پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری

word 857 KB 30356 190
1393 کارشناسی ارشد گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۶۸,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی

  (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح

  چکیده

   هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی  استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت تاریخی و فرهنگی و  به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و باغات پرثمر، به هند ایران لقب گرفته  است. و از پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب گردشگران برخوردار است. در این پژوهش با در نظر گرفتن موارد فوق و درک این مطلب که برنامه ریزی برای توسعه جهانگردی به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر نوع دیگر توسعه، برای آنکه موفق باشد و مشکلاتی را بوجود نیاورد، واجب است. سعی شده است ضمن پاسخگویی به این سوالها  که سوات(SWOT) شهرستان جیرفت کدامند؟ و چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک و همچنین مهمترین دلائل برای برنامه ریزی استراتژیک این شهرستان چیست؟ کمکی هر چند اندک به توسعه گردشگری شهرستان جیرفت شود.این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان و صاحبنظران گردشگری مطلع از جیرفت و جامعه ی محلی می باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که پرسشنامه شماره (1) بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری و پرسشنامه شماره(2) پس از تأیید روایی و پایایی، با توجه به حجم جامعه (بیش از هزار نفر) با بهره گیر از فرمول کوکران، تعداد 384 عدد در شهریور 1393 توزیع گردید. مجموعه یافته ها با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ابزار (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و استراتژی های چهارگانه مشخص، در نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی کمی ( QSPM) اولویت های راهبردی تعیین شد. نتایج نشان داد با توجه به پتانسیل گردشگری شهرستان جیرفت استراتژی تهاجمی در حال حاضر ، استراتژی مناسبی می باشد و بر اساس تکنیک (QSPM) اولین اولویت استراتژیک توسعه گردشگری در جیرفت "برنامه ریزی توسعه مقصد به عنوان قطب گردشگری مسئولانه یا اکوتوریسم" و پس از آن " توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی و طبیعی در منطقه به عنوان عاملی جهت ایجاد امنیت پایدار" می باشند.

  واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جاذبه گردشگری، جیرفت

  مقدمه

   

  جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).

  سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).

  برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).

  برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای[1]معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .

  با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی[2]، 2009، ص 444).

  یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایت، بزه کاری و نا­آرامی­ها می­باشد که عمدتاً ناشی از کمبود زمینه­های اشتغال است. توسعه گردشگری می­تواند موجب تنوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منتهی شدن برخی نتایج منفی ناشی از بیکاری نیز می­گردد (دهستانی، 1383، 2). .

   اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.

   

  بیان مساله

   

           در دهه های اخیر بسیاری از دولتها، مسئولین اقتصادی و صاحبنظران با حساسیت بیشتری به گسترش صنعت گردشگری روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان بیاورند. گردشگری در چند دهه اخیر به یکی از مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی کشور ها تبدیل شده است. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی (WTO  ) تا سال2020 درآمد حاصل از توریسم بین الملل به1/6 میلیارد دلار برسد. این صنعت بعنوان یک سیستم جهانی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است ( اژدری،ص 3 ).

  برای دستیابی به موفقیت در مدیریت توسعه جهانگردی، برنامه ریزی جهانگردی در تمام سطوح ضروری است. تجربه بسیاری از مناطق جهانگردی در دنیا در درازمدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواند بدون ایجاد مشکلات مهم، فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایت بخشی را حفظ کند. مکان هایی که در آنها گردشگری، بدون برنامه ریزی توسعه می یابد، اغلب دچار مشکلات اجتماعی ومحیطی می شوند. این مسائل برای ساکنان، زیان آور و برای بسیاری از جهانگردان ناخوشایند است و موجب ایجاد مشکلاتی در داد وستد وکاهش منافع اقتصادی می شود. این مکان های جهانگردی غیر قابل کنترل، نمی توانند به طور موثر با مناطق جهانگردی برنامه ریزی شده، رقابت کنند ( سازمان جهانی جهانگردی، 1390، ص11و12 ).

  جهانگردی فعالیتی نسبتاٌ پچیده است که چندین بخش جامعه واقتصاد را شامل می شود. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاٌ جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود.  برخی از دولت ها واغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تجربه ای ندارند یا دارای تجربه کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد  برنامه ریزی، می تواند رهنمون های لازم را برای توسعه آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند،  برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش وحفظ کارایی آینده آن لازم است ( ابراهیم زاده، 1390، 11و 12 ).

  مراحل تدوین مدیریت استراتژیک و  فرایند مدیریت استراتژیک[3] دربرگیرنده سه مرحله می باشد: تدوین استراتژی ها، اجری استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها. مقصود از تدوین استراتژی[4] این است که مأموریت شرکت تعیین شود وشناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کند یا فرصت های را به وجود می آورند، اغلب، اجرای استراتژی‏ها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند. مقصود از اجرای استراتژی ها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند واستراتژی های تدوین شده را به مرحله عمل در آورند. اغلب، چنین تصور می شود که در مدیریت استراتژیک مرحله اجرایی مشکل ترین مرحله می باشد و ایجاب می کند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند، از خود گذشتگی کنند و نوعی خود کنترلی اعمال نمایند. موفقیت مرحله اجرایی استراتژی‏ها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند، واین نوعی هنر (و نه یک علم) است. اگر استراتژی هایی تدوین شوند ولی هیچ گاه به اجرا درنیایند، نوع اقدام چیزی جز عملی بیهوده نخواهد بود ( دیوید، 1388، 26 ).

