پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

word 145 MB 30605 115
1392 کارشناسی ارشد گرافیک
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   رشته ارتباط تصویری

  چکیده

  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه‌های کتابخانه‌ای و میدانی می باشد، این تحقیق با هدف شناخت نقوش اساطیری ساسانی و تاثیر آن بر هویت گرافیک ایران انجام شده است. یکی از عناصر اصلی طراحی گرافیک استفاده از نقشمایه های غنی تاریخی است که علاوه بر بیان هویت اثر هنری از نظر مفهومی نیز می تواند موثر باشد. مطالعات نشان داده است که هنر قومی- ملی نمودی از عواطف، احساسات، باورها و اندیشه های آنان می‌باشد شاید می‌توان گفت کمتر اثری از آثار هنری پدید آمده توسط هنرمندان در دوره های مختلف تاریخ و تمدن بشری را می‌توان یافت که به نوعی بیانگر باورها و اعتقادات پدید آورنده‌اش نباشند، مطالعات انجام شده در زمینه باستان شناسی و هنر دوره ساسانی مصداق گفته های فوق می باشد.

  بنابراین هنرمند در استفاده از این نقوش باید معانی درونی آنها را به درستی درک کند و سپس در گرافیک  امروز متناسب با موضوع و در جایگاه مناسب به کار برد نه صرفاً جهت زیبایی و جذابیت بصری مورد استفاده قرار گیرند. این امر موجب ارتباط عمیق و موثر، توسط مخاطب می‌شود بنابر این اگر مسئله هویت را برای هنر گرافیک ضروری بدانیم از مهمترین روش های مناسب برای رسیدن به این مهم استفاده صحیح از این سرمایه‌هاست. طبق بررسی های انجام شده  می توان به این نتیجه رسید که جنبه های مذهبی در شکل گیری این نقوش تاثیرگذار بوده اند به طوری که تصاویر حیواناتی که از مظاهر ایزدی زرتشتیان بودند در آثار هنریشان نیز پدید آمدند. بر روی آثار هنری این دوره نقوش اساطیری سیمرغ، اسب بالدار، شیردال از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موجودات پنداری برخوردارند. و پوستر های طراحی شده در چند دهه اخیر نشان می دهد که نقوش اساطیری ساسانی  بیشتر برای موضوع هایی نظیر جشنواره ها  و نمایشگاه های فرهنگی هنری استفاده می شوند همچنین نقشمایه سیمرغ بیشتر از سایر نقوش مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

   

  واژگان کلیدی:

   نقوش‌اساطیری ساسانی، هویت ،نقشمایه ها، سیمرغ،گرافیک

   

  فصل اول 

                                                                                                                              کلیات تحقیق

   

   

  1-1-تعریف مسئله

  بی تردید طراح گرافیک ایرانی در پهنه فرهنگی تاریخی خود وارث سرمایه عظیمی ‌‌از نقشمایه‌هاست، این نقوش در همه دوران، بنای عظیمی‌‌از خاطره قومی‌‌بصری برای ما می‌‌سازد. اگر مسئله هویت را برای هنر سرزمین‌مان ضروری بدانیم از مهمترین راهکارهای کامیابی در این مهم  استفاده‌ی صحیح از این گنجینه‌هاست. و از آنجایی که هنر ساسانی سهم بسزایی از آن هویت عظیم را در خود داشته، برای استمرار یا تکامل این موفقیت نیاز به تحلیل و پژوهش روشمند احساس می‌شود. بنابراین جستار حاضر با عنوان تحلیل بصری نقش مایه‌های اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران (طراحی پوستر) با هدف رشد هویت درآثارگرافیکی انجام گرفته است.  

   

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

  آثار به جای مانده در ایران حاوی باورهای اسطوره‌ای و اندیشه‌های دینی و فرهنگی می‌باشد. شاید به توان گفت مستندترین مدارک برای بازسازی باورها و اعتقادات، آثار به جای مانده از آن دوره می‌‌باشد که بعضاً با کمترین تغییراتی به دست ما رسیده‌اند مروری اجمالی بر آثار هنری دوره ساسانی حکایت از آن دارد که هنرمندان آن عصر پیام‌های متنوعی را در قالب صحنه‌های گوناگون برای مخاطبانی که از دست ساخته‌های وی استفاده کرده اند خلق نموده است.

