پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

word 2 MB 30155 123
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۱۵,۹۹۰ تومان
قیمت: ۱۱,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برایدریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

  چکیده

  ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند  صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق هم اتبیک بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری و عامل تسکین دهنده برای مناطق محروم روستایی به حساب می آید . پیامدهای استقرار متناسب صنایع روستایی در مناطق روستایی معتدل و مرطوب که هر روز از میزان زمینهای کشاورزی کاسته می شود راهکار مناسب محسوب می شود

  بنابر این با توجه به اهمیتی که صنایع روستایی دارد باید در در ایجاد آن نهایت دقت اعمال ایجاد گردد

  این پایان نامه با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است  هدف آن بررسی معیارهای مکانی ایجاد صنایع روستایی می باشد  شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و کتابخانه ای بوده و نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان می دهد که در سطح روستاها 25 درصد از صنایع در  روستا از لحاظ سازگاری و مطلوبیت و ایمنی کارایی لازم را دارند و بقیه صنایع ناسازگار می باشند

  واژگان کلیدی: صنایع روستایی ، معیارهای مکانی ، زیست محیطی ، شهرستان رشت

          مقدمه :

  فعالیت کشاورزی در برنامه توسعه اقتصادی کشور و به استناد اصل سوم قانون اساسی هدف اصلی از احداث صنایع در روستاها  فراهم کردن زمینه ایجاد روستاهای فعال و پر رونق با محوریت تولیدات کشاورزی و دامی تا سر حد خود کفایی در محصولات اساسی کشور می باشد ، رسیدن به این اهداف علاوه بر ایجاد خود اتکافی صنعتی، به اقتصاد غیر فعال مناطق روستایی نیز یک حالت پویا داده جامعه روستایی رامتوازن و هماهنگ با جامعه شهری و به عنوان بخشی از اجزاء اصلی کالبد اقتصادی کشور فعال و پیشرفته خواهد نمود . کشورهای صنعتی پیشرفته یا در حال توسعه ،صنایع روستایی خود را با نیازهای بازار تطبیق داده اند.ژاپن  بخشی از صنایع مدرن خود را به صورت صنایع خانگی به نقاط روستایی انتقال داده است و کشورهای چین،تایوان واندونزی نیز به همین صورت صنایع خود رابا توجه به نیازهای اساسی همه مردم جهان در همه سنین منطبق کرده اند که طبعا یکی از دلایل توسعه جوامع  وپایداری  نسبی جمعیت روستایی آنان همین شیوه توجه به صنایع روستایی است (ابری ،1380،243-242).

  این پژوهش در پنج فصل  تهیه و تدوین شده که شامل:

  فصل اول ،شامل طرح تحقیق است که در این فصل به مواردی از قبیل طرح مساله و ضرورت تحقیق،اهداف تحقیق و... پرداخته شده، فصل دوم،مبانی نظری ،روش شناسی وتکنیک های تحقیق ،در فصل سوم به  ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه،فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و نهایتا درفصل پنجم به ارزیابی فرضیه ها،نتیجه گیری وراهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است.

  بیان مسئله

  در طی شش دهه  برنامه ریزی  توسعه  در سطح کشورهای در حال توسعه که با اشکال و الگوهای متفاوتی صورت پذیرفته است.برنامه ریزی توسعه از جایگاه  شایسته ای  برخوردار نبوده و عمدتا توسعه  روستایی مبتنی بر دیدگاههای سیاحتی ویا عملکرد های فیزیکی بوده و هیچگاه به درون بینی و انتقاد از خویش نینجامیده است(چمبرز،1376،27) .به  طوری که درکشور ما در چند دهه اخیر با ارائه امکانات رفاهی و خدماتی به روستاها  روند  مهاجرت کاهش نیافته و ارائه امکانات بدون برنامه ریزی برای اشتغال و درآمد موجب شده تا هزینه های ساکنان نواحی روستایی کشور افزایش یابد، در حالیکه درآمد ثابت باقی مانده است،بدین ترتیب مناطق روستایی همواره بعنوان حاشیه و بدور از تفکرات  جامع  توسعه  ،نقشی وابسته  به حوزه های شهری را ایفاء نموده اند. ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند  صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق هم اتبیک بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری و عامل تسکین دهنده برای مناطق محروم روستایی به حساب می آید . پیامدهای استقرار متناسب صنایع روستایی در مناطق روستایی معتدل و مرطوب که هر روز از میزان زمینهای کشاورزی کاسته می شود راهکار مناسب محسوب می شود در این میان صنایع روستایی برای راهکار اشتغال زایی و افزایش درآمد روستاییان نسبت به سایر فعالیتهای غیر کشاورزی مفید تر است به عبارت دیگر صنعتی شدن روستا و گسترش واحدهای فعالیتهای غیر کشاورزی عامل مهم در افزایش رفاه و تامین کالاها و خدمات ضروری برای خانواده های فقیر روستایی است اثرات نفوذ صنعت در مناطق روستایی ضمن ایجاد اقتصادی فعال می تواند دارای اثرات تکاثری و نیز منجر به اقتصاد خود دانش گردد.

