشر معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان.

   ثنایی، کبری، اکبری، صادق و دیگران(1388): سالنامه آماری استان گیلان1387، ناشر معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان- دفتر آمار و اطلاعات گیلان.      

   ثنایی، کبری، اکبری، صادق و دیگران(1389): آمارنامه استان گیلان1388، ناشر معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان- دفتر آمار و اطلاعات گیلان.

    جونز، مارتین و دیگران(1386): مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری، انتشارات دانشگاه تهران.

   حاجی یوسفی، امیرمحمد و دیگران(1389): انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه اجتماعی در ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، بهار 1391.   

  حاجیانی، ابراهیم .( 1381گفتگوی بین فرهنگی و انسجام ملی فصلنامه . مطالعات ملی. شماره 12

   حافظ نیا، محمدرضا(1381): جغرافیای سیاسی ایران، انتشارات سمت، تهران.    

   حافظ نیا، محمدرضا(1385): اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشاراتی پاپلی، مشهد.

   حافظ نیا، محمدرضا(1389): قدرت و منافع ملی، نشر انتخاب، تهران.

   حافظ نیا، محمدرضا(1390): جغرافیای سیاسی فضای مجازی، انتشارات سمت، تهران.

   حافظ نیا، محمدرضا، کاویانی راد، مراد(1388): افق های جدید در جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت.

  حافظ نیا، محمدرضا، ولی قلیزاده، علی، احمدپور، زهرا(1388): بررسی و تحلیل نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 13،  شماره ، بهار 1388.

  حسین زاده، فهیمه 1382، کنشگران قومی و هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهران، موسسه مطالعات ملی.

  حمیدی، حمید .( 1384 ). قومیت و قوم گرایی در ایران (از افسانه تا واقعیت ). تهران: نشر نی. فصلنامه  جهانی شدن و بحران هویت قومی

  خضری، دلشاد و دیگران(1392): بررسی تأثیر فضای مجازی بر رفتار انتخاباتی، مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیای انتخابات(به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران دهم اردیبهشت ماه سال 1392 در دانشگاه خوارزمی تهران)، ص 438.

    دارابی، علی(1388): جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره2، ص 342-307.

  داوری، رضا .( 1376 ). ناسیونالیسم و انقلاب، چاپ اول . تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات ملی.

  راش، مایکل(1383): جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، انتشاراتی سمت، تهران. 

   رهنورد، فرج الله، مهدوی راد، نعمت الله(1389): مدیریت انتخابات، انتشارات اطلاعات، تهران.

  روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار 1372

  روی، پل (( 1382 مطالعات راهبردی. سال ششم. شماره سوم. پاییز .

   زرقانی، هادی(1388): مقدمه ای بر قدرت ملی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره اول، بهار 1389.  

   زرقانی، هادی(1389): نقد و تحلیل مدل های سنجش قدرت ملی، فصلنامه مطالعات راهبرد ملی.  

   سازمان برنامه و بودجه استان گیلان- معاونت آمار و اطلاعات(1368): آمار نامه استان گیلان 1366.

   سازمان برنامه و بودجه استان گیلان- معاونت آمار و اطلاعات(1371): آمار نامه استان گیلان 1370.  

   سازمان برنامه و بودجه استان گیلان- معاونت آمار و اطلاعات(1377): آمار نامه استان گیلان 1376. 

   سازمان برنامه و بودجه- مرکز آمار ایران(1356): آمار نامه استان گیلان 1355. 

  ساعی ارسی، ایرج .( 1384 تخصصی جامعه شناسی. سال اول، شماره 4. زمستان.

   سیدامامی، کاووس(1388): تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 57.

   سیدامامی، کاووس، عبدالمطلب، عبدالله(1388): عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس(مطالعه موردی شهر تهران)، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهارم، صص 146-109.

    سیف زاده، حسین(1373): مشارکت منفعلانه و علل تداوم آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 31.

   سیمبر، رضا، قربانی شیخ نشین، ارسلان(1388): روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی، انتشارات سمت، تهران.

   شریعت پناهی، ابوالفضل(1373): حقوق اساسی و نهادهای اساسی، انتشارات دانشگاه تهران.

    شهبازی، محبوب(1380): تقدیر مردم سالاری ایرانی، انتشارات روزنه، تهران.

   شهرام نیا، امیر مسعود، ملائی، صابر(1389): تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات(مطالعه موردی معلمان نواحی(1) و (3) اصفهان)، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره اول، زمستان 1389. 

   شهیدی نیا، علی(1379): عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی (ترجیحات رأی دهی) رأی دهندگان استان کرمانشاه طی دوره اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی از دیدگاه کارشناسان استان کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران به استاد راهنمایی دکتر محمد باقر حشمت زاده.

