پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

word 459 KB 31476 112
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ‌پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش همگانی

  چکیده

  کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند،  به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر بر آن است تا کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم را بر مبنای الگوی تاملینسون(2003)مورد ارزیابی قراردهد. روش مورداستفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زبان انگلیسی پایه هفتم شاغل در آموزش و پرورش استان گلستان می‌باشد. که جهت انتخاب 132 نفر از معلمان به عنوان نمونه آماری،  از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار 20Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان‌ داد که محتوای کتاب درسی حاضر، ضمن ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان، آنها را برای استفاده از زبان مقصد آماده می‌کند و با برنامه درسی هم‌خوانی دارد.

   

  واژگان کلیدی: ارزیابی، کتاب درسی، برنامه درسی، ارزیابی مواد درسی، مدل تاملینسون،Prospect 1

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  1-1. مقدمه

  در دهکده نوین جهانی، زبان انگلیسی بی‌شک رایج‌ترین زبانی است که به‌طور گسترده برای اهداف گوناگون از جمله تجارت، جهانگردی، مراودات علمی، سیاسی و فرهنگی به‌کار می‌رود.

  درخصوص ضرورت یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی،  همین بس که علوی‌مقدم و خیرآبادی(1391) می‌گویند :

   "  کریستال[1](2003) معتقد است که زبان انگلیسی، زبان اول چهار میلیون گویشور و زبان دوم تقریباً همین تعداد گویشور در هفتاد وپنج کشور جهان است و تعداد فراگیران این زبان را بیش از یک میلیارد نفر برآورد می‌کند. حضور چشم‌گیر و نافذ زبان در عرصه‌های مختلف، ازجمله سیاست، اقتصاد، پزشکی، ورزش، رسانه و اینترنت در سده اخیر فزونی شتابنده‌ای گرفته‌است. " همچنین این زبان مهم‌ترین و پرکاربردترین زبان در سطح اینترنت است و از همین روست که امروزه، بنابر گفته یونسکو، ندانستن زبان انگلیسی و کامپیوتر از نشانه‌های بی‌سوادی است.

  با توجه به این واقعیت، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه با سایر جوامع و دستاوردهای بشری و تعامل مؤثر با جهان، توجه به آموزش مؤثر، اهمیتی روزافزون می‌یابد. آموزشی که در آن، توجه به بُعد ارتباطی زبان تقویت شود تا افرادی با مهارت‌های ارتباطی و زبانی بالاتر برای زندگی در دهکده نوین جهانی پرورش یابند. لذا نظام آموزشی ما، نیازمند چنین نگاهی به آموزش زبان انگلیسی است.

  نکته قابل توجه دیگر این است که، با توجه به شرایط کنونی کشورمان که دستاوردهای فراوانی برای تعامل در عرصه‌های مختلف بین‌المللی در اختیار دارد، زبان‌های خارجی به‌عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم  بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، با در نظر گرفتن این مهم، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی‌های کاربردی زبان‌های خارجی به نسل آینده‌ساز ایران اسلامی برجسته می‌نماید. در همین راستا، توجه به چند نکته ضروری است و آن این‌که تعامل مؤثر با جهان، بدون توجه به آموزش مؤثر میسر نمی‌باشد؛ و آموزش مؤثر ارتباط مستقیمی با کتب درسی دارد و کتب درسی ارتباط فشرده‌ای با ارزیابی دارند. به بیانی روشن‌تر، این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم، از سویی، تصویری شفاف‌تر از ویژگی‌های آن هویدا گردد، و از سویی دیگر، ضرورت  و اهمیت آن در آموزش مؤثر، مشخص گردد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که نگارش چنین کتابی، که در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد آن هم بعد از بیست و هفت سال، کار آسانی نیست و قابل تقدیر است؛ اما این واقعیت نمی‌بایست مانع از نقد و باز‌بینی کتاب حاضر گردد؛ چرا که برای رسیدن به بهره‌وری مطلوب در تألیف کتاب‌های درسی و افزایش کارآیی و اثربخشی آنها، لازم است کتاب‌های درسی مورد نقد و بررسی قرار گیرند، تا نقاط قوت تقویت و نقاط منفی برطرف گردد(رضی، 1388).و از آن‌جایی که اهداف اصلی هر کتاب‌درسی از طریق مفاهیم نهفته در محتوای آن تأمین می‌شود و مهم‌ترین بخش نقد هر کتاب، ارزیابی محتوای آن است(همان‌جا)، نگارنده ارزیابی محتوا را از طریق نظرسنجی از دبیران انجام داده است. بی‌تردید نظرات دبیران، به‌عنوان مجریان آموزشی که به‌طور عینی و عملی با مسائل آموزش زبان درگیرند، بسیار ارزشمند خواهد بود؛ به‌همین منظور و برای پی‌بردن به میزان موفقیت کتاب درسی جدید و میزان رضایت‌مندی دبیران زبان از کتاب مذکور، در پژوهش حاضر،  نظرات دبیران از طریق پرسشنامه‌ای مبتنی بر الگوی تاملینسون[2](2003)جمع‌آوری و برای ارزیابی کتاب استفاده‌شده‌است. امید است نتایج و یافته‌های این تحقیق برای مجریان آموزشی، طراحان برنامه درسی، برنامه‌ریزان و مؤلفان محتوای آموزشی مفید واقع شود. 

