پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI

word 5 MB 30881 96
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

  در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

  چکیده:

  پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد عوامل جلب توریست، می­تواند یکی از منابع مهمدر رشد اقتصادی این منطقه شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در گردشگری منطقه می­باشد، در این پژوهش به منظور مطالعه و شناخت توانمندی­هایگردشگری منطقه از 7 پارامتر اقلیمی، شامل حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، بارش، حدافل و حداکثر ماهانه دمای روزانه، سرعت باد و ساعات آفتابی از سال 1995 تا 2010 استفاده شده است و نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت­های آن را با مدل راهبردی SWOT تحلیل شده و با استفاده ازمدل TCI، تقویم گردشگری دریاچه ارومیه برای جذب توریسم تهیه گردید. نتایج حاصل از این پژوهشنشان می­دهد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل بالای گردشگری بوده، ولی تهدیدهایی نیز در منطقهمورد مطالعه وجود دارد. که با این پتانسیل­های بالای جذب گردشگر رقابت می کند. همچنین نتایج مدل TCI نشان می دهد که از لحاظ آسایش اقلیمی مرداد ماه برای گردشگری عالی و ایده­آل، تیر ماه عالی، آذر ماه ناچیز و حاشیه­ای، آبان و دی ماه ناچیز-حاشیه­ای و قابل قبول و بقیه ماه­های سال در شرایط خوب و خیلی خوب و عالی را برای گردشگری دارند.

  کلیدواژه­ها: دریاچه ارومیه ، اقلیم گردشگری ،TCI،SWOT

  مقدمه

  صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت های خود به کار می­برند(اکلس و کاستا[2]، 1996: 44(.از بین عوامل تأثیر گذار بر این صنعت توریسم می­توان به شرایط جوی و اقلیمی اشاره کرد. به طوری که امروزی مطالعه این تأثیرات، شاخه جدیدی از علم، تحت عنوان زیست اقلیم شناسی انسانی یا زیست هواشناسی انسانی را به وجود آورده است (محمودی،44:1387). مطالعه ویژگی های اقلیمی و تفاوت­ها و تنوعات زمانی و مکانی حاکم بر آنها و رابطه آن ها با فعالیت های انسانی، روش هایی را در راستای تجزیه و تحلیل شرایط محیطی در چارچوب برنامه ریزی گردشگری ارائه می دهد (تولایی،24:1386). زیرا یکی از اطلاعات مورد نیاز توریست­ها برای سفر شرایط اقلیمی مقصد می‌باشد و اکثر توریست­ها برای انتخاب مقصد توریستی، ملاحظات اقلیمی را مورد توجه قرار می‌دهند. برای ارزیابی تأثیر عناصر اقلیمی بر روی شرایط آسایش حرارتی انسان، نیاز است که از شاخص‌های آسایش انسانی استفاده گردد (فرج زاده و احمدآبادی،1:1388). منظور از شرایط آسایش انسان یا منطقه آسایش مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی و رطوبتی، حداقل 80 درصد از افرادی که به صورت تصادفی، انتخاب و در آن شرایط قرار داده می شوند قضاوت ذهنی حالت آسایش را داشته باشند (کسمایی،50:1372). گسترش صنعت گردشگری درمکان­هایی که پتانسیل بالقوه جذب گردشگررادارندمی­تواندبه عنوان ابزازی کار آمددرجهت رشدوتوسعه همه جانبه جوامع میزبان به کارگرفته شود. وجود جاذبه به عنوان یک عنصر لازم و نه کافی درجهت رشد و توسعه صنعت گردشگری محسوب می­شود، زیرا توسعه صنعت گردشگری درهرمنطقه­ای نیازمند شناسایی دقیق محدوده،شناخت نوع آب وهوا وارائه خدمات وتسهیلات موردنیازگردشگران ونیزمعرفی درجهت جذب گردشگران می­باشد.رشدوگسترش گردشگری منافع زیاد ومتعددی برای جوامع میزبان به همراه دارد که یکی از آنها منافع اقتصادی است. گردشگری ازمهم­ترین منافع انسانی قرن معاصراست که همراه بابه وجود آوردنتغییرات شگرف درسیمایزمین،اوضاعسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،منشوروشزندگیانسان­هارادگرگونمی­سازد (محلاتی، 1380: 13).دریاچهارومیه، دریاجه­ای وسیع و با شوری زیاد است که در شمال غربی ایران و در بین استان­های آذربایجان غربی و شرقی واقع شده است. این دریاچه در پایین نقطه آبریز بسته­ای با مساحت تقریبی 52000 کیلومتر مربع، که قسمت­هایی از آن در استان کردستان واقع شده است، قرار دارد. دریاچه ارومیه یک پارک ملی و یکی از بزرگ­ترین سایت­های موجود در ایران است که به عموان ذخیره­گاه زیست­کره یونسکو، به عنوان یک مرکز بکر طبیعی و منطقه جاذب گردشگری معرفی شده است که بیشتر به دلیلی وجود جاذبه­های طبیعی بکر و دست­ نخورده و وجود تعداد زیادی تالاب­های اقماری آب شیرین و لب شور در اطراف این دریاچه است که بسیاری از آنها از لحاظ تنوع زیستی از اهمیت جهانی برخوردارند (برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه، 1388: 13). با توجه به مطالب ذکر شده می­توان، با برنامه­ریزی دقیق به شناسایی دقیق شرایط مناسب برای جذب گردشگر از لحاظ (شرایطاکولوژیکیوآسایشحرارتی) در دریاچه ارومیه پرداخت. هدف کلی این پژوهش بررسیعواملاقلیمیموثردرگردشگریدریاچهارومیهبااستفادهازشاخصهایTCIوSWOTبوده، که در ضمن آن به بررسیوتحلیلعواملارتباطیپدیده­هایطبیعیوانسانیجاذبگردشگردرمنطقه مورد مطالعه نیز خواهیم پرداخت.

