پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن

word 1 MB 30719 103
1393 کارشناسی ارشد گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مدیریت جهانگردی

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی گردشگری، انگیزه­­ها و عوامل مرتبط با آن در شهر قصرشیرین است. تئوری محوری آن بر اساس تئوری­های چاک. وای. گی، لس لامزدن، وبلن و پیرس تنظیم شده­است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج کشور سفرکرده­اند تشکیل می­دهد که تعداد آن 4756 خانوار می­باشد. از این رو     نمونه­ای با حجم 357 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از جامعه مورد نظرانتخاب شد. روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (چشم و هم چشمی و رسانه­های جمعی) با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا­دار وجود دارد و اما بین متغیر اجتماعی قومیت با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا­دار وجود ندارد. در نتیجه می­توان گفت انگیزه­های گردشگری همچنان توزیع اجتماعی متفاوتی را نشان می­دهد و بیش از آن­که منشأ نیاز داشته باشد، مبتنی بر میل شخصی است.

  کلید واژه­ها: گردشگری، انگیزه­های گردشگری، عوامل زمینه­ای، عوامل اجتماعی، قصرشیرین

  با این مقدمه مطلب را آغاز می­کنیم و امید است در این رهگذر، محقق توانسته باشد در بررسی و شناسایی انگیزه سفر و عوامل زمینه­ای واجتماعی تاثیر­گذار بر گردشگری شهر قصرشیرین دین خود را تاحدی ادا نماید؛ و با ارائه راهکارهایی بتواند دست­اندرکاران گردشگری شهرستان قصرشیرین را در برنامه­ریزی خود برای توسعه گردشگری این شهرستان یاری دهد. در این پژوهش ابتدا درصدد بر آمدیم تا با ارائه مفاهیم کلیدی و تعاریف کلیدی توجه خواننده را به هدف اصلی محقق که شناسایی انگیزه سفر در مردمان قصرشیرین است جلب کنیم. در ادامه در راستای انجام پژوهش اصولی و با کیفیت از میان این مردم به طور تصادفی گروهی را انتخاب کردیم و        پرسشنامه­های مربوط به موضوع پژوهش را در اختیار آن­ها قرار دادیم تا با پر کردن سوالات ما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند. از آنجا که طیف گسترده­ای از افراد این پایان نامه را مطالعه می­کنند ما سعی کردیم با ارائه تصویری جامع از ویژگی­های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی شهر قصرشیرین خوانندگان را با محدوده مورد مطالعه آشنا کنیم که این بخش تصاویری از جاذبه­های گردشگری شهر قصرشیرین را در بر می­گیرد. در گام بعدی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را با استفاده از روش­های گوناگونی چون لاندا، اسپیرمن، پیرسون و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در فصل پنجم این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را با نظریه­هایی که پیرامون انگیزه­های گردشگری وجود دارند مقایسه کردیم و در آخر محقق تلاش می­کند با ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر و کارگشا دین خود را نسبت به آتیه گردشگری زادگاه خود به جاآورد.

   

  1-1-­ بیان مسأله

  گردشگری به فعالیتی اطلاق می­شود که زمان سفر گردشگران به و قوع می­پیوندد و در بر­گیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت می­باشد.  همچنین فعالیت­هایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد، نظیر خرید­های انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و میهمان به وجود    می­آید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیت­ها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع می­پیوندد (لامزدن[1]،  1387 : 4).

  آن­گاه که موضوع گردشگری مطرح می­شود یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن برنامه­ریزان این صنعت، سیاست­گذران، محققان و علاقه مندان آن شکل می­گیرد این است که مردم چرا به سفر می­روند، آن­ها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب می­کنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست.

  مطالعه­ی انگیزه­های مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه­ریزان و سیاست­گزاران آن­ها اطلاع می­دهد که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و چه ویژگی­هایی باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشته­ها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته و منابع خود را به گونه­ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید.

