پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

word 1 MB 30148 152
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۹,۷۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده

  یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع وصحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی راتحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می گیرد اندیشیدن تدابیری جهت امداد رسانی پس از وقوع آن است. در سال های اخیر احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاه ها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و در شرایط عادی نیز کارایی های مختلف داشته باشد. این پژوهش با هدف انتخاب مناسب ترین مکان جهت استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر سمیرم صورت گرفته است. این شهر به دلیل قرار گرفتن در بین رشته کوههای زاگرس، دارای آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی از جمله زلزله می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. در این پژوهش ما به دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم می باشیم، که ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان یابی مراکز امداد رسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی شد. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP استفاده شده که پرسشنامه ای  طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice  وزن هر یک از معیار‌ها و عناصر تصمیم،  تعیین شد. سپس با استفاده از روش میدانی نقشه های محدوده مورد مطالعه به روز رسانی و تهیه گردید. در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی  در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل شدند. در نهایت با استفاده از روش Index overlay لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند و سه موقعیت به عنوان بهترین مکان پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم پیشنهاد شد. که از بین آنها، دو گزینه که یکی در قسمت شرقی شهر و در خیابان مولوی، و دیگری در قسمت جنوبی شهر و در خیابان مطهری، به عنوان گزینه های برتر پیشنهاد شده است و از لحاظ دسترسی تقریباً در موقعیت مناسبی قرار دارند. یک گزینه نیز که امتیاز کمتری دارد در قسمت جنوب شرقی شهر و در خیابان شیخ کلینی قرار دارد، پیشنهاد شده است.

  واژه های کلیدی: مکان یابی، پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شهر سمیرم.

  بلایای طبیعی همواره به عنوان پدیده ای طبیعی در طول حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و غیره در اغلب موارد اثرات مخربی بر سکونتگاه‌های انسانی و تلفات سنگینی بر ساکنان آن‌ها گذاشته‌اند. ساختمان‌ها و زیرساخت‌های این گونه مناطق را نابود ساخته و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی بر شهرها و کشورها تحمیل کرده است. با وجود پیشرفت­های علمی فراوان، هنوز بشر قادر به جلوگیری و مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی نیست (قنواتی و همکاران، 1388: 16).  مدیریت بلایای طبیعی و توسعه پایدار، امروزه به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر گرفته می­شود. با توجه به محدود بودن منابع، توسعه واقعی بدون یکپارچگی با برنامه های کاهش بلایای طبیعی امکان پذیر نخواهد بود(هادیزاده، 1386: 29). زلزله بعنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارد. آنچه از این پدیده یک فاجعه می‌سازد، عدم پیشگیری از تأثیر و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراین، یکی از ضروری‌ترین اقدامات به کارگیری "اصول مدیریت بحران" است(شادی طلب،124:1371). اقدامات مدیریت بحران را می‌توان در سه بخش  1- پیشگیری 2- واکنش 3- بازسازی خلاصه کرد(درابک، 1383: 190) از همین رو عنوان مهم‌ترین بحث در استراتژی کاهش اثرات زلزله است(مک نامارا،689:1387). پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده دارند، لذا لازم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث این نوع از کاربری ها در سطح شهر سمیرم انتخاب گردد تا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود. در پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران، شهر سمیرم یکی از شهرهای ایران است که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالایی قرار دارد. گسل شمال غربی - جنوب شرقی سمیرم در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است(طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 20).

  هدف این پژوهش انتخاب مناسب ترین مکان جهت استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر سمیرم می باشد.

   فصل اول این مجموعه شامل طرح تحقیق می باشد. در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤالات پژوهشی، پیشینه و مشکلات و محدودیت های تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری موضوع ذکر شده است. در فصل سوم روش تحقیق استفاده شده در پژوهش و معرفی قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم ضمن تجزیه و تحلیل و معرفی معیارهای مؤثر در مکان یابی این پایگاه‌ها به مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم پرداخته شد و در نهایت در فصل پنجم پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت گرفته است.

  مسأله

  حوادث یا مخاطرات طبیعی پدیده هایی هستند که همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و تبعات زیانباری را به همراه دارند و انسان در وقوع آن نقشی ندارد ولی در کنترل و ایجاد راهکار‌هایی جهت به حداقل رساندن آسیب‌های مادی و معنوی آن نقش به سزایی دارد. مخصوصا در دنیای کنونی که جبر‌گرایی محیطی تقریبا مردود شناخته شده و تمامی انسان‌ها به سوی امکان‌گرایی روی آورده‌اند. انسان‌ها و دستاورد‌های علمی و همچنین نیروی عقلانی او می‌تواند اثرات حاصل از این مخاطرات را به حداقل ممکن برساند.

   از این رو کشور ایران جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود. همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از 40 نوع بلایای طبیعی که در جهان رخ می دهد، 31 مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد. وجود چنین بلایای طبیعی در کشور باعث شده که ایران جزء 10 کشور نخست در زمینه ی بلاخیزی باشد. این خود عاملی برای تلاش  بیشتر در جهت دستیابی عملی به روش‌ها و راهکار‌هایی منسجم جهت مقابله و برخورد منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخداد‌‌هایی است (شجاع‌عراقی و همکاران،42:1390).

  به طور طبیعی اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد، واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می دهد.شامل شناسایی، ارزشیابی، تصمیم گیری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می گیرد (فرجی و قرخلو، 144:1388). بنابر این آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهم تر، پیش بینی و قدرت نگاه به آینده آن، این بحران خواهد بود که چون طوفانی ما را به هر سو که خواهد می کشاند( رودینی، 66:1383).

  با توجه به مسائلی که گفته شد، یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه ای، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تاثیر عوامل متقابل کاربری ها بر یکدیگر است (آل شیخ و حسینیان، 2:1385)، موضوع مکان یابی بهینه این پایگاه ها با در نظر گرفتن پارامتر ها و عوامل موثر مکانی در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است.