   

  1- 2-  بیان مسئله

  اصولا در توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه­گذاری در بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی آن کشور است و بدون سرمایه­گذاری در طرح­های زیربنایی و روبنایی نمیتوان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های توریسم و استفاده از توان­های بالقوه منطقه­ای به منظور جذب توریست یکی از راه­های مناسب برای توسعه اقتصادی است (ابراهیم زاده و آقاسی زاده،108:1388). در عصر حاضر گردشگری به عنوان یکی از عوامل موثر در گسترش روابط بین ملت­ها به شمار میرود، اما توسعه آن نیازمند امکانات ویژه­ای از قبیل آب و هوا، آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه­های طبیعی، آداب و سنن، زیرساخت­ها و امکانات است. کشورها با درک این مهم شروع به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مناسب به منظور جذب گردشگری می­باشند. با افزایش جمعیت و رشد فزاینده شهرها از یک سو و پیشرفت­های چشمگیر اخیر در شبکه حمل ونقل و تکنولوژی و سایر عناصر زندگی بشر از سوی دیگر هر روز که می­گذرد انگیزه­های نیاز به مسافرت و سفرهای گردشگری نیز افزایش می­یابد. از اواخر دهه 1960 میلادی ، صنعت گردشگری در ابعاد جهانی­اش رشد قابل ملاحظه­ای داشته است، چنان که در سال 2006 میلادی تعداد گردشگران بین المللی به 808 میلیون نفر رسیده است و پیش­بینی می­شود که طی دهه 2020 میلادی توریسم، صنعت شماره یک جهان محسوب گردد ( مسیحائی ،114:1389). ایران جزء ده کشور اول دارای پتانسیل صنعت توریسم می­باشد، درآمد حاصل از صنعت توریسم بطور بالقوه میتواند جایگزین صنعت نفت در ایران گردد. این وضعیت با ذکر مطالعات سنتی تا روش­های نوین و فناوری اطلاعات در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت موضوع به قدری روشن و شفاف است که در دنیای فناوری، بیشتر سایت­های اینترنتی استان­ها و بویژه سایت­های معروف ایران جهت معرفی قابلیت­های محلی، منطقه­ای، ملی و بین المللی به آثار باستانی و گردشگری توجه خاصی دارند و حتی در تبلیغات محلی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی و بین المللی، اشاره­ای به قابلیت­های توریستی و باستانی می­نمایند. قابلیت­ها، محدودیت­ها، فرصت­ها و تهدید­های گردشگری می­بایست با توجه به روی­کردهای نوین و برنامه­های کلان و خرد کشور تبیین گردند( کیانی،1389 :2).دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر دایمی آسیای غربی است که در شمال­غرب ایران واقع شده است و بیستمین دریاچه بزرگ جهان و دومین دریاچه فوق شور دنیا می­باشد مساحت آن به طور متوسط 5100 کیلومترمربع برآورد می­شود، این دریاچه یکی از مهم­ترین زیستگاه­های طبیعی در منطقه می­باشد و به دلایل منحصربه­فردی توسط سازمان یونسکو(1976) به عنوان پارک ملی شناخته شده است(رسولی و جهانبخش 1387). این دریاچه با برنامه­ریزی صحیح می­تواند بعنوان قطب جذب گردشگری ایران تبدیل گردد، این پژوهش نیز در راستای این هدف مهم به عمل می­آید.

   

   

   

   

   

