پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

word 2 MB 30455 128
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته:جغرافیای سیاسی

  چکیده

  توسعه ارتباطات درقالب ارتباطات فضای مجازی،امکان تبادل اطلاعات،دستیابی و دسترسی افرادونهادها به یکدیگرازطریق اینترنت به صورت همزمان،پارادایم جدیدی را برزندگی بشرحاکم کرده که به عنوان مزیتی برای بشرامروزه به شمارمیرود. واین درحالی است که فضای مجازی به دلیل ماهیت فراکشوری ونیزقابلیت برقراری ارتباط وجا به جایی اطلاعات وداده درمقیاس جهانی عملاً درتعارض با منافع حکومتها ودولتهای ملی قرارمیگیرد. در چنین فضایی، هم ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی وهم مفاهیم مرتبط با آن دچارتحول شده اندکه این تحول به ویژه درمفهوم حاکمیت نمایان است. ازطرفی نیز منطقه خلیج فارس تبدیل به هدفی برای حملات سایبرشده است وشاهد کشمکش مخفی درحوزه سایبر میان ایالات‌متحده،اسرائیل وکشورهای عرب این منطقه دریک طرف وایران وروسیه درطرف دیگرهستیم.همچنین باید توجه داشت که امروزه همگرایی و واگرایی میان کشورها به طرز روز افزونی وجوه سایبرنتیک یافته است.نوشتارحاضربااستفاده ازروش توصیفی–تحلیلی به تبیین توسعه فضای سایبری درروابط ژئوپلیتیک ایران وکشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخته و ضمن بررسی توان سایبر بازیگران این منطقه براین نظر است که کشورهای منطقه افزایش توان سایبری ایران را تهدیدی بالقوه برای خود تلقی میکنند همچنان تهدید امنیتی بالقوه‌ای علیه دیگرکشورهای خلیج فارس است وبااین که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شروع به توسعه توان سایبری دفاعی خودنموده‌اند بااین‌حال هنوز نیاز به گسترش توان دفاعی وهمکاری کارآمدترمیان آنها برای ممانعت ازتهدیدات پیش‌ روی حس می‌شود.

  واژگان کلیدی :حاکمیت،فضای سایبر،ژئوپلتیک،جغرافیای سیاسی، منافع ملی،خلیج فارس،همگرایی،واگرایی

  فصل اول:

  کلیات  تحقیق

  -1- مقدمه

  فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت به دلیل ماهیت عملکردی فراکشوری و نیز قابلیت برقراری ارتباط و جابه جایی اطلاعات و داده در مقیاس جهانی و اتصال کاربران و ابناء بشر از سراسر جهان صرف نظر از ملیت ، قومیت ، مذهب ، نژاد ، زبان و غیره عملاً در تعارض با منافع حکومتها و کشورها و دولت های محلی قرار می گیرد. به عبارتی فضای مجازی و شبکه اینترنت ، قدرت حکومتها و دولت های ملی و نیز حاکمیت آنها بر فضای ملی را به چالش می کشد. این خاصیت فضای مجازی می تواند به تولد و رشد نیروهای ضد حکومتی ، کاهش مقبولیت حکومتها نزد شهروندان افزایش قدرت مانور نیروهای ضد حکومتی چه در مقیاس شهروندی و فضای ملی و چه در مقیاس فراکشوری و جهانی و به طور کلی امکان تهدید ، تضعیف ، سقوط و جابجائی دولتها و حکومتهای ملی و ارزشهای مورد نظر آنها و جایگزینی نیروهای رقیب و نیز کاهش اقتدار حاکمیتی آنان منجر گردد.

  از این رو حکومتها و دولتهای ملی به تکاپو افتاده اند تا از پس این چالش برآیند و تهدیدات بر علیه خود را کاهش داده و یا از بین ببرند. آنها گاهی اوقات تهدیدات علیه خود را به تهدیدات علیه امنیت ملی بقیه ، تفسیر و معنی می کنند و از آن بر علیه نیروهای رقیب و ضد خود استفاده می نمایند. بنابراین حکومتها و دولتها و نیروهای خود آنها چه با مبدأ و مقیاس ملی و چه با مبدأ‌ و مقیاس فراکشوری و جهانی ، در فضای مجازی و بر سر فرصتها و قابلیت های آنان با یکدیگر به رقابت و نبرد می پردازند و هم دیگر را به چالش می کشند.