  مهرها، نقوش برجسته، سکه ها، پارچه‌ها و یا گچبری‌های بر جای مانده از آن عصر همگی پیام خاصی را به مخاطب القاء می‌‌کنند که در طیف گسترده‌ای ازمفاهیم سیاسی، اجتماعی، دینی، اساطیری و.... قابل بررسی می‌‌باشند. شناخت و آگاهی بیشتر ما از جوامع گذشته تا اندازه ای وابسته به بررسی و بازخوانی دقیق مفاهیمی‌‌است که به صورت صحنه‌های متنوع بر روی آثار هنری این دوره تجلی یافته اند از این رو در این پژوهش تمام تلاش بر این است با بررسی نقوش اساطیری ساسانی و جمع آوری باورهای اساطیری بتوانیم مجموعه‌ای از نقوش را در کاربرد گرافیک امروزی عرضه نمائیم.

  در راستای این پژوهش پس از معرفی اجمالی جامعه و هنر ساسانی به بازشناسی مفاهیم اساطیری ایرانی و غیر ایرانی که بر روی آثارشان نمایش داده شده اند پرداخته شده است.

   

  1-3- سوالات تحقیق

  1- نقوش ساسانی بر اساس کدام اسطوره‌ها شکل گرفته است؟

  2- از کدام حیوانات در نقشمایه‌های ساسانی استفاده شده است؟

  3- در شکل‌گیری نقشمایه‌های ساسانی آیا جنیه‌های مذهبی تاثیرگذار بوده است؟

  4- چگونه می‌توان نقوش مربوط به گذشته را درگرافیک امروز به کار برد و دچار کهنگی نشد ؟

  5- نقوش اساطیری  ساسانی در گرافیک امروز ایران در چه مضمونی بیشتر به کار رفته است؟

  6- کاربست نقوش اساطیری ساسانی چه مزایایی برای هویت گرافیک امروز ایران دارد؟

   

  1-4- فرضیه

  1- به نظر میرسد جنبه‌های تصویری پرندگان اسطوره‌ای ساسانی،بیشتر از سایر نقوش این دوره بر گرافیک معاصر تاثیرگذاشته است.

  2- به نظر میرسد با استفاده از نقشمایه‌های ساسانی می‌‌توان به گرافیکی با هویت ملی، مخاطب پسند و تاثیر گذار دست یافت.

  1-5 اهداف اصلی و فرعی

  هدف اصلی: بررسی نقشمایه‌های ساسانی و میزان اهمیت آنها  در معرفی و هویت  ایرانی در طراحی پوستر  و همچنین بررسی رابطه‌ی مفهومی‌‌نقوش ایرانی و چگونگی درک و فهم آن توسط مخاطب.

  هدف فرعی: استفاده از نتایج به دست آمده برای طراحی پوستر با ویژگی‌های خلاق، ماندگار و مرتبط با موضوع.

   

  1-6- روش تحقیق- روش جمع آوری اطلاعات

  روش انجام تحقیق بر مبنای ماهیت: توصیفی- تحلیلی

  روش جمع آوری مطالب از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و میدانی(مشاهده آثار و اشیاء) است. سرانجام این پایان نامه بر اساس استخراج مطالب از پژوهش‌های گذشته تنظیم شده است.

   

  1-7-کاربردتحقیق

  این رساله در 4 فصل به بررسی موجودات اساطیرکهن ساسانی و همچنین نقش این موجودات در آثار و اشیاء می‌پردازد. از قدیم الایام هنرمندان تصورات انسان ها را از دنیای خیالشان به تصویر درمی آوردند. موجودات خیالی نیز که انعکاسی از برداشت های مثبت و منفی انسان از خود و دنیای پیرامون هستند در اشکال گوناگون بازنمایی شده‌اند. امید است که با توجه به سیر پایان نامه در جمع آوری و معرفی نقوش اساطیری این دوره و ارائه نمونه‌های کاربردی درگرافیک امروزی به توان مجموعه‌ای مفید به ادبیات رشته افزود.

