پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون

word 8 MB 30874 217
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۷۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد 

  با برپایی وشکل گیری سکونتگاههای ثابت در قالب ده وروستاها ، این سکونتگاهها مکانی لازم داشتند تا بتوانند محصولات تولیدی خود را با یکدیگر مبادله کنند. این محل با  ماهیتی ( خدماتی – تجاری  )  و وابسته به مناطق پیرامونی شهر نام گرفت. برای این مرکز تجاری وجود یک حوزه زراعی وکشاورزی پیرامونی از لوازم اولیه تشکیل وماندگاری محسوب شد.

  روستا به عنوان یک سکونتگاه انسانی در یک منطقه است که با وابستگی ها و پیوستگی های ساختاری وکارکردی که با شهربه عنوان سکونتگاه دیگر دارد، ایجادکننده روابط اقتصادی ،اجتماعی و...می شود. در مطالعات انجام شده درباره مناسبات بین شهر وروستا ، همواره شهر به عنوان جزیی تعیین کننده از لحاظ نظری و کارکردی محسوب شده است.  سالها روابط  و پیوند های شهروروستا به صورتی ساده در قالبی بیشتر اقتصادی آن هم مبادله مازاد تولیدات روستا خلاصه میشد. ولی تحولات دهه های اخیر جهان وایران این روند نه تنها کمرنگ گردیده بلکه به جریاناتی چند بعدی، پیچیده و وابسته تبدیل  گشته به نحوی که امروزه دیگرنمی توان فضای مطالعاتی هیچ  یک را بدون  در نظر داشتن موقعیت  دیگری مورد بررسی و پزوهش قرار داد چرا که مداخله در نواحی روستایی وشهری اثراتی فراتر ازقلمرو انها دارد ( شیرین پور 1392  ، 2 ) بررسی عملکردهای شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامون و شناخت وتقویت این عملکردها برای ایجاد روزنه های توسعه  یکی  از شیوه های موثرو مورد توجه  در نظر اندیشمندان  برای نقاط روستایی است.  چرا که شهرهای کوچک به عنوان رابط دو دونیای روستایی و شهری وابسته ودارای روابط مناسبات  و پیوندهای  متقابل  اما  واقع  در وضعیت  و شرایط متقابل  و متفاوت از هم بهترین و مناسبترین گزینه برای کمک به کاهش شکاف های چند لایه و پیامد های محدودیت و محرومیت برای هر دو مکان سکونتگاهی شناخته می شوند.

  این تحقیق با عنوان بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهردر  توسعه  روستاهای  پیرامون  و با هدف شناخت  الویت  مکانی  دریافت خدمات  و نیازهای  روستاییان  ، شناخت میزان تاثیرگذاری  عملکردهای اقتصادی شهردردسترسی به اشتغال ودرامد زایی در روستاییان و بررسی نقش شهر شاندرمن در دسترسی روستاییان به نیازهای اولیه در پنج فصل تهیه شده است.

   

   

  1 – 1 -  بیان مساله

  پیوندهای روستا– شهر قسمتی از واقیت های زندگی روزانه خانوارهای ساکن نواحی روستایی و شهری است. وجود مشکلات ناشی از رشد  شهر های بزرگ تراکم جمعیت و هم چنین مهاجرت روستاییان به این  شهرها موجب توجه وتاکید برنامه ریزان به تقویت و رشد شهرهای کوچک گردید.بدین لحاظ این راهبرد همواره مطرح می شود که با تقویت شهرهای  کوچک می توان مسیر مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگتر را تغییر داد و بسیاری از مشکلات موجود در نواحی روستایی را که ناشی از عدم دسترسی مناسب روستاییان به مراکز خدماتی است را برطرف نمود.چالش امروز برنامه ریزان مدیریت فضایی شهر و روستا و تامین یکپارچگی انان به عنوان یک واقعیت در چارچوب برنامه ریزی های توسعه در جهت حصول به منافع متقابل است.در سالهای اخیر مناطق شهر و روستایی کشور به میزان قابل توجهی متاثر ازپدیده های نوین جهانی از تغییرات فراوانی برخوردار شده و کارکردهای نوینی برای شهرها و روستاها بوجود امده است. پیوندهای روستایی– شهری می توانند تاثیر بسزایی در توسعه روستایی منطقه داشته باشند کما اینکه از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. این آثار می تواند نقش مثبت یا منفی و به بیان دیگر نقش زایا یا انگلی بر حوزه یا ناحیه خویش بر جای بگذارد و از منطقه ای به منطقه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد.از اینرو شناخت علمی این اثار می تواند در برنامه ریزی های منطقه موثر افتد.امروزه با تحولات گسترده اقتصادی – اجتماعی و تکنولوزیک از جمله در زمینه حمل و نقل و راه های ارتباطی  روابط شهر وروستا بسیار گسترده و متنوع شده است. این روابط خود را به شکل جریان جمعیت کالا عقاید سرمایه اطلاعات و نوآوری نشان می دهد.به همین دلیل بسیاری از تحولات وتغییرات در شهرها و روستاها ناشی از کم وکیف روابط بین انهاست. بنابراین لازم است روابط شهری– روستایی در روند برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. مهاجرت دایم از روستاها به شهرها درحال وقوع است که از یک سو باعث فشار زیاد به شهرها و حاشیه نشینی شده و از سوی دیگر موجب کمرنگ شدن فعالیت های کشاورزی می شود. در چنین حالتی به دلیل استفاده نکردن از فناوری های نوین کشاورزی برای روستاییان دارای صرفه اقتصادی نبوده و به مرور موجب ازبین رفتن فعالیت های داخلی روستا می گردد. جریان های فضایی و تعاملات بخشی بین شهر و روستا به شکل پیوندهای روستایی– شهری نقش بسیار مهمی در توازن شهر و روستا و توسعه یکپارچه ناحیه ای دارد.توسعه اقتصادی واجتماعی روستاها از جمله عواملی هستند که می توانند پیوند های مذکور رابه منظور کاهش فقر و شکاف روستا و شهر تقویت کنند.اشتغال جوانان در روستاها سکونت افراد بومی در روستاها و افزایش نقش روستا در توسعه کلان کشور از جمله اهداف طرح توسعه روستایی است.اجرای طرح توسعه روستایی باید منجر به بهبود درامد مسکن مشارکت خدمات رسانی جلوگیری از مهاجرت و بهبود وضعیت کار در روستاها شود.در چنین شرایط روستا – شهرها و شهر های کوچک می توانند موجب ایجاد  تعادل فضایی – جمعیتی در ابعاد ناحیه ای شده و از سوی دیگر با استقرار خدمات متنوع اداری ،اقتصادی – اجتماعی و رفاهی در شهر های کوچک و روستا- شهرها بیش از 50درصد رفت و آمدهای غیر ضروری و پر هزینه روستاییان منطقه به مرکز شهرستان جلوگیری کرده و موجبات رضایت انها را فراهم کند.همچنین شهرهای کوچک می تواند نقش بسیار مهمی به عنوان مراکز رشد روستایی در روند رشد روستاها برعهده داشته وخدماتی در زمینه ایجاد بازار،تامین نهاده های کشاورزی، مانند کود و ماشین الات کشاورزی، خدمات شهری،امکانات اموزشی، تحصیل، مراقبت های پزشکی و مانند انرا برای حوزه روستایی خود فراهم اورندو در نهایت کاهش رفت وامد ساکنان مناطق روستایی به ماسال و کاهش هزینه های حمل و نقل و افزایش سود ودرامد روستاییان منطقه مورد مطالعه را موجب شود.