  شناسایی انگیزه­های گردشگران به طرق مختلفی میسر است. نخستین روش مطالعه­ی تاریخ سفر و بررسی انگیزه­ی گردشگران در دوران­های مختلف است. دوم، استفاده از تحلیل­های روانشناختی برای بررسی رفتار مصرف­کنندگان گردشگری و روش سوم، انجام مطالعات بازار برای مقاصد گوناگون گردشگری است (رنجبریان و همکاران، 1388: 49).

  بسیاری از نظریات جامعه شناختی و روان­شناختی حاکی از آنند که انگیزه، مفهومی نسبتا ایستا است، اما پیرس[2] (1988) که از مفهوم "نردبان مسافرت" در بررسی انگیزه در گردشگری استفاده می­کند بر این باور است که انگیزه امری متنوع الشکل و پویاست که خصوصا در نتیجه  افزایش سن و مراحل چرخه عمر تغییر می­کند و همچنین تحت تاثیر افراد دیگر نیز قرار می­گیرد. پیرس اذعان دارد که تحت تاثیر روانشناختی به نام مازلو[3] (1945) بوده­است مازلو طیفی ازسلسله مراتب نیازها ارائه کرد که از نیازهای سطح پایین که عمدتا نیازهای جسمی هستند شروع شده به نیازهای سطح بالای فکری ختم می­شود. وی از این نیازها به ترتیب صعودی به عنوان نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام به خود و خود­شکوفایی یاد می­کند، پیرس با استفاده  از عقاید مازلو (1945)   طبقه­بندی زیر را انگیزه­های گردشگری ارائه داد :آرامش، هیجان و شور، تعامل اجتماعی، پرورش اعتماد به نفس و احساس خرسندی (میسون[4] ، 1387 : 10).

  در زمینه­ی گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است با این وجود در پژوهشی که اخیرا در زمینه انگیزه­های گردشگری انجام شده­است صرفا به مقایسه دو نسل جوان و میانسال پرداخته است. بنابراین در اینجا ضروری می­نماید که این مقایسه در سطح گسترده­تری در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) انجام شود که در این پژوهش درصدد آن هستیم گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن را در سه نسل (جوان، میان­سال و پیر) در شهرستان قصرشیرین مورد بررسی قرار دهیم حال باتوجه به  آنچه که مطرح گردید مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر انتخاب گونه­های گردشگری در  شهرستان قصرشیرین تاثیر دارد؟

   

  1-2-­ ضرورت و اهمیت تحقیق

  از لحاظ قدمت گردشگری پدیده­ای کهن است که بر پایه حرکت و جابه­جایی انسان استوار و در عین حال سرشت آدمی نیز با سفر و آشنایی با زمینه­های مختلف مکان­هایی غیر از محل اقامت او عجین شده است. از نظر اهمیت اقتصادی نیز گردشگری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی هم برای جوامع پیشرفته و هم برای کشورهای در حال توسعه است و امروزه مساله انگیزه­ها در توریسم، انتخاب مسافرت از جمله مسائلی است که ذهن محققان حوزه توریسم و گردشگری را به خود مشغول کرده­است آن­ها را به تلاش وا داشته است تا هر روز بیش از پیش درباره انگیزه­ها و رویاهایی که مسافران را وا می­دارد تا وقت و پول خود را در این راه هزینه نمایند و به کنکاش بپردازند (جاروندی و همکاران، 1388: 124).

  بنابراین با این شناخت، مدیریت مقاصد گردشگری خواهند توانست بازار هدف خود را به     گونه­ای مناسب در جهت پاسخ­گویی به نیازهای بازار هدف تجهیز کنند.این تنها راه واقعی موفقیت در جلب رضایت گردشگران و توسعه گردشگری در مقصد است، زیرا تامین انتظارات گردشگران  یا عمل کردن فراتر از این انتظارات به معرفی مقصد یا جلوه­ای مناسب نزد گردشگران می­انجامد و آنها نه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه قرار خواهند داد بلکه عاملی موثر در تبلیغ برای مقصد ومورد نظر خواهد بود.

