پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر

word 824 KB 32415 57
1392 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۱,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

   

  سیر(Allium sativum L.)  یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و صنعتی خانواده Alliaceae  می باشد. پیاز سیر مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی می شود و دارای قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی، ضدقارچ و باکتری ، کاهش دهنده فشار و قند خون، ضد اسهال، تقویت کننده سیستم گوارش و همچنین به عنوان عطر و طعم دهنده مورد استفاده صنایع دارویی و غذایی قرار می‌گیرد تاریخ کاشت و تراکم بوته دو مولفه اصلی و اولیه در زراعت گیاهان محسوب می شوند. تاریخ کاشت یکی از عوامل مهمی است که بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و توازن بین آنها و همچنین سایر عوامل تولید، کیفیت برداشت و در نهایت عملکرد تأثیر می گذارد. علاوه بر تاریخ کاشت ، تراکم گیاهی نیز از عوامل مهم تعیین کننده تولید محسوب می شود. یکی از پیش شرط های لازم برای دستیابی به عملکرد بالا، تأمین شرایط مطلوب جهت استفاده از تابش خورشیدی به منظور تولید مواد فتوسنتزی در بالاترین حد کارایی آن است. دست یابی به این هدف با تغییر تراکم بوته و توزیع بوته ها در واحد سطح زمین میسر است لذا یکی از نخستین گام های زراعی کردن یک گیاه، شناخت مطلوب ترین تراکم جهت بهترین استفاده از نهاده ها و عوامل محیطی است.با توجه به اینکه در رابطه با تاریخ کاشت و تراکم مطلوب اکوتیپ های گیاه سیر در منطقه سمنان اطلاعات چندانی وجود ندارد لذا به نظر می رسد انجام تحقیقات در این زمینه می تواند سبب افزایش کمی و کیفی محصول در منطقه گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سیر می باشد. این آزمایش بصورت کرت های دو بار خرد شده درقالب بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد در پایان طرح علاوه بر عملکرد،  اجزای عملکرد که شامل تعداد سیرچه در سیر، وزن سیر  ، وزن تر و خشک بوته و غده  و اندازه سطح برگ و وزن خشک گیاه نیز مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت همچنین خصوصیات کیفی گیاه شامل اسانس گیری سیر نیز در این آزمایش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در یک نتیجه گیری کلی کشت‌های پاییزه مخصوصاً تاریخ کاشت 25 مهر ماه از نظر بسیاری از صفات مثل عملکرد نسبت به کشت بهاره برتری داشتند که طولانی‌تر بودن دوره رشد و نمو و انتقال مواد فتوسنتزی بیشتر به سیر از دلایل عمده آن است، همچنین با افزایش تراکم با وجود کاهش در بسیاری از صفات، عملکرد در واحد سطح افزایش معنی دار نشان داد. در کشت‌های پاییزه بین دو اکوتیپ مورد مطالعه خیلی اختلاف معنی دار مشاهده نشد اما در کشت بهاره اکوتیپ سفید همدان در اکثر صفات بهتر از اکوتیپ کویر دامغان بود.

   

  فصل اول

  مقدمه

   

   

   

  1-1مقدمه

  گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند. رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبهای طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی _ بهداشتی و غذایی و بدنبال آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایه ای و کاربردی وسیعی را در این زمینه نمایان می سازد. (امیدبیگی،1376)

  سیر[1]  در میان آلیوم های خوراکی دومین محصول مهم بعد از پیاز می باشد و به عنوان سبزی، ادویه و دارو مورد استفاده قرار می گیرد . تولید جهانی سیر 12 میلیون تن می باشد که از سال 1986 تا سال 2006 افزایش دو برابری داشته است . بیشترین سطح زیر کشت و تولید به کشور چین با 489200 هکتار و 6/6 میلیون تن تعلق دارد .(Anon, 2007)سیر دارای خواصی همچون قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی،ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضدسرطانی و پایین آورنده قند و چربی خون می باشد که ناشی از وجود موادی مانند سینسیترین، پروتئین، فیبر، چربی، ویتامین های C ،B ،A  و قندهای طبیعی مقدار زیادی از ریز مغذی ها (مس، آهن، قلع، کلسیم) می باشد .(Bayat and Nosrati, 2001)

  سطح زیر کشت سیر در ایران متغیر بوده و در سالهای اخیر حدود 18000-12000 هکتار با میانگین تولید 8-6 تن در هکتار گزارش شده است. استان همدان از جمله مناطق مستعد کشت سیر در ایران است که تاریخ کاشت مرسوم ان در منطقه همدان بین 15 الی 30 آبان ماه می باشد که با توجه به تاریخ برداشت سیر در منطقه که بین 20 الی 30 تیر ماه می باشد امکان کشت دوم نیز مهیا می باشد. سطح زیر کشت سیراستان همدان در سال زراعی 86-1385 حدود 2852 هکتار و میزان تولید استان 24319 تن و میانگین عملکرد آن 9 تن در هکتار بود . علت عملکرد بالاتر سیر در این استان نسبت به میانگین کشور پوشش مناسب برف بر روی محصول در زمستان می باشد. از سوی دیگر بارندگی کافی در بهار و دمای مطلوب روز و شبهای خنک در تابستان که موجب رشد مطلوب سیر در همدان می گردد از عوامل این برتری می باشد .(Nosrati, 2004) سیر سفید همدان دارای ده توده محلی می باشد که در بین این توده ها بر اساس سلکسیون منفی شدید و گزینش تک بوته های برتر، توده علی آباد برتری نسبی از خود نشان داد

   .(Abadi et at., 2009)

  یکی از مهمترین عوامل مدیریت زراعی موثر بر عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی تاریخ کاشت می باشد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)

  آزمایشات انجام گرفته در خصوص زمان کاشت حاکی از آن است که در تاریخ کاشت های مناسب حداکثر عملکرد به دست می آید، زیرا با توجه به رطوبت مناسب خاک و درجه حرارت مطلوب گیاه از رشد بهتری برخوردار می گردد (.(Khajehpour, 1992

  تاریخ کاشت سیر در یک منطقه بایستی طوری تنظیم شود که حداقل شیوع آفات مکنده را در مرحله رشد گیاه که در حال سیر بندی است داشته باشیم . بهترین روش مبارزه با آفات سیراجرای اصول بهزراعی مانند کشت به موقع وکاشت ارقام مقاوم و زودرس می باشد.(Khajehpour, 1992)

  با تأخیر در کاشت و کوتاه شدن دوره رشد در نهایت عملکرد به طورمعنی داری کاهش یابد.

  تاریخ کاشت مطلو ب بستگی به رقم، منطقه، تراکم و شرایط محیطی دارد. برخی محققین معتقدند در تاریخهای مختلف کاشت شرایط محیطی مانند طول دوره رشد، طول روز، دما وعواملی مانند رطوبت قابل دسترس با یکدیگرتفاوت دارند، به علاوه کاهش رشد رویشی باعث کاهش عملکرد در کشت دیر هنگام

  می شود . تاریخ کاشت بر تمام شاخص ها از جمله عملکرد سیر، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و تعداد برگ تأثیر معن ی داری  می گذارد .

  تأخیر در کاشت موجب کاهش دوره رشد و کاهش شاخص سطح برگ، کاهش وزن خشک و سرعت رشد محصول می گردد.

  کاشت به هنگام، موجب افزایش ماده خشک می شود زیرا تکمیل پوشش گیاهی و جذب نور بیشتر و روند تجمع مواد فتوسنتزی تسریع می گردد و گیاه بهتر می تواند از منابع محیطی موجود بهره ببرد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)

  به عقیده پولر و سایمون (Pooler and Simon, 1998) در کشت پائیزه تجمع ماده خشک افزایش می یابد و در کشت بهاره تجمع ماده خشک کاهش می یابد . در گزارش واترر(Waterer, 2001) مقایسه کاشت پائیزه و بهاره ازنظر رشد گیاه و کارائی مصرف آب نشان داد کارائی مصرف آب در کشت پائیزه نسبت به بهاره افزایش داشته است . کاشت سیر در فصل بهار در مقایسه با کاشت پائیز 16% کاهش عملکرد داشت و عملکرد کل و قابل فروش در کشت پائیزه دو برابر کشت بهاره بود و بر این اساس کشت پائیزه سیر توصیه می شود .

  در آزمایشی که در منطقه بیانکو پیشاور پاکستان توسط جمروز و همکاران (Jamroz et al, 2002) انجام شد چهار تاریخ کاشت اول نوامبر (11 آبان) ، 15 نوامبر (25 آبان) ، 30 نوامبر (10 آذر) و 15 دسامبر (25 آذر) مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد بیشترین عملکرد از تاریخ کاشت 15 نوامبر (25 آبان) حاصل گردید . در ایالت کالیفرنیای آمریکا سیر در اوایل پائیز (سپتامبر یا اوایل اکتبر ) کاشته می شود و نتایج بدست آمده از این منطقه نشان می دهد که عملکرد بالا با کشت زود هنگام پائیزی ارتباط دارد.

  کاشت سیر در اواخر زمستان (فوریه یا مارس) می تواند تحت شرایط ویژه ای در مناطق سردسیر انجام گیرد . در این نوع کشت رشد و تحریک سرمایی باید به اندازه کافی باشد و گرنه این کاشت دیر هنگام سبب تولید سیر به نحو مناسب نمی شود چون که ممکن است بوته ها سرمای مورد نیاز زمستانه جهت سیربندی را دریافت ننمایند ( .(Rabinowitch, 1999

  در آزمایشی که در کشور استونی توسط مادیسا و مایدمور ((Madisa and Midmore, 2002انجام شد دو واریته سیر در شش تاریخ کاشت با فاصله ده روز در پائیز از اول سپتامبر تا اواخر نوامبر کشت شدند . در طول دوره رشد، میزان خسارت زمستانه، صفات رویشی گیاه (تعداد برگها، ارتفاع گیاه و قطر ساقه گیاه) عملکرد و کیفیت آن اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت 15 سپتامبر تا 15 اکتبر در صورتی که میانگین دمای روزانه بطور ثابت زیر صفر درجه باقی بماند بالاترین عملکرد را خواهد داشت.

  کاشت با تراکم مطلوب و زمان مناسب یکی از روشهای زراعی افزایش عملکرد محصول در واحد سطح است.(Sarmadnia and Koucheki,2001) اتو (Etho, 2001) گزارش کرده است یکی از عوامل موثر در عمق ریشه زایی و حجم ریشه نیز تراکم بوته است، تعداد برگ و ارتفاع گیاه نیز همبستگی مثبتی با هم دارند. کاتاهیرا و موتومورا ((Ktahira and Motomura 1999 معتقدند تراکم بوته در واحد سطح می تواند بر تعداد برگها تأثیر داشته و با افزایش تراکم و فاصله گرفتن از تراکم مطلوب، تعداد  شاخه های فرعی گیاه و در نتیجه تعداد برگ کاهش می یابد. از سوی دیگر با افزایش تراکم بوته کارائی مصرف آب بالا می رود، با توجه به اثرکارائی مصرف آب در افزایش محصول برای دستیابی به یک عملکرد بالا، تراکم های بالا در حد مطلوب مورد نیاز است.

  نصرتی ( (Nosrati, 2004 اثر کشت دو ردیفه و یک ردیفه و اندازه سیرچه را مورد بررسی قرار داد . نتایج نشان داد کشت دو ردیفه با اندازه سیرچه 5/5 گرم برترین تیمار بود . در این تحقیق اگر چه تراکم 740 هزار بوته در هکتار عملکرد برتری داشت ولی به دلیل تولید سیرهای کوچک در این تراکم لازم است با استفاده از تراکم های پایین تر سیرهای درشت و بازارپسندتر تولید شود . رحیم و حسین (Rahim and Hussain, 1984) در تحقیقی که برروی عملکرد کمی و کیفی سیر انجام دادند تراکم صد بوته در متر مربع را پیشنهاد دادند. در حالی که فرارسی  (Ferrararsi, 1985) گزارش کرد که تراکم  کاشت به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد می شود و تراکم 40-30 بوته در هر مترمربع به عنوان بهترین تراکم توصیه کرد . در یک تحقیق که جامروز و همکاران (Jamroz et al., 2002) برروی کشت سیر در منطقه پیشاور پاکستان با چهار تراکم فاصله سیرچه روی ردیف 12،8،4 و 16 سانتی متر انجام دادند نتیجه گرفتند که کشت سیرچه ها با فاصله 8 سانتی متر به عنوان مناسب ترین تراکم برای حصول بهترین عملکرد می باشد.

  با توجه به اهمیت کشت سیر در استان همدان این تحقیق به مدت دو سال به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ و  تراکم کاشت سیر سفید همدان انجام شد.

  با توجه به اینکه در رابطه با تاریخ کاشت و تراکم مطلوب اکوتیپ های گیاه سیر در منطقه دامغان اطلاعات چندانی وجود ندارد لذا به نظر می رسد انجام تحقیقات در این زمینه می تواند سبب افزایش کمی و کیفی محصول در منطقه گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سیر می باشد.

 • فهرست:

  فصل اول- مقدمه

  1-1مقدمه

  فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین

  فصل سوم - مواد و روشها

  3-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومۀ آن

  3-2طرح آماری و تیمارها

  3-3عملیات زراعی

  3-4صفات مورد بررسی

  3-5تجزیه‌های آماری

  فصل چهارم - نتایج و بحث

  4-1ارتفاع گیاه

  4-2میانگین وزن تر سیر

  4-3میانگین وزن خشک سیر

  4-4عملکرد سیر در واحد سطح (وزن تر)

  4-5عملکرد سیر در واحد سطح (وزن خشک)

  4-6میانگین طول و قطر سیرچه

  4-7میانگین تعداد و وزن سیرچه

  4-8میزان آلیسین

  فصل پنجم - نتیجه گیری

  نتیجه‌گیری

  منابع

  چکیده لاتین

   

  منبع:

   

  منابع

  اصغری ج، زراعی ب، برزگری م. 1385. اثر تراکم و الگوی کاشت بر صفات، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (Zea mays L.). مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد 20(2): 123-133.

  امید بیگی، ر.  1374 . رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی جلد (1). انتشارات فکر روز.

  اوزونی دوجی، ع.، اصفهانی، م.، سمیع‌زاده لاهیجی، ح.ا. و ربیعی، م. 1386. اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های رشد و کارایی مصرف تابش دو رقم کلزای بدون گلبرگ و گلبرگ‌دار. مجله علوم زراعی، جلد 9(4):382-400.

  بهشتی ع.، کوچکی ع. و نصیری محلاتی م.1381.تأثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت. مجله نهال و بذر. ج18،ش 4، ص 431-417.

  خدادادی م و نصرتی ع.ا. 1390. اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر سفید همدان. مجله به‌زراعی نهال و بذر. جلد 2-27(4):491-500.

  خواجه‌پور م.ر. 1388. اصول و مبانی زراعت. نگارش سوم. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. چاپ دوم. 654 ص.

  خیرخواه م.، و دادخواه ع. 1388. مطالعه فنولوژی موسیر(Allium altissimum Regel.) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن. پژوهش و سازندگی، 82: 28-19.

  دارابی، ع. و دهقانی، ع.، 1389. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و شدت بیماری زنگ در سیر انتخاب شده رامهرمز در منطقه بهبهان، مجله به زراعی نهال و بذر، جلد 2-26، شماره 1.

  دارابی، ع.، کاشی، ع.، بابالار، م. و خدادادی، م.، 1388. تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم‌های پیاز. مجله علوم باغبانی ایران، دوره 40، شماره 4.

  داد‌خواه ع.ر، کافی م، رسام ق.ع. 1388. تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla). نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23(2): 100-108.

  سالاری ب، وکیلی س.م.ع، کدوری، م.ر. 1390. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد گیاه سیر در شهرستان کرمان. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، آبان 1390

  . سرمدنیا، غ. و کوچکی، ع.، 1372. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  صمصام شریعت، ه. 1374. پرورش و تکثیر گیاهان دارویی،انتشارات مانی.

  عباسی فر، ا.ر. 1379. بررسی سازگاری و تعیین تاریخ کاشت مناسب ارقام سلکسیون شده سیر کشور در استان مرکزی. خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی ایران، کرج.

  عماد م. 1378. شناسایی گیاهان دارویی، صنعتی، مرتعی و جنگلی و موارد مصرف آنها. جلد 1. انتشارات توسعه روستایی.

  کافی م.،  رضوان بیدختی ش.، و سنجانی س. 1390. اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر( Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد. نشریه علوم باغبانی، 25: 319-310.

  کریمی م، عزیزی م. 1373. آنالیز‌های رشد گیاهان زراعی (ترجمه). جهاد دانشگاهی مشهد. 111 صفحه.

  گلدانی م، رضوانی‌مقدم پ، نصیری‌محلاتی م، کافی م. 1390. واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، جلد9(2): 139-150.

  مظاهری د، مجنون‌حسینی ن. 1390. مبانی زراعت عمومی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم. 412 ص.

  یوسفیان. م.، عباسیفر، ا.ر. و باشتینی، ا.، 1380. بررسی سازگاری توده های سیر و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق عمده تولید. کارنامه تحقیقاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، جلد اول، صفحه .359

   

  Abbasifar, A. R., 2000. Evaluation of the adaptability and suitable planting date of selected garlic varites in Markazi province. Proceedings of the 2nd Iranian Horticultural Sciences Congress.Karaj, Iran. Pp. 161 (in Farsi).

  Abedi, M., Bayat, F., Nosrati, A. E. 2009. Selection in local garlic population of

  Hamadan. Final Report of Research Project. Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamadan. Registered No.: 87/1203. 25 pp. (In Persian )

  Adekpa DI, Shebayan JAY, Chiezey UF, Miko S. 2007. Yield responses of garlic (Allium sativum L.) to oxadiazon, date of planting and intra-row spacing under irrigation at Kadawa, Nigeria. Crop Protection, 26: 1785–1789.

  Ahmad S, Iqbal J. 2002. Optimizing Plant Density Cum Weed Control Method for Puccinial Rust Management and Yield in Garlic. Asian J. Plant Sci, 1(2): 197-198.

  Ahmadi, H. A., and Rohani Nejad, H., 2005. Evaluation of effect of inter and intra row spacing on yield and yield components of garlic ( Allium Sativum L. ) cv. Mazand. Proceedings of the 4th Iranian Horticultural Sciences Congress. Mashhad, Iran. Pp. 333-334 (in Farsi).

  Ali M, Thomson M, Afzal M. 2000. Garlic and onions: their effect on eicosanoid metabolism and its clinical relevance. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 62(2): 55-73.

  Ayabe M, Sumi S. 1998. Establishment of a novel tissue culture method, stem-disc culture, and its practical application to micropropagation of garlic (Allium sativum L.). Plant Cell Rep, 17(10): 773–779.

  Baghalian K, Naghavi MR, Ziai SA, Naghdi Badi H. 2006. Post-planting evaluation of morphological characters and allicin content in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Scientia Horticulturae, 107: 405–410.

  Baghalian K, Ziai SA, Naghavi MR, Naghdi Badi H, Khalighi A. 2005. Evaluation of allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Scientia Horticulturae, 103: 155–166.

  Barche, S., Kirad, K.S. and Shrivastav, A.K., 2013. Effect of Planting Dates on Growth and Yield on Garlic (Allium sativum).

  Baitulin IO, Rakhimbaev IR, Kamenetsky R. 2000. Introdukcija imorfogenez dikorastushchikh lukov Kazakhstana (Introduction and morphogenesis of wild Allium species in Kazakhstan) (In Russian). Nauka, Alma-Ata, Kazakhstan.

  Balick M.J., and Cox P.A. 1996. Plants, people and culture: the science of ethnobotany. The Scientific American Library, Nw York, USA.

  Bayat, F., and Nosrati, A. E. 2001. The effect of harvesting time and drying in natural and artificial conditions on the storability of white garlic population of Hamadan.Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25 (1): 49-63 (In Persian)

  Begum F. 2002. Ex citu conservation of medicinal plants for primary healthcare in Laxmipur District, Bangeladesh. In: Paper at a workshop on wise practices and experimental learning in the conservation and management of Himalayan medicinal plants, Kathmandu, Nepal, 15-20 December 2002.

  Bernath J. 1999. Biological and economical aspects of utilization and exploitation of wild growing medicinal plants in middle and south Europe. In: Caffini, N., Bernath, J., Cracker, L., Jatisatienr, A., Giberti, G. Eds., Proceeding of the second world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare. WOCOMAP II. Biological resources, sustainable use, conservation and ethnobotany. Pp: 31-41, Leuven, Netherlands, ISHS (Acta Horticulture 500).

  Bhuiya, M. A. K., Rahim, M. A., and Chowhury, M. N. A., 1998. Effect of planting time, mulching and irrigation on the growth and yield of garlic. Asian Journal of Plant Science 2 (8) :639-643.

  Bideshki A, Arvin MJ. 2010. Effect of salicylic acid (SA) and drought stress on growth, bulb yield and allicin content of garlic (Allium sativum) in field. Plant Ecophysiology, 2: 73-79.

  Brewster, J. L., 1994. Onions and Other Vegetable Alliums. CAB International. Wellington UK . 215 pp.

  Brewster, J. L., and Rabinowitch, H. D., 1990. Garlic agronomy. Pp. 147-157. In: Brewster, J. L., and Rabinowitch, H. D. (eds.). Onions and Allid Crops. Volume III. Biochemistry, Food science and Minor Crops. CRC, Press. Boca Raton. Florida. USA.

  Bosch Serra A. D. and Currah L. 2002. Agronomy of onion. p. 187-224. In: H.D. Rabinowitch and L. Currah (eds.). Allium crop science: recent advances. CAB Int., Wallingford, U.K.

  Bozin B, Mimica-Dukic N, Samojlik I, Goran A, Igic R. 2008. Phenolics as antioxidants in garlic (Allium sativum L., Alliaceae). Food Chemistry, 111: 925–929.

  Castellanose, J. Z., Vargas-Tapia, P., Ojodeagua, J. L., Hoyos, G., Alcanter_Gonzalez, G., Mendez, F. S., Alvarez-Sanchez, E., and Gargea, A. A., 2004. Garlic productivity and profitability as affected by seed clove size, planting density and planning method. HortScience 39 (6): 1272-1277.

  Chang, MLW, Johnson MA. 1980. Effect of garlic on lipid metabolism and lipid synthesis in rats. The Journal of Nutrition, 110: 931-936.

  Cheremushkina V.A. 1992. Evolution of life form of species in the subgenus Rhizirideum(Koch) Wendelbo, genus Allium L. p. 27-34. In: In: P. Hanelt, K. Hammer, and H. Knupffer (eds.), The genus Allium - taxonomic problems and genetic resources. Proc. Int. Symp. June 11-13, Gatersleben, Germany.

  Cheremushkina VA, 1992. Evolution of life form of species in the subgenus Rhizirideum (Koch) Wendelbo, genus Allium L. p. 27-34. In: In: P. Hanelt, K. Hammer, and H.Knupffer (eds.), The genus Allium - taxonomic problems and genetic resources. Proc.Int. Symp. June 11-13, Gatersleben, Germany.

  Dash M.C., and  Petra U.C. 1979. Wermicompost production and nitrogencontribution to soil by a tropical earthwormpopulation from agrassland site in Orissa India. Ecological and Biological Soil Journal, 16: 79–83.

  DeVries J.N., Weitsma W.A., Jongerius R., and DeVries T. 1992. Linkage of downy mildew resistance genes Pd and Pd from Allium roylei Stearn in progeny of its interspecific hybrid with onion (A. cepa L.). Euphytica, 64:131-137.

  Dold T., and Cocks M. 2001. The trade in medicinal plants in Eastern Cape Province, South Africa. TRAFFIC Bulletin, 18: 11-13.

  Don G. 1832. A monograph of the genus Allium. Mem. Wernerian Natural History Soc. Adam Black, Edinburgh, UK.

  Eady C.C. 2002. Genetic transformation of onions. p. 119-144. In: H. D. Rabinowitch and L. Currah (eds.). Allium crop science: recent advances. CAB Int., Wallingford, UK. Engeland, R.I. 1991. Growing great garlic.Filaree Prod., Okanogan, WA.

  Ekola A., Sutherland J., and Wilson E. 2000. Ancient medicinal tree threatened with extinction tree is leading remedy for prostate disorders worldwide. www. Futureharvest.org/news/prunusrelease.shtml.

  Etoh T., and Simon P.W. 2002. Diversity, fertility and seed production of garlic.p. 101- 117. In: H.D.Rabinowitch and L. Currah (eds.). Allium crop science: recent advances. CAB Int., Wallingford, UK.

  Etoh, T. 2001. True seed garlic. Acta Horticulture 12 (6): 433-437.

  FAO. 1995. Non-Wood Forest Products for Rural Income and Sustainable Development. Rome, Italy.

  FAO. 1997. Medicinal Plants for forest conservation and health Care. Non-Wood Forest Products.11, Rome.

  FAO. 1999. State of the World’s Forests (SOFO). Rome, Italy.

  Farnham E. 2001. Row Spacing, Plant Density and Hybrid Effects on Corn Grain Yield and Moisture. Agron J, 93: 1049-1053.

  Ferrararsi A. 1985. Studies on Sowing Density in Garlic in Emilia–Romagan. Rivista Difrutti Colture Ediorto- Florcultura, 47: 67-71.

  Franke R. and Schilcher H.2005. Chamomile: industrial profile. CRC Press. P.278.

  Fritsch R. 2001. Taxonomy of the genus Allium: Contribution from IPK Gatersleben, Herbertia, 56:19-50.

  Fritsch RM, Friesen N. 2002. Evolution, Domestication and Taxonomy. p. 5-30. In: H.D. Rabinowitch and L. Currah (eds.). Allium Crop Sciences: Recent Advances, CAB Int., Wallingford, UK.

  Gana, A.K., 1997. Effect of chemical weed control and intra-row spacing on the growth and yield of Popcorn (Zea mays L. var. everta) in the Northern Guinea savanna of Nigeria. Unpublished M.Sc. Thesis, Postgraduate School, Ahmadu Bello University, Zaria, 108pp.

  Garcia Lampasona S., Martínez L. and Burba J.L. 2003. Genetic diversity among selected Argentinean garlic clones (Allium sativum L.) using AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism). Euphytica, 132:115-119.

  Ghosheh HZ. 2004. Single Herbicide Treatments for Control of Broadleaved Weeds in Onion (Allium cepa L.). Crop Prot, 23: 539–542.

  Grichar WJ, Brent AB, Kevin DB. 2004. Effect of Row Spacing and Herbicide Dose on Weed Control and Grain Sorghum Yield. Crop Prot,23: 263–267.

  Gruenwald J., and Buettel S. 1996. The europian phytotherapeutics market. Drugs Made in Germany, 36: 6-11.

  Gupta A., Vates S.K., and Briji L. 1998. How cheap can a medicinal plant species be?. Current science 14:555-556

  Hanelt P, Schultze-Motel J, Fritsch R, Kruse J. Maass HI, Ohle H, Pistrick K.1992. Infrageneric grouping of Allium - the Gatersleben approach. In: P. Hanelt, K. Hammer, and H. Knupffer (eds.). The genus Allium - taxonomic problems andgenetic resources. Proc. Int. Symp. June 11-13, Gatersleben, Germany. P: 107-123.

  Hanelt P. 1990. Taxonomy, evolution and history. In: H. D. Rabinowitch and J. L. Brewster (eds.) Onions and allied crops, Vol. I. CRC Press, Boca Raton, FL. P: 1-26.

  Hanelt P. 2001. .Alliaceae. In: P. Hanelt (ed.). Mansfeld's encyclopedia of agricultural and horticultural crops. Vol. 4, 3rd ed., Springer-Verlag, Vienna. P: 2250-2269.

  Hanelt P., Schultze-Motel J., FritschR., KruseJ., MaassH.I., OhleH., and Pistrick K. 1992. Infrageneric grouping of Allium - the Gatersleben approach. p. 107-123.

  Hasegawa H, Sato M, Suzuki M. 2002. Efficient plant regeneration from protoplasts isolated from long-term, shoot primordia-derived calluses of garlic (Allium sativum). J. Plant Physiol, 159: 449–452.

  Heywood V. 2000. Management and sustainability of the resource base for medicinal plants. In medicinal utilization of wild species: challenges for man and nature in the new millennium (ed. S. Honnef and R. Melisch). WWF Germany/TRAFFIC Europe Germany, EXPO 2000, Hannover, Germany.

  Jamroz, M., Ishtiaq, M., Naeem, N., Muammad, N., Jamiher, B. and Iqbal, J. 2001. Effect of Different Planting Dates and Spacing on Growth and Yield of Garlic Cv. Bianco

  Jamroz M, Lahiag M, Naeem N, Mohammad N. 2002. Effect of differentplanting dates and spacing on growth and yield of garlic cv. Bianco. Online Journalof Biological Science, 1(4): 206-208

  Kalla, S. A., Leilh , A. A., and Mostafa, A. K. 2002. Performance of some local

  Egyptian onions strains under different planting dates. Scientific Journal of King

  Faisal University (Basic and Applied Sciences) 4 (1): 119-131.

  Kamelin R.V. 1973. Florogenetic analysis of natural flora of Middle Asia (in Russian). Nauka, Leningrad, USSR.

  Kamenetsky R. 1996. Life cycle and morphological features of Allium L. species in connection with geographical distribution. Bocconea, 5: 251-257.

  Kamenetsky R., and Rabinowitch H.D. 2002. Florogenesis. P: 31-57. In: H.D. Rabinowitch and L. Currah (eds.). Allium crop sciences: recent advances, CAB Int., Wallingford.

  Kamenetsky, R. 1996. Life cycle and morphological features of Allium L. species in connection with geographical distribution. Bocconea 5:251-257.

  Karaye AK. Yakubu AI. 2006. Influence of intra-row spacing and mulching on weed growth and bulb yield of garlic (Allium sativum L.) in Sokoto, Nigeria. Afr. J. Biotechnol, 5(3): 260-264.

  Karaye, A. K., and Yakubu A. I., 2005. Influence of intra- row spacing and mulching on weed growth and bulb yield of garlic (Allium Sativum L.) in Sokoto, Nigeria.

  Karkil M, Tiwari B, Badoni A, Bhattarai N. 2003. Creating livelihoods enhancing medicinal and aromatic plants based biodiversity- rich production systems, preliminary lessons from South Asia. In: Abstract Book of the 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP III). Chiang Mai., Thailand. pp: 424 – 5.

  Katahira M, Motomur Y. 1999. Effects of temperatures on browning andphenolic substances in preparatory drying of raw garlic bulb. Journal of JapaneseSociety of Food Science and Technology, 45(1): 10-15.

  Keusgen M. 2002. Health and Alliums. p. 357-378. In: H. D Rabinowitch and L. Currah (eds.). Allium crops science: recent advances. CAB Int. Wallingford, UK.

  Khajehpour., M. R., 2000. Principles and Fundamentals of Agronomy. Isfahan University of Tecnology Isfahan, Iran. 412 pp. ( in Farsi).

  Khajehpour, M. R. 1993. Principal of Agronomy. Isfahan University of Technology Publication. 412 pp. (In Persian )

  Kik C., KahaneR., and Gebhardt R. 2001. Garlic and health. Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases, 11(4):57-65.

  Kilgori MJ, Magaji MD, Yakubu AI. 2007a. Effect of Plant Spacing and Date of Planting on Yield of Two Garlic (Allium sativum L.) Cultivars in Sokoto, Nigeria. American-Eurasian J. Agric. Environ. Sci, 2(2):153-157.

  Kilgori MJ, Magaji MD, Yakubu AI. 2007b. Productivity of Two Garlic (Allium sativum L.) Cultivars as Affected by Different Levels of Nitrogenous and Phosphorous Fertilizers in Sokoto, Nigeria. American-Eurasian J. Agric. Environ. Sci, 2(2): 158-162.

  Kilgori, M. J., Magaji, M. D., and Yakubu, A. I., 2007. Effect of plant spacing and date of planting on yield of two garlic (Allium sativum L.) cultivars in Sokoto, Nigeria. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science 2 (2): 153-174.

  Kofoet A. and Zinkernagel V. 1990. Resistance to downy mildew (Peronospora destructor [Berk.]Casp.)in Allium species. Z. Pfl. Krankh. Pfl. Zash, 97: 13-23.

  Kuipers S.E. 1997. Trade in medicinal plants. In: Medicinal plants for forest conservation and healthcare, Vol. 11. Non-Wood Forest Products (ed. G. Bodeker, K.K.S. Bhat, J. Burely and P. Vantomme), pp: 45-59. Food and Agricultural Organization of the United Nation, Rome, Italy.

  Lambert J., Sirvastava J., and Vietmeyer N. 1997. Medicinal plants.Rescuing a global heritage.Washington DC, World Bank Technical paper 335.

  Lange D. 1996. Untersuchungen zum heilpflanzenhandel in Deutschland. Bonn, Germany, Bundesamt fuer Naturschutz.

  Lange D. 1998. Europ’s medicinal and aromatic plants: their use, trade and conservation. Traffic Europe/International, Cambridge UK.

  Lange D. and Schippman U. 1997. Trade Survey of Medicinal Plants in Germany: A Contribution to International Plant  Species Conservatin. Bundesamt Fur Naturschutz., Bonn.

  Lanzotti V. 2006. The analysis of onion and garlic. Journal of Chromatography A, 1112: 3–22.

  Lawson LD. 1996. The composition and chemistry of garlic cloves and processed garlic. In: Koch, H.P., Lawson, L.D. (Eds.), Garlic The Science and Therapeutic Application of Allium sativum L. and related species.Williams and Wilkins Press, USA. Pp: 37–107.

  Lee EJ, Cho JE, Kim JH, Lee, S.K. 2007. Green pigment in crushed garlic (Allium sativum L.) cloves: Purification and partial characterization. Food Chemistry 101:1677–1686.

  Lewington A. 1993. A review of the importation of medicinal plants and plant Extracts into Europe. Cambridge, UK, TRAFFIC International. Pp: 37.

  Lewis LA, Ojeda DL, Salazar MO, Campbell RJ. 1995. Effect of population density on growth, development and yield of garlic (Alliumsativum L.) cv. Vietnamita. Proc. Interamerican Soc. Trop. Horticult, 39: 23-26.

  Lindquist  J.L., Arkebauer  T.J., Walters  D.T., Cassman  K.G., and Dobermann  A., 2005. Maize radiation use efficiency under optimal growth conditions. Agronomy Journal, 97: 72–78.

  Liosas CN, Fernandez AM. 1984. Influence of planting density on growth, development and yields of garlic (Allium sativum L.). Centro Agricola, 11(1): 17-26.

  Maggioni L. 2004. Conservation and use of vegetable genetic resources: A European perspective. Acta Hort, 637:13-30.

  Marshall,  NT. 1998. Searching for a cure: conservation of medicinal wildlife resources in East and Southern Africa: TRAFFIC-International. Cambridge, UK. pp: 112.

  Madisa, M. E., and Midmore, D. J. 2002. The effect of planting dates, set size and spacing on the yield of garlic in Botswana. Acta Horticulturae 353- 358.

  Mes T.H.M., Fritsch R.M., Pollner S., and Bachmann K. 1999. Evolution of the chloroplast genome and polymorphic ITS regions in Allium subg.Melanocrommyum.Genome, 42:37-247.

  Moravčević DJ, Bjelić V, Moravčević M, Gvozdanović Varga J, Beatović D, Jelačić S. 2011b. Effect of plant density on the bulb quality and spring garlic yield (Allium sativum L.). Proceedings. 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. Opatija, Croatia, pp: 554-557.

  Moravčević DJ, Bjelić V, Savić D, Gvozdanović Varga J, Beatović D, Jelačić S, Zarić V. 2011a. Effect of plant density on the characteristics of photosynthetic apparatus of garlic (Allium sativum var.vulgare L.). African Journal of Biotechnology, 10(71): 15861-15868.

  Noorbakhshian, S. J., Mousavi, S. A, and Bagheri, H. R., 2007. Evaluation of agronomic traits and path coefficient analysis of yield for garlic cultivars. Pajouhesh & Sazandegi 77 :10-18 (in Farsi).

  Nosrati, A. E. 2004. Effect of planting method, plant density and seed cloves size on yield of Hamedan garlic. Seed and Plant 20 (3): 401-404 (In Persian).

  Olsen C. S. 2005. Trade and conservation of Himalayan medicinal plants: Nardostachys grandiflora DC. And Neopicrorhiza scrophularii flora (Pennell) Hong. Journal of Biological Conservation, 125: 505-514.

  Orlowski M, Rekwska E, Dobrmilska R. 1994. The effect on the yield of garlic of autumn and spring planting using different method of seed stalk triming. FoliaHorticulture, 6: 79-89.

  Palvitch D. 1991. Agronomy applied to medicinal plant conservation. In: Akerele, O., Heywood, V. and Synge, H., eds., Conservation of medicinal plants. Pp: 168-178. Cambridge, UK, University Press.

  Park JH, Park YK. Park E. 2009. Antioxidative and Antigenotoxic Effects of Garlic (Allium sativum L.) Prepared by Different Processing Methods. Plant Foods Hum Nutr, 64:244–249.

  Pasteur L. 1858. Ann. Chim. Phys. Ser. 52: 404.

  Pateña L.F., Rasco-Gaunt S.M., Chavez-Lapitan V.P., Bariring A.L., and Barba R.C.. 1998. Seed production and in vitro conservation systems for garlic and shallot. Acta Hort, 461:503-508.

  Pushpangadan P., and Rajasekharan S. 1987. Scientific approach and methodology for domestication and commercial cultivation of medicinal plants. B.M.E.B.R. Vol. VII, No. 1-2, pp: 85-90.

  Rabinowithch, H. D. 1999. Types of garlic, planting, fertilizers, weeds, diseases for production. Plant Cell Report 18: 11:19.

  Rahim M.A. 1988. Control of rowth and bulbing of garli (Allium sativum L.). PhD. Thesis,university of London

  Rahim, M. A., and Hussain, M. A. 1984. Effect of time of planting, mother bulb size and plant density on the yield of garlic. Bangladesh Journal of Agricultural Research 9: 112-118.

  Rahman, K. 2003. Garlic and aging: new insights into an old remedy. Ageing Research Reviews, 2: 39–56.

  Regel E. 1985. Alliorum adhuc cognitorum monographia. Acta Horti Petropolitani 3:1-266. Rouamba, A., M. Sandmeyer, A. Sarr, and A. Ricroch. 2001. Allozyme variation within and among populations of onion (Allium cepa L.) from West Africa. Theor. Appl. Genet, 103:855-861.

  Rubatzky, V. E., and Yamdgucbi. M., 1997. World Vegetables. Second edirion. Chapman and Hall. USA. 417 pp.

  Sabbaghzadeh, F., and Kashi, A. K., 2005. The comparision of two populations of garlic (Allium Sativum L. ) with different plantig densities. Proceedigs of the 4th Iranian Horticultural Sciences Congress. Mashhad, Iran. Pp. 317-318 (in Farsi).

  Sarmadnia, G., and Koocheki, A. 2001. Crop physiology. Jihad-e-Daneshgahi of Mashhad. Mashhad, Iran. 458 pp. (In Persian).

  Samalon I. 2007.Effect of the internal and external factor on yield and qualitative-quantitative characteristics of chamomile essential oil.Ist Is on Chamomile Research, Development and Production. Acta Horticulture.749:45-64

  Sendl A. 1995. Allium sativum and Allium ursinum: Part 1,Chemistry, analysis, history, botany. Phytomedicine, 4:. 323-339.

  Senula A., Keller E.R.J., and Lesemann D.E. 2000. Elimination of viruses through meristem culture and thermotherapy for the establishment of an in vitro collection of garlic (Allium sativum) Acta Hort,  550:21-128.

  Schmitz, D., and Waterer D., 1994. Influence of variety and cultural practices on garlic yield in Sakatchewan. Canadian Journal of Plant Science 74 (3): 611-614.

  Shahidur M. and Aminul M. 2004. Effect of planting date and gibberllic acid on the growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Asian J. Plant Sci. 3(3):344-352

  Sher N. 1980. Hybrid protoplast formation by fusion of enucleated protoplasts, “cytoplasts”, and nucleated protoplasts, “miniplasts”. (in Hebrew). M.Sc. Thesis. Hebrew Univ. Jerusalem.

  Singh, R. V., and Phogat, K. P. S. 1989. Effect of different sowing times on the growth and blub yield of garlic. Progressive Horticulture 21: 145-147.

  Sklyarevsky L.Y. 1975. The medical proprieties of food plants. (in Russian). Nauka, Moscow.

  Soudek P, Petrova S, Vanek T. 2011. Heavy metal uptake and stress responses of hydroponically cultivated garlic (Allium sativum L.). Environmental and Experimental Botany, 74: 289– 295.

  Stearn WT. 1980. Allium L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M.Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters and D.A. Webb (eds.), Flora Europeae, Vol. 5. Cambridge Univ. Press , Cambridge. Pp: 49-69.

  Ten Kate K., and Larid S.A. 1999. The commercial use of biodiversity.Earthscan, London, UK.

  Tei, F., Scaife, A. and Aikman, D. P. (1996). Growth of Lettuce, Onion and Red beet. 1-Growth analysis, light interception and radiation use efficiency. Annals of Botany, 78, 633-644.

  Uniyal S.K., Awasthi A., and Rawat G.S. 2002. Current status and distribution of commercially exploited medicinal and aromatic plants in upper Gori valley, Kumaon Himalaya, Uttaranchal, Current Science, 82: 1246-1252.

  Valiathan M.S. 1998. Healing herbs.Current Science, 75: 1122- 1126.

  Van Raamsdonk L.W.D., Ensink W., van Heusden A.W.M., Vrielink-van Ginkel M., and Kik C. 2003. Biodiversity assessment based on cpDNA and crossability analysis in selected species of Allium subgenus Rhizirideum. Theor. Appl. Genet, 107:1048-1058.

  Vargas LA, Andersen M.N, Jensen CR, orgenses VJ. 2002. Estimation of leaf area index, light interception and biomass accumulation of Miscanthus silences ‘Goliath’ from radiation measurements. Biomass and Bioenergy, 22: 1-14.

  Vinson JA, Hao Y, Su X, Zubik L, 1998. Phenol antioxidant quantity and quality in foods: vegetables. J. Agri. Food Chem, 46: 3630–3634.

  Waterer, D. D. R. 2001. Garlic production on prairies. University of Saskatchewan. HortSciense 32: 1102-1104.

  Williams V.L. 1996. The witwaterrand muti trade. Veld and Flora, 82: 12-14.

  Xia Pei – Gen.1991. The Chinese approach to medicinal plants. Their utilization and conservation . In: Akerele, O. V. Heywood & H. Synge, (Eds). Conservation of medicinal plants. Cambridge, University Press, UK. Pp: 305-313.

  Xingjin H., Song G.E., Jiemei X.U., and Deyuan H. 2000. Phylogeny of Chinese Allium (Liliaceae) using PCR-RFLP analysis.Science in China (Series C), 43:454-463.

  Zheng S.J. 2004. Gene transfer in Allium: recent developments and future prospects Abstracts of the 4th International ISHS Symposium on Edible Alliacea, Beijing, China, p. 37.


موضوع پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, نمونه پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, جستجوی پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, فایل Word پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, دانلود پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, فایل PDF پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, تحقیق در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, مقاله در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, پروژه در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, پروژه درباره پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته بيوتکنولوژي کشاورزي (M.Sc) سال تحصيلي 1386 چکيده     بيش از 139 گونه آليوم در ايران گزارش شده اند که حدود 30 گونه آن بومي خود ايران هستند . در

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

چکیده بیماری شانکر به‏وسیله‏ی باکتری (Xanthomonas citri pv. citri) ایجاد می‏شود که هر ساله عملکرد و کیفیت محصولات خانواده مرکبات، به‏ویژه لیمو‏ترش و پرتقال را تحت تاثیر خود کاهش می‏دهد. این پژوهش با هدف جداسازی و همسانه‏سازی دو ژن رمز کننده‏ی هارپین‏های HrpW و HrpG از باکتری Xcc سویه NIGEB-088 و ساخت پلاسمید‏های نوترکیب pBI-hrpG و pBI-hrpW به‏منظور توسعه‏ی استراتژی مقاومت به ...

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت چکیده به منظور بررسی اثرات عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر سرعت جوانه­زنی، درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن گیاهچه، بنیه گیاهچه و نسبت ریشه­چه به ساقه­چه و همچنین برخی شاخص­های رشدی، در سه گیاه دارویی توت ­روباهی، بابونه و اکیناسه، دو آزمایش جداگانه در سال 1388، در همدان اجرا گردید.آزمایش عصاره دودی ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی­های کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه تابستانه و مقدار اسانس آن به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 7 تیمار شامل: تیمار نمونه شاهد (بدون مصرف کود)، تیمار ورمی کمپوست، تیمار کود گوسفندی کاملا پوسیده شده و چهار تیمار کود شیمیایی با ترکیب عناصر اصلی ازت، فسفر و ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی روستایی چکیده شهرستان پاکدشت که از جنوب رشته کوه البرز به طرف دشت کشیده شده و به دلیل وجود رودخانه جاجرود و همچنین خاک حاصلخیز آن، محیط مناسبی را برای کشاورزان، بخصوص برای پرورش گل و گیاه است. همین عوامل در کنار اقلیم مساعد و بارندگی نسبتاً مناسب، باعث شده است که پرورش گل و گیاه در سالهای اخیر به منزله یک شغل ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : باغبانی گرایش گیاهان زینتی چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثر نیکل بر عمر پس از برداشت گل ژربرا در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. گل­های سالم ژربرا ((Gerbera jamesonii cv. ‘Intense’ از یک تولید کننده تجاری خریداری گردید و فوراً به آزمایشگاه بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد رشت منتقل شد. گل­ها روی ارتفاع ...

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي

ثبت سفارش