پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین

word 12 MB 30957 114
مشخص نشده کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد نقاشی

  چکیده

  مقوله‌ی واقعیت و واقع‌گرایی در هنر از پیچیده­ترین مفاهیمی‌ است که همیشه تعاریف و برداشت‌های بسیاری داشته. در طول تاریخ نقاشی ایرانی، همگام با ادبیات ، نوعی فضای تغزلی و شاعرانه و توصیفات مثالی و آرمانی بر تصاویر حکم‌فرما بوده و در طی زمین، تغییرات مختصری در چارچوب ساختار سنت نگارگری دیده می‌شود. بیشتر پژوهش‌های پیشین، گرایش به‌این‌ترتیب و پرداختن به کار و فعالیت روزمره را صرفاً در مورد مکتب هرات مطرح کرده‌اند و اشاره­ای کامل به آثار مکتب قزوین به‌عنوان سبکی متمایز و مستقل به چشم نمی‌خورد. در این پژوهش سعی شده است که مشخصات به چگونگی واقع‌گرایی در آثار مکتب نگارگری قزوین پرداخته و ریشه­ها و زمینه­های آن موردبررسی قرار گیرد، برای دستیابی به این هدف روش توصیفی- تحلیلی مورداستفاده و منابع کتابخانه‌ای و تصویری مدنظر قرارگرفته است. درنتیجه این پژوهش مشخص می‌­شود که واقع‌گرایی موجود در مکتب نگارگری قزوین، با نمونه­های پیشین متفاوت بوده است و با وضوح بیشتری شکل عامیانه و مردمی‌­تری از خود نشان می‌­دهد. همچنین مشخص می‌­گردد که شرایط فرهنگی، سیاسی و تاریخی حاکم بر قزوین آن زمین دخالت مستقیم بر ایجاد این نوع از واقع‌گرایی در آثار داشته است.

  کلیدواژه‌ها: زندگی روزمره، عامیانه، قزوین، نگارگری، واقع‌گرایی.

  مقدمه

  علی‌رغم وجود مضامین و فضای افسانه‌ای و تخیلی حاکم بر سنت نگارگری ایرانی، نگارگری در مکتب قزوین هر چه بیشتر از این فضای آرمانی  و مثالی سابق سنت پیشین درباری دور شده و حتی بیش از واقع‌گرایی موجود در هرات به مضامین عادی زندگی روزمره مردم، روستاییان و افراد عادی تمرکز کرده و نزدیک شد.

  این پژوهش سعی بر بازگشایی این موضوع در مکتب قزوین دارد. واقعیت و واقع‌گرایی مقوله بسیار پیچیده‌ای است که بحث‌های زیادی پیرامون آن مطرح‌شده است. بنابراین در فصل اول به تعاریف این موضوع و آرای متفکران پیرامون آن می‌پردازیم. در تعریف کلی واقع‌گرایی عموما به معنای انعکاس محیط واقعی و عینی و توجه به نمایش جزئیات آن به‌دوراز خیال‌پردازی و آرمان‌گرایی است. که به ثبت وقایع عادی و واقعی زندگی روزمره، انسان‌های عادی و مضامین مربوط به کار وزندگی می‌پردازد. پس در این ‌بین رابطه‌ی هنرمند و زمینه‌ای که او در آن به ثبت وقایع می‌پردازد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند که حتی این موضوع تحت عنوان مکتب فکری خاصی در اروپا مورد بحث قرارگرفته است. بنابراین در این فصل اشاره‌ای مختصر به آن و آرای بزرگان در این رابطه ‌داریم و برای شناخت این مقوله، زمینه اثر هنری، جایگاه اجتماعی هنرمند در جامعه، حامیان هنری، فرهنگ خاص و عوام در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. چون خاستگاه اصلی این مقوله در اروپا بوده در فصل بعد به بررسی واقع‌گرایی در هنر و ادبیات اروپا پرداخته شد و طی آن ادبیات رسمی‌ و تقابل آن با ادبیات عامیانه و کارناوالی، چگونگی قهرمان سازی و موضوعات اثر واقع‌گرایانه، صحنه‌سازی در آثار رئالیسم و رمانتیسم، تنوع و چگونگی مفهوم واقع‌گرایی در نقاشی، و همچنین نقاشان واقع‌گرا پرداخته می‌شود. در فصل بعد، وارد موضوع واقع‌گرایی در ادبیات و هنر ایران می‌شویم، که رابطه ادبیات و نگارگری ، زمینه‌ی تاریخی ادبیات، فرهنگ رسمی‌ و عامه، و سیر واقع‌گرایی در تاریخ نگارگری ایرانی پرداخته می‌شود. در فصل بعد واقع‌گرایی در مکتب نگارگری قزوین موردمطالعه قرار می‌گیرد، که در به آن به بررسی زمینه تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قزوین صفوی و حامیان هنری آن زمان، ویژگی مکتب قزوین، آثار شیوه‌ی قزوین، تجزیه تحلیل واقع‌گرایی و چگونگی آن در نگاره‌های قزوین پرداخته می‌شود.

