پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

word 465 KB 30285 211
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۲۷,۴۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار

  در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

   

   هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی        می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب شده بودند؛ در ابعاد مقیاس شخصیت سرشت‏ و ‏منش‏ کلونینجرTCI-125، با افراد عادی از سه نمونه پژوهشی مختلف مقایسه شدند. داده‏ها با آزمون تی برای یک گروه با داده‏های هنجاری ایران، شهر شیراز و شهر تهران مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ابعاد شخصیت سرشت و منش، بین افراد اقدام‏کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در بیشتر زمینه‏ها تفاوت‏های معنی‏داری دیده می‏شود. به طوری که در ابعاد شخصیت سرشت، هم‏چون نوجویی، اجتناب از آسیب و پاداش-‏ وابستگی تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد پشتکار تفاوت معنی‏داری دیده نشد.  هم‏چنین در ابعاد شخصیت منش نیز هم‏چون همکاری و خود‏راهبری دارای تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد خودفرآوری تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد. این نکته ضروری است که نتایج این پژوهش می‏تواند مورد توجه سیاست‏گزاران سلامت قرار گرفته، تا نسبت به تدوین یک برنامه مدون جهت آموزش و پیشگیری از اقدام به خودکشی و کاهش ابعاد فاجعه ‏‏‏‏بارآن در سطوح مختلف سازمانی و اداری، وزرای آموزش‏و‏پرورش، بهداشت و آموزش‏پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاه‏های سراسر کشور، ارباب جراید و رسانه‏ها، اقدام شود.

  کلید واژه : ابعاد شخصیت سرشت و منش ، اقدام کنندگان به خودکشی، افراد به‏هنجار.

  مقدمه

        خودکشی به معنای نابودی و از بین بردن خود و یا به اصطلاح قتل نفس سالیان درازی است که از روابط عشیره‏ای و سنتی تا روابط پیچیده صنعتی‏– شهری گریبان بشر را گرفته و در فراز و نشیب تحولات اجتماعی، قلب و روح خانواده‏ها را آزرده است. مطالعات همه‏گیرشناسی نشان می‏دهد که خودکشی در بین همه‏ی طبقات و گروه‏های جمعیتی، و همه سنین،  نژاد و اقلیت‏های اجتماعی رخ می‏دهد و در زمره ده علت مرگ و میر جهان است ‏(گیلیون[1]و جامس[2]، 1993). خودکشی از جمله بیماری‏هایی است که به لحاظ ایجاد مشکلات اجتماعی فراوان، تفکرات سوء حاکم بر جامعه و انگ اجتماعی، نه تنها از جنبه سلامت جسمانی بلکه از بعد سلامت روانی اجتماعی نیز، وضعیت بیماران را متأثر کرده و منجر به بروز مشکلات عدیده در فعالیت‏های مفید و علایق بیماران گردیده و‏می‏تواند اثرات زیادی در آسیب‏های اجتماعی بر جامعه وارد نماید‏، به همین منظور، ضرورت انجام بررسی‏های علمی برای شناسایی جنبه‏های مختلف این پدیده‏ی نگران‏کننده احساس می‏شود. به طور کلی، در زمینه‏ی سبب‏شناسی خودکشی می‏توان به عواملی مثل اختلالات روانپزشکی و عوامل روانی، اجتماعی و زیست‏شناختی اشاره کرد (سادوک و سادوک[3]، 2003). بنابر این شناسایی عواملی که به بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و کاهش اختلالات شخصیت پرداخته و در‏ نهایت در پیشگیری از اقدام‏ به‏ خودکشی و اثرات سوء آن در جامعه پردازند، می‏تواند گام موثری در پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی باشد. در راستای این اهداف مطالعه‏ی حاضر، محتوا و فرآیند شخصیت افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی را بر اساس مدل زیستی- روانی کلونینجر مورد بررسی قرار داده، ‏تا بر این اساس در پیش‏بینی علایمی هم چون افسردگی، ناامیدی و افکار خودکشی که منجر به این اقدام گشته، بررسی‏هایی صورت گرفته و به این وسیله در امر پیشگیری از این آسیب‏ها قدمی برداشته شود.

   

  بیان مسئله :

       مطالعات همه گیرشناسی خودکشی در ایران طی دو دهه اخیر نشان داده است که خودکشی و اقدام به آن رو به افزایش است‏. سنین 15 تا 24 سال به عنوان دوره‏ی پر خطر اقدام به خودکشی محسوب می‏شود. مسلماً با از دست دادن این گروه سنی، نه تنها جامعه نیروی مولد خود را از دست می‏دهد بلکه به دلیل بیماری، معلولیت و آسیب‏های اجتماعی و روانی ناشی از معضل خودکشی، هزینه‏های نگه‏داری و ارائه مراقبت‏های خاص در طی سال‏های طولانی را باید ‏تقبل نماید. هم‏چنین خودکشی به سلامت روانی اعضای خانواده صدماتی وارد می‏کند و احتمال وقوع آن را افزایش می‏دهد (محسنی، 1366). نتایج نشان داده‏اند که خودکشی شایع‏ترین عامل مرگ و میر در افراد 15 تا 25 ساله در جهان می‏باشد     (‏سازمان بهداشت جهانی[4]،‏WHO). و در کشورهای توسعه یافته، 1 تا 2 درصد کل مرگ ها را ناشی می شود (گیلیون[5]، 2000‏). میزان خودکشی منجر به فوت در پسران جوان پنج برابر دختران اما اقدام به‏ خودکشی در دختران سه برابر پسران است (اسماعیل‏نیا و همکاران، 1384). این منحصر به فرد بودن در نوع جنس، در خودکشی به دلیل تفاوت‏های فیزیولوژیکی و روانی بین مردان و زنان به دست آمده است (ژانگ[6]، و همکاران،2004).

  میزان خودکشی از سال 1380 در ایران به ترتیب 32/5، 47/5، 58/5، 5/5 و 7/5 در صد هزار بوده و همین نتایج نشان می‏دهد که خودکشی در گروه‏های سنی مختلف در کل کشور درصد‏های مختلفی را شامل می‏شود، از جمله 17 سال و کمتر 3/9 درصد‏، سنین بین 18 تا 24 سال حدود 40 درصد‏، سنین بین 25 تا 34 سال در حدود 30 درصد و این درصدها برای سنین 35 سال و بیشتر، 7/20 درصد بوده است(معیدفر و همکاران، 1389). به طور کلی آمار بین المللی‏، اقدام به خودکشی را رقمی حدود 100 تا 300 نفر در 100 هزار نفر جمعیت  محاسبه می‏کند(‏حیدری‏، 1376). میزان خودکشی در بین جوانان 15 تا 19 ساله در جهان در سال 1950 حدود 7/2 در 100 نفر بوده که به 3/11 در 100 نفر در سال 1988 رسیده است (‏سادوک و سادوک،2000). آمار خودکشی درایران در سال 1391، 100 نفر در هر 100 هزار نفر جمعیت کشور بوده است، که در6 مورد به مرگ منجر شده است (وزارت بهداشت‏، درمان و آموزش پزشکی‏). آمار خودکشی در استآن‏های مختلف کشور، از نظرعوامل و تعداد، تفاوت محسوسی را نشان می‏دهد (محمد‏خانی، 1380). آمارها در سال 1379 نشان می‏دهند که خودکشی در افراد 15 تا 29 ساله بیشتر از سرطان و در سنین 10 تا 40 سال بیشتر از بیماری‏های عفونی و در سنین 15 تا 24 سال، بیشتر از بیماری‏های قلبی و عروقی، منجربه مرگ شده است (پشت مشهدی و همکاران، 1386‏). آمار اقدام به خودکشی در سال 1391 در استان فارس 95/135 نفر از هر 100 هزار نفر بوده است که از این تعداد 54/4  نفر به مرگ منجر شده است (واحد بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز).

        این روند رو به رشد اقدام به خودکشی‏، می‏تواند اثرات زیادی در آسیب‏های اجتماعی بر جامعه وارد نماید، به همین منظور، ضرورت انجام بررسی‏‏های علمی برای شناسایی جنبه‏های مختلف این پدیده‏ی نگران کننده احساس می‏شود‏. با رشد فکر و خردمندانه‏تر شدن رفتارها و توسعه بینش‏های علمی، بشر به این پدیده ناخوشایند اجتماعی به دیده انتقادی و موشکافانه نگریسته و برای یافتن علل و عوامل کنترل آن‏، از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است. در قرن نوزدهم جامعه‏شناسان و روانشناسان به بحث و بررسی در مورد علت و انگیزه‏های آن پرداخته‏اند و این دو دیدگاه در تبیین این مساله بعضاً رو‏درروی یک‏دیگر قرار‏گرفته‏اند. اکثر کسانی که گرایش به خودکشی دارند، در اصل نمی‏خواهند بمیرند، آن‏ها صرفاً می‏خواهند به درد و رنج‏شان (واقعی یا خیالی) پایان دهند و به عبارتی، آن‏ها نیازمند به کمک هستند (آذر و همکاران، 1385).