   

  1-8- پیشینه تحقیق

  طبق بررسی‌های انجام شده این گونه استنباط می‌شود که نقوش ایرانی به ویژه عهد ساسانی از جایگاه والایی برخوردار هستند و مطمئناً چنین تمدن عظیمی با ارزش‌های بصری و ویژگی های منحصر به فرد می‌تواند منبع مناسبی برای طراحان گرافیک باشد. در دهه‌های اخیر تحقیق درمورد نقشمایه‌های این دوره مورد توجه حوزه‌های مختلف دانشگاهی و علمی‌‌قرار گرفته‌است و بنابر اهمیت موضوع، پایان‌نامه‌ها، مقالات و کتاب های زیادی در رابطه با نقوش ساسانی به رشته تحریر در آمده است که به اختصار ذکر می‌‌شود. با بررسی پایان نامه های مرتبط و مقالات، با کمتر موضوعی در رابطه با تاثیرگذاری نقوش اساطیری ساسانی بر گرافیک ایران برمی‌خوریم. بنابراین این ضرورت احساس می شد تا با تحلیل و پژوهش در مورد نقوش اساطیری این دوره مجموعه ای مفید به ادبیات این رشته اضافه نمود. وامید است تا به توان با اطلاعات جمع آوری شده به مقوله هویت سازی در طراحی پوستر کمک کرد.

   

  پایان نامه‌ها

  1- رضا جهانفرد، بررسی عناصر نماد در نقش برجسته‌های ساسانی، و تاثیر آن بر گرافیک امروز ایران، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه هنر تهران، 1375.

  2- احمد منتظری، بررسی نمادهای دینی در نقش برجسته‌های ساسانی، کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران، 1378.

  3- مریم رضایی، بررسی نقوش اساطیری در مهرهای دوره ساسانی، کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پاییز90.

  4- نرگس قدوسی، چرایی و چگونگی استفاده از نقوش سنتی در گرافیک معاصر، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، 1388.

  5- مرضیه پیروزی، نقش باورهای فرهنگی ساسانی در طرح پارچه این دوره، کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، بهمن1390.

  6- رودیا بنائی، خاستگاه نقوش موجودات تخیلی در هنر دوران ساسانی،کارشناسی ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران، شهریور1386.

  7- زهره عباسی شهرستانی، بررسی باستان شناختی نقوش حیوانی، در مهرهای ساسانی مجموعه (نیری) موزه ملی، کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران،1390.

  8- ایمان زکریایی کرمانی، بررسی نقوش اساطیری در منسوجات ساسانی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، 1385.

  9- مهدی حق شناس، بررسی نقوش انسانی اساطیری ایران و کاربرد آن در گرافیک محیطی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه هنرهای تجسمی‌‌آزاد اسلامی،1390.

  10- ندا داوری، بررسی نمادهای حیوانی ایران در نشانه‌های گرافیکی معاصر،کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان،1390.

  11- سمانه ارجمند، تحلیل جنبه‌های تصویری پرندگان اساطیری دوره ساسانی و تاثیر آن در گرافیک معاصر ایران، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر شاهد، 1389.

  12- معصومه حقانی، مفاهیم نمادین در نگاره‌های ساسانی و کاربرد آن در انتقال معنا در گرافیک امروز، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشکده هنر، 1388.

   

  مقالاتی که در این زمینه نوشته شده

  1- محمد ریاضی، فاطمه ابوترابی، نقش سیمرغ، نشریه طراحی گرافیک ایران- نشان، شماره نوزدهم، بهار 1388.

  2- دکتر مهناز شایسته فر، اشرف موسوی لر، بررسی تطبیقی نگاره‌های منسوجات ساسانی و آل بویه(قرن4 هجری/10م) از نظر مبانی هنرهای ایرانی- اسلامی، جلوه هنر، دو فصلنامه پژوهشی، فرهنگی و هنری، دانشگاه هنر دانشگاه الزهرا(س)، شماره22،1382.

  3- علیرضا شاه محمدی، تزئینات تاقچه‌های گچی در کاخ‌های ساسانی بیشاپور.

  4- دکتر پرویز ورجاوند، سخنی چند درباره آثار معماری ساسانی در ماورالنهر، مجله‌ی هنر و مردم، شماره 150،1352.

  5- دکترجمشید آزادگان، باورها، کارکرد و خاستگاه اساطیر، کتاب ماه هنر، فروردین و اردیبهشت1381.

  6- ستارخالدیان، تاثیر هنر ساسانی بر سفال دوران اسلامی، باستان پژوه، سال دهم، شماره 16، بهار1387.