   

   

  کلیات تحقیق

  نگارگری در مکتب قزوین از فضای محافظه‌کارانه‌ی مثالی، اسطوره‌ای، آرمانی و درباری سابق سنت نگارگری ایرانی، فاصله گرفت و هرچه بیشتر مردمی و به مضامین عرفانی، اخلاقی و وقایع عادی روزمره و فرهنگ‌عامه و روستاییان و افراد عادی جامعه پرداخت. بنابراین از شاخص‌ترین ویژگی‌های نگارگری در مکتب قزوین، واقع‌گرایی است. پیش‌ازاین در مکتب هرات نوعی فضای واقع‌گرایی در آثار وجود داشت، این شیوه پرداخت در بخشی از آثار مکتب تبریز تخیلی‌تر و در قزوین دوباره با رویکرد جدیدی ( واقع‌گرایانه‌تر و مردمی‌تر) پیداشده بود. که در پژوهش‌های پیشین مرتبط با این موضوع فقط به آن اشاره‌ای گذرا شده، و تحلیل جدی روی آن نشده است. در این نگاره‌ها تصاویر سالخوردگان و میان‌سالی با نوعی رئالیسم متمایل به کاریکاتور پرداخته‌شده است. یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه مکتب قزوین تولید پیکره‌های تک‌برگی یا یکه صورت‌ها به‌صورت نگاره و طراحی بود که در این تک‌چهره‌ها نیز زمینه‌ای از مناظر طبیعی وزندگی روزمره ثبت می‌شد. این نوع نگارگری  از قرار معلوم فعالیت مستقل‌اند هنرمند در جامعه و در بین مردم بود که برای اولین بار شکلی مستقل از دربار و سلایق آن به سنت نگارگری وارد کرد. این جریان از زمانی شروع شد که دربار دست از حمایت هنر برداشت. و از طرفی با رواج و رونق بازرگانی و توسعه و گسترش زندگی شهری طبقه متوسط غیر درباری کارگاه‌های مستقل شهری دایر کرده و به حمایت هنر پرداختند. بنابراین هنر نگارگری در بین مردم رواج یافت و باسلیقه و ذوق عامه مردم یا اشراف و اعیان خارج از دربار سازگاری یافت. از دیدگاه جامعه‌شناسی، هنر در تعامل مستقیم با بستر جامعه و گفتگوهای اجتماعی ایجاد می‌شود و وقایع عادی زندگی روزمره و سنت‌های مردمی‌ بر آن تأثیر مستقیم دارد.  هنر در مکتب قزوین هر چه بیشتر با بطن زندگی و سنت‌های مردم عادی پیوند دوباره یافت و ساختار تازه‌ای پیدا کرد که بعدها منجر به شکل‌گیری مکتب اصفهان و تحولی اساسی درروند نقاشی ایران شد . که این نشان از اهمیت ویژه‌ی این آثار دارد که در پژوهش‌ها مغفول مانده است. با ایجاد کارگاه‌های نگارگری شهری مستقل از دربار که هنر را هر چه بیشتر به سمت سلایق مردمی‌ نزدیک‌تر می‌کرد. پرداخت نوعی واقع‌گرایی در آثار ظهور پیدا کرد که جدا از واقع‌گرایی بهزاد، به ‌نوعی با عامه مردم بیشتر عجین بود. غفلت و عدم توجه به این ویژگی در این دوره منجر به عدم درک کافی آثار و چگونگی این ساختار و فضای منحصربه‌فرد در تاریخ نگارگری ایران می‌شود. در پژوهش‌های پیشین به این مقوله‌ی مهم توجه لازم به عمل نیامده و با این رویکرد به این امر پرداخته نشده و این می‌تواند در جهت پرداخت بیشتر به سبک‌شناسی این آثار باشد