  1- 3-  اهمیت و ضرورت تحقیق

  ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری می باشد. از لحاظ جذب گردشگری تقریبا در رده های آخر جهانی قرار گرفته است. طبق آمار سال 2002 میلادی، سازمان جهانی گردشگری[3](W.T.O)،فقط 4/2درصد از تعداد و 6/1 درصد از در آمدهای گردشگری دنیا، به ایران اختصاص دارد. در چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404، کسب 2 درصد از درآمد جهانی توریسم و 1/5 درصد گردشگران بین المللی یعنی بیست میلیون گردشگر به عنوان هدف در نظر گرفته شده است. تحقق این اهداف در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اولاً پتانسل­های گردشگری شناسایی گردد، ثانیاًدر سطح بین المللی و هم در سطح داخلی شناسانده شوند. در ایران تنوع تنوع آب و هوا به عنوان یک منبع گردشگری می تواند محسوب شود، که استفاده بهینه از این پتانسل­ها با هدف ارتقاء کیفیت گردشگری به توسعه گردشگری منجربهمی­شود(اسماعیلی و همکاران،3:1389). دریاچه ارومیه که یکی از مهمترین و با ارزش­ترین اکوسیستم­های آبی ایران است، در اوایل دهه 1350، به عنوان پارک ملی و در سال 1355، به عنوان ذخیره‌گاه بیوسفر از سوی سازمان یونسکو اعلام شده است. همچنین این دریاچه جزو تالاب­های با اهمیت بین‌المللی محسوب و در سال 1354 به کنوانسیون حفاظت از تالابها (رامسر1971) معرفی شده است و جزو مناطق دارای اهمیت برای پرندگان است و برای مردم آذربایجان تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه میعادگاهی برای گردش، تفریح، استراحت و منظرگاه زیبایی‌های خدادادی و شفابخش آلام و دردهاست.این دریاچه که 102 جزیره بزرگ و کوچک را در دل خود جای داده است، هر ساله پذیرای گردشگران خارجی و داخلی ای است که برای تفریح و استفاده از جاذبه های گردشگری این دریاچه و یا برای درمان بیماری ها با استفاده از جلبک ها و املاح آب دریاچه ارومیه به قلب ارومیه پناه می­آورند.زیبایی های دریاچه ارومیه و موقعیت جغرافیایی آن سبب می شود همه گردشگرانی که وارد استان آذربایجان غربی می شوند، از این دریاچه نیز دیدن کنند.رشد عرض این دریاچه و واقع شدن آن در بین کوه­های آذربایجان و کردستان باعث ایجاد آب و هوای مناسبی در اطراف این دریاچه شده، که هر ساله علاقه­مندان زیادی را برای گردشگری و تفریح به این منطقه جذب می­کند.

   

  1- 4- اهداف تحقیق

  1-بررسی عوامل اقلیمی موثر در گردشگری دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص­های TCI و SWOT

  2-بررسی و تحلیل عوامل ارتباطی پدیده­های طبیعی و انسانی جاذب گردشگر در منطقه

   

  1- 5-  سؤالات تحقیق

  1- آیا می­توان مناسب­ترین زمان را برای گردشگری منطقه مورد نظر مشخص نمود ؟

  2- آیا عناصر اقلیمی برای توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه نقش دارند ؟

   

  1- 6- پیشینه تحقیق

  اقلیم به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری­ها، جهت برنامه ریزی و انتخاب مقاصد گردشگری محسوب شود. بنابراین توریست‌ها برای سفر به مناطق مختلف و استفاده از اقالیم مناسب علاقه‌ی زیادی به دانستن شرایط اقلیم در زمان­های خاصی از سال را دارند (فرج زاده و احمدآبادی،6:1388).