  حاکمیت جمهوری اسلامی نیز ، به لحاظ ژئوپلیتیکی با فرصتها و چالشهای ویژه قرن حاضر مواجه است. عوامل ژئوپلیتیکی متعددی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارند این عوامل که در برگیرنده بعد ملی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه ای که ناشی از رقابت کشور ما جهت تأمین هر چه بیشتر منافع ملی خود می باشند، مواجه است و اعتراضهای مردمی که هم زمان با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به وقوع پیوست گرچه ، از سوی حاکمیت کنترل شد. اما ، پیش بینی تحول تهدید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را اجتناب ناپذیر می نماید. نقش آفرینی جمهوری اسلامی و اعمال حاکمیت آن علاوه بر توجه به عوامل قدرت سخت ، توجه به عوامل قدرت نرم را نیز طلب می کند.

  از این رو در پایان نامه حاضر ، ضمن تبیین چهارچوب تحقیق در فصل اول به تشریح مبانی نظری و به طور کلی به مفهوم حاکمیت و فضای سایبری در فصل دوم پرداخته می شود. و در فصل سوم به مواد و روشهای تحقیق  پرداخته می شود و به تحلیل روند پیشرفت فضای سایبر بر چشم انداز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در فصل چهارم خواهیم پرداخت. ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری نیز محتوای فصل پنجم را تشکیل می دهد.

  1-2- بیان مسئله

  منطقه خاورمیانه، محل مناقشه‌های سیاسی خاصی است. این مناقشات ،از یک طرف به مسئله فلسطین و اسراییل و از طرف دیگر به نقش ویژه و جدید ایران اسلامی از نظر ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. اگرچه مناقشه‌های ایران و سایر کشورهای این منطقه از قبل از انقلاب نیز وجود داشت ولی وقوع انقلاب اسلامی ویژگی خاصی به این روابط مناقشه برانگیز بخشیده است. به عبارت دیگر، با وقوع انقلاب اسلامی و حمایت ایران از فلسطین و تعارض با رژیم صهیونیستی، این مناقشات وارد عرصه خاصی شده است. از طرف دیگر، بعد از انقلاب اسلامی ایران تلاش برخی از کشورهای منطقه در فروکاستن از مناقشه و تعارض با رژیم صهیونیستی و نزدیکی بیشتر به آن رژیم، باعث گردید که ایران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی مبارزه با نفوذ این رژیم در منطقه مطرح گردد. جنگ ایران و عراق و مناقشه بر سر جزایر سه گانه و استفاده از میدان‌های گازی و نفتی و همچنین کنترل تنگه هرمز از طرف ایران نیز از جمله عواملی بوده است که روابط ژئوپولیتیک ایران با سایر کشورها را بحرانی نموده است. از آخرین رویدادهایی که این مناقشات قدیمی را وارد مرحله جدید‌ی نموده، پی‌گیری و اصرار ایران بر سر انرژی هسته‌ای در دو دهه اخیربوده است.

  در کنار این رقابت‌ها و مناقشات در میان کشورهای قدرتمند عربی حوزه خلیج فارس، در چند دهه اخیر تحولات اقتصادی و اجتماعی دیگری را در منطقه خاورمیانه شاهد بوده‌ایم که می‌تواند پاسخی به مناقشات پیش گفته و محملی برای برون رفت از این رقابت‌ها باشند. توسعه میدان‌های گازی در جنوب ایران، توسعه مناسبات بازرگانی در شیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس و دریای عمان و تحولات موسوم به بهار عربی از جمله مواردی هستند که در صورت به کارگیری سیاست‌های مناسب، می‌توانند فرصتی برای ایران و سایر کشورهای قدرتمند این ناحیه در جهت تثبیت و حتی افزایش نفوذ خود در این منطقه را فراهم نمایند. بر طبق اصول متعارف روابط درون منطقه‌ای و بین‌المللی طبیعی است که هر یک از این کشورها به نوعی به دنبال منافع خود در روابط بین‌المللی خود باشند. پی گیری این منافع، مستلزم کاستن از فشار مناقشات و افزایش سطح همکاری‌های درون منطقه است.