  در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها[5] آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شود؛ اصولا ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی ها دستخوش تغییرات آینده قرار می گیرند، زیرا عوامل داخلی وخارجی به صورت دائم در حال تغیر هستند. برای ارزیابی استراتژی ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می شوند:           ( 1 ) بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند، ( 2 ) محاسبه وسنجش عملکردها و ( 3 ) اقدامات اصلاحی( دیوید، 1388، 26 و 27 ).

  شهرستان جیرفت،  قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری تاریخی و طبیعی دارا می باشد. در بخش گردشگری طبیعی این شهرستان قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری کویر، گردشگری کوهستانی و گردشگری حیات وحش دارد.بازار گردشگری کویر اصولاٌ کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و  آمریکا می باشد که گردشگران این کشورها به دلیل شرایط خاص محیطی ، علاقه زیادی به دیدن کویر دارند . علاوه بر این ، این گردشگران علاقه خاصی به آثارتاریخی از خود نشان می دهند. گردشگری کوهستانی و حیات وحش که در برگیرنده مواردی مثل کوهنوردی ، اسکی ، شکار و... می باشد بیشتر جذب کننده گردشگران کشورهای عرب همسایه است در این پژوهش سعی شده است که با بررسی و مطالعه موردی شهرستان جیرفت، با بهره­گیری از برنامه ریزی استراتژیک و مدل‌های تصمیم­گیری از جمله روش SWOT و QSPM ارائه گردد. در نهایت با توجه به پتانسیل های شهر مورد مطالعه این امید دور از دسترس نیست که با یک برنامه­ریزی مدون شرایط جهت توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی فرا­ ناحیه ای که با حوزه­های مختلف نظیر تاریخ کهن، اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و... در تعامل است فراهم آید و زمینه توسعه را که باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی می­گردد، حاصل نماید.

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  اساسآ این مطالعه از طریق بررسی ادبیات مدیریت استراتژیک در گردشگری و بیان کردن یک چارچوب و مدل مدیریت استراتژیک در موقعیت شهرستان جیرفت می تواند به ارتقاء دانش نظری برنامه ریزان و مدیران گردشگری درباره ادبیات مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در صنعت گردشگری کمک فراوانی بکند و منجر خواهد شد که برنامه ریزان و توسعه دهندگان جاذبه های گردشگری در شهرستان جیرفت با اثربخشی بیشتری به امر تدوین استراتژی های توسعه بپردازند. از لحاظ کمک تجربی که این مطالعه می تواند داشته باشد این است که یافته های این مطالعه حاوی توصیه های استراتژیک مشخص برای جاذبه های گردشگری است . تا از طریق آن بتواند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشیده و به صورت مناسب به تدوین استراتژی های توسعه در چارچوب توسعه گردشگری بپردازد.

  گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های انسانی معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسان ها را دگرگون می سازد و تحولات بنیادی نیز در اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آدای و رسوم مردم بوجود می آورد( محلاتی، 1380، ص 13).

  برای موفقیت در زمینه گردشگری، یک منطقه باید از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری داشته و به منظور داشتن پایداری، باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلف را در ملاحظات خود مورد توجه قرار دهد ( کلیر جی[6]، 2002، ص1).

  از طرفی ارائه چهارچوب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و توصیه های استراتژیک می تواند مقصد ها و جوامع گردشگری را قادر سازد تا به شیوه ای منسجم، هماهنگ شده و متعادل به معرفی فاکتورهای بحرانی موفقیت و نیروهای تاثیر گذار عمده محیطی در فرایند برنامه ریزی گردشگری بپردازند، به طوری که هیچ کدام از مقصد ها و جوامع گردشگری ایران در شرایط فعلی قادر به انجام این مهم نخواهند بود. همچنین مطالعات در زمینه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مقصد های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چهارچوب جوامع گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی و رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

  در گذشته نگرش این بود که برنامه ریزی گردشگری فرآیندی ساده است که در آن بایستی فقط هتل های جدید افتتاح کرد، راههای دسترسی مناسب ایجاد کرد و به تبلیغ پرداخت . اما پس از آن و هنگامی که مقصدها با اثرات منفی اجتماعی وزیست محیطی توسعه بدون برنامه ریزی گردشگری روبه رو شدند به فکر روی آوردن به روش های کنترل شده وبرنامه ریزی شده گردشگری افتادند (اینسکیپ[7](1991 )، ص 15 ).

  در جنوب استان کرمان سرزمین گسترده جیرفت با زمین های حاصلخیز و آب و هوای متنوع و گوناگون و هیاهوی رودخانه پربرکت هلیل و وجود چشمه سارهای روان و آب های زیر زمینی فراوان و مردمانی پرتلاش در طول تاریخ تمدن های پیاپی را بوجود آورده و به عللی این تمدن ها در دوره هایی از حیات بشری نابود شده اند اما فرزندان خلقش دوباره و چند باره بر جایگاه و منازل اجدادشان تمدن های جدیدی را به منصه ظهور رسانده اند و در اوایل قرن  بیست و یکم میلادی و اواخر قرن چهاردهم هجری شمسی مردم جیرفت تمدن و فرهنگ کم مانندی را بوجود آورده اند که در دنیا به هند کوچک یا هند ایران شهرت دارد( جیرفت در آیینه تاریخ ص 15).