  بنابر این برنامه ریزی توسعه روستایی در این زمینه باید به بهره گیری از تحلیل فضایی و ارزشیابی پتانسیل های محیط زمینه های هماهنگی جامعه روستایی را با محیط خود فراهم آورد (نوروزی ، 1379 :20)

  مطالعات انجام در زمینه ایجاد صنایع روستایی نشان می دهد که در برخی از روستاها صنایع  دارای اثرات زیست محیطی بوده و ایجاد صنایع در مکان موجب تخریب محیط زیست روستاهای اطراف آن گردیده است با توجه به اینکه ایجاد صنایع برای اشتغال روستاها امری ضروری در کنار فعالیتهای دیگر محسوب می گردد باید در ایجاد و احداث صنایع دقت لازم را مبذول داشت تا از اثرات مخرب آن جللوگیری به عمل آورد

  شهرستان رشت یکی از بزرگترین شهرستانهای استان گیلان می باشد که استقرار روستاهای آن از بخش جلگه ای و ساحل شروع شده و تا نواحی مرتفع در محدوده سراوان ادامه می یابد تعداد زیادی روستا در این مناطق پراکنده شده اند و با توجه به نزدیکی به شهرستان و شهر صنعتی رشت در بسیاری از رو ستاها صنایع ایجاد شده است اما این سوال مطرح می گردد که تا چه اندازه صنایع ایجاد شده با معیارهای  سازگاری ،مطلوبیت، کارایی و ظرفیت انطباق دارد و به عوامل زیست محیطی تا چه حد توجه شده است

   

  1-1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

  مشکلات و مسائل کشاورزی در قرن حاضر کشاورزان را درگیر نموده ، به نظر می آید که کشاورزان باید در زمینه های مختلف جهت بالابردن سطح محصول و درآمد خود تجربه آموخته و برتریهای لازم را کسب نمایند ، اما این روند در همه موارد برای آنان مقدور نمی باشد. تنهاکشاورزان آگاه و توانا که ایجاد زمینه های جدید در امر اشتغال و افزایش درآمد در روستا را ضروری می دانند می توانند از آن بهره لازم را ببرند. از طرفی استفاده از این عوامل برای توسعه اقتصادی موجب آسیب به محیط زیست روستا می گردد بنابر این لازم است برای توسعه اقتصادی روستاها اقدام به احداث صنایع نمود و از طرفی برای حفظ محیط روستا اقدام به بررسی و شناخت راههای جلوگیری از آسیبهای زیست محیطی نمود

   

  1-1-3-اهداف تحقیق

  مهم ترین اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

  تحلیل معیارهای مکانی ایجاد صنایع روستایی شهرستان رشت

  تعیین مکان استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه روستائیان

  تحلیل سنجش استقرار  صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه کارشناسان

  تعیین مکان استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه روستائیان

  تحلیل سنجش استقرار  صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه کارشناسان

   

   

   

   

  1-1-4- سوالهای تحقیق

  آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با کاربریهای مجاور سازگار است؟

  آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت کارآیی لازم را دارد؟

  آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با معیارهای زیست محیطی منطبق است؟

  آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت از نظر ایمنی مناسب است؟

   

  1-1-5- فرضیه های تحقیق

  استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با کاربریهای مجاور نسبتا سازگار است

