پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان

word 521 KB 31630 187
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۸,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده:

  برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به رسالت و اهداف بلند مدت با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی هر سازمان . هدف از تحقیق حاضر، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان در شهر تهران می­باشد . روش تحقیق توصیفی پیمایشی، از نوع هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات خبرگان این حوزه اعم از دانشگاهی و اجرایی پرداخته و از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن از طریق کرونباخ (94/0=α) مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد. پرسشنامه شامل: نقاط قوت 10 گویه، نقاط ضعف 14 گویه، فرصت ها 13 گویه، تهدید 9 گویه می باشد . داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS از شاخص های آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار ) و از شاخص آمار استنباطی آزمون فریدمن برای رتبه بندی هر یک از عوامل داخلی و بیرونی استفاده شد . جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان بخش ورزش همگانی فدراسیون ورزشهای همگانی و معاونت بانوان و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان می باشند .

  نتایج تحقیق نشان داد که ورزش همگانی بانوان از نظر موقعیت استراتژیک در موقعیت WO قرار دارد و باید از استراتژی های محافظه کارانه استفاده کند و تدوین برنامه استراتژیک و انتخاب استراتژی های مناسب همچون افزایش سهم اعتبارات مورد نیاز از محل منابع عمومی و افزایش میزان مشارکت مردمی در تامین هزینه های ورزش همگانی و ... ویژه بانوان با توجه به مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی باید به بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج بکوشد تا نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد.

  واژگان کلیدی : برنامه استراتژیک، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت، تهدید، ورزش همگانی، بانوان

   

  فصل اول

   (کلیات تحقیق)

  1.1. مقدمه

  برنامه ریزی استراتژیک مدیران سازمان­ها را قادر می­سازد تا مناسب­ترین روش­های تحقق ماموریت و تامین انتظارات ذینفعان را شناسایی کرده و به آن­ها کمک خواهد کرد تا با اجرای استراتژیک و کنترل استراتژیک سازمان، در مسیر تحقق اهداف گام بردارند. سازمان­هایی که ذینفعان آن­ها را کل اجتماع تشکیل می­دهد نمی­توانند بدون بکار گیری این رویکرد به اهداف خود دست یابند.

  تا زمانی که برای یک سیستم هدفی مشخص نشود، آن سیستم نمی­داند به کجا می­رود، و اگر هدف مشخص شود، ولی برنامه ریزی نشود، در این صورت آن سیستم نمی­داند که چگونه به آن هدف برسد. (راسخی، 1391) در دنیای امروز که شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه­های مختلف هستیم، محیط با تلاطم و عدم اطمینان زیادی مواجه است و رقابت شدت بیشتری پیدا کرده است. سازمان­ها در جهت کسب موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشند، به طوری که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلند مدت، تاثیر آن­ها بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آن­ها را مشخص کند. این نوع برنامه ریزی در واقع همان برنامه ریزی استراتژیک است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، قوت و ضعف­های داخلی و فرصت و تهدید­های خارجی را شناسایی و با در نظر گرفتن ماموریت سازمان، اهدافی بلند مدت برای سازمان تنظیم و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه­های استراتژیک، اقدام به انتخاب استراتژی­هایی کند که با تکیه بر قوت­ها و رفع ضعف­ها از فرصت­ها­ی پیش آمده به نحو احسن استفاده نموده، از تهدیدها پرهیز کند، به طوری که در نهایت باعث موفقیت سازمان در رقابت شود (دیوید 1385[1]) این امر در مورد کلیه سازمان­های ورزشی صدق می­کند.

  ورزش و فعالیت­های جسمانی به عنوان واقعیتی اجتماعی، از زمان­های بسیار دور، در جوامع بشری وجود داشته و جزئی از زندگی روزمره انسآن­ها را تشکیل می­داده است. با وجود  فواید بسیار زیادی که ورزش و فعالیت بدنی برای بانوان و جامعه به ارمغان می­آورد، یکی از مهم­ترین چالش­های پیش رو در برنامه ریزی و سیاست گذاری در جوامع امروزی، رواج فرهنگ بی تحرکی و راحت طلبی  در میان انسان هاست. صنعتی شدن جوامع و ورود به دنیای فناوری­های مختلف و متنوع تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله تحرک او را متاثر کرده است. ورزش همگانی شکلی از فعالیت­های جسمانی یا حضور منظم در فعالیت­های جسمانی است که موجب تندرستی و سلامت بدنی و روانی شده، روابط اجتماعی را شکل می­دهد و نتایج مثبتی در پی دارد. از سوی دیگر، با تقویت بنیه جسمانی و پرورش ابعاد روانی و اجتماعی در این ورزش، با ورزشی که رقابت در آن مطرح است پیوند می­خورد و با توجه به آن در عرصه­های مختلف می­تواند موجب پدید آمدن ارزش­ها و افتخارات ملی و بین المللی گردد. (شعبانی90)