  شهرستان جیرفت، با تاریخ پرفراز و نشیب و مردمی آزادیخواه، همواره در حیات سیاسی و اقتصادی ایران، نقشی بارز و مؤثر داشته، که حکومت ها ناچار بودند به آن توجه نمایند. گرچه این اعتنا، برای آبادی منطقه و رفاه مردم نبوده، و صرفاً برای بهره کشی اقتصادی و فیزیکی، به نفع عمال حکومتی ، و انباشتن خزانه ایالت، و تاًمین هزینه ریخت و پاش دربارها بوده است( جیرفت در آیینه تاریخ ص 20).

  مطالعات در زمیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  جاذبه های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی در رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

  1-5- سوال های پژوهش

  مهمترین دلایل برای برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری چه مواردی هستند؟

  سوات( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای) شهرستان جیرفت کدامند؟

  چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای مقصد گردشگری شهرستان جیرفت به چه صورت است؟

  1-6- اهداف پژوهش

  تحلیل اجزای کلیدی چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای مقاصد گردشگری

  ارائه چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری جیرفت

   تعیین استراتژیهای مناسب برای بهبود توسعه ورونق گردشگری در شهرستان جیرفت ودر جهت بالا بردن سطح درآمدی شهروندان وافزایش اشتغال در شهر.

   

      1-7- قلمرو زمانی تحقیق

     قلمرو زمانی این تحقق از مهرماه 1392تا شهریور 1393 می باشد.

     1-8- قلمرو مکانی تحقیق

   قلمرو مکانی این تحقیق حوزه شهرستان جیرفت می باشد.

   1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

  استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق شامل برنامه ریزان و سیاستگذاران شهرستان جیرفت به خصوص برنامه ریزان و متولیان بخش گردشگری شهرستان و دانشجویان و محققانی که علاقمند به تحقیق و پژوهش در مورد این شهرستان و همچنین گردشگران می باشند.

   

   

   

   

  1-10- جامعه آماری و نمونه آماری

  جامعه آماری شامل جامعه ی میزبان و متخصصان و صاحبنظران گردشگری  ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌( ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د.

   نمونه آماری عبارتست از تعدادی افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده اند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد(حافظ نیا، 1382).

  نمونه­گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی­ها به عناصر جامعه باشد. ویژگی­های جامعه از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس جامعه به عنوان پارامترهای جامعه مطرح هستند( الوانی و همکاران، 1383).

  نمونه آماری شامل 15 نفر از متخصصان و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری و همچنین تعداد 384 نفر از جامعه ی میزبان می باشد.

  1-11-  تعریف مفاهیم و واژه گان اختصاصی تحقیق

  1-11-1-جاذبه گردشگری: هر پدیده یا عامل انگیزشی که در یک ناحیه- مقصد، جذابیت ایجاد کرده و منجر به مسافرت مردم از نقاط مختلف به مقصد گردشگری می شود را جاذبه می گویند. جاذبه های گردشگری را در ادبیات گردشگری به سه دسته: فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی می کنند که هر یک از آنها طیف متنوع و مختلفی از پدیده های را شامل می شوند.

  معیارهای جذابیت: برای آنکه یک اثر به عنوان جاذبه گردشگری معرفی و تلقی گردد، وجود ویژگی هایی مانند ارزش بصری، سابقه تاریخی، اعتبار و سندیت، ارزش تفریحی و ورزشی، مذهبی، هنری و ... در نهایت به عنوان مهمترین عامل، حداقلی از تقاضای گردشگری( داخلی، خارجی و محلی)، لازم و ضروری است. لذا جاذبه اثری است که علاوه بر ارزش های مطلق، مورد توجه گردشگران در وضع موجود قرار گرفته باشد. باید در نظر داشت که هر اثر به صورت بالقوه بایستی دارای پتانسیل جاذبه باشد و می بایست با آمایش فضایی، شرایط از قوه به فعل درآمدن را برای اثر مذکور فراهم نمود.

  جاذبه های طبیعی: به کلیه عناصر و پدیدهای طبیعی با توجه به معیار جذابیت مطرح شده که دارای ارزش های فوق باشد، جاذبه ی طبیعی می گویند.

  جاذبه های فرهنگی: به کلیه عناصر و ابعاد و پدیده های فرهنگی دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه فرهنگی می گویند.

  جاذبه های انسان ساخت: به کلیه عناصر و پدیده های مصنوع دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه انسان ساخت گفته می شود.(ابراهیم زاده و دیگران،(1391)،ص 99-98).

  جاذبه گردشگری( تعریف عملیاتی): مشخصه خاص و ویژه مکانی معین، از لحاظ ظاهری و فرهنگی، که بازدیدکنندگان با دیدن آن نیازهای تفریحی مورد نظر خود را از جهات مختلف تامین کنند. این مشخصه ها شامل ویژگی های آب و هوایی، فرهنگی، گل و گیاه،  چشم انداز ها یا ویژگی های منحصر بفرد مکانی،  همچون تالار های اجرای برنامه، موزه یا یک آبشار و ... می شوند.

