پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک

word 1 MB 31756 89
1393 کارشناسی ارشد شیلات
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

  گرایش: صنایع غذایی

  چکیده

  آنالیز کمی وکیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار،6 نوع غذای تجارتی، از نوع اکسترود ( شناور ) تولیدی استان مازندران شامل: استارترهای 1و 2، رشد و پایانی های 1، 2 و3، در یک دوره زمانی 90 روزه (صفر،30 ،60 و90 ) مورد بررسی قرار گرفت. میزان ترکیبات آلی ( پروتیین ، چربی و کربوهیدرات) داخل غذا به ترتیب بین 37-48 ، 15-18 و 5/13- 19 درصد متغییر بود. در فرمولاسیون همه آنها از پودر ماهی، سویا، گلوتن گندم، گلوتن ذرت، آرد، چربیهای غیر اشباع، آنتی اکسیدانها، موادنگهدارنده، مخلوط ویتامین ها و موادمعدنی، بایندرها، مولتی آنزیمها، مواد جاذب توکسین و نمک استفاده گردید. نتایح نشان داد که حداقل تعداد باکتریها در 6 نوع غذای مورد بررسی، در زمان صفر، در دو تیمار 1 و2 (استارترهای 1 و 2) به ترتیب  102× 57/2 و  102× 90/2،  در تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب 102× 16/5 ،  102× 74/6 و102×  10/8  و در تیمار 3 (رشد) 102×  73/2  در هر گرم غذا و حد اکثر تعدادباکتریها در زمان 90 روز، در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای 1 و 2) به ترتیب104× 23/4 و104× 83/4، در تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب104× 30/6 ،104× 3/8 و104× 8/7 و در تیمار 3 (رشد) 104×  03/6  در هر گرم غذا، ثبت شد. جدایه­های باکتریایی شناسایی شده شامل آئروموناس اس پی، استافیلوکوکوس اس پی، میکروکوکوس اس پی، باسیلوس اس پی و انترباکتریاسه بودند و باکتریهای گرم مثبت مثل میکروکوکوس، استافیلوکوکوس و باسیلوس، بیشترین فراوانی را داشتند. حداقل تعداد قارچها در زمان صفر در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای1 و2 ) به ترتیب102× 9/1 و102× 10/2 ، در تیمارهای 4 ، 5 و 6 به ترتیب 102× 06/3، 102× 90/3 و102× 10/4 و در تیمار 3 ( رشد ) 102×  40/2  در هر گرم غذا و حداکثر تعداد قارچها در زمان 90 روز در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای  و2 ) به ترتیب103× 26/4و 103×5/4 ،  تیمارهای 4 ، 5 و 6 به ترتیب103× 4/5،103×9/5 و103×9/6  و در تیمار 3 (رشد) 102× 6/4 در هر گرم غذا تعیین گردید. قارچهای شناسایی شده شامل:  فوزاریوم، پنیسیلیوم، ریزوپوس و موکور بودند. میزان ازت فرار تام با زمان نگهداری غذا افزایش را نشان داد.

   

  کلمات کلیدی: باکتری ها ، قارچ ها، غذای اکسترود آبزیان ، ازت فرار تام

   

  فصل اول

  مقدمه

   

   

   

  11 پیش گفتار

  افزایش روز افزون جمعیت، به ویژه درکشورهای در حال توسعه، نیاز روز افزون بشر را، به منابع غذایی جدید سوق داده است. یکی از این منابع،  پرورش و تولید آبزیان به خصوص ماهی در آبهای داخلی،  با استفاده از آب رودخانه­ها، چاه ها، چشمه ها، آبهای شور سواحل جنوبی دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب است و از طرفی  بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بخش قابل توجهی از پروتئین مصرفی خود را از این مواد تامین می­کنند [1]. بر اساس آمار FAO، میزان مصرف سرانه ماهی در این دسته از کشورها از مرز 16-17 کیلوگرم گذشته است، ولی این میزان در کشور ما بین 6- 7 کیلوگرم می باشد، که با میزان مصرف سرانه جهانی اختلاف فاحش دارد و بر اساس آخرین آمار سازمان شیلات ایران، میزان صید آبزیان در کشور ما، ماهی و میگوی دریایی شامل ماهیان استخوانی دریای خزر، خلیچ فارس و دریای عمان و ماهیان پرورشی شامل ماهیان سردآبی (قزل آلای رنگین کمان  و ماهی آزاد دریای خزر)، کپورماهیان پرورشی، ماهیان خاویاری  و میگو، با احتساب جمعیت کشور (75 میلیون نفر) و با تولید 450 -525 هزار تن ماهی دریایی  و پرورشی میزان مصرف سرانه انسانی، 6- 7 کیلوگرم در سال می باشد هر چندکه این میزان مصرف در استانهای ساحلی جنوب و شمال بیشتر است. (توضیح آنکه میزان ماهی صادراتی و آن میزان ماهیان غیرقابل استفاده که به تولید پودر ماهی اختصاص می­یابد در این آمار نیامده است). از این میزان تولید ماهی 150هزار تن به ماهی قزل آلای رنگین کمان (رتبه اول در دنیا)، بیش از 130 هزار  تن ماهی به کپورماهیان پرورشی، بیش از 20 هزار تن به میگو و کمتر از500 تن به ماهیان خاویاری اختصاص دارد و به عبارتی بیش از 60 درصد مصرف سرانه ماهی در کشور ما به ماهیان پرورشی بر می­گردد. سهم ماهیان سردآبی یعنی ماهی قزل الای رنگین کمان بیش از 30 درصد است و استان مازندرا ن با بیش از 20 هزارتن تولید ماهی سردابی نقش بزرگی را در تامین پروتئین انسانی ایفا می نماید. امروزه بسیاری از نیازهای آحاد مردم از طریق آبزی پروری تامین می شود، به طوری که در سال 1997 حدود 66 درصد تولید ماهی آزاد از طریق آبزی پروری تامین گردیده است [2]. فواید آبزیان به دلیل دارابودن پروتئین بالا، و همین طور دارای ویتامین های محلول در چربیA) وD) و محلول درآب (گروه های B)، املاح (کلسیم و فسفر و مقدار کمی آهن، مس و سلنیوم)، چربی و اسید های چرب  به شدت غیر اشباع امگا 3(EPA[1] ) و امگا 6(DHA[2] ) و اثرات مفید و معنی دار آنها با سلامت انسان به ویژه درجلوگیری از بروز سکته­های قلبی عروقی و مغزی و تجمع پلاکت­ها در خون، کاهش کلسترول، سلامت مغز، افزایش ضریب هوشی  و جلوگیری از فراموشی و آلزایمر، شناسایی منابع  جدید غذایی برای تامین پروتئین انسانی و وجود استعدادهای بالقوه یعنی منابع آبی فراوان (رودخانه ها، چشمه ها، چاها، بیش از 3 هزار کیلومتر سواحل آبی در شمال و جنوب) و نیز کاهش ذخایر آبزیان دریایی به علل مختلف، ما را به سمت پرورش ماهی در آبهای داخلی و آبهای سواحل دریایی سوق داده است، زیرا تنها از این طریق است که می توان، مصرف سرانه ماهی را در کشور ما افزایش داد، تا در طبقه بندی کشورهای ثروتمند که میزان مصرف پروتئین سرانه که یکی از شاخص ها ی ارزیابی است، جایگاه بهتری را برای کشورمان کسب کنیم و از طرفی در زمره کشورهای ثروتمند قرار بگیریم. برای این میزان تولید ماهیان پرورشی (بیش از 300 هزارتن) در مرحله اول نیازمند حد اقل 500 هزار تن غذای آبزیان از طریق کارخانه­های غذای آبزیان در صنعت آبزی پروری است، و در صورتیکه در روند تولید این مقدار غذا، کنترل­های کیفی و بهداشتی انجام نشود، بهداشت و سلامت ماهیان پرورشی را به شکل مستقیم و سلامت انسانها را به شکل غیرمستقیم تهدید می نماید .

  12  مقدمه 

  هزینه های تغذیه در امر پرورش آبزیان به طور معمول، بیش از 60% کل هزینه ها را شامل می شود. لذا پرورش موفقیت آمیز و اقتصادی ماهی ها و دیگر آبزیان پرورشی در گرو تهیه جیرهای مناسب مطابق با احتیاجات آن آبزی می باشد، زیرا در شرایط پرورش متراکم ماهی ، فقط می توان از طریق غذای دستی نیازهای تغذیه ای ماهی را تامین  نمود، اگرچه ماهی (ماهی قزل الالی رنگین کمان و ماهی آزاد  و ....) نمی تواند از محیط طبیعی زندگی خود نیازهای غذایی خود را تامین کند، و از طرفی در پرورش کپور ماهیان سه نوع ماهی فیتوفاک، بیگ هد و ماهی علف خوار بخشی از نیازهای غذایی خود را می توانند از غذای طبیعی داخل استخر تامین نمایند هر چند که  این حالت برای کپور معمولی نیز صدق می کند. عوامل بیماریزای زنده شامل میکروارگانیزم ها(باکتری ها، قارچها، ویروس ها و تک یاخته های انگل)  و غیر زنده (سموم تولید شده در داخل غذا به وسیله قارچهای ساپروفیت مثل: (فوزاریوم، آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، موکور و ریزوپوس) برای ماهیان پرورشی از چند طریق می توانند بهداشت و سلامت ماهی را تهدید نمایند:  1- تماس با آب محیط پرورش  2- غذای مصرفی  3 – از طریق تخمک و اسپرم  ماهیان مولد (مثل برخی بیماریهای ویروسی و باکتریایی [3].  دو طریق انتقال عوامل بیماریزا  به آبزیان پرورشی شامل موارد 1 و 3 در بررسی  و مطالعه ما قرار ندارد  و فقط  انتقال عوامل  قارچی و باکتریایی از طریق غذای تجارتی مورد استفاده در آبزی پروری که امروز بیش از 95 درصد آن به شکل غذای خشک اکسترود (شناور و نیمه شناور) استفاده می گردد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

   

  Abstract : Qualitative  & Quantitative analysis of bacteria & fungal flora & total volatile Nitrogen ,6 kind of commercial food , of  extruder ( submerged )kind produced by Mazandran province including  : starter 1 & 2 ,growth & termination 1 , 2 & 3 have  been  studied during a 90 period ( 0,30,60  ,90 ) . the  organic compounds level ( protein,  lipid& carbohydrates ) of the food have varied ranging 37-48,  12-18,   13/5-19 % , respectively. In the formulation of all of them fish meal, soya, wheat gluten  maize gluten ,flour , unsaturated fat , antioxidants, preservative , a combination of vitamin & mineral , binder , multienzymes , toxin absorbent  and  salt have been used .  the results  imply the minimum bacteria number in 6 kind of the study food at time 0 in the two treatment  1 & 2 ( starter 1 &2 ) have been respectively 2.57×102 & 2.90×102, in treatment  4 , 5 and 6  , as 5.16×102 , 6.74 ×102 & 8.10 ×102 and in treatment 3 ( growth ) , 2.73×102  per gram  food & the maximum bacteria  number for 90 day period , in tow treatment of 1 & 2 ( starter 1 &2 ) were recorded  4.23 ×104 ….& 4.83×104 , in 4 , 5 and 6 , 6.30×104 , 8.3×104 and 7.8×104  and in treatment 3 (growth ) ,6.03×104  per gram food . the bacteria  strains  heve  been identified including  Aeromonas SP ., Staphylococcus SP., &Bcillus SP., Micrococcus SP  and  Enterobacteria & the  positive  gram bacteria  including Micrococcus  , Staphylococcus & Bacillus had the highest  frequency. the minimum of fungi at time zero in tow treatment 1 &2 ( starter 1 ,2 ) have been determind as 1.9 ×102 and 2.10×102  , in treatment  4 , 5 and 6 , respectively  as 3.06 ×102  &3.90×102  and 4.10×102 and  in  treatment 3 ( growth )  , as 2.40×102 per gram  food and  the maximum number of  the fungi for  90 day period  for tow treatment of 1 &2 ( starter 1 ,2 ) have been recorded  as 4.26 ×103  , 4.5 ×103 ,for treatment 4 , 5 & 6 as 10.4×103,5.9×103 ,6.9×103 and in treatment 3 ( growth )as 4.6 ×103 per gram food .  the identified  fungi  included : Fusarium , Penicillium , Rhizopus & Mucor .the total volatilr Nitrogen level with  the food storage time.

   Key word: bacteria , fungus , aquatic food , extruder , Totale volatile

 • فهرست:

  صفحه

  چکیده

  د

  فصل اول: مقدمه

  1

  11 پیش گفتار

  2

  12 مقدمه

  3

  13 کلیات

  5

  131 ضرورت غذا دهی به ماهیان

  6

  132 طبیعت و منشا غذای زنده

  6

  133 نیاز های تغذیه ای

  7

  1331 انرژی

  7

  1332 پروتئین ها و اسید های آمینه

  8

  1333 چربی و اسیدهای چرب

  8

  1334 کربوهیدرات

  9

  1335 ویتامین ها

  9

  1336 مواد معدنی

  9

  1337 افزودنی ها

  10

  134  انواع جیره

  11

  1341 جیره تر

  11

  1342 جیره مرطوب

  11

  1343 جیره خشک

  12

  135  فرمولاسیون

  12

  1351 تاریخچه

  12

  1352 تدوین جیره غذایی

  13

  1353 فرمولاسیون جیره

  13

  1354 فرآوری جیره

  14

  136 کنترل کیفیت

  17

  14 اهداف تحقیق

  18

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

  19

  21 پیشینه تحقیق

  20

  فصل سوم: مواد، تجهیزات و روش ها

  23

  31 مواد و روش کار

  24

  32 انتخاب نمونه ها

  25

  321 مشخصات نمونه ها

  25

  322 جمع آوری نمونه ها

  26

  3221 آنالیز تقریبی غذای اکسترود آبزیان تولیدی  مازندران

  26

  3222 آزمون شیمیایی کیفیت پروتئین

  28

  3223 آزمون شیمیایی کیفیت چربی

  29

  3224 آزمایشات میکروبی

  31

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  34

  41 مقدمه

  35

  42 نتایج

  35

  421 نتایج زمان صفر

  35

  4211  توتال کانت باکتری (N/g)

  35

  4212 توتال کانت قارچ(N/g)

  36

  T.V.N (mg/100g4213 (

  36

  4214 پراکساید (meq/1000g)

  37

  4215 قطر خوراک (mm)

  38

  4216 پروتئین (%)

  39

  4217 چربی (%)

  39

  4218 کربوهیدرات (%)

  40

  4219 فیبر(%)

  41

  42110 رطوبت(%)

  41

  42111 خاکستر(%)

  42

  422 نتایج زمان 30

  43

  4221 توتال کانت باکتری (N/g)

  43

  4222 توتال کانت قارچ (N/g)

  44

  T.V.N (mg/100g4223 (

  45

  4224 پراکساید (meq/1000g)

  4225 رطوبت (%)

  45

  46

  423 نتایج زمان 60

  47

  4231 توتال کانت باکتری (N/g)

  47

  4232 توتال کانت قارچ (N/g)

  48

  T.V.N  (mg/100g4233 (

  49

  4234 پراکساید (meq/1000g)

  49

  4235 رطوبت محل نگهداری (%)

  50

  424 نتایج زمان 90

  51

  4241 توتال کانت باکتری (N/g)

  51

  4242 توتال کانت قارچ (N/g)

  52

  T.V.N  (mg/100g4243 (

  53

  4244 پراکساید (meq/1000g)

  53

  4245 رطوبت محل نگهداری (%)

  54

  فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

  56

  51 بحث

  57

  52 نتیجه گیری

  64

  53 پیشنهادات

  64

  مراجع

  65

  منبع:

   

  1. آذری تاکامی، ق. 1363. اصول تکثیر و پرورش ماهی، انتشارات روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، 152 صفحه صفحه 38.

  2. Hardy, R. W. (1999). Aquaculture`s rapid growth requirements for alternative protein sources. Feed Management Journal. Jan 1999. Vol 50, Nol, pp. 25-28.

  3. حلالی جعفری، ب. 1378. بیماری­های ماهیان قزل آلا و آزاد، 254 صفحه. 

  4. Neeraj,D., S. Sharma 2007, FOOD AND INDUSTRIAL MICROBIOLOGY. 42p.

  5. Barabara, K., A. Walemar., O, Kazimiers and P, Adam. 2000. Introduction to environmental microbiology.  

  6. افشار مازندران، ن. 1381. راهنمای عملی تغذیه و نهاده­های غذایی و دارویی آبزیان در ایران. انتشارات نوربخش. 216.

  7. NRC. (1984). Nutrient requirements of cold water fish. 8th ed. National Academy Press, Washington, D. C.

  8.  آمارنامه سالیانه سازمان شیلات ایران

  9. Lovell, T. (1989). Nutrition and feeding of fish. Published by Van Nostrand Reinhold, New York. 260 p.

  10. Pillay, T. V. R. and M. N. Kutty. (2005). Aquaculture Principles and Practices. 2th ed. Blackwell publishing, UK. 624 p.

  11. Hoitsy, G.(2002). A Pisztráng tenyésztése es horgászata. 152 oldal. Cited in: (Woynarovich et al., 2011).

  12. Montgomery, W. L. and Y. Bernstein. (2008). Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): a technical conservation assessment. Rocky Mountain Region, Species Conservation Project. USDA Forest Service. Cited in: (Woynarovich et al., 2011).

  13. Woynarovich, A., G. Hoitsy and T. Moth-Poulson .2011. Small-scale rainbow trout farming. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Fisheries and Aquaculture Technical Paper, 561, Rome, Italya. 81 p.

  14. لیت ریتز، ر. ل. و ر. س. لوئیز. 1976. تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا و آزاد. ترجمه، عمادی، ح. 1389. انتشارات علمی آبزیان، تهران، ایران. 263 صفحه.

  15. عمادی، ح. 1384. جزوه درسی اصول تغذیه آبزیان. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی. 85 صفحه.

  16. Embody, G. C. 1918. Trans. Am. Fish. Soc. 48 p. Cited in: (Hardy and Barrows, 2002).

  17. Hardy, R. W. and F. T. Barrows. 2002. Diet formulation and manufacture. Cited in: Fish Nutrition. Ed: Halver, J. E. and R. W. Hardy. 2002. 3th ed. Academic Press, An Elsevier Science Imprint, Amsterdam, Boston, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo. 824 p.

  18. Cowey, C. B. and C. Y. Cho. (1993). Nutritional requirements of fish. Proceedings of the Nutrition Society, 52, pp 417-426.

  19. Halver, J. E. (1988). The Vitamins. Cited in: Fish Nutrition. Ed: Halver, J. E. and R. W. Hardy. 2002. 3th ed. Academic Press, An Elsevier Science Imprint, Amsterdam, Boston, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo. 824 p.

  20. قیاسی، م. 1385. روش­های تشخیص آزمایشگاهی بیماری­های ماهی تحقیقات علوم شیلاتی ایران. بخش بهداشت و بیماری­های ماهی 106: 23-27.

  21. Czeczgua, Band E. Muszynska, (1998). Aquatic fungi growing on coregonid fish egg, Acta  hydrovol. Vol. 40 no. pp: 239-264.

  22. A.O.A.C. 2000. The Official Methods of Analysis of AOAC International. (18th ed.). Washington, DC. Association of Official Analytical Chemists. Gaithersburg, MD.

  23. Pearson, D., (1994). Laboratory technic in food analysis. Butter Worth. London, UK. pp. 256-270.

  24. Pike, I. H. (1991). In “Fish Nutrition in Practice” (S. J. Kaushik and P. Luquet, eds.),  pp. 843-846. INRA, Paris. Cited in: (Hardy and Barrows, 2002).

  25. AFIA. (1990).  “Analytical Procedures Manual for Aquaculture Feeds and Feed Ingredients.” American Feed Industry Association, Arlington, VA. Cited in: (Hardy and Barrows, 2002).

  26. Limsuwan, T. and Lovell, R. T. (1984). Prog. Fish. Cult. 46, 165-169. Cited in: (Hardy and Barrows, 2002).

  27. استاندارد 1-8923، 1379. میکروبیولوژی مواد غذائی و خوراک دام­ ­شمارش کلی میکروارگانیسم­ها. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. صفحه. برگرفته از: (طهماسبی کهیانی و دیگران، 1387). پایگاه اطلاعاتی ویکی پدیا، دانشنامه آزاد

  28.

  29. Rajannal, M. R., Imelda Joseph and R. Paulraj. 2004. Changes in bacterial flora during short-term storage of aquafeed and feed Ingredients. 46 (1): 1-9.

  30. Wood , J . W., and Wallis,J. (1958). Res. Brief Fish.Comm. Oregon. 6, 32-40.

  31. Wood, J. W., and Ordal , E. J. (1958). Contr. Fish. Comm. Oregon. 25,1-38.

  32. Trust, T.J. (1971). J. Fish. Res. Bd. Can. 28, 1185-1189.

  33. Trust, T. J., and Money, Y. G. (1972). J. Fish. Res. Bd. Can. 28, 429-433.

  34. Kiato, T., and Akoi, T. (1976). FishPatol, 10, 181-185.

  35. Bukola. C. Adebayo-Tayo, Abiodun. A. 1 2 Onilude and 1Ukpe Grace Patrick. (2008). Mycofloral of Smoke-Dried Fishes Sold in Uyo, Eastern Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences 4 (3): 346-350.

  36. Dobrila Jakiã – Dimiã 1, Svetlana Jeremiã 2, Ksenija Nešiã 3, V. Radosavl jeviã 4. (2005). THE INFLUENCE OF MYCOTOXINS IN FOOD ON FISH HEALTH STATUS¥ 109, 73—79.

  37. Junaid*, S. A., F. Olarubofin and A. O. Olabode.2010. Mycotic contamination of stockfish sold in Jos, Nigeria. Journal of Yeast and Fungal Research Vol. 1(7). pp. 136- 141.

  38. Oyebamiji O. Fafioye1,*, T.R. Fagbohun2, O.O. Olubanjo3 .(2008). Fungal Infestation and Nutrient Quality of Traditionally Smoke-Dried. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 7-13.

  39- I. Zmysłowska, D. Lewandowska 1998. Survival of Bacterial Strains in Fish Feeds Stored at Different  Temperatures . Polish Journal of Environmental Studies Vol. 8, No. 6 (1999), 447-451.

  40--Ross,A.J., Erap,J and Wood,J.w.(1959).special scientific report fisheries No.32.


موضوع پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, نمونه پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, جستجوی پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, فایل Word پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, دانلود پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, فایل PDF پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, تحقیق در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, مقاله در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, پروژه در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, پروپوزال در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, تز دکترا در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, پروژه درباره پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک, رساله دکترا در مورد پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

چکیده سیر(Allium sativum L.) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و صنعتی خانواده Alliaceae می باشد. پیاز سیر مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی می شود و دارای قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی، ضدقارچ و باکتری ، کاهش دهنده فشار و قند خون، ضد اسهال، تقویت کننده سیستم گوارش و همچنین به عنوان عطر و طعم دهنده مورد استفاده صنایع دارویی و غذایی قرار می‌گیرد تاریخ کاشت و تراکم بوته دو مولفه اصلی و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده: زمینه: اسانس ها و عصاره های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضد میکروبی، ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی به عنوان ترکیبات دارویی جدید و طبیعی چه در زمینه بهداشت و درمان بیماری ها و چه محافظت از غذاهای خام و فرآوری شده از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. هدف: تعیین ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: از سال 1980 گروه‌های جدید آنتی بیوتیکی به نام اکسی ایمنیو سفالوسپورین‌ها که به فعالیت هیدرولیتیک بتالاکتامازها مقاوم بودند برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل سال 1990 آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) تولید شده توسط باکتری‌های گرم منفی، نسبت به سفالوسپورین‌هایی مانند سفتازیدیم ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: متالوبتالاکتامازها (MBL) آنزیم‌هایی هستند که توسط باسیل‌های گرم منفی غیر تخمیری مانند سودوموناس آئروژینوزا تولید شده و این سویه‌ها را نسبت به کارباپنم مقاوم می‌سازد در نتیجه سودوموناس‌های حامل ژنهای متالوبتالاکتاماز یک تهدید کلینیکی جدی بشمار می‌آیند. با توجه به اینکه مقاومت در گونه باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا به ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

رساله دکتری در رشته‌ی مهندسی شیمی چکیده مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس نانو ذرات فلزی نقره به دلیل کاربرد آنها به عنوان کاتالیست، عامل ضد میکروبی و استفاده در بیوسنسورها مورد توجه می باشد. استفاده کاربردی از نانو ذرات نقره وابستگی زیادی به توزیع اندازه و ساختار این ذرات دارد. برای سنتز نانو ذرات نقره روش های متعددی مانند کاهش شیمیایی ...

ثبت سفارش