  1-2- اهداف تحقیق

  1- این پژوهش سعی دارد تا به نقش تعادل بخش فضایی شهرهای کوچک در ارتقای شاخص های

  برخورداری روستاییان پیرامون از خدمات زیربنایی و اقتصادی- اجتماعی انها بپردازد.

  2- همچنین نقش شهرهای کوچک را در افزایش زمینه های اشتغال کشاورزی و غیر کشاورزی در محدوده مورد مطالعه بررسی کند.

  1-3- سوال تحقیق

  الف-ایا تبدیل روستای شاندرمن به شهر در بهبود و افزایش درآمد خانوارهای روستایی بخش شاندرمن موثر بوده است ؟

  ب- ایا با تبدیل شاندرمن به نقطه ی شهری زمینه های اشتغال بیشتری برای روستاییان بخش شاندرمن فراهم گردیداست ؟

  ج –آیا تبدیل شاندرمن به شهر در تجهیز و پشتیبانی از تولیدات کشاورزی وتوسعه کشت دوم در روستاهای بخش شاندرمن موثر بوده است؟

  د- ایا با تبدیل روستای شاندرمن به شهر خدمات زیر بنایی و اجتماعی – فرهنگی بخش شاندرمن توسعه یافته است ؟

  1-4-فرضیه های تحقیق

  برای رسیدن به پاسخ سوالات این تحقیق فرضیه های زیر مطرح گردیده که در ذیل به آنها اشاره شده است :

  فرضیه اصلی 1 :  تبدیل روستای شاندرمن به شهر در بهبود و ارتقای اقتصادی خانوارهای روستایی بخش شاندرمن موثر بوده است .

  الف – فرضیه فرعی 1-1 با تبدیل شاندرمن به نقطه ی شهری زمینه های اشتغال بیشتری برای روستاییان بخش شاندرمن فراهم گردید.

  ب – فرضیه فرعی 1-2 تبدیل شاندرمن به شهر در تجهیز و پشتیبانی از تولیدات کشاورزی وتوسعه کشت دوم در روستاهای بخش شاندرمن موثر بوده است.

  فرضیه اصلی 2 : با تبدیل روستای شاندرمن به شهر خدمات زیر بنایی و اجتماعی – فرهنگی بخش شاندرمن توسعه یافته است.

  1-5- روش شناسی تحقیق

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی وروش بررسی آن توصیفی – تحلیلی بر مبنای داده های میدانی واسنادی است.در این تحقیق منابع شامل اسناد و گزارشهای سازمانهاو نهادهای دولتی ،کتب،مقالات داخلی وخارجی،نشریات امارنامه ها و برخی طرح های پژوهشی است.ابزار گرداوری اطلاعات در این تحقیق به مشاهدات میدانی و پرسش نامه تهیه شده،متکی خواهیم بودو دران به منظور افزایش جنبه کمی و اماری ان مباحث توصیفی به جداول ونمودارها تبدیل خواهند شد.همچنین به منظورشفافیت هرچه بیشتر تجزیه و تحلیل اطلاعات،از نقشه های موضوعی طبیعی و انسانی که توسط نرم افزار GIS ترسیم می گردد ، استفاده خواهد شد.در بخش تحلیل امار واطلاعات بدست امده ازپرسش نامه نیز از نرم افزار

  EXCEL  و  SPSS استفاده می گردد.جامعه اماری ان ازروستاهای پیرامونی بیش از 20خانواراست. که بر اساس تعریف قانون تقسیمات کشوری روستا شمرده می شوند.حجم نمونه براساس فرمول کوکران با استفاده از نسبت یا صفت های مطرح شده در سوالات این تحقیق ،303 پرسشنامه در جهت بررسی و آزمون فرضیه ها تکمیل خواهد شد.

   

  مراحل انجام کار:

  فصل اول – کلیات تحقیق

  فصل دوم – مبانی وادبیات نظری تحقیق

  فصل سوم – بررسی وشناخت وضع موجوددر منطقه مورد مطالعه

  فصل چهارم – بررسی وتحلیل واقعیت های موجودو تجزیه وتحلیل اطلاعات گرداوری شده

  فصل پنجم – آزمون فرضیات،جمعبندی ،نتیجه گیری وارانه پیشنهادات

  1 – 6 – اهمیت وضرورت تحقیق

  نظر به اینکه تحولات جمعیتی ایران در دهه های اخیر، بیش از پیش افزایش شهرهای کوچک را درپی داشته است؛این امر عطف توجه به جایگاه ونقش این شهرهادر نظام سلسله مراتب شهری کشور ازیکسوو کارکردهای اقتصادی انها در حوزه پیرامونشان رااز سوی دیگر ضرورت ساخته است.در این میان توجه به توسعه روستایی و جلوگیری از نابودی کشاورزی و عدم مهاجرت به این شهرهامی تواند علاوه برافزایش تولیدات کشاورزی و خودکفایی در این بخش باعث جلوگیری از مهاجرت شود.

