پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه

word 4 MB 31589 100
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه­­ برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

  در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری

  چکیده

  علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. وی آثار زیادی در حوزه­ی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر و داستان، سفرنامه و ... بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت­، آشکارا به چشم می­خورد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

  نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

  قزوه در زمینه زبانی، دارای چند ویژگی زبانی است که این ویژگی­ها در آثارش بیشتر مشاهده می­شود: علیرضا قزوه هم در نظم و هم در نثر آثاری انتشار کرده­است. با بررسی آثار منثور ایشان یک ویژگی زبانی که می­شود برای قزوه بیان کرد، آمیختگی نظم و نثر ادبی است. از دیگر ویژگی زبانی آثار منثور قزوه، به کار گیری زبان محاوره در متن است. استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی ، استفاده زیاد از اسم­های اساطیری و تاریخی، تکرار کلمات، آوردن آواها و صداها در میان اشعارش یکی دیگر از ویژگی­های زبانی آثار قزوه است.

  اما در مورد ویژگی­های ادبی، قزوه غزل­سراست و نیز  استفاده فراوان از تشبیه، تلمیح، تشخیص و واج­آرایی در مجموعه آثار قزوه دیده می­شود.

  با بررسی آثار و اشعار قزوه در زمینه فکری، برای ایشان به پنج محور اصلی رسیدیم که بیشتر در این زمینه شعر سروده­است که به آن پنج محور اشاره می­کنیم: علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس، علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی، علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی، علیرضا قزوه و شعر اعتراض، علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.

  قزوه به خاطر سرودن شعرهای آیینی و مذهبی ازجمله شاعران آیینی به حساب می­آید. قزوه به ژانر ادبی رایج معاصر، ادبیات مقاومت و پایداری، نیزتوجه زیادی کرده­است. ازجمله اندیشه­های قزوه دفاع از مظلوم در تمام نقاط­ جهان با هر دین و مذهبی که هستند، است.

  کلید واژه: علیرضا قزوه، سبک ­شناسی، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات مقاومت

  بخش اول: کلیات

  1-1-1-بیان مسئله

  علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهده­ی این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­است.

  او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده­است و چون رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­است و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­است.

  وی آثار زیادی در حوزه­ی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و... بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.

  هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

  نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی بررسی شده­است. از ویژگی­های ادبی وی­، استفاده فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ی فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شده­است.

   

  1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی

  از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و "سبیکه" به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن است (­شمیسا، 1382: 11)

   

  1-1-1-2-انواع مفهوم سبک

  واژه­ی سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.

  سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)

  سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده می­شود. (همان: 10)

  سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)

   

  1-1-1-3-تقسیم بندی سبک

  آنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره است­. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­است:

  سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم

  سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم

  سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم

  سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم

  سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم

  دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

  سبک حد واسط یا دوران مشروطیت: نیمه اول قرن چهاردهم

  سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: 13)

  سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی  به­شمار می­رود.

  سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنت­شکنی است. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان است، بندی و سدی برای شاعران دانستند. به­همین خاطر ایرج میرزا با شعر "انقلاب ادبی" زمینه بروز شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه" افسانه " از نظر شکل­ و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازه­ای دیده می­شود. قوه­ی تخیل نیز در آن بیشتر شده­است. (همان: 463)

   

  1-1-1-4-انواع سبک نو

  در شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بوده­است:

  شعر آزاد: وزن عروضی دارد ولی جای قافیه­ها مشخص نیست.

  شعر سپید: هر چند آهنگین است ولی وزن عروضی ندارد و جای قافیه­ها مشخص نیست.

