پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون

word 7 MB 30876 187
1391 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۸,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A )

  گرایش : برنامه ریزی شهری

  چکیده

  توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم  پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و عملکرد اقتصادی به شهر تبدیل میگردند و در نهایت با مکان یابی نقاط شهری جدید (شهر یا شهرک)و تعیین عملکرد و نقش اقتصادی انها و پیش بینی و میزان رشد تحولات جمعیت انها در اینده را در محدوده شهرستان ایجاب مینماید .تحقیق حاضر نیز با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی در رضوانشهر و افزایش جمعیت که به تبع نیاز به توسعه و گسترش فیزیکی مطلوب شهری می باشد به دنبال شناخت تنگناها و امکانات توسعه فیزیکی شهر ،بررسی میزان تاثیر گذاری روند فعلی توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثربرتوسعه فیزیکیبر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر می باشد.با توجه به استقرار شهر در میان پیراموناراضی مرغوب کشاورزی،شالیزار و باغی و همچنین محدودیت هایی که از جهت دو پدیده طبیعی یعنی دریای خزر و کو ههای تالش وجود دارد و از طرف دیگر توسعه شهر در امتداد جاده ارتباطی ترانزیتی ، این پژوهش بر اساس اخرین یافته ها و نظریه ها و روشهای علمی شهرسازی و همچنین با بهره گیری از اصول نوین توسعه پایدار شهری و با تحلیل و نقد طرحهاو برنامه های توسعه شهری انجام شده ، در صدد جلوگیری از انهدام و تخریب اراضی کشاورزی با توجه به نقش اقتصادی ان در زندگی اهالی و همچنین جلوگیزی از رشد بی قواره طولی و خطی شهر که حجم تراغیک منجر به اختلالدر زندگی  و کار شهرنشینان شده پرداخته است . در این راستا بر توسعه عمودی شهر و ایجاد زائدهای شهری تاکید و تصویه شده است

  مقدمه

  افزایش روز افزون جمعیت شهرهاکه از یک سو معلول مهاجرت روستائیان و نیروهای انسانی آزادشده               بخش کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول رشد طبیعی جمعیت ساکن در  شهرها می باشد. مسئله تازه ای به وجود می آورد که آن ، گسترش شهر در تمام اطراف (اعم از متصل یا با فاصله کم از محدوده فعلی شهر) ومخصوصا درجهاتی است که بعلت وجود شرایط مناسب، تمایل به احداث ساختمان و مسکن در آن زیادتر می باشد که این امر باعث تغییر کاربری اراضی پیرامون شهری شده است.

  هر گاه واقیعت گسترش شهر مورد توجه مسئولان قرار نگیرد و برای رشد و گسترش شهر ، چه از لحاظ گذربندیها و چه از جهت کاربری اراضی و مکانیابی تأسیسات عمده و اصلی شهری و اسلوبها وتراکم های ساختمانی طرح ریزی های لازم بلند مدت انجام نشود ، بدیهی است شهر بطور ناهماهنگ و ناموزون گسترش خواهد یافت ، اصلاح بعدی آن نیز غیر ممکن یا لااقل بسیار پر خرج خواهد بود.(هاشمی،14:1369)

  این تحقیق بر آن است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

                                      

  بیان مسئله:

  توسعه فیزیکی شهرها فرآیندی است پویا که طی آن محدوده فیزیکی و کالبدی شهرها در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد، سیستمهای شهری دچار مشکلات زیادی در آینده خواهد شد. با توجه به مهاجرت روزافزون انسانها از نقاط روستایی اطراف شهرها و یا نقاط دیگر که باعث افزایش تقاضای این افراد برای زمین شهری به منظور سکونت شده است و اگر نظارت بر این ساخت و سازها صورت نگیرد، علاوه بر از بین رفتن زمینهای مرغوب کشاورزی، شهر را با بحران های اقتصادی اجتماعی و محیطی مواجه می کند.

  به بیان دیگر شهرها در گسترش و توسعه فیزیکی خود بر محدوده خود می افزایند و زمین اطراف و پیرامون خود را تصرف می کنند و هرچه قدر این تحولات سریعتر و بدون برنامه باشد، تغییر در میزان کاربریهای اراضی شهری نیز سریع و بدون برنامه تر خواهد بود و مشکلات فراوانی چون ترکیب نامناسب و ناهمگون کاربری ها، عدم دسترسی مناسب به خدمات ابتدایی شهری  و استفاده نامناسب و غیر اصولی از اراضی و نهایتاً تخریب محیط زیست را به وجود می آورد

  شهر رضوانشهر یکی از شهرهای جلگه ای استان گیلان بوده که دارای سطحی هموار با شیب ملایم از سمت جنوب بطرف شمال می باشد .

  رضوانشهر در سالهای 45 و 55 جزء نواحی روستایی استان گیلان محسوب می شده است این شهر در سال 1353 خورشیدی از رضوان ده به رضوان شهر تغییر نام داد و در سال 1376 با جدا شدن از شهرستان تالش ، به شهرستان مستقلی مبدل گردید.(فاخته ، قربان، 1386 ص 163 )

  بر اساس سرشماری سالهای 65 و 75 جمعیت شهر مورد نظر به ترتیب 6580 و 8875 نفر بوده و نرخ رشد جمعیت هم در دهه 65-75 برابر 0/3 درصد بوده است  همچنین طبق سرشماری سال 85 جمعیت این شهر به 12453 نفر افزایش یافت و نرخ رشد دهه 75-85 آن 4/3 درصد بدست بوده است.)سرشماری عمومی نفوس و مسکن65و75و85)

  عوامل محدود کننده توسعه شهر عبارتند از: رودخانه شفارود به عنوان عامل طبیعی،اراضی شالیکاری در اطراف شهر بعنوان عامل اقتصادی ،همچنین حریم مربوط به راهها ،خطوط فشار قوی برق و گازمی باشدکه این عوامل باعث محدود کردن گسترش شهر در جهات مختلف شهر شده است.

  در پایان این مطالب لازم به ذکر است که افزایش جمعیت شهر در دو دهه اخیراز 10 هزار نفر به 15 هزار نفر، باعث رشد شهر در جهات مختلف شده است ،بطوری که مساحت شهر از 520 هکتار به 700 هکتار گسترش پیدا کرده، که این گسترش بیشتر در جهات جنوبی،  جنوب غربی و جنوب شرقی شهر،که دارای اراضی مرغوب کشاورزی می باشند انجام پذیرفته است و اثر نامطلوبی بر پیرامون شهر که اغلب اراضی کشاورزی می باشند گذاشته است.

