پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا

word 729 KB 30960 143
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

  چکیده

   این پژوهش به بررسی روایت در آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده  بر اساس نظریات جاناتان کالر می پردازد.

  در ابتدا برای تبیین نظریات کالر به روند شکل گیری ساختارگرایی می پردازیم تا دلایل وجودی و چرایی این جنبش بسیار مهم را بررسی کنیم. در ابتدای این فصل نگاهی به ماهیت وجودی ساختار می اندازیم. سپس نگاهی بر صبغه ی فلسفی این جنبش می اندازیم به این معنا که این جنبش به پشتوانه ی چه تفکراتی  شکل گرفت. در ادامه با مرور اندیشه ها و آرای صاحب نظران حوزه ی ساختارگرایی با این جنبش به صورت کاملتر آشنا می شویم و در انتهای این فصل دلایل گذار از ساختارگرایی به پسا ساختارگرایی را مرور خواهیم کرد.

  در فصل بعدی وارد دنیای روایت می شویم و اهمیت روایت در دنیای امروز را بررسی خواهیم کرد. پس از بررسی شکل های ابتدایی روایت ، ابتدا به تعریف عام روایت می پردازیم و سپس از منظر اندیشمندان ساختارگرا روایت را مرور خواهیم کرد و به تضارب آرای آنان خواهیم پرداخت. در ادامه عناصر بنیادین روایت و ویژگی های روایت را مرور خواهیم کرد و پس از آن سیر دگرگونی روایت در دوره های مختلف را از نظر خواهیم گذراند. حسن ختام این فصل پیکربندی ساختار روایت، مرور انواع زاویه دید و معرفی کانونی سازی در روایت امروز است.

  در ادامه با بحث درباره ی بوطیقا و هرمنوتیک به آنچه که به اسم بوطیقای جاناتان کالر شهرت یافته است دسترسی پیدا می کنیم. در پایان با معرفی میرزا فتحعلی آخوندزاده و بررسی و آنالیز آثار نمایشی وی، نظریات کالر را در آن جستجو خواهیم کرد.

  نتیجه ی این پژوهش ارتباط تنگاتنگی بین روایت در آثار آخوندزاده و نظریه روایت جاناتان کالر را تعریف می کند.

  کلید واژه‌ها: ساختار، ساختارگرایی، روایت، متن، جاناتان کالر، میرزا فتحعلی آخوندزاده

  مقدمه

  ساختار گرایی به اندیشه فرانسوی دهه ی شصت اطلاق می شود. ساختار گرایی با نام متفکرانی چون کلود لوی استروس(1)، رولان بارت(2)، میشل فوکو(3)، ژرار ژنت(4)، لویی آلتوسر(5)، ژاک لاکان(6) درآمیخته است. ساختار گرایی به منزله ی مرحله ای فراسوی انسانگرایی و پدیدار شناسی، به بررسی روابط درونی ای پدیده ها می پردازد که زبان و نیز تمامی نظام های نمادین یا گفتمانی را برمی سازد. روایت شناسی مجموعه ای از احکام کلی درباره ژانر های روایی، نظام های حاکم بر روایت (داستان گویی) و ساختار پی رنگ است. تاریخ روایت شناسی را می توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره پیش ساختار گرا (تا1960)، دوره ساختار گرا(1960 تا 1980)، دوره ی پسا ساختارگرا. (که نه تنها تحولات بعدی ساختار گرایی از جمله واسازی را در بر می گیرد، بلکه تحولات اخیر روایت شناسی به سوی یک فعالیت میان رشته ای را نیز شامل می شود).

  جاناتان کالر(7) در بوطیقای ساختارگرا (1975) می کوشد تا با طرح و بسط بوطیقایی که شرایط تفسیر را تعیین می کند، نقد را از نقش تفسیری ای که در چهار چوب نقد نو دارد «برهاند».

  کالر با استفاده از مدل زبان شناسی ساختاری، ادبیات را نظام نشانه ای «ثانوی» می انگارد که از زبان بهره می گیرد تا معنای ادبی را خلق کند و ناظر بر آن باشد. بنا براین نویسندگان، متون و خوانندگان، همگی در چهارچوب یک نظام دلالتی ادبی جای می گیرند.