   

   با توجه به تحولات معاصر در هزاره سوم پیش بینی می­شود که در آینده، ورزش و
  سازمان­های ورزشی کشور در صورتی میل به موفقیت می­یابند که دید روشنی از آنچه باید انجام دهند داشته باشد. این امر محقق نمی­شود مگر مدیریت قوی و ابزار اثر بخش یعنی برنامه ریزی استراتژیک. (جوادی پور 92)

  2.1. بیان مسأله

  هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام­های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری مورد توجه قرار داد. امروزه به وضوح روشن است که ساختار سازمان­ها به گونه­ای پیچیده شده که آن­ها بدون برنامه ریزی­های دقیق به هیچ وجه نمی­توانند به حیات خود تداوم بخشند. اساس برنامه ریزی برآگاهی از فرصت­ها و تهدیدهای آتی و چگونگی استفاده از فرصت­ها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد. فلسفه برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و یک راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر آینده نگر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و متداوم می­باشد. بخش انفکاک ناپذیر مدیریت است (راسخی 91)

  در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است. ورزش بانوان نیز در نتیجه رشد روزافزون دانش­های بشری در حال دگرگونی است. توجه مدیریت استراتژیک به ورزش یکی از اصول اساسی در توسعه و گسترش آن به شمار می­آید (لوسماگی 2011) [2]

  برنامه ریزی شامل تعریف اهداف سازمان، تدوین راهبرد کلی برای دستیابی به آن اهداف و تهیه برنامه­های عملیاتی برای یکپارچگی و هماهنگی فعالیت­ها می­باشد. تعیین اهداف موجب می­شود که کارها با دقت کافی انجام پذیرد و به اعضای سازمان کمک می­کند تا توجهشان را به آن چه که مهم­ترین است. معطوف دارند. اصولا سازمان­ها طبق دو نوع برنامه اداره می­شوند. برنامه­های استراتژیک به وسیله مدیران رده بالا تدوین می­شود و هدف­های کلی سازمان مشخص می­گردند. برنامه­های عملیاتی شرح تفضیلی یا دستورالعمل اجرایی برنامه­های استراتژیک است که در قالب فعالیت­های روزمره مشخص می­گردد (راسخی 91)

   

  برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به
  تلاش­های آن برای نیل به رسالت و اهداف بلند مدت با توجه به امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی هر سازمان در این فرایند، قوت­ها و ضعف­های داخلی و فرصت­ها و تهدیدهای بیرونی سازمان شناسایی می­شوند و با توجه به ماموریت سازمان اهداف بلند مدت برای آن تدوین می­گردد و برای دستیابی به این اهداف از بین گزینه­های راهبردی اقدام به انتخاب راهبردهایی می­شود که با تکیه بر قوت­ها و با بهره گیری از فرصت­ها، ضعف­ها از بین برود و از تهدیدها پرهیز شود تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان گردد (کری 2008[3])

  برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها ارتباط دارد و برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی در برنامه عملیاتی سازمان­ها می­باشد لذا به عنوان ابزاری توانمند مدیران ورزشی را در توسعه ورزش همگانی یاری می­دهد. (منوریان و همکاران 1388)

  تعیین راهبرد­های مناسب و برنامه ریزی استراتژیک یکی از عوامل مهم در رسیدن به اهداف یک سازمان و رمز موفقیت بسیاری از پروژه­ها به حساب می­آید. تعیین راهبرد  مناسب و به تبع آن تجزیه و تحلیل صادقانه و پیش بینی عوامل خارجی تضمین کننده­ی موفقیت و بیشترین بهره وری یک سازمان است (ندری1388)

