پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

word 1 MB 30171 104
مشخص نشده مشخص نشده حسابداری
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­شود و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها باید به گونه­ای عمل کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی است که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را تحت تاثیر قرار می­دهند. نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال (1387-1391) انتخاب شدند. برای تجزیه و حلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و روش پنل دیتا استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که اهرم مالی شرکت­های بورس ایران در 7 صنعت بزرگ توسط دارایی وثیقه، سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، اندازه شرکت، فرصت­های رشد، سپر مالیاتی غیر بدهی، و شاخص صنعت تحت تأثیر قرار می­گیرد. این پژوهش به ادبیات و سوابق عوامل موثر بر اهرم مالی کمک می­کند. این یافته­ها ممکن است برای مدیران مالی شرکت­ها، سرمایه گذاران، بانکها، اعتبار دهندگان و مشاوران مدیران مالی مفید باشد.

  کلمات کلیدی:

  اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نرخ مالیات، دارایی وثیقه­ای، سپر مالیاتی غیربدهی

  فصل اول :

  کلیات پژوهش

  1  مقدمه:

  محیطی که شرکت­ها اکنون درآن فعالیت می­کنند محیطی است در­حال رشد و بسیار رقابتی؛ و شرکت­ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت­های خود از­ طریق سرمایه گذاری­های جدید می­باشند؛ شرکت­ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سود­آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند.(اسدی،1390: 10)

  در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیم­های مربوط به سرمایه گذاری، تصمیم­های تامین مالی و تصمیم­های تقسیم سود می­باشد. هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیم­های حداکثر کردن ارزش شرکت می­باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد. یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی­ها از چه منابع تأمین مالی شود.(نصیری،1391)

  آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند؟ یک مدیر مالی باید همیشه مراقب باشد، که روش­های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه­های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود. یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید.

  عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می­شود. عوامل درونی فاکتور­هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می­شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی­های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می­گیرد. برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

  نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری، اهرم عملیاتی، فرصت­های رشد، ساختار دارایی­ها، سود آوری، معافیت­های مالیاتی غیر بدهی(سپر مالیاتی) و...

  عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می­آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی­های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را  می­توان به شرح زیر نام برد:

   مالیات، نرخ بهره، سطح عمومی فعالیت­های تجاری، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار، رفتار قرض دهندگان، الگوهای رایج و.... (اسدی،1390: 11)

  بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن اثر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند. زیرا برای افراد وموسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت. بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها به این مسأله توجه دارند که شرکت­ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند.

   

  1-2  تعریف موضوع و بیان مسأله

  تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت­ها، تصمیم­هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می­شوند. در تصمیم­های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می­گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند، و آنچه که در تصمیم­های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می­کند هزینه سرمایه[1] شرکت است؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل[2] جریان های نقدی حاصل ازپروژه­های سرمایه گذاری استفاده می­شود. بنابراین، رد یا قبول پروژه­های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت، تابعی از ساختار سرمایه[3] آن است. بنابراین انتظار می­رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد.

  منابع تأمین مالی شرکت­ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها، به دو بخش " منابع مالی درونی"  و " منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می­شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می­کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت­های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می­گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی­هاو سهام، اقدام به تامین مالی می کند. (نمازی، 1384: 76)

   لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می­باشد عبارتند از:

  آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزینه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند؟ این پژوهش درصد یافتن اثر 8 متغیر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه صنعت و شاخص صنعت از بین عوامل دورنی و بیرونی بر ساختار مالی(اهرم مالی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد.

   

  1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  یکی از موضوع­های مهمی که تمام صاحب نظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه­ای است، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت­ها به نسبت­های مختلفی از اهرم استفاده می­کنند.

  لذا برای افراد و موسسات ذینفع، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تاثیر خواهد داشت. بانک­ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند. هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است  تا اینکه هم بانک­ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند.