  1-11-2-برنامه ریزی: یعنی انتخاب هدف های « درست» و سپس انتخاب مسیر، وسیله یا روش « درست و مناسب» برای تامین این هدف ها. هر دو جنبه برنامه ریزی در فرآیند مدیریت اهمیت حیاتی دارند( استونر، 1375، ص 34). 

  برنامه ریزی: یعنی آنکه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های کنش آینده سازمان پرداخته شود و برای هر یک از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت  بگیرد. به عبارت دیگر برنامه ریزی میان جایی که هستیم یا جایی که می خواهیم بدان جا برویم پلی می سازد و موجب می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی گیرد، پدید آید( کونتز و همکاران، 1372،ص 164).

  1-11-3-استراتژی: شندلر[8] و هانفر[9] استراتژی را فعالیت‌های تأمین کننده هماهنگی میان منابع داخلی و استعدادهای سیستم یا فرصت و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر کرده اند. چندلِر[10] نیز از راهبرد به عنوان تعیین اهداف کلان و اجرایی عمده بلند­مدت سازمان، اتخاذ مسیرهای عملیاتی و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به آن اهداف یاد کرده است (مرادی مسیحی،1384، 2و3).

  1-11-4-برنامه ریزی استراتژیک: برایسون[11] برنامه ریزی استراتژیک را تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی که سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهد، تعریف می کند.

   

  جانسون وشولز[12]:  برنامه ریزی استراتژیک را تجزیه و تحلیل استراتژیک، گزینش استراتژی و اجرای استراتژی تعریف می کنند.

  فرای و استونر[13] : برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت های کوچک طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاٌ، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می کند، شرایط فعلی شرکت را توضیح می دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند.

  برنامه ریزی استراتژیک: ابزاری است که سازمان ها را قادر می سازد ضمن شناخت محیط و پیگیری مداوم آن مسیر مناسبی را جهت ادامه فعالیت و یا رشد و گسترش در پیش گیرند. پیچیدگی روزافزون محیط، افزایش چالش های محیطی، شناخت توانایی انجام برنامه ریزی راهبردی را برای کلیه سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی ضروری کرده است( رحمان سرشت 1379 و جمشید نژاد: پیشگفتار).

  برنامه ریزی استراتژیک( تعریف عملیاتی): فرآیندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می گیرد. این فرآیند افراد و منابع زیر را شامل می شود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرآیند را برنامه ریزی استراتژیک می گویند.

  1-11-5- جیرفت: یکی از شهرستان های استان کرمان که در قسمت جنوبشرقی استان کرمان واقع شده است. این شهرستان دارای تمدنی بزرگ و کهن و یکی از پیشگامان تمدن بشری به شمار می رود و به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و باغات پرثمر به هند ایران لقب گرفته است..

   

  1Kornai

  [2] Goeldner & Ritchie

  [3] Strategic - management process

  [4] Strategy formulation

  [5] Strategy evaluation

  [6] Clare G

  [7] Inskeep

  [8]- Shendler

  [9]- Huttfer

  [10]-Chendler

  [11] Bryson

  [12] Janson and Schols

  [13] Fry& Stoner

  Abstract

  The aim of this reaserch is to provide strategic planning for Jiroft tourism attractions.  Jirorf is A historical city in Iran which is located in southeast of Kerman. Jirot dates back to thousands years ago. Jiroft is entitled as the India of Iran due to the great civilization, history manifestation, fertile gardens, magnificent nature and also a pioneer in human civilization.   In case of Tourism development, jiroft is potential in tourism. In this study, as mentioned above, tourism Planning is as essential as any other filled development planning, which is necessary for avoiding any problem and to be successful. In this study as mentioned above, the Jiroft tourism development is possible by answering to these questions: what are the SWOTs analyses of Jiroft? What is the strategic planning pattern? And what are the most important reasons for Jiroft strategic planning? Regarding to this purpose, this study is an Applied Research. All the tourism experts of Jiroft and also local community are the population of this study. Two questioners were used in this research. Questionnaire number 1 was distributed among tourism experts, and questionnaire number 2, after confirming its validity and reliability, regarding the number of samples (more than 1000 people) 384 questionnaires were distributed in summer 2014 by using Q test. The findings were analyzed by SWOT and finally strategic plans were identified by QSPM. The results has shown that tourism potentiality is in Jiroft, S O strategy is a suitable strategy and according to QSPM the first tourism strategic development preference is “destination planning development as an ecotourism and consequently cultural – historical and natural tourism in Jiroft “are the factors to make a sustainable security.