  یکی از زمینه‌های به وجود آمده برای بهره‌گیری از فرصت‌های پیش آمده در این منطقه از دنیا، استفاده از فضای سایبری است. در دنیای جدید، انقلاب الکترونیکی فرصت‌ها و در عین حال چالش‌های بسیار جدیدی را در اختیار دولت‌ها قرار داده است که بتوانند منافع خود را به شکل‌های مدرن پی‌گیری کنند. بزرگترین موفقیت انقلاب الکترونیکی، دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی در اقصی نقاط دنیا است. در واقع این انقلاب اگرچه زیرساخت‌های الکترونیکی دارد ولی آنچه اهمیت آن را در دنیای امروز افزایش داده نقش اطلاعاتی آن است. بنابراین می‌توان گفت که این انقلاب بیش از آن که الکترونیکی باشد انقلاب اطلاعاتی است که زیر ساختی برای توسعه جامعه فراهم می‌نماید. توسعه روز افزون این فناوری و افزایش میزان وابستگی به خدمات آن ،بیشتر به دلیل نیاز دنیای مدرن به انبوه اطلاعات و داده‌هایی است که دسترسی به آنها می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر نماید و در واقع، زیرساخت‌های حیاتی کشورها ،از جنبه های متفاوت،به این فناوری وابستگی شدیدی یافته است.

  البته در ادبیات مطالعات سایبری بیش از آن که این انقلاب اطلاعاتی را به عنوان فرصتی برای توسعه روابط بین کشورها بدانند، از آن بیشتر به عنوان تهدیدی برای امنیت کشورها یاد شده است و از نقش توسعه‌ای آن در جهت افزایش امنیت غفلت شده است. در حالی که پدیده‌های مدرن امروزی را هم می‌توان برای اهداف صلح‌آمیز و هم برای افزایش امنیت جامعه مورد استفاده قرار داد. بنابراین، می‌توان پرسید که چگونه می‌توان توانایی این وسیله ارتباطی را برای کاهش مناقشات و افزایش سطح همکاری‌های امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس ارتقاء داد؟ هدف این پژوهش نشان دان نقش فضای سایبری در گسترش روابط ژئوپولیتیک ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و کاهش تنش‌ها و رونق مناسبات این کشورها است.در این پایان نامه روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عنوان متغیر وابسته و توسعه فضای سایبر به عنوان متغیر مستقل مورد مطالعه قرار می گیرد.

   

  1-3- سوال تحقیق

  توسعه فضای سایبر بر روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تاثیری دارد؟

  1-4- فرضیه های تحقیق

  1-توسعه فضای سایبری می تواند با تغییر فضای امنیتی روابط ژئوپلیتیک ایران را با کشورهای عربی خلیج فارس تغییر دهد.

  2-توسعه فضای سایبر می تواند با عث افزایش همکاریهای مشترک بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می شود.

  1-5- اهداف تحقیق

  1- تبیین توسعه فضای سایبری در روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس

  2-تحلیل آثار منفی و مثبت توسعه فضای سایبری بر روابط خارجی ایران

  3-ارایه راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از فضای سایبری برای گسترش همگرایی بین ایران و این دسته از کشورها

  1-6- روش تحقیق

  تحقیق علمی عبارتست از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنها می باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجزیه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست بلکه هدفمند و دقیق است. پایه هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود منظور از این روش شناسی تحقیق، شیوه انجام تحقیق است که در آن علم به کار می رود. هدف از انتخاب روش تحقیق اتخاذ شیوه ای مشخص است که محقق را هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ های احتمالی برساند، این روش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد.

  تحقیقات علمی بر اساس اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند : کاربردی و تحقیقی و توسعه ای. پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی می باشد. زیرا با هدف کاربردی نمودن یک زمینه خاص علمی تلاش دارد پیش نیازهای اجرا موضوع تحقیق را در عمل بررسی نماید. انتخاب روش اجرایی تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی حاکم بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی روش تحقیقی را که برای پژوهش او مناسب است، انتخاب نماید. چون هدف کلی این تحقیق نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. طبق نظر سرمد و همکاران (1379) تحقیق پیمایشی شعبه ای از تحقیق توصیفی است که هدف آن بررسی وضعیت موجود می باشد. نادری و سیف نراقی (1364) نیز روش تحقیق توصیفی را مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می دانند که در آن محقق سعی می کند آنچه هست را بدون هیچگونه  دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.

  به عبارت دیگر ، روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی و بنا به سرشت بر پایه روش کتابخانه ای است ، ابزارهای گردآوری اطلاعات ، فیش ، جدول ، نقشه ، نمودار می باشند. در مراحل اجرایی و جهت تجزیه و تحلیل و اطلاعات از شیوه های قیاسی و استقرایی استفاده شده است به طور کلی ، پایان نامه حاضر ، از ابتدا تا نتیجه گیری چهار مرحله زیر را سپری کرده است :

  - شناسایی و گردآوری منابع کتابخانه ای شامل ، منابع و اطلاعات موجود در سازمان ملل و کتابخانه ها

  - مطالعه و بر حسب ضرورت ترجمه و کنکاش در منابع گردآوری شده و استخراج مطالب مورد نظر از طریق فیش برداری

  - تدوین و جمع بندی اطلاعات جمع آوری شده و در صورت لزوم ارائه جدول ، نقشه و نمودار

  - بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تهیه گزارش پایانی و نتیجه گیری.