  شیخاوندی، داور ( 1369 )  زایش و خیزش ملت ترجمه منیژه نویدنیا تهران، فصلنامه  معمای امنیت اجتماعی، انتشارات ققنوس.

  طاهری، عباس(1377): بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر رفتار سیاسی مطالعه موردی: هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتشارات دانشگاه امام صادق.

    طاهری، علی(1377): راهنمای گیلان، انتشارات عالی، رشت.

   طباطبایی، محمدصادق و دیگران(1387): بررسی مسئله تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره اول، زمستان 1387.

   عظیمی دوبخشری، ناصری(1385):جغرافیای طبیعی گیلان، انتشاراتی فرهنگ ایلیا، رشت.

   عظیمی دوبخشری، ناصری(1387):جغرافیای انسانی و اقتصادی گیلان، انتشاراتی فرهنگ ایلیا، رشت.

  عظیمی، حسین، ایران امروز در آئینه مباحث توسعه.  تهران ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی 1378

  علی بابایی، غلام رضا .( 1383 ). فرهنگ روابط بین الملل . چاپ سوم . تهران : انتشارات وزارت امورخارجه. مجله قومیت ها و هویت فرهنگی ایران

   عیوضی، محمد رحیم(1388): تأثیر رسانه بر رفتار رفتار انتخاباتی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره1، ص174-157.  

   غفاری هشتجین، زاهد و دیگران(1389): عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 6،شماره 12، صص 240-207. 

  غفاری، مسعود، زرین کاویانی، بهروز(1390): بررسی مشارکت شهروندان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول: 92.  

   غفاری، مسعود، زرین کاویانی، بهروز(1390): بررسی مشارکت شهروندان کردستاندر انتخابات ریاست جمهوری، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول، ص 92. 

  فکوهی، ناصر، از فرهنگ تا توسعه.  تهران، انتشارات فردوسی، 1379

   قادری، حاتم(1380): اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، انتشاراتی سمت، تهران.

  کاستلز، امانوئل .( 1380 ). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت .جلد دوم. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: انتشارات طرح نو.

  کاستلز، امانوئل .( 1380 ). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت .جلد دوم. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: انتشارات طرح نو.

   کاویانی راد، مراد(1386): جغرافیای انتخابات، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره سوم، شماره مسلسل37.  

   کاوئی، مصطفی(1383): بررسی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم(مطالعه موردی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران به استاد راهنمایی دکتر زهرا پیشگاهی فرد.

   کائوتری، هوئین و دیگران(1379): مشارکت در توسعه، ترجمه هادی غبرائی و داود طبائی، انتشاراتی روش، تهران

   کشوردست، علیرضا، فاخته جوبنه، قربان(1385): گیلانشهرها، انتشاراتی وارسته، رشت.

   کلارک، جان ای(1389): اصول و مبانی جغرافیای جمعیت، ترجمه مسعود مهدوی، نشر قومس، تهران.

  کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1373

  کوین، ویلیامز(1386): درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، نشر ساقی، تهران.

  گر ، تدرابرت ( 1382 ) ؛ اقلیت ها و ملی گرایان ، ترجمه علی بختیاری زاده  ، تهران ؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی .

  گلشن پژوه، محمودرضا(1388): بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، تهران. 

  لاکوست، ایو(1391): از ژئوپلیتیک تا چشم انداز«فرهنگ جغرافیا»، ترجمه: سیروس سهامی، انتشارات پاپلی، مشهد.

  لطفی شمامی، محمدرضا(1389): تحلیل جغرافیای سیاسی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به استاد راهنمایی دکتر بهرام امیراحمدیان.

   مجتهدزاده، پیروز(1379): ایده های ژئوپلیتیک و واقعیت های ایرانی، انتشارات نی، تهران.

   مجتهدزاده، پیروز(1381): جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، انتشارات سمت، تهران.

   مجتهدزاده، پیروز(1387): دموکراسی و هویت ایرانی، انتشارات کویر، تهران.

  مجلس شورای اسلامی(1386): مجموعه قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی.

   مسعودنیا، حسین و دیگران(1388): تأثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر(مورد مطالعه دانشگاه اصفهان)، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهارم، پاییز 1388. 

   معین، محمد(1385): فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و سوم، تهران. 

  مقصودی، مجتبی (1380) ، فلسفه، کلام، و عرفان نامه پژوهش، زمستان، شماره 22

  مقصودی، مجتبی(1380)  تحولات قومی در ایران : علل و زمینه ها . تهران :مؤسسه مطالعات ملی.

  مقیمی، ابراهیم(1391): فلسفه تغییرات محیط، انتشارات دانشگاه تهران. 