        در تحقیقات انجام گرفته عوامل متعددی از جمله سن، جنس، نژاد، مذهب، تأهل، شغل، بیماری‏های روانپزشکی، بیماری‏های جسمی، سوء مصرف مواد و اختلالات شخصیتی به عنوان ریسک فاکتورهای اقدام به خودکشی مورد ‏توجه قرار‏گرفته‏اند (سادوک، 2007 به نقل از نوری،1390). بعضی مطالعات نیز عوامل سبب‏سازی چون اختلافات خانوادگی و زناشویی، درگیری با بستگان، بی‏کاری و اختلالات روان‏‏شناختی را با خودکشی ربط می‏دهند (محسنی،1366). مطالعات متعددی نیز متداول‏ترین عوامل خطر برای خودکشی را، اختلالات شخصیت، اقدام به خودکشی قبلی و اختلال‏های افسردگی می‏دانند (دل آذر، 1388، به نقل از نوری، 1390). پژوهش‏های مختلف نشان داده‏اند که با وجود یک ویژگی شخصیتی بنیادی، وجود علایم خاص افسردگی قابل پیش بینی است. اگر چه ماهیت دقیق ارتباط شخصیت با خلق افسرده تا حدودی نامشخص است، اما زیرگونه‏هایی از شخصیت به عنوان خطر برای دوره‏های افسردگی آینده مشخص می‏باشد (کریستین سن[7]،2006).

        اختلال شخصیت یک بیماری شایع و مزمن است که شیوع آن بین 15-10 درصد جمعیت عمومی تخمن زده می شود. در حدود نصف بیماران روانپزشکی به اختلال شخصیت مبتلا هستند (شوراکیک[8]و همکاران، 2002). بسیاری از محققان اقدام به خودکشی را با اختلالات خلقی مرتبط می دانند (شر[9]،2006)، که با برخی از ویژگی‏های شخصیتی مرتبط می باشند و به دلیل این که ویژگی‏های شخصیت نسبتاً ثابت هستند، می‏توانند در پیش‏بینی احتمال افکار خودکشی و اقدام به خودکشی فرد اهمیت داشته باشند (کربای[10]،2003). از بین اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت اضطرابی،‏ خودشیفته و ضد اجتماعی بیشترین توان پیش‏بینی اقدام به خودکشی را دارا هستند (زرخانه،1388). بنابراین پرداختن به مقوله شخصیت و بررسی ابعاد آن می‏تواند در پیشگیری از اقدام به خودکشی نقش مهمی داشته باشد.

        شخصیت نیز از اجزایی مانند سرشت‏ و ‏منش[11]تشکیل شده است. سامانه‏های سرشتی در مغز، دارای سازمان یافتگی کارکردی، متشکل از سامانه‏های متفاوت و مستقل از یک‏دیگر برای فعال‏سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروه‏های معینی از محرک‏ها است. مدل زیستی-روانی و اجتماعی کلونینجر از شخصیت شامل ابعاد روانی‏– زیست‏شناختی سرشت ومنش است. چهار بعد زیستی-ژنی سرشت عبارتند از: نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، و پشتکار. این ابعاد، پاسخ‏‏های هیجانی خودکار هستند و تصور می‏شود از نظر ژنتیکی مستقل از یک‏دیگر، به طور متوسط ارثی و در طول زمان پایدار و باثبات باشند. سه بعد منش که بر پایه تئوری‏های رشد اجتماعی، شناختی و شخصیت استوار هستند عبارتند از: خودراهبری، همکاری، و خود فرآوری. منش به خودپنداره‏ها و تفاوت‏های فردی در اهداف و ارزش‏ها اطلاق می‏گردد که بر انتخاب‏، تمایلات و معنای آن چه که در زندگی فرد تجربه می‏شود تاثیر می‏گذارد. تفاوت‏ها در منش به طور متوسط تحت تاثیر یادگیری اجتماعی- فرهنگی قرار دارند. از نظرکلونینجر هر یک از این جنبه‏های شخصیت با یک دیگر در تعامل هستند و بر ایجاد اختلالات رفتاری و هیجانی تأثیر می‏گذارند. هم چنین بر ایجاد سازگاری با تجارب زندگی نقش دارند. پرسشنامه سرشت و منش‏(‏TCI)، یک مجموعه آزمون است که مدل هفت بعدی کلونینجر رااندازگیری می‏کند. این مدل، هم برای تشخیص و هم پیش بینی اختلالات شخصیت مفید است.

        هریک از مقوله‏های اختلال شخصیت در ویرایش سوم راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی با یک نیم رخ واحد نمرات، بر اساس پرسشنامه سرشت و منش منطبق است. این مدل برای توصیف و پیش‏بینی سیر بالینی اختلالات روانپزشکی نیز موثر است. به نظر می‏رسد این مدل قادر به فراهم کردن تحلیل چند عاملی از شخصیت انسان باشد. ابعاد سرشت و منش در مدل کلونینجر تعامل بین عوامل رشدی و جنبه‏های زیستی شخصیت را ارائه می‏کند. این پرسش نامه جنبه‏های شناختی رفتار و هم بسته‏های رفتاری، تفاوت‏های فردی در ابعاد شخصیت برای اختلالات روانپزشکی را پیش بینی می‏کند (دادفر و همکاران، 1388). کلونینجر معتقد است که چهار بُعد سرشت با هیجآن‏های اصلی بشری نیز مترادف می‏باشند، چنآن‏چه ترس را با اجتناب ‏از ‏آسیب، خشم با نوجوئی، عشق و وابستگی با پاداش- وابستگی، و تسلط را با پشتکار مرتبط دانسته شده است (کلونینجر[12]،1994 و شوراکیک و کلونینجر،2005).

        هدف تحقیق حاضر تبیین مقایسه ابعاد سرشت‏ و ‏منش شخصیت افراد اقدام‏کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی-روانی کلونینجر است.

   

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

        خودکشی مرگی است که آگاهانه و از روی عمد جهت نابود‏سازی خود صورت می‏گیرد و در تمام گروه‏های سنی وجود دارد، اما فراوانی آن در بین جوانان بخاطر شرایط خاص آنان بیشتر است (انیسی، 1382)، خودکشی پدیده‏ای متحد‏الشکل نیست بلکه می‏توان آن را در طول پیوستاری از فکر کردن به خودکشی تا اقدام عملی برای ارتکاب آن در نظر آورد (دل آذر، 1388به نقل از نوری،1390). یکی از معضلات امروزی جامعه که به بروز پدیده اقدام به خودکشی کمک کرده، مشکلات روز‏افزون جامعه می‏باشد. این مشکلات در به‏وجود آمدن رفتارهایی هم‏چون کم‏کاری، پرخاشگری، قلدری، لجبازی، ارعاب و کینه‏توزی نقش مهمی داشته‏اند. این مشکلات با توجه به ابعاد شخصیتی افراد می‏تواند باعث بروز رفتارهای اقدام ‏به خودکشی در سطح جامعه گردد. دراین میان اکثر مردم و به‏خصوص جوانان و نوجوانان که بزرگترین سرمایه‏های انسانی جامعه هستند بیشتر در معرض این اقدام قرار گرفته و صدمات جبران ناپذیری که تبعات سوء آن در سال‏های آتی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، آشکار شده، بر پیکره جامعه وارد می‏شود.

         در حال حاضر خودکشی در بین کودکان و دانشجویان دومین علت مرگ و در بین جوانان 15 تا 24 ساله سومین علت مرگ است (گلیناد[13] و جامس[14]،1993)، به طور کلی در آمریکا سالانه حدود 2 میلیون نفر اقدام به خودکشی می‏کنند که از این تعداد حدود 200 هزار نفر مورد مراقبت قرار              می گیرند (سادوک و سادوک،2000). میزان خودکشی در ایران از بیشتر کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی پایین‏تر، اما در مقایسه با بیشتر کشورهای خاورمیانه بالاتر است (پناغی، 1389 به نقل از نوری،1390). در ایران نیز تاکنون مطالعات علمی و نظام‏دار معدودی در زمینه خودکشی آنجام شده، و نشان از افزایش روند خودکشی دارد، آمار خودکشی در استآن‏های کشور تفاوت محسوسی با یک‏دیگر دارند، در یکی از استآن‏های کشور، نشان داده شد که هرچند میزان اقدام به خودکشی با رقم 185 در صد هزار نفر در مقایسه با آمار بین‏المللی که به رقمی بین 100 تا 300 نفر در هر صد هزار نفر اشاره دارد، رقم بالایی نیست؛ ولی قابل ملاحظه است (محمدخانی، 1380) طبق سالنامه آماری کشور درصد گروه‏های سنی خودکشی کرده در کل کشور 3/9 درصد در سنین 17 سال و کمتر، 40 درصد در سنین بین 18 تا 24 سال، 30 درصد 25 تا 34 سال، و 7/20 درصد در سنین 35 و بیشتر بوده است.

