پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

word 10 MB 30871 211
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۷۱,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     رشته: جغرافیا          گرایش: برنامه ریزی توریسم

  چکیده

  این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی  همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه  به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق  بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای انتظامی، بالابردن  و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، بررسی عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها و پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران می باشد. پس از ارزیابی از پاسخ دهندگان نتایج به شرح زیر می باشد. 1/40 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان نقش داشته، 7/43 درصد نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی و 2/12 درصد امنیت محل اقامت را بیان نموده اند. بیش از 50 درصد پاسخ دهندگان مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد و زیاد بیان نموده وخدمات جاده ای را مناسب و کافی می دانند. 69 درصد پاسخ دهندگان از گردشگری در گیلان خیلی زیاد احساس امنیت می کنند و معتقدند وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب وخوب بوده و نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری  خیلی زیاد و زیاد می دانند و معتقدند که پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته در امنیت حوزه غرب نقش داشته باشدو از پایگاههای راهنمایی رانندگی دراین حوزه غرب رضایت خیلی زیادی دارند و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب می دانند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان موافق بودند و معتقدند که نقش پایگاههای راهنمایی رانندگی در افزایش تعداد گردشگر خیلی زیاد می تواند موثر باشند و احساس امنیت در گردشگری می تواند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد. همچنین علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم حمایت مسئولین بیان نموده و مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی و عدم رعایت بهداشت بیان نموده اند.

  واژگان کلیدی: تحلیل، پایگاههای راهنمایی و رانندگی،  نقش، امنیت، گردشگری، حوزه غرب گیلان

  مقدمه

  یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. همین طور وجود صنعت گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجود آمدن امنیت می شود اما این قضیه همیشه صادق نیست، چون در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت وآمد گردشگران باعث ناامنی شده است. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یعنی اگر امنیت نباشد، صنعت گردشگری نیز عرض اندام نخواهد کرد. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تاثیر گذار است. به این ترتیب امنیت داخلی وملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری در هر کشوری است که می خواهد خود را با مشخصات کشورهای پیشرو در امرتوریسم تطبیق دهد. اکنون کارشناسان گردشگری بر این باورند که رابطه امنیت ملی و گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد به طوری که تعریف جدیدی از امنیت ملی درسایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعیت های داخلی و انتقال آنها به خارج یک ابزار ضروری و لازم است. نقش و تاثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارابودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می دهند روی صنعت توریسم متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند. استان گیلا ن با دارابودن پتانسیل جغرافیایی از جمله دریا، ساحل، کوه و جنگل و سایر جاذبه های گردشگری همیشه مورد توجه گردشگران بوده و با ورود این مسافران یکی از سازمانهای درگیر را می توان پلیس راهنمایی و رانندگی دانست که در صدد امنیت جان گردشگران می باشند. لذا این پایان نامه در تلاش است به  تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب پرداخته براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است.  

  فصل اول :  کلیات تحقیق

  فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

  فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

  این تحقیق مشتمل بر جدول، نمودار،  نقشه و تصویر و مآخذ فارسی و لاتین و   صفحه می باشد.

  پیمان پورک1393

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق

  امنیت از عوامل تأثیر گذار در توسعه و ترویج توریسم و جهانگردی در یک کشور میباشد. امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل و عوامل است که میتواند انسان را به سوی گردشگری فرا خواند. توسعه صنعت گردشگری در یک کشور نشانگر ثبات امنیت ملی است و یک از علل رونق گردشگری در کشور توجه دولت به تامین امنیت گردشگری است (ارمغان، 1391، ص2).

  امنیت مالی و جانی گردشگران به طور مستقیم برمیزان جذب گردشگر مؤثراست و فقدان آن توسعه گردشگری را ناممکن می سازد. ایران جزو ده کشور اول دنیا از نظر داشتن جاذبه های گردشگری است، اما به علت عدم برنامه ریزی و بی توجهی به این صنعت عظیم از کسب در آمدهای ناشی از آن بی بهره مانده است. استان گیلان با داشتن جاذبه های تاریخی، شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی از پتانسیل بالایی در جذب گردشگری برخوردار است. قابلیت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری یک معیار اساسی برای ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مسکونی محسوب می گردد. بنابراین ارزیابی، پتانسیل ومحدودیت های موجود در هر منطقه در خصوص خدمات وتسهیلات مورد نیاز، از اصول اولیه برنامه ریزی شهری است.

  مناطق غربی گیلان  بعد از فروپاشی شوروی سابق و باز شدن مرزآستارا به کشور های همجوار و وجود منطقه آزاد تجاری و بخصوص به جهت دارا بودن خط ترانزیت رشت به آستارا  با موقعت جغرافیایی خاص این منطقه و همجواری سه ناحیه ساحلی، جلگه ای  و کوهستانی، و وجود جنگلهای گیسوم، شفارود و مناطق ییلاقی و دهکده های توریستی از جمله دوران و روشنده و غیره همیشه مورد توجه افراد زیادی بوده و این مناطق افرادزیادی را چه از داخل و چه از بیرون استان پذیرا می باشد. لذا امنیت  این گردشگران در این مناطق بسیار مهم بوده و یکی از نهادهایی که دراین ارتباط بسیار فعالیت می کند پایگاههای راهنمایی و رانندگی در این منطقه از غرب گیلان می باشد. با وجود این پایگاهها و سایر ارگانهای نظامی هرروزه مشکلات متعددی بخصوص در ایام تعطیلات نوروزی و فصول گرم از جمله تابستان در این مناطق بوجود آورده که خود اثرات منفی در اذعان عمومی بوجود می آورد. با توجه به موارد فوق این تحقیق به بررسی و تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته و ارائه راهکار می نماید.