    مهربان نیا، جواد(1384): جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران(مطالعه موردی: استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد به استاد راهنمایی دکتر زهرا پیشگاهی فرد.

   مولانا، حمید(1389): مردم تصمیم می گیرند، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، تهران.

   مویر، ریچارد(1379): درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، نشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. 

  میر محمدی ، داود  ( 1380 ) ؛ رهیافت نظری تحلیل رقابت سیاسی و وفاق اجتماعی در ایران ، فصلنامه مطالعات ملی ، سال سوم ، شماره 9 ، پاییز 1380  .

    نصیری، بهاره(1390): بررسی نقش مشارکتی رسانه ها در انتخابات، پژوهشنامه رسانه و مشارکت سیاسی، شماره 50، بهار 1390، ص 95.

  نصیری، حسین .( 1384ماهنامه اطلا عات سیاسی - .« امنیت ملی پایدار »اقتصادی. مرداد و شهریور.

   نصیری، سودا(1392): تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ سیاسی مخاطبان خود در کارزار انتخابات بر اساس نظریه وابستگی مخاطب، (مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیای انتخابات 10 اردیبهشت ماه1392 تهران- دانشگاه خوارزمی)، ص569.

   هریسی نژاد، کمال الدین(1380): نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راههای توسعه آن، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.   

  واترز، مالکوم، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل‌گیوی و سیاوش مریدی.  تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1379

    وزارت کشور(1369): مجموعه قوانین و مقررات مربوط به وزارت کشور از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1369، ناشر حوزه مقاومت سیاسی اجتماعی وزارت کشور.

  یوسفی ، علی ( 1372 ) ؛ رضایت سیاسی در مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده شهید بهشتی ، تهران : دانشگاه شهید بهشتی .

  یوسفی زاده، محمد علی ( ( 1374طبقه بندی فرهنگی اقوام ایرانی سلسله سخنرانی های گروه مطالعات قومی و ملی . تهران: مرکز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

   

  منابع اینترنتی

  http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID

  http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1303&Number=57&Appendix=0&lanf=F

  "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1303&Number=57&Appe

  Kylmcka, will. Multiculturalism and minority rights west and east Canada queen university press. 2002

   

   


موضوع پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, نمونه پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, جستجوی پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, فایل Word پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, دانلود پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, فایل PDF پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, پروژه درباره پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

چکیده پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله‌ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است. شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در سراسر کشور قابل در یافت بوده و بخش خبری مشروح21:00 آن از جمله بخش های خبری دیر پا و پر بیننده است. حجم نمونه این تحقیق 42 بخش خبری بود که بازه زمانی آن، شش ماه نخست سال از اول فروردین تا پایان شهریور 1392 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد" M .A " رشته جغرافیای سیاسی چکیده : هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار جمعیتی و قومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام است . این پژوهش که با روش مروری ) اسنادی – کتابخانه ای ( انجام شده است درصدد است با بررسی ساختار جمعیتی و قومیتی در اسلامشهر به نقش این مهم در امنیت منطقه بپردازد. اسلامشهر به دلیل مجاورت با ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضرتعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی در جوانان 29-15 سال شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بخش سوم پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا / گرایش سیاسی چکیده : مرز به پدیده ای فضائی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده ومطابق قواعدی خاص درمقابل حرکت انسان، انتقال کالا، نشر افکار و ... مانع ایجاد می کند. یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف مرز و از آن مهمتر شناخت عوامل مختلف موثر بر آنها است. ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد "M.A" رشته:علوم اجتماعی گرایش: جمعیت شناسی چکیده هدف از این تحقیق ،بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز است .که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد400نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحلیل ، فرد است .روش گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی می باشدکه برای اندازه گیری متغیرها و گردآوری اطلاعات از‌» ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رشد و توسعه روستایی، ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد، چرا که مشارکت در واقع کارایی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کیفیت تصمیم گیری برای مناطق روستایی را افزایش می دهد. ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی، از پویایی روستاها می کاهد. و رشد وشکوفایی روستاها را با دشواری مواجه می ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی چکیده: این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ژئومورفولوژی در برنامه‌ ریزی محیطی چکیده ژئوتوریسم، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین شاخه های توریسم است و هر روزه به طرفداران آن افزوده می‌گردد و ابزاری برای توسعه­ی پایدار محسوب می‌شود. ژئوتوریسم یا زمین­گردشگری، شاخه­ای از توریسم است که هدف آن لذت بردن از دیدن پدیده­های زیبا و شگفت زمین­شناختی و ژئومورفولوژیکی، در کنار بالا بردن سطح ...

ثبت سفارش