         شناسایی افراد دارای افکار خودکشی، می‏تواند به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده‏ی مهم، زمینه را برای مداخلات پیشگیری از این پدیده شوم فراهم نماید. به همین منظور بررسی ویژگی‏ها و ابعاد شخصیتی، یکی از فاکتورهایی است که می‏توان از طریق آن افراد با افکار خودکشی و درمعرض اقدام  به خودکشی را شناسایی کرده و عواملی را که به بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و کاهش اختلالات شخصیت پرداخته مشخص نماید و در ‏نهایت به این وسیله در پیشگیری از اقدام‏ به خودکشی و اثرات سوء آن در جامعه اقدام نمود. در راستای اهداف مطرح شده، شناسایی عواملی که به بررسی ویژگی‏های شخصیتی و کاهش اختلالات شخصیت می‏پردازند، می‏تواند از مهم‏ترین هدف‏های انجام پژوهش حاضر باشد. هم‏چنین آن‏چه که پژوهش حاضر را مهم و قابل توجه می‏کند، پرداختن به متغیرهایی است که در زندگی افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی به عنوان نمونه این پژوهش، نقش مهمی ایفا می کنند، ثانیاً این متغیر‏ها تابه حال با یک‏دیگر و بر روی افراد اقدام کننده به خودکشی و مقایسه آن‏ها با افراد به‏هنجار در سنین مختلف جامعه، که در این پژوهش آمده در پژوهش دیگری مورد بررسی قرار نگرفته است.

   

  اهداف پژوهش:

   اهداف علمی:

  هدف کلی :

  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش ویژگی‏های شخصیتی سرشت ‏و ‏منش (مدل زیستی- روانی و اجتماعی شخصیت، TCI)  در اقدام به خودکشی بوده است.

   هدف اختصاصی :

  تعیین نقش ویژگی‏های شخصیتی سرشت‏ و ‏منش در اقدام‏ به خودکشی

  - هدف فرعی :

  تعیین تأثیر ویژگی‏های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی .

   

   

  فرضیه‏های پژوهش:

  فرضیه اصلی‏:

  بین ابعاد شخصیتی سرشت‏ و‏ منش افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی با افراد به‏هنجار تفاوت معنی‏داری وجود دارد.

  —5-2- فر‏ضیه‏های فرعی :

  بین افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏هنجار در بعد شخصیتی نوجویی تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

  بین افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏هنجار در بعد شخصیتی اجتناب‏ از‏ آسیب تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

  بین افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏هنجار در بعد شخصیتی پاداش- وابستگی تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

  بین افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏هنجار در بعد شخصیتی ویژگی پشتکار تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

  بین افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏هنجار در بعد شخصیتی خود راهبردی تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

  بین افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏هنجار در بعد شخصیتی همکاری تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

  بین افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏هنجار در بعد شخصیتی خودفرآوری تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

   

  تعریف مفهومی متغیرها

  1-6-1-  سرشت ‏و‏منش  

        شخصیت از اجزای سرشتی و منشی تشکیل شده است. سامانه‏های سرشتی در مغز دارای سازمان یافتگی کارکردی، متشکل از سامانه‏های متفاوت و مستقل از ی کدیگر برای فعال‏سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروه‏های معینی از محرک‏ها است. منش شامل دریافت‏های منطقی درباره خود، دیگران و دنیا است و بیشتر ویژگی‏هایی را شامل می‏شود که تحت تاثیر عوامل محیطی در ساختار شخصیتی فرد پدید آمده است (کلونینجر، 1987).

   

  1-6-2-  نوجویی:

        نوجویی که تنوع طلبی یا محرک خواهی هم نامیده می‏شود، نمایانگر پاسخ به چیزهای تازه و نو (جدید)  است. این خصوصیت باعث جستجوی مشتاقانه برای محرک‏های تازه و ناآشنا شده، بالقوه باعث خلاقیت و کشفیات می‏شود. این ویژگی، مواردی مانند‏ تکانشگری، برون‏ریزی خشم، بی‏ثباتی در روابط و خودمحوری را به دنبال دارد. نوجویی شامل چهار صفت است که عبارتند از تحریک‏پذیری کنجکاوانه در مقابل انعطاف‏ناپذیری، اسراف‏کاری در مقابل صرفه‏جویی، تکانشگری در مقابل تامل و بی‏‏نظمی‏ در مقابل انضباط خشک. افرادی که نوجویی بالا دارند بسیار سریع هیجان‏زده می‏شوند، کنجکاو، مشتاق، پرشور، تکانشی و نامرتب هستند و خیلی زود کسل می‏شوند (کاپلان وسادوک، 2003).

   

   

  1-6-3-  اجتناب ‏از ‏آسیب:

         به عنوان ترس از شرایط نامطمئن تعریف می‏شود و عبارت است از بازداری اجتماعی، شرم در برابر غریبه‏ها، آستانه تحریک‏پذیری پایین، نگرانی بدبینانه نسبت به مشکلات، حتی در شرایطی که برای اکثر مردم نگران کننده نیست (کاپلان و سادوک، 2003).

  1-6-4-  پاداش- وابستگی:

        رفتاری که در‏گذشته تقویت دریافت کرده است، حتی در شرایطی که تقویت ادامه نداشته باشد نیز تکرار می‏شود و افراد در میزان این تداوم رفتاری که پس از قطع تقویت وجود دارد با هم فرق می‏کنند که پاداش-‏وابستگی نامیده می‏شود (کاپلان و سادوک، 2003).

  1-6-5-  پشتکار:

        راهبرد سازکارآن‏های است برای مواقعی که تقویت به صورت متناوب و سهمی ارائه می‏شود و پیامد کار همواره ثابت می‏ماند. اما زمانی که پیامدها به سرعت تغییر می‏کنند پشتکار به‏ یک ویژگی ناکارآمد‏ تبدیل می‏شود. افراد با پشتکار بالا، ناکامی ‏و خستگی را به عنوان یک چالش می‏نگرند و حتی زمانی که با نقص و یا انتقاد مواجه می‏شوند، به راحتی کارها را رها نکرده و در واقع سعی می‏کنند با کار اضافی آن کار را جبران کنند. این افراد به دنبال موفقیت‏های بیش از اندازه هستند. برعکس افرادی که پشتکار پایینی دارند به صورت سست، غیرفعال، غیرقابل اطمینان، ناپایدار و سرگردان عمل می‏کنند. این افراد در زمانی که احتمال دادن تقویت ثابت باقی می‏ماند (مثل حقوق ماهانه ثابت برای کارکنان یک مجموعه)، معمولا در اقدام به کارها بسیار کند عمل می‏کنند و داوطلب انجام کاری نمی‏شوند.  

  1-6-6-همکاری:  :                                                                                                                                                                                              برپایه پنداشت از خویشتن به عنوان بخشی از جهان انسانی و جامعه قرار دارد که ‏از آن حس اجتماعی، رحم و شفقت، وجدان و تمایل به انجام امور خیریه مشتق می‏شود. واژه همکاری در برگیرنده تفاوت‏های فردی در میزان هویت‏یابی جمعی و پذیرش دیگران است. افرادی که حس همکاری بالایی دارند، افرادی همدل، صبور، مهربان، حمایت‏کننده و با انصاف هستند و از کم کردن به دیگران لذت می برند.

  1-6-7- خودراهبری:  

        خودراهبری بر پایه پنداشت از خویشتن به عنوان یک فرد مستقل استوار است. احساساتی نظیر وحدت، احترام، عزت نفس، کارآمدی، رهبری و امیدواری، از این خود انگاره نشات می‏گیرند.

  1-6-8- خودفرآوری:

        خودفرآوری بر پایه مفهوم از خویشتن به عنوان بخش وحدت یافته‏ای از جهان و منابع پیرامون آن است که ‏از این خود انگاره ‏احساساتی چون مشارکت عارفانه در امور، ایمان مذهبی و متانت و صبوری غیر مشروط نشات می‏گیرد. افرادی که در این خرده‏ آزمون نمرات بالا به دست می‏آورند، زمانی که درگیر روابط اجتماعی بوده و یا در حال انجام کاری هستند، از مرزهای فردی خود فراتر می‏روند. به نظر می‏رسد که‏ آن‏ها در دنیای دیگری سیر می‏کنند و دارای تجربیات اوج هستند و اکثراً افرادی خلاق هستند‏. بر عکس افرادی که سطح خودفرآوری پایینی دارند در روابط خود و یا در هنگام‏ تمرکز بر کارها خودآگاه باقی می‏مانند و به ندرت تحت تأثیر هنر و زیبایی قرار می‏گیرند (کاپلان و سادوک، 2003).

