پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی

word 566 KB 31570 220
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارش

  چکیده :

  در این پایان نامه به تشخیص قصیده های تعلیمی سنائی پرداخته شده است و خطّ سیر فکری و اندیشه حکیم سنائی مشخص شده است و می دانیم که حجم عظیمی از دیوان قصاید او را مدایح تشکیل داده اند.که امروز جز بلحاظِ مباحثِ تاریخ زبان و مواد استشهادی برای نگارش فرهنگ های وسیع زبان فارسی ، کمتر می تواند ارزش داشته باشد.و از این قصاید (مدحی) مشخص      می شود که او قبل از رسیدن به حال و هوای روحی خویش ، تفاوتی با دیگر شاعران درباری عصر نداشته است. و آنچه مسلّم است این است که سنائی دارای دو نیم کره متفاوت تاریک و روشن است. آیا این دو نیم کره را تا آخر عمر حفظ کرده است. یا با ظهور آن نیمکره روشن آن نیمکره تاریک را رها کرده است. و می دانیم سنائی نماینده برجسته نوعی از قصیده در زبان فارسی است.که آن را باید قصیده نقد جامعه و زٌهد و عرفان و اخلاق خواند. و در این میدان هیچ یک از استادان بزرگ قصیده به پای او نمی رسند، ضمن اینکه ممکن است هر کدام از آنان یک یا دو قصیده در این عوالم داشته باشند که تا حدودی به پای قصاید او نزدیک باشد.امّا هیچ کس در این میدان ، بهتر از او و استوارتر از او نسروده است. چنان که می بینیم قصاید سنائی از تکرار مضمون خالی نمانده است. و عذر او را وقتی بهتر می توانیم بپذیریم که بدانیم وی در جهانی بسته و غیر متحوّل زیسته و تمام روزهای عمرش ، بیش و کم ، یک رنگ داشته است. با این همه از رهگذر ساخت و صورت قصاید و شیوه بیان و اسلوب سخن ، کوشیده است که تکراری بودن بعضی  اندیشه ها را پنهان نگاه دارد و این خود توفیقی بزرگ است. و در این پایان نامه هدف از آوردن اشعار تعلیمی دیوان قصاید سنائی آن بوده است که جوانان دوستدار ادب فارسی مخاطب قرار گیرند . و این اشعار تعلیمی را که درس زندگی و اخلاق هستند سر لوحه کار خود قرار دهند. و تا حدّی بتوانیم اطلاعاتی که در فهم شعر سنائی به آن نیاز دارند در اختیارشان قرار دهیم.

   

   

  واژگان کلیدی:

  سنائی غزنوی ، شعر قرن ششم ، ادب تعلیمی ، اخلاق ، زٌهد ، پند و اندرز

   

  مقدمه :

  در تاریخ ادبیات فارسی ، وقتی می گوییم : (( شعر قبل از سنائی و شعر بعد از سنائی )) خواننده اهل و آشنا ، تمایزی شگرف میان این دو مرحله ، احساس می کند. هیچ کدام از قلّه های شعر فارسی ، حتّی سعدی و حافظ و مولوی ، چنین مقطعی را در تاریخ شعر فارسی ایجاد نکرده اند؛ با این که سرایندگانِ برجسته ترین آثارِ ادبِ فارسی بوده اند. این ویژگیِ دوران ساز ، درکارِ حکیم سنائی ، برای مورّخان عرفان و شعر ، از اهمیتی ویژه برخوردار است. حدیقه سنائی سرآغاز نوعی از شعر است و قصاید او نیز سرآغاز نوعی دیگر و غزل هایش نیز حال و هوایی متمایز از غزل های قبل از وی دارد.