  1-2. بیان مسئله

  همان‌طورکه پیش‌تر بدان اشاره شد، درطی چند دهه اخیر، گسترش زبان انگلیسی در عرصه بین‌المللی رشد شتابنده‌ای به‌خود گرفته‌است. آن‌گونه که، در قرن حاضر، یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی آن‌هم به‌صورت کاربردی، ضرورتی انکارناپذیر برای همه و به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان است تا بتوانند نیازها و رویاهای شخصی، تحصیلی و شغلی خود را محقق سازند. اما سؤالی که در این‌جا مجال طرح می‌یابد این است که برای نیل به این مقصود چه باید کرد؟

  ارزیابی کتب درسی در ادوار مختلف، به روش‌های متنوع و دلایل گوناگون مورد توجه پژوهش‌گران بوده وبه آن پرداخته شده‌است. تأمل در این آثار و پژوهش‌ها نمایان‌گر آن است که کتاب‌ها مهم‌ترین جزء اکثر برنامه‌ها وکلاس‌های یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم[3] یا زبان بیگانه[4] هستند و در تحقق اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی نقش اساسی دارند. بنا‌به گفته،هاچینسون و تورز[5] 1994(به استناد حسینی‌نسب وهمکاران 1388 ؛ ریاضی ومصلانژاد2010؛ بیرجندی و علی‌زاده 2012؛ لیتز[6]، 2005)کتاب درسی، یک ماده جهانی است و بدون کتاب درسی مرتبط با موضوع تدریس، هیچ محیط یاددهی یادگیری کامل نیست. نظریه‌پرداز دیگری به نام شلدون[7](1998) کتاب‌های درسی را قلب هر برنامه آموزش زبان انگلیسی می‌داند. و بسیاری از کارشناسان  دیگر نیز همچون هی‌کرافت[8] 1995و اونیل[9] 1982(بهاستناد بیرجندی و علی‌زاده ،2012) براین باورند که کتاب‌های درسی در پویایی کلاس درس، نقشی حیاتی دارند. پس می‌توان گفت، یکی از الزامات بسیار مهم برای دست‌یابی به اهداف موردنظر، تهیه‌وتدوین کتاب‌های مناسب است که به هیچ عنوان نباید از آنها غفلت نمود .