  ABSTRACT

  The goal of present research is to design and develop a strategic plan for sport for all that aims at female residents of Tehran City. The research methodology is descriptive survey and in terms of the goal, it is applied. The data has been collected by studying documents and papers, study the literature review and gathering the views of experts in this field both in academic and executive ranks. In addition, the authors developed a questionnaire, the validity of which was confirmed by the experts and the reliability was approved via Cronbach test (α= 0.94). The questionnaire consists of 10 options for the strong point, 14 options for weak points, 13 for opportunities and 9 for threats. The collected data was analyzed by using SPSS software and descriptive statistics indexes (frequency, percentage of frequency, mean, criteria bias) and the inferential statistics of Freedman test was used to classify each one of the internal and external factors. The statistical society of the research consisted of experts of sports for all departments of the Sports for All Federation, Deputy of Women and Development of the Ministry of Sports and youth. The results of the research showed that women’s sport for all is in WO status in strategic position termsand it should use conservative strategies; and, developing strategic plan, selecting suitable strategies such as increase in the share of required budget from public fund, as well as an increase in the degree of popular participation in funding the sports for all costs…particularly women, with respect to the cultural, social and climatic requirements should seek existing opportunities in the outside environment to recover from its internal weak points.

  Keywords: Strategic Plan, Strong Point, Weak Point, Opportunity, Threat, Sport for All, Women

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات طرح

  1.1. مقدمه. 3

  2.1. بیان مسأله. 4

  3.1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

  4.1. اهداف تحقیق. 9

  1.4.1. اهداف کلی.. 9

  2.4.1. اهداف فرعی.. 9

  5.1. سؤالات تحقیق. 10

  6.1. متغیرهای تحقیق. 10

  7.1. روش تحقیق. 10

  8.1. جامعه آماری. 10

  9.1. روش گرد آوری اطلاعات. 10

  10.1. روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها. 10

  11.1. تعریف واژه­ها و اصطلاحات. 11

  12.1. محدودیت­های تحقیق. 13

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  1.2. مقدمه. 15

  2.2. مبانی نظری. 15

  1.2.2. مفهوم برنامه ریزی.. 15

  2.2.2. مزایای برنامه ریزی.. 16

  3.2.2. برنامه ریزی استراتژیک.. 17

  4.2.2. تعاریف استراتژی.. 18

  5.2.2. فواید استراتژی.. 22

  6.2.2. تعریف مدیریت استراتژیک.. 23

  7.2.2. مراحل مدیریت  استراتژیک.. 23

  8.2.2. سطوح مدیریت استراتژیک.. 24

  9.2.2. ویژگی­های برنامه ریزی استراتژیک.. 25

  10.2.2. مزایای برنامه ریزی استراتژیک.. 26

  11.2.2. اصول برنامه ریزی استراتژیک.. 27

  12.2.2. محدودیت­های برنامه ریزی استراتژیک.. 27

  13.2.2. رویکرد فرآیند پایه برنامه ریزی استراتژیک   28

  14.2.2. فواید دارا بودن توسعه استراتژی ورزشی   29

  15.2.2. دلایل اهمیت ورزش.. 31

  16.2.2. تاریخچه ورزش همگانی و تفریحی در جهان و ایران   31

  17.2.2. ورزش همگانی.. 33

  18.2.2. مدل مول و همکاران.. 36

  3.2. مروری بر مطالعات مرتبط. 37

  1.3.2. پژوهش­های انجام شده درداخل کشور 37

  2.3.2. پژوهش­های انجام شده درخارج کشور 43

  3.3.2. استراتژی­های کشورهای دیگر.. 46

  1.3.3.2. استراتژی توسعه ورزشی کارفیلی کانتی 46

  2.3.3.2. استراتژی توسعه ورزش میدی در سال.. 48

  3.3.3.2. استراتژی ورزش همگانی کنت .. 48

  4.3.3.2. استراتژی ورزش ایزلینگتون.. 49

  5.3.3.2. استراتژی توسعه برابری (تساوی) در جوامع ورزشی انگلستان   49

  6.3.3.2. ورزش همگانی در ژاپن.. 50

  7.3.3.2. استرالیا: ساخته شده بر مبنای فرهنگ ورزش همگانی   50

  8.3.3.2. ورزش­های همگانی درآلمان.. 52

  9.3.3.2. مالزی: تنوع ورزش همگانی.. 53

  10.3.3.2. فنلاند کشوری با ورزش برای همه:. 54

  11.3.3.2. برنامه استراتژیک ورزش آفریقای جنوبی   57

  12.3.3.2. برنامه استراتژیک ورزش کانادا.. 59

  4.2. تصویرکلی از ورزش همگانی درکشورهای مورد مطالعه. 60

  1.4.2. جمع­بندی کلی.. 61

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1.3. مقدمه. 64

  2.3. روش تحقیق. 64

  3.3. جامعه آماری. 64

  4.3. روش نمونه گیری. 64

  5.3. ابزار گردآوری اطلاعات. 65

  1.5.3. قابلیت اعتماد (پایایی) و روایی (اعتبار) پرسشنامه   65

  6.3. مدل مفهومی تحقیق 65

  7.3. فرایند اجرای تحقیق 66

  8.3. ابزار تحقیق. 67

  9.3. متغیرهای تحقیق. 68

  1.9.3. تعریف عملیاتی متغیرها 68

  10.3. روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 69

  11.3. ماتریس عوامل داخلی و خارجی. 73

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  1.4. مقدمه. 76

  2.4. آمار توصیفی. 76

  1.2.4. میزان تحصیلات نمونه آماری.. 77

  2.2.4. سابقه خدمت نمونه آماری.. 78

  3.2.4. وضعیت سنی نمونه آماری.. 79

  3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده­ها. 80

  4.4. نقاط قوت ورزش همگانی بانوان. 80

  5.4. نقاط ضعف ورزش همگانی بانوان. 81

  6.4. فرصت­های موجود در ورزش همگانی بانوان. 81

  7.4. تهدیدهای موجود در ورزش همگانی بانوان. 82

  8.4. تجزیه تحلیل اطلاعات با آزمون فریدمن. 82

  1.8.4. تجزیه و تحلیل نقاط قوت با آزمون فریدمن   82

  2.8.4. تجزیه تحلیل نقاط ضعف با آزمون فریدمن   85

  3.8.4. تجزیه تحلیل فرصتها با آزمون فریدمن.. 87

  4.8.4. تجزیه تحلیل تهدیدها با آزمون فریدمن 89

  9.4. تجزیه و تحلیل SWOT. 91

  10.4. شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها. 92

  11.4. بیانیه چشم انداز ورزش همگانی. 93

  12.4. ماموریت ورزش همگانی. 93

  13.4. اهداف بلند مدت ورزش همگانی. 93

  14.4. ماتریس عوامل داخلی ورزش همگانی. 94

  15.4. ماتریس عوامل بیرونی ورزش همگانی. 96

  16.4. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی. 98

  17.4. استراتژی­های WO.. 100

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  1.5. مقدمه. 104

  2.5. خلاصه تحقیق. 104

  3.5. یافته­های تحقیق. 106

  4.5. یافته­های SWOT. 106

  1.4.5. ماتریس نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدها   107

  2.4.5. ماتریس عوامل داخلی و خارجی.. 107

  3.4.5. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی   109

  4.4.5. استراتژی­های WO عبارتند از.. 110

  5.5. برنامه­ها و ابتکارات اجرایی ورزش همگانی برای تحقق استراتژی­ها  111

  6.5. بحث و نتیجه گیری. 112

  7.5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 113

  8.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 114

   

  پیوست­ها. 115

   

  منابع. 121

   

  منبع:

   

  اتقیاء ناهید، 1387، نیاز سنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهراء و ارایه راهکارهای کاربردی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم جلد اول، شماره 11، ص ص 96

  اتقیاء ناهید، 1386، نیاز سنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینه ورزش­های همگانی، ، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، ص ص 31-15

  اشراقی، محمود (1383)، خدا رحیمی، خدیجه سادات، بررسی اثرات روانی، جسمانی و اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت­های ورزشی، نشریه علم، ورزش، سلامتی، شماره  5، صفحه 48-45.

  افشاری مصطفی، آبان 1391، جزوه آموزشی مدیریت ورزش همگانی، شهرداری منطقه 16

  بدری، آذرین 1385، بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، رساله دکتری، دانشگاه تهران

  برایسون جان ام، برنامه ریزی استراتژیک 1381، ترجمه عباس منوریان چاپ سوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی

  حسینی، گلاله، 1389. تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد

  خاکی، آفرینش. تندنویس، فریدون. مظفری، سید امیر احمد 1384، مقایسه دیدگاههای اعضای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی. نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره5

  خسروی زاده، ابراهیم 1387، طراحی و تدوین استراتژی کمیته ملی المپیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران

  خسروی زاده، اسفندیار، حمیدی، مهرزاد، یدالهی، جهلنگیر، خبیری، محمد، شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­های کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن، مدیریت ورزشی 1388 شماره 1 صص 35-19

  جوادی پور محمد، سمیع نیا مونا، بهار 1392، ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه­ای آینده، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی شماره 4، ص ص 30-21

  دیوید، فرد، آر. 1385. مدیریت استراتژیک. چاپ نهم. ترجمه اعرابی محمد، پارسائیان، علی. دفتر پژوهش­های فرهنگی. ص 280

  رمضانی نژاد رحیم، رحمانی نیا فرهاد، تقوی تکیار سید امیر، پاییز 1388، بررسی انگیزه­های شرکت کنندگان در ورزش­های همگانی در فضاهای روباز، مدیریت ورزشی، شماره 2، ص ص 19-5

   

   

  سید عامری میرحسن، محمد آلق قربان بردی، پاییز و زمستان 1391، تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه­های ورزش همگانی و تفریحی، پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم شماره4

  شعبانی-عباس، غفوری- فرزاد، هنری حبیب، تابستان 1390، بررسی چالش­های ورزش همگانی در ایران، پژوهش در علوم ورزشی شماره  10، صص 26-13

  عفرانی، محسن، 1387، طراحی و تدوین استراتژی ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان، رساله دکتری، دانشگاه تهران

  کشکر سارا، سلیمانی مجتبی، پاییز 1391، نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش­های همگانی از دیدگاه کارشناسان، پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 2، ص ص 104-99

  گودرزی، محمود 1386، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور. نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره 14 سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور 1382شرکت راد سامانه

  دکتر گودرزی، محمود، دکتر هنری، حبیب، 1385، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 14 صص 54-23

  دکتر مظفری، امیر احمد، دکتر قره، محمد علی، 1384، وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان، نشریه علوم حرکتی و ورزشی ، جلد اول، شماره 6 صص 171-151

  ممتاز بخش، مریم، دکتر فکور، یوسف، 1386 بررسی راهکارهای ارتقاء توسعه ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم

  منظمی مریم، شهرام علم، سیده ناهید شتاب بوشهری، پاییز 90، تعیین عوامل موثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان ج ا ا ف مدیریت ورزشی شماره 10 صص 151-168،

  مرادی مهدی، هنری حبیب، احمدی عبدالحمید، تابستان 1390، بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی، مدیریت ورزشی، شماره 9-ص ص، 180-167

  ندری، حمزه 1388، طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال

  منابع انگلیسی

  Andrew Curry, Anthony Hodgson, August 2008, Seeing in Multiple Horizons: Connecting Futures to Strategy ,United Kingdom, Journal of Futures Studies, 13 (1): 1 - 20

  Brentwood Borough Council ,sport development Strategy,2007-2011,www. brentwood. gov. uk

  Caras- Severin County, September 2011, Strategic Development Project for Specific Activities of "the Sports for all". Journal of Social Sciences (15493652) ;2011, Vol. 7 Issue 3, p326

  Catherine Draper,2010,Evaluation of Sport For All: The assessment of life skills in youth , Laureus Sport for Good Foundation

  Confederation of British Industry, 2006, A Fair Field and no Favours: Competitive Neutrality inUK  Public Service Market. Sport England, March 2004,The Potential of Planning Obligations for Sport and Recreation in theSouth West Region.

  David C. Watt, (2003) , Sports Management and Administration- page126

  David Jennings and John J. Disney, (2006) , Designing the strategic planning process: does psychological type matter?, www. emeraldinight. Com/0025-1747. htm.

  George Vassiliou ,John Fuhrmann, December 2004, SPORT AND RECREATION STRATEGIC PLAN.

  George Vassiliou ,John Fuhrmann, Victoria Park , December 2004,SPORT AND RECREATION STRATEGIC PLAN, Sport and Recreation Strategic Plan

  Girinov Vassil, (2001). Strategic relation and sport policy making: the case of aerobic union and school sports federation, Bulgaria journal of Sport management, 15, 173, b 194.

  John Deane , July 2009,Resource Guide in Sports Development, , University of Gloucestershire, Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network

  Joseph Doty, April 2006, Sports Build Character?!, United States Military Academy1, Journal of College & Character VOLUME VII, NO. 3. 14th  WORLD CONFERENCEON SPORT FOR ALL SEPTEMBER2011, BEIJING, 20–23

  Kaplan S, Beinhocker E (2003). The real value of strategic planning. Mit Sloan Manag Rev 44[2]: 711-91.

  Katia Mascagni, 4 June 2012, FACT SHEET DEVELOPMENT HROUGH sport, Senior Manager, International   Cooperation & Dev. June 2006, Public sport and recreation services, Audio Commission team.

   Lloyd C. Harris, Emmanuel Ogbonna, (2006). “Initiating strategic planning”. Journal of Business Research 59, PP: 100-111

  Maribyrnong City council, (2005) , Sports Development Strategy. Prepared by Stratcrop Consulting Pty Ltd // www. stratcorp. com. au

  Medway Council (2000). Sports development strategy 2005-2010, sport council wales

  Mohd Salleh Aman, Mawarni Mohamed, Mohd Sofian Omar-Fauzee , European Journal of Social Sciences – Volume 9, Number 4 (2009) , Sport for All and Elite Sport: Underlining Values and Aims for Government Involvement via Leisure Policy.

  Peeter Lusmägi, Professor Tracy Taylor, Tallinn, 2011, Sport for All development plan in Estonia, 2010-2011.

  Richard Bailey, Dave Collins, Paul Ford, Áine MacNamara, Martin Toms, Gemma Pearce, March 2010, great coaches. . great sport, Participant Development in Sport: An Academic Review

  The Chinese University of Hong Kong, Department of Sports Science & Physical Education, (August 2009) , Consultancy Study on Sport for All -Participation Patterns of Hong Kong People in Physical Activities, Summary Report.

  Vrontis. D. Kogetsidis. H and Stavrou, A. (2006). “Strategic marketing planning for a supplier of liquid food packaging products in Cyprus”. Journal of Business & Industrial Marketing Vol. 24. No. 4. P: 250-61, ISSN 0885-8624. 


موضوع پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, نمونه پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, جستجوی پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, فایل Word پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, دانلود پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, فایل PDF پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, مقاله در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, پروژه در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, پروژه درباره پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح چکیده هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف ازپژوهش حاضر: بررسی " نحوه گذران اوقات فراغت دو و میدانی ­کاران حاضر در اردو­های تیم ملی" می­باشد. ضرورت واهمیت پژوهش: پژوهش حاضر تلاشی است برای دستیابی و شناخت نحوه گذران اوقات فراغت قهرمانان دوومیدانی ایران است، که در میادین مهم ...

فصل اول:کلیات تحقیق پیشگفتار امروزه شهر ها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند.این روند مربوط به قرون اخیر و بویژه پس از انقلاب صنعتی است که رشد کالبدی و جمعیتی شهرها ، مشکلات عدیده ای را موجب گشت.در پاسخ به این مشکلات طرح های مختلفی به اجرا درآمدند که شاید مهم ترین آن ها طرح های هادی وجامع بودند،اما به دلایل متعدد این طرح ها با شکست ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی چکیده محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات )فاوا( شناخته می شوند با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و ...

تربیت­بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد چکیده عنوان: طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT دانشجو: هشام رستمی هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونه موردنظر به صورت ...

فصل اول کلّیات تحقیق مقدمه : در جهانی که به سرعت در حال افزایش شهرنشینی است نقش شهرها به عنوان ابزار رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مسئله درکشورهای کمتر توسعه یافته که با افزایش بی سابقه نرخ شهر نشینی روبرو هستند ضرورت به کارگیری تصمیمات آگاهانه و اتخاذ رویکرد های نوین در برنامه ریزی توسعه شهری را اجتناب ناپذیر نموده است. راهبرد توسعه شهری ابزاری است که می تواند ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته¬ی مدیریت ورزشی چکیده شنا ,ورزشی است که افراد در هر سنی و در هر سطحی از توانایی می­توانند در آن شرکت جسته و ضمن انجام تمرینات بدنی، بسیار نیز احساس لذت کنند. هدف از این تحقیق، تحلیل طرح سباح با استفاده از مدل SWOTدر استان آذربایجانغربی می­باشد. پژوهش , از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف,کاربردی است و اطلاعات به صورت میدانی جمع­آوری شد. ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

ثبت سفارش