   

  [1] -Gilifyon

  2 -James

  [3] - Sadock & Sadock

  [4]- Word health organisashen

  [5]- Gilion

  [6]- Gang

  [7]-Christensen

  [8]- Sorakic

  [9]- Sher

  [10]- Kerby

  [11]- attachment and temperament 

  [12]-Cloninge

  [13] - Gillinad

  [14] - James

  A comparison of temperament and character dimensions of suicide attempters and normal individuals based on Cloninger’s bio- psycho model

   

  Abstract

  The present study aimed to determine the role of temperament and character dimensions in suicide attempters. 100 suicide attempters who were selected using simple sampling method among the individuals who had referred to hospitals in Shiraz, were compared with normal individuals from three different research samples according to Cloninger’s Temperament and character Inventory (TCI-125). Data were compared with normal data of Iran, Shiraz and Tehran using t-test.

  Results showed that there were significant differences between suicide attempters and normal individuals in different dimensions of temperament and character including novelty seeking, inhibitability and reward-dependence but the difference was not significant in the dimension of persistence.

  Also, the difference was significant in other dimensions including cooperativeness and self-directedness but there was no significant difference in self-transcendence. It seems necessary that policymakers take the results of the present study into account in order to compile a systematized program for suicide prevention and education and reduce its catastrophic aspects in different organizational and official levels including ministers of Education and Health, Police and military forces, universities, media and the press.

  Key words: Temperament and character dimensions, suicide attempters, normal individuals.

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                                                           صفحه

   

  چکیده  ..........................................................................................................................................................1

  فصل اول : کلیات پژوهش ...................................................................................................................................2         

    1-1 مقدمه  ..................................................................................................................................................3

  1-2- بیان مسئله ............................................................................................................................................4

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش .........................................................................................................9

  1-4- اهداف پژوهش ..................................................................................................................................11

  1-5- فرضیه های پژوهش ...........................................................................................................................11

  1-6- تعریف مفهومی متغیرها .....................................................................................................................12

  1-7- تعریف عملیاتی متغیرها .....................................................................................................................15

  فصل دوم : مباحث نظری و پیشینه تحقیق   .........................................................................................................18

  2-1- چهارچوب نظری متغیرها: .................................................................................................................19

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

   

  2-1-1-1- شخصیت  .................................................................................................................................19

  2-1-1-2- خصوصیات افراد با شخصیت سالم  .........................................................................................23

  2-1-1-3- عوامل بوجود آورنده شخصیت :  ............................................................................................24

  2-1-1-4- دیدگاه های قدیمی در حوزه شخصیت ....................................................................................26

  2-1-1-5- نظریه های روانشناسی شخصیت : ............................................................................................30

  2-1-1-6- ساختارزیستی در سیستم های مغزی رفتاری: ...........................................................................34

  2-1-1-7- ابعاد سرشت: ............................................................................................................................36

  2-1-1-8- ابعاد منش: ................................................................................................................................38

  2-1-2- خودکشی  .....................................................................................................................................39

  2-1-2-1- تعاریف خودکشی .....................................................................................................................40

  2-1-2-2- رویکرد‏های خودکشی ..............................................................................................................41

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                         صفحه

   

  2-1-2-3- علت شناسی خودکشی .............................................................................................................47

  2-1-2-4- انواع خودکشی ..........................................................................................................................49

  2-1-2-5- عوامل مرتبط با خودکشی .........................................................................................................52

  2-2- پیشینه تحقیقاتی .................................................................................................................................58

  2-2-3- جمع بندی و نتیجه گیری ..............................................................................................................80

  فصل سوم : روش پژوهش .................................................................................................................................82

  3-1- نوع مطالعه  ........................................................................................................................................83

  3-2- جامعه نمونه آماری و روش نمونه گیری : .........................................................................................83

  3-2-1- حجم نمونه: ...................................................................................................................................84

  3-2-2- روش گردآوری اطلاعات(میدانی، کتابخانه ای و غیره): ...............................................................84

  3-3- گروه های مورد مطالعه ......................................................................................................................84

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                         صفحه

   

  3-3-1- اقدام کنندگان به خودکشی ............................................................................................................84

  3-3-2- افراد به هنجار ................................................................................................................................86

  3-4- ابزار گردآوری اطلاعات ....................................................................................................................86

  3-4-1- پرسشنامه سرشت ومنش ...............................................................................................................86

  3-4-1-1-  هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125  در ایران .........................................................87

  3-4-1-2-  هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125  در شیراز .......................................................96

  3-4-1-2-  بررسی پایایی تست  TCI-125  ...........................................................................................103

  3-4-2- پرسشنامه دموگرافیک ..................................................................................................................103

  3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .......................................................................................................111

  3-7- ملاحظات اخلاقی ............................................................................................................................111

  فصل چهارم : تجریه و تحلیل نتایج ...................................................................................................................112

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                         صفحه

   

  4-1- هنجار ایرانی دکتر کاویانی ...............................................................................................................113

  4-2- هنجار شیراز دکتر حق شناس و تهران دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو..................................115

  4-3-بررسی فرضیه‏های پژوهش ...............................................................................................................117

  4-3-1-  فرضیه اصلی پژوهش .................................................................................................................117

  4-3-2- فرضیه های فرعی پژوهش ..........................................................................................................118

  4-3-2-1-  فرضیه فرعی اول ..................................................................................................................118

  4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم  ..................................................................................................................119

  4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم ...................................................................................................................120

  4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم ................................................................................................................121

  4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم ..................................................................................................................122

  4-3-2-6-  فرضیه فرعی ششم ................................................................................................................123

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                         صفحه

   

  4-3-2-7- فرضیه فرعی هفتم ..................................................................................................................124

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  .....................................................................................................................125

  5-1- خلاصه پژوهش ...............................................................................................................................126

  5-2- بحث و نتیجه گیری  .......................................................................................................................128

  5-2-1-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش ...................................................................128

  5-2-2-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول  پژوهش ...........................................................133

  5-2-3-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم  پژوهش ..........................................................134

  5-2-4-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم  پژوهش ..........................................................136

  5-2-5-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم  پژوهش .......................................................137

  5-2-6-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی پنجم  پژوهش .........................................................139

  5-2-7-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی ششم  پژوهش ........................................................140

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                         صفحه

   

  5-2-8-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی هفتم  پژوهش .........................................................142

  5-3- نتیجه گیری نهایی  ...........................................................................................................................143

  5-4- پیشنهادات پژوهش  .........................................................................................................................146

  5-5- پیشنهادات کاربردی .........................................................................................................................147

  5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده  ......................................................................................................148

  5-6- محدویت‏ها و موانع پژوهش ...........................................................................................................148

  5-7- کاربست ها  .....................................................................................................................................150

  منابع   ........................................................................................................................................................151

  منابع فارسی  ..............................................................................................................................................152

  منابع انگلیسی .............................................................................................................................................159

  پیوست ها   ................................................................................................................................................173

  پرسشنامه شخصیت سرشت و منش TCI-125   ....................................................................................174

  پرسشنامه دموگرافیک  ...............................................................................................................................180

  چکیده انگلیسی ..........................................................................................................................................181

  منبع:

  الف: منابع فارسی

  ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل؛ ،1390، ارتباط ابعاد سرشت ومنش با علایم اختلال اسکیزوفرنی درمردان، مجله بهبود، دوماهنامه علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال پانزدهم، شماره چهارم، مهر و آبان 1390.

  ابولقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم؛ نریمانی، محمد،1390، نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 132-119.

  اسماعیل نیا، طاهره؛ فرامرزی، محبوبه؛ موسوی، شکوفه؛ شمسی، گلفام،1380، بررسی اقدام به خودکشی در زنان شهرستان بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ، سال هفتم، شمار 2، صفحات 62-58 .

  اکبری زردخانه ،سعید؛ جعفری، سالار؛ دولتشاهی، بهروز؛ ممقاینه، مریم،1388، رابطه خودکشی با ویژگیهای شخصیتی و رویداد های زندگی ، مجله علوم رفتاری ، دوره 3 ، شماره 2 ، صفحات 157-151.

  انیسی ، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلطانی نژاد، عبدا...؛ امیری، ماندانا ،1385، بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان،مجله طب نظامی، سال 8، شماره 2، صفحات 118-113 .

  بهرامی احسان، هادی، 1381، رابطه بین جهت گیری مذهبی ، اظطراب و حرمت خود، مجله روانشناسی 24، سال ششم ، شماره 4، زمستان 1381 .

