پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی

word 5 MB 30428 180
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم

  چکیده

  شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی واستخراج پرسشنامه وبا هدف برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا وشناسایی شرایط اقلیمی تاثیرگذار درصنعت گردشگری شهرستان صومعه سرامی باشد.

  شهرستان صومعه سرا به دلیل قرار گرفتن در حاشیه جنوبی تالاب انزلی سالانه و وجود پرندگان مهاجر برای هرمسافری زیبا و خاطره انگیز است. منطقه زیبا و کوهستانی «تنیان» واقع در بخش میرزاکوچک یا گوراب زرمیخ صومعه سرا از نقاط زیبای طبیعی به شمار می‌رود که به دلیل طبیعت فرح انگیز و نشاط آور، منحصربه‌فرد و ازجاذبه‌های طبیعی این شهرستان است.درارتباط باشرایط اقلیمی بایدعنوان نمود که آب وهوا یکی ازمهمترین عوامل توسعه توریسم در شهرستان صومعه سرا بوده وفعالیتها وبرنامه ریزی جاذبه های اکوتوریستی آبی- خشکی منطقه درارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی دارد. لذامطالعه وتوجه به نزولات جوی، درجه حرارت، ساعات آفتابی، باد و سایر عوامل اقلیمی در برنامه ریزی توریسم شهرستان نقش مهمی داشته ودر قالب توریسم تابستانی درماههای خرداد، تیر، مرداد واوایل شهریور می توان برنامه ریزی نمود. بنابراین عوامل اقلیمی درکنارسایر شرایط و امکانات رفاهی،خدماتی وتاسیساتی لازم موجب رونق بخشیدن توریسم تابستانی دراین منطقه بوده و در ماههای فوق جهت توریسم آبی درتالابها می توان برنامه ریزی نمود. ایجاد و زمینه سازی چنین قابلیتهای موجب جذب توریسم داخلی وافزایش تقاضا گردیده واز طرف دیگر توسعه ورونق توریسم وبویژه اکو توریسم آبی را در تالاب سلکه، سیاکیشم، سرخانکل، سیاه درویشان» ودررودخانه‎های بزرگ آن فراهم آورد. با توجه به وجود جاذبه های گردشگری دیگر دراین شهرستان صنعت بوم گردشگری را در پناهگاه حیات وحش سرخانگل و غیره ایجاد نمود. در نظر سنجی از جامعه آماری بیشترین درصد پاسخ دهندگان معتقدند که شرایط مناسب اقلیمی درشهرستان صومعه سرا بسیار زیاد و زیاد باعث جذب توریسم طبیعت گرا گشته، و میزان نقش شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا را بسیارزیاد وزیاد بیان نموده اند.

   

  واژگان کلیدی:

   برنامه ریزی محیطی، توسعه، توریسم طبیعت گرا،  آسایش اقلیمی، شهرستان صومعه سرا    

   

   