  کمتر شاعری را می توان سراغ گرفت که در چندین زمینه شعری ، ((سرآغاز)) و (( دوران ساز)) بشمار آید. اگر می بینیم که جلال الدین مولوی با چنان شیفتگی و حرمتی از حکیم غزنوی یاد می کند ، ادای حق واجبی است در مورد او و به هیچ روی از نوع تعارفهای مرسوم در میان قدما نیست. بویژه که آشنایی با او دریچه آشنایی با مولوی و عطار و حافظ و بسیاری دیگر از بزرگان ادب فارسی است و تأمل در شعر او ما را با شکل گیری در تکامل چندین نوع از انواع شعر فارسی آشنا می کند.

  سنائی در قصاید خویش ، نماینده برجسته شعر اجتماعی و نیز شعر اخلاقی و عرفانی است. و تقریباً تمام شاهکارهای سنائی در قصاید ش است و همه نوع معنی و مضمون را می توان یافت از نقد کار علمای دین و زاهدان ریائی تا نقد صوفیان دکّان دار تا بازاریان و ترازو داران دزد تا پادشاهان و وزیران و سپاهیان و همه و همه عناصر جامعه.

  در این گونه شعرها سنائی بی پروا ترین نمونه نقد اجتماعی را عرضه می کند و شجاعتِ او در این راه تقریباً بی نظیر است. حتّی در دوره های گسستگی و عدم تمرکز حاکمیت ها ، کم اند شاعرانی که دلیرانه تر از او به نقدِ این مسائل پرداخته باشند ، بویژه که او با زبانی سخته و استوار و ساخت و صورتی متین و جذاب – که نمونه عالی شعر و نوعِ قصیده در تاریخ ادب ماست – این انتقادهای اجتماعی و سیاسی را عرضه کرده است و آینه ای ساخته است که نه تنها جامعه عصرِ او را در آن می توان دید بلکه تمام ادوارِ تاریخ اِجتماعی ما را در آن می توان مشاهده کرد و شعر،             شعر حقیقی، چیزی جز این نمی تواند باشد.

  و بویژه انتشار و نفوذ شعر سنائی از روزگار حیات او تا هم امروز ، انتشاری شگفت آور بوده است وقتی سنائی در آخرین سالهای عمر خود بود ، شعرش در تمام قلمرو زبان فارسی ، از حلب تا کاشغر ، در مسجد و خانقاه و میخانه ، گسترش داشت و هر جا که می رفت می دید شعرش قبل از وی بدان جا رفته است و این توفیق در میان قدما شاید فقط نصیب سعدی شده باشد ، آن هم یک قرن و نیم بعد از سنائی.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

  فصل اوّل : کلیات تحقیق

  1-1بیان مسئله:

  درمیان انواع چهارگانه ادبیات، ادب تعلیمی درکنار ادب غنایی بیش از انواع دیگر قدمت دارد. درحقیقت می توان گفت پیدایش این دونوع ادبی به ویژه ادب تعلیمی به پیدایش شعر و ادب رسمی فارسی بر می گردد.

  شعرتعلیمی، شعری است که هدف آن تعلیم و علم و اخلاق و هنر است. یعنی حقیقت نیکی و زیبایی است. در آثار گذشته ما برای ادبیات تعلیمی نام های مختلفی چون زٌهد و تحقیق وپند و حکمت و وعظ وتعلیم.... به کار رفته است. برخی نیز شعر تعلیمی را به شعر اخلاقی، مذهبی، سیاسی، فلسفی، سیاسی و علمی تقسیم کرده اند. شعر تعلیمی در قدیم بیشتر شامل سروده های اخلاقی، مذهبی و عرفانی بوده است. ولی پس از انقلاب مشروطه شامل مسائل سیاسی، اجتماعی و حتّی روانشناسی نیز شده است.

  سنائی غزنوی، که از او به عنوان یکی ازشاعران جریان ساز و صاحبّ سبک در تاریخ ادب فارسی یاد می کنند، ازآن گروه شاعرانی است که شعر و اندیشه خودرادرخدمت مباحث مذکور به کار گرفته است. یعنی هم بیانگر مسائل اخلاقی، مذهبی و عرفانی است و هم شدیداً درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی.