  Key words: Strategic planning, tourism attraction, Jiroft.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان.................................................................................................................................................شماره صفحه

  فصل اول) کلیات تحقیق

  مقدمه..................................................................................................................................................................…….1

  بیان مساله..................................................................................................................................................3

  اهمیت و ضرورت پژوهش...........................................................................................................................6

  سوال های پژوهش.....................................................................................................................................8

  اهداف پژوهش……………...……………………………......……………………..9

  قلمرو زمانی تحقیق…………………………........………………………………….9

  قلمرو مکانی تحقیق…………………………….…………………………………..9

  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق……………..............................…………………………9

  جامعه و نمونه آماری…………………………..……….…………………………..10

  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………..............................……….……………10

  1-11-1) جاذبه گردشگری………………………….....……….……….………………..10

  1-11-2) برنامه ریزی…………………………...……….…….………………………..11

  1-11-3) استراتژی…………………………........……….……………………………..12

  1-11-4) برنامه ریزی استراتژی…………………………….……..………………………12

  1-11-5) جیرفت……………………………......…………………………….......................14

  فصل دوم) مبانی نظری

  2-1) مقدمه…………............................….…...………………………………………………..17

  2-2) سیر و سفر از دیدگاه قر………………..........………………..…………………………..18

  2-3) سخنان بزرگان دین در مورد سفر………........................……………...........…....……………20

  2-4) تعریف و مفهوم نظام گردشگری…….........................………..…...………………..…………20

       2-4-1) تعریف گردشگری……………......………………..……………………………..20

  2-5) پیشینه جهانگردی در استان کرمان……………........…..………....………….……………22

  2-6) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک……….........................……………....……………25

       2-6-1) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک…………………..……………….……………25

        2-6-2) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب……………..............……………………28

         2-6-3) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران……………….........…..…………………31

  2-7) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک………............................…..………………………32

        2-7-1) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه……………………............………....….………32

         2-7-2) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف…………………....…………………33

          2-7-3) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی………........................……………..……....…34

           2-7-4) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی………….….............………….…………35

           2-7-5) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………..…..…………...…………36

           2-7-6) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……..…………..……….…………38

           2-7-7) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون……............……...……….…….…………41

           2-7-8) مدل برنامه ریزی استراتژیک  دانکن……...............……..……….…….…………43

           2-7-9) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید…...............………...…………..…….………46

           2-7-10) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس…………...........……....……….…………47

          2-7-11) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون………………....……...……....…48

         2-7-12) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین……………....………....………..….…49

          2-7-13) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن………….........…….………..….....………50

          2-7-14) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت………............…….….......…………………51

       2-7-15) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک…………….......………….……....…......…53

  2-8) ابعاد برنامه ریزی……….....................................................……......……....………………54

          2-8-1) بعد زمان در برنامه ریزی………….........................….……....…....………….…54

          2-8-2) بعد کاربرد در برنامه ریزی……...…...………..……………..………………55

              2-8-2-1) برنامه های تک کاربردی……………..…...…….…….………….……55

                2-8-2-2) برنامه های دائمی…………….……..……..…….…………………56

            2-8-3) بعد وسعت در برنامه ریزی……………..…………..….…….……………56

                2-8-3-1) برنامه ریزی استراتژیکو..…….. ……......…….…….…………………56

                2-8-3-2) برنامه ریزی تاکتیکی…….……..…….……….…….………………57

                2-8-3-3) برنامه ریزی عملیاتی……........………..…….…….…………………57

  2-9) اهمیت برنامه ریزی جهانگردی………….…….….…………………………………58

  2-10) نظام دهی گوناگون مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی……….....…….…….………62

  2-11) مزایا و معایب الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی………..….……………………65

              2-11-1) مزایا……........……...………………………………………………65

              2-11-2) معایب………......……...……………………………………………66

  2-12) برنامه ریزی توسعه گردشگری……………...………………………………………66

  2-13) سیر تحول برنامه ریزی گردشگری……….........................…………...…………………68

  2-14) مراحل توسعه و تکامل گردشگری…………..........…………..………….……………70

  2-15) سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری……………….....…………..…………….……73

              2-15-1) سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری…….………….…………….……73

              2-15-2) برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی……..………….……………………73

              2-15-3) برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………74

             2-15-4) برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای……….………………………………74

              2-15-5) برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین…...……….………………75

               2-15-6) برنامه ریزی در سطح سایت………….…………………………………75

              2 -15-7) طراحی تسهیلات……………………………………………………76

  2-16) بررسی تحقیقات انجام شده……..........…….………………………………………76

            2-16-1) تحقیقات انجام شده در داخل……..........……..……………………………76

             2-16-2) تحقیفقت انجام شده در خارج…….……....………………………………78

  2-17) ارائه مدل …….................….…...….……………………………………………79

             2-17-1) ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی….......…..…..79

  فصل سوم)روش تحقیق و سیمای عمومی شهرستان جیرفت ، تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت

  3-1) مقدمه....................................................................................................................................................................83

  3-2) جامعه آماری.....................................................................................................................................................83

  3-3) نمونه آماری......................................................................................................................................................84

  3-4) روش نمونه گیری..............................................................................................................................................84

  3-4-1) انتحاب نمونه از بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری.........................................................................84

  3-4-2) لنتخاب نمونه از بین جامعه میزبان85......................................................................................................84

  3-4-3) حجم نمونه..................................................................................................................................................85

  3-5) روش پژوهش....................................................................................................................................................87

  3-5-1) مرحله مطالعات کتابخانه ای.......................................................................................................................87

  3-5-2) مرحله مطالعات میدانی................................................................................................................................87

  3-5-3) تهیه و تکمیل پرسشنامه ............................................................................................................................88

  3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.........................................................................................................................88

  3-7) روایی پرسشنامه...............................................................................................................................................89