  مقدمه

  از جنبه های توسعه پایدار کشورها در سطوح و ابعاد مختلف شناخت علمی بستر سرزمین خود و پتانسیل های طبیعی آن است تا با توجه به محیط طبیعی؛ شهرها، روستاها و مناطق خود را شناسایی و در حفظ قابلیتهای طبیعی و زیست محیطی آن بکوشیم. بدون شک حرکت از اقتصاد تک پایه به سمت اقتصاد متنوع و با ثبات و دستیابی به چنین اهدافی مستلزم شناخت فرایند گردشگری و در کنار آن اکوتوریسم است تا با یک پشتوانه علمی و آگاهی از آثار مثبت و منفی این پدیده ها به انتخاب آگاهانه یک راهبرد منطقی و واقع گرا، توأم با برنامه ریزی و مدیریت صحیح گردشگری به طور عام و گردشگری طبیعی به طور خاص در چارچوب فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار دست یابیم. همه مردم طبیعت را دوست دارند. رویکرد انسان به طبیعت، رویکرد تازه ای نیست، کمتر کسی از افراد عامی می توان یافت که از چشم اندازهای طبیعت بی جان شامل کوه و دشت و درَه های کنار جاده در طول سفرهای رایج بین شهری، لذت نبرده باشد و به توصیف آن چه دیده است نپردازد و کمتر کسی را می توان یافت هیچ علاقه ای به یکی از برنامه‎های مستند تلویزیونی حیات وحش و طبیعت زنده نداشته باشد و یا از رفتن به باغ وحش لذت نبرده باشد. و از اهالی روستاها کمتر کسی می توان یافت که از دانستن خواص گیاهان دارویی اطراف روستا و علم به تشخیص آن ها، برخود نبالد و به وقت لزوم از آن بهره نبرده باشد. اهمیت طبیعت به قدری است که در فرهنگ باستانی ما ایرانیان نیز روزی را به عنوان نماد طبیعت نام گذاری کرده اند امروزه هر شاخه منفرد علمی به تنهایی قادر به رفع کلیه نیاز های جوامع نمی باشد و ناگزیر علوم و صنایع و میان رشته ای متولد می‎شوند. تلفیق علومی مثل زمین شناسی، زمین پیکرشناسی، زیست شناسی و بوم شناسی با صنعت گردشگری، باعث خلق افق های نوع و افکار جدید می شوند که می  تواند باعث حل معضلات بیکاری، توسعه اقتصادی - اجتماعی، و برداشتن گامی به سوی فقرزدایی، توسعه پایدارو در نهایت، عدالت الجتماعی باشد. گردشگری مهمترین صنعت جهان است و از راه های فقرزدایی و ایجاد اشتغال رویکرد به توسعه گردشگری و ایجاد درآمد ازآن طریق در اروپا و خاورمیانه است. ازگذشته های دور، درایران گرایش به طبیعت و نوراین زیبایی دوستی در دل های مردم روشن بوده است. از تعاریف یونانیان (دشمنان ما) از ایران باستان برمی آیدکه ایرانیان تا چه حد به طبیعت احترام می گذاردند و زندگی خود را با آن در می‎آمیختند. برگزاری جشن های ماهانه و سالانه همگی برای احترام به طبیعت و قدردانی از مواهب طبیعی بوده است. مردم این سرزمین همواره به عناصر طبیعی (آتش، هوا، خاک و آب) احترام به ویژه می گذاردند و درحفظ و پاکیزه نگه داشتن آن اهتمام می نمودند. هیچ مردمی به اندازه ایرانیان از خواص درمانی گیاهان آگاه نبوده است و هیچ قومی تا به این حد از نیروهای طبیعی به پاکی و درستی بهره برداری نکرده است. شهرستان صومعه سرا از مناطق زیبا و دیدنی استان گیلان است که به دلیل ناشناخته بودن از دید مسافران و حتی مردم این شهرستان دور مانده‌است. ناشناخته ماندن این شهرستان موجب شده تا نتواند به عنوان یک منطقه گردشگری برای مسافران جاذبه داشته و دیدنی به نظر آید. لذا این تحقیق در نظر دارد به برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

   

  فصل اول :  کلیات تحقیق

  فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

  فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

  چکیده

  شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی واستخراج پرسشنامه وبا هدف برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا وشناسایی شرایط اقلیمی تاثیرگذار درصنعت گردشگری شهرستان صومعه سرامی باشد.

