پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان)

word 1 MB 31207 109
1392 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   (M.A)

   

  گرایش مدیریت بازرگانی

  چکیده

  در جهان امروز شرکت ها برای رسیدن به فروش و سود بالاتر با یکدیگر به رقابت می پردازند. لزوم توجه به آمیخته بازاریابی در شرکت ها برای افزایش فروش به خصوص در شرکت پگاه گلپایگان امری حیاتی می باشد. در یک ساختار رقابتی، بازار بیش از هر چیز آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی نحوه بهره گیری از آمیخته بازاریابی در بازار به منظور دستیابی به مقدار مشخصی از فروش و اندازه سهم بازار موردنظر است.

  در این پژوهش محقق بدنبال بررسی تأثیر بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش از دیدگاه اساتید و مدیران نمایندگی های فروش است و اولویت تأثیرگذاری هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش می باشد.

  روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیقی توصیفی- پیمایشی        می باشد. این پژوهش از روش میدانی (توصیفی-پیمایشی) برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است.

  نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که، آمیخته بازاریابی نقش به سزائی در افزایش فروش و سهم بازار شرکت لبنیاتی پگاه در بازار خارجی دارد و مهم ترین آمیخته بازاریابی، آمیخته محصول می باشد که می توان با پرداختن به مشخصه های محصول اعم از کیفیت، بسته بندی وغیره باعث افزایش فروش و سهم بازار شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان در بازار خارجی گردید.

   

  واژه های کلیدی: آمیخته بازاریابی، فروش، سهم بازار، شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان؛

   

  فصل اول:

  کلیات پژوهش

  مقدمه

    تعاریف گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است ، مانند گروهی از فعالیت های تجاری وابسته، پدیده ای بازرگانی، فرایندی اقتصادی، فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات، فرایند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف بیان کننده گوشه ای از فعالیت های بازاریابی است، ولی تعریف کامل آن و منطق بر گرایش بازاریابی جدید نیست. امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر فیلیپ کاتلر، برجسته ترین صاحب نظر در این رشته، بازاریابی عبارت است از: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله (روستا و همکاران، 1378، ص: 7).

    امروزه شاهد آن هستیم که سازمان ها و شرکت های تجاری با رقابت روافزون اعم از رقابت های داخلی و خارجی در زمینه افزایش فروش و دستیابی به سهم بیشتری از بازار مواجه هستند. کارخانه ارج تا مرز تعطیلی به پیش رفته است، کفش ملی اقدام به کوچک سازی گسترده نموده است، صنعت نساجی و کفش کشور در رقابت با رقبای چینی قافیه را باخته اند. در همین وضعیت می بینیم که برخی شرکت ها از این مبارزه سرفراز بیرون آمده اند. گروه صنعتی انتخاب کار خود را از یک کارگاه کوچک تولید ماشین لباسشویی (دوقلوی حایر) کار خود را شروع کرده و اکنون تبدیل به یک گروه صنعتی بزرگ با نام های تجاری اسنوا، حایر، دوو و تکنوگاز شده است. آنچه در این بین حائز اهمیت است بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی از طریق به کارگیری عوامل آمیخته بازاریابی می باشد. به عبارتی عواملی نظیر محصول، قیمت، کانال، توزیع و ترویج نقش اساسی در افزایش فروش و اندازه سهم بازار محصولات شرکت ها در بین رقبا دارند که متأسفانه در شرکت ها و موسسات تجاری ایران کمتر به این مسأله توجه شده است. علت این امر نیز تا حدی روشن است. این مؤسسات برخلاف شرکت های مطرح و یا فعال در بازارهای مطرح دنیا دیدگاه علمی و دقیق و صحیحی نسبت به مدیریت بازاریابی ندارند. لذا در مجموع، کشور ما سهم کوچکی از بازار را در بین رقبا به خود اختصاص می دهد. در زمینه بازار داخلی نیز همین وضعیت مشاهده می شود. برخی از شرکت ها و مؤسسات به دلیل سابقه تولید محصول خاص و انحصاری و تقاضای بیش از حد بازار به محصول آن ها نیازی به شیوه های علمی و نوین مدیریت بازاریابی را احساس نکرده اند و لذا با تغییر شرایط بازار دچار مشکل شده اند. برخی از این شرکت ها، هنوز هم به روش های سنتی و غیرعلمی فروش ادامه داده و بر همان اساس به تولید و توزیع و قیمت گذاری اقدام می نمایند .