   

  1-7- اهمیت و ضرورت تحقیق

  تضمین امینت ملی از مهم‌ترین شاخصه‌های یک حکومت پویا و مقتدر است که رجال سیاسی، نظامی و امنیتی حاکمیت خود را متعهد به تأمین آن می‌دانند. در گفتمان مدرن، امنیت عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت از منافع ملی به تعبیر «رابرت ماندل» امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسؤولیت حکومت‌های ملی است. بر همین اساس تدوین راهبرد امنیت ملی از راهبردی‌ترین اقدامات نرم‌افزاری در جهت تامین امنیت ملی محسوب می‌شود. نگاه مدرن به امنیت، نگاهی چندسویه است و طیفی از عوامل (فرصت‌ساز و تهدیدآفرین) را شامل می‌شود که در زمینه‌های گوناگون فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کنند. یکی از عوامل مهم در این زمینه عامل ژئوپلیتیک و موقعیت سرزمینی است. کشور ایران به علت قرارگرفتن در منطقه راهبردی حساس خاورمیانه از یک موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. بطوریکه نه تنها خود یک کانون ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود، بلکه با 6 حوزه مهم ژئوپلیتیکی در ارتباط می‌باشد. این حوزه‌ها با عنایت به وزن و موقعیت خود در تدوین راهبرد امنیت ملی ایران تاثیرگذار هستند. اما در میان این حوزه‌ها حوزه پلیتیکی خلیج فارس به خاطر شأن ژئوپلیتیکی در معادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در منطقه و جهان، نقش بسیار فعال و تعیین‌کننده‌ای در امنیت ملی ایران دارد. بر این مبنا، در این تحقیق  سعی می‌شود به روش کتابخانه‌ای و از طریق روش شناختی توصیفی- تحلیلی رابطه و تاثیر حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس را در این خصوص از زوایای اصلی بررسی و روشن نماییم.


  1-8- تنگناها و محدودیت های تحقیق

  گرچه حاکمیت و فضای سایبر یک مفهوم کلیدی در مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است. اما هنوز تعریف واحدی از آنها ارایه نشده است ابهام در تعریف حاکمیت و تأثیر فضای سایبر در حاکمیت به خصوص حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز بر مشکل می­افزاید­،­کمبود منابع فارسی و لاتین در مورد تأثیر فضای سایبر در حاکمیت به خصوص در جمهوری اسلامی ایران و فقدان آمار و اطلاعات دقیق و حتی مقاومت در برابر ارایه برخی اطلاعات مانع از دست­یابی به یک چشم انداز واقعی از تأثیر پیشرفت فضای سایبر بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می گردد.

   

  1-9- پیشینه تحقیق

  کتاب خلیج فارس از مجموعه «از ایران چه می­دانم؟» نوشته دکتر ناصر تکمیل همایون،کتاب سیاست­های تهدید و امنیت سایبری با ترجمه محبوبه بیات ،مقالات دو همایش ملی دفاع سایبری­،مقاله اینترنت و توسعه سیاسی و شششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند غیر عامل) از منابعی بودند که به این مبحث در حدی گذرا پرداخته بودنداما از منظر قابل بحث در این پایان نامه پیشینه ای یافت نشد.

  از نظر دکتر تکمیل همایون اوج نام گذاری خلیج فارس را می توان در « اخلال در نام تاریخی خلیج فارس » دانست. وی در اینباره می نویسد:« بلگریو ، یکی از عوامل انگلستان در خلیج فارس، که سی سال فتنه انگیزی های استعمار را در منطقه رهبری کرد و دارای گرایش های ضد ایرانی شدید بود، در کتاب خود نوشت:« خلیج فارس که اعراب آن را خلیج عربی می گویند» در حالی که هرگز تا آن زمان، اعراب به خلیج فارس نام دیگری نداده بودند. اما او فریبکارانه این واژه را به اعراب آموخت و اعراب که از استعمار عقده های فراوان داشتند و بی­تردید، به حکومت سلطنتی ایران نیز دلبستگی نداشتند، گویی غارت نفت یعنی همه هستی خلیج فارس را فراموش کردند. آنان دلخوش بودند که خلیج فارس را « خلیج العربی » بنامند ... سرانجام همسایگان عرب ناآگاهانه، فریب این نیرنگ مخاطره­آمیز را خوردند و اکنون متعصبانه آن را پیگیری می کنند.

