پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا

word 616 KB 31541 219
1391 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۷۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A»

  پیشگفتار

  این پژوهش با عنوان «تحلیل و بررسی وازه ی خاموش در دیوان مولانا» در پنج فصل گردآوری و تدوین شده است. فصل اول شامل بخش هایی مقدماتی است که جدا از موضوع، در همه ی پایان نامه ها مشترک است.

  فصل دوم شامل اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در عصر بهاءولد و از آنجا که اوضاع دوره و عصر گذشته در وقایع این عصر و زندگی بهاءولد و مولوی می تواند تأثیر گذار باشد، لذا ابتدا به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ابران در عصر سلاجقه و سپس در عصو خوارزمشاهیان ته شده است. بخش چهارم و پنجم این فصل به بررسی زندگی بهاء ولد، علل مهاجرت او خاندانش تا استقرار در قونیه، زندگی مولوی، دیدار او با شمس و دیگر موارد تا پایان زندگی مولوی اختصاص یافته است.

  فصل سوم«تخلّص» مولوی و دیدگاهها و نظرات مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم، مفاهیم گوناگون واژه ی «خاموش» با استناد بر تعابیر گوناگون آن، نماد پردازیها و تصویر سازیهای شایع، متناقض نماهای مشهور، عوامل توجه به رویکرد خاموشی، از جمله : معایب گفتار، علل اجتماعی، فضائل و ویژگی های خاموشی و بالاخره نتایج حاصل از آن آورده شده است.

  در فصل پنجم، آخرین فصل این پژوهش به بیان نتایج حاصل از این پزوهش پرداخته و به محدودیتهایی که در روند این تحقیق وجود داشته اشاره کرده و پیشنهادهایی مطرح شده است.

  چکیده

  از آنجا که بخش قابل توجهی از آثار ادبی ما را متون عرفانی تشکیل می دهد؛ و با توجه به اینکه عرفان، دارای زبان خاصّی است که فهم این زبان در گرو کشف و استنباط اصطلاحات  خاصّ آن است، بنابراین بررسی واژگانی که در قالب صنایع و آرایه های ادبی نیز مفهومی رمزی در آثار عرفانی دارند، امری لازم و ضروری است.

  در این پژوهش، واژه ی «خاموش» در دیوان شمس، اثر بزرگ و عرفانی مولوی، به عنوان واژه ای رمزی می تواند بیانگر مضامین عرفانی باشد و در قالب صنعت معنوی ادبی( تخلّص) نیز این وظیفه را به خوبی ایفا کند مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتایج این پژوهش مشخص کرد که این واژه می تواند تخلّص مولوی باشد؛ با این تفاوت که مولوی در این زمینه نیز، مانند سایر موارد، در غزل، نوآوری کرده و تخلّص خود را در مقام نماد و تأویل قرار داده؛ نه در عین واژه.

  این تحقیق نشان می دهد که این واژه، رمزی و عرفانی بوده و دلایل متعددی در اهمیّت و توجّه به این عملکرد ( خاموشی)، مطرح شده که دلایل اجتماعی، معایب و نقایص موجود در گفتار و فضایل و ویژگی ها و نتایج حاصل از خاموشی، از مهمترین آنهاست.

  واژه های کلیدی: خاموشی، مولوی، غزل، شمس تبریزی

  -1 درآمد

  در گنجینه‌های ادبیّات هر ملتی آثار بزرگی وجود دارد که آیینه ی اندیشه آن ملت است. از این دیدگاه، آثار عرفانی و مخصوصاً غزل عارفانه، به سبب راز و رمزهای نهفته در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این زمینه «مولوی» شاعری تواناست. اندیشه‌های او در آثارش و از جمله، غزلیّاتش، تحت عنوان «دیوان کبیر» متبلور و آشکار است.

   

  از آنجا که هر علم و فنّی ناگزیر برای خود یک سلسله اصطلاحات یا «ترمینولوژی»
  ( Terminology)خاص دارد، ناچار در هر علمی الفاظ خاص با معانی خاصِّ قرار دادی، میان اهل آن فن هستند، مصطلح می‌شود که انسان نیز از این اصل استثنا نیست . بنابراین درک این آثار، منوط به آگاهی از آن اصطلاحات است.

  اصرار عرفا، همیشه بر این است که، افراد غیر وارد طریقت، از مقاصد آن‌ها آگاه نگردند لذا، در مکتوم نگهداشتن مقاصد خود، تعمّد دارند . به همین دلیل اصطلاحات عرفا، علاوه بر جنبه اصطلاح، جنبه رمزی و نمادین نیز دارند.

