پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389.

word 621 KB 31941 64
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانپزشکی
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: در این مطالعه افرادی که با دستور قضایی بمنظور ارزیابی وضعیت روانی به مرکز روانپزشکی قانونی تهران معرفی شده بودند طی یکسال و بر اساس معیارهای اختلالات روانی DSM-IV مورد ارزیابی قرار گرفتند. 41 مورد که بعنوان متمارض شناخته شدند، مجددا مورد مصاحبه اختصاصی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه در 75.6 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 62.5- 88.8) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه (65.9%) ، علایم اختلال شناختی (56.1%) ، علایم اختلال تفکر (46.3%)، علایم اختلال ادراک (34.1%) و علایم اختلال محتوای فکر(19.5%) بترتیب شیوع دیده می‌شد. در بررسی این علایم بر حسب سن، جنس، شغل و علت ارجاع جهت بررسی روانپزشکی تفاوت معنی داری میان گروههای مختلف دیده نشد. تنها علایم اختلال تفکر با سطح تحصیلات مراجعین بطور معنی داری افزایش می یافت (p=0.045). نتیجه گیری: تمارض به علایم بیماری روانی بیشتر در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی دیده می‌شود و اغلب افراد اقدام به تقلید علایم ساده ای نظیر اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه می‌نمایند. هرچند انجام مصاحبه توسط روانپزشک قانونی می‌تواند در تشخیص بیماران واقعی از متمارضین کمک کننده باشد، لازمست مطالعاتی در زمینه اعتبار بخشی به آزمونهای ارزیابی تمارض در کشور صورت پذیرد.

   

  Abstract

  Background: In many authorities, psychiatric problems proposed as commuting a judicial sentence. A forensic psychologist therefore has a key role in discovery of malingering. Our knowledge to what symptoms are further possible to emulate by malingerers is very little yet. Here, we proposed to evaluate these symptoms among Iranian malingerers. Methods: Here, perpetrators were evaluated with a judicial order to assessment of mental status at the Tehran center for forensic psychiatry during one year period. Members were assessed using American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual 4th Edition (DSM-IV) standards for mental disorders. Forty one cases identified as malingerers and were evaluating in another specific conversation. Results: in this study, behavioral symptoms were more likely to imitate by participants, so in 75.6 % (95 % confidence interval: 62.5 – 88.8) such symptoms were observed. Mood and affect symptoms (65.9%), cognitive function symptoms(56.1%), thought process symptoms(46.3%), perceptual disorder symptoms (34.1%) and thought content symptoms (19.5%) were observed respectively. According to age, sex, occupation, birthplace, and the context of denote for psychiatric evaluation, there was no statistically significant difference between diverse groups. Only thought process symptoms were significantly increased based on the educational level (p=0.045). Conclusions: in Iranian population, simulation to the symptoms of mental illness more likely to be observed in low socioeconomic estates and many will attempt to mimic simple symptoms of behavioral as well as mood and affect disorders. Although the interviews conducted by forensic psychiatrists can be helpful to identify malingerers and genuine patients, it is necessary to validate malingering diagnostic tests in Iran.

  فصل 1- مقدمه

  یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در روانپزشکی قانونی، موضوع تمارض و فریبکاری است (1).

  از آنجا که ماده 51 قانون مجازات اسلامی در حدود مسوولیت جزایی، جنون در حال ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری دانسته، بسیاری مجرمین تلاش می‌کنند با استفاده از این ماده قانونی و با تقلید علایم اختلالات روانی خود را از بند مجازات برهانند. گروه دیگری از افراد نیز متعاقب حوادث تروماتیک مختصری که موجب آسیب جدی یا نقص ماندگاری در آنها نشده، با تقلید علایم اختلالات روانی سعی در اخذ غرامت یا از کارافتادگی دارند (2،3،4). در هر حال نکته قابل توجه در خصوص متمارضین این است که همیشه انگیزه ای خارجی برای ایجاد عمدی و آگاهانه نشانه های جسمی و روانی دروغین وجود دارد (5).

  بسیاری از افراد فکر می‌کنند از آنجا که یافته عینی مشخصی در اختلالات روانی وجود ندارد، تقلید این علایم به سادگی امکانپذیر است. Wiley در سال 1998 توضیح داد بر اساس معیارهای DSM-IV علایمی را باید به عنوان تمارض در روانپزشکی قلمداد کرد که به شدت و به طور مفرط غیر معمول و عجیب باشند(6).

  افرادی که بطور عمدی اقدام به تقلید علایم روانی می‌کنند، معمولا از نشانه های ذهنی مبهم و نامعینی شکایت داشته، از آنها به تلخی یاد می‌کنند. این افراد چنانچه نشانه های یک بیماری را هم شرح دهند، معمولا اظهار می‌کنند که نشانه ها گاه وجود دارد و گاهی برطرف می‌شود و تمایلی به بستری شدن و درمان نشان نمی‌دهند (7).

  در ادامه به برخی نشانه‌های رفتاری تمارض اشاره می‌شود:

  1- فرد متمارض در ابتدای مصاحبه آشفته و در انتهای مصاحبه راحت تر است.

  2- نحوه ورود به جلسه مصاحبه، طرز نشستن، آراستگی و پوشش او ممکنست عجیب و غیر عادی باشد.

  3- رفتارهای غیر سیکوتیک زمانیکه در کانون توجه نیست، بارزتر و در زمان توجه دیگران رفتارهای سیکوتیک آشکارتر است.

  4- رفتار جنایی معمولا با انگیزه غیر سیکوتیک بروز کرده است.

  5- فرد متمارض حین مصاحبه ژست حمله و خشم به خود می‌گیرد (1).

  با توجه به اهمیت تشخیص تمارض به بیماری روانی در معاینات روانپزشکی قانونی از سویی و یا باتوجه به محدود بودن مطالعات منتشر شده در این زمینه در کشور ما از سوی دیگر (ضمیمه 1) و از آنجا که ممکن است در جوامع مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و ... تفاوتهای بارزی در علائم و نشانه های تمارض وجود داشته باشد، در این مطالعه سعی شده با بررسی فراوانی رفتارها و علایم تقلیدی در مراجعین به مرکز روانپزشکی قانونی تهران، میزان شیوع و زمینه ایجاد این علایم را در جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار دهیم.

  تعریف واژه‌ها (8):

  اختلالات رفتاری (Behavioral disorder symptoms)

  وضع ظاهری و وضعیت فیزیکی کلی بیمار در نظر مصاحبه‌کننده با توجه به حالت و وضعیت اندام، ‌توازن، لباس و آراستگی، بهداشت شخصی، مشخصه‌های جسمی غیرعادی مانند معلولیت‌های جسمی در این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرد. این رفتار در ارتباط با بافت فرهنگی و موقعیت اجتماعی تعبیر می‌شود. حوزه‌های مهم دیگر عبارتند از بیان‌های چهره‌ای، تماس چشمی، سطح فعالیت، درجه همکاری، جذابیت ظاهری، دقت و توجه. 

  اختلال رفتار حرکتی به جنبه‌های کمی و کیفی رفتار حرکتی بیمار مربوط می‌شود. این خصوصیات مشتمل است بر: ادا و اطوار، تیک‌ها، حرکات بیانگر، پیچش‌های عضلانی، رفتار کلیشه‌ای، پژواک رفتار، بیش‌فعالی، تهییج، ستیزه‌جویی، انعطاف‌پذیری، طرز راه رفتن، بی‌قراری و سایر تظاهرات فیزیکی. 

  علایم خلقی و عاطفه (Mood & Affect Symptoms)

  خلق، حالت هیجانی بارزی است که مراجعه کننده در جریان مصاحبه ابراز می‌کند.  مراجعه کنندهممکن است غمگین، پرتنش، مایوس، مضطرب، افسرده، هراسان، خصومت‌گر، خوشحال، سرخوش یا بی‌احساس باشد.

  عاطفه به گستره‌ای از هیجان‌ها مربوط است و مایه احساس مربوط به یک عقیده است. درباره نوع عاطفه می‌توان برحسب متغیرهایی مانند عمق، شدت، تداوم و تناسب، قضاوت کرد

  اختلالات ادراکی (Perceptual disorder symptoms)

  مراجعان مختلف، خود و دنیای اطراف خود را به شیوه‌های گوناگون و متعدد ادراک می‌کنند. در این قسمت توجه به نحوه ادراکات   مراجعه کننده شایان اهمیت است. وجود توهم‌های شنیداری شایع‌ترین مشخصه اسکیزوفرن‌هاست، در حالی که توهم‌های دیداری آشکار عموما از سوی افراد متمارض یا سندرم‌های مغزی بیان می‌شود.

  اختلالات تفکر(Thought process symptoms)

  کارکرد هوشی معمولا درک خواندن و نوشتن، دانش عمومی، توانایی حساب کردن و سطح توانایی مراجع در تفسیر ضرب‌المثل‌ها را دربرمی‌گیرد. گاهی متخصصان ممکن است سنجش‌های کارکرد هوشی را با نتایج حاصل از اجرای برخی آزمون‌های رسمی کوتاه مانند آزمون بندر، آزمون تشخیص زبان‌پریشی یا حس برخی از قسمت‌های مقیاس هوشی تجدیدنظر شده وکسلر بزرگسالان یا کودکان ترکیب کنند.

  توانایی جهت‌یابی (Orientation )مراجعان ممکن است برحسب درجه آگاهی‌شان از اینکه می‌دانند چه کسی هستند(شخصی)، در کجا هستند(مکان) و حوادث جاری و گذشته کی اتفاق افتاده‌اند یا در حال وقوع هستند(زمان)، تفاوت کند. 

  اختلالات شناختی (Cognitive function symptoms )

  حافظه درازمدت: حافظه درازمدت را می‌توان از سه طریق مورد سنجش قرار داد:

  • طرح پرسش‌هایی درباره اطلاعات عمومی مراجع(مانند شهرهای بزرگ یک کشور، بلندترین قله ایران).

  • استفاده از خرده‌آزمون‌های اطلاعات عمومی یا حافظه عددی آزمون‌های هوشی وکسلر بزرگسالان و یا کودکان یا سایر آزمون‌هایی با ماهیت مشابه.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  1- صابری،سیدمهدی. محمدی،محمدرضا. نگرشی نو به روانپزشکی قانونی. موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده-نشر طبیب. 1384. صفحات 161-174

  2- غلامرضا،حجتی اشرفی.قانون مجازات اسلامی حدود-قصاص-تعزیرات-دیات ... کتابخانه گنج دانش. 1381. صفحات 17و 18

  3- Sellbom M, Ben-Porath YS,Graham JR and et.al. Susceptibility of the MMPI-2 clinical, restructured clinical (RC), and content scales to overreporting and underreporting. Assesssment. 2005. 12. 79-85

  4- Hall HV, Poirier JG. Detecting malingering and deception: Forensic distortion analysis. CRC Press. 2000. page 3-5

  5- Rogers R, Salekin RT, Sewell KW and et.al. A comparison of forensic and non-forensic malingerers: A prototypical analysis of explanatory models. Law and human behavior. 1998. 22. 353-367

  6- Cornel DG, Hawk GL. Clinical presentation of malingered diagnosed by experienced forensic psychologist. Law and human behavior.1989. 13(4). 375-383

  7- Cochrane RE, Grisso T, Frederick RI. The relationship between criminal charges, diagnoses and psycholegal opinions among federal preterial defendants. Behavioral sciences and the law.2001. 19.

  565-582

  8- Kucharski L.T, Ryan W , Vogt J , Goodloe E. Clinical symptom presentation in suspected malingerers: An empirical investigation. Journal of the American Academy of Psychiatry and the

  Law.1998. 26(4). 579-585

  9- Poythress NG, Edens JF, Watkins MM. The Relationship Between Psychopathic Personality Features and Malingering Symptoms of Major Mental Illness. Law and Human Behavior.2001.25(6). 567-581

  10- Mittenberg W, Patton C, Canyock EM, Condit DC. Base rate of malingering and symptom exaggeration. Journal of cliical and experimental neuropsychology. 2002. 24(8). 1094-1102

  11- Taghaddosinejad F, Sheikhazadi A, Yaghmaei A, Vakili V, Saberi SM, Behnoush B. A survey of self-mutilation from forensic medicine viewpoint. Am J Forensic Med Pathol. 2009;30(4):313-7

  12- Ryan CWH, Richard CWH. Malingering of PTSD: Forensic and diagnostic considers, characteristics of malingerers and clinical presentations. General Hospital Psychiatry.2006; 28. 525-535

  13- Resnick P: The detection of malingered psychosis. Psychiatric Clinics of North America 1999, 22(1):159-172

  14- Greve K, Bianchini K. Response to Butcher et al., the construct validity of the Lees–Haley Fake–Bad Scale. Archives of Clinical Neuropsychology 2004, 19(3):337-339

  15- Rosen GM: Posttraumatic stress disorder, pulp fiction, and the press. Bulletin of the American Academy of Psychiatry & the Law 1996, 24(2):267-269

  16- Wiley S. Deception and detection in psychiatric diagnosis. Psychiatric Clinics of North America. 1998; 21(4). 869- 893

  17- Norris MP, May MC. Screening For Malingering In A Correctional Setting. Law & Human Behavior. 1998; 22(3): 315-323

  18- Grøndahl P , Værøy H, Dahl AA: A study of amnesia in homicide cases and forensic psychiatric experts' examination of such claims. International Journal of Law and Psychiatry 2009, 32:281-287

  19- Edwards C: Behavior and the law reconsidered: psychological syndromes and profiles. Journal of Forensic Science 1998, 43(1):141-150

  20- Pathe M, Mullen P, Purcell R. Stalking: false claims of victimization. Stalking: false claims of victimization 1999, 174:170-172

  21- Vitacco MJ, Rogres R, Gabel J, Munizza J. An Evaluation of Malingering Screens with Competencyto Stand Trial Patients: A Known-Groups Comparison. Law & Human Behavior. 2007; 31:249–260

  22- Jackson RL, Rogres R, Sewell KW. Forensic Applications of the Miller Forensic Assessment of Symptoms Test (MFAST): Screening for Feigned Disorders in Competency to Stand Trial Evaluations. Law & Human Behavior. 2005; 29(2): 199-210

  23- Norris MP, May MC. Screening For Malingering In A Correctional Setting. Law & Human Behavior. 1998; 22(3): 315-323


موضوع پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., نمونه پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., جستجوی پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., فایل Word پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., دانلود پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., فایل PDF پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., تحقیق در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., مقاله در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., پروژه در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., پروژه درباره پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389., رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روان پزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389.

پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی چکیده افسردگی واژه­ای شناخته شده اما مسأله­ای چالش برانگیز در عرصه­ی بهداشت روانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر احساس تنهایی و خود کارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بوده است روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون دو گروهی آزمایش و کنترل بود. جامعه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391) چکیده تحقیقات مختلف، نقایص شناختی را به عنوان یکی از جنبه های مهم اسکیزوفرنیا مطرح کرده اند. علاوه بر این وجود روانپریشی در این بیماران می تواند بر میزان نقص در عملکردهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )گرایش : بالینی چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغیرهای پژوهش حاضر سلامت روانی با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسمانی کردن، حساسیت بین فردی، وسواس، فوبیا، پارافوبیا، روان‌پریشی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ...

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر ...

ثبت سفارش