پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN

word 10 MB 31007 113
1394 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن 

  چکیده

  در بسیاری از آثار انیمیشن در کنار شخصیت اصلی شخصیت وابسته‌ ای وجود دارد که یار، و یاور قهرمان داستان می‌باشد که سایدکیک یا شخصیت حامی نامبرده می شود.

  شخصیت حامیدر آثار سینما انیمیشن بطور گسترده حضور پیدا کرده است و لازم می‌باشد که از لحاظ بکارگیری این نوع شخصیت براساس ویژگی‌های آن در داستان و ارتباطش با عناصر و اعضای دیگر داستان مورد مطالعه قرار گیرد.

  کوشش شده بطور مشروح شخصیت حامی مورد بررسی قرار گیرد زیرا شناسائی هرچه بیشتر این نوع شخصیّت‌ها در خلق آثار سینما انیمیشن و روایت هرچه عمیق‌تر داستان کمک موثر می‌نماید.

  ضمن بررسی اصول پایه و انواع شخصیت‌های حامی در این مجموعه سعی بر این است که تمرکز بر شخصیت اسب بعنوان شخصیت حامی در داستان‌ها و آثار سینمای انیمیشن گردد و در آن‌ها شخصیت حامی که بعنوان یار و یا همراه در قهرمان داستان ایفای نقش دارد بیشتر پرداخته شود.

  اهمیت وجودی این حیوان در کنار انسان در طول تاریخ به درجه‌ای است که در داستان‌های اساطیری از آن بارها و به اشکال گوناگون و در جایگاه خاصی یاد شده است لذا بررسی حضور اسب در طول تاریخ ایران زمین و همچنین بازنوشت مقاله‌ای تحت عنوان اسب و نقش این حیوان در کلیه داستان‌های شاهنامه ضروری بنظر می‌آید.

  کلمات کلیدی: کاراکتر حامی ، اسب، کاراکتراسب- کاراکتر انیمیشن

   

  مقدمه

  در بسیاری از داستان‌ها در کنارقهرمان شخصیت همراهی وجود دارد که به عنوان ساید کیک (کاراکتر حامی) معرفی می‌شود. متون بسیاری درباره قهرمان و نحوه شخصیت پردازی او نوشته شده است اما همانطور که خواهیم دید با اینکه حضور موثر کاراکتر حامی در هرچه بهتر روایت شدن داستان آشکار است، کمتر به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه در مورد کاراکترهای حامی در رسانه انیمیشن، متن مدون و جامعی که به شکل مستقل و گسترده به این مهم پرداخته باشد وجود ندارد به علت اهمیت حضور و نقش کاراکتر حامی و یا حامی در روایت داستان و مطالعه آن در فیلم‌های انیمیشن سینمایی هم ضروری به نظر می‌رسد.

  به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است با بررسی نمونه‌هایی از فیلم‌های انیمیشن سینمایی چگونگی شخصیت پردازی و نقش کارا کترهای حامی در ساختار روایی این گونه فیلم‌ها بررسی شود. به همین منظور ابتدا فیلم‌هایی بنابر آنچه در فصل مورد پژوهی شرح داده شده است، انتخاب شده‌اند و همزمان با مطالعه کتب مختلف،‌ سعی شد تا مواردی که لازم است در فیلم‌ها برای پاسخگویی به سوالات  و پیش فرض‌ها مورد مطالعه قرار گیرد، انتخاب شوند و در هر فیلم، مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این تحقیق این است که چگونگی شخصیت پردازی و همچنین سیر تحول کارکترهای حامی در انیمیشن‌های سینمایی بررسی گردد تا معلوم شود که آیا شاخصه‌هایی برای این کاراکترها تعریف شده است یا می‌توان تعریف کرد؟ و آیا همانطور که به نظر می‌رسد ساختار شخصیتی و حیطه عمل مشابه دارند و یا می‌توان آن‌ها را به چند گروه ساده دسته بندی کرد؟ رابطه متقابل کاراکتر حامی با قهرمان چگونه است؟ چه نقشی در ساختار روایی داستان دارد؟ اهمیت حضور در داستان چیست؟

  بررسی نمونه‌هایی از حضور کاراکتر حامی در آثار انیمیشن و آگاهی به پاسخ این سوالات می‌تواند دیدگاه جامع‌تری را نسبت به چگونگی خلق شخصیت ها و روابط پویای بین آن‌ها در اختیار ما قرار دهد و توانایی ما در خلق شخصیت‌ها و روایت مناسب داستان وسعت بخشد.