  شهرستان صومعه سرا به دلیل قرار گرفتن در حاشیه جنوبی تالاب انزلی سالانه و وجود پرندگان مهاجر برای هرمسافری زیبا و خاطره انگیز است. منطقه زیبا و کوهستانی «تنیان» واقع در بخش میرزاکوچک یا گوراب زرمیخ صومعه سرا از نقاط زیبای طبیعی به شمار می‌رود که به دلیل طبیعت فرح انگیز و نشاط آور، منحصربه‌فرد و ازجاذبه‌های طبیعی این شهرستان است.درارتباط باشرایط اقلیمی بایدعنوان نمود که آب وهوا یکی ازمهمترین عوامل توسعه توریسم در شهرستان صومعه سرا بوده وفعالیتها وبرنامه ریزی جاذبه های اکوتوریستی آبی- خشکی منطقه درارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی دارد. لذامطالعه وتوجه به نزولات جوی، درجه حرارت، ساعات آفتابی، باد و سایر عوامل اقلیمی در برنامه ریزی توریسم شهرستان نقش مهمی داشته ودر قالب توریسم تابستانی درماههای خرداد، تیر، مرداد واوایل شهریور می توان برنامه ریزی نمود. بنابراین عوامل اقلیمی درکنارسایر شرایط و امکانات رفاهی،خدماتی وتاسیساتی لازم موجب رونق بخشیدن توریسم تابستانی دراین منطقه بوده و در ماههای فوق جهت توریسم آبی درتالابها می توان برنامه ریزی نمود. ایجاد و زمینه سازی چنین قابلیتهای موجب جذب توریسم داخلی وافزایش تقاضا گردیده واز طرف دیگر توسعه ورونق توریسم وبویژه اکو توریسم آبی را در تالاب سلکه، سیاکیشم، سرخانکل، سیاه درویشان» ودررودخانه‎های بزرگ آن فراهم آورد. با توجه به وجود جاذبه های گردشگری دیگر دراین شهرستان صنعت بوم گردشگری را در پناهگاه حیات وحش سرخانگل و غیره ایجاد نمود. در نظر سنجی از جامعه آماری بیشترین درصد پاسخ دهندگان معتقدند که شرایط مناسب اقلیمی درشهرستان صومعه سرا بسیار زیاد و زیاد باعث جذب توریسم طبیعت گرا گشته، و میزان نقش شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا را بسیارزیاد وزیاد بیان نموده اند.

   

  واژگان کلیدی:

   برنامه ریزی محیطی، توسعه، توریسم طبیعت گرا،  آسایش اقلیمی، شهرستان صومعه سرا    

   

   

  مقدمه

  از جنبه های توسعه پایدار کشورها در سطوح و ابعاد مختلف شناخت علمی بستر سرزمین خود و پتانسیل های طبیعی آن است تا با توجه به محیط طبیعی؛ شهرها، روستاها و مناطق خود را شناسایی و در حفظ قابلیتهای طبیعی و زیست محیطی آن بکوشیم. بدون شک حرکت از اقتصاد تک پایه به سمت اقتصاد متنوع و با ثبات و دستیابی به چنین اهدافی مستلزم شناخت فرایند گردشگری و در کنار آن اکوتوریسم است تا با یک پشتوانه علمی و آگاهی از آثار مثبت و منفی این پدیده ها به انتخاب آگاهانه یک راهبرد منطقی و واقع گرا، توأم با برنامه ریزی و مدیریت صحیح گردشگری به طور عام و گردشگری طبیعی به طور خاص در چارچوب فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار دست یابیم. همه مردم طبیعت را دوست دارند. رویکرد انسان به طبیعت، رویکرد تازه ای نیست، کمتر کسی از افراد عامی می توان یافت که از چشم اندازهای طبیعت بی جان شامل کوه و دشت و درَه های کنار جاده در طول سفرهای رایج بین شهری، لذت نبرده باشد و به توصیف آن چه دیده است نپردازد و کمتر کسی را می توان یافت هیچ علاقه ای به یکی از برنامه‎های مستند تلویزیونی حیات وحش و طبیعت زنده نداشته باشد و یا از رفتن به باغ وحش لذت نبرده باشد. و از اهالی روستاها کمتر کسی می توان یافت که از دانستن خواص گیاهان دارویی اطراف روستا و علم به تشخیص آن ها، برخود نبالد و به وقت لزوم از آن بهره نبرده باشد. اهمیت طبیعت به قدری است که در فرهنگ باستانی ما ایرانیان نیز روزی را به عنوان نماد طبیعت نام گذاری کرده اند امروزه هر شاخه منفرد علمی به تنهایی قادر به رفع کلیه نیاز های جوامع نمی باشد و ناگزیر علوم و صنایع و میان رشته ای متولد می‎شوند. تلفیق علومی مثل زمین شناسی، زمین پیکرشناسی، زیست شناسی و بوم شناسی با صنعت گردشگری، باعث خلق افق های نوع و افکار جدید می شوند که می  تواند باعث حل معضلات بیکاری، توسعه اقتصادی - اجتماعی، و برداشتن گامی به سوی فقرزدایی، توسعه پایدارو در نهایت، عدالت الجتماعی باشد. گردشگری مهمترین صنعت جهان است و از راه های فقرزدایی و ایجاد اشتغال رویکرد به توسعه گردشگری و ایجاد درآمد ازآن طریق در اروپا و خاورمیانه است. ازگذشته های دور، درایران گرایش به طبیعت و نوراین زیبایی دوستی در دل های مردم روشن بوده است. از تعاریف یونانیان (دشمنان ما) از ایران باستان برمی آیدکه ایرانیان تا چه حد به طبیعت احترام می گذاردند و زندگی خود را با آن در می‎آمیختند. برگزاری جشن های ماهانه و سالانه همگی برای احترام به طبیعت و قدردانی از مواهب طبیعی بوده است. مردم این سرزمین همواره به عناصر طبیعی (آتش، هوا، خاک و آب) احترام به ویژه می گذاردند و درحفظ و پاکیزه نگه داشتن آن اهتمام می نمودند. هیچ مردمی به اندازه ایرانیان از خواص درمانی گیاهان آگاه نبوده است و هیچ قومی تا به این حد از نیروهای طبیعی به پاکی و درستی بهره برداری نکرده است. شهرستان صومعه سرا از مناطق زیبا و دیدنی استان گیلان است که به دلیل ناشناخته بودن از دید مسافران و حتی مردم این شهرستان دور مانده‌است. ناشناخته ماندن این شهرستان موجب شده تا نتواند به عنوان یک منطقه گردشگری برای مسافران جاذبه داشته و دیدنی به نظر آید. لذا این تحقیق در نظر دارد به برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