   

   

   

  1-2 سوال تحقیق

  پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه میزان می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟

  آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان نقش دارند؟

  احساس امنیت در گردشگری  چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

   

  1-3 اهداف تحقیق

  بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای انتظامی 

  - بررسی عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها

  - پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران

   

  1-4 فرضیه‌های تحقیق

  پایگاههای راهنمایی رانندگی می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند.

  پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان نقش دارند.

  احساس امنیت در گردشگری باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان می گردد.

   

  1-5 قلمرو تحقیق

  حوزه غربی در استان  گیلان  از شهرستان های مهمی  چون انزلی، تالش، آستارا، رضوانشهر، ماسال، صومعه سرا و فومن  بوجود آمده و نیمی از استان را در قسمت غربی در بر می گیرد. از نظر سیاسی از شمال به جمهوری آذربایجان، از جنوب به شهرستان شفت و رشت، از غرب  و شمال غرب به استان اردبیل، از شرق به دریای خزر محدود می گردد. حوزه ی غربی یکی از مناطق مهم استراتژیک استان بوده  که همواره  با دارابودن  مناطق سرسبز و ییلاقات دیدنی مورد توجه  بخش زیادی از مسافران داخلی و خارجی می باشد ( سالنامه آماری استان گیلان، 1390).

  نقشه 1-1 موقعیت سیاسی غرب گیلان در استان و کشور

  1-6 محدودیتهای تحقیق

  انجام تحقیقات در کشورمان همواره با مشکلات متعددی روبرو می باشد از آن جایی که فراهم بودن اطلاعات رکن اساسی را تشکیل می دهد، فقدان این اطلاعات از جمله مشکلات ایجاد شده برای کار پژوهش بوده است از جمله محدودیتها و موانع تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  - عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و مدون از پایگاههای راهنمایی و رانندگی

  - عدم همکاری برخی از سازمانها در ارائه اطلاعات

  - عدم وجود کارهای مشابه با توجه به موضوع تحقیق می باشد.

   

  1-7 واژه ها و مفاهیم

    گردشگری

  گردشگری عبارتست از مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکانهای خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح واستراحت و انجام اموردیگر مسافرت می کنند وبیش ازیکسال متوالی درآن مکان نمی مانند( منشی زاده، 1376، ص43).

   

  پایگاههای راهنمایی و رانندگی

  واحدهایی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  بوده که نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده‌های کشور دارند.

  تحلیل:

  تحلیل عبارت است از فرآیند تجزیه و ارزیابی شماری از برنامه ها و یا پروژه ها و یا راه حل ها با توجه به امتیازات و معایب نسبی آن ها به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان ها و معیارهای برنامه. همواره یک سیستم بازنگری و ارزیابی لازم است تا کیفیت اجرا و تکمیل طرح ها و سنجش تاثیرات اجرای طرح­ها در رفاه اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای ناحیه ای بطورمنظم ارزیابی شود (شکوئی، 1373، ص327).

  امنیت:

  امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف زیادی وجود دارد. تعاریف مندرج در فرهنگهای لغت درباره مفهوم کلی امنیت، بر روی (احساس آزادی از ترس) یا (احساس ایمنی) که ناظر بر امنیت مادی و روانی است، تاکید دارد (اسماعیل زایی و دیگران، 1391، ص4).

  مفهوم امنیت در جهان سوم ارتباط مستقیم با آسیب پذیری های اجتماعی و اقتصادی دارد، که برخواسته از تهدیدات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ونظامی است، بنابراین از لحاظ مفهوم، امنیت باید منعکس کننده تهدیدات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد، خواه این امر به فرسایش مشروعیت صرفاً در داخل مربوط باشد یا نمودهای خارجی و تقسیم بندیهای اجتماعی و شکلهای اقتصادی آن باشد (لطفی، خامه چی، 1391، ص4).

   

   

   

   

  فصل دوم

  مرور منابع، ادبیات تحقیق

  و پیشینه تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1 مرور منابع و پیشینه تحقیق

  با توجه به مطالعات نگارنده اهم منابع مرتبط با موضوع به قرار زیر است:

  لطفی فر، مجتبی، یغفوری، حسین، 1391، در مقاله خود تحت عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگری، مورد شناسی، چابهار در اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایرا ن  بیان داشته: در جهان امروزه امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد. صنعت پرسود گردشگری در سطوح مختلف ملی و منطقه ای ارتباط مستقیم با امنیت داشته و هر گونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارات جبران ناپذیر به این صنعت میشود. صنعت جهانگردی در سطح جهانی برای بیش از 200 میلیون نفر شغل ایجاد کرده و حدود 11 درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با توسعه این صنعت، آمارهای یاد شده نیز افزایش خواهد یافت و در این میان توریستهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده‎اند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که امنیت فاکتوری تعیین کننده در توسعه گردشگری چابهار می باشد؛ ودر نهایت به بررسی مشکلات و موانع این امر در شهرستان چابهار پرداخته و راهکار هایی در زمینه ارتقا صنعت گردشگری ارائه می گردد.