  میرزا فتحعلی آخوندزاده (8) از آغازگران نمایش نامه نویسی در ایران به شمار می آید و آثار او به دلیل پرداختن به مساله آدم ایرانی مبدع نوع جدید از ادبیات در ایران محسوب می شود. نمایشنامه های او که مضامینی انتقادی – اجتماعی دارد از طنزی دلچسب و همه پسند برخوردار است. غالبا متضمن نتایج تربیتی و مواعظ اخلاقی است. در این نمایشنامه ها حیات اجتماعی مردم ایران به تصویر کشیده شده است.

   (1) Claude Levi – Strauss (27 Feb 1829 – 26 Sep 1902)       

   (2)  Roland Barthes (12 Nov 1915 – 26 Mar 1980)                

   (3)  Michel Foucault ( 15 Oct 1926 – 25 Jun 1984)               

   (4) Gerard Genette (1930 - )  

   (5) Louis Althusser (16 Oct 1918 – 22 Oct 1990)

   (6)Jacques Lacan (13 Apr 1901 – 9 Sep 1981)  

   (7) Jonathan Culler (1944 - )

  Mirza Fatali Akhundov (1812 - 1878)  (8)   

  اولین جرقه برای تمرکز بر روی آثار آخوندزاده توسط استاد عزیز جناب آقای دکتر فرهاد مهندس پور زده شد، ایشان با بیان این که کار بر روی آثار آخوندزاده کمتر صورت گرفته، بنده را تشویق به بررسی در این زمینه کردند. در پی راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سعید اسدی تمایل به کار روی آثار آخوندزاده بیشتر شد و پس از صحبت های نهایی با جناب آقای دکتر فارِس باقری، نهایتا موضوع فوق انتخاب شد. لازم به ذکر است که مطالبی که در متن در داخل قلاب آورده شده، نظرات نگارنده است که در ارجاعات متنی لحاظ شده است.

  در به اتمام رسانیدن این پژوهش استاد راهنمای عزیز جناب آقای دکتر فارِس باقری بیش از یک استاد راهنما یار و یاور من بودند و هیچ وقت سعه ی صدر و بزرگ منشی ایشان را از یاد نخواهم برد. مطالبی که از ایشان آموختم من را نسبت به کم دانشی خودم آگاه تر نمود.

  در پایان لازم می دانم از جناب آقای فرزاد معافی که در راه انجام این پژوهش، بزرگوارانه از هیچ کمکی دریغ نکردند تشکر ویژه ای داشته باشم.

  تصور پشت سر گذاشتن این راه پر نشیب و فراز بدون همراهی خانواده ام و علی الخصوص همسرم، محال بود.

  فصل اول: کلیات

  1-2  بیان مساله

  میرزا فتحعلی آخوندزاده به عنوان اولین نمایشنامه نویس ایرانی(که البته نمایشنامه هایش به ترکی نگاشته شده است) به عنوان یکی از آغازگران تجدد و نوخواهی در ایران مطرح می شود که البته با وجود اینکه وفات وی بیست و هشت سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطه اتفاق می افتد، برای وی نقش بی بدیلی را در تاریخ تف-جحکر معاصر ایرانی در نظر گرفت.

  با ظهور آخوندزاده شکل بسیار جدیدی از ادبیات –  یعنی نمایشنامه نویسی- وارد زبان و ادب فارسی شد. این شکل از ادبیات با توجه به وجه کاربردی اش به سرعت مشتاقان زیادی را به دور خود جمع کرد. مشتاقانی که پس از مدتی به منابع دست اولی از این نوع دست پیدا کردند. با ترجمه نمایشنامه های مولیر(1)، پوشکین(2)، گوگول(3) و ... این قبیل آثار به مثابه مراجع قابل استنادی در دسترس نمایشنامه نویسان قرار گرفت و از این به بعد بود که ادبیات نمایشی در شکل جدید خود، رشد و نمو پیدا کرد.

  بررسی روایت در آثار نمایشی آخوندزاده از چند حیث اهمیت پیدا می کند. اول به دلیل اینکه او اولین کسی است که بر طبق متد نمایشنامه نویسی غربی دست به این کار می زند. در واقع پیشگام بودن وی به عنوان کسی که جرات پیدا می کند تا گونه ای از ادبیات را – هر چند نه چندان پخته و کامل – را اشاعه و ترویج کند اهمیت بیش از پیش پیدا می کند.

