پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین

word 431 KB 32435 70
1392 کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تغذیه دام

   

  چکیده

  هدف از انجام این  پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین بود. بدین منظور 240 قطعه بلدرچین یک روزه در 4 تیمار  و 4 تکرار و 15قطعه بلدرچین در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه­های آزمایشی شامل تیمار شاهد(جیره پایه+0% سیاه‌دانه)، تیمار یک (جیره پایه+5/0% سیاه‌دانه)، تیمار دو (جیره پایه+1% سیاه‌دانه)، تیمار سه (جیره پایه+5/1% سیاه‌دانه) و پس از آنالیز سیاه‌دانه جیره مطابق با NRC سال1994 تنظیم شد. طول دوره آزمایش 6 هفته بود. مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در پایان هر هفته اندازه گیری شد. و در پایان دوره برای اندازه گیری فاکتورهای خونی از هر تکرار دو بلدرچین برای خون گیری انتخاب گردید، برای اندازه گیری پاسخ  ایمنی علیهSRBC  روزهای 14 و 28 خون گوسفندی به صورت عضلانی تزریق گردید 7 و 14 روز پس از تزریق  خون گیری از دو بلدرچین انجام شد در روزهای 28 و 42 از هر تیمار 2 قطعه بلدرچین برای اندازه گیری بازده لاشه و اندام‌های ایمنی انتخاب شد. 21 - 0 روزگی تیمار 3   نسبت به سایر تیمارها مصرف خوراک بیشتری داشت و تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0 ≥ p)، تیمار 2 بیشترین افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل را نسبت به سایر تیمارها  نشان داد (05/0 ≥ p)، تیمار شاهد بیشترین میزان  LDL، کلسترول و تری گلسرید را داشت (05/0 ≥ p)، تیمارهای 2و 3 به طور معنی داری  بیشترین میزان گلبول‌های قرمز را نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0 ≥ p)، درصد بورس نسبت به وزن زنده در 42 روزگی تیمار  شاهد نسبت به سایر تیمارها تفاوت معنی داری داشت (05/0 ≥ p)، تیمار 3 در نسبت بیضه در نرها نسبت به سایر تیمارها  تفاوت معنی داری داشت (05/0 ≥ p)، میزان پاسخ ایمنی علیه SRBC در هفته ششم تیمار 2 با سایر تیمارها تفاوت معنی داری داشت (05/0 ≥ p)، تفاوت بین تیمارها از لحاظ (HDL،VLDL ، آلبومین، پروتئین کل، هموگلوبین، هماتوکریت،  بازده لاشه، سینه، ران‌ها، کبد، طحال، سنگدان، قلب، چربی بطنی) تفاوت معنی داری نبود (05/0 ≥ p).

  واژه‌های کلیدی: سیاه‌دانه، عملکرد تولیدی، فاکتور های خونی، ایمنی، بازده لاشه، بلدرچین

   

   

   

  فصل اول:

  مقدمه

   

  دسترسی مطمئن به منابع غذایی مورد نیاز جوامع بشری به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در آمده است. وضعیت تولید مواد غذایی در دنیای امروز به خصوص در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم اقتصادی به شمار می‌رود و بر اساس برخی پیش بینی‌ها این مسئله در آینده نزدیک ممکن است مشکلات اجتماعی را به همراه داشته باشد. افزایش روز افزون جمعیت دنیا به ویژه در کشورهای فقیر مهم‌ترین دلیل این امر می‌باشد (6).  بیشتر کشورهای در حال توسعه غذای مورد نیاز جمعیت خود را به سختی تأمین می‌کنند و بخش عظیمی از جمعیت انسانی جهان از سوء تغذیه رنج می‌برند (57).  نیاز به پروتئین از مسائل پیش روی تغذیه انسان می‌باشد و اهمیت آن در رشد و سلامت کاملاً روشن می‌باشد. با افزایش جمعیت جهان، نیاز بشر به مواد پروتئینی روز به روز افزایش یافته است. این مسئله سبب شده که بسیاری از حیوانات را که گوشت آن‌ها برای مصرف انسان مناسب است، به صورت اهلی درآورده و با پرورش صنعتی آن‌ها بخشی از احتیاجات پروتئینی انسان برطرف گردد، امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و لزوم تأمین مواد غذایی، بهبود راندمان تولید سبب می‌شود تا سطح تغذیه مردم جهان به تدریج بهبود یابد (7). صنعت طیور نقش عمده‌ای در این توسعه و بهبود خواهد داشت. بنابراین یکی از اهداف اصلی در این صنعت، بهبود راندمان تولید با حداقل هزینه است. از آن جا که بخش تغذیه در این صنعت قسمت اعظم هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، لذا تلاش در جهت بهبود کار آیی، استفاده از مواد مغذی در جیره امری ضروری و قابل توجه می‌باشد (11). دانشمندان در اکثر نقاط جهان فعالیت‌های مستمری را جهت رفع این نیازها آغاز کرده‌اند. از جمله این فعالیت‌ها که از سال‌ها پیش شروع شده است اهلی کردن، پرورش و اصلاح بعضی از گونه‌های پرندگان وحشی می‌باشد. به عنوان مثال توسعه صنعت بلدرچین در استونیا از زمان ورود تخم بلدرچین به آنجا در سال 1976 آغاز گشت و روی خصوصیات مورفولوژیکی بلدرچین و تحقیق در مورد گله‌های پر تولید و مقاوم در این کشور بررسی و مطالعه گردید (2). در این ارتباط پرورش بلدرچین در اوایل قرن بیستم توسط دامپروران از اهمیت خاصی برخوردار شد. از آن جا که سلامتی، پویایی و شکوفایی استعدادهای افراد هر جامعه، در گرو تغذیه صحیح و کافی، به ویژه بخش پروتئین حیوانی افراد آن جامعه است. لذا برای تأمین پروتئین حیوانی توسعه هر چه بیشتر دامپروری، به ویژه صنعت پرورش طیور و سایر پرندگان از جمله بلدرچین ضرورت انکار ناپذیری پیدا می‌کند (3). مطالعه روی بلدرچین به عنوان یک پرنده به دلایل متعددی می‌تواند جنبه بنیادی یا کاربردی پیدا کند. هم اکنون از بلدرچین به عنوان حیوان آزمایشگاهی در سطح گسترده استفاده می‌شود. و مزایای فراوان دیگری نیز سبب اهمیت پرورش بلدرچین شده است. بلدرچین با داشتن خصوصیات مناسب جثه کوچک، رشد سریع، بلوغ زودرس، تولید بالای تخم، فاصله کوتاه تخم گذاری حدود ٢٠ ساعت، فاصله کوتاه ایجاد نسل، نیاز کم به محیط پرورشی از نظر مساحت، نیاز به غذای کم، مقاومت به شوری جیره تا حد ٣ درصد نمک دوره انکوباسیون کوتاه، مقاومت به بسیاری از بیماری‌های متداول جوجه‌های گوشتی، کیفیت بالای گوشت و تخم، قیمت بالای تولیدات، هزینه کم مواد غذایی و درمان، و بازگشت سریع سرمایه و ... به عنوان پرنده‌ای با ارزش اقتصادی شناخته شده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان پرورش داده می‌شود. و تحقیقات گسترده‌ای بر روی آن در حال انجام می‌باشد (80). اولین بار پرورش صنعتی این پرنده در استان تهران در محل ماهی سرای کرج توسط دکتر معتمد انجام شد. سپس دکتر رادی میبدی در یزد اقدام به پرورش بلدرچین به صورت صنعتی نمود. به دنبال آن در شهر‌های مختلف کشور از جمله تبریز، مشهد، قم، کرج و دیگر نواحی پرورش بلدرچین در واحد‌ها‌ی صنعتی کوچک و بزرگ رواج یافت (2).

  وجود ویژگی‌های مناسب سبب شده تا بلدرچین به عنوان یک پرنده مطلوب نزد کشاورزان و پرورش دهندگان تلقی شده و علا قمند ان زیادی به پرورش صنعتی این پرنده روی آورند ( 2).

  پرورش بلدرچین امروزه جایگاه خاصی در صنعت پرورش طیور پیدا کرده است و با توجه به تقاضای مردم، پرورش آن رو به گسترش است. بلدرچین و جوجه‌های گوشتی جزء پرندگانی هستند که از رشد سریعی برخوردارند. این پرندگان در طی دوره پرورش با عوامل استرس‌زای مختلفی مواجه می‌شوند و این استرس‌ها باعث تغییر در هورمون‌ها، کاهش خوراک مصرفی، تغییر در متابولیسم مواد مغذی و تضعیف سیستم ایمنی می‌شود. از راهکارهای توفیق در صنعت پرورش طیور تغذیه مناسب است که از جهات مختلف مورد توجه بوده، از جمله می‌توان به ارتباط تغذیه با رشد و ارتقاء ایمنی اشاره نمود (80). در این راستا شرایط تغذیه‌ای، اعمال ایمونولوژی و پاسخ به عوامل عفونی را در میزبان تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر عکس، بیماری‌های عفونی حاد یا مزمن نیز اثر زیان باری بر شرایط تغذیه‌ای خواهد گذاشت. در مورد کنترل، پیشگیری مهم‌تر از درمان است. زیرا اولاً درمان در جایگاه‌های بزرگ مشکل بوده و ثانیاً هزینه‌های آن زیاد است. در حالی که پیشگیری بیماری‌ها آسان‌تر و هزینه آن کمتر است. از این رو باید تدابیری اتخاذ نمود که به جای درمان، مسئله پیشگیری از بیماری‌ها را مد نظر قرار داد. برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها و بالا بردن مقاومت، روش‌های متعددی وجود دارد از جمله واکسیناسیون، استفاده از آنتی بیوتیک ها و غیره که هر یک از این روش‌ها علی رغم ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی معایبی مانند ایجاد مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیو تیک ها دارند و مدت زمان مصرف آنتی بیوتیک ها و فاصله آخرین مرحله استفاده از آن‌ها تا زمانی که طیور به کشتار گاه منتقل می‌شوند، می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد و حتی در صورت رعایت همه موارد، احتمال بروز عوارض جانبی ناشی از باقی ماندن این مواد در لاشه و در بدن افرادی که از این محصولات خصوصاً به مقدار زیاد در رژیم غذایی خود استفاده می‌کنند، وجود دارد. در نتیجه نگرانی‌های ناشی از اثرات نامطلوب مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها در تغذیه طیور روز به روز در حال گسترش است (46).

  در دهه‌های اخیر جهت بالا بردن بازده تولیدی دام و طیور از ترکیباتی به عنوان افزودنی‌های غذایی و محرک رشد که در دسترسی مواد مغذی جیره و بهبود رشد استفاده شده است، که از جمله این ترکیبات آنتی بیوتیک های محرک رشد بوده که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی با توجه به اثرات مضر استفاده از آنتی بیوتیک های و محدود بودن استفاده از آن‌ها، متخصصین تغذیه دام و طیور در پی جایگزینی برای این ترکیبات هستند. از سال 2006 در اروپا کاربرد هر نوع آنتی بیوتیکی به عنوان محرک رشد در جیره دام و طیور ممنوع گردید (91).

   

   

  Abstract

  This study was performed to determine the effects of different levels of Nigella Sativa Seeds (NSS) in quail rations on performance, some blood parameters, and antibody production. So, a total of 240 one-day old quails were randomly allocated to one of 4 diet treatments in 4 levels of NSS (basal diet with 0%, 0.5%, 1% and 1.5%) for 6 weeks and each treatment was divided into 4 replicates of 15 quail chicks. After NNS analysis rations were assigned according to 1994 NRC. Weighting, feed intake, and feed conversion were done weekly and blood and carcass samples were collected at 42 days of age. For measuring immune response to Sheep Red Blood Cell (SRBC), SRBC were inject muscularly at 14 and 28 days of age and blood samples collected at 7 and 14 days after the injection. In each treatment Caracas samples of 2 randomly selected quail  were collected after 28 and 42th days of treatment. Results showed NSS affected feed intake at 0-21 days. Treatment 3 and 2 showed the greatest weight gain and FCR compared to the  other  treatments (P<0.05) at all stages of the experiment, respectively. Cholesterol and triglycerides levels statistically decreased by NSS supplementation at 1% and 1.5% (P<0.05). HDL and RBC significantly increased in chicks given NSS. The levels of albumin, total protein, HDL, VLDL, Hb and PCV and the relative weight of internal organs (breast, thigh, spleen, liver, heart, gizzard) and  carcass were not significantly affected by the NSS supplemented diets. The relative weight of bursa and antibody titers to SRBC significantly increased at 42-days .It is concluded that NSS had beneficial effects on weight gain, FCR and health of quail chicks.

  Key words:: Nigella Sativa seeds, performance, blood parameters, quail, Caracas, immune system.

 • فهرست:

                                                                                                                                                              صفحه

  چکیده. 1

  مقدمه. 2

  بررسی منابع. 8

  2-1- طبقه بندی بلدرچین. 9

  2-2- تاریخچه اهلی کردن بلدرچین ژاپنی.. 10

  2-3- پراکندگی و محل زیست.. 11

  2-4- ویژگی‌های عمومی بلدرچین. 11

  2-5- اندازه و طول عمر بلدرچین. 12

  2-6- افزودنی‌های غذایی غیر مغذی. 12

  2-6-1- محرک رشد. 12

  2-7-راه‌های استفاده از دارو. 13

  2-7-1- درمان با آب.. 13

  2-7- 2-درمان همراه غذا 14

  2-7-3- درمان به وسیله تزریق.. 14

  2-7-4- درمان توسط آئروسل.. 14

  2-8- بررسی‌های انجام شده در زمینه استفاده بیش از حد دارو. 15

  2-9- مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در پرورش صنعتی دام و طیور 16

  2-10- باقی مانده‌های دارویی.. 17

  2-11- باقی مانده‌های دارویی در محصولات دامی خطر جدی سلامت انسان. 18

  2-12- تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی.. 18

  2-12-1- نقش‌های گیاهان دارویی و بر خورد با آن‌ها 19

  2-13-مواد موجود در گیاهان دارویی.. 20

  2-13-1- آلکالوئیدها 20

  2-13- 2-گلوکوزیدها 21

  2-13-3- ساپونین ها 22

  2-13-4- مواد تلخ.. 23

  2-13-5- تانن ها 23

  2-14- سیاه‌دانه. 23

  2-14-1- معرفی سیاه‌دانه. 23

  2-14-2- گیاه شناسی.. 24

  2-14-3- مصارف طبی و سنتی سیاه‌دانه. 25

  2-14-4-استانداردهای بذری. 26

  2-14-5- ارزش غذایی.. 26

  2-14-6- ترکیبات.. 26

  2-14-7- ماده مؤثره. 27

  2-14-8-خواص دارویی.. 27

  2-14-9- اکولوژی. 27

  2-15- کلیاتی در مورد سیستم ایمنی.. 28

  2-15-1- لزوم تقویت سیستم ایمنی.. 30

  2-16-نقش سیاه‌دانه در سیستم ایمنی.. 30

  2-17- مطالعات انجام شده روی سیاه‌دانه. 31

  مواد و روش‌ها 34

  3-1- زمان و محل آزمایش... 35

  3-2- آماده سازی سالن. 35

  3-3-خرید مواد خوراکی و تنظیم جیره‌ها 36

  3-4- بلدرچین‌های مورد آزمایش... 37

  3-5- اقدامات انجام شده در روز ورود بلدرچین‌های یک روزه. 37

  3-6- مدیریت پرورش و تغذیه. 38

  3-6-1-برنامه نوری، دما و رطوبت سالن. 38

  3-7- فراسنجه‌های اندازه گیری شده. 38

  3-7-1- خوراک مصرفی.. 39

  3-7-2- افزایش وزن. 39

  3-7-3- ضریب تبدیل غذایی.. 40

  3-7-4- صفات لاشه. 40

  3-7-5-اندازه گیری فاکتورهای خونی.. 40

  3-7-5-1- اندازه‌گیری متابولیت‌های سرم. 41

  3-7-5-2-اندازهگیری غلظت هموگلوبین خون. 42

  3-7-5-3- هماتوکریت.. 42

  3-7-5-4- شمارش گلبول‌های قرمز خون. 43

  3-7-6 - روش انجام تیتر آنتی بادی SRBC.. 43

  3-8- مدل آماری و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 44

  نتایج.. 45

  4-1- صفات عملکرد 46

  4-1-1- مصرف خوراک هفتگی.. 46

  4-1-2- افزایش وزن هفتگی.. 46

  4-1-3- ضریب تبدیل غذایی.. 48

  4-2- پارامترهای بیو‌شیمیایی اندازه گیری شده سرم خون و فاکتورهای خونی.. 51

  4-3- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه (28 روزگی) 54

  4-4- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه (42 روزگی) 55

  4-9- SRBC.. 56

  بحث و نتیجه گیری. 58

  5-1- صفات عملکرد 59

  5-1-1- مصرف خوراک... 59

  5-1-2- افزایش وزن. 59

  5-1-3- ضریب تبدیل غذایی.. 60

  5-2- پارامترهای بیو‌شیمیایی اندازه گیری شده سرم  خون و فاکتورهای خونی.. 61

  5-2-1- کلسترول، تری گلیسرید، 61

  5-2-2 LDL، VLDL، HDL. 62

  5-2-3- آلبومین و پروتئین تام. 62

  5-2-4- گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت.. 63

  5-3- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه. 64

  5-5- SRBC.. 64

  5-6- نتیجه گیری. 65

  5-7-پیشنهادات.. 66

  منابع و مأخذ: 67

  چکیده انگلیسی.. 76

  منبع:

  - اکبری، م. (1387 ). اثر ویتامین های A  و E و عنصر روی و پروبیوتیک ها در تغذیه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. رساله‌ی دکترای تخصصی تغذیه‌ی طیور. دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

  2- امامی میبدی، م. ع. ع. سمیع، م. مرادی شهر بابک، و. ع. ا. دهقانپور. (1380). ترکیب پذیری صفات وزن زنده و لاشه در سویه‌های بلدرچین وارداتی، اولین سمینار اصلاح نژاد کشور. صفحه 292- 89.

  3- امامی میبدی، م. ع. (1372). پرورش بلدرچین در بنگلادش. مجله پژوهش و سازندگی. 30: 134-132.

  4- بیگی بندر آبادی، م. و.  کلانتری، م. (1385). تأثیر استفاده از چهار گیاه دارویی (گزنه، شنبلیله، مریم گلی و  وسعه) بر عملکرد مرغ‌های تخمگذار. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم.

  5- پور رضا، ج. صادقی، ق. و. مهری، م. (1385). تغذیه مرغ. اصفهان: انتشارات ارکان دانش. (تا لیف) 672 ص.

  6- زهری، م. (1382) . پرورش طیور گوشتی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران (چاپ یازدهم).

  7- شریفی، م.  شمس شرق، م.  دستار، ب.  حسنی، س. (1389) . تأثیر سطوح مختلف مکمل سین بیوتیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای خونی در بلدرچین ژاپنی. چهارمین کنگره علوم دامی.

  8- شکوهمند، م. (1387). پرورش بلدرچین، تهران: انتشارات نور بخش160 ص (تالیف).

  9- صعام شریعت، س. ه. (1383). گزیده گیاهان دارویی. انتشارات مانی.

  10- عسگری، ص. هلالات،  ع.  دیانی، ن. و. قنادی، ع. (1378). اثر سیاه‌دانه بر فاکتورهای هماتولوژیک در خرگوش‌های تحت رژیم معمولی و پرکلسترول. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 24 شماره 1 ص 66-73 .

  11- گلیان، الف؛ و. سالار معینی، م. (1378). تغذیه طیور. واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر

  12- لیلوی، ه. و.  رعایایی، م. (1381 ). ایمنی شناسی. انتشارات سایه هور194 ص (تالیف).

  13- نجف پور نوایی، م. (1373). مطالبی پیرامون گیاه دارویی شنبلیله. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.

  14- وجدانی، ح. (1381). گیاهان دارویی و کاربرد آن‌ها در دامپزشکی و دامپروری. مجله دامدار، سال یازدهم، شماره 145 ص 12- 10.

  15- وجدانی، ح. (1380). بررسی تولید و صادرات گیاهان دارویی ایران ارائه شده در همایش ملی گیاهان دارویی ایران، کرج، موسسه تحقیقات جنگل‌های و مراتع کشور.

  16- هاشم پور، ف.  پرورش بلدرچین، پایان نامه برای دریافت درجه دکترای دامپزشکی از دانشگاه تهران.

  17- یگانه پرست، م. و. م. ترابی، و. سلیمانی فر، ع. (1385). بررسی اثر مخلوط شش گیاه دارویی بر توان تولید گوساله‌های نر پرواری. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم.

  18- یگانی، م؛ و حاج صادق، ن. (1378) . عوامل محرک رشد در دام و طیور، مرکز نشر سپهر- نیک‌خواه.

  19- Akhondian, J., Kianifar, H., Raoofziaee, M., Moayedpour, A., Toosi, M.B. and Khajedaluee, M. (2011) The effect of thymoquinone on intractable pediatric seizures (pilot study). Epilepsy research, 93, 39-43.

  20- Akhtar, M.S., Nasir, Z. and Abid, A.R. (2003) Effect of feeding powdered Nigella sativa L. seeds on poultry egg production and their suitability for human consumption. Veterinarski arhiv, 73, 181-190.

  21- Alamer, M.A. and Basiouni, G.F. (2005) Feeding Effects of Fenugreek Seeds Trigonella foenum-graecum L. on Lactation Performance, Some Plasma Constituents and Growth Hormone Level in Goats. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8, 1553-1556.

  22- Ali, B. and Blunden, G. (2003) Pharmacological and toxicological properties of Nigella sativa. Phytotherapy Research, 17, 299-305.

  23- Alkofahi, A., Batshoun, R., Owais, W. and Najib, N. (1996) Biological activity of some Jordanian medicinal plant extracts. Fitoterapia, 67, 435-442.

  24- Al-Beitawi, N. and El-Ghousein, S. (2008) Effect of feeding different levels of Nigella sativa seeds (Black cumin) on performance, blood constituents and carcass characteristics of broiler chicks. Int. J. Poult. Sci, 7, 715-721.

  25- Al-Beitawi, N.A., El-Ghousein, S.S. and Nofal, A.H. (2009) Replacing bacitracin methylene disalicylate by crushed Nigella sativa seeds in broiler rations and its effects on growth, blood constituents and immunity. Livestock Science, 125, 304-307.

  26- ALHaj, N.A., Shamsudin, M.N., Alipiah, N.M., Zamri, H.F., Bustamam, A., Ibrahim, S. and Abdullah, R. (2010) Characterization of Nigella sativa L. essential oil-loaded solid lipid nanoparticles. American Journal of Pharmacology and Toxicology, 5, 52.

  27- Al- Hader, A., Aqel, M. And Hasan, Z. (1993) Hypoglycemic effects oOf the volatile oil of Nigella sativa. European journal of Pharmacogn, 31, 96-100.

  28- Al‐Johar, D., Shinwari, N., Arif, J., Al‐Sanea, N., Jabbar, A.A., El‐Sayed, R.a., Mashhour, A., Billedo, G., El‐Doush, I. and Al‐Saleh, I. (2008) Role of Nigella sativa and a number of its antioxidant constituents towards azoxymethane‐induced genotoxic effects and colon cancer in rats. Phytotherapy Research, 22, 1311-1323.

  29- Al-Majed, A.A., Al-Omar, F.A. and Nagi, M.N. (2006) Neuroprotective effects of thymoquinone against transient forebrain ischemia in the rat hippocampus. European journal of pharmacology, 543, 40-47.

  30- Aqel, M. and Shaheen, R. (1996) Effects of the volatile oil of  Nigella sativa seeds on the uterine smooth muscle of rat and guinea pig. Journal of ethnopharmacology, 52, 23-26.

  31- Botnick, I., Xue, W., Bar, E., Ibdah, M., Schwartz, A., Joel, D.M., Lev, E., Fait, A. and Lewinsohn, E. (2012) Distribution of Primary and Specialized Metabolites in Nigella sativa Seeds, a Spice with Vast Traditional and Historical Uses. Molecules, 17, 10159-10177.

  32- Bourgou, S., Bettaieb, I., Saidani, M. and Marzouk, B. (2010) Fatty acids, essential oil, and phenolics modifications of black cumin fruit under NaCl stress conditions. Journal of agricultural and food chemistry, 58, 12399-12406.

  33- Bourgou, S., Pichette, A., Marzouk, B. and Legault, J. (2010) Bioactivities of black cumin essential oil and its main terpenes from Tunisia. South African Journal of Botany, 76, 210-216.

  34- Burits, M. and Bucar, F. (2000) Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytotherapy Research, 14, 323-328.

  35- Calderón, C.B., Sabundayo, B.P., Schwalbe, R., Steele-Moore, L. and Goodwin, A. (2007) Antimicrobial classifications: drugs for bugs. Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols, 7.

  36- Canan, B. Ş., Özgür, K. M.,  Kuddusi, E. , and Hilal, Ü. (2009)  Effect of feeding Nigella sativa oil on laying hen performance,cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherichia coli count in fecesArch.Geflügelk. 73 (3). S. 167–172, ISSN 0003-9098.

  37- Chaieb, K., Kouidhi, B., Jrah, H., Mahdouani, K. and Bakhrouf, A. (2011) Antibacterial activity of Thymoquinone, an active principle of Nigella sativa and its potency to prevent bacterial biofilm formation. BMC complementary and alternative medicine, 11, 29.

  38- Choct, M. (2001) Alternatives to in-feed antibiotics in monogastric animal industry. ASA Technical Bulletin. AN, 30.

  39- David, RW., Omar, A.G. And Peter, A.C. (1998) In vitro antitumor activity of some crude and purified components of black seed Nigella Sativa. Antimicrobial agents and chemotherapy, 18, 1527-3.

  40- Denli, M., Okan, F. and Celik, K. (2003) Effect of dietary probiotic, organic acid and antibiotic supplementation to diets on broiler performance and carcass yield. Pak. J. Nutr, 2, 89-91.

  41- El-Fatatry, H. (1975) Isolation and structure assignment of an antimicrobial principle from the volatile oil of Nigella sativa L. seeds. Die Pharmazie, 30, 109-111.

  42- Fararh, K., Atoji, Y., Shimizu, Y., Shiina, T., Nikami, H. and Takewaki, T. (2004) Mechanisms of the hypoglycaemic and immunopotentiating effects of Nigella sativa L. oil in streptozotocin-induced diabetic hamsters. Research in veterinary science, 77, 123-129.

  43- Ferdous, A., Islam, S., Ahsan, M., Hasan, C. and Ahmed, Z. (1992) In vitro antibacterial activity of the volatile oil of Nigella sativa seeds against multiple drug‐resistant isolates of Shigella spp. and isolates of Vibrio cholerae and Escherichia coli. Phytotherapy Research, 6, 137-140.

  44- Ghamarnia, H., Jalili, Z. and Daichin, S. (2012) The effects of saline irrigation water on different components of black cumin (Nigella sativa L.). International Journal of AgriScience, 2, 915-922.

  45- Ghosheh, O.A., Houdi, A.A. and Crooks, P.A. (1999) High performance liquid chromatographic analysis of the pharmacologically active quinones and related compounds in the oil of the black seed (Nigella sativa L). Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 19, 757-762.

  46- Gill, M., Simjee, S., Al-Hattawi, K., Robertson, B., Easmon, C. and Ison, C. (1998) Gonococcal Resistance to β-Lactams and Tetracycline Involves Mutation in Loop 3 of the Porin Encoded at thepenB Locus. Antimicrobial agents and chemotherapy, 42, 2799-2803.

  47- Gillor, O., Kirkup, B.C. and Riley, M.A. (2004) Colicins and microcins: the next generation antimicrobials. Advances in applied microbiology, 54, 129-146.

  48- Gillor, O., Nigro, L.M. and Riley, M.A. (2005) Genetically engineered bacteriocins and their potential as the next generation of antimicrobials. Current pharmaceutical design, 11, 1067-1075.

  49- Guler, T., Dalkilic, B., Ertas, O. and Ciftci, M. (2006) The effect of dietary black cumin seeds (Nigella sativa L.) on the performance of broilers. ASIAN AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 19, 425.

  50- Gurung, R.L., Lim, S.N., Khaw, A.K., Soon, J.F.F., Shenoy, K., Ali, S.M., Jayapal, M., Sethu, S., Baskar, R. and Hande, M.P. (2010) Thymoquinone induces telomere shortening, DNA damage and apoptosis in human glioblastoma cells. PLoS One, 5, e12124.

  51- Hanafy, M. and Hatem, M. (1991) Studies on the antimicrobial activity of Nigella sativa seed (black cumin). Journal of ethnopharmacology, 34, 275-278.

  52- Hawkey, P. (2008) The growing burden of antimicrobial resistance. Journal of antimicrobial chemotherapy, 62, i1-i9.

  53- Houghton, P.J., Zarka, R., de las Heras, B. and Hoult, J. (1995) Fixed oil of Nigella sativa and derived thymoquinone inhibit eicosanoid generation in leukocytes and membrane lipid peroxidation. Planta medica, 61, 33-36.

  54- Ibrahim, A.S., Edwards, J.E., Fu, Y. and Spellberg, B. (2006) Deferiprone iron chelation as a novel therapy for experimental mucormycosis. Journal of antimicrobial chemotherapy, 58, 1070-1073.

  55- Iqbal, M.S., Nadeem, S., Mehboob, S., Ghafoor, A., Rajoka, M.I., Qureshi, A.S. and Niaz, B. (2011) Exploration of genotype specific fingerprinting of Nigella sativa L. using RAPD markers. Turk J Agric For, 35, 569-578.

  56- Jabeen, R., Iftikhar, T., Mengal, T. and Khattak, M.I. (2012) A comparative chromosomal count and morphological karyotyping of three indigenous cultivars of kalongi (Nigella Sativa) . Pakistan Journal of botany, 44, 1007-1012.

  57- Jawale, M., Zanzad, A., Kukde, R. and Kambale, R. (2006) Effect of partial replacement of maize by orange pomace supplemented with enzymes in broilers. Journal of Bombay Veterinary College, 14, 28-30.

  58- Jrah Harzallah, H., Kouidhi, B., Flamini, G., Bakhrouf, A. and Mahjoub, T. (2011) Chemical composition, antimicrobial potential against cariogenic bacteria and cytotoxic activity of Tunisian Nigella sativa essential oil and thymoquinone. Food Chemistry, 129, 1469-1474.

  59- Katie, T. (1998) Keeping quail. A guide to domestic and commercial management third edition .Published by broadleys publishing company.

  50- Kaviarasan, S., Vijayalakshmi, K. and Anuradha, C. (2004) Polyphenol-rich extract of fenugreek seeds protect erythrocytes from oxidative damage. Plant Foods for Human Nutrition, 59, 143-147.

  61- Khanna, T., Zaidi, F.A ., And Dandiya, P.,C. (1993) CNS And Analgesic Studies On Nigella Sativa. Fitoterapia , 64, 407-10.

  62- Landsberg, H. (1949) Prelude to the discovery of penicillin. Isis, 40, 225-227.

  63- Lee, K.-W., Everts, H., Kappert, H., Yeom, K.-H. and Beynen, A. (2003) Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens. The Journal of Applied Poultry Research, 12, 394-399.

  64- Losso, J.N., Bawadi, H.A. and Chintalapati, M. (2011) Inhibition of the formation of advanced glycation end products by thymoquinone. Food Chemistry, 128, 55-61.

  65- Lucey, D.R., Clerici, M. and Shearer, G.M. (1996) Type 1 and type 2 cytokine dysregulation in human infectious, neoplastic, and inflammatory diseases. Clinical microbiology reviews, 9, 532-562.

  66- Magdy, M.-A., Hanan, E.-A. and Nabila, E.-M. (2012) Thymoquinone: Novel gastroprotective mechanisms. European journal of pharmacology.

  67- Mahmmoud, Y.A. and Christensen, S.B. (2011) Oleic and linoleic acids are active principles in Nigella sativa and stabilize an E sub 2 sub P conformation of the Na, K-ATPase. Fatty acids differentially regulate cardiac glycoside interaction with the pump. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 1808, 2413-2420.

  68- Marshall, C., Lessard, I., Park, I.-S. and Wright, G. (1998) Glycopeptide antibiotic resistance genes in glycopeptide-producing organisms. Antimicrobial agents and chemotherapy, 42, 2215-2220.

  69- Midilli, M., Tuncar, S. D. (2001) The Effects Of Enzyme And Probiotic Supplementation To Diets On Broiler Performance. Turkey. Journal of ethnopharmacology, 6, 895-903.

  70- Miraghaee, S.S., Heidary, B., Almasi, H., Shabani, A., Elahi, M. and Nia, M.H.M. (2011) The effects of Nigella sativa powder (black seed) and Echinacea purpurea (L.) Moench extract on performance, some blood biochemical and hematological parameters in broiler chickens. African Journal of Biotechnology, 10, 19249-19254.

  71- Morikawa, T., Xu, F., Ninomiya, K., Matsuda, H. and Yoshikawa, M. (2004) Nigellamines A 3, A 4, A 5, and C, new dolabellane-type diterpene alkaloids, with lipid metabolism-promoting activities from the Egyptian medicinal food black cumin. Chemical and pharmaceutical bulletin, 52, 494-497.

  72- Nasir, Z. and Grashorn, M. (2010) Effects of Echinacea purpurea and Nigella sativa supplementation on broiler performance, carcass and meat quality. Journal of Animal and Feed Sciences, 19, 94-104.

  73- Naz, H. (2011) Nigella sativa: the miraculous herb. Pakistan Journal of Biochemistry and Molecular Biology (PJBMB), 44.

  74- Norozpoor, G. and Rezvani Moghaddam, P. (2007) Effect Of Different Irrigation Intervals And Plant Density On Oil Yield And Essences Percentage Of Black Cumin (Nigella Sativa). Pajouhesh And Sazandegi, 19.

  75- Okan, F., Denli, M., and Uluocak, A., N.  (2004)  Effect of dietary supplementation of herb essential oils on the growth performance, carcass and intestinal characteristics of quail (Coturnix coturnix japonica). South African Journal of Animal Science, 34 , 174_179.  

  76- Paramasivam, A., Sambantham, S., Shabnam, J., Raghunandhakumar, S., Anandan, B., Rajiv, R., Vijayashree Priyadharsini, J. and Jayaraman, G. (2012) Anti-cancer effects of thymoquinone in mouse neuroblastoma (Neuro-2a) cells through caspase-3 activation with down-regulation of XIAP. Toxicology letters, 213, 151-159.

  77- Pirotta, M.V. and Garland, S.M. (2006) Genital Candida species detected in samples from women in Melbourne, Australia, before and after treatment with antibiotics. Journal of clinical microbiology, 44, 3213-3217.

  78- Ramadan, M.F. (2013) Healthy blends of high linoleic sunflower oil with selected cold pressed oils: functionality, stability and antioxidative characteristics. industrial crops and products, 43, 65-72.

  79- Ramadan, M.F. and Morsel, J.-T. (2002) Characterization of phospholipid composition of black cumin (Nigella sativa L.) seed oil. Nahrung/Food, 46, 240.

  80- Randall, M. and Bolla, G. (2008) Raising Japanese quail. Primefacts, 602, 1-5.

  81- Rchid, H., Chevassus, H., Nmila, R., Guiral, C., Petit, P., Chokaïri, M. and Sauvaire, Y. (2004) Nigella sativa seed extracts enhance glucose‐induced insulin release from rat‐isolated Langerhans islets. Fundamental & clinical pharmacology, 18, 525-529.

  82- Rezvani Moghadam, P. and Ahmad  Zadeh Motlagh, M. (2007) Effect of sowing date plant density on yield and yield components black cumin (Nigella sativa) in islamabad -ghayein. Pajouhesh-va-sazandegi.

  83- Sabuncu, E., David, J., Bernède-Bauduin, C., Pépin, S., Leroy, M., Boëlle, P.-Y., Watier, L. and Guillemot, D. (2009) Significant reduction of antibiotic use in the community after a nationwide campaign in France, 2002–2007. PLoS medicine, 6, e1000084.

  84- Saha, A. and Datta, A.K. (2008) Black cumin (Nigella sativa L.)-a model plant for cytogenetical studies. Plant Archives, 8, 1-5.

  85- Salih, B., Sipahi, T. and Dönmez, E.O. (2009) Ancient nigella seeds from Boyalı Höyük in north-central Turkey. Journal of ethnopharmacology, 124, 416-420.

  86- Scholz, M., Lipinski, M., Leupold, M., Luftmann, H., Harig, L., Ofir, R., Fischer, R., Prüfer, D. and Müller, K.J. (2009) Methyl jasmonate induced accumulation of kalopanaxsaponin I in Nigella sativa. Phytochemistry, 70, 517-522.

  87- Shah, S. and Ahmad, I. (2006) Effect of gibberellic acid spray on growth, nutrient uptake and yield attributes during various growth stages of black cumin (Nigella sativa L.). Asian Journal of Plant Sciences, 5.

  88- Shewita, R. S., Taha, A. E. (2011) Effect of dietary supplementation of different levels of black seed (Nigella Sativa L) on growth performance, immunological, hematological and carcass parameters of broiler chicks. World academy of science, Engineering and technology 77.

  89- Slama, T.G., Amin, A., Brunton, S.A., File Jr, T.M., Milkovich, G., Rodvold, K.A., Sahm, D.F., Varon, J. and Weiland Jr, D. (2005) A clinician’s guide to the appropriate and accurate use of antibiotics: the Council for Appropriate and Rational Antibiotic Therapy (CARAT) criteria. The American journal of medicine, 118, 1-6.

  90- Swamy, S. and Tan, B. (2000) Cytotoxic and immunopotentiating effects of ethanolic extract of Nigella sativa L. seeds. Journal of ethnopharmacology, 70, 1-7.

  91- Toghyani, M., Toghyani, M., Gheisari, A., Ghalamkari, G. and Mohammadrezaei, M. (2010) Growth performance, serum biochemistry and blood hematology of broiler chicks fed different levels of black seed( Nigellasativa) and peppermint (Mentha piperita). Livestock Science, 129, 173-178.

  92- Tuluce, Y., Özkol, H., Sogut,  B., Çelik,  I. (2009). Effects of Nigella sativa L. on Lipid Peroxidation and Reduced Glutathione Levels in Erythrocytes of Broiler Chickens. Cell membranes and free radical research.95-99.

  93- Umar, S., Zargan, J., Umar, K., Ahmad, S., Katiyar, C.K.  and Khan, H.A. (2012) Modulation of the oxidative stress and inflammatory cytokine response by thymoquinone in the collagen induced arthritis in Wistar rats. Chemico-Biological Interactions, 197, 40-46.

  94- Venkatachallam, S.K.T., Pattekhan, H., Divakar, S. and Kadimi, U.S. (2010) Chemical composition of Nigella sativa L. seed extracts obtained by supercritical carbon dioxide. Journal of food science and technology, 47, 598-605.

  95- Yalçın, S., Uzunoğlu, K., Duyum, H. and Eltan, Ö. (2012) Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cerevisiae) and black cumin seed( Nigella sativa L.) on performance, egg traits, some blood characteristics and antibody production of laying hens. Livestock Science, 145, 13-20.


موضوع پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, نمونه پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, جستجوی پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, فایل Word پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, فایل PDF پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, تحقیق در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, مقاله در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, پروژه در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, پروژه درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌ دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتور های خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان چکیده : هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان و اثرات جایگزینی منابع گیاهی در جیره ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. به همین منظور ترکیبی از منابع پروتئین گیاهی با منبع اصلی گلوتن گندم به همراه گلوتن ذرّت و کنجاله سویا در 2 سطح 50 و 100 % و منابع روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا(40%)، بزرک(30%) و ...

چکیده این آزمایش به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف کنجاله کنجد و دو روش جیره نویسی بر اساس اسید های آمینه کل و اسید های آمینه قابل هضم به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد، و خصوصیات لاشه در جوجه گوشتی انجام گرفت. 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در 12 تیمار، 3 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‏ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 2 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس مرزه شامل سطوح (صفر میلی گرم ، 200 میلی گرم، 400 میلی گرم) و نوع دانه غلات(ذرت و جو) بر روند تخمیر شکمبه ای ، عملکرد حیوان و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی انجام شد. در این آزمایش از 36 بزغاله ماده بومی آذربایجان غربی استفاده شد. جیره آزمایشی به ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

چکیده این مطالعه برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین E و C روی شاخص­های رشد و پارامترهای خونی در ماهیان فلاورهورن (Cichlosoma sp) انجام شد. 9 جیره غذایی حاوی ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین E و 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین C در سه تکرار و به مدت 8 هفته در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان 6/3 ±15 گرم بود. ماهیان هر دو هفته ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی – تغذیه دام چکیده برای مطالعه اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 بر روی 40 راس گوساله نر هلشتاین از سن 10 روزگی تا 70 روزگی طراحی شد. که هر تیمار شامل 10 تکرار بود تیمار آزمایشی عبارت بودند از: تیمار1) 7 کیلوگرم شیر حاوی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

ثبت سفارش