  با در نظر گرفتن آنچه که گفته شد فواید گونه شناسی گردشگری را می­توان به طور مختصر و مفید در چند مورد ذکر کرد:

  -­ امکان پذیری پیش بینی و شناخت جریان­ها و روندهای گردشگری؛

  -­ سمت و سو دهی به بازارهای هدف گردشگری به ویژه برای آژانس­های مسافرتی؛

  -­ شناخت ظرفیت موجود در کشور از نظر انواع گردشگری؛

  -­ شیوه­ای برای ساده­سازی در درک رفتار گردشگران برای دست­اندرکاران صنعت گردشگری؛

  -­ تسهیل امکان برنامه­ریزی، بازاریابی، تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز  متناسب با

  در این تحقیق تلاش می­شود تا باشناسایی انگیزه­های گردشگران شهرستان قصرشیرین و تاثیر عوامل زمینه­ای و اجتماعی بر انتخاب گونه­های گردشگری به راهبرد­های توسعه متناسب با نیاز گردشگری این شهرستان دست یافت.

   

  1-3- اهداف تحقیق

  1-3-1-­ اهداف اصلی

  -­ شناخت تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع گونه­های گردشگری آن­ها

   

  1-3-2-­ اهداف فرعی

  -­ شناخت تاثیر جنس گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

  -­ تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

  -­ آگاهی از تاثیر سواد گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

  -­ شناخت تاثیر قومیت گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

  -­ تبیین تاثیر چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

  -­ شناخت تاثیر رسانه­ها بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

   

  1-4-­ سوالات تحقیق

  -­ آیا بین ویژگی­های زمینه­ای گردشگران و نوع انتخاب گونه­های گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد؟ 

  -­ آیا بین ویژگی­های اجتماعی گردشگران و نوع انتخاب گونه­های گردشگری رابطه معنا­داری وجود دارد؟

   

  1-5-­ فرضیات تحقیق

  1-5-1- فرضیات اصلی تحقیق

  -­ بین ویژگی­های زمینه­ای[5] گردشگران و نوع انتخاب گونه­های گردشگری رابطه معنا­داری وجود دارد.

  -­ بین ویژگی­های اجتماعی[6] گردشگران و نوع انتخاب گونه­های گردشگری رابطه معنا­داری وجود دارد.

   

  1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق

  -­ بین سن گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

  -­ بین جنس گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

  -­ بین سوادگردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

  -­ بین نوع قومیت گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

  -­ بین چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

  -­ بین تاثیر رسانه­ها و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

  توسعه نظام­مند گردشگری و استفاده از قابلیت­های بسیار این بخش برای بهبود وضعیت کنونی گردشگری کشور، مستلزم به کار گیری برنامه­ریزی گردشگری است، تا باتوجه به حساسیت­های موجود و ظریفت جامعه و نیازهای گردشگران بتوان از قابلیت­های این صنعت در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کرد. در عین حال برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری مستلزم توسعه و توجه به نیازها، ویژگی­ها و خواسته­های بازار به عنوان عوامل تقاضای گردشگری است. در این راستا توجه به دیدگاه­ها و انگیزه­های گردشگری برای سفر به یک مقصد به عنوان ضرورت بازاریابی و        برنامه­ریزی توسعه گردشگری است و همچنین مبنایی برای طراحی زیرساختارهای مرتبط با گردشگری از اهمیت خاص برخوردار است. چنانچه انگیزه­ها و اهداف گردشگران با توجه به خصوصیات جمعیت­شناختی و روانی آنان به درستی شناخته شود، می­توان بازارهای هدف برای صنعت گردشگری به گونه­ای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزش­های جامعه میزبان، به طریقی مناسب به تامین خواسته­های گردشگران پرداخته شود. در این راستا ما ابتدا سعی می­کنیم مفاهیم اصلی پیرامون گردشگری و انواع آن را تعریف کنیم که این تعاریف در بردارنده مفاهیمی چون گردشگری و انگیزه سفر هستند. سپس به بررسی سوابق تجربی می­پردازیم بدین منظور آثار سایر محققان که به موضوعاتی از قبیل گردشگری و انگیزه­های مرتبط با آن پرداخته­اند را مورد بررسی ثرار می­دهیم. بحث بعدی با عنوان مبانی نظری در بردارنده نظریه­ها و رویکردهای مرتبط با موضوع پژوهش می­باشد. در آخر این فصل چارچوب نظری آورده می­شود که شامل مدل مفهومی و عناصر موثر تشکیل دهنده آن است.