  با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه­های مختلف، لذا شناخت عوامل عمده­ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است. تا از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید.) یزدانی،1373: 9)

   

  نوآوری که در این پژوهش وجود دارد به شرح ذیل می باشد:

  پس از مطالعات گسترده،بررسی­های جامع و با­توجه به پژوهش­ها، تالیف­ها و ثوابق پیشین مشخص شد که علارغم پژوهش­های فراوانی که درباره ساختار سرمایه و اهرم مالی صورت گرفته اما تاکنون تاثیر نرخ موثر مالیات، شاخص صنعت و تعداد شرکت­های تابعه بر اهرم مالی و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته که در این پژوهش اثر این سه متغیر نیز در کناد متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

   

  1-4  اهداف پژوهش:

  امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت است از:

  شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

  1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

   

  1-5  فرضیه­های پژوهش:

  با توجه به موضوع پژوهش، فرضیه­های مورد بررسی عبارتند از:

  دارایی­های وثیقه­ای تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

   سودآوری تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

  نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

  سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

  اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

  فرصت رشد (نسبت رشد) تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

  تعداد شرکتهای تابعه  تاثیر  مثبت و معنی­داری بر  اهرم مالی دارد.

  شاخص صنعت تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

   

  1-6  تعریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات فنی

  متغیر وابسته:

  اهرم مالی:  به نظر راجان[4] و زنگالس[5](1995)، تعریف نسبت بدهی یا اهرم به عنوان متغیر وابسته، درتحقیق­های ساختار مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است و انتخاب معیار مناسب برای سنجش آن، به هدف پژوهش بستگی دارد. بنابراین ضروری است قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهی یا اهرم مالی، ابتدا معیار اهرم یا نسبت بدهی تعریف و مشخص گردد با توجه به پژوهش­های مختلف که از معیار­های متفاوتی از قبیل نسبت  بدهی­های غیر سرمایه ای به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی به کل سرمایه، نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده، استفاده نموده­اند.(نصیری،1391: 5)

  لذا در این پژوهش برای اندازه گیری اهرم مالی از متغیر جایگزین "نسبت کل بدهی به کل دارایی" استفاده گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر اهرم مالی از نماد  MTL استفاده گردیده است.

  بنابراین برای هریک از شرکت­ها به شرح زیر محاسبه خواهد شد

   (کل دارایی­ها) / (مجموع بدهی­ها) = اهرم مالی

   

  متغیرهای مستقل:

  در این پژوهش تعداد هشت متغیر مستقل وجود خواهد داشت که به شرح زیر تعریف و مدل اندازه گیری آنها بیان خواهد گردید:

  دارایی­های وثیقه: یکی دیگر از عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت دارائی­های ثابت مشهود شرکت           می­باشد. هرچه میزان دارائی­های ثابت مشهود شرکت بیشتر باشد؛ شرکت وام و اعتبار بیشتری می­تواند تحصیل نماید. با توجه به این تئوری که سهامداران شرکت­های اهرمی این انگیزه را دارند که به وسیله سرمایه گذاری­های غیر بهینه اقدام به تصرف ثروت طلبکاران نمایند. لذا طلبکاران اقدام به وثیقه کردن مطالبات خود در قبال دارائی­های شرکت نمایند. (اسدی،1390: 23-9)

  بنابراین می­توان گفت هر چه دارائی­های شرکت که قابل شهود باشد، بیشتر باشد، شرکت قادر به تحصیل وام و اعتبار بیشتری خواهد بود.

  برای اندازه­گیری دارایی­های وثیقه از متغیر جایگزین "نسبت ارزش دفتری دارایی­های ثابت  به کل دارایی­ها" استفاده گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر دارایی­های وثیقه از نماد MCA استفاده گردیده است.

   (کل دارایی­ها)  / (دارایی­های ثابت) = دارایی­های وثیقه

   

  سودآوری:  میرز[6]، دونالسون[7]، و برالی اظهار کرده­اند که شرکت­ها ترجیح می­دهند سرمایه گذاری­های (افزایش سرمایه) خود را ابتدا از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تامین نمایند. آنها حدس زدند که این رفتار ممکن است، به واسطه هزینه انتشار سهام جدید و همچنین اطلاعات چند­گانه باشد.