  زنگی­آبادی (1387: 14) در پژوهشی با عنوان امکان­سنجی توانمندی­های گردشگری طبیعی استان چهارمحال بختیاری به روش SWOT، به ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری طبیعی در استان چهارمحال بختیاری پرداخت و به این نتیجه رسید که این استان توانمندی­ها و فرصت­های بسیاری دارد که رشد و شکوفایی آنها نیاز به برنامه­ریزی جامع و گسترده دارد.کیومرثی و همکاران (1389: 99) در پژوهشی با عنوان مکان­یابی دهکده­های گردشگری با استفاده از سیستم تطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT(نمونه موردی : ساحل دریاچه کافتر) به این نتیجه رسیدند که بهترین مکان ایجاد دهکده گردشگری در ارتفاعات جنوبی مشرف بر دریاچه است و در نهایت راهبردهایی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری در ساحل دریاچه کافتر ارائه کردند. تقوایی وهمکارانش(1391:27)در پژوهشی با عنوان  عوامل موثر در گردشگری شهر کرمانشاه به این نتایج دست یافتند که شهر کرمانشاه به رغم برخورداری از ظرفیت های بالای گردشگری در بخش های تاریخی، فرهنگی و طبیعی با کمبود امکانات زیر بنایی  و رفاهی و ضعف تبلیغات و مسائل مدیریتی روبه روست، از سویی وجود زمینه­های اشتغال­زایی، درآمدزایی ارزی و سرمایه گذاری محلی قابلیت­های توسعه گردشگری این شهر هستند. سعیدی و همکاران(1391:277)در مقاله­ای با نام ارزیابی اقلیم آسایش استان خوزستان با استفاده از مدل TCIبه این نتیجه رسیدند که شرایط مطلوب در این استان از لحاظ آسایش اقلیمی در ماه­های اسفند و آذر فراهم است، با این تفاوت که در اسفند ماه وسعت شرایط ایده آل اقلیمی در قسمت­های جنوبی بیشتر است. امیدی(1391: 93)در پژوهشی با عنوان راهبرد سنجی توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام به این نتیجه رسید که امتیاز موزون ایلام در ماتریس های عوامل خارجی 06/3 (مطلوب) و عوامل خارجی 05/2 می باشد. آستانی و آگاه(1391:46)در ارزیابی و برآورد شاخص اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به این نتایج رسیدند که وضعیت اقلیمی گردشگری منطقه در ماه های فروردین، اردیبهشت، شهریور و مهر دارای شرایط عالی و مطلوب می باشد.ذوالفقاری(1391:19)مطالعه­ای بر پتانسیل های اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس به این نتیجه می­رسد که بر اساسشاخصاقلیمتوریستی حداقل9ماهازسال(اسفندتاآبان) شرایط خوبتاعالیازنظرآسایشاقلیمیبرایگردشگریدرمنطقهفراهماست. مقصودی و همکارانش(1391:25)در پزوهشی به استعداهای بالقوه توسعه اکوتوریسم منطقه مرنجاب با روش SWOT مطالعه کردند. عطائی و هاشمی نسب(1391:63)در مطالعه­ای زیست اقلیمی شهر اصفهان با دورهآماریهجدهساله)1995الی 2010)بررسی و به این نتیجه رسیدند که ماه­هایمهوسپتامبررابهترینماه­هاازلحاظآسایشاقلیمی است.عمرانی و یزدان پناه(1392: 33)در مقاله ای با نام تعیین تقویم آسایش اقلیم گردشگری مناطق توریستی استان اصفهان به این نتیجه رسیدند که ماه می و اکتبر از نظر شاخصTCIدر سطح استان برای گردشگران بهترین و مناسب­ترین ماه می باشند به طوری که در ماه می استان، شامل سه کلاس خیلی خوب، عالی و ایده آل است. در ماه مارس، آوریل و نوامبر نیز چهار کلاس خوب، خیلی خوب، عالی و ایده آل در سطح استان تشکیل شده است. هووارد[4] (2009: 144) زمان مناسب برای فعالیت­های توریستی در آمریکای شمالی، شرق و غرب اروپا و سواحل اقیانوس آرام را بین ماه های می و آگوست و در شرق میانه، آسیا و آفریقا بین دسامبر و آوریل تعیین می کند. همچنین بهترین زمان برای فعالیت­های توریستی در کارائیب را بین ماه های دسامبر و آوریل تعیین می کند. این زمانی است که شرایط آب و هوایی خیلی خوب است و در بقیه ماه ها شرایط قابل قبول یا حد مرزی است.علت بدتر شدن شاخص آسایش حرارتی در ماه­های می و نوامبر افزایش بارندگی و درجه حرارت می باشد.مک دوال و وانگ[5](2009:77)به تحلیل پیشرفت جهانگردی بین المللی در تایلند در طی سالهای 1994 تا 2007 با بهره گیری از روش (SWOT) پرداخته اند. حسنی مهر و فرهادی(2012: 112)در پژوهش خود درباره اقلیم گردشگری قوچان و گناباد به این نتیجه رسیدند که ماه­های می، ژوئن و سپتامبر بهترین ماه برای بهره­برداری از گردشگری در طول روز در این منطقه است.گندمکار و خراسانی زاده(2012: 44)در پژوهش خود با عنوان بررسی اثر تغییرات آب و هوایی در شرایط گردشگری استان اصفهان با استفاده از روش من­کندال به این نتیجه رسیدند که  استان اصفهان در فصول بهار و پاییز بهترین محل برای گردشگری و کسب و کار است. اوترو و همکاران[6](2012: 94)در پژوهش خود در منطقه گالیسیای اسپانیا اشاره می­کند که یک ارتباط مثبت معنی داری بین یک پدیده هواشناسی، نوسان اطلس شمالی (NAO)، و تقاضای گردشگری این منطقه وجود دارد.روسونو سارتوری[7](2012: 49)در پژوهشی با عنوان اثرات تغییر آب و هوا در گردشگری در دریای مدیترانه به این نتیجه رسیدند که تغییرات در جریان های گردشگری، ناشی از تغییرات آب و هوایی است. رمضانی وپالیس(2012: 102)در پژوهشی با عنوان آسایش زیست اقلیمی انسان با شاخص TCI در رامسر به این نتیجه رسیدند که ماه­های ژوئن و اکتبر شرایط آب و هوایی "بسیار خوب" ،آوریل، جولای و سپتامبر در رده "خوب" و ماه­های اوت و نوامبر در دسته "قابل قبول" و ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر شرایط " نامطلوب" را از  لحاظ شرایط اقلیم گردشگری دارند. مور و همکارانش[8](2013: 155) نقش تغییرات اقلیمیرا در گردشگری کاراییب بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که ماه­های تابستان مناسب­ترین ماه برای گردشگری می­باشند. اریک و همکارانش[9](2013: 244)در پژوهشی نقش تغییرات اقلیمی را در گردشگری موثر دانستند. میلوسکی[10](2013: 37)درپژوهشی درباره اقلیم گردشگری منطقه کلودزکادر لهستان به را با روش TCIمطالعه نمود و تمایز شرایط گردشگری منطقه مورد مطالعه را با سایر مناطق مشخص کرد. کاتارزینا[11] (2013: 88) اقلیم گردشگری ورشو را با روش TCI مطالعه نموده است.ووراسین و چوتیاپوتا[12](2013: 56)در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افزایش دما و بارش در هر سال تاثیر منفی در ورود گردشگران به منطقه (کائویی) دارد.

   

  [1]- Font and Ahjem

  [2]- Eccles and casta

  1. World Tourism Organization

  [4]- Howard

  [5]- Makdowal and wang

  [6]- Ottero et al

  [7]- Roson and sartory

  [8]- Moor et al

  [9] - Erik et al

  [10]- Milosky

  [11]- Katarzyna

  [12] - Vorasin and choityaputa

  Abstract:

  Park ملی National دریاچه Lake ارومیه University پس Then از From مرداب Marsh انزلی Soaring از From جالب‌ترین Highlights و And زیباترین Beautiful زیستگاه‌های Habitats طبیعی Natural جانوران Animals در At ایران Iran به ‌ شمار Of می‌رود . دریاچه Goes. Lake ارومیه University به To علت Because داشتن Have مزایای Benefits طبیعی Natural و And مواهب Gifts خدادادی God می تواند Can یکی One از From عوامل Factors مهم Important جلب Attraction گردشگران Tourists اعم Whether از From داخلی Internal و And خارجی Foreign گشته Been و And در At صورت Form توجه Attention مسئولان Officials و And سرمایه Capital گذاری Share بخش Section خصوصی Private در At ایجاد Creation عوامل Factors جلب Attraction توریست، Tourists, می تواند Can یکی One از From منابع Resources مهم Important در At رشد Growth اقتصادی Economic این This منطقه Area شود . بنابراین To. Therefore هدف Target از From این This تحقیق Research بررسی Check تأثیر Effect عناصر Ingredients اقلیمی Climate در At گردشگری Tourism منطقه Area می - باشد، To - be در At این This پژوهش Research به To منظور Purpose مطالعه Study و And شناخت Recognition توانمندی های Abilities گردشگری Tourism منطقه Area از 7 پارامتر The parameter 7 اقلیمی، Climate, شامل Included حداقل At least و And حداکثر Maximum رطوبت Moisture نسبی، Relative بارش، Precipitation حدافل Hdafl و And حداکثر Maximum ماهانه Monthly دمای Temperature روزانه، Daily, سرعت Speed باد Wind و And ساعات Hours آفتابی Sunny از From سال 1995 تا 2010 استفاده From 1995 to 2010 شده By است Is و And نقاط Points ضعف، Weakness, قوت، Strengths, تهدید Threat و And فرصت های Opportunity آن It را The با With مدل Model راهبردی Strategic SWOT SWOT تحلیل Analysis شده By و And با With استفاده Use از From مدل Model TCI TCI ، - تقویم Calendar گردشگری Tourism دریاچه Lake ارومیه University برای To جذب Absorption توریسم Tourism تهیه Preparation گردید . نتایج Was. Results حاصل Result از From این This پژوهش Research نشان Show می دهد To که That منطقه Area مورد Case مطالعه Study دارای New پتانسیل Potential بالای Above گردشگری Tourism بوده، Was ولی But تهدیدهایی Threats نیز Also در At منطقه Area مورد Case مطالعه Study وجود Existence دارد . که There., Which با With این This پتانسیل های Potential بالای Above جذب Absorption گردشگر Tourists رقابت Competition می The کند . همچنین To. Well نتایج Results مدل Model TCI TCI نشان Show می The دهد To که That از From لحاظ Perspective آسایش Comfort اقلیمی Climate مرداد August ماه Month برای To گردشگری Tourism عالی Top و And ایده آل، Ideally, the تیر Arrow ماه Month عالی، Higher آذر December ماه Month ناچیز Negligible و And حاشیه Margin ای، O, آبان November و And دی D. ماه Month ناچیز - حاشیه ¬ ای Insignificant - a margin ¬ و And قابل Available قبول Accept و And بقیه Other ماه های Months سال Year در At شرایط Conditions خوب Good و And خیلی Very خوب Good و And عالی Top را The برای To گردشگری Tourism دارند Have . .

  Keywords:Urmia lake, Tourism, Tci, Swot

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  شماره و عنوان مطالب

  صفحه

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه ................................................................................................................................................................................2

  1-2- بیان مسئله ........................................................................................................................................................................3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ..............................................................................................................................................5

  1-4- اهداف تحقیق .................................................................................................................................................................6

  1- 5- سوالات تحقیق ............................................................................................................................................................6

  1- 6-پیشینه ...........................................................................................................................................................................6

   

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  2-1- مقدمه .........................................................................................................................................................................11

  2-2- اقلیم آسایش ................................................................................................................................................................12

  2-3- اقلیم شناسی توریستی.................................................................................................................................................12

  2 -4- آب و هوا و توریسم .................................................................................................................................................12

  2 -5- توریسم فصلی ........................................................................................................................................................13

  2 -5- 1 توریسم تابستانی ................................................................................................................................................14

  2 -5- 2 توریسم زمستانی .................................................................................................................................................14

  2 -6- دریاچه ارومیه.........................................................................................................................................................15

  2 -6-  1- منابع تغذیه آب دریاچه ارومیه ..........................................................................................................................16

  2 -6-  2- ویژگی­های اقلیمی دریاچه ارومیه ...................................................................................................................18

  2 -6-  3- ویژگی­های محیط طبیعی دریاچه ارومیه ........................................................................................................19

  2 -6- 4- محیط انسانی و ساختارهای مدیریتی دریاچه ارومیه ......................................................................................19

  2 -7- ارزش­های دریاچه ارومیه ...................................................................................................................................20

  2 -7-1-کارکردهای مهم دریاچه ارومیه .....................................................................................................................20

  2 -7-2-خدمات مهم دریاچه ارومیه..............................................................................................................................21

  2-7-3- فراورده­های مهم دریاچه ارومیه.................................................................................................................................21

  2-8- تهدیدات دریاچه ارومیه....................................................................................................................................................21

  2-9- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه..........................................................................................................................22

   

   

  فصل سوم: مواد و روش پژوهش

  3- 1-  مقدمه ......................................................................................................................................................................26

  3- 2-  داده های مورد استفاده .............................................................................................................................................26

  4 - 3-  شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) ............................................................................................................27

  4 - 4-  نحوه محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری.....................................................................................................30

  4 - 5- روشSWOT....................................................................................................................................................30