  3-8) پایایی پرسشنامه..............................................................................................................................................89

  3-9) آزمون های آماری.............................................................................................................................................90

  3-10) نگاهی اجمالی به مطالعه موردی...................................................................................................................90

  3-10-1) وجه تسمیه جیرفت...................................................................................................................................90

  3-11) سیمای عمومی شهرستان جیرفت..................................................................................................................91

  3-11-1) ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی...........................................................................................................91

  3-11-1-1) معرفی شهرستان..................................................................................................................................91

  3-11-1-2) تقسیمات کشوری شهرستان.................................................................................................................91

  3-11-1-3) آب و هوا...............................................................................................................................................91

  3-11-2) ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان.............................................................................................92

  3-11-2-1) جمعیت و نیروی انسانی.......................................................................................................................92

  3-11-2-2) پیشینه تاریخی....................................................................................................................................93

  3-12) تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان......................................................................93

  3-12-1) ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی شهرستان..............................................................................93

  3-12-1-1) بخش کشاورزی و منابع طبیعی...........................................................................................................93

  3-12-1-2)منابع طبیعی..........................................................................................................................................94

  3-12-1-3) بخش منابع آب....................................................................................................................................95

  3-12-1-4) بخش صنعت و معدن...........................................................................................................................96

  3-12-1-5) بخش محیط زیست.............................................................................................................................96

  3-13) آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری...............................................................................................97

  3-13-1) آثار شهر دقیانوس و تپه های کنارصندل................................................................................................98

  3-13-2) قلعه سموران............................................................................................................................................99

  3-13-3) موزه میراث فرهنگی................................................................................................................................100

  3-13-4) گورخانه یا مقبره حیدری........................................................................................................................102

  3-13-5) غار شعیب..............................................................................................................................................102

  3-13-6) چاه آرتزین چمن....................................................................................................................................102

  3-13-7) بُندر دوساری..........................................................................................................................................103

  3-13-8) آبشارها....................................................................................................................................................103

  3-13-9) روستای دلفارد.....................................................................................................................................104

  3-13-10) سایر آثار تاریخی و اماکن دیدنی و مذهبی.........................................................................................105

  3-13-11) صنایع دستی..........................................................................................................................................105

  3-13-12) آداب و رسوم..............................................................................................................................................106

  3-13-13) جشن سده...........................................................................................................................................108

  فصل چهارم) تجزیه و تحلیل یافته ها

  4-1) مقدمه.............................................................................................................................................................111

  4-2) بررسی شاخص های دموگرافیک و سوالات توصیفی...........................................................................................111

  4-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها.........................................................................................................................................128

  4-3-1) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی................................................................................................................................128

  4-3-2) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی..................................................................................................................................132

  4-3-3) تجزیه و تحلیل سوات..................................................................................................................................136

  4-3-4) تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی..............................................................................................................140

  4-3-5) ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی..........................................................................................................141

  فصل پنجم) بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-1) مقدمه.............................................................................................................................................................147

  5-2) بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................................147

  5-3) نتیجه گیری از سوالات توصیفی....................................................................................................................149

  5-4) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری................................................................150

  5-5) نتیجه گیری از نقاط قوت..............................................................................................................................151

  5-6) نتیجه گیری از نقاط ضعف............................................................................................................................151

  5-7) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده...........................................................................................................152

  5-8) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده...........................................................................................................152

  5-9) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی......................................................................................................152

  5-10) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی.........................................................................................................153

  5-11) نتییجه گیری از ماتریس سوات...................................................................................................................154

  5-12) ماتریس برنامه ریزی کمی...........................................................................................................................156

  5-13) مشکلات و تنگناهای تحقیق.......................................................................................................................156

  5-14) مشکلات و تنگناهای محقق........................................................................................................................157

  5-15) پیشنهادات به سایر محققین........................................................................................................................157

  5-16) پیشنهادات کاربردی تحقیق.........................................................................................................................157

  پیوست

  پرسشنامه شماره (1) ............................................................................................................................................II

  پرسشنامه شماره(2) ............................................................................................................................................III

  منابع و مآخذ..........................................................................................................................................................IIIV

  منبع:

  منابع فارسی

  - آذر، عادل،(1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، انتشارات سمت

  - انوری آریا مینا، نساج مینا (1386)، بررسی و تبیین نقش صنعت جهانگردی در فضاهای شهری، همایش  منطقه­ای جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، اسلامشهر.

  - ابراهیم زاده، عیسی و دیگران(1391)، اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم، انتشارات : صحرا ( شرق)، مشهد.

  - پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی (1385)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت،  تهران.

  - تیموتی، دالن ج، ( 1388 )، گردشگری بین المللی وبرنامه ریزی، ترجمه حیدر لطفی و ناصر سلطانی، تهران، انتشارات قومس.

  تیموثی، دالن جی و نیاوپان، جیان پی،(90-1389).میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه،ترجمه:اکبر پور فرج و جمشید پاییزی، انتشارات: مهکامه.

  - جعفری، مصطفی ودیگران، ( 1388 )، مدیریت کیفیت فراگیر ( جلد دوم )، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ ششم.

  - جیرفت کهنترین تمدن شرق،مرجع.

  - چاک، وای، گی (1390)، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ هفتم، انتشارات آگاه.