   در نتیجه انتخاب مکان مناسب برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مطالعه و بررسی همه جانبه ای را می طلبد، زیرا احداث پایگاه های مذکور در موقعیت های مناسب، سبب افزایش کارایی و بهره وری بیشتر آن در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بخصوص در شرایط بحرانی می باشد.

  وجود گسل شمال غربی جنوب شرقی که در شمال شهر سمیرم واقع شده است وجود این پایگاه ها را الزامی نموده است چون شهر سمیرم دارای محله هایی با بافت های فرسوده ای می باشد که بازسازی و احیای این بافت اولویت نخست مدیریت بحران این شهر می باشد. چون برخی منازل این بافت با یک تکان شدید فرو می ریزد ( طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 15). بنابراین توجه به این امر مطالعات همه جانبه ای را می طلبد.

   این پژوهش به دنبال سؤالات زیر است:

  1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

  2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

   

  1-2 اهمیت و ارزش تحقیق

  مکان‌یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های مختلف دارد، به همین دلیل یکی از مراحل مهم و اثر گذار در پروژه های اجرایی به شمارمی رود ( شجاع عراقی و همکاران، 1390: 42).

  مکان های نهایی باید حتی الامکان  همه شرایط و قیود مورد نیاز را ارضاء نمایند. بدین ترتیب عدم بررسی این شرایط و قیود قبل از اجرای چنین پروژه هایی، نتایج نامطلوب فراوانی به دنبال خواهد داشت. برای اجرای یک مکان یابی موفق، لازم است کلیه ی عوامل مؤثر در سطح منطقه مطالعاتی بررسی شود و مکان های مناسب در قالب خروجی فرآیند مکان یابی در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان نهایی قرار گیرد. این افراد نیز بر اساس سیاست های موجود و اولویت های هر یک از نتایج، گزینه های مناسب را انتخاب می‌کنند ( مهدی پور و مسگری، 1386: 2).

  کارشناسان زلزله معتقدند که کشور ایران از مستعد ترین کشورهای زلزله‌خیز دنیا محسوب می شود، به طوری که نواحی با خطر ناچیز بسیار کم بوده و بخش وسیعی از کشور را پهنه های با خسارت زیاد تشکیل می دهد.

  بر پایه ی آمار رسمی 45 سال گذشته، شش درصد از تلفات جانی کشور ناشی از زلزله بوده است. بررسی آمار زلزله های با بزرگی بیش از 6/4 ریشتر حاکی از آن است که در یکصد سال گذشته، حدود چهل زمین لرزه در ایران رخ داده است. بنابراین باید توجه داشت که در کشور ما به طور متوسط هر 5/2 سال یک زمین لرزه ی شدید یا خیلی شدید رخ میدهد ( پورکرمانی، 1377: 15).

  کشور ما نیز از این نظر جزء ده کشور آسیب پذیر از بلایای طبیعی جهان به شمار می آید چرا که طی 90 سال اخیر 1200000 نفر از هموطنانمان بر اثر آن جان خود را از دست داده اند. و در این بین بیشترین تلفات انسانی (76%) ناشی از زلزله بوده است (جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 1383: 1 ). اما زلزله یک پدیده ی طبیعی همانند سایر پدیده های طبیعی نظیر سیل و طوفان و ... است که در تبدیل آن به فاجعه، آسیب پذیری مجتمع های مسکونی نقش بسزایی دارد (فلاحتی، 1383: 5).

  چنانچه مدتی قبل از زلزله ی بم، زلزله ای هم‌ریشتر با آن در شهرهای آمریکایی رخ داده و تنها 15 نفر کشته و 200 نفر زخمی  شدند و حجم محدودی تخریب بر جای گذاشته است. اما زلزله ی بم در سال 1382، 42000 نفر کشته و چندین برابر زخمی و 80 درصد تخریب ساختمان ها را بر جای گذاشته است ( سازمان نظام مهندسی کشور، 1382: 67).

  عوامل متعددی در این امر دخالت دارند، وجود زمینه های لرزه خیزی ناشی از موقعیت زمین شناسی، وجود گسل های فراوان در بطن و حاشیه ی شهرها و ... ، همگام با عوامل انسانی متعدد نظیر جمعیت شهری، افزایش مسکن کم دوام شهری، شهرسازی نامناسب با بحران زلزله، همگی قابلیت لرزه پذیری شهرها را افزایش داده است تا جایی که 90 درصد شهرهای کشور در برابر یک زلزله ی 5/5 ریشتری آسیب پذیر گشته اند( عکاشه، 1383: 495). به گونه ای که با وقوع زلزله ای نسبتا شدید در یک شهر تحت شرایط فوق، پدیده ی طبیعی به فاجعه تبدیل و آثار و تلفات سنگینی را به بار می آورد. اولین اقدام دولت ها در شرایط بحرانی زلزله ( مراحل    او لیه)، اعزام نیروهای رسمی به مناطق به مناطق آسیب دیده و امداد رسانی به آنهاست، اما کشورها در این زمینه حکایت از آن دارندکه فعالیت ها و اقدامات دولت ها و نیروهای رسمی در لحظات اولیه ی وقوع زلزله به تنهایی از کارآمدی لازم بر خوردار نبوده است، چنانچه در زلزله ی بم نیروهای هلال احمر 2 ساعت بعد از وقوع زلزله در محل حضور یافته، 34 تیم امداد و نجات خارجی نیز قادر به نجات جان 32 نفر از حادثه دیدگان شدند ( جمعیت هلال احمر، 1383: 11).