  این تحقیق بر آن است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

   

  پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق ) :

  مهمترین سوال این پایان نامه عبارت است از:

                  روند گسترش شهر رضوانشهردر دو دهه اخیر چگونه بوده است؟

  وهمچنین سوالات فرعی پایان نامه عبارتند از:

  1-چه عواملی در تغییرات کاربری اراضی در دو دهه اخیر تاثیر گذار بوده است

  2-پیامدهای تغییرات حاصله در کاربری اراضی شهر رضوانشهر کدامند؟

  اهداف تحقیق:

  با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی در شهر رضوانشهر و افزایش جمعیت که به تبع آن نیاز به توسعه و گسترش فیزیکی مطلوب شهری می باشد ،در همین راستا شناخت تنگناها و امکانات گسترش شهر و تاثیرات آن بر کاربری اراضی پیرامون شهر ما را در رسیدن به این مطلوب کمک خواهد کرد . این تحقیق بر آن است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

  و اما اهداف مورد نظر این پژوهش عبارتند از:

  هدف اصلی تحقیق ( تبیین روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر وتاثیر آن بر کاربری اراضی پیرامون شهر) است .دیگر اهداف تحقیق عیارتند از:

  اهداف علمی:

  1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

  2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

  اهمیت تحقیق:

  با توجه به استقرار شهر در میان و پیرامون اراضی مرغوب کشاورزی ، شالیزار و باغی و همچنین محدودیتهایی چون رودخانه شفارود درسمت غرب شهر و کانال آبیاری فومن با حریم 60 متری که از غرب به طرف جنوب امتداد یافته اند ، وجود دارد و از طرف دیگر گسترش شهر در امتداد جاده ارتباطی انزلی_ تالش و مهاجرتهای روستا _ شهری و ورود مهاجران نواحی همجوار، مشکلاتی را از لحاظ توسعه شهر به وجود آورده است ، بطوری که منجر به گسترش فیزیکی بی برنامه شهر درآینده  نزدیک خواهد شد.و این تحقیق در سدد است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

   

   

   

  فرضیات تحقیق:

  فرضیه عبارت است از حدس یاگمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده ها ، اشیاء و متغیرها ، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ، بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که  درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد .(حافظ نیا ،110:1382)

  با توجه به موضوع و پرسشهای پژوهش، سه فرضیه برای این تدوین شده است :

  1) مهاجرت بعنوان یک عامل اجتماعی ، نقش موثری در گسترش شهر داشته است                                                                                 2) افزایش قیمت زمین موجب تغییر کاربری اراضی شده است

  3) موقیت ارتباطی شهر در توسعه  خطی شهر رضوانشهر نقش عمده ای ایفا نموده است.

   

  روش تحقیق :

  در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است

  اطلاعات پایه ای نظیر بررسی و شناخت ویژگی های شهری به شکل توصیفی انجام می شود.بخشی دیگر ازیافته ها به صورت اطلاعاتی که از طریق روش پیمایشی (میدانی) بدست می آید و از طریق روشهای گوناگون به تحلیل کشیده می شوند.

  روش تحلیل در این پایان نامه استفاده از اسناد و نقشه های موضوعی می باشد.

   

  واژه ها و مفاهیم :

   

  روند:

  روند  درفرهنگ معین رفتار و طریقه معنی شده است

      هر روند بیانگر تغییرات یک دسته از داده‌ها یا پدیده‌ها می‌باشد.

      هر روند بیانگر تغییرات در یک بازه‌ی زمانی است.

      روندها به ساده‌سازی پیچیدگی پدیده‌ها می‌پردازند. کانون دانش

  روند یعنی طریق و روش وترتیب ، یک روند ممکن است مداومت و توالی منظم یک رویداد  محسسوب و یا انجام عملی را در مسیر معین که به نتایج کامل برسد نشان دهد .در جغرافیا مفهوم روند  شامل تغییر در مکان و زمان می باشد(شکوئی ، کاظمی :1384 ص2)

   

  حریم شهر:

  جهت توسعه  های بعدی شهر در مراحل زمانی آینده در اطراف محدوده شهرها حدودی دیگر تعیین می شود که به حریم شهر معروف است . در حقیقت این اراضی جهت گسترش های آتی شهر در نظر گرفته می شود .

  به عبارت دیگر (حریم) عبارت است از خط کمربندی یا منطقه ای که تحت نفوذ مستقیم گسترش شهرقرار دارد . یا عبارت است از اراضی و املاک  متصل به حد خارجی محدوده قانونی شهر که حدود آن طبق مقررات شهری و شورای شهر تعیین می شود .(شیعه : 1374 ،ص 1679) 

   

  شهر:

   شهردرفرهنگ فارسی معین (شَ) [ په . ] (اِ.) 1 - آبادیی که جمعیت زیاد، خانه ها، مغازه ها و خیابان های بزرگ و وسیع داشته باشد. 2 - کشور. ؛ ~ هرت کنایه از: شهری که در آن نظم و قانون نیست

   با این همه شهر اجتماعی است با تعداد و تراکم معین و متناسب جمعیت، با بافت و ساختار کالبدی یکپارچه و بهم پیوسته اعم از محلات، کوهها و یا مناطق مسکونی، فضاهای فرهنگی، بازرگانی، تولیدی، اداری، ارتباطی، کشاورزی و نظایر آنها که اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن در مشاغل غیر کشاورزی یک اشتغال داشته  و بر اثر تمرکز تولید و خدمات فرامحلی، کانون سیاسی اجتماعی، فرهنگی، اداری، مواصلاتی و مرکز مبادلات اقتصادی و تأمین نیازهای حوزه جذب و نفوذ فضای پیرامون خود نیز می باشد. (نظریان، 1377)

   

   

  کاربری اراضی :

  کاربری اراضی نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری و طرحهای جامع و تفصیلی، کاربری ملک گویند.در یک مفهوم گسترده کاربری اراضی گزینه های مختلف پیش رو برای استفاده از سطح زمین است.

  (نام جویان,85:1385)ا

  این واژه اشاره به آندسته از تغییراتی می نماید که توسط انسان و بر اثر مجموعه ای از اقدامات بر روی زمین انجام می گیرد. (متهاس :2003 ،ص 316)

   

  مشکلات تحقیق:

  از جمله مشکلاتی که در راستای نگارش این تحقیق وجود داشته ؛ عدم همکاری ادارات و نهادهای مرتبط با مسائل و امور شهری در ارائه اسناد و نقشه های شهری و آمار و اطلاعات مورد نیاز در این خصوص بوده که بعضا نگارنده را در تحلیل و کسب نتیجه با مشکل مواجه نمود.

  اما با ممارست وپیگیریهای فراوان و با استفاده از یافته های پایان نامه های دیگر توانستم ، نقشه های و آمار و اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورده ودر پایان نامه بکار گیرم.

