پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم

word 10 MB 31399 175
1391 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت: ۲۲,۷۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

  چکیده

   

  بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم

   

  در میان انواع سازه­ها، پل­ها به عنوان یکی از ارکان شریان­های حیاتی می­باشند که لازم است بعد از زلزله به منظور راه دسترسی به بیمارستان­ها، ایستگاه­های آتش­نشانی و سایر خدمات مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین می­توان گفت پل­ها بی­تردید جایگاه ویژه­ای در حفظ سطح مورد نیاز از ایمنی و قابلیت بهره برداری را دارا می­باشند. با این وجود که بررسی زلزله­های اخیر به وضوح نشان می­دهد مؤلفه قائم زلزله ممکن است حتی از مؤلفه افقی آن بیشتر شود، در حال حاضر به منظور طراحی لرزه­ای پل، در آیین­نامه طرح و محاسبه پل­های بتن‌آرمه ایران، در مورد تأثیر مؤلفه قائم زلزله و همچنین در مورد ترکیب هر سه مؤلفه لرزه­ای (2 مؤلفه افقی متعامد و 1 مؤلفه قائم) نکته­ای بیان نشده است.

  در این تحقیق، مدل غیر خطی پل سه دهانه با تغییر طول عرشه­های آن مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل­سازی درز انبساط که شامل مدل کردن برخورد عرشه­ها به یکدیگر و مدل‌سازی بالشتک­ها است، مدل‌سازی اندرکنش خاک و تأثیر آن بر جابجایی طولی پل بر طبق روابط «اف-­اچ-دبیلیو-ای»، با فرض محیط نیمه فضای الاستیک به منظور محاسبه سختی انتقالی و پیچشی زیر کوله­ها و ستون­ها و در نظر گرفتن تأثیر انحراف عرشه پل، از مهم‌ترین پارامترهای مورد مطالعه در این تحقیق می­باشند. پل­ها تحت اثر 7 زلزله دور از گسل و 7 زلزله نزدیک به گسل، یک بار بدون در نظر گرفتن مؤلفه قائم و بار دیگر با در نظر گرفتن مؤلفه قائم مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج نشان دهنده تغییرات شدید (بیش از 50%) در نیروهای محوری وارد بر ستون­ها بود، این تغییرات باعث تغییرات شدید نیروهای موجود در سر ستون­ها و لنگر موجود در وسط عرشه شدند. در نهایت ضرایبی به منظور در نظر گرفتن مؤلفه قائم زلزله ارائه شده است.

  کلمات کلیدی­: حرکات قائم لرز ه­ای زمین، پاسخ لرز ه­ای، ترکیب­ های بارگذاری، طول دهانه، اندرکنش سازه و خاک.

  مقدمه

   

   

  در میان انواع سازه ­ها، پل­ها نسبت به سایر سازه­های معمولی دارای ساختار سیستم پیچیده­تری می­باشند. همچنین به عنوان یکی از ارکان شریان­های حیاتی می­باشند که لازم است بعد از زلزله به منظور راه دسترستی به بیمارستان­ها، ایستگاه­های آتش­نشانی و سایر خدمات مورد استفاده قرار گیرند. بنا به علل ذکر شده، می­توان گفت پل­ها بی­تردید جایگاه ویژه­ای در حفظ سطح مورد نیاز از ایمنی و قابلیت بهره برداری را دارا می­باشند.

  اکثر آیین‌نامه‌های طراحی پل در بحث تحلیل لرزه‌ای پل‌ها، یا اثر مؤلفه قائم را در نظر نمی‌گیرند و یا روش مشخصی برای در نظر گرفتن مؤلفه قائم زلزله ارائه نمی‌دهند. با این حال بررسی زلزله‌های چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اثر مؤلفه قائم زلزله می‌تواند در برخی موارد از عوامل اصلی تخریب پل‌ها باشد.

  در مواردی که اثر مؤلفه قائم در طراحی وارد می‌شود تابع طیف به طور معمول 66/0 طیف پاسخ مؤلفه افقی منظور می‌شود. ‌با این حال مطالعات جدید نشان می‌دهند که این نسبت در پریودهای پایین و در نواحی نزدیک گسل، تخمینی در خلاف جهت اطمینان است.