  بنابراین می­توان گفت سودآوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت، یکی از عوامل مهم و تعیین کنند، ساختار مالی می­باشد، به عبارتی هر چه سودآوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد بود و در­نتیجه برای سرمایه گذاری­های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود.

  سودآوری به میزان بازدهی دارایی­ها در اثر بکارگیری و برنامه ریزی مدیریت و کارایی عملکرد شرکت که در قالب سود ناخالص در صورت سود و زیان محاسبه می­گردد یا به گفته دیگر افزایش در حقوق صاحبان سهام در اثر بکارگیری و بهره وری دارایی­ها را نسبت به کل دارایی­ها گویند. (اسدی،1390: 23-9)

   که برای اندازه گیری آن از متغیر جایگزین "نسبت سود قبل از بهره و مالیات به ارزش دفتری کل دارایی­ها" استفاده شده و در مدل رگرسیون برای متغیر سود آوری از نمادROA  استفاده گردیده است.

   

  (کل دارایی­های پایان دوره)  / (سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک) = سودآوری

   نرخ موثر مالیات:  از آنجایی که برخی فعالیت­ها مانند کشاورزی و دامپروری و... معاف از مالیات می­باشند و برخی شرکت­ها به دلایلی خاص از معافیت­های مالیاتی خاصی برخوردار می­باشند لذا مقدار مالیات آنها نسبت به کل سود آنها از نرخ مالیاتی مصوب متفاوت خواهد بود لذا نرخ موثر مالیات نسبت مالیات پرداختی به کل سود می باشد.(اسدی،1390: 23-9)

   که در مدل رگرسیون برای متغیر نرخ موثر مالیات از نمادMETR  استفاده گردیده است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع فارسی:

  اردبیلی، محمد حسن. بیگلر، کیومرث. (1385). « بررسی ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه و ویژگی های عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. شماره 6. ص 46.

  افشاری، اسدالله. (1378)، مدیریت مالی در تئوری و عمل. تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

  آقایی، محمد­علی. جوان، علی­اکبر. نظامی اردکانی، مهدی. موسوی، ابراهیم. (1388). «تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت سودآوری بر ساختار سرمایه». فصلنامه مطالعات حساباری. شماره 25 .صص 87-103 .

  باقر زاده، سعید (1382). «تیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» تحقیقات مالی، دوره 16.

  پور حیدری، امید (1382) «بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.

  پی.نوو، ریموند (1389). مدیریت مالی، ترجمه و اقتباس جهانخانی و پارسیان، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

  سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران   www.tsetmc.com

  سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران   www.fipiran.com

  سجادی، سید حسین. محمدی، کامران. سلگی محمد. (1390). «بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات حسابداری. شماره 10.

  سجادی، سیدحسین. جعفری، علیرضا (1386). «بررسی ساختارسرمایه شرکتهای کوچک و کارآفرین » تحقیقات مالی. شماره 24 . صص 33 – 56. 

  سینایی، حسنعلی. رضاییان، علی (1384). « تاثیر ویژگی های شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی ) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ». پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. سال پنجم . شماره 15 . ص 124

  سینایی، حسنعلی. نیسی، عبدالحسین. (1384) «بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه مطالعات حسابداری . سال اول. شماره 4. ص 129

  شباهنگ، رضا (1381). تئوری حسابداری جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی.

  محمودیان، فرشته. (1382)، مدل تعدیل بافت سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

  نمازی، محمد و شیرزاد،جلال (1384). «بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)» بررسی های حسابداری و حسابرسی ،سال دوازدهم ،شماره 43.

  نیکبخت، محمد رضا. پیکانی، محسن (1388) «بررسی بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات مالی. دوره 11.صص 89-104.