  ضمن آنکه موضوعاتی همچون زٌهد وتحقیق و حکمت وپند و اندرز و وعظ در سطحی گسترده در سروده هایش به چشم می خورد. ناگفته نماند که موضع سنائی در بیان چنین محورهایی، بیشتر اوقات، موضعی انتقادی است.

  او بدون هیچ بیم و ترسی بسیاری از گروه های جامعه ایرانی آن عصراز بالاترین طبقات اجتماعی و دینی گرفته تا پایین ترین طبقات را از دم تیغ انتقاد می گذارند.

   

  2-1 پیشینه تحقیق:

  در مورد سنائی کتاب های بسیاری نگاشته شده است از جمله تازیانه های سلوک محمد شفیعی کدکنی، حدیقه الحقیقه و الطریق التحقیق محمد روشن-سید محمد تقی مدرس رضوی-شوریده ای درغزنه دکتر محمود فتوحی و مقالات و آثار فراوان دیگری که پیرامون زندگانی حکیم سنائی نگاشته شده است امّا دراثر ارزشمند حدیقه الحقیقه حکیم سنائی غزنوی پیرامون مسئله ادبیات تعلیمی آن چنان که باید و شاید تحقیق و تفحصی به عمل نیامده است.

   

  3-1 روش کار:

  الف) نوع روش تحقیق:

  در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

  ب) روش گردآوری اطلاعات: (میدانی،کتابخانه ای وغیره)

  در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده خواهد شد و در مواردی اگر ضرورت ایجاب  کند از روش میدانی آن هم در قالب نظرخواهی از استادان اهل فن بهره خواهیم برد.

  ج) ابزار گردآوری اطلاعات، (پرسشنامه، مصاحبّه، مشاهده، آزمون فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی، بانک های اطلاعاتی، شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای )

   

  د) روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:

  در تجزیه وتحلیل اطلاعات، بیشتر از روش استقرایی یعنی نتیجه گیری از جز به کل استفاده خواهیم کرد.

  4-1 اهداف تحقیق:

  1-معرفی اجمالی شعر قرن ششم و ویژگی های کلّی آن.

  2-ارائه تصویری روشن از جایگاه ادبی سنائی در شعر فارسی.

  3-بیان دلایل اهمیّت سنائی در شعر فارسی.

  4-تبیّین جلوه های گوناگون ادب تعلیمی درشعر سنائی.

   

  5-1جنبه نوآوری کار:

  با مراجعه به منابع تحقیقاتی در کتابخانه ها و کتابنامه های پایان آثار انتشار یافته، همچنین با رجوع به سایت های معتبر، تاکنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده است. اگرچه بطور پراکنده کتاب ها و مقاله هایی در ارتباط با عرفان سنائی منتشر شده است.

  د «M.A.»

  Abstract

   

  In this thesisratings and recognitionode educationthe set I and the trajectory of thoughts and ideas of Hakim SanaiI specify.

  And know that your prayers have formed a great deal of his odes Court. Today, except in discussions on the language and culture of suicide for the vast Persian Language writing, the less it can be worth.

  And of the odes (praise) it becomes clear that he had before his mental weather, the evening was not different from the other court poet.

  What is certain is that sanai has two different hemispheres Twilight.

  Do the two hemispheres has maintained a lifetime. Or the appearance of the dark hemisphere has abandoned its bright hemisphere.And we know the kind of poem in Persian language is an outstanding representative Sanai .

  It should read a poem criticizing society and piety and ethics.

  None of the great masters in the field ode to his feet do not reach.While any of them may have one or two ODE in the Realms is somewhat close to the foot of his odes.

  But no one in the field is better than him and stronger than him not Writing.

  As you can see from recurring theme Sanai odes not empty.When you can accept his excuse is better to know that he lived in a world of closed and non-transformed and all the days of his life, more or less, is a color.

  However, if odes through construction and manner of expression and speech style, has tried to replicate some of his ideas secret, and this is a great success.

  In this thesis the aim of teaching poetry in Persian literature-

  loving youth court odes Senate has taken contacts these lyrics are learning the lessons of life and realize the goal of their morality.