  مکان صنایع روستایی شهرستان رشت از نظر ظرفیت و کارائی نسبتا مناسب است

  استقرار صنایع روستایی شهرستان رشت با معیارهای زیست محیطی نسبتا مطلوب است 

  استقرار صنایع روستایی شهرستان رشت از نطر ایمنی مناسب نمی باشد

   

  1-1-6- واژه ها و مفاهیم

  در این پژوهش واژه های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است که بخشی از مفاهیم کلیدی به شرح ذیل می باشد.نکته قابل ذکر اینکه باید توجه داشت که درحوزه علوم انسانی ارائه تعاریف ثابت که همه برآن توافق داشته باشند،بسیار دشوار است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  روستا[1]                                                                                                  

   روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی)همگن بوده ،اکثریت ساکنان واقعی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی،دامداری،باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند،درعرف به عنوان ده آبادی،دهکده یا قریه نامیده می شود(پاپلی یزدی وابراهیمی 1381،ص23).

  روستایی[2]

     روستایی یا روستاییان به افراد ساکن در محیط روستا اطلاق می شود که معیشت اکثر ساکنان آن از دادوستد متقابل بین عوامل تجدید پذیر طبیعی و رفتار انسان حاصل می شود و دارای نقش اصلی کشاورزی،دامداری ،دامپروری،باغداری و صنایع و خدمات وابسته است( حسینی ابری ،1380،ص11).

  توسعه:[3]                                                                                       

   توسعه در مفهوم کلی خود به معنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه است.با توجه به این مفهوم توسعه در برگیرنده جنبه های اقتصادی، اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی است که تغییرات کمی وکیفی را شامل می شود و در عین حال ازنظر داخلی و خارجی از مفاهیم نسبی به شمار می شود(ازیکا،1384،ص50) .

  توسعه پایدار :[4]

  توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع طبیعی پایه وجهت دادن به تحولات تکنولوژی و نهادی است،به ترتیبی که نیازهای انسان و نسلهای کنونی و آینده بشریت به صورت مستمر و پایدار تامین شود.  در توسعه پایدار  کشاورزی،شیلات وآبزی پروری منابع خاک و آب و منابع ژنتیکی گیاهی و حیوانی حفظ شده و محیط زیست تخریب نمی شود و از نظر فنی متناسب ،از نظر اقتصادی قابل قبول و پابرجا و از نظر اجتماعی قابل پذیرش است(آسایش،13844،ص 47).

   

  توسعه روستایی:1

   توسعه روستایی بخش مهمی از فرایند توسعه ملی به ویژه درکشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد.اگر قرار است توسعه انجام گیرد و مستمر باشد باید به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش کشاورزی آغاز شود.مسائل فقر گسترده،نابرابری در حال رشد و بیکاری فزاینده تماما ریشه در رکود و سیر قهقرایی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد.شاید معتبرترین تصمیم درمورد فقرا این باشد که آنان به طور نامتناسبی در نواحی روستایی جای دارند و به طور عمده به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن مشغول اند.هر نوع سیاستی که برای کاهش فقر و ایجاد توسعه طرح ریزی شود باید  لزوما  تا حدی درجهت توسعه روستایی به طور  اعم  و بخش کشاورزی  به طور اخص باشد(ازکیا،1384،ص47).

  صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی:2                                                                                      

  این صنایع به صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و دامپروری تقسیم می شود.در واقع محصول هر یک از بخشهای کشاورزی و دامپروری به عنوان مواد اولیه در این صنعت به کار برده میشود. صنایع مربوط به قند وشکر ،روغن کشی،کمپوت سازی،نساجی و صنایع چوب جزء این گروه از صنایع روستایی است،همچنین با رشد هر کدام از این صنایع ،صنایع روستایی دیگری جهت تکمیل محصول نهایی به بازار بوجود خواهد آمد،مانند صنایع نگهداری،صنایع انبارداری و صنایع بسته بندی(صاحبی،1374، ص39     ).

