پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء

word 11 MB 30440 148
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته :جغرافیا       گرایش: برنامه ریزی روستایی

  چکیده

  مدیریت روستایی فرآیند چند جانبه ای است که شامل سه رکن ، مردم ، دولت و نهادهای عمومی است.در این فرآیند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات ، سازمان های روستایی و ،برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزش یابی قرار می گیرد  سازمان های محلی از جمله انواع سازمانها می باشند که براثرتحول در شیوه های مدیریتی مورد توجه قرارگرفته اند .و بر پایه مشارکت اصل اساسی بنا نهاده شده است حاکمیت مردم بر مردم و اساس سازمانهای  محلی   بر اصل این نهادها است. این نهاد ها در سالهای اخیر توانسته اند نقش مهمی را در توسعه روستاها ایجاد نمایند در این تحقیق که به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است اهدافی که تحقیق حاضر دنبال می کند عبارتند از تعیین نقش دهیاران در تحولات کالبدی روستاهای بخش لشت نشاء می باشد.

  نتایج نشان می دهد دهیاران روستایی در بخش لشت نشا توانسته اند با مدیریت بر روستاها تحولاتی را در آن ایجلد نمایند که از جمله میتوان به تغییرات کالبدی، بهداشت محیط، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری اشاره نمود. بیشترین تغییراتی که دهیاری ها توانسته اند در روستاهای  بخش لشت نشا ایجاد نمایند تحولات کالبدی می باشد . که می توان به مواردی مانند ساخت و سازهای جدید ، توسعه فعالیت های گردشگری ، ایجاد پارک های روستایی و ایجاد مسجد اشاره کرد .

  واژگان کلیدی : روستا، مدیریت روستایی ، تحولات روستایی، بخش لشت نشاء،شهرستان رشت

  مقدمه

  روستا به عنوان اولین سکونتگاه دائمی انسان و محل فعالیتهای کشاورزی و دیگر کوشش های بهره وری از زمین علاوه بر تامین نیازهای روستائیان ، نیازهای شهر نشینان به مواد غذایی و مواد اولیه برخی صنایع شهری را نیز تامین می کند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرچه مدیریت روستایی معنای واقعی خود را بدست آورد و هادهای مختلف انقلاب برای آنکه روستاهای کشور را موهبت های فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، اقتصادی بهره مند شوند فعالیتهای زیادی را انجام دادند. در سالهای اخیر با تشکیل شورای اسلامی روستا و وجود دهیار در بعضی از روستاها مدیریت در روستا را هدفمند تر می کند. با وجود این مشکلات زیادی در نقش مدیریت محلی در روستا وجود دارد. که دهیار و شورای اسلامی وظایف محوله در ادراه روستا، بهتر نمودن مدیریت اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را به عهده دارند. هدف اساسی شناخت نگرشهای گذشته و موجود مدیریت روستایی به ویژه با توجه به نقش آن در سالهای اخیر در مدیریت محلی روستایی است. چرا که با ساختار جدید در مدیریت روستایی می توان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور شاهد پیشرفت روستاها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  و... باشیم . در مطالعه حاضر نقش مدیریت محلی (دهیار) در توسعه روستاهای بخش خشکیبجار بررسی شد. مطالب این پایان نامه شامل:

  فصل اول: بیان مسئله و ضروزت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، واژه ها و مفاهیم و محدودیتها می باشد.

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق می باشد که به تئوریها و نظریات پرداخته است.

  فصل سوم روش اجرایی تحقیق می باشد که در آن به روش تحقیق و موقعیت جغرافیایی و مشخصات طبیعی است که شامل مشخصات اجتماعی- جمعیتی، مشخصات اقتصادی، مشخصات کالبدی و فضایی می باشد.

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق می باشد.

  فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری، پیشنهادات بررسی شد.

   

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1بیان مسأله

  مدیریت روستا یی فر ایند چند جانبه ا ی است که شامل سه رکن ، مردم، دولت و نهادها ی عمومی است . در این فر ایند با مشارکت مردم و از طر یق تشکیلات، سازمانها ی روستا یی و، برنامه ها و طرح ها ی توسعه روستا یی تد,ین و اجرا گرد یده و تحت نظارت و ارزش یابی قرار می گیرد )رضوا نی، 1383: 211 )