  منشی زاده، رحمت الله، 1376، در کتاب جهانگردی خود ابتدا به تعاریف و مفاهیم جهانگردی، ابعاد اقتصادی توریسم، عوامل مؤثر و برنامه ریزی در توریسم، مکانها و ارزشها، بازتابهای مثبت و منفی صنعت توریسم وجهانگردی و جایگاه آن در ایران پرداخته و می گوید با توجه به اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید کشور ما با توجه به وجود جاذبه های متنوع طبیعی و چشم اندازهای زیبای جغرافیایی و میراثهای عظیم تاریخی و مراقه متبرکه زیارتی و سیاحتی و آثار بدیع و باشکوه هندی، دارای جایگاه ویژه ای است که در اثر توجه و بذل عنایت بیشتر می تواند به یکی از قطبهای بزرگ توریستی دنیا تبدیل گردد و میلیونها جهانگرد را بطرف این مرز و بوم بکشاند (منشی زاده، 1376، ص67).

  یورکس آپوستولوپولوس، استلا لیوادی، 1384، در کتاب جامعه شناسی گردشگری ترجمه شفیعی، بیژن بیان داشته: امروزه صنعت گردشگری اهمیت فراوانی برای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه دارد. مزایای صنعت گردشگری که اهمیت و ارزش آن انکار ناپذیر است. از چشم اندازهای مختلف می توان ابعاد و زوایای آن را بررسی کرد.

  کازس و پوتیه، 1382، در کتاب جهانگردی شهری ترجمه صلاح الدین محلاتی، به جهانگردی و جهانگردان شهری و آماده سازی فضاهای شهری برای جهانگردی پرداخته و می گوید مهمترین فضاهایی که مورد دیدار و اقامت جهانگردان قرار می گیرند فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها را تشکیل می دادند. زیرا که شهرها پیشرفته ترین و کامل ترین قرارگاههای انسان را تشکیل می دهند. به کلی که رفت و آمد میلیونها انسان در طی ساعات و روزها و. . . به شهرها تأثیر فراوانی از جهات ساختارهای فضایی، فرهگی، اجتماعی و غیره بر شهر می گذارد و البته تأثیر اقتصادی جهانگردی بر شهر انکارناپذیر است (محلاتی، 1382، ص39).

  . - گلدوست، خیزران، 1386، در پایان نامه ای با عنوان بررسی گردشگری شهری با تأکید بر مکان یابی فضاهای جدید بر اساس مدل AHP ضمن بررسی گردشگری شهر انزلی سعی در شناسائی مکان های جدید گردشگری بر اساس مدل ذکر شده نموده و مناطقی از جمله پل قدیم انزلی را به عنوان محل جدید جاذب گردشگر معرفی نموده است.

  - پورزاهدی، شتاب بوشهری، کورنک بهشتی، مرادی، 1389 : در مقاله ای با عنوان مکان یابی مراکز ارائه خدمات رقابتی با هدف کاهش ازدحام ترافیک شهری، به این نتیجه رسیدند که انتخاب مکان مناسب جهت استقرار مراکز ارائه خدمات در سطح یک شهر می تواند کمک بزرگی به شهروندان جهت دسترسی راحت و سریع به خدمات بکند. در این مقاله از الگوریتم شبیه سازی تبریدی موازی استفاده شده است.

  - زارعی، موحدی، 1390 : در مقاله ای با عنوان ارائه الگویی برای مکان گزینی فضایی کتابخانه های عمومی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدلSWOT به تجزیه و تحلیل عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه عمومی پرداختند و سپس با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های تحلیل سلسله مراتبی، بولین و فازی بهترین مکان را برای احداث کتابخانه مشخص کردند.

  - تارخ، شکوهی، فیض اللهی، مدرس یزدی،  1388  : در مقاله ای با عنوان طراحی مدل استوار برای مکان یابی واحدهای خدمات بیمارستانی وکارآیی آنها، به ارائه مدل مکان یابی استواردر برابرداده‌های غیر قطعی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که، مدل استوار طراحی شده برای مکان یابی واحدهای بیمارستانی عملی است.

  - نیکنام، (1385): در مقاله ای با عنوان فرمول بندی روش تصمیم گیری مناسب برای مکان یابی بهینه استقرار شعب بیمه با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی، به بررسی مکان یابی بهینه برای شعب بیمه پرداخت. در این مقاله نظریه مکان یابی، روش بونیسون که یکی از روشهای منطق فازی است مورد بررسی قرار گرفت.

  - اسماعیلیان، جعفرنژاد، رضوانی،  1386  : در مقاله ای با عنوان مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل برنامه ریزی غیرخطی صحیح، برای مکان یابی مراکز توزیع از یک مدل جدید که هزینه های مربوط به موجودی کالا و ذخیره اطمینان را شامل می شود استفاده شد و به این نتیجه رسیدند که، هنگامی که هزینه‎های ثابت سفارش، در اثر بکارگیری تجارت الکترونیک به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. هزینه کل نیز با افزایش در تعداد مراکز توزیع فعال، کاهش می یابد.

  - داداش پور، رستمی، 1390 : در مقاله ای با عنوان سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارآیی در شهر یاسوج، با بررسی ضریب جینی، نتایج حاصله بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری وضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی عدالتی در میان بلوک های شهری می‌باشد.