  در فصل اول، کاراکتر حامی تعریف شده است و سپس با تعریف انواع دیگر کارکتر، سعی شده است این تعریف جامع‌تر ارائه شود. انواع کاراکتر حامی به لحاظ نقش وظیفه‌ای که ممکن است در داستان داشته باشند عنوان و شرح داده شده است. سپس به کارکردهای حضور کاراکتر حامی در داستان پرداخته شده است، از جمله نقشی که این کاراکتر در معرفی شخصیت اصلی دارد و همینطور نقشی که در روایت بهتر داستان دارد. پس از آن تاریخچه مختصری از حضور کاراکتر حامی در داستان‌ها و ادبیات ارائه شده است.

  شخصیت و ساختار روایی داستان از بسیاری ازجهات به هم وابسته‌اند. مطالعه اصول تعریف شده برای شخصیت پردازی مارا در درک و خلق هر شخصیت و از جمله شخصیت حامی یاری می‌دهد. به همین دلیل فصل دوم به اصول کلی در مورد شخصیت پردازی و ارتباط آن با ساختار فیلم می‌پردازد و سعی شده است ویژگی‌های کاراکاتر حامی با این اصول قیاس شود در این فصل ابتدا عناصر داستان عنوان می‌شود وبه اهمیت ساختار و شخصیت در داستان و رابطه نزدیک بین آن دو اشاره می‌شود. سپس مراحل خلق شخصیت مطرح و اصول آن توضیح داده می‌شود. سپس مراحل خلق شخصیت مطرح و اصول آن توضیح داده می‌شود از آنجا که راه درک درونیات هر شخصیت، تظاهرات بیرونی اوست و یکی از این تظاهرات بیرونی روابط هر شخصیت با دیگر کاراکترهاست. نکاتی در این مورد هم ذکر شده است و به دلیل اینکه در شخصیت پردازی بسار از کاراکترهای حامی در انیمیشن‌های سینمایی، بُعد طنز پر رنگ تر است. نکاتی درباره نحوه طنز پردازی شخصیت در داستان مطرح شده است. نتیجه مطالعات همین فصل نکات مورد مطالعه در هر فیلم را (در بخش مورد پژوهی) مشخص کرده است.

  همزمان با تکمیل مطالعه، فیلم‌ها انتخاب شد و بررسی آن‌ها آغاز گردید. نحوه انتخاب فیلم‌ها در فصل سوم که به مورد پژوهی اختصار دارد، بیان شده است. همانطور که پیشتر گفته شد، موارد پژوهش از مباحثی که در فصل دو به آن پرداخته شد به دست آمده است. از جمله بررسی نحوه شخصیت پردازی کاراکترهای حامی در قیاس با شخصیت اصلی، رابطه بین قهرمان و حامیش، میزان حضور موثر کاراکتر حامی در پیشبرد اهداف قهرمان و همین طور مطالعه نقش طنزی که کاراکترهای حامی در فیلم دارند. در نهایت تحلیل داده‌های به دست آمده از فیلم‌ها، تحت عنوان تحلیل و بررسی آورده شده است. در این بخش تقسیم بندی ساده‌ای از لحاظ موثر بودن کاراکترهای حامی در روایت انجام شده است. به حامیهای ضد قهرمان ها اشاره شده است همین طور گروه قهرمان با کاراکترهای حامی با قهرمان جمعی یا چند قهرمانی در داستان مقایسه شده است. در آخر شباهت‌ها، تفاوت‌های هیات فیزیکی، شخصیت و رفتار شخصیت اصلی و حامی و چگونگی رابطه بینشان توضیح داده شده است.

  و در آخر فصل جمع بندی (نتیجه گیری)،‌مباحث مطرح شده در فصول پیشین و نتایج آن به اختصار ارائه شده است. امید است که اطلاعات جمع آوری شده و به دست آمده از این تحقیق مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

   

  فصل اول:

  کلیات تحقیق

  1-1 بیان مسئله

  از همان ابتدای تولید انیمیشن تا به امروز در بسیاری از آثار انیمیشن در کنار شخصیت اصلی شخصیت وابسته وجود داشته است که رفیق همراه قهرمان داستان است و معمولا از آن به ساید کیک [1]( کاراکتر حامی ) یاد می شود . کاراکتر حامی همانطور که از اسمش بر می آید ، شخصیت مستقلی ندارد یا شاید بهتر باشد بگوییم خواست و هدف مستقلی ندارد و شخصیت و اعمالش به شخصیت اصلی وابسته است و او را در رسیدن به هدفش یاری و حمایت می کند اما در واقع ، حیطه عمل کاراکتر حامی میتواند وسیع تر از  تعریف اولیه آن باشد و حتی با انواع دیگر شخصیت ترکیب شود و اهمیت و حیطه عمل بیشتری پیدا کند .