  مسائل و پرسش‌های پژوهش:

   انعکاس واقع‌گرایی در آثار مکتب قزوین چگونه است؟

   چرا در مکتب قزوین گرایش به‌این‌ترتیب ایجادشده است؟

   شرایط اجتماعی جامعه ایران در قزوین دوره صفوی چگونه بوده است؟

   فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در ایجاد این فضای واقع‌گرایانه در نگاره‌های مکتب قزوین چه نقشی داشته است؟

   این نوع واقع‌گرایی چه ویژگی‌هایی دارد و وجه تمایز آن چیست؟

  فرضیه‌ها:

  شرایط فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در قزوین صفوی به‌گونه‌ای بوده است که باعث شد با عدم‌حمایت دربار از نگارگران، قشر متوسطی از جامعه مستقل از دربار، از جنس مردم عادی، که به قدرت اقتصادی نسبی رسیده بودند، به حمایت از هنر نگارگری بپردازند.

  حمایت غیر درباری از هنر در آن زمین منجر به استقلال فضای نگارگری از هنر درباری و مردمی‌تر شدن آن و شکل‌گیری نوعی واقع‌گرایی در آثار مکتب قزوین شد.

  در تصاویر آثار نگارگری مکتب قزوین در مضامین، شاهد توجه ویژه به زندگی و وقایع عادی روزمره، افراد عادی جامعه و روستائیان و حتی سادگی در رنگ و فرم و ترکیب‌بندی، تعدد عناصر و پرداخت واقع‌گرایانه‌تر در آن‌ها هستیم، که این به‌گونه‌ای شاخص و به‌دوراز فضای مثالی و آرمانی حاکم بر نگارگری ایرانی است.

  اهداف تحقیق:

  بررسی واقع‌گرایی در مکتب نگارگری قزوین و وجه تمایز آن.

  چگونگی گرایش به‌این‌ترتیب در مکتب قزوین.

  توصیف و تحلیل رابطه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و گرایش به‌این‌ترتیب در قزوین

  توجه به فضا و سبک‌شناسی خاص این آثار در نگارگری ایران و شناخت و درک بهتر این آثار که در این دوره هر چه بیشتر روح زمانه در آن جریان دارد.

  پیشینه تحقیق:

  ازجمله پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه:

  اشاره مختصری در مورد چگونگی نگارگری مکتب قزوین در برخی از کتاب‌های عنوان‌شده در منابع وجود دارد و همچنین:

  بررسی رویکرد واقع‌گرایی در مکتب دوره صفویه/‌هادی یادگاری/ استاد راهنما: محسن میراثی/ دانشگاه تربیت مدرس/ تیر 89:

  این پژوهشگر عنوان کرده است که در هنر نگارگری ایرانی توجه هنرمند همواره معطوف به عالم مثال بوده است. این گرایش در دوره صفویه کم‌رنگ‌تر شد و همین امر یکی از عواملی بود که نگارگری را به زندگی روزمره و انعکاس واقعیات عینی نزدیک نمود. عامل دیگری که سبب این نزدیکی شد، کم شدن حمایت هنرپروران در مقاطعی از این عصر هست که به‌تدریج و به‌اجبار نگارگری را از هنری که در خدمت دربار بود به میان مردم عادی آورد.