  اسدی، حسن، پورنقی، امین، نوشین، اصفهانی و زیتونلی، حمید در مقاله ای با عنوان  مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران امنیت از دیدگاه گردشگران ورزشی قبل و بعد از سفر به ایران، نقش پلیس گردشگری در تامین و توسعه گردشگری در ایران، نقش رسانه ها در به تصویر کشیدن امنیت در ایران، اقدامات لازم جهت ارتقاء امنیت در گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه گردشگران ورزشی را مورد بررسی قرار داد.

  نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد مهم ترین مواردی که گردشگران ورزشی قبل از سفر خود به ایران در مورد آن ها احساس ناامنی می کردند عبارت بودند از: پرخاشگری اجتماعی، احساس ناامنی در حریم شخصی، دزدی 34. 8 % از گردشگران ورزشی اعلام کردند که قبل از سفر به ایران در مورد مساله امنیت احساس نگرانی نمی کردند. مهم ترین مواردی که گردشگران ورزشی در طول حضور خود در ایران از آن احساس ناامنی کردند عبارت بودند از: ناامنی در حریم شخصی، پرخاشگری اجتماعی و احساس ناامنی روانی. در مورد عوامل مخل امنیت نظیر خشونت و زد و خورد، قتل، هتک ناموس، و تروریسم هیچ گونه ناامنی از طرف گردشگران ورزشی احساس نشد. در حالی که 53. 6 % از گردشگران ورزشی هیچ گونه عامل مخل امنیتی را در طول حضورشان در ایران مشاهده نکردند.

  هزارجریبی، جعفر، 1390 احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 42، شماره 2، بیان داشته  افزایش شمار گردشگران موجب رونق گرفتن کسب و کار و افزایش درآمد شرکتها و موسساتی می شود که، در این عرصه فعالیت می کنند. توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری برای مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی می شود. هدف مقاله حاضر، شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی و تعاملات مردم با گردشگران خارجی در سال 89 است نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ؛ بین احساس امنیت اجتماعی و گردشگری رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. به عبارتی هر مقدار احساس امنیت اجتماعی گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تمایل آنان به اقامت در ایران و حتی سفرهای مجدد، بیشتر است. مقایسه احساس امنیت اجتماعی از منظر گردشگران خارجی برای سفر به ایران حاکی از آن است که؛ گردشگران افریقایی بیشترین احساس امنیت و گردشگران اروپایی کمترین احساس امنیت را داشته اند.

   

  2-2  ادبیات تحقیق

  دربخش ادبیات تحقیق ؛ به بررسی نظریات مرتبط با موضوع تحقیق می پردازدوبدین منظوردیدگاه های متنوع در توسعه توریسم بررسی می گردد.

   

  2-2-1 تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری

  مدافعین توسعه گردشگری : این گروه با اشاره به جنبه های مثبت اقتصادی، اجتماعی  توریسم از جمله اشتغال  زایی، ارزآوری، ماندگاری اقتصادی، حفاظت منابع طبیعی، ترمیم ونگهداری ابنیه باستانی، احیاء سنتهای گذشتگان، تعامل فرهنگ ها و حفظ صلح قوت بخشیدند.

  مخالفان توسعه گردشگری: این دسته با گذشت زمان و تحقیق بیشتر درمورد پیامدهای توسعه منفی اقتصادی و اجتماعی گردشگری؛ مثل توزیع نابرابردرآمددرمیان قشرها و پهنه جغرافیایی، نابودی و تخریب محیط، ازهم گسیختگی ساختارجامعه میزبان، بی احترامی به سنن وفرهنگ اشاره نموده و با توجه به پیامدهای منفی توسعه احتیاط آمیزگردشگری را پیشنهاد می کنند.  

  توسعه تطبیقی گردشگری : این گروه نتیجه مناظرات دوگروه فوق بودند یا تلفیق بیانیه های موافق ومخالف نوعی توسعه گردشگری را برمبنای پاسخ گویی به ارزشهای اجتماعی _اقتصادی مردم، منابع مصنوعی و طبیعی آنها پیشنهاد کردند؛ گردشگری شهری، روستایی، مطلوب، مردمی، همساز، کنترل پذیر، زیست محیطی، فرهنگی، آرام، پایدار، سبز، مردم با مردم و ممنوع گزینه های پیشنهادی آنها بوده است وتاکید براستفاده از منابع محلی، سهولت مدیریت، نداشتن نقش تخریبی، تعامل میهمان و میزبان ودرنظرگرفتن منافع هر دو گروه را دارند؛ هرچند تفکرات این گروه پاسخگوی گردشگری انبوه نیست (معصومی، 1384، ص 95-87).

   

  2-2-2 تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری

  زمانی که الگوهای مکانی صنعت گردشگری مورد مطالعه قرارمی گیرند، این روند مشاهده می شود که تمرکز بالای گردشگری در درون مراکز بزرگ شهری و در نواحی است که مجاور جاذبه های گردشگری هستند. برای توضیح  اینکه این الگوها چگونه به وجود آمده ودر طول زمان تکامل پیدامی کنند؛ درک  اصول و مفاهیم زیر اساسی است

  اصل انتشار سلسله مراتبی (Hierarchical diffusion): یک الگو وفرآیند انتشارمکانی (یک زیر مجموعه از انتشار گسترشی) است که به گونه" انتشار جهشی" تعیین خصوصیت می شود و جایی که پدیده درحال انتشاردر رابطه با بسیاری ازمردم و مکان ها به صورت جهشی عبورمی کند (متضاد انتشار مسری) می باشد. دراین حالت فاصله جغرافیایی ساده همیشه قوی ترین تأثیر را برفرایند انتشار ندارد، در عوض انتشار سلسله مراتبی با توجه به این شناخت صورت می گیرد که مکان های بزرگ یا مردم مهم تمایل دارند خبرها را اول دریافت کنند و بعد به دیگران در سطوح پایین تر سلسله مراتب  منتقل می شود. این پدیده اتفاق می افتد، زیرا درانتشار بسیاری از چیزها، فضا بسته به ماهیت شبکه ارتباطی نسبی است. به عنوان مثال شهرهای بزرگ که بوسیله  جریان های اطلاعاتی بسیار بهم پیوسته هستند در واقع به هم نزدیک تر از یک فضای جغرافیایی ساده هستند (دیناری، 1381، ص 52).