  پلمن[2] در معرفی 9 نوع شخصیت که معمولاً در ژانر افسانه ای به کار می روند ، در دومین عنوان ، بعد از ضد قهرمان ، از کاراکتر حامی یا بهترین دوست نام برده است و این دلالتی بر اهمیت حضور این نوع کاراکتر در داستان است و همچنین در بسیاری از گونه های  داستانی حضور دارد.کاراکتر حامی گاهی یک راز دار یا محرم اسرار هم محسوب می شود و شخصیت اصلی به وفاداری او تکیه می کند .حضور کاراکتر حامی نویسنده را در بیان هرچه بهتر و جذاب تر شخصیتها و داستان ، یاری می کند  مانند انیمیشن هرکول ، پگاسوس ، اسب بالدار قهرمان از همان ابتدای تولد همراه هرکول ( شخصیت اصلی داستان ) است . مزرعه حیوانات که در استودیو جان الاس و بچلور ساخته شد از نظر محتوا و تولید نمونه مناسبی برای اکتشاف های نو آورانه در انیمیشن بود.

  روند استفاده از حیوانات در انیمیشن روز به روز بیشتر می شود به نحوی که فیلمهای بسیاری در این رابطه ساخته شده ، فیلم فانتازیا از آثار کم نظیر والت دیزنی مملو از شخصیتهای حیوانی و اسطوره ای است . یکی از مزیت های مهم دیزنی پیشگامی وی در زمینه طراحی فیزیکی و روانی شخصیت های حیوانی است که ویژگیهای انسانی به خود گرفته اند .

  دیزنی در مورد حیوانات می گوید : ارتباط با حیوانات سهل تر است زیرا حیوانات بهتر می توانند با ژست و حالات خود تأثیر عواملی مثل شادمانی یا قدر شناسی و سایر احساسات درونی را نشان بدهند .

  دیزنی شخصیت های حیوانی زیادی آفریده است ، دانل داک ، میکی موس ، مینی و پلوتو ، دامبی و بامبی از مشهورترین شخصیتهای دوست داشتنی در سراسر دنیا می باشند

  در راستای استفاده ازحیوانات ، اسب از زمان های گذشته مورد توجه بشر بوده است و طی قرون و اعصار متمادی تلاشهایی در جهت شناسایی هر چه بهتر از توانایی های این حیوان صورت گرفته است و با بوجود آمدن صنعت فیلم و به تبع آن انیمیشن ، این حیوان به این عرصه پای گذاشت و به مرور زمان کارگردانان به این شخصیت بیشتر توجه کردند و استفاده های مفیدی از آن به عنوان کاراکتر حامی و گاه به عنوان کاراکتر اصلی انجام شد (مانند  لوک خوش شانس) تا اینکه در برخی مواقع به عنصری نجات بخش تبدیل می شود  ( مانند  Tangled ) .

  1-2 پیشینه تحقیق

  با توجه به اینکه بخش مهمی از این تحقیق با مشاهده و بررسی انیمیشن های مورد نظر میسر است منبع مشخصی که به تک تک آنها اشاره مستقیم داشته باشد وجود ندارد ، لذا در این قسمت صرفاً به برخی عناوین اشاره می شود که به نحوی با این پژوهش مطابقت دارند .

  - تمیمی - ندا - پایان نامه بررسی نقش کاراکتر حامی در ساختار روایی انیمیشن های سینمایی – دانشگاه هنر – دانشکده سینما و تئاتر – بهمن 1390

  - صالح - صباح - پایان نامه استفاده نمادین از حیوانات در انیمیشن – دانشگاه تربیت مدرس – زمستان 1381

  - خطایی - سوسن - پایان نامه طراحی شخصیت در انیمیشن - دانشگاه تربیت مدرس- 1379

  1-3 اهداف تحقیق

  - بررسی طراحی کاراکتر  اسب به لحاظ زیبایی شناسی فرم و جایگاه مفهومی آن در داستان

  - بررسی تحلیلی طراحی اسب و شخصیت آن در داستان

  - بررسی ویژگی های انسانی بکار رفته در شخصیت پردازی اسب

  1-4 سوالات و فرضیات کلیدی

  سوالات

  ارتباط طراحی اسب و نقش آن در داستان چیست ؟

  علت استفاده از اسب بعنوان نقش حامی ( مکمل) چیست ؟

  ویژگیهای انسانی بکار رفته در طراحی شخصیت اسب کدامند ؟ ( در انیمیشن های مورد نظر)

  فرضیات :

  به نظر می رسد طراحی شخصیت اسب در داستان های انیمیشن متناسب با نقش آن ها به عنوان شخصیت حامی صورت می پذیرد .

