پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ

word 2 MB 31403 103
1392 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت: ۱۳,۳۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

  چکیده

   

        کنترل رمپ، یکی از موثرترین استراتژی‌های مدیریت بزرگراه است و مزایای زیادی در مواردی مانند افزایش خروجی در گلوگاه‌ها، کاهش زمان سفر، تعداد تصادفات و ... ایجاد کرده است. کنترل رمپ شامل دو محدودیت درحال رقابت با هم است: ظرفیت بزرگراه و صف رمپ. اجرا و ارزیابی کنترل رمپ نشان می‌دهد که این دو محدودیت با توجه به فرض نادرست ثابت بودن ظرفیت و برآورد نادرست طول صف نمی‌توانند موفق عمل کنند. در این پایان نامه، دو روش بهبود یافته برای برطرف کردن این مشکلات در بحث ظرفیت پیشنهاد شده است. روش اول، برآوردی است از ظرفیت لحظه­ای که برای پرداختن به کاستی ­های ظرفیت که به طور ثابت در نظر گرفته شده است، مناسب است. هنگامی که تراکم شروع می­شود، استفاده از ظرفیت عملی متغیر با زمان توصیه شده است. این موضوع با روش میانگین متحرک بر اساس ترافیک لحظه‌ای محاسبه شده است. روش ترکیبی روی استراتژی کنترل ناحیه طبقه بندی شده[1] از طریق نرم افزار شبیه‌سازی میکروسکوپیک  AIMSUNمورد آزمایش قرار گرفت. روش دوم یک استراتژی پیشنهادی برای کنترل رمپ، با محدود کردن احتمال است. این موضوع ابتدا با مطالعه تابع چگالی احتمال برای ظرفیت در شرایط متفاوت جریان در طول دوره انجام شد. بررسی‌ها نشان داد که توزیع ظرفیت لحظه­ای در محدوده­ی سطح اشغال و تراکم به صورت توزیع احتمال نرمال است. در این روش، مقدار ظرفیت بر اساس شرایط لحظه‌ای ترافیک و احتمال قابل قبول در سطح ریسک تعیین شده به صورت پویا تغییر می­کند. جهت ارزیابی بهره­وری محدودیت ظرفیت تصادفی پویا، یک متدلوژی برای الگوریتم  ZONEبه کار گرفته شد و از طریق شبیه‌سازی میکروسکوپیک مورد آزمایش قرار گرفت.

   

  کلمات کلیدی: ظرفیت عملی بزرگراه، کنترل رمپ، محدودیت احتمال، رفتار تصادفی

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

      1-1 مقدمه
   

      رشد جمعیت و اشتغال، با اتکای بر خودرو و سیستم‌های بزرگراهی به عنوان ابزار اصلی تحرک شهری همراه شده است، این موضوع مسئولیت عظیمی در بخش زیرساخت های حمل و نقل وارد کرده است. با توجه به توسعه شهری، عدم دسترسی راه‌ها و محدودیت‌های زیست محیطی، اضافه کردن خطوط بیشتر و یا ساخت بزرگراه اضافی راه حل‌هایی بلند مدت نیستند. در عوض، استراتژی‌های مدیریت موثر در بزرگراه در حال توسعه برای به حداکثر رساندن استفاده از زیرساخت‌های موجود ترجیح داده می‌شود.

   

