پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون)

word 15 MB 30993 241
1393 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۷۶,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته نقاشی(M.A)

  چکیده

  در پژوهش حاضر از آنجا که رئالیسم معنای متضاد و تعابیر متفاوت و متناقضی را حوزه هنر و ادبیات موجب گردیده است  ابتدا مروری داریم بر تعاریف مختلف رئالیسم. رئالیسم به معنای واقع گرایی است و هنرمند رئالیست کسی است که واقعیت را در هنر به تصویر می کشد و در پی تغییر واقعیت بیرونی در آینۀ هنری نیست. هر چند مکاتب هنری دیگر در مقابل این سبک قرار گرفته اند ولی انواع جدید این سبک هنوز هم تحت عناوین رئالیسم نو، هایپررئالیسم، رئالیسم جادویی... به حیات خود ادامه میدهد که مختصرا" به معرفی آنها می پردازیم. در ادامه تاریخچه موضوعیت فیگور انسان را در هنرهای تجسمی مورد بررسی قرار می دهیم. از آنجایی که رئالیسم بیان صریح و کامل فردیت هاست و اثر رئالیستی حاصل دریافت هنرمند از روابط گوناگون و پویای انسانها و محیط اطرافش می باشد با بررسی آثار رئالیستی هنرمندان ایران و امریکا از دهه هفناد تا کنون، در این پژوهش سعی داریم تاثیر نگاه هنرمند به فیگور انسان را با توجه به شرایط فردی و اجتماعی وی مورد بررسی قرار دهیم.

  کلیلات تحقیق

  فصل اول:

  بیان مساله :

  یکی از دلایلی که باعث اهمیت توجه به رئالیسم می شود محوریت انسان در بسیاری ازآثار رئالیستی در عصری که ما نیازمند توجه زیاد به شرایط انسان معاصر داریم.رئالیسم همواره همراه با سایر جنبشها و سبکهای هنری و ابزار جدید تجسمی، به انسان و دغدغه هایش بسیار پرداخته است. در رئالیسم امروز، با وجود عکس، نقاش با القاء ابن مطلب که ارائه صرف تصویر به صورت استادانه، نمودی از واقعیت مطمئن و کامل نیست سعی می کند انسان را در فهم و ادراک اثر هنری مشارکت دهد. نقاشی رئالیستی نمی تواند تنها تقلیدی عکس گونه از جهان باشد بدون اینکه ذهن نقاش در آن تاثیر بگذارد.

  گرایش فیگوراتیو در هنر ایران هرچند با اوج و فرودهایی همراه بوده است و گه گاه در قالبهای محتوایی و سبکی و مفهومی متفاوت نمود یافته است، ولی همواره از طرف گروهی از هنرمندان و علاقمندان مورد توجه قرار گرفته است. نقاشی رئالیستی در ایران بی تاثیر از غرب نمی باشد ولی به نظر می رسد نقاشی رئالیستی با دردست داشتن زبانی آشنا که همانا بازنمایی است، توانسته به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کند. این آثار نماینده افکار و عادات و روشهای زندگی است که هنرمند با آنها رشد کرده است. از این روز می تواند با توجه به جنبه های فلسفی و روانشناختی، بر افکار و اندیشه مردم تاثیر بگذارد و آن را از تعریف بازنمایی صرف برهاند.

  فرهنگ امریکایی در دوران معاصر گرایش زیادی به هنر رئالیستی پیدا کرده است و هنرمندان شاخصی را در این زمینه می توان یافت که توجه بسیاری از آنها به فیگور انسان در آثارشان حایز اهمیت است.

   هدف این تحقیق بررسی تاریخچه هنر رئالیسم، چگونگی رویکرد دوباره هنرمندان معاصربه رئالیسم و نقش فیگور انسانی در آثار رئالیستی چند تن از هنرمندان معاصرایران وامریکا می باشد. با بررسی این آثار از دو فرهنگ متفاوت تاثیر اجتماع، فرهنگ، مذهب و خیلی از عوامل دیگر در هنرمند رئالیست مشخص می شود و این خود وجه تمایز بارزی خواهد بود بین آثار ناتورالیستی و رئالیستی .

