پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان

word 2 MB 31304 185
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۷۸,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

  گرایش داخلی

  چکیده تحقیق :

  امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و قابل استفاده ای از آن به مدیران و سازمانها ارایه نشده و نمونه های کاربردی موفق را نیز کمتر در سازمانها احساس می کنیم. هدف از انجام این تحقیق نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبودروند بازرگانی داخلی و صادرات در شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که «آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی نقش موثری را داشته است ؟» ، که برای دستیابی به آن مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته است.این تحقیق با توجه به هدف شامل دو فرضیه می باشد :1) شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند .2) شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردارهستند .

   به منظور بررسی فرضیه ها پس از آن که مبانی نظری تحقیق همچون مباحث مرتبط با کیفیت ، مدیریت کیفیت، عایق و صنعت آن ، بازار خرید و فروش و صادرات و . . . مورد مطالعه قرار گرفت، در این تحقیق متناسب با موضوع از ابزار پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی پیمایشی در شرکتهای دارانده گواهینامه ایزو و فاقدگواهینامه ایزو و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شده است تا میزان اثربخشی آن و تحقق اهداف مورد نظر سیستم پس از دریافت گواهینامه مورد سنجش واقع شود وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است ، که یافته های تحقیق نشان می دهد ، استقرار سیستم های ایزو درصنعت عایق و درشرکت های عایق رطوبتی دلیجان براساس اهداف موردنظر درسیستم های مدیریت کیفیت(ISO) ، بر بهبود روند بازرگانی و صادرات این شرکت ها تاثیر گذار بوده است و اهداف مورد نظر سیستم مدیریت کیفیت(ISO) برآورده شده است.

   

  واژگان کلیدی : کیفیت، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، ایزو، عایق رطوبتی ، بازرگانی، بازرگانی داخلی،

  بازرگانی خارجی(صادرات)  

  فصل اول

  طرح تحقیق

  مقدمه :

  در جهان امروز همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و تکنولوژی رخ می دهد ، تحولات عمیقی نیز در شرایط و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمانها حاکم می گردد.

  از جمله مفاهیم جدیدی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است سازماندهی کیفیت است که بر اساس آن سازمانها و بنگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با ایجاد فضای رقابتی حرکت به سمت بهبود و ارتقا را در آنها تقویت می نماید .

  تحولات جاری و رقابت های شدید اقتصادی در عرصه بین المللی در سالهای اخیر که تغییرات زیادی را در محیط اقتصادی جوامع ایجاد نموده ، نگرش روزافزون سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی به ارایه خدمات و تولیدات کیفی محصولات ، کاهش هزینه و توجه به نیازهای مشتریان زمینه مناسبی را برای رشد و تعالی سازمانها فراهم نموده است .

  ساختار اصلی مدیریت کلیه سازمان ها متشکل از مجموعه سیستم هایی است که چگونگی عملکرد سازمان را بیان می کند. اولین ملاحظه در طراحی یک سیستم یا فرایند تولید نتیجه مطلوب و مورد نظر است. این تصور که فرآیندها و فصول مشترک آنها می بایست تجزیه وتحلیل شده و به طور مستمر بهبود یابند ، زیر بنای اصلی مفهوم سیستم مدیریت کیفیت تلقی می شود. استاندارهای بین المللی ایزو به قصد فراهم آوردن هسته سیستم های استانداردی ارایه شده اند که در گستره وسیعی از صنایع و فعالیت ها قابل اعمال است (شفیعا،1380،ص22). مدل استاندارد ایزو تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت، الگویی برای تضمین در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارایه خدمات است(شاه محمدی و شاه کرمی، 1380، ص17). استاندارد ایزو در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد به گونه ای که اگر لازم باشد تا قابلیت سازمان در استقرار سیستم مدیریت کیفیت به اثبات برسد بتوان آن را ارزیابی کرد (لامعی، 1381، ص92). در طول دو دهه اخیر توجه و علاقه مدیران در سازمانها، موسسات خدماتی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کیفیت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. امروزه تعداد بیشماری از مدیران سازمانها کیفیت را به عنوان یک عامل مهم و استراتژیک تلقی می  کنند. تحقیقات صورت گرفته نیز مزایای استراتژیک کیفیت را در سطح جهان تایید می کنند، زیرا کیفیت منجر به افزایش سهم بازار و بازگشت بیشتر سرمایه شده، هم چنین در بلند مدت موجب کاهش هزینه های تولیدی و بهره وری بیشتر می شود.

  ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها از ویژگی‌های بارز تمدن بشری است. به طوری که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی‌ها و نیازهای خاص جوامع مختلف همه روزه انواع سازمانهای اجتماعی، ظهور و گسترش می‌یابد و بر تعدادشان افزوده می‌شود . اما واقعیت این است که بسیاری از سازمانها در سالیان اخیر، حرکت خود در جهت کیفیت را معطوف به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس سری «ISO 9000» و مدلهای مشابه کرده‌اند. انتظار اولیه این سازمانها جلب اعتماد مشتریان وکارفرمایان به عنوان ارایه‌دهنده خدمات و محصولات تعهدشده بوده ولی به درستی انتظارات دیگری در ذهن آنان مطرح شده و آن ارتقای سطح کیفی سازمان و محصول، همگام با پیشرفت جهانی بوده است. اما در عمل مشاهده می‌شود نه تنها در کشور ما بلکه در سایر نقاط جهان، سازمانها در دستیابی به انتظارات ثانویه خود به تجربیاتی در یک دامنه وسیع دست یافته‌اند و آن این است که یک ملت به واسطه شهروندانش و یک سازمان به وسیله کارکنانش شناخته می‌شود و پیشرفت و پویایی یک سازمان به وسیله سلامتی و تندرستی کارکنان مشخص می‌شود .

  در این تحقیق، با توجه به متغیر های سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و وضعیت خرید و فروش و صادرات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی به بررسی و تحلیل رابطه بین این متغیر ها پرداخته شده است و اینکه استقرار یا عدم استقرار سیستم های فوق چه تاثیری بر فرایند های فروش و صادارت شرکت های مذکور داشته است .

  1-1 بیان موضوع و مساله تحقیق :

    امروزه استفاده از شیوه های نوین مدیریت برای واحدهای اقتصادی و سازمانها به یک ضرورت تبدیل شده و مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین و فراگیرترین این شیوه ها ، توانسته است با ارایه روشها و الگوهای مناسب ، این گونه دستگاهها را در ارایه محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر یاری کرده و در نتیجه ضرورت بکارگیری آنها هر چه بیشتر مطرح شده است .

  اهمیت و جایگاه کیفیت گرایی که اکنون به بینش غالب در سازمانها و جوامع بدل شده است، مدیریت کیفیت را به عنوان ضرورتی برای ضمانت بقای سازمانها در شرایط شدید رقابتی، مطرح ساخته و سازمان استاندارد جهانی را بر آن داشته تا درآخرین بازنگری استانداردهای کیفیت، با معرفی هشت اصل مدیریت کیفیت ، الگوی اجرایی برای اعمال این اصول ارایه و الزامات سیستم مدیریت کیفیت را در استاندارد ایزو 9001:2008 بیان کند .

  سیستم های مدیریت کیفیت ، آن بخش از سیستم مدیریت کیفیت سازمان است که بر دستیابی به نتایج از نظر اهداف کیفیت جهت تامین نیازها ، انتظارات و الزامات یا خواسته های طرفهای ذینفع برحسب مورد تاکید دارد .

  توجه به ایجاد سازوکارهایی که به رضایت مشتریان منجر شود ، زیربنای سیستم های مدیریت کیفیت به شمار می آید. سیستم مدیریت کیفیت ، رضایت مشتریان را به عنوان هدفی برای تمامی سازمان درمی آورد و به این هدف جامه عمل می پوشاند .

  بدون وجود این سیستم ، فعالیتهای بهبود و تحول مثبت در سطوح سازمان تثبیت نخواهد شد . سیستم های مدیریت کیفیت ، با توجه به نوع فعالیت سازمان شکل می گیرد و باید دراستقرارآنها، به اهداف سازمان و وظایفی که سازمان برای خود قایل است ، توجه عمیق داشت . بدین ترتیب هدف یک سیستم مدیریت کیفیت به صورت ساده عبارت است از اطمینان از اینکه سازمانها به شکل پیوسته و تثبیت شده ای نیازهای مشتریان را برآورده سازند که البته نتایج آن منجر به رونق کسب و کار در شرکت های تولیدی می گردد.

  برای تحرک و پویایی واحدهای تولیدی به ویژه ارتباط موثر با مشتریان داخلی و خارجی و افزایش فروش و صادرات محصولات عایق رطوبتی نیاز به ایجاد ، توسعه و بهسازی سیستم های مدیریتی است که در میان آنها سیستم مدیریت کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است .

  اگرچه نهادینه شدن ویژگی های کیفیت در یک محصول یاخدمات درکوتاه مدت موجب افزایش هزینه ها ودرنتیجه افزایش قیمت آن می شود اماضرورتاً تاثیر منفی روی تقاضای مشتریان نخواهد داشت. محصولات و یا خدمات یک سازمان به منظور رقابت موثردر اقتصاد جهانی باید الزامات استاندارد معینی ازکیفیت را تامین کند. تولید محصولات یا ارایه خدمات بدون کیفیت موجب زیان سازمانها در دو سطح بازار داخلی وخارجی می شود(موتوانی و همکاران ،1994،صص 52-38).

  در ایران نیز سازمان های خدماتی و تولیدی به اهمیت کیفیت به منظور رقابت در بازارهای داخلی و خارجی پی برده اند. یکی از دلایل این مدعا را می توان علاقه روز افزون سازمانها و موسسات کشور به استقرار و دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو(ISO) واجرای سیستم مدیریت کیفیت دانست. زیرا مدیریت کیفیت، عاملی محوری و اصلی در کسب مزیت رقابتی است. از سوی دیگر حرکت اثربخش سازمانها به سمت مدیریت کیفیت به میزان اجرای موفقیت آمیز معیارها و عناصر آن از طرف سازمان بستگی دارد .

  از طرفی واحدهای تولیدی عایق رطوبتی در دلیجان ضمن انجام اقدامات تولید و فروش خود به نوعی با دچاربودن به روزمرگی ، درگیر مسایلی هستند که استقرار سیستم موجب رفع آن موارد میگردد . از جمله مهمترین آن مسایل موارد زیر است :

  - ساختار و عملکرد مدیریت سنتی منابع انسانی

  - عدم وجود بازاریابی و علمی ، که به صورت مستمر نیازهای مشتریان و بازار و سفارش آنان را تحلیل و اجرایی نماید .

  - کیفیت پایین برخی مواد اولیه و محصولات تولید

  - تکنولوژی نسبتاً قدیمی و مستهلک شده در خط تولید عایق های رطوبتی

  - حجم بالای نقدینگی بویژه در تامین مواد اولیه

      در حال حاضر و همزمان با رشد صنعتی و اقتصادی در ایران، مدیران مراکز تولیدی در تلاشند تا همگام با دنیای صنعتی، تولیدات خود را همراه با استانداردهای روز در بازار عرضه کنند.

       با اجرای استانداردهای کنترل کیفیت در کارخانه های ایران می توان به مصرف کنندگان کالا در داخل و یا خارج از کشور این اطمینان را داد که تولید کالا به مبنای روش مدون و مکتوب جهانی صورت می گیرد و کیفیت پایانی آن در سطح بین المللی یکسان خواهد بود. گسترش روابط تجاری شرکت های تولید کننده ایرانی با جهان خارج ایجاب می کند که در مرزهای داخلی خود محصور نمانیم. برای ورود به عرصه تجارت جهانی باید مقررات بین المللی را رعایت کنیم. استانداردهای ایزو بخشی از مقررات بین المللی است .

   

  چرا سازمان و هر صنعتی به استاندارد ایزو 9001:2008 نیاز دارد؟

  بدون مشتریان رضایتمند، هر سازمان و تشکیلاتی در معرض خطر قرار دارد. برای جلب رضایت مشتریان، باید خواسته­های آنها برآورده گردد. ایزو 9001:2008 چارچوبی ارایه می­دهد که بارها آزموده و استفاده شده است. در این چارچوب به سوی مدیریت سیستماتیک و برنامه­ریزی فعالیت­ها و فرآیند­های جاری در صنعت پیش می­رویم. در نتیجه خدمات و محصولاتی تولید خواهد شد که انتظارات مشتری را برآورده خواهد کرد.

  با توجه به هزینه هایی که برای استقرار این سیستم می شود ، سوال این است که آیا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت، روند بازرگانی شرکت های عایق رطوبتی بهبود یافته و این شرکت ها توانسته اند نقش موثرتری را در بازار داخلی و خارجی ایفا نمایند؟

  1-2 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق :

     صنعت عایق از جمله صنایعی است که با توجه به مصارف متنوع و عمده ای که در صنایع ساختمان و زیرسازی های صنعتی دارد ، از بازار خوب و مطلوبی برخوردار میباشد ، همچنین بدلیل تامین مواد اولیه آن در کشور از ارزش افزوده خوبی نیز برخوردار است . علی رغم اینگونه مزایایی که این صنعت واجد آن میباشد ، بدلیل چالش های مدیریتی و اجرایی به همراه نوسانات بازار های خرید ، فروش و صادرات در این صنعت ، این ضرورت ایجاد میگردد که این صنعت با استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت سریISO بتواند از این تنگناها بهتر و سریعتر خارج گردد.

  اهمیت این تحقیق و ضرورت اجرا آن از این نظر نیز مورد توجه میباشد که میتوان بررسی و تحلیل نمود، که با توجه به فرضیات تحقیق ، آیا استقرار چنین سیستم هایی تا اندازه ای توانسته است مشکلات اشاره شده را مرتفع نماید ؟    

  بر اساس همین اهمیت و ضرورت ها و نیازی که این صنعت به سیستم های مدیریتی مدرن و تحلیل بازار های خرید و فروش خود دارد . اشاره ای به برخی از مشخصه های سیستم های استاندارد جهانی مدیریت (ISO 9001) میگردد .

  Abstract

  Today, most organizations have realized that improving the quality of goods and services is the necessary condition for survival in the presence of market and global competition. ISO encompasses the requirements for establishing, implementing and maintaining the system of quality management. In spite of the importance and vital role of the quality management system in organizations, there is no practical examples of successful managers and organizations and we do not feel it there. The aim of this research is to improve the quality management system of domestic trade and export manufacturing companies in the Delijan city. The main research question is, "Is the establishment of the quality management system been effective on manufacturing companies?" To achieve the answer, library and research studies have been done. The study of the two hypotheses are: 1) companies have quality management systems in the market are more favorable domestic sales 2) companies with the quality management system have favorable export conditions.

    To investigate the hypothesis that the theoretical study issues such as quality, management quality, insulation and industry, market and export studied. According to the research topic and descriptive research method of questionnaire, the survey has been done in companies with and without ISO to compare the effectiveness of the goals of the system after that certification be evaluated regarding data analysis using descriptive and inferential statistics. Research findings indicate that, deploy ISO insulation and insulation industry  Delijan targets on  quality management system (ISO ), the recovery process and export trading company and the objectives influenced the quality management system (ISO ) is satisfied.

   

   Key words: quality, quality management, quality management systems, ISO, humidity insulation, trade, domestic trade, foreign trade (exports) 

 • فهرست:

  چکیده فارسی ..............................................................................................................................1      

  فصل اول : طرح تحقیق

  مقدمه.........................................................................................................................................3

  1-1          بیان موضوع و مساله تحقیق ...............................................................................................4                               

  1-2          اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق ...................................................................................... 7

  1-3          سوالات تحقیق ............................................................................................................10

  1-3-1       سوال اصلی تحقیق .....................................................................................................  10

  1-3-2       سوال فرعی تحقیق ...................................................................................................... 10

  1-4          اهداف تحقیق ............................................................................................................  10

  1-4-1       اهداف اصلی تحقیق ...................................................................................................   10

  2-4-1       اهداف فرعی تحقیق ...................................................................................................   11

  1-5          فرضیه های تحقیق ......................................................................................................  11

  1-6          چهارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی تحقیق) ....................................................................  11

  1-7          قلمرو تحقیق .............................................................................................................  12

  1-7-1       قلمرو موضوعی تحقیق ................................................................................................. 12

  1-7-2       قلمرو زمانی تحقیق ...................................................................................................... 12

  1-7-3       قلمرو مکانی تحقیق ..................................................................................................... 13

  1-8          تعاریف عملیاتی اصطلاحات و واژگان کلیدی تحقیق .............................................................  14

  1-9          جمع بندی ...............................................................................................................  15  

  فصل دوم :  بیان موضوع و مساله تحقیق

  مقدمه ...................................................................................................................................... 17

  2-1           تاریخچه کیفیت ..........................................................................................................17

  2-1-2       مفاهیم و تعاریف کیفیت ................................................................................................ 18 

  2-1-3       کیفیت ........................................................................................................................19

  2-1-4       مدیریت کیفیت .......................................................................................................... 20

  2-1-5       سیستم های مدیریت کیفیت ........................................................................................... 23

  2-2          اهداف مدیریت کیفیت .................................................................................................. 23

  2-2-1       اهداف کیفیت از دیدگاه استانداردهای مدیریت کیفیت ............................................................ 25

  2-2-2       هدف و دامنه کاربرد در سیستم مدیریت کیفیت .....................................................................26

  2-4          الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO بر اساس استاندارد  ISO 9001:2008 .................................. 27 

  2-5          رویکرد سیستم های مدیریت کیفیت ...................................................................................28

  2-6          اصول مدیریت کیفیت ....................................................................................................29

  2-7          مزایای استانداردهای ایزو.................................................................................................30  

  2-7-1       مزایای مستقیم .............................................................................................................31

  2-7-2       مزایای غیرمستقیم......................................................................................................... 32

  2-8          فرایندها بر اساس استاندارد ایزو 9001 به 4 دسته اصلی به شرح ذیل تقسیم می شوند.........................32

  2-9          نگرش فرایندی چه کمکی به سازمان می کند؟........................................................................33

  2-10        انتظاراتی که استانداردهای مدیریت کیفیت از سازمانها دارند ؟......................................................34

  2-11        مستندسازی ................................................................................................................ 35

  2-12        ده گام ساده برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ISO ..........................................................35

  2-12-1     خودارزیابی ............................................................................................................... 38

  2-12-2     بهبود مستمر .............................................................................................................. 38

  2-13        دستاوردهای حاصله از اجرای سیستم مدیریت کیفیت ............................................................  39

  2-14         آسیب ها و مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ............................................................. 40

  2-14-1     موانع موفقیت مدیریت کیفیت ......................................................................................... 41

  2-15        ساختار عمومی مدیریت کیفیت .........................................................................................43

   2-16       استاندارد ایزو چیست ؟...................................................................................................47

  2-16-1     کلمه ایزو از چه مشتق شده است ؟.....................................................................................47

  2-16-2     سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟.........................................................................48

  2-17        ساختار سازمان ایزو....................................................................................................... 48

  2-18        استانداردهای بین المللی چیست ؟..................................................................................... 50

  2-18-1     انواع استانداردهای ایزو ..................................................................................................51

  2-18-2     خانواده استاندارد کیفیت ایزو 9000 چیست ؟........................................................................51

  2-19        کاربرد استاندارد سری ایزو 9000 ...................................................................................... 52

  2-20        تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو 9000......................................................................53

  2-21        مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها ........................................................................... 54

  2-22        نظامنامه در استاندارد مدیریت کیفیت ایزو............................................................................. 55   

  2-23        گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) .............................................................. 55

  2-24        استاندارد در ایران ........................................................................................................ 56

  2-25        رابطه بین سیستم های مدیریت کیفیت و الگوهای تعالی ..........................................................  59  

  2-26        معرفی صنعت عایق ....................................................................................................... 60  

  2-26-1     تاریخچه جفرافیای صنعت عایق درمنطقه دلیجان ................................................................... 60

  2-26-2     موقعیت صنعتی شهرستان دلیجان جهت تولید عایق های رطوبتی ................................................ 61

  2-27        عوامل انگیزشی ورود به صنعت عایق ................................................................................. 63

  2-28        عوامل بازدارنده ورود به صنعت عایق ................................................................................. 63

  2-29        تحلیل بازار فروش عایق رطوبتی .....................................................................................  64

  2-30        سهم تولیدکنندگان عایق رطوبتی از بازار مورد نیاز ایران ........................................................... 66     

  2-31        صادرات محصول عایق رطوبتی .......................................................................................  67

  2-32        ضرورت وجود استانداردهای بین الملی ایزو در صادرات محصولات تولیدی .................................. 68

  2-33        پیشینه تحقیق .............................................................................................................. 74

  2-34        جمع بندی ................................................................................................................  80

  فصل سوم : روش تحقیق

  مقدمه .......................................................................................................................................82

  3-1         روش تحقیق  .............................................................................................................. 83

  3-2         جامعه آماری ................................................................................................................83

  3-3         نمونه آماری و تعیین حجم نمونه ....................................................................................... 84

  3-4         روش نمونه گیری ........................................................................................................  86

  3-5         روش گردآوری اطلاعات ................................................................................................ 86

  3-6         تعیین روایی پرسشنامه .....................................................................................................88

  3-7         تعیین پایایی سوالات پرسشنامه ..........................................................................................88

  3-8         روش تجزیه و تحلیل داده ها .............................................................................................90

  3-8-1    آمارتوصیفی ..................................................................................................................90

  3-8-2    آمار استنباطی.................................................................................................................91

  3-9        جمع بندی .....................................................................................................................93

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه ........................................................................................................................................95

  4-1         تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ..........................................................................................95

  4-1-1      بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان ...............................95

  4-1-2     تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه ......................................................................................106

  4-2         تجزیه و تحلیل به وسیله آمار استنباطی ...............................................................................124

  4-2-1     تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق .......................................................................................124

  4-2-2     تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ...............................................134

  4-3        مدل مفهومی پژوهش .....................................................................................................141

  4-4        جمع بندی ..................................................................................................................142

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه .....................................................................................................................................144

  5-1       نتایج حاصل از بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان ............144

  5-2       نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه ................................................................... 146

  5-3       نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق .................................................................. 150

  5-4       نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق رطوبتی .................................. 151

  5-5       نتیجه گیری از آمار توصیفی ..............................................................................................152

  5-6       نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق .......................................................................................152

  5-7       پاسخ به سوال اصلی تحقیق ...............................................................................................153

  5-7-1    پاسخ به سوالات فرعی تحقیق ...........................................................................................153

  5-8       بحث در خصوص اهداف تحقیق ........................................................................................153

  5-8-1    در خصوص هدف اصلی تحقیق..........................................................................................153

  5-8-2    در خصوص اهداف فرعی تحقیق .......................................................................................153

  5-9       نتیجه گیری کلی تحقیق ...................................................................................................154

  5-10     پیشنهادها .....................................................................................................................154

  5-10-1  پیشنهادات اجرایی (کاربردی ) ...........................................................................................154

  5-10-2  پیشنهادات پژوهشی (تحقیقی )...........................................................................................154

  5-11     اشاره بر تحقیقات مشابه ...................................................................................................156

  5-12     محدودیت های تحقیق .....................................................................................................157

  5-13     جمع بندی ...................................................................................................................159

  پیوستها و ضمایم .......................................................................................................................160

  فهرست منابع و ماخذ...................................................................................................................165

  منابع فارسی .............................................................................................................................165

  منابع انگلیسی ...........................................................................................................................166

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................................168

  عنوان پایان نامه به انگلیسی............................................................................................................169

   

  منبع:

  منابع فارسی :

  1.   آذر، عادل ، مومنی ، منصور ، 1385 ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت ، 152

  2.  الوانی ، سید مهدی ، 1380 ، مدیریت دولتی ، انتشارات نی ، چاپ شانزدهم ، 59

  3.سکاران اوما ، ترجمه صائبی ، محمد ، شیرازی ، محمد ، 1381 ، روش های تحقیق در مدیریت انتشارات موسسه عالی و پزوهش مدیریت برنامه ریزی ، 8

  4.  امیران ، حیدر ، 1373 ، کتاب مجموعه ISO 9000  ، جلد اول : راهنمای ممیزی نظام های تضمین کیفیت ، شرکت مشاورین کیفیت ساز ، تهران

  5.  امیران ، حیدر ، 1373 ، کتاب مجموعه ISO 9000  ، جلد اول : مستندسازی و نظام نامه کیفیت ، شرکت مشاورین کیفیت ساز ، تهران

  6.  امیران ، حیدر ، 1380 ، کتاب مجموعه ISO 9001  ویرایش سال 2000 ، شرکت مشاورین کیفیت ساز ، تهران ، چاپ اول

  7. سجادی ، علی اکبر (1380)، نقش رضایت مشتری در کسب و کار ، گزیده مدیریت ، شماره 642.

  8. سلیمی ، محمد حسین(1385) ،کلید موفقیت رقابت ژاپنی , نشر امیرکبیر

  9. جعفری، محمد و فهیمی، رضا(1384) ،مدیریت کیفیت پویا ،نشر روز اندیش

  10. لامعی ابوالفتح ،(1378) .مبانی مدیریت کیفیت ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

  11. مسعودی، رضا،(1380) ، مدیریت استراتژیک ،نشر مهتاب

  12. خاکی  غلامرضا ،(1387) ،روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب ، تهران ، چاپ چهارم  
  13. (1389) ، دانشنامه عایق ایران (www.irima.ir)

  14.دهقان، محمدرضا، (1391)، پایگاه مقالات مدیریت ،www.SYSTEM.parsiblog.com

   

   

   

   

   

  منابع لاتین :

  1. New WAVES in Quality Managment , APO,Tokyo , 1990 , Chapter 1

  2. ISO 9000 Quality System , ISO , Geneve ,1996

  3. ISO9004-1 : Quality Management and Quality System Elements. Part 1 : GuideIines

     : ISO-1994

  4. The ISO Survery of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates, 31 Desember 1999 –

      Geneve-Switzerland

  5. ISO 9000QualityManagement System , Perceptions of Quality in

       Developing Countries, www.ISO 9000.com

  6. Rothery, brian : ISO 9000, Gower Publishing Company, 1991

  7.Study on tangible Benefits of obtaining and Maintaining ISO 9000  

     Certification, www. PSB. Com

   . Distribution Solution Inc ,8.Roger Garve : Principal

     349 Wooster way, lancaster, ohio 43130,1997

  9.Hoyle David : ISO 9000 Quality Systems Hardbook, second edition

     ,Butterworth - Heinemann Itd, 1994

  10.John Seddon : The Case Against ISO 9000,Bristol Business Schod

      Teaching and Research Review,Issue2,Spring 2000,LSSN 1468-4778

      ,www. vanguardconsult. CO.OK

  11. Hwang Ching-Lai and Lin Ming-Jeng : group decition making under

        multiple criteria methods and applications, Spring - verlag, 1987,p155-158   

   12. Harringto, James : ISO 9000 and beyond, from Compliance to

        Performance Improvment , Mcgraw-Hill.1997,P54-58  

  13.ISO 9001:2000,ISO,Geneva,2001

  14.ISO 9004:2000,ISO.Geneva,2001

  15.ISO 10015,Guidelines for triaing, ISO.Geneva,1999

  16.ISO/TR 10014,Guidelines for Manajing the Economic of Quality

       ,ISO,Geneva,1998

  17.ISO/TR 10017,Guidance on Statistical Tecniques for ISO 9001:1994,ISO,  Geneva    

  18.Pall,A.gabriel,Quality Process Managment, Prent : ce-hall, 1987

  19.Born gary : Process Management to Quality Improvement, Chichester, 1994

  20.Bigwood,M.p,(1997),Total Quality Management at work, Industrial

  21. Hackman,J.R.and wageman,R.(1995),Total quality  management: empirical,  

      conceptual and practical issues,Administrative and  science Quarterly, vol.40NO.2,pp.

  22. 42-9.3.    Hashmi, Khurram. (2008) , "Introduction and Implementation of  total

        Quality Management (TQM) ,(www.sixsigma.com(

  23. Hodgkinson M., Quality management & enhancement processes in UK., 2007.

  24. Saraph, J.V., Benson, G. and Schroeder, R.G. (1989), "An instrument for measuring

        the critical factors of quality management", Decision Sciences, VOL. 20 NO. 4 , PP

        .810-820

  25.Tanya N, Beran TN, Rokosh JL; Instructors' perspectives on the utility of student

   

       ratings of instruction. Instr Sci 2009; 37:171-184

   

  26.Seif A; Measuring methods and instructional evaluation. 1995 Teran. Nashre Duran

   

  27.Seldin P, The use and abuse of student ratings of professors. The chronicle of

   

       higher Education, 1993; 39: 40-4


موضوع پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, نمونه پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, جستجوی پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, فایل Word پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, دانلود پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, فایل PDF پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, تحقیق در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, مقاله در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, پروژه در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, پروژه درباره پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. کل شرکت ...

نمایندگی مازندران(شمال) رشته:مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهروری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده: کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن کشور باید براساس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی چکیده با توجه به توسعه فضای رقابتی میان چالش جلب رضایت مشتری و ایجاد وفاداری بیشتر، تداعی می‌کند شرکت ها و سازمان ها با توسل به استراتژی های جدید بازاریابی در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان شان باشند. یکی از راهبردهای نیل به این هدف، راهبرد بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری است. موضوع کیفیت زندگی کاری و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) مدیریت دولتی چکیده هدف این تحقیق" بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش" می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی داخلی چکیده سازمان ها در حال حاضر در محیطی پویا و پرابهام فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی-سیاسی-اقتصادی و تکنولوژیکی آنها روی می دهد . مسئله اصلی درسازمانهای خدماتی حفظ مشتریان کنونی وجذب مشتریان جدیدوارائه خدمات با کیفیت ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده این تحقیق به دنبال بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در ...

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مديريت دولتي زمستان 91 چکيده هدف اصلي اين پژوهش تعيين ارتباط بين کيفيت زندگي کاري (پرداخت منصفانه و کافي، محيط کار ايمن و بهداشتي، ت

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

ثبت سفارش