      رمپ می‌تواند به عنوان اتصال بین دو تسهیلات بزرگراه تعریف شود که شامل مقطعی از راه با طول کافی است تا ایمنی پیوستن وسایل نقلیه از رمپ ورودی به مسیر اصلی را تضمین نماید. با افزایش تقاضای وسایل نقلیه در رمپ ورودی، موقعیت‌های نامعینی برای پیوستن به بزرگراه شلوغ بوجود می‌آید. برای کنترل تقاضای اضافه شده به رمپ ورودی، چندین استراتژی کنترل رمپ[1] با محدود کردن تعداد وسایل وارد شده به جریان اصلی توسعه یافته‌اند. کنترل رمپ، یکی از موثرترین استراتژی های مدیریت بزرگراه، به مدت طولانی بوده که قادر به تولید مزایای زیادی برای عموم خواهد بود. مواردی از قبیل افزایش میزان خروجی[2] در گلوگاه‌[3]ها، کاهش زمان سفر، بهبود قابلیت اطمینان زمان سفر و کاهش تعداد تصادفات و همچنین انتشار آلودگی وسایل نقلیه )2001 (Cambridge Systmatics,. در این روش کنتورهای رمپ به صورت علائم ترافیکی کنترل کننده که بر روی رمپ‌های ورودی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها نصب می‌شوند، میزان خودروهایی که به خط اصلی وارد می‌شوند را کنترل می‌نمایند. به طوری که میزان جریان پایین دست افزایش نیابد. بدین وسیله انتقال حداکثر جریان ترافیک با سرعت یکنواخت امکان پذیر است.کنترل رمپ‌ها در تخلیه ترافیک در یک نرخ اندازه‌گیری شده بر اساس شرایط لحظه‌ای[4] ترافیک نقش دارند، در نتیجه به خاطر اجتناب از نقض توازن حساس تقاضا- ظرفیت[5] در مسیر راه اصلی[6] جریان ترافیک آرام ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، کنترل رمپ‌ها ترافیک رمپ را با استفاده از شکستن دسته[7]‌های ورودی وسایل نقلیه به منظور کاهش اغتشاش در نواحی همگرا تنظیم می‌کنند. در نتیجه تصادفات برخورد از پهلو و عقب که ناشی از محدودیت دسترسی رمپ هستند کاهش می‌یابند. با این حال، کنترل رمپ‌ها پتانسیل ایجاد صف‌های طولانی را دارند که ممکن است موجب انسداد[8] جریان از رمپ بالادست و اغتشاش در عملکرد سطح خیابان شود.

   

  1-2 شرح مسئله

   

     یک استراتژی کنترل رمپ موثر و موفق به طور کلی روابط بین جریان خط اصلی و زمان انتظار وسیله نقلیه و صف در ورودی رمپ‌ها را بهبود بخشیده و متعادل می‌سازد. بنابراین، دو محدودیت در تعارض کنترل رمپ عبارتند از: ظرفیت بزرگراه و صف رمپ. یک نمونه استراتژی اجرا شده کنونی، کنترل ناحیه طبقه بندی شده یا (SZM) می‌باشد. در این استراتژی، محدودیت‌ ظرفیت بررسی شده است. در نظر گرفتن این محدودیت‌، از یک سو، تعادل بین ظرفیت تقاضا را در بزرگراه حفظ می‌کند؛ از سوی دیگر، تاخیر حداکثر رمپ تحت شرایط مرزی از پیش تعیین شده را در بیشترین حد ممکن نگه می‌دارد.

   

      با این حال، پیاده سازی و ارزیابی استراتژی‌های کنترل رمپ نشان می‌دهد که این محدودیت به دلایل زیر نمی‌تواند رضایت بخش عمل کند. اول اینکه، فرض بر اینست ظرفیت بزرگراه ثابت و مقداری از پیش تعیین شده است. ظرفیت ثابت برای برخی از برنامه‌های کاربردی مانند طراحی و برنامه‌ریزی بزرگراه کافی است، اما برای عملکرد لحظه‌ای بزرگراه مانند کنترل رمپ مناسب نیست. مقدار ظرفیت ثابت اغلب بزرگتر از مقدار ظرفیت موجود در شرایط حاکم است. این موضوع منجر به تراکم[9] بالا در بزرگراه‌ها خواهد شد که به دلیل آزاد سازی بیش از حد وسایل نقلیه از رمپ ها به وجود خواهد آمد. از طرفی دیگر، مقدار ظرفیت ثابت کمتر از مقدار واقعی منجر به ایجاد صف‌های طولانی در رمپ خواهد شد. دوم اینکه، روش دقیق برای تخمین طول صف در رمپ وجود ندارد. معمولا یک معادله رگرسیون واحد که از پیش کالیبره شده به منظور برآورد طول صف در تمام رمپ ها استفاده می‌شود. این یک مورد برای استراتژی SZM فعلی است. ارزیابی دقیق (Liu و همکاران، 2007) نشان می‌دهد که گاهی اوقات مدل برآورد طول صف مقداری کم‌تر از مقدار واقعی را نشان می‌دهد که این موضوع منجر به افزایش زمان انتظار[10] خواهد شد. در رمپ‌های دیگر نیز که طول صف بالاتر از واقعیت در نظر گرفته میشود، نتیجه آن آزاد سازی[11] بیشتر وسایل نقلیه در راه اصلی و تسریع در شروع تراکم خواهد بود.

   

      در این پایان نامه، دو پتانسیل ارتقا دهنده برای مقابله با مشکلات مطرح شده پیشنهاد شده است. پیشنهادها بر اساس طراحی بهبود یافته برای روش برآورد ظرفیت بزرگراه است که ظرفیت را به صورت متغیر بر اساس شرایط حاکم بزرگراه محاسبه می‌کند، به ویژه هنگامی که یک مقطع متراکم می‌شود. در روش اول، یک روش ساده برای برآورد ظرفیت لحظه‌ای ارائه شده که به طور کلی برای کنترل لحظه‌ای و برنامه‌های مربوط به رسیدگی به کاستی‌های متداول به دلیل ثابت فرض شدن ظرفیت مناسب است. در روش دوم، بر اساس این یافته‌ها که ظرفیت لحظه‌ای برای یک طیف گسترده از سطح اشغال[12] و تراکم از توزیع نرمال[13] تبعیت می‌کند، یک استراتژی کنترل رمپ جدید با محدودیت احتمال[14] پیشنهاد شده است، که در آن مقدار ظرفیت بسته به شرایط ترافیک لحظه‌ای به صورت پویا تغییر می‌کند و در نهایت احتمال قابل قبول از سطح ریسک تعیین شده[15] ارائه شده است. یک راه حل برای این نوع از برنامه‌های محدودیت احتمال به طور کلی است و باید برای برنامه‌های کنترل مختلف نیز قابل اجرا باشد. این روش‌ها در استراتژی منطقه (ZONE) و SZM اجرا و از طریق شبیه‌سازی میکروسکوپیک ارزیابی شده است.

   

  1-3 اهداف پژوهش

   

      پژوهش شرح داده شده در این پایان نامه اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  تعریف روشنی از ظرفیت عملی[16] تحت شرایط جریان ترافیکی متغیر و توسعه روش‌های برآورد بهبود یافته ظرفیت بزرگراه که بر اساس ظرفیت متغیر محاسبه شده است و همچنین افت ناگهانی[17] ظرفیت وقتی که تراکم شروع می‌شود.

  برای بررسی رفتار تصادفی[18] ظرفیت عملی بزرگراه

  تنظیم استراتژی کنترل رمپ با شرایط محدودیت احتمال

  نمایش کاربرد روش‌های پیشنهادی از طریق پیاده‌سازی با یک استراتژی خاص، و ارزیابی اثربخشی با استفاده از شبیه سازی ترافیکی میکروسکوپیک.

   

  1-4 سابقه تحقیق و اهمیت پژوهش

   

      بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیرآن در کنترل رمپ موضوعی نسبتاً جدید است. استراتژی مورد استفاده در اینجا به صورت به هنگام و بر اساس داده های زمان واقعی ترافیک در بزرگراه به منظور تعیین سیاست کنترل تعیین می شود.

  - استفاده از روش کنترل رمپ به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت ترافیک در بزرگراه ها یا آزادراه ها از سال 1960 در شهرهای دیترویت، شیکاگو و لس آنجلس شروع گردید.

  - مطالعات پیشین شامل مطالعات میدانی و مطالعات شبیه سازی می باشد.

  - ایده استفاده از الگوریتم ZONE و اعمال محدودیت ظرفیت در تحقیقات بسیاری مانند (Lau ، 1996) به کار برده شده است.

  - در HCM 2000 به رفتار تصادفی ظرفیت اشاره شده است.

  - Brilon W. در سال 2005 مفهومی تصادفی از ظرفیت ارائه داد.

  -  Uchidaو  Munehiroدر سال 2010 به بررسی تاثیر رفتار تصادفی ظرفیت بر روی زمان سفر در شبکه شهری پرداختند.

   

     بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیرآن در کنترل رمپ موضوعی نسبتاً جدید است و در نظر گرفتن اثر آن در کنترل رمپ باعث بهینه سازی جریان ترافیک در شرایط متراکم می‌شود.

   

  1-5 فرضیه‌های پژوهش

   

      ممکن است در بررسی هر پدیده، پارامترهای متعددی تاثیرگذار باشد ولی نکته قابل توجه در مورد این پارامترها این است که تعداد زیادی از این پارامترها روی نتیجه نهایی تاثیر چندانی نخواهد داشت. در نتیجه مناسب است در یک بررسی علمی برای کاهش حجم محاسبات و جلوگیری از رخداد خطاهای احتمالی، هم‌چنین به دلیل ساده‌سازی فرایند محاسبات و افزایش سرعت، پارامترهایی که اثر چندانی در نتیجه نهایی ندارند را با فرض ثابت بودن، از فرایند محاسبات حذف گردند.در این تحقیق سعی شد به جهت رفع مشکلات فرض‌های زیر در نظر گرفته شود:

   

  - مسیر فاقد قوس‌های افقی و شیب‌های طولی تاثیرگذار بر عملکرد ترافیک است.

  - مدل شبیه سازی به صورت میکروسکوپیک در نظر گرفته شده است.

  - اثرگذاری جریان پایین دست روی ظرفیت عملی بزرگراه

  1-6 روش انجام پژوهش

   

  - مطالعه و گردآوری اطلاعات از طریق مرور و بررسی مقالات  معتبر موجود و استفاده از آیین نامه ها

  - شبکه مورد مطالعه شامل بزرگراه و رمپ ورودی برای بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه انتخاب و سپس داده های واقعی حجم با استفاده از فیلم برداری و سپس مشاهده و شمارش جمع آوری شد.

  - برداشت حجم جریان و تخصیص آن به نرم افزار با استفاده از نرم افزار ترافیکی AIMSUN

  - تعریف گزینه ها و تعیین پارامترهای الگوریتم های کنترل رمپ

  -  تحلیل شبکه و برداشت خروجی نرم افزار شامل زمان تأخیر بزگراه و ...

  - ارائه نتایج شامل ترسیم نمودارهای ارزیابی و مدل رگرسیون مربوط به آن

  - تعیین گزینه برتر شامل الگوریتم و پارامتر ورودی آن.

   

  1-7 مراحل پژوهش

   

     این پایان نامه در پنج فصل سازماندهی شده است. فصل 2 مروری بر تحقیقات گذشته است که اکثر حالات استراتژی‌های کنترل رمپ را بررسی می‌کند و شامل الگوریتم ZONE و جایگزین این روش، استراتژی Stratified Zone Metering (SZM) می‌باشد. در فصل 3 مبانی و کلیات روش‌های استفاده شده بیان شده است و فصل 4 دو روش برای بهبود برآورد ظرفیت بزرگراه ارائه می‌دهد. همچنین در فصل 4 نتایج با استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک ارزیابی شده است. در نهایت، فصل 5 خلاصه‌ای از یافته‌ها همراه با جمع بندی، ملاحظات و پژوهش‌های آینده را ارائه می‌دهد

   

  Investigation of Stochasticity of Highway Operational Capacity and Its Impact on Ramp Metering

  Abstract

   

      Ramp metering, one of the most effective highway management strategies, has long been shown capable of producing large benefits for the public in terms of increased throughput at bottlenecks, decreased travel time and number of crashes. Ramp metering includes two competing constraints: highway capacity and ramp queue. Implementation and evaluation of ramp metering indicate that these two constraints cannot be successfully satisfied due to inappropriate constant capacity assumption and inaccurate ramp queue size estimation. In this thesis, two potential improvements are proposed to address such problems for capacity. In method one, a simple real time capacity estimation is presented which is generally suitable for real time control and related applications to address the shortcomings of the traditionally assumed constant capacity value. When congestion sets in, use of time varying operational capacity is recommended. This is estimated here by a moving average method based on real time traffic counts. The combined methodology was tested on the Stratified Zone Metering (SZM) strategy through a state of the art micro-simulator. Method two proposed a new chance-constrained ramp metering strategy. This is accomplished here by first studying the probability density function of capacity of different flow conditions using test period data. It was found that real time capacity fits the normal probability distribution for a wide range of occupancy and congestion levels. In this method capacity value changes dynamically depending on real-time traffic conditions and acceptable probability of risk determined. To evaluate the efficiency of dynamic stochastic capacity constraints, the methodology was applied to ZONE Algorithm and tested through microscopic simulation.

    

  Key Words: Highway Operational Capacity, Ramp Metering, Chance-constrained, Stochasticity   

 • فهرست:

  1 کلیات تحقیق ...............................................................................................................................................................................1

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 شرح مسئله. 3

  1-3 اهداف پژوهش.... 5

  1-4 سابقه تحقیق و اهمیت پژوهش.... 5

  1-5 فرضیه‌های پژوهش.... 6

  1-6 روش انجام پژوهش.... 7

  1-7 مراحل پژوهش.... 7

  1-8 دامنه کاربرد. 8

  2 پیش زمینه و مروری بر تحقیقات گذشته .............................................................................................................. 9

  2-1 مقدمه. 10

  2-2 بهبود در برآورد ظرفیت بزرگراه 10

  2-2-1 برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 12

  2-2-2 برآورد جریان ترافیک کوتاه مدت.. 14

  2-3 الگوریتم‌های کنترل رمپ... 15

  2-3-1 الگوریتم  ALINEA.. 17

  2-3-2 الگوریتم  Bottleneck. 18

   

  3 مبانی و اصول و متدولوژی ............................................................................................................................................. 21

  3-1 استراتژی‌های کنترل رمپ استفاده شده در پژوهش.... 22

  3-1-1 الگوریتم ZONE.. 22

  3-1-2 استراتژی کنترل Zone طبقه بندی شده (SZM) 24

  3-1-3 ارزیابی مقدماتی.. 27

  3-2 برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 27

  3-2-1 برآورد ظرفیت نظری بزرگراه‌ها 28

  3-2-1-1 روش جدید HCM برای تعیین ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در بزرگراه‌های چند خطه. 29

  3-2-1-2 طبیعت تصادفی.. 31

  3-2-1-3 بسته نرم افزار R.. 32

  3-2-2 برآورد ظرفیت عملی.. 33

  3-2-2-1روش میانگین متحرک... 34

  3-3 کنترل رمپ با محدودیت احتمال.. 36

  3-3-1 مدل خطی جبری برای کنترل رمپ... 36

  3-3-2 برنامه‌ریزی احتمال محدود شده رفتار تصادفی.. 38

  3-4 معرفی محور مورد مطالعه. 40

  4 روش پیشنهادی در برآورد ظرفیت بزرگراه (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش).............................42

  4-1 مقدمه. 43

  4-2 روش اول: برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 44

  4-2-1 تاریخ‌های آزمایش.... 44

  4-2-2 روش پیشنهادی.. 45

  4-2-2-1 برآورد ظرفیت نظری.. 47

  4-2-2-2 برآورد ظرفیت عملی.. 52

  4-2-2-3  اشغال بحرانی.. 55

  4-2-3 آزمایش و نتایج.. 56

  4-2-3-1 فرایند کالیبراسیون.. 56

  4-2-3-2 پویایی ظرفیت متغیر با زمان.. 58

  4-2-4 بهبود عملکرد. 59

  4-3 روش دوم: کنترل رمپ با محدودیت احتمال.. 62

  4-3-1 رفتار تصادفی ظرفیت بزرگراه تحت شرایط متفاوت جریان.. 62

  4-3-1-1 محل آزمایش.... 63

  4-3-1-2 روز آزمایش.... 63

  4-3-1-3 جمع آوری داده‌ها 64

  4-3-1-4 برازش توزیع نرمال.. 67

  4-3-1-5 معنای توزیع ظرفیت تصادفی آزادراه 69

  4-3-2 الگوریتم ZONE در بزرگراه نیایش با در نظر گرفتن محدودیت احتمال.. 72

  4-3-2-1 الگوریتم ZONE با در نظر گرفتن محدودیت احتمال.. 72

  4-3-2-2 آزمایش شبیه سازی.. 75

  4-3-2-3 فرایند معتبرسازی.. 75

  4-3-2-4 نتایج آزمایش.... 76

  5 نتایج و پیشنهادات ...............................................................................................................................................................80

  5-1 نتایج.. 81

  5-2 پیشنهادات.. 83

  6 مراجع.. 85

  چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................................. 92

   

   

  منبع:

   

  Ahmed, M.S. and Cook, A.R. (1979) “Analysis of freeway traffic time-series data by using Box–Jenkins techniques”, Transportation Research Board, 722. pp 1–9

   

  Basile, F., Chiacchio, P. and Teta, D. (2012) “A hybrid model for real time simulation of urban traffic”, Control Engineering Practice 20. pp 123–137

   

  Beegala, A., Hourdakis, J. and Michalopoulos, P.G. (2005). “A Micro-Simulation Based Methodology for Ramp Control Strategy Performance Optimization”. 84th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C

   

  Branston, D. (1976) “Models of single lane time headway distributions”. Transportation Science, Vol. 10, No. 2, May 1976

   

  Brilon, W., Geistefeldt, J. and Regler, M.(2005) “Reliability of Freeway Traffic Flow: A stochastic Concept of Capacity”, Proceedings of the 16th International Symposium on Transportation and Traffic Theory, College Park, Maryland, July. pp 125 – 144

   

  Buckley, D. (1968) “A semi-Poisson model of traffic flow”. Transportation Science, Vol. 2, 1968. pp 107–133

   

  Cambridge Systematics (2001). “Twin Cities ramp Meter Evaluation”, Final Report, Minnesota Department of Transportation.

   

  Charnes, A. and Cooper, W.W. (1963). “Deterministic equivalents for optimizing and satisfying under chance constraints”. Operations Research 11. pp 18–39

   

  Chu, L., Oh J.S. and Recher, W. (2005), “Adaptive Kalman Filter Based Freeway Travel time Estimation”, 84th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C

   

  Chung, Y. (2011). “Assessment of non-recurrent traffic congestion caused by freeway work zones and its statistical analysis with unobserved heterogeneity”. Transpor policy. 18. pp 587–594

   

  Clark, S.D., Dougherty, M.S. and Kirby, H. R. (1993) “The use of neural networks and time series models for short-term traffic forecasting: a comparative study”, Proceedings of the PTRC 21st Summer Annual Meeting

   

  Cordeschi, N., Patriarca, T. and Baccarelli, E. (2012) “Stochastic traffic engineering for real-time applications over wireless networks”. Journal of Network and Computer Applications 35. pp 681–694

   

  Crawley, M.J. (2007) “The R Book”  John Wiley, Sons Ltd

   

  Davis, G.A., Niham, N.L., Hamed, M.M. and Jacobson, L.N. (1991) “Adaptive forecasting of freeway traffic congestion”. Transportation Research Record, 1287. pp 29– 33

   

  Elefteriadou, L., Kondyli, A., Washburn, S., Brilon, W., Lohoff, L.J., Hall, F. and Persaude, B. (2011) “Proactive Ramp Management under the Threat of Freeway-Flow Breakdown”, Procedia Social and Behavioral Sciences. pp 4–14

   

  Elefteriadou, L., Roess, R.P. and McShane, W.R. (1995)“The Probabilistic Nature of Breakdown at Freeway - Merge Junctions”, Transportation Research Record 1484, National Academy Press. pp 80-89

   

  Evans, J., Elefteriadou, L. and Natarajan, G. (2001) “Determination of the Probability of Breakdown on a Freeway Based on Zonal Merging Probabilities”, Transportation Research Part B 35. pp 237-254

   

  Feng, B., Hourdos, J. and Michalopoulos, P. (2006). “Improving Minnesota’s Stratified Ramp Control Strategy”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1959. pp 77-83

   

  Gazis, D.C. and Liu, C. (2003), “Kalman Filtering Estimation of Traffic Counts for Two Network Links in Tandem”, Transportation Research Vol. 37B, No.8. pp 737-745

   

  Hamed, M.M., Al-Masaeid, H.R. and Bani Said, Z.M. (1995) “Short-term prediction of traffic volume in urban arterials”, ASCE Journal of Transportation Engineering, 121(3). pp 249–254

   

  Highway Capacity Manual 2000. TRB, National Research Council, Washington, D.C

   

  Hoogendoorn, S. and Botma, H. (1996) “On the estimation of parameters in headway distributions”. Proceedings of the 2nd TRAIL Ph.D. Congress, Delft, May 1996

  Hourdakis, J. and Michalopoulos, P. (2002). “Evaluation of Ramp Control Effectiveness in Two Twin Cities Freeways”. Transportation Research Record. No. 1811, pp 21-29

   

  Huizhao, T., Martijn, V.R., Niels, H. and Henk, H. (2010). “Empirical Investigation on Stochastic Dutch Freeway Capacity”, 13th International IEEE, Annual Conference on Intelligent Transportation Systems, Madeira Island, Portugal, September 19 22

   

  Hyde, T. and Wright, C. (1986) “Extreme Value Methods for Estimating Road Traffic Capacity”, Transportation Research B, Vol. 20, No. 2, 1986. pp 125-138

   

  ITS Deployment Tracking Website (2002), “Year 2002 Survey Results for Total Number of Ramp Meters”, U.S. Department of Transportation

  Kalman, R.E. (1960), “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems”, Trans. ASME (Series D, J. Basic Eng.), 82. pp 34-45

   

  Kuhne, R. and Ludtke, A. (2013) “Traffic breakdowns and freeway capacity as extreme value statistics”. Transportation Research Part C 27, pp 159–168

   

  Lau, R. (1996). “Mn/DOT Ramp Metering Algorithm”. Internal Report, Minnesota Department of Transportation, Minneapolis, Minnesota

   

  Lau, R. (2001). “Stratified Ramp Metering Algorithm”. Internal Report. Minnesota Department of Transportation, Minneapolis, Minnesota, 2001

   

  Lertworawanich, P. and Elefteriadou, L. (2003) “A methodology for estimating capacity at ramp weaves based on gap acceptance and linear optimization”, Transportation Research Part B 37. pp 459–483

   

  Levinson, D., Zhang, L., Das S. and Skeikh, A. (2002) “Evaluating ramp metering: Evidence from the Twin Cities ramp metering shut-off’’, presented at the 81st TRB Annual Meeting, Washington D.C

   

  Liu, B. (2002) “Theory and Practice of Uncertain Programming”, Physica-Verlag, Heidelberg

   

  Liu, H., Wu, X., and Michalopoulos, P. (2012) “Improving Queue Size Estimation for Minnesota's Stratified Zone Metering Strategy”. Transportation Research Board. 10.3141/ 2012-05. pp 38 – 46

   

  Martinez, P., Garcia, A. and Moreno, T. (2011) “Traffic Microsimulation Study to Evaluate Freeway Exit Ramps Capacity”, Procedia Social and Behavioral Sciences 16. pp 139–150

   

  May, A. (1990) Traffic Flow Fundamentals. Wiley, New York

   

  Minderhoud, M., Botma, H. and Bovy, P. (1997) “Assessment of Roadway Capacity Estimation Methods”, Transportation Research Record 1572, National Academy Press, 1997. pp 59-67

   

  Mn/DOT, http://www.dot.state.mn.us/tmc/index.html

   

  Muralidharan, A., Dervisoglu, G. and Horowitz, R. (2011).  “Probabilistic Graphical Models of Fundamental Diagram Parameters for Simulations of Freeway Traffic”. Transportation Research Board. 2011. 10.3141/2249-10. pp 78 – 85

   

  Oh, C., Oh, J. and Ritchie, S.G. (2001). “Real Time Estimation of Freeway Accident Likelihood”. 80th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C

   

  Okutani, I. and Stephanedes, Y.J. (1984) “Dynamic Prediction of Traffic Volume Through Kalman Filtering Theory” , Transpn Res.-B Vol. 18B, No.1. pp 1-11

   

  Papporgiou, M., Habib, H.S. and Blosseville, J.M. (1991) “ALINEA: A local feedback control law for on ramp metering”. Transpn Res. Rec. 1320, pp 58-64 73

   

  Polus, A., and Pollatschek, A.M., (2002) “Stochastic nature of freeway capacity and its estimation” Can. J. Civ. Eng. 29. pp 842-852

   

  R software, http://cran.r-project.org/

   

  Smith, B.L. and Demetsky, M.J., (1996) “Multiple-interval freeway traffic flow forecasting”, Transportation Research Record, 1554, pp 136–141

   

  Srivastava, A. and Geroliminis, N. (2013) “Empirical observations of capacity drop in freeway merges with ramp control and integration in a first-order model”. Transportation Research Part C 30. pp 161–177

   

  Stephanedes, V.J., Michalopoulos, P.G. and Plum, R.A., (1981) “Improved Estimation of Traffic Flow for Real-Time Control (Discussion and Closure)”. Transportation Research Record 795, TRB, National Research Council, Washington, D.C. pp 28-39

   

  Van Arem, B. and Van der, V.M., (1993) “Application of an On-line Procedure for Estimating Capacity under Prevailing Roadway and Traffic Conditions”, IEEE – IEE

   

  Vehicle Navigation & Information Systems Conference, Ottawa – VNIS’93, pp 169-173

   

  Weng, J. and Meng, Q., (2013) “Estimating capacity and traffic delay in work zones:

  An overview”. Transportation Research Part C 35. pp 34-45

   

  Williams, B.M., Durvasula, P.K. and Brown, D.E., (1998) “Urban traffic flow prediction: application of seasonal autoregressive integrated moving average and exponential smoothing models”, Transportation Research Record, 164. pp 132–144

   

  Xin, W., Hourdakis, J. and Michalopoulos, P., (2006). “Comprehensive Evaluation of a New Integrated Freeway Ramp Control Strategy”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1959, pp. 46-54

   

  Xin, W., Michalopoulos, P., Hourdakis, J. and Lau D., (2004). “Minnesota's New ramp Control Strategy: Design overview and preliminary assessment”. Transportation Research Record. No. 1867, pp 69-79

   

  Yang, X., Lin, Y., Lua, Y. and Zoub, N. (2013) “Optimal Variable Speed Limit Control for Real-time Freeway Congestions”, Procedia Social and Behavioral Sciences 96. pp 2362 – 2372

   

  Yildirimoglu, M. and Geroliminis, N., (2013). “Experienced travel time prediction for congested freeways”. Transportation Research Part B 53. pp 45–63

   

  Zhang, L. and Levinson, D. (2004) “Optimal Freeway Ramp Control without Origin Destination Information”, Transportation Research Part B 38, pp 869-887

   

  Zheng, N., Hegyib, A., Hoogendoornb, S., Zuylenb, H. and Peters, D., (2011) “A Comparison of Freeway Work Zone Capacity Prediction Models”, Procedia Social and Behavioral Sciences 16. pp 419–429

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, پروژه درباره پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیر آن در کنترل رمپ

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A » رشته جغرافیا – گرایش اقلیم شناسی چکیده هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی ...

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک ...

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک ...

پايان نامه براي دريافت درجه­ي کارشناسي ارشد  « M.Sc» گرايش: راه و ترابري   زمستان  1393 چکيده آناليز ترافيک يک جزء ضروري و پيچيده­ سيستم هاي حمل­

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

پايان‌نامه يا رساله براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي شهريورماه    1393  چکيده وقوع حوادث غير مترقبه و فجايع طب

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع-صنايع   زمستان 92 چکيده    برنامه‌ريزي توليد در واقع تخصيص و تعيين ترتيب اولويت‌هاي انجام کارها به صورت بهينه مي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "MSC" رشته: کامپیوتر گرایش: نرم افزار چکیده یکی از مسائلی که امروزه در زنجیره تأمین بسیار مطرح است و مطالعاتِ گسترده­ای در زمینه­ی آن انجام شده، مسأله مسیریابی وسایل نقلیه حامل بار برای تحویل کالا به متقاضیان می­باشد. برای حل این مسأله باید تابع هدفی را بهینه سازی کرد به نحوی که معیارهایی از قبیل مسافتِ طی شده، زمان سفر و تعداد وسایل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت چکیده: صنعت حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی و حلقه اتصال مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همواره مورد توجه بوده است و نقش و حساسیت استراتژیک این صنعت در ارائه خدمات متناسب با نیازهای مختلف بخش های گوناگون جوامع از اهداف کلان سیاست گذاران امروز کشورها است. از این رو، نحوه ی کارگیری تکنولوژی و گردش ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” مهندسي صنايع-مهندسي صنايع تابستان 1392 چکيده : در عصر حاضر کمتر شرکت? را م?توان ?افت که منحصرا به تول?د ?ک محصول بپردازد.

ثبت سفارش