  مطابق سرمایه ی انسانی در اقتصاد، جمعیت و مردم یک کشور از همه ی سرزمین ها، کارخانه ها و دیگر تأسیسات در تصرف کشور با ارزش تر می باشند. مردم، یک کشور را بعد از خرابی و ویرانی بازسازی و آباد می کنند، لذا حفاظت از مردم یک کشور برای امنیت اقتصادی آن کشور اهمیت فراوانی دارد. کاهش وحشت و تردید مردم از طریق دفاع غیر نظامی، کیفیت زندگی مردم را بالا می برد و مزایای اقتصادی زیادی دارد ( رضازاده خویی، 1382: 5).

  در پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران، شهر سمیرم یکی از شهرهای ایران است که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالایی قرار دارد. گسل شمال غربی - جنوب شرقی سمیرم در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است. البته در طول تاریخ زلزله ی بزرگی در این شهر به ثبت نرسیده است ولی لزوم این پایگاه ها به شدت احساس می شود.

  موقعیت کشور ما چه از نظر زمین لرزه و چه از نظر تغییرات بارش و دما و پدیده های ناشی از آنها نگران کننده بوده و به عنوان دهمین کشور بلاخیز دنیا معرفی شده است. طی 90 سال اخیر، 120 هزار نفر از هموطنان ما بر اثر بلایای طبیعی کشته شده اند ( 76% بر اثر زلزله، 6% بر اثر سیل، 18% بر اثر سایر بلایا ) ( اژدر، 1385: 203).

  با توجه به اینکه پایگاه های پشتیبانی به ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده دارند، و همانگونه که تاکنون پژوهشی در این ارتباط در شهر سمیرم انجام نشده است و با استناد به اینکه شهر سمیرم از موقعیت لرزه پذیری نسبتاً بالایی برخوردار است، لذا لازم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای برای احداث این نوع از کاربری ها در سطح شهر سمیرم انتخاب گرددتا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود. از این جهت در این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر مکان گزینی پایگاه ها و انتخاب روشی مناسب و مبتنی بر یافته ها و ابزار علمی، مورد توجه قرار گرفته و از سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری توانمند در مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های مکانی، استفاده شده است.

   

  1-3 پیشینه تحقیق

  - دیوید اِونانس1 (2004)، در پژوهشی، نقش GIS را در مدیریت بحران حوادث مترقبه با فعالیت‌های سازمان آتش نشانی تعیین کننده دانستند و اظهار داشتند علاوه بر این که GIS می تواند در کاهش خسارات در زمان قبل از وقوع حادثه با مکان یابی بهینه ترین مکان ها برای احداث ایستگاه ها مؤثر باشد می تواند کارایی بالایی نیز در حین امداد‌‌رسانی ایفا نماید (Evans, 2004: 17).

  - پژوهشی در آمریکا با عنوان " مدلی بر پایه GIS برای تعیین مکان مناسب پناهگاه هایی برای تخلیه فوری " توسط بانداناکار[1] و میکائیل ای هادسون[2] (2008) در ایالت فلوریدا اشاره نمود. هدف اصلی در این تحقیق، مشخص کردن پناهگاه های موجود و مکان هایی با قابلیت پناهگاهی ( مدرسه، دانشگاه ها، کلیسا‌ها، و مراکز عمومی) بر اساس مناسب بودن و در دسترس بودنشان است. این مطالعه برای به دست آوردن مدل نهایی، از تلفیق دو روش بر اساس ترکیب خطی وزین و تکنیک نمایش موقت/ شکست در 17 ناحیه فلوریدای جنوبی به اجرا در آمد. نتیجه حاصل از این تحقیق مبین آن است که 48 درصد از پناهگاه‌های موجود در مناطق نامناسب واقع شده است و بدین ترتیب 52 درصد از مکان‌های با قابلیت پناهگاه‌های موجود در مناطق مناسب قرار دارند. برای 15 پناهگاه موجود در مناطق نامناسب هیچ پناهگاه یا مکانی با قابلیت مناسب بالا یا متوسط، تا فاصله 10 مایلی وجود ندارد (B.Kar, M.E Hodgson, 2008: 1-15).

  - اجاق و همکاران  (1382) در مقاله ای با عنوان استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مکان بهینه استقرار ایستگاه‌های امداد رسانی پس از وقوع بحران به معرفی پارامترهای مؤثر در تحقیق پرداخته و سپس با تعریف توابع خطی و میله ای عضویت فازی در نرم افزار Arc GIS نقشه های فازی مربوط به هریک را بدست آورده، و در آخر نتیجه نهایی را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، بهترین مکان از بین مناطق مجاز انتخاب کردند.

   

  1- David Evans

  [1] - Bandana Kar

  [2] - Michael E Hodgson

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                   صفحه    

  مقدمه..............................................................................................................................................................................1                                                                         

  فصل اول – طرح تحقیق

  1-1 بیان مسئله ..........................................................................................................................................................4

  1-2 اهمیت و ارزش تحقیق......................................................................................................................................5

  1-3  پیشینه تحقیق...................................................................................................................................................8

  1-4 اهداف تحقیق.....................................................................................................................................................12

  1-4-1 هدف کلی تحقیق.........................................................................................................................................13

  1-4-2 اهدف جزیی تحقیق.....................................................................................................................................13

  1-5  سؤالات پژوهشی........................................................................................................................................... 13

  1-6 روش تحقیق........................................................................................................................................................13

  1-7 کاربرد نتایج تحقیق...........................................................................................................................................14

  1-8  مشکلات..............................................................................................................................................................14

  فصل دوم – مبانی نظری تحقیق

         2-1 مقدمه......................................................................................................................................................................18

  2-2 تعاریف.................................................................................................................................................................18

  2-2-1 خطر...............................................................................................................................................................18

  2-2-2 مخاطرات طبیعی........................................................................................................................................19

  2-2-3بحران.............................................................................................................................................................19

  2-2-4مدیریت بحران.............................................................................................................................................20

  2-2-5واکنش بحران..............................................................................................................................................20

  2-2-6پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران......................................................................................................20