  1-1- بیان مسأله

    در جهان امروز شرکت ها برای رسیدن به فروش بیشتر و کسب سود بالاتر با یکدیگر به رقابت می پردازند. لزوم توجه به آمیخته بازاریابی در شرکت ها برای افزایش فروش به خصوص در شرکت پگاه گلپایگان و نیز ادامه فعالیت شرکت امری حیاتی می باشد. در یک ساختار رقابتی بازار بیش از هر چیز مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی نحوه بهره گیری از آمیخته بازاریابی در بازار به منظور دستیابی به مقدار مشخصی از فروش و اندازه سهم بازار موردنظر است و رمز موفقیت در این زمینه نیازمند استفاده هوشمندانه از نتایج تحقیقات بازاریابی است(علی میرزایی،1383 ص: 4)

    سهم بازار غالباً با سودآوری است و نسبت عملکرد شرکت نسبت به سایر رقبا را می توان با استفاده از میزان فروش و سهمی که شرکت از یک کالا یا محصول در بازار به خود اختصاص می دهد محاسبه نمود. به همین جهت شرکت ها بدنبال افزایش فروش خود در مقایسه با رقبا هستند ولی با این وجود در شرکت پگاه گلپایگان به تأثیر بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی و رعایت اصول کلی در آن توجه کمتری شده است.

    با توجه به تحقیقات بعمل آمده، بازاریابی از اهمیت خاصی در مشخص کردن وضعیت شرکت در بازار هدف و همچنین جلب مشتریان برخوردار است در واقع یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در حفظ و یا افزایش فروش شرکت آمیخته بازاریابی است .

    به عبارت بکارگیری آمیخته بازاریابی باعث اجازه دادن به سازمانها و شرکت ها برای ایجاد و بکارگیری مزیت رقابتی در محیط بازار می شود (کولیر، 1991) .

    آمیخته بازاریابی در برنامه استراتژیک بازار مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که تصور می شود که این مدل به اندازه کافی انعطاف پذیر بوده و می تواند در شرکت ها و موسسات تجاری مختلف بکار گرفته شود تا اهداف بازاریابی شرکت محقق گردد. به عبارت دیگر کمک می کند تا شناخت کامل از بازار به دست آید و در نتیجه آن امتیازات در بالا بردن فروش و اندازه سهم بازار کسب شود. فروش شرکت می تواند با تغییر متغیرهایی که به عنوان عناصر بازاریابی مشهور هستند تغییر پذیرند. مثلاً با تغییر ویژگی های محصول نظیر بهبود کیفیت محصول، بسته بندی و یا طراحی می توان ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد نمود و یا اگر قیمت ها با توجه به میزان تقاضا انعطاف پذیری داشته باشد با کاهش قیمت فروش بالا خواهد رفت و به همان نسبت میزان درآمد حاصل از فروش محصولات افزایش می یابد .

  با افزایش توزیع کنندگان و کانال های توزیع و با بهینه کردن وضعیت و سرعت توزیع ، بر فروش و اندازه سهم بازار شرکت افزوده می شود .

    در این پژوهش نیز محقق معتقد است که شرکت پگاه گلپایگان از قاعده شرکتهای تجاری مستثنی نبوده و به عبارتی تمامی موارد در تولید و بازاریابی محصولات آن شرکت نیز مصداق خواهد داشت. حال با توجه به افزایش شرایط رقابتی بازار و احتمال مواجه شدن با تبعات پیوستن به سازمان تجارت جهانی با تعریف این پروژه محقق بدنبال آن است که به بررسی تأثیر بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش از دیدگاه اساتید، مدیران و نمایندگی های فروش بپردازد و اولویت تأثیرگذاری هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی را بر افزایش فروش مورد مطالعه قرار دهد.

  -2- اهمیت و ضرورت تحقیق

     با تغییر ساختار صنعت و حضور شرکت های رقیب قدرتمند نیاز به اتخاذ مفاهیم نوین کاملاً ضروری می نماید. دیگر فروش محصولات به سادگی گذشته نمی باشد . فضای بازار انحصاری شکسته شده و رقابت جایگزین آن شده است. در این فضا رقبا برای دست یابی به افزایش سهم بیشتری از بازار با هم دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی شرکتی موفق تر عمل می نماید و می تواند فروش بیشتری داشته باشد که بتواند پارامترهای موثر بر خواست و نیاز مشتریان را تشخیص داده و آن را برآورد نماید. لذا دیگر شرکت ها نمی توانند بدون تغییر در نگرش مدیریتی و بدون استفاده بهینه از عناصر آمیخته بازاریابی به صورت موفق عمل نمایند .