  7- نصرت الملوک مصباح اردکانی، مطالعه‌ی تاثیر نقش مایه‌های گچبری دوره ساسانی بر نقوش گچبری دوره ساسانی، دو فصلنامه هنرهای تجسمی‌‌نقش‌مایه، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان1387.

  8- افسانه مولایی، سمیه چراغعلی گل، قرینگی در نقوش ساسانی، نشریه اطلاع راستی و کتابداری « کتاب ماه هنر »، شماره 162، اسفند1390.

  9- عباس رضایی نیا، بازتاب هنر سیاست و مذهب ایرانی در نقوش بر جسته صخره‌ای دوران اشکانی و ساسانی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی « مطالعات ملی »، شماره 36 (علمی‌‌– پژوهشی )زمستان1387.

  10- شهره جوادی، فریدون اورزمایی، سنگ نگاره‌های ساسانی، اطلاع رسانی و کتابداری « کتاب ماه هنر » شماره 151، فروردین1390.

  11- توماس هونیگ، مترجم حسین بختیاری، بشقاب سیمین ساسانی، نشریه تاریخ بررسی‌های تاریخی مرداد و شهریور 1356- فروردین1390.

   

  کتاب‌های نوشته شده و ترجمه شده در این زمینه

  1- رمان گیرشمن، مترجم: بهرام فره وشی، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، انتشارات علمی‌‌و فرهنگی چاپ دوم، 1370.

  2- جان هینلز، مترجم:  ژاله اموزگار و احمد تفضلی، شناخت اساطیر ایرانی، انتشارات چشمه، تهران، 1388.

  3- ولادیمیر لوکونین، مترجم: دکتر عنایت الله رضا، انتشارات بنگاه ترجمه، تهران.

  4- ملکزاده بیانی، هنرهای زیبای ایران در دوران ساسانی، انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران، تهران.

  5- ماریو بوسالی و امبرتو شرانو، مترجم: یعقوب آژند، هنر پارتی و ساسانی، انتشارات مولوی، تهران 1376.

  6- حسن پاکزادیان، تاریخ و گاه شماری در سکه‌های ساسانی، حسن پاکزادیان، تهران1384.

  7- امین امینی، سکه‌های ساسانی، انتشارات پازینه، تهران، 1389.

  8- ابوالقاسم دادفر و عادله غربی، مطالعه تطبیقی نقوش بر جسته هخامنشی و ساسانی در ایران، انتشارات پشوتن، تهران، 1391.

  9- جرج راولیسون، هفتمین پادشاهی بزرگ شرقی، تاریخ ساسانیان، کتابخانه بصورت زیر نویس.

  10- سعید نفیسی، تاریخ تمدن ایران ساسانی، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 146، تهران.

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- تعریف مسئله.................................................................................................................................................... 2

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق.............................................................................................................................. 2

  1-3- سوالات تحقیق................................................................................................................................................ 2

  1-4- فرضیه های تحقیق......................................................................................................................................... 3

  1-5- اهداف اصلی و فرعی...................................................................................................................................... 3

  1-6- روش تحقیق-روش جمع آوری اطلاعات.................................................................................................. 3

  1-7- کاربردتحقیق..................................................................................................................................................... 3

  1-8-پیشینه تحقیق- چگونگی انجام پروژه عملی............................................................................................ 3

  1-9- شرح کارعملی.................................................................................................................................................. 6

   

  فصل سوم: بررسی پیشینه تاریخی نقشمایه‌های ساسانی

  3-1- اسطوره و پیشینه آن

          3-1-1- ریشه واژه اسطوره.......................................................................................................................... 8

          3-1-2- تعریف اسطوره .............................................................................................................................. 9

          3-1-3- چگونگی به وجودآمدن اسطوره............................................................................................... 10

   

  3-2- مفاهیم و جلوه‌های نمادین نقوش اساطیری دوران ساسانی

          3-2-1- هنر ساسانی.................................................................................................................................. 11

          3-2-2- اهمیت نقش در هنرایران.......................................................................................................... 32

          3-2-3- نفوذ اساطیر غیرایرانی بر اساطیر ایرانی در عهد ساسانی................................................. 34

          3-2-4-کارکرد اساطیر در هنر عهد ساسانی و پیشینه آن............................................................... 37