  نظر به کاربرد قابل توجه واژه «خاموش» که در مجموعه ی غزلیّات مولوی، زمینه ی تأمّل، پیرامون آن را فراهم می‌سازد، در این پژوهش، سعی شده که مفاهیم مختلف این واژه، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

  1-2: بیان مسئله

  اشعار مولانا گذشته از عمق معانی و انبوهی مفاهیم، از حیث تصویر سازی‌های بدیع و تسلّط شبه نا پذیر بر لغت، می‌تواند رمزی و سمبولیک باشد. « خاموش» نیز همچون سایر واژه‌های رمزی در دیوان کبیر، دارای ابعاد رازآمیز است که اهداف متفاوت کاربردی آن، در این اثر عرفانی، قابل تأمّل است. در این پژوهش که عنوان آن «تحلیل و بررسی واژه خاموش در دیوان مولانا» است، یافتن این اهداف و معانی، مدّنظر بوده است.

  جهت بررسی دقیق‌تر مفاهیم رمزی این واژه، از دیدگاه اجتماعی، ابتدا، تحقیقی پیرامون اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر مولانا و خاندانش انجام شده سپس، بررسی معانی مختلف این واژه و اهداف کاربردی آن مورد پژوهش قرار گرفته است.

  1-3 اهمیت پژوهش

  با توجه به جنبه‌های رمزی واژه‌ها در آثار عرفانی، هدف و اهمّیّت کاربرد آن‌ها را آشکار می‌سازد و ما را در برقراری ارتباط و درک مفاهیم عمیق و واقعی آن‌ها، یاری می‌کند. علاوه بر آن، این معنی را بر ما روشن می‌سازد که عرفا، بیشتر، از واژه‌های متداول و معمول زبان استفاده نموده و برای همان واژه‌ها، معانی تازه، دست کرده‌اند ، به زبان دیگر اینکه، سخنان آنان دوپهلوست و دارای ظاهر و باطن است و در عین حال این زبان، در بیان اسرار پیچیده ی عرفانی تواناست.

  «دیوان کبیر» نیز از این دیدگاه، یک اثر عرفانی با دیدگاه عرفانی و اصطلاحات خاصّ آن است.

  1-4 پرسش‌های پژوهش

  1-آیا واژه «خاموش» می‌تواند تخلّص مولانا باشد؟

  2- آیا این واژه در ابیات دیوان کبیر با مضامین و معانی خاصّی به کار رفته است یا خیر؟

  3- آیا برای مضامین و معانی موردنظر واژه ی«خاموش» از نمادها و تعابیر دیگری استفاده شده است؟

  4- آیا واژه ی خاموش می‌تواند بیانگر گرایش‌های عرفانی مولانا در زمان آشنایی با شمس باشد یا اینکه محدود به برهه ی خاصی از زمان نمی‌شود؟

  1-5 پیشینه ی پژوهش

  دستاورد تحقیق انجام شده جهت بررسی پیشینه ی پژوهش، این است که تا کنون این گونه تحقیقی در خصوص کلّ اشعار دیوان و تخلص مولانا و مفاهیم آن بدین شکل و همه‌جانبه انجام نشده است. البته لازم به ذکر است که کاربرد قابل‌توجه واژه ی «خاموش» عده‌ای از محقّقان را بر آن داشت تا در آثار خود به صورت کوتاه و اجمالی و گاه گذرا نظرات خاصّ خود را در این مورد که آیا «خاموش» می‌تواند تخلّص مولانا باشد یا خیر؟ بیان‌کنند.

  عدّه ای از آنان از جمله: دکتر شفیعی کدکنی، دکتر ذبیح‌الله صفا، دکتر عبدالحسین زرین کوب، استاد بدیع الزمان فروزانفر، الفت اصفهانی، علی دشتی و فرانکلین دین لوئیس، این واژه را تخلّص مولانا می‌دانند و در مقابل، دکتر قدمعلی سرامی، دکتر علی حسین پور و ویلیام چیتیک با این نظر مخالف اند.

  (در فصل سوم که تخلص مولانا مورد بررسی قرار می‌گیرد، این نظرات متفاوت آورده می‌شود.)

  1-6 فرضیه‌های پژوهش

  1- احتمال دارد واژه ی «خاموش» تخلّص مولوی باشد.

  2- ممکن است واژه ی «خاموش» صرفاً در معنای تخلّص نبوده و با مضامین و معانی خاصی در دیوان به کار رفته باشد.

  3- ممکن است مولوی برای بیان مضامین و معانی خاصّ مورد نظر خود در مورد این واژه ها  نمادها و تعابیر دیگری به کار برده باشد.

  4- ممکن است که گرایش مولانا به عرفان مختص زمان آشنایی با شمس نبوده و مربوط به دوره ی قبل از آشنایی با شمس باشد.