  مبانی نظری تحقیق

  در این فصل ابتدا درباره مفاهیم گسترش  افقی شهرها پرداخته شده است سپس در مورد عوامل موثر بر رشد وگسترش شهر ها که شامل عوامل طبیعی ، جمعیتی ، اقتصادی ، سیاسی پرداخته شده است ودر ادامه آن در مورد نظریه ها ی توسعه شهری و ساخت شهرها بحث شده است.

  2-1- پیشینه تحقیق:

   

  1- حسن هوشیار در صفحه 19 پایان نامه (برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرهای میانه اندام ، نمونه موردی شهر مهاباد) در سال  1383 آورده است که:   شهرها همانند موجودات زنده ،همواره از لحاظ کالبد بزرگتر و از لحاظ ساخت پیچیده تر می شوند. به دنبال این رشد فیزیکی ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها نیز به تدریج دگرگون می شود.  استقرار و توسعه فیزیکی شهرها ، در وهله اول تحت تاثیر شرایط محیطی و  جغرافیایی آنها قرار دارد و فضاهای مجاور شهری و عوامل گوناگون طبیعی ، از جمله شکل ناهمواری ها  ، وهمجواری شهر با عوارض طبیعی ، کوه ، دشت ، رودخانه ، جلگه وسواحل دریا ، وشرایط اقلیمی حاکم بر آنها ، در چگونگی توسعه شهرها نقش تعیین کننده ای دارند ، بطوری که شهرهابه تبعیت از این شرایط طبیعی شکل می گیرد و ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر ، به رشد و توسعه خود ادامه می دهند . این شرایط درتعیین نقش و اندازه شهر ها سهم عمده ای ایفا می کند و مناسب بودن محیطهای جغرافیایی به صورت ناحیه ای ،تاثیر بسزایی  در روند و شکل گیری و توسعه آنها خواهد داشت .(هوشیار1383:ص19)

   

  2 -  ایرج شاهی در صفحه 218 تا220 پایان نامه (امکانات و محدودیت های توسعه فیزیکی شهر تالش ) در سال  1384آورده است که:   به منظور رسیدن به توسعه پایدار شهری ، مدیریت توسعه پایدار شهری باید با استفاده و رعیت اصول و قوانین شهرسازی ومشارکت ودخالت شهروندان در فرایند شهرسازیو با توجه به عوامل اقتصادی و زیست محیطی به صورت آگاهانه  بر روند توسعه شهر تسلط داشته باشد ، تا محیطی مطلوب وشایسته زندگی انسان فراهم آید.  در سالهای اخیر توسعه ساخت وساز ها باعث اتصال و الحاق بافت روستایی به بافت شهری تالش گردیده است. ارتفاعات ،  رودخانه ، اراضی کشاورزی و رانش زمین از موانع عمده توسعه فیزیکی و کالبدی شهر تالش می باشد . وجود فضاهای خالی و بافت متخلخل در اثر الحاق تعدادی از روستاها به محدوده شهر و اراضی کشاورزی از امکانات توسعه شهر می باشد.  (شاهی ، ایرج1384، :ص218 و 220 )

   

  محمد فرجام فداکاردر صفحه 14 پایان نامه (بررسی توسعه فیزیکی شهر اسالم و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی 82-1362) در سال  1387آورده است که:  از میان عوامل موثر در تغییرات کالبدی و فضایی شهرها،جمعیت،آب و هوا  و زمین مناسب جهت گسترش فیزیکی آن دخیل می باشد.مثلا زمین نه تنها نقش موثری در توزیع ثروت عدالت اجتماعی  و گسترش فقر دارد بلکه تاثیر بسزایی در تنظیم سازمان فضایی  و ساختار کالبدی یک شهر دارد. با توجه به گسترش فیزیکی بی رویه شهرها در طی چند دهه گذشته که باعث بروز مشکلات زیادی شده است و یکی از آنها از بین رفتن زمینهای کشاورزی گسترده ای می باشد که در اطراف شهرها وجود دارند .که از جمله عواملی که باعث توسعه فیزیکی شهر اسالم می شود عبارتند از :  1- احداث کارخانه چوب اسالم درسال1340     2-   کمبود خدمات در روستاهای اطراف شهر    3- احداث کمر بندی در آینده نچندان دور در جنوب شهر اسالم باعث گسترش شهر به این سمت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خواهد شد     4- عامل دیگر شبکه معابر و خیابانهای فرعی است که به خیابان اصلی متصل شده و در طول منطقه گسترده است وهمچنین  قرار داشتن شهر در مسیر جاده اصلی ترانزیتی رضوانشهر به آستارا باعث توسعه فیزیکی شهر اسالم می شود  ( فداکار ،محمد فرجام، 14:1387)

   

  4- مشهدی زاده دهاقانیدر صفحه 374 کتاب خود در سال1374 آورده است که:   توسعه شهری عبارت است از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمان های مسکونی در یک شهر با سطوح مورد نیاز سایر کاربردی ها و همچنین تجهیز این سطوح به تاسیسات و امکانات مورد نیاز در سطحی استاندارد و قابل قبول در واقع در توسعه شهری باید از یک سو به برابری و تعادل بین کمیت و کیفیت آنچه که باید احداث شود واز سوی دیگر به تعداد و اندازه جمعیت شهرنشین که در این مناطق جای می گیرد ،اهمیت داد.

  توجه به محیط زیست شهری و در نظر گرفتن رفاه و آسایش شهروندان  در کنار رعایت اصول زیبایی شهرها ،از هدف های دیگر توسعه شهری است.(مشهدی زاده دهاقانی1374:ص374)

   

  5-فردین همتی اصلی  در صفحه 109 پایان نامه (روند گسترش شهر پره سر و پیامدهای مکانی وفضایی آن در دو دهه اخیر 78-1367 ) در سال  1388 آورده است که:   نابودی اراضی کشاورزی، تغییرات اقتصادی اجتماعی و گسستگی بافت شهر از مهمترین پیامد های توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر است .از جمله عواملی که باعث  گسترش  شهر پره سر  شده عبارتند از عوامل طبیعی مثل جلگه حاصلخیز و نزدیکی به دریا و کوه  و عوامل جمعیتی  چون مهاجرت پذیری  و پیوستن روستاهای اطراف  به شهر و رشد جمعیت شهر ، عامل اقتصادی ، چون اقتصاد غالب شهر خدمات است اما  کشاورزی  مهمترین درآمد ساکنین شهر پره سر می باشد  عامل اقتصادی باعث خرید وفروش محصولات کشاورزی در دراخل شهر می شود  که باعث افزایش رابطه اقتصادی  شهر وروستا شده و نتیجه آن توسه اقتصادی در شهر  بر توان اقتصادی شهر افزوده  شده و صود حاصل از آن بر توسعه شهر پره سر تزریق می شود.(همتی اصلی ، 1388:ص 109)

   