  تجزیه تحلیل نقاشی ایرانی مکتب قزوین ( نیمه دوم قرن دهم هجری) / حسن‌یوسفی/ استاد راهنما: احمد نادعلیان/ دانشگاه شاهد/ دی 81:

  این پژوهشگر نیز طی بررسی تاریخی عنوان کرده است که مکتب قزوین درروند شکل‌گیری خود درگیر اتفاقات سیاسی حاکم شد و ناتوانی شاه‌تهماسب در حمایت از هنرمندان دربار باعث مهاجرت هنرمندان و خصوصی نقاشان از قزوین به شهرهای مجاور یا کشورهای همسایه شد. با این توصیف با رشد طبقه بازرگان و حمایت طبقه اشراف از نقاشان نقاشی تک پیکره نگاری در قزوین رشد و فزونی گرفت و نقاشان در تلاش ثبت هنر خود و فروش آثارشان دست به طراحی تک پیکره می‌زنند.

  بررسی تطبیقی مکاتب نقاشی تبریز و قزوین (دوره صفوی)/ علی خلیفاوی/ استاد راهنما: عبدالمجید حسینی راد/ دانشگاه سوره/ شهریور 92:

  این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار مکتب قزوین و تبریز پرداخته است. که در این پژوهش نیز دوره‌ی قزوین صفوی دوره‌ی افول و کم‌اهمیت در تاریخ نگارگری ایران ذکرشده است.

  روش تحقیق:

  توصیف و تحلیل آثار با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحقیق می‌دانی

  محدودیت‌های پژوهش:

  کمبود منابع تصویری مناسب و عدم دسترسی به اصل آثار.

  Abstract

  Reality and realism are one of the most complexes Concepts in art. Therefore these concepts have many definitions and interpretations. In keeping with the literature, throughout the history of Persian painting, a lyrical and poetic climate and also descriptions and ideal example in images has been dominated. Thus we can’t see any change in painting tradition structure. According to previous research, the tendency to realism and daily life only addressing about the Herat school, and there aren’t any mentions to Qazvin school as a distinctive independent style. In this study, we tried to find out how is this realism painting school of Qazvin .in the roots and contexts of this reality have been surveyed. To achieve this objective, analytic-descriptive method used. Also documentation and visual resource has been considered.in conclusion, these data demonstrate that realism in painting schools of Qazvin is different from previous samples and is shoeing the more clear popularity more than previous schools. It also becomes clear that cultural, Qazvin’s historical and political situation have had a direct involvement in the creation of this type of realism

  Keywords: daily life, folk, Qazvin, painting, realism

 • فهرست:

  مقدمه

  فصل اول         

  1 واقعیت و واقع‌گرایی.. 1

  1-1..................................................................................................... تعاریف.. 1

  1-2........................................................................................... زمینه و واقعیت.. 2

  3-1    جایگاه اجتماعی هنرمند در جامعه  ....................................................................................5

  1-4................................................................... فرهنگ خواص، در برابر فرهنگ عوام. 12

  1-5............................................................. حامیان هنری و عرضه و فروش آثار هنری.. 13

  فصل دوم

  2 واقع‌گرایی در ادبیات و هنر اروپا 17

  2-1 فلوبر و رئالیسم.. 19

  2-2...................................... ادبیات کلاسیک یا رسمی‌، در مقابل ادبیات عامیانه یا کارناوالی.. 20

  2-3......................................................................... قهرمانان و موضوع اثر رئالیستی.. 21

  2-4.................................................................... صحنه‌سازی در رئالیسم و رمانتیسم. 22

  2-5........................................................................... تنوع مفهوم واقعیت در نقاشی.. 22