  دلیل دوم این است که او انسان ایرانی را برای اولین بار در قالب همین گونه ی جدید معرفی می کند و رابطه ای که انسان ایرانی با همنوع خودش  و در سطحی کلان با جامعه اش دارد را به شکلی بازنمایی می کند و ارائه می دهد.

  سومین نکته این است که آخوندزاده با توجه به دوری خودخواسته ای که از ایران دارد باز هم دلمشغولی هایی درباره ی انسان ایرانی دارد.

   

   

   

   

  (1) Jean Baptiste Poquelin(15 Jan 1622 – 17 Feb 1673)

  (2) Alexander Pushkin (6 Jun 1799 – 10 Feb 1837)

  (3) Nikolai Gogol (13 Mar 1809 – 4 Mar 1852)

  1-3 ضرورت و اهداف پژوهش

  این پژوهش امیدوار است بتواند با آشکار کردن تمهیدات روایی آثار آخوندزاده جهان درونی و بیرونی آثار او را مورد واکاوی قرار داده است تا بتواند انسان ایرانی را و شیوه بیانی او را در باره مسائل خود بر زبان نشان دهد. مساله مهم انتخاب تمهید روایی است که می تواند به یکی از جهانهای ممکن تئاتر اشاره داشته باشد. این جهان ممکن صورت بندی اولیه ای از رویکرد روایی نمایشنامه نویی ایران محسوب می شود که می توان با پیگیری آن زیبایی شنای روایی نویسندگان بعد از او را پیکربندی کرد.

  1-4 فرضیه و سئوالات کلیدی

  در ابتدای پژوهش با پرسش های زیر مواجه شدیم:

  آیا آخوندزاده در آثار خود از تمهیدات روایی یکسانی بهره می برد؟

  آیا با بهره گیر از شیوه نظری جاناتان کالر می توان به الگویی در بوطیقای روایی فتحعلی آخوندزاده دست یافت؟

  آیا میان تمهیدات روایی آثار او و جهان ممکن تئاتری که او برپا می کند نسبتی وجود دارد؟

  آیا ساختار روایی آثار او با بنیان صورت بندی اندیشه نویسنده با یکدیگر ارتباط دارند؟

  میان ساختار روایی و تمهیدات روایی آخوندزاده و نوع ادبی مورد انتخاب او نسبتی وجود دارد؟

  آیا در هر اثر تمهیدات روایی در ترکیب بندی ساختار اثر یک انسجام درونی و بیرونی به وجود آورده است؟

  تمیهدات روایی نویسنده چه نسبتی با زیبایی شناسی ادبی او دارد؟

  در شروع کار با مفروض دانستن دلایل ذیل پژوهش آغاز شد:

  آخوندزاده در کلیت روایی خود از تمهیدات واحدی بهره می برد که با تئاتر آن روزگار در جهان همخوانی دارد.

  ساختار روایی آثار با جهان مورد نظر او شباهت بسیار دارد.

  با شناخت تمهیدات روایی او می توان گونه مورد نظر آخوندزاده را با توجه به انتخاب نوع ادبی اش مورد بررسی قرار داد.

  به نظر می آید میان صورت بندی اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده و ساختار روایی جاناتان کالر نسبتی معنادار وجود دارد.

   

  -5 روش تحقیق

  پژوهش مورد نظر بر پایه مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت. روشی که باید در آغاز داده های مورد نظر را از نظر جایگاه بررسی کرد و سپس برای تحلیل، آنها را مورد تحلیل و واکاوی قرار داد.

   

  1-6 پیشینه ی تحقیق

  تا کنون بررسی دقیق و مستقیم بر روی آثار آخوندزاده از منظر ساختار گرایی صورت نگرفته است. بیشترین موارد پایان نامه هایی که بر روی آثار وی انجام شده حول محور نقد ادبی، جریان روشنفکری و تاثیر آن بر روی انقلاب مشروطه است. همچنین فقط در یک مورد تحلیل آثار نمایشنامه نویسی ایرانی از منظر ساختارگرایی انجام پذیرفته است. با مراجعه به کتابخانه های پردیس دانشگاه تهران،دانشگاه هنر،تربیت مدرس،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه امام صادق (ع)،دانشگاه فردوسی مشهد  با موارد زیر روبرو شدم:

  میرزا فتحعلی آخوندزاده، آتش تقی پور، کارشناسی هنرپیشگی وکارگردانی ،دانشگاه هنر،استاد راهنما: مهدی فروغ،تهران1351

  بررسی آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده از نظر کیفیت دراماتیک، یعقوب قوسی ،کارشناسی ادبیات دراماتیک ،دانشگاه هنر،استاد راهنما: مهدی فروغ،تهران1351

  نمایشنامه نویسی در دوره مشروطیت ایران، بیرنگ ، بیژن، کارشناسی ادبیات دراماتیک،دانشگاه هنر،استاد راهنما: امیر افشاری،تهران1354

  رویکردی جامعه شناختی به مجموعه آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده در دوره قاجار،اسلام طیبی سود کلائی،کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس،استاد راهنما:»سید مصطفی مختاباد،تهران 1390

  بررسی نحوه شکل گیری نمایش غربی در ایران با تمرکز بر آثار دو تن از آغازگران: آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی،مهدی خباز کار املشی،کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس،استاد راهنما:»سید مصطفی مختاباد،تهران 1385

  س‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌ در آث‍ار ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌ (ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ پ‍رده‌ خ‍ان‍ه‌)، ع‍ل‍ی‍رض‍ا رح‍ی‍م‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، ‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا : ف‍رزان‌ س‍ج‍ودی‌،تهران،1383

  مدرنیته غربی و متجردین ایرانی دوران مشروطه ( آخوندزاده، طالبوف)، گیتی پورزکی، کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: حسین سیف‌زاده ،تهران،1379

  بررسی پیدایش روشنفکری در ایران،عالیه بهرام نسب،کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،استاد راهنما:محمد جواد ناطق پور،تهرا ن 1376

  بررسی مقایسه ای کاندید ولتر با تمثیلات میرفتحعلی آخوندزاده و نقش اثرگذاری آنها در جامعه ،سعیدگنج بخش زمانی،کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،استاد راهنما:عبدالحسین فرزاد،تهران1387

    مفهوم دولت از دیدگاه نایینی،میرزا ملکم خان و آخوندزاده ، مسعود حمزه ،کارشناس ارشد ناپیوسته تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،استاد راهنما: سهیلا ترابی فارسانی ،نجف آباد،1390

   مقایسه و بررسی افکار آخوندزاده و ولتر، الهه جهرمی دوست، کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، استاد راهنما: سیدمحمد ترابی،ورامین

   سیمای جامعه ایرانی در آثار آخوندزاده و طالبوف، فاطمه کنعانی، کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید، استاد راهنما:  حسین مسجدی   ،اقلید،1390

   چالش سنت و تجدد در بین سه روشنفکر قاجار و مشروطه(سیدجمال الدین اسدآبادی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزافتحعلی آخوندزاده)، ربابه مصطفی پور دماوندی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،بابل 1390

  بررسی سکولاریسم از دیدگاه آخوندزاده و طالب اف، فاطمه دادخواه تهرانی، کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد، استاد راهنما:  سید علی رضا ابطحی فروشانی ،نجف آباد

  بررسی آثار و اندیشه های فتحلی آخوندزاده، ودود ملا زاده، کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، استاد راهنما: ناصر ناصری تازه شهری ، شبستر،1389

    اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده و تاثیر آن بر مبانی فکری انقلاب مشروطیت، لیلا حاجی قهرمانی، کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، استاد راهنما: حبیب الله کمالی،زنجان،1390

   

  رویکرد جامعه شناختی به مجموعه آثار نمایشی آخوندزاده در دوره قاجار

  نویسنده: اسلام طیبی سودکلائی

  استاد راهنما: دکتر سید مصطفی مختاباد

  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس

  شهریور ماه 1390

   

  در پژوهش فوق، توضیح رویکرد جامعه شناختی آثار نمایشی مورد نظر محقق بوده است که با اتکا به مفروض اصلی جامعه شناسی ادبیات که در آفرینش هنری یک فرد را به تنهایی مورد نظر قرار می دهد و اثر را بیان نوعی آگاهی جمعی می داند، سعی بر ترسیم فضای اجتماعی دوره ی قاجار و همچنین تاثیر این فضا بر بینش آخوند زاده را دارد.