  2-2-6-1پایگاه‌های ویژه..................................................................................................................................20

  2-2-6-2 پایگاه های چندمنظوره..................................................................................................................20

  2-2-7مکان یابی................................................................................................................................................21

  2-2-8 تقسیم بندی کلی بحران ها..............................................................................................................21

  2-2-9 ارزیابی بحران.......................................................................................................................................23

  2-2-10 جنبه های اجتماعی و مشارکت در ریسک.................................................................................24

  2-2-11 هدف از ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران................................................................26

  2-2-12 کارکرد های پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران............................................................................27

  2-2-13 مدیریت و کارکنان پایگاه های چند منظوره............................................................................27

  2-2-14 سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS).............................................................................................28

  2-3 پویش تاریخی مکان یابی.....................................................................................................................29

  2-4 نظریه های مکان یابی...........................................................................................................................29

  2-4-1 نظریه ی وان تونن...........................................................................................................................30

  2-4-2 نظریه مکان یابی بر مبنای مسائل زیست محیطی...................................................................30

  2-4-3 تئوری آکتور.....................................................................................................................................30

  2-5 کاربرد مدل در جغرافیا.......................................................................................................................31

  2-6 مدل های مکان یابی...........................................................................................................................32

  2-6-1 مدل منطق بولین...........................................................................................................................33

  2-6-2 مدل همپوشانی شاخص ها..........................................................................................................33

  2-6-3 مدل منطق فازی...........................................................................................................................34

  2-6-4 مدل احتمالی بیزین.....................................................................................................................34

  2-6-5 مدل های وزن دهی به معیارها.................................................................................................35

  2-6-6 مدل سطح جاذبه.........................................................................................................................35

  2-6-7 مدل های روی هم گذاری و ترکیب لایه های اطلاعاتی با هم دیگر...................................36

  2-6-8 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ...............................................................................38

  2-6-9 مدل مکانیابی تخصیص...................................................................................................................38

  2-7 شاخص های مکان یابی.......................................................................................................................39

  2-7-1 ماتریس سازگاری............................................................................................................................39

  2-7-2 ماتریس ظرفیت...............................................................................................................................40

  2-7-3 ماتریس مطلوبیت............................................................................................................................40

  2-7-4 ماتریس وابستگی............................................................................................................................40

  2-8 توابع GIS..............................................................................................................................................41

  2-8-1 توابع پیوستگی................................................................................................................................41

  2-8-2 عملیات همسایگی..........................................................................................................................42

  2-8-3 پلیگون های تیسن.........................................................................................................................42

  2-9 کاربرد GIS در مدیریت بحران.........................................................................................................43

  2-10 مکان گزینی به روش GIS ...........................................................................................................43

  2-11 جمع بندی........................................................................................................................................44

   

  فصل سوم : روش شناسی و ویژگی‌های جغرافیایی

  3-1 مقدمه..................................................................................................................................................46

  3-2  سؤالات پژوهشی .............................................................................................................................47

  3-3  متغیر‌های استفاده شده..................................................................................................................47

  3-4 روش تحقیق......................................................................................................................................48

  3-4-1  اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی......................................................................................49

  3-4-2  مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی...................................................................................49

  3-4-3  مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی........................................................................................51

  3-4-3-1  برپایی یک ساختار و قالب درختی و رده‌ای......................................................................51

  3-4-3-2  تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها از طریق مقایسه زوجی.........................51

  3-4-3-3  عملیات وزن دهی معیارها.....................................................................................................52

  3-4-3-4  برقراری سازگاری در قضاوت ها............................................................................................54

  3-5  نرم افزار Expert choice.............................................................................................................54

  3-6  معرفی قلمرو پژوهش.........................................................................................................................55

  3-6-1  ویژگی‌های جغرافیای طبیعی......................................................................................................55

  3-6-1- 1  وضعیت آب و هوای شهر سمیرم.........................................................................................55

  3-6-1- 2  منابع آب و نحوه تأمین آن برای شهر..................................................................................56

  3-6-1-2- 1  آبهای زیر زمینی.................................................................................................................56

  3-6-1-2- 2  آبهای سطحی......................................................................................................................57

  3-6-1- 3  توپوگرافی و ژئومورفولوژی شهرستان..................................................................................57

  3-6-1-3- 1 زمین شناسی وضعیت لرزه خیزی در شهرستا..............................................................58

  3-6-1-3-2 مهمترین گسل‌های شهرستان سمیرم.............................................................................60

  3-6-1-3-3  زمین‌لرزه‌های ثبت شده ...................................................................................................61

  3-6-1-4 پوشش گیاهی منطقه...............................................................................................................62

  3-6-2 حدود و وسعت شهر سمیرم..........................................................................................................62

  3-6-3  ویژگی های جغرافیای انسانی......................................................................................................63

  3-6- 3-1  جغرافیای تاریخی.....................................................................................................................63

  3-6-3-1-1 پیشینه تاریخی......................................................................................................................63

  3-6-3-1- 2  وجه تسمیه..........................................................................................................................64

  3-6-3- 2  ترکیب قومی و زبان مردم سمیرم............................... ........................................................65

  3-6-3- 3  تحولات جمعیتی شهرستان...................................................................................................65

  3-6-3-3-1 ترکیب جنسی جمعیت.........................................................................................................66

  3-6-3-3-2 توزیع جمعیت شاغل در شهر سمیرم سال 1390.......................................................67

  3-6-3-4  بخش های عمده اقتصادی شهرستان....................................................................................67

  3-6-3-4-1 کشاورزی..................................................................................................................................67

  3-6-3-4-2  خدمات....................................................................................................................................68

  3-6-3-4-3  صنعت......................................................................................................................................69

  3-6-3-4-4  معادن.......................................................................................................................................69

  3-7 جمع بندی...............................................................................................................................................69

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

  4-1 مقدمه.........................................................................................................................................................72