   

  2-1-­ مفهوم شناسی

  2-1-1- گردشگری

  به فعالیتی اطلاق می­شود که زمان سفر گردشگران به وقوع می­پیوندد و دربرگیرنده همه چیز از قبیل برنامه­ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت می­باشد. همچنین فعالیت­­هایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد، نظیر خرید­های انجام شده و تعاملاتی که میان میهمان و میزبان به وجود می­آید. خلاصه آنکه، گردشگری تمام فعالیت­ها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدید­کننده، به وقوع می­پیوندد (لامزدن[7]،1387: 4 ).

  2-1-2-گردشگر

  کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانس­ها، به کشوری غیر از کشور خود سفر می­کند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 3ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مد­نظر نباشد (رضوانی ، 1386).

   

  2-1-3- انگیزه و علایق سفر

  انگیزه و علایق سفر را می­توان اینگونه تعریف کرد: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، دلایل شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواسته­های افراد به انگیزه­ها و علایق، آنها پیوند خورده است؛ به آنچه که دوست دارند و آنچه که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل[8]، 1386: 59).

   

  2-2-­ سوابق تجربی

  در زمینه انگیزه گردشگری  تحقیقاتی صورت گرفته که در ادامه به آن­ها پرداخته می شود:

  -­ ابراهیم­زاده و همکاران (1392) در مقاله­ای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزه­های گردشگری وجود ندارد ولی بین درآمدهای مختلف و انگیزه­های گردشگری تفاوت معنا دار وجود دارد.

  -­ رنجبریان و همکاران (1392) در مقاله­ای را با عنوان  شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه­های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که      انگیزه­های سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در رابطه بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزه­های سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوی­تری برخوردارند.

  -­ بنسبردی و همکاران(1392) در تحقیقی با عنوان  ارتباط بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معنا­داری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفه­ای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.

  -­ کسائی (1392) در پایان­نامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزه­های سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته است. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات، 5 عامل دافعه (آزادی­های فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنواره­های مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، ...) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد وجود دارد.

  -­ رنجبریان و محمد غفاری(1391) در مقاله­ای با عنوان گونه­شناسی گردشگری بر اساس     انگیز­های سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که 14 گونه گردشگری در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعت­گردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.

  -­ جاروندی نازفر فرقانی (1388) در مقاله­ای با عنوان  مقایسه انگیزه­های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز  در سفر به دبی تلاش کردند تا دریابند که آیا می­توان انگیزه­های مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم کرد و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزه­های سفر به دبی بررسی شود و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر می­شمارند مقایسه گردند. آن­ها در یافته­های خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل  و انگیزه­های مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنی­دار میان گروه­های سنی متفاوت وجود ندارد.

  -­ کاظمی (1387) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار می­تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواسته­های آنان را تامین نماید.

  -­ نوری کرمانی و همکاران( 1385) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد 10 گونه اصلی و بالغ بر 40 زیر زیر گونه­ی گردشگری موجود است که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامه­ریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم می­کند.

  -­ بها­الدین[9]، پیرانی[10] و پوروث[11] (2012) در پژوهشی با عنوان ارزش­های فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به بررسی ارتباط بین ارزش­های فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداخته­اند. هدف مطالعه آن­ها شناخت چگونگی تاثیر ارزش­های فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی­های  دمو گرافیک یک منبع برای ارزش­ های فرهنگی است و ارزش­های فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر می­گذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگی­های دمو گرافیک و انگیزه­های سفر وجود دارد.

  -­ اوسل و مک گی [12](1996) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بین­المللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام داده­اند. در این مقاله اویسل و مک گی بیان کردند که در بین زوج­های غربی و خانواده­هابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزه­ای سفرهایی خاص را انتخاب می­کنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی است. پژوهشگران در این تحقیق مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آن­ها از نگاه جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. داده­ها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای بررسی عوامل جاذبه و دافعه سفر جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت است.