   

  1-10- قلمرو تحقیق

  منطقه خلیج فارس در طول چند دهه گذشته مهم‌ترین منطقه جهان محسوب شده و در قرن جدید نیز همچنان در سیاست‌های بین‌المللی نقش مهمی خواهد داشت. دلایل زیادی برای اهمیت خلیج فارس وجود دارد. اول آن‌که ذخایر عظیمی از نفت و گاز جهان در کشورهای ساحلی و درون خلیج فارس نهفته و تمرکز یافته است. به عبارت دیگر در افق تأمین نیازهای نفت و گاز جهان منطقه دیگری به غنای خلیج فارس وجود ندارد تا بتواند انرژی کشورهای دنیا بویژه قدرت‌های صنعتی و یا در حال رشد و توسعه در آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، کره و شبه قاره هند را در قرن جدید تأمین کند.
  بنابراین این منطقه به دلیل ذخایر عظیم انرژی آن و موقعیت ژئوپلیتیکی‌اش، به مهم‌ترین منطقه جهان تبدیل شده است. بنابر یک راهبرد بین‌المللی، قدرت جهانی در اختیار کسانی است که بر منابع و خطوط انرژی تسلط داشته باشند، بر این اصل قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای بسط سلطه خود بر این منطقه در حال رقابت هستند. این رقابت‌ها، تنش‌ها، بحران‌ها و جنگ‌ها از زمان تسلط امپراطوری بریتانیا آغاز شده و امروز نیز توسط قدرت‌هایی چون آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند، پاکستان و ترکیه ادامه دارد. کشور جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در ضلع شمالی خلیج فارس، 1534 کیلومتر (از دهانه اروندرود تا شمالی‌ترین نقطه در تنگه هرمز) از ساحل این پهنه آبی را دربرداشته و پیوندهای فرهنگی، تاریخی و سرزمینی با این حوزه دارد. در نتیجه با توجه به جایگاه و وزن ژئوپلیتیکی این حوزه و پیوندهای عمیق جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران با آن، نقش و اهمیت راهبردی خلیج فارس بر امنیت ملی ایران مسلم می‌گردد. 

   

  Abstract

  The development of communication and the mutual access of people and institutions through the internet have formed a new paradigm on people life which can be considered as an advantage for humanity. Meanwhile , it seems that virtual space may threaten the sovereignty and interests of national states due to its global scale and the possibility of transferring information beyond the control of individual states. Accordingly. It can be argued that geopolitics and dependent concepts especially sovereignty have been transformed and should be redefined. Meanwhile, the Persian Gulf region has become a purpose for cybernetic conflicts between competent states such as the united state, Israel and conservative Arab counties in one hand and Iran and Russia on the other hand., move over  it must be mentioned that integration and divergence between countries have increasingly become cybernetic. The present paper explores the effects of the expansion of cybernetic spaces on the geopolitical relations of Iran and Arab countries of the Persian Gulf region. The author argues that the expansion of cybernetic power of Iran is perceived as a potent threat by other states of Persian region and although these states have incepted the development of their cybernetic power, the expansion of their defensive power and widespread cooperation are needed for preventing the potent threats

  Key words: sovereignty, cybernetic space, geopolitics, political geography, national interests, Persian Gulf,integration,divergence

 • فهرست:

  1چکیده فارسی

  2چکیده­انگلیسی

  3فصل اول 

  4مقدمه  1-1

  5بیان مسئله  2-1

  6سوال تحقیق  3-1

  6فرضیه تحقیق  4-1

  6اهداف تحقیق  5-1

  6روش تحقیق  6-1

  8اهمیت و ضرورت تحقیق  7-1

  9تنگناها و محدودیت های تحقیق  8-1

  9پیشینه تحقیق  9-1

  10محدوده مورد مطالعه#####

  11موقعیت جمهوری اسلامی ایران درمنطقه 1-10-1

  12خلیج فارس هارتلند انرژی جهان#####

  13قلمرو تحقیق01-اکتبر

  13محدوده زمانی #####

  13سازمان دهی تحقیق  11-1

  14تعریف مفاهیم و اصطلاحات  12-1

  17فصل دوم 

  18مفهوم ژئوپلتیک اطلاعات  1-2

  19عوامل ژئوپلیتیک اطلاعات  1-1-2

  19نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها  2-1-2

  24کارکردهای ژئوپلیتیک اطلاعات  3-1-2

  24کارکرد امنیتی  1-3-1-2

  27کارکرد نظامی  2-3-1-2

  27کارکرد اقتصادی  3-3-1-2

  28کارکرد سیاسی  4-3-1-2

  30کارکرد همگرایی  5-3-1-2

  31کارکرد واگرایی  6-3-1-2

  32مفهوم مرزومرزنشینی  2-2

  32مفاهیم مرتبط با مرز و مرزنشینی  1-2-2

  32خطوط مرزی  1-1-2-2

  32اختلافات مرزی  2-1-2-2

  34کارکرد مرز  3-1-2-2

  35عوامل تأثیرگذاربر تحولات مرزهای سیاسی  2-2-2

  39مفهوم همگرایی و واگرایی  3-2

  43عوامل تأثیرگذار بر همگرایی  1-3-2

  43عوامل تأثیرگذار بر واگرایی  2-3-2

  44دیدگاه های مختلف درباره ی همگرایی و واگرایی  4-2

  44دیدگاه سیاسی-امنیتی  1-4-2

  45دیدگاه اجتماعی     2-4-2

  45دیدگاه اقتصادی  3-4-2

  46دیدگاه ایدئولوژیکی  4-4-2

  46چشم انداز ژئوپلیتیک همگرایی و واگرایی  5-2

  46تحلیل سنتی  1-5-2

  48تحلیل مدرن  2-5-2

  50تحلیل پست مدرن  3-5-2

  53تحلیل پسامدرن  4-5-2

  54امنیت ملی#####

  56عوامل تعیین کننده امنیت ملی #####

  60منابع ناامنی ایران از حوزه خلیج فارس #####

  64فصل سوم 

  65مواد تحقیق  1-3

  70روش تحقیق  2-3

  70جامعه آماری تحقیق  3-3

  71نمونه وروش نمونه گیری  4-3

  71روش و ابزار جمع آوری اطلاعات  5-3

  71روش کتابخانه ای  1-5-3

  71روش میدانی  2-5-3

  71روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات  7-3

  73فصل چهارم 

  74فضای سایبر در خدمت جنگ نرم  1-4

  74تبیین اجمالی مفهوم قدرت و فضای سایبر  2-4

  75تازگی فضای سایبر و پیچدگی فهم روابط موجود در این فضا  3-4

  77جنگ سایبری چیست؟  4-4

  78تبلیغی درباره جنگ سایبری  5-4

  78مسئله امنیت ملی  6-4

  78مسئله دنیای مجازی و فضای سایبر  7-4

  79گسترش نفوذ فناوری اطلاعات (IT) 8-4

  82نگاهی اجمالی به رتبه ایران در اینترنت پرسرعت و موبایل  9-4

  107فصل پنجم 

  108ارزیابی فرضیه ها  1-5

  108ارزیابی فرضیه اول  1-1-5

  109ارزیابی فرضیه دوم  2-1-5

  110نتیجه گیری  2-5

  112بیان محدودیتها  3-5

  113پیشنهادها و راهکارها 4-5

  114منابع 

   

  منبع:

  - آلبرتس ،دیوید استیون و پاپ دانیل ، 1389، ترجمه علی آبادی ، علی ، پژهشکده مطالعات راهبردی

  2- ابراهیمی خوسفی، ناد علی و مراد علی صدوقی ، 1386،عملیات روانی و فریب استراتژیک ، ابرار معاصر تهران

  3- اخباری محمد ، محمد حسن نامی ،1388، جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران ،سازمان جغرافیایی

  4-بوزمان ، آدا . ب ،  اطلاعات استراتژیک و کشورداری ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، 1382

  5-تلیس، اشلی  و دیگران، سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی ، نظارت و ترجمه موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، تهران، 1383.

  6- جعفر ولدانی، اصغر و نیلوفر حق شناس ،1372، اختلافات ارضی و مرزی بین دولتهای خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت منطقه ، مجموعه مقالات سوین سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی تهران

  7-حافظ نیا، محمد رضا و دیگران، ]تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران[ .نشریه علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم، 13824.

  8- حافظ نیا , محمدرضا(1390).جغرافیای سیاسی فضای مجازی ، انتشارات سمت

  9-حافظ نیا، محمد رضا،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،مشهد، انتشارات پاپلی ، 1385.