  1-7 هدف‌های پژوهشی

  مهم‌ترین هدف از این پژوهش، پرداختن به مفهوم رمزی واژه «خاموش» و یافتن معانی متفاوت آن و همچنین بررسی و روشن سازی بخشی از فرهنگ عرفانی در دیوان کبیر و در رابطه با این واژه است.

  ثمری این پژوهش، آشنایی و آگاهی از معانی سمبولیک واژه ی «خاموش» و درک مفاهیم رمزی آن و همچنین پی بردن ارزش و اهمّیّت، و بزرگداشت این اثر ارزنده، در ادب فارسی است.

   

  1-8 روش پژوهش

  روش پژوهش، تحلیل و بررسی محتوا و جمع‌آوری مدارک موجود در رابطه با موضوع مورد بحث بوده است. اطلاعات از طریق پژوهش کتابخانه‌ای، سپس فیش برداری، تنظیم و استنباط و استدراک و همچنین مراجعه به منابع مربوط با موضوع و در نهایت نتیجه‌گیری، حاصل شده است.

  Abstract:

   

   

  Since a significant part of our literary works includes mystical texts,
  and the fact sufism has a special language that understondig this
  language depends on discovery and inference of specific terms, so
  review the words that in the form of literary arrays and arts also have
  esoteric concepts in mystical works is something essential essential.

   

  In this study, the term "silent" in Divan-e shams, Rumi's mystical
  and great work, is revi wed as an encoded word that can represent
  spiritual purposts and also in the form of literary spiritual art
  (pseudonym) can play this duty very well.

   

  The results of the study revealed that this word can be Rumi's
  Pseudonym .but Rumi in this field, like ther cases, has innovated in the
  sonnet and has put his pseudonym into symbol, not into the same word.

   

  This study shows, this word has been esoteric and mystical and per
  nance that social reasons ,disadrantages and defects in speech,

  , characteristics and results of silence, are the most important 

 • فهرست:

  : بیان مسئله                                                                                                     2

  1-3: اهمیت پژوهش                                                                                           3

  1-4: پرسش های پژوهش                                                                                     3

  1-5: پیشینه ی پژوهش                                                                                       3

  1-6: فرضیه های پژوهش                                                                                                4

  1-7: هدف های پژوهش                                                                                       4

  1-8: روش پژوهش                                                                                             5

  فصل دوم: تحلیلی بر زندگی مولوی و خاندان بهاءولد ( اوضاع سیاسی .... و اجتماعی)

  2-1: در آمد                                                                                                     7

  2-2: اوضاع سیاسی ایران با غلبه ی سلجوقیان(431ق)                                                     7

  2-2-1: سلاجقه و تصوف                                                                                                9

  2-2-2-: خانقانها، کرسی سیاسی                                                                             11

  2-2-3: سلاجقه، سیاست مذهبی و خلفا                                                                     13

  2-2-4: وضع علوم در عصر سلجوقی                                                                          15

  2-2-4-1: علوم شرعی                                                                                         15

  2-2-4-2: علوم عقلی                                                                                          16

  2-2-4-3: علوم ادبی                                                                                           17

  2-2-5: زبان فارسی، زبان رسمی سلجوقیان                                                                 17

  2-2-6: سلاجقه ی روم( آسیای صغیر)                                                                       18

  2-2-7: عوامل زوال و سقوط سلاجقه                                                                         19

  2-3: مغولان و انقراض خوارزمشاهیان                                                                        20

  2-4: بهاء ولد                                                                                                    22

  2-4-1: معارف( فواید والد)                                                                                    25

  2-5: زندگی نامه ی مولوی                                                                                     27

  2-5-1: مولوی جانشین بهاءولد و برهان الدین                                                               28

  2-5-2: شمس تبریزی                                                                                         33

  2-5-3: عصر شمس و تصوّف                                                                                  36

  2-5-4: دیدار شمس و مولانا                                                                                  40

  2-5-5: انقلاب روحی مولانا                                                                                    43

  2-5-6: قریحه ی شعر و سخن پردازی در مولانا                                                             44

  2-5-7: مولانا و انگیزه ی شاعری                                                                             47

  2-5-8: موعظه و تحقیق در شعر                                                                              48

  2-5-9: بهاءولد و شاعری                                                                                                50

  2-5-10: تأثیر قدما بر شعر مولانا                                                                                       52

  2-5-11: آگاهی در شعر مولانا                                                                                54

  2-5-12: مولانای عارف و شمس مخاطب گزین                                                             55

  2-5-13: عشق دو جانبه ی مولانا و شمس                                                                            57

  2-5-14: سماع و مولانا                                                                                        59

  2-5-15: علم از دیدگاه مولانا                                                                                 62