     در خصوص تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش تحقیقات متعددی صورت گرفته است. این تحقیقات هم به صورت کلی به عناصر آمیخته بازاریابی مانند قیمت، محصول، ترویج و کانال توزیع مرتبطه است و هم به محرک های زیر مجموعه این عناصر می پردازند .

     بر این اصل و به دلیل اهمیت این موضوع، محقق بر آن شد تا تحقیق خود را در این زمینه بر روی شرکت پگاه گلپایگان انجام داده و نتایج بدست آمده را در اختیار محققان آینده برای تحقیقات بیشتری و اکمل تر قرار دهد .

   

  1-3- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق

  بازاریابی: بازاریابی فرآیند برنامه­ریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است.

  بازاریابی بین المللی: در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور.

  محصول: عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند.

  قیمت: از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود

  ترفیع (تبلیغات): به طور کلی ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تأثیرگذاری بر روی نگرش و رفتار وی را تبلیغات گویند.

  توزیع: یا لجستیک کالا انتقال کالاها چه از نظر زمانی و چه مکانی یعنی انتقال کالا از محل تولیدکنندگان تا محل خرید مصرف کنندگان را دربرمی گیرد.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1. بررسی تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان

  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت

   

   

   

   

  1-5- فرضیه اصلی پژوهش

  1: استفاده مناسب عناصر آمیخته بازاریابی (4p) بر افزایش فروش شرکت پگاه گلپایگان در بازارهای بین المللی تأثیر دارد.

  2:استفاده مناسب عناصر آمیخته بازاریابی (4p) بر افزایش سهم بازار شرکت پگاه­گلپایگان در بازارهای بین المللی تأثیر دارد.

  فرضیه های فرعی

  1:استفاده مناسب از عرضه کالا، باعث افزایش فروش شرکت­لبنیاتی­پگاه­گلپایگان دربازارخارجی می­گردد.

  2:استفاده مناسب از عرضه کالا، باعث افزایش سهم بازار شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان در بازار خارجی می گردد.

  3: استفاده مناسب از قیمت گذاری کالا، باعث افزایش فروش شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان در بازار خارجی می گردد.

  4:استفاده مناسب از قیمت گذاری کالا، باعث افزایش سهم بازار شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان در بازار خارجی می گردد.

  5:استفاده مناسب از تبلیغات پیشبردی، باعث افزایش فروش شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان در بازار خارجی می گردد.

  6:استفاده مناسب از تبلیغات پیشبردی، باعث افزایش سهم بازار شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان در بازار خارجی  می گردد.

  7:استفاده مناسب از مکان، باعث افزایش فروش شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان در بازار خارجی  می گردد.

  8:استفاده مناسب از مکان، باعث افزایش سهم بازار شرکت لبنیاتی پگاه­گلپایگان در بازارخارجی می­گردد.

   

  Abstract

  Todays, Companies have been competed together to obtain more selling and high profit. Regards to marketing mixing in companies is necessary to increase selling especially in PegahGolpayegan Company and also it’s vital in continuing activity of company. In competitive structure, market should have awareness and management recognition from views and customer needs and evaluation of using way of marketing mixing to obtain special amount of selling and market size.

  In this study, researcher attempt to review effect of marketing mixing elements applying on selling increasing in view of professors and representative managers in selling section and it was reviewed effective preferences of each them on selling increasing and market share.

  Methodology is applicable and it’s descriptive. In this study, data were collected by using questionnaire.

  Findings indicated that marketing mixing play an important role in selling increasing and market share of diary company of Pegah in foreign market and the most important marketing mixing is product that it cause increase selling and market share of diary company of PegahGolpayegan by review products features such as quality, packaging, etc.

  Keywords: Marketing Mixing, Selling, Market Share, Pegah Golpayegan Co.