  2-2 شهر

  امروز تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیه شهرهای جهان باشد مشکل است، چرا که شهر ما به سیستم های اقتصادی و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنها وجود ندارد. بنابراین هریک از جغرافیدانان بنا به ادراک و برداشت خود تعریفی از شهر کرده اند. ولی اکثراً تعریف رضایت بخشی از آن بدست نداده اند. زیرا شهر مثل هر مقوله جغرافیایی و اجتماعی یک تجریدات و همه وجوههای عینی با ماهیت های متنوع ظاهر می گردند. با این همه شهر اجتماعی است با تعداد و تراکم معین و متناسب جمعیت، با بافت و ساختار کالبدی یکپارچه و بهم پیوسته اعم از محلات، کوهها و یا مناطق مسکونی، فضاهای فرهنگی، بازرگانی، تولیدی، اداری، ارتباطی، کشاورزی و نظایر آنها که اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن در مشاغل غیر کشاورزی یک اشتغال داشته  و بر اثر تمرکز تولید و خدمات فرامحلی، کانون سیاسی اجتماعی، فرهنگی، اداری، مواصلاتی و مرکز مبادلات اقتصادی و تأمین نیازهای حوزه جذب و نفوذ فضای پیرامون خود نیز می باشد. (نظریان، 1377)

  شهر به صورت یک واحد یا هستی کل در نظر گرفته می شود و شناخت بافت کالبدی و شکل بندی ساختمانی، شناسایی ساختارهای گوناگون و وضع کارکردهای سیاسی، فرهنگی، دینی، اجتماعی اقتصادی و مرکزیت شهر با دعوی تمام نگری به طور تام و تمام و با توجه به سلسله رابطه های فضایی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی بین عناصر و کارکردهای شهری بررسی و به نیروی شکل دهنده آنها توجه می شود و روابط متقابل شهر با جایگاه و محیط طبیعی آن و با مناطق پیرامونی هم پیوند دور و نزدیک آن مطالعه می گردد. روشن است که ویژگیهای شهر در دوره های متفاوت و مناطق مختلف یکسان نبوده است و در مفهوم شهر در هر دوره مناسب با هر سرزمینی در سیر تاریخ تفاوتهایی وجود دارد. مشکل مهم، یافتن چنان تعریفی از شهر است که بتواند برای دورانهای متفاوت و نواحی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی گوناگون صادق باشد.(پاپلی یزدی،رجبی سناجردی، 1382: 49).

  از هنگامی که دیدگاه کارکردی و سپس سیستمی با نوشته های هانی بوبک (1927) ، و الترکریستالر (1933)، اولیش (1969) و سایر جغرافیدانان ، ازجمله استویک (1977) در جغرافیا و علی الخصوص درباره مکانهای مرکزی و روابط متقابل شهر با مناطق روستایی یا حوزه نفوذ آن مطرح شد، موضوع کارکردها، تنوع درون شهری و برون شهری، فعالیتهای بنیادی شهر آفرین، فضا آفرین و ارائه کارآییهای مشخص برای حوزه نفوذ و فضای حیاتی برون شهر ما و نوع این روابط، جز متجزای تعریف شهر شده است( مؤمنی ، 1366 : 8 و 3)

  پروفسور هوفر می گوید : شهر نتیجه ارتباط میان شش جنبه است: ساخت اقتصادی،(تنوع فعالیت و اشتغال)، ساختار اجتماعی (تفاوت طبقات اجتماعی)، ساخت کالبدی (طرح ، ساختمانهای عمومی ، حصار و غیره) ، موقعیتی جغرافیایی، موقعیت قانونی (قانون اساسی، دستگاههای حقوقی ، محلات) و بالآخره حیات سیاسی (کامروا، 1379 : 46)

   دیدگاه سرمایه داری، شهر عبارت است از عرصه ای که در آن نیروهای گوناگون به منظور حفظ سلطه و نفوذ خود بر زندگی شهر به جدال بر می خیزند، این نیروها متعلق به ساختار ویژه قدرت مانند؛ دولت، کلیسا و شرکتهای چند ملیتی هستند و شهرانعکاسی است از توازن این قدرتها، چه نسبی و چه مطلق. (مهندسین مشاور طرح و آمایش : 24)

  اما شهر در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهروند و کالبد شهر و مدیریت شهری تشکیل می شود. شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی اارند و کالبد شهری ماهیتی از انفعالی. انسان بنا به مدنی الطبع بودن میل به شهروندی دارد و نیازمند حیات مدنی است و مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است. در تعریف شهر به مثابه محل زندگی مدنی، کیفیت زندگی شهروندان میزان سنجش است. در این مفهوم از شهر، همه اقدامات کمی برای آن است که شادابی و نشاط در چهره شهروندان ظاهر شود و حیات فرهنگی و اجتماعی مطبوع در شهر جریان یابد. (بهشتی، 1379 : 41)

  از دیدگاه جامعه شناختی ، تعریف مشهور لوئیس میرث ها از شهر دکه می بینیم : برای مقاصد جامعه شناختی شهرزا می توان سکونتگاه دائمی ، انبوه و نسبتاً بزرگی برای افرادی که از نظر اجتماعی نا همگونند تعریف کرد. از دیدگاه اقتصادی نیز می توان شهر را اینگونه تعریف کرد : «شهر محل فعالیت گروههای نا همگن اجتماعی است که شغل بیشتر آنها غیر کشاورزی است». (دیکنز، 1377 : 71)

  طبق قانون تعاریف و تقسیمات کشوری ج . ا . ایران ( مصوب 5/4/1362) « شهر محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمای با ویژگیهای خاص خود باشد، به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت و صنعت ، کشاورزی و خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفایی نسبی برخوردار باشند. کانون مبادلات اجتماعی، فرهنگی وسیاسی و حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای 10 هزار نفر جمعیت باشد. ( طاهرخانی ، 1378: 18)

   

  2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی

  سیستم شهری، آرایشی است از شهرهایی که در یک فضای معین و در ارتباط با هم از طریق تحرکهای جمعیتی، جریان کالا، افکار و عرضه خدمات، گسترده می شوند و سازمان می یابند. جریان کالا، افکار، تحرکهای جمعیتی و عرضه خدمات ، نیروی حیاتی و محرکه سیستم شهری است وو آن را پویا می سازد. بدین سان هیچ شهری نمی تواند به صورت منفرد ، مجزا و بدون روابط متقابل با دیگر شهرها و سکونتگاههای انسانی به حیات خود ادامه دهد. سیستم شهری بر اساس یک مفهوم سنتی، مجموعه ای از شهرها در یک ناحیه یا یک کشور و ویژگیهای آن است و در مفهوم گسترده آن، بر مبنای کانونهای شهری که تمرکز فضایی مردم و انواع فعالیتهای داخل ناحیه یا کشور را در بر می گیرند، قرار دارد. این کانونها دارای مناسبات و وابستگیهایی با کانونهای دیگر حوزه های پیرامونی خود هستند. هر سیستم شهری ممکن است علاوه بر مناسبات داخلی، روابطی با دیگر نقاط کشور یا جهان برقرار سازد؛ از این رو آینده سیستمهای شهری، علاوه بر عوامل داخلی، به عوامل خارجی نظیر؛ تورم وارداتی، بحرانهای منطقه ای و مهارجرتهای خارجی وابسته است. (شکوئی، 1373 : 330 و 332)