  2-5-16: خلفای مولانا                                                                                          65

  2-5-16-1: صلاح الدین فریدون قونوی ( زرکوب)                                                          65

  2-5-16-2: حسام الدین چلبی                                                                               68

  2-5-16-3: سلطان ولد                                                                                        71

  2-5-17: معاصران و قدرتمندان عصر مولانا                                                                  73

  2-5-18: پایان زندگی مولانا                                                                                   74

  فصل سوم: بررسی واژه ی «خاموش» در جایگاه تخلّص در دیوان شمس

  3-1: درآمد                                                                                                      77

  3-2: تخلّص در لغت نامه ها                                                                                   77

  3-2-1: لغت نامه ی دهخدا                                                                                    77

  3-2-2: فرهنگ معین                                                                                          78

  3-2-3: فرهنگ عمید                                                                                          78

  3-3: تخلّص در قصیده                                                                                         78

  3-4: تخلّص در غزل                                                                                            79

  3-5: هدف از کاربرد تخلّص                                                                                    79

  3-6: چگونگی انتخاب تخلّص                                                                                  80

  3-7: یک شاعر با دو تخلّص                                                                                    80

  3-8: تخلّص در شعر مولوی                                                                                    81

  3-8-1: دیدگاه اول: «خاموش» تخلّص مولوی                                                               81

  3-8-1-1: دکتر شفیعی کدکنی                                                                              82

  3-8-1-2: دکتر عبدالحسین زرین کوب                                                                     82

  3-8-1-3: استاد بدیع الزمان فروزانفر                                                                         82

  3-8-1-4: علی دشتی                                                                                          83

  3-8-1-5: دکتر عباس کی منش                                                                             83

  3-8-1-6: لغت نامه ی دهخدا                                                                                 83

  3-8-2: ( دیدگاه دوم):«خاموش»تخلّص مولوی نیست                                                      83

  3-8-2-1: دکتر قدمعلی سرامی                                                                               83

  3-8-2-2: دکتر ذبیح الله صفا                                                                                 85

  فصل چهارم

  4-1درآمد                                                                                                        87

  4-2خاموش و تعابیر گوناگون آن                                                                              87

  4-2-1اَخرس                                                                                                    87

  4-2-2اسب سخن نراندن                                                                                                87

  4-2-5 الکن                                                                                                     88

  4-2-4بس کردن                                                                                                88

  4-2-5بستن راه گفتار                                                                                          89

  4-2-6بیزاری از زبان                                                                                           89

  4-2-7بی زبان بودن                                                                                            89

  4-2-8 بی سخنی                                                                                              90

  4-2-9ترک زبان                                                                                                          90

  4-2-10تن زدن                                                                                                90

  4-2-11توبه زگفتار                                                                                             91

  4-2-12چنگ از گفت برداشتن                                                                               91

  4-2-13خشک آوردن                                                                                          91

  4-2-14دست بر لب نهادن                                                                                    91

  4-2-15دم مزن                                                                                                 92

  4-2-16دم در کش                                                                                             92

  4-2-17دهان بستن                                                                                            92

  4-2-18زبان دادن                                                                                              93

  4-2-19زبان در کشیدن                                                                                       93

  4-2-20زبان بستن                                                                                             93

  4-2-21سخن رها کردن                                                                                       94

  4-2-22سخن نهان داشتن                                                                                     94

  4-2-23سکوت                                                                                                  94

  4-2-24قفل بر دهان                                                                                           95

  4-2-25کوته کن سخن را                                                                                     95

  4-2-26کوتاه کن دم                                                                                           95

  4-2-27گریز از سخن                                                                                          95

  4-2-28گفت بی گفتن                                                                                         95

  2-2-29کم زنی                                                                                                 96

  4-2-30لال                                                                                                     96

  4-2-31محو شدن گفتار                                                                                                 96

  4-2-31محو شدن گفتار                                                                                                96

  4-2-32مگو سخن                                                                                             96

  4-2-33مُهر بر زبان                                                                                            96

  4-2-34مُهر بر لب                                                                                              97

  4-2-35نفس نزدن                                                                                             97

  2-2-36آسمان                                                                                                  97

  4-2-37آینه                                                                                                     97

  4-2-38بوبکر ربابی                                                                                             99

  4-2-39پری و فرشتگان                                                                                                 99

  4-2-40ترازو                                                                                                    100

  4-2-41جان و روح                                                                                             100

  4-2-42چمن                                                                                                   101

  2-2-43خاک                                                                                                   101

  4-2-44دریا                                                                                                     102

  4-2-45ذره                                                                                                     103

  4-2-46زر                                                                                                       103

  4-2-47سوسن                                                                                                 104