   

   

  هدفهای تحقیق :

   

  < > علل پیدایش و رشد رئالیسم و مسائل فرهنگی اجتماعی آن.بررسی و شناخت رویکرد دوباره ی هنر  به رئالیسم  مطالعه و تحقیق پیشینه فیگور انسان در نقاشی های معاصر رئالیستیمعرفی هنرمندان رئالیست امروز ایران و امریکا مطالعه تطبیقی نگاه هنرمندان ایران و امریکا به  فیگورانسانی در نقاشی های رئالیستی   

  اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :

  هنرمندان رئالیست، به بیان واقعیات جامعه عصر خود می پردازند در حالی که هنرمندان پیش از پیدایش رئالیسم به احساسات درونی شخصی خود می پرداختند. یکی از دلایل من برای انتخاب این موضوع وجود ارتباط تنگاتنگ میان رئالیسم و جامعه است که هنوز هم می تواند به عنوان پل ارتباطی قدرتمندی میان هنرمند و جامعه عصر حاضر محسوب شود .و دیگری ، تلاش برای شناخت بهتر این رویکرد با تاکید بر نقش کلیدی فیگور انسانی در آثار رئالیستی می باشد. از آنجایی که آثارم تابع این جنبش می باشد، بدیهی است این پژوهش هم برای من و هم برای سایر هنرمندان علاقمند مفید خواهد بود.

   

   

   

  سوالات یا فرضیه های تحقیق:

  فرضیات:

  < >فرهنگ  امریکایی در دوران معاصر گرایش زیادی نسبت  به هنر رئالیستی دارند.عکاسی نقش مهمی در به وجود آمدن رئالیسم همچنین رئالیسم نوین داشته و دارد.فیگور انسانی در آثار نقاشان رئالیست نو به خوبی برجسته و نمایان است.رویکرد فرهنگهای ایرانی و امریکایی نسبت به رئالیسم چگونه است؟عوامل موثر در رویکرد هنر نو به رئالیسم چیست؟نگرش و بکاربستن فیگور انسانی  درآثار رئالیستی امروز نقاشان ایرانی و امریکایی چگونه است؟ 

   

  روش تحقیق:

  با توجه به اینکه در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از اسناد، مدارک، کتب، مقالات، پایانامه ها و همچنین پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی جهت جع آوری اطلاعات در خصوص تاریخچه و ادبیات موضوع پژوهش استفاده شده است، لذا پژوهش حاضر از نظر ماهیت کتابخانه ای و میدانی بوده و روش تحقیق تاریخی، تطبیقی می باشد.

  محدودیت ها و مشکلات :

  مطالعه آثار هنرمندان معاصر همیشه با مشکلات و محدودیت هایی همراه است. در مورد هنرمندان داخلی تعداد کتابهای به طبع رسیده بسیار محدود است و بیشتر باید به مصاحبه ها و مقالاتی که در نشریات به چاپ رسیده است استناد کرد و یا به مصاحبه حضوری با هنرمندان پرداخت. درمورد هنرمندان رئالیست امریکایی بیشتر به مشکل دسترسی به منابع و مراجع برخوردم و در این میان فقط سایت های اینترنتی بودند که می توانستند به کمک من بیایند. تقریباً هیچ کتابی در مورد آنها در کتابخانه های ایران یافت نمی شود. از این رو یافتن کتابهای الکترونیکی و مقالاتی که از اعتبار لازم برای استناد به آنها وجود داشته باشد مشکل بود.

  یکی دیگر از محدودیت ها استفاده از تصاویر نقاشی های هنرمندان (خصوصاً امریکایی) بود. به این دلیل که بیشتر از مدل های برهنه استفاده شده بود و از آنجایی که در نقد آثار هنرمند به آثاری از این دست نیز اشاره شده بود من سعی کردم با پوشاندن قسمتی هایی از آثار امکان چاپ آنها را محیا کنم.

   

   

   

  پیشینه تحقیق:

  - مطالبی مختصر در نشریات و مجلات تخصصی هنری

  - پایانامه کارشناسی ارشد با موضوع "نقاشی رئالیستی در ایران و شرایط اجتماعی ظهور آن (1388- 1376) " توسط نسیم نیل قاز ، دانشکده هنر- دانشگاه علم و فرهنگ، سال 1389.

  - پایانامه کارشناسی ارشد با موضوع "سیر تحول واقع گرایی (رئالیسم) در هنر نقاشی معاصر ایران"  توسط فریما مرادی، دانشکده هنر و معماری تهران مرکز، سال 1390.

   

  کلید واژه ها:

  نئورئالیسم  ، فوتورئالیسم ، هایپررئالیسم ، رئالیسم ، فیگوراتیو ، انسان.