  بیان زاده ، سید اکبر ،1383، بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری ، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال یازدهم ، شماره 44 .

  بیرامی، منصور؛ اقبالی، علی؛ قلیزاده؛ حسین، 1391، تعامل عامل های شخصیتی با علایم افسردگی ، ناامیدی و افکار خودکشی در بین دانشجویان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دوره 34 ، شماره 1 ، صفحات 34-28.

  پشت محمدی، مرجان؛ مولوی نجومی، مرضیه؛ ملکوتی، سیدکاظم و همکاران، 1386، اقدام به خودکشی و ارتباط آن با استرس ها و سیستم حمایتی : مطالعه ای در شهر کرج ، مجله دانشگده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65 ، شماره 4 ، صفحات 76-72.

  حسینیان، علی؛ مرادی، علیرضا؛ یاریاری، فریدون، 1385، اختلال شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان، فصلنامه علمی ، پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز ، سال اول، شماره 2 و 3 .

  حق شناس، حسن، 1390، روانشناسی شخصیت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، جلد دوم

  حیدری پهلویان، احمد، 1376، وضعیت روانی، اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان، مجله اندیشه ورفتار، سال سوم، شماره 1 و 2 ، تابستان وپاییز1376.

  حمیدی ، فریده، 1384، بررسی مقایسه ای نیازهای جسمانی ، عاطفی – اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسیت، مجله پژوهش زنان، دوره 3، شماره 2 ، صفحات 179-159.

  خلخالی، سید محمد رسول؛ رهبر، مرتضی و همکاران،1380، بررسی حوادث زندگی در اقدام‏کنندگان به خودکشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان.

  خوانین زاده ، مرجان، 1384، مقایسه سبک دلبستگی دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی ، مجله روانشناسی 35،سال نهم، شمار ه 3 ، پاییز 1384 .

  دافعی، مریم ، 1381، بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعالیتهای اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز باباروری یزد، 1381 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال دهم ، ضمیمه شماره سوم، صفحه 80 .

  دادفر، محبوبه؛ بهرامی فاضل؛ دادفر، فرشته؛ یونسی، سیدجلال،1388، بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرشت و منش ، مجله توانبخشی ، دوره یازدهم ، شماره سوم ، پاییز .1389.

  دل آذر، ربابه، فرهی، حسن، (1388)، اندیشه خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران مبتلا به افسردگی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شماره 3، صفحات 224 تا 234

  رستمی ، نادیا ، 1384، بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال 1384-1383، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره 10 ،  سال سوم، زمستان 1384.

  رضایی، فریبا، 1391، مقایسه گونه شناسی خانواده های بیماران HIV مثبت، اقدام کننده به خودکشی و خانواده های عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

  رمضانی فرانی، عباس ، 1384، نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان، مجله توانخشی ، مقالات پژوهشی، دوره ششم، شماره اول، شماره مسلسل 30 .

  شاکری، جلال؛ پرویزی فرد، علی اکبر؛ صادقی، خیرالله، مرادی، ر         ضا، 1385، ویژگیهای شخصیتی ، استرس ، شیوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی ، فصلنامه روانپزشکی، روانشناسی بالینی و یهداشت روان،سال دوازدهم، شماره 3 (پیاپی 46)، پاییز 1385.

  شفیع آبادی، عبدالله؛ شمس، ثریا، 1381، بررسی اثر بخشی درمان گروهی آموزش مهارتهای حل مساًله بر برخی ویژگی های شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی، مجله تازه ها و پژوهشهای مشاوره، جلد دوم، شمارهِ 5 و 6،

  شمسی‏خانی، سهیلا و ره‏گوی، ابوالفضل (1385). تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر مهارت مقابله‏ای افراد اقدام کننده به خودکشی. پژوهش پرستاری، دوره 1، شماره 3، ص 39-31.

  شیرزاد، جلال و قره داغی، جابر (1383). بررسی روش‏ها و علل خودکشی‏های منجر به فوت ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور در شش ماهه اول 1383. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 13، شماره 3، ص 163-170.

  صابری زفرقندی، محمد باقر؛ قربانی، راهب و همکاران (1384). بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستآن‏های تابعه. مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 6 شماره 4.

  صداقت، علی،1391، رابطه بین سبک های دلبستگی، سرشت و منش و عزت نفس صریح و ضمنی با ویژگی های شخصیت مرزی در دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

  صولتی ، سید کمال ،1379، نقش باورهای غیرمنطقی در اقدام کنندگان به خودکشی ( به روش خودسوزی ) و افراد به‏هنجار ، مجله علوم پزشکی شهرکرد، دوره دوم، شماره ، صفحات 60-52 .

  ضرغام بروجنی، علی؛ یزدانی، محسن؛ یزدان نیک، احمدرضا،1380، ارتباط الگوی رفتاری والدنی با افسردگی و افکار خودکشی در نوجوانان، مجله دانشگاع علوم پزشکی شهرکرد،دوره سوم ،نوبت دوم، صفحات 54-46 .

  فریدحسینی،فرهاد؛کاویانی، حسین؛ اسعدی، سید محمد و همکاران، 1386، الگوی سرشت و منش در افراد مبتلابه اختلال شخصیت ضداجتماعی و مقایسه آن با هنجار جامعه ایران، مجله تازه های علوم شناختی، سال9 ، شماره 2، 1386، صفحات 60-54.

  قرائی پور، منوچهر؛ عاطف وحید، کاظم؛ نصراصفهانی، مهدی؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر، 1392، کارکردهای عصب-روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، مجله اندیشه و رفتار، شنبه ، 20 فروردین 1392.

  عبدالله زاده جدی، آیدا؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ بخشی پور، عباس، 1390، مقایسه ابعاد سرشتی – منشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد سالم، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانی درمانی، سال دوم، شمارهَ 6، تابستان 1390.

  عاشوری، احمد؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی؛ ترکمن ملایری، مهدی؛ جوان اسمعلی، علی ،1388 ، رابطه بین افکار خودکشی و صفحات شخصیتی در افراد معتاد، مجله علوم رفتاری ، دوره 3 ، شماره 3 ، صفحات 255-249.

  علی ملایری،نوشین؛ کاویانی، حسین؛ اسعدی، سید محمد؛ فرید حسینی، فرهاد،1387، ارزیابی ابعاد شخصیت بر اساس پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر 125- TCI در بیماران مبتلابه اختلال شخصیت مرزی ، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دروه 66، شماره 9، آذر1387، 638-633.

  عطاری ، یوسف علی، 1385، بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی ، خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم ، سال سیزدهم ، شماره 1، صفحات 110-93 .

  کوشان، محسن؛ شگرف نخعی، محمد رضا و همکاران (1387). بررسی شیوع عوامل خطر  خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 15، شماره 2، 128-123.

  کاویانی،حسین،1384، اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI در جمعیت ایرانی ، مجله دانشگده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 63، شماره2، صفحات 98-89 .

  کاویانی، حسین، هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش (TCI)در طبقات سنی-جمسی:یافته‏های تکمیلی، مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، دور67 ، شماره 4، تیر1388، صفحات 266-262.

  کاویانی، حسین؛ رحیمی، پریسا، 1381، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی، مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره 4، بهار 1381.

  کاویانی،حسین، 1381، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی ، مجله اندیشه و رفتار، شماره 4، بهار 1381 .

  متینی صدر، محمدرضا؛ کرمی نیا، رضا؛ گلزاری، محمود؛ و همکاران، 1388، عوامل موثر در انسجام گروهی و ارتباط آن‏ها با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه، مجله طب نظامی، دروه 11، شماره 4، صفحات 242-237، زمستان 1388.

  محسنی، منوچهر،1366، انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات مروی.

  محمد خانی، پروانه ، 1383، همه گیر شناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پر خطر ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال چهارم ، شماره 14.

  مروتی شریف آباد، محمد علی ،1383، حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت و وضعیت انجام این رفتارها در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،سال دوازدهم ، پیوست شماره 1، صفحه 23 .

  معیدفر، سعید؛ حسن پناه، حسین،1389، عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی جوانان استان کردستان، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره سوم .

  موسوی، فریبا و سجادی، حمیرا،1387، برخی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی. فصلنامه‏ی علمی پژوهش رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.

  موسوی ، سید غفور؛ ملکیان، آزاده؛ کیخایی، نجمه؛ وهمکاران،1384، فراوانی نسبی افکار خودذکشی در دانشجویان دانشگاه های اصفحان، مجله پژوهشی حکیم ،دروه یازدهم ، شماره سوم.

  مولوی، پرویز؛ عباسی رنجبر، ویدا و همکاران،1382، بررسی عوامل خطر اقدام به خودکشی در شهرستان اردبیل در نیمه اول سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره هشتم، شماره اول، شماره مسلسل 28.