  4-2-48شطرنج                                                                                                 106

  4-2-49صدف                                                                                                   106

  4-2-50عصا                                                                                                     107

  4-2-51عالم                                                                                                    107

  4-2-52غنچه                                                                                                   107

  4-2-53ماهی                                                                                                   109

  4-2-54مریم                                                                                                    110

  4-3 متناقض نماهای خاموشی                                                                                112

  4-3-1 خامش نالان                                                                                            112

  4-3-2خموش پر سخن                                                                                        112

  4-3-3خاموش گویا                                                                                             112

  4-3-4خامش گویا                                                                                              113

  4-3-5 خموش گویا                                                                                            113

  4-3-6غوغا در خموشی                                                                                        113

  4-3-7فریاد در خاموشی                                                                                       113

  4-3-8 گفت بی زبان                                                                                           113

  4-3-9 گفت بی گفتار                                                                                          114

  4-3-10 گویای بی گفتار                                                                                                114

  4-3-11گویای بی زبان                                                                                         114

  4-3-12گویای خمش                                                                                          114

  4-3-13 ناطق اخرس                                                                                          114

  4-3-14ناطق بی زبان                                                                                          114

  4-3-15 نعره در خاموشی                                                                                     115

  4-5 مفاهیم و دلایل کاربرد واژه خاموش                                                                     115

  4-5-1 خاموش                                                                                                 116

  4-5-2 خاموشان                                                                                                         116

  4-5-3 صابران                                                                                                  116

  4-5-4 عارفان                                                                                                   117

  4-5-5 مردگان                                                                                                  117

  4-5-6 مستان                                                                                                   118

  4-5 -7خاموشی زبان است                                                                                    119

  4-5-8نامهای زبان خاموشی                                                                                   120

  4-5-9زبان بی زبانی                                                                                            121

  4-5-10زبان حال                                                                                               122

  4-5-11زبان معنوی                                                                                            124

  4-5-12معایب گفتار و لزوم خاموشی                                                                         124

  4-5-13گفتار و افشای راز                                                                                     124

  4-5-14پرگویی و بیهوده گویی در گفتار                                                                     125

  4-5-15گفتار تنگناست                                                                                        126

  4-5-16گفتار و جاه طلبی                                                                                     126

  4-5-17گفتار حجاب درک حقایق                                                                            126

  4-5-18خطا در گفتار                                                                                          128

  4-5-19گفتار رسم کهنه                                                                                       128

  4-5-19زیان و خسران در گفتار                                                                               128

  4-5-20شک وتردید در گفتار                                                                                 129

  4-5-21شوم و نامبارک بودن گفتار                                                                           130

  4-5-22غدر و حیله در گفتار                                                                                  130

  4-5-23کبر و خودبینی در گفتار                                                                             131

  4-5-24ملال و خستگی در گفتار                                                                                      131

  4-5-25ناتوانی الفاظ در بیان معانی                                                                           133

  4-5-26کتمان اسرار                                                                                           135

  4-5-27خاموشی از «اسرار و رازها»                                                                          136

  4-5-28خاموشی از «بیان»                                                                                    137

  4-5-29خاموشی از «حرف یا سخن عشق                                                                             139

  4-5-30خاموشی از «گفتنی ها                                                                               140

  4-5-31خاموشی از «نکته ها                                                                                  141

  4-5-32بیم جان                                                                                                143

  4-5-33جلوگیری از فتنه  آشوب                                                                                      145

  4-5-34حفظ اسرار از اغیار و نامحرمان و صاحبان غرض                                                   147

  4-5-35کژ فهمی و ناتوانی  مخاطب در درک حقیقت                                                      151

  4-5-36ترس از خیرگی اذهان                                                                                154

  4-5-37تحسین خلق و خاموشی                                                                             154

  4-5-38خاموشی و مبارزه                                                                                     155

  4-5-39ناچاری و خاموشی                                                                                    156

  4-5-40خاموشی فن و تکنیک                                                                                156

  4-5-41خاموشی ، فرمان عشق                                                                               156

  4-5-42کم آزاری در خاموشی                                                                                157

  4-5-43خاموشی گویا تر از گفتار                                                                             157

  4-5-44سخن بسیار در خموشی                                                                              160

  4-5-45جان و خاموشی                                                                                       162

  4-5-46خاموشی در محضر جانان                                                                             163

  4-5-47خاموشی از وصف جانان                                                                              165

  4-5-48خاموشی و ثنای جانان                                                                                167

  4-5-49حقیقت در خاموشی                                                                                  168

  4-5-50خاموشی و اظهار حقایق                                                                              168

  4-5-51خاموشی، کیمیا                                                                                       169

  4-5-52برهان در خاموشی                                                                                    169