  این تحقیقات در دو مقوله­ی انگیزه­های گردشگری و گونه­شناسی گردشگری انجام شده­است که محققانی چون ابراهیم­زاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزه­های گردشگری، به رابطه­ی بین گردشگری و       انگیزه­های گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران  در تحقیقات پیرامون گونه­شناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد بررسی قرار داده­اند. این تحقیقات ضمن آن­که این مباحث را درنظر گرفته­اند، به بررسی تأثیر عوامل زمینه­ای سن، جنس، سواد بر انگیزه­های گردشگری نیز توجه داشته­اند. حال در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی انگیزه­های گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته شود و تأثیر عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشم­و­هم­چشمی، رسانه) بر انگیزه­های گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.

   

  [1]- Les,lumsdone

  [2]- pearce

  [3]-maslow

  [4]- Peter mason

  [5]- Age، gender، education

  [6]- Ethnicity، social comparison، mass media

  [7]- Les, lumsdone

  [8]- Doswell, roger

  [9]- Bahaudin

  [10] -Pirani

  [11]- puriveth

  [12]- Avsl & mcgee

  ABSTRACT

  The aim of this research is to investigate tourism, motivations and the factors associated to tourism in qasre-e-shirin city. Our dominant theory is based on theories of chuck. Y. gee, Les, lumsdon, Veblen, Pearce. The statislical population includes all families living in qasre-e-shirin city who have travelled around Iran or aboard. The the number of these families is 4756. There for, a sample of 357 persons was chosen by cluser samplly. The methodly of this study was survey that we camed out through a questionnaire. The finding of our survey reveal that there is a meaningful relationship grounded factors (age, gender & education) & social factors( social comparsion, mass media) with chosing the type of tourism whereas there is no meaningful relationship between the social factor of ethnicity with choosing the type of tourism. In conclusion, we can say that tourism motivation show different social distribution and people choose the type of torism according to their personal desires not their needs.

  Key words:Tourism, motivations tourism, grounded factors. Social factors, qasr-e-shirin

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه.

  1-1- بیان مسأله.

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق..

  1-3- اهداف تحقیق..

  1-3-1- اهداف اصلی..

  1-3-2- اهداف فرعی..

  1-4- سوالات تحقیق..

  1-5- فرضیات تحقیق..

  1-5-1- فرضیات اصلی تحقیق..

  1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق..

  فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

  مقدمه.

  2-1- مفهوم شناسی..

  2-1-1- گردشگری..

  2-1-2-گردشگر.

  2-1-3- انگیزه و علایق سفر.

  2-2- سوابق تجربی..

  2-3- مبانی نظری..

  2-3-1- طبقه­بندی انگیزه­های گردشگری..

  2-3-2- شیوه طبقه­بندی گردشگری..

  2-3-3- اشکال عمده گردشگری..

  2-3-4- مروری بر گردشگری و انگیزه­های آن.

  2-3-5- عوامل انگیزشی در گردشگری..

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-3-6- رویکردها درباره انگیزه سفر.

  2-3-7- عوامل فردی اجتماعی و گردشگری..

  2-4- چهارچوب نظری..

  2-4-1- مدل مفهومی تحقیق..

  فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

  مقدمه.

  3-1- متدولوژی و روش تحقیق..

  3-1-1- روش تحقیق..

  3- 1- 2- متغیرهای پژوهش....

  3- 1- 3- جامعه آماری..

  3- 1- 3-1- روش  نمونه­گیری..

  3- 1- 3-2-  حجم نمونه و روش محاسبه.

  3- 1- 5-  ابزار گردآوری داده­ها

  3- 1- 4- رواییو پایایی ابزار اندازه­گیری..

  3- 1- 5- ابزار تجزیه و تحلیل..

  3-2- مطالعات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر قصرشیرین..

  3-2-1- خصوصیات جغرافیایی..

  3-2-2- بررسی ویژگی­های اجتماعی شهر قصرشیرین..

  3-2-2-1- زبان.

  3-2-2-2- پوشاک....

  3-2-2-3- خوراک....

  3-2-2-4- موسیقی..

  3-2-2- 5- مراسم عروسی..