  1 -7- پیشینه تحقیق

  محمد رضا رضوانی و علی گلی و سید رضا اکبریان در مقاله ای تحت عنوان نقش وعملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه در توسعه روستایی مطالعه موردی دهستان رونیز از شهرستان استهبان به تحلیل نقش شهر های کوچک و تاثیر ان بر توسعه روستایی پرداختند. یافته های تحقیق نشان دهنده ان است که توسعه اینگونه شهر های کوچک از سویی وابسته به تمرکز زدایی این کارکردها از نواحی شهری بزرگ واز سوی دیگر وابسته به توسعه حوزه نفوذ روستایی شان با یکپارچه کردن فعالیت های غیر زراعی روستایی خواهد بود(محمد رضا رضوانی و علی گلیو سید رضا اکبریان رونیزی29/9/1385 )

  جمعه پور و رشورد (1390)   در تحقیق خود تحت عنوان بررسی نقش شهر های کوچک در توسعه مناطق روستایی پیرامون با تاکید بر کیفیت زندگی ( مورد مطالعه دهستان فیروزراباد شهرستان سلسله)  بود ودر نتیجه این تحقیق مشخص شد میزان رضایت مردم از زندگی بعد از تبدیل فیروزاباد به شهر بیشتر شده است.طبق یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون، شاخص های خدمات رسانی، مهاجرت ، مشارکت و بهزیستی فردی ، تاثیر مستقیم ومعنادار و شاخص مسکن نیز تاثیر معکوس و معنی داری بر رضایت از زندگی داردو شاخص های درامد و اشتغال نیز فاقد تاثیر معناداری بر رضایت از زندگی ساکنین نواحی روستاهای مورد مطالعه هستند. (جمعه پور و رشورد 1390 ص 45)

  در تحقیقی دیگر تحت عنوان پیوندهای روستایی – شهری زاهدان وتوسعه نواحی روستایی( مطالعه موردی شهرستان زاهدان)که توسط خوبفکر برابادی و قریشی صورت گرفته پیوند های روستایی – شهری شهر زاهدان با روستا های شهرستان زاهدان مورد بررسی قرارگرفته است.یافته های تحقیق نشان دادکه از مجموع 15 مورد پیوند روستایی – شهری مورد بررسی در این منطقه 10مورد ان در قالب سه عامل اثرگذار مورد اشاره شهر دارای رابطه معنادار و از نوع مثبت باسطوح توسعه روستایی بوده اند. (خوبفکر برابادی  قریشی 1391 ص119)

  در اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی و روستامقاله ای تحت عنوان بررسی و تحلیل اثرات توسعه روستا- شهر ها و شهر های کوچک در توسعه منطقه ای و روستایی نمونه موردی شهرستان نیشابور توسط طاهری و بوزرجهری ارایه گردید.در این تحقیق اشاره به پیشینه و تجربیات موضوع به بررسی وتحلیل اثرات سه نمونه از روستا – شهرهای واقع در دو بخش زبرخانو میان جلگه شهرستان نیشابور پرداخته است.نتایج این پزوهش نشان می دهد ایجاد روستا – شهرها به استناد تحلیل های اماری و مقایسه ضرایب انتروپی جینی وکشش پذیری جمعیت در دو دوره قبل وبعد از ایجاد موجب ایجادتعادل فضایی – جمعیتی در ابعاد ناحیه ای شده و از سوی دیگر با استقرار خدمات متنوع اداری اقتصادی – اجتماعی ورفاهی در انها از حدود 50درصد رفت وامدهای غیر ضروری و پر هزینه روستاییان منطقه به مرکز شهرستان جلوگیری شده و موجبات رضایت انها را فراهم کرده است.از نظر اقتصادی در روستا – شهرها بیش از20 نوع شغل جدید دولتی وخصوصی و مراکز ارایه خدمات کشاورزی( کود، سم و...و دامپزشکی بخش خصوصی ایجاد شده و حدود 30 تا80 درصد مراکز خرید وفروش محصولات کشاورزی از نیشابور به این شهر ها تغییر مکان داده اند و در نهایت کاهش رفت وامد به نیشابور کاهش هزینه های حمل و نقل و افزایش سود ودرامدروستاییان منطقه مورد مطالعه را موجب شده اند( طاهری بوزرجهری 1390 ص7)

  همینطور رضوانی، شاهچراغ در تحقیق خود با عنوان پیوند های روستایی – شهری شبکه های مهاجرت و توسعه روستایی(مورد مطالعه ناحیه دهملا استان سمنان) به بررسی نقش مهاجران روستایی ساکن شهرها در تقویت پیوند های روستایی – شهری و توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مبادرت ورزیده اند.یافته های این پزوهش نشان می دهند مهاجران روستایی ساکن شهر با انگیزه های عاطفی، اخلاقی و اقتصادی روابط و پیوند های خودبا روستاهای زادگاه شان را حفظ و تقویت کرده اندو بویزهاز طریق وجوه ارسالی، حفظ و تقویت املاک و سرمایه گذاری اقتصادی و عمرانی در روستاها، نقش موثریدر ایجاد اشتغال وتوسعه روستایی داشته اند. در این راستا، وجود نهادهای اجتماعی محلی در بین مهاجران، از عوامل بسیار مهم دراین زمینه بوده است.

  حسن ایزدی خرامه سال 1380، در رساله دکترای خود به راهنمایی عبدالرضا رکن الدین افتخاری تحت عنوان تبدیل روستا به شهر ونقش ان در توسعه روستایی مورد مطالعه استان فارس اشاره دارد در نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شده است که :