  4-5-53پیام در خاموشی                                                                                      170

  4-5-54جمعیت خاطر در خموشی                                                                           171

  4-5-55کمال در خاموشی                                                                                     171

  4-5-56مراقبه و خاموشی                                                                                     173

  4-5-57خامشی و جاودانگی                                                                                   173

  4-5-58آگاهی و بصیرت در خاموشی                                                                        175

  4-5-59ادب در خاموشی                                                                                                177

  4-5-60تسلیم و خاموشی                                                                                     178

  4-5-61حیرانی و خاموشی                                                                                    180

  4-5-62اعتماد در خاموشی                                                                                    181

  4-5-63خاموشی و فخر                                                                                        181

  4-5-64صبر و خاموشی                                                                                                 182

  4-5-64خاموشی پاسخ احمق و نادان                                                                        184

  4-5-65غیرت و خاموشی                                                                                               184

  4-5-66نور خاموشی                                                                                            185

  4-5-67خاموشی، درمان                                                                                       186

  4-5-68خاموشی و شادی                                                                                      187

  4-5-69خاموشی قابل مدح مدح و ستایش                                                                            187

  4-5-70عزت در خاموشی                                                                                     188

  4-5-71خاموشی جان افزاست                                                                                188

  4-5-72خاموشی و ستاری                                                                                     188

  4-5-73خاموشی تلخ و ناگوار                                                                                 189

  4-5-74خاموشی و تأثیر گذاری                                                                               189

  4-5-75خاموشی معجزه آفرین                                                                                189

  4-5-76بی نیاز در خاموشی                                                                                   190

  4-5-77هنر در خاموشی                                                                                                190

  4-5-78خاموشی ابداع و نوآوری                                                                              190

  4-5-79خاموشی و عصمت                                                                                    191

  4-5-80حضور در خاموشی                                                                                    191

  4-5-81یکرنگی در خاموشی                                                                                  191

  4-5-82فتح و فرج در خاموشی                                                                               192

  4-6نتایج خاموشی                                                                                              192

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  نتیجه گیری                                                                                                     195

  کتابنامه                                                                                                          199

  چکیده انگلیسی                                                                                                 204                                 

  منبع:

  - برومند ، سعید ، جواد، (1383) آیین عشق ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

  2- برومند، سعید، جواد، (1384) آیین قلندران، چاپ اول دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

  3-  تجلیل، جلیل، (1369): معانی و بیان، چاپ چهارم، مرکز دانشگاهی، تهران.

  4- برومند ، سعید، جواد،(1370) زبان تصوف، چاپ اول انتشارات پاژنگ ، تهران

  5- بویل ، جی . آ.، و همکاران، (1366) تاریخ ایران کمبریج ( جلد پنجم ) ترجمه ی حسن انوشه، چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر، تهران

  6- بهاء ولد سلطان  العلما، بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی، (1352) ، معارف، تصحیح فروزانفر، زبان و فرهنگ ایران، تهران( ج 1و2)

  7- بیدل دهلوی ابوالعالی، میرزاعبدالقار بن عبدالخالق (1366) دیوان بیدل دهلوی، تصحیح خال محمد خسته- استاد خلیلی ، چاپ اول ، انتشارات فروغی ، تهران

  8- پورنامداریان، تقی، (1384) : در سایه ی آفتاب، چاپ دوم، انتشارات سخن، تهران.

  9- جلالی ، امین ، پاشا،( 1369) توضیح نکات ادبی، عرفانی و اشارات قرآنی و احادیث در مثنوی ، ( دفتر اول) ، چلاپ اول، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز

  10-جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمد، (1370) : نفحات الانس من حضرات القدس، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران.

  11- چیتیک، ویلیام، (1385) : راه عرفانی عشق، ترجمه ی شهاب الدین عباسی، چاپ دوم، نشر پیکان،

   

  12-حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد بهاء الدین، (1377) : دیوان حافظ شیرازی،چاپ هفتم، انتشارات پیام محراب، تهران.

  13- خاقانی، افضل الدین بدیل بن علی، (1382): دیوان خاقانی شروانی، به کوشش دکتر ضیاء الدین سجادی، چاپ هفتم، انتشارات زوّار، تهران.

  14- جواجوی کرمانی،ابوالعطا کمال الدین محمودبن علی بن محمود، (1374): دیوان اشعار خواجوی کرمانی، تصحیح: احمد سهیلی خوانساری، چاپ سوم، انتشارات پاژنگ، تهران.

  15- دشتی، علی، (1362): سیری در دیوان شمس، چاپ هفتم، انتشارات جاویدان تهران.

  16- دلاشو، م.لوفلر، (1364): زبان رمزی افسانه ها، ترجمه ی جلال ستاری، چاپ اول، انتشارات توس، تهران.