   

 • فهرست:

  چکیده ........................................................................................................................ 1

  فصل اول : کلیات تحقیق............................................................................................. 2

  مقدمه ......................................................................................................................... 3

  1-1- بیان مساله.......................................................................................................... 4

  1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................... 6

  1-3-اهداف تحقیق...................................................................................................... 7

  1-4- اهداف تحقیق ................................................................................................... 7

  1-5- فرضیه اصلی پژوهش ........................................................................................ 8

   

  فصل دوم : مبانی نظریتحقیق........................................................................................ 9

  مقدمه ........................................................................................................................ 10

  2-1- بازاریابی چیست ؟ ........................................................................................... 10

  2-2-بازاریابی بین المللی............................................................................................ 11

  2-3-تعریف محصول................................................................................................. 12

  2-4-عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون................................................... 13

  2-5-برنامه ریزی....................................................................................................... 16

  2-6-کاربردها............................................................................................................ 17

  2-7- بسته بندی ....................................................................................................... 17

  2-8-سیاستهای ضمانت و خدمت................................................................................ 20

  2-9-ضمانت کالا....................................................................................................... 20

  2-10- خدمات کالا .................................................................................................. 21

  2-11-منحنی عمر کالا............................................................................................... 22

  2-12-استرانژیهای طراحی و ساخت........................................................................... 24

  2-13-طراحی و ساخت............................................................................................. 25

  2-14-قیمت............................................................................................................. 27

  2-15-استراتژیهای قیمت گذاری................................................................................. 33

  2-16-تعیین قیمت.................................................................................................... 34

  2-17- مفهوم تبلیغات ............................................................................................... 35

  2-18-استراتژیهای تبلیغات بین المللی........................................................................ 39

  2-19-فروش شخصی................................................................................................ 41

  2-20-توزیع............................................................................................................. 42

  2-21-واسطه های بین المللی..................................................................................... 45

  2-22-توزیع فیزیکی.................................................................................................. 46

  2-23-انبار کردن....................................................................................................... 47

  2-24- کنترل موجودی .............................................................................................. 47

  2-25-نظام اطلاعاتی.................................................................................................. 48

  2-26- تحقیقایت بازاریابی ........................................................................................ 48

  2-27-سهم بازار........................................................................................................ 49

  2-28-فروش در بازارهای خارجی.............................................................................. 51

  2-29-برنامه بازاریابی................................................................................................ 52

  2-30- سازمان دهی بازاریابی بین المللی .................................................................... 52

  2-31-بخش دوم : شرکت پگاه گلپایگان...................................................................... 53

  2-32-پیشینه تحقیق................................................................................................... 57

   

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش.............................................................................. 62

  مقدمه ........................................................................................................................ 63

  3-1- روش تحقیق ................................................................................................... 63

  3-2- جامعه آماری ................................................................................................... 63

  3-3-نمونه آماری....................................................................................................... 64

  3-4-ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................... 65

  3-5-تکنیک های تجزیه.............................................................................................. 68

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها............................................................................ 70

  مقدمه ........................................................................................................................ 71

  4-1- اطلاعات ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان ...................................................... 71

  4-2-معنی داری رابطه میانگین سوالات فرعی تحقیق ................................................... 76

  4-3-رتبه بندی متغیرها............................................................................................... 80

  4-4-آزمون تی برای دو نمونه مستقل ......................................................................... 81

  4-5- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی و توکی .......................................................... 81

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها............................................................................ 82

  مقدمه ........................................................................................................................ 83

  5-1-نتایج ویژگی های عمومی.................................................................................... 83

  5-2- نتایج آزمون فریدمن ......................................................................................... 83

  5-3-آزمون تی ......................................................................................................... 84

  5-4-نتایج آزمون تی برای دو نمونه مستقل ................................................................. 84

  5-5- پیشنهادات برآمده از نتایج آماری ....................................................................... 84

  5-6- محدودیت های تحقیق ..................................................................................... 85

  5-7- پیشنهادات در ارتباط با تحقیقات آینده ............................................................... 86

   

  پیوستها...................................................................................................................... 87

  فهرست منابع و مراجع................................................................................................ 97

  چکیده انگلیسی..........................................................................................................................101

   

   

  منبع:

  منابع فارسی

  اربابی، علی محمد، از تولید تا مصرف ، انتشارات فروردین، 1369

  ایروانی، محمدکاظم و مجتبی نراقی، بازاریابی، انتشارات امید روز ، 1353

  بهرامی، ایرج، بازاریابی در بازرگانی پیشرفته ، انتشارات پیشبرد، 1369

  بوید، هارپر و رالف وستفال ، بازاریابی و بازارشناسی ، ترجمه احمد آرام ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ، 1359

  تقوی، محمد، روشهای نوین اقتصادی و مالی در خرده فروشی، سازمان مشاوره اقتصادی و مالی هارود ، 1348