  1-تبدیل روستا به شهر در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگتر و تثبیت جمعیت در نواحی روستایی مورد مطالعه نقش بسیار کمی داشته است و این مراکز شهری جدید برای جذب مهاجران بالقوه و بالفعل نواحی روستایی حوزه نفوذ خود فاقد توانایی لازم هستند و این اقدام تنها به میزان کمی درتثبیت جمعیت برخی از شهر های جامعه اماری موثر بوده است 2- تبدیل روستا به شهر در افزایش فرصت های شغلی بویزه در بخش خدمات اداری و تجاری موثر بوده است لیکن سهم کمتری از فرصت های شغلی جدید به نیروی کار مازاد روستایی حوزه نفوذ انها اختصاص یافته است واساسا اغلب این شهرها برای روستاییان حوزه نفوذ خود به دلیل کمبود فرصت های شغلی فاقد جذابیت کافی هستند.3- تبدیل روستا به شهردر افزایش وبهبود کارکردهای خدماتی شهرهای مورد مطالعه برای خود شهرها و حوزه نفوذشان موثر بوده است به طوریکه آزمون مقایسه زوجی بعمل امده بین تعدادانواع امکانات و خدمات این شهر هادر قبل وبعد ازشهر شدن بیانگر وجود تفاوت معنی دار خیلی قوی و افزایش تعدادانواع خدمات انهادر بعد از شهر شدن است.همچنین بین تعداد انواع خدمات اضافه شده به شهرهای جامعه اماری در بعد از شهر شدن ومدت زمان سپری شده از شناخته شدن انها به عنوان شهر وافتتاح شهرداری در انها رابطه مثبت معنی دار قوی مشاهده شده است. به عبارت دیگر هر چه مدت زمان بیشتری از تبدیل انها به شهر سپری شده تعدادانواع خدمات این شهرها در بعد از شهر شدن نیز افزایش یافته است. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر ان است که علی رغم وجود جنبه های مثبت و منفی در تبدیل روستا به شهربه منظور ایفای نقش موثراین مراکز درسلسله مر اتب سکونتگاهی و توسعه تجدیدنظر در معیارها وملاک های تبدیل روستا به شهر ضروری بوده و لزوم اجرای راهبرد توسعه شهرهای کوچک برای توسعه روستایی در ایران بیش از پیش احساس می شود و سیاست تبدیل به شهر نیز می بایست در چارچوب این راهبرد دیده شود( ایزدی خرامه1380ص1)

  امیرانتخابی در رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی سال 1386پیامدهای فضایی و کالبدی تبدیل روستا به شهر در شهرستان تالش را مورد مطالعه قرار داده است که بر اساس یافته های مطالعات این رساله مراکز روستایی که تبدیل به نقاط شهری شده اند , خلاء شبکه شهری ناحیه را پر نموده و در خدمات رسانی به روستاهای پیرامون موثر بوده اند.

  شیرین پور ناهید در پایان نامه خود در جغرافیای دانشگاه ازاد رشت سال 1392 بررسی عملکرد شهرها در توسعه روستایی بخش میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا را مورد مطالعه قرار داده است.

  1 – 8 – محدودیت های تحقیق

    هر محققی در انجام تحقیق خود با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود. در تحقیق حاضر نیز با توجه به موضوع ان محدودیت هایی وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

  - به روز نبودن امار و اطلاعات در ادارات و سازمانهای مختلف مورد مراجعه

  - عدم همکاری برخی ادارات و عدم دسترسی به گزارش هاو منابع اطلاعاتی دستگاههای اجرایی

  - کمبود امار و اطلاعات کافی ولازم

  - وسعت محدوده مورد مطالعه و بعد مسافت

  - عدم همکاری ادارات ذیربط در رابطه با موضوع تحقیق

  - مشکلات تکمیل پرسشنامه،وعدم همراهی برخی از افراد روستا

    1 -9 – مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

  در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی اصطلاحاتی بکار گرفته شده است که برای رسیدن به فهم مشترک وروشن شدن کاربرد انهادر پژوهش حاضر به بیان ان می پردازیم.

   

   

   

   

   

  1-9-1- توسعه (Development)

  توسعه به معنای افزایش انتخاب مردم،گسترش مشارکت دموگرافیک ،تواناسازی مردم برای تصمیم گیری در شکل دهی فضای زیست ، افزایش رفاه و خوشبختی ، گسترش فرصت ها و ظرفیت های بالقوه، تواناسازی همه مردم بویزه زنان، فقرا ، کشاورزان خرده پاو... برای سازماندهی فضای زیست خودو تواناسازی برای انجام کار گروهی می باشد (شیرین پور،1392؛ 9)

  توسعه فرایندی است مستمر وپویابه لحاظ رشد کمی و کیفی در تارو پود اجتماع(پدیده)باهدف افزایش توانایی ها به منظور رفع نیازهای مادی و معنوی انسانها از طریق گسترش متوازن ساختارها و بهبود هماهنگ کارکرد نهادهای اجتماعی – اقتصادی و بهره برداری بهینه از تمام امکانات و قابلیت های محیط.( ضیا توانا،1382؛87)   

   مقوله توسعه به هر مفهومی عبارتند از" ارتقای ظرفیت های اجتماعی در جهت رفع نیازهای محسوس جامعه، افزایش بهره وری از امکانات و قابلیت های اجتماعی در جهت رشد وتعالی جامعه  (اسایش ،1375؛9 )

  1 -9- 2- توسعه روستایی (Rural Development)

  البرت والرسون توسعه وعمران روستایی رایک فعالیت چند بخشی مرکب می داند. که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد.او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان اورده معتقد است که هدف نخستین همان روستایی تقویت رفاه مادی واجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیرو برخی مواقع شامل کارگران بی زمین کشاورزی و سایر افراد،در مناطق روستایی می باشد. (آسایش،1375)

  پس توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنهادر روش های تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی وسیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می باشد که نتیجه ان افزایش رضامندی اقتصادی و غیر اقتصادی مردم روستایی است. 

   

   

   

    1-9-3- شهر کوچک  (Small town)

  سازمان ملل معیار ارانه برای تشخیص شهر کوچک را از بقیه گروههای شهری رقم 100000نفر سکنه و کمتر اعلام کرده است. ولی در هر کشور یا منطقه این معیار نمی تواند صدق کند. لذا داشتن تعریفی مشخص از شهر کوچک منوط به تقسیمات سیاسی در هر کشور وویژگی های جمعیتی انجاست.

  یک شهر کوچک شهری است که به علت شباهت های زیاد اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی به روستا علاوه بر داشتن کارکردهای شهری و خدماتی می تواند نقش کشاورزی وفعالیت های مربوط به نقاط روستا را نیز داشته باشد.یکی از دلایل انتخاب شهرهای کوچک برای بسترسازی توسعه روستایی را باید در همین شباهت های کارکردیش با روستا دانست.

  شهر کوچک به عنوان مرکزی است که کالا وخدمات را از شهر های بزرگتر دریافت وبه حوزه های روستایی پیرامون خود ارائه و انتقال می دهد .از سوی دیگر مواد اولیه تولیدی خود شهر ویا دریافتی از پیرامون را به خارج از ناحیه وبه مراکز بالاتر شهری می فرستد(شمس الدینی،1385؛17 )

  بنابراین شهر کوچک یک رابطه ی گیرنده و انتقال مازاد تولید و جمعیتی پیرامون از یک سو وارائه دهنده خدمات و کالاهای شهری از سوی دیگر است.