  در رابطه با صنعت گردشگری، تمرکز فعالیت های توریستی در شهرهای بزرگ می تواند نمایانگرپدیده انتشارسلسله مراتبی باشد. شهرغالب اولین شهر در فعالیتهای گردشگری بین الملل و مرکز جاذبه گردشگری داخلی و خارجی است، با تکامل سلسله مراتب شهری کشورهمین اثربه شهرهای بعدی در این سلسله مراتب منتقل می گردد و با پیشرفت سیستم حمل و نقل شهری، یکپارچگی بین اجزاءسیستم به وجود می‎آید. در بعضی موارد صنعت گردشگری ممکن است سبب پیشرفت توسعه شهری شود. در طول زمان، گردشگری به سطوح پایین تر سیستم شهری گسترش پیدا می کند، این گسترش می تواند به صورت برنامه ریزی شده با به کارگیری استراتژی هایی ازقبیل استراتژی قطب رشدیابه صورت غیربرنامه ریزی شده صورت گیرد (دیناری، 1382، ص 18-17).

  اصل انتشار مسری (Contagious diffusion): گونه ای از انتشار مکانی که بوسیله زیر شاخه ای از" انتشار گسترشی" شناخته می شود وجایی اتفاق می افتدکه گسترش به صورت گریز از مرکز به طرف خارجی یک منطقه منبع صورت می گیرد، به خوبی بوسیله پخش شدن بیماری های مسری و انتشار پدیده‎های دیگر (گسترش به طرف خارج ناحیه ساخته شده شهر یا عبور اخبار وایده های جدید) که به لمس کردن یا تماس مستقیم بستگی دارد، نشان داده می شود و این فرآیند شدیدا " تحت تاثیر فاصله قرار می گیرد، به دلیل اینکه افراد یا  نواحی نزدیک احتمال تماس بیشتری دارند تا افراد و نواحی دورتر (دیناری، 1381، ص 52). اثرات این انتشار به دنبال اثرات سلسله مراتبی وبه دوطریق صورت می‎گیرد؛ الف) بارشد شهرها؛ بازارهای محلی گردشگری رشد می کند و این عامل منجر به توسعه حوزه های نفوذ تفریحی در اطراف شهرها می‎شود و با رشد شهرها نواحی تفریحی حومه شهرها هم گسترش پیدا می کند.

  ب) سفرهای توریستی نظیر سفرهای روزانه به نواحی اطراف گسترش می یابد. تجربه نشان می دهد که خطوط زمینی معمولاً انتشار سلسله مراتبی را تسهیل می نمایند، بنابراین مشابه با انتشار سلسله مراتبی گسترش صنعت گردشگری ابتدا بر حاشیه های نواحی توریستی موجود تأثیر می گذارد و بعد گسترش می‎یابد (دیناری، 1382، ص18-17). به طور کلی زمانی که شهری توریسم گرا می شود، شهرهای نزدیک فرآیندی مشابه را طی می کنند. چنان که اشاره گردید خطوط زمینی معمولاً انتشار مسری و خطوط هواپیمایی معمولاً انتشار سلسله مراتبی را تسهیل می بخشد. در مدل فرضی، یک مدت زمانی 10 ساله برای هر دوره در نظر گرفته شده است.

  زمان صفر: اولین مرحله در فرآیند تکامل توریسم است که تعدادی گردشگر ملی و محلی وجود دارد و نشان دهنده مرحله وارد شدن است و فعالیت های گردشگری در شهر پایتخت و در دروازه اصلی وجود دارد.

  زمان 1: در این مرحله حوزه های نفوذ تفریحی در اطراف شهر پایتخت تشکیل می شود که نوع فعالیت بستگی به پتانسیل های پایتخت دارد یا نتیجه یک استراتژی قطب رشد سنجیده است.

  زمان 2: حوزه نفوذ تفریحی و توریستی شهر غالب گسترده تر می شود. صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت اصلی مطرح می شود و در شهرهای ثانویه گسترش پیدا می کند.

  زمان 3 : الگویی شناخته شده در زمان 2 تداوم پیدا می کند، حوزه های نفوذ تفریحی، توریستی گسترش می‎یابد و مکان های جدید  وارد فعالیت های گردشگری شده و مکان های رده چهارم به عنوان مکانهای توریستی شناخته شده وارد عمل می شوند (دیناری، 1384، ص 9 ).