   

  فصل دوم:

  رئالیسم

  مقدمه:

  در سال های اخیر رویکرد رئالیستی در نقاشی فیگوراتیو ایران در میان آثار دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های هنری به چشم میخورد که با نقاشی فتورئالیسم، که تا حدودی مبالغه آمیز و کنایه دار و در ذات خود مفهومی است، تفاوت دارد . در بسیاری از نمونه ها، این رویکرد گرایش به بازنمایی و استفاده از مهارت های استادکارانه دارد . رویکردی که از یک سو نمیتواند بی تأثیر از گرایش های معاصر هنر غرب به این نوع نقاشی باشد ، ولی از سوی دیگر به نظر می رسد گه گاه این نوع نقاشی با استفاده از زبانی آش نا (شیوه ی بازنمایی )، که می تواند برقراری ارتباط با مخاطب را آسان سازد، در خدمت بیان مفاهیمی اجتماعی، فردی و درونی قرار گرفته است . همچنین به نظر می رسد این جریان حرکتی است در تقابل با نظام رایج آموزش هنر و مدرنیسم حاکم در میان دانشگاهیان و روشنفکران محافل هنری . این گروه از نقاشان هرچند کاملا با هنر مدرن و مفاهیم آن آشنایند ، ترجیح میدهند به روشی متفاوت کار کنند. به نظر می رسد آنان نقاشی را در ارتباطی نزدیک با اف کار و عادات و روش های زندگی خود و به نوعی تجربه ای از زندگی دانسته و همچنان می کوشند هنر نقاشی را در پیوند با اندیشه های فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی ،... قرار دهند و از این طریق ، به طرح اندیشه های جدید در جامعه کمک کنند. بنابراین این آثار به لحاظ مضمون و اندیشه های فلسفی – روان شناختی و جامعه شناختی از نقاشی ناتورالیستی کمال الملک و پیروانش فاصله گرفته و خود را متمایز میسازند و همچنین تفاوت بارز خود با نقاشی های رئالیستی عامه پسند را نشان میدهند.

  بدین ترتیب شاید عمده ترین ویژگی این رویکرد هنری زمینه مندی اش باشد و اینکه به شکلی واضح و آشکار در ارتباط با جامعه و زمینه های اجتماعی تولیدش قرار می گیرد . در این مقاله در پی تبیین شرایط اجتماعی ظهور این نوع نقاشی در دههی اخیر در ایران بودهایم.

   

   

  1-1 تعریف رئالیسم[1]

  برخی از واژگان و اصطلاحاتی که در مطالعات ادبی و فرهنگی به کار برده می شود ، یا به آن ها استناد می شود، شکلی پیچیده،  مساله ساز و در عین حال فریبنده دارند. به جرات می توان گفت که یکی از پیچیده ترین و فریبنده ترین این اصطلاحات، «رئالیسم» و بعد از آن «ناتورالیسم» است که از بطن رئالیسم سربرآورده است . پیچیدگی این دو اصطلاح که گاه در ترادف با یکدیگر نیز می آیند و مورد استفاده قرار می گیرند از آن جهت است که در وهلۀ نخست ارتباط با واقعیت و طبیعت را به ذهن متبادر می کنند و خواننده، تماشاگر و یا شنونده را در این گمان می اندازند که محدوده ارجاعات آن را می شناسند اما به تدریج که ابعاد گوناگون این مفاهیم چهرۀ خود را نشان می دهد، گستردگی طیف و پیچیدگی تنش ها و تعرض های نهفته در لایه های زیرین آن نیز نمایان می شود. بسیاری از منتقدان امروز بر این باورند که رئالیسم، انعطاف پذیرترین، بی ثبات ترین و در عین حال تعصب آمیزترین اصطلاح در نقد ادبی و هنری است و به تعبیری، «هیولای هزار و یک سری را می ماند که به بند شرایط و خودکامگی ها کشیده شده و در هر سر آرزوی رهایی می پرورد.(قره باغی، 1382، ص 29)

  واژه «رئالیسم» به معنای «واقع گرایی»، از لغت «real» لاتین مشتق است که به معنای «شیء» است، و «reality»  از همین کلمه مشتق شده است که معنای اشیای واقعی یا واقعیت است.(Niinluotoal,1999,P2)