  زارعی، پرویز، بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی، 1351

  گوهریان، محمدابراهیم، مدیریت صادرات غیرنفتی، جلد 1 و 2 ،ۀ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374

  لک نژادی ، اسمعیل و عبدالحمید ابراهیمی، تحقیقات بازاریابی، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1353

  متولی، کاظم، روابط عمومی و تبلیغات، انتشارات بهجت، 1372

  مجتهدی، پرویز، مارکتینگ و مارکتینگ بین المللی ، انتشارات شیرین، 1372

  مردیت، جیوفری و رابرت نلسن و فیلیپ نک، کارآفرینی، ترجمه محمدصادق نبی ئیان، موسسه کار و تأمین اجتماعی، 1372

  مسعودی، جلیل، آگهی های تجارتی و روشهای آن ، مدرسه عالی بازرگانی، 1349

  هلفانت، سیمور، روشهای فروش در خرده فروشی، ترجمه سیف غفاری و منوچهر پوریان خیر، شرکت انتشارات و خدمات آموزشی، 1353

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Aaker, David A., Strategic Market Management, 3rd ed., New York, John Wiley and Sons, Inc., 1992.

  Berkowitz, Eric N. et al., Marketing, 3rd ed., Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1992.

  Burns, Alvin C. and David W. Cravens, Reading and Cases in Marketing Management, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1987

  Cravens, David W., Strategic Marketing, 4th ed., Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1994.

  Evans, Joel R. and Barry Berman, Marketing, 6th ed., New York: Macmillan Publishing Co., 1994.

  Fletcher, Keith, Marketing Management and Information Technology, New Jersey: Englewood, Prentice-Hall, Inc., 1990.

  Giles, George, Marketing, 6th ed., London: Pitman Publishing, 1993.

  Gilligan, Colin and William Richardson, Strategy and Marketing, London: Routledge Publishing, 1994.

  Kotler, Philip and Gary Armstrong, Marketing: an Introduction, 2nd ed., New Jersey: Englewood Cliffs, Prectice-Hall, Inc., 1990, cahp. 18

  Lancaster, Geoff and Lester Massingham, Essentials of Marketing, 2nd ed., Berkshire, England: McGraw Hill Book Co., 1993.

  Mazur, Laura and Annik Hogg, The Marketing Challenge, Wokingham, England: Addison Wesley Publishing Co., 1993.

  Randall, Geoffrey, Principles of Marketing, London: Routledge Publishing, 1993.

  Ring, Lawrence J. et al., Decisions in Marketing, 2nd ed., Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1989.

  Wilson, Mike, The Management of Marketing, 2nd ed., Aldershot, Hampshire England: Gower Publishing, Ltd., 1990.

  Zikmund, William and Michael D’Amico, Marketing, 3rd ed., New York: John Wiley and Sons, 1989.

   


موضوع پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), نمونه پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), جستجوی پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), فایل Word پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), دانلود پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), فایل PDF پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), پروژه در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( گرایش بازرگانی بین الملل) چکیده در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقا و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (4P) در بازار به منظور دستیابی به فروش بیشترمی باشد. در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که به توانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن[1] دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند.خلق ارزش برتر برای مشتری در سایه مولفه­های گوناگون اساس بهبود ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )) M.A (( رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : بازرگانی داخلی چکیده : در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقاء و موفقیت سازمان‌ ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (P4) (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در بازار به منظور دست یابی به سهم بازار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش "بازاریابی" چکیده تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جهت آشنایی با نظرات مشتریان و ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت تحول چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388) این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " بازاریابی " مقدمه صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج کشور است. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم, اشتغال را در داخل کشور آن ها ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه چکیده افزایش رقابت ،پویایی وپیچیده شدن محیط، رشد انتظارات مشتریان وظهورنوآوری های جدید در صنعت خدمات کشور،تحولات بسیاری در نگرش سازمانها نسبت به متولد مشتری ایجاد نموده وآنان را به اهمیت مشتری ومنافعی که می تواند برای آنان به دنبال داشته باشد واقف نموده است.سازمانها با درکی که از اهمیت رضایت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( M.A ) گرایش: بازاریابی چکیده هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده بانکداری الکترونیک به دلیل مزیت های بی شمارش یکی از استراتژی های اصلی تمامی بانک های دنیا است. امروز بانکداری بدون استفاده از بانکداری الکترونیک متصور نیست. بازاریابی نیز از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. در این پژوهش قصد داشته ایم که به بررسی نقش بازاریابی بر ...

ثبت سفارش