  صنایع کوچک روستایی:3

    صنایع کوچک را نمی توان به دقت تعریف کرد.مرز بین صنایع کوچک و صنایع سبک و سنگین به درستی مشخص نیست.کارگاهی که کشورهای  در حال توسعه،بزرگ محسوب می شود در یک کشور پیشرفته ،واحدی کوچک بشمار می رود.در برخی ازکشورها شمار کارگران شاغل و در برخی دیگر میزان سرمایه یا ترکیبی از ضوابط مختلف مانند شمارکارگر ،میزان سرمایه،میزان فروش سالانه،دارایی ثابت و غیره ملاک تشخیص صنعت کوچک است که با گذشت زمان،این معیارها می توان دچار تغییر شود.این صنایع باید تامین کننده نیازهای کشاورزی،دامی ودامپروری و مکمل و پشتیبان این نیازها با توجه به شرایط جغرافیایی هر منطقه باشد.صنایع کوچک تامین کننده  نیازهای کشاورزی و مکمل و زمینه ساز خودکفایی در روستاها  است (ابوالحسنی،1370،66).

  صنعتی کردن روستا1

  صنعت به ذات خود  اصولی است که می تواند با انجام یک سلسله اعمال بر روی مواد خام،آن مواد را با ارزش و قابل استفاده سازد.اگر چه فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دیگر فعالیتها سطح کوچکی را اشغال می کنند،باید بدانیم که احتیاج میلیاردها انسان را از لحاظ خوراک،پوشاک،مسکن و دیگر لوازم ضروری زندگی بر طرف می سازد.به صنعتی کردن روستا از دو دیدگاه می توان نگریست:

  1) ایجاد و استقرار صنعت درمناطق روستایی

  2) صنعتی کردن  روستا                                               

  در صنعتی کردن روستا،همواره تاکید بر صنایع کوچک و متوسط بوده است،زیرا این صنایع توانایی برقراری عدالت اجتماعی،ارتقای فرهنگ و تعالی انسان را دارد(پاپلی یزدی،ابراهیمی،1381،صص222-226).

  صنایع روستایی2

  صنایع روستایی به دلیل داشتن شرایط ویژه نظیر پراکنده بودن در سطح کشور ،پایین بودن سطح سواد کارکنان ،کوچک و روستایی بودن و غیره ،خصوصیات ویژه ای راداراست که برخی عبارتنداز :

  1- در این عرصه باید هماهنگی لازم را بین صنایع روستایی ایجاد شود.

  2- در این عرصه باید بیش از همه چیز بقای واحد تولیدی مد نظر باشد.

  و.. (مهرگان،1370،35)

  محیط زیست طبیعی :این بخش از محیط زیست در برگیرنده ی قسمتی از فضای سطح کره ی زمین است که به دست بشر ساخته نشده است .مانند کوهها ، دشتها ، جنگلها و دریاها و ...

  محیط زیست طبیعی را می توان به دو بخش کلی جاندار و بیجان تقسیم کرد :

  الف ) طبیعت جاندار مانند هوا ، آب ، خاک

  ب) طبیعت بی جان مانند حیات وحش ، پوشش گیاهی

  مجموعه طبیعت جاندار و بیجان تشکیل دهنده ی فضای زنده ی کره ی خاکی یا بیوسفر می باشند

   

   

  محیط زیست مصنوعی یا انسان ساخت :

  محیط زیست مصنوعی عبارت است از آنچه به دست بشرساخته و پرداخته شده است . برخی از محیط زیست شناسان این بخش از محیط زیست را (( محیط زائیده تفکر )) نیز می نامند . زیرا پیدایش و فرم و شکل آن حاصل نیروی خلاقه و فکر جامعه می باشد . بطور خلاصه شهرها و روستاهای ما با تمام محتوا یشان محیط زیست مصنوعی ما را تشکیل می دهند . خانه ها ، خیابانها ، کارخانه ها ، مدارس ، فرودگاهها و امثال اینها همگی از اجزای محیط زیست مصنوعی به شمار می آیند .