  «رئالیسم» معنای اصطلاحی گوناگونی دارد. رئالیسم در هنر و ادبیات در اخلاق، حقوق و سیاست فرق دارد. و رئالیسم در فلسفه یا رئالیسم هنری، حقوقی، اخلاقی و سیاسی متفاوت است. رئالیسم در هنر به معنای التزام به انعکاس واقعیت بیرونی در صحنه تصویر و نمایشی هنری است خواه واقعیت نمایش داده شده زشت باشد یا زیبا، خوب باشد یا بد. بنابراین رئالیسم در هنر به معنای تخیلی نبودن در هنر و عمل هنری است. هنرمند رئالیست کسی است که واقعیت را در هنر به تصویر می کشد، و در پی تغییر واقعیت بیرونی در آینۀ هنری نیست. رئالیسم هنری در مقابل ایدئالیسم هنری قرار دارد. هنرمند ایدئالیست در پی آرمان ها، اهداف ، و احیانا ًاحساسات و تخیلات در هنر است. (عارفی، 1388)

   رئالیسم از مفاهیمی است که هیچگاه معنای منسجم و تعریف معینی نداشته و همیشه در پیوند با شرایط و موارد استفاده رنگ عوض کرده و پذیرای معانی گوناگون و گاه متضاد شده است. اگرچه این واژه از منظر تاریخی در پیوند با قرن نوزدهم تصور میشود. اما پیشینه یی دراز دارد و ریشه های آن از یونان کهن و دوران رنسانس و اندام شناسی و سنت های آکادمیک بعد از رنسانس آب می خورد. رئالیسم، آن جا که به بازنمایی مستقیم اشاره می کند آشکارا در پیوند با اندیشه های افلاطون و ارسطو درباره تقلید و محاکات است که این پیوند مستقیم نیست و بیشتر ناظر برنگرش ارسطوگونه است و تا اندازه ای هم به همان مفهوم آشنای آینۀ زندگی پیوند دارد. به هر حال، اصطلاح رئالیسم نخستین بار در 1830 در فرانسه به شکلی رسمی به کاربرده شده و از 1850 در انگلستان بر سر زبان ها افتاد. رئالیسم از همان آغاز پیدایش چهار معنای متفاوت داشت:

  < >واژه یی بود برای توصیف تاریخی اصول و عقاید رئالیست هایی که در ضدیت با طرفداران فلسفۀ صوری و معتقدان به اصالت تحویل مفاهیم کلی به کلمۀ محض و انکار مجردات فعالیت می کردند. (قره باغی، 1382، ص 31)اصطلاحی بود برای توصیف عقاید معتقدان به جهان مادی، مستقل از ذهن و روح و به همین سبب هم بود که گه گاه مترادف مفاهیم «ناتورالیسم» و «ماتریالیسم» به کاربرده می شد.روشی بود برای رویارویی با اشیا و رویدادها و پذیرش آن ها به همان گونه که بودند، نه آن طور که تصور، فرض یا خواسته می شدند.

   

   

  Abstract

  In this study, a review on the various definition of realism will be done first since it has caused opposite meaning and different and conflicting interpretations in the field of art and literature. Realism means to show the reality and the realist artist who depict reality in art does not follow to change the outer reality in the mirror of art. Although other arts schools are against to this style but new kinds of style are still continue their life named   New Realism, Hyper-realism, Magic realism which will be briefly introduced. Nest the history of human figure subjectivism in the visual arts will be investigated. Since realism is to express the individualities clearly and completely and the realistic effect is a result of artist perception and understanding of different and dynamic human relationships and his environment then in this study it have been tried to investigate the impact of artist look to the human figure with respect to the personal and social circumstances by studying the works of Iranian and American realistic artists from the seventies to the present.

   

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات تحقیق

  بیان مسئله ......................................................................................................................... 2

  هدف های تحقیق............................................................................................................... 3

  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن .................................................................... 3

  سوالات و فرضیه های تحقیق ........................................................................................... 4

  روش تحقیق ...................................................................................................................... 4

  محدودیت ها و مشکلات تحقیق ...................................................................................... 5

  پیشینه تحقیق ..................................................................................................................... 6

   

  فصل دوم: رئالیسم

  مقدمه ................................................................................................................................................ 8 

  2-1 تعریف رئالیسم .........................................................................................................................10

  2-2 علل پیدایش و رشد مکتب رئالیسم ......................................................................................... 16

  2-3 تفاوت رئالیسم و ناتورالیسم .....................................................................................................23

  2-4 نظریه پردازان رئالیسم ...............................................................................................................24