  سازمانهای محلی از جمله انواع سازمانها می باشند که بر اثرتحول در شیوه های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته اند.  و بر پایه مشارکت اصل اساسی بنا نهاده شده است حاکمیت مردم بر مردم و اساس سازمانهای محلی بر اصل این نهادها است.  در فرایند نظریه های مربوط به نقش مردم و دولت در موضوع توسعه، تشکیل سازمانهای محلی توسط اجتماعات محلی مورد تاکید قرار گرفته است تا سازمانهای محلی نقش فعالی را در توسعه و اداره امور محلی برعهده گیرند. دهیاری یک نهاد عمومی است که به منظور اداره امور روستا تأسیس گردید در ابتدای تأسیس دهیاری ها ( سال 1382 تمامی روستاهای بالای 20 خانوار (با اولویت مراکز دهستانها، روستاهای دارای طرح هادی و بهسازی می توانستند به شرط پرداخت خودیاری اهالی روستا و تأیید استانداری، مجوز تأسیس دهیاری دریافت کنند . با اعلام این شرایط آسان برای صدور مجوز تأسیس دهیاری و نیز به دلیل اعطای اعتباراتی که از محل قانون تجمیع عوارض به دهیاری ها صورت می گرفت، تقاضای تأسیس دهیاری رو به فزونی نهاد . به نحوی که در کمتر از 1 سال و 3 ماه ، مجوز تأسیس بیش از12 هزار دهیاری از سوی وزارت کشور صادر گردید. (نعمتی و بدری ، 1386: 162)

   بخش لشت نشاء یکی از بخشهای شهرستان رشت می باشد. مساحت این بخش 129.2کیلومتر مربع می باشد. این بخش دارای 3 دهستان به نامهای جیرهنده لشت نشاء، علی آباد زیباکنار و گفشه لشت نشاء و 46 روستا و یک نقطه شهری می باشد.

  43 روستای بخش لشت نشاء دارای دهیاری می باشد با توجه به اینکه قبل و بعد از وجود دهیاری تغییرات زیادی ایجاد شده است در این تحقیق محقق در نظر دارد تا تغییرات ایجاد شده در روستاها را بررسی و نقش دهیار را در تحولات روستاهای  منطقه ارزیابی نماید و به این سوال اساسی پاسخ دهد که مدیریت محلی تا چه حد در تحولات روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت نقش داشته است؟

   

   

   

  1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

  آشنایی و شناخت از مسائل و امکانات یک روستا نخستین گام برای برنامه ریزی است. مدیریت قوی و لایق موجب برنامه ریزی موفق در زمینه توسعه روستایی می شود. بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی زیربط در برنامه ریزی به خصوص در برنامه ریزی پایین به بالا، موجب رفع کمبودها و توسعه روستایی را در مناطق مختلف ممکن می سازد. در همین راستا عمده ترین دلایل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه ریزی را به خصوص مدیریت روشها می توان به ذهنی نگری دست اندرکاران برنامه ریزان روستایی نام برد. از آنجایی که روستا و روستانشین در ایران سابقه بسیاری دارد اهمیت این مسئله را بیشتر می نماید. از طرفی  اختلاف بین روستاها در دوره معاصر، آن چنان شدید است که شاید مقایسه بسیاری از روستاها با یکدیگر نادرست باشد. تعدادی از روستاها دارای تمامی امکانات زیست و در کیفیت بسیار مطلوب می باشند، سهولت دسترسی به تمامی امکانات زیست، ساکنان چنین روستاهای را بی نیاز به تفکر در مورد زیستن در شهرها می نماید بر عکس در تعدادی دیگر از روستاها، ساکنان آنها چنان با مشکلات زیستی مواجه اند که از نظر فقدان امکانات زیستی، چهره روستاهای صدها سال پیش را در ذهن هر بیننده ای زنده می نمایند در ایجاد چنین شرایطی، دو عامل مدیریت روستایی و برنامه ریزی در مقایسه با سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند. چون درصدی از کارکردهای مربوط به تأمین سرمایه لازم برای انجام پروژه ها و برنامه های روستایی، به نحوه برنامه ریزی روستایی و مدیریت روستایی مربوط می شود، که می تواند چهره روستاها را دگرگون نموده و موجب جلوگیری از خالی شدن روستاها از جمعیت گردد لذا می توان مدیریت روستایی و برنامه ریزی روستایی در سطح کلان و خرد را به عنوان مهمترین عامل در توسعه پایدار روستایی مطرح کرد.

   

  1-3-اهداف تحقیق

  مهمترین اهداف این تحقیق به شرح زیر است: 

  تعیین نقش دهیاران در تحولات کالبدی روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت

  تعیین نقش دهیاران در تحولات اقتصادی روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت

  تعیین نقش دهیاران در تحولات فرهنگی روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت

  تعیین نقش دهیاران در تحولات اجتماعی  روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت

  تعیین نقش دهیاران در تحولات محیطی روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت

   

  1-4-سوال های تحقیق

  1- دهیاریها تا چه حد در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش لشت نشاء نقش داشته باشند؟

  2- دهیاریها تا چه حد در تحولات کالبدی محیطی روستاهای بخش لشت نشاء نقش داشته اند ؟

   

  1-5-فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به موارد مطرح شده فرضیه های تحقیق عبارتند از :

  دهیاران در تحولات اجتماعی روستاهای بخش لشت نشاء دارای عملکرد بهتری نسبت به تحولات اقتصادی بوده اند