   

  بررسی نحوه شکل گیری نمایش غربی در ایران با تمرکز بر آثار دو تن از اغازگران؛ آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی

  نویسنده: مهدی خبازکار املشی

  استاد راهنما: دکتر سید مصطفی مختاباد

  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس

  بهار 1385

  در این پژوهش با تکیه بر آثار اقتباس شده، گزارش ها، سفرنامه ها و یادداشت های پراکنده و تطبیق آنها با موضوعات اجتماعی عصر قاجار به نوعی برداشت و نتیجه گیری می رسد که با تکیه بر آن به تجزیه و تحلیل آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده (در خارج کشور) و میرزا آقا تبریزی (در داخل کشور) می پردازد تا بستر شکل گیری اجتماعی خلاقه نمایش در ایران را ترسیم کند.

  Abstract

  This study is intended to examine narration in Mirza Fathali Akhunzade’s play works according to Jonathan Culler’s views.

  At first, we turn to the formation process of structuralism in explaining culler’s view in order to examine the causation and existential reasons for this very important movement. We look at existential nature of structure at the beginning of this chapter. Then, we consider its philosophical nature in the sense that by which supportive thinking bases themovement has been formed. We will become familiar with this movement completely by reviewing think-tank’s opinion and view in the field of structuralism at later stage and finally, at the end of this chapter the reasons for transition from structuralism to post-structuralism have been outlined.

  In the next chapter, we go into the field of narration in which its importance has been considered in the present time. After examining the initial forms of narration, we define it generally and then review it in structuralist thinker’s point of view. In the next stage, fundamental elements and its features have been examined accompanied by its transformation trend in different periods. At the end of this chapter, topics such as narration structure configuration, reviewing the different point of view and introduction of focalization in modern narration have been considered.

  Then, we can access to what has been known Jonathan Culler’s Poetics by discussing about poetics and hermeneutics. Finally, we search for Culler’s view by introducing Mirza Fathali Akhunzade and analysis of its works.

  The intimate relationship between narration in akhunzade’s work and Jonathan culler’s narration theory is regarded as a conclusion to this study.

  Keywords: Structure, Structuralism, Narration, Text, Jonathan Culler, Mirza Fathali Akhunzade.

  .

 • فهرست:

  مقدمه.................................................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات..........................................................................................................................................................3

  1-2 بیان مساله...............................................................................................................................................................4

  1-3 ضرورت و اهداف پژوهش.....................................................................................................................................5

  1-4 فرضیه و سئوالات کلیدی.....................................................................................................................................6

  1-5 روش تحقیق............................................................................................................................................................7

  1-6 پیشینه ی تحقیق...................................................................................................................................................8

  فصل دوم: مبانی نظری .................................................................................................................................................11

  2-1 ساختارگرایی.........................................................................................................................................................12

  2-1-1 باستان شناسیِ ساختار از آغاز تا امروز...............................................................................................12

  2-2 ظهور ساختارگرایی..............................................................................................................................................13

  چشم انداز فلسفی ساختارگرایی.....................................................................................................................16

  2-4 متفکران ساختارگرا..............................................................................................................................................18

  2-4-1  فردینان دو سوسور...............................................................................................................................18

  2-4-2 کلود لوی استروس.................................................................................................................................20

  2-4-3  رولان بارت.............................................................................................................................................22

  2-4-4  تزوتان تودوروف....................................................................................................................................24

  2- 5 گذر از ساختارگرایی به سوی پسا ساختارگرایی .......................................................................................25

  فصل سوم:روایت ..............................................................................................................................................................27

  3-1 جهان بی روایت؛ ممکن یا ناممکن؟...............................................................................................................28

  3-2 اَشکال اولیه روایت..............................................................................................................................................33

  3-3 روایت؛ چند تعریف.............................................................................................................................................35

  3-4 نظریه های روایت...............................................................................................................................................36

  3-5 ویژگی های روایت ............................................................................................................................................48

  3-6 عناصر روایت .......................................................................................................................................................49

  3-7 روایت در گذر زمان ..........................................................................................................................................51

  3-7-1 جهان کلاسیک و روایت کلاسیک.......................................................................................................51

  3-7-2 جهان مدرن و روایت مدرن...................................................................................................................52

  3-7-3 جهان پست مدرن و روایت پست مدرن.............................................................................................53

  3-8 رویدادهای روایی؛ گذشته و حال ....................................................................................................................54

  3-9 پیکر بندی ساختار روایت.................................................................................................................................52