  نوروزی، س. (1373).  بررسی مهارت‏های مقابله‏ای اقدام‏کنندگان به خودکشی و افراد به هنجار در مواجهه با شرایط استرس زا. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  نوری، رضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلیمی، سیدحسین؛ و همکاران، 1390، بررسی برخی از ویژگی های شخصیتی ، سلامت عمومی و روانی سربازان اقدام کننده به خودکشی در یک واحد نظامی، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 55-48 .

  ب : منابع انگلیسی :

  Agerbo, E; Nordentoft, M & Mortensen, P. (2002). “Familial / Psychiatric and Socioeconomice Risk Factors for Suicide in Young People, Nested-Case- Control Study”. British Medical Journal, Vol. 325.

  Annamaria Rihmer, Sandor Roza, Zoltan Rihmer, Xenia Gonda, 2008, Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among nonviolent suicide attempters, Journal of  Affective Disorders,JAD-024082;No of pages 5.Elsevier B.V.ALL rights reserved.

  Allers, B; Benjack, K; White, J. and Rouse, J. (1993). HIV vulnerability and the adult survivor of childhood sexual abuse. Child Abuse Negl, 17: 291–298.

  Ana Fresán, Rebeca Robles-García, Alberto López-Avila, Claude Robert Cloninger,(2011),Personality differences according to age and sex in a Mexican sample using the Temperament and Character Inventory–Revised, Subdirección de Investigaciones Clínicas, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Calz.,México-Xochimilco No 101, Tlalpan, Mexico City, 14370, Mexico.

  Alessandro Serretti, Raffaella Calati, Ina Giegling, Annette M.Hartmann, Serotonin receptor HTR1A and HTR2C variants and personality traits in suicide attempters and controls.Journal of Psychiatric Research, Elsevier Ltd, 2008, All rights reserved.

  Alessandro Rossi, Cristina Capanna, Francesca Struglia, Ilaria Riccardi, Paolo Stratta, Tempreament and Character Inventory – Rrvised (TCI-R) 1 year after the earthquake of L,Aquila (Italy), Personality and Individual Differences,2011, Elsevier Science B.V. All rights reserved.

  Banu Cankaya, PhD, Nancy L Talbot, PhD, Erin A Ward, MSW, and Paul R Duberstein, PhD,(2013) , Parental Sexual Abuse and Suicidal Behaviour Among Women With Major Depressive Disorder, Can J Psychiatry. Author manuscript; available in PMC 2013 January 1,Published in final edited form as:Can J Psychiatry. 2012 January; 57(1): 45–51.

  Beautrais, AL. (2000). Methods of youth suicide in New Zealand: trends and implications for prevention. Aust N Z J Psychiatry, 34: 413-9.

   

  Beautrais, AL; Joyce, PR. & Mulder, RT. (1997). Precipitating Factors and Life Events in Serious Suiside Attempts Youths Aged 13 Through 24 Years. J AM Acad Child Adolesc Psychiatry, 36 (11):1543-51.

  Beautrais, A. (2003). Suicide in Newzealand II: a review of risk factors and prevention. Journal of  the Newzealand Medical Association, 116: 1-11.

  Bellini, M and Bruschi (1996). HIV infection  and suicidality. Journal of Affect Disord, 38:153-164.

  Bicksler, L. (2004). Problem-solving in suicide attempters. Cambridge Journals Online, 34:163-167.

  Brent, DA; Johnson, BA; Perper, J. et al. (1994). Personality disorder, personality traits, impulsive violence and completed suicide in adolescents. Journal of  the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33:1080-6.

  Brent, D.A; Perper, J.A; Moritz, G. et al. (1994). Familial risk factors for adolescent suicide: a case control study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 89: 52-58.

  Brown, S.L., Svrakic, D.M. Przybeck, T.R. Cloninger, C.R. (1992). The Rlationship of personality to Mood and Anxiety States: a Dimensional to Approach. Journal of Psychiatric Researcg; 26,197-211.

  Bulter, J W., Nwvv D., Kagan N.& Gates G.(1994). An investigation of differences in attitudes between suicidal & nonsuicidal student ideators. Adolescenes, 29(115), 623-638.

  C. Robert Cloninger, Carmen Bayon, Dragan M. Svrakis, Measurent of temperament and character in mood disorders: a odel of fundamental states as personality types, Journal of Affective Disorfers 51 (1998) 21-32, Elsevier Science B.V. All rights reserved.

   

  Catalina Lopez, Alexandre Dumais, Guy Rouleau, Alina Lesage, STin2 Variant and Family History of Suicide as Singnificant Predictors of Suicide Completion in Major Depression, BIOL PSYCHIATRY 20036; 56:114-120.

  Chan, S.C. Wincy; Law, Kin Chi et al. (2009). Suicidality in Chinese adolescents in Hong Kong: the role of family and cultural influences. SOC Psychiatry Psychiatr Epidemeology, 44:278-284.

  - Clark DA, Beck AT, Brown G. Cognitive mediation in general psychiatric outpatients: a test of the content-specificity hypothesis. Journal ofPersonality and Social Psychology 1989; 56: 958–964.

  -Cloninger, C. R., & Svrakic, D. M. (2005). Personality disorders. In B. J. Sadock. V. A. Sadock (Eds.), Comprehensivetextbook of psychiatry (Eight Edition, pp. 2063-2105). Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.

  -Cloninger CR. Psychobioliogy and treatment of bordelinepersonality disorder. Acta Neuro Psychiatica 2002; 14: 60-5.

  - Cloninger CR. Biology of Personality dimentions. Current Opinion

  in Psychiaty 2000; 13: 611-6.

  -Cloninger, C. R. , Pryzbeck, T. R. , Svrakic, D. M. , Wetzel, R. D. (1994).

  The temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its

  development and use. Center for Psychobiology of Personality, St. Louis,

  MO.

  - Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., Pryzbeck, T. R. (1993). A

  Psychobiological model of temperament and character. Archive of General Psychiatry, 50, 975-989.

  Cloninger, C.R., (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General Psychiatry, 44, 573-588.

  Cloninger, C.R., (1986). A unified biosocial theory of personality and its role in the development of anxiety states. Psychiatric Developments,3,167-226.

  -Cloninger CR. Brain networks underlying personality development. In: Carroll BJ, Barrett JE. Psychopathology and the brain. New York: Raven Press 1991; 183-20.

  Cooperman, NA; Simoni, JM. (2005). Suicidal Ideation and Attempted Suicide Among Women Living With HIV/AIDS. Journal of Behavioral Medicine, Vol. 28, No. 2.

  Grucza RA, Przybeck TR, Spitznagel EL, Cloninger CR. Personality and depressive symptoms: a multidimensional analysis. Journal of Affective Disorders 2003; 74: 123-130.

  Cuneyt Evren, Bilge Evren, Self-mutilation in substance-dependent patients and relationship with cgildhood abuse and neglect, alexithymia and temperament and character dimensions of personality, (2005), Drug and Dependence 80(2005) 15-22. Elsevier Science B.V. All rights reserved.

  Chiristen MJ, Kessing LV. Do personality traits predictfirst onset in depressive and bipolar disorder? Nord j Psyciatyry 2006;60:79-88.

  Donald M. Dougherty, Charles W. Mathias, Dawn M. Marsh-Richard, Kristen N. Prevette, Michael A. Dawes, Erin S.Hatzis, Guy Palmes, and Sylvain O. Nouvion,(2008), Impulsivity and Clinical Symptoms among Adolescents with Non-Suicidal Self-Injury with or without Attempted Suicide, Psychiatry Res. Author manuscript; available in PMC 2011 March 22,Published in final edited form as:Psychiatry Res. 2009 August 30; 169(1): 22–27.Published online 2009 July 23. doi:  10.1016/j.psychres.2008.06.011.

  Eric Ghillem, Antoine Pelissolo, Christine Notides, Jean-Pierre Lepine, Relationship netween attempted suicide, serum cholesterol level and novelty seeking in psychiatric in-patients, Psychiatry Research 112 (2002) 83-88, Elsevier Science B.V. All rights reserved.

  Elizabethe,Lloyd-richardson, Nicholas Perrine, Lisa, Dierker, Mary, Lkelley,(2007), Characteristics and functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents, Psychol Med. Author manuscript; available in PMC 2008 September 16.Published in final edited form as:Psychol Med. 2007 August; 37(8): 1183–1192.,Published online 2007 March 12.

  Fergusson, D M; Beautrais, A L and  Horwood, L J. (2003). Vulnerability and resiliency to suicidal behavioural in young people. Psychological Medicine, 33, 61–73.

  Fergusson DM, Horwood LJ, Ridder EM, Beautrais AL. Suicidal behavior in adolescence and subsequent mental health outcomes in young adulthood. Psychological Medicine 2005; 35(7): 983–993.