  دهیاران در تحولات کالبدی – محیطی روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت نقش قابل توجهی داشته اند

   

  1-6-محدوده مورد مطالعه

  لشت نشاء یکی از بخشهای شهرستان رشت می باشد که در طول جغرافیایی 49 درجه و 46 دقیقه تا  49 درجه و 55 دقیقه  و عرض جغرافیایی 37 درجه و 17 دقیقه تا 37 درجه و 26 دقیقه قرار گرفته است . مساحت این بخش 224/129 کیلومتر مربع می باشد. لشت نشاء از شمال به ساحل دریا از جنوب به دهستان لولمان از شرق به دهستان کیاشهر و از غرب به دهستان  نوشر خشکبیجار محدود است این بخش دارای سه دهستان به نامهای جیرهنده لشت نشاء، علی آباد، زیباکنار و گفشه لشت نشاء و 46 روستا و یک نقطه شهری می باشد. براساس اطلاعات موجوددر نقشه زمین شناسی لشت نشاء ( محدوده مورد مطالعه )در منطقه ای قرار دارد که از نهشته های دریایی پوشیده شده است.

   

  1-7-محدودیتها وتنگناهای  تحقیق

   در انجام تحقیق مورد نظر محدودیتهای زیر وجود داشته است.

  1- دسترسی نداشتن به آمار و داده های جدید و صرف زمان بسیار زیاد برای دست یابی به داده ها

  کمبود منابع در مورد مدیریت روستایی بخصوص در محدوده مورد مطالعه

   

  فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

  مفهوم مدیریت روستایی

  پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی، مدیریت مالی و نظام درآمد هزینه برای روستاها، مدیریت محیط زیست و توسعۀ پایدار و مدیریت برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است. هر یک از محورهای فوق در دهه های قبل دارای شدت و ضعف در عملکرد و اجراء حتی گاه به عنوان راهبرد اساسی در برنامه های کلان مطرح بوده است. بررسی جنبه های مختلف این محورها بیان کنندۀ گستردگی مفهوم مدیریت روستایی در ایران است.

  مدیریت روستایی به مفهوم مجموعه ای اعم از دولتی یا مردمی، فردی یا گروهی و در اشکال کلان و خرد است که به عنوان متولیان امور مربوط به روستاها و عمدتاً در محورهای فوق به فعالیت می پردازند. گستردگی مفهوم مدیریت روستایی علاوه بر این که مشکلات رسیدگی به امور مزبور به روستاها را بیان می کند؛ چگونگی مواجهۀ مطلوب با روستا و برنامه ریزی روستایی را برای کارشناسان و متخصصین در محورهای یاد شده آشکار می سازد. یکی از نکات مهم در مفهوم مدیریت روستایی، درک مناسب از روستا است. بدین معنی که شناخت روستا و تمیز آن از شهرک ها و مکان های حاشیه ای رهنمون مؤثری است که برای روستا و درک مدیریت یک واحد سکونتگاهی مؤثر است.

  2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی

  مدیریت روستایی ایران در گذشته به صورت سنتی وجود داشته و در دوره های مختلف تاریخی، به اشکال مختلف و گاهی مشابه بوده است. در دوره قاجاریه و بالاخص در اواخر این دوره که اعمال حکومت به پایتخت و شهرهای مرکزی ایالات محدود می شد، دو ویژگی بارز بافت سنتی روستاها و نوع حکومت موجب می شد که در امور مربوط به روستاها بجز در موارد خاصی مانند اخذ مالیات، دخالت چندانی وجود نداشته باشد. در این دوره نقش عمده در مدیریت روستایی بر عهدۀ عناصری مانند کدخدا، سربنه و به طور کلی بر عهدۀ مالکین بود و نظام درآمد هزینه در روستا نیز عمدتاً بر عهدۀ روستائیان از یک سو و مالکین یا کدخدا از سوی دیگر قرار داشت؛ بدین معنی که تأمین نیازهای مالی روستایی از طریق اخذ اعتبارات و مالیات از زارعین و روستانشینان انجام می شد و اجرای برنامه متأثر از اعتبارات فوق از طریق کدخداها یا مالکین صورت می گرفت (طالب، 1372: 6). به طور کلی اشکال سنتی مدیریت و شیوه های اعمال نفوذ سنتی در امورات روستا از طریق کدخداها که گاهی نقش واسطه (میان مالکان و رعایا) و ادارۀ امور جمعی بر عهده داشتند، در اواخر دورۀ قاجار حائز اهمیت است.