  از سوی دیگر، اهمیت ارزیابی کتاب‌های درسی موضوعی انکارناپذیر است که به‌اندازه تهیه وتدوین مطالب درسی از جایگاه ویژه‌ای برخورداراست و در بازسازی و بهبود محتوای کتب درسی نقش به‌سزایی دارد. و در خصوص اهمیت آن نظرات مختلفی وجود دارد. به نظر شلدون1998 وکانینگزورث[10]1995(به استناد حسینی‌نسب، 1388 ؛ ریاضی و مصلانژاد، 2010 ؛ داوری و همکاران، 2012) دلایل متعددی برای ارزیابی کتاب‌های درسی وجود دارد یکی از دلایل این می‌باشد که تحلیل محتوای کتاب‌های درسی به معلمان کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت کتاب‌های مورد استفاده خود را تشخیص‌ دهند و دلیل دیگر این است که این کار باعث بهبود وپیشرفتحرفه معلمی می‌شود. از همین روست، که بررسی کتاب پایه هفتم نیز از این قاعدهمستثنی نیست و به علت تازه تألیف بودن، از جمله موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. لازم به ذکر است که مؤلفان کتاب حاضر، اظهار کردند که تغیرات اساسی در نحوه آموزش و محتوای این درس صورت گرفته، که نه تنها بر اساس روش‌های سنتی گذشته نیست، بلکه رویکردهای آموزشی وارتباطی آن همسو با کشورهای همسایه و کشورهای دنیا تدوین شده‌است و تحولات صورت گرفته در کتاب زبان انگلیسی هفتم، هر چهار مهارت گوش‌دادن، صحبت‌کردن، خواندن و نوشتن را مد نظر قرار داده‌است تا دانش‌آموز با کمک آن بتواند ارتباطی سازنده و فعال توأم با خودباوری با جهان اطراف خود برقرارکند، و تجزیه و تحلیل کتاب حاضر می‌تواند این ادعای مؤلفان را بررسی کند.

  به بیان روشن‌تر، در روند این بررسی، تلاش بر آن است، تا ابتدا اطلاعاتی در خصوص اهمیت کتب درسی و تهیه وتدوین آن مطرح شود و سپس به چرایی و چگونگی ارزیابی کتب درسی اشاره شود. ذکر این نکته نیز در خور اهمیت است که برای ارزیابی کتب درسی الگوهای مختلفی وجود دارد که نگارنده از الگوی تاملینسون استفاده کرده است. که از چهره‌های شاخص در زمینه تهیه و تدوین مطالب درسی است و فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام داده است. الگوی به‌کار رفته، شامل سه مرحله ارزیابی است.

  در این خصوص به استناد داوری و همکاران(2012)و العمری[11] (2008) می‌خوانیم که : تاملینسون  برای ارزیابی مواد آموزشی سه نوع طبقه‌بندی تعریف کرده‌است که در هدف ، فرم و زمان متفاوت هستند 1)ارزیابی قبل از استفاده

   2)ارزیابی حین استفاده 3)ارزیابی بعد از استفاده .

  1)ارزیابی قبل از استفاده : یک نوع پیش‌بینی درباره نتیجه بالقوه مطالب آموزشی، برای کاربران آن است. که می‌تواند مستقل از متن باشد. این نوع ارزیابی معمولاً براساس تصور و گمان است و یک نوع برداشت است. به‌عبارت دیگر، شامل قضاوت سریع معلم درباره مواد آموزشی است که ممکن است اشتباه هم باشد.

  2)ارزیابی در حین استفاده : شامل ارزیابی مواد آموزشی، در حین استفاده از آنها می‌باشد . این نوع ارزیابی در مقایسه با ارزیابی  نوع اول عینی‌تر و واقعی‌تر می‌باشد، یعنی به جای پیش‌بینی، اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند آن‌چه را که در حافظه کوتاه‌مدت زبان‌آموزان رخ می‌دهد، را اندازه‌گیری کند.

  3) ارزیابی بعد از استفاده : این نوع ارزیابی در مقایسه با دو مورد قبل، باارزش‌تر ومعتبرتر است، یعنی می‌تواند هم تأثیر کوتاه‌مدت و هم تأثیر بلند‌مدت مواد آموزشی را، باتوجه به کاربرد و یادگیریماندگارآن، بر روی کاربران اندازه‌گیری کند.

  مورد سوم را پژوهش‌گرانی  همچون الیس[12](1997 و1998)و تاملینسون و ماساهارا[13] (2004)(به استنادلارنس[14]، 2011) نیز مورد توجه قرارداده و بر اهمیت این نوع ارزیابی تأکید کرده‌اند. شایان‌ ذکر است، تاملینسون(1999به استناد داوری و همکاران 2012)بر این باور است که اهداف و نوع ابزاری که برای ارزیابی استفاده می‌شود دلیل ارزیابی را مشخص می‌کند، به‌عنوان مثال اگر ارزیابی با هدف بهبود مواد درسی باشد، بنابراین محقق باید مشکلات زبان‌آموزان را از طریق مشاهده درکلاس درس بررسی کند.