  Abstract

  This research by using descriptive– analytical method and applying library-documentary studies, along with field observations and questionnaire   has tried to analyze traffic police stations and its impact on sense of tourism security in west of Guilan, and the purpose of this study is  investigating and identifying facilities  and restrictions of police stations, upgrading and promoting cultural level of society, as well as studying effective factors on attracting tourists  and creating  sense of security in them, and offering recommendations to provide  better services for them. After evaluating and investigating the response of respondents, the results are as follows:  40.1 percent of respondents believe that tourism attractions in Guilan has played an effective role in choosing residences;  and respectively, 43.7 and 12.2 percent believe that proximity of  residences to  roads and  the security of residences are the most important factors. More than 50 percent of respondents believe locating and positioning of traffic police stations in Guilan province is too much and much, and road services are appropriate and adequate.  69 percent of respondents have expressed sense of tourism security in Guilan high, and believe that tourism security situation in west of Guilan is very good and good; moreover they think the role of traffic police stations in tourism security is too much and much, and believe traffic police in west of Guilan has played important role in security of ​​this region, and their satisfaction toward traffic police and their behavior has been high.  More than half of the respondents were agreed with traffic police imperceptible control plan in west part of Guilan, and believe that police stations have played significant role in increasing the number of tourists; and sense of security in tourism industry can improve it in the Guilan province. As well as, they has expressed  that the main cause of tourism weakness in this area is lack of official support,  and believe that available problems in this field  are related to lack of services facilities and poor hygiene.

  Keywords: Analysis, Traffic Police Stations, Role, Security, Tourism, West of Guilan

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

  چکیده 1

  مقدمه. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. 4

  1-2 سوال تحقیق.. 5

  1-3 اهداف تحقیق.. 5

  1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 5

  1-5 قلمرو تحقیق.. 5

  1-6 محدودیتهای تحقیق.. 7

  1-7 واژه ها و مفاهیم. 7

  فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  2-1 مرور منابع و پیشینه تحقیق.. 10

  2-2  ادبیات تحقیق.. 13

  2-2-1 تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری.. 13

  2-2-2 تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری.. 13

  2-2-3 مراحل و فرآیند های توسعه گردشگری براساس مدل باتلر. 15

  2-2-4 رویکرد های متنوع درباره صنعت گردشگری.. 17

  2-2-5 رویکردهای سازمانی در صنعت گردشگری.. 18

  2-2-6 رویکردهای مدیریتی در توسعه صنعت گردشگری.. 20

  2-3 امنیت و توریسم. 21

  2-4 امنیت توریسم در ایران. 22

  2-5 موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران. 23

  2-6 آشنایی با مأموریت ها و وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی.. 24

  2-7 آشنایی با مأموریت ها و وظایف پلیس راه استان ها و شرح وظایف و مشاغل پاسگاه‎های درون شهری و برون شهری  26