  4-2 معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران.....................................................................................72

  4-3 شناسایی معیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران.........................73

  4-3-1 معیار سازگاری.....................................................................................................................................75

  4-3-1-1 کاربری مسکونی.............................................................................................................................76

  4-3-1-2 بیمارستان........................................................................................................................................78

  4-3-1-3 فضای سبز.......................................................................................................................................80

  4-3-1-4 کاربری فرهنگی.............................................................................................................................81

  4-3-1-5 کاربری ورزشی...............................................................................................................................82

  4-3-1-6 آتش نشانی......................................................................................................................................82

  4-3-1-7 آموزشی............................................................................................................................................84

  4-3-2 معرفی زیرمعیارهای ناسازگار............................................................................................................85

  4-3-2-1 جایگاه توزیع بنزین و گاز.............................................................................................................85

  4-3-3 معیار دسترسی.........................................................................................................................................85

  4-3-4 تراکم جمعیت..........................................................................................................................................87

  4-3-5 مساحت کاربری......................................................................................................................................88

  4-3-6 گسل.........................................................................................................................................................88

  4-4 معرفی سایر پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران................................................................................90

  4-4-1 هلال احمر...............................................................................................................................................90

  4-4-2 داروخانه...................................................................................................................................................92

  4-4-3 مرکز پلیس.............................................................................................................................................92

  4-5 آماد ه سازی لایه‌های اطلاعاتی..............................................................................................................93

  4-6 وزن دهی به معیارها و زیر معیارها در مدل AHP...........................................................................94

  4-7  تشکیل ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

  ...............................................................................................................................................................................95

  4-8 تلفیق AHP با سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) ......................................................................100

  4-9 جمع بندی...............................................................................................................................................101

  فصل پنجم : پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات

  5-1 مقدمه........................................................................................................................................................104

  5-2 پاسخ به سؤالات پژوهشی.....................................................................................................................104

  5-3 نتیجه گیری............................................................................................................................................106

  5-4 پیشنهادات...............................................................................................................................................111

  ضمائم................................................................................................................................................................113

  منابع و مآخذ.......................................................................................................................................................119

   

   

   

  فهرست جداول

             عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                                                                    

  جدول 3-1 معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی...........................................................................48

  جدول 3-2  طیف درجه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی....................................................................52

  جدول 3-3 محاسبه وزن ها در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی..............................................................53

  جدول 3-4 شاخص تصادفی بودن (R.I) ...........................................................................................................54

  جدول 3-5 نسبت جنسی در شهر سمیرم (1385 – 1335) ....................................................................66

  جدول 3-6 توزیع جمعیت شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی در شهر سمیرم سال 1390..........67

  جدول 4-1 شعاع دسترسی به تجهیزات مدیریت بحران..................................................................................73

  جدول 4-2 معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی.............................................................................74

  جدول 4-3 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران...........................95

  جدول 4-4 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری سازگار...................................................97

  جدول 4-5 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری ناسازگار................................................98

  جدول 4-6 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار دسترسی ..........................................................98

   

  منبع:

  آذر، عادل و علی رجب زاده، (1387): نتیجه گیری کاربردی رویکرد (MADM)، نگاه دانش، تهران.

  آرنوف، استان (1375): سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مترجم  سازمان نقشه برداری کشور(مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی)، انتشارات سازمان نقشه برداری کشور، تهران.

  آزادی نجات، سعید، غلامعلی جمالی و حسن قدسی پور (1386): مکان یابی پارک های جنگلی جدید شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی   و تصمیم گیری چند معیاره، ماهنامه شهرداری ها، شماره 86، تهران.

  آقا‌بابایی، محبوبه (1388): تحلیل فضایی ایستگاهها و آتش نشانی شهر خمینی شهر با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  آقایی، احمد، (1386)، طراحی مجموعه فرهنگی تقرچه سمیرم، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان.

  آل شیخ، علی اصغر و شهرام حسینیان، (1385): مکان یابی بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی( نمونه موردی:  فضای سبز شهر یاسوج)، همایش ژئوماتیک، تهران.

  آل شیخ، علی اصغر، حسین هلالی و محمد جعفر سلطانی (1382): کاربرد GIS در مکان یابی عرصه پخش سیلاب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هفدهم، شماره 4، تهران.

  اجاق، سروش، اصغر آل شیخ و محمدرضا ملک (1382): استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مکان بهینه استقرار ایستگاه های امداد رسانی پس از وقوع بحران ( مطالعه موردی منطقه 10 تهران )،پایان نامه کارشناسی ارشد نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران.

  احمدی، لیلا (1390): تحلیل فضایی مدیریت بحران در بخش مرکزی شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  اخگر، محمدفاضل (1387): بررسی کاربری اراضی شهر مریوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  اریسیان، نسرین ، شناسایی و معرفی جاذبه های اکوتوریسم در شهرستان سمیرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  اژدر، سوسن (1385): لزوم مدیریت بحران زلزله در بافت های قدیمی و تاریخی، مجوعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، چاپ اول، دانشگاه یزد.

  اسدی نظری، مهرنوش(1383): برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  اسلامی، علیرضا، ( 1385 ): مکانیابی مراکز امداد و اسکان (نمونه موردی منطقه یک شهرداری)، www.civilica.com.

  اسمعیلی، اکبر (1381): بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز ( پارک های درون شهری ) از دیدگاه برنامه ریزی شهری( نمونه موردی مناطق 1 و 8 شهرداری تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  اصغرپور، محمد (1387): تصمیم گیری‌های چند‌معیاره، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.

  اکبری، محمدرضا (1385): ارزیابی و مکان گزینی اماکن ورزشی و فرهنگسراها با استفاده از GIS ( نمونه موردی: منطقه پنج تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشدرشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد.