  از این روست که، نگارنده سعی دارد تا بر مبنای ارزیابی نوع دوم و سوم، به نقد و بازبینی کتاب حاضر بپردازد. همان‌گونه که اشاره شد، در فرایند یاددهی یادگیری، کتب درسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارهستند، بنابراین ارزیابی وبهبود کتاب‌های درسی امری اجتناب‌ناپذیر در هر نظام آموزشی می‌باشد. و بی‌شک تهیه و تدوین مطالب درسی و ارزیابی آنها، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبنای الگوی تاملینسون(2003) به تحلیل و ارزیابی کتاب درسی پایه هفتم با عنوان(prospect 1)که از مهر ماه سال تحصیلی 93-1392 وارد نظام آموزشی کشور شده‌است، بپردازد.

  Abstract

  Textbooks Play a crucial role in the process of language teaching &learning, especially in societies where English is used as a foreign language,in this regard,  textbooks as instructional materials require evaluation. Considering the importance of evaluation, we can say that the textbook evaluation is requisite to qualifying the content of the textbooks & homogenizing it with the teaching / learning requirement in EFL / ESL setting. Concerning such an importance, this research intends to evaluate the grade seventh English text book (Prospect 1) based on Tomlinson’s model (2003). The method applied in this research was descriptive field. The participants of the study consisted of 132 English teachers (grade 7) randomly selected.  Then, data collected through questionnaire were analyzed through descriptive & inferential statistics in spss20 soft ware. Finding of the research revealed that the content of the textbook, as well as motivating  students , to prepare them for use of the target language & is consistent with the curriculum.

   

  Key words :evaluation, materials evaluation, textbook, materials, Tomlinson’s model,  Prospect 1, curriculum ( syllabus ) 

 • فهرست:

  عنوان    صفحه

   

  چکیده فارسی.............................................................................................................................................................   1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1.مقدمه  ................................................................................................................................................................ 3

  1-2. بیان مسئله ......................................................................................................................................................   4

  1-3. پرسش‌های پژوهش  .....................................................................................................................................   7

  1-4. فرضیه‌های پژوهش .......................................................................................................................................   8

  1-5.اهداف و ضرورت پژوهش .............................................................................................................................   8

    1-5-1.اهداف نظری ............................................................................................................................................   8

    1-5-2.اهداف کاربردی .......................................................................................................................................   8

  1-6. مفاهیم بنیادی ................................................................................................................................................   9

    1-6-1.Prospect1.................................................................................................................................................   9

    1-6-2.کتاب درسی .............................................................................................................................................   9

    1-6-3.برنامه درسی  ...........................................................................................................................................   9

    1-6-4.ارزیابی  ......................................................................................................................................................   9

    1-6-5.ارزیابی مواد درسی .................................................................................................................................   9

    1-6-6.مواد درسی  .............................................................................................................................................. 10

    1-6-7.مدل تاملینسون (2003 )  ................................................................................................................... 10

  1-7.ساختار کلی پژوهش ......................................................................................................................................   10

  فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه تحقیق 

  2-1.مقدمه...................................................................................................................................................................   13

  2-2.نگاهی گذرا به آموزش زبان انگلیسی در ایران  ......................................................................................   13

   2-3. اهمیت کتاب‌های درسی و تهیه و تدوین آنها  ...................................................................................   15

   2-4.معرفی اجمالی کتاب انگلیسی پایه هفتم  .............................................................................................   19

   2-5. اهمیت ارزیابی کتاب‌های درسی  ...........................................................................................................   20

   2-6.اهداف ارزیابی  ................................................................................................................................................ 21

   2-7.پیشینه تحقیق در خارج از کشور...............................................................................................................   23

   2-8.پیشینه تحقیق در داخل کشور  ................................................................................................................   25

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1.مقدمه  ................................................................................................................................................................ 30

  3-2.روش پژوهش  .................................................................................................................................................. 30

  3-3.مدل ارزیابی........................................................................................................................................................ 31

  3-4. روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات  ............................................................................................................. 32

   3-4-1.مطالعات کتابخانه‌ای ................................................................................................................................. 32