  شعر موج نو: نه­تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در ارائه مطالب و نحو خاص بیان و بطور کلی در تخیل شعری­است. (همان: 346)

  آنچه در­ بررسی سبک­شناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد، ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آن اثر است. (غلامرضایی، 1377: 249)

  در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه می­شود و در ویژگی­های ادبی به صناعات و آرایه­های ادبی و در ویژگی­های فکری به اندیشه­ها ودیدگاه­های نویسنده و یا شاعر توجه می­گردد. (همان: 256)

  1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش

  1_ویژگی اصلی زبان شعری علیرضا قزوه چیست؟

  2_ پرکاربردترین قالب در آثار علیرضا قزوه کدام است؟

  3_مهم­ترین ویژگی­های ادبی و مهم­ترین خصیصه­ی فکری علیرضا قزوه کدام است؟

  4-ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری آثار منثور علیرضا قزوه کدام است؟

   

  1-1-3-پیشینه­ی تحقیق

  در مورد موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا مقاله­ی با این عنوان به صورت مستقل نوشته نشده­است. بیشتر مقالاتی که در مورد قزوه هست، درباره­ی معرفی آثار و زندگی وی است. اما در مورد سبک­شناسی پژوهش­های قابل توجه­ی صورت گرفته­است که می­تواند راهنما و الگوی بحث سبک­شناسی ما در این پژوهش قرار گیرد که به چند مورد اشاره می­کنیم:

  درگاهی، در مقاله­ی «جایگاه معنی در سبک شعر فارسی» (1383)، ارزش معنا در سبک­شناسی شعرفارسی را مورد بررسی قرار داده­است. مقاله با این دعوی آغاز می­شود که دانش سبک­شناسی بیشتر به مختصات ظاهری و مباحث صوری و زبان­شناختی شعر اعتبار می­دهد و در این کار معانی اندیشه­ها و درون مایه­های اشعار را یکسره نادیده می­گیرد. در حالی که هم در سرآمدان شعر کهن و هم درتعبیر، شاخه­ی مهمی از نقادان دو سده­ی اخیر، معنی یکی از دو پایه­ی اساس سبک­ها و گاه حتی "تنها پایه­ی آن" به شمار آمده­است و قالب و محتوا کیفیت یک جوهر واحد. (همان: 36) 

  درپر، درمقاله­ی «سبک شناسی انتقادی» (1391)، به تعریف سبک پرداخته و با رویکرد نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی، به بحث وارد شده­است. وی در چکیده­ی این مقاله چنین آورده­است که امروزه سبک­شناسی فارسی به وضعیت رکودی، پژوهش­های منفردی که اغلب سبک را جدا از بافت موقعیتی  متن بررسی می­کنند، دچار شده که خروج از آن ضروری ­است. راه­حلی که در این مقاله پیشنهاد می­شود، معرفی شاخه­های جدید سبک­شناسی و بازیابی ابزارهای مناسبی جهت تجزیه و تحلیل متون فارسی است.

   

  1-1-4- اهداف پژوهش

  1_ آشنایی با زندگی  و آثار علیرضا قزوه.

   2_ بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آثار منثور علیرضا قزوه.

  3-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آثار منظوم علیرضا قزوه.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه

  1-2-1-معرفی علیرضا قزوه

  علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بوده و مشاهده این اوضاع نوعی روحیه اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورده­است به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (­مولا ویلا نداشت­) نمود واقعی پیدا کرده­است.

   

  1-2-2-زندگی ادبی

  وی مدتی در جراید و رسانه­های کشور از جمله روزنامه­ی جمهوری اسلامی، روزنامه­ی اطلاعات، مجله­ی امید انقلاب، ادبستان و اهل قلم و برنامه رادیو کارکرده­است.

  قزوه ازسال 1377 تا 1379 به عنوان وابسته­ی فرهنگی در تاجکستان بوده­است. ایشان همچنین با راه­اندازی نخستین جشواره شعر فجر، قدمی جدی برای معرفی و ارتقاء شعر ایرانی برداشته­است.

  قزوه به مدت یکسال نیز عهده­دار ریاست شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وی از سال1386 تاکنون به عنوان وابسته­ فرهنگی و مدیر مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو مشغول به فعالیت      است­.

   

  1-2-3-آثار

  از قزوه حدوداً40 کتاب شعر و نقد و سفرنامه و نثر و تحقیق به چاپ رسیده­است. کتاب­هایی با عناوین­:

  از نخلستان­تا­ خیابان، شبی در آتش، این همه یوسف، عشق علیه­السلام، قطار اندیمشک، ترانه­های جنگی، با کاروان نیزه، سفرنامه­ی قونیه در قطار، دو رکعت عشق، من می­گویم شما بگریید، گزیده­ی ادبیات معاصر، چمدان­های قدیمی، صبح بنارس، پشت هر­سنگ خداست، از­خیبر جنوب، سوره­ی انگور.