  الماس پور، فرهاد (1380): کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل شبکه در مکان

  یابی داروخانه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  امیری، فرشاد (1386): مکان یابی پست های فشار قوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.

  بارو، پی ای (1376): سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه حسن طاهر کیا، انتشارات سمت، تهران.

  بندعلی، مریم (1387): تجزیه و تحلیل و مکان یابی میادین میوه و تره بار و بازارهای روز شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  بهرام سلطانی، کامبیز (1371): مجموعه روش ها و مباحث شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  بیات، عزیزالله، (1367):کلیات جغرافیای طبیعی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران.

  بیرودیان، نادر (1385): مدیریت بحران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد.

  پرهیزکار، اکبر و عطا غفار گیلانده (1385): سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، انتشارات سمت، تهران.

  پوراسکندر، عباس (1380): سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  پورقیومی، حسین (1389): تحلیلی بر توزیع فضایی و مکان یابی خدمات شهری شهر کازرون با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  پورکرمانی، محسن و مهران آرین، (1377): لرزه خیزی ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  پورمحمد، بهزاد و هوشمند و محمد رضا مروستی (1383): بحران زمین لرزه و مدیریت آن، ماهنامه شهرداری ها، شماره 68، سازمان شهرداری ها و دهیاریها.

  پویان، مریلا (1379): مکان یابی بازارهای مکاره در شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  تشکر، زهرا (1378): آتش نشانی ها و کاستی های ساختاری، مجله شهرداری ها، شماره 10، تهران.

  تقوایی، علی اکبر و سارا نیکوسرشت (1385): مدیریت بحران در شهرها، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، چاپ اول، دانشگاه یزد.

  جان استار جفری، واتسن (1377): مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه سید حسن ثناعی نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول، مشهد.

  جلالی، احمدرضا، وحید حسینی جناب، بهرام عبدی فرکوش، مرسده فامیلی و سارا ، بحرینی، (1385): مدیریت بحران در سازمان میراث فرهنگی، چاپ اول، دانشگاه یزد.

  جلالی فراهانی، مجید (1388): مدیریت اماکن تأسیسات و تجهیزات ورزشی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

  جمعیت هلال احمر (1383): بم هشدار می دهد، خبرنامه جمعیت ویژه سالگرد زلزله بم، شماره 11.

  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ( 1385): بلایای طبیعی، نشریه پیام هلال، شماره 121.

  جناب، میر سید علی (1371)، الاصفهان، انتشارات گلها، چاپ دوم.

  جوان، جعفر (1383)، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ دوم، مشهد.

  حافظ نیا، محمدرضا (1387): مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.

  حبیبی، سیدمحسن و صدیقه مسائلی (1378): سرانه های فضاهای شهری، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن.

  حسین زاده دلیر، کریم (1384): برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت، تهران.

  حسینی، علیرضا (1371)، مجموعه مقالات انسانی و اجتماعی: استانداردهای حداقل سرانه کاربری اراضی در طراحی های شهری، سازمان برنامه و بودجه، شیراز.

  حقیقت، عبدالرفیع (1376)، فرهنگ تاریخی و جغرافیایی شهرستان های ایران، انتشارات کوش، چاپ اول.

  حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی (1385): کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات علم نوین، یزد.

  حیات روحی، سعید (1380): سومین همایش علمی و تخصصی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شماره 9، تهران.

  خواجه ارزانی، مهدی (1384): تحلیل مکان‌یابی بهینه میادین میوه و تره بار ( منطقه 8 اصفهان )، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  داداش پور، هاشم (1391): تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره اول.

  درابک، توماس، (1383)، مدیریت بحران اصول و راهنمای عملی برای دولت‌های محلی، ترجمه توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی، تهران.

  دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش، ضوابط و معیارهای ساختمان های آموزشی در ایران، نشریه شماره 1.

  دلال پور محمدی، محمد رضا، (1379)، برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت، تهران.

  دلفوس، اولیویه (1374): فضای جغرافیایی، مترجم سیروس سهامی، چاپ اول، نشر نیکا.

  رحمانی، محمد، مهدی وجودی، سید رمضان موسوی و ساره ملاآقاجان زاده (1385): مدیریت بحران کلانشهر تاریخی تبریز با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS، مجوعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، چاپ اول، دانشگاه یزد.

  رستگار، موسی (1388): ارائه الگوی مکان یابی بهینه فضا‌های ورزشی با استفاده از GIS نمونه موردی شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان.

  رضازاده خویی، رحیم (1383): دفاع شهری، دانشگاه مالک اشتر.

  رضایی، علی اکبر و مریم بختیاری (1390): مدیریت بحران، انتشارات یادآوران، تهران.

  رضوانی، علی اصغر (1377): روابط متقابل شهر و روستا، انتشارات پیام نور.

  رضویان، محمد تقی (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران.

  روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران (1385): گزارش پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مجله همگامان، شماره 9.

  رودینی، عزیزاله (1383): فرآیند مدیریت برای توسعه ایمنی و آمادگی در برابر سوانح، مجموعه مقالات مدیریت امداد و نجات، مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال احمر.

  رهنمایی، محمد تقی (1382): مجموعه مباحث و روش های شهرسازی، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.

  زبردست، اسفندیار (1380): کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 10.

  زبردست، اسفندیار و عسل محمدی ( 1384 )؛ مکان یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP، فصلنامه هنرهای زیبا شماره 21 ،.تهران.

  زنگی آبادی، علی، صفر قائدرحمتی و لیلا سلطانی (1391): برنامه ریزی مدیریت بحران زلزله در شهرها، چاپ اول، انتشارات شریعه توس.

  زیاری، کرامت الله (1383): برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد، یزد.

  سازمان نظام مهندسی ساختمان (1382): ماهنامه شمس، بیانیه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور به مناسبت زلزله بم، سال اول، شماره سوم، تهران.