  3-2-2-6- مراسم سوگواری..

  3-2-2-7- سوغات...

  3-2-2-8- شیرینی..

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  3-2-2-9- صنایع دستی..

  3-2- 3- بررسی ویژگی­های اقتصادی شهر قصرشیرین..

  3-2- 3-1- صنایع و معادن.

  3-2-3-2-کشاورزی و دام داری..

  3-2-4- تاریخچه شهر قصرشیرین..

  3-2-4-1- قصر شیرین پیش از اسلام.

  3-2-4-2- قصرشیرین پس از اسلام.

  3-2-4-3- قصر شیرین در دوران معاصر.

  3-2-5- بررسی جاذبه­های شهر قصرشیرین..

  3-2-5-1- جاذبه زیارتی..

  3-2-5-2- جاذبه­های تاریخی..

  3-2- 6- مطبوعات...

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق

  مقدمه.

  4-1- آمار توصیفی..

  4-2- آزمون فرضیات...

  فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات

  5-1- اهم یافته­ها

  5-2- تفسیر یافته­ها

  5-3- نتیجه­گیری..

  5-4- مشکلات و محدودیت­های تحقیق..

  5-5- پیشنهادات...

  5-5-1- پیشنهادات کاربردی..

  5-5-2- پیشنهادات علمی..

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  منابع و مآخذ.

  منابع فارسی..

  منابع انگلیسی..

  منبع:

  منابع فارسی

  1-­ ابراهیم­زاده، عیسی و راضیه ولاشجردی فراهانی، (1392)، تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن مطالعه موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره 4، صفحات 22-13.

  2-­ ببی، ارل، (1390)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: رضا فاضل، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها( سمت).

  3-­ خزرجی، ابودلف و مسعربن مهلهل، (1354)، سفرنامه ابودلف در ایران( در سال 341 هجری) با تعلیقات و تحقیقات ولادیمیر فینورسکی، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، تهران: انتشارات زوار.

  4-­ بنسبردی، علی؛ رحیم­زاده ،میثم؛ اسدی، حسن و احمد محمودی، (1392)، ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران، مجله مدیریت ورزشی، شماره 3، صفحات 69- 53.

  5-­ پورشفیع، عبدالله، (1374)، بازسازی و جغرافیای قصرشیرین، تهران: انتشارات آناهیتا.

  6-­ پیرس، فیلیپ. ل، (1398)، رفتار گردشگر بن مایه­ها و طرح­های مفهومی، مترجم: حمید ضرغام بروجنی با همکاری زهره جوادی سبحانی و سید محمد حسن حسینی، چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.

  7-­ جاروندی، رضا و نازفر فرقانی، (1388)، مقایسه انگیزه سفر درمیان دو نسل جوان و بزرگسال( مطالعه موردی: مسافران شهر شیراز،فصلنامه پژوهش جوانان، شماره 2، صفحات 142- 123.

  8-­ حافظ­نیا، محمد­رضا، (1392)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات سمت.

  9-­ داس ویل، راجر، (1385)، مدیریت جهانگردی( مبانی، راهبرد­ها و آثار، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  10-­ رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی، (1388)، شناخت گردشگری، چاپ پنجم، اصفهان: انتشارات چهار­باغ.

  11-­ رنجبریان، بهرام و محمد غفاری، (1391)، گونه­شناسی گردشگری بر اساس انگیزه­های سفر به عنوان مبنایی برای بخش­بندی بازار گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت ایران زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

  12-­ رنجبریان، بهرام؛ غفاری، محمد وعلیرضا امامی، (1392)، شناسایی و تجزیه تجزیه و تحلیل انگیزه­های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان،فصلنامه پژوهش­های شهری و منطقه­ای،شماره17، صفحات 36-21.

  13-­ رضوانی، علی­اصغر، (1386)، جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

  14-­ سبحانی، نریمان، (1380)، شهر باستانی قصرشیرین، چاپ اول، کرمانشاه: انتشارات موسسه فرهنگی، هنری و سینمایی کوثر.