  10- حافظ نیا، محمد رضا و مراد کاویانی ، 1388، افق های جدید در جغرافیای سیاسی ،سمت

  11- حق شناس،سید علی(1389).حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بوموسی.تهران: انتشارات سنا

  12- خلیج فارس، دهلیز هارتلند جهان، روزنامه رسالت به نقل از سایت آفتاب 11 اردیبهشت1386

  13- ذوالفقاری، مهدی (1384)، پیامدهای حضور آمریکا در منطقه، روزنامه رسالت، 26 اسفند 1384.

  14- رنجبر، مقصود (1378)، ملاحظات امنیتی در سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
  15- زنگنه، حمید؛ استراتژی ملی؛ سایت باشگاه اندیشه 2/6/1383.

  16-زرقانی ، سید هادی ، ارزیابی عوامل و متغیرهای مؤثر بر قدرت ملی و طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها– رساله دکتری جغرافیای سیاسی – دانشگاه تربیت مدرس 1385 .

  17- سریع‌القلم، محمود (1374)، شناخت خلیج فارس در قالب مبانی نظری، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دهم، شماره اول و دوم.
  18- شریف‌زاده، علی؛ خلیج فارس مهم‌ترین کانون امنیتی ایران؛ روزنامه سرمایه به نقل از سایت آفتاب.
  19- صفوی، رحیم (1378)؛ مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران- جلد اول؛ انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  20- طاهری،رضا(1390).از مروارید تا نفت، چاپ دوم، انتشارات نخستین

  21- عبدالله‌خانی، علی (1383)، کتاب امنیت بین‌الملل-1: فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر تهران، چاپ اول.

  22- عجم،محمد(1383). خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ.تهران : انتشارات پارت

  23.Buzan& Little, R. (۲۰۰۰), International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations. London: Oxford University Press, pp. ۶۹-۷۰

  24. Buzan, B. (۱۹۸۷) An Lntroduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations. New /York: St. Martin Press, pp. ۶-۷

  25. Cavelty, M. D. (۲۰۰۸) Cyber-Security and Threat Politics; US efforts to secure the information age. New York: Routlefge, p. ۶۷

  26. Cavelty, M. D. (۲۰۰۸) Cyber-Security and Politics; US efforts to secure the information age New York: Routledge. P.۱۰

  27. Casey Robert, Senate Adopts victims of Iranian Censorship Act, availanle at: http://casey.senate.gov,۲۴july۲۰۰۹

  28. Director of National Intelligeence. (۲۰۱۰, February) Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence. United State of America.

  29. Everard, J. (۲۰۰۰) Virtual states: the Internat and the boundaries of the nation-state. New York: Routledge, p. ۶۲

  30. Factbox: Implications of apparent Stuxnet Iran Cyber Attack, available at: http://www.reuters.com. ۲۷September, ۲۰۱۰

  31. Gilpin R. (۱۹۸۱) War and Change in World Politics. New York: Cambridge University Press, p. ۱۸۰

  32.Glene R Simpson, Fresh Clues of Iranian Nuclear Intrigue, available at: http://online.wsj.com/article/۱۶jan ۲۰۰۹

  33. Hancock, B. (۲۰۰۱) "Cyber-Tracking, Cyber-terrorism". Computers and Security. Vol. ۲۰, No ۷, p. ۵۵۳

  34. information-literacy. Blogspot. Com/۲۰۱۰/۰۵/training-Iarge-groups.html.

  35. Jervis, R. (۱۹۷۸) "Cooperation Under the Security Dilemma". World politics. Vol.۳۰, No.۲ pp. ۱۶۷-۲۱۴

  36. James Adame, Vitual Defence, Foreign Affairs, Vol, ۸۰, No. ۳. Pp. ۹۸ – ۱۱۱

  37. Loura Rozen, U.S. Moves to Weaken Iran, availab;e at: http://articles. Latimes.com. ۱۹ May ۲۰۰۶

  38. Marc A. Smith and Peter Kollock, Communities

  39. Mesko, G. (۲۰۰۶) "Perceptions of Security: Local Safety Councils in Slovenia". In: U. Gori, & I. Paparela. Invisible Threats; Financial and Information Technology Crimes Against National Securi,y. Netherlands: IOS Press, p.۸۱

  40. NSN Senies Selling DPI to Iran, http://www.lightreading.com, June ۲۲. ۲۰۰۹

  41. Obama to create White House cyber security post, http://www.reuters.com, May ۲۹. ۲۰۰۹

  42. Peter W. Wilson and others, Strategic Information Warfare Rising. New York: Rand Corporation, ۱۹۹۸. P. ۲۳

  43. The Provisions of Executive Order ۱۲۳۳۳ of Dec. ۴, ۱۹۸۱, United States Intelligence avtivities, http://www.archives.gov/.