  فصل سوم: رئالیسم در نقاشی

  3-1 پایه گذاران ................................................................................................................................27

  3-2 انواع رئالیسم .............................................................................................................................22

  3-2-1 رئالیسم مدرن ............................................................................................................... 29

  3-2-2 نئورئالیسم .................................................................................................................... 34

  3-2-3 هایپر رئالیسم ................................................................................................................37

  3-2-4 رئالیسم جادویی .......................................................................................................... 41

  3-2-5 رئالیسم نئوفیگوراتیو......................................................................................................43

   

  فصل چهارم: موضوعیت انسان در آثار هنری

  4-1 تاریخچه موضوعیت انسان در آثار هنری ...............................................................................49

  4-2 نقاشی رئالیستی و فیگور انسان ..............................................................................................50

   

   

  فصل پنجم: رئالیسم در ایران

  5-1 رئالیسم در ایران ......................................................................................................................55

  5-2 هنرمندان رئالیست از 1970 تا اکنون .......................................................................................60

  5-2-1 معصومه مظفری ......................................................................................................... 61

  5-2-2 شهره مهران ............................................................................................................... 77

  5-2-3 احمد مرشدلو ............................................................................................................ 97

  5-2-4 مهرداد محب علی .....................................................................................................112

  5-2-5 امین نورانی .............................................................................................................. 131

   

  فصل ششم: رئالیسم در امریکا

  6-1 رئالیسم در امریکا ..................................................................................................................149

  6-2 هنرمندان رئالیست از 1970 تا کنون .....................................................................................150

  6-2-1 اندرو وایت ................................................................................................................151

  6-2-2 پرل استاین ................................................................................................................169

  6-2-3 سیدنی گودمن ...........................................................................................................187

  6-2-4 اریک فیشل ...............................................................................................................198

  6-2-5 جک بیل ...................................................................................................................205

   

  فصل هفتم: نتیجه گیری

  7-1 نتیجه گیری ......................................................................................................................... 213

  فهرست منابع فارسی ............................................................................................................ 222

  فهرست منابع انگلیسی .......................................................................................................... 224

  چکیده انگلیسی .................................................................................................................... 225

   

  منبع:

  کتابها:

  آرناسن، هاروارد، "تاریخ هنرنوین"، 1389، محمد تقی فرامرزی، چاپ اول، نگارستان کتاب

  بکولا، ساندرو ، "هنر مدرنیسم"،1387، رویین پاکباز، چاپ اول، نشر فرهنگ معاصر

  پاکباز، رویین، "دایره المعارف هنر"، 1390، چاپ دهم، واحد کامپیوتر و چاپ فرهنگ اسلامی

  فهیمی فر، اصغر،" انگیزش های اجتماعی و فلسفی در پیدایش مکاتب هنری (از کلاسیسیسم تا مدرنیسم)"، 1374 ، چاپ چهارم، انتشارات شفق

  گاردنر، هلن، "هنر در گذر زمان"، 1392، محمد تقی فرامرزی، چاپ دهم، نشر آگاه

  گرانت، دیمیان،" رئالیسم(واقعگرایی) از مجموعه مکتبها، سبکها و اصطلاحات ادبی و هنری"،1376، حسن افشار، چاپ دوم، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه

  پایانامه ها:

  بزرگی، فاطمه (1390). " بازگشت فیگور به نقاشی پس از انقلابات فکری 1960 (در اروپا و امریکا)"، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  8.

  مقالات:

  حقدوست راد، سیده زهرا.( ، آذرماه 1381) " اندور وایت از زبان اندرو وایت"، نشریه هنرهای تجسمی، شماره 18

  حقیقی،مانی(1391)، "ناممکن بودن فتورئالیسم ، درباره شهره مهران " ، تندیس، شماره 234

  خادمی ، داریوش( 1383)، "هم حسی بیننده (گفتگو با احمد مرشدلو به بهانه نمایش آثارش در خانه هنرمندان دی ماه 1383"، تندیس، شماره 43

  دارابی، هلیا (1386)، "حال محتوم فراگیر(نگاهی به نقاشی های احمد مرشدلو آبان و آذر 1386 گالری اثر)"، هفت (هنر و معماری)، شماره 44

  شریفیان، وحید(خرداد 1383)، " سیدنی گودمن و اوهام دیرگاه های شهری (گذار از تجربه فقر در نقاشی قرن31 (قسمت پنجم)"، تندیس، شماره 27

  عارفی، عباس (آذر 1388)،" معرفت و گونه های رئالیسم"،فصلنامه ذهن

  15.