  محیط زیست اجتماعی :

  این بخش از محیط زیست از انسانهای اطراف ما و نیز روابط متقابل ما با آنها تشکیل یافته است . خانواده ، همسایه و فروشنده و ... همه و همه محیط زیست انسانی ما را تشکیل می دهند. ( سلطانی 1365 ، صص 6 الی 3  )

  اکولوژی : اکولوژی دانشی است که روابط متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با محیط زیست شان را مورد بررسی قرار می دهد . ( سلطانی 1365 ص 75 )

   

  [1] village

  [2] rural

   

  [3] Development

  [4] Sustainable Development                                                             

  1 Rural Development                                                                                  

  2 Agriculture Completion and Commutation industry

  3 Village small industries                                                         

  1 Rural industrialize

   

  2 Rural industry

  Abstract

  Creating industries is one strategy that helps developing villages. Industrialization of rural area is as accelerating creation of constant and the most efficient solution of unemployment problem of villages. Hypothesis od industrialization and proper planning of industry in rural area is counted as a catalyzer for creating constant job and as the last solution for the problem of poverty of potential area for solving unemployment problem and the soothing factor of rural deprived area. Consequences of establishment of rural industries in moderate rural area that the degree of its farming lands is decreasing every day, is counted as a properprocedure. Therefore regarding the importance of rural industries   it should be paid attention at implementing it.

  His thesis has been done by descriptive-analytic method its goal is considering special criteria of creating rural industries. Method of data collection is field and library and the result of field studies shows that in villages 25 percent of industries in villages have necessary efficiency regarding compatibility and favorability and other industries are incompatible.

  Key words: rural industries, spatial criteria, environmental, Rasht city

   

 • فهرست:

                                                                                      صفحه

  چکیده.......................................................................................................... 1

  مقدمه........................................................................................................................................ 2

  فصل اول :کلیات تحقیق  ............................................................................. 3

  1-1-طرح تحقیق ........................................................................................... 4

  1-1-1-بیان مسئله ......................................................................................... 4

  1-1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................... 5

  1-1-3-اهداف تحقیق..................................................................................... 5

  1-1-4- سوالهای تحقیق............................................................................................................ 6

  1-1-5- فرضیه های تحقیق........................................................................................................ 6

  1-1-6- واژه ها و مفاهیم .......................................................................................................... 6

  1-2-مبانی نظری ........................................................................................... 11

  1-2-1-پیشینه تحقیق ..................................................................................... 11

  1-2-2- صنایع روستایی.................................................................................. 14

  1-2- 3- تعاریف صنایع روستایی...................................................................... 15

  1-2-4-اهداف ایجاد صنایع روستایی................................................................. 17

  1-2-5- نواحی صنعتی روستایی........................................................................ 18

  1-2-6- ضرورت ایجاد و طراحی صنایع روستایی................................................. 19

  1-2-7- منابع مالی صنایع روستایی.................................................................... 22

  1-2-7-1- روش تأمین سرمایه از طریق افزایش درآمد در نواحی روستایی.................. 22

  1-2-7-2- تأثیر افزایش پس انداز در سرمایه گذاری صنعتی نواحی روستایی.............. 23

  1-2-7-3- روش تامین اعتبارات برای سرمایه گذاری صنعتی در نواحی روستایی......... 24

  1-2-8- صنایع روستایی در کشورهای مختلف..................................................... 24

  1-2-8-1-روشهای برنامه ریزی صنایع روستایی در مالزی ............................................................ 25

  1-2-8-2- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در اندونزی.............................................................. 26

  1-2-8-3- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در ژاپن.................................................................. 26

  1-2-8-4- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در چین.................................................................. 27

  1-2-9- مکان یابی صنایع روستایی............................................................................................. 28

  1-2-10-دیدگاهها و نظریه های موجود در ارتباط با اثرات صنعتی شدن مناطق روستایی................... 29

  - نظریه تامبوتان........................................................................................................ 29

  1-2-10-2-نظریه آرتور لوییس................................................................................................. 30

  1-2-10-3-نظریه مید ولیدهلم................................................................................................... 30

  1-2-11- دیدگاههای موجود  در ارتباط با چگونگی استقرار صنعت در مناطق روستایی:   ................ 34

  1-2-11-1- صنایع کوچک مقیاس:.......................................................................................... 34

  1-2-11-2-  جایگاه  صنعتی  شدن روستاها  در متون توسعه روستایی............................................ 36

  1-2-11-2- 1- دیدگاه تاریخی............................................................................................... 36

  1-2-11-2- 2- دیدگاه کارایی اقتصادی................................................................................... 36

  1-2-11-2- 3- دیدگاه صنعتی شدن از طریق  انقلاب سبز........................................................... 36

  1-2-11-2- 4-  دیدگاه  الگوی تقاضا  و کشش پذیری کالاها.................................................... 37