  به نظر می رسد اسب دارای ویژگیهای خاص است که در کنار شخصیت اصلی می تواند ایفای نقش کند .

  به نظر می رسد در طراحی شخصیت اسب در انیمیشن های مورد مطالعه، ویژگیهای مشابه طراحی حالات انسانی بکار رفته است .

  1-5 روش تحقیق

  روش تحقیق، ترکیبی از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشدو بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده و برداشت‌های عینی است . انتخاب انیمیشن‌های شاخص براساس موضوع پژوهش صورت می پذیرد و مورد  تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

   

  فصل دوم:

  تعریف انواع شخصیت حامی

  2-1- تعریف کاراکتر حامی:

  گاه در کنار شخصیت اصلی یا قهرمان داستان، شخصیت دیگری وجود دارد که او راهمراهی می‌کند و از آن به عنوان ساید کیک یاد می‌شود. شخصیت سایدکیک[3] را می‌توان کاراکتر حامی، حامی[4]، همراه یاکمک قهرمان و غیره معنی کرد، در این متن در اکثر جاها کاراکتر یا شخصیت حامی را معادل ساید کیک به کار می‌بریم.

  پلمن[5] در کتاب خلق شخصیت های باور پذیر[6] شخصیت حامی را این طور تعریف می‌کند:

  «شخصیت حامی، کسی است که حوادث داستان را همراه با شخصیت‌های داستان رقم می‌زند. او نایب و همراه شخصیت اصلی است.» او در ادامه می‌گوید که شخصیت حامی گاهی ممکن است یک دوست یا کار آموز یا نوچه باشد و یا یک هم همکار، شخصیت حامی در هرنقشی باشد شخصیت اصلی را در رسیدن به اهدافش حمایت می‌کند، آنچنانکه دکتر واتسون[7]، شرلوک هلمز را دریافتن جنایتکاران کمک می‌کرد. (Pullman,2008: 12).

  بهترین مثال برای شخصیت حامی در انیمیشن هرکول اسب بالدار یا پگاسوس می‌باشد او همواره در کنار هرکول است و او را در رسیدن به اهدافش یاری می کند یا حداقل چنین نیتی دارد.

  در تعریف، کاراکتر حامی همانطور که از اسمش بر می‌آید، شخصیت مستقلی ندارد یا شاید بهتر باشد بگوییم خواست و هدف مستقلی ندارد و شخصیت و اعمالش به شخصیت اصلی وابسته است و او را در رسیدن به هدفش یاری و حمایت می‌کند اما در واقع،‌ حیطه عمل کاراکتر حامی می‌تواند وسیع‌تر از تعریف اولیه آن باشد و حتی با انواع دیگر شخصیت ترکیب شود و اهمیت و حیطه عمل بیشتری پیدا کند.

  پلمن در معرفی نه نوع شخصیت که معمولاً در ژانر افسانه‌ای به کار می‌روند، در دومین عنوان،‌ بعد از ضد قهرمان، از کاراکتر حامی یا بهترین دوست نام برده است و این دلالتی براهمیت حضور این نوع کاراکتر در داستان است.

  تعریف دو نوع شخصیت دیگر – که پلمن آن‌ها را جز انواع کاراکتر های سنتی نام برده است – ما را در تعریف و درک هر چه بهتر شخصیت حامی کمک می‌کند. یکی محرم اسرار[8] و دیگری فویل[9].

  محرم اسرار، بهترین دوست مورد اعتماد نقش اول است. کسی است که شخصیت اول رازهای خود با او در میان می‌گذارد. اغلب نویسندگان از رازدار به عنوان راهی برای فراهم ساختن زمینه انتقال اطلاعات در لا به لای گفتمان دو یا چند شخصیت استفاده می‌نمایند. گاه محرم اسرار با شخصیت‌های دیگری مثل شخصیت حامی و شخصیت فویل (متفاوت) و غیره در می‌آمیزد.

  یک شخصیت حامی لزومی ندارد که محرم اسرارباشد. (Pullman, 2008: 12).

  بنابر  این نقش یک راز دار می‌تواند با نقش کاراکتر حامی در هم آمیزد اما برعکسش ضرورتی ندارد.