   

  فصل اول :  کلیات تحقیق

  فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

  فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.فصل اول

  کلیات تحقیق

  1بیان مسئله

  یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می با شند.

  کشور ایران با توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی و طبیعی و اقلیم، یکی از کشور های منحصر به فرد دنیا در زمینه ی ارائه چهره های گوناگون در بخش توریسم و اکوتوریسم است.

   استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، دریا، جنگل، مرتع، سواحل زیبا ، آبشار ها، مزارع برنج، باغات چای و مرکبات وغیره  نیز ازجمله استانهایی است که همیشه  طبیعت گردان  را به سوی خود جذب کرده و از نظر اشکال مختلف توریسم از قابلیت بالایی برخوردار است.

  شهرستان صومعه سرا در غرب گیلان یکی از شهرستانهای منحصر به فردی است که با دارابودن شرایط جغرافیای منحصر به فرد خود از جمله مناره گسگر وسایرآثارطبیعی و انسانی همیشه مورد توجه گردشگران بومی و غیر بومی بوده، وبخصوص در فصل تابستان مسافران زیادی را بسوی خود جذب می‎کند. شرایط اقلیمی استان گیلان و شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تا نگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول در منطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده و براین اساس این تحقیق در نظر دارد با برنامه ریزی محیطی در شهرستان صومعه سرا توریسم طبیعت گرا را با تاکید برآسایش اقلیمی توسعه داده وشرایط محیطی مناسب را به گردشگران معرفی نماید.

   

  1-2 سوال تحقیق

  آیا برنامه ریزی صنعت توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا دارای روند رو به توسعه می باشد؟

  آیا شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا ی شهرستان صومعه سرا نقش دارد ؟

   

  1-3 اهداف تحقیق

  برنامه ریزی محیطی در توسعه توریسم طبیعت گرای شهرستان صومعه سرا

  شناسایی شرایط اقلیمی  تاثیر گذار در صنعت گردشگری شهرستان

  ارائه راهکار های لازم در زمینه بهره برداری بهینه از پتانسیل های موجود  با تاکید بر آسایش اقلیمی می‎باشد.

   

  1-4 فرضیه‌های تحقیق

  بنظر میرسد برنامه ریزی صنعت توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا دارای روند رو به توسعه می‎باشد.

   بنظر میرسد شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا ی شهرستان صومعه سرا نقش دارد.