  1-2-4-مسؤولیت‌ها

  مسؤولیت صفحه ادبی روزنامه­ی اطلاعات (بشنو از نی)

  همکاری با رایزنی فرهنگی ایران در کشور تاجیکستان.

  دبیر کنگره­ی سراسری شعر دفاع مقدس در استان کرمانشاه.

  دبیر نخستین جشنواره­ی بین المللی شعر فجر.

  مسئول دفتر شعر و موسیقی وزارت ارشاد.

   

  Abstract:

  Alireza Ghazve poet and writer born in 1342 Iranian poets including resistance and Sacred Defense. He works a lot in the field of resistance and the sacred defense and in most of them including poetry and story, and Travels.some parts of the holy defense and protest movement and religion and Ashura rituals and resistance to openly. The purpose of this research study and analysis-style-biology of Alireza Ghazve. For this reason verse and literary prose Ghazve of  three aspect language and literary thought.

  In the first definition stylistics we dealt with. Then by introducing Alireza Ghazve, the literary life and his works were mentioned and then Ghazve literary works of three aspect language and literary thought.

  Ghazve language in the field Several characteristics is a language that these features are in his works is seen more: Alireza Ghazve in order and in prose works publishing. By studying the works of prose a language feature that is Ghazve, mixing order and literary prose. The other characteristic prose language Ghazve, using language in the text conversation. Many use the Arabic vocabulary and use a lot of mythological and historical real titles repeated words, "sounds in between his poems and one other language features of Ghazve.

  But in the case characteristics of literary Ghazve sonnet chattering and compared using the allusion caved the diagnosis and phoneme ballots in the collection of Ghazve seen.

  By studying the works of poetry and intellectual Ghazvein the field for them to five the ain pivot of reached in this field more poetry which is five axis pointing: Alireza Ghazve and Holy Defense literature, Alireza Ghazve poems and ritual and religious movement and Alireza Ghazve Ashura rituals, Alireza Ghazve and poetry protest, Alireza Ghazve and resistance literature and resistance.

  Ghazve for  some verses or thodoxy and religious poets including ritual is considered. The Ghazve common literary genre contemporary literature and resistance resistance also a lot. Including thoughts of Ghazve defense of oppressed people in all parts of the world with any religion and religious as they are

  Keywords: Alireza Ghazve, stylistically , Sacred Defense literature , literature of resistance

 • فهرست:

  1-1-بخش اول: کلیات.. 2

  1-1-1-بیان مسئله. 2

  1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی.. 3

  1-1-1-2-انواع مفهوم سبک... 3

  1-1-1-3-تقسیم بندی سبک... 3

  1-1-1-4-انواع سبک نو. 4

  1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش... 5

  1-1-3-پیشینه­ی تحقیق.. 5

  1-1-4- اهداف پژوهش... 6

  1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه 7

  1-2-1-معرفی علیرضا قزوه 7

  1-2-2-زندگی ادبی.. 7

  1-2-3-آثار 7

  1-2-4-مسؤولیت‌ها 8

  1-2-5-جوایز. 8

   

  فصل دوم: مبانی نظری

  2-1-بخش اول: سبک­شناسی.. 10

  2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری.. 11

  2-2-1-ادبیات دفاع مقدس... 12

  2-2-2-شعر اعتراض... 13

  2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری.. 13

  فصل سوم: بحث و بررسی

  3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه 16

  3-1-1-سبک­شناسی داستان. 16

  3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه 16

  3-1-2-1-ویژگی زبانی.. 16

  3-1-2-2-ویژگی­های ادبی.. 19

  3-1-2-3-ویژگی فکری.. 22

  3-2-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

  3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

  3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی.. 25

  3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی.. 27

  3-2-2-3-تکرار کلمات.. 28

  3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب.. 30

  3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری.. 31

  3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها 32

  3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. 33

  3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست.. 34

  3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی.. 35

  3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه 37

  3-2-3-1-تشبیه. 37

  3-2-3-2-تشخیص... 39

  3-2-3-3-تلمیح.. 41

  3-2-3-4-واج­آرایی.. 43

  3-2-3-5-مراعات نظیر. 45

  3-2-3-7-تضاد و طباق.. 46

  3-2-3-8-حس­آمیزی.. 47

  3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه 48

  3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس... 48

  3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی.. 60

  3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی.. 62

  3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض... 69

  3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.. 78

  فصل چهارم: نتیجه­گیری

  نتیجه گیری.. 86

  فهرست منابع و مآخذ  89

  منبع:

   

  امین‌پور، قیصر، سنت و نوآوری در شعر معاصر، تهران، علمی و فرهنگی، 1384، چاپ دوم ص 182، 181، 180، 179.