  Sanai's poetry we can somewhat understand the information they need at their disposal.

 • فهرست:

  چکیده : 14

  مقدمه : 15

  فصل اوّل : کلیات تحقیق.. 18

  1-1بیان مسئله: 18

  2-1 پیشینه تحقیق: 19

  3-1 روش کار: 19

  4-1 اهداف تحقیق: 20

  5-1جنبه نوآوری کار: 20

  فصل دوم.. 21

  2- فصل دوم : 22

  1-2 نگاه به زندگی ، آثار ، اندیشه و سبک شعر سنائی.. 22

  2-2 سفرهای سنائی.. 22

  3-2 سرآغاز شعر عرفانی.. 25

  4-2 همّت گماردن بر نظم فخری نامه یا الهی نامه یا حدیقه الحقیقه: 26

  5-2 مذهب سنائی: 26

  6-2 آثار سنائی: 27

  1-6-2 سیر العباد الی المعاد: 29

  2-6-2 کارنامه بلخ: 30

  3-6-2 تحریمه القلم: 30

  4-6-2 مکاتیب سنائی: 30

  7-2 چند اثر منسوب به سنائی.. 30

  8-2 دیگر آثار منسوب به سنائی.. 31

  غریب نامه، زاد السالکین، بهرام و بهروز. 31

  9-2 جایگاه سنائی در تاریخ شعر فارسی.. 31

  10-2 اوضاع روزگار آن زمان. 31

  11-2 ویژگی ها سخنوری سنائی.. 35

  12-2 نمونه ی لغات و ترکیبات شعر او: 46

  13-2 تشابه سنائی با شاعران معاصر: 49

  14-2 سبک آثار سنائی.. 49

  15-2 سه حالت وجودی سنائی: 50

  سنائی سه شخصیت متفاوت دارد که عبارتند از: 50

  1-15-2 قطب تاریک وجود او: 50

  2-15-2 سنائی واعظ و ناقد اجتماعی (مدار خاکستری وجود او). 51

  3-15-2  سنائی قلندر و عاشق (قطب روشن وجود او). 52

  نمونه اشعار او : 53

  16-2 فکر و اندیشه سنائی.. 53

  17-2 سنائی و تحولاتی که در ادب فارسی ایجاد کرده است: 54

  18-2 زبان سنائی در حدیقه: 55

  معنی و مفهوم در شعر سنائی: 55

  1-18-2  مقایسه حدیقه با آثار عطار و مولانا.. 56

  2-18-2  سنائی در تغییر ساختار معنایی و محتوا.. 57

  19-2 چند سوال راجع به سنائی.. 58

  فصل سوم.. 59

  3- فصل سوم : 60

  1-3 در ماهیت ادبیات تعلیمی: 60

  2-3 شعر تعلیمی.. 61

  3-3 شاخه های ادبیات تعلیمی.. 64

  1-3-3 اندرزهای (اخلاقیّات) ایران باستان: 64

  2-3-3 اخلاقیّات فلسفی: 66

  4-3 اخلاقیّات اسلامی.. 69

  5-3 ساختار منظومه. 70

  6-3 بازتاب تعلیمات اخلاقی صوفیانه در حدیقه الحقیقه. 72

  7-3 اندرزنامه های سیاسی سنائی در مثنوی حدیقه الحقیقه و. 73

  سرچشمه های آن: 73

  8-3  اندرزهای سیاسی در حدیقه الحقیقه. 75

  9-3 سیرالعباد سنائی غزنوی و کمدی الهی دانته. 81

  10-3 چکیده ی سیر العباد. 83

  11-3 چکیده ی کمدی الهی.. 86

  12-3 مقایسه ی دور نمایه ی دو اثر. 88

  13-3 ساختار. 89

  1-13-3 مرحله ی اوّل: 89

  2-13-3 مرحله ی دوم : 90

  3-13-3مرحله ی سوم : 90

  فصل چهارم.. 92

  فصل چهارم : اشعار تعلیمی سنائی.. 93

  4- موضوع پایان نامه ما 93

  1-4 اشعار تازیانه های سلوک : 94

  1-1-4 مکن در جسم و جان منزل، که این دونست و آن والا.. 94