  17- دهلوی، امیرخسرو بن امیر سیف الدین، (1361): دیوان امیرخسرو دهلوی، چاپ دوم، انتشارات جاویدان و تهران.

  18- رودکی، ابوعبدالله جعفربن محمد،(1365): گزیده اشعار رودکی، پژوهش و شرح :دکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوری، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران.

  19-زرین کوب ، عبدالحسین، (1378) : پلّه پلّه تا ملاقات خدا، چاپ دوازدهم، انتشارات علمی ، تهران.

  20- زمانی، کریم، (1386): مینا گر عشق، چاپ ششم، نشر نی، تهران.

  21- سجادی ، سیدجعفر، (1386): فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ هشتم، انتشارات طهوری، تهران.

  22- سرامی، قدمعلی، (1379) از خاک تا افلاک، چاپ دوم، انتشارات ترفند، تهران.

  23- سعدی، مشرف الدین بن مصلح الدین، (1385) : گلهای گلستان سعدی، به اهتمام سیدمحمد رضا طباطبائی، انتشارات دارالعلم، قم.

  24- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1373): موسیقی شعر، چاپ چهارم، انتشارات آگاه، تهران.

  25- شفیعی کدکنی، محمدرضا ، (1387) : غزلیات شمس تبریزی، چاپ دوم، انتشارات سخن،تهران. (دو جلد)

  26-شیمل، آنه ماری، (1386) : شکوه شمس، ترجمه ی حسن لاهوتی، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

  27-صائب، میرزا محمدعلی بن میرزا عبدالرحیم، (1366): دیوان صائب تبریزی، به کوشش قهرمان، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،تهران.

  28- صفا، ذبیح الله، (1347): تاریخ ادبیات در ایران( جلد دوم) : چاپ چهارم، انتشارات ابن سینا، تهران.

  29- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین محمد ابراهیم، (1373): دیوان عطار نیشابوری، به اهتمام تقی تفضلی، چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران.

  30- عمید، حسین، (1362): فرهنگ فارسی عمید، چاپ بیست و دوم انتشارات امیرکبیر، تهران.

  31- فروزانفر، بدیع، الزمان، (1361): زندگی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی، چاپ چهارم،انتشارات زوار، تهران.

  32- کی منش، عباس، (1366): پرتو عرفان، چاپ اول، انتشارات سعدی، تهران. (دوجلد)

  33- گولپینارلی، عبدالباقی، (1374): نثر و شرح مثنوی شریف، ترجمه و توضیح :دکتر توفیق هاشم پور سبحانی، چاپ چهارم، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران(سه جلد)

  34- لوئیس، فرانکلین دین، (1384): مولانا دیروز تا امروز ، شرق تا غرب، ترجمه ی حسن لاهوتی، چاپ اول، انتشارات نارمک، تهران.

  35-لوح فشرده لغت نامه ی علی اکبر دهخدا.

   

  36- موحد ، محمدعلی، (1378) : باغ سبز، چاپ اول، نشر کارنامه، تهران.

  37- مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، (1368): کلیات دیوان شمس تبریزی، مقدمه از بامداد جویباری، چاپ اول، انتشارات گلستانی، تهران، دوجلد.

  38- مولوی، جلال الدین، محمدبن محمد، (1378) : مثنوی معنوی، مطابق با نسخه نیکلسون، چاپ نهم،نشر پیمان، تهران.

  39- یثربی، سید یحیی، (1386): زبانه ی شمس و زبان مولوی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران.

  40-یوسفی ، غلامحسین(1371): چشمه ی روشن، چاپ چهارم، انتشارات علمی، تهران.

  مقاله ها:

  1- اسحاقی کوپایی، فاطمه زهرا، (1387): « آیین فتوت» ، مجله رشد( آموزش زبان و ادب فارسی) دوره بیست و یکم شماره سه، (صص39-34)

  2- تترپور، شهین، (1382): « اصطلاحات صوفیه»، مجله رشد (آموزش زبان و ادب فارسی)، سال هفدهم، شماره 68،(صص31-27)

  3-حسین پور، علی، (1385) : «خلاصی از تخلّص»، مجله ی علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 47، (صص115-99)

  4-مشرف، مریم، (1383): « حجاب عرفانی در معارف بهاء ولد و مثنوی معنوی، نشریه ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 47، (صص133-95)

   

   

   

  سایت ها:

  1-http://docs.parsdoc.ir

   2-http://aryaadib.Blogfa.Com
  3-http://mawulana.Blogspot.com
  4-http://www.forum.p30world.com
  5-http://www.Hamshahrionline.ir
  6-http://www.centralclubs.com
  7-http://www.kotiposti.net/msalehalnai
  8-http://www.molanaNews.com
  9-http://talottalot.persiangig.com
  10-http://www.Sakaie.hlogfa.com
  Il-http://www.bairami.comlNews.
  I2-http:// vvww.roshdmag.org


موضوع پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, نمونه پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, جستجوی پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, فایل Word پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, فایل PDF پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, پروژه درباره پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده: حرکت در نزد اهل لغت به معنای جنبش و انتقال جسم از جایی به جای دیگر است. حرکت و پویایی زمانی در شعر ایجاد می‌شود که شاعر از اندیشه و عاطفه‌ای سرشار برخوردار باشد و شعرش انعکاس طبیعت و زندگی و با عواطف انسانی گره خورده باشد و شاعر با اتکا بر نیکی و پاکی و ارزش‌های انسانی، شعر را از ایستایی و میرایی مصون نگه دارد و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی چکیده هرمنوتیک دانشی است که به فهم یک اثر می پردازد و با نقد فهم روش شناختی می کوشد تا راهی برای فهم بهتر اثر ارایه کند . شلایرماخر ، پدر الهیات مدرن پروتستان ، شکل نوینی از تفسیر شهودی بر پایه تجربیات دینی از عهدین را در غرب پایه گذاری کرد. به دلیل عمق اندیشه ، گستردگی مضامین بلند عرفانی دیوان حافظ و ...

پایان نامه : جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی چکیده در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور سبک هندی ، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین سبب ابتدا ابیاتی که واژه ی عشق به طور مستقیم در آن موجود بوده است ، از دیوان شاعر استخراج شد .سپس مفاهیم عشق که در برخی ابیات یافت شد، جمع آوری گردید .سپس بعد از طبقه بندی به استنباط آنها ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده حیا یکی از مفاهیم بسیار مهم و بنیادی در بحث معارف الهی است و یکی از مباحث کلیدی در سلوک عرفانی به‏شمار می‏آید. حیا در لغت به معنی شرم، آزرم است و در اصطلاح، ترک حیا منجر به سرزنش و ملامت می‏گردد. در این پژوهش پس از بیان دیدگاه قرآن و معصومین‏(ع) در باب حیا، به بررسی سخنان عارفان در مسئله حیا پرداخته شده است. سپس بررسی حیا از منظر ...

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: موسیقی ترکیب اصوات به صورت گوش نواز است . قدمت موسیقی ایران با پیدایش نژاد آریایی گره خورده است کلمات دلنشین و آهنگین به تدریج صورت شعر و ترانه پیدا کرده و به ابداع نغمه و موسیقی منجر شده است. موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند با نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده آنچه در این مقال آمده و پیش روی شما فرهیختگان گرامی قرار دارد گوشه ای از عرفان ناب اسلامی است که اهل طریقت و بصیرت آن را در هفت شهر عشق و یا هفت اقلیم در ادبیات کُهن یافته و بر آن پرداخته اند. هر چند شرح و بیان وادی پر سوز و گداز عشق و بخصوص تامل و تفحصّ در احوال عارفان واصل و دل در گرو عشق نهاده ...

چکیده با پیوند ادبی دیگر ملت­­ها، بازده و قدرت هنری - فرهنگی و ادبی ادبیات ملی افزون می شود، ادبیات تطبیقی انگیزه و توان درک واژگان و معنای باطن واژه ها را در زبان دیگر به انسان ارزانی می­دارد. در ادبیات می­توان موضوع حکمت و هرآن­چه را که مربوط به عقل و خردگرایی و اخلاق می­باشد را با زبان زیبا و ادبی شعر، بیان کرد. درون­مایه­های اشعار این دو شاعر حکمت، بیشتر پیرامون مرگ، صبر، ...

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : زبان وادبیّات فارسی بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی چکیده: تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال می باشد که شاعران و نویسندگان برای هر چه زیباتر بیان کردن تصویرهای ذهنی خود از آن بهره برده اند. در این پژوهش به بیان زیبای های تصویرسازی وصال در زمینه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وی پرداخته شده است. ابتدا ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مقطع رشته زبان و ادبيات فارسي سال 1386 چکيده:   مجلس گويي در تصوّف سابقه اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گويي و برگزاري جلسات صوفيانه مع

پيشينه­ي تحقيق: با نگاهي کوتاه به تاريخچه­ي فرهنگ نويسي در زبان فارسي، مي­بينيم که تا روزگار معاصر، فرهنگ­ها جنبه‌ي عام داشته؛ يعني به يک مقوله يا صنف، دسته و رشته­ي خاصّي

ثبت سفارش