  G Koller, B Bondy, UW Preuss, P Zill and M Soyka, 2006, The C(-1019)G 5-HTIA promoter polymorphism and personality traits: no evidence for significant association in alcoholic patients, Behavioral and Brain Functions, 2006,2:7.

  Greene Bush, E.  & Pargament, K I. (1995). A quantitative and qualitative analysis of suicidal preadolescent children and their families. Child psychiatry and human development, 25, 241–252.

  -Gray, J. A. (1981). A cririque of Eysenck,s theory of personality. In H. J. Eysenck (Ed). A model for personality. Berlin: Springer-Verlage.

  Haluk Arkar,(2010), Relationship between Attempted Suicide and Cloninger’s Personality Dimensions of Temperament and Character in Turkish Psychiatric Patients, Assoc. Prof. Dr.Department of Psychology Ege University Faculty of Literature 35100 Bornova ‹zmir Turkey.

  Hana Zouk, Michel Tousignant, Monique Seguin,Alain Lesage, Gustavo Turecki,(2006),Characterization of impulsivity in suicide completers:Clinical, behavioral and psychosocial dimensions, McGill Group for Suicide Studies, Douglas Hospital Research Center, McGill University, 6875 LaSalle Blvd., Montreal, QC, Canada H4H 1R3,CRISE, University of Quebec, Montreal, Canada,Department of Psychiatry, University of Montreal, Montreal, Canada,Received 26 August 2005; received in revised form 6 December 2005; accepted 16 January 2006.Available online 20 March 2006.

  Holly C. Wilcox, PhD, Amelia M. Arria, PhD, Kimberly M. Caldeira, MS, Kathryn B. Vincent, MA, Gillian M. Pinchevsky, MA, and Kevin E. O’Grady, PhD,(2013), Longitudinal predictors of past-year non-suicidal self-injury and motives among college students, sychol Med. Author manuscript; available in PMC 2013 April 1,Published in final edited form as:, Published online 2011 September 12. doi:  10.1017/S0033291711001814.

  Ina Giegling,1 Alberto Chiesa,2 Raffaella Calati,2 Annette M. Hartmann,1 Hans-Jourgen Moller,Diana De Ronchi,2 Dan Rujescu,1 and Alessandro Serretti2,(2008),Do the Estrogen Receptors 1 Gene Variants Influence the Temperament and Character Inventory Scores in Suicidal Attempters and Healthy.

  James M. Bolton, MD, FRCPC, Jina Pagura, BSc (Hons), Murray W. Enns, MD, FRCPC, Bridget Grant, PhD, PhD, and Jitender Sareen, MD, FRCPC,(2010), A Population-Based Longitudinal Study of Risk Factors for Suicide Attempts in Major Depressive Disorder, J Psychiatr Res. Author manuscript; available in PMC 2011 October 1,Published in final edited form as:J Psychiatr Res. 2010 October; 44(13): 817–826,Published online 2010 February, 1. doi:  10.1016/j.jpsychires.2010.01.003.

  -Jiang G X, Rasmussen F, wasserman D. Shortstature and poor psychological performance: risk factors for attempted suicide among Swedish male conscripts. Acta psychiatry Scandinavia;1999. ‘ 100 (6),433- 40

  Jayanti Chotai, Mattias Lundberg, Rolf Adolfasson, Varitions in personality traits among adolescents and adults according to their season of birth in the general population: further rvidence, Presonality and Individual Differences 35 (2003) 897-908, Elsevier Science B.V. All rights reserved.

  Jayanti Chotai, Rolf Adolfsson,Converging evidence suggrsts thet monoamine neurotransmitter turnover in human adulth is associated with their season of birth, 2002, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci(2002)253 : 130-134.

  JIE ZHANG, Ph.D. and HUILAN XU, M.D,(2007),The Effects Of Rellgion, Superstition, and  perceived  Gender inequality on the degree of suicde intent: A study of serious Attempters in China, Omega (Westport). Author manuscript; Published in final edited form as:Omega (Westport), 55(3): 185–197.

  -Joffe, R. T., & Bagby, R. M., Levitt, A. J., Ragan J. J., &Parker, J. D. (1993). The tridimensional personality

  questionnaire in major depression. American Journal ofpsychiatry 150(6), 959-960.

  -Kaplan & Sadocks. Synopsis of Psychiatry. (NinthEdition). ; 2003. Pages 61-65.

  Kerby DS. CART analysis with unit-weighted regression to predict suicidal ideation from Big Five traits. Journal of Personality and Individual Differences2003; 35(2): 249-261.

  Kusunoki, K., Sato T., Tage C., Yoshida T.(2000). Low novelty-seeking differentiaes obsessive-compulsive disorder from major depression. Acta Psychiatry Scand, 101(5),403-5.

  Kim, S.J., Kang, S.I., Kim, C.(2009). Temperament and character in subjects with obsessive-compulsive disorder, Comprehensive Psychiatry, 50, 567-572.

  Laura Forcano, Fernando Fernandez-Aranda, Eva Alvarez-Moya, 2008, Suicide attempts in bulimia nervosa: Personality and psychopathological correlates, Receivd 5 August 2008; received in revised from 6 October 2008; accepted 14 October 2008, Avaolable online 19 December 2008.

  Lee, M T; Wong,  B P; Chow, B W Y and  McBride-Chang, C. (2006). Predictors of suicide ideation and depression in Hong Kong adolescents: Perceptions of academic and family climates. Suicide and life threatening behavior, 36, 82–96.

  Lewinson, P.M., Rohd, P.& Seeley, J.R,(1994), Psychosocial risk factors for future adolescent suicide attempts. Journal of consulting and clinical Psychology, 62(2), 297-305.

  Lon Anghelescu, Christoph Klawe, Christoph Fehr, Peter Singer, The TPH 7 A218C polymorphism and TCI dimension scores in alcohol-dependent patients: hints to nonspecific psychopathology,(2005) Addictive Behaviors 30 (2005) 1135-1143, Elsevier Science B.V. All rights reserved.

  -Lyoo, IK., Lee, DW., Kim, YS., Kong, SW., Kwon, JS.( 2001). Patterns of

  temperament and character in subjects with obsessive-compulsive disorder, Journal Clinical Psychiatry, 62(8),637-41.

  M. al’Abasi, S.B. Carr, S, Bongard, (2007) Anger and psychobiological changes during smoking abstinence and in response to acute stress: prediction of smoking relapse, Int J Psychophysiol 66 109-115.

  Marie Bullock, BA, Lucie Nadeau, MD, MSc, FRCPCand Johanne Renaud, MD, MSc. ( 2012). Spirituality and  Religion in Youth Suicide Attempters’ Trajectories of Mental Health Service Utilization: The Year before a Suicide Attempt, J Can Acad Child Adolesc Psychiatry, 21(3): 186–193.

  Mitsuhiro Kamata, Akihito Suzuki, Yoshihuko Matsumoto, Hitoshi Togashi, 2008, Effect of month of birth on personality traits of healthy Japanese, European Psychiatry 24 (2009) 86-90, Elsevier Science B.V. All rights reserved.

  -Miller M, Hemenway D, Bell NS, yore MM,Amoroso PJ . cigarette smoking and suicide : a prospective study of 300,000 male active- duty Army soldiers. American Journal ofEpidemiology; 2000. , 151( 11), 1060- 33.

  Murphy, G.E. (2000). Psychiatric aspects of suicidal behavior: substance abuse, in The international Handbook of Suicide and Attempted Suicide, 135-146.

  Mortensen, P.B., Agerbo, E., Erikson, T., Qin P., & Westergard, N.ilsen, N.(2000). Psychiatric J. Ilness and Risk Factors for Suicide in Denemark. Lancet, 335,1-10.

  Munich, Germany, San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy ,Received 12 December 2006; received in revised form 17 September 2007; accepted 22 October 2007.

  Murphy, G. E. (2000). Psychiatric aspects of suicidal behavior: substance abuse, in The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide, 135-146.

  Nader Perroud, PatrickBaud, Stefano Ardu, Ivo Krejci, Domi nique Mouthon,MoniqueVessaz, Se´bastienGuillaume, IsabelleJaussent, Emilie Olie´,Alain Malafosse, Philippe Courtet (2013), Temperament personality profiles in suicidal ehaviour :An investingation of associated demographic ,clinical and genetic actors ,Department of   Psychiatry, School  of  Medicine, University of Geneva ,Geneva, Switzerland, Montpellier 1,Montpellier F-34000,France,CHU Montpellier,Hˆopital Lapeyronie, MontpellierF-34000, France.