  با روی کار آمدن رضاخان در سال 1304 ه .ش، علیرغم این که تحولات قابل توجهی در جامعۀ روستایی و مدیریت ده انجام نشده، قوانینی به تصویب رسیده که اگرچه دارای زمینه های مربوط به دورۀ قاجاریه است، در نوع خود قابل توجه و تأمل است. یکی از قوانین مهم درباره مدیریت روستایی این دوره قانون کدخدایی است. براساس این قانون که طی سال های 1314 تا 1318 به تصویب و مرحلۀ اجرا رسیده است، کدخدا در یک روستا به معنای داشتن وظائف و کارکردهایی برای انجام خدمات دولتی آمده است (طالب، 1372، 13). در 16 آبان ماه 1316 نیز براساس قانون نخستین تقسیمات نوین کشوری، برای هر دهستان یک دهدار و برای یک یا چند ده یک کدخدا به عنوان نمایندۀ دولت ذکر شده است (قانون تقسیمات کشوری 1316: 4-2). کیفیت و چگونگی انتخاب کدخدا و وظائف و اختیارات وی اگرچه موضوعات قابل توجهی اند، در این مقاله قابل بررسی نیستند. نکتۀ مهمتر این که روش مدیریت روستایی و سیستمی که برای روستاهای ایران در نظر گرفته شده بود، با دوره های قبل از آن تفاوت چندانی نداشت.

  پس از دورۀ رضاخان، تحولاتی در نظام مدیریت روستایی پدید آمد که بارزترین نمونۀ آن در تصویب قانون مربوط به بنگاه عمرانی کشور به ویژه از جنبۀ اقتصادی و امور زیربنایی است. در این قانون که در سال های میانی دهۀ 1330 به مراحل تصویب و اجرا رسیده است، ترکیب انجمن ده و در واقع انجمن عمران ده مشتمل بر گروه پنج نفری شامل نمایندۀ مالک، نمایندۀ زارع، کدخدا و دو تن از معتمدین محلی عمدتاً براساس اعتماد میان اهالی ده و نمایندگان مالک و زارع پیش بینی شده بود.

  از لحاظ شکلی، اگرچه انجمن ده به صورت گروهی و جمعی در ده فعالیت می کردند، اما در عمل نحوۀ انجام فعالیت هاانحصاری بود و از سوی دیگر انجم دهات احتمالاً برای مهار قدرت مالکان و تغییر شیوۀ نظارت و اجرای برنامه های دولت در روستاها بود. در این دوره برنامه ها و راهبردهای کلان تأثیرات دیگری در مدیریت روستایی ایران گذاشت. در دهۀ 1340 با تصویب و انجام اصلاحات ارضی قدرت مالکان در روستاها کاهش یافت. در پی آن، تحولات شگرفی در نحوۀ مناسبات اقتصادی روستاها به ویژه در امر بهره برداری زراعی روی داد که اشارۀ به آن برای این مقاله ضرورت چندانی ندارد.

  تغییرات دهۀ چهل منجر به اصلاحات در قوانین مربوط به انجمن ده گردید و در واقع انجمن های دهات را به عنوان نمایندگان رسمی دولت مطرح ساخت. در این دوره قوانین دیگری مانند قوانین مربوط به تشکیل سپاه ترویج و آبادانی به نوعی مدیریت روستایی در ایران را تحت الشعاع قرار داد و با تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی این امر شدت بیشتری یافت. در اواخر دورۀ پهلوی وزارتخانه جدید، تشکیلات مدیریت روستایی را متحول ساخت و در سال 1353 قانون جدید تشکیل انجمن ده و دهبانی را به تصویب رساند. در این زمان، ادارۀ امور یک دهستان که متشکل از چند ده مرتبط با هم تشکیل می شد، بر عهده دهدار بود و دهداران معمولاً از میان نامزدهای گزینش شده از سوی مرکز (وزارت کشور) انتخاب می شدند. با این حال، شرایط عمومی ده بر عهده انجمن ده بود که اعضای آن متناسب با تعداد جمعیت روستا با رأی مستقیم مردم ده انتخاب می شدند. از ویژگی های مدیریت روستایی در سال های آخرین دورۀ پهلوی حذف کدخداها از مدیریت ده، حذف مدیریتی مالکان در روستاها، تغییرات در قوانین مربوط به مدیریت روستایی از جمله تحولات قانون مربوط به خانۀ انصاف در سال 1356 قابل توجه و تأمل است (مهدوی، 1378: 30-12).

  2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تأثیر از نگرش های موجود و مستند به قانون اساسی، وظیفه مدیریت روستایی به عهدۀ شوراهای اسلامی روستا سپرده شد. این شوراها اگرچه ظاهراً جانشین انجمن ده بودند، اما در عمل نمایندگان واقعی مردم و منتخبین واجد شرایط محسوب می شدند. اگرچه قانون مربوط به شوراهای اسلامی در سال 1361 یعنی سال های آغازین انقلاب اسلامی به تصویب رسید؛ ذکر این نکته ضروری است که در سال 1365 نگرشی که در شوراهای اسلامی روستا بود، اصلاح شد و با اصلاح قوانین تکمیل گردید. با تکمیل این قوانین، جهاد سازندگی به عنوان متولی تمامی مسائل مربوط به روستاهای ایران بر عهدۀ این نهاد بود. علاوه بر جهاد سازندگی، ضروری است به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره شود که به عنوان یکی از مهمترین متولیان امور مربوط به روستاها به ویژه در بخش مسکن در ایران پس از انقلاب مطرح شد. بنیاد مسکن اگرچه در آغاز با هدف در روستاها عمل می کرد، پس از مدتی از اهداف اولیه فاصله گرفت و بر روی فعالیت های عمرانی، طرح های هادی و بهسازی متمرکز گردید. در سال های اخیر نیز قسمتی از مسائل مربوط به روستاها به این بنیاد سپرده شد. با این حال، از نهادهای انقلابی روستاها علاوه بر جهاد سازندگی و بنیاد مسکن، شورای عالی کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری، هیئت های هفت نفره واگذاری زمین، مراکز و خانه های بهداشت، مجتمع های بهزیستی روستایی، کمیته امداد و بسیج قابل ذکر است (مهدوی، 1378: 194-186).