  سرتیپی پور، محسن (1383): مشکلات مسکن در ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، مجله صفه، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.

  سرداری، محمدرضا، و رها پولادی (1387): تلفیق GIS و AHP با روش مارینونی، ماهنامه شهر نگار، سال هشتم، شماره 48، تهران.

  سرور، رحیم (1383): استفاده از روش AHP در مکان یابی جغرافیایی (نمونه موردی شهر میاندوآب)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 49، دانشگاه تهران، تهران.

  سعیدنیا، احمد (1378): تأسیسات و خدمات شهری، کتاب سبز شهرداری، جلد دوم، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، چاپ سوم.

  سید صدر، سید ابوالقاسم (1369)، اصول شهرسازی و محاسبات مربوط به آن، انتشارات بهارستان.

  شادی طلب، ژاله، (1371)، مدیریت بحران، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره اول، شماره 3 و 4 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  شجاع عراقی، مهناز، سیمین تولایی و پرویز ضیائیان (1390): مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران)، مجموعه مقالات مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره دهم.

  شکویی، حسین (1373): دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، چاپ اول، انتشارات سمت.

  شورورزی، حسین (1390): مکان یابی بیمارستان ها با استفاده از fuzzy GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.

  شیرانی، کورش، ستار چاوشی بروجنی و جعفر غیومیان (1385): بررسی و ارزیابی روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش در پادنای علیای سمیرم، مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، شماره 20.

  شیعه، اسماعیل (1387): مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ چهاردهم، تهران.

  صحرائیان، زهرا (1390 ): تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز خدمات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( نمونه موردی شهر جهرم )، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  صفر نژاد، اصغر، (1388)، مکان یابی مراکز آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  صمدزادگان، فرهاد ( 1384 )؛ ، مکان یابی اماکن اسکان موقت به منظور مدیریت حوادث غیر مترقبه بر مبنای بکارگیری سیستم های اطلاعات مکانی(GIS) هوشمند ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه، تهران.

  صمدی، نادر (1380): مکان گزینی مراکز خدمات شهری  با استفاده از GIS (نمونه موردی شهر اردبیل)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد.

  طرح جامع شهر سمیرم (1379): مهندسین مشاور  سپاهان طرح آرا.

  طرح جامع شهر کمه، (1386): مهندسین مشاور بنا و آبادی.

  عابدین درکوش، سعید (1372): درآمدی بر اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ دوم.

  عادلی، محسن، علی اکبر متکان، پرویز ضیائیان و حسین پورعلی (1386): مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  عازم، پرویز (1378): ساختمان و تجهیزات کتابخانه در دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور، تهران.

  عبادی، عیسی (1385): کاربرد GIS در مکان یابی پارکینگ های عمومی طبقاتی به روش OWA ( منطقه یک تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  عباسی شوازی، محبوبه (1389): تحلیلی بر توزیع فضایی و مکانیابی فضای سبز شهر یزد با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  عزیزی، منصور (1383): کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان‌یابی توزیع فضایی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی درمانی( نمونه موردی شهر مهاباد)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز.

  عسگری، علی و اکبر پرهیزکار(1385): کاربرد روش های برنامه ریزی در کاهش آسیب پذیری خطرات زلزله با GIS( مطالعه موردی: منطقه 17 تهران)، شماره 554.

  عسگری، علی، اکبر پرهیزگار، اسد ارزانی و پدرام رخشانی (1381): برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (سیستم ها و مدل ها)، انتشارات نور علم، چاپ اول، تهران.

  عکاشه، بهرام (1383): آماده نبودن ما بحران می آفریند، ویژه نامه همایش علمی کاربردی توسعه محل های چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران، شماره هشتم، تهران.

  فخری، مجید (1387): تحلیل مناسب برای مکان گزینی پادگان های لجستیک با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  فرزاد بهتاش، محمدرضا ( 1387 ): مدیریت سوانح، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور تهران.

  فرزاد بهتاش، محمدرضا و مهرنوش اسدی نظری (1385): مدیریت بحران در بافت تاریخی شهرها، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، چاپ اول، دانشگاه یزد.

  فرزاد بهتاش، محمدرضا و وحید حسینی جناب (1385): نقش GIS در ارتقاء کارایی مدیریت بحران زلزله در کلانشهرها با مروری بر تدابیر پایگاه اطلاعات جغرافیایی کلانشهر کانادا، همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در سوانح و حوادث غیر مترقبه، تهران.

  فرج زاده، منوچهر (1384): سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم، انتشارات سمت.

  فرجی، امین و مهدی قرخلو (1388): زلزله و مدیریت بحران شهری ( مطالعه موردی: شهر بابل)، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال هشتم، شماره 25.

  فرید، یدالله (1375): جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ چهارم.

  فلاحتی، علیرضا (1383): نقش خود امدادی محله ای در مدیریت سوانح شهری، همایش علمی کاربردی توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهری تهران، شهرداری تهران.

  قاسمی، امرالله (1389): سیمای سمیرم در ادوار تاریخ، انتشارات بقیه عتره، چاپ اول.

  قائد‌رحمتی، صفر و صباح الخیر حاج نبیان (1390): ارزیابی وضعیت بیمارستان های شهر اصفهان در بحران زلزله، ماهنامه دانش نما، شماره 156، انتشارات سازمان نظام مهندسی اصفهان.

  قدسی پور، سید حسن (1385): فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

  قنواتی، عزت الله، شبنم قلمی و اصغر عبدلی، (1388): توانمندسازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی(زلزله) نمونه موردی: شهر خرم­آباد، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال اول، شماره4،صص15-24.

  کارتر، بونهام گریم اف (1379): سیستم اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین مدل سازی به کمک GIS، ترجمه گروه زمین مرجع سازمان زمین شناسی و اکتشاف  معدنی کشور، تهران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور.