  3-10 زاویه دید/ نظرگاه............................................................................................................................................57

  3-11 کانونی سازی....................................................................................................................................................60

  فصل چهارم: بوطیقای جاناتان کالر ......................................................................................................................59

  4-1 بوطیقا و ارسطو...................................................................................................................................................60

  4-2 بوطیقا؛ امروز ......................................................................................................................................................62

  4-3 بوطیقای ساختار گرا ...........................................................................................................................................66

  4-5  بوطیقا؛ جاناتان کالر.........................................................................................................................................67

  4-6 روایت از دیدگاه کالر............................................................................................................................................70

  4-7 کالر؛ سطوح واقعی نمایی ................................................................................................................................73

   

  فصل پنجم: بررسی آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده از نگاه جاناتان کالر..........................................78

  5-1 میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ شرح حال .............................................................................................................79

  5-2 نمایشنامه ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر............................................................................................................80

  5-2-1 بررسی سطوح واقعی نمایی در نمایشنامه ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر.........................................82

  5-3 نمایشنامه موسی ژوردان....................................................................................................................................85

  5-3-1  بررسی نمایشنامه موسی ژوردان........................................................................................................86

  5-4 نمایشنامه سرگذشت وزیر خان لنکران...........................................................................................................90

  5-4–1 بررسی نمایش نامه سرگذشت وزیر خان لنکران ...........................................................................92

  5-5 نمایشنامه خرس قولدور باسان ......................................................................................................................97

  5-5-1 بررسی نمایشنامه خرس قولدور باسان..............................................................................................98

  5-6 نمایشنامه مردِ خسیس.....................................................................................................................................99

  5-6 -1  بررسی نمایشنامه مردِ خسیس......................................................................................................101

  5-7 نمایشنامه وکلای مرافعه................................................................................................................................103        

  5-7-1 بررسی نمایشنامه وکلای مرافعه .....................................................................................................105

  نتیجه ی پژوهش.....................................................................................................108

  فهرست منابع........................................................................................................ 110

  بخش عملی؛ نگارش نمایشنامه مالیخولیا.........................................................113

   

  منبع:

  کتب

  آخوندزاده، میرزا فتحعلی(1356)، تمثیلات، مترجم: محمد جعفر قراجه داغی، چاپ سوم، تهران: شرکت افست

  احمدی، بابک(1380)، ساختار و تاویل متن، چاپ نهم، تهران: مرکز.

  اخوت، احمد(1371)، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان: نشر فردا.

  ارسطو(1387)، ارسطو و فن شعر، مولف و مترجم: عبدالحسین زرین کوب، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.

  اسکولز، رابرت(1383)، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، مترجم: فرزانه طاهری، چاپ دوم: آگه.

  بارت، رولان(1387)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها، مترجم: محمد راغب، چاپ اول، تهران: فرهنگ صبا.

  براهنی، رضا(1362)، قصه نویسی، چاپ سوم، تهران: نشر نو.

  پامر، دونالد(1389) نگاهی به فلسفه، مترجم: عباس مخبر، چاپ دوم، تهران: مرکز.

  پراپ،ولادیمیر(1368)، ریخت شناسی قصه های پریان،مترجم: فریدون بدره ای،چاپ اول، تهران: توس.

  ترینس، جرالد(1391)، روایت شناسی، مترجم: محمد شهبا، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.

  تولان،مایکل جی(1383)،درآمدی نقادانه – زبان شناختی بر روایت، مترجم: ابوالفضل حری، چاپ اول،تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.

  ریمون – کنان، شلومیث(1387)، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، مترجم: ابوالفضل حری، چاپ اول، تهران: نیلوفر.

  سلدن، رامان(1384)، راهنمای نظریه ی ادبی معاصر، مترجم: عباس مخبر، چاپ سوم، تهران: طرح نو.

  شریفی، محمد(1387)، فرهنگ ادبیات فارسی، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو – معین.

  فکوهی، ناصر(1381)، تاریخ اندیشه ها و نظریه های انسان شناسی، تهران: نشر نی.

  کالر، جاناتان(1388)، بوطیقای ساخت گرا،مترجم: کوروش صفوی، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.

  کوری، گریگوری(1391)، روایت ها و راوی ها، مترجم: محمد شهبا، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.