  نظام شهری عبارت از مجموعه از شهرهای وابسته به همدیگر است که ساختار نظام سکونتگاههای شهری در یک ناحیه، منطقه، سرزمین و جهان را پدید می آورند. نظام شهری تنهامنحصر به مجموعه ای کالبدی از سکونتگاههای شهری نیست، بلکه همچنین شامل جریانها و ارتباطات میان این سکونتگاهها نیز می شود. این جریانها عبارتند اط : جریان جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نو آوریها. بر پایه این تعریف نظامهای شهری، نظامهای بازی هستند که مطالعه درباره آنها مستلزم مطالعه روابط گسترده آنها با محیط پسرامون آنهاست.(عظیمی ، 1381 : 53)

  براین بری جغرافیدان معروف آمریکایی، شاید برای اولین بار نظریه سیستمها را در مطالعات شهری استفاده می کنند. مفهوم سیستم شهری مبنی بر وجود مجموعه ای از مراکز شهری ناحیه ای است. در این نگرش، هر شهرک و شهر دارای منطقه نفوذی است که با هم کل زمینهای منطقه نفوذ را در بر می گیرد. کارکردهای اقتصادی میان این نواحی بر اساس ملاکهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی توزیع شده است. پاره ای از کارکردها در همه جا وجود دارد و حتی در پایین ترین نظام سلسله مرات مکان مرکزی نیز یافت می شود. پاره ای دیگر تنها به مکان های ویژه اختصاص یافته و چه بسا فقط در بزرگترین شهر ناحیه، آن هم با هدف خاص بوجود آمده باشد. هر شهر و هر شهرک و منطقه آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم، از جهت کالاها و خدماتی که تولید می کنند و یا تولید آن در محل امکان پذیر نیست به دیگری وابسته است و سیستم مورد بحث ما، به وسیله شبکه ای از راهها، جریان کالا، خدمات، عقاید، سرمایه ها و نیروی کار، قابلیت نظام پذیری و مالکیت یافتن را دارا است.( شکوئی ، 1364 : 148)

   

  2-2-2 شهر نشینی

  شهر نقطه اتصال فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است. در شهر، بازار کار، بستر پیدایی فناوریها، محل عرضه خدمات اجتماعی، مراکز آموزش، تجارت ، صنعت، اعتبارات مالیو سرمایه گذاری فراهم است. از این رو شهر آستانه ورود به دنیاست. برخی شهر را کانون جهانی شدن دانسته اند. زیرا شبکه جهانی با حلقه شهرها به هم ارتباط می یابد.

  شهر بستری برای آزمون توانایی های نظامی مدیریتی است. از نحوه مدیریت شهرهای بزرگ می توان به ظرفیت و توانایی مدیریتی نظامهای حکومتی و مردمی پی برد.

  شهر نشینی موجب پیدایی انسانی نوموسوم به انسان شهری شده است. انسان شهر دارای روحیه و رقابتمندی در کنار همکاری است، دارای تخصص یا مهارت است، توانایی سازگاری و همزیستی دارد، نسبت به غیر ارادی تسامح است. ساختار ذهنی و رفتاری وی پیش بینی پذیر است، از دسترسی به اطلاعات بهره مند است. انسان شهری از ارتباط با زندگی طبیعی به دور است و دارای نرخ زاد و ولد کمتر است. ویژگیهای انسان شهری  متأثر از ضرورتهای زیستن در شهر است.

   

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................... 1

  مقدمه..................................................................................................................................... 2           

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1 بیان مسئله........................................................................................................................ 4

  1-2 پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق).................................................................................... 5

  1-3 اهداف تحقیق.................................................................................................................. 6

  1-4 اهمیت تحقیق.................................................................................................................. 6

  1-5 فرضیات تحقیق................................................................................................................ 7

  1-6 روش تحقیق.................................................................................................................... 7

  1-7 واژه ها و مفاهیم............................................................................................................... 8

  1-8 مشکلات تحقیق............................................................................................................ 10

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  2-1پیشینه تحقیق.................................................................................................................. 12

  2-2شهر.............................................................................................................................. 14

  2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی..................................................................................... 16

  2-2-2شهرنشینی.................................................................................................................. 17

  2-2-3 شهر نشینی در جهان سوم........................................................................................... 19

  2-3عوامل موثر در پیدایش شهرها........................................................................................... 20

  2-3-1-عوامل طبیعی........................................................................................................... 20

  2-3-2-عوامل اقتصادی........................................................................................................ 21

  2-3 -3-عوامل سیاسی......................................................................................................... 22

  2-3-4-عوامل اجتماعی فرهنگی و اعتقادی........................................................................... 22

  2-4 عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها....................................................................... 23

  2-4-1 عامل طبیعی.............................................................................................................. 23

  2-4-2 عامل جمعیتی........................................................................................................... 24

  2-4-2-1  رشد طبیعی  جمعیت شهر ..................................................................................... 26

  2-4-2-2  اثر مهاجرت ....................................................................................................... 27

  2-4-2-3 اثر گسترش محدوده وادقام آبادیهای پیرامونی .......................................................... 29           

  2-4-3 عامل اقتصادی.......................................................................................................... 29

  2-4-4 عامل سیاسی............................................................................................................. 30

  2-5 عوامل گسترش شهرها.................................................................................................... 32

  2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر............................................................................................ 33

  2-7 نقش و عملکرد شهر....................................................................................................... 35

  2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری....................................................................................... 36           

  2-8-1 شهر ستاره ای........................................................................................................... 36           

  2-8-2 شهر خطی................................................................................................................ 37

  2-8-3 شهر گسترده............................................................................................................. 39

  2-8-4 شهر در مدل حلقه ای................................................................................................. 40

  2-8-5 توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها) ........................................................... 41

  2-8-6- ساخت دوایر متحد المرکز........................................................................................ 41

  2-8-7 بافت ستاره ای.......................................................................................................... 42

  2-8-8 ساخت چند هسته ای................................................................................................. 43

  2-9 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری......................................................................... 44

  2-10 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری...................................................................... 45

  2-10- 1 اهداف کلان ........................................................................................................ 45

  2-10-2  اهداف خرد یا ویژه................................................................................................ 45

  2-11 فرایندبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری......................................................................... 47

  2-12 طبقه بندی کاربریهای شهری......................................................................................... 48