  کرمی، محمدرضا ( 1382): مکان‌یابی هنرستان های فنی وحرفه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( نمونه موردی شهر تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز.

  محمدی، جواد (1381): تحلیل پراکندگی فضایی و مکان‌یابی فضای سبز شهری در منطقه دو شهرداری تبریز، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  محمدی، عباسعلی و فرهاد الماس پور (1381): کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل شبکه، توزیع فضایی و مکان یابی داروخانه ها، نشریه تحقیقات جغرافیایی، شماره 67.

  محمود زاده، حسن (1385): کاربرد روش همپوشانی وزن دار با هدف مدل سازی توسعه فیزیکی شهر تبریز به طرف گسل شمالی تبریز در محیط GIS، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، چاپ اول، دانشگاه یزد.

  مخدوم، مجید، علی اصغر درویش صفت، هورفر جعفر زاده و عبدالرضا مخدوم (1380): ارزیابی برنامه های محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.

  مرکز آمار ایران، سالنامه های استان اصفهان 1355 الی 1395.

  مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (1376): کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در جهان، تدوین و ترجمه مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (TGIS)، تهران.

  مسائلی، صدیقه (1375): برنامه ریزی کاربری زمین در مناطق زلزله خیز، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، چاپ اول.

  مطالعات اولیه (فاز صفر) پایگاه امداد و نجات جاده ای شهرستان اردستان (1390): مهندسین مشاور نقش کنگره سال.

  مک نامارا، کارتر (1387): مدیریت، ترجمه، عباس سعیدی، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران.

  مهدی پور، فاطمه و محمد سعدی مسگری (1386): الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS، همایش ژئوماتیک، تهران.

  مهدی زاده، محمد (1379): برنامه ریزی کاربری زمین، تحول در دیدگاه ها و روش ها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4.

  میرجلیلی، سیدعلی رضا و سید علی اصغر (1388): اصول و مبانی ارزیابی و مدیریت ریسک در محیط زیست، جلد اول، ناشر اندیشمندان یزد.

  نادری، لیلا (1389)، تحلیل جغرافیایی خدمات شهری سمیرم با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان.

  نشست مدیران سازمان آتش نشانی کشور (1381): تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی، شماره 43، مجله شهرداری ها.

  نقیبی، فریدون (1382): مسیر یابی بهینه خطوط لوله نفت و گاز به وسیله سیستم اطلاعات مکانی GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران.

  نگارش، حسین (1384): زلزله، شهرها و گسل ها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 40، انتشارات قدس رضوی.

  وزارت کشور (1381): موضوعات مهم در طراحی و ساختار ایستگاه‌های آتش نشانی، انتشارات بی تا، تهران.

  ویلیافر، جاناتان (1376): اطلاعات جغرافیایی از فضا، ترجمه علی اصغر روشن نژاد، سازمان اطلاعات جغرافیایی، تهران.

  والث، یان جی (1379): سیستم های ایمنی، ترجمه لاهیجانیان، همایون، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

  هادیانی، زهره و شمس اله کاظمی زاد (1389): مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GIS (مطالعه موردی شهر قم)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 17.

  هادیزاده بزاز، مریم، (1386)، مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی، انتشارات آذر برزین، تهران.

  هاروی، دیوید (1376): عدالت اجتماعی و شهر، مترجمین حسامیان و دیگران، شرکت پردازش برنامه ریزی شهری.

  همتی، فرشاد، محمد رضا ملک، نادر جاهدی و  مهدی فرداد (1387): مکان یابی بهینه استقرار ایستگاه های آتش نشانی شهر زنجان با استفاده از تحلیل شبکه، منطق فازی و GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران.

  هایوود، یان، سارا کورنلیوس، استیو کارور (1381): مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه گیتی تجویدی، انتشارات سازمان نقشه برداری.

  هدمن و یازوسکی (1370): مبانی طراحی شهری، ترجمه راضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  یگانی فرد، احمدرضا ( 1380): اصول مکان یابی مراکز درمانی، فصلنامه شهرداری ها، سال سوم، شماره 23.

   

  Banai- Kashani, R, A (1989): new method for site suitability analysis: the analytic hierarchy process. Envirnomental management.

  B.Kar, M.E Hodgson, (2008), A GIS-Based Model to Detemine site suitability of Emergency Evacuation Shelters, Transactions in GIS.                                    

  Bowen, W.M (1990): AHP: Multiple Critteria Evaluation Spreadshee models for urban and regional analysis, New Brunswick: center for urban policy Research.

  Evans, D, 2004, Investigation of Active Fire Protective Systems Projec 4. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standard and Technology. U.S. Eepartment of commerce.

  Kuyler, P (2006), Application of Multi-Criteria Analysis in Land uses Decisions, Center for Environmental Management, and University of the Free State.

  Malczewski, Jacek  (1999),  GIS-based Multy-Criteria Decision Analysis: a Survey of the Literature, International Journal of Geographical Information Science Vol. 20. No.7.

  Ngai, E, W.T.E.  W.C (2005): Chan, evolution of knowledge management tools using AHP, export systems with application.

  Smith. Keith. (1996), Environment Hazards assessing Risk and Reducing disaster 2nd ed. Routledge. New york and Londen.

  Turner. B.L & Meyer.W. B (1994) : Global land use and landcover.change: An overview, Cambridge University Press.


تحقیق در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, مقاله در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, پروپوزال در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, تز دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, پروژه درباره پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ ی سنجش‌ از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه بسیار مهم است. برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را ...

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پایان نامه دکتری رشته ی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده ایران یکی از زلزله‌ خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب‌های فراوان دیده‌اند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض انواع سوانح طبیعی می‌باشد که هر از گاهی بخشهای مختلفی از آن را تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌باری به جای می‌گذارد. واقع شدن ایران بر روی کمربند ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

ثبت سفارش