  شاید نقطۀ عطف تحولات در مدیریت روستایی ایران مربوط به قانون تشکیلات، وظائف و انتخاب شوراهای اسلامی در سال 1375 باشد. در قانون اخیر بر شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد مدیریت در روستاها تأکید شد و براساس آن و طبق ضوابط جمعیتی، برای روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه عضو برای روستاهای بیش از 1500 نفر پنج عضو به عنوان شورا در نظر گرفته شد. در سال 1377 نیز طبق مقررات، به وزارت کشور اجازه داد شد تا برای امور روستایی به تأسیس دهیاری ها اقدام کند. این امر با توجه به وضعیت فعلی مدیریت شهری در ایران، در روستاها موجب تحول شگرفی است که بر طبق آن دو نهاد شوراهای اسلامی و دهیاری ها که منتخب شوراها و بازوی اجرایی آنها به حساب می آیند، در روستاها به فعالیت بپردازند.

  به طور کلی آنچه پس از انقلاب اسلامی بر مدیریت روستایی ایران تأثیرات مهمی گذاشت؛ از دو جنبه قابل بررسی است: نخست از جنبه سازمانی، مانند تشکیل وزارت جهاد سازندگی یا بنیاد مسکن و دوم از جنبه های قانونی مانند تصویب قانونی که مستقیماً مدیریت روستایی در ایران را تحت الشعاع قرار می دهد. در اینباره، اشارۀ مختصری به قوانین مصوب پس از انقلاب شده است اما از جنبۀ عملکردی، فعالیت های جهاد سازندگی در روستاها از اهمیت بالایی برخوردار است. در اوایل انقلاب اسلامی (1358) جهاد سازندگی با حکم رهبر انقلاب و در تاریخ 19/9/1362 به صورت وزارتخانه با دو رویکرد عمده توسعه روستایی و فقرزدایی تشکیل گردید و اهداف محوری نظام در روستاهای ایران مانند توسعه کشاورزی و عمران روستایی، توسعۀ زیرساخت های روستایی و صنایع روستایی را بر عهده گرفت. (آسایش 1379، :163-161). ضمن آن که لازم است ذکر شود که در سال 1369 برای تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، لایحه ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید (همان:  161).

  Abstract:

  Rural management is a multilateral process that is includes three pillars people, government and Public institutions. In this process with Public participation and through Organization, rural organizations, plans and rural development projectshas been developed and implemented, and Monitored and evaluated. Local organizations include a variety of organizations that are considered affecting change in management methods, and based on the basic principle of participation.  Of people to peopleand basis of local organizations is based on institutions. These institutions in recent years could play an important role in rural management. This research has done with field and library method and aims to investigate determining aldermen's role in rural changes in Lashtenesha sector.

  Results indicate that rural aldermen in Lashtenesha sector have been able to create changewith management on villages it may be noted that such: Physical Changes, Environmental Health, Create spaces for recreation and tourism. But most of the changes that rural managers have been able to make are Physical Changes such as new construction, tourism activities development, creation rural parks and Create mosque.

  Key words:village, rural management, rural changes, Lashtenesha sector, Rasht city

 • فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه. 2

  فصل اول :کلیات تحقیق.. 3

  1-1بیان مسأله. 4

  1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-3-اهداف تحقیق.. 5

  1-4-سوال های تحقیق.. 6

  1-5-فرضیه‌های تحقیق.. 6

  1-6-محدوده مورد مطالعه. 6

  1-7-محدودیتها وتنگناهای  تحقیق.. 6

  فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق.. 7

  2-1- مفهوم مدیریت روستایی.. 8

  2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 8

  2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی.. 10

  2-3-1- ایجاد استقلال مالی: 14

  2-3-2- معرفی سیستم مدیریت مشارکتی: 14

  2-3-3- تشویق اقتصاد مشترک: 14

  2-3-4- هماهنگی ابعاد توسعۀ روستایی: 15

  2-4- نقش شوراها در مدیریت روستایی.. 15

  2-5- جایگاه  مدیریت روستایی در برنامه های توسعه کشور. 17

  2-6- دلایل تشکیل دهیاری ها 22

  2-6-1- عوامل سیاسی.. 22

  2-6-1-1- عوامل ساختاری سیاسی.. 22

  2-6-1-1-1- تمرکزگرایی در تصمیم و اجرا 22

  2-6-1-2- رابطه بهره کشی شهر از روستا در نتیجه تعامل سیاسی محلی.. 23

  2-6-1-3- اولویت های توسعه. 23

  2-7- عوامل مدیریتی.. 23

  2-7-1- مدیریت تولید نابسامان. 23

  2-7-2- ناکافی بودن افراد متخصص..... 24

  2-7-3- نارسایی نظام کنترل. 24

  2-7-4- مدیریت با ماهیت برونزا 24

  2-8- عوامل دولتی.. 24

  2-8-1- مسأله امنیت و نبود آن. 25

  2-8-2- تداخل وظایف سازمان های دولتی و وزارتخانه ها در روستاها 25

  2-8-3- عدم هماهنگی و تبعیض میان سازمان های محلی و مرکزی.. 25

  2-8-4- کمبود ابزارها و سازوکارهای دولتی.. 26

  2-8-5-حمایت ناکافی از افراد خلاق و نوآور از سوی دولت... 26

  2-9- عوامل اجتماعی فرهنگی و تاریخی.. 26

  2-9-1- پیشینه و تجارب تاریخی روستاییان. 26

  2-9-2- مقاومت در برابر تغییر و نوآوری.. 26

  2-9-3- بی سوادی و نارسایی های آموزشی.. 26

  2-9-4- جامعه مطرود و سرکوب شده روستایی.. 26

  2-9-5- مهاجرت به شهرها 27

  2-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری.. 27

  2-10-1- عقب ماندگی اقتصادی روستایی.. 27

  2-10-2- رواج خرده مالکی و تعدد اراضی کشاورزی با مساحت های کوچک... 28

  2-10-3- نبود تنوع شغلی.. 28

  2-10-4- تغییر کاربری روستاها 28

  2-10-5- عوامل تکنولوژیکی.. 28

  2-10-5-1- کمبود امکانات تکنولوژیک... 28

  2-10-5-2- بهره دهی ناچیز کار. 28

  2-10-6- روش های نامناسب بازاریابی.. 29

  2-10-7- نارسایی کمّی و کیفی عملکرد تعاونی های روستایی.. 29

  2-11- مدیریت روستایی و توسعه. 30

  2-12-تحولات مدیریت روستایی.. 30

  2-13-وظایف مدیریت در سازمآنهای محلی چیست؟. 31

  2-14- مدیریت نوین روستایی.. 34

  2-15-تحولات کالبدی روستاها 35

  2-16-برنامه ریزی فضایی.. 37

  2-17-دهیاری و تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی روستا 38

  2-18- نقش دهیاریها در تغییرات کالبدی روستاها 40

  2-19-پیشینه تحقیق.. 42

  فصل سوم: روش های اجرای تحقیق.. 45

  3-1-روش تحقیق و مراحل آن. 46

  3-1-1-روش تحقیق : 46

  3-1-2-مراحل تحقیق.. 46

  3-1-2-1-مرحله جمع آوری اطلاعات... 46

  3-1-2-2-سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات... 46

  3-1-2-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 46

  3-2- جامعه آماری و حجم نمونه و متغییرهای تحقیق.. 47

  3-3-ویژگیهای طبیعی.. 48

  3-3-1- موقعیت جغرافیایی.. 48

  3-3-2- توپوگرافی.. 52

  3-3-3-  خاک... 52

  3-3-4- اقلیم. 54

  3-3-5-  منابع آب... 60

  3-4- ویژگی های جمعیتی و اجتماعی.. 62

  3-4-1-جمعیت و خانوار. 62

  3-4-2- بعد خانوار. 63

  3-4-3- رشد جمعیت... 64

  3-4-4- ساختار سنی و جنسی.. 64

  3-4-5-جمعیت فعال و غیرفعال. 65

  3-4-6- سواد. 66

  3-5- ویژگیهای اقتصادی.. 67

  3-5-1- وضع اقتصادی لشت نشاء 67

  3-6- ویژگی های فضایی کالبدی.. 71

  3-6-1- تیپ و شکل روستاها 71

  3-6-2- توزیع سکونتگاهها بر حسب ارتفاع. 71

  3-7- خدمات... 72

  3-7-1- خدمات زیر بنایی.. 72

  3-7-2- خدمات رو بنایی.. 73

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-1- نقش دهیاریها در تحولات کالبدی روستاهای بخش لشت نشاء 79