  انوشه، حسن، دانشنامه ادب فارسی، تهران، دانشنامه، چاپ اول، 1375، ج اول، ص 460، 459، 464.

  بهار، محمدتقی، سبک شناسی نثر، تهران، پرستو و امیرکبیر، چاپ سوم، 1349، مقدمه جلد اول.

  ترابی، ضیاءالدین، 1372، مقاله­ی «گزارشی از شعر دهه شصت شعر» ،  شماره ۹.

  حسینی،  سید حسن­، 1388­، سفر­نامه­ی گرد باد­، تهران­: ناشر انجمن شاعران ایران.

  حسینی، سید حسن، 1380، گزیده شعر جنگ و دفاع مقدّس، تهران: حوزه­ی هنری.

  رضایی جمکران، احمد، 1387، « نوستالژی، دلتنگی و حسرت عارفانه در شعر سال‌های نخستین پس از جنگ تحمیلی» ، کتاب ماه ادبیات، شماره ۱۳۶.

  سنگری، محمدرضا­، 1389­، ادبیات دفاع مقدس، تهران: بنیادحفظ آثار و نثرارزشهای دفاع مقدس.

  سنگری­، محمد رضا­، 1380­، نقد و بررسی ادبیات مظلوم دفاع مقدس جلد سوم­، چاپ اول­، تهران­: پاییزان.

  شکریغالی، 1366، ترجمه محمدحسین روحانی، ادب مقاومت، تهران: نشر نو.

  شمیسا، سیروس­، 1382، سبک‌شناسی شعر فارسی، چاپ هشتم، تهران: فردوس.

  شمیسا، سیروس، 1383، بیان و معانی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات فردوس.

  شفیعی­، ضیا الدین­، 1387­، خواب گل سرخ (به یاد سلمان هراتی)­، چاپ اول تهران­: هنر رسانه اردیبهشت.

  شفیعی،  سید ضیا الدین، 1388، خیال های شهری­، تهران­: ناشر تکا (توسعه ی کتاب ایران).

  شفیعی کدکنی، محمدرضا، شاعر آیینه‌ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) تهران، آگاه، 1379، چاپ چهارم، ص 37- 38.

  صنعتی، محمدحسین، 1389، آشنایی باادبیات دفاع مقدس، تهران: بنیادحفظ آثار و نثر ارزش­های دفاع مقدس.

  طاهر، قدرت الله­، 1378، نگاهی به جریان شعری فعال درعصرانقلاب اسلامی، تهران: کتاب ماه ادبیات.

  غلامرضایی، محمد، 1377، سبک­شناسی شعر پارسی، تهران: نشر جامی.

  فولاد ­وند­، مرجان­، 1366­، مقاله­ی « در­آمدی بر سبک شناسی شعر جنگ (­مقاله­) مجله شعر»­، سال دوم­، شماره هفدهم­(ویژه انقلاب اسلامی­).

  فیاض منش، پرند، 1381، مقاله­ی «بررسی موضوعات، مضامین و قالب‌های شعر جنگ»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۱.

  قزوه، علیرضا­، 1385، ازخیبرجنوب (الف)، تهران: نتشارات سروش.

  قزوه، علیرضا، 1385، پشت هرسنگ خداست (ب)، تهران: اطلاعات.

  قزوه، علیرضا، 1388، پرستو در قاف (پ)، چاپ دوم، تهران: سوره مهر.

  قزوه، علیرضا، 1388، قونیه در قطار (ت)، چاپ اول، تهران: نشراتکا(توسعه کتاب ایران).

  قزوه، علیرضا، 1389، سوره­ی انگور (ث)­، چاپ چهارم، تهران: نشراتکا(توسعه کتاب ایران).

  قزوه، علیرضا، 1390، ازنخلستان تا خیابان (ج)، تهران: انتشارات سوره مهر.