  قره باغی،علی اصغر.( 1382) ، " واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی (13)(رئالیسم)"،  گلستانه، شماره 51

  قره باغی، علی اصغر (اسفند 1382)،"نمایش نمادین از دست رفتگی ها"، گلستانه، سال پنجم، شماره 55

  قره باغی ، علی اصغر (1378)،" کشتی نوح خاطرات" ، نشریه آزادگان، یکشنبه 5 دی 1378، شماره 66

  موریزی نژاد، حسن (16 فروردین 1384) "طراحان امروز ایران (معصومه مظفری)" ، تندیس ، شماره 46

  موریزی نژاد، حسن(8 آذر 1390)، "هنرمندان معاصر ایران: امین نورانی"، تندیس، شماره 213

  موریزی نژاد، حسن (1384)، "طراحی: طراحان امروز ایران"، تندیس ، شماره 48

  محب علی، مهرداد (25 دی 1386) "ماکارونی" ، در تندیس، شماره 116

  مطلب زاده، علی(9 آبان ماه 89)، "هیچ موضوعی کهنه نمی شود"، روزنامه شرق ، شماره 1100

  مطلب زاده، علی (1386)، "الان هم مد چیز دیگری است"، اعتماد

  نیل قاز، نسیم (1390)، "نقاشی رئالیستی معاصر در ایران و شرایط اجتماعی ظهور آن (1376-1388)".جامعه شناسی هنر و ادبیات. شماره اول

  منابع اینترنتی:

  زهتاب، زهرا. "اندیشه ، نه بیان شخصی" ،http://www.artomorrow.com/far/index.asp?page=49&id=512

  کامرانی، بهنام، 1390، "اینجا تهران است" ، http://www.artomorrow.com/far/index.asp?page=49&id=552

  نوروزی طلب، علیرضا( 27/05/1378) ، تجسم واقعیت بصری، جام حم آنلاین، http://www1.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100954550504،] 03/5/1393

  منابع انگلسی

   

  1.             Beckler, Josh, 2014,"Biography: Pearlstein, Philip", Josh Beckler, http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Pearlstein__Philip.html [Fall 2007]

  2.             Berlind , Robert, 2014,"PHILIP PEARLSTEIN JUST THE FACTS, 50 Years of Looking and Drawing and Painting",Robert Berlind, http://www.brooklynrail.org/2014/03/artseen/philip-pearlstein-just-the-facts-50-years-of-looking-and-drawing-and-painting [FEBRUARY 22, 2014]

  3.             Douglas, Oliver (2002-03). "Human Form in Art", http://www.prm.ox.ac.uk/HumanForm.html, [August 2014]

  4.             Fischl, Eric, 2014, “Biography”, http://www.ericfischl.com/html/en/bio/Bio.html [2014]

  5.             Ford , Chadds,2007,"NATIONAL MEDAL OF ARTS", HTTP://ARTS.GOV/HONORS/MEDALS/ANDREW-WYETH,[Spring 2014]

  6.             Hills, Hudson, 2014,"In Memory of Jack Beal", Hudson Hills, http://obits.dignitymemorial.com/dignity-memorial/obituary.aspx?n=Jack-

  7.             Josh Beckler, 2014,"Biography: Pearlstein, Philip", Josh Beckler, http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Pearlstein__Philip.html [Fall 2007]

  Beal&lc=6830&pid=166779947&mid=5653462 [September 2013]

  8.             Vitello, Paul, 2013,"Jack Beal, Optimistic New Realist Painter, Dies at 82", Paul Vitello,  http://www.nytimes.com/2013/09/08/arts/design/jack-beal-optimistic-new-realist-painter-dies-at-82.html?_r=1&adxnnl=1&smid=pl-share&adxnnlx=1387476849-4w3bhRuxGxsODDHzCY78OA& [September 8, 2013] 

  9.             Sorabella, Jean (January 2008). "The Nude in the Middle Ages and the Renaissance, In Heilbrunn Timeline of Art History", http://www.metmuseum.org/toah/hd/numr/hd_numr.htm,  [October 2014].


موضوع پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), نمونه پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), جستجوی پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), فایل Word پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), دانلود پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), فایل PDF پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), تحقیق در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), مقاله در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), پروژه در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), پروپوزال در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), تز دکترا در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), پروژه درباره پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), گزارش سمینار در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون), رساله دکترا در مورد پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون)

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدچکیده رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد. به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است. از این جنبش هنری، ...