  4-1-1- ویژگی های پرسنلی دهیار. 82

  4-2- مشخصات فردی و عمومی پاسخ گویان. 84

  4-2-1-ترکیب جنسی.. 84

  4-2-3- تحصیلات... 85

  4-2-4-شغل.. 86

  4-2-5-محل تولد. 87

  4-2-6- محل زندگی.. 88

  4-2-7- رضایت مردم از دهیاری ها 88

  4-2-8- مکاتبات و تعامل با سازمان ها و اداره های مرتبط با روستا و دهیاری های دیگر. 89

  4-2-9- همکاری با نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت در روستا 90

  4-2-10- جلب مشارکت روستاییان در امر تهیه و اجرای پروژه های عمرانی روستا 91

  4-2-11- همکاری و مشارکت مردم با شورا و دهیار. 91

  4-3- سلامت اداری.. 92

  4-3-1- نقش دهیار در تدوین سازو کار مناسب برای نظارت بر انضباط مالی.. 92

  4-3-2- نقش دهیار در تدوین و سازو کار مناسب برای بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات... 93

  4-3-3-میزان پیگیری  دهیار از مسائل و مشکلات... 94

  4-3-4- مسائل و مشکلات قابل بررسی توسط دهیار. 95

  4-3-5-ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و گردشگری.. 96

  4-3-7-نقش دهیار در ساخت یا توسعه ی مجتمع های گردشگری.. 98

  4-3-8- نقش دهیار در توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی روستا 99

  4-3-9- نقش دهیار در تاسیس یا توسعه ی کتابخانه و خرید کتاب... 100

  4-4- دهیار و توسعه بخش اقتصادی روستا 101

  4-4-1- موفقیت دهیاری در گسترش فعالیت کشاورزی روستا 101

  4-4-2- میزان ارزیابی عملکرد دهیار در تشویق و ترغیب روستائیان به توسعه صنایع کارگاهی و روستایی.. 102

  4-4-3- نقش دهیار در تغییر کاربری اراضی.. 103

  4-4-4- نقش دهیار در افزایش فعالیتهای توریستی منطقه. 103

  4-4-5- تاثیرگذاری مدیر روستا در گسترش فعالیتهای خدماتی روستا 104

  4-5- تحولات کالبدی  روستاها 106

  4-5-1- بیشترین تغییر شکل ظاهری روستا در دهه اخیر. 106

  4-5-2- تاثیر مدیریت روستا در تغییر الگوی ساخت مسکن و معماری روستا 107

  4-6- هدایت و دفع آبهای سطحی.. 109

  4-6-1- نقش دهیار در احداث شبکه های دفع آبهای سطحی.. 109

  4-7- بهبود آمد و شد روستایی.. 110

  4-7-1- نقش دهیار در اصلاح و توسعه شبکه معابر روستا 110

  4-7-2- نقش دهیار در زیرسازی و جدول کشی معابر. 111

  4-8- بهبود محیط روستایی.. 113

  4-8-1- نقش دهیار در حفظ سلامت و بهداشت محیط روستا 113

  4-8-2- نقش دهیار در نگهداری و توسعه ی فضای سبز روستایی.. 113

  4-8-3- نقش دهیار در پاکیزگی محیط و منظر روستا 114

  4-8-5- نقش دهیار در تهیه ی طرح هادی روستایی و پیگیری برای تهیه و اجرای طرح هادی در دوره ی تصدی دهیاری.. 116

  فصل پنجم:نتیجه گیری و  پیشنهادات... 118

  5-1- بحث... 119

  5-2- نتیجه گیری.. 120

  5-3- پیشنهادها 124

  منابع و مأخذ. 126

   

  منبع:

  اصلاح عربانی- ابراهیم-1380 طریعه کتاب گیلان انتشارات پژوهشگران ایران

  اکبری، غضنفر تیر (1382)، ماهنامه دهیاری ها شماره 2، تهران، وزارت کشور، دفتر اموردهیاری ها.

  اکبری، غضنفر خرداد (1382)، ماهنامه دهیاری ها شماره 1، تهران، وزارت کشور، دفتر امور  دهیاری ها.

  امکچی، حمیده (1376)، مقاله روند ساخت و ساز، استهلاک و تخریب در ساختمان های مسکونی کشور شهری و روستایی، در مجموعه مقالات ابعاد اقتصادی مسکن: یافته های چند بررسی در زمینه مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.

  اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن (1370)، رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمودنژاد، تهران، وزارت جهاد سازندگی.

  آسایش، حسین (1379)، برنامه ریزی روستایی در ایران، تهران، پیام نور.

  آسایش، حسین، 1374، کارگاه برنامه ریزی روستایی- انتشارات دانشگاه پیام نور.

  آسایش، حسین، خرداد 1383، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  بدری ، سیدعلی و موسوی ،عارف ، 1388 ، مدیریت نوین روستایی در جستجوی راهکار

  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1380

  پاپلی یزدی، محمدحسین، ابراهیمی محمدامیر، 1381، نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت.

  جمعه پور،محمود ، 387 1، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی: دیدگاهها و روشها، چاپ سوم تهران،انتشارات سمت.