  2-12-1  طبقه بندی زمینهای دایر.......................................................................................... 48

  2-12-2 اراضی بایر یا بدون استفاده شهری............................................................................. 50

  2-13 استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها............................................................... 51

  2-14معیار های مکان یابی در بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری.............................................. 52

  2-15مکاتب ونظریه های بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری..................................................... 53

  2-15 -1مکتب کارکردگرایی............................................................................................... 54

  2-15 -2مکتب ساختارگرایی................................................................................................ 55

  فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه

  3-1 خصوصیات جغرافیایی................................................................................................... 58

  3-1-1توپوگرافی................................................................................................................. 58

  3-1-2آب و هوا ................................................................................................................. 61

  3-1-3 منابع آب................................................................................................................. 62

  3-1-3-1 آبهای زیر زمینی................................................................................................... 62

  3-1-3-2  آبهای سطحی..................................................................................................... 62

  3-1-3-2-1رودخانه شفارود................................................................................................ 63

  3-1-3-2-2   رودخانه لمیر................................................................................................. 63

  3-1-3-2-3  رودخانه چاف رود.......................................................................................... 63

  3-1-3-2-4  رودخانه دیناچال............................................................................................. 64

  3-1-4  خاک..................................................................................................................... 64

  3-1-4-1 خاکهای جلگه ای................................................................................................ 65

  3-1-4-2 خاکهای کوهپایه.................................................................................................. 66

  3-1-5  پوشش گیاهی......................................................................................................... 66

  3-2 وجه تسمیه شهر رضوانشهر.............................................................................................. 67

  3-3  شناخت خصوصیات اجتماعی و جمعیتی شهر رضوانشهر.................................................... 67

  3-3-1 جمعیت.................................................................................................................... 68

  3-3-2بررسی خانواد و بعد خانوار.......................................................................................... 71

  3-3-3  ساخت جنسی و سنی................................................................................................ 72

  3-3-4 سواد........................................................................................................................ 75

  3-3-5 مهاجرت ................................................................................................................. 75

    3-3-6 گویش................................................................................................................... 75

  3-4 ویژگیهای اقتصادی........................................................................................................ 76

  3-4-1 اشتغال و توزیع شغلی جمعیت..................................................................................... 76

  3-4-2 صنعت..................................................................................................................... 78

  3-4-3 کشاورزی................................................................................................................ 78

  3-4-4 دامداری................................................................................................................... 80

  3-4-5 سایر فعالیتهای کشاورزی............................................................................................ 80

  3-4-6 جمعیت شاغل بر حسب گروه های فعالیت.................................................................... 81

  3-5 خدمات........................................................................................................................ 81

  3-5-1 خدمات حمل و نقل.................................................................................................. 84

  3-5-2 خدمات تجاری و بازرگانی........................................................................................ 85

  3-5-3 خدمات اداری، آموزشی، بهداشتی، درمانی.................................................................. 86

  فصل چهارم : پیدایش و گسترش و تحول شهر

  4-1- تاریخچه پیدایش و روند گسترش شهر رضوانشهر............................................................. 88

  4-2- سابقه برنامه ریزی در شهر رضوانشهر.............................................................................. 89

  4-3- ساخت شهر قبل از تدوین طرح هادی شهر...................................................................... 90

  4-4- ساخت شهر در طرح هادی شهر رضوانشهر...................................................................... 93

  4-5- بررسی و شناخت حوزه نفوذ مستقیم شهر........................................................................ 95

  4-6- تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر........................ 96

  4-7- تعیین حریم شهر و پهنه بندی آن.................................................................................... 99

  4-8- دانه بندی بافتهای شهر................................................................................................ 100

  4-9- ساختار شهر همراه با تعیین محدوده محلات شهر رضوانشهر ........................................... 100

  4-10- بررسی تراکم طبقات ساختمانی شهر......................................................................... 102

  4-11- نظام شبکه ای راهها درون شهری وبرون شهری........................................................... 104

  4-11-1 نقش وکارکرد معابر............................................................................................. 104

  4-12- وضعیت کاربری های اراضی شهر رضوانشهر.............................................................. 106

  14-12-1- کاربری مسکونی............................................................................................. 106

  4-12-2- کاربری تجاری.................................................................................................. 106

  4-12-3- کاربری آموزش................................................................................................. 106

  4-12-4- کاربری مذهبی.................................................................................................. 109

  4-12-5- کاربری فرهنگی................................................................................................. 109

  4-12-6- کاربری درمانی و بهداشت................................................................................... 109

  4-12-7- کاربری اداری.................................................................................................... 109

   4-12-8- پارک و فضای سبز .......................................................................................... 110

  4-12-9- کاربری ورزشی................................................................................................. 110

  4-12-10- کاربری تأسیسات و تجهیزات............................................................................ 110

  4-12-11- صنایع و کارگاههای مزاحم.............................................................................. 110

  4-12-12- نظام و انتظامی................................................................................................. 111

  4-12-13- کاربری تاسیسات حمل ونقل............................................................................ 111

  4-12-14- شبکه معابر...................................................................................................... 111

  4-13- عوامل موثر در گسترش شهر رضوانشهر...................................................................... 114

  4-13-1- عوامل طبیعی و گسترش شهر................................................................................ 117

  4-13-2- عوامل زیرساختی و گسترش شهر.......................................................................... 118

  4-13-2-1-حریم های لوله گاز......................................................................................... 118

  4-13-2- 2  -کانالهای آبیاری........................................................................................... 119

  4-13-2-3-  عبور خطوط انتقال برق فشار قوی.................................................................... 119

  4-13-3- عوامل اجتماعی و گسترش شهر............................................................................ 122

  4-13-4- عوامل اقتصادی و گسترش شهر............................................................................ 125

  4-13-4-1 اشغال شهر...................................................................................................... 126

  4-13-4-2 کشاورزی شهر................................................................................................ 128

  4-13-5- عوامل سیاست گذاری شهر.................................................................................. 131

  4-13-5- 1 تاثیرات طرح هادی در گسترش شهر رضوانشهر................................................... 132

  4-13-5- 2 گسترش شهر و الحاق روستاهای اطراف به محدوده شهر...................................... 134

  4-13-5- 3 رشد و گسترش شهر و حوزه خدمات گیری شهر................................................. 134

  4-13-6رشد وگسترش حاشیه شهر...................................................................................... 136

  4-13-7 شبکه ارتباطی و گسترش شهر................................................................................ 138

  4-13-8- بررسی ارزش زمین در گسترش شهر..................................................................... 142

  4-14-توانمندیها و محدودیت های توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر........................................... 144

  4-15- پیامد ها مکانی و فضایی گسترش شهر رضوانشهر    .................................................... 148

  4-15-1- نابودی اراضی کشاورزی..................................................................................... 148

  4-15-2- تغییر در نوع فعالیت اقتصادی............................................................................... 151