  4-6- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی...........................................................................................................................32

  4 -6-1- ورود اطلاعات به محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی .......................................................................................33

  4 -6- 2- ورود داده ها .....................................................................................................................................................33

  4 - 6- 3- تحلیل داده ها ................................................................................................................................................33

  4 - 7-  جمع بندی ..............................................................................................................................................................34

   

   

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4- 1-  مقدمه ...................................................................................................................................................................36

  4- 2-  محاسبه آسایش حرارتی ......................................................................................................................................36

  4- 2-  1- محاسبه شاخص آسایش روزانه(CID)  ........................................................................................................37

  4- 2-  2- محاسبه شاخص آسایش شبانه روزی(CIA)  ..............................................................................................38

  4- 3-  محاسبه پارامتر بارش ...........................................................................................................................................39

  4- 4-  محاسبه پارامتر مقدار ساعات آفتابی ......................................................................................................................41

  4- 5-  محاسبه پارامتر باد ................................................................................................................................................42

  4-6-  محاسبه مقدار عددی شاخص اقلیم آسایش گردشگری  (TCI)...........................................................................45

  4-7- فرایند تکنیک SWOT .......................................................................................................................................46

  4-8- بررسی قابلیت ها و تنگناهای گردشگری دریاچه ارومیه .....................................................................................48

  4- 8- 1- عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری دریاچه ارومیه .............................................................................48

  4- 8-  2- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ...................................................................................................52

  4- 8-  3- نحوه درجه بندی عوامل داخلی و خارجی .....................................................................................................53

  4- 9-  جمع بندی ...........................................................................................................................................................56

   

   

  فصل پنجم: نتایج پژوهش  و پیشنهادات

  5- 1-  مقدمه ......................................................................................................................................................................62

  5-2- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه آوریل ....................................................................................62

  5-3-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه می ..........................................................................................63

  5-4-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژوئن ......................................................................................64

  5-5-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه جولای ..................................................................................65

  5-6-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اگوست .................................................................................66

  5- 7-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه سپتامبر ................................................................................67

  5-8-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اکتبر ....................................................................................68

  5-9-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه نوامبر ....................................................................................69

  5-10-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه دسامبر ................................................................................70

  5-11-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژانویه .................................................................................71

  5-12-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه فوریه .................................................................................72

  5-13-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه مارس ................................................................................74

  5-14-  بحث و نتیجه گیری ...........................................................................................................................................75

  5-15- ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه ارومیه .............................................................................75

  5-15-  1- راهبردهای رقابتی- تهاجمی .......................................................................................................................76

  5- 15-  2- راهبردهای تنوع ...........................................................................................................................................76

  5- 15-  3- راهبردهای بازنگری ......................................................................................................................................76

  5-15-  4- راهبردهای تدافعی ........................................................................................................................................76

  5-16-  پیشنهادات .............................................................................................................................................................77

  5-17-  فهرست منابع و ماخذ ..........................................................................................................................................78

  فهرست جدول­ها

  شماره و عنوان جدول

  صفحه

   

  جدول 2–1:رودخانه­های دریاچه ارومیه ............................................................................................................................18

  جدول 2–2: نام ، ارتفاع و موقعیت ایستگاه­های مورد مطالعه ...........................................................................................24

  جدول 4– 1: نمره زیر شاخصCID  ایستگاه­های مورد مطالعه .......................................................................................38

  جدول 4– 2: نمره زیر شاخصCIA  ایستگاه­های مورد مطالعه ........................................................................................39

  جدول 4– 3: نحوه طبقه بندی رتبه بارش در شاخص TCI ............................................................................................40

  جدول 4– 4: رتبه بارش ایستگاه های مورد مطالعه .........................................................................................................40

  جدول 4– 5: طبقات متغیر بارش در شاخص اقلیم توریستی ..............................................................................................43

  جدول 4– 6: رتبه ساعات آفتابی ایستگاه های مورد مطالعه ...............................................................................................44

  جدول 4– 7: رتبه دهی مولفه باد در شاخص TCI ............................................................................................................45

  جدول 4– 8: رتبه سرعت باد ایستگاه های مورد مطالعه ....................................................................................................46

  جدول 4– 9:تقسیم بندی TCI برای ترسیم روی نقشه ...................................................................................................48

  جدول 4– 10: شاخص TCI ایستگاه های مورد مطالعه ...................................................................................................49

  جدول 4– 11: استراتژی های SWOT ...........................................................................................................................50

  جدول 4– 12: ماتریس عوامل داخلی و خارجی دریاچه ارومیه .....................................................................................49-52

  جدول 4– 13: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی دریاچه ارومیه ........................................................................................54-56

  جدول 4– 14: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی دریاچه ارومیه .........................................................................................56-59

  منبع:

  -آستانی، سجاد و آگاه، حمیرا(1391):ارزیابی و برآورد شاخص اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین­المللی گاوخونی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و TCI،فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، سال دوم، شماره 2، تابستان 1391

  2- ابراهیمیعبدالحمید،قادریاسماعیل،قائدرحمتی صفرواکبریرضا(1389)،بررسیتأثیرتبلیغات برجذبگردشگران،نمونه: گردشگرانبین المللیشهراصفهان،فصلنامهجغرافیاوتوسعه، شماره17،زاهدان

  3-ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبدالله ( 1388 ): تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردیSWOT، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال اول، شماره، تابستان 1388 .