   

   

  1-5 قلمرو تحقیق

  شهرستان صومعه سرا، در طول جغرافیایی از "46 '2 ْ49 تا "23 '31 ْ49 و عرض جغرافیایی  "14 '15 ْ37 تا "54 '29 ْ37  در غرب استان گیلان قرار دارد. مساحت این شهرستان 6/632 کیلومتر مربع می باشد  که 3/4  درصد پهنه این استان را تشکیل می دهد. شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستان های بندرانزلی و رضوانشهر، از جنوب به شهرستان های فومن و شفت، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان ماسال محدود است. (معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1386)

  6 محدودیتهای تحقیق

  هر تحقیقی مشکلات مخصوص به خود را دارد لذا مهمترین مشکلات موجود در این تحقیق عبارتند از:

  - عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و مدون از اقامتگاههای گردشگری  با تاکید برشرایط اقلیمی

  - عدم همکاری برخی از سازمانها در ارائه اطلاعات

  - عدم وجود برنامه ریزی محیطی برای گردشگران طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا

  - عدم وجود تقویم مناسب گردشگری در شهرستان صومعه سرا با توجه به موضوع تحقیق می باشد

   

  1-7 واژه ها و مفاهیم

   گردشگری

  گردشگری عبارتست از مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکانهای خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح واستراحت و انجام اموردیگر مسافرت می کنند وبیش ازیکسال متوالی درآن مکان نمی مانند (منشی زاده، 1376، ص43).

  اقامتگاههای گردشگری

  اقامتگاههای گردشگری به مکانهایی گفته می شود که بصورت موقت (فصلی) و یا دایمی جهت پذیرایی از مسافران بومی و غیر بومی و به شکلهای گوناگون خدمات ارائه می دهند. این اقامتگاهها بصورتهای مختلف مانند آلاچیق، خانه، مغازه و غیره می باشند.

  اقلیم

  اقلیم یک واژه عربی است که در زبان فارسی به آن (آب وهوا) گفته می شود و از کلمه یونانی کلیما (kilima) به معنی میل می باشد. اقلیم نتیجه تاثیر توام پدیده های هواشناسی است و حالت متوسط هوا را در یک نقطه دلخواه به دست می دهد. بنابراین وقتی در مورد آب و هوای یک منطقه بحث می کنیم لحظه زمامی را مطرح نمی کنیم. البته اقلیم معنای گسترده تری داشته و تنها به پارامترهای هواشناسی محدود نمی‎شود بلکه مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی را در بر می گیرد (علیزاده، 1377).

  (طبیعت گردی) اکوتوریسم

  گودوین (1996): طبیعت گردی عبارت است نوعی گردشگری در طبیعت که تاثیرات اندکی را بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد نموده و در حفظ و بقاء گونه ها و زیستگاههای طبیعی سهیم می باشد. طبیعت گردی با دو روش مستقیم حفظ و حراست از منابع طبیعی و غیر مستقیم ایجاد منبع درآمد جهت جوامع بومی در امر حفاظت و بقاء گونه ها و زیستگاههای مهم طبیعی گام برمی دارد. طبیعت گردی با استفاده از ابزار آموزشی و تبلیغاتی می تواند منابع طبیعی حفاظت شده را به عنوان یک منبع درآمد زا جهت بومیان معرفی می نماید در نتیجه افراد محلی به مناطق موروثی حیات وحش و محیط زیست به عنوان یک منبع درآمد، با دیده احترام نگریسته و طبعاً از این مناطق حفاظت می نمایند( اولادی قادیکلایی، 1385، ص 61).

  توسعه

    توسعه فرآیندی است که به ظهور دنیایی نو می انجامد. در حالی که رشد اقتصادی ممکن است افزایش کمی و یا حتی کاذبی باشد که در سطح تولید، توزیع، مصرف و یا درآمد یک جامعه و یا یک ملت در طول مدت زمانی مشخص حادث می شود (کامران، 1374، ص 42).

   

    

  Abstract

  This research by using descriptive– analytical method and applying library and documentary studies along with field observations and using a questionnaire has tried to addressed environmental planning of nature-oriented tourism development in Sowme'eh Sara, with emphasis on climatic comfort; and the purpose of this research is environmental planning to develop nature-oriented tourism and to identify effective climatic conditions in Sowme'eh Sara tourism industry.