  قزوه، علیرضا، 1390، باکاروان نیزه (چ)، تهران: انتشارات سوره مهر.

  قزوه، علیرضا، 1390، عشق علیه­السلام (ح)، چاپ سوم، تهران: ا­نتشارات سوره مهر.

  قزوه، علیرضا، 1390، من میگویم شماگریه کنید (خ)، تهران: ا­نتشارات سوره مهر.

  قزوه، علیرضا، 1391، چمدانهای قدیمی (د)، تهران: سلمان.

  قزوه، علیرضا، 1391، صبح بنارس (ذ)، تهران: سلمان.

  کاظمی،  محمد کاظم، 1389­، قصه ی سنگ و خشت­، تهران­: کانون چاپ.

  کاکایی­، عبدالجبار­، 1388­، فرصت نایاب­، تهران­: انجمن شاعران ایران.

  لنگرودی، شمس، 1379، تاریخ تحلیلی شعر نو، ج ۴، تهران: فردوس.

  محجوب، محمد جعفر، تایخ مقدمه: سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران، فردوسی و جامی، چاپ اول، بی نا، ص 49-51.

  محدثی خراسانی­، مصطفی، 1388­، سکر سماع­، تهران­: ناشر تکا (توسعه ی کتاب ایران).

  میرصادقی، جمال­، 1380، عناصر داستان، چاپ چهارم، تهران: سخن.

  هراتی­، سلمان­، 1380­، مجموعه­ی کامل شعر های هراتی­، تهران­: دفتر شعر نو جوان­.

  هادی، علی، 1371، تصویر سخن در آیینه­ی ادب، ارومیه: انتشارات انزلی.

  40-www.ghazveh.blogfa.com


موضوع پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, نمونه پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, جستجوی پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, فایل Word پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, فایل PDF پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, پروژه در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, پروژه درباره پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه

پيشگفتار زمانيکه از ادبيات عصرنهضت سخن مي گوييم، بيشتر افراد چنين گمان مي کنند که در اين دوره تمامي اديبان و شاعران از هر آنچه که رنگ و بوي ادبيات کلاسيک داشت ،گريزان شدند و عليه سبک قديم شوريدند؛

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A.M) گرایش: نقاشی چکیده این پژوهش به منظور بررسی رسانه های نوین در هنر قرن بیستم صورت گرفته است برای انجام این مطالعات از روش تحقیق، توصیفی، تحلیل و محتوا استفاده شده است، همچنین روشهای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به انجام رسیده است. هدف اصلی این رساله بررسی رسانه های نوین در قرن بیستم بوده است.یافته های این پژوهش ...

پایان نامه­ی تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد M.A)) - چکیده سبک ­شناسی ساختاری از جمله مکاتب جدیدی است که امروزه از آن برای شناخت علمی و دقیق و دستیابی به ویژگی­های منحصر به فرد آثار ادبی و نیز مقایسه بین این آثار استفاده می شود. این رساله چهار مجموعه شعر سروده ی سه تن از شاعران شرق گیلان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. مجموعه­ی «خواهران این تابستان» اثر بیژن نجدی، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A) چکیده موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل ...

پایان­نامه دوره­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که ...

پایان­ نامه دوره­ ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول) چکیده در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق ( اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ادبیات (M.A) گرایش زبان و ادبیات فارسی چکیده فرهنگ عامیانه بخشی از فرهنگ توده مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه‌های گوناگون را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و دگرگونی معیارهای زیبا شناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار می‌کند . علاقه روستائیان به حفظ سنت‌ها و اقتضای شیوه زندگی آنها با طبیعت باعث افزایش تخیل آنهاست .فرهنگ ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M-A ) چکیده از آن جا که فرهنگ و ادبیات عامه میراث ماندگارگذشتگان میهن ماست بایستی در ابعاد گوناگون آن را شناسایی وحفظ کرد هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ ، آداب ورسوم محلی شهرستان قلعه گنج است زیرا هویت فرهنگی وتاریخی اقوام وملل یکی از شاخص های علمی ماندگار می باشد وپرداختن به آن از ضرورتهای هر جامعه ای است بدین منظور فرضیه های از قبیل نقش تغییر ...

ثبت سفارش