  4-15-3- پیامد های اجتماعی گسترش شهر......................................................................... 152

  4-15-4- گسستگی بافت شهری و مشکلات خدمات رسانی.................................................. 153

  4-15-5- آلودگی محیطی................................................................................................. 153

  4-16- دورنمای شهر رضوانشهر.......................................................................................... 154

  فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات راهبردی

  5-1-جمع بندی نهایی تحقیق.............................................................................................. 157

  5-2- تحلیل فرضیه ها........................................................................................................ 160

  5-3- پیشنهادات................................................................................................................ 163

  ماخذ....................................................................................................... 165

  چکیده انگلیسی........................................................................................... 169           

   

   

  فهرست نقشه ها

  نقشه(3-1) تقسیمات سیاسی شهرستان رضوانشهر...................................................................... 59

  نقشه (3-2) موقعیت جغرافیایی شهر رضوانشهر.......................................................................... 60

  نقشه (4-1) محدوده ی توسعه شهر رضوانشهر در سال 1360.................................................... 92

  نقشه (4-2) محدوده توسعه شهر رضوانشهر در سال 1373........................................................ 94

  نقشه (4-3) محدوده محلات شهر رضوانشهر در سال 1390.................................................... 101

  نقشه (4-4) نقشه کاربری اراضی شهر رضوانشهر در سال 1374.............................................. 107

  نقشه (4-5) نقشه کاربری اراضی شهر رضوانشهر در سال 1389.............................................. 108

  نقشه (4-6) جهات توسعه شهر در سال 1374....................................................................... 115

  نقشه (4-7) جهات توعه شهر در دو دهه اخیر90-70............................................................. 116

  نقشه (4-8) عوامل و موانع موثر در توسعه کالبدی شهر ........................................................... 120

  نقشه (4-9) محدوده توسعه و گسترش شهر رضوانشهر ............................................................ 121

  نقشه (4-10) روند توسعه شهر در سال 1374....................................................................... 129

  نقشه (4-11) نقشه گسترش شهر در دوره های زمانی............................................................... 130

  نقشه (4-12) تقسیمات شهری در سال 1374....................................................................... 133

  نقشه (4-13) نقشه روستاهای الحاقی به شهر در دو دهه اخیر.................................................... 135

  نقشه (4-14)نقشه های رشد و گسترش بخش های حاشیه شهر در سال 1390 .......................... 137

  نقشه (4-15) شبکه راه های شهری در سال1374.................................................................. 140

  نقشه (4-16) نقشه معابر شهر رضوانشهردر سال 1385........................................................... 141

  فهرست جداول

  جدول (2-1) تعداد جمعیت شهر را بر حسب تعداد آن در جهان در آغاز قرن 21.......................... 19

  جدول( 2-2) اهداف کلان در برنامه ریزی کاربری اراضی......................................................... 45

  جدول ( 2-3)طبقه بندی اراضی خالی مناسب توسعه صنعتی بر اساس دسترسی به تسهیلات زیربنایی 51

  جدول( 2-4) طبقه بندی اراضی خالی مناسب توسعه مسکونی بر اساس دسترسی به تسهیلات زیربنایی 51

  جدول (3-1) مشخصات رودخانه شفارود................................................................................ 63

  جدول (3-2) : جمعیت شهر رضوانشهر و تغییرات آن طی سالهای 85-45.................................. 69

  جدول (3-3): جمعیت ونرخ رشدآن در شهر رضوانشهر............................................................. 71

  جدول (3-4): خانوار تعداد و بعد خانوار شهر رضوانشهر............................................................ 71

  جدول (3-5) : جدول گروههای سنی...................................................................................... 73

  جدول (3-6) : جمعیت شهر رضوانشهر به تفکیک گروههای سنی در سال 1375 و 1385........... 74

  جدول (3-7): جمعیت شاغل و بیکار شهر رضوانشهر بر اساس سرشماری سال 75 و 85................ 78

  جدول (3-8):تعداد انواع دام بخش مرکزی رضوانشهر در سال 1385......................................... 80

  جدول  (3-9) : ترکیب شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب گروههای اصلی فعالیت75-85............... 82

  جدول (3-10) : شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب بخشهای عمده اقتصادی 75-85...................... 84

  جدول (4-1): جایگاه سکونتگاه های شهری وروستایی شهرستان رضوانشهر در طرح فرادست......... 98

  جدول (4-2) : مساحت حریم شهر رضوانشهر و مساحت پهنه بندی آن در سال 1389................... 99

  جدول (4-3) : سرانه کاربریهای موجود در شهر رضوانشهر (بر حسب متر مربع) سال 1389......... 112

  جدول (4-4) : کاربریهای موجود در شهر رضوانشهر وحاشیه شهر (بر حسب متر مربع) 89........... 113

  جدول (4-5) جمعیت تغییرات آن و متوسط رشد سالانه جمعیت رضوانشهر طی 85-1325........ 124

  جدول (4-6) مهاجران وارد شده شهر رضوانشهر بر حسب اقامت75-85................................... 125

  جدول شماره (4-7)  ساختار اقتصادی جمعیت شاغل شهر رضوانشهر            127

  منبع:

  ابراهیم زاده و نصیری ،1383 ، شهرنشینی شتبابان روند ها و پیامدها < ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 237

  اطهاری ،  کمال ، 1379 ، راهبرهای توسعه و راهبرهای شهرسازی ، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 31

  امیر انتخابی ، شهرام ، 1385 ، نگاهی به شکل گیری و توسعه شهر هشتپر ، مجله آموزش جغرافیا ، شماره 3

  امیری ، نوالدین ، 1382 ، انطباق تئوری های شهرسازی با شهرهای ایران ، مورد پژوهش بندر بوشهر

  امانی ، مهدی ، 1381 ، انفجار شهر ها ، پیام سال بیست و سوم شماره 26

  امیر احمدیان ، 1380،تالش ولایتی تاریخی ، فصل نامه تحقیقات تالش شماره اول پاییز 1385

  اصلاح عربانی ، ابراهیم ، 1387 ، گیلان شناسی چاپ اول انتشارات گروه پژوهشگران ایران

  ایستگاه کلیماتولوژی پیلمبرا (نهالستان ) شرکت جنگل شفارود سالهای 1367-1387

  پرومحمدی، محمد رضا ، 1382 ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تهران ، انتشارات سمت

  پایلی یزدی و رجبی سناجردی ، 1382 ، نظریه های شهر و پیرامون ، تهران انتشارات سمت

  توفیق ، فیروز و ایرج صدیقیان ، 1374 ، کشاورزی در طرح کالبدی ، مجله اقتصادی کشاورزی و توسعه سال سوم شماره 11

  خلیلی عراقی ، منصور 1366 ، شناخت عوامل موثر بر گسترش بی رویه شهر تهران دانشگاه تهران

  رضویان ، محمد تقی ، 1381 ، مدیریت عمران شهری ، انتشارات پیوند نو .