  4-افتخاری، رکن­الدین و مهدوی، عبدالرضا (1385): راهکارهای توسعه گردشگری روستایی (نمونه موردی دهستان لواسان کوچک) با استفاده از مدلSWOT، مجله مدرس، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، شماره 45.

  5-اعرابی سیدمحمد، دست­نامه برنامه ریزی استراتژیک، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم ،تهران،1387، ص 3

  6- امیدی، نبی(1391):راهبرد سنجی توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام، فصلنامه علمی تخصصی برنامه ریزی منطقه­ای، سال دوم، شماره5، بهار 1391

  7- خالدی، شهریار (1374): آب و هواشناسی کاربردی، نشر قومس، تهران.

  8- پولادگر، سلیمانومراد، سهامی (1385): بررسی شاخص­های زیست اقلیمی ­نمونه موردی کرمانشاه، مجله محیط شناسی، شماره 44، 1385.

  9- تقوایی، مسعود و همکاران (1388): نقش و جایگاه برنامه­ریزی چندبعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم، مطالعه موردی منطقه خرو طبس، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 20، پاییز 1388.

  10- تقوایی، مسعود و همکاران (1391):عوامل موثر در توسعه گردشگری شهر کرمانشاه، فصل­نامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال دهم، شماره 33، تابستان 1391

  11- حسنوند و همکاران(1390) : تبیین فضای میزان آسایش اقلیمی استان لرستان بر اساس شاخص TCI مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی، شماره اول، 121- 144

  12- حیدری، رحیم،(1387(:برنامهریزیصنعت گردشگری،انتشاراتسمت،چاپاول،تهران.

  13- ساری صراف، بهروز، جلالی، طاهر، جمالی آذین(1389): پهنه بندی کلیماتوریسم منطقه ارسباران با استفاده از شاخص TCI، مجله فضای جغرافیایی، صص 63-88

  14- ذوالفقاری، حسن(1391):تحلیلی بر پتانسیل­های اقلیم گردشگری منطقه آزاد ارس، فصل نامه علمی_پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 37، بهار 1391، صص19-37

  15- رازجویان، محمود (1367): آسایش به وسیله معماری هم ساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  16- رسولی، علی اکبر، عباسیان، شیرزاد، جهانبخش، سعید(1387)، پایش نوسان­های سطح آب دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهواره­ای چند سنجنده­ای و چندزمانی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 2، ص 5

  17- رحمانی،بیژن،رزمی،جواد(1386): کشاورزیواستراتژیتوسعهاقتصادیدربرنامه فصلنامه،SWOTومدلتجزیهوتحلیلیAHPریزیملیکشوربااستفادهازمدل جغرافیا،شمارهدوم.

  18- رضوانی، علی اصغر(1382): نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست، مجله محیط شناسی، شماره 31.

  19- رضوانی، علی اصغر (1374):جغرافیاوصنعت توریسم، دانشگاه پیام نور.

  20- رنجبر، فیروز و مقبل، معصومه و ارسلانی، محسن (1389): بررسی شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت با روش (TCI)،فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره 7، بهار 1389 .

  21- زاهدی، شمس­السادات (1385): مبانی اکوتوریسم (با تأکید بر محیط زیست)، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  22- سعیدی و همکاران(1391):ارزیابی اقلیم آسایش استان خوزستان با استفاده از مدل TCI،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال دهم، شماره 34، پاییز 1391.

  23- عمرانی، زینب و یزدان پناه، حجت­اله(1392):تعیین تقویم گردشگری مناطق توریستی استان اصفهان، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 41، بهار 1392

  24- عطایی، هوشمند و هاشمی نسب، سادات(1391):ارزیابی تطبیقی زیست اقلیمی انسانی شهر اصفهان با استفاده از روش­های ترجونگ،TCI، PET، PMV، مطالعه و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال چهارم، شماره چهارم، پاییز 1391

  25- فرج زاده، منوچهر و همکاران(1388): پهنه بندی اقلیم توریستی استان گیلان با استفاده از شاخصTCI ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، آستارا، صص 614-623

  26- فرج زاده اصل، منوچهر(1384): سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه­ریزی توریسم، چاپ اول، انتشارات سمت.

  27- فرج زاده و احمد آبادی(1389) : ارزیابی و پهنه بندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری TCI، پژوهش های جغرافیایی، شماره 71، صص31-43

  28- محمدی، مصطفی، زنگی آبادی، علی(1387) : امکان سنجی توانمندیهای اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT ، مجله محیط شناسی، سال 34 ، شماره 47 ، پاییز 87

  29- مخدوم، مجید و همکاران (1388): ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.

  30- مقصودی و همکاران(1391):تحلیل و ارزیابی پتانسیل­ها و راهبردهای توسعه اکوتوریسم در منطقه مرنجاب، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره هفتم، بهار 1391

  31- ناضم السادات، سید محمد جعفر، ابوالفضل، مجنونی هریس (1387): بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف، مطالعهً موردی بیرجند، بندر عباس، اردبیل و شیراز، مجلهً محیط شناسی، سال 34؛ شمارهً48؛ صفحهً 80-71.