  2-6............................................................................................ نقاشان واقع‌گرا 24

  فصل سوم

  3 واقع‌گرایی در ادبیات و هنر ایران.. 26

  3-1 ادبیات و نگارگری.. 26

  3-2.................................................................................... زمینه تاریخی ادبیات.. 29

  3-3...................................................... سیر واقع‌گرایی در نقاشی ایرانی و نمونه‌های  آن. 32

  3-3-1واقع‌گرایی در هرات.. 33

  3-3-2واقع‌گرایی در تبریز. 33

  3-3-3واقع‌گرایی در بخارا 41

  فصل چهارم

  4 بررسی واقع‌گرایی در نگارگری مکتب قزوین.. 45

  4-1................................... زمینه‌های تاریخی و سیاسی دربار و حامیان هنر در مکتب قزوین.. 45

  4-2.......................................................................... زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی.. 50

  4-3........................................................... ویژگی سبک‌شناسی نگارگری مکتب قزوین.. 52

  4-4......................................................................... واقع‌گرایی درآثار شیوه‌ی قزوین.. 53

  4-5......................................................... تجزیه تحلیل واقع‌گرایی در آثار مکتب قزوین.. 62

  4-6...................................................................................................... نتیجه. 64

   

  .

  منبع:

  آژند، یعقوب (1384): مکتب نگارگری تبریز، قزوین، مشهد، فرهنگستان هنر، تهران.

  ابهام پوش، آرتور (1378): سیر و صور نقاشی ایرانی، مولی، تهران.

  اسکندر بیک ترکمان (1390): تاریخ عالم‌آرای عباسی ((جلد اول))، نگاه، تهران.

  اشرفی، م. م: سیر تحول نقاشی ایرانی سده شانزدهم میلادی، ترجمه زهره فیضی

  اشرفی، م، م: بهزاد و شکل‌گیری مکتب مینیاتور بخارا در قرن 16 میلادی، ترجمه نسترن زندی

  امین بنانی، داخلی دران، دوبروین، سیوری، لکهارت، نیومن، کری ولش (1380): صفویان، ترجمه یعقوب آژند، مولی، تهران.

  پاک‌باز، رویین (1379): نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، زرین و سیمین، تهران.

  تئودوروف، تزوتان: منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش کریمی.

  حضرتی، محمدعلی (1382): نسیم قزوین، مجموعه مقالات، طه ، تهران.

  رابینان، ب.و (1376): هنر نگارگری ایران، ترجمه یعقوب آژند،  مولی، تهران.

  رامین، علی: مبانی جامعه‌شناسی هنر

  رهنورد، زهرا (1386): تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی‌: نگارگری، سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، تهران.

  قاضی احمد قمی‌ (1359): گلستان هنر، احمد سهیلی خوانساری،کتابخانه منوچهری، تهران.

  گل ریز،  سید محمد­علی (1368): مینوتر یا باب الجنه، قزوین، جلد اول، طه، تهران.

  گرانت، ریمان (1375): رئالیسم، ترجمه حسن افشار، مرکز، تهران.

  محمدی، رامونا: تاریخ و سبک‌شناسی نگارگری و نقاشی ایرانی

  نامور مطلق، بهمن، منیژه کنکرانی: گفتگومندی در هنر و ادبیات" مجموعه مقالات نقدهای ادبی و هنری.

  واعظ کاشفی (1362): انوار سهیلی یا کلیله دمنه کاشفی،امیرکبیر، تهران.


موضوع پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, نمونه پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, جستجوی پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, فایل Word پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, دانلود پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, فایل PDF پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, تحقیق در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, مقاله در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, پروژه در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, پروپوزال در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, تز دکترا در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, پروژه درباره پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین, رساله دکترا در مورد پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب قزوین

پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر چکیده جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های ...