  لارنس، پرین(1362)، تاملی دیگر در باب داستان، مترجم: محسن سلیمانی، چاپ اول، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

  مارتین، والاس(1382) نظریه های روایت، مترجم: محمد شهبا،چاپ پنجم ،تهران: هرمس.

  مکاریک، ایرنا ریما(1388)، دانشنامه نظریه های ادبی معاصر، مترجم: مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ سوم، تهران: آگه.

  مکوئیلان، مارتین(1388)،گزیده مقالات روایت، مترجم: فتاح محمدی، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.

  میر صادقی،جمال(1376)، عناصر داستان، چاپ سوم، تهران: سخن.

  مقالات

  آبوت، پورتر(1387)، بنیان های روایت، فصلنامه هنر، شماره 78، صص: 34 تا 62 .

  استیور، دان(1383)، ساختارگرایی و پساساختارگرایی، حوزه و دانشگاه، شماره 39، صص: 154 تا 185.

  برانیگان، ادوارد(1376)، نمودار روایت، نقد سینما، شماره 12،صص:109 تا 112 .

  بیاد، مریم(1384)، کانون سازی در روایت، فصلنامه پژوهشهای ادبی، شماره 7، صص:83 تا 107 .

  پارسی نژاد، کامران(1382)، نقد ادبی: ساختارگرایی، پساساختارگرایی و ساخت شکنی»، ادبیات داستانی، شماره 69، صص: 35 تا 38 .

  تیمومی، هادی(1385)، تاریخ نگاری ساختار گرا، نامه تاریخ پژوهان، شماره 6، صص: 36 تا 45 .

  حری، ابوالفضل(1382)، روایت و روایت شناسی، زیباشناخت، شماره 8، صص: 321 تا 349 .

  دارم، محمود(1381)، انواع ادبی، شناخت، شماره 3، صص: 75 تا 96 .

  دشتی، مصطفی(1389)، ساخت گرایی، پسا ساخت گرایی و مطالعات ادبی در ایران، کتاب ماه ادبیات، شماره  157، صص: 54 تا 121 .

  ذکایی، محمد سعید(1387)، روایت، روایت گری و تحلیل های شرح نگارانه، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 1، صص: 69 تا 98 .

  سجودی، فرزان(1389)، بررسی تحول روایت : از روایت کلاسیک تا روایت پست مدرن، فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی، شماره 4، صص: 155 تا 171.

  شکر خواه، یونس(1380)، ساختارگرایی،گلستانه، شماره 36 ،ص:85 .

  صالحی نیا، مریم(1388)، کلیاتی درباره روایت شناسی ساختارگرا، فصلنامه هنر، شماره 81، صص 15 تا 27 .

  عبادیان، محمود(1389)، رویداد ادبی به عنوان وقوع، آزما، شماره 75، صص: 42 تا 45 .

  علوی، پرویز(1386)، از سایه تا روشن: آشنایی با تزوتان تودوروف، آزما، شماره 50، صص:9-11 .

  قره باغی، علی اصغر(1382)، اندیشه: ساختار در نقد هنری جدید، گلستانه، شماره 50 صص: 38 تا 42 .

  نجومیان، امیرعلی(1389)، داستانی در کار نیست(مصاحبه)، مجله همشهری ویژه نامه خرد نامه،خردادماه 1389 ،صص: 166 تا 173 .