  2-8 وظایف فرمانده و پرسنل موجود در پاسگاه برون شهری.. 28

  2-8-1 شرح وظایف فرمانده پاسگاه راهنمایی و رانندگی.. 28

  2-8-2 شرح وظایف مسئول کنترل ترافیک و توزین.. 29

  2-8-3 شرح وظایف مشترک رانندگان. 30

  2-9 تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان و وظایف راهور. 31

  2-9-1 اداره کل امور فنى.. 33

  2-9-2 اداره کل امور انتظامى.. 33

  2-9-3 اداره کل امور عمومى.. 33

  2-9-4 اداره کل امور حمل و نقل و خدمات... 34

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

  3-1 مواد. 36

  3-2 روشها 40

  3-2-1 روش تحقیق.. 40

  3-2-2 روش گردآوری اطلاعات... 40

  3-2-3 ابزار گردآوری اطلاعات... 41

  3-2-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 41

  3-2-5 جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق.. 41

  3-2-6 متغیر های تحقیق.. 43

  3-3 ویژگیهای طبیعی.. 43

  3-3-1 موقعیت... 43

  3-3-2 زمین شناسی.. 45

  3-3-3 توپوگرافی.. 45

  3-3-3-1 نوار ساحلی.. 45

  3-3-3-2 نواحی جلگه ای.. 46

  3-3-3-3 نواحی کوهپایه ای.. 46

  3-3-3-4 نواحی کوهستانی.. 46

  3-3-3-5 نواحی کوهستانی ومراتع ییلاقی.. 46

  3-3-4 اقلیم. 47

  3-3-4-1 بارندگی ماهانه و سالانه. 47

  3-3-4-2 دما 47

  3-3-4-3 حداکثر و حداقل دما 47

  3-3-4-4 رطوبت... 47

  3-3-4-5 حداکثر و حداقل رطوبت... 48

  3-3-5 منابع آب... 48

  3-3-6 خاک.. 49

  3-3-6-1 تیپ کوهها 49

  3-3-6-2 تیپ اراضی دشت های رسوبی.. 50

  3-3-6-3 تیپ اراضی پست وشور. 51

  3-3-6-4 تیپ اراضی شن های روان: 51

  3-3-7 پوشش گیاهی.. 51

  3-3-7-1 طبقه بندی پوشش جنگلی ناحیه غرب استان گیلان. 52

  3-3-8 ویژگی های اجتماعی- جمعیتی.. 53

  3-3-9 ویژگی های اقتصادی.. 54

  3-3-10 نیروی انسانی و اشتغال. 54

  3-3-10-1 شاغیلن بخش های خدمات و صنعت و کشاورزی.. 55

  3-3-10-2 تعداد بهره برداران بخش کشاورزی.. 55

  3-3-11 کشاورزی.. 55

  3-3-12 صنایع. 55

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، یافته های تحقیق

  4-1 جاذبه های گردشگری ناحیه مطالعاتی.. 57

  4-1-1 جاذبه های گردشگری شهرستان انزلی.. 57

  4-1-2 شهرستان شفت... 73

  4-1-3 شهرستان ماسال. 78

  4-1-4 شهرستان تالش... 84

  4-1-5 شهرستان آستارا 94

  4-1-6 جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 106

  4- 2 خصوصیات کمی و کیفی گردشگری.. 115

  4- 3 خدمات و امکانات مرتبط با گردشگری در ناحیه مطالعاتی.. 130

  4-4 پایگاههای گردشگری و اقامتگاههای گردشگران درغرب گیلان. 138

  4-4-1 نام هتلهای شهرستان بندرانزلی.. 138

  4-4-2  هتلها و اقامتگاههای شهرستان تالش... 144

  4-4-3 شهرستان ماسال. 146

  4-4-4 اماکن اقامتی و تفریحی  شهرستان رضوانشهر. 149

  4-4-5 مراکز اقامتی شهرستان فومن.. 149

  4-4-6 اقامتگاه شلمه جار سیاهمزگی شهرستان شفت... 150

  4-4-7  مشخصات واحدهای پذیرایی و رستورانهای شهر صومعه سرا 150

  4-5 پایگاههای راهنمایی رانندگی در ناحیه مطالعاتی.. 158

  4-6 دامنه وحدود فعالیتهای راهنمایی ورانندگی.. 158

  4-6-1 تناسب بین موقعیت و خدمات ارائه شده 159

  4-7 ارزیابی عملکرد پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 161

  4-7-1 احساس امنیت و چگونگی آن از دید گردشگران. 161

  4-7-2  چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. 162

  4-7-3 نقش پلیس در امنیت گردشگری.................................................................................... 163

  4-7-4  چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. 164

  4-7-5 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان. 165

  4-7-6  میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. 166

  4-7-7 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 167

  4-7-8 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 168

  4-7-9 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. 169

  4-7-10 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 170

  4-8 میزان تخلفات رانندگی.. 171

  4-9 تعداد و پراکنش پایگاههای پلیس... 171

  4-9-1 پایگاه پلیس راه در ملاسرا (فومنات) 172

  4-9-2 توزیع زمانی خدمات پلیس راه 172

  4-10 نقش امنیت در رونق گردشگری ناحیه مطالعاتی.. 172

  4-10-1 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. 174

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 بحث و نتیجه گیری.. 176

  5-2 پاسخ فرضیه ها 179

  5-3 پیشنهادات... 183

  منابع و مآخذ. 184

  منبع:

  احمدی، مسعود، (1381)، «مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی)»، مؤسسه نشر.

  اسدی، حسن، پورنقی، امین، نوشین، اصفهانی و زیتونلی، حمید در مقاله ای با عنوان  مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران

  اسماعیلیان، جعفرنژاد، رضوانی،  1386  : مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل برنامه ریزی غیرخطی صحیح،

  امینی، سید کاظم، (1369)، «آشنایی با مفاهیم کلی سازمان»، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  پورزاهدی، شتاب بوشهری، کورنک بهشتی، مرادی، 1389 : مکان یابی مراکز ارائه خدمات رقابتی با هدف کاهش ازدحام ترافیک شهری

  پیتر، بامبرگر ولن شولم، (1381)، «استراتژی منابع انسانی»، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، دفتر پزوهش های فرهنگی.

  تارخ، شکوهی، فیض اللهی، مدرس یزدی، 1388: طراحی مدل استوار برای مکان یابی واحدهای خدمات بیمارستانی و کارآیی آنها

  تشکیلات و روش های پست راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا، (1376)، ناجا، طرح کوثر.

  جاسبی، عبدالله، (1367)، «وظایف و روش های مدیریت»، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف.

  جیمز، ای. اف استونر، (1379)، «مدیریت، رهبری، کنترل»، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، دفتر پژوشهی های فرهنگی.

  حافظ نیا، محمد رضا، 1382 ،روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت

  حافظ نیا، محمد رضا، 1382 ،روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت

  حبیبی، 1393، روش مورگان، پایگاه مقاله پارس مدیر  

  داداش پور، رستمی،  1390  : در مقاله ای با عنوان سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارآیی در شهر یاسوج،

  دانشگاه علوم انتظامی، شرح وظایف نیروی انتظامی، هیأت علمی دانشگاه، 1375.

  دیناری، احمد ، 1391، سیاحت و سفر، دومین شماره از نشریه گردشگری و هتلداری سیاحت وسفر

  دیناری،احمد ، 1381، اصول مدیریت دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی با نگرش بازاریابی و فروش انتشارات واژگان خرد - مشهد

  رحیم‌پور، علی ،۱۳۸4 ،تسهیلات جهانگردی ژاپن ،نقش هستی، رسانه کاج، تهران

  رضائیان، علی،  1378 ، «اصول مدیریت»، انتشارات سمت.

  رضوانی، علی اصغر، 1374 ، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم

  ریچارد، ال. دفت(1380)، «تئوری و طراحی سازمان»، ترجمه علی پارسائیان؛ سید محمد اعرابی، ج 1 و 2، دفتر پژوهش های فرهنگی.

  زارعی، موحدی،  1390، ارائه الگویی برای مکان گزینی فضایی کتابخانه های عمومی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدلSWOT

  زحمتکش کوبیجاری ، لیلا ، 1391،تحلیل مکانی - فضایی مراکزپذیرایی صومعه سرا و نقش آن در توسعه ی گرد شگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح،  1378، نقشه های توپوگرافی انزلی، اردبیل در مقیاس 1:250000

  سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح، 1383، نقشه های توپو گرافی، انزلی، ماسال، رضوانشهر، چوبر، آستارا در مقیاس 1:50000

  سازمان جهانگردی، ۱۳79، برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی، ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده

  سایت سیری در ایران ، 1393، معرفی جاذبه های گردشگری ایران

  ستیفن، رابینز، (1378)، «تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)»، ترجمه سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد،  انتشارات صفار.