          3-2-5- تبدیل موجودات تخیلی به اسطوره و چگونگی پیدایش آنها ........................................ 41

          3-2-6- جنبه های فرهنگی و مذهبی استفاده از نقوش اساطیری در عهد ساسانی................. 42

   

  3-3- معرفی موجودات اساطیری برروی آثار هنری دوره‌ی ساسانی

          3-3-1- مقدمه............................................................................................................................................. 44

          3-3-2- بال نماد قدرت محافظت........................................................................................................... 45

          3-3-3- سیمرغ........................................................................................................................................... 45

          3-3-4- اژدها................................................................................................................................................ 53

          3-3-5- اسب................................................................................................................................................. 57

          3-3-6- گاو.................................................................................................................................................... 62

          3-3-7- گریفون (شیردال)......................................................................................................................... 64

          3-3-8- اسفنکس......................................................................................................................................... 68

          3- 3 -9- هارپی.......................................................................................................................................... 69

          3-3-10- شیر.............................................................................................................................................. 71

          3-3-11- گوپت‌شاه...................................................................................................................................... 75

   

  فصل چهارم: تاثیر نقوش اساطیری ساسانی برهویت‌گرافیک ایران

  4-1-گرافیک ایران

          4-1 -1- گرافیک دهه‌های 40 و 50 شمسی.................................................................................... 78

          4-1-2- اولین نسل بعد‌ازانقلاب.............................................................................................................. 79

          4-1-3- گرافیک ایران در رابطه با گذشته ......................................................................................... 79

          4-1-4- روش‌های به کارگیری عناصر تصویری گذشته به شکلی نوین....................................... 81

          4-1-5- گرافیک ایران در رابطه با غرب............................................................................................... 82

   

  4-2- هویت

          4-2-1- مفهوم هویت................................................................................................................................. 85

          4-2-2- اهمیت هویت................................................................................................................................ 86

          4-2-3- بحران فرهنگی انسان معاصر.................................................................................................... 86

          4-2-4- هویت ایرانی.................................................................................................................................. 87

          4-2-5- نقش هویت در گرافیک ایران.................................................................................................. 90

          4-2-6- ارتباط میان هویت و زیبایی در گرافیک............................................................................... 91

          4-2-7- نقطه نظرات اساتید صاحب نام پیرامون موضوع هویت ایرانی....................................... 92

   

  نتیجه‌گیری................................................................................................................................................................ 99

  منابع     .................................................................................................................................................................. 101

  کارعملی .................................................................................................................................................................. 105

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

   

  الوند، احمد، صنعت نساجی ایران از دیرباز تا امروز، انتشارات دانشکده صنعتی1368.

  احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران ،1375.

  افشار مهاجر، کامران، هنرمند ایرانی و مدرنیسم، چاپ اول ، نشر دانشگاه و هنر، تهران،1384.

  آموزگار ، ژاله، تاریخ اساطیر ایران، انتشارات سمت، تهران،1376.

  بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، جلد 1و2، چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران، 1375.

  بیکر، ج.ا، پاشایی، ن، هنر ژاپن، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران ،1384.

  پرادا، ایرت، یوسف مجید زاده، هنر ایران باستان تمدن‌های پیش ازاسلام، انتشارات دانشگاه تهران. 1383.

  پوپ، آرتور، خان لری، شاهکارهای هنر ایران، جلد 5، تهران، 1387.

  پوپ، آرتور, خانلری ، شاهکار‌های هنر ایران, تهران, انتشارات فرانکلین ،1337.

  پورداود، ابراهیم، یشت‌هاجلد اول، چاپ اول، انتشارات اساطیر، تهران،1377.

   پورداود،ابراهیم ، فرهنگ ایران باستان، چاپ اول، انتشارات اساطیر، تهران،1380.

   پورداود، ابراهیم،گاتها، کهنترین بخش اوستا ، تهران ، انتشارات اساطیر،1378.  

   پاکباز، رویین، دایره المعارف هنر،چاپ تهران، انتشارات فرهنگ معاصر،1383.

   پاکباز، رویین، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، انتشارات سیمین، تهران،1380.

   پیرآمیه ، تاریخ ایلام ، شیرین بیانی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1372.

   پیرنیا، حسن، عصر اساطیر تاریخ ایران، تهران، انتشارات هیرمند،1383.