  1-1-1-4 تا کی ز هرکسی ز پی سیم بیم ما.. 99

  2-1-4 آراست، دگر باره، جهاندار جهان را.. 101

  3-1-4 ای مسلمان ! خلایق حال دیگر کرده اند.. 104

  4-1-4 مسلمانان ! سرای عمر ، درگیتی دو دَر دارد.. 109

  5-1-4 سوز و شوق مَلَکی بردلت آسان نشود.. 111

  6-1-4 ای خداوندان مال ! الاعتبار الاعتبار! 113

  7-1-4  طلب! ای عاشقان خوش رفتار.. 129

  9-1-4  ای سنائی جهد کن تا بهر سطان ضمیر.. 140

  10-1-4  درگَهِ خلق ، همه زَرق و فریب است و هَوَس.. 145

  11-1-4   بس کنید آخر حمال ، ای جملگی اصحاب قال.. 147

  12-1-4  کی باشد کین قفس بپردازم.. 150

  13-1-4  برگ بی برگی نداری، لاف درویشی مزن.. 152

  14-1-4 ای سنائی ! بی کُله شو.. 157

  15-1-4   بمیر ای حکیم ! 163

  16-1-4  مسلمانان مسلمانان.. 166

  17-1-4  دلا ! تا کی.. 173

  2-4 اشعار کتاب  حدیقه الحقیقه. 178

  1-2-4فصل اندر درجات.. 178

  2-2-4 فی الحفظ و المراقبه.. 179

  3-2-4 فی الحکمه و سبب رزق الرزاق.. 180

  4-2-4 فی المجاهده : 181

  5-2-4 فصل اندر تقدّس.. 183

  6-2-4 فی ذکر دارالبقا : 184

  7-2-4 اندر تجرد گوید.. 185

  8-2-4 فی سلوک طریق الاخره.. 186

  9-2-4 ذکر هدایت قرآن: 189

  10-2-4 فصل فی الزهد و الحکمه و الموعظه و النصیحه.. 190

  11-2-4 اندر مذّمت علما: 192

  12-2-4 ستایش علم و عالم و طلب علم.. 193

  13-2-4 اندر ستایش عقل و عاقل و معقول.. 194

  14-2-4  در چشم نگاه داشتن گوید: 197

  قالَ النّبی علی السّلام: 197

  15-2-4  در مذّمت شهوت راندن : 198

  16-2-4 اندر مذّمت دنیا و وصف ترک او.. 199

  17-2-4 اندر مذّمت کسانی که به جامه و لقمه مغرور باشند . 200

  18-2-4 اندر مذّمت مال دوست.. 201

  19-2-4 اندر مذّمت شراب گوید . 201

  20-2-4 اندر ترک دنیا و ریاضت نفس گوید: 202

  21-2-4 فی مذّمه الدنیا و اهانته و ترکه.. 203

  22-2-4 اندر نکوهش شکم خواری و بسیار خوردن.. 204

  23-2-4 فی ذّم حبّ الدنیا و منع شراب الخمر.. 206

  24-2-4 اندر مذّمت افعال زشت که از خوی های بهیمی است.. 207

  25-2-4 اندر نگاه داشتن راز و مشورت کردن : 207

  26-2-4 اندر موعظت و نصیحت گوید: 208

  27-2-4 اندر تصوّف و زٌهد : 209

  28-2-4 در عدل پادشاهان وصف آن.. 210

  29-2-4 در عدالت و ستم نا کردن : 210

  30-2-4 در تعهّد علمای دیندار : 212

  31-2-4 در سیاست پادشاه.. 212

  32-2-4 در ذم عوّام و بازاریان و جهال گوید.. 213

  3-4 اشعار تعلیمی طریق التحقیق: 213

  1-3-4 کلید درهای اسرار و چراغ ارواح ابرار.. 213

  ((آیا پنداشتید که ما شما را به عبث خلق کردیم؟)) 214

  2-3-4 ره بر جان های سالکین و شادی دل های محققین.. 217

  3-3-4 بستان ارواح و باغ اشباح.. 219