  در این تحقیق علاوه بر بررسی اثر همزمان دو مؤلفه افقی و قائم زلزله، اثر همزمان هر سه مؤلفه زلزله بر پاسخ پل­ها، بررسی گردیده است. در فصل اول به بررسی پژوهش­ها و مطالعات انجام شده بر تأثیر مؤلفه قائم زلزله بر طیف پاسخ زلزله و نیروهای وارد بر پل پرداخته شده است. با توجه به اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک در کوله­ها و زیر ستون­ها با سازه پل، در فصل دوم به بررسی نیروهای وارد بر خاک و نیز روابط موجود به منظور در نظر گرفتن اندرکنش خاک پرداخته شده است.

  در فصل سوم به معرفی اعضای رو سازه و زیر سازه پرداخته شده است. انواع روش‌های مدل­سازی ستون­ها، مدل­سازی عرشه، تأثیر انحراف عرشه پل­ها بر عملکرد صلب عرشه، درزهای انبساط و بالشتک­ها به عنوان انتقال دهنده­های نیرو از عرشه به ستون­ها، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است.

   در فصل چهارم شاخص‌ترین ویژگی‌های نرم‌افزار اُپن‌سیس[1] که دلیل انتخاب آن برای این تحقیق می‌باشد، ذکر می‌گردد. سپس، پل کلمنتس[2] به منظور مدل سازی، معرفی شده است. در انتها با مقایسه مقادیر پاسخ‌های نیرویی و تغییر مکانی و نتایج موجود در مقاله، صحت مدل ساخته شده در نرم افزار اُپن‌سیس کنترل می‌گردد.

   در فصل پنجم نتایج حاصل از تحلیل پل‌های مدل‌سازی شده در فصل چهارم، ارائه شده است. در این راستا به بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله بر رفتار لرزه­ای پل‌ها پرداخته شده است. در نهایت در فصل ششم خلاصه­ای از نتایج و پیشنهادات حاصل از این تحقیق بیان شده است.

   

   

   

   

   

   

  فصل 1-   پژوهش‌های گذشته

   

   

  1-1-مقدمه

  پل‌های بتن مسلح در ایران همانند دیگر نقاط جهان مانند ژاپن و آمریکا به دلیل تراکم خودروها و نیاز به گسترش جاده‌ها کاربرد روز افزونی یافته است. لیکن، تخریب این‌گونه پل‌های عظیم شاهراه‌ها و داخل شهرها در اثر زلزله های مختلف در کشورهایی نظیر ایلات متحده، ژاپن و نیوزیلند بیانگر ضعف‌های موجود در آیین نامه های فعلی این کشورها می‌باشد. در این فصل به مرور زلزله­های گذشته که دارای مؤلفه قائم با حداکثر شتاب بالا می‌باشد، تأثیر مؤلفه قائم بر عرشه و ستون پل‌ها و بیان هدف از این تحقیق پرداخته شده است.

  1-2-مروری بر زلزله‌های گذشته

   

       تجربه زلزله‌های گذشته، مانند زلزله تکاچی-اکی[3] ژاپن (1968) و زلزله سن‌فرناندو[4] کالیفرنیا (1971)، آسیب‌پذیری سازه‌های بتن مسلح در برابر تحریکات شدید زلزله را به اثبات رسانید، بنا به دلیل اقتصادی، تا حدود معینی اجازه خسارت دیدن به سازه‌ها داده می‌شود و شناخت این خسارت پذیری بر اساس تئوری خطی و قضاوت مهندسی پایه‌گذاری می‌گردد.

  روشن است که برای حصول ایمنی لرزه‌ای و محدود کردن خسارات وارده به سازه‌های بتنی، مکانیزم شکست سیستم‌های سازه‌ای تحت اثر بارهای دینامیکی زلزله باید مشخص بوده و این عمل مستلزم شناخت ظرفیت نهایی اعضای بتن مسلح تحت اثر بارگذاری متناوب غیر ارتجاعی است.

  در مورد طراحی لرزه‌ای پل‌ها، زلزله سن‌فرناندو، نقطه عطفی به شمار می‌آید. در طی این زلزله، 62 پل در منطقه مرکزی زلزله آسیب دیده و بیش از 15 میلیون دلار خسارت به بار آمد. عملکرد متفاوت این زلزله با زلزله‌های گذشته و خصوصیاتی که در طراحی لرزه‌ای پل‌ها در نظر گرفته نشده بود، عامل این خرابی‌ها گزارش شده است. طی زلزله‌های گذشته، بیشتر خرابی‌ها مربوط به خرابی زیر سازه و خاک اطراف آن می‌شد، درحالی‌که علت اصلی خسارت یا خرابی پل‌ها در زلزله سن­فرناندو ارتعاش سازه‌ای بوده است. مهم‌ترین عامل خسارت در این زلزله عبارت بودند از [[i]]:

  فقدان شکل‌پذیری

  کوتاه بودن عرض نشیمن در درزهای انبساط و محل تکیه گاه‌ها و نهایتاً خرابی عرشه

  شکست برشی در ستون‌های پل و پایه‌ها‌، قبل از اینکه جاری شدن خمشی حادث شود

  بیرون آمدن آرماتورها در ستون‌های قائم که در عرشه یا فونداسیون‌ها مهار شده بودند

  شکست فونداسیون‌ها و خاکریزها و کوله‌ها و دیوارهای بالی شکل آن

  بعد از زلزله سن فرناندو، برنامه‌ریزی وسیعی تدارک دیده شد، بسیاری از پل‌ها به شتاب نگار مجهز شدند مدل‌سازی تحلیلی و انواع مختلف تحلیل خطی و غیرخطی برای درک بهتر رفتار پل‌ها تدوین گردید و برنامه تقویت پل‌های موجود اجرا گردید که تا به این زمان نیز ادامه دارد، اما در طی زلزله‌های بعدی مانند کوبه[5] و ‌لما‌پریتا[6] دوباره پل‌های بسیاری فرو ریختند. ذیلاً شرح مختصری از سه زلزله فوق ارائه می‌گردد.

   

  1-2-1-          گزارش زلزله ‌لما‌پریتا

   

  زلزله لما‌پریتا با بزرگی 1/7، عملکرد عالی پل‌های طرح شده بر طبق آیین نامه‌های اخیر (آشتو[7] و اِی‌تی‌سی[8]) را نشان داد. این زلزله همچنین کارایی موثر وسایل مهارکننده را که به پل‌های فعلی در برنامه تقویت پل‌ها اضافه شدند، به اثبات رسانید. با این حال این زلزله بسیاری از اصول طراحی پل‌های قدیمی را زیر سؤال برد. سیزده پل شدیداً آسیب‌ دیده و بسته شدند و هفتاد و هشت پل خسارت زیادی تحمل کردند [[ii] و[iii]].

  خسارات وارده به پل‌ها در طی این زلزله عبارتند از :

  - تخریب کامل قسمت‌های از پل نیمیتز[9] به دلیل ضعف سیستم سازه‌ای و جزئیات نامناسب (شکل ‏1‑1).

  - شکست برشی در ستون‌ها و تیرها (شکل ‏1‑2)

  - شکست برشی اتصالات تیر– ستون بتن مسلح

  - ضربه زدن سازه‌های آزادراه‌های مجاور

  - از دست دادن تکیه‌گاه یکی از دهانه‌های پل خلیج سن فرانسیسکو[10] (شکل ‏1‑3)

  - خسارت به دستگاه‌های تکیه گاهی غلتکی

   

 • فهرست:

  مقدمه         1

  فصل 1-   پژوهش‌های گذشته. 3

  1-1-        مقدمه. 3

  1-2-        مروری بر زلزله‌های گذشته. 3

  1-2-1-       گزارش زلزله ‌لما‌پریتا 4

  1-2-2-       گزارش زلزله کوبه. 6

  1-2-3-       گزارش زلزله چی­چی تایلند. 7

  1-3-        پیشینه تحقیق.. 9

  1-4-        تکان‌های قائم زمین.. 13

  1-4-1-       طبیعت تکان‌های قائم.. 13

  1-4-2-       فاصله زمانی رسیدن شتاب‌های قائم و افقی.. 13

  1-4-3-       اثر مؤلفه قائم بر ستون‌ها 16

  1-4-4-       اثر مؤلفه قائم زلزله بر عرشه. 16

  1-5-        گزارش زلزله بم ایران.. 18

  1-6-        هدف از تحقیق.. 21

  فصل 2-   اندرکنش خاک و پل.. 22

  2-1-        مقدمه. 22

  2-2-        اهمیت در نظر گرفتن مدل‌سازی اندرکنش خاک و سازه 22

  2-3-        میرایی خاک... 24

  2-4-        ماتریس سختی خاک زیر تکیه‌گاه ستون‌ها و کوله‌ها 25

  2-5-        سختی دیواره کوله‌ها 26

  2-5-1-       فنر معادل کوله پل در جهت طولی.. 27

  2-5-2-       سختی عرضی و قائم کوله. 29

  2-6-        تنش تسلیم کششی و فشاری کوله در راستای طولی.. 30

  فصل 3-   معرفی اعضای پل.. 32

  3-1-        مقدمه. 32

  3-2-        پایه‌های پل.. 32

  3-2-1-       مقاومت برشی پایه‌های پل.. 32

  3-2-2-       ظرفیت چرخشی ستون.. 33

  3-3-        درز انبساط پل‌ 34

  3-3-1-       مدل‌سازی درز انبساط.. 35

  3-4-        بالشتک.... 38

  3-4-1-       مفاهیم اساسی کاربرد سیستم‌های مختلف لرزه جدایش لرزه جدایش.... 38

  3-4-1-1-  انعطاف‌پذیری     39

  3-4-1-2-  استهلاک انرژی     40

  3-4-1-3-  سختی در برابر نیروهای کم. 41

  3-4-2-       انواع مختلف سیستم‌های لرزه جدایش.... 41

  3-5-        عرشه. 43

  3-5-1-       مقطع معادل.. 43

  3-5-2-      مدل مقطع سه بعدی.. 45

  3-5-3-       پل‌های کج.. 46

  فصل 4-   مدل‌سازی سه بعدی پل.. 48

  4-1-        مقدمه. 48

  4-2-        نرم‌افزار اُپن‌سیس و قابلیت‌های آن.. 48

  4-3-        مفاصل متمرکز با رفتار غیرخطی.. 49

  4-4-        المان‌های رشته‌ای.. 50

  4-5-        معرفی پل و سیستم سازهای.. 52

  4-6-        مدل‌سازی غیرخطی پل.. 54

  4-6-1-       پایه‌ها  54

  4-6-1-1-   مشخصات مصالح     54

  4-6-2-       تکیه‌گاه پایه‌ها 58

  4-6-3-       عرشه    59

  4-6-3-1-   مدل‌سازی سه بعدی عرشه تیر-دال.. 59

  4-6-3-2-   درز انبساط     60

  4-6-3-3-   بالشتک‌ها  61

  4-6-4-       کوله‌ها  63

  4-7-        بارگذاری.. 64

  4-8-        صحت‌سنجی مدل.. 64

  4-8-1-       مقایسه مودهای ارتعاش پل.. 64

  4-8-2-       تحلیل بار افزون.. 66

  فصل 5-   بررسی نتایج تحلیل.. 68

  5-1-        مقدمه. 68

  5-2-        تأثیر تغییر شرایط مرزی بر مودها و پریود سازه پل.. 68

  5-3-        شتاب نگاشت‌های زلزله‌های دور و نزدیک به گسل.. 71

  5-4-        مقیاس کردن شتاب نگاشت‌ها 73

  5-5-        بررسی نتایج حاصل از تحلیل‌های تاریخچه زمانی غیرخطی.. 76

  5-5-1-       مدل اول  83

  5-5-1-1-   پاسخ مدل اول تحت زلزله‌های مقیاس نشده نزدیک به گسل.. 84

  5-5-1-2-   پاسخ مدل اول تحت زلزله‌های مقیاس نشده دور از گسل.. 89

  5-5-1-3-   مدل اول تحت زلزله‌های مقیاس شده نزدیک به گسل و دور از گسل.. 99

  5-5-2-       مدل دوم  104

  5-5-2-1-   پاسخ مدل دوم تحت زلزله‌های مقیاس نشده 104

  5-5-2-2-   مدل دوم تحت زلزله‌های مقیاس شده 112

  5-5-3-       مدل سوم. 116

  5-5-3-1-   پاسخ مدل سوم تحت زلزله‌های مقیاس نشده 116

  5-5-3-2-   مدل سوم تحت زلزله مقیاس شده 123

  5-5-4-       مدل چهارم. 128

  5-6-        ارائه ضرایب بزرگنمایی جهت منظور کردن تأثیر مؤلفه قائم زلزله. 137

  5-7-        مقایسه روش‌های مقیاس در حوزه فرکانس و روش مرجع.. 138

  فصل 6-   نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 148

  6-1-        نتایج.. 148

  6-2-        پیشنهاد‌ها 150

  منابع و مراجع   151

   

  منبع:

  [[1]] دکتر محمود حسینی، مهندس شهریار طاووسی تفرشی (1377). «ارزیابی آسیب پذیری لرزه­ای پل مسطح چند دهانه تحت اثر توأم مؤلفه‌های افقی و قائم زمین لرزه»، موسسه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایران.

  [[1]] http://co2insanity.com/category/earthquakes/

  [[1]] http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/states/events/1989_10_18.php

  [[1]] http://co2insanity.com/2011/03/23/why-cant-caltrans-do-this/

  [[1]] http://en.wikipedia.org/wiki/1989_Loma_Prieta_earthquake

  [[1]] http://en.wikipedia.org/wiki/Cypress_Street_Viaduct

  [[1]] http://www.scienceclarified.com/Di-El/Earthquake.html

  [[1]] Earthquake Engineering Research Center, "Taiwan Collectio ", University of California, Berekely, Viainternet. http://http://www.eerc.berkeley.taiwancollecio.edu

  [[1]] http://www.fhwa.dot.gov/publications/publicroads/02janfeb/taiwan.cfm

  [[1]] M. Ala. Saadeghvaziri and D. A. Foutch. (1991) "Nonlinear Response of RC Highway Bridges under the Combined Effect of Horizontal and Vertical Earthquake Motion" Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Vol. 20, No 6, June 1991.

  [[1]] Elnashai A. S. (1996) "Analysis and Field Evidence of the Damping Effect of Vertical Earthquake Ground Motion", Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, VOL. 25, 1996.

  [[1]] Broekhuizen. D. S (1996) "Effect of Vertical Acceleration on Prestressed Concrete Bridges" MS thesis, Univ. of Texas at Austin, Tex.

  [[1]] Yu. C. P., Broekhuizen. D. S., Roesset, J. M., Breen, J. E., and Kreger, M. E. (1997 )" Effect of vertical ground motion on bridge deck responce "Proc Workshop on Earthquake Engineering Frontiers in Transportation Facilities, Tech. Rep. No.

  NCEER-97-0005, National Center of Earthquake Engineering Research, State Univ. of New York at Buffalo. N.Y., 249-263.

  [[1]] Silva W. J. (1997) "Characteristic of vertical ground motions for application toengineering design" Proc., FHWA/NCEER Workshop on the National Representationof Seismic Ground Motion for New and Existing Highway Facilities, Tech. Rep. No.NCEER-97-0010, National Center for Earthquake Engineering Research, State Univ.of New York at Buffalo, N.Y, 205-252

  [[1]] Yan Xiao and Asad Esmaeily-G. (1999). "Seismic Behavior of Reinforced Concrete Columns Subjected to Variable Axial Loads", USC Structural Engineering Research Report.

  [[1]] Abdelkareem, K.H., Machida, K.F.A. (2000). "Effect of vertical motion of earthquake on failure mode and ductility of RC bridge piers." 12th World Conference on Earthquake Engineering. Auckland, New Zealand.

  [[1]] Martin R. Button, PE. M.ASCE; Colman J. Cronin; and Ronald L (2002). M.ASCE "Effect of Vertical Motion on Seismic Response of Highway Bridges "Journal of Structural Engineering, Vol 128, No 12, December.

   

  [18] صابری انصاری، مهدیه (1387). «بررسی ضوابط آیین­نامه آشتو در خصوص نحوه ترکیب پاسخ لرزه­ای مدل­های سه بعدی پل، در جهات متعامد تحت اثر زلزله میدان نزدیک». پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

   [[1]] صالح فضه، مضر (1389). «بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله­های دور از گسل و نزدیک گسل بر روی پل­های راه­آهن». پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.

   

  [[1]] فلاح نفری، سعیده (1389). «تحلیل بار افزون پل­های پیش تنیده با مدل فایبر و مفصل پلاستیک با توجه به اتصالات مختلف عرشه-پایه». پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر

  [[1]] Sheikh, M.N., Legeron, F. (2009). "Bridge support elastic reactions under vertical earthquake ground motion." Journal of Structures Engineering, Volume 31, pp. 2317-2326.

  [[1]] Kim, S.J., Holub, C.J., and Elnashai, A.S., (2011). "Experimental investigation of the behavior of RC bridge piers subjected to horizontal and vertical earthquake motion." Journal of Structures Engineering, Volume 33, pp. 2221-2235.

  [[1]] Arash Jafargandomi, Sayed Mahmoud Fatemi Aghda, Sadaomi Suzuki and Takeshi. (2008) "Strong Ground Motions of the Bam Earthquake, Southeast of Iran (Mw=6.5) ". Nakamura Department of Earth and Planetary Science, Faculty of Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan. Natural Disaster Research Institute of Iran, Tehran, Iran. Now, Tono Research Institute of Earthquake Science, Mizunami, Japan.

  [[1]] قناد، محمدعلی (1379) «اثر برهم کنش خاک و سازه بر طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله» شماره هشتم، مجله زمین لرزه، ص 14-20.

  [[1]] Goel, Rakesh K., and A. K.Chopra, (1997) "Evaluation of Bridge Abutment Capacity and Stiffness during Earthquakes," Earthquake Spectra, Volume 13, No. 1, pp.1-23, February, 1997.

  [[1]] Wilson, John, and B. S. Tan. (1990) "Bridge Abutments: Formulation of Simple Model for Earthquake Response Analysis," Journal of Engineering Mechanics ASCE vol. 116, no,. 8, pp. 1828- 1837, August, 1990. 

  [[1]] Goel, R. K. (1997) "Earthquake Characteristics of Bridges with Integral Abutment", J. Struct. Eng., 123_11_, pp. 1435-1443. June 25, 1997.

  [[1]] Crouse, C.B. and Werner, S.D. (1995) "Estimation of Modal Damping fo Bridges", Lifeline Earthquake Engineering, Prcc. 4th U.S. Conf. rep. Tech. council of Lifeline Earthquake Engineering Monograph No. 6, ASCE, New York, N. Y, pp. 408- 415.

  [[1]] M. Ala Saadeghvaziri, and Alireza Yazdani-Motlagh, (1999) "Seismic Retrofiting and Design of Highway Bridges in New Jersey" ,final report, New Jersey Institue of Technology, Department of Civil and Enviremental Engineering In cooperation with New Jersey Department of Transportation, Division Research and technology, U.S. Department of Transportation Federal Highway Adminstration, Agust 1999.

  [[1]] Maroney, B., B. Kutter, K. Romstad, Y.H. Chai, and E. Vanderbilt, (1994) " Interprettion of large Sacle bridge abutment test results," Proceedings,  Annual Seismic Research Workshop, California Department of transportation, Sacramento, Calif., 1994.

  [[1]] Wilson, John, and B. S. Tan, (1990) "Bridge Abutments: Formulation of Simple Model for Earthquake Response Analysis," Journal of Engineering Mechanics, ASCE, vol. 116, No. 8, pp. 1828- 1837, Agust 1990.

  [[1]] Sourabh Agrawal and Ashok K. Jain, (2010) "Non-Linear Modeling of Expansion Joints in Multi-Span Simply Supported Bridges", Journal of Structures Engineering, ACEE December 2010.

  [[1]] Mayes R.L., Buckle I.G., Kelly T.E., Jones L.R. (1992) "AASHTO Seismic Isolation Design Requirements for Highway Bridges". ASCE Journal of Structure Engineering, Vol. 118, NO. 1, January.

  [[1]] Fan F.G., Ahmadi G., Mostaghel I.G. (1991) "Perfomance Analysis of Aseismic Base Isolation Systems for A Multi-Story Bulding". Soil Dynamics and Earthquakes Engineering, vol 10, No. 3, April.

  [[1]] محسن تهرانی­زاده، مجید افتخاری (1374) «تأثیر سیستم‌های لرزه جدایش بر رفتار دینامیکی پل­ها در برابر زلزله»

  [[1]] Margakis E.A., Jenings P.C. (1987) "Analytical models for the rigid body motions of skew bridges". Earthquake Engineering and Structural Engineering and Structural Dynamics, vol. 5, No. 8.

  [[1]] AASHTO, “LRFD Bridge Design Specification,” 2nd ed. Washington, DC, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1998.

  [[1]] Maragakis, E., Jennings, P., (1987) “Analytical Models for the Rigid Body Motions of Skew Bridges,” Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 15, pp. 923-944.

  [[1]] Maleki, S., (2002) “Effect of Deck and Support Stiffness on Seismic Response of Slab-Girder Bridges,” Engineering Structures, Vol. 24, pp. 219-226.

  [[1]] Maleki, S., (2001) “Effect of Diaphragms on Seismic Response of Skewed Bridges,” Proceedings of the 1st MIT Conference on Computational Fluid & Solid Mechanics, Elsevier Science, pp. 681-684.

  [[1]] Mazzoni, F.McKenna and G. L. Feneves. Open system for Earthquake Engineering Simulation. Pacific Earthquake Engineering Research center.

  [[1]]   https://maps.google.com/maps?ll=39.832715,75.102166&z=15&t=h&hl=en-GB

  [[1]] A.Esmaeily. KSURC. university of southren California, Los Angeles, C.A. version 1.0.2

  [[1]] Seismic Retrofitting Manual for Highway Bridges, Publication No. FHWA-RD-94-052, May 1995.

  [[1]] Farhang Ostadan, Nan Deng and Jose M. Roesset. (2004) "Estimating Total System Damping for Soil-Structure Interaction Systems", Proceedings Third UJNR Workshop on Soil-Structure Interaction, March 29-30, Menlo Park, California, USA.

  [[1]] Luke A. Scoggins, (2007) " 3-D Finite Element Modeling in OpenSEES for Bridge Live-Load Girder Distribution Factors", for the degree of Master of Science in Civil Engineering presented on June 22.

  [[1]] Http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Two_Node_Link_Element

  [[1]] http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Impact_Material

  [[1]] Naem, F. The seismic Design Handbook,  Edition.

    [[1]] فریبرز ناطق الهی و اکبر واثقی (1384) ، «توسعه منحنی­های تقاضای لرزه­ای احتمال اندیشانه برای بررسی رفتار لرزه­ای پل بتنی پیش تنیده تله زنگ». موسسه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

  [[1]] Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berekely. http://www.zevent.com/

  [[1]] PEER Ground Motion Database – PEER Center http://peer.berkeley.edu/peer_ground_motion_database/spectras/21713/unscaled_searches/59344/edit

  [[1]] Y. Fahjan and Z. Ozdemi, (2008) "Scaling of Earthquake Accelerograms for Non-Linear Dynamic Analyses to Match the Earthquake Design Spectra", The 14th World Conference on Earthquake Engineering October 12-17, Beijing,

   

   [[1]] علی­رضا فیوض، بیژن سیاف­زاده (1392)، «بررسی برخی از روش­های موجود اصلاح نگاشت جهت انطباق بر طیف پاسخ هدف و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح آن­ها»، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خلیج­ فارس بوشهر.

  [[1] ] آیین نامه طرح و محاسبه پل­های بتن‌آرمه نشریه شماره 389 (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران «آبا»)

  [[1] ]  آیین نامه بارگذاری پل‌های ایران - نشریه شماره 139. (1380)


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌ های افقی و قائم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه چکیده امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا و صرفه جویی های اقتصادی برای جلوگیری از طولانی تر شدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده از پل های مورب اجتناب ناپذیر است. موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتار متفاوت و بعضاً پیچیده در پل تحت اثر نیروهای وارد برآن خواهد شد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر که باب جدیدی ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران – مهندسي زلزله 1392 چکيده: پل­هاي تير و دال بتني با تکيه­گاه­هاي نِئوپرن از متداول­ترين پل­هاي بزرگراهي کشور مي‌با

پایان­نامه مقطع­ کارشناسی ­ارشد رشته: عمران چکیده پل­ها اعضای جدا نشدنی میسرهای ارتباطی هستند و در شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار می­باشند. گذر زمان و بارهای تصادفی از جمله مواردی هستند که سلامت پل­ها را تهدید می‌کنند. بارهای غیرعادی ناشی از حوادث طبیعی، خطاهای اجرا و برخی مسائل دیگر می­توانند باعث به­وجود آمدن فروپاشی پیش­رونده در سازه­ها شوند، لذا تشخیص زود هنگام آسیب ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش: سازه چکیده در ساختمان‌ های بتنی مسلح امروزی استفاده از جداگرهای میانقابی بسیار معمول می‌باشد. میانقاب‌های با مصالح بنایی عمده‌ترین نوع جداگرها می‌باشد که در این نوع ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تحقیقات پیش‌تر این جداگرهای میانقابی معمولاً تحت عنوان عناصر غیرسازه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. اما تحقیقات اخیر در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه چکیده در این مطالعه به ارزیابی و مقایسه تحلیل غیرخطی و عددی تیر های عمیق بتن مسلح دارای بازشو بدون مقاوم سازی با تیرهای عمیق بتنی دارای بازشو مقاوم شده با ورق هایFRP و تیرهای عمیق بتن مسلح بدون بازشو توسط نرم افزار اجزاء محدود Abaqus پرداخته شده است. با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی، 9 نمونه تیر عمیق با تکیه گاه های ساده تحت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش زلزله چکیده اتصالات نیمه صلب[1] اتصالاتی هستند که سختی آنها بین دو حالت گیردارومفصلی قراردارد وبخشی از لنگر راانتقال می دهند وبه عبارت دیگردرجه صلبیت آن بین 20% تا90% می باشدکه در این اتصالات بویژه اتصالات پیچی از طریق شکل پذیری دورانی مناسب وایجاد مفصل پلاستیک در استهلاک انرژی ناشی از نیروهای زلزله موثر می ...

پايان‌نام? کارشناسي ارشد رشت?‌: مهندسي عمران ( M.S.C) گرايش: سازه هاي هيدروليکي سال تحصيلي 1392 -1391 چکيده رودخانه ميناب مهمترين رودخان? آب شيرين استان هرمزگان مي باشد. اين رود

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش سازه بهمن 1393 هر چند در طول سالهاي متمادي، روش هاي ساخت و طراحي سازه ها گسترش يافته است اما همچنان اثر زلزله از مهمترين

  پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش سازه بهمن ماه   1393  چکيده: در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي و مقاوم

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی امروزه، با توجه به پیشرفت صنعت تونل سازی، نیاز به آنالیز و طراحی سازه­ های زیر زمینی در محیط­ های سنگی بیشتر از گذشته احساس می­گردد. اگرچه نرم افزار­های عددی و کاربردی زیادی در این زمینه موجود هستند اما هیچ یک در تمام زمینه­ها کامل و بی نقص نمی­باشد و هر یک در محیط و شرایطی خاص بهترین کاربرد را دارا می­باشند. در نتیجه ...

ثبت سفارش