   تولستوی، لئون، هنر چیست، دهگان، کاوه، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1373.

   دله. نلی، پاشایی. ع،  ژاپن روح گریزان، چاپ اول، انتشارات روزنه، تهران.

   درویش، محمد رضا، گامی‌‌در اساسیر ،انتشارات بابک، اصفهان،1355.

   دورانت، ویل، آرام،ا ، تاریخ تمدن - مشرق زمین گهواره تمدن، چاپ دوم ،انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران،1367.

   دوستخواه ، جلیل، اوستا: نامه‌ی مینوی آیین زرتشت، چاپ ششم، انتشارات مروارید، تهران، 1366.

   دادور، ابوالقاسم، در آمدی بر اسطوره و نمادهای ایران و هند در عهد باستان ،ج1، انتشارات دانشگاه الزهر، تهران، 1385.

   گیرشمن، رمان، فره وشی،  هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، انتشارات بنگاه ترجمه ونشر کتاب، تهران، 1370.

   ریاضی، محمد، طرح‌ها و نقوش لباس‌ها و بافته‌های ساسانی، چاپ اول، انتشارات گجینه هنر، تهران،1382.

   رجایی، م، فرهنگ، مشکله هویت ایرانیان امروز، چاپ سوم، انتشارات نی، تهران، 1385.

   رضی، هاشم، فرهنگ واژه اوستا، ج1، انتشارات فروهر، تهران،1371.

   رهبر، مهدی، کاوش‌های باستان شناسی در گلاک شوشتر، دریادنامه گردهمایی باستان شناسی شوش، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران،1376.

   سرلو، ادوارد، اوحدی، فرهنگ نمادها، چاپ اول، انتشارات دستان، تهران، 1389.

   سرافراز، علی اکبر، مجموعه دروس باستانشناسی و هنر دوران تاریخی و ما دو هخامنشی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران،1373.

   ستاری، جلال، هویت ملی و هویت فرهنگی، چاپ دوم، انتشارات مرکز، تهران،1383.

   ستاری، جلال، اسطوره درجهان امروز ،چاپ اول، تهران، نشر مرکز، 1376.

   سن، آرتورکریستین،ک، آموزگار، نمونه‌های نخستین شهریار، انتشارات نو، تهران،1386.

   شایگان، داریوش، آسیا در برابر غرب، ج 1، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر،تهران، 1365.

   جابز،گرترود، بقاپور، سمبل‌ها، ج1، انتشارات جهان نما، تهران، 1370.

   قلی زاده، خسرو، فرهنگ اساطیر ایرانی برپایه متون ادبی، شرکت مطالعات و نشرکتاب پارسه، تهران،1387.

   کوپر،جی.سی، بقاپور، فرهنگ مصور هنرهای سنتی، ترجمه محمد، نشرفرشاد، تهران، 1379.

   کرباسیان، مجید، فرهنگ الفبایی- موضوعی، اساطیر ایران باستان، انتشارات اختران، تهران،1384.

   گریمال، پیر، تاجبخش، فرهنگ اساطیر یونان و روم، ج2، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1378.

   گیرشمن، رمان، معین، ایران از آغاز تا اسلام، شرکت انتشارات علمی‌‌فرهنگی، تهران، 1380.

   گریشمن، رمان،کریمی، بیشاپور،ج1، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، 1379. 

   گریشمن، رمان، فره وشی،  هنر ایران در دوره‌ی پارت و ساسانی، ج2، انتشارات علمی‌‌و فرهنگی، تهران 1370.

   ولادیمیر،گریگورویچ ، رضا، تمدن ایران ساسانی، چاپ سوم، علمی‌‌فرهنگی، تهران، 1373.

   مورتون، اسکات، رجب نیا، تاریخ و فرهنگ ژاپن، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1364.

   مکسوب، ش، هویت ایرانی و زبان فارسی، چاپ اول، انتشارات، باغ آینه تهران،1373.

   ملکزاده بیانی،ب، هنرهای زیبای ایران دردوران ساسانی ، شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران، تهران،1382.

   معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج2، انتشارات هیرمند، تهران، 1352.

  48.‌هال، جیمز، بهزادی، فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق وغرب، چاپ دوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1383.

  49. یونک، کارل. گوستاو، صارمی، انسان و سمبولهایش، تهران، 1384.