  32- هادیانی،زهره و احد نژاد، محسن(1391):برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،شماره 3 ،پاییز 1391

   

  33-Lindner-Cendrowska, Katarzyna(2013): ASSESSMENT OF  BIOCLIMATIC CONDITIONS IN CITIES FOR TOURISM AND RECREATIONAL PURPOSES (A WARSAW CASE STUDY), Geographia Polonica Volume 86, Issue 1, pp. 55-66

  34- De Freitas .C.R, (2003): Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector; International journal Biometeorology, 48:45–54.

  35- Donlicker, S and Friedrich, L (2008): Selective marketing for environmentally sustainable tourism. Tourism management, 29, 672- 680.

  36- Eirik J. Forland, Jens Kr. Steen Jacobsen(2013): Comparing Arctic summer tourists' weather preferences with regional climate statistics and projections,Tourism Management, Volume 36, June 2013, Pages 567-579

  37- Fadaee , Roghaye and ramazani, bahman(2013): Evaluation of Tourism Climate Index in Anzali Wetland and Proposing Its Calendar, J. Basic. Appl. Sci. Res., (2)752-758, 2013

  38- Gandomkar.A, Khorasanizadeh.F(2012): Studying the Effect of Climate Change on the Conditions of Isfahan’s Province Tourism, World Academy of Science, Engineering and Technology 64 2012, pp1221-1223

  39- Graburn,Nelson and Jafar Jafari (1991): Introduction: Tourism Social Science, Annals of Tourism Research,Vol.18:1-1.

  40- Guclu , Yuksel(2011): The determination of sea tourism season with respect to climatical conditions on the black sea region of Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 19, 2011, Pages 258-269

  41-María Soledad Otero-Giráldez, Marcos Álvarez-Díaz, Manuel González-Gómez(2012): Estimating the long-run effects of socioeconomic and meteorological factors on the domestic tourism demand for Galicia (Spain),Tourism Management, Volume 33, Issue 6, December 2012, Pages 1301-1308

  42- Matzarakis, Andreas and Farajzadeh, Hassan (2009): Quantification Of Climate For Tourism In The North West Of Iran, Meteorol.Appl.16:545-555.www.inters cience.wiley.com.

  43-Matzarakis .A. (2007 ) : Assessment method for climate and tourism based on daily data . development in tourism climatology , pp 52 – 58 .

  44-  Mieczkowski. Z (1985): The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism. Canadian Geographer, 29(3), 220-233.

  45- Parviz,  Jamal and Safari Aliakbari  , Masoud(2013): Tourism Climate Survey Islamabad City West to Promote Sustainable Tourism Planning, Journal of Basic and AppliedScientific Research., 3(1)444-448, 2013

  46- ramezani, bahman , palic, mina (2012):recognition of monthly human bioclimatic comfort with tourism climate index in ramsar, south-west of Caspian sea, iran, agd landscape a environment2012, pp 1-14

  47- Roson, Roberto and Sartori,  Martina(2012): Climate Change Impactson Tourism in the Mediterranean, Tourism Management, Volume 6, June 2012

  48- Scott, Daniel, McBoyle, Geoff and Schwartzentruber, Michael (2004): Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America, department of geography, university of waterloo,200 university avenue west,waterloo,Ontario N2L 3G1, Canada.vol.27:105-117.

  49- Shakoor, Ali(2011): Investigating biophysics and bioclimate effect on the health of tourists in Yazd Province using tourismclimate index (TCI), International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(28), pp. 6607-6622, 9 November, 2011

  50-Sittidaj Pongkijvorasin, Veerisa Chotiyaputta(2013): Climate change and tourism: Impacts and responses. A case study of Khaoyai National Park Khaoyai, Tourism Management Perspectives, Volume 5, January 2013, Pages 10-17

  51- Teh Lydia, Cabanban Annadel S(2007)., Planning for sustainable tourism in southern Pulau Banggi: An assessment of biophysical conditions and their implications for future tourism development,  Journal of Environmental Management, Volume 85, Issue 4,              Pages 999-1008

  52- Terjung,W.H(1968): World Patterns of the Monthly Comfort Index. International jurnale of biometeorology.vol,12,n.2.ppr119-141.

   


موضوع پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, نمونه پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, جستجوی پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, فایل Word پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, دانلود پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, فایل PDF پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, تحقیق در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, مقاله در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, پروژه در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, پروپوزال در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, تز دکترا در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, پروژه درباره پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI, رساله دکترا در مورد پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي شهريور1393 چکيده: بازارهاي سنتي ايران به عنوان بخشي قابل تأمل از ميراث فرهنگ ديرپاي ايراني، از ديرباز به عنوان يک

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب چکیده امروزه با توجه به مسئله بحران آب و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از مدل‌ها و روش‌های آماری رو به افزایش است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز سودمندی استفاده از روش‌های آماری را نشان داده‌اند. استفاده از روش‌های مختلف پیش بینی دارای مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌ها بوده و علاوه بر آن در این روش‌ها میتوان ...

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) گرايش برنامه ريزي منطقه اي زمستان 1391   چکيده: امروزه بسياري از پژوهشگران، توجه خود را بر روي نقش گردشگري در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش های خاصی از مناطق کوهستانی دو شهرستان لاهیجان و ماسال در استان گیلان می باشد که به بام سبز معروف هستند. بام سبز لاهیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته در وسط شهر لاهیجان در 40کیلومتری شهر رشت واقع شده است. این بام سبز در قله ...

ثبت سفارش