  رضوانی ، علی اصغر ، 1381 ، تحلیلی از ویژگی های شهری در ایران ، تهران ، دانشگاه علم و صنعت

  رضوانی ، علی اصغر ، 1381 ، رابطه شهر و روستا ، تهران ، نشر ماکان

  رهنمایی ، محمد تقی ، 1369 ، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی جغرافیا و انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

  رهنمایی ، محمد تقی ، 1371 ، توانهای محیطی ایران ، تهران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

  زنجانی ، حبیب اله ، 1371 ، جمعیت و شهر نشینی در ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

  زنجانی ، حبیب اله ، 1371 ، جمعیت و توسعه وزارت مسکن و شهرسازی و معماری ایران

  زیاری ، کرامت اله ، 1379 ، برنامه ریزی شهرهای جدید ، چاژ دوم تهران ، انتشارات سمت

  زیاری ، کرامت اله ، 1381 ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ها ، چاپ سوم انتشارات دانشگاه یزد

  زمردیان محمد جعفر ، 1370، اصول و مبانی عمران ناحیه ای ، کتابستان مشهد

  سعیدی ، عباس ، 1381 ، مبانی جغرافیایی روستایی ، انتشارات سمت

  سعید نیا ، احمد 1383 ، کتاب سبز شهرداری ها (شهرسازی ، تهران انتشارات سازمان شهرداری ها و دهداری ها ) .

  سوداگر شریف ، 1369 ، رشد و روابط سرمایه داری در ایران مرحله گسترش شعله اندیشه

  سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تالش از سال 75-65-55-1345 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

  سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهر ، 1385 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان

  سازمان سهامی آب منطقه ای گیلان سال 1387

  سازمان منابع طبیعی شهرستان رضوانشهر

  سازمان محیط زیست شهرستان رضوانشهر

  شاریه ران برنارد، 1373 ، شهر ها و روستاها ترجمه سیروس سهامی ، مشهد نشر نیکا

  شکویی ، حسن و موسی کاظمی ، 1384 ، مبانی جغرافیایی شهری ، انتشارات دانشگاه پیام نور

  شکویی ، حسین و موسی کاظمی ، 1387 ، مولفه های اجتماعی ، اقتصادی توسعه پایدار شهری ، پژوهش موردی شهر قم ، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت و توسعه پایدار در نواحی شهری دانشگاه تهران

  شکویی ، حسین ، 1373 دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، انتشارات سمت

  شعبه اسماعیل ، 1384 ، مقدمه ای بر مبنای برنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

  شعبه اسماعیل 1381 شهر منطقه در ایران تهران انتشارات علم و صنعت

  شالین ، کلود ، 1372 ، دینامیک شهری یا پویایی شهری ، ترجمه علی اصغر نظریان – مشهد آستان قدس .

  فرید یداله ، 1375 ، جغرافیای شهر شناسی ، انتشارات دانشگاه تبریز

  فرهنگ جغرافیایی روستاهای کشور شهرستان تالش ، 1371 ، نشر سازمان نقشه برداری کشور

  لویدهارنیک ، 1377 ، درآمدی بر پژوهش علمی در جغرافیا ، اهواز انتشارات چمران ، اهواز

  لاهوتی حسن ، 1378 ، درآمدی بر پژوهش علمی در جغرافیا ، اهواز انتشارات چمران ، اهواز

  مشهدی زاده ، ناصر، 1386 ، تحلیلی از ویژگی های شهری در ایران تهارن ، دانشگاه علم و صنعت

  محمد زاده ، 1376 ، درآمدی بر توسعه فیزیکی شتابان شهر ها ، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 116

  مظفری ، زیبا، 1384 ، توانها و محدودیتهای توسعه فیزیکی شهر اسالم پایان نامه کارشناسی ارشد

  معطوف شریف ، 1367 ، ارزیابی بازسازی شهر هویه ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

  معصومی اشکوری ، 1376 ، اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای رشت ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  مولایی ، نصراله ، 1377 ، برنامه ریزی توسعه خدمات زیر بنایی و روبنایی در نواحی روستایی از دیدگاه جغرافیایی ، رساله دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات

  مولازاده ، سید محمد علی ، 1379 ، دیدگاه های نظری چپ و راست در مدیریت زمین شهری و نتایج آن فصلنامه تحقیقات جغرافیایی سال شانزدهم شماره 59-58

  معاونت سنجش از دور جغرافیا – اداره کل جغرافیا 1382 ، فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور حوزه آبریز دریای خزر جلد دوم ، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع  و نیروهای مسلح

  مهندسین مشاور ایران آمایش ، 1383 ، طرح هادی رضوانشهر

  مهندسین مشاور بزرگ امید سال 1384

  مهندسین مشاور شهر و عمران 1367

  هاکت پیتر ، 1373 ، جغرافیای ترکیبی نو جلد اول انتشارات سمت

  وزارت کشاورزی ، 1371 ، مطالعات صندوق نظامهای بهره برداری کشاورزی ایران سیمای ممالک 


موضوع پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, نمونه پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, جستجوی پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, فایل Word پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, دانلود پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, فایل PDF پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, تحقیق در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, مقاله در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, پروژه در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, پروپوزال در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, تز دکترا در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, پروژه درباره پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون, رساله دکترا در مورد پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده در این تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را شهرداری منطقه سه کلانشهر تبریز تشکیل می دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمع­آوری مبانی نظری ، گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و ازاسناد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ...

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده در این تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را شهرداری منطقه سه کلانشهر تبریز تشکیل می دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمع­آوری مبانی نظری ، گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و ازاسناد ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده عوارض نوسازی و عمران شهری یکی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری‌ ها، محسوب شده که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری (1347) از شهروندان دریافت می گردد. ولی بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی، گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی چکیده تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی و شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیدۀ آن پرداخته است؛ زیرا توسعۀ فیزیکی شهرها عموماً در ارتباط ...

چکيده در اين تحقيق ابتدا يک اشاره کلي به ساختار طبيعي و اکولوژيکي بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعي و اقتصادي بخش زارچ مورد بررسي قرار گرفته است. در قسمت بعدي تعريف فضاي سبز و انواع و هم چنين

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ­ریزی شهری چکیده حمل­ و نقل شهری یکی از اصلی­ترین زیر بخش‌های توسعه و برنامه­ریزی شهری می­باشد. شهروندان همه روزه با شبکه­های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل­ونقل تماس داشته و برای پاسخ­گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل­ونقل شهری استفاده می­کنند؛ بنابراین حمل­ونقل به یکی از مهم­ترین بخش­های کیفیت ...

ثبت سفارش