  سرشماری کشاوزی  سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، 1388

  شهرداری فولادشهر ، گروه فارا دانشگاه صنعتی اصفهان ، 1393،  خدمات  انتظامی و پلیس راه (راهنمایی و رانندگی)

  شیرزی، عبدالحمید، (1380)، «آشنایی با راهنمایی و رانندگی اداره کل پشتیبانی»، معاونت آموزش.

  صفی‌زاده  فاروق ،1393، «سیری در گردشگری ایران» انتشاران ایران جام

  طرح احیای محیط زیست طبیعی استان گیلان، 1373 : 87-85)

  طرح جامع استان گیلان، 1375

  عبدالله زاده ، محمود، 1384، برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

  عزیزی ، سلیمان ، 1387، جاذبه های اکوتوریستی شهرستان ماسال و شاندرمن ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توریسم ، دانشگاه آزاد اسلامی رشت

  غمخوار، مهدی، (1377)، «سازمان و مدیریت»، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

  کازس و پوتیه، 1382، جهانگردی شهری ترجمه صلاح الدین محلاتی،  انتشارات

  کونتر، ه. سن اورائل، (1365)، «اصول مدیریت»، ترجمه محمدهادی چمران، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف.

  گلدوست، خیزران، 1386، بررسی گردشگری شهری با تأکید بر مکان یابی فضاهای جدید بر اساس مدل AHP 

  لستر، آربیتل، (1377)، «آموزش کاربردی مدیریت»، ترجمه بهروز دری، محمدعلی آذرنیا، مؤسسه پژوهش های فرهنگی.

  لطفی فر، مجتبی، یغفوری،  حسین، 1391، عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگری، مورد شناسی، چابهار در اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایرا ن 

  لومسدن، 1380، ص117).

  مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

  مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

  معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1383، صص 20-16

  معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1383، صص 20-16

  معاونت راهور ناجا، (1376)، «شرح وظایف و ساختار سازمان و تشکیلات راهور».

  معصومی ، مسعود، 1384 ، ماهیت گردشگری، انتشارات پیک کوثر، چاپ اول 

  منشی زاده، رحمت الله، 1376، در کتاب جهانگردی، انتشارات مسعی

  مورهدر، گریفین، (1382)، «رفتار سازمانی»، ترجمه سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

  نجات بخش اصفهانی، علی، (1381)، «ویژگی های فرماندهی خلاق»، ویژه نامه داخلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

  نجات بخش اصفهانی، علی، (1383)، «سازمان و رده های راهور»، دانشکده پلیس راهور دوره کارشناسی.

  نقشه آبادی های استان گیلان( 1382)

  نقشه های زمین شناسی انزلی، اردبیل در مقیاس 1:250000سازمان زمین شناسی تهیه شده در سال 1378  و نقشه انزلی خلخال رضوانشهر، آستارا  در مقیاس 1:100000سازمان زمین شناسی کشوردر سال 1382

  نور آقایی، آرش،  1386 ،  خبر گزاری مستقل محیط زیست ایران

  نیکنام، (1385) : فرمول بندی روش تصمیم گیری مناسب برای مکان یابی بهینه استقرار شعب بیمه با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی،

  ودیعت، محمدرضا، (1372)، «سازمان و وظایف نیروی انتظامی»، دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا، آموزش.

  وزارت جهاد کشاورزی، 1372 ).

  وزارت کشاورزی، 1370، قابلیت و استعداداراضی  استان گیلان ، مقیاس 1:250000موسسه آب و خاک وزارت کشاورزی، 1372،  نقشه های کاربری و اراضی، مقیاس  1:100000  برگ انزلی 

  ولا، فرانسوا، ۱۳۸۴، گردشگری بین المللی، انتشارات امیرکبیر

  هزارجریبی، جعفر، 1390 احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 42، شماره 2

  همشهری آنلاین، 1390،  آشنایى با وظایف و مأموریت‌هاى کلى پلیس راهنمایى و رانندگى،  کد مطلب: 140090 

  یورکس آپوستولوپولوس، استلا لیوادی، 1384، جامعه شناسی گردشگری ترجمه شفیعی، بیژن،  انتشارات

   


موضوع پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, نمونه پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, جستجوی پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, فایل Word پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, دانلود پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, فایل PDF پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, پروژه درباره پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A » رشته جغرافیا – گرایش اقلیم شناسی چکیده هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته:علوم ارتباطات چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده)،هدف کلی پژوهش حاضر بررسی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیا ساکتی) با توجه به مولفه های شهروندیو احترام به قانون بوده است. روش پژوهش حاضر نیز روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری نیز عبارت است از تمامی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده : توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند.هدف اصلی در این تحقیق، میزان سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در مدیران اداره ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم چکیده: از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: جغرافیا / گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امکانات اقامتی و پذیرایی یکی از اجزاء ...

  پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده فني و مهندسي گروه صنايع مهر ???? چکيده: در بعضي کشورها و از آن جمله ايران، موتورسيکلتها و راکبان آنها بخش لاينفکي از ترافيک بوده و در نتيجه امني

ثبت سفارش