  4-3-4 منهاج العارفین و معراج العاشقین.. 220

  5-3-4 درباره عشق.. 221

  6-3-4 در نکوهش ریا و ریاورز.. 223

  7-3-4 درباره ی ترک دنیا و دوری از آن.. 225

  8-3-4 درباره ی تسلیم . 226

  9-3-4 درباره ی بلا . 226

  10-3-4 درباره ی شکیبایی و سپاسگزاری . 227

  11-3-4 پیدا کردن غافلان و نکوهش جاهلان. 227

  12-3-4 درباره ی خوردن. 230

  13-3-4 درباره ی روزی. 231

  5- فصل پنجم : 235

  1-5 نتیجه گیری : 235

  2-5 طرح چند سؤال : 238

  کتابنامه.. 239

  الف : منابع  و مآخذ.. 240

  ب) فهرست مجله.. 242

  Abstract. 243

   

  منبع:

  سیف ومراقبی، عبدالرضا و غلامحسین ، (1389)، مثنوی های سنائی ، انتشارات دانشگاه تهران

  شفیعی کدکنی ، محمدرضا ،(1388)، حدیقه الحقیقه ، انتشارات آگه

  شفیعی کدکنی ، محمد رضا ، (1372) ، تازیانه های سلوک ، انتشارات تهران آگاه

  شیرازی ، رضا ، (1391) ، قصه های سنائی غزنوی ، انتشارات پیام محراب

  شمیسا ، سیروس ،(1391) ،انواع ادبی ، ناشر : سیمیا 

  دری ، زهرا ،(1392) ، شرح دشواری هایی از حدیقه الحقیقه سنائی ، ناشر : زوار

  راستگو، سید محمد، (1380) ،گزینش و گزارش از حدیقه سنائی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران

  رستگار فسایی ، منصور ،( 1380) ، انواع شعر فارسی ، انتشارات نوید شیراز

  رزمجو ، حسین، (1390) ، انواع ادبی  و آثار آن در زبان فارسی ، انتشارات : دانشگاه فردوسی مشهد

  روشن ، محمد ، (1387) ، حدیقه الحقیقه سنائی غزنوی ، انتشارات نگاه تهران

  حسینی ، مریم ، (1382) ، حدیقه الحقیقه ، انتشارات وزیری

  حلبی ، علی اصغر ، شرح حدیقه الحقیقه ، انتشارات اساطیر

  فتوحی ، محمود ، (1385) ، شوریده یی در غزنه ، انتشارات سخن

  فتوحی، محمود ،  محمدخانی، علی‌اصغر، (1385) ، شوریده‌ای در غزنه، اندیشه‌ها و آثار حکیم سنائی، انتشارات سخن، تهران

  فروزانفر ، بدیع الزمان ، (1381) ، دیوان حکیم سنائی غزنوی بر اساس معتبرترین نسخه ها ، ناشر : آزادمهر

  مشرف ، مریم  ، (1389) ، جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران ، سخن دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  مدرس رضوی ، سید محمد تقی، (1368) ، حدیقه الحقیقه و شریعت الطریقه ، انتشارات دانشگاه تهران

  محمد بن مطهر ، قطب الدین ،(۱۳۹۰) ، حدیقه الحقیقه ، به تصحیح و تعلیقات دکتر حسن نصیری جامی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

  مؤذنی ، علی‌محمد ، (1380) ، مثنوی ، برگزیده شش دفتر مثنوی ، انتشارات اندیشه پویا

  مؤذنی ، علی‌محمد ، (1380) ، شرح مثنوی طریق التحقیق حکیم سنائی ، موسسه انتشاراتی آیه

  ب) فهرست مجله

  مجله پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ، www.noormags.com/view/fa/magazine/number/45065