  Sowme'eh Sara due to locating on the southern part of Anzali Lagoon, annually, welcomes migratory birds such as Kilar, Northern pintail, Garganey and Eurasian teal which are wonderful and  memorable experience to each traveler. Beautiful and mountainous area of "Tenian" which is located in Mirza Kuchik Khan or Gurab Zarmikh district, in Sowme’eh Sara, is one of natural beauty regions that due to its exciting, refreshing and unique nature, is considered as one of natural attractions of this county.

   The Tombs of Agha Sayed Jafar Agha, and Sayedeh Khadija, and Sayedeh Nesa and Minaret of Gaskar in the village of Manare Bazar from Taher Gurab region, remained monuments of Ancient Bridge in the village of Pordesar, Ancient Bridge of Gazroodbar, Sayed Khorooseh in Ziabar Haft Daghnan, that some of them are restructuring and reconstructing by Cultural Heritage Organization respectively are some religious and historical places in this city. As well as, Mansion Building that is located in Kasma, the center of jungle fighters, can be mentioned as one of attracting natural places in this region.

  In relation to climatic conditions, it should be noticed that the weather is one of the most important factors of tourism development in Sowme'eh Sara.  Ecotourism aquatic - land attraction activities and planning of region is in close relationship with climatic conditions. Therefore, studying and paying attention to total precipitation, temperature, sunny hours, wind, and other climatic factors, play an important role in the tourism planning of this city. Thus, this case can be planned in the form of summer tourism and, in June, July, August, and early September. These climatic factors, along with other necessary conditions and welfare and services facilities have been caused to improve of summer tourism in this region, and in the above months, aquatic tourism can be planned in the wetlands. Developing and preparing such capabilities have led to attract domestic tourism, as well as increase of demand, and on the other, have caused development and prosperity of tourism and especially aquatic eco-tourism in Salakeh, Siakisham, Sarkhankol, Siadarvishan wetlands  and in its big rivers. And due to the presence of other tourist attractions in this city, eco-tourism industry has been created in Sarkhangol Wildlife Sanctuary, etc.  In the survey on statistical universe, the highest percentage of respondents believe that appropriate climatic conditions in Sowme’eh Sara is too much and much, which has resulted in the attraction of nature-oriented tourism, as well as they have estimated the impact of climatic condition on development of nature-oriented tourism in Sowme’eh Sara, too much and much.

  Keywords: Environmental Planning, Development, ecotourism , Climatic Comfort, Sowme’e Sara

 • فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1بیان مسئله. 5

  1-2 سوال تحقیق.. 5

  1-3 اهداف تحقیق.. 5

  1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 6

  1-5 قلمرو تحقیق.. 6

  1-6 محدودیتهای تحقیق.. 8

  1-7 واژه ها و مفاهیم 8

  فصل دوم: مرورمنابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  2-1 تاریخچه صنعت توریسم در جهان. 11