  یزدانی،ناصر وجهانخانی،علی (1373). «بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکتها بر میزن به کارگیری اهرم مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره 17و18

   

   

   

   

   

   

  منابع خارجی:

  Abor. J (2005), The effect of capital structure on profitability: empirical analysis of listed firms in Ghana, Journal of Risk Finance, 6(5), , 438-445.

  Abor. J (2006), Debt policy and performance of SMEs: Evidence from Ghanaian and South African Firms, The Journal of Risk Finance, 8(4), 364-380.

  Afza. T and A. Hussain (2011), Determinants of capital structure: A case study of automobile sector of Pakistan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 2(10), , 219-230.

  AL- Shubiri, Faris.(2010), " Determinants of Capital Structure Choice: A Case Study of Jordanian Industrial Companies ", An-Najah Univ. J. of Res. (Humanities), Vol. 24(8).

  Al-Qaisi. K (2010), The capital structure choice of listed firms on two stock markets and one country, The Business Review, Cambridge, 16(2), , 155-160.

  BAUER, Patrik. (2004)."Determinants of Capital Structure Empirical Evidence from the Czech Republic" Finance a uver – Czech Journal of Economics and Finance, 54.

  Biger.N, N.V. Nguyen and Q.X. Hoang (2008), The determinants of capital structure: Evidence from Vietnam, International Finance Review, 8, ,307-326.

  Booth.A, A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic(2001), Capital structure in developing countries, Journal of Finance, 56(1), , 87-130.

  Bradley. Michael, Jarrell. Gregy A.And Kim. E. Ham, (1984). "On The Existence of Capital Structure: Theory And Evidence " Journal of Finance, VOL 3.

  De Angelo, H., & Marsalis, R.W. (1980). Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation. The Journal of Finance, 8, 3-29.

  Gill.A, N. Biger, C. Pai, and S. Bhutani(2009), The determinants of capital structure in the service industry: evidence from United States, The Open Business journal, 2, , 48-53.

  Harris, M., Ravi, A. (1991). The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, 1(46), 297-355.

  Jensen, Mac, & Macklin, W.(1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. The Journal of Finance,(3), 305-360.

  Jensen, Mac.(1986). Agency Costs ofFree Cash Flow Corporate Finance and Takeovers. The Journal of Finance, 76, 323-329.

  Leland, H., Pyle, D. (1977). Informational Asymmetries, Financial Intermediation. The Journal of Finance, 2(1), 371-387.

  M.P. Odit and Y.D. Gobardhun (2011), The determinants of financial leverage of SME's in Mauritius, The International Business & Economics Research Amarjit Gill and Neil Mathur 37 Journal, 10(3), , 113-125.

  Miller, M. H. (1988). The Modigliani - Miller proposition after Thirty Years. The Journal of Economic Persecutions, 4(2), 99-120.

  Myers, S. C. (1984). Capital Structure puzzle. The Journal of Finance, 39, 575-592.

  Myers, S., & Male, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions when Firm Have information that Investors Do not Have. The Journal of Finance, 13, 178-221.

  Myers. S. C. (2001). Capital Structure. Journal of Economic Perceptions, 15(2), 81-102.

  Rajan R. G, and Zingales L. (1995), "What do we know about Capital Structure? Some evidence from International Data", The Journal of Finance, 50(5): 1421-1460.

  S. Bhaduri (2002); “Antecedents of capital structure choice: a study of the Indian corporate sector”, Applied Finance Economics, Vol. 12, pp.

  S. Titman & R. Wessels (1988); “The determinants of capital structure choice”, Journal of Finance, Vol. 4, pp. 1-19.


موضوع پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, نمونه پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, جستجوی پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, فایل Word پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, دانلود پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, فایل PDF پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, تحقیق در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, مقاله در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروژه در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروژه درباره پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” حسابداری - حسابداری چکیده یک عامل اصلی از سرمایه­گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه­ها است؛ به دلیل اینکه پیش­بینی­، یک نقش اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه­گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه ...

ثبت سفارش