  1-2-11-2- 5- دیدگاه  اشتغال زایی......................................................................................... 37

  1-2-11-2- 6-  دیدگاه  بازار  آزاد  یا راهبرد تجاری................................................................. 37

  1-2-11-2- 7- دیدگاه  جانشینی واردات.................................................................................. 37

  1-2-12- مشکلات و تنگناهای ایجاد  نواحی صنعتی  روستایی...................................................... 40

  1-2-13- ضوابط و معیارهای استقرار صنایع................................................................................. 41

   

  فصل دوم: روش شناسی تحقیق ............................................................................................. 44

  2-1- روش تحقیق و مراحل آن .................................................................................................. 45

  2-1-1- نوع روش تحقیق.......................................................................................................... 45

  2-1-1-1- مراحل تحقیق.......................................................................................................... 45

  2-1-1-1-1- مرحله  گردآوری اطلاعات .................................................................................. 45

  2-1-1-1-2-مرحله سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده............................................... 45

  2-1-2- روش گردآوری اطلاعات ............................................................................................. 45

  2-2- متغییرهای تحقیق .............................................................................................................. 46

  2-3- محدوده تحقیق ................................................................................................................ 46

  2-4-  مقطع زمانی تحقیق .......................................................................................................... 48

  2-5- روش شناسی تحقیق  ........................................................................................................ 48

  فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی  تحقیق .............................................................................. 49

  3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه .............................................................................. 50

  3-2- ویژگی های طبیعی............................................................................................................ 52

  3-2-1- زمین شناسی ............................................................................................................... 52

  3-2-2- توپوگرافی................................................................................................................... 55

  3-2-3- اقلیم .......................................................................................................................... 56

  3-2-4- منابع آب.................................................................................................................... 61

  3-2-5- خاک......................................................................................................................... 62

  3-2-6- پوشش گیاهی............................................................................................................. 65

  3-3- ویژگی های اجتماعی- جمعیتی.......................................................................................... 66

  3-3-1- تعداد و توزیع خانوار.................................................................................................... 66

  3-3-2- توزیع جمعیت.............................................................................................................. 66

  3-3-3- مهاجرت..................................................................................................................... 66

  3-3-4- زبان و مذهب............................................................................................................... 67

  3-4- بررسی ویژگی های اقتصادی.............................................................................................. 72

  3-4-1- کشاورزی .................................................................................................................. 67

  3-4-1-1- زراعت................................................................................................................... 67

  3-4-1-2- باغداری................................................................................................................. 69

  3-4-1-3- دامداری................................................................................................................. 69

  3-4-1-4- صید وصیادی.......................................................................................................... 70

  3-4-1-5- جنگل و مرتع.......................................................................................................... 70

  3-4-2- صنایع......................................................................................................................... 71

  3-5- ویژگی فضایی – کالبدی................................................................................................... 71

  3-5-1- پیشینه تاریخی شهرستان رشت....................................................................................... 71

  3-5-2- وجه تسمیه رشت.......................................................................................................... 72

  3-5-3- خدمات زیر بنایی......................................................................................................... 72

  3-5-3-1- راههای ارتباطی....................................................................................................... 73

  3-5-3-2- آب لوله کشی......................................................................................................... 73

  3-5-3-3- گاز لوله کشی......................................................................................................... 73

  3-5-3-4- برق........................................................................................................................ 73

  3-5-3-5- مخابرات و ارتباطات................................................................................................ 73

  3-5-4- خدمات روبنایی........................................................................................................... 74

  3-5-4-1- آموزشی................................................................................................................. 74

  3-5-4-2- خدمات  بهداشتی درمانی......................................................................................... 74

  3-5-4-3- خدمات سیاسی اداری.............................................................................................. 74

  3-5-4-4- خدمات مذهبی – فرهنگی........................................................................................ 74

  3-5-4-5- خدمات ورزشی – تفریحی................................................................................. 75

  3-5-4-6- بازرگانی –  خدمات........................................................................................... 75

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق..................................................................... 76

  4-1- یافته توصیفی ................................................................................................................... 77

  4-1- 1- معیارهای استقرار صنایع................................................................................................ 77

  4-2-پراکندگی صنایع در سطح روستاهای شهرستان رشت ............................................................ 79

  4-3-بررسی واحد های صنایع در سطح شهرستان رشت.................................................................. 81