پایان نامه­ چکیده هنر دینی با قرن­ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد. تغییر بستر اجتماعی هنر، برخاسته از روح ملتهب دوره­ی قاجار است. ایران قاجاریه، نسبت به ادوار پیش از خود، ایران دیگری بود؛ پر از اشتیاق مردم برای دست­یابی به آزادی، برابری، عدالت و غیره. این اشتیاق در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده پژوهش حاضر در چهار فصل به بررسی آثار پوستر های سینمای سه دهه ی اخیر ایران -1360 الی1390- می پردازد. طی یک دوره تحقیق کتابخانه ای مطالبی پیرامون شکل گیری و تولد سینما در جهان برای فصل اول انجام شد و در ادامه برای جمع آوری مطالب مطروحه در فصل دوم نیز همان تحقیق کتابخانه ای و گاهی تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت ...

پایان نامه­ی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن چکیده ارتباط نقاشی مدرن سده­ی بیستم و انیمیشن در این پژوهش از طریق بررسی تحولات سبک­های نقاشی مدرن و تجربیات نقاشان انیماتور با تمرکز بر رخدادهای نیمه­ی اول سده­ی بیستم، زمینه­ی لازم برای تحلیل ارتباط این دو شاخه­ی هنر فراهم آمده است. در تحلیل مورد نظر، بازتاب تحولات سیاسی/ اجتماعی در کار هنرمندان، بهره­گیری نقاشان از تجارب علمی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر چکیده جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش :نقاشی‌ چکیده: از نیمه دوم قرن بیستم که استفاده های غیر تجاری از رسانه های تصویری روبه افزایش گذاشت، هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی به کشف امکانات جدیدی رسیدند. از ابزار هایی برای بیان ایده های خود استفاده کردند که تا آن زمان مرسوم نبود اما به رغم گسترش تکنولوژی در حال فراگیر شدن و جایگزینی بود. این ابزارهای جدید که همان رسانه ...

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد نقاشی چکیده مقوله‌ی واقعیت و واقع‌گرایی در هنر از پیچیده­ترین مفاهیمی‌ است که همیشه تعاریف و برداشت‌های بسیاری داشته. در طول تاریخ نقاشی ایرانی، همگام با ادبیات ، نوعی فضای تغزلی و شاعرانه و توصیفات مثالی و آرمانی بر تصاویر حکم‌فرما بوده و در طی زمین، تغییرات مختصری در چارچوب ساختار سنت نگارگری دیده می‌شود. بیشتر پژوهش‌های پیشین، گرایش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مترجمی زبان فرانسه مقدمه " نقاشی قشنگی برای من بکش " . کدام پدر یا مادری تاکنون با این پیشنهاد کودکش را تشویق نکرده است ؟ کدام آموزگار مدرسه ای تاکنون به دانش آموزان خود چنین فعالیتی را پیشنهاد نداده است؟ چرا که ما شیفته و یا لااقل علاقه مند به نقاشی های کودکان هستیم . ما ازآن ها انتظار داریم ، امیدمان به آن هاست ، از آن ها ...

چکیده منظره­پردازی در قرن حاضر تعریف سنتی­اش را از دست داده و موجودیت آن به­عنوان یک ژانر منسجم و واحد زیر سوأل رفته است. مطالعات مرتبط با آن هم تبدیل به شاخه­ای بینارشته­ای شده و شناخت و بررسی آثار مربوطه نیازمند درک منابع بسیار متنوع در رشته­های متعدد دانش است. با توجه به فقدان منابع فارسی در این زمینه، اهمیت رو به رشد این ژانر و در نهایت نیاز شخصی نگارنده به مطالعه بیش­تر در ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی چکیده: امروزه تلاش های ارزشمندی در هنر معاصر، در جهت بیان ایده های نو و تعامل خلاقانه ی آن با مخاطب مورد توجه است. چنانکه، اهمیت تکنولوژی اثر در مراتب بعدی؛ و استفاده از هر شیوه ی اجرایی امکان پذیر است. به طوری که هنرمند برای خلق ایده و مفهوم خاص خود، می تواند از همه ی انواع هنرها به همراه سایر رسانه های جدید و علوم استفاده کند. ...

ثبت سفارش