پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته

word 2 MB 31720 86
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

   

      تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 گروه تمرین مقاومتی (15= nسن: 25/7 ± 46/32 سال،  وزن: 62/15 ± 58/59 کیلوگرم  قد: 52/19± 70/145 سانتی متر) و گروه کنترل (15=n سن: 90/6 ± 86/31 سال  وزن: 62/9±81/53 کیلوگرم  قد: 15/6± 79/157 سانتی متر) قرار گرفتند. وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی(BMI)، توده بدون چربی، قدرت و استقامت عضلات بالاتنه و حجم عضلۀ دو سر بازویی قبل و بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی اندازه­گیری و محاسبه شد. آزمودنی­های گروه تمرین مقاومتی علاوه بر تمرینات عادی روزانۀ تیم به مدت 8 هفته و هفته­ای 3 جلسه در برنامه تمرین مقاومتی شرکت کردند. وضعیت توزیع داده­ها  با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی ( 05/0 >p ) و با توجه به طبیعی بودن توزیع داده­­ها، از آزمون­ تی همبسته برای مقایسه مقادیر پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش و از آزمون تی مستقل  برای بدست آوردن اختلاف بین دو گروه کنترل و تمرین استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر تغییرات معنی داری را در شاخص­های ترکیب بدن شامل کاهش درصد چربی بدن (25%)، شاخص تودۀ بدن (6/1%) و دور کمر (3/2%) و افزایش توده بدون چربی (3/5%) پس از 8 هفته تمرین نشان داد(05/0 >p ) در حالی که در شاخص دور شکم افزایش معنی داری مشاهده نشد. قدرت (پرس سینه 7/66%، آزمون پنجه 94/23%) و استقامت عضلانی (دراز و نشست 71/33%، پرس سینه 38/3%) به طور معنی داری افزایش یافت
  (05/0 >p). میانگین تغیرات حجم عضلات(قطر بازو، محیط بازو، سطح مقطع بازو) در هر دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تغییرات معنی داری وجود داشت(05/0 >p). بر اساس نتایج پژوهش حاضر می­توان پیشنهاد کرد که تمرین مقاومتی برای بهبود ترکیب بدن، حداکثر قدرت، استقامت و حجم عضلانی در بازیکنان معلول بسیار مفید است.

   

  واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، ترکیب بدن، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، حجم عضله

   

  1- 1. مقدمه

      با بررسی و دقت در ورزش ­های مختلف، در بیشتر آنها مهارت­ها و حرکاتی را مشاهده خواهیم کرد که  نیاز زیادی به آمادگی بدنی بالا، قدرت و سرعت توأمان دارند(2). والیبال نشسته[1] هم از آن دسته ورزش‌هایی است که  بازیکنان برای دستیابی به برتری در مسابقات سطح بالا، به آمادگی جسمانی بالایی نیاز دارند. برای رسیدن به این سطح از آمادگی، قدرت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار می­باشد(130).         

       درکلیه متون تاریخی ثبت شده، توانایی تولید نیرو، انسان را مجذوب خود کرده است. اگرچه تکنولوژی مدرن نیاز به سطوح بیشینه قدرت برای فعالیت­های عادی روزانه را کاهش داده است، از نقطه نظر علمی و بالینی قدرت عضلانی برای سلامتی(43) ، عملکرد ورزشی مطلوب(174) و افزایش کیفیت زندگی[2] (147) از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. پژوهش­های به عمل­آمده نشان می­دهد که تمرینات مقاومتی، روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است (30). امروزه تمرینات مقاومتی با هدف آمادگی فیزیکی و افزایش طول عمر در غیر ورزشکاران به کار برده می­شود (131). در گذشته، تمرینات مقاومتی به وسیله­ی تعداد کمی از افراد اجرا می­شد (مثل ورزشکاران قدرتی و اندام پرورها)،امروزه تمرینات مقاومتی از سوی سازمان­های معتبر جهانی مثل دانشکده طب ورزش آمریکا[3] و انجمن قلب آمریکا[4] برای عموم مردم توصیه می­شود (28). قدرت و استقامت عضلانی حاصل از تمرینات مقاومتی برای سلامت عمومی و آمادگی جسمانی افراد، اهمیت خاصی دارد و توانایی افراد را جهت شرکت در فعالیت­های جسمانی اوقات فراغت و نیز اجرای آسان­تر فعالیت­های روزمره­ی  زندگی بهبود می­دهد، و باعث می­شود افراد، استقلال عملکردی را برای مدت بیشتری از عمر خود حفظ کنند. تمرین­های مقاومتی برای توسعه­ی دستگاه عضلانی ضروری است(29) .

   کلید عمل موفّقیت­آمیز در تمرینات مقاومتی در هر سطح از آمادگی یا هر سنّی، استفاده از یک برنامه­ی طرّاحی شده است تا سازگاری­های ایجاد شده از تمرینات مقاومتی در جهت بهبود اهداف ویژه­ی ورزش مورد نظر باشد(66).برای طراحی یک تمرین مقاومتی توجه به متغیرهای اولیه مثل شدت (بار) و حجم تمرین، ضروری است(67). از طریق دست­کاری مناسب، متغیرهای برنامه­ی تمرین مقاومتی مثل نوع تمرین، تعداد سِت، انتخاب مقاومت، تعداد تکرارها و یا استراحت بین دوره­های تمرینی می­توان برنامه­های متنوعی برای افراد با آمادگی­های مختلف طراحی کرد. برای نمونه، نیاز به توسعه قدرت در افرادی که به منظور سلامتی تمرین می­کنند در حد متوسط است. استقامت عضلانی و هایپرتروفی[5] برای این گروه در حد آمادگی عمومی کافی است، اما برای ورزشکاران نخبه، باید تمریناتی انجام شود که ورزشکار بتواند به حداکثر قدرت، استقامت عضلانی و یا هایپرتروفی دست یابد (100).

       از آنجا که ورزش والیبال نشسته یک ورزش قدرتی- سرعتی است، انجام تمرینات مقاومتی برای بهبود عملکرد ورزشکار ضروری است و از آنجایی که اجرای تکنیک­ها و مهارت­ها در سطح عالی نیاز به قدرت عضلانی بالایی دارد (138) در این پژوهش سعی بر آن است تا اثر برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت بیشینه، ترکیب بدن، استقامت، حجم عضلانی در بازیکنان زن والیبال نشسته اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.

   

   2-1. بیان مسئله 

     

      باید توجه داشت که معلولان به علت عوارض ناشی از معلولیت، نسبت به افراد سالم از توانایی کمتری برخوردارند و به همین دلیل در معرض آسیب­دیدگی می­باشند. شرکت معلولان در رقابت­های ورزش، احتمال آسیب­دیدگی آنها را چند برابر می­کند. برخی از آسیب ­های ورزشی نیز، تنها در ورزشکار معلول به وجود می­آید(117). کسب قدرت، میزان ریسک آسیب­پذیری را در ورزشکاران کاهش می­دهد(106).

      بیشتر معلولان برای جابه­جایی و حرکت، متّکی به اندام فوقانی می­باشند و اغلب کارهای روزمره و نیز بیشتر فعالیت­های ورزشی را با این اندام انجام می­دهند(111). از طرفی فعالیت­های والیبال نشسته بسیار مشکل است. قانون نشستن، منبع اولیه در نظر گرفته شده است و نشان می­دهد که حرکت بدون توپ، مشارکت در بازی­ها جزو مهم­ترین چیزها در این ورزش است. این­که آنان روی زمین می­نشینند و بازی می­کنند به این معنی نیست که این بازیکنان قادر به حرکت نیستند­؛ چون که توپ و جهت حرکت نیروهای متغیر باعث می­شود تا بازیکنان به کنار، جلو یا  عقب حرکت[8] کنند. حرکت، تا حدّ ممکن سریع است تا روش­های مورد بررسی  برای دریافت توپ را با استفاده از تأثیر عضلات بالا­تنه در هر زمانی در طول بازی بدست بیاورند، بویژه این­که مساحت زمین (10متر طول × 6 متر عرض) عملکرد را مشکل­تر می­سازد که نیاز به قدرت عضلانی بیشتری برای اجرای مهارت­های حرکتی دارد(35). قدرت بیشینه و توان انفجاری از مهم­ترین عوامل آمادگی عضلانی برای اجرای مطلوب مهارت­های ورزشی مانند پریدن، افزایش سرعت در حداقل زمان، تغییر جهت و چرخش به شمار می روند(80)

      قدرت عضلانی، برای اجرای بهینه­ی فعالیت­های روزمره­ی زندگی، شغلی و بویژه عملکرد مؤثر ورزشکاران، نقش بسیاری دارد (67). یسیس[9] عنوان کرد بیشتر فعالیت­های ورزشکاران به سرعت و قدرت نیاز دارد. هرچند واتن[10] اهمیت سرعت و قدرت را با توجه به ورزش و موقعیت بازی متفاوت می­داند(23).  تمرین مقاومتی یکی از انواع فعالیت­های ورزشی است که علاوه بر توسعه قدرت، توان، استقامت عضلانی(100)، در برنامه های نوتوانی بیماران مبتلا به ضایعات و اختلا لات عضلانی نیز شایع شده است. تمرین مقاومتی موجب افزایش ساخت پروتئین­های انقباضی و هایپرتروفی عضلانی بویژه درتارهای تند انقباض[11] ، افزایش توده بدون چربی[12] و کاهش درصد چربی بدن می­شود(103). از طرفی شواهد بسیار زیادی نشان می­دهد که تمرینات مقاومتی بخش بسیار مهمی از توصیه­های ورزشی به منظور کاهش وزن می­باشد. هرچند به نظر می رسد که تغییرات ناشی از تمرینات مقاومتی بیشتر برای مردان مفید باشد(88). در مقایسه با  مردان، زنان، 55 درصد در بالاتنه، و72 درصد در پایین تنه، مقاومت کمتری دارند(130) چرا که هورمون تستوسترون[13] که نقش اصلی در هایپرتروفی و قدرت عضلانی ایفا می­کند به طور طبیعی در زمان استراحت در مردان 10 برابرِ زنان است (157). تمرین با وزنه منجر به افزایش میزان این هورمون در خون آقایان می­شود، حال آن­که در بانوان، تمرینات با وزنه تأثیر کمی در افزایش این هورمون دارند(74). 

  با توجه به پژوهش­های اندک در مورد بدن­سازی معلولان، در پژوهشی، با بررسی افراد معلول زن و مرد دریافتند که تمرینات قدرتی با رعایت اصل اضافه­بار، می­توانند همچون افراد سالم تأثیر معنی­داری در کسب قدرت آنان داشته باشند(37).دیگر پژوهشی نشان داد که تمرینات مقاومتی تأثیر معنی­داری بر روی پیشرفت قدرت معلولان ویلچری داشته است (161). بررسی دیگری نشان داد که تمرینات با وزنه، تأثیر معنی­داری بر روی قدرت دست و پیشرفت عملکرد دفاعی بازیکنان والیبال نشسته دارد(109). همچنین در پژوهشی به بررسی قدرت و توان بالاتنه در ورزشکاران ویلچری پرداختند و نتیجه گرفتند، قدرت و توان پس از هشت هفته تمرینات مقاومتی سنگین افزایش یافت. همچنین گزارش­های پژوهشی مختلف نشان می­دهند که تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی تأثیر دارد (110). در پژوهشی که در سال 1998 با هدف مقایسه افزایش قدرت و توده­ی عضلانی در طی تمرین مقاومتی بر روی بیست و نه زن جوان انجام شد، نشان داده شد که تمرین­های پیچیده (پرس سینه و پا) باعث به تأخیر افتادن در هایپرتروفی عضله در مقایسه با زمانی که تمرین، پیچیدگی کمتری (پشت بازو) دارد. و این ممکن است به دلیل تطابق عصبی طولانی مدت در هنگام تمرین با تمرینات پیچیده باشد( 121). پژوهشی دیگر نشان داد که برنامه­ی تمرین مقاومتی عضلات میان­تنه بر چربی زیر پوست نواحی تحت کتفی، شکم، سه ­سر بازویی و سینه و نیز دور شکم، دور کمر، دور باسن، وزن کل بدن، وزن توده چربی بدن و درصد چربی بدن آزمودنی­ها اثر معنی­داری داشته است، در حالی که چنین تأثیر معنی­داری در مورد چربی زیر پوست ناحیه دو سر و توده بدون چربی مشاهده نشده است(4). در صورتی که نتایج پژوهشی در سال 2012 افزایش قدرت را بدون افزایش در توده­ی کل بدن را بعد از 12 هفته تمرین مکمل قدرتی نشان داد(83).

      حال با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به پرسش زیر طراحی شد که این پرسش عبارت است از:            

      آیا تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن، قدرت بیشینه، استقامت عضلانی و حجم عضلات بازوی بازیکنان زن والیبال نشسته تأثیر دارد؟

   

  1-3. ضرورت پژوهش

      برخورداری از آمادگی جسمانی در زندگی روزمره از ارکان بهداشت و سلامت جسمانی بوده و نیز یکی از عوامل مهم در موفقیت ورزشکاران در رشته­های مختلف ورزشی محسوب می­شودو ازطرف دیگر، عدم آگاهی از عوامل بهبود دهنده­ی آمادگی جسمانی می­تواند ورزشکار و در نتیجه تیم را در رسیدن به موفقیت ناکام گذارد(37). والیبال نشسته مستلزم آن است که بازیکنان بدن خود را حرکت دهند و با بازوها و دست­های خود با توپ بازی کنند. این وظیفه­ی مضاعف نیم­تنه­ی بالایی بدن، حرکت را به مراتب مهم­تر می­سازد(109). به هرحال همان گونه که کار اندام های پایینی حذف شده است، پرش را غیرممکن می­سازد و این روش، انجام اصول ابتدایی بازی را سخت­تر می­کند(138). محققان بر این باورند که همان­طور که بازیکنان ایستاده، به پاهای خود اهمیت می­دهند، بازیکنان نشسته باید برای محل قرار دادن دست­های خود در حرکت، اهمیت زیادی قائل شوند(146).چون­که تکیه­گاه دستها باید به سطحی دست یابد که عملکردهای دفاعی بالا به آمادگی برای توان مهارتی بالا برسند و این امرتنها از طریق توسعه­ی توانایی­های فیزیکی(جسمی) به ویژه در قدرت عضلانی بازوها به­دست می­آید(109). بهبود عضلات دراندام­های بالایی و بالاتنه، هماهنگی حرکتی، سرعت و به علاوه پارامترهای گردشی– تنفسی مزیت اصلی بازی والیبال در موقعیت نشسته هستند.همچنین تأثیر بالقوّه­ی تعادل بدن برحرکت را نمی­توان نادیده گرفت(165).عضلات پشتی و ذوزنقه­ای، ایجاد کننده­ی تعادل در افرادِ دچارِ فلج پا در حالات نشسته هستند(140). از طرفی افرادی که کنترل کمتری بر اندام پایینی دارند یا فاقد اندام تحتانی ­باشند قادر به انعطاف­پذیری پاها برای ایجاد تعادل نخواهند بود و قدرت و تعادل مرکزی در چابکی و سرعت عضلاتی که ایجاد کننده­های واقعی تعادل و یا حرکت­ دهنده­هایی واقعی نیستند، حیاتی در نظر گرفته می­شود. این تغییر نقش­ها را می­توان مستقیما به قطع عضو نسبت داد و در افراد سالم وجود ندارد (146).

  برای اجرای تکنیک­ها و مهارت­ها در سطح عالی به قدرت و توان عضلانی بالایی نیاز است(97).خصوصاً در رشته­هایی که سرعت، یکی از فاکتورهای پیروزی و موفقیت باشد. البته اهمیت افزایش قدرت در رشته­ای چون والیبال نشسته به خوبی به چشم می­خورد. (35).  تمرین مقاومتی، یک روش مؤثر برای افزایش قدرت عضلانی است(110) با یک پس زمینه از مزایای مرتبط با افزایش قدرت که باعث بهبود عملکرد ورزشی، کاهش میزان آسیب­دیدگی، و افزایش سطح انگیزه برای ورزشکاران (37) ضروری است تا در خصوص افزایش قدرت بر روی بازیکنان والیبال نشسته اطلاعات کاملی اخذ شود .   

      از طرفی تصور عموم بر آن است که استفاده از تمرینات مقاومتی تنها برای مردان مناسب می­باشد ولی مطالعات زیادی مفید بودن این­گونه تمرینات را برای بانوان نیز نشان می دهد. هرچند به نظر می رسد که بانوان، به دلیل نداشتن هورمون تستوسترون، فواید کمتری از تمرینات مقاومتی به­دست آورند و هایپرتروفی را تجربه نکنند ولی فواید دیگر تمرین مقاومتی از جمله افزایش قدرت برای بانوان که در معرض مشکلاتی از قبیل پوکی استخوان قرار می­گیرند، بسیار مناسب بوده و سبب نیرومند شدن عضلات و کاهش عوارض ناشی از پوکی استخوان می­شود (108).

      با وجود تصوراتی همچون کند شدن اجرای ورزشی، بهم خوردن شکل بدنی و... با انجام تمرینات مقاومتی در بانوان، برخی مطالعات انجام شده، تفاوت جنسی را در قدرت و حجم عضلانی، بعد از تمرینات مقاومتی گزارش کرده­اند (103) در حالی که مطالعات اخیر، شباهت نسبی، قدرت و حجم عضلانی بعد از تمرینات را گزارش کره­اند. باز هم، یک عاملی که بتواند این یافته­های مبهم را توضیح دهد وجود ندارد (85)به نظر می­رسد که انجام چنین پژوهش­هایی ضروری باشد. لذا هدف مطالعه حاضر، اثر تمرین مقاومتی برترکیب بدن[14]، قدرت بیشینه، استقامت عضلانی و حجم عضلانی بازوی بازیکنان والیبال نشسته اصفهان می­باشد.

  Abstract

  Resistance exercise is a method for improving health, general fitness and developing the strength of skeletal muscles. The purpose of this study was to study some of resistance exercise on body composition and maximum strength of upper body muscles in women sitting volleyball players. To reach this purpose 30 women sitting volleyball player from Isfahan province were randomly selected and divided to resistance exercise(n=15, age 32.46±7.25 year, weight 59.58±15.62  kg, height 145.7±19.52) and control (n=15, age 31.86±6.9 year, weight 53.81±9.62 kg, height 157.79±6.15) groups. Weight, fat percent, body mass index (BMI), fat free mass, upper muscle strength and endurance and biceps muscle volume were measured and calculated before and after 8 weeks of resistance exercise. Subjects from resistance exercise group participated in resistance training program for 8 weeks, 3 times a week in addition to their normal team practices. Data distribution status was assessed by Kolmogorov-Smirnov (p<0.05) and according to data normal distribution status, dependent t-test was used to compare pre test and post test data, and independent t-test was used to evaluate the difference between control and resistance exercise groups. Results of the current study showed significant changes in body composition variables including decreases of body fat percent (%0.25), body mas index(%1.6) and waist circumference(%2.3) and increase in fat free mass (%5.3) after 8 weeks of training(p<0.05) while abdominal circumference showed no significant changes. Muscle strength (bench press %66.7, hand grip %23.94) and muscle endurance (Sit-up %33.7, bench press%3.38) were significantly increased. Mean muscle volume changes (arm wide, arm circumference, cross section of biceps) in both control and resistance groups were  significantly changed (p<0.05). According to our findings it can be concluded that resistance exercise has considerable privileges for improving muscle maximum strength, endurance and volume and body composition in amputee players .

  Keywords:Resistance Training, Body Composition, Muscle Strength, muscle endurance, muscle volume

 • فهرست:

  فصل اول (طرح پژوهش)

  1-1. مقدمه ......................................................................................................................... 2

  1-2. بیان مسئله .............................................................................................................................................................. 3

  1-3. ضرورت پژوهش ......................................................................................................................................................... 5

  1-4. اهداف پژوهش  ......................................................................................................................................................... 7

  1-4-1. هدف کلی ............................................................................................................................................................. 7

  1-4-2. اهداف ویژه  ........................................................................................................................................................... 7

  1-5. فرضیه­های پژوهش.................................................................................................................................................... 7

  1-6. پیش­فرض­های پژوهش............................................................................................................................................... 8

  1-7. محدودیت های تحقیق ............................................................................................................................................... 8

  1-7-1. محدودیت­های غیر قابل کنترل ............................................................................................................................. 8

  1-7-2. محدودیت­های قابل کنترل ................................................................................................................................... 8

  1-8.  تعریف واژه­ها و اصطلاحات ..................................................................................................................................... 9

  فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش)

  2-1. مقدمه ........................................................................................................................ 12

  2-2. مبانی نظری............................................................................................................................................................. 12

  2-2-1. معلولیت  ............................................................................................................................................................ 12

  2-2-1-1. تاریخچه معلولیت  ......................................................................................................................................... 12

  2-2-1-2. معلولیت و تعریف معلولیت  ......................................................................................................................... 13

  2-2-1-3. ورزش معلولیت ............................................................................................................................................... 14

  2-2-2. والیبال نشسته .................................................................................................................................................. 15

  2-2-2-1. ابعاد زمین و قوانین والیبال نشسته  ............................................................................................................. 15

  2-2-2-2. ترکیب بدن و عوامل موثر بر آن در ورزش .......................................................................................................... 15

  2-2-2-3. کلاس بندی برای والیبال نشسته ................................................................................................................... 16

  2-2-2-4. آسیب­های مرتبط با والیبال  ........................................................................................................................... 18

  2-2-2-5. تاکتیک­های والیبال نشسته  ......................................................................................................................... 19

  2-2-2-6. عوامل آمادگی جسمانی در والیبال نشسته ................................................................................................. 21

  2-2-3. تمرین مقاومتی..................................................................................................................................................... 24

  2-2-3-1. آثار تمرینات مقاومتی  ...................................................................................................................................... 24

  2-2-3-2. اصول تمرینات با وزنه  ....................................................................................................................................... 27

  2-2-3-3. متغیرهای تمرین ............................................................................................................................................... 29

  2-3. مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر.................................................................................. 31

  2-3-1. تاثیر تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن  ................................................................................................................. 31

  2-3-2. تاثیر تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلانی ............................................................................................................ 33

  2-3-3. تاثیر تمرینات مقاومتی بر استقامت عضلانی  ................................................................................................... 35

  2-3-4. تاثیر تمرینات مقاومتی بر حجم عضلانی ............................................................................................................ 36

  فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

  3-1. مقدمه  ....................................................................................................................... 39

  3-2. جامعه و نمونه آماری  .............................................................................................................................................. 39

  3-3. روش و طرح پژوهش ................................................................................................................................................. 40

  3-4. نحوه گردآوری اطلاعات  ........................................................................................................................................... 40

  3-5. تمرینات مقاومتی...................................................................................................................................................... 40

  3-6. متغیرهای پژوهش ................................................................................................................................................... 42

  3-6-1. متغیر مستقل  ................................................................................................................................................... 42

  3-6-2. متغیرهای وابسته .............................................................................................................................................. 42

  3-6-3. متغیرهای قابل­کنترل ......................................................................................................................................... 43

  3-6-4. متغیرهای غیر قابل­کنترل.................................................................................................................................... 43

  3-7. ابزار و وسایل اندازه­گیری ......................................................................................................................................... 43

  3-8. روش اندازه­گیری متغیّرها  ....................................................................................................................................... 43

  3-8-1. اندازه­گیری قد....................................................................................................................................................... 43

  3-8-2. اندازه­گیری وزن...................................................................................................................................................... 44

  3-8-3. امتیاز معلولیت ................................................................................................................................................... 44

  3-8-4. محاسبه شاخص تودۀ بدنی............................................................................................................................... 45

  3-8-5. اندازه­گیری تودۀ بدون چربی.................................................................................................................................. 45

  3-8-5-1. اندازه­گیری درصد چربی بدن  ........................................................................................................................... 45

  3-8-5-2. اندازه­گیری ضخامت چین­پوستی شکمی....................................................................................................... 46

  3-8-5-3. اندازه­گیری ضخامت چین­پوستی فوق­خاصره ................................................................................................. 46

  3-8-5-4. اندازه­گیری ضخامت چین­پوستی پشت­بازو ................................................................................................... 46

  3-8-5-5. اندازه­گیری ضخامت چین­پوستی جلو­بازو ...................................................................................................... 46

  3-8-6. اندازه­گیری دور اندام­ها  ........................................................................................................................................ 46

  ­گیری حجم عضلانی بازو ............................................................................................................................ 47

  3-8-7-1. اندازه­گیری محیط بازو  ................................................................................................................................... 47

  3-8-9. اجرای آزمون درازونشست ................................................................................................................................... 47

  3-8-10. اجرای آزمون استقامت عضلانی پویا ............................................................................................................... 48

  3-5-11. اجرای آزمون قدرت ایستا پنجه دست .............................................................................................................. 48

  3-8-12. اجرای آزمون قدرت عضلانی .............................................................................................................................. 49

  3-9. روش های آماری ........................................................................................................................................................ 50

  فصل چهارم(تجزیه تحلیل داده­ها)

  4-1. مقدمه ................................................................................................................................................................. 52

  4-2. یافته­های توصیفی................................................................................................................................................... 52

  4-3. بررسی نرمال بودن داده ها........................................................................................................................................ 59

  4-4. آزمون فرضیه­های پژوهش........................................................................................................................................ 63

  4-4-1. فرضیه اول ........................................................................................................................................................... 63

  4-4-2. فرضیه دوم ........................................................................................................................................................... 67

  4-4-3. فرضیه سوم  .................................................................................................................................................. 69

  4-4-4. فرضیه چهارم  .................................................................................................................................................... 72

  فصل پنجم (بحث و بررسی)

  5-1. مقدمه ................................................................................................................................................................. 76

  5-2. خلاصه پژوهش ........................................................................................................................................................ 76

  5-3. بحث و نتیجه گیری ................................................................................................................................................ 77

  5-3-1. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن بازیکنان زن والیبال نشسته ................................................. 77

  5-3-2. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلات بالاتنه بازیکنان  ................................................................ 80

  5-3-3. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر استقامت عضلات بالاتنه بازیکنان ......................................................... 83

  5-3-4. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر حجم عضله دو سر بازویی ...................................................................... 85

  5-4. نتیجه­گیری  ............................................................................................................................................................ 88

  5-5. پیشنهادات ............................................................................................................................................................. 89

  5-5-1. پیشنهادهای کاربردی ......................................................................................................................................... 89

  5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی ....................................................................................................................................... 89

  منابع................................................................................................................................................................................. 90

  پیوست الف.................................................................................................................................................................... 100

  پیوست ب........................................................................................................................................................................ 103

  پیوست ج ....................................................................................................................................................................... 104

  چکیده انگلیسی............................................................................................................................................................ 105

  منبع:

  Abstract

  Resistance exercise is a method for improving health, general fitness and developing the strength of skeletal muscles. The purpose of this study was to study some of resistance exercise on body composition and maximum strength of upper body muscles in women sitting volleyball players. To reach this purpose 30 women sitting volleyball player from Isfahan province were randomly selected and divided to resistance exercise(n=15, age 32.46±7.25 year, weight 59.58±15.62  kg, height 145.7±19.52) and control (n=15, age 31.86±6.9 year, weight 53.81±9.62 kg, height 157.79±6.15) groups. Weight, fat percent, body mass index (BMI), fat free mass, upper muscle strength and endurance and biceps muscle volume were measured and calculated before and after 8 weeks of resistance exercise. Subjects from resistance exercise group participated in resistance training program for 8 weeks, 3 times a week in addition to their normal team practices. Data distribution status was assessed by Kolmogorov-Smirnov (p<0.05) and according to data normal distribution status, dependent t-test was used to compare pre test and post test data, and independent t-test was used to evaluate the difference between control and resistance exercise groups. Results of the current study showed significant changes in body composition variables including decreases of body fat percent (%0.25), body mas index(%1.6) and waist circumference(%2.3) and increase in fat free mass (%5.3) after 8 weeks of training(p<0.05) while abdominal circumference showed no significant changes. Muscle strength (bench press %66.7, hand grip %23.94) and muscle endurance (Sit-up %33.7, bench press%3.38) were significantly increased. Mean muscle volume changes (arm wide, arm circumference, cross section of biceps) in both control and resistance groups were  significantly changed (p<0.05). According to our findings it can be concluded that resistance exercise has considerable privileges for improving muscle maximum strength, endurance and volume and body composition in amputee players .

  Keywords:Resistance Training, Body Composition, Muscle Strength, muscle endurance, muscle volume


موضوع پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, نمونه پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, جستجوی پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, فایل Word پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, دانلود پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, فایل PDF پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, مقاله در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, پروژه در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, پروژه درباره پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالا تنه بازیکنان زن والیبال نشسته

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی چکیده زمینه: در تمرینات پلایومتریک حرکات شبیه سازی شده با مهارت­های اصلی ورزش مورد نظر با هدف افزایش توان بازیکن بکار برده می­شوند. هدف این مطالعه، اثر سنجی 8 هفته تمرین پلایومتریک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کیفیت مهارت­های اسپک و سرویس والیبالیست­های دختر ماهر بود. روش شناسی: به روش ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی چکیده زمینه: در تمرینات پلایومتریک حرکات شبیه سازی شده با مهارت­های اصلی ورزش مورد نظر با هدف افزایش توان بازیکن بکار برده می­شوند. هدف این مطالعه، اثر سنجی 8 هفته تمرین پلایومتریک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کیفیت مهارت­های اسپک و سرویس والیبالیست­های دختر ماهر بود. روش شناسی: به روش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون رشد، کورتیزول، تستوسترون و IGF-1 در مردان جوان است. 30 مرد جوان سالم با دامنه سنی 24-19 سال که داوطلب شرکت در مطالعه شدند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طورتصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (با شدت 20 درصد1RM، 1ست ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی تقویت فاکتور های عملکرد ماهیچه ای در مراحل تمرینی توسعه یافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان بی تمرینی و یا آسیب دیدگی بشمار می آید. با این هدف تحقیق حاضر به بررسی تعیین و مقایسه میزان ماندگاری فاکتورهای عملکردی ماهیچه ای پس از اجرای یک دوره 10 هفته ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­منتخب­پلایومتریک­بر چابکی، توان­انفجاری و سرعت­بازیکنان­بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 کیلوگرم/متر2 ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف ده روزه زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری دختران دبیرستانی شهر لنگرود بود. بدین منظور 30 دانش آموز دختر دبیرستانی (میانگین سنی 15 تا 18 سال، قد 05/0±55/1متر، وزن 83/5±9/53 کیلوگرم و شاخص توده بدن 21/1±2/22 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت داوطلب به عنوان نمونه انتخاب و به طور ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­ منتخب ­پلایومتریک ­بر چابکی، توان ­انفجاری و سرعت­ بازیکنان­ بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 ...

ثبت سفارش