چکیده: نقاشی قهوه­خانه­ای در دوره­ی قاجار به واسطه­ی هنرمندانی از جنس مردم، از بطن اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه­ی مردم بود، به تصویر بکشد. در این میان، موضوعات مذهبی بسیار مورد توجه مردم و نقاشان بوده و در میان تمامی آنها زندگی امام علی(ع) به واسطه­ی ارادت ویژه­­ی شیعیان به ایشان مورد توجه زیادی قرار می­گرفت و تصاویر مختلفی از ایشان نقاشی شده ...

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی گرایش طرح و تولید محصولات چوبی چکیده صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته نقاشی چکیده این پژوهش قصد دارد مضمون "مهر" یا همان عشق را به عنوان مفهومی ازلی و ابدی که یکی از موضوعات بنیادین در هنرهای فاخر ایرانی است مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این منظور درابتدا به معنی و تعریف این کلمه و وادی از منظر عرفای ایرانی واسلامی و به طور خاص ازدیدگاه شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی پرداخته شده و جلوه های متفاوت آن ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته نقاشي بهمن ماه ???? چکيده شاهنامه مدحي، شاهنامه­اي است که در نيمه‌ي اول سده هفدهم ميلادي توسط هنرمندان عثماني تهيه شده است. معرفي اين ک

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: تصویر سازی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): کاشیکاری هنریست که در معماری ایران خصوصا معماری مذهبی، از اعتبار و اهمیت بالا و والا برخوردار است. در این میان کاشیکاری هفت رنگ تصویری که از اواخر دوران صفویه بر بناهای ایرانی نصب شده ،باعث پیدایش جنبش و نهضت هنری جدیدی میشود که با نقاشی ...

1 چکیده پژوهش حاضر با­ هدف بررسی رنگ در عنوان­بندی فیلم به نگارش در آمده است. آنچه در این پروژه مشاهده ­می­شود گزیده­ای­ ا­ز ­مطالب جمع­آوری شده در باب صنعت سینما، روان شناسی رنگ، معانی رنگ­ها و عنوان­بندی فیلم است. در این پروژه سعی بر آن است که با توضیح مختصر و کوتاه مخاطب را با آنچه پیش­ رو دارد آشنا کند. رنگ زبان جهانی است، باعث تحریک احساسات در انسان می­شود و موجب شکل­گیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش :‌ نقاشی چکیده این پژوهش معرفِ مضامین اشعار شاهنامه فردوسی، در شکل‌گیری ساختار و ترکیب‌بندی نگاره‌های شاهنامه‌ یِ بایسنقری در مکتب هرات‌ (دوره تیموری) و همچنین شاهنامه‌ یِ طهماسبی در مکتب تبریز (دوره صفوی) می‌باشد. از آنجایی که همواره نگارگری با ادبیات همگام بوده است، نگاره‌ها نیز در بر‌دارنده‌ی مضامین، مفاهیم و نقل قول‌هایی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده بسته بندی یکی از عناصر تجاری است که می تواند بار فرهنگی هم داشته باشد. سؤالی که ذهن را بر می انگیزد، این است که آیا بسته بندی می تواند معرف فرهنگ و ملیتی باشد؟ آیا می توان الگویی برای یادگیری اصول و مبانی پیدا کرد که بر اساس آن بسته بندی ایران را متحول نمود؟ با مطالعه و بررسی جوامع مختلف به نظر می رسد، ژاپن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: نقاشی چکیده: هرچه فضای شهری فشرده‌تر و ملموس‌تر می‌گردد بی‌نظمی وعدم هویت بصری بیشتر رخ می‌نماید و پیامدهای نامطلوب ناشی از چهره بیمار شهری، عدم سهولت در ارسال و دریافت پیامهای بصری محیط، تحریک بعدی و فرسودگی روانی و سلب آرامش، عدم ایجاد ارتباط مناسب و احساس تعلق با محیط و عدم ایجاد انگیزه فعالیت و بیشتراحساس می‌شوند. با توجه ...

ثبت سفارش