  جهانگیری، جهانگیر- میرفردی، اصغر، 1382، سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  جهانگیری، جهانگیر- میرفردی، اصغر، 1382، سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  دبلیولانگ ورث جان (1379)، توسعه روستایی چین با مقایسه های بین المللی، ترجمه مصطفی مهاجرانی، تهران، وزارت کشاورزی.

  دوفومیه م، جغرافیا و سیاست های ارضی، ع. پورفیکویی، مشهد: نشر نیکا، 1372.

  دهخدا، علی اکبر؛ 1374 ، لغت نامه؛ انتشارات دانشگاه تهران.

  دیاس، هیراندی و دبلیو ویکرامانایاک (1368)، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی، ترجمه ناصر فرید، تهران، وزارت جهاد سازندگی.

  رجایی ، عبدالحمید ، 1382، کاربرد جغرافیایی طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی ،انتشارات سمت

  رضائیان ، علی ، 1385 ، اصول مدیریت ، انتشارات سمت

  رضوانی، محمدرضا اسفند (1379)، مقاله برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران: از فکر تا عمل، در پژوهش های جغرافیایی، سال 32، شماره 39.

  رضوانی، محمدرضا، 1383، مقدمه ای بر بر نامه ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ دوم ، تهران نشر قومس.

  رضوی، سیدحسن (1379)، مقاله بررسی اثرات فعالیت های جهاد سازندگی در توسعه زیرساختهای روستایی، در مجموعه مقالات نقش جهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی،تهران، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی.

  رفیعی ه، زیبایی م، «اندازه دولت، رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش. 43 و 44، پاییز و زمستان 1382.

  سازمان شهرداری های کشور، دی ماه (1382)، مجموعه قوانین، مصوبات و بخشنامه های مرتبط با دهیاری ها، تهران، معاونت دهیاری ها.

  شاکری، ع، موسوی م.ح، بررسی عوامل مؤثر بر سرمیاه گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش. 43 و 44، پاییز و زمستان 1382.

  طالب، مهدی (1372)، مدیریت روستایی در ایران، تهران، دانشگاه تهران.

  طالب، مهدی، 1376، مدیریت روستایی در ایران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

  عبدالهیان، حمید، شریعتی، شیما و شوشتری زاده، 1384.

  غفاری ، سیدامین – 1380 – فضا و ساماندهی نظام فضایی سکونتگاههای روستایی – نشریه علمی سپهر- دوره دهم – شماره سی و نهم.

  فشارکی ، پریدخت؛ 1373 ، جغرافیای روستایی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

  قانون تقسیمات کشوری و وظائف فرمانداران و بخشداران (1316). تهران، وزارت کشور.

  مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، 1375.

  مطیعی لنگرودی ، حسن، 1382 ، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان 1385

  مهدوی، مسعود (1378)، جغرافیای روستایی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.

  ودیعی، کاظم؛ 1384 ، مقدمه ای بر روستاشناسی ایران ، انتشارات موسسه آموزشو تحقیقات دانشگاه

  وزارت کشاورزی، 1370، موسسه تحقیقات خاک و آب، نقشه مطالعات ارزیابی منابع و استعداد اراضی استان گیلان، مقیاس 250000 : 1.

  وزارت کشاورزی، 1372، اداره کل آمار و اطلاعات، نقشه کاربری وپوشش اراضی، مقیاس100000: 1 شیت رشت


موضوع پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, نمونه پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, جستجوی پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, فایل Word پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, دانلود پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, فایل PDF پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, پروژه درباره پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نقش مدیریت روستایی (دهیاران)در تحولات روستا های بخش لشت نشاء

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی چکیده طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد .این طرح با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های خود میتواند زمینه ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ، معابر جدید الاحداث ، حریم مسکونی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی برنامه ریزی توسعه منطقه ای چکیده: کارآفرینی روستایی فعالیتی است که به مردم روستایی کمک می کند تا فرصت های اقتصادی را در جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند که چگونه این فرصت ها را به فعالیت های اقتصادی سود آور تبدیل کنند.امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی در توسعه،شکوفایی و رشد جوامع انسانی تبدیل گشته است،که از طریق آن همه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های ...

موضوع علم اقتصاد   اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع کمياب است. در جهان کنوني با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهاي بشري و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی چکیده فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با برپایی وشکل گیری سکونتگاههای ثابت در قالب ده وروستاها ، این سکونتگاهها مکانی لازم داشتند تا بتوانند محصولات تولیدی خود را با یکدیگر مبادله کنند. این محل با ماهیتی ( خدماتی – تجاری ) و وابسته به مناطق پیرامونی شهر نام گرفت. برای این مرکز تجاری وجود یک حوزه زراعی وکشاورزی پیرامونی از لوازم اولیه تشکیل وماندگاری محسوب شد. روستا به عنوان یک سکونتگاه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

ثبت سفارش