  2-2 وضعیت جهانی جهانگردی.. 12

  2-3 تقسیم‏بندی جهانی توریسم 12

  2-4 گردشگری (توریسم) 15

  2-5 گردشگری روستایی.. 16

  2-6 گردشگری شهری.. 17

  2-7 گردشگری و انواع آن. 17

  2-8 اشکال توریسم 20

  2-8 -1 توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات... 20

  2-8 -2 توریسم درمانی.. 21

  2-8 -3 توریسم فرهنگی و آموزشی.. 21

  2-8 -4 توریسم اجتماعی.. 21

  2-8 -5 توریسم ورزشی.. 21

  2-8 -6 توریسم مذهبی و زیارتی.. 21

  2-8 -7 توریسم بازرگانی و تجاری.. 22

  2-8 -8 توریسم سیاسی.. 22

  2-8 -9 توریسم ماجراجویانه. 22

  2-9 ارکان صنعت توریسم 22

  2-9-1 منابع طبیعی.. 22

  2-9-2 عوامل زیربنایی.. 22

  2-9-3 تجهیزات حمل و نقل.. 23

  2-9-4 منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی.. 23

  2-10 عوامل  موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری.. 23

  2-11 اثرات گردشگری.. 25

  2-11-1 اثرات فرهنگی-اجتماعی گردشگری.. 25

  2-11-2  اثرات زیست محیطی گردشگری.. 25

  2-12 انواع جاذبه های گردشگری.. 26

  2-13 ارتباط جغرافیا و توریسم 27

  2-14 جنبه های اجتماعی و فرهنگی گردشگری.. 27

  2-15 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری.. 28

  2-15-1 تغییرات فرهنگی گردشگری.. 28

  2-15-2 تعارض در جامعه. 30

  2-16 موانع گردشگری.. 31

  2-16-1 هزینه های گردشگری.. 31

  2-16-2 کمبود وقت... 31

  2-16-3 محدودیت های جسمانی.. 31

  2-16-4 وضعیت خانواده 32

  2-16-5 بی علاقگی به علت ناآگاهی.. 32

  2-16-6 احساس ناامنی.. 32

  2-17 اهداف توسعه گردشگری.. 32

  2-18 توسعه پایدار گردشگری.. 33

  2-19 توسعه پایدار. 34

  2-20 اثرات زیست محیطی گردشگری.. 35

  2-21 توانهای محیطی.. 36

  2-22 جغرافیا و محیط.. 36

  2-23 مفهوم محیط در جغرافیا 37

  2-24 محیط طبیعی.. 37

  2-25 اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه. 37

  2-26 مدیریت محیط.. 38

  2-27 پیشینه تحقیق.. 39

  فصل سوم: مواد و روش

  3-1 مواد 47

  3-2 روشها 47

  3-2-1 روش تحقیق.. 48

  3-2-2 روش گردآوری اطلاعات... 48

  3-2-3 ابزار گردآوری اطلاعات... 48

  3-2-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 48

  3-3 جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق.. 48

  3-4 متغیر های تحقیق.. 49

  3-5  روشهای بررسی آسایش اقلیمی.. 50

  3-5-1 آسایش... 50

  3-5-2 منطقه آسایش... 50

  3-5-3 آسایش انسان (آسایش حرارتی) 50

  3-5-4 اقلیم وآسایش... 50

  3-5-5 روش شاخص دمای موثر. 50

  3-5-6 روش اوانز. 51

  3-5-7 روش بیکر. 51

  3-5-8  روش الگی.. 51

  3-6 ویژگی های طبیعی.. 51

  3-6-1 موقعیت و حدود جغرافیایی.. 51

  3-6-2 زمین شناسی.. 53

  3-6-3 توپوگرافی.. 55

  3-6-4 اقلیم. 58

  3-6-4-1 دما 58

  3-6-4-2 بارندگی.. 60

  3-6-4-3 رطوبت نسبی.. 61

  3-6-4-4 تعداد روزهای یخبندان ایستگاه کسما 62

  3-6-4-5 باد. 63

  3-6-5 منابع آب... 65

  3-6-6 خاک.. 69

  3-6-6-1خاک های جلگه ای.. 69

  3-6-6-2 خاک های کوهستانی.. 69

  3-6-7 پوشش گیاهی.. 71

  3-7 ویژگیهای انسانی.. 73

  3-7-1 وجه تسمیه و تقسیمات سیاسی.. 73

  3-7-2 ویژگی های جمعیتی.. 73

  3-7-2-1 تغییرات جمعیت... 73

  3-7-2-2 تعداد و بعد خانوار. 74

  3-7-2-3 تراکم نسبی.. 76

  3-7-2-4 نسبت جنسی.. 77

  3-7-2-5 گروههای عمده سنی.. 79

  3-7-3 سواد. 80

  3-7-4 شاغلین.. 82

  3-8 خصوصیات اقتصادی.. 86

  3-8-1 اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آن در هریک از بخشهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات ) 86

  3-8-1-1 کشاورزی.. 86

  3-8-1-2 صنعت... 86

  3-8-1-3 خدمات... 86

  3-8-2 جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در بخش های مختلف اقتصادی.. 88