   3-4-2.مطالعات میدانی ........................................................................................................................................ 32

  3-5.روایی و پایایی ابزار تحقیق ........................................................................................................................... 33

  3-6.جامعه آماری....................................................................................................................................................... 34

  3-7. حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ................................................................................................................ 34

  3-8. تجزیه و تحلیل داده‌ها .................................................................................................................................. 35

  3-9. محدودیت‌های پژوهش ................................................................................................................................. 35

  فصل چهارم:  توصیف و تحلیل داده‌ها

  4-1.مقدمه  ................................................................................................................................................................ 37

  4-2. توصیف داده‌ها  .............................................................................................................................................. 37

  4-2-1. توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی.................................................................................................... 37

  4-2-1-1.جنسیت  ................................................................................................................................................. 37

  4-2-1-2.سابقه تدریس.......................................................................................................................................... 38

  4-2-1-3.تحصیلات.................................................................................................................................................. 39

  4-2-2. توصیف داده‌های تحقیق.......................................................................................................................... 40

  4-2-2-1.وضوح آموزش  ...................................................................................................................................... 41

  4-2-2-2. وضوح  صفحه‌بندی ............................................................................................................................ 41

  4-2-2-3.قابلیت درک متون  .............................................................................................................................. 42

  4-2-2-4.قابل قبول بودن تکالیف ...................................................................................................................... 43

  4-2-2-5.قابل انجام بودن تکالیف ...................................................................................................................... 44

  4-2-2-6.دست‌یابی و تحقق اهداف ................................................................................................................... 45

  4-2-2-7.عملی بودن مطالب ............................................................................................................................... 46

  4-2-2-8.قابلیت تدریس مطالب ......................................................................................................................... 47

  4-2-2-9. انعطاف‌پذیری ....................................................................................................................................... 48

  4-2-2-10.جذابیت مطالب .................................................................................................................................. 49

  4-2-2-11.قدرت ایجاد انگیزه  ........................................................................................................................... 50

  4-2-2-12.تأثیر مطالب درسی ........................................................................................................................... 51

  4-2-2-13.میزان یادگیری جدید ....................................................................................................................... 52

  4-2-2-14.عدم یادگیری مطالب ........................................................................................................................ 53

  4-2-2-15.توانایی انجام کارهای جدید ............................................................................................................ 54

  4-2-2-16.کارآمدی کتاب .................................................................................................................................... 55

  4-2-2-17. آمادگی یادگیرنده برای امتحانات ................................................................................................. 56

  4-2-2-18.آمادگی یادگیرنده برای یادگیری زبان مقصد .............................................................................   57 

  4-2-2-19. اعتمادبه‌نفس یادگیرنده .................................................................................................................. 58

  4-2-2-20. مستقل‌شدن یادگیرنده ................................................................................................................... 59

  4-2-2-21. پوشش برنامه‌درسی ......................................................................................................................... 60

  4-2-2-22.تناسب حجم کتاب با ساعات آموزشی ........................................................................................ 61

  4-2-3. آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها ........................................................................................................ 63

  فصل پنجم: دستاوردها و پیشنهادها

  5-1.مقدمه  ................................................................................................................................................................ 67

  5-2.خلاصه پژوهش  .............................................................................................................................................. 67

  5-3. بررسی فرضیه‌ها ............................................................................................................................................. 68

  5-4. بحث و نتیجه‌گیری درمورد پژوهش حاضر ............................................................................................ 72

   5-4-1.ارزیابی در حین تدریس ......................................................................................................................... 72

   5-4-2.ارزیابی بعد از تدریس ............................................................................................................................. 76

  5-5.پیشنهادهای پژوهش  .................................................................................................................................... 78

   5-5-1.پیشنهادهای کاربردی .............................................................................................................................. 78

   5-5-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی .............................................................................................. 78

  پیوست‌ها ..................................................................................................................................................................... 79

  پرسشنامه .................................................................................................................................................................... 80

  منابع فارسی ............................................................................................................................................................... 82

  منابع غیرفارسی.......................................................................................................................................................... 84

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................................ 88

   

   

  منبع:

  .  احمدپور، زهرا. 1383.  بررسی و مشکلات آموزشی زبان انگلیسی در دوره متوسطه ، مجله رشد آموزش زبان، سال 18، شماره 71، ص 15-21.