    1-9-4- عملکرد (Function)

  ایفای نقش ، اجرا وانجام وظیفه در هر یک از بخش های یک سیستم را عملکرد ان سیستم گویند. در سیستم شهری – روستایی و اجتماعات انسانی این اصول می تواند در هر یک از بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، و... مشخص شود که به مجموع این حوزه ها و فعالیتهایشان در سیستم عملکرد گفته می شود.

  1-9-5 حوزه نفوذ(Sphere of fluence)

  به تمام روستا های راکه به شهرهای کوچک وابسته اند واز انها خدمات می گیرند حوزه نفوذ گفته می شود. حوزه های نفوذ محدوده ای اطراف شهر است که بیشتر ارتباط عملکردی را با شهر اصلی داراست. یا ساکنین آبادیهای واقع در آن برای برخورداری از خدمات شهری (مدرسه، درمانگاه، خرید و فروش، و...) به طور روزمره ناچار به مراجعه به شهر اصلی می باشند.

   

  1-9-6- بخش شاندرمن (District shanderman)

  طبق آخرین تقسیمات کشوری شاندرمن یکی از بخش های شهرستان ماسال می باشد که از دو  دهستان شاندرمن و شیخ نشین , و یک نقظه شهری تشکیل شده است که طبق سرشماری 1390 دارای 19190نفر جمعیت  می باشد. البته شاندرمن بر اساس منابع تاریخی و جغرافیایی یکی از نواحی شناخته شده گیلان می باشد بطوریکه تا اوایل سده بیستم میلادی شاندرمن یکی از بلوک های پنج گانه تالش ( خمسه طوالش ) به شمار می رفت که در مرکز آن بازارجمعه ( شهرشاندرمن کنونی ) خان نشین شاندرمن و بازار هفتگی دایر بود.

   

  جمع بندی

  این فصل مربوط به کلیات تحقیق حاضر است که درهمه ی طرح های تحقیق وجود دارد وحاوی عناصر و ساختار مشخص در درون یک کلیت منظم است .

  با توجه به عنوان پایان نامه و منظور رسیدن به اهداف مورد نظر در آن که به عملکرد شهر شاندرمن در توسعه روستاهای پیرامونی می پردازد.ابتدا در این فصل به شناسایی و تبیین مساله و سوالات مربوط به ان و سپس اهمیت وضرورت انجام تحقیق ودر ادامه فرضیات مربوط به پزوهش و سپس اهداف مورد نظر انجام تحقیقب بیان گردید. در ادامه از روش تحقیق مورد نظر بحث شد؛روش تحقیق حاضر به منظور بررسی و تحلیل کارکرد ونقش شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی در منطقه مورد مطالعه توصیفی وتحلیلی است. و به دو روش اسنادی و میدانی انجام می گیرد. همچنین روش وابزار گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی به صورت پرسشگری از خانوار نمونه و مراجعه به ادارات و سازمانها به منظور دریافت اطلاعات وامار لازم خواهد بود.نمونه گیری در تحقیق حاضر به صورت منظم و سیستماتیک است که با استفاده از فرمول کوکران؛303 خانوار نمونه از بین 5216 خانوار ساکن انتخاب گردید.

  همچنین داده های تحقیق در این پژوهش با کمک نرم افزار EXCEL و  SPSS  تجزیه و تحلیل و مورد آزمون قرارخواهد گرفت. در پایان محدودیت های انجام تحقیق که مربوط به مشکلات پیش روی نگارنده در انجام این تحقیق باشد،شامل مسائل مربوط به عدم دسترسی به امار و اطلاعات و همچنین جمع اوری مطالب تئوریکی می شود. همچنین در پایان این فصل تعریف مفاهیم وواژگان کلیدی تحقیق پرداخته شد که شامل توسعه ، توسعه روستایی، شهر کوچک ، عملکرد ، بخش شاندرمن است.

  Abstract

  Man of the distant past , the villages, towns and areas and this place Has changed and f Zahra accordance with their needs. Starting from  The initial stage of a complex process that needs to be reached. So we  Need to keep this place  program to develop rural and urban areas is done properly and the gap between urban and rural areas is less time to justice in rural  areas must be established. This study examines the development of the villages around the city  shanderman deals. In this regard , the city shanderman date to 1380 in the city become the citys period of time before and after it , in terms of demo graphic variables employment and service facilities were examined and also analyzed the impact on surrounding villages situated in one  the city shanderman able to provide necessary services to the surrounding villages , and villages around the town are satisfied with the extent of conversion shanderman . , and the research questions regarding the firstly , whether the actions of economic , social small  town in rural development around shanderman vsanya create jobs and reduce unemployment affect whether vsalsa raise output if cultures are the answer . in this research , documentation and statistical data is used and analyzed using field research and library science. So that the first consists of the conversion of shanderman town of households living in villages around the variables we were asked how muche influence they have on surrounding villages . the population of the findings of the questionnaire303 are though, we examined spss, the degree of influence of each of the surrounding villaes to get down The result is that creating jobs and providing job opportunitiesTheir influence on the population and the increase in production and asecond    crop  Performance is not successful, although the office has been very successful.

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع فارسی

  1- اسایش ، حسین ، ( 1375 ) ، اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی ، پیام نور تهران.

  2- ازکیا ، مصطفی ، ( 1384  ) ، توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی.

  3- ازکیا ، مصطفی ، (1384  ) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی روستایی.

  4- ازکیا ، مصطفی ، (1355  ) ، ساختهای اجتماعی جوامع روستایی.

  5- افراخته ، حسن ، ( 1376  ) ،ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح ساماندهی روستایی در کشور ، بنیاد مسکن ، تهران.

  6- افلاکی سورشجانی ، رضا ، ( 1382  ) ،جغرافیای استان چهار محال بختیاری ،مرید ، شهر کرد.

  7- اکبریان رونیزی ، سعید رضا ، ( 1385  ) ، نقش و عملکرد شهر های کوچک در توسعه روستاهای مورد مطالعه دهستان رونیز (شهرستان استهبان ) ، کارشناسی ارشد ، به راهنمایی محمد رضا رضوانی ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه تهران.