  4-3-1- سازگاری ................................................................................................................... 82

  4-3-1-1- واحد های تولید کننده محصولات فلزی ..................................................................... 82

  4-3-1-2-واحد های تولید کننده فرآورده های بتنی..................................................................... 83

  4-3-1-3-تولید کننده ی شیشه شور........................................................................................... 83

  4-3-1-4- واحد تولید کننده ماشین آلات نان فانتزی................................................................... 83

  4-3-1-5- کوره ذغال.............................................................................................................. 83

  4-3-1-6- تیرچه زنی............................................................................................................... 84

  4-3-1-7- واحد های صنعتی تولید کننده مواد غذایی................................................................... 84

  4-1-3 -8-  آسفالت گرم......................................................................................................... 85

  4-1-3 -9- واحد های صنعتی بازیافت ضایعات پلاستیکی ........................................................... 86

  4-1-3 -10-برنجکوبی............................................................................................................ 86

  4-1-4- آسایش....................................................................................................................... 89

  4-1-4- 1- واحد های برنجکوبی............................................................................................... 89

  4-1-4- 2-  بازیافت ضایعات پلاستیکی .................................................................................... 89

  4-1-4- 2-1- آسفالت گرم...................................................................................................... 90

  4-1-4- 2-2- محصولات فلزی................................................................................................ 90

  4-1-4- 2-3- واحد های تولیدی مواد غذایی.............................................................................. 90

  4-1-5- تیرچه زنی................................................................................................................... 92

  4-1-6- کوره ذغال.................................................................................................................. 92

  4-1-7- ماشین آلات نان فانتزی ................................................................................................ 92

  4-1-8- واحد تولید شیشه شور................................................................................................... 92

  4-1-9- کارگاه تولید فرآورده های بتنی..................................................................................... 92

  4-2- مطلوبیت.......................................................................................................................... 94

  4-3- کارایی............................................................................................................................ 96

  4-4- ایمنی.............................................................................................................................. 96

  4-4-1- وابستگی...................................................................................................................... 98

  فصل پنجم :نتیجه گیری و آزمون فرضیه ها.......................................................................... 100

  5-1-نتیجه گیری....................................................................................................................... 101

  5-2-پیشنهاد: ........................................................................................................................... 101

  5-3-یافته های تحلیلی............................................................................................................... 102

  منابع و مآخذ........................................................................................... ....104

  منبع:

   

  منابع و ماخذ

  ابری،سید حسن(1380)، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران-چاپ دوم-انتشارات دانشگاه اصفهان.

  اصلاح عربانی، ابراهیم ،کتاب گیلان ،1380، جلد سوم، انتشارات پژوهشگران ایران

  امین آقایی،مهرناز (1387)،بررسی عوامل موثر برعملکرد صنایع کوچک ازدیدگاه کارشناسان توسعه روستایی-فصلنامه روستاوتوسعه،سال11،شماره4،زمستان1387.

  آسایش ،حسین،قنبری،نوذر(1385)،مقدمه ای براقتصاد روستایی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی

  آسایش،حسین (1374)،اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی-انتشارات دانشگاه پیام نور

  آسایش،حسین (1381)،اقتصاد روستایی،انتشارات دانشگاه پیام نور.

  پاپلی یزدی،محمد حسین و ابراهیمی،محمد امیر(1381)نظریه های توسعه روستایی،انتشارات سمت

  تولایی،سیمین(1375)،درآمدی برمبانی جغرافیای صنعتی-نشردانشگاهی،دانشگاه تربیت معلم.

  درژئو ، ماکس ، 1374 ،ژئومورفولوژی، ترجمه ی مقصود خیام ، انتشارات دانشگاه تبریز

  رحمتی، مراحم(1370)،بررسی وشناخت صنایع روستایی،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه روستایی- دانشگاه تهران.

  رضوانی،محمدرضا(1387)،توسعه گردشگری روستایی بارویکرد گردشگری پایدار،انتشارات دانشگاه تهران.

  سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان(1389)،صنایع روستایی،لیست مجوزهای صادره صنایع تبدیلی کشاورزی استان گیلان.

  سرور،جلیل الدین(1380)،طرح هادی روستایی لچه گوراب،کار فرمایان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان.