  2. بحرینی، نسرین. 1392. تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی، راهبرد فرهنگ، شماره 22، تابستان 1392.

  3. حسینی‌نسب، داوود ؛ فرخی، فرهمن؛ مرسلی، ژیلا. 1388. ارزیابی وتحلیل محتوای کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی تحصیلی با استفاده از فرمول خوانایی fogونظرخواهی از دبیران مجرب، علوم تربیتی، سال دوم ، شماره 7 ، ص 7- 31.

  4. رضی، احمد. 1388. شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های دانشگاهی، سخن سمت، شماره 21، ص 21-30 .

  5.صفرنواده، خدیجه؛ عنانی‌سراب، محمدرضا ؛ علی‌عسگری، مجید؛ موسی‌پور،  نعمت الله. 1389.  تحلیل و آسیب‌شناسی محتوای کتب درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه و ارزیابی آن با معیار رویکرد ارتباطی زبان، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال پنجم، شماره 17، ص 86- 114.

  6. علوی‌مقدم، سید بهنام و خیرآبادی، رضا. 1391. بررسی انتقادی برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبان‌های خارجی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال هفتم، شماره 25، تابستان 1391، ص 7-46.

  7. عنانی‌سراب، محمدرضا. 1389. راهنمای برنامه درسی زبان‌های خارجی دوره متوسطه: فرصت‌ها و چالش‌های تولید و اجرای برنامه، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال نهم، شماره 35، پاییز 1389.

  8. عنانی‌سراب، محمد رضا. 1390. نقش کلیدی برنامه درسی در ایجاد تحول در آموزش زبان(سخن سر دبیر)، فصلنامه رشد آموزش زبان، دوره 25، شماره 4، ص 4-23.

  9. کیانی، غلام‌رضا؛ نویدی‌نیا، حسین؛ مؤمنیان، محمد. 1390. نگاهی دوباره به رویکرد برنامه درسی ملی نسبت به آموزش زبان‌های خارجی، فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره 2، شماره 2، تابستان 1390.

  10. مهدی‌زاده، امیرحسین. 1384. ارزیابی محتوای کتاب‌های زبان انگلیسی دوره راهنمایی، ارائه چارچوب علمی بهینه جهت اصلاح و تدوینکتاب‌ها ،  مجله رشد آموزش زبان، دوره بیستم،  شماره 77 ، ص 3- 10.

  11. مهرمحمدی، محمود؛ حسینی‌خواه، علی؛ فردانش، هاشم؛ اکبری، رامین. 1392. مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و سوئد با تأکید بر دوره متوسطه، فصلنامه مطالعاتبرنامه درسی ایران، سال هشتم، شماره 31، زمستان 1392، ص 7- 46.

  12. یارمحمدیان، م ح . 1377.  اصول برنامه‌ریزی درسی، مبانی فلسفی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی . . . ، تهران مؤسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب .

   

   

  منابع غیرفارسی

   

  1. Ansary, H., & Babaii, E.(2002). Universal characteristics of EFL/ESL textbook: A step towards systematic textbook evaluation. The Internet TESL Journal, 2, 1-8.

  2. Azizifar, A., Koosha, M., & Lotfi, A. R. (2010). Ananalytical evaluation of Iranian high school ELTtextbooks from 1970 to the present.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 3, 36-44.

  3. Allwright, R. (1982). What do we want teaching materials for?. ELT Journal, 36(1), 5-8.

  4. Al-Issa. A. S. M. (2007). The implications of implementing a flexible syllabus for

  ESL policy in the Sultanate of Oman. RELC Journal, Vol.38: p.p:199–215.

  5. Alamri, A. A. M. (2008). Anevaluation of the sixth grade English language textbook for Saudi boys' schools. MA thesis, Department of English Language, College of Arts at King Saud University

  6. Asgari, A.(2011). The Compatibility of Cultural Value in Iranian EFL Textbooks. Journal

  of Language Teaching and Research. Vol. 2. No.4. pp. 887-894. doi: 10.4304/jltr.2.4.887-894.

  7. Al-sowat, H.(2012), An evaluation of English language text book “ say it in English” for first year intermediate grade in Saudi Arabia. journal of studies in curriculum and supervision, vol. 3, No. 2.