  8- امچکی ، حمیده ، (1383  ) ، شهرهای میانی و نقش انها در چارچوب توسعه ملی ، چاپ اول مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران.

  9- ایزدی خرامه ، حسن ، ( 1380 ) ، نقش تبدیل روستاها به شهر در توسعه روستایی ، مورد مطالعه استان فارس ، رساله دکتری روستایی ، به راهنمایی رکن الدین افتخاری ، دانشگاه تربیت مدرس.

  10- اهلرز ، اکارت ، ( 1356 ) ، (رابطه شهر وروستا در ایران ( طبس به عنوان یک نمونه ) ) ، مجموعه سخنرانیهای چهارمین کنگره جغرافیدانان ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد.

  11-افراخته ، حسن (1376) ، ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح ساماندهی روستایی در کشور ، بنیاد مسکن تهران .

  12-امچکی ، حمیده(1383) ، شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی ، چاپ اول مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران .

  13-ایزدی خرامه ، حسن،(1380)،نقش تبدیل روستاها به شهر در توسعه روستایی ، مورد مطالعه استان فارس ، رساله دکتری روستایی ، به راهنمایی رکن الدین افتخاری ، دانشگاه تربیت مدرس .

   14-احمدی، حسن،1374، ژئومورفولوژی کاربردی.دانشگاه تهران.

  15-اصلاح عربانی، ابراهیم،1387، کتاب گیلان، جلد پنجم، انتشارات گروه پژوهشگران ایران.

  16-اصلاح عربانی، ابراهیم، 1380، کتاب گیلان، جلد اول، انتشارات گروه پژوهشگران ایران.

  17-اصلاح عربانی،ابراهیم، 1387،؛کتاب گیلان،جلد4 ،چاپ هفتم،انتشارات گروه پژوهشگران ایران

  18-آمار هواشناسی، سازمان آب منطقه ای گیلان، مطالعات پایه منابع آب، گروه آبهای سطحی.

  19-آمارنامه استان گیلان، 1385.

  20-آمارنامه هواشناسی کشور و شرکت آب منطقه ای استان گیلان 85-75.

  21-امانی،مهدی،1365، ؛مبانی جمعیت شناسی،انتشارات پیام.

  22- برنارد شاریه ،ژان ، ( 1373 ) ، سیروس سهامی ، شهرها وروستاها  آزمونی در گوناگونی مناسبات شهر وروستا در جهان ، مشهد ، نیکا.

  23.بازن، مارسل،1376، تالش منطقه ای قومی در شمال ایران، ترجمه مظفرامین فرشچیان، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول.

  24-پاپلی یزدی، محمد حسین و ابراهیمی ، محمد امیر ، ( 1382 ) ، نظریه های توسعه روستایی ، سمت ، تهران.

  25-پاپلی یزدی ، محمد حسین و حسین  ساجردی ،  ( 1382  ) ، نظریه های شهر و پیرامون ، سمت ، تهران.

  26-پاپلی یزدی ، محمد حسین وحسین ساجردی ، (1381  ) ، مکاتب و نظریه ها و راهبردهای توسعه روستایی ، سمت ، تهران.

  27-جمعه پور ، محمد ، ( 1384  ) ، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی ، دیدگاهها و روشها سمت ، تهران.

  28-حاجی علیزاده ، جواد ،( 1380  ) ، ارزیابی نقش شهرهای میانی کوچک در توسعه روستاهای پیرامون ، مورد مطالعه شهر بناب پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران.

  29-حافظ نیا ، محمد رضا ، ( 1391  ) ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سمت ، تهران.

  30-حبیبی ، سید محسن ، (1387  ) ، از شار تا شهر ، چاپ هشتم ، دانشگاه تهران.

  31-حسینی ، حاصل ، صدیقه ، ( 1376  ) ، روند تکوین ، رشد ، جایگاه عملکردهای شهرهای نو پا ( شهرستان رزن ) گرو جغرافیای دانشگاه اصفهان.

  32-حسینی ، ابری ، سید حسن ، ( 1380  ) ، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران ، دانشگاه اصفهان.

  33-حسین زاده ، اکبر ( 1387  ) ، نقش عملکردی روستا شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی مورد دهستان زرینه رود شهرستان خدابنده زنجان ، استاد راهنما دکتر عباس سعیدی.

  34-خراط زبردست ، اسفندیار ، ( 1377  ) ، خلاصه ای درباره روشهای ارزیابی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، جزوه درسی کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر دانشگاه تهران.

  35-خسروی ، خسرو ، ( 1358  ) ، جامعه شناسی روستایی ایران ، پیام ، تهران.

  36--دیاس ، هیران . دی و دبلیو ، دی ای ویکرامانایاک ، (1368) ، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی ، سلسله انتشارات روستا و توسعه وزارت جهاد سازندگی .

  37-راندلی، دنیس ، برابری رشد  و توسعه ، تحلیل منطقه ای در کشور در حال رشد مترجم علی بدری ، جهاد سازندگی ، تهران ، ( 1372).

  38-رضوانی ، علی اصغر ، ( 1381 ) ، رابطه شهر وروستا ، انتشارات ماکان ، تهران.

  39-رضوانی ، علی اصغر ، ( 1374  ) ، روابط متقابل شهر وروستا ، انتشارات دانشگاه پیام نور .

  40-رضوانی ، محمد رضا ، ( 1375 ) ، بررسی سازمان فضایی – مکانی سکونتگاهها و بهینه سازی ان در نواحی روستایی شهرستان شاهرود ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران.

  41-رضوانی ، محمد رضا ، ( 1382) ، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در ایران.

  42-رضوانی ، محمد رضا ، ( 1373  ) ، دولت و شهر نشینی ، نقدی بر نظریه عناصر شهری قدیم و سرمایه داری بهره وری هانس بوبک ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 32.

  43- رابینو،۱۳۷۴، ولایات دارالمرز ایران گیلان، ترجمه جعفر خمامی زاده، نشر طاعتی.

  44-ری بد ، ارمان ، ( 1390  ) ، اموزش گام به گام spss19 ، انتشارات طاهریان ، تهران.