  سعیدی،عباس(1384)مبانی جغرافیای روستایی-انتشارات سمت.

  شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری ، 1377 ، مطالعات طرح جامع مهار گیلاب استان گیلان .

  صحرائیان-سید مهدی(1380)،سازماندهی صنایع کوچک در ایران،تهران-هدف

  طاهر خانی،مهدی(1379)،نقش نواحی صنعتی درتوسعه مناطق روستایی-پایان نامه دوره دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی-دانشگاه تربیت مدرس.

  طاهرخانی،مهدی(1379)،صنعتی شدن روستا،وزارت جهاد کشاورزی.تهران .

  طاهری،علی(1375)،راهنمای سیاحت وزیارت درگیلان- نشر پوینده- جلد1.

  مطیعی لنگرودی،حسن(1382)،برنامه ریزی روستایی باتاکید برایران،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  معتمد ، احمد ، 1375 ، زمین شناسی عمومی ، انتشارات آذر تهران

  مولایی،محمد(1382)،ارزیابی عوامل موثر برسودآوری وعملکرد صنایع کوچک درایران،پایان نامه دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

  مهندسین مشاور ایران آزمایش، 1368، طرح توسعه عمران حوزه نفوذ وتفضیلی رشت، وزارت مسکن وشهر سازی

  میسرا،آر-پی(1365)،برداشتی نواز مسائل توسعه،ترجمه حمید فراهانی راد –نشریه گزیده مسائل – سلسله انتشارات روستاوتوسعه.

  نبی زاده،حمید رضا(1379)،جایگاه صنایع کوچک درتوسعه صنعتی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

  نصیری،اسماعیل(1386)،صنایع روستایی عاملی تاثیرگذار برفرایند توسعه اقتصادی واجتماعی نمونه روستاهای بومهن-فصلنامه چشم انداز جغرافیایی،سال اول،شماره 5،تابستان 86.

  نقشه آبادی های استان گیلان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1382

  نقشه توپوگرافی مقیاس 50000 : 1 ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، 1382 ، شیت بندرانزلی

  نقشه زمین شناسی استان گیلان، 1370 ، مقیاس 250000 : 1 ، شرکت کارتوگرافی سحاب ، استانداری

  نقشه زمین شناسی بندر انزلی، 1382، سازمان زمین شناسی کشور مقیاس 1000000 : 1 گیلان

  نقشه قابلیت و استعداد اراضی، 1370 ، مقیاس 250000 :1 ، موسسه تحقیقات خاک و آب ، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

  نوری،سید هدایت ا..،بیک محمدی،حسن،تقدیسی،احمد،شفیعی،پروین،(1389)اولویت بندی صنایع کوچک وکارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان باروش دلفی،فصلنامه روستاوتوسعه ،سال 13،شماره 2.

  وزارت جهادکشاورزی(1382)،مطالعه ،بررسی وارزیابی ونقد عملکرد 170ناحیه صنعتی روستایی کشور-جلد اول.

  وزارت کاروامور اجتماعی(1350)،درخدمت صنایع کوچک.تهران،موسسه کاروتامین اجتماعی- نشریه شماره 64.


تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

پاِیان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشات می­گیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب می باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد . از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه به­عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. مهم­ترین اهدافی که اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دنبال می­کند را می­توان در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست­محیطی تقسیم­­بندی نمود. ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل چکیده اساس کسب و کار در هر کشوری بر پایه فعالیت های بنگاه های کوچک و متوسط بنا شده است. در کشور ما با وجود اینکه بیش از 95% کل واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند، این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب ننموده و از موانع متعددی در توسعه صادرات بویژه به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده میزان خسارت­های وارده به تولیدات کشاورزی به­وسیله علف­های هرز، بیماری­ها، حشرات وسایرآفات از کل خسارت­های وارده به محصولات کشاورزی که حدوداً 35 درصد می­باشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصدتعیین شده است. اگرچه کنترل شیمیایی درمورد بسیاری ازعوامل خسارت­زا موثربوده وتحول زیادی درافزایش تولید ...

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) گرايش برنامه ريزي منطقه اي زمستان 1391   چکيده: امروزه بسياري از پژوهشگران، توجه خود را بر روي نقش گردشگري در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

ثبت سفارش