موضوع پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , نمونه پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , جستجوی پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , فایل Word پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , دانلود پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , فایل PDF پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , تحقیق در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , مقاله در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , پروژه در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , پروپوزال در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , تز دکترا در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , پروژه درباره پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , گزارش سمینار در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا , رساله دکترا در مورد پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر - بخش عملی نگارش نمایشنامه مالیخولیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )رشته ارتباطات اجتماعی چکیده توجه به تئاترهای موضوعی و کارکرد آنها به واسطه رایج بودن آنها در کشور ما مسئله ای حائز اهمیت است. به نظر می رسد کار کردن این گونه تئاترها و قرار گرفتن در قالب غیر منعطف و چارچوب بندی شده آنها هنرمند را از پرداختن آزادانه به این هنر و رسانه قوی و ایجاد خلاقیت در این وادی باز می دارد. این پژوهش بر آن است ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی نیکلای گوگول, رمان نویس و نمایشنامه نویس روسی بود که در آثارش با نگاهی احساسی و طنز آمیز به واقعیات اجتماعی می پرداخت. در فصل اول کلیات پژوهش ارائه می شود. در فصل دوم دیدگاه لوکاچ در این زمینه نیز تشریح می گردد.در فصل سوم رویکرد گوگول نسبت به نقد اجتماعی بررسی شده و همچنین به لحاظ قرابت این رویکرد با ملاحظات لوکاچ تحلیل جامعه ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد نمایش گرایش ادبیات نمایشی چکیده آیرونی از تکنیکهای هوشمندانه ای است که نویسندگان و شاعران بزرگ برای عمق دادن به اثر ادبی خود و یا افزایش اثر گذاری آن مورد استفاده قرار می دهند. تکنیکی که در آن نویسنده آیرونیست از ایجاد تضاد وتناقض میان "آنچه می گوید" و "آنچه مقصود واقعی اوست" برای به فکر واداشتن مخاطب و گاهی خنداندن او استفاده می کند. ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به چگونگی شکل‌گیری میدان تئاتر نوین ایران از دریچه جامعه شناسانه بوردیو می­پردازد. همچنین ملاک‌های مشروعیت و مقبولیتِ این میدان جدید التأسیس را بررسی می­کند. فضای اجتماعی جامعه ایرانی تا پیش از مشروطیت و رخداد تجدد، دارای نهادهای ثابت و سنتی است. تحت استیلای گفتمان­های حاکم عرفی و شریعت مدار، تنوع جهان نگری­ها ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده: دانش روایت شناسی اندوخته نظری قابل توجهی برای تحلیل متون روایی فراهم کرده است. در این پژوهش سعی بر این است که نشان داده شود با توجه به عناصر و مقولات ساختاری مشترک میان روایت و درام می توان از اندوخته نظری دانش روایت شناسی برای تحلیل متون نمایشی نیز بهره برداری کرد. حوزه نظری مورد بحث در این پژوهش مقولات متادرام در ...

چکیده این پژوهش به بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید و نسبت آن ها با نمایش می پردازد و در ادامه آثار عملی نیما را با این ویژگی ها تحلیل و بررسی می کند. پس از بیان کلیات در فصل اول، در فصل دوم برای تبیین زمینه های وقوع شعر نو، تاریخچه ای کوتاه از آغاز شکل گیری شعر فارسی و روند ادامه ی حیات آن تا دوره ی نیما بیان می شود. سپس با شرح زندگی و آثار نیما یوشیج و روند فعالیت او ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده با توجه به این مطلب که ادبیات نمایشی هر سرزمینی ریشه در ادبیات کهن آن سرزمین داشته و از آیین ، سنت ، اسطوره ها، افسانه ها و داستان های کهن آن نشأت می گیرند و بهره می جویند بر آن شدیم تا به پی جویی عناصرِ دراماتیک یکی دیگر از داستان های ارزشمند شاهنامه بپردازیم. داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه به سبب وجود طرح ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد نمایش گرایش ادبیات نمایشی چکیده تکنیک "فاصله گذاری" اساساً یک قرارداد تئاتری است که در تئاتر یونان باستان از طریق همسرایان مورد استفاده قرار می گرفته و پس از آن در اوایل قرن بیستم توسط "برتولت برشت" که وام هایی نیز از نمایش های مشرق زمین گرفته بود، بنابر ضرورت ها و شرایط اجتماعی سیاسی آن دوران آلمان، مورد بازنگری و کاربردی خلاقانه قرار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده نشانه شناسی،دانش عمومی مطالعه نشانه ها، در سالها ی میانی دهه 60 در سدۀ بیستم بر پایه نظریات فردینان دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پدید آمد. پس از آن بزرگانی چون پیرس، بارت، اکو، متز و... آن را توسعه بخشیدند و امروزه یکی از شاخه های مهم در رشته‌ های مختلف از جمله هنر است، قابل ذکر است که نشانه‌شناسی در ایران یک موضوع نو و تقریبا تازه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته­ی ادبیات نمایشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : دهه هشتاد خورشیدی، به لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی، از دهه های پر فراز و نشیب تاریخ معاصر ایران است. در این دهه، دولت اصلاح طلب که معتقد به اعطای آزادی های بیشتر به نویسندگان و هنرمندان بود، جای خود را به دولتی داد که کمترین اعتقادی به این ...

ثبت سفارش