  50. (یاحقی، محمد جعفر، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، سروش، 1375.

   

  مقاله

  احصانی، م، ارتباط بین خط و گرافیک دیزاین، روزنامه همشهری، ویژه نامه نوروز، فروردین 1385

   بهدانی، مجید ، مهرپویا،حسین، گذری بر حدال اژدها درهنر ایران، دو فصلنامه پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشگاه هنر دانشگاه الزهرا(س)، شماره22، 1382

   خودی، معانی نمادین شیر در هنر ایران، کتاب ماه هنر ، مهر و آبان 1385

   ریاضی، م، ابوترابی، ف، مهرهای ایرانی ، نشان -نشریه تخصصی هنر گرافیک ایران ، شماره 19 ، بهار 1388

  شیوا، ق، گرافیک دیروز و مسائل امروزآن، روزنامه شرق، شماره 485، بهمن 1383

  صیفوری، ب، ارتفاع گرفتن از موضوع، نشان -نشریه تخصصی هنر گرافیک ایران، شماره 17، تابستان 1387

   ضیاءپور، شایسته فر، مفاهیم نمادین سیمرغ و اژدهاو انعکاس آن در قالیهای صفویه، هنرهای تجسمی‌‌و کاربردی- دو فصلنامه پژوهشی دانشگاه هنر،سال دوم،  شماره4، پاییز و زمستان 1388

   طالب پور، فریده، پرهام، ماندانا، جایگاخ اسب در هنر ایران باستان، دو فصلنامه پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشگاه هنر دانشگاه الزهرا(س)، شماره 1، بهار و تابستان 138

   عابددوست،ح، کاظم پور، ز، تداوم حیات اسفنکسها و هارپی‌های باستانیئر هنر دوره اسلامی، فصلنامه تحلیلی- پژوهشی نکره، شماره13، زمستان88

  10. غریب‌پور، ک، بیان مبتنی بر تصویر در گرافیک دیزاین و تبلیغات،حرفه و هنرمند، شماره24، پاییز 1387

  11. مثقالی، ف، گرافیک معاصر ایران، نشان، طراحی گرافیک ایران، شماره21، تابستان 1388

  12. مثقالی، ف، گرافیک و تبلیغات، حرفه هنرمند، شماره 26، پاییز 1387

  13. ممیز. م، چهل سال گرافیک در ایران، کیان، شماره 31، مرداد 1375

  14. مخملباف، م، فروغ خواهر ما بود،

   

  پایان‌نامه

  رضایی، م، برسی نقوش اساطیری در مهرهای دوره ساسانی، کارشناسی ارشد باستانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز، دانشکده ادبیات و علوم، پاییز90

  رضایی، ن، نقش دیو و موجودات تخیلی در اساطیر و ادبیات کهن ایران، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد تهران مرکز،بهار1387

  صوری، م، نمادگرایی در هنر هخامنشی و ساسانی، کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه مدرس، دانشکده هنر،1384

  قدوسی، ن، چرایی و چگونگی استفاده از نقوش سنتی در گرافیک معاصر، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1388  

  پیروزی، م، نقش باورهای ساسانی در طرح پارچه این دوره، کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران،1390.

   

  لاتین

   

  1. Brunntr.c.j,susanian stamp acalsin the mcfropolotan muscum of art newyork, 1978

  2. Pittman,h,ancient art in miniaturt,Newyork”metropolitan museum of art,1987

  3. wehmeier,s,oxford Dictionary, Oxford university Press,oxford,p.907, 1993

   

  سایت‌ها

   

  http/www.wikypedia.com

  www.designishistory.com

  www.itsnicethat.com

  www.wordpress.com

  www.pinktentacle.com

  www.ronbercume.com

  www.Mehdisaeedi.com

  www.farzadeadibi.com

  www.ImanRaad.com

  www.Majid Abbasi.com

  www.momayez.ir

  www.pourhosein.com

  http://www.hermitagemuseum.org

  موزه ارمیتاژ

  http://www.britishmuseum.org

  موزه بریتانیا

  www.louvre.fr

  موزه لوور

  www.metmuseume.org

  موزه متروپلیتن

  www.mfa.org

  موزه هنرهای زیبای بستون

  www.iranatlas.info/sassanid

  سایت اطلس تاریخی ایران

  http://raeeka.wordpress.com

  سایت شبهای بی‌سحر


موضوع پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), نمونه پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), جستجوی پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), فایل Word پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), دانلود پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), فایل PDF پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), مقاله در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), پروژه در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), پروژه درباره پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمودآن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