  15-­ ساروخانی، باقر، (1373)، روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  16-­ شیریان، محمد حسین، (1392)،تاریخ مطبوعات استان کرمانشاه، چاپ اول، کرمانشاه: انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، شورای پژوهشی.

  17-­ صفری شالی،رضا، (1391)، راهنمای تدوین طرح تحقیق، چاپ چهارم، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.

  18-­ عضدانلو، حمید، (1380)، آشنایی با مفاهیم جامعه­شناسی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.

  19-­ کاظمی، مهدی، (1387)، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 12، صفحات 100- 81 .

  20-­ کازنو، ژان، ( 1384)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، مترجمین: باقر ساروخانی؛ منوچهر محسنی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اطلاعات.

  21-­ کروبی، مهدی، (1387)، فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 28، صفحات 324- 309.

  22-­ لامزدن، لس، (1387)، بازاریابی گردشگری، ترجمه دکتر ابوالفضل تاج­زاده نمین، چاپاول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام­نور،

  23-­ مستوفی، حمدالله و حمدالله بن ابی بکر، (1387)، نزهه القلوب با مقابله و حواشی و تعلیقات و فهارس، قزوین: انشارات طه.

  24-­ نصیریان، جلال، (1389)، نگاهی به انواع گردشگری از توریسم تا گردشگر، ماهنامه آریانا گردشگر، شماره 30، صفحات 58- 56.

  25-­ نوری کرمانی، علی؛ ارسطو، یاری و سعید گیوه­چی، (1385)، گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی، مجله علوم جغرافیایی ، شماره 3، صفحات 125- 103.

  26-­ وبلن، تورشتاین، (1383)، نظریه طبقه مرفه، چاپ اول، تهران: نشر نی.

  27-­ وای.گی. چاک، (1388)، جهانگردی در چشم­انداز جامع، ترجمه: دکتر علی پارسائیان ؛محمد اعرابی، چاپ ششم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  28-­ میسون، پیتر، (1387)، گردشگری ، اثرات ، برنامه­ریزی و مدیریت ، مترجمین : روزبه میرزائی ؛ پونه ترابیان،  انتشارات ترمه ، چاپ اول ، تهران

  29-­ همائی فر، علی؛ کاظمی مطلق، نازلی؛ ناظمی شیردان، نادر و سارا رئیس­المحدثین، (1390)، ارزیابی اثرات استقرار منطقه نمونه بین­المللی شاندیز به منظور کاهش آثار منفی، اولین همایش بین­المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی فارس واحد مرودشت.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

   

  1-­ Amir tahmaseb saharnaz, 2007, The Typology of  in bound Tourists visiting  Iran, Isfahan university and lulea university of teachnology.

   

  2-­ Jennings, G, 2001, Tourism research, john wiley and sons, Astralia ltd.

   

  3-­ Williams, s, 2001, Tourism geoghraphy, Route ledge, London and New Yourk.


موضوع پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , نمونه پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , جستجوی پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , فایل Word پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , دانلود پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , فایل PDF پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , تحقیق در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , مقاله در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , پروژه در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , پروپوزال در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , تز دکترا در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , پروژه درباره پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , گزارش سمینار در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن , رساله دکترا در مورد پایان نامه گردشگری، انگیزه¬ها و عوامل مرتبط با آن

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: جغرافیا / گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امکانات اقامتی و پذیرایی یکی از اجزاء ...

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) گرايش برنامه ريزي منطقه اي زمستان 1391   چکيده: امروزه بسياري از پژوهشگران، توجه خود را بر روي نقش گردشگري در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگری جنگ، شکلی جدید از گردشگری است ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی- اقلیم فصل اول کلیات تحقیق مقدمه گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیا بوده که دارای رشد سریعی می باشد. برای بسیاری از نواحی گردشگری مهم ترین منبع درآمد است و برای دیگر مناطق بازده اقتصادی حاصل از گردشگری بسیار زیاد است (معصوم پور، خوش اخلاق). بر طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال 2020 گردشگری بین المللی به تعداد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم مقدمه طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از ...

پایان‏نامه‌ برای دریافت کارشناسی ارشد درجه (M. A) رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می ...

ثبت سفارش