  پلمن با مثالی فویل یا شخصیت متضاد را اینگونه معرفی می‌کند:

  طلا و سنگ های زینتی اغلب بروی مخمل‌هایی قرمز و یا مشکی (تیره) نمایش داده می‌شوند واین به خاطر تضاد میان فلز و سنگ‌های درخشان باپارچه تیره است که طلا و جواهرات را حتی روشن‌تر و پر جلوه‌تر از آنچه که هستند به نظر می‌رساند. این شاخص نمایی شخصیت‌ها در یک داستان، با ایجاد یک شخصیت متضاد در پس زمینه شخصیت اصلی صورت می‌گیرد که به این نوع شخصیت، اصطلاحاً فویل می‌گویند. (Pullman, 2008: 13)

  با توجه به تعریف، شاید شخصیت متضاد یا متفاوت یا متباین، جایگزین مناسبی برای اصطلاح فویل باشد. پلمن در ادامه، شخصیت متضاد را اینطور تشریح می‌کند کسی که ویژگی‌های او با شخصیت اصلی در تضاد است تا بر کیفیت شخصیت اصلی تاکید نماید و آن ویژگی‌ها را خیلی بیشتر از زمانی که متضادی وجودندارد به رخ بکشد. گاهی اوقات شخصیت متفاوت، محرم اسرار یا حامی نیز می‌تواند باشد. (Same 13) نکته ای که درباره فویل (متضاد) قابل تذکر است اینست که تضادی که کاراکتر فویل با شخصیت اصلی دارد. ضدیت با قهرمان یا هدف نیست بلکه تنهاتفاوت در برخی ویژگی‌های شخصیت پردازیست که به هرچه بهتر دیده شدن ویژگی‌های شخصیت اصلی کمک می‌کند.

  مک کی[10] در ساختار داستان[11] تحت نام کاراکترهای حامی، آن‌ها را به چند دسته تقسیم می‌کند. مک کی در تقسیم بندی خود، محرم اسرار و شخصیت متضاد را که پیش تر تعریف شد، از انواع کاراکترهای حامی نام می‌برد.مک کی برای شخصیت‌ های حامی از نظر کارکرد و نقشی که بر عهده دارند، انواعی را ذکر می‌کند که در اینجا مختصراً به آن اشاره می‌شود:

  راز دار یا محرم اسرار[12]

  عامل کنش و واکنش[13]: کسی که اطلاعات لازم را مهیا می‌کندیا یک رویداد را آغاز می‌کند تا قهمران را به فعالیت ترغیب کند.

  پرده پس زمینه[14]، قهرمان و ضدر قهرمان را برای ما به گونه ای روشن می‌کند که بتوانیم نتشخیص دهیم چه کسی در داستان اهمیت دارد، مثل محافظان، ماموران امنیتی، راننده، دستیار و غیره.

  Abstract

  In animation production and stories, along with main character there is dependent or supporter character that is associated with him ,is often known as a sidekick .

  The sidekick have been widely presented through the stories and animation productions and  be considered this type of character based on the purpose and their personality ,behavior and connection with other character.

  Tried to be presented a comprehensive and various type of this character . Since further knowledge of them is affected to create the character and telling better the story .

  The importance of this animal in the history , in life and being beside of human in their life history.

  Horses have been very important in various function and they served in many human ways, so it is necessary to review of their existence in Iran history and the role of this animal in the story of the Shah - Nameh  where the purpose of the horse character is always distinct and  prominent .

  Key words : Sidekick character – Horse – Horse character – Animation character

 • فهرست:

  مقدمه. 1

  فصل اول: 4

  کلیات تحقیق.. 4

  1-1 بیان مسئله. 4

  1-2 پیشینه تحقیق.. 5

  1-3 اهداف تحقیق.. 6

  1-4 سوالات و فرضیات کلیدی.. 6

  1-5 روش تحقیق.. 7

  فصل دوم: 8

  تعریف انواع شخصیت حامی.. 8

  2-1- تعریف کاراکتر حامی: 8

  2-2- ذکر نمونه‌ها: 12

  فصل سوم: 14

  شخصیت پردازی و روایت... 14

  3-1- توصیف فیزیکی: 16

  3-2- شخصیت و رفتار 16

  3-3-عدم کمال.. 20

  3-4- پیش داستان.. 20

  3-5-تفاوت‌های فردی.. 21

  3-6- روابط شخصیت... 22

  3-7- طنز در شخصیت کاراکتر حامی.. 25

  فصل چهارم: 31

  شخصیت اسب در داستان‌های اساطیری.. 31

  4-1- مقدمه. 31

  4-2- نماد جانوران در اساطیر و فرافکنی روان‌شناختی.. 32

  4-3- نقش نماد اسب در تکامل کهن‌الگوی قهرمان.. 35

  4-4-اسب قهرمان و جایگاه او در روایات حماسی و اساطیری.. 38

  4-5- تفسیرهای اساطیری از رام‌کردن اسب و نمود آن در شاهنامه. 39

  4-6- توتم اسب و خاندان‌های پهلوانی شاهنامه. 40

  4-7- شخصیت انسان گونه اسب‌های پهلوانان و نقش مکمل آن‌ها در تکوین قهرمانان.. 41

  4-8- اسب‌های نمادینه کننده فرّه 45

  فصل پنجم: 48

  تاریخچه اسب در ادوار مختلف ایران.. 48

  5-1- دوران اوستایی.. 48

  5-2- اسب در ایران غربی در نیمه اول هزاره یکم ق م. 49

  5-3- اسب در میان مادها 50

  5-4- اسب در میان ایرانیان شمالی.. 51

  5-5- اسب در دوره هخامنشی.. 51

  5-6-دوره اشکانی.. 53

  5-7- دوره ساسانی.. 53

  5-9- اسب در ایران شرقی.. 56

  فصل ششم: 58

  بررسی اسب بعنوان کارکتر حامی در آثار انیمیشن.. 58

  6-1- تحلیل شخصیت اسب بعنوان شخصیت همراه و حامی در آثار انیمیشنی.. 58

  6-2- انیمیشن هرکول.. 60

  6-3-Tangled.. 64

  6-4- اسپریت... 70

  6-5- آخرین تک شاخ.. 75

  6-6- راهی بسوی الدورادو 79

  جمع بندی.. 82

  گزارش کار عملی.. 85

  منابع.. 101

   

  منبع:

   

  اوستا. (1384). گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه. 2 جلد. چاپ نهم. تهران: مروارید.

  پورداوود، ابراهیم. (1355). فرهنگ ایران باستان. تهران: دانشگاه تهران.

  پیگوت، ژولیت. (1373). شناخت اساطیر ژاپن. ترجمه باجلان فرخی. تهران: اساطیر.

  جابز، گروترود. (1370). سمبول‌ها (کتاب اول جانوران). ترجمه و تألیف محمدرضا بقاپور. تهران: مترجم.

  دیاکونوف، ایگورمیخائیلویژ. (1377). تاریخ ماد. تهران: علمی و فرهنگی.

  راس، آلن اُ. (1375). روان‌شناسی شخصیت. ترجمه سیاوش جمالفر. چاپ دوم. تهران: روان.

  شاله، فلیسین. (1346). تاریخ مختصر ادیان بزرگ. مترجم منوچهر خدایار محبی. تهران: دانشگاه تهران.

  فردوسی، ابوالقاسم. (1385). شاهنامه به کوشش سعید حمیدیان (از روی چاپ مسکو). 4 مجلد (9 ج). چاپ هشتم. تهران: نشر قطره.

  فروید، زیگموند. (1362). توتم و تابو. ترجمه ایرج باقرپور. تهران: آسیا.

  کریستن‌ سن، آرتور. (2535). آفرینش زیانکار در روایات ایرانی. ترجمه احمد طباطبایی. تبریز: انتشارات دانشکده ادبیات تبریز.

  کزازی، میرجلال‌الدین. (1379-1387). نامه باستان (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی). 9 جلد. تهران: سمن.

  لوی استروس، کلود. (1378). توتمیسم. ترجمه مسعود راد. تهران: توس.

  مختاری، محمد. (1368). حماسه در رمز و راز ملی. تهران: قطره.

  یاحقی، محمدجعفر. (1386). فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی. چاپ دوم. تهران: سروش.

  یونگ، کارل گوستاو. (1383). انسان و سمبول‌هایش. ترجمه محمود سلطانیه. چاپ چهارم. تهران: جامی.

  سیکر، لیندا، شخصیت‌های ماندگار،‌تهران: سروش، 1380.

  مک کی، رابرت،‌داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی: تهران: هرمس، 1387.

  کمبل، جوزف، قدرت اسطوره، تهران:کانون چاپ،1393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Pullman, Gary, Creating Compelling characters, NewYork, 2008.

  Marx, Christy, Write you way into animation and games, USA: else- Vier, 2010.

  Klein, Norman M., Seven Minutes: the life and death of the American animated cartoon, London: Verso, 1993.

  McKee, Robert, Story Structure, (The course in screen in screen writing), 1998.

  Wells, Paul, Understanding Animation, London: Routledge,1998.