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1 یافته های توصیفی.. 90

  4-1-1 جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 90

  4-2 یافته های تحلیلی و استنباطی.. 114

  4-2-1 مشخصات فردی پاسخ دهندگان. 114

  4-2-2 تحلیل برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا 143

  4-3 روش شاخص دمای موثر. 143

  4-4 روش اوانز. 145

  4 -5 روش بیکر. 146

  4 -6 روش الگی.. 147

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 بحث و نتیجه گیری.. 149

  5-2 فرضیه‌های تحقیق.. 152

  5-3 پیشنهادات.. 157

  منابع. 159

   

  منبع:

  پایلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، 1385، گردشگری ( ماهیت ومفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ اول

  پوروخشوری، سیده زهرا؛ پاییز 1377، «ترویج توریسم پایدار در ناحیه ساحلی»؛ فصلنامه علمی محیط زیست، شماره 24،

  چاک. وای. گی، 1385، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسیان، و سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

  حبیبی، آرش، 1393، دسته بندی روش های تحقیق،  پایگاه مقاله پارس مدیر

  حلاجی ثانی، مصطفی؛1376، توریسم در رامسر؛ انتشارات معین، تهران،

  داس‏ویل، راجر، 1379، ترجمه: اعرابی، سید محمد، ایزدی، داوود، مدیریت جهانگردی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  دیبایی، پرویز، 1371، شناخت جهانگردی، انتشارات علامه طباطبایی

  دینگتون، جی، ام، ادینگتون، ام، ای، 1374 اکوتوریسم، اکولوژی، فعالیت های تفریحی و صنعت جهانگردی – ترجمه کهرم سازمان محیط زیست.

  دیویدای فنل 1385، مقدمه ای بر طبیعت گردی ترجمه جعفراولادی قادیکلایی ، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول

  رضوانی، علی اصغر، 1379، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم

  ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، گردشگری روستایی ترجمه رحمت اله منشی زاده و فاطمه نصیری، انتشارات نشر تهران

  عبدالله زاده، محمود، 1384، برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

  قره نژاد، حسن، 1386، مقدمه برتوسعه گردشگری و مهمانپذیری، انتشارات دانشگاه آزاد و احد نجف آباد

  کمیته ملی توسعه پایدار؛ برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیط زیست؛ انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، بهار 1378، چاپ اول،

  محلاتی، صلاح‏الدین، 1380، درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

  مخدوم فرخنده، مجید؛ 1378،  شالوده آمایش سرزمین؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم،

  منشی زاده، رحمت اله، 1376، جهانگردی، انتشارات مسعی، چاپ اول

  مهردادی، ناصر و یدالهی، علی اکبر و حسین آبادی، زهرا، اکوتوریسم و توسعه پایدار، همایش جغرافیا و توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

  الوانی، مهدی، دهدشتی، زهره، 1373، اصول و مبانی جهانگردی، معاونت اقتصادی و برنامه‏ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، چاپ اول، ص 23 فخری، 1374،

  الیوت، جنیفر، آ؛ تابستان1378، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه؛ ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران، صفحات 6-4. پایلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، 1385، گردشگری ( ماهیت ومفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ اول


موضوع پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, نمونه پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, جستجوی پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, فایل Word پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, دانلود پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, فایل PDF پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, تحقیق در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, مقاله در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, پروژه در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, پروپوزال در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, تز دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, پروژه درباره پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی, رساله دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید بر آسایش اقلیمی

پیشگفتار گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها موجب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده و جوامع انسانی را با مشکلات روحی مختلفی مواجه ساخته است .از آنجا که در شرایط کنونی ،کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن ،اشتغالزایی ،حفظ محیط زیست ،تعامل فرهنگها و در نهایت توسعه پایدار از جمله دغدغه های پیش روی کشورهاست لذا گردشگری بویژه اکوتوریسم برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است تا ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم چکیده : صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی چکیده: پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم مقدمه طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده : گردشگری درمانی که از بهم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمانی بوجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، بطوریکه بر اساس آمار بین المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل 20 درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به خود ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

ثبت سفارش