  دانشنامه آزاد ویکی پدیا  Fa.wikipedia.org


موضوع پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, نمونه پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, جستجوی پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, فایل Word پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, دانلود پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, فایل PDF پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, تحقیق در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, مقاله در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, پروژه در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, پروپوزال در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, تز دکترا در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, پروژه درباره پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی, رساله دکترا در مورد پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ازشد «M.A» گرایش : زبان و ادبیات فارسی چکیده حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان است و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت است که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری کرد که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند. مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری است که در بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ازشد «M.A» گرایش : زبان و ادبیات فارسی چکیده حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان است و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت است که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری کرد که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند. مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری است که در بین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پند و اندرز یکی از موضوعات بسیار مهم شعری است. استفاده از این شیوه و ابزار در ادب پارسی و ادب جهانی سابقه ی دیرینه دارد. شاعران برای بیان پند و اندرز از شیوه های مختلفی می توانند استفاده کنند. سعدی از جمله شاعرانی است که در به کار گیری پند و اندرز در آثار خود، هنرمندی و ظرافتی خاص از خویش نشان داده ...

چکیده این پایان نامه با عنوان « تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی» به کیفیت تجلّی شاعرانه داستان پیامبران، در قصاید سنایی پرداخته است. مطالب در پنچ فصل تنظیم شده، که فصل اوّل به عنوان کلیات تحقیق به بیان مسئله، اهمیت تحقیق، اهداف، سئوالات و فرضیات اشاره شده است. که به اجمال توضیحی در مورد آنها داده می شود. در فصل دوّم به پیشینه تحقیق و در فصل سوّم به بیان روش تحقیق مورد ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی عشق در اشعار نیمایی (با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، فریدون مشیری، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج و فروغ فرخزاد) به وسیله: سولماز ریحانی چکیده یکی از درون­مایه­های غالب شعری، در شعر اغلب شاعران، از دوره­ی آغازین تاکنون، عشق است. در باره­ی عشق تعاریف زیادی ارائه شده است و هر کسی به اقتضای درک و فهم خود از عشق و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ادبیات (M.A) گرایش زبان و ادبیات فارسی چکیده فرهنگ عامیانه بخشی از فرهنگ توده مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه‌های گوناگون را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و دگرگونی معیارهای زیبا شناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار می‌کند . علاقه روستائیان به حفظ سنت‌ها و اقتضای شیوه زندگی آنها با طبیعت باعث افزایش تخیل آنهاست .فرهنگ ...

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: موسیقی ترکیب اصوات به صورت گوش نواز است . قدمت موسیقی ایران با پیدایش نژاد آریایی گره خورده است کلمات دلنشین و آهنگین به تدریج صورت شعر و ترانه پیدا کرده و به ابداع نغمه و موسیقی منجر شده است. موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند با نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده : طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" چکیده طبیعت به عنوان یکی از بهترین عناصر تصویر‌ساز همواره مورد توجه هنرمندان و شاعران بوده ،اگر چه شیوۀ استفاده ازآن در دوره های مختلف با هم تفاوت داشته است ، ارتباطی که شاعران با طبیعت اطراف خود برقرار می کنند تصاویری که نشان دهندۀ هنر شاعر است را موجب می شود ، نظامی نیز یکی از شاعرانی است که طبیعت جزء مهم­ترین عناصر تصویرساز در ...

مقدّمه زبان محمل تداوم فرهنگی و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان ما و گذشتگان و نیز آیندگان است امّا زبان زنده از گذر ایّام تأثیر می‌پذیرد و به مرور زمان تغییراتی می‌کند و گاه برخی از واژگان و اصطلاحات قدیمی آن چنان متروک می‌افتند که درک معنای سخن پیشینیان را برای اهل امروزی زبان دشوار یا حتّی ناممکن می‌کند، در چنین مواقعی است که پژوهشگر ادبیات به عنوان پاسدار گنجینه‌های کهن ...

ثبت سفارش