  Wells, Paul, Script Writing, USA: Ava academia, 1998.

  Adler, Gerhard. (1999). Studies in Analytical Psychology. Routledge.

  Brend, Barbara. (1991). Islamic art. Reprint: Harvard University Press.

  Cervantes, Miguel de. (1895). The ingenious gentleman Don Quixote of La Manch. Volume 4. Adam and Charles Black.

  Duran, Gloria. (1980). The archetypes of Carlos Fuentes: from Witch to Androgyne. Arch on Books.

  Eliade, Mircea. (1976). Myths, Dreams and Mystery. Peter Smith Pub.

  Eliot, Alexander. (1992). Myths. McGraw-Hill.

  Franz, Marie-Louise von. (1978). An introduction to the psychology of fairy tales. Edition: 4. Spring Publications.

  Graven, Jacques. (1967). Non-human thought: the mysteries of the animal psyche. Stein and Day.

  Gubematis, Angelo de. (2003). Zoological Mythology or the Legends of Animals. Kessinger Publishing.

  Harvey, Sir Paul. (1937). The Oxford companion to English literature. Edition: 2. The Clarendon Press.

  Hathorn, Richmond Yancey. (1977). Greek mythology. American University of Beirut.

  Hausman, Gerald, and Loretta Hausman. (2003). The mythology of horses: horse legend and lore throughout the age. Three Rivers Press.

  Henderson, Joseph Lewis. (1967). Thresholds of initiation. Wesleyan University Press.

  Howey, M. Oldfield. (1923). The horse in magic and myth. W. Rider.

  Johnston, Jorni E. (2003). The complete idiot's guide to psychology. Edition: 2. Alpha Books.

  Jung, Carl Gustav, Vfolet S. De Laszlo. (1958). Psyche and Symbol A Selection from the Writings of C. G. Jung. Doubleday.

  Jung, Carl Gustav (1959). The Archetypes and the Collective Unconscious. Trans. R. F. C. Hull. New York. Pantheon Books.

  Jung, Carl Gustav. (1966). The practice of psychotherapy: essays on the psychology of the transference and other subjects. Edition: 2. Routledge.

  Jung, Carl Gustav, Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler. (1979). The collected works of C.G.Jung. Routledge and K. Paul.

  Jung, Carl Gustav. (2001a). Dreams. Edition: 2. Routledge.

  Jung, Carl Gustav, William Stanley Dell, Cary F. Baynes. (2001b). Modern man in search of a soul, Routledge.

  Jung, Carl Gustav, Richard Francis Carrington Hull. (2003). Four Archetypes: Mother, Rebirth, Spirit, Trickster. Edition: 3. Routledge.

  Jung, Carl Gustav. (2008). Psychology of the Unconscious. READ BOOKS.

  Kawai, Hayao. (1995). Dreams, Myths and Fairy Tales in japan. Daimon Verlag.

  Kelly, Adrian. (2007). A referential commentary and lexicon to Iliad VIII. Oxford University Press.

  Kett, Pamela Kay. (1985). Archetype and stereotype: the horse in American western literature. Southwest Texas State University.

  Li, You-zheng. (1997). The structure of the Chinese ethical archetype: the archetype of Chinese ethics and academic ideology: a hermeneutico-semiotic study Peter Lang.

  Lord Raglan. (2003). The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama. Courier Dover Publications.

  Marshak, Boris Ilich, V. A. Livshits. (2002). Legends, tales, and fables in the art of Sogdiana. Bibliotheca Persica Press.

  Martin, Richard P. (1989). The language of heroes: speech and performance in the Iliad. Cornell University Press.

  Miller, Patricia H. (2001). Theories of developmental psychology. Edition: 4. Macmillan.

  Norton, Jody. (2000). Narcissus sous rature: male subjectivity in contemporary American poetry. Bucknell University Press.

  Omidsalar, Mahmoud. (1989), Rakhsh dar Shahnamah-i Firdawsi. Ksirnin-i Pizhiihish va AmiiZish.

  Papadopoulos, Renos K (2006). The handbook of Jungian psychology: theory, practice and applications. Psychology Press.

  Rank, Otto. (2008). In quest of the hero. Large print. BiblioBazaar. LLC.

  Sherrard, Philip. (1956). The marble threshing floor: studies in Modern Greek poetry. Vallentine. Mitchell.

  Verma, Som Prakash. (1999). Flora and fauna in Mughal art. Marg Publications on behalf of the National Centre for the Performing Arts.

  Woods, Ralph Louis. (1947). The world of dreams, an anthology: the mystery, grandeur, terror, meaning and psychology of dreams. Random House.