  -حقیقی، مجمد و دیگران(1392)، مدیریت استراتژیک- نظریه ها و کاربردها، انتشارات: نگاه دانش.

  --حمیدی زاده، محمد رضا(1388)،مدیریت استراتژیک و بلند مدت، چاپ پنجم

   

  - حافظ نیا، محمد رضا (1389)، مقدمه ای به روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.

  -خاکساری ، علی(1382)، نقش برنامه ریزی در توسعه گردشگری پایدار، مجموعه مقالات بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری، تهران: دانشکده حسابداری و مدیریت و معاونت پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی

  - داس ویل، راجر (۱۳۷۹)، مدیریت جهانگردی :مبانی ، راهبردها و آثار، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

  - دهخدا، علی اکبر (1363) لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

  -دیوید، فردآر،(1392)، مدیریت استراتژیک. ترجمه  دکتر علی پارسائیان و  دکتر سید محمداعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.چاپ بیست و ششم.

  -داس ویل، راجر، ( 1386 )، مدیریت جهانگردی مبانی، راهبردها وآثار، ترجمه سید محمد اعرابی وداود ایزدی، تهران، دفتر پژهشهای فرهنگی، چاپ چهارم.

  - رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد( 1388)، شناخت گردشگری، نشر: اصفهان، چهار باغ

   معاونت برنامه ریزی و اشتغال، دفتر برنامه ریزی و بودجه.

  -رحمان سرشت، حسین، جمشید نژاد، غلامرضا(1379)، توسعه سازمان با برنامه ریزی راهبردی با تاکیذ بر سازمان گردشگری. شرکت چاپ و نشر بازرگانی( وابسته به مطالعات و پژوهش های بازرگانی: تهران).

  - سند برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان جیرفت(1394-1390).

  -صرفی، محمد رضا، چکیده مقالات شناخت و معرفی تمدن حوزه هلیل رود ،ناشر:مرکز کرمان شناسی

  -صفا، عزیزالله، تاریخ جیرفت و کهنوج، انتشارات: مرکز کرمان شناسی

  -ضرغام بروجنی، حمید، مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران، رساله دکتری،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  - ضرغام بروجنی، حمید، (1389)، برنامه ریزی توسعه جهانگردی- رویکردی همپیوند و پایدار، انتشارات: مهکامه.

  -طرح راهبردی – ساختاری و عملیاتی و کمیته اجرایی توسعه گردشگری استان کرمان- ج اول: شناخت وضع موجود- مهندسین مشاور طرح و منظر

  - طرح راهبردی – ساختاری و عملیاتی و کمیته اجرایی توسعه گردشگری استان کرمان- ج دوم: تجزیه و تحلیل وضع موجود- مهندسین مشاور طرح و منظر

   - طرح راهبردی – ساختاری و عملیاتی و کمیته اجرایی توسعه گردشگری استان کرمان- ج دوم ، برنامه ریزی استراتژیک- مهندسین مشاور طرح و منظر

  -عبد الله زاده ، محمود،(1389)، سازمان جهانی جهانگردی، برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی، ترجمه محمود ، تهران، دفتر پژهشهای فرهنگی، چاپ چهارم.

  -عباسی، دیاکو (1389). الگویی مناسب به منظور مدیریت استراتژیک مقصد های گردشگری بر اساس مدل های موجود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  - گلاب زاده، محمد علی،(1383)، جیرفت بلندای تاریخ ،انتشارات: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان.

  - گلاب زاده، محمد علی، کرمان در آیینه گردشگری.

  - ملازاده، سردرودی(1389)،فرهنگ لغت تخصصی گردشگری و هتلداری،انتشارات:راه ابریشم.

  - ملازاده، سردرودی(1389)، مدیریت گردشگری و هتلداری،انتشارات:راه ابریشم.

   

  -مجید زاده، یوسف، مجموعه مقالات اولین همایش شناخت و معرفی تمدن حوزه هلیل رود.

  -میسون، پیتر، ( 1390 )، گردشگری اثرات، برنامه ریزی ومدیریت، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، تهران، انتشارات ترمه، چاپ دوم

  - نقیبی، سید ابوالقاسم(1390)، روش تحقیق در علوم انسانی، انتششارات: دانشگاه پیام نور، تهران.

  -هانگر، دیوید و توماس ال. ویلن، ( 1389 )، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی ودکتر حمیدرضا رضوانی، تهران، دفتر پژهشهای فرهنگی.

  -یاوری، حسین ودیگران ( 1390 )، شناخت صنعت جهانگردی ( وگردشگری )، تهران، انتشارات سیمای دانش، چاپ دوم

  -هاجر پور، حامد، انتخاب الگوی برنامه ریزی توسعه مقصد های گردشگری (مورد مطالعه شهر شاندیز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

  -

   

   

  منابع انگلیسی

  -. Aurelia Issa, Ina. Impacts of political instability on tourism planning and development, Tourism Economics, 2006, Vol.

  -Amin, S. H., Razmi, J., Zhang, G. (2011). Supplier selection and    order allocation based on Fuzzy SWOT analysis and Fuzzy linear

   -      Atiyaman, A.,& Robertson,R.w.(1995). Strategic planning in larg          tourism firms: an empirical analysis.tourism management.