  Naok,iHayashi,Miyabi,Igarashi, Atsushi Imai, Yuka Osawa, Kaori Utsumi, Yoichi Ishikawa, TaroTokunaga, KayoIshimoto, HirohikoHarima,,Yoshitaka Tatebayashi,, NaokiKumagai,, MakotoNozu,, HidetokiIshii,, and Yuji Okazaki,(2010), Psychiatric disorders and clinical correlates of suicidal patients admitted to a psychiatric hospital in Tokyo, BMC Psychiatry. 2010; 10: 109.Published online 2010 December 13.

  Nobuyuki Mitsuia, Satoshi Asakuraa,Takeshi Inouea,Yusuke Shimizua,Yutaka Fujii,Yuki Kakoa, Teruaki Tanakaa, Nobuki Kitagawac, Ichiro Kusumia (2012)Temperament and character profiles of Japanese university studentsuicide completersa Department of Psychiatry, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan.

  O. Giotakos, N. Vaidakis, M, Markianos, G.N. Christodoulou, Personality characteristics of sexual offenders, 2003, Psychiatriki 2003,14: 181-190.

  -Okan Ekinci, Yakup Albayrak and Asli Etkan Ekinci Temperament and Character in Euthymic Major Depressive Disorder Patients: The Effect of Previous Suicide Attempts and Psychotic Mood Episodes Psychiatry Investig 2012;9:119-126

  Paul H. Soloff, M.D, and Laurel Chiappetta, M.S,(2012), Subtyping Borderline Personality Disorder by Suicidal Behavior, Pers Disord. Author manuscript; available in PMC 2012 November 7, Published in final edited form as ,J Pers Disord. 2012 June; 26(3): 468–480,doi:  10.1521/pedi.2012.26.3.468 .

  Paul H. Soloff, MD and Laurel Chiappetta, M.S,(2012) , Prospective Predictors of Suicidal Behavior in BPD at 6 Year Follow-up, Am J Psychiatry. Author manuscript; available in PMC 2012 May 3, Published in final edited form as: Am J Psychiatry. 2012 May 1; 169(5): 484–490.doi:  10.1176/appi.ajp.2011.11091378.

  Pearson, V; Philips, R et al. (2002). "Attempted Suicide among Young Rural Women in the Peoples Republic of China. Possibilities for Prevention Suicide,  Vol 32, 4, 359.

  -Poustka L, Murray GK, Jääskeläinen E, Veijola J, Jones P, Isohanni M, et al. The influence of temperament on symptoms and functional outcome in people with psychosis in the Northern Finland 1966 Birth Cohort. Eur Psychiatry 2010;25(1):26-32.

  P. Sarkar, F.A. Sattar, N. Gode, and D.R. Basannar,(2006), Failed suicide and deliberate self-harm: A need for specific nomenclature, Indian J Psychiatry. 2006 Apr-Jun; 48(2): 78–83,doi:  10.4103/0019-5545.31594,PMCID.

  Raffaella Calati,Ina Giegling, Dan Rujescu, Annette M. Hartmann,Hans-Ju¨rgen Mo¨ ller, Diana De Ronchi, Alessandro Serretti,(2008),Temperament and character of suicide attempters, a Institute of Psychiatry, University of Bologna, Viale Carlo Pepoli 5, 40123 Bologna, Italy, Molecular and Clinical Neurobiology, Department of Psychiatry, Ludwig Maximilians University, Nussbaumstr. 7, D-80336 .

  Richard A. Grucza*, Thomas R. Przybeck, C. Robert Cloninger,(2005), Personality as a mediator of demographic risk factors for suicide attempts in a community sample , Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, Campus Box 8134, St Louis, MO 63110, USA.

  Richard A. Grucza, Thomas R. Przybeck, Edward L. Spitznagel, C. Robert Cloninger,(2003),Personality and depressive symptoms: a multi-dimensional analysis,Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, Campus Box 8134, 660 S. Euclid Ave., St Louis, MO 63110,USA,Received 21 March 2002; received in revised form 10 June 2002; accepted 19 June 2002.

  Ritsner M, Susser E. Temperament types are associated with weak self-construct, elevated distress and emotion- oriented coping in schizophrenia: evidience for a complex vulnerability marker? Psychiatry Res 2004;128(3):219-28

  Rupert  Conrad,  Frank Walz, Franziska Geiser, Katrin Imbierowicz, Reinhard Liedtke, Ingo   Wegener,(2009),Temperament and character personality profile in relation to suicidal ideation and suicide attempts in major depressed patients,Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University of Bonn, Germany.

  Sadock, B.J & Sadock V. (2000).Kaplan & Sadock’s Comprehensive Texbook of Psychiatry, (7th ed.) New York: Lippincott Williams & Wilkins.

  -Sadock BJ .Sadock VA Kaplan and Sadock's (2007) synopsis of psychiatry behavioral science clinical psychiatry .10 th ed .Philadelphia :Lippincott Willwiams and Wilkins p .897-906.

  Sher L, Oquendo MA, Man JJ. Risk of suicide in mood disorders. Journal of AdolescentHealth 2006; 39: 105-120.

  S P Lockhart and J H Baron,(1987), Changing ethnic and social characteristics of patients admitted for self-poisoning in West London during 1971/2 and 1983/4, J R Soc Med. 1987 March; 80(3): 145–148, PMCID.

  Susana AL-Halabi; Rocio Herrero, Pilar A. Saiz, Maria Paz Garcia-portilla, Jose M. Errasti, A ceoss-cultural comparison between Spain and the USA: Temperament and character distribution by sex and age, psychiatry research 186 (2011) 397-401.Elsevier lreland Ltd. All rights reserved.

  Svrakic D.M., Cloninger C.R.(1992). Personality Development and Structure, in Mcaraney E., Kreipe R., Orr D., Comerci D. (Eds)textbook of Adolescent Medicine, W.B. Saunders Co., PP. 107-116.

  Svrakic D.M., Draganic, S., Hill, K., Bayon, C. & Cloninger, C.,R.(2002). Temperament, character and personality disorders: Eiologic, diagnostic, treatment issues, Acta Psychiatrica Scandiavia, 106, 189-195.

  Strakowski S.M., Stoll A.L., Tihen M., Faedda G.L., Goodwin D.C. (1993). The Tridimensional Personality Questionnaires a  Predictor of six-month outcome in First Episode Mania. Psychiatry Research, 48, 1-8.

  Ulla Hintikka, Mauri Marttunen, Mirjami Pelkonen, Eila Laukkanen, Heimo Viinamäki, and Johannes Lehtonen,(2006), Improvement in cognitive and psychosocial functioning and self image among adolescent inpatient suicide attempters, BMC Psychiatry, 6: 58.Published online 2006 December 29.

  -Velting DW. Suicidal Ideation and the five factor model of personality. Personality and Individual Differences 1999a; 27: 943-952.

  Velting DW. Personality and negative expectancies: trait structure of the Beck Hopelessness Scale. Personality and Individual Differences 1999b; 26: 923-931.

  Wanda, KM. (2003). Johnson’s Psychiatric-Mental Health Nursing. London:       Lippincott Co.

  -World Health Organization. Multisite intervention study onsuicidal behaviours: SUPRE-MISS: Protocol of SUPREMISS.Geneva: WHO; 2002.

  -Zhang J. Interpersonal relations and suicide ideation in China. Genet Soc Gen Psycholo Monogr. 1998;124(1):79-94.12- Deman AE, Labreche-Gauthier L. Suicide ideation and community support: An evaluation of two programs.Clin Psychol. 1994;47(1):57-60


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, پروژه درباره پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور 280 نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی(M.A) گرایش بالینی چکیده: طرح مسئله : شناسایی عوامل شخصیتی و گرایش به مواد مخدر ، به تشخیص و درمان هر چه بهتر اعتیاد کمک کرده و با ارائه به موقع خدمات مشاوره ای و روان شناختی می توان از اعتیاد افراد مستعد تا حدودی پیشگیری کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود یافتگان ( گروه یاور) و بهبود نایافتگان ( گروه در حال بهبود ) ...

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده فرسودگی شغلی سندرم روانی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت(واکنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و کاهش احساس کفایت می‌باشد که نگرش منفی نسبت به خود، شغل و دیگران ایجاد کرده و سلامت عمومی‌فرد را به خطر می‌اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌کارکنان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی پیش­بینی موفقیت شغلی کارکنان یک شرکت هواپیمایی بر اساس ویژگی­های شخصیتی (بر مبنای سرشت و منش) می باشد؛ جامعه آماری شامل کلیه کارکنان پروازی و زمینی مشتمل بر 480 نفر بوده که با استفاده ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار چکیده: این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد. روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته راهنمايي و مشاوره سال 1386  با نگاهي کوتاه و تحليل گونه به انقلاب شکوهمند اسلامي ايران بالعينه مي بينيم که استکبار جهاني بعد از مأيوس شدن از شکست و کنار&nb

ثبت سفارش