گروه ارشد صنايع دستي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهر1392 چکيده نوع بشر با تطبيق دادن خود با محيط طبيعي توانست به ادامه بقاي بپردازد و در اين بين ضمن تاثير گذاردن و مهار نيرو

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده بسته بندی یکی از عناصر تجاری است که می تواند بار فرهنگی هم داشته باشد. سؤالی که ذهن را بر می انگیزد، این است که آیا بسته بندی می تواند معرف فرهنگ و ملیتی باشد؟ آیا می توان الگویی برای یادگیری اصول و مبانی پیدا کرد که بر اساس آن بسته بندی ایران را متحول نمود؟ با مطالعه و بررسی جوامع مختلف به نظر می رسد، ژاپن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) فصل اول چکیده : این پژوهش با هدف اولیه استفاده از عناصر نور و آب در طراحی المان های شهری،به بررسی کامل این عناصر در دوران تاریخی ایران پرداخته است و هم چنین طراحی مبلمان و المان های شهری از منظر هویت و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است و سعی بر ایجاد پیوندی محکم تر بین فرهنگ و المان های شهری شده است . هم چنین از نظر اجتماعی سعی در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی صنایع دستی گرایش پژوهش چکیده: کهن­الگوی گاو نر همچون دیگر نمادهای کهن در صنایع دستی باستانی ایران، مفهومی جاودانه دارد. در این پژوهش نخست تمامی اساطیر مرتبط با گاو نر در متون کهن بررسی شده است. سپس با استفاده از روش­های رایج در روانشناسی اعماق برای مطالعات اسطوره­شناختی و نماد ­شناسی، اساطیر کهن ایران و مجالس نمادین منقوش بر صنایع دستی هخامنشی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی پیش­گفتار اینجانب، بومی سالهایی چند در منطقه حاشیه­ی هلیل رود بوده­ام. در خاطر دارم بر روی هر تپه و یا ارتفاعی شاهد یک گودال حفاری شده و تعداد زیادی استخوان و سفال خرد شده که گاهی نیز نقوشی برروی آنها وجود داشت، بودیم و نیز بارها شنیده می­شد که فرد یا افرادی، محلی را حفاری کرده و اشیایی از دل خاک بیرون کشیده­اند و به ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد گرافیک گرایش ارتباط تصویری چکیده: پژوهش حاضر به بررسی­ و ­­تحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی عطروش شیراز با هدف بازشناسی مبانی فرهنگی و زیبایی­شناختی نقاشی­های باقی­مانده از خانه عطروش شیراز می­پردازد.پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اسناد مکتوب و تصاویر به­جای مانده از خانه تاریخی عطروش می­باشد و همچنین از روش میدانی و کتابخانه­ای و از ...

چکيده تحقيق   در اين تحقيق در ابتداي امر سعي بر آن شده تا معني و مفهوم محراب در فرهنگهاي لغت و همچنين جايگاه آن در ادبيات عرفاني ارائه شود . در مرحله بعد تقسيم بندي هاي مختلف و نظرياتي که

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گروه صنايع دستي مهر 1392 چکيده: اسطوره روايتگر رويدادي است که بشريت از طريق تمسک به آن به رفع بيگانگي از پديده هاي طبيعي پيرامون خود مي پردازد. ا

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: تصویر سازی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): کاشیکاری هنریست که در معماری ایران خصوصا معماری مذهبی، از اعتبار و اهمیت بالا و والا برخوردار است. در این میان کاشیکاری هفت رنگ تصویری که از اواخر دوران صفویه بر بناهای ایرانی نصب شده ،باعث پیدایش جنبش و نهضت هنری جدیدی میشود که با نقاشی ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته ارتباط تصویری چکیده در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی و با حضور در محل مورد نظر مشاهده و گردآوری شده است، که در صدد شناخت، گسترش و تطبیق و تحلیل نقوش دو بنای مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد. در معماری نقش مایه های گوناگونی براساس مضامین مختلفی برای ...

ثبت سفارش