  8. Abdollahzadeh, E. & S. Baniasad. (2010). Ideologies in the Imported English Textbooks: EFL Learners and Teachers Awareness and Attitude.English Language Teaching and

  Learning.Vol. 217. pp.1-17.

  9.Baleghizade,Sasan.(2012).Materials Development for English language Teachers :A practical guide/SAMT

  10.Baleghizadeh, S. & Rahimi, A. H. (2011). Evaluation of an ESP Textbook for the Students of Sociology. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 2, No. 5, pp. 1009-1014.

  11.Birjandi, P ,Alizadeh, I. ( 2012). Manifestation of critical thinking skills in the Englishtextbooks employed bylanguage institutes in Iran. International Journal of Research Studies in Language Learning,  2, 1, 27-38,2013 January

  12. Bhatia, T. (2000). Advertising in Rural India: Language, Marketing Communication, and

  Consumerism. Tokyo University Of Foreign Studies.

  13. Birdsong, D. & M. Molis. (2001). “On the Evidence for Maturational Constraints in Second LanguageAcquisition”.Journal of Memory and Language, Vol.44, p.p: 235-249.

  14. Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford, UK: Heinemann

  15. Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd

  edn. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

  16. Cortazzi, M. & L. Jin. (1999). Cultural Mirrors, Materials and Methodsin the EFL Classroom.

  In E. Hinkel (Ed.). Culture in Second Language Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge

  University Press.

  17. Davari , H., Erfani, S. M.&Iranmehr, A. (2012). A critical evaluation of PNU ESP text book. Journal of Language Teaching and Research, 4, 4, 813-823, July 2013

  18. Davari,H.(2011).Linguistic Imperialism or Global Understanding?ELT in

  Globalization from an Iranian Perspective.M.A. thesis, Payam Nour Universsity.

  19. Foroozandeh,E. (2011).History of High School English Course Books in Iran: 1318-1389 (1939-2010). Roshd Foreign Language Teaching journal, vol.26 No.1(57-69).

  20.Garinger, D. (2002). Textbook Selection for the ESLClassroom, Eric Digest, Retrieved 11/2010: http://www.cal.org/resources/Digest/0210garinger.html

  21. Hutchinson, T., & E. Torres. (1994). The textbook as agent of change.ELT Journal, 48(4), 315-328.

  22. Haycroft, J. (1998). An introduction to English language teaching. London: Longman.

  23.Hakuta, K., E. Bialystok & E. Wiley. (2003). “Critical evidence: a test of thecritical-period hypothesis for second-language acquisition.”PsychologicalScience, Vol.14, p.p: 31-37.

  24. Jahangard, A. (2007). Evaluation of EFL materials taught at Iranian public high schools.The Asian

  EFL Journal, 9(2), 130-15

  25. Kubota, R. (1998).Ideologies of English in Japan. World Englishes. Vol. 17. No.3. pp 295- 306.

  26. Kirkgöz, Y. (2007). “English language teaching in Turkey.”RELC Journal,Vol.38, p.p: 216–228

  27. KIrkgöz, Y. (2009). Evaluating the English textbooks for young learners of English at Turkish primary education.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 79-83.

  28. Kiyani, G.R. ,Mirhosseini,A., & Navidinia, H. (2011). Foreign Language Education Policies in Iran:Pivotal Macro Considerations. Journal of English Language Teaching andLearning, No.222,Year, 53/Autumn-Winter 2011.

  29.Klein, Frances (1991). The Politics of Curriculum Decision-Making: Issuesin Centralizing the Curriculum. New York: State University of New York Press.

  30. Lynch, B. K. (1996). Language Program Evaluation: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

  31.Litz, D. (2005) Textbook evaluation and ELT management: a South Korean case study [online]. Asian EFL Journal Thesis Section. www.asian-efljournal.

  32. Mckay, S. L. (2003). “Toward an appropriate EIL pedagogy: Re-examiningcommon ELT assumptions”.International Journal of Applied Linguistics,Vol.13, No.1, p.p: 1-22.

   

  33. McGrath, I. (2002). Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh:

  Edinburgh University Press.