  44. www.en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

  45. www.en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

  46. Waltz, K. (۱۹۷۹) Theory of Intemational politics. New York: Random house, p.p ۱۸۰-۱۹۳

  47. www.tahlilerooz.ir/detail.php?selnid-۸۴۳۹۸ selectnp-id-۲۹۲

  48. www.fas.org/sgp/crs/mis/R۴۱۱۲۰.pdf

  49. www.timesonline.co.Uk/tol/news/world/middle-east/article ۳۵۱۲۰۱۴. ece.

  50.www.tik.ir/.1385
  51.www.bashgah.net 1383
  52.www.aftab.ir/1386

  53.www.livinginternet.com/i/ii_wiener.htm

  54.www.williamgibsonbooks.com/books/books.asp

  55.www.project-syndicate.org/commentary/nye65/English

  56.www.darpa.mil


موضوع پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, نمونه پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, جستجوی پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, فایل Word پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, دانلود پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, فایل PDF پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, تحقیق در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, مقاله در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, پروژه در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, پروژه درباره پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M-A) رشته: جغرافیای سیاسی چکیده جنگ نرم از لحاظ بررسی های علمی، مفهومی نوین و از جنبه تاریخی، مفهومی بسیار کهن است. این مفهوم در دنیا باواژه قدرت نرم شناخته می شود. جنگ نرم در مفهوم نوین آن با ویژگی هایی از جمله نرم افزار گرایی،ذهنیت سازی، تهی سازی از درون، تغییر هویت فرهنگی، تغییر الگوهای رفتاری، همراه با الگوسازی رفتاری، ایجاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای سیاسی(M. A) چکیده : علم جغرافیای سیاسی یکی از مباحث وسیع علوم و بوجود آمده از یک واحد سازمان یافته سیاسی در یک قلمرو جغرافیایی خاص که دربر گیرنده حاکمیت دولت و فضای مشخص می باشد. این واحدهای سازمان یافته می توانداز هسته اولیه سیاسی،اجتماعی محدود تا سازمان های بین المللی متشکل از چند کشور را دربرگیرد. در راس این واحدهای ...

چکیده خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده ...

چکیده ندارد 1مقدمه «سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن کشور است»، این عبارت یکی از جمله‌های معروف و کلاسیک در عرصه علم سیاست به شمار می‌رود که شاید بتوان مصداق واقعی آن را در عرصه تحولات داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیه به خوبی مشاهده نمود. در واقع سیر تحولات تاریخی جامعه ترکیه نشان می‌دهد که در طی چند دهۀ پر فراز و نشیب، از بطن کشمکش میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شاگردان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده و این روابط مختص دهه های اخیر نبوده، دو کشور بخاطر همسایگی با یکدیگر از زمان امپراطوری عثمانی روابطشان به شکل معمول ادامه داشته است. همان طور که از عنوان پایان نامه پیداست نوشتار حاضر به دنبال آن است تا عواملی که باعث واگرایی بین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی چکیده : سیاست خارجی ایران در سه قرن اخیر بر روی مرزهای غربی کشور بود ، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است، به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان در ...

چکیده: پایان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و ...فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می ...

چکیده در جغرافیا ، واقعیتهای جغرافیایی و یا اطلاعات جغرافیایی ، با سایر واقعیتها و اطلاعات تفاوت دارد . بدینسان که هر واقعیت و اطلاعات جغرافیایی،با مکان پیوند می خورد .زمانی که این پیوند صورت گیرد وارد مبحث و رشته جغرافیای سیاسی می شویم،جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از جغرافیای انسانی است. امروزه طبق آخرین تعریف، نقش ویژه جغرافیای سیاسی تحلیل فضایی پدیده‌های سیاسی و شناسایی فرایندهای ...

گروه جغرافیا رشته جغرافیای سیاسی پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده امروزه با توجه به تغییر رویه کشورها از رویکرد نظامی به رویکرد اقتصادی در رقابت های جهانی برای نیل به اهداف سیاسی و کسب قدرت، گسترش تجارت خارجی، ایجاد اتحادیه های اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای، جذب بازارهای بیشتر در صحنه ی سیاسی در صدر برنامه های کشور ها قرار گرفته است. دراین راستا بنادر بعنوان ...

ثبت سفارش