  45- (رنجبر، ولی، 1390، نقش تعاونی های روستایی در توسعه روستاهای بخش شاندرمن، استاد راهنما، گیتی مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

  46-زبردست ، اسفندیار ، ( 1382  ) ، ارزیابی روشهای تعیین  سلسله مراتب  و سطح بندی سکونتگاهها  رویکرد عملکرد های شهری در توسعه روستایی  ، هنرهای زیبا ، شماره 13.

  47-زبردست ، اسفندیار ، ( 1383 ) ، اندازه شهر ، چاپ اول ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری  ایران .

  48- زنگنه ، یعقوب ، ( 1385  ) ، روابط شهر سبزوار با حوزه نفوذ ان ، مجله دانشگاه سبزوار ، سال اول شماره 1.

  49-زیاری ، کرامت الله ، ( 1383 ) ، مکتب ها نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی منطقه ای ، دانشگاه یزد ، یزد.

  50-زیاری ، کرامت الله ، ( 1378 ) ، اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، انتشارات دانشگاه یزد.

  51-رکن الدین افتخاری ، عبدالرضا ، ( 1382 ) ، جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی از دیدگاه صاحبنظران ، موسسه توسعه روستایی ایران ، تهران .

  52-رهنمایی ، محمد تقی ، شاه حسینی ، پروانه ، ( 1385  ) ، فرایند برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات سمت ، تهران.

  53-رهنمایی ، محمد تقی ، ( 1373  ) ، دولت و شهر نشینی نقد بر عناصر شهری قدیم و سرمایه داری بهره وری هانس بوبک ، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی ، بخش اول شماره 32.

  54-زلینسکی،ویلبر، 1370،؛مقدمه ای برجغرافیای جمعیت،ترجمه فیروز جمالی، انتشارات سمت.

  55-سرشماری عمومی نفوس  و مسکن سالهای 90 ، 85 ، 75 ، 1365 ، شناسنامه ابادیهای شهرستان ماسال مرکز امار ایران.

  56-سعیدی ، عباس ، ( 1381  ) ، مبانی جغرافیای روستایی ، سمت ، تهران .

  57-سعیدی ، عباس ، ( 1390  ) ، روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران ، مهر مینو ، تهران.

  58-سلطانی عربشاهی ، سیمین ، ( 1383  ) ، مدیریت توسعه ، تهران اسنادی .

  59-سنجری ، سارا ، امید ، سعادت یار ، ( 1388  ) ، پژو هشهای کاربردی GIS ، انتشارات عابد ، تهران

  60-سالنامه آماری ،سرشماری نفوس و مسکن،1375.

  61-سالنامه آماری ،سرشماری نفوس و مسکن،1385.

  62- سالنامه آماری ،سرشماری نفوس و مسکن،1390.

  63-شاریه ، برنارد ، ( 1373  ) ، شهر ها وروستاها ، نیکا ، مشهد .

  64-شکویی ، حسین ، ( 1368 ) ، جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی ، استان قدس رضوی ، مشهد .

  65-شکویی ، حسین ، ( 1382  ) ، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی جلد دوم ، گیتا شناسی ، تهران.

  66-شکویی ، حسین ، ( 1373  ) ، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، تهران.

  67-شکویی ، حسین ، ( 1384  ) ، مبانی جغرافیای شهری جغرافیا ، انتشارات پیام نور ، تهران.

  68- شمس الدینی ، فرهنگ ، ( 1385  ) ، عملکرد شهر های کوچک در نظام سکونتگاهی منطقه مورد مطالعه ، شهر نور اباد استان فارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، به راهنمایی رحمت الله فرهودی ، دانشگاه تهران .

  69-شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان، 1385.

  70- شیرین پور، ناهید، 1392، بررسی عملکرد شهر گوراب زرمیخ در توسعه روستاهای پیرامون، استاد راهنما، شهرام امیر انتخابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  71-شیرزاد وزمتر،محمد،1386،ارزیابی مکانیابی واستقرار واحدهای خدمات آموزشی درروستاهای بخش شاندرمن،استاد راهنما،مطیعی لنگرودی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  72-صباغ کرمانی ، مجید ، ( 1380  ) ، اقتصاد منطقه ای ، ( تئو ری ها و مدلها  ) ، چاپ اول انتشارات سمت ، تهران.

  73-صرامی ، حسین ، ( 1383  ) ، مرکز پیرامون و رابطه شهر و روستا ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 77.

  74-صرامی ، حسین ، ( 1382  ) ، علت های محیطی در روابط شهر وروستا ، مورد بخش مرکزی شهرستان اصفهان ، پایان نامه دکتری ، گروه جغرافیا ، دانشگاه اصفهان.

  75-ضیا ء توانا  ، حسن ، ( 1369 ) ، نگاهی کوتاه به روستا و مکانیزم تحول ان در ایران ، مجله رشد اموزش جغرافیا ، سال ششم ، شماره 24.

  76-ضیاء توانا ، محمد حسن ؛ امیرانتخابی ، شهرام ، روند تبدیل روستا به شهر و پیامد های ان در شهرستان تالش ، جغرافیا و توسعه ، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1386 ، صفحه 128- 107.

  77-طالش اندوست ، فرشته ، 1379 ، نماگرهای  جمعیت استان.

  78-عظیمی ، ناصر ، ( 1381  ) ، پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری ، نشر نیکا ، انتشارات فردوسی مشهد.

  79-عظیمی ، ناصر ، ( 1384  ) ، برنامه ریزی منطقه ای شهر و انباشت سرمایه ، نشر نیکا ، انتشارات فردوسی مشهد.

  80-فرید ، یدالله ، ( 1368  ) ، جغرافیا وشهر شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز.

  81-فرید من ، جان و داگلاس ، مایک ، ( 1363  ) ، توسعه روستا – شهری ، ترجمه عزیز کیاوند ، تهران انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

  82-فنی ، زهره ، ( 1382  ) ، شهرهای کوچک رویکردی در توسعه منطقه ای ، چاپ اول شهرداریهای کشور.

  83-فنی ، زهره ، ( 1375  ) ، نقش شهرهای کوچک  در توسعه منطقه ای مورد مطالعه ، استان خوزستان ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس.

  84-قدیری معصوم ، مجتبی و همکاران ، ( 1382  ) ، برنامه های توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر انها بر نواحی روستایی ، پژوهش های جغرافیایی شماره 44.

  85-قدیری معصوم ، مجتبی ، ( 1385  ) ، نظریه ها و مکاتب توسعه روستایی ، درسنامه کارشناسی ارشد ،دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران.

