پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند

word 7 MB 31886 182
1391 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۷,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش معدنی

  چکیده:

  سنتز و شناسایی لیگاند باز­شیف دودندانه متقارن ‏ N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان با فرمول عمومی  MLX2که در آن M نشان دهنده فلزهای روی (II)، کادمیم (II) و جیوه (II) و X شامل یون‏های کلرید، برمید، یدید، تیوسیانات و آزید می‏باشد، انجام شد. برای شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‏های سنتز شده از روش‎های گوناگون مانند: آنالیز عنصری، IR، UV-Vis، 1H-NMR، 13C-NMR، TG، CV، هدایت سنجی و نقطه ذوب استفاده شد. داده­های طیفی و آنالیزی تایید کننده نسبت 1:1 فلز به لیگاند در این کمپلکس­ها بود. این کمپلکس­ها دارای آرایش هندسی شبه چهاروجهی با گروه نقطه­ای C1 بودند. ساختار لیگاند و کمپلکس­های روی با روش­های محاسباتی بهینه گردیدند. نتایج به دست آمده تایید کننده آرایش شبه چهاروجهی در تمامی کمپلکس­ها بود. برخی ویژگی­های مهم از جمله طول پیوند، زاویه پیوندی، زاویه دو سطحی،H ∆، G∆، انرژی کل و غیره برای ساختارهای بهینه استخراج شد. رفتار الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکس­ها به وسیله روش ولتامتری چرخه­ای بررسی شدند و پتانسیل اکسایش و کاهش آن­ها استخراج شد. به علاوه، آنالیز حرارتی لیگاند و کمپلکس­های روی در محدوده دمای اتاق تا 600 درجه سانتی گراد بررسی گردید. نمودارهای TG/DTA بیانگر 5 مرحله تجزیه حرارتی برای لیگاند و 2 تا 3 مرحله تجزیه حرارتی برای کمپلکس­های روی است. با توجه به نمودارهای TG/DTA، برخی اطلاعات حرارتی-سینتیکی از جمله انرژی فعال سازی، آنتروپی، آنتالپی و انرژی آزاد گیبس در هر مرحله تجزیه‌ای از طریق روش­های محاسباتی به­ دست آمد.

   

  فعالیت ضد باکتریایی لیگاند باز­شیف و تمامی کمپلکس­ها، روی 3 باکتری گرم منفی از جمله اشرشیاکلی

  (ATCC 25922)، سالمونلا و سودوموناس اروژینوزا (ATCC 9027) و 2 باکتری گرم مثبت از جمله استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 6538)و کورینه باکتریوم رناله بررسی شد. خواص ضد قارچی این ترکیبات نیز روی 3 گونه قارچ از جمله  آسپرژیلوس نایجر، پنی­سیلیوم کریزوژنوم و کاندیدا آلبیکنز بررسی گردید.

  واژه‏های کلیدی: لیگاند باز­شیف، دو دندانه، کمپلکس، چهار وجهی، 2- نیترو فنیل پروپنال، ‌2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان

   

   

  فصل اول

  مقدمه و اصول مقدماتی

   

   

  1-1- شیمی کوئوردیناسیون[1]

  کمپلکس ترکیبی است متشکل از یک اتم فلز مرکزی و دو یا چند اتم، ملکول یا یون که لیگاند نامیده می­شود. لیگاندها دارای اتم­های غیر فلزی­اند که مانند باز لوییس جفت الکترون در اختیار فلز مرکزی که معمولاً یک فلز واسطه است و به عنوان اسید لوییس عمل می­کند، قرار می­دهند. بنابراین پیوند در کمپلکس­ها از نوع داتیو یا کئوردیناسیون[2] است. به همین دلیل آن­ها را ترکیبات کئوردیناسیون نیز می‌نامند [1].

   

   

  1-2- تاریخچه

  شیمی فلزات واسطه ارتباط وسیعی با شیمی ترکیب­های کئوردیناسیون دارد. این ترکیب­ها که به کمپلکس­ها نیز موسومند، نقش بسیار مهمی در زندگی امروزی ما دارند. مطالعه و بررسی آن­ها برای درک مفاهیم پیوند ­شیمیایی و آگاهی یافتن از قواعد و قوانین حاکم بر شیمی معدنی و فراگیری آن نقش برجسته­ای دارد. علاوه بر اهمیت کاربردی و اقتصادی آن، این ترکیبات از نقطه نظر بررسی­های نظری نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. برای سالیان دراز کمپلکس­ها فقط مورد توجه شیمیدانان نظری ومعدنی بودند، اما امروزه کاربرد مهم این ترکیبات بخصوص در زمینه درک فرآیندهای زیستی مشخص شده است [2]. تعیین تاریخ دقیق کشف اولین ترکیب کمپلکس فلزی، کار دشواری است.شاید نخستین ترکیب کمپلکسی که در تاریخ ثبت شده­است کمپلکسی به نام آبی پروس[3] باشد، این ترکیب در آغاز سده نوزدهم توسط دیزباخ [4]تهیه گردید ­[3]. یون­های فلزی علاوه بر نقشی که در دینامیک فرآیند­های بیولوژیکی و پایدار کردن صورتبندی­های بیومولکول­های بزرگ ایفا می کنند، به

   

  صورت مواد معدنی بلورین و یا مواد بی شکل به عنوان اجزاء تشکیل دهنده در بسیاری از موجودات زنده نیز اهمّیت دارد [4].

   

   

  1-3- اعداد کوئوردیناسیون[5]

  در یک کمپلکس تعداد لیگاند­هایی که در اطراف اتم مرکزی قرار دارند، عدد کوئوردیناسیون نامیده می­شود. اعداد کوئوردیناسیون بین 1 تا 12 تغییر می­کنند.

   

   

  1-3-1- عدد کوئوردیناسیون 4

  این عدد کئوردیناسیون جایگاه مهمی در شیمی کئوردیناسیون دارد. فرم­های ساختمانی محتمل عبارتند از چهاروجهی کج (D2d)، تتراهدرال یا چهار وجهی (Td)، مسطح مربعی (D4h). از بین این ساختارها، دو فرم تتراهدرال و مسطحی مربع متداول تر می­باشند [5].

   

   

  1-3-1-1- کمپلکس­ های چهاروجهی

  هیبرید­های ساختار چهاروجهی را می­توان به صورت sp3 یا sd3 توصیف کرده و در مورد ترکیب­های کوئوردیناسیون معمولاً مخلوطی از هر دو وجود دارد. هرچه لیگاند­ها حجیم تر باشند، امکان تشکیل کمپلکس­های چهار وجهی را بیشتر فراهم می­کنند، زیرا در آرایش مسطح مربعی زاویه پیوندی برابر 90 درجه، اما در آرایش چهاروجهی برابر 5/109 درجه خواهد بود. از این رو اثر ممانعت فضایی کاهش می­یابد و سیستم پایدار می­شود. کمپلکس­های چهار وجهی ایزومر هندسی ندارند، برای آن­ها میدان ضعیف است و پارامغناطیس می­باشند [3].

   

   

  1-3-1-2- کمپلکس­های مسطح مربع

  در این ساختار هیبرید شدن اوربیتال­های لایه ظرفیت اتم مرکزی از نوع dsp2 است که در آن اوربیتال d شرکت کننده در هیبرید شدن، اوربیتال­های محوری y2-dx2 است و در واقع در راستای قطر­های مربع گسترش دارد و دو اوربیتال p که در این هیبرید شدن شرکت دارند، px و py هستند. هرچه لیگاند­ها کوچک­تر و میزان هسته دوستی آن­ها بیشتر و اتم مرکزی حجیم­تر و دارای بار مؤثر هسته بیشتر باشد، امکان جفت شدن الکترون­ها در اوربیتال­ها و یا ارتقای آن­ها به تراز بالاتر وجود دارد. این اوربیتال­ها (جز در مورد کمپلکس­های d7 و d9 ) کم اسپین[6] هستند. یعنی تا حد امکان از تعداد الکترون­های جفت نشده کاسته شده و غالباً به صورت گونه­های دیامغناطیس در می­آیند

   

   

    

  Abstract

  Synthesis and identification of a new symmetric bidentate Schiff base ligand (L), N,N- bis ((E)- 2-nitrophenyl allylidene)-2, 2 dimethyl propane -1, 3 diamine, and its complexes with general formula MLX2 (M= Zn(II), Cd(II) and Hg(II)) and X= Clˉ , Brˉ, Iˉ, SCNˉ, N3ˉ) were described. The authenticity of the ligand and its complexes has been established by microanaiyses, FT-IR, UV-Vis, 1H-NMR and 13C-NMR spectra and by molar conductivity measurements, melting point, cyclic voltammetry, thermal gravimetery. The analytical and spectra data confirmed that the metal to ligand ratio in this complexes is 1:1. These complexes have been suggested to be pseudo-tetrahedral geometry with C1 point group. The structure of the ligand and complexes were optimized by theoretical methods. The results confirmed the pseudo-tetrahedral geometry for all complexes. Some important properties such as bond lengths, bond angle, dihedral angles, ΔH, ΔG, total energy and etc, were extracted for optimized structures. The electrochemical behavior of the ligand and complexes were investigated by cyclic voltammetry technique. The reduction and oxidation potentials of them were derived.

  Antibacterial activity of novel Schiff base ligand and all complexes were investigated against three Gram-negative bacteria; Escherichia coli (ATCC 25922), Salmonella Spp., Pseudomunase aeroginosa (ATCC 9027) and two Gram-positive bacteria; Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Corynebacterium renale and Antifungal activities were investigated against three fungal strains Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum and Candida albicans.

      

   

  Keywords : Schiff base ligand, Bidentate, Complex, Tetrahedral, 2-Nitrophenylpropenal, 2, 2-Dimethyl-1, 3- Propanediamine

 • فهرست:

  فصل اول مقدمه و اصول مقدماتی

  1-1- شیمی کوئوردیناسیون. 1

  1-2- تاریخچه. 1

  1-3- اعداد کوئوردیناسیون. 2

  1-3-1- عدد کوئوردیناسیون 4. 2

  1-3-1-1- کمپلکس­های چهاروجهی. 2

  1-3-1-2- کمپلکس­های مسطح مربع. 2

  1-4- روی.. 3

  1-5- کادمیم. 3

  1-6- جیوه 3

  1-7- چگونگی تشکیل پیوند در ترکیبات کوئوردیناسیون. 4

  1-8- انواع انتقال­های الکترونی. 4

  1-8-1- انتقال­های میدان لیگاند یا d-d. 4

  1-8-2- انتقال­های جابجایی بار 4

  1-8-2-1- انتقال جابجایی از لیگاند به فلز  (LMCT) 5

  1-8-2-2- انتقال جابجایی از فلز به لیگاند (MLCT) 5

  1-8-3- انتقال‌های بین ظرفیتی. 5

  1-8-4- انتقال­های درون لیگاند. 5

  1-9- بازهای شیف.. 6

  1-9-1- نامگذاری اختصاری ترکیبات باز شیف.. 6

  1-9-2- تهیه بازهای شیف.. 7

   

  1-10- مروری بر کمپلکس­های سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II) 7

  1-11- مروری بر کمپلکس­های سنتز شده با لیگاندهای باز شیف دودندانه. 12

  1-12- کاربرد کمپلکس­های بازشیف.. 17

  1-13- باکتری.. 18

  1-13-1- اشرشیا کولی. 19

  1-13-2- استافیلوکوکوس اورئوس.. 20

  1-13-3- سالمونلا. 21

  1-13-4- سودوموناس آئروژینوزا 21

  1-13-5- کورینه باکتریوم رناله. 22

  1-13-6- باکتری­های گرم مثبت و گرم منفی. 23

  1-14- قارچ. 23

  1-14-1- کاندیدا آلبیکنز. 24

  1-14-2- آسپرژیلوس نایجر. 24

  1-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم. 25

  1-15- مروری بر کاربردهای کمپلکس­های فلزی باز شیف در حوزه زیست شناسی. 26

  1-16- ولتامتری چرخه­ای.. 32

  1-17- آنالیز حرارتی. 33

  1-17-1- تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA) 34

  1-17-2- گرما وزن سنجی  (TGA) 34

  فصل دوم بخش تجربی

  2-1- مواد شیمیایی و حلال‏ها 36

  2-2-1- محیط کشت، باکتری، قارچ، آنتی بیوتیک و وسایل مورد استفاده 36

  2-2-1-1- محیط کشت­های مورد استفاده 36

  2-2-1-2- باکتری­های گرم منفی. 36

  2-2-1-3- باکتری گرم مثبت.. 37

  2-2-1-4- قارچ­ها 37

  2-2-1-5- آنتی بیوتیک­های شاهد. 37

   

  2-2-1-6- وسایل مورد استفاده در بخش میکروبی. 37

  2-2- دستگاه‏های مورد استفاده 37

  2-2-1- طیف مادون قرمز. 37

  2-2-2- طیف رزونانس مغناطیسی هسته (H-NMR1) و (C-NMR13) 37

  2-2-3- طیف ماورای بنفش-مرئی (UV-Vis) 38

  2-2-4- نقطه ذوب.. 38

  2-2-5- هدایت مولی. 38

  2-2-6- آنالیز عنصری.. 38

  2-2-7- الکتروشیمی. 38

  2-2-8- آنالیز حرارتی. 38

  2-2-9- میکروسکوپ الکترونی روبشی. 39

  2-2-10- گرم خانه. 39

  2-2-11- اتوکلاو 39

  2-3- سنتز لیگاند دو دندانه‌ باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان  39

  2-4- سنتز کمپلکس ZnLCl2 40

  2-5- سنتز کمپلکس ZnLBr2 41

  2-6- سنتز کمپلکس ZnLI2 42

  2-7- سنتز کمپلکس CdLCl2 42

  2-8- سنتز کمپلکس CdLBr2 43

  2-9- سنتز کمپلکس CdLI2 44

  2-10- سنتز کمپلکس HgLCl2 45

  2-11- سنتز کمپلکس HgLBr2 46

  2-12- سنتز کمپلکس HgLI2 46

  2-13- سنتز کمپلکس ZnL(NCS)2 47

  2-14- سنتز کمپلکس CdL(NCS)2 48

  2-15- سنتز کمپلکس HgL(SCN)2 49

  2-16- سنتز کمپلکس ZnL(N3)2 50

  2-17- سنتز کمپلکس CdL(N3)2 51

  2-18- سنتز کمپلکس HgL(N3)2 51

  2-19- بررسی­های زیست شناسی. 52

  2-19-1- استریل کردن وسایل. 52

  2-19-2- تهیه محیط کشت آگار و براث.. 53

  2-19-3- کشت باکتری.. 53

  2-20- آزمون­های بررسی خواص ضد باکتریایی. 53

  2-20-1- روش انتشار دیسک.. 53

  2-20-2- اندازه­گیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) 54

  2-20-3- اندازه­گیری حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) 54

  2-21- آزمون بررسی خواص ضد قارچی. 54

  2-21-1- روش انتشار دیسک.. 55

  2-22- بررسی الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکس­ها 55

  2-23- بررسی حرارتی لیگاند و کمپلکس­های روی.. 55

  2-24- بررسی ریخت­شناسی کمپلکس روی آزید ، کادمیم کلرید و جیوه برمید. 55

  فصل سوم بحث و نتیجه گیری

  3-1- مقدمه. 57

  3-2- بررسی طیف‏های زیر قرمز (IR) لیگاندL. 57

  3-2-1- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Zn(II) 58

  3-2-2- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Cd(II) 59

  3-2-3- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Hg(II) 60

  3-3- بررسی طیف‌های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR. 60

  3-3-1- طیف‏ رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR مربوط به لیگاند دو دندانه‌ای باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان(L) 60

  3-3-2- طیف‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLCl2 61

  3-3-3- طیف‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLBr2 63

  3-3-4- طیف‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLI2 63

  3-3-5- طیف‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnL(NCS)2 64

  3-3-6- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnL(N3)2 65

  3-3-7- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLCl2 66

  3-3-8- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLBr2 67

  3-3-9- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLI2 68

  3-3-10- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(NCS)2 69

  3-3-11- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(N3)2 70

  3-3-12- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLCl2 71

  3-3-13- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس  HgLBr2 72

  3-3-14- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس  HgLI2 72

  3-3-15- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgL(SCN)2 73

  3-3-16- طیف رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgL(N3)2 74

  3-4- بررسی طیف‎های الکترونی UV-Vis. 75

  3-5- آنالیز عنصری.. 76

  3-6- بررسی هدایت های مولی. 77

  3-7- بررسی خواص ضد باکتریایی. 78

  3-7-1- بررسی خواص ضد باکتریایی لیگاندL. 79

  3-7-2- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLCl2 79

  3-7-3- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLBr2 79

  3-7-4- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLI2 79

  3-7-5- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(NCS)2 79

  3-7-6- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(N3)2 80

  3-7-7- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLCl2 80

  3-7-8- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLBr2 80

  3-7-9- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLI2 80

  3-7-10- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(NCS)2 80

  3-7-11- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(N3)2 81

  3-7-12- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLCl2 81

  3-7-13- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLBr2 81

  3-7-14- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLI2 81

  3-7-15- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(SCN)2 81

  3-7-16- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(N3)2 81

  3-8- بررسی خواص ضد قارچی. 85

  3-8-1- بررسی خواص ضد قارچی لیگاند L. 85

  3-8-2- بررسی خواص ضد قارچیZnLCl2 86

  3-8-3- بررسی خواص ضد قارچی ZnLBr2 86

  3-8-4- بررسی خواص ضد قارچی  ZnLI2 86

  3-8-5- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(NCS)2 86

  3-8-6- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(N3)2 86

  3-8-7- بررسی خواص ضد قارچی CdLCl2 86

  3-8-8- بررسی خواص ضد قارچی CdLBr2 87

  3-8-9- بررسی خواص ضد قارچی CdLI2 87

  3-8-10- بررسی خواص ضد قارچی CdL(NCS)2 87

  3-8-11- بررسی خواص ضد قارچی CdL(N3)2 87

  3-8-12- بررسی خواص ضد قارچی HgLCl2 87

  3-8-13- بررسی خواص ضد قارچی HgLBr2 87

  3-8-14- بررسی خواص ضد قارچی HgLI2 88

  3-8-15- بررسی خواص ضد قارچی HgL(SCN)2 88

  3-8-16- بررسی خواص ضد قارچی HgL(N3)2 88

  3-9- تجزیه حرارتی. 90

  3-9-1-1- بررسی تجزیه حرارتی لیگاند. 91

  3-9-1-2- بررسی تجزیه حرارتی کمپلکس ZnLBr2 91

  3-9-2- تعیین پارامترهای سینتیکی با استفاده از نمودارهای TG.. 92

  3-10- بررسی نتایج الکتروشیمی. 97

  3-11- محاسبات تئوری.. 99

  3-11-1- نتایج محاسبات تئوری بر روی لیگاند. 99

  3-11-2-  نتایج محاسبات تئوری بر روی کمپلکس­های روی.. 100

  نتیجه‏گیری... 102

  منابع.. 103

  پیوست.... 107

   

  منبع:

  [1] م. مایسلر، ح. حبیبی، شیمی کوردیناسیون I ( شیمی معدنی 2 )،چاپ اول، انتشارات مانی، 1383.

  [2] D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic chemistry, 2nd Ed, oxford, London, (1990).

  [3] م. ر. ملاردی، جنبه‏های تئوری کوئوردیناسیون (ترکیب‏های کوئوردیناسیون)، چاپ پنجم، انتشارات مبتکران، 1379.

  [4] S. Mann, J. chem. Soc. Dalton Trans., 1 (1993) 1.

  [5] ع. ارشادی، ن. طالبیان، ح. علیان، ا. ر. مساح، ع. نظام زاده، کتاب شیمی، چاپ سوم، انتشارات ارکان، 1384.

  [6] W. Lipscomb, N. starter, chem. Rev. 96 (1996) 2379.

  [7] م. میرآخوری، سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس­های کبالت(III)، نیکل(II)، کادمیم(II) و مس(II) با لیگاندهای جدید چهاردندانه 4- کلرو- 1و2- بیس(2- کینولین کربوکسامید) بنزن، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، گزارش علمی، ش20، 1386.

  [8] B. Haghighi, D. Haghari, Journal of sciences, 4 (2004) 315.

   [9] اسدی، م. بهشتی، ع. طباطباییان، نگرشی بر ترکیبات کوئوردیناسیون (شیمی معدنی 2)، انتشارات اهواز، 1357.

  [10] K. F. Purcell, J. Kotz, Inorg. Chemistry, Sunders, Pub, New York (1977) 575.

  [11] م. منتظر ظهوری، ل. زمانی فرادنبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج، اسفندماه 1386.

  [12] R. H. Holm, G. W. Everett, A. Chakravorty, Prog. Inorg. Chem., John Wiley and Sons, INC: New York. London. Sydney 7 (1966) 83.

  [13] M. Cleiton da Silva, L. Daniel da Silva, V. Luzia Modolo, B. Rosemeire Alves, A. Maria de Resende, V. B. Cleide Martins, Aˆ ngelo de Fa´ tima, J. Adv. Res. 2 (2011) 1.

  [14] I. Ojima, Catalytic asymmetric synthesis, VCH: New York, 1993.

  [15] M. Amirnasr, A. H. Mahmoudkhani, A. Gorji, S. Dehghanpour, H. R. Bijanzadeh, Polyhedron 21 (2002) 2733.

  [16] S. Ayed, Spectrochim. Acta, Part A 60 (2004) 1189.

  [17] H. Khanmohammadi, S. Amani, H. Lang, T. Rueffer, Inorg. Chim. Acta 360 (2007) 579.

  [18] M. Montazerozohori, S. Joohari, S. A. Musavi, Spectrochim. Acta, Part A 73 (2009) 231.

  [19] M. Morshedi, M. Amirnasr, A. M. Z. Slawin, J. Derek Woollins, A. Dehno Khalaji, Polyhedron 28 (2009) 167.

  [20] A. Dehno Khalaji, H. Hadadzadeh, K. Fejfarova, M. Dusek, Polyhedron 29 (2010) 807.

  [21] H. Keypour, P. Arzhangi, N. Rahpeyma, M. Rezaeivala, Y. Elerman, O. Büyükgüngör, L. Valencia, H. R. Khavasi, J. Mol. Struct. 977 (2010) 6.

  [22] M. Montazerozohori, S. Joohari, V. Nouroozi, S. Hashemi, Z. Kazemi and S.A. Musavi, Indian J. Sci. Technol. 4 (2011) 373.

  [23] M. Montazerozohori, V. Nouroozi, S. Hashemi, Z. Kazemi, S. Joohari, and S. A. Musavi, Asian J. Chem. 23 (2011) 5399.

  [24] E. S. Aazam, A. F. EL Husseiny, H. M. Al-Amri, Arabian J. Chem. 5 (2012) 45.

  [25] M. Montazerozohori, M. Sedighipoor, Spectrochim. Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 96 (2012) 70.

  [26] M. Amirnasr, A. Dehno Khalaji, L. R. Falvello, T. Soler, Polyhedron 25 (2006) 1967.

   [27] م. منتظر ظهوری،ع. موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج، اسفند ماه 1386.

  [28] M. Montazerozohori, S. A. Musavi, J. Coord. Chem. 61 (2008) 3934.

  [29] M. Montazerozohori, S. Joohari, S. A. Musavi, J. Coord. Chem. 61 (2009) 1285.

  [30] M. H. Habibi, M. Montazerozohori, A. Lalegani, R. W. Harrington, W. Clegg, Anal. Sci. 23 (2007) 51.

  ]31 [ م. امیرنصر، م. منتظرظهوری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور ماه 1378.

  [32] I. Sheikhshoaei, J. Coord. Chem. 56 (2003) 463.

  [33] H. Temel, S. Ilhan, M. Sekerci, Synth. React. Inorg. Met. Org. Chem. 32 (2002) 1625.

  [34] U. Cakir, H. Temel, S. Ilhan, H. I. Ugras, Spectroscopy Lett. 36 (2003) 429.

  [35] C. Celik, Z. Ulukanli, M. Tumer, S. Serin, Spectroscopy Lett. 36 (2003) 51.

  [36] H. Y. Zhang, J. Lei, Y. Chen, L. Lin, Q. wu, H. Q. Zhang, Synth. React. Inorg. Met. Org. Chem. 31 (2001) 1053.

  [37] M. Montazerozohori, S. Khani, H. Tavakol, A. Hojjati, M. Kazemi, Spectrochim. Acta, Part A 81 (2011) 122.

  [38] A. Dehno Khalaji, G. Grivani, M. Rezaei, K. Fejfarova, M. Dusek, Polyhedron 30 (2011) 2790.

  [39] M. Ghaedi, M. Montazerozohori, A. Mousavi, S. Khodadoust, M. Mansouri, Mater. Sci. Eng., C 32 (2012) 523.

  [40] Z. Guo, R. Xing, S. Liu, Z. Zhong, X. Ji, L. Wang and P. Lia, Carbohydr. Res. 342 (2007) 1329.

  [41] S. M. Abdallah, M. A. Zayed, G. Gehad Mohamed, Arabian J. Chem. 3 (2010) 103.

  [42] Z. H. Chohan, S. H. Sumrra, M. H. Youssoufi, T. B. Hadda, Eur. J. Med. Chem. 45 (2010) 2739.

  [43] M. S. Suresh, V. Prakash, International Journal of Current Research 33
  (2011) 68.

  [44] H. J. Zhang, X. Qin, K. Liu, D. D. Zhu, X. M. Wang, H. L. Zhu, Bioorg.  Med. Chem. 19 (2011) 5708.

  [45] N. Raman, K. Pothiraj, T. Baskaran, J. Mol. Struct. 1000 (2011) 135.

  [46] M. Shakir, S. Khanam, F. Firdaus, A. Latif, M. Aatif, S. I. Al-Resayes, Spectrochim Acta, Part A 93 (2012) 354.

  [47] T. Sedaghat, M. Naseh, G. Bruno, H. Amiri Rudbari, H. Motamedi, J. Mol. Struct. 1026 (2012) 44.

  [48] C. Anitha, C. D. Sheela, P. Tharmaraj, S. Sumathi, Spectrochim Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 96 (2012) 493.

  [49] B. K. Singh, H. K. Rajour, A. Prakash, Spectrochim. Acta, Part A 94 (2012) 143.

  [50] H. Keypour, M. Shayesteh, M. Rezaeivala, F. Chalabian, Y. Elerman, O. Buyukgungor, J. Mol. Struct. 1032 (2013) 62.


موضوع پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, نمونه پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, جستجوی پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, فایل Word پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, دانلود پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, فایل PDF پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, تحقیق در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, مقاله در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, پروژه در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, پروپوزال در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, تز دکترا در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, پروژه درباره پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند, رساله دکترا در مورد پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی چکیده : عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل­آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل در این تحقیق روشی مستقیم و کارآمد برای تهیه مشتقات جدید 4-آریل-5-آمینو فوران از طریق واکنش تک ظرفی سه جزئی 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل، ترشری بوتیل ایزوسیانید و آلدهید های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) رشته: شیمی گرایش: آلی چکیده 1،3- ایندان دیون و مشتقات آن به خاطر اهمیت شان در شیمی آلی بسیار مورد توجه هستند. بسیاری از محصولاتی که زیر شاخه ای از 3،1- ایندان دیون محسوب می شود، فعالیت های بیولوژیکی مفید و متنوعی مانند خواص ضد باکتری، ضد انعقاد خون، مرگ موش، مسکن، آفت کشی و ضد عفونت از خود نشان می‎دهند. یک روش بسیار ارزشمند برای ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM. Sc)) گروه شیمی - گرایش شیمی آلی سنتز سبز 2-فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی ایمیدازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای فعالیت های زیستی و دارویی متنوعی مانند ضد فشار خون، ضد سرطان، ضد HIV ، ضد باکتری و مسکن درد می باشند. در این پایان نامه مشتقات جدیدی از 2-فنیل ایمیدازول با استفاده از مشتقات مختلف ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته شيمي نساجي و علوم الياف سال 1387 چکيده : روش­هاي سينتيکي- اسپکترفوتومتري از جمله روش­هاي تجزيه دستگاهي به منظور بررسي تغييرات ميزان گونه­هاي موجو

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش محیط زیست چکیده : اتیلن دی­آمین تترا استیک اسید، با توجه به تواناییش در محلول سازی و غیر فعال کردن یون­های فلزی با تشکیل کمپلکس در محیط آبی، کاربرد­های زیادی خصوصا بعنوان ماده شلات کننده­ی کود آهن را به خود اختصاص داده است. سنتز این ماده به روش­های مختلفی انجام می­شود. در این تحقیق سنتز این ماده به سه روش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در گرایش شیمی آلی چکیده : کارهای جدید انجام شده در این پایاننامه شامل واکنش تراکمی آریل گلی اکسال ها ی تهیه شده طی اکسایش استوفنون های مربوط با سلنیوم دی اکسید با 1و2-دی آمینو بنزن، 2و3-دی آمینومالونیتریل، 2و3-دی آمینوپریدین و 4-نیترو-1و2-دی آمینو بنزن به منظور تهیه کینوکسالین ها وآریل پیرازین های مربوطه تحت شرایط مایکروویو می باشد محصولات ...

"M.Sc."پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند چکیده حذف مرکاپتان‌ ها از جریان‌های هیدروکربنی توسط روش‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد. استفاده از محلول سودسوزآور و بسترهای غربال موکولی ازجمله پرکاربردترین روش‌ها هستند. در صنایع نفت و گاز کشور ما، اغلب جهت حذف مرکاپتان‌ های سبک از روش شستشو با محلول کاستیک نسبتاً رقیق استفاده می‌شود. در این پروژه فرآیند ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 چکيده اين پروژه ، تحقيقي برروي پروتئينهاي گياهي هيدروليز شده (hvp) با هدف توليد و کوشش براي فصل آن مي باشد . در فصل اول که به تعريف ساخت

چکیده تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیکی و نیازهای محیطی با یکدیگر متفاوتند، این در حالی است که خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یک منطقه به منطقه دیگر نیز دارای تغییرات شدید است. عوامل زیادی بر روی رشد و توسعه گیاهان تأثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل عبارتند از: مجموعه انرژی دریافتی از خورشید، درجه حرارت در طول فصل رویش، میزان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک و ...

ثبت سفارش