       -Athiyyaman and R   W  Robertson.(1995)strategic planning in               large tourism firms:an empirical analysis.Tourism management--     Charrles R. w. (2006). The Tourism Area Life Cycle, Aplications          and Modification Voll. Frankfort: Channel Vieew Publications.

     -Conder, 1827. Revitalization Strategies in Iranian Historical City        Cores The Case of Shiraz.

  Colin, Michael. Tourism planning: policies, processes, and relationships, Longman, 1999.

                                                                                                                              

    -Clare Lee, chien and Chun – ping   Chang,(2008). Tourism ---- ---         -development and economic growth: A closer look at panels, Tourism management.

  -David     J. Lefter and Richard Sharply.(2008). Tourism and  development in the developing world. Taylor & Francis  e Library.

  -David,R.Fred(1990).fundemental ofs  Moabell & Howell Company, pp.103-143.

  -. Doan, Petra L. Tourism planning and regional instability, International Development Planning Review, 2006, Vol.

   

  -Evans,   G. (2002). Planning for urban tourism: A Critique of Borough Development plans and Tourism Policy in London. Internatinal gournal of Tourism Research, 307-336

  -Doxey, G. (1975). A Causation Theory of visitors – residents irritant

  - Delphi Method, Forecasting, Median, The Wisdom of Crowds, Wideband Delphi, John Brunner (novelist), DARPA, Policy Analysis Market, Prediction Market. Alphascript Publishing.

  - Gunn, Clare A, ( 1998 ), Tourism planning: basics, concepts, cases, Third edition, publisher taylor & francis, USA.

   - Hall, c. Michael, ( 2000 ), Tourism planning: policies processes and relationships, publisher prentice hall, UK.

  -Hall, C M. (2000). Tourism Olanning :Policies, processes and relationship. Harlowe, England : Prentice- Hall.

  -Hall,C. m.& Pages, S.J.(2006).Tge Geography of Tourism and recreation: Environment, space and place London: Routledge.

   

  -Inskeep Edward tourism planning :an entegrated and sustainable development approach, John Wiley & Sons, 1991.

  -Inskeep, E. (1991).Tourism Planning:  An integrated and sustainable development approach New York: Gogn Wiley & Sons, Inc

  - Gunn, Clare A. Tourism planning: basics, concepts, case Taylor & Francis, 1994.

   -finannce/ strategic/ chz.html.

  - K.Walton, John, ( 2005 ), Histories of tourism, Channel View Publication, US.

  - Ladeira, A., Mota, A&,.costa(2010) Strategic Planning in practice the case of the open Academy  of tourism. World wide Hospitality and tourism themes Vol 2 issue 4.

   

  - Mountinho, L., ( 2000 ), Strategic Management in Tourism, CAB publishing, London.

   

  -Miller, F. P.; Vandome, A. F. and McBrewster, J., 2010. Delphi Method:

  -Methodology and research inference. In Proceedings of the travel research association, 6th Annual Conference. 195-198. Salt Lake City

  -Nilsson. M. (2004); Research and advice on strategic environmental assessment. Stockholm Environment in Stitute Publications.

  -OECD( organization for Economic Co-0peration and development)(2008).

  -Peter  E . Morphy and Ann E. murphy. (2004). Strategic Management for Tourism Community Bridging the Caps. http://www. Archetype it.com

  -Patternson, T. Gulden, T. Cousins, k.Kraev, E. (2004). Integrating environmental, social and economic systems: a dynamic model of Tourism in Dominica Ecological Modeling, 175.121-136

  programming, Expert Systems with Applications, 38(1): 334-342.

  -Sharply, R& Telffer , D  .J.(2000). Tourism and development: concept and Issues.Channel view publications.

  - strategic planning and need assessment.(2002) from http://eric-web.tc.coloumbia.edu/admin

  -Swarbrooke, J. (1999). Sustainable tourism management. Cabi.

  - UNWOT.(2005).asian Destination on the rise in world tourism marketing.

  --Pearce, J. and  Robinson, R.(1994). Strategic management: strategy formulation and Implementation( 5thend).Irwin, Boston,MS.

  -UNWOT.(2005). Asian destination on the in world tourism ranking. Madrid: world tourism Organization. Retrieved August 5,2005 from world wide Web.

  http://www.worldtourism.org/facts/menu.html.


موضوع پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, نمونه پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, جستجوی پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, فایل Word پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, دانلود پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, فایل PDF پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, تحقیق در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, مقاله در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, پروژه در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, پروژه درباره پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگری جنگ، شکلی جدید از گردشگری است ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم کشور ایران با برخورداری از انواع جاذبه های مهم جهانگردی جزء ده کشو رمهم توریستی جهان و پنجمین کشور اکوتوریستی جهان می باشد که می تواند نقش بسیار مهمی هم از نظر اقتصادی ، اجتماعی ،‌فرهنگی داشته باشد .شهرستان سنقر کلیاتی درقسمت شمال شرقی استان کرمانشاه واقع گردیده از توانهای اقتصادی اجتماعی ، ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک ...

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه جهانگردی چکیده عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد) چکیده پایان نامه : از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته تا به حال در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته و این گونه مطالعات با بررسی و در کنار هم قرار دادن حداقل دو پدیده به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آن ...

ثبت سفارش