  86-کلانتری ، خلیل ، ( 1380  ) ، برنامه ریزی و توسعه منطقه ای ( تئوریهای و تکنیکها ) خوشبین ، تهران.

  87-مجتهدی ، احمد ، ( 1377  ) ، تحلیلی جغرافیایی از نظریه های اجتماعی روابط متقابل شهر وروستا مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال چهارم ، شماره 4.

  88-محمد صادقی ، محمد میر ، ( 1387  ) ، اموزش ابزارهای مهم و کاربردی GIS.9.3  ، جهاد دانشگاهی اصفهان.

  89-مسکنی جیفرودی ، حمید رضا ، لیلا اریا منش ، ( 1387 ) ، راهنمای استفاده از GIS.9  جهاد دانشگاهی مشهد.

  90-مرادی فر ، امیر ، ( 1390  ) ، راهنمای کاربردی GIS.9.3 ، انتشارات وارسته ، رشت.

  91-مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، ( 1382  ) ، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، جهاد دانشگاهی فردوسی مشهد.

  92-مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، ( 1385  ) ، جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، چاپ چهارم.

  93-مهدوی ، مسعود ، ( 1381  ) ، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، سمت ، تهران.

  94-مهدوی ، مسعود ، مهدی طاهر خانی ، ( 1390  ) ، کاربرد امار در جغرافیا ، قومس ، تهران.

  95-مهندسین مشاور دی – اچ – وی هلند ، ( 1375  ) ، رهنمود هایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی ، بهنام شاهپوری و دیگران ، وزارت جهاد سازندگی ، تهران.

  96-مهندسین مشاور دی – اچ –وی هلند ، ( 1371  ) ، رهنمودهای برای برنامه ریزی مراکز روستایی ، سید جواد میر ودیگران ، روستا وتوسعه ، شماره دهم ، وزارت جهاد سازندگی ، تهران.

  97-مولایی هشتجین ، نصرالله ، 1379 ، بررسی جغرافیایی روند تحولات جمعیت در غرب گیلان ، فصلنامه علمی و پژوهشی جمعیت سال 8 ، شماره 33و 34

  98-مومنی ، مصطفی ، بهمن بیگی ، هوشنگ ، ( 1361  ) ، بررسی مشخصات طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی ، شهرستان تفت ، دفتر فنی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.

  99-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال، 1385.

  100-مرادی اسطلخ زیر،گیتی،1385،پایان نامه موقعیت ونقش زنان درتوسعه روستایی-عشایری باتکیه برپراکندگی نقاط روستایی دهستان شاندرمن،دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت.

  .مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 65، 75 و 85و90

  101-نراقی ، یوسف ، ( 1370  ) ، توسعه و کشورهای توسعه نیافته ، انتشارات شرکت سهامی.

  102-نظری ، عبدالحمید ، ( 1380 ) ، نقش برنامه های عنوانی در تحولات فضایی نظام سکونتگاههای روستایی استان گلستان ، مورد مطالعه شهرستان گنبد کاووس ، رساله دوره دکتری گروه جغرافیا ، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  103-نظری ، علی اصغر ، 1368 ، جغرافیای ایران ، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتی شناسی.

  104-نظریان ، اصغر ، ( 1374  ) ، جغرافیای شهری ایران ، انتشارات پیام نور.

  105-نظریان ، اصغر ، ( 1375  ) ، جایگاه شهرهای کوچک  در ساماندهی فضایی و توسعه ملی مورد مطالعه : زنجان فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 3 ، سال یازدهم.

  106-همیلتون ،( 1375  ) ، عبدالله کوثری ، اقتصاد شهر ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری  ، تهران.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع خارجی

   

  1- Rondinelli and ruddle  k ; urban functionin rural develop ment an analysis in tegrated develop ment USAD 1978.

  2- Rondinelli and ru ddle keneth ( 1978 ) : urbanization rural develop ment NEW YOURK P: 1183- rondinelli DA and k

  3- Ruddle ( 1977 ) integrean g spa I – develop ment ekisistics ; aprill issue

  4- Tacoli, c. ( 1998 ), bridging the divide : ruralurban interactions and livelihood strategies. London , IIED.

  5- Tacoli , c. ( 2003 ) , the links between urban an rural develop ment , in environment and urbanization , 15. Pp.3


موضوع پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, نمونه پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, جستجوی پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, فایل Word پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, دانلود پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, فایل PDF پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, پروژه درباره پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عملکرد تبدیل شاندرمن به شهر در توسعه روستا های پیرامون

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی روستایی چکیده شهرستان پاکدشت که از جنوب رشته کوه البرز به طرف دشت کشیده شده و به دلیل وجود رودخانه جاجرود و همچنین خاک حاصلخیز آن، محیط مناسبی را برای کشاورزان، بخصوص برای پرورش گل و گیاه است. همین عوامل در کنار اقلیم مساعد و بارندگی نسبتاً مناسب، باعث شده است که پرورش گل و گیاه در سالهای اخیر به منزله یک شغل ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته توسعه روستائي (M.SC) 1386 چکيده : پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و کیفیت محیط شهری، به یکی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری تبدیل شده است. با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

پایان‌نامه برایدریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم کشور ایران با برخورداری از انواع جاذبه های مهم جهانگردی جزء ده کشو رمهم توریستی جهان و پنجمین کشور اکوتوریستی جهان می باشد که می تواند نقش بسیار مهمی هم از نظر اقتصادی ، اجتماعی ،‌فرهنگی داشته باشد .شهرستان سنقر کلیاتی درقسمت شمال شرقی استان کرمانشاه واقع گردیده از توانهای اقتصادی اجتماعی ، ...

مقدمه تحولات جامعه‌ ی روستایی ایران پس از دهه‌ی 40 به‌لحاظ تغییرات اساسی و زیربنایی در جهت‌گیری‌های محور توسعه که بیشتر متأثر از سیاست‌های استعمارگرانه‌ی استکبار جهانی بود منجر به اضمحلال روستاها و درنتیجه بروز مشکلات و معضلات اساسی در کشور گردید این تحولات نه تنها در کشور ما بلکه در تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌نیافته اتفاق افتاد. با عنایت به این که تحقیق اهداف ...

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

ثبت سفارش