  Zeruneith, Keld. (2007). The wooden horse: the liberation of the western mind from Odysseus to Socrates. Overlook Duckworth.


موضوع پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, نمونه پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, جستجوی پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, فایل Word پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, دانلود پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, فایل PDF پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, تحقیق در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, مقاله در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, پروژه در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, پروژه درباره پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتر اسب - عنوان پایان نامه عملی (دور برگردان) U-TURN

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تصویر متحرک چکیده: این پژوهش به بررسی مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری تصاویر متحرک تعاملی می‌پردازد و قصد دارد علاوه بر تعریف مفهوم تعامل در انیمیشن‌های ارائه شده در بستر رسانه‌های نوین، خاستگاه، پیامدها و تآثیرات تکنولوژی دیجیتال را در آفرینش این آثار تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان علم رسانه، ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیروجود عامل آموزشی متحرک در چند­رسانه­ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش­آموزان در درس جغرافیا صورت گرفته­است. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدم­دسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانه­ای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسه­ی ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی چکیده: امروزه تلاش های ارزشمندی در هنر معاصر، در جهت بیان ایده های نو و تعامل خلاقانه ی آن با مخاطب مورد توجه است. چنانکه، اهمیت تکنولوژی اثر در مراتب بعدی؛ و استفاده از هر شیوه ی اجرایی امکان پذیر است. به طوری که هنرمند برای خلق ایده و مفهوم خاص خود، می تواند از همه ی انواع هنرها به همراه سایر رسانه های جدید و علوم استفاده کند. ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی تصویر متحرک چکیده این تحقیق تلاشی است برای رسیدن به پاسخ سوالاتی در رابطه با اینکه تماشای انیمیشن های مشوق نقاشی چه تأثیری بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی دارد و اینکه آیا به اندازه لازم به تولید و پخش این قبیل برنامه ها پرداخته شده است یا خیر. نکته ای که با توجه به موضوع بین رشته ای این رساله در جمع آوری مطالب حاضر در نظر گرفته ...

پایان نامه­ی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن چکیده ارتباط نقاشی مدرن سده­ی بیستم و انیمیشن در این پژوهش از طریق بررسی تحولات سبک­های نقاشی مدرن و تجربیات نقاشان انیماتور با تمرکز بر رخدادهای نیمه­ی اول سده­ی بیستم، زمینه­ی لازم برای تحلیل ارتباط این دو شاخه­ی هنر فراهم آمده است. در تحلیل مورد نظر، بازتاب تحولات سیاسی/ اجتماعی در کار هنرمندان، بهره­گیری نقاشان از تجارب علمی ...

چکیده بیش از دو دهه است که انیمیشن مستند به عنوان یک سبک سینمایی مستقل در جهان مطرح شده است. با این حال اغلب مطالعات و بررسی های انجام شده در راستای شناخت کلی و ساختار عمومی این سبک بوده است. بنابراین نیاز به بررسی و موردکاوی این شیوه فیلم سازی از دیدگاه های مختلف بسیار محسوس است. در نتیجه، این پژوهش به بررسی انیمیشن مستند از دیدگاه زیبایی شناسی می پردازد تا بدین وسیله گامی در ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد سینما مقدمه این پژوهش تلاشی برای مطالعه ی «دگردیسی زیبایی شناسی در سینما ی مستند نوین دهه ی 80 ایران» است. دلیل انتخاب این موضوع ناشی از پر رنگ شدن گرایش های سنت شکنانه ای است که در فیلم های این دوره دیده می شود و به تدریج بر رویکردهای کلاسیک پیشین سایه می اندازد. گرایش هایی که در مقایسه با رویکردهای کلاسیک مستند سازی کمتر مجالی برای تجزیه ...

پايان نامه سال 1385 پيشگفتار درباره نرم افزار کارل دراو: نرم افزار کارل دراو يکي از قويترين برنامه هاي گرافيک برداري و رقيب سرسختي چون فري هند و . . . مي باشد. اين برنامه که پايه و اساس آن بردا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته:علوم تربيتي گرايش : آموزش و پرورش ابتدايي تابستان/ 1393 چکيده   هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش کلاس هاي آموزش الکترونيکي بر گزار

دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A.) چکیده هدف کلی پژوهش حاضر طراحی درس‌افزار درس ریاضی(1) و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستان‌های شهرکرمانشاه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش نیمه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک شهر کرمانشاه به تعداد 1400 نفر که به روش ...

ثبت سفارش