  34. Meshkat, M. (2002). The Cultural Impact of EFL Books on Iranian Language learners.

  Unpublished PhD. Dissertation. University of Tehran

  35. Nunan, D. (1999). Second language teaching and learning. Boston: Heinle and Heinle.

  36. O’Neill, R. (1982). Why use textbooks? ELT Journal,36/2, 104–111.

  37. Riazi, A. M., & Aryashokouh, A. (2007). Lexis in English textbooks in Iran: Analysis of exercises and proposals for consciousness-raising activities.Pacific Association of Applied Linguists, 11, 17-34.

  38.Riazi, M. & Mosalanejad, N. (2010). Evaluation of LearningObjectives in Iraninan High-School and Pre-University English Text Booksusing Bloom's Taxonomy. The Electronic Journal of Teaching English as a Second or Foreign Language (TESL_EJ). Vol. 4, No. 4: 1-16.

  39.Sheldon, L. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials.ELT Journal, 42(4), 237-246

  40. Tomlinson, B. (2003). Materials Evaluation, in B. Tomlinson, Developing Materials for Language Teaching(15-36), London: Continuum.

  41.Tomlinson, B. (2003) Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum.

  42. Tomlinson, B. (1998) Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

  43.Tomlinson, B (1998). Glossary of basic terms for materials development in language

  teaching and introduction. In B. Tomlinson ( ed.), Materials development in

  language teaching. (pp. 1-24). Cambridge: Cambridge University Press.

  44.Williams, D. (1983). Developing criteria for textbook evaluation.ELT Journal, 37(3), 251-261.

  45.Yarmohammadi, L. (2002). “The evaluation of pre-university textbooks”. The News letter of the Iranian Academy of Science, 18,pp.70-87.

  46. Zarei, Gh.R. (2011). Cultural Effects of L2 Learning: a Case Study of Iranian Learners

  Learning English. Elsevier Ltd. Procedia Social and Behavioral Sciences. Vol.15. pp. 2048-2053. Online Available: www.Sciencedirect.com doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.051. 


موضوع پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , نمونه پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , جستجوی پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , فایل Word پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , دانلود پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , فایل PDF پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , پروژه درباره پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون , رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

پايان­نامه کارشناسي ارشد گرايش اطلاع رساني شهريور 1390 چکيده:   هدف : پژوهش حاضر، بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران است.سواد اطلاعاتي به مج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A ) مقدمه: اکنون که انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و تحولات شگرفی را در عرصه جهانی شدن خلق کرده است، حجم بالای اطلاعات و دانش های تازه، به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می گیرد و به نظر می رسد"دهکده جهانی" در حال شکل گیری است. در این میان یک موضوع مهم، نحوه برخورد با پیشرفت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A گرایش روانشناسی تربیتی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه­ای یا پس- رویدادی بود. نمونه پژوهش عبارت بود از50 دانش­آموز موسیقی آموخته(با حداقل 2 سال آموزش)و50 دانش­آموز موسیقی نیاموخته 10و11 ساله که از میان دانش­آموزان ...

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

پايان نامه کارشناسي ارشد در (علوم تربيتي-مديريت و برنامه­ريزي آموزشي) ارديبهشت ماه 1394 چکيده   هدف از پژوهش حاضر، ارزشيابي برنامه درسي پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمین دوره ابتدایی منطقه 2 شهر تهران بود. که بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر از معلمین دوره ابتدایی و 16 نفر صاحب­نظران برنامه­ریزی درسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه چکیده از آنجایی که تعلیم وتربیت در زندگی بشر از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است وآموزش وپرورش هر کشور آینه تمام نمای فرهنگ ، ارزشها ،ومیراث تربیتی آن کشور محسوب می گردد. لذا دراین پایان نامه به موضوع بایسته های تربیت دینی دختران ونقش کتابهای درسی دراین رابطه ازطریق روش کتابخانه ای پرداخته شده است . هدف ازنگارش این تحقیق دستیابی به رشد ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته:علوم تربيتي گرايش : آموزش و پرورش ابتدايي تابستان/ 1393 چکيده   هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش کلاس هاي آموزش الکترونيکي بر گزار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